OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN"

Transkriptio

1 1 Perheiden kasvutapahtuma Pellinmäellä 2011 OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TASEKIRJA VUODELTA 2011

2 2 I TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA ) YLEISKATSAUS... 4 Yleistä... 4 Katsaus talouteen... 4 Olennaisimmat tapahtumat seurakunnan taloudessa tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen ) HALLINTO... 6 Seurakunnan hallintoelinten kokoonpano ja toiminta... 6 Kirkkovaltuuston tärkeimmät päätökset... 7 Kirkkoneuvoston tärkeimmät päätökset... 7 Luettelo seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemistä aloitteista ja kirkkoneuvoston toimenpiteistä niiden johdosta ) HENKILÖSTÖ ( ) ) VÄKILUKU ) TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi ja käyttötalousosan toteutumisvertailu YLEISHALLINTO Kirkolliset vaalit Kirkkovaltuusto Tilintarkastus ja valvonta Kirkkoneuvosto Talous- ja henkilöstöhallinto Työhyvinvointi Kirkonkirjojen pito Kirkkoherranvirasto Muu yleishallinto SEURAKUNTATYÖ Jumalanpalveluselämä Hautaan siunaaminen Muut kirkolliset toimitukset Aikuistyö Muut seurakuntatilaisuudet Tiedotustoiminta Musiikkitoiminta Päiväkerhotyö Pyhäkoulutyö Varhaisnuorisotyö Rippikoulutyö Nuorisotyö Perhekerhotyö Diakoniatyö Perheneuvonta Sairaalasielunhoito Lähetys Kansainvälinen diakoniatyö, Ystävyysseurakuntatyö Muu seurakuntatyö HAUTAUSTOIMI Hautausmaahallinto Hautausmaakiinteistöt ( ) Hautausmaakiinteistöt Kuusjärvi Hautausmaakiinteistöt Rauhanmaa Varsinainen hautaustoimi... 46

3 3 5 KIINTEISTÖTOIMI Kirkot ( ) Outokummun kirkko ja seurakuntatalo Kuusjärven kirkko Asuinkiinteistöt ja -osakkeet (547, 540) Asunto-osake, Asunto Oy Kummunarava, Vuokraosakkeet, Sepänkatu, Leiri- ja kurssikeskukset (551) Pellinmäen leirikeskus Maa- ja metsätalous (592) Metsätalous Käyttötalousosa yhteensä Tehtäväalueiden nettomenojen merkittävimmät poikkeamat TA:n käyttötalousosassa (ulkoiset erät) Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu Verotulojen erittely Investointiosan toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutumisvertailu ) TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja sen tunnusluvut ) KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYKSI II TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE III TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat IV ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ V LUETTELOT JA SELVITYKSET LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA SELVITYS KIRJANPIDON SÄILYTYSTAVOISTA LUETTELO TOSITTEIDEN LAJEISTA... 82

4 4 I TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA ) YLEISKATSAUS Yleistä Päättynyt vuosi oli Outokummun seurakunnassa hyvä vuosi. Seurakunnan päättäjät olivat tahtoneet kasvattaa vapaaksi jääneen nuorisodiakonin viran puoliskot kokonaisiksi viroiksi. Vuoden alussa aloittivat työnsä uusi nuorisotyönohjaaja ja uusi diakoni. Jäljempänä eri tehtäväalueiden kohdalla kerrotaan näiden viranhaltijoiden työstä. Syksyllä saatiin uusi seurakuntamestari ja vähän myöhemmin uusi talouspäällikkö. Syksyn toimikauden alussa lastenohjaaja sai sijaisen. Myös kirkkoherranvirastossa työskenteli kahtena päivänä viikossa uusi toimistosihteeri. Kun kaikki virat ja toimet ovat täynnä, seurakunnan toimitilat hyvin hoidettuja ja talouskin tasapainossa, ovat seurakunnan toimintaedellytykset hyvässä kunnossa. Vaikka taantuma taas saavutti meidänkin maamme, voi seurakunta toimia menestyksellisesti ja vastata haasteisiin. Monessa keskustelussa pitkin vuotta työntekijät ja luottamushenkilöt keskustelivat seurakunnan strategiasta. Se päivitettiin syksyllä valtuustossa ja sai iskulauseekseen Seurakunta aarre kaupungissa. Kun evankeliumin aarteen esillä pitäminen kuuluu seurakunnan perustehtävään, on sen hoitamiseksi määritelty kolme painopistettä. Seurakunta haluaa olla avoin ja etsiä uusia ihmisiä mukaan toimintaansa. Tässä tehtävässä tarvitaan vapaaehtoisia vastuunkantajia, joilla omassa elämänpiirissään on monesti valmis laaja ihmissuhdeverkosto sekä erilaista elämänkokemusta monelta alalta. Toinen painopiste keskittyy lapsiin, nuoriin ja perheisiin. Nouseva polvi on seurakunnan tulevaisuuden kannalta avainasemassa. Myös vanhemmuuden tukemisessa voi seurakunta palvella. Ikääntyvien ihmisten huomioiminen on kolmas strateginen painopiste eikä muitakaan ikäkausia ole tarkoitus unohtaa. Outokummun seurakunta toimi ekumeenisesti, oli Reilun kaupan seurakunta, kantoi kansainvälistä vastuutaan lähetystyön ja Kirkon ulkomaanavun kautta. Näistäkin asioista on puhetta tässä toimintakertomuksessa. Katsaus talouteen Tilastokeskuksen julkaisemien tilastojen mukaan (osa ennakkotietoja): Suomen bruttokansantuotteen volyymi kasvoi heinä-syyskuussa 0,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2010 kolmanteen neljännekseen verrattuna bruttokansantuote kasvoi 2,7 prosenttia työpäiväkorjattuna. Työpäiviä oli kolmannella neljänneksellä saman verran kuin vuotta aiemmin. Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio hidastui joulukuussa 2,9 prosenttiin. Marraskuussa se oli 3,4 prosenttia. Inflaatiota hidasti ennen kaikkea polttonesteiden hinnannousun taittuminen. Vuoden 2011 keskimääräinen inflaatio oli 3,4 prosenttia. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömyys kääntyi laskuun vuonna Vuoden 2011 työttömyysasteen vuosikeskiarvo oli 7,8 prosenttia, kun se vuonna 2010 oli 8,4 prosenttia. Samalla myös työllisyys parani hieman. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen työnvälitys tilaston mukaan Outokummussa oli työttömiä työnhakijoita 439 henkilöä, josta yli 50 vuotiaiden ja pitkäaikaistyöttömien osuus oli runsaat puolet (288 hlöä). Työttömyysaste oli 14,1 %.

5 5 Olennaisimmat tapahtumat seurakunnan taloudessa tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Vuodelta 2010 valmistuneen verotuksen mukaan Outokummun seurakunnan kirkollisverotuloissa oli vähennystä vajaa kaksi prosenttia edelliseen vuoteen ja yhteisöverotulokertymässä kasvua runsaat neljätoista prosenttia. Ansiotuloveron vähennykseen vaikutti jäsenmäärän lasku, joka vuonna 2010 oli 138 ja vuonna 2011 suunta jatkui vaikkakin väheneminen reilusti puolittuikin. Yhteisöverotulon puolella talouden hitaan elpymisen seurauksena kertymä kasvoi edelleen, vaikkakin hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Talousarviota laadittaessa vuodelle 2011 arvioitiin tuloksen jäävän noin euroa alijäämäiseksi. Päättyneen vuoden 2011 tuloslaskelma osoittaa kuitenkin euron ylijäämää. Tähän myönteiseen tulokseen vaikuttaa mm. toimintatuottojen kuten esim. retki-ja hautausmaksujen, keräys- ja lahjoitustuottojen sekä yhteisöverotulojen arvioitua parempi kertymä sekä toimintakuluissa kuten esim. henkilöstömenoissa syntyneet säästöt. Investointimenoista kiinteistökorjaukset Pellinmäen leirikeskuksessa ja Outokummun kirkossa jäivät myös arvioitua pienemmiksi (säästö yli ,- euroa). Hautaustoimen pientraktorin vaihto toteutui suunnitellusti. Muista vuoden aikana tehdyistä kunnostuksista mainittakoon Kuusjärven huoltorakennuksen sisämaalaus ja ruumishuoneen kattopeltien uusiminen sekä Rauhanmaan hautausmaan muistelupaikalle teräslaatan ja kahden pronssisen ristin hankkiminen. Tulevien vuosien suurimmat haasteet ovat edelleen jäsenmäärän laskusta johtuva verotulojen väheneminen. Kirkon yhteiset hankkeet, Kirjuri- jäsentietojärjestelmä sekä talous-ja henkilöstöhallinnon KIPApalvelukeskuksen asiakkaaksi siirtyminen vuodenvaihteessa , muuttavat seurakunnan totuttuja toimintatapoja käytännön tasolla ja haasteena onkin näiden suurien muutoksien keskellä uusien toimintatapojen omaksuminen. Vuosille tehdyn talousarvion ja toimintasuunnitelman mukaan seurakunnan tulos jää alijäämäiseksi, jota voidaan vielä vanhojen vuosien ylijäämällä kattaa. Talouden ja toiminnan pitkäjänteinen suunnittelu kuin myös nopea reagoiminen ympäristössä tapahtuviin muutoksiin ovat tänä päivänä seurakunnan toiminnan jatkuvuuden turvaamisen kannalta elintärkeää. Kuntaministeri Henna Virkkusen julkistama selvitystyöryhmän kuntauudistus esitys toisi Pohjois-Karjalaan 3 kuntaa. Joensuuhun liitettäisiin Ilomantsi, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi. Kevään 2012 aikana edellä mainittu kuntauudistus esitys on lausuntokierroksella kunnissa, jonka jälkeen valtioneuvosto tekee esityksen jatkotoimista ja aikatauluista. Seurakunnan on aktiivisesti seurattava tilannetta ja toimittava sen mukaan.

6 6 2) HALLINTO Seurakunnan hallintoelinten kokoonpano ja toiminta Kirkkovaltuusto 19 jäsentä, toimikaudella : (kokouksia 5) Pj. Meriläinen Kaarina (5/5) Vpj. Räsänen Paavo (4/5) Jäsenet: Heikkinen-Rummukainen Marita (4/5), Hiltunen Liisa (2/5), Hintikka Väinö (4/5), Hirvonen Sini ( alkaen), Honkavaara Matti (3/5), Kettunen Saara (4/5), Kettunen Veikko (5/5), Kontkanen Pekka (5/5), Koponen Jouko (5/5), Laakkonen Pekka (5/5), Laasonen Riikka (5/5), Lasarov Semilia (4/5), Miettinen Eino ( asti 2/5), Nykänen Kalevi (5/5), Pajarinen Jaana (4/5), Pellikka Raija (5/5), Pennanen Vilho (5/5), Savolainen Raija (4/5), Varajäsenet: Hirvonen Sini ( asti 2/5), Laukkanen Sanna, Kähkönen Jaakko, Pelkonen Tuomo, Riikonen Saarakaisa, Turpeinen Jari-Matti, Mutikainen Airi, Tolvanen Pauli, Poutiainen Maija, Ruokolainen Hilkka (1/5) Kirkkoneuvosto; toimikausi : (kokouksia 8) Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Björklund Kaapo, kirkkoherra, puheenjohtaja (8/8) Kettunen Saara, varapj. (7/8) Hiltunen Liisa Kinnunen Sirkka (7/8) Seppälä Merja Savolainen Raija (6/8) Hirvonen Sini (2) Mutikainen Airi (5/8) Pellikka Raija (1) Laakkonen Pekka (6/8) Nykänen Kalevi (Varislahti) Kettunen Yrjö-Pekka (5/8) Koponen Jouko Rauhamäki Eero (8/8) Vänskä Raimo Kettunen Veikko (6/8) Tolvanen Pauli (1) Diakoniatyön johtokunta; toimikausi : (kokouksia 5) Räsänen Paavo pj. (4/5), Mustonen Reino (4/5), Simonen Maija-Leena (2/5), Alho Irja (4/5), Mutikainen Airi(4/5 KN), Syrjänen Hanna, Takalo Kirsti, Kontiainen Markus Vastuuryhmät; toimikausi : Kasvatustyö (kokouksia 3): Hiltunen Anni (2/3), Luukkonen Liisi (2/3), Kontkanen Pekka (2/3), Rummukainen Kimmo (3/3), Kinnunen Sirkka (1 /3 KN), Saarnio Mira, Manninen Timo, Kontiainen Markus, Syrjänen Hanna Nuorisotyö (kokouksia 5): Turpeinen Jari (5/5), Mutanen Vesa (4/5), Lasarov Semilia (4/5), Kuokkanen Anne (3/5), Savolainen Raija (4/5 KN), Vauhkonen Varpu, Manninen Timo, Hynynen Elina Lähetystyö (kokouksia 5): Rauhamäki Eero (5/5), Havukainen Helka (4/5), Parviainen Eeva-Riitta (5/5), Pellikka Raija (5/5), Kettunen Veikko (4/5 KN), Takalo Kirsti, Björklund Kaapo

7 7 Aikuistyö (kokouksia 5): Miettinen Eino ( asti 4/5), Rissanen Toivo ( alkaen), Räsänen Ulla (5/5), Kettunen Asta (2/5), Meriläinen Kaarina (5/5), Laakkonen Pekka (3/5 KN), Kontiainen Markus Musiikkityö (kokouksia 3): Kanniainen Eveliina (1/3), Kokkonen Sari (3/3), Hiltunen Liisa (2/3), Tolvanen Pauli (3/3), Kettunen Yrjö-Pekka (1/3 KN), Pärnänen Marja, Björklund Kaapo Johtoryhmä (7 kokoontumista): Björklund Kaapo kirkkoherra, Heikkilä Sirpa talouspäällikkö, Kettunen Saara kirkkoneuvosto varapj., Meriläinen Kaarina kirkkovaltuusto pj., Räsänen Paavo kirkkovaltuusto varapj. Tilintarkastajat: Oy Audiator Ab: Pikkarainen Tuomo (JHTT), varahenkilö JHTT Eeva-Liisa Auvinen ja avustava tarkastaja Taina Törrönen. Kirkkovaltuuston tärkeimmät päätökset - Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja kirkkoneuvoston jäsenten valinta Diakoniatyön johtokunnan perustaminen - Tilinpäätös Tilintarkastajien valinta valtuustokaudelle Seurakuntapuutarhurin viran lakkauttaminen ja kolmannen seurakuntamestarin viran perustaminen - Maallikkovalitsijoiden valitseminen piispan vaalia varten - Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle Talouspäällikön viran täyttäminen - Seurakunnan strategian päivittäminen - Toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio 2012 Kirkkoneuvoston tärkeimmät päätökset - Ks. kirkkovaltuuston tärkeimmät päätökset edellä - Kolehtisuunnitelmat - Vastuuryhmien toimintasäännön muuttaminen - Diakonia- ja lähetystyön johtosääntöjen uusiminen - Kirkkoneuvoston ohjesäännön 14 :n muuttaminen - Hankinta- ja sijoitustoiminnan ohjeiden päivitys - Urakoitsijan valinta Outokummun kirkon kirkkosalin vesikatteen uusimistyöhön - Viraston kanslistin tehtävien hoito alkaen - Outokummun seurakunnan nimenkirjoitusoikeudet ja tilien käyttövaltuudet - Lastenohjaajan työsuhteen jatkaminen - Hinnasto Kehittämissuunnitelma vuodelle 2012 Luettelo seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemistä aloitteista ja kirkkoneuvoston toimenpiteistä niiden johdosta - Ei ollut.

8 8 3) HENKILÖSTÖ ( ) kirkkoherra I seurakuntapastori II seurakuntapastori B-kanttori diakonissa diakoni nuorisotyönohjaaja nuorisotyönohjaaja lastenohjaaja lastenohjaaja toimistosihteeri talouspäällikkö emäntä-siivooja seurakuntamestari seurakuntamestari seurakuntamestari kiinteistötyöntekijä, osa-aikainen Ostopalvelu: Savolainen Laura Björklund Kaapo Kontiainen Markus Hynynen Elina Pärnänen Marja Takalo Kirsti Syrjänen Hanna Manninen Timo Vauhkonen Varpu Saarnio Mira, työvapaalla Viitakangas Riitta sijainen Räsänen Helena Heikkilä Sirpa Ratilainen Katri Honkanen Jorma Koskinen Arto Lasarov Heli Sorsa Ismo toimistosihteeri, osa-aikainen (Polvijärven srk) Henkilöstömäärä virka- ja työvapaalla olleet mukaan lukien oli 17, naisia 11 ja miehiä 6. TP-2007 TP-2008 TP-2009 TP-2010 TP-2011 Henkilöstön keskiikä ,5 46,1 (vuotta) Sairauspoissaolot (päivää) Seurakunta tarjosi työtä suntion kesäloman tuuraajalle, kerhonohjaajille, pyhäkoulunopettajille, leiriisoisille ja hautausmaan kesätyöntekijöille. Palkkaa tai palkkiota sai erilaisista ja eripituisista työsuhteista tai luottamustehtävistä vuonna 2011 yhteensä 148 henkilöä.

9 4) VÄKILUKU 9 Vuonna 2011 Outokummun seurakunnassa kastettiin 42 lasta. Seurakunnan läsnä olevasta väestöstä kuoli 69 henkilöä. Seurakuntaan muutti 271 henkilöä ja seurakunnasta pois 267 henkilöä. Kirkkoon liittyi Outokummussa 15 henkilöä ja erosi 46 henkilöä. Seurakunnan läsnäolevasta väestöstä ei siirtynyt yhtään poissaolevaksi jäseneksi ja poissaolevista läsnäoleviin siirtyi 1 henkilöä seurakunnan väkiluku (läsnäoleva väestö) oli henkilöä. Vähennystä vuoden takaiseen tilanteeseen on 62 henkilöä. TIETOJA VÄESTÖSTÄ JA SEN MUUTOKSISTA Kastetut Kuolleet Srk:aan muuttaneet Srk:sta muuttaneet Kirkkoon liittyneet Kirkosta eronneet Läsnä oleva väestö Poissa oleva väestö Yhteensä Muutos läsnäolevassa Avioliittoja solmittu Avioeroja Outokumpulaisia osuus yhteensä 7377 ev.lut.srk % ortodoksit % vrk %

10 Seurakuntalaisten ikäjakauma

11 10 5) TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT 5.1. Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi ja käyttötalousosan toteutumisvertailu Toimintakate sisältää ulkoiset erät, Toimintakate 2 sisältää ulkoiset ja sisäiset erät (sisäiset vuokratuotot kiinteistötoimelle ja sisäiset vuokramenot yleishallinnolle ja seurakunnalliselle toiminnalle) ja Työalakate sisältää ulkoiset, sisäiset, poistot, arvonalentumiset ja laskennalliset (sisäiset korkokulut ja yleishallinnon vyörytykset seurakunnalliselle toiminnalle) erät. 1 YLEISHALLINTO 101 Kirkolliset vaalit Seurakuntavaalit pidettiin vuonna 2010 ja seuraavat ovat vuonna Kirkkoherranvaali toimitetaan vuonna 2012 Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate Toimintatuotot (sisäiset) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate Poistot ja arvonalent Sisäiset korkokulut Vyörytystuotot/-kulut Työalakate Kirkkovaltuusto Marraskuun 2010 seurakuntavaaleissa valittiin 19 jäsentä kirkkovaltuustoon vuosille Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja muissa säännöksissä säädetyillä tavoilla. Toimintasuunnitelma, tavoitteet ja niiden toteutuminen 2011: Toiminta- ja taloussuunnitelman, talousarvion vahvistaminen ja tilinpäätöksen hyväksyminen. Kirkkovaltuusto kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa. Yhteisiä suunnittelukokouksia kirkkoneuvoston ja työntekijöiden

12 11 kanssa pidetään n. kerran vuodessa. Strategian päivitys valtuustokauden ensimmäisenä ja kolmantena vuotena. Luottamushenkilökoulutusta uusille luottamushenkilöille. Kirkkovaltuusto kokoontui 5 kertaa ja päätöksiä kirjattiin pidettiin yhteinen työntekijöiden ja luottamushenkilöiden suunnittelukokous, jossa myös muiden asioiden ohella keskusteltiin yhteisesti Outokummun seurakunnan strategiasta, jonka päivitys vahvistettiin kirkkovaltuuston pitämässä kokouksessa. Luottamushenkilöstarttiin Lahdessa sekä hiippakunnan luottamushenkilöille järjestettyyn neuvottelupäivään Siilinjärvellä osallistui kaksi luottamushenkilöä. Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate Toimintatuotot (sisäiset) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate Poistot ja arvonalent Sisäiset korkokulut Vyörytystuotot/-kulut Työalakate Tilintarkastus ja valvonta Kirkkojärjestys 15 luku 11 : Tilintarkastajien on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajien on tarkastettava: 1) onko seurakunnan hallintoa hoidettu laillisesti ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti; 2) onko seurakunnan tilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä antaako se oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista; sekä 3) onko seurakunnan sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti. Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan seurakunnan tilintarkastajaksi Oy Audiator Ab:n vastuullisena tilintarkastajana JHTT Tuomo Pikkaraisen ja hänen varahenkilökseen JHTT Eeva-Liisa Auvisen sekä avustavaksi tarkastajaksi Taina Törrösen. Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Seurakunnan hallinnon, talouden tarkastus ja valvonta.

13 12 Toimintasuunnitelma, tavoitteet ja niiden toteutuminen 2011: Seurakunnan toiminnan ja talouden tuloksellisuuden tarkastus sekä kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastus. Tilintarkastajat ovat antaneet vuodelta 2011 tarkastuskertomuksensa, joka on annettu kirkkovaltuustolle. Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate Toimintatuotot (sisäiset) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate Poistot ja arvonalent Sisäiset korkokulut Vyörytystuotot/-kulut Työalakate Kirkkoneuvosto Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Johtaa seurakunnan toimintaa, hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä ja muissa säännöksissä säädetyllä tavalla käyttäen perusteena kirkkovaltuuston toiminta- ja taloussuunnitelmassa asettamia tavoitteita seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Toimintasuunnitelma, tavoitteet ja niiden toteutuminen 2011: Kirkkoneuvosto ja johtoryhmä kokoontuvat noin 8-10 kertaa vuodessa. Strategian päivitys vuosina 2011 ja Luottamushenkilökoulutusta uusille luottamushenkilöille. Kirkkoneuvosto kokoontui 8 kertaa ja päätöksiä kirjattiin 127. Johtoryhmä kokoontui 7 kertaa pidettiin yhteinen työntekijöiden ja luottamushenkilöiden suunnittelukokous, jossa myös muiden asioiden ohella keskusteltiin yhteisesti Outokummun seurakunnan strategiasta, jonka päivitys vahvistettiin kirkkovaltuuston pitämässä kokouksessa. Luottamushenkilöstarttiin Lahdessa sekä hiippakunnan luottamushenkilöille järjestettyyn neuvottelupäivään Siilinjärvellä osallistui kaksi luottamushenkilöä.

14 13 Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate Toimintatuotot (sisäiset) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate Poistot ja arvonalent Sisäiset korkokulut Vyörytystuotot/-kulut Työalakate Talous- ja henkilöstöhallinto Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Taloushallinto tuottaa seurakunnan talous- ja henkilöstöhallintopalvelut ja antaa niihin liittyvää tietoa luottamushenkilöille, henkilöstölle ja seurakuntalaisille sekä hoitaa hautaustoimen ja hautainhoitorahaston toimistopalvelut. Toimintasuunnitelma, tavoitteet ja niiden toteutuminen 2011: Taloushallinto tukee seurakunnan perustehtävien toteuttamista huomioiden seurakunnan strategiaan kirjatut arvot ja vision sekä toimii niin, että hyvä talous ja asianmukaiset ja riittävät tilat ovat edelleen vahvuuksina. Kirkolliskokous on päättänyt Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskuksen perustamisesta (HeTa-hanke). Toimipisteitä tullee 4-6 eri puolelle Suomea. Siirtymävaihe on pitkä eli vuodet Jokaisella seurakunnalla on oma siirtymäajankohtansa, jolloin kunkin srk:n henkilöstön eläköityminen ja muut henkilöstömuutokset saadaan hyödynnettyä hyvällä tavalla. Arkiston järjestäminen uuden arkistosuunnitelman mukaiseksi jatkuu. Toimet Kirkon ympäristödiplomin saamiseksi aloitetaan v Kirkkohallituksen täysistunnon päätöksen mukaan Outokummun seurakunta siirtyy Kirkon palvelukeskuksen (ent.heta-hanke) KIPA:n asiakkaaksi vuonna Arkiston järjestäminen eteni Signum OY:n pastori Riitta Mäntylän opastuksella ja jatkuu edelleen v Talouspäällikkö Anja Tolppanen siirtyi toisen seurakunnan palvelukseen ja uusi talouspäällikkö Sirpa Heikkilä aloitti marraskuussa Kirkon ympäristödiplomin saaminen siirtyi tuleville vuosille. Taloustoimiston henkilöstömäärä Taloushallinnon nettomenot / srk:n jäsen TP-2007 TP-2008 TP-2009 TP-2010 TP ,01 11,46 12,87 13,44 13,34

15 14 Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate Toimintatuotot (sisäiset) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate Poistot ja arvonalent Sisäiset korkokulut Vyörytystuotot/-kulut Työalakate Työhyvinvointi Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Työntekijöiden työhyvinvoinnin edistäminen kokonaisvaltaisesti. Toimintasuunnitelma, tavoitteet ja niiden toteutuminen 2011: Tämä tehtäväalue sisältää henkilöstön työssä jaksamisen tukemisen mm. työterveyshuollon, työsuojelu- ja yhteistoiminnan, virkistystoiminnan sekä henkilöstön merkkipäivämuistamiset Outokummun seurakunnan työterveyshuoltopalvelun tuottaa MedOne Oy. Työsuojelutoimikunta, johon kuuluvat työsuojelupäällikkö Anja Tolppanen/Sirpa Heikkilä, työsuojeluvaltuutettu Timo Manninen, I varavaltuutettu Jorma Honkanen ja II varavaltuutettu Elina Hynynen on kevään 2011 aikana tehnyt tiimikierroksen eri työmuodoille ja kartoittanut kuulumisia, jotka esiteltiin työpaikkakokouksen yhteydessä. Koko työyhteisön yhteisiä kokoontumisia olivat keskiviikkoiset aamukahvit ja ollut työpaikkakokous. Syksyn virkistyspäivä järjestettiin Huhmarilla ja pikkujoulua vietettiin seurakuntapastori Elina Hynysen luona. Henkilöstöstä jäi kaksi työntekijää eläkkeelle ja yksi siirtyi toiseen seurakuntaan, heitä muistettiin eri tavoin vuoden aikana. Tunnuslukuna työhyvinvoinnin kustannukset työntekijää kohden 2011 Nettomenot / srk:n työntekijä (17) 561

16 15 Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate Toimintatuotot (sisäiset) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate Poistot ja arvonalent Sisäiset korkokulut Vyörytystuotot/-kulut Työalakate Kirkonkirjojen pito Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Kirkkolain 16 luku 2 1 momentin mukaan seurakuntien kirkkoherranvirastot ja keskusrekisterit pitävät kirkonkirjoja noudattaen, mitä niistä tässä tai muussa laissa säädetään taikka niiden nojalla säädetään tai määrätään. Toimintasuunnitelma, tavoitteet ja niiden toteutuminen 2011: Sisältää kirkkoherranvirastossa tehtävästä kirkonkirjojen pitämisestä eli väestökirjanpidosta aiheutuvat kulut. Kirkon yhteisen oman jäsentietojärjestelmään (Kirjuri-hanke) siirtymiseen valmistelu. Järjestelmä otettaneen käyttöön vuoden 2011 lopussa ja niihin liittyviin asiantuntijapalveluihin varausta Kirjuri jäsentietojärjestelmän käyttöönotto siirtyi vuodelta 2011 vuodelle Vakituisen viranhaltijan jäätyä eläkkeelle väestökirjanpitoa ovat hoitaneet taloustoimiston toimistosihteeri Helena Räsänen ovo ja kahtena päivänä viikossa Polvijärven seurakunnan toimistosihteeri Laura Savolainen ostopalvelusopimuksen mukaan.

17 16 Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate Toimintatuotot (sisäiset) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate Poistot ja arvonalent Sisäiset korkokulut Vyörytystuotot/-kulut Työalakate Kirkkoherranvirasto Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Kirkkoherranviraston tehtävänä on kirkonkirjojen pitämisen lisäksi huolehtia arkistotoimesta ja suorittaa seurakunnan hallinnosta ja toiminnasta johtuvat virastolle annetut muut tehtävät. Toimintasuunnitelma, tavoitteet ja niiden toteutuminen 2011: Arkiston järjestäminen uuden arkistonmuodostussuunnitelman mukaiseksi jatkuu. Vakituisen viranhaltijan jäätyä eläkkeelle kirkkoherranvirastoa ovat hoitaneet taloustoimiston toimistosihteeri Helena Räsänen ovo sekä kahtena päivänä viikossa Polvijärven seurakunnan toimistosihteeri Laura Savolainen ostopalvelusopimuksen perusteella. Arkiston järjestäminen eteni Signum OY:n pastori Riitta Mäntylän opastuksella ja jatkuu edelleen v Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate Toimintatuotot (sisäiset) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate Poistot ja arvonalent Sisäiset korkokulut Vyörytystuotot/-kulut Työalakate 0 0 0

18 110 Muu yleishallinto 17 Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Muun yleishallinnon tehtäväalueen palkkamenoissa on kirkkoherran palkasta hallinnollisen työn osuus, kaikki kopiointi- ja monistuskulut sekä kirkkovaltuustolle, kirkkoneuvostolle ja työntekijöille tilattavan Kotimaa-lehden kulut. Toimintasuunnitelma, tavoitteet ja niiden toteutuminen 2011: Kuopion hiippakunnan IT-aluekeskus pääsi varovaiseen alkuun vuonna 2010 ja syksyyn 2011 pitäisi olla valmista. Yhteisellä palvelukeskuksella on tarkoitus keskittää tietohallintopalvelut, joilla turvataan lakisääteisten kirkollisten ja väestökirjanpitoon liittyvien viranomaistehtävien hoitaminen, mm. Kirjurin käyttöönotto v lopussa. Kulut jaetaan mukana olevien seurakuntien kesken, arvio n. 1,24 /jäsen. Katrina-varauskirja käyttöön vuoden alusta. Katrina varauskirja otettiin käyttöön tammikuun 2011 alussa ja työtekijöitä perehdytettiin uuden ohjelman käyttämisessä. IITA (=Kuopion hiippakunnan IT-aluekeskus) toteutti migraation syksyllä 2011 ja seurakunnan tietohallintapalvelut siirtyivät sen myötä IITA:n hallintaan keskitetysti. Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate Toimintatuotot (sisäiset) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate Poistot ja arvonalent Sisäiset korkokulut Vyörytystuotot/-kulut Työalakate 0 0 0

19 1 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 18 Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate Toimintatuotot (sisäiset) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate Poistot ja arvonalent Sisäiset korkokulut Vyörytystuotot/-kulut Työalakate SEURAKUNTATYÖ Yleinen seurakuntatyö ( ) 201 Jumalanpalveluselämä Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Jumalanpalvelusta on edelleen pidettävä seurakunnassa pääasiana. Sen tarkoituksena on antaa vastauksia seurakuntalaisen elämän kysymyksiin, varustaa häntä arkeen ja lähimmäisen kohtaamiseen. Toimintasuunnitelma, tavoitteet ja niiden toteutuminen 2011: Messu pidetään Outokummun kirkossa yleensä sunnuntaisin klo 10. Kuusjärven kirkossa pidetään vakiintuneen käytännön mukaisesti mm. kesän konfirmaatiomessut, itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus ja jouluajan tilaisuuksia. Kuusjärven kirkko on kirkkoneuvoston päätöksellä kiinni vuosittain Tehtäväalueen tavoitteita ovat yhdessä valmisteltujen jumalanpalvelusten lisääminen, erilaisten jumalanpalvelusten sekä perhekirkkojen järjestäminen. Jumalanpalveluselämän kehittäminen on yksi seurakunnan strategian painopisteistä. Keinot Työntekijöistä ja vapaaehtoisista vastuunkantajista muodostuva ryhmä laatii työkausittain kolmasti vuodessa jumalanpalvelusrungon, johon sijoitetaan perhekirkkoja ja eri järjestöjen ja ryhmien kanssa toteutettavia jumalanpalveluksia ja jossa suunnitellaan niiden musiikkia. Yksityiskohtaisemmin jumalanpalvelukset suunnitellaan ja toteutetaan niihin osallistuvien tahojen kanssa. Tuomas-messuja ja muita erityistilanteita (esim. vauvakirkko) tarjotaan normaalin messun lisäksi. Rippikoululaisten sanajumalanpalvelusten asemesta rippikoululaiset kutsutaan messuun, joka on seurakunnan pääjumalanpalvelusmuoto. Kuusjärvellä jatketaan kesän kirkkoiltoja. Messuihin liitetään kokoontumisia seurakuntasalissa kirkkokahvin ja esim. yhteislaulun tai jonkun muun asian merkeissä, jotta seurakunta koettaisiin osallisuuden ja yhteyden yhteisönä.

20 40 vuoden takaisia asioita muistellut paikallislehti kertoi, että Outokummun kirkossa oli tuona (1971) vuonna pidetty 48 jumalanpalvelusta (13030 osallistujaa) ja Kuusjärven kirkossa 62 (11355 os.). Kertomusvuonna vastaavat luvut olivat Outokummussa 58 messua ja sanajumalanpalvelusta (4498 os.) ja Kuusjärvellä 7 messua ja sanajumalanpalvelusta (1111 os.). Olettaen, että kaikki lehtijutun tilaisuudet olivat ns. pääjumalanpalveluksia on niiden yhteisestä osallistujamäärästä (yli 24000) pitkä matka viime vuoden 5616 kävijämäärään, tosin seurakunnan jäseniäkin oli tuolloin Ehtoollisella kävijöiden määrä on kutakuinkin sama (v ja ). Nykyisin pidetään kuitenkin aiempaa enemmän muitakin jumalanpalveluksia: viikkomessuja, ml. Tuomasmessut, lasten ja nuorten jumalanpalveluksia, jopa vauvakirkkoja, joiden lukumäärä oli kertomusvuonna 28 (837 os.) ja seurakunnan toiminta on muutenkin monipuolistunut. Ehtoollisopetus on myös kantanut kaunista hedelmää. Outokummun kirkossa oli siis 58 messua ja 4440 osallistujaa (v ja 3816; ja 3863). Pääjumalanpalveluksien (ml. sanajumalanpalvelukset) yhteenlasketut määrät: kpl, 5616 os; ja 5425; ja 5732). Jokaisen kuukauden viimeisenä pyhänä pidetty minipyhis, kirkon takaosaan rakennettu lasten alttari sekä kirkosta löytyvät kirkonrotat sekä perhekirkot tahtoivat kutsua lapsia ja perheitä pyhän kohtaamiseen kotikirkkoon. Varsinkin syyskaudella oli lähes joka pyhä varattu jonkun järjestön kirkkopyhäksi. Seurakunnan rippikouluikäluokalle ja kaikille vapaaehtoisille järjestettiin oma messu. Jälkimmäinen toteutettiin Pellinmäellä ulkoilmakirkkona. Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus pidettiin kokeiluluontoisesti pääkirkossa. Kuusjärven kesäiset iltakirkot pidettiin joka toinen keskiviikko. Jumalanpalvelusrunko laadittiin kolmesti vuodessa, yksityiskohtaiset suunnitelmat tehtiin messukohtaisesti niihin osallistuvien tahojen kanssa. Messujen määrää lisättiin sanajumalanpalvelusten kustannuksella (mm. rippikoululaisten pyhät muutettiin messuiksi). Valtuuston kahvirinki huolehti kirkkokahveista varsinkin kevätkaudella, jolloin oli vähemmän järjestöjen kirkkopyhiä. 19 TP-2009 TP-2010 TP-2011 Jumalanpalveluksia Jumalanpalveluksiin osallistuneet Ehtoolliselle osallistuneet Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate Toimintatuotot (sisäiset) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate Poistot ja arvonalent Sisäiset korkokulut Vyörytystuotot/-kulut Työalakate

OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TOIMINTA- ja talous- SUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2014 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2012

OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TOIMINTA- ja talous- SUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2014 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA 1 Kirkkoneuvosto 13.12.2011 125, liite 4 Kirkkovaltuusto 28.12.2011 57, liite 1 SEURAKUNTA aarre kaupungissa OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TOIMINTA- ja talous- SUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2014

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010

TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010 TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010 TASEKIRJA 1.1. 31.12.2011 1. TOIMINTAKERTOMUS 2011 1.1. YLEISKATSAUS Kirkkoherran katsaus Seurakuntalaisten vuosi Kulunut vuosi oli seurakunnassamme erityisesti jumalanpalveluselämän

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014. Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1-

TILINPÄÄTÖS 2014. Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1- TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1- SISÄLLYSLUETTELO kertomus 1. Yleiskatsaus 3 2. Hallinto 7 3. Henkilöstö 8 4. Väkiluku 9 5. n toteutumisvertailut

Lisätiedot

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2012

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2012 TASEKIRJA Siilinjärven seurakunnan tasekirja Siilinjärven seurakunnan tasekirja... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 3 Yleiskatsaus... 3 Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta... 7 Henkilöstö... 9 Seurakunnan väkilukumuutokset

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009

TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009 TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009 1. TOIMINTAKERTOMUS 2009 1.1. YLEISKATSAUS Kirkkoherran katsaus Vuosi 2009 oli jälleen kerran myös väkiluvun vähenemisen vuosi muuttoliikkeen ja kirkosta eroamisen vuoksi.

Lisätiedot

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014 SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014 Kirkkoneuvosto 190315 28 Kirkkovaltuusto 170615 18 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1. JOHDANTO 4 1.1. Jäsenmäärä ja ikäjakautuma 4 1.2.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2013

VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 IKAALISTEN SEURAKUNTA VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 ODOTTELUA Viime vuoden ehdoton puheenaihe oli kuntaliitokset ja niiden myötä syntyvät uudet seurakuntayhtymät. Teema oli toistuvasti esillä esimieskoulutuksissa

Lisätiedot

Toimintakertomus. 1 Yleiskatsaus TASEKIRJA 2013

Toimintakertomus. 1 Yleiskatsaus TASEKIRJA 2013 TASEKIRJA 2013 Toimintakertomus 1 Yleiskatsaus Sovituksenkirkon toiminta alkoi monilta osin vakiintua. Kirkkosaliin asennettiin Virtasen urkurakentamon valmistamat 26 äänikertaiset urut kevään ja kesän

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita

SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita

Lisätiedot

Tilinpäätöslaskelmat 81 1. Tuloslaskelma 82 2. Rahoituslaskelma 84 3. Tase 85

Tilinpäätöslaskelmat 81 1. Tuloslaskelma 82 2. Rahoituslaskelma 84 3. Tase 85 TASEKIRJA 2013 . 2 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Yleiskatsaus 5 2. Hallinto 9 3. Henkilöstö 10 4. Väkiluku 15 5. Talousarvion toteutumisvertailu 16 5.1. Talousarviossa hyväkysttyjen toiminnallisten

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA, VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2011

IKAALISTEN SEURAKUNTA, VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2011 IKAALISTEN SEURAKUNTA, VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2011 YLEISKATSAUS Vuotta 2011 hallitsi suuri talouden epävarmuus koko maassa, mikä aiheutti seurakuntatoiminnassa myös huolien kasvua. Oli nähtävissä, että

Lisätiedot

TERVETULOA, UUSI VUOSI!

TERVETULOA, UUSI VUOSI! TERVETULOA, UUSI VUOSI! Kun vuosi 2015 alkaa Orimattilan seurakunnassa, on ainakin kaksi isoa asiaa toisin kuin ennen. Vuoden alusta olemme KIPA:n, kirkon palvelukeskuksen asiakkaana. KIPA tuottaa valtakunnallisesti

Lisätiedot

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 -

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 - TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 - - 2 - Kirkon tunnustus ja tehtävä KIRKKOLAKI Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 7.4.0 Sivu KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 0 Kirkkoneuvosto 7.4.0 Sivu SISÄLLYS YLEISTÄ... 4. Kirkkoherran katsaus vuoteen 0... 4. Taloudellinen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDANTO 1 1 HALLINTO 5 102 Kirkkovaltuusto 6 103 Tilintarkastus 6 104 Kirkkoneuvosto 6 105 Taloushallinto 10 107 Kirkonkirjojenpito 11 108 Kirkkoherranvirasto 11 110 Muu yleishallinto

Lisätiedot

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014-1 -

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014-1 - TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014-1 - - 2 - KIRKKOLAKI Kirkon tunnustus ja tehtävä Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013. Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta.

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013. Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta. JA TILINPÄÄTÖS 2013 Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta.fi 2 (119) Sisällysluettelo 1 YLEISKATSAUS... 3 VUOSI 2013 kehittyvän perustoiminnan vuosi

Lisätiedot

TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA 3 YLEISET LÄHTÖKOHDAT Käsittely Kirkkoneuvosto 04.12.2013 Kirkkovaltuusto 16.12.2013 1. SEURAKUNNAN TEHTÄVÄ Puolangan

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON LAATIMA KERTOMUS VUODEN 2008 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

KARKKILAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON LAATIMA KERTOMUS VUODEN 2008 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA KARKKILAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON LAATIMA KERTOMUS VUODEN 008 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Sisällysluettelo I Yleistä Seurakunnan olemus ja tehtävä Taloudellinen tilanne Kirkkoneuvoston esitys tilikauden

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA. Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta

KEMINMAAN SEURAKUNTA. Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta KEMINMAAN SEURAKUNTA Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta TASEKIRJA 2011 1 TASEKIRJA SISÄLTÖ YLEISKATSAUS... 5 Kirkkoherran yleiskatsaus... 5 Talous 2011... 5 HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA...

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016 s. 1 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014 Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015)

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 1 / 40 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1

Lisätiedot

Yhteinen kirkkoneuvosto 31.3.2011

Yhteinen kirkkoneuvosto 31.3.2011 -Evankeliumista elävätasekirja 2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 31.3.2011 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.6.2011 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS...1 1 Yleiskatsaus...1 1.1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus...1

Lisätiedot

SISÄLLYS. LIITTEET Kouvolan seurakuntayhtymän organisaatiokaavio

SISÄLLYS. LIITTEET Kouvolan seurakuntayhtymän organisaatiokaavio 1 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS... 3 1 Yleiskatsaus... 3 1.1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus 3 1.2 Talouden kehitys 2012 5 1.3 Hallintoelinten kokoonpano 2011 2014 9 1.4 Yhteisen kirkkovaltuuston

Lisätiedot

Kirkkoherran kertomus Saarijärven seurakunnan piispantarkastusta varten vuonna 2014

Kirkkoherran kertomus Saarijärven seurakunnan piispantarkastusta varten vuonna 2014 Kirkkoherran kertomus Saarijärven seurakunnan piispantarkastusta varten vuonna 2014 Saarijärvellä 30.5.2014 Jarmo Autonen, kirkkoherra Kirkkoherran kertomuksen liitteinä ovat henkilöstötilinpäätös, tilastolomakkeet,

Lisätiedot

Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. Kukkiva kirkonmäki

Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. Kukkiva kirkonmäki Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kukkiva kirkonmäki TALOUSARVIO 2014 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 KIRKON

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS

KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS Kirkkoneuvosto 8.9.2010 Sivu 1 KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS 2010 Karkkilan Seurakunta Puh. 09 5655 220 Y-tunnus Huhdintie 9 Fax. 09 5655 2239 0127051-2 03600 Karkkila web: www.karkkilanseurakunta.fi

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA

KARKKILAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 16.11.2011 Sivu 1 KARKKILAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2012 SEKÄ ENNAKKOSUUNNITELMIA VUOTEEN 2013 JA 2014 Kirkkoneuvosto 16.11.2011 Sivu 2 SISÄLLYS 1 TALOUDELLISET

Lisätiedot

PIDETÄÄNKÖ JUMALANPALVELUS?

PIDETÄÄNKÖ JUMALANPALVELUS? 2 3 PIDETÄÄNKÖ JUMALANPALVELUS? Kourallinen seurakuntalaisia viettää ehtoollista. Suntio on etupenkissä, kanttori urkuparvella. Kirkkoherra yskii ja mielii kotiin kuumetta potemaan. Puheille pyrkii seurakuntalainen,

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014

INARIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 INARIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Kirkkoneuvosto 26.2.2015 1 Sisällysluettelo Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TALOUDEN KEHITYS... 4 1.2. TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT... 5 1.3.

Lisätiedot