OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN"

Transkriptio

1 1 Perheiden kasvutapahtuma Pellinmäellä 2011 OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TASEKIRJA VUODELTA 2011

2 2 I TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA ) YLEISKATSAUS... 4 Yleistä... 4 Katsaus talouteen... 4 Olennaisimmat tapahtumat seurakunnan taloudessa tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen ) HALLINTO... 6 Seurakunnan hallintoelinten kokoonpano ja toiminta... 6 Kirkkovaltuuston tärkeimmät päätökset... 7 Kirkkoneuvoston tärkeimmät päätökset... 7 Luettelo seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemistä aloitteista ja kirkkoneuvoston toimenpiteistä niiden johdosta ) HENKILÖSTÖ ( ) ) VÄKILUKU ) TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi ja käyttötalousosan toteutumisvertailu YLEISHALLINTO Kirkolliset vaalit Kirkkovaltuusto Tilintarkastus ja valvonta Kirkkoneuvosto Talous- ja henkilöstöhallinto Työhyvinvointi Kirkonkirjojen pito Kirkkoherranvirasto Muu yleishallinto SEURAKUNTATYÖ Jumalanpalveluselämä Hautaan siunaaminen Muut kirkolliset toimitukset Aikuistyö Muut seurakuntatilaisuudet Tiedotustoiminta Musiikkitoiminta Päiväkerhotyö Pyhäkoulutyö Varhaisnuorisotyö Rippikoulutyö Nuorisotyö Perhekerhotyö Diakoniatyö Perheneuvonta Sairaalasielunhoito Lähetys Kansainvälinen diakoniatyö, Ystävyysseurakuntatyö Muu seurakuntatyö HAUTAUSTOIMI Hautausmaahallinto Hautausmaakiinteistöt ( ) Hautausmaakiinteistöt Kuusjärvi Hautausmaakiinteistöt Rauhanmaa Varsinainen hautaustoimi... 46

3 3 5 KIINTEISTÖTOIMI Kirkot ( ) Outokummun kirkko ja seurakuntatalo Kuusjärven kirkko Asuinkiinteistöt ja -osakkeet (547, 540) Asunto-osake, Asunto Oy Kummunarava, Vuokraosakkeet, Sepänkatu, Leiri- ja kurssikeskukset (551) Pellinmäen leirikeskus Maa- ja metsätalous (592) Metsätalous Käyttötalousosa yhteensä Tehtäväalueiden nettomenojen merkittävimmät poikkeamat TA:n käyttötalousosassa (ulkoiset erät) Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu Verotulojen erittely Investointiosan toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutumisvertailu ) TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja sen tunnusluvut ) KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYKSI II TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE III TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat IV ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ V LUETTELOT JA SELVITYKSET LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA SELVITYS KIRJANPIDON SÄILYTYSTAVOISTA LUETTELO TOSITTEIDEN LAJEISTA... 82

4 4 I TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA ) YLEISKATSAUS Yleistä Päättynyt vuosi oli Outokummun seurakunnassa hyvä vuosi. Seurakunnan päättäjät olivat tahtoneet kasvattaa vapaaksi jääneen nuorisodiakonin viran puoliskot kokonaisiksi viroiksi. Vuoden alussa aloittivat työnsä uusi nuorisotyönohjaaja ja uusi diakoni. Jäljempänä eri tehtäväalueiden kohdalla kerrotaan näiden viranhaltijoiden työstä. Syksyllä saatiin uusi seurakuntamestari ja vähän myöhemmin uusi talouspäällikkö. Syksyn toimikauden alussa lastenohjaaja sai sijaisen. Myös kirkkoherranvirastossa työskenteli kahtena päivänä viikossa uusi toimistosihteeri. Kun kaikki virat ja toimet ovat täynnä, seurakunnan toimitilat hyvin hoidettuja ja talouskin tasapainossa, ovat seurakunnan toimintaedellytykset hyvässä kunnossa. Vaikka taantuma taas saavutti meidänkin maamme, voi seurakunta toimia menestyksellisesti ja vastata haasteisiin. Monessa keskustelussa pitkin vuotta työntekijät ja luottamushenkilöt keskustelivat seurakunnan strategiasta. Se päivitettiin syksyllä valtuustossa ja sai iskulauseekseen Seurakunta aarre kaupungissa. Kun evankeliumin aarteen esillä pitäminen kuuluu seurakunnan perustehtävään, on sen hoitamiseksi määritelty kolme painopistettä. Seurakunta haluaa olla avoin ja etsiä uusia ihmisiä mukaan toimintaansa. Tässä tehtävässä tarvitaan vapaaehtoisia vastuunkantajia, joilla omassa elämänpiirissään on monesti valmis laaja ihmissuhdeverkosto sekä erilaista elämänkokemusta monelta alalta. Toinen painopiste keskittyy lapsiin, nuoriin ja perheisiin. Nouseva polvi on seurakunnan tulevaisuuden kannalta avainasemassa. Myös vanhemmuuden tukemisessa voi seurakunta palvella. Ikääntyvien ihmisten huomioiminen on kolmas strateginen painopiste eikä muitakaan ikäkausia ole tarkoitus unohtaa. Outokummun seurakunta toimi ekumeenisesti, oli Reilun kaupan seurakunta, kantoi kansainvälistä vastuutaan lähetystyön ja Kirkon ulkomaanavun kautta. Näistäkin asioista on puhetta tässä toimintakertomuksessa. Katsaus talouteen Tilastokeskuksen julkaisemien tilastojen mukaan (osa ennakkotietoja): Suomen bruttokansantuotteen volyymi kasvoi heinä-syyskuussa 0,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2010 kolmanteen neljännekseen verrattuna bruttokansantuote kasvoi 2,7 prosenttia työpäiväkorjattuna. Työpäiviä oli kolmannella neljänneksellä saman verran kuin vuotta aiemmin. Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio hidastui joulukuussa 2,9 prosenttiin. Marraskuussa se oli 3,4 prosenttia. Inflaatiota hidasti ennen kaikkea polttonesteiden hinnannousun taittuminen. Vuoden 2011 keskimääräinen inflaatio oli 3,4 prosenttia. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömyys kääntyi laskuun vuonna Vuoden 2011 työttömyysasteen vuosikeskiarvo oli 7,8 prosenttia, kun se vuonna 2010 oli 8,4 prosenttia. Samalla myös työllisyys parani hieman. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen työnvälitys tilaston mukaan Outokummussa oli työttömiä työnhakijoita 439 henkilöä, josta yli 50 vuotiaiden ja pitkäaikaistyöttömien osuus oli runsaat puolet (288 hlöä). Työttömyysaste oli 14,1 %.

5 5 Olennaisimmat tapahtumat seurakunnan taloudessa tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Vuodelta 2010 valmistuneen verotuksen mukaan Outokummun seurakunnan kirkollisverotuloissa oli vähennystä vajaa kaksi prosenttia edelliseen vuoteen ja yhteisöverotulokertymässä kasvua runsaat neljätoista prosenttia. Ansiotuloveron vähennykseen vaikutti jäsenmäärän lasku, joka vuonna 2010 oli 138 ja vuonna 2011 suunta jatkui vaikkakin väheneminen reilusti puolittuikin. Yhteisöverotulon puolella talouden hitaan elpymisen seurauksena kertymä kasvoi edelleen, vaikkakin hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Talousarviota laadittaessa vuodelle 2011 arvioitiin tuloksen jäävän noin euroa alijäämäiseksi. Päättyneen vuoden 2011 tuloslaskelma osoittaa kuitenkin euron ylijäämää. Tähän myönteiseen tulokseen vaikuttaa mm. toimintatuottojen kuten esim. retki-ja hautausmaksujen, keräys- ja lahjoitustuottojen sekä yhteisöverotulojen arvioitua parempi kertymä sekä toimintakuluissa kuten esim. henkilöstömenoissa syntyneet säästöt. Investointimenoista kiinteistökorjaukset Pellinmäen leirikeskuksessa ja Outokummun kirkossa jäivät myös arvioitua pienemmiksi (säästö yli ,- euroa). Hautaustoimen pientraktorin vaihto toteutui suunnitellusti. Muista vuoden aikana tehdyistä kunnostuksista mainittakoon Kuusjärven huoltorakennuksen sisämaalaus ja ruumishuoneen kattopeltien uusiminen sekä Rauhanmaan hautausmaan muistelupaikalle teräslaatan ja kahden pronssisen ristin hankkiminen. Tulevien vuosien suurimmat haasteet ovat edelleen jäsenmäärän laskusta johtuva verotulojen väheneminen. Kirkon yhteiset hankkeet, Kirjuri- jäsentietojärjestelmä sekä talous-ja henkilöstöhallinnon KIPApalvelukeskuksen asiakkaaksi siirtyminen vuodenvaihteessa , muuttavat seurakunnan totuttuja toimintatapoja käytännön tasolla ja haasteena onkin näiden suurien muutoksien keskellä uusien toimintatapojen omaksuminen. Vuosille tehdyn talousarvion ja toimintasuunnitelman mukaan seurakunnan tulos jää alijäämäiseksi, jota voidaan vielä vanhojen vuosien ylijäämällä kattaa. Talouden ja toiminnan pitkäjänteinen suunnittelu kuin myös nopea reagoiminen ympäristössä tapahtuviin muutoksiin ovat tänä päivänä seurakunnan toiminnan jatkuvuuden turvaamisen kannalta elintärkeää. Kuntaministeri Henna Virkkusen julkistama selvitystyöryhmän kuntauudistus esitys toisi Pohjois-Karjalaan 3 kuntaa. Joensuuhun liitettäisiin Ilomantsi, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi. Kevään 2012 aikana edellä mainittu kuntauudistus esitys on lausuntokierroksella kunnissa, jonka jälkeen valtioneuvosto tekee esityksen jatkotoimista ja aikatauluista. Seurakunnan on aktiivisesti seurattava tilannetta ja toimittava sen mukaan.

6 6 2) HALLINTO Seurakunnan hallintoelinten kokoonpano ja toiminta Kirkkovaltuusto 19 jäsentä, toimikaudella : (kokouksia 5) Pj. Meriläinen Kaarina (5/5) Vpj. Räsänen Paavo (4/5) Jäsenet: Heikkinen-Rummukainen Marita (4/5), Hiltunen Liisa (2/5), Hintikka Väinö (4/5), Hirvonen Sini ( alkaen), Honkavaara Matti (3/5), Kettunen Saara (4/5), Kettunen Veikko (5/5), Kontkanen Pekka (5/5), Koponen Jouko (5/5), Laakkonen Pekka (5/5), Laasonen Riikka (5/5), Lasarov Semilia (4/5), Miettinen Eino ( asti 2/5), Nykänen Kalevi (5/5), Pajarinen Jaana (4/5), Pellikka Raija (5/5), Pennanen Vilho (5/5), Savolainen Raija (4/5), Varajäsenet: Hirvonen Sini ( asti 2/5), Laukkanen Sanna, Kähkönen Jaakko, Pelkonen Tuomo, Riikonen Saarakaisa, Turpeinen Jari-Matti, Mutikainen Airi, Tolvanen Pauli, Poutiainen Maija, Ruokolainen Hilkka (1/5) Kirkkoneuvosto; toimikausi : (kokouksia 8) Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Björklund Kaapo, kirkkoherra, puheenjohtaja (8/8) Kettunen Saara, varapj. (7/8) Hiltunen Liisa Kinnunen Sirkka (7/8) Seppälä Merja Savolainen Raija (6/8) Hirvonen Sini (2) Mutikainen Airi (5/8) Pellikka Raija (1) Laakkonen Pekka (6/8) Nykänen Kalevi (Varislahti) Kettunen Yrjö-Pekka (5/8) Koponen Jouko Rauhamäki Eero (8/8) Vänskä Raimo Kettunen Veikko (6/8) Tolvanen Pauli (1) Diakoniatyön johtokunta; toimikausi : (kokouksia 5) Räsänen Paavo pj. (4/5), Mustonen Reino (4/5), Simonen Maija-Leena (2/5), Alho Irja (4/5), Mutikainen Airi(4/5 KN), Syrjänen Hanna, Takalo Kirsti, Kontiainen Markus Vastuuryhmät; toimikausi : Kasvatustyö (kokouksia 3): Hiltunen Anni (2/3), Luukkonen Liisi (2/3), Kontkanen Pekka (2/3), Rummukainen Kimmo (3/3), Kinnunen Sirkka (1 /3 KN), Saarnio Mira, Manninen Timo, Kontiainen Markus, Syrjänen Hanna Nuorisotyö (kokouksia 5): Turpeinen Jari (5/5), Mutanen Vesa (4/5), Lasarov Semilia (4/5), Kuokkanen Anne (3/5), Savolainen Raija (4/5 KN), Vauhkonen Varpu, Manninen Timo, Hynynen Elina Lähetystyö (kokouksia 5): Rauhamäki Eero (5/5), Havukainen Helka (4/5), Parviainen Eeva-Riitta (5/5), Pellikka Raija (5/5), Kettunen Veikko (4/5 KN), Takalo Kirsti, Björklund Kaapo

7 7 Aikuistyö (kokouksia 5): Miettinen Eino ( asti 4/5), Rissanen Toivo ( alkaen), Räsänen Ulla (5/5), Kettunen Asta (2/5), Meriläinen Kaarina (5/5), Laakkonen Pekka (3/5 KN), Kontiainen Markus Musiikkityö (kokouksia 3): Kanniainen Eveliina (1/3), Kokkonen Sari (3/3), Hiltunen Liisa (2/3), Tolvanen Pauli (3/3), Kettunen Yrjö-Pekka (1/3 KN), Pärnänen Marja, Björklund Kaapo Johtoryhmä (7 kokoontumista): Björklund Kaapo kirkkoherra, Heikkilä Sirpa talouspäällikkö, Kettunen Saara kirkkoneuvosto varapj., Meriläinen Kaarina kirkkovaltuusto pj., Räsänen Paavo kirkkovaltuusto varapj. Tilintarkastajat: Oy Audiator Ab: Pikkarainen Tuomo (JHTT), varahenkilö JHTT Eeva-Liisa Auvinen ja avustava tarkastaja Taina Törrönen. Kirkkovaltuuston tärkeimmät päätökset - Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja kirkkoneuvoston jäsenten valinta Diakoniatyön johtokunnan perustaminen - Tilinpäätös Tilintarkastajien valinta valtuustokaudelle Seurakuntapuutarhurin viran lakkauttaminen ja kolmannen seurakuntamestarin viran perustaminen - Maallikkovalitsijoiden valitseminen piispan vaalia varten - Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle Talouspäällikön viran täyttäminen - Seurakunnan strategian päivittäminen - Toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio 2012 Kirkkoneuvoston tärkeimmät päätökset - Ks. kirkkovaltuuston tärkeimmät päätökset edellä - Kolehtisuunnitelmat - Vastuuryhmien toimintasäännön muuttaminen - Diakonia- ja lähetystyön johtosääntöjen uusiminen - Kirkkoneuvoston ohjesäännön 14 :n muuttaminen - Hankinta- ja sijoitustoiminnan ohjeiden päivitys - Urakoitsijan valinta Outokummun kirkon kirkkosalin vesikatteen uusimistyöhön - Viraston kanslistin tehtävien hoito alkaen - Outokummun seurakunnan nimenkirjoitusoikeudet ja tilien käyttövaltuudet - Lastenohjaajan työsuhteen jatkaminen - Hinnasto Kehittämissuunnitelma vuodelle 2012 Luettelo seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemistä aloitteista ja kirkkoneuvoston toimenpiteistä niiden johdosta - Ei ollut.

8 8 3) HENKILÖSTÖ ( ) kirkkoherra I seurakuntapastori II seurakuntapastori B-kanttori diakonissa diakoni nuorisotyönohjaaja nuorisotyönohjaaja lastenohjaaja lastenohjaaja toimistosihteeri talouspäällikkö emäntä-siivooja seurakuntamestari seurakuntamestari seurakuntamestari kiinteistötyöntekijä, osa-aikainen Ostopalvelu: Savolainen Laura Björklund Kaapo Kontiainen Markus Hynynen Elina Pärnänen Marja Takalo Kirsti Syrjänen Hanna Manninen Timo Vauhkonen Varpu Saarnio Mira, työvapaalla Viitakangas Riitta sijainen Räsänen Helena Heikkilä Sirpa Ratilainen Katri Honkanen Jorma Koskinen Arto Lasarov Heli Sorsa Ismo toimistosihteeri, osa-aikainen (Polvijärven srk) Henkilöstömäärä virka- ja työvapaalla olleet mukaan lukien oli 17, naisia 11 ja miehiä 6. TP-2007 TP-2008 TP-2009 TP-2010 TP-2011 Henkilöstön keskiikä ,5 46,1 (vuotta) Sairauspoissaolot (päivää) Seurakunta tarjosi työtä suntion kesäloman tuuraajalle, kerhonohjaajille, pyhäkoulunopettajille, leiriisoisille ja hautausmaan kesätyöntekijöille. Palkkaa tai palkkiota sai erilaisista ja eripituisista työsuhteista tai luottamustehtävistä vuonna 2011 yhteensä 148 henkilöä.

9 4) VÄKILUKU 9 Vuonna 2011 Outokummun seurakunnassa kastettiin 42 lasta. Seurakunnan läsnä olevasta väestöstä kuoli 69 henkilöä. Seurakuntaan muutti 271 henkilöä ja seurakunnasta pois 267 henkilöä. Kirkkoon liittyi Outokummussa 15 henkilöä ja erosi 46 henkilöä. Seurakunnan läsnäolevasta väestöstä ei siirtynyt yhtään poissaolevaksi jäseneksi ja poissaolevista läsnäoleviin siirtyi 1 henkilöä seurakunnan väkiluku (läsnäoleva väestö) oli henkilöä. Vähennystä vuoden takaiseen tilanteeseen on 62 henkilöä. TIETOJA VÄESTÖSTÄ JA SEN MUUTOKSISTA Kastetut Kuolleet Srk:aan muuttaneet Srk:sta muuttaneet Kirkkoon liittyneet Kirkosta eronneet Läsnä oleva väestö Poissa oleva väestö Yhteensä Muutos läsnäolevassa Avioliittoja solmittu Avioeroja Outokumpulaisia osuus yhteensä 7377 ev.lut.srk % ortodoksit % vrk %

10 Seurakuntalaisten ikäjakauma

11 10 5) TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT 5.1. Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi ja käyttötalousosan toteutumisvertailu Toimintakate sisältää ulkoiset erät, Toimintakate 2 sisältää ulkoiset ja sisäiset erät (sisäiset vuokratuotot kiinteistötoimelle ja sisäiset vuokramenot yleishallinnolle ja seurakunnalliselle toiminnalle) ja Työalakate sisältää ulkoiset, sisäiset, poistot, arvonalentumiset ja laskennalliset (sisäiset korkokulut ja yleishallinnon vyörytykset seurakunnalliselle toiminnalle) erät. 1 YLEISHALLINTO 101 Kirkolliset vaalit Seurakuntavaalit pidettiin vuonna 2010 ja seuraavat ovat vuonna Kirkkoherranvaali toimitetaan vuonna 2012 Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate Toimintatuotot (sisäiset) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate Poistot ja arvonalent Sisäiset korkokulut Vyörytystuotot/-kulut Työalakate Kirkkovaltuusto Marraskuun 2010 seurakuntavaaleissa valittiin 19 jäsentä kirkkovaltuustoon vuosille Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja muissa säännöksissä säädetyillä tavoilla. Toimintasuunnitelma, tavoitteet ja niiden toteutuminen 2011: Toiminta- ja taloussuunnitelman, talousarvion vahvistaminen ja tilinpäätöksen hyväksyminen. Kirkkovaltuusto kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa. Yhteisiä suunnittelukokouksia kirkkoneuvoston ja työntekijöiden

12 11 kanssa pidetään n. kerran vuodessa. Strategian päivitys valtuustokauden ensimmäisenä ja kolmantena vuotena. Luottamushenkilökoulutusta uusille luottamushenkilöille. Kirkkovaltuusto kokoontui 5 kertaa ja päätöksiä kirjattiin pidettiin yhteinen työntekijöiden ja luottamushenkilöiden suunnittelukokous, jossa myös muiden asioiden ohella keskusteltiin yhteisesti Outokummun seurakunnan strategiasta, jonka päivitys vahvistettiin kirkkovaltuuston pitämässä kokouksessa. Luottamushenkilöstarttiin Lahdessa sekä hiippakunnan luottamushenkilöille järjestettyyn neuvottelupäivään Siilinjärvellä osallistui kaksi luottamushenkilöä. Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate Toimintatuotot (sisäiset) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate Poistot ja arvonalent Sisäiset korkokulut Vyörytystuotot/-kulut Työalakate Tilintarkastus ja valvonta Kirkkojärjestys 15 luku 11 : Tilintarkastajien on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajien on tarkastettava: 1) onko seurakunnan hallintoa hoidettu laillisesti ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti; 2) onko seurakunnan tilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä antaako se oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista; sekä 3) onko seurakunnan sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti. Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan seurakunnan tilintarkastajaksi Oy Audiator Ab:n vastuullisena tilintarkastajana JHTT Tuomo Pikkaraisen ja hänen varahenkilökseen JHTT Eeva-Liisa Auvisen sekä avustavaksi tarkastajaksi Taina Törrösen. Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Seurakunnan hallinnon, talouden tarkastus ja valvonta.

13 12 Toimintasuunnitelma, tavoitteet ja niiden toteutuminen 2011: Seurakunnan toiminnan ja talouden tuloksellisuuden tarkastus sekä kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastus. Tilintarkastajat ovat antaneet vuodelta 2011 tarkastuskertomuksensa, joka on annettu kirkkovaltuustolle. Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate Toimintatuotot (sisäiset) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate Poistot ja arvonalent Sisäiset korkokulut Vyörytystuotot/-kulut Työalakate Kirkkoneuvosto Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Johtaa seurakunnan toimintaa, hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä ja muissa säännöksissä säädetyllä tavalla käyttäen perusteena kirkkovaltuuston toiminta- ja taloussuunnitelmassa asettamia tavoitteita seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Toimintasuunnitelma, tavoitteet ja niiden toteutuminen 2011: Kirkkoneuvosto ja johtoryhmä kokoontuvat noin 8-10 kertaa vuodessa. Strategian päivitys vuosina 2011 ja Luottamushenkilökoulutusta uusille luottamushenkilöille. Kirkkoneuvosto kokoontui 8 kertaa ja päätöksiä kirjattiin 127. Johtoryhmä kokoontui 7 kertaa pidettiin yhteinen työntekijöiden ja luottamushenkilöiden suunnittelukokous, jossa myös muiden asioiden ohella keskusteltiin yhteisesti Outokummun seurakunnan strategiasta, jonka päivitys vahvistettiin kirkkovaltuuston pitämässä kokouksessa. Luottamushenkilöstarttiin Lahdessa sekä hiippakunnan luottamushenkilöille järjestettyyn neuvottelupäivään Siilinjärvellä osallistui kaksi luottamushenkilöä.

14 13 Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate Toimintatuotot (sisäiset) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate Poistot ja arvonalent Sisäiset korkokulut Vyörytystuotot/-kulut Työalakate Talous- ja henkilöstöhallinto Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Taloushallinto tuottaa seurakunnan talous- ja henkilöstöhallintopalvelut ja antaa niihin liittyvää tietoa luottamushenkilöille, henkilöstölle ja seurakuntalaisille sekä hoitaa hautaustoimen ja hautainhoitorahaston toimistopalvelut. Toimintasuunnitelma, tavoitteet ja niiden toteutuminen 2011: Taloushallinto tukee seurakunnan perustehtävien toteuttamista huomioiden seurakunnan strategiaan kirjatut arvot ja vision sekä toimii niin, että hyvä talous ja asianmukaiset ja riittävät tilat ovat edelleen vahvuuksina. Kirkolliskokous on päättänyt Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskuksen perustamisesta (HeTa-hanke). Toimipisteitä tullee 4-6 eri puolelle Suomea. Siirtymävaihe on pitkä eli vuodet Jokaisella seurakunnalla on oma siirtymäajankohtansa, jolloin kunkin srk:n henkilöstön eläköityminen ja muut henkilöstömuutokset saadaan hyödynnettyä hyvällä tavalla. Arkiston järjestäminen uuden arkistosuunnitelman mukaiseksi jatkuu. Toimet Kirkon ympäristödiplomin saamiseksi aloitetaan v Kirkkohallituksen täysistunnon päätöksen mukaan Outokummun seurakunta siirtyy Kirkon palvelukeskuksen (ent.heta-hanke) KIPA:n asiakkaaksi vuonna Arkiston järjestäminen eteni Signum OY:n pastori Riitta Mäntylän opastuksella ja jatkuu edelleen v Talouspäällikkö Anja Tolppanen siirtyi toisen seurakunnan palvelukseen ja uusi talouspäällikkö Sirpa Heikkilä aloitti marraskuussa Kirkon ympäristödiplomin saaminen siirtyi tuleville vuosille. Taloustoimiston henkilöstömäärä Taloushallinnon nettomenot / srk:n jäsen TP-2007 TP-2008 TP-2009 TP-2010 TP ,01 11,46 12,87 13,44 13,34

15 14 Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate Toimintatuotot (sisäiset) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate Poistot ja arvonalent Sisäiset korkokulut Vyörytystuotot/-kulut Työalakate Työhyvinvointi Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Työntekijöiden työhyvinvoinnin edistäminen kokonaisvaltaisesti. Toimintasuunnitelma, tavoitteet ja niiden toteutuminen 2011: Tämä tehtäväalue sisältää henkilöstön työssä jaksamisen tukemisen mm. työterveyshuollon, työsuojelu- ja yhteistoiminnan, virkistystoiminnan sekä henkilöstön merkkipäivämuistamiset Outokummun seurakunnan työterveyshuoltopalvelun tuottaa MedOne Oy. Työsuojelutoimikunta, johon kuuluvat työsuojelupäällikkö Anja Tolppanen/Sirpa Heikkilä, työsuojeluvaltuutettu Timo Manninen, I varavaltuutettu Jorma Honkanen ja II varavaltuutettu Elina Hynynen on kevään 2011 aikana tehnyt tiimikierroksen eri työmuodoille ja kartoittanut kuulumisia, jotka esiteltiin työpaikkakokouksen yhteydessä. Koko työyhteisön yhteisiä kokoontumisia olivat keskiviikkoiset aamukahvit ja ollut työpaikkakokous. Syksyn virkistyspäivä järjestettiin Huhmarilla ja pikkujoulua vietettiin seurakuntapastori Elina Hynysen luona. Henkilöstöstä jäi kaksi työntekijää eläkkeelle ja yksi siirtyi toiseen seurakuntaan, heitä muistettiin eri tavoin vuoden aikana. Tunnuslukuna työhyvinvoinnin kustannukset työntekijää kohden 2011 Nettomenot / srk:n työntekijä (17) 561

16 15 Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate Toimintatuotot (sisäiset) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate Poistot ja arvonalent Sisäiset korkokulut Vyörytystuotot/-kulut Työalakate Kirkonkirjojen pito Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Kirkkolain 16 luku 2 1 momentin mukaan seurakuntien kirkkoherranvirastot ja keskusrekisterit pitävät kirkonkirjoja noudattaen, mitä niistä tässä tai muussa laissa säädetään taikka niiden nojalla säädetään tai määrätään. Toimintasuunnitelma, tavoitteet ja niiden toteutuminen 2011: Sisältää kirkkoherranvirastossa tehtävästä kirkonkirjojen pitämisestä eli väestökirjanpidosta aiheutuvat kulut. Kirkon yhteisen oman jäsentietojärjestelmään (Kirjuri-hanke) siirtymiseen valmistelu. Järjestelmä otettaneen käyttöön vuoden 2011 lopussa ja niihin liittyviin asiantuntijapalveluihin varausta Kirjuri jäsentietojärjestelmän käyttöönotto siirtyi vuodelta 2011 vuodelle Vakituisen viranhaltijan jäätyä eläkkeelle väestökirjanpitoa ovat hoitaneet taloustoimiston toimistosihteeri Helena Räsänen ovo ja kahtena päivänä viikossa Polvijärven seurakunnan toimistosihteeri Laura Savolainen ostopalvelusopimuksen mukaan.

17 16 Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate Toimintatuotot (sisäiset) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate Poistot ja arvonalent Sisäiset korkokulut Vyörytystuotot/-kulut Työalakate Kirkkoherranvirasto Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Kirkkoherranviraston tehtävänä on kirkonkirjojen pitämisen lisäksi huolehtia arkistotoimesta ja suorittaa seurakunnan hallinnosta ja toiminnasta johtuvat virastolle annetut muut tehtävät. Toimintasuunnitelma, tavoitteet ja niiden toteutuminen 2011: Arkiston järjestäminen uuden arkistonmuodostussuunnitelman mukaiseksi jatkuu. Vakituisen viranhaltijan jäätyä eläkkeelle kirkkoherranvirastoa ovat hoitaneet taloustoimiston toimistosihteeri Helena Räsänen ovo sekä kahtena päivänä viikossa Polvijärven seurakunnan toimistosihteeri Laura Savolainen ostopalvelusopimuksen perusteella. Arkiston järjestäminen eteni Signum OY:n pastori Riitta Mäntylän opastuksella ja jatkuu edelleen v Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate Toimintatuotot (sisäiset) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate Poistot ja arvonalent Sisäiset korkokulut Vyörytystuotot/-kulut Työalakate 0 0 0

18 110 Muu yleishallinto 17 Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Muun yleishallinnon tehtäväalueen palkkamenoissa on kirkkoherran palkasta hallinnollisen työn osuus, kaikki kopiointi- ja monistuskulut sekä kirkkovaltuustolle, kirkkoneuvostolle ja työntekijöille tilattavan Kotimaa-lehden kulut. Toimintasuunnitelma, tavoitteet ja niiden toteutuminen 2011: Kuopion hiippakunnan IT-aluekeskus pääsi varovaiseen alkuun vuonna 2010 ja syksyyn 2011 pitäisi olla valmista. Yhteisellä palvelukeskuksella on tarkoitus keskittää tietohallintopalvelut, joilla turvataan lakisääteisten kirkollisten ja väestökirjanpitoon liittyvien viranomaistehtävien hoitaminen, mm. Kirjurin käyttöönotto v lopussa. Kulut jaetaan mukana olevien seurakuntien kesken, arvio n. 1,24 /jäsen. Katrina-varauskirja käyttöön vuoden alusta. Katrina varauskirja otettiin käyttöön tammikuun 2011 alussa ja työtekijöitä perehdytettiin uuden ohjelman käyttämisessä. IITA (=Kuopion hiippakunnan IT-aluekeskus) toteutti migraation syksyllä 2011 ja seurakunnan tietohallintapalvelut siirtyivät sen myötä IITA:n hallintaan keskitetysti. Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate Toimintatuotot (sisäiset) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate Poistot ja arvonalent Sisäiset korkokulut Vyörytystuotot/-kulut Työalakate 0 0 0

19 1 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 18 Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate Toimintatuotot (sisäiset) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate Poistot ja arvonalent Sisäiset korkokulut Vyörytystuotot/-kulut Työalakate SEURAKUNTATYÖ Yleinen seurakuntatyö ( ) 201 Jumalanpalveluselämä Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Jumalanpalvelusta on edelleen pidettävä seurakunnassa pääasiana. Sen tarkoituksena on antaa vastauksia seurakuntalaisen elämän kysymyksiin, varustaa häntä arkeen ja lähimmäisen kohtaamiseen. Toimintasuunnitelma, tavoitteet ja niiden toteutuminen 2011: Messu pidetään Outokummun kirkossa yleensä sunnuntaisin klo 10. Kuusjärven kirkossa pidetään vakiintuneen käytännön mukaisesti mm. kesän konfirmaatiomessut, itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus ja jouluajan tilaisuuksia. Kuusjärven kirkko on kirkkoneuvoston päätöksellä kiinni vuosittain Tehtäväalueen tavoitteita ovat yhdessä valmisteltujen jumalanpalvelusten lisääminen, erilaisten jumalanpalvelusten sekä perhekirkkojen järjestäminen. Jumalanpalveluselämän kehittäminen on yksi seurakunnan strategian painopisteistä. Keinot Työntekijöistä ja vapaaehtoisista vastuunkantajista muodostuva ryhmä laatii työkausittain kolmasti vuodessa jumalanpalvelusrungon, johon sijoitetaan perhekirkkoja ja eri järjestöjen ja ryhmien kanssa toteutettavia jumalanpalveluksia ja jossa suunnitellaan niiden musiikkia. Yksityiskohtaisemmin jumalanpalvelukset suunnitellaan ja toteutetaan niihin osallistuvien tahojen kanssa. Tuomas-messuja ja muita erityistilanteita (esim. vauvakirkko) tarjotaan normaalin messun lisäksi. Rippikoululaisten sanajumalanpalvelusten asemesta rippikoululaiset kutsutaan messuun, joka on seurakunnan pääjumalanpalvelusmuoto. Kuusjärvellä jatketaan kesän kirkkoiltoja. Messuihin liitetään kokoontumisia seurakuntasalissa kirkkokahvin ja esim. yhteislaulun tai jonkun muun asian merkeissä, jotta seurakunta koettaisiin osallisuuden ja yhteyden yhteisönä.

20 40 vuoden takaisia asioita muistellut paikallislehti kertoi, että Outokummun kirkossa oli tuona (1971) vuonna pidetty 48 jumalanpalvelusta (13030 osallistujaa) ja Kuusjärven kirkossa 62 (11355 os.). Kertomusvuonna vastaavat luvut olivat Outokummussa 58 messua ja sanajumalanpalvelusta (4498 os.) ja Kuusjärvellä 7 messua ja sanajumalanpalvelusta (1111 os.). Olettaen, että kaikki lehtijutun tilaisuudet olivat ns. pääjumalanpalveluksia on niiden yhteisestä osallistujamäärästä (yli 24000) pitkä matka viime vuoden 5616 kävijämäärään, tosin seurakunnan jäseniäkin oli tuolloin Ehtoollisella kävijöiden määrä on kutakuinkin sama (v ja ). Nykyisin pidetään kuitenkin aiempaa enemmän muitakin jumalanpalveluksia: viikkomessuja, ml. Tuomasmessut, lasten ja nuorten jumalanpalveluksia, jopa vauvakirkkoja, joiden lukumäärä oli kertomusvuonna 28 (837 os.) ja seurakunnan toiminta on muutenkin monipuolistunut. Ehtoollisopetus on myös kantanut kaunista hedelmää. Outokummun kirkossa oli siis 58 messua ja 4440 osallistujaa (v ja 3816; ja 3863). Pääjumalanpalveluksien (ml. sanajumalanpalvelukset) yhteenlasketut määrät: kpl, 5616 os; ja 5425; ja 5732). Jokaisen kuukauden viimeisenä pyhänä pidetty minipyhis, kirkon takaosaan rakennettu lasten alttari sekä kirkosta löytyvät kirkonrotat sekä perhekirkot tahtoivat kutsua lapsia ja perheitä pyhän kohtaamiseen kotikirkkoon. Varsinkin syyskaudella oli lähes joka pyhä varattu jonkun järjestön kirkkopyhäksi. Seurakunnan rippikouluikäluokalle ja kaikille vapaaehtoisille järjestettiin oma messu. Jälkimmäinen toteutettiin Pellinmäellä ulkoilmakirkkona. Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus pidettiin kokeiluluontoisesti pääkirkossa. Kuusjärven kesäiset iltakirkot pidettiin joka toinen keskiviikko. Jumalanpalvelusrunko laadittiin kolmesti vuodessa, yksityiskohtaiset suunnitelmat tehtiin messukohtaisesti niihin osallistuvien tahojen kanssa. Messujen määrää lisättiin sanajumalanpalvelusten kustannuksella (mm. rippikoululaisten pyhät muutettiin messuiksi). Valtuuston kahvirinki huolehti kirkkokahveista varsinkin kevätkaudella, jolloin oli vähemmän järjestöjen kirkkopyhiä. 19 TP-2009 TP-2010 TP-2011 Jumalanpalveluksia Jumalanpalveluksiin osallistuneet Ehtoolliselle osallistuneet Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate Toimintatuotot (sisäiset) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate Poistot ja arvonalent Sisäiset korkokulut Vyörytystuotot/-kulut Työalakate

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KOKOUSAIKA Tiistai 14.12.20010 kello 18.00-19.47 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Irja Alho Liisa Hiltunen Väinö Hintikka Matti Honkavaara Tuomo Kuokkanen Pekka

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 13 KOKOUSAIKA Tiistai 08.03.2010 kello 17.30 19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Saara Kettunen,

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 KOKOUSAIKA Tiistai kello 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali, Kummunkatu 19 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Heikkinen-Rummukainen Marita Hiltunen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 10 KOKOUSAIKA Tiistai 29.3.2011 kello 18.00 19.12 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali, Kummunkatu 19 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Heikkinen-Rummukainen Marita

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu: 1 Kirkkovaltuusto /2012. KOKOUSAIKA Maanantaina klo 18.00

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu: 1 Kirkkovaltuusto /2012. KOKOUSAIKA Maanantaina klo 18.00 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu: 1 KOKOUSAIKA Maanantaina 13.02.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntatalo, Kummunkatu 19 KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE N:O 1 - Kokouksen avaus,

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 6/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 6/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.45 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 38 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2011 PÖYTÄKIRJA

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2011 PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA 13.6.2011 kello 18.30 20.15 Kahvitarjoilu kello 18.00-18.30 KOKOUSPAIKKA Seurakuntasali, Sontulantie 1, Toijala OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ahlfors Sirpa Aronen Hannele Haavisto Tuija Holkeri-Rokkanen

Lisätiedot

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b)

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 1 AIKA PAIKKA Sivu / 20.4.2016 klo 18.00 alkavan iltakoulun päätyttyä. Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 14 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KIRKKONEUVOSTO 28.1.2015

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KIRKKONEUVOSTO 28.1.2015 ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KOKOUSAIKA 28.1.2015 klo 17 18.50 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi Iisalmen seurakunta Ta 2017 ehdotus: työalat 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ TOIMINTATULOT (ulkoiset) -29 PALKAT JA PALKKIOT 88635 90370 44619 91000-630 91430 91860 HENKILÖSIVUKULUT 28537 25711 12856 26254-543

Lisätiedot

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA Kokousaika Keskiviikko 22.1. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KOKOUKSEN AVAUS MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 KONSERTTITARJOTIN 2012 SEURAKUNNAN

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 Kokousaika Tiistai 29.3.2011 kello 16.30 18.29 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät/läsnä Henkilökohtaiset varajäsenet Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014 Kokousaika klo 18.00 20.12 Kokouspaikka seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 09.06.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 15.06.2015-16.07.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 20.4.2016 klo 17-18.18 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Kartano Ulla,

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 11-2015 Aika 09.12.2015 kello 18.00 19.30 Paikka Virastotalo Läsnä Puheenjohtaja Järvinen Virpi Varapuheenjohtaja Lilja Lasse J Jäsenet Ahonen Arto,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 6.5.2014 klo 17.30-17.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 Aika 10.9.2008 klo 17.00 20.31 Paikka Kaislarannan leirikeskus, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat 97 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 30.3.2011 29 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

Kokouspaikka: Kestilän seurakuntatalo

Kokouspaikka: Kestilän seurakuntatalo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 Sivu 1 Kirkkovaltuusto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kokousaika: Keskiviikko 3.6.2015

Lisätiedot

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus 1 ARTJÄRVEN KAPPELINEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 27.10.2016 klo 18.00 Paikka Varsinaiset jäsenet Artjärven seurakuntakoti Anttila Ari, estynyt Jarmo Koskinen, poissa Mauri Kyöstilä Koskelainen Arja Metso

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

LAPSI ON OSALLINEN. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

LAPSI ON OSALLINEN. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja LAPSI ON OSALLINEN Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja KIRKON VARHAISKASVATUS ON Kristillisestä uskosta ja siihen liittyvistä arvoista nousevaa kasvatuksellista vuorovaikutusta Kasvatus- ja kastekumppanuutta

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) KIRKKONEUVOSTO 1/2010 17.2.2010

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) KIRKKONEUVOSTO 1/2010 17.2.2010 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) Aika Keskiviikko 17.2.2010 klo 18.30 20.10 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo puheenjohtaja Matti Kurvinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 Kokousaika 1.11.2011 klo 18.00 21.18 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Juha Ilonen, puheenjohtaja (puheenjohtajana

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 6.1.2015 klo 12.00-13.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Aaltonen Pirjo jäsen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 /2015 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 /2015 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 /2015 1/5 KOKOUSAIKA 17.3.2015 klo 18-19.15 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ POISSA MUUT KOKOUKSEEN OSALLISTUVAT KOKOUKSEN

Lisätiedot

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ SEURAKUNTANEUVOSTO 7.9.2011 1/5 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 7.9.2011. klo 18 Paikka: Matteuksenkirkko, Olavus-sali Osallistujat: Poissa: Jukka Pakarinen, puheenjoht. Max Isaksson Eija

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkovaltuusto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkovaltuusto KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkovaltuusto Kokousaika tiistaina 31.5.2011 klo 18.00 Kokouspaikka Lypsyniemen leirikeskus, Lypsyniementie 41 Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 15 Kokouksen avaus 16 Kokouksen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10.12.2015 N:o 5/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 3.12.2015 Sivu 49

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10.12.2015 N:o 5/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 3.12.2015 Sivu 49 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 3.12.2015 Sivu 49 Kokousaika 10.12.2015 kello 17.15 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Laukaan seurakuntatalo Hassel Lari Heikkilä Jaakko Hintikka Raimo Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 28.12.2011

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 28.12.2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 KOKOUSAIKA Keskiviikko kello 18.00-19.50 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntatalo, Kummunkatu 19 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hirvonen Sini, varajäsen (Heikkinen-Rummukainen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 / (9) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 / (9) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2014 1 (9) KOKOUSAIKA 10.12.2014 klo 17.30 18.30 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura KOKOUSAIKA: Keskiviikko 16.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivumäki Anu Koivunen Leena, varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa

Lisätiedot

LOPEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Sivu 1 ( 7 ) 1 Kirkkovaltuusto 1 / 2013. Maanantai 14.1.2013 klo 18.30 (kahvit klo 18.00 lähtien)

LOPEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Sivu 1 ( 7 ) 1 Kirkkovaltuusto 1 / 2013. Maanantai 14.1.2013 klo 18.30 (kahvit klo 18.00 lähtien) KOKOUSKUTSU Sivu 1 ( 7 ) 1 Kirkkovaltuusto 1 / 2013 KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2013 klo 18.30 (kahvit klo 18.00 lähtien) KOKOUSPAIKKA Asialuettelo: Kirkon seurakuntasali, Pilpalantie 1, Loppi 1 Kokouksen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika klo 18.30 19.50 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Matti Solehmainen puheenjohtaja Erja Blom Pauli Hujanen Minna Immonen Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTO 17.2.2016

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTO 17.2.2016 ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (8) KOKOUSAIKA 17.2.2016 klo 17 19.50 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Seurakuntatalo klo

Seurakuntatalo klo N:o 1/2015 Sivu 1 Seurakuntatalo 28.1.2015 klo 18-19.58 Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Laukkanen Esko Laukkanen Hanna-Maria Laukkanen Jari Leskinen Antero, poissa, varajäsen

Lisätiedot

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kysely on tarkoitettu kaikille seurakuntalaisille. Tavoitteena on kartoittaa vastaajien tietämystä ja ajatuksia Kuusamon ev.lut. seurakunnan

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 2 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 2 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 29.4.2015 klo 18.00 20.55 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Tuomo puheenjohtaja Diukman Sanna jäsen Juntunen Pirjo -"- Karjalainen Heikki -"- Korhonen

Lisätiedot

HAUHON SEURAKUNTA. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10

HAUHON SEURAKUNTA. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 HAUHON SEURAKUNTA SYKSY 2016 JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 11.9. Messu, liturgia Tapani Vanhanen, saarna Katja Verho, kanttori Taina Kujanen. 18.9. Messu, metsästäjien kirkkopyhä,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 25.11.2013 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 25.11.2013 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 25.11.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 2.12.2013-3.1.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Tyrnävän kirkossa, käynti sakastin ovesta. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Aika: 10.5.2012 klo 19.00 20.50 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Heikki Eronen Maria Forsman Vesilahden

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) KOKOUSTIEDOT Aika 5.10.2010 klo 16-18.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Lepistö Jouko vt. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Liikavainio

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013 1 KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 17.00 KOKOUSPAIKKA Isopappila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: pj Erkki Malmberg, khra (X) vj Heikki Uusitalo (Heimo Nordfors) (X) j Tarja Hätönen (X) j Liisa Kivimäki (X) j Eveliina

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 1 (5) KOKOUSAIKA 10.3.2015 klo 17 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 337/2016 49 Ilmoitusasiat syyskuu ehdotus Merkitään tiedoksi - Pihakahvila koulutus 15.9 klo 17.30 Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 335/2016

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Viranomainen UURAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2012 Kirkkoneuvosto 13.11.2012 Sivu 69

Viranomainen UURAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2012 Kirkkoneuvosto 13.11.2012 Sivu 69 PÖYTÄKIRJA 13/2012 Kirkkoneuvosto 13.11.2012 Sivu 69 Kokousaika Ti 13.11.2012 klo 17.00 19.50 Kokouspaikka Kirkkoherranvirasto, Multiantie 3, 41230 Uurainen Saapuvilla olleet jäsenet Heinola Antti, kirkkoherra,

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 5/2016 Seurakuntaneuvosto 4.5.2016 sivu 1 (7) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikko 4.5.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

VAALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(5) Kirkkovaltuusto 1/15 Aika Maanantai 12.1.2015 kello 18.00 19.30

VAALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(5) Kirkkovaltuusto 1/15 Aika Maanantai 12.1.2015 kello 18.00 19.30 VAALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(5) Aika Maanantai 12.1.2015 kello 18.00 19.30 Paikka Pieni seurakuntasali, Järvikyläntie 3 Vaala Läsnä Bisi Eeva Haapavirta Katri Kalliokoski Ismo Kantola Ossi Kemppainen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017 AIKA keskiviikkona 25.1.2017 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Arvola Lassi Auranen Harri Hutko Sinikka Kallio Reino Kanervo

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 18.00 19.30 joulupuurotarjoilu klo 17.30 alk. Paikka Seurakuntaneuvoston kokoushuone, 1. krs läsnä / poissa Osanottajat Asioiden esittelijä:

Lisätiedot

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 MISSIO Kirkon ja seurakunnan tehtävä perustuu Jeesuksen antamiin lähetys- ja kastekäskyyn sekä rakkauden kaksoiskäskyyn. VISIO Puijon

Lisätiedot

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen Kokousaika keskiviikko 6.5.2015 klo 18-20.15 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Rahan henki Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä 14.11.2015 Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Kirkon tehtävä Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013 Viranomainen Sivu 13 Kokousaika Torstai 30.5.2013 klo 19.00 21.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalo Airasto Marja Hintsala Kirsti Jauhiainen Jaana Kahila

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke 12.12.2007 klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Ulla Jokinen Johanna Koistinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Kirkkoneuvosto 18.05.2016

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Kirkkoneuvosto 18.05.2016 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18:50 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto Aika 1.12.2016 klo 17.30 18:45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja 163-166, 168-181 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 167 Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, 163-172

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: Torstai 25.03.2010 klo 19.30 - (HUOM! AIKA) Paikka: Kokkolan seurakuntakeskuksen Jussintupa, Kustaa Aadolfinkatu 16 (2.krs, taloustoimiston

Lisätiedot