OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 5/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 5/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 24 24.05.2010"

Transkriptio

1 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 24 KOKOUSAIKA Maanantai kello KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Anne Kuokkanen Pekka Laakkonen Reino Mustonen Eero Rauhamäki Paavo Räsänen,vpj Raija Savolainen Helvi Vornanen MUUT SAAPUVILLA Kaarina Meriläinen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja OLLEET Anja Tolppanen, talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä ASIAT sivut 24 ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Kaapo Björklund PÖYTÄKIRJA Aika ja paikka TARKASTETTU Outokummussa Anja Tolppanen Allekirjoitukset Anneli Hintikka Anne Kuokkanen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä seurakunnan taloustoimistossa Todistaa: Anja Tolppanen allekirjoitus talouspäällikkö virka-asema

2 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 25 KOKOUKSEN AVAAMINEN 48 Alkuhartaudessa Reino Mustonen luki rukouksen Lepopäivän jälkeen ja laulettiin virrestä 326 säkeistöt 1-3. Puheenjohtaja avasi kokouksen. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 49 KJ 9:1 Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. KN ohjesääntö 2 luku 4. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kirkkoneuvosto , 24 ; kirkkoneuvoston kokouskutsu toimitetaan viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kirkkoneuvoston kokouspäivä on pääsääntöisesti tiistai. Kirkkoneuvostolle on lähetetty kirjallinen kokouskutsu Paikalla oli kirkkoneuvoston 9 jäsenestä 9 jäsentä. Kokous katsotaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityksen mukaan yksimielisesti. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 50 Kirkkoneuvosto hyväksyy lähetetyn esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Talouspäällikkö lisäsi kaksi asiaa kohtaan Muuta mahdollista sekä kaksi tiedotettavaa asiaa. lista hyväksyttiin lisäyksillä työjärjestykseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI 51 Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan paikalla olevista kirkkoneuvoston jäsenistä kaksi henkilöä. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastivat Raija Savolainen ja Helvi Vornanen. Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anneli Hintikka ja Anne Kuokkanen.

3 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 26 VUOSILOMAT 2010 JA SIJAISET 52 Suunnitelma vuosilomista ja lomien sijaista liitteenä nro 1. Kirkkoneuvosto vahvistaa vuosilomat ja sijaiset liitteen mukaan sekä merkitsee tiedoksi papiston osalta tuomiokapituliin hyväksyttäväksi lähetetyt lomat ja sijaiset. Esityksen mukaan yksimielisesti. KESÄN 2010 LEIRIT, RETKET JA VASTUUHENKILÖT 53 kesän leirien ja retkien ohjelma- ja turvallisuusvastaaviksi. Ensin mainittu henkilö on turvallisuusvastaava ja leirien ruokavalvojina toimivat molemmat. leiri aika valvojat rippikoulu III Timo Manninen, Markus Kontiainen lasten leiri Elina Hynynen, Timo Manninen, Mira Lämsä kehitysvammaisten leiri Toimintakeskus kehitysvammaisten leiri Mäkitupa vanhusten leiri Kirsti Takalo nuorten vaellus Timo Manninen nuorten leiri Elina Hynynen, Timo Manninen jatkorippikoulu Elina Hynynen, Mira Lämsä, Markus Kontiainen, Timo Manninen ruskaretki Eino Miettinen Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy leirien ja retkien turvallisuusvastaavat ja ruokailuvalvojat yllä esitetyn mukaisesti. Keskustelun aikana kirkkoherra lisäsi listaan Eino Miettisen vetämän ruskaretken. Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto hyväksyi leirien ja retkien turvallisuusvastaavat ja ruokavalvojat esityksen mukaisesti. Kirkkoneuvosto päätti, että jatkossa seurakunnan järjestämien leirien ja retkien vastuuhenkilön tulee olla seurakunnan työntekijä.

4 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 27 KOLEHTISUUNNITELMA HEINÄ- JOULUKUULLE Kolehtisuunnitelma liitteenä nro 2. Kirkkoherra esittää kolehtisuunnitelman kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi. Kirkkoherra esitteli kolehtisuunnitelman, joka hyväksyttiin esityksen mukaisesti. VIRKAPAIKAT 55 Kirkon virka- ja työehtosopimuksen 120 :n mukaan viranhaltijalle ja työsopimussuhteiselle työntekijälle suoritetaan matkakustannusten korvausta matkasta, jonka viranhaltija/työntekijä tekee hoitaakseen virka/työtehtäviään virkapaikan/työpaikan ulkopuolella. Matkaa asunnosta virkapaikalle/työpaikalle ja takaisin ei korvata. Virkapaikka määräytyy tai työpaikasta sovitaan sen mukaisesti, missä seurakunnan toimipaikassa virkatehtävät/työtehtävät yleisimmin suoritetaan. (3 mom. soveltamisohje) Kirkkoneuvoston tulee todeta virkapaikka tai sopia työpaikasta kunkin työntekijän kohdalla erikseen. V on kirkkoneuvosto vahvistanut virkapaikat henkilöittäin. Alla olevassa esityksessä virkapaikat ovat virka-/tehtäväkohtaisesti ja esityksessä on huomioitu toimistojen pappilasta muuton vuoksi tulleet muutokset. Talouspäällikkö esittää että kirkkoneuvosto vahvistaa virkapaikat/työpaikat seuraavasti:, Kummunkatu 19 Kuusjärvi kirkko, hautausmaa, huoltorakennus, Kirkkotie 3 kirkkoherra 1. seurakuntapastori 2. seurakuntapastori kirkkoherranviraston kanslisti seurakuntamestari, Outokumpu seurakuntamestari, Kuusjärvi Kuusjärvi h-maa/huoltorak/kirkko seurakuntapuutarhuri Kuusjärvi hautausmaa/huoltorak nuorisotyönohjaaja nuorisodiakoni kanttori lastenohjaaja emäntä-siivooja taloustoimiston toimistosihteeri diakonissa talouspäällikkö Kirkkoneuvosto vahvisti virkapaikat esityksen mukaisesti.

5 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 28 NUORISODIAKONI HEINI MEUROSEN IRTISANOUTUMINEN 56 Heini Meuronen on jättänyt kirkkoneuvostolle irtisanoutumisilmoituksen nuorisodiakoniavirasta alkaen. Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy irtisanoutumisen. Kirkkoneuvosto hyväksyi Heini Meurosen irtisanoutumisen. DIAKONAVIRAN TÄYTTÄMISEN VALMISTELUA 57 Heini Meurosen irtisanouduttua on seurakunnassa mietitty, mitä tässä saumakohdassa on viisainta tehdä. Mm. seuraavia seikkoja on tullut esille: - Diakoniatyön vastuuryhmän kirje kirkkoneuvostolle , liite 3 - Nuorisotyön vastuuryhmän tervehdys kirkkoneuvostolle huhtikuussa 2010, liite 4 - Kysely hengellisen työn tekijöille oman tehtävän hoitamisesta ja yhteistyöstä muiden tehtäväalueiden kanssa -Yhteydenotto Diakonia-ammattikorkeakouluun mahdollisesta sijaisesta kesälle Kirkkoneuvosto keskustelee seurakunnan virkatilanteesta ja pohtii erilaisia vaihtoehtoja. Kirkkoherra esitteli hengellisen työn tekijöille tehdyn kyselyn vastauksia, josta puuttui diakonissa vastaus. Kirkkoneuvosto keskusteli nuorisotyön ja diakoniatyön työntekijätarpeesta nyt ja tulevaisuudessa. Diakonissa on jäämässä lähivuosina eläkkeelle, joten kirkkoneuvosto päätti pyytää diakonissalta tietoa hänen eläkkeelle jäämisen ajankohdasta. Lisäksi kirkkoneuvosto velvoittaa häntä vastaamaan hengellisen työn tekijöille tehtyyn kyselyyn viipymättä. Molemmat tiedot tarvitaan nuorisotyön ja diakoniatyön tehtävien hoidon suunnitteluun. Viran täyttämisen valmistelua jatketaan siten, että nuoriso- ja diakoniatyön tiimien kanssa tehdään työvoimatarveselvitystä. Loppukesälle pyritään saamaan sijaista Diakonia-ammattikorkeakoulusta. Kirkkoneuvosto käsittelee viran täyttämistä seuraavassa kokouksessaan

6 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 29 HERÄTTÄJÄYHDISTYKSEN PAIKALLISOSASTON ANOMUS 58 Herättäjä-yhdistyksen Outokummun paikallisosasto pitää vuotisjuhlan, jonka ohjelmassa on mm. Esa Ruuttusen konsertti. (Kirje ja ohjelma liitteenä nro 5). Paikallisosasto pyytää, että Outokummun seurakunta maksaa saarnaamaan tulevan piispa Matti Sihvosen matkakulut (alle 100, Kuopiosta). Paikallisosasto pyytää myös seurakuntaa takaamaan konsertin kustannukset niin, että paikallisosastolle ei tule tappioita, vaan seurakunta maksaa konsertin kokonaiskuluista (1350 ) puuttuvan osan. Konsertti on musiikkivastuuryhmän syksyn suunnitelmissa. Piispa Sihvosen matkakulut maksetaan messujen tehtäväalueelta. Konserttikulut maksetaan musiikkityön tehtäväalueelta. Kirkkoneuvosto päätti, että seurakunta maksaa piispa Matti Sihvosen matkakulut ja ellei konsertin tuotto kata kuluja seurakunta maksaa kokonaiskuluista puuttuvaksi jäävän osan kirkkoherran esityksen mukaisella tavalla.

7 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 30 VAALILUETTELON VALMISTAMINEN, VAALILUETTELON TARKASTAJIEN VALINTA JA VAALIKUULUTUSTEN JA -ILMOITUSTEN JULKAISULEHDEN VALINTA 59 Seurakuntavaalit ovat marraskuussa Seurakuntavaalien vaaliluettelossa on oltava kaikkien äänioikeutettujen seurakunnan jäsenten nimet sekä heidän lukumääränsä. Näitä ovat mennessä srk:n läsnä oleviksi jäseniksi merkityt, myös ulkomaalaiset. Äänioikeusikärajana olevan 16:n vuoden iän on täytyttävä viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä eli Vaaliluettelo voidaan tulostaa omasta jäsentietojärjestelmästä. Vaaliluettelon tarkistus on suoritettava syyskuun 1. päivään mennessä. Vaaliluettelon tarkistaa vähintään kaksi kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemaa jäsentä. KVJ 17. Päätetään valita sanomalehti/lehti, jossa vaaleihin liittyvät kuulutukset ja ilmoitukset sekä ehdokaslistojen yhdistelmät julkaistaan. Kirkkoneuvosto päättää: - että seurakuntavaalien vaaliluettelo tulostetaan omasta jäsentietojärjestelmästä - valita keskuudestaan kaksi vaaliluettelon tarkastajaa - valita seurakuntavaaleihin liittyvien ilmoitusten ja kuulutusten julkaisulehdeksi Outokummun Seudun. Kirkkoneuvosto päätti, että seurakuntavaalien vaaliluettelo tulostetaan omasta jäsentietojärjestelmästä ja valitsi vaaliluettelon tarkastajiksi Raija Savolaisen ja Pekka Laakkosen ja valitsi seurakuntavaaleihin liittyvien ilmoitusten ja kuulutusten julkaisulehdeksi Outokummun Seudun.

8 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 31 MUUTA MAHDOLLISTA Työsuojelutoimikunnan käynti Pellinmäellä Talouspäällikkö kertoi, että työsuojelutoimikunta tekee toimintakautensa aikana käynnin kaikkiin seurakunnan toimitiloihin/työpisteisiin. Helatorstain aattona oli vuorossa Pellinmäen leirikeskus. Siellä tilat ja laitteet ovat hyvässä kunnossa pääosin. Kevään aikana on käynyt ilmi, että hirsisten majoitusmökkien sähköjohtojen turvallisuus on syytä tarkistaa. Korjaukset ja muutokset tulee tehdä ennen leirien alkamista. Kirkkoneuvosto hyväksyi talouspäällikön ehdotuksen mökkien sähköturvallisuuden parantamisesta. 2. Outokummun kirkon katon kunnostuksen suunnittelu Talouspäällikkö kertoi, että kirkkosalin katon kunnostusta on suunniteltu mennen talven aikana. Tässä vaiheessa näyttää järkevältä, että vesikatto ja alushuopa uusitaan ja mahdollinen lämpöeristyksen lisääminen tehdään sisäkautta. Katon kunnostuksen toteuttamisen ajankohta on vielä avoin. Talouspäällikkö on tilannut lämpöerityksen lisäämisen suunnittelun tuntityönä srk-talon saneerauksen suunnittelun tehneeltä arkkitehti Ilkka Kärnältä. Kustannusarvio suunnittelusta on n. muutama tuhat euroa ja lisäksi tulee joitakin tunteja rakennesuunnittelijan työstä. Suunnitelmat eri vaihtoehdoista esitellään kirkkoneuvostolle, jonka jälkeen voidaan tehdä päätöksiä toteutuksesta. Kirkkoneuvosto hyväksyi talouspäällikön tekemän suunnittelutyön tilaamisen arkkitehti Ilkka Kärnältä.

9 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 32 TIEDOKSI Kirkkoherran päätös 1/2010, Lastenohjaaja Mira Lämsälle on myönnetty oikeus avustaa ehtoollisen jakamisessa Outokummun seurakunnan ehtoollisen vietossa. 2. Talouspäällikkö kertoi tiedoksi, että ainaishoitosopimusten selvitystyö on meneillään. Tässä yhteydessä on tarkoitus selvittää myös 50 vuoden sopimuksien pääomien riittävyys. Kirkkovaltuusto tekee aikanaan päätöksen sopimusten purkamisen menettelystä ja aikataulusta. Kesän 2010 hoidot toteutetaan entisellä tavalla. Merkittiin tiedoksi. VALITUSOSOITUS 62 Puheenjohtaja jätti kirkkolain mukaisen oikaisuvaatimuksen ja valitusohjeen. KOKOUKSEN PÄÄTÖS 63 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello kiitoksiin ja Herran siunaukseen.

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 8/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 43 21.09.2010. Outokummun seurakunnan Rauhanmaan huoltorakennus

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 8/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 43 21.09.2010. Outokummun seurakunnan Rauhanmaan huoltorakennus KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 43 KOKOUSAIKA Tiistai kello 16.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan Rauhanmaan huoltorakennus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015 Kokousaika Tiistai 18.8.2015 klo 17.30 19.38 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalon kokoushuone Heikki Nissinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Anja Pinoniemi, varapuheenjohtaja Taisto Kokko

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013. Pääkirkon seurakuntasali

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013. Pääkirkon seurakuntasali Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 3.1.2013 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 2.1.2013 klo 17.30 18.20 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Pääkirkon seurakuntasali Alanen Heikki Aro Jorma Eskelinen Reino Hynninen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA perjantaina 30. päivänä toukokuuta 2014 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 21.5.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015 KOKOUSAIKA Keskiviikko 4.2.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN...2

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013. sivut 1-11 KOKOUSAIKA. 15.1.2013 klo 18.00 21.35. Sanaksenaho Harry

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013. sivut 1-11 KOKOUSAIKA. 15.1.2013 klo 18.00 21.35. Sanaksenaho Harry 2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 sivut 1-11 KOKOUSAIKA klo 18.00 21.35 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Raahen seurakunnan virasto, Kirkkokatu 33, RAAHE Matala Tuomo kirkkoneuvoston

Lisätiedot

RANTASALMEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 03/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU 1 09.05.2011

RANTASALMEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 03/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU 1 09.05.2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU 1 KOKOUSAIKA Maanantai kello 18.00 20.40 KOKOUSPAIKKA Rantasalmen seurakunnan Kirkkorinne LÄSNÄ Leppäniemi Jussi puheenjohtaja, toimi puheenjohtajana :n 26-29 ja :n 31-45

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne.

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne. KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kokousaika 4.6.2013 klo 17.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Ala-Käkelä Liisa Kallio Laila Karlstedt Risto

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 NRO 3/2014 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.3.2014 Keskiviikko klo 18 20.20 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Paassilta

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 PÖYTÄKIRJA 24.04.2014 Kirkkoneuvosto 1/7

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 PÖYTÄKIRJA 24.04.2014 Kirkkoneuvosto 1/7 1/7 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kokous 3/2014 pykälät 24-41. Aika Torstai 24.04.2014 klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakunnan virastotalo JÄSEN Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 163

Kirkkoneuvosto Sivu 163 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2008 Kirkkoneuvosto Sivu 163 Kokousaika 29.10.2008 klo 18.00-19.35 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Pieni seurakuntatalo Iris Leppänen, puheenjohtaja Irja Haaranen

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 18.5.2015. Aika: 18.5.2015 klo 18.15. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 18.5.2015. Aika: 18.5.2015 klo 18.15. Osallistujat Päätöksen tekijät 57 Aika: 18.5.2015 klo 18.15 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 79 Kirkkoneuvosto Nro 8/2012

KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 79 Kirkkoneuvosto Nro 8/2012 KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 79 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Kirkkoneuvosto 11.12.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Kirkkoneuvosto 11.12.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.50 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Mällinen Tiina-Mari, vs. kirkkoherra x Hämäläinen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 22.1.2013 klo 18.30 21.05 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010 NRO 1/2010 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 19.1.2010 KOKOUSTIEDOT AIKA 19.1.2010 Tiistai 18 21.40 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Järviö Markku, puheenjohtaja Jalonen Sanna Juhola

Lisätiedot

UURAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 Kirkkoneuvosto 24.07.2012 Sivu 46

UURAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 Kirkkoneuvosto 24.07.2012 Sivu 46 ESITYSLISTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 Kirkkoneuvosto 24.07.2012 Sivu 46 Kokousaika Ti 24.07.2012 klo 17.00 18.55 Kokouspaikka Kirkkoherranvirasto, Multiantie 3, 41230 Uurainen Saapuvilla olleet jäsenet Heinola

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 Kokousaika 10.4.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä, sihteeri Raila Degerholm

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 1 / 2011 sivu 1

Kirkkoneuvosto Nro 1 / 2011 sivu 1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 1 / 2011 sivu 1 Kokousaika: Ma 31.1.2011 Klo 18.30 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 1 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 107 Kirkkoneuvosto Nro 10/2014. 15.10.2014 klo 18.30 21.37 Jokelan pappila, Plassintie 2, Kalajoki

KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 107 Kirkkoneuvosto Nro 10/2014. 15.10.2014 klo 18.30 21.37 Jokelan pappila, Plassintie 2, Kalajoki KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 107 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) 15.10.2014 klo 18.30 21.37 Jokelan pappila, Plassintie 2, Kalajoki Kari

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2013 30.1.2013

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2013 30.1.2013 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 30.1.2013 klo 17.00 18.30 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors

Lisätiedot

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/10 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 13.5.2015

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/10 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 13.5.2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/10 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu. KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 13.5.2015 klo 19 Seurakuntakoti Ari Pelkonen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014. Sivu 1 / 11 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 1/2014 Aika Keskiviikkona 29. päivänä tammikuuta 2014 klo 18.- 19.55 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015. Aro Jorma Hynninen Kati Ikonen Jaakko Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj.) Pulkkinen Sinikka Saraketo Katja

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015. Aro Jorma Hynninen Kati Ikonen Jaakko Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj.) Pulkkinen Sinikka Saraketo Katja Päivämäärä 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 3.6.2015 klo 17.00 17.50 Paikka Majakan takkahuone, Ahlströminkatu 19 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aro Jorma Hynninen Kati Ikonen Jaakko Jumppainen Pauli

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 3/2014 29.4.2014 65

Kirkkoneuvosto 3/2014 29.4.2014 65 Kirkkoneuvosto 3/2014 29.4.2014 65 Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, tiistai 29.4.2014 klo 18.00 20.50 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka pj Aspila Pentti poistui :n 54 aikana klo 20.04 Ali-Mattila

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 1/2010 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1

LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 1/2010 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 1/2010 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstai 14.1.2010 kello 16.30 Kokouspaikka Kirkonkylän seurakuntatalon alakerta Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot