Palvelujen odotekustannukset vuonna Savonlinnan kaupunki Heikki Miettinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012. Savonlinnan kaupunki 5.2.2014 Heikki Miettinen"

Transkriptio

1 Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Savonlinnan kaupunki Heikki Miettinen

2 nettokustannukset Laskenta Kuntien talous- ja toimintatilasto (Tilastokeskus) kustannuksiin on yhdistetty Savonlinnan, Kerimäen ja Punkaharjun luvut kustannukset on deflatoitu 212 tasolle (Kuntatalouden hintaindeksi, Tilastokeskus) 212 odotekustannukset muodostuvat, kun kustannustasoksi asetetaan neljänneksi tehokkaimman vertailukunnan taso asukasta, oppilasta tms. kohti Säästöpotentiaali = Todelliset kustannukset - Odotekustannukset

3 Tuloksellisuuden mittaamisen tasot ja Säästöpotentiaali -malli Palvelukyky -sisäinen -ulkoinen Kustannukset Panokset Tuotannontekijät Tuotos Vaikutus Tavoitteet ja tarpeet Tuottavuus Nettokustannukset/oppilas tms. Vaikuttavuus Taloudellisuus Tuloksellisuus Odotekustannukset ja Säästöpotentiaali Nettokustannukset/asukas

4 Tuottavuuden parantaminen prosessina LÄHTÖTILANNE Tuotteistus ja prosessikuvaukset Aineistoanalyysi Toteutunut kehitys Benchmarking: JohdonVertti, sektorivertit, säästöpotentiaali Asiantuntijanäkemykset Itsearviointi Kyselyt ja haastattelut NÄKYMÄT Toimintaympäristön muutostekijät Ennakointimallit SWOT Skenaariot TAVOITETILA Ideointimenetelmät Ryhmätyömenetelmät, työseminaarit Prosessikuvaukset Tiekartta tavoitetilaan Tehtävät, vastuut, aikataulut KEHITTÄMISTOIMET SEURANTA Säästöpotentiaali malli

5 Talous- ja toimintatilaston sisältö Käyttökustannukset = toimintamenot + poistot ja arvonalentumiset + vyörytyserät Käyttötuotot = toimintatulot + vyörytyserät Nettokustannukset = käyttökustannukset käyttötuotot KÄYTTÖKUSTANNUKSET 1 Palkat ja palkkiot 3 Maksetut eläkkeet 37 Eläkevakuutusmaksut 38 Muut sosiaalivakuutusmaksut 51 Asiakaspalvelujen ostot valtiolta 52 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta 53 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä 54 Asiakaspalvelujen ostot muilta 6 Muiden palvelujen ostot 14 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 18 Avustukset 192 Vuokramenot, ulkoiset 197 Vuokramenot, sisäiset 27 Muut menot 294 Poistot ja arvonalentumiset 296 Vyörytyserät - 5 KÄYTTÖTUOTOT 521 Myyntitulot valtiolta 522 Myyntitulot kunnilta 523 Myyntitulot kuntayhtymiltä 524 Myyntitulot muilta 525 Sisäiset myyntitulot 55 Maksut 585 Työllistämistuet 581 Muut tuet ja avustukset valtiolta 588 Tuet ja avustukset Euroopan Unionilta 589 Tuet ja avustukset muilta 632 Vuokratulot, ulkoiset 637 Vuokratulot, sisäiset 67 Muut tulot 684 Valmistevarastojen muutos 685 Valmistus omaan käyttöön 696 Vyörytyserät 697 Muut laskennalliset tulot =Nettokustannukset LISÄTIETOJA:

6 Kustannusten laskenta asukasta kohti Kuntien tavoitteena on maksimoida asukkaiden hyvinvointi ja palvelun vaikuttavuus, ei tuotoksia (esim. ennaltaehkäisevällä toiminnalla vähennetään vanhusten hoidon tarvetta) Kustannukset asukasta kohti voivat tuottavuutta paremmin kertoa käytetäänkö resursseja tehokkaasti

7 Säästöpotentiaali malli ja tuottavuus Malli ei mittaa suoraan tuottavuuseroja vaan nettokustannusten suhdetta asukaspohjaan tai asiakasvolyymiin -> Tulokset antavat kuitenkin vinkkejä missä tuottavuuseroja kannattaa lähteä etsimään Mallin rajoitukset: -Käyttötuottojen vaikutukset voivat olla yhteismitattomat, esim. erilainen asiakaskunta -Tuotoksia ei huomioida tarkasti (perusopetus) tai ei lainkaan (terveydenhuolto) -Kustannusten muodostuminen ei ole kunnissa aina yhdenmukaista (esim. tilakustannukset) Mallin vahvuudet: -Laaja vertailuaineisto keskeisistä palveluista -Nopea ja tehokas laskentamalli -Myös erot vaikuttavuudessa ovat taustalla -palvelun tarvetta ja kysyntää voidaan vähentää- >panoksia ja tuotoksia tarvitaan vähemmän

8 Säästöpotentiaali mallin tulosten tulkinta Mikä selittää todellisten nettokustannusten ja odotekustannusten eroja: Erilaiset tuotokset? Erilainen palvelutarve ja asiakasrakenne? Käyttötuotot tai muu nettokustannusten rakenteellinen ero? Palvelujen laatuerot? Erot tarjonnassa? Tuottavuuserot? Jos eroja on todennäköisesti tuottavuudessa, selvitetään mikä tuottavuuserojen takana voi olla: -palvelurakenteen erot -esim. avopalvelu laitospalvelu -palveluprosessien erot -yksikkökoko -tuottamistapa -omatuotanto, ostopalvelut

9 Mallin rajoitukset Selvitys on puhtaasti laskennallinen, jonka tarkoitus on herättää pohdintaa ja keskustelua mahdollisuuksista kustannussäästöihin. Malli valitsee vertailuun sellaiset kunnat, jotka väestön ikärakenteeltaan ovat samankaltaisimpia valitussa kokoluokassa. Tällöin ne muistuttavat usein myös muiden tekijöiden osalta toisiaan (esim. elinkeinorakenne, väestömuutos). Laskentaan voidaan valita kuntia myös muilla kriteereillä, jolloin on huomioitava todennäköisesti suuremmat erot kuntien välillä em. asioissa Kustannuksia ei ole tarvevakioitu (esim. erityisryhmien opetus tai katuverkon pituus) ja toiminnan laadullisia eroja ei ole huomioitu, koska tilastotiedot tähän eivät ole riittävän kattavia. Useissa tapauksissa kustannuksille löytyy sellaisia perusteita, joihin ei ole mahdollista puuttua laskematta palvelun tasoa tai riski palvelutason laskulle on olemassa. Mallin tehtävä on siis olla vain yksi heräte muiden joukossa. Usein tarvitaan syvällisempiä selvityksiä ja aina vähintään omaa näkemystä ja kokemusta paikallisista olosuhteista.

10 Esimerkki säästöpotentiaalin tulosten syventämisestä 1. Valitaan palvelut syventävään tarkasteluun 2. Tarkennetaan tarvittaessa laskentaa kunnissa: Esim. liikennealueidenylläpito /m²= +HOITO /m² +KESÄHOITO /m² + +TALVIHOITO /m² x + +PUHTAANAPITO /m² + +LIIKENTEENOHJAUSLAITTEET /m² + +ULKOVALAISTUS /m² + +LIIKENNEVIHERALUEIDEN HOITO /m²+ +KUNNOSSAPITO /m² 3. Kuvataan kustannusrakenteet: Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden ostot Poistot Muut 4. Kuvataan palvelun järjestämistavat ja prosessit 5. Kuvataan ongelmat ja tavoitetila 6. Tehdään johtopäätökset ja ehdotus toimenpiteistä

11 Vertailukuntien valinta Vertailussa on mukana 2 kuntaa kokoluokassa 2 6 asukasta Malli valitsee kunnat väestön ikärakenteen perusteella Eniten uutta Savonlinnaa tässä suhteessa muistuttavat Imatra, Hamina ja Heinola Vuoden 213 kuntajako

12 Vertailukuntien ikärakenne -6 -v v v v. yli 75- v. % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % SAVONLINNA 212 (36584) Imatra 212 (28294) Hamina 212 (21256) Heinola 212 (251) Varkaus 212 (2234) Jämsä 212 (22354) Kotka 212 (54873) Raasepori 212 (28829) Sastamala 212 (25747) Valkeakoski 212 (21172) Mikkeli 212 (54519) Rauma 212 (39842) Salo 212 (54858) Iisalmi 212 (22135) Kemi 212 (22257) Äänekoski 212 (2265) Raahe 212 (25659) Raisio 212 (24562) Kokkola 212 (46773) Lohja 212 (47516) KOKO MAA 212 ( ) 5,8 5,8 6,4 5,5 5,9 6,5 6,6 7,2 7,2 7,9 6,7 7,3 7,6 7,1 7,2 8, 9,4 7,4 9,1 8,3 7,8 11,9 11,7 12,6 12,5 12,6 13,5 12,6 13,5 13,9 13,2 12,8 12,5 13,8 12,8 11,5 14,3 15,2 14,4 14,8 15,1 13,3 57, 57,4 57, 56,1 58,1 55,3 58,5 56,7 55,3 57, 58,9 58,8 57,4 59,3 59,7 56,2 57,4 59,5 57,6 58,2 6,1 13,5 13,6 13,3 14,7 12,3 13,4 12,3 12,4 12,1 12,2 11,9 11,5 11,5 1,9 11,3 12, 1,9 1,4 1,4 11, 1,4 11,7 11,5 1,6 11,3 11,1 11,4 1, 1,2 11,5 9,7 9,7 1, 9,7 1, 1,3 9,5 7,2 8,3 8,1 7,5 8,3

13 Savonlinna Käyttötalouden nettokustannukset 212 (muutos 211) Muut vanh. ja vamm.palv. 19,6 M (+6%) Perusth. avoh. pl. hammash. 12,1 M (+13,2%) Lukiokoulutus 5 M (+4,5%) Perusth. vuodeosasto 5,1 M (- 12%) Lasten päivähoito 1,8 M (+5,3%) Perusopetus 18,3 M (+4,6%) Erikoissairaanhoito 42,3 M (+6,3%) FCG Muu soster 2,8 M (+16%) Palo- ja pelastustoimi 2,3 M (+2,7%) Hammashuolto 1,8 M (+1,3%) Elinkeinoelämän ed. 1,7 M (-2,2%) Kotipalvelut 4,7 M (+9%) Lastens. laitos/perheh. 3,6 M (+11,1%) Liikenneväylät 3,5 M (+13,3%) Liikunta ja ulkoilu 1,5 M (-3,2%) Yleishallinto 3,3 M (+15,3%) Yhdyskuntasuunnittelu 1,5 M (+5,9%) Muut lasten ja perh. palv. 3 M (+5,2%) Esiopetus 1,2 M (+8,6%) Kirjastotoimi 1,2 M (+5,2%) Toimitila- ja vuokrauspalv 1,1 M (%) Vammaish. laitospalv 1,1 M (+4,2%) Päihdehuolto 1 M (+11,7%) Vanhusten laitospalvelut 1 M (-2,7%) Puistot ja yleiset alueet,8 M (-8,1%) Museot ja näyttelyt,7 M (-3%) Asiakaspalv.ostot julkisyhteisöiltä Sisäiset palvelut,6 M (+38,5%) Henkilöstömenot Muiden palvelujen ostot Avustukset Asiakaspalvelujen ostot muilta Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokramenot, sisäiset Vuokramenot, ulkoiset Muut menot Teatteri ym. Toiminta,6 M (+147,1%) 1,6 M (+8,4%) 8,2 M (-1,4%) 6,3 M (+13,3%) 5,6 M (-5,8%),9 M (-3,4%),6 M (-25,9%) 26,6 M (+7,7%) Musiikkitoiminta,5 M (+,2%) Soster hallinto,5 M (-21,1%) Opetus- ja kult. hallinto,5 M (-23,7%) Muu kulttuuritoiminta,6 M (-45,2%) 45 M (+5,7%) Satama,1 M (-11,86%) Kansalaisopistot,1 M (+,7%) Ympäristön huolto,2 M (-2,53%) Vammaisten työll.,2 M (-7,98%) Taiteen perusopetus,2 M (%) Joukkoliikenne,3 M (+7,4%) Nuorisotoimi,4 M (+16,5%) Energiahuolto M (%) Lomituspalvelut M (%) Muu vapaa sivistystyö M (-2,56%) Ympäristöterv.huolto,5 M (+11,1%) 81,9 M (+6,4%) Muu liikeluonteinen M (%) Muu opetustoimi M (%) Amm. koulutus M (%) Amk-toiminta M (%) Lähde: Tilastokeskus

14 /asukas Tulkintaohje ¹Nettokustannusten ja odotekustannusten ero. Ei kerro suoraan säästöpotentiaalia, vaan täytyy huomioida erot mm. tarpeissa, olosuhteissa, laadussa ja panostuksissa Kustannukset on deflatoitu 212 tasoon (kuntapalveluiden hintaindeksi, Tilastokeskus) KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ilman liikelaitoksia (7) Nettokustannukset asukasta kohti kunnan tasolle (Hamina) Muutos : 3,7 % / vuosi (koko maa 1,6 % / vuosi) Nettokustannukset 212: 24,4 M, odotekustannukset: 186,8 M. Potentiaali¹ 17,6 M Odotekustannusten taso (4. edullisin vertailukunta) Huom! Kuntien tehtävät vaihtelevat, joten käyttötalouden kokonaisuus ei ole aina vertailukelpoinen

15 /asukas. HUOM! Yleishallinnon nettokustannukset eivät ole vertailukelpoisia, mutta ne ovat tarkastelussa kuitenkin mukana. YLEISHALLINTO (tehtäväluokka 11) Nettokustannukset asukasta kohti kunnan tasolle (Kotka) Nettokustannukset M, odotekustannukset 3,4 M

16 /asukas SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ Nettokustannukset asukasta kohti 45 kunnan tasolle (Lohja) Muutos : 4,6 % / vuosi (koko maa 2,1 % / vuosi) Nettokustannukset ,3 M, odotekustannukset 126,2 M Potentiaali 22 M HUOM! Menoja ei ole tarvevakioitu

17 /asukas Perusterveydenhuollon avohoito pl. hammashoito (253) Nettokustannukset asukasta kohti 6 kunnan tasolle (Mikkeli) Muutos : 7,3 % / vuosi (koko maa 2,3 % / vuosi) Nettokustannukset M, odotekustannukset 13 M Potentiaali 4 M Avohoito ml. työterveyshuolto, kouluterveyshuolto, koulupsykologin toiminta, perusterveydenhuollon ylläpitämät mielenterveystoimistot tai vastaava toiminta. Ei kasvatus- ja perheneuvolatoimintaa (217) eikä päihdehuoltoa (245) vaikka ne kuuluisivat hallinnollisesti perusterveydenhuoltoon.

18 /asukas Perusterveydenhuollon hammashoito (254) Nettokustannukset asukasta kohti 12 kunnan tasolle (Imatra) Muutos :,6 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Nettokustannukset 212 2,7 M, odotekustannukset 2,3 M Potentiaali,4 M Hammassairauksien ehkäisy ja hammashoito, oikomishoito ja muut erikoishoidot, koulu- ja opiskelijahammashuolto. Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous - ja toimintatilasto

19 /asukas Erikoissairaanhoito (26) Nettokustannukset asukasta kohti 16 kunnan tasolle (Heinola) Muutos : 4,9 % / vuosi (koko maa 1,8 % / vuosi) Nettokustannukset ,6 M, odotekustannukset 39,3 M Potentiaali 16,3 M

20 /-18 vuotias Lastensuojelun laitos- ja perhehoito (212) Nettokustannukset -18 vuotiasta kohti kunnan tasolle (Sastamala) 12 Muutos : 19,9 % / vuosi (koko maa 5,4 % / vuosi) Nettokustannukset 212 4,4 M, odotekustannukset 2,4 M Potentiaali 2 M Lastensuojelun laitokset, muu lasten laitoshoito sekä perhekodit ml. ammatillinen perhehoito, josta peritään laitoshoitomaksua vastaava hoitopäivämaksu. Sijaisperhehoito.

21 /asukas Muut lasten ja perheiden palvelut (217) Nettokustannukset asukasta kohti kunnan tasolle (Iisalmi) Muutos : 4,5 % / vuosi (koko maa -,6 % / vuosi) Nettokustannukset 212 3,4 M, odotekustannukset 2 M Potentiaali 1,4 M Kasvatus- ja perheneuvonta, lasten ja perheiden tukihenkilötoiminta, lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien asioiden hoito, isyyden selvittely ja lapsen elatus- ja elatuksen turvaamisasiat sekä elatustuki, kasvattilasten valvonta, ottolapsineuvonta, avioerosovittelu, sosiaalinen lomatoiminta, ensi- ja turvakodit, nuorten asumispalvelut, koulukuraattoritoiminta ja muihin luokkiin kuulumattomat asumispalvelut yms. lasten ja perheiden palvelut mukaan lukien sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittama ohjaus, neuvonta ja sosiaalisten ongelmien selvittäminen, joka ei kuulu muiden sosiaali- ja terveystoimen tehtäväluokkien tehtäviin.

22 /asukas Päihdehuolto Nettokustannukset asukasta kohti kunnan tasolle (Rauma) Muutos : 1,3 % / vuosi (koko maa 1,8 % / vuosi) Nettokustannukset M, odotekustannukset,8 M Potentiaali,2 M Page 22

23 /yli 75 vuotias Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito (256) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti kunnan tasolle (Salo) Muutos : -3,3 % / vuosi (koko maa -2,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212 7,5 M, odotekustannukset 7,1 M Potentiaali,4 M

24 /yli 75 vuotias Huom! Kuntien vanhuspalvelujen rakenne on usein hyvin erilainen ja laitospalveluja ei voida tarkastella erikseen muusta Vanhusten laitospalvelut (22) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti 3 kunnan tasolle (Kokkola) Muutos : -11,9 % / vuosi (koko maa -4,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212 3,3 M, odotekustannukset 3,9 M Potentiaali (-,6 M ) Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous - ja toimintatilasto Vanhainkodit sekä sellaiset muut yksiköt, joissa toimitaan laitosperiaatteella eli asiakkailla ympäri- tai osavuorokautinen hoito ja hoidosta peritään laitoshoidon hoitomaksu. Hoivakodit, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen kuuluvat tehtäväluokkaan 24 Muu vanhusten ja vammaisten palvelut.

25 /yli 75 vuotias Huom! Useimmissa kunnissa pääosan tästä luokasta muodostaa vanhusten palveluasuminen, joten kustannukset on laskettu yli 75 -vuotiasta kohti. Kustannusten nousu tässä kuvaa usein siirtymistä avohoidon suuntaan. Muut vanhusten ja vammaisten palvelut (24) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti kunnan tasolle (Sastamala) Muutos : 19,2 % / vuosi (koko maa 13,3 % / vuosi) Nettokustannukset ,1 M, odotekustannukset 17,6 M Potentiaali 7,5 M Vanhusten ja vammaisten päivähoito, päivä-/palvelukeskukset, palvelutalot, ryhmäkodit (asuntolat) ja muut asumispalvelut, perhehoito, avohuollon ohjaus, vammaispalvelulain mukaiset palvelut, muut vammaisuuden perusteella järjestettävät palvelut sekä omaishoidon tuki. Myös hoivakodit ja muut asumis- ja palveluyksiköt, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen. Myös vastaavien palvelujen osto.

26 /yli 75 vuotias Kotipalvelu (235) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti 25 kunnan tasolle (Äänekoski) Muutos : 1,2 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212 6,3 M, odotekustannukset 5 M Potentiaali 1,3 M Pääosa tästä on vanhuspalveluja, mutta sisältää myös vammaisten ja perheiden kotihoidon avun ja tuen Kodinhoitoapu sekä asiakkaiden selviytymistä omissa kodeissaan tukevat kotipalvelun tukipalvelut kuten kuljetus-, saatto-, ateria-, kylvetys- ja siivouspalvelut, vaatehuolto, turvapalvelujärjestelmät, ilta- ja yöpartiotoiminta, jotka ovat joko omana työnä tuotettuja tai asiakaspalvelujen ostoa (ei kotisairaanhoito, omaishoidon tuki eikä vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet

27 /yli 75 vuotias VANHUSPALVELUT YHTEENSÄ (235 Kotipalvelu + 22 Vanhusten laitospalvelut + 24 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut Vuodeosastohoito) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti kunnan tasolle (Valkeakoski) Muutos : 3,5 % / vuosi (koko maa 3,3 % / vuosi) Nettokustannukset ,1 M, odotekustannukset 38,3 M Potentiaali 3,8 M Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous - ja toimintatilasto Huom Useimmissa kunnissa luokat 235 ja 24 ovat pääosin vanhusten palveluja, joten se sisällytetty mukaan

28 /asukas Vammaisten laitospalvelut (225) Nettokustannukset asukasta kohti kunnan tasolle (Raisio) Muutos : -1,1 % / vuosi (koko maa -3,4 % / vuosi) Nettokustannukset 212 1,8 M, odotekustannukset,4 M Potentiaali 1,5 M

29 /asukas Vammaisten työllistämistoiminta (23) Nettokustannukset asukasta kohti kunnan tasolle (Äänekoski) Muutos : -1,3 % / vuosi (koko maa 1,1 % / vuosi) Nettokustannukset M, odotekustannukset,7 M Potentiaali (-,1 M )

30 /asukas Toimeentulotuki Nettokustannukset asukasta kohti kunnan tasolle (Lohja) 25 Muutos : % / vuosi (koko maa 5,1 % / vuosi) Nettokustannukset 212 3,1 M, odotekustannukset 3,1 M Potentiaali ( M ) Toimeentulotuki sekä toimeentulotukeen liittyvät sosiaalityöntekijöiden ja muut menot

31 /asukas Ympäristöterveydenhuolto (27) Nettokustannukset asukasta kohti kunnan tasolle (Varkaus) Muutos : 1,3 % / vuosi (koko maa -,2 % / vuosi) Nettokustannukset 212,8 M, odotekustannukset,4 M Potentiaali,4 M Ympäristöterveydenhuollon tehtävät kuten terveysvalvonta, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintähuolto. Ympäristönsuojelu kuuluu tehtävään 44 Ympäristön huolto.

32 /asukas Ympäristönhuolto (44) Nettokustannukset asukasta kohti 3 kunnan tasolle (Valkeakoski) Muutos : 13,4 % / vuosi (koko maa 1,1 % / vuosi) Nettokustannukset 212,2 M, odotekustannukset,2 M Potentiaali ( M ) Osa yhdyskuntapalveluja. Luonnon- ja ympäristönsuojelu, öljyvahinkojen torjunta, ilman- ja vesiensuojelu, meluntorjunta sekä ajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen. Myös näitä toimintoja koskevat hallinto-, tutkimus- ja suunnittelutehtävät sekä investoinnit. Ympäristönsuojelun hallinto kuuluu tähän, vaikka hoidettaisiin ympäristöterveydenhuollon yhteydessä.

33 /-6 vuotias Päivähoito ja esiopetus (sos.toimi ja opetustoimi) (24, 25, 27, 28, 33) Nettokustannukset -6 vuotiasta kohti kunnan tasolle (Kokkola) 9 Muutos : 3,4 % / vuosi (koko maa 1,4 % / vuosi) Nettokustannukset ,2 M, odotekustannukset 12,6 M Potentiaali 3,6 M

34 /oppilas Oma perusopetus (35) Nettokustannukset oppilasta kohti kunnan tasolle (Kemi) Muutos : 1,4 % / vuosi (koko maa 2,2 % / vuosi) Nettokustannukset ,7 M, odotekustannukset 21,6 M Potentiaali 1,2 M Oman perusopetuksen käyttökustannukset ovat perusopetuksen käyttökustannukset ilman asiakaspalvelujen ostoja ja maksettuja avustuksia. Käyttötuotoista on vähennetty myyntitulot kunnilta.

35 /oppilas Oma lukiokoulutus (31) Nettokustannukset oppilasta kohti 9 kunnan tasolle (Hamina) Muutos :,4 % / vuosi (koko maa 1,2 % / vuosi) Nettokustannukset M, odotekustannukset 5,5 M Potentiaali,8 M Myös aikuislukioiden kustannukset ja opiskelijat ja ammattikoululaiset, jotka suorittavat lukion koko oppimäärää.

36 /asukas Kansalaisopistot (325) Nettokustannukset asukasta kohti kunnan tasolle (Mikkeli) Muutos : -2,7 % / vuosi (koko maa -,5 % / vuosi) Nettokustannukset 212,5 M, odotekustannukset 1 M Potentiaali (-,5 M )

37 /asukas Taiteen perusopetus (335) Nettokustannukset asukasta kohti kunnan tasolle (Salo) Muutos : -4,6 % / vuosi (koko maa -,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212,3 M, odotekustannukset,6 M Potentiaali (-,3 M )

38 /asukas KULTTUURITOIMINTA YHTEENSÄ ( ) Nettokustannukset asukasta kohti kunnan tasolle (Raahe) Muutos :,3 % / vuosi (koko maa,7 % / vuosi) Nettokustannukset 212 7,4 M, odotekustannukset 7,5 M Potentiaali (-,1 M ) Sisältää opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon, kirjaston, liikunnan ja ulkoilun, nuorisotoimen, museo- näyttely-, teatteri-, tanssi-, sirkus- ja musiikkitoiminnan sekä muun kulttuuritoiminnan (kulttuuriharrastusten ja -palvelujen tarjonta ja tukeminen, kulttuurikeskusten toiminta)

39 /asukas Kirjastotoimi (35) Nettokustannukset asukasta kohti kunnan tasolle (Kokkola) Muutos : -2,2 % / vuosi (koko maa -,1 % / vuosi) Nettokustannukset 212 1,6 M, odotekustannukset 1,7 M Potentiaali (-,1 M ) Page 39

40 /asukas Liikunta ja ulkoilu (355) Nettokustannukset asukasta kohti kunnan tasolle (Jämsä) 14 Muutos : 2,6 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212 2,1 M, odotekustannukset 2,6 M Potentiaali (-,4 M ) Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous - ja toimintatilasto Liikunnan, urheilun, ulkoilun ja vastaavien toimintojen kehittäminen sekä liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden tarjonta. Urheilukenttien ja -hallien, leikkikenttien, uimarantojen, venelaitureiden (siltä osin kuin ei kuulu satamalaitokseen), ulkoilu- ja leirintäalueiden rakentaminen ja ylläpito. Urheiluseuratoiminnan avustaminen ja tukeminen Page 4

41 /-29 vuotias Nuorisotyö (36) Nettokustannukset -29 -vuotiasta kohti kunnan tasolle (Raasepori) Muutos :,1 % / vuosi (koko maa 2 % / vuosi) Nettokustannukset 212,5 M, odotekustannukset M Potentiaali (-,2 M )

42 /asukas Museot ja näyttelytoiminta (37) Nettokustannukset asukasta kohti 6 5 kunnan tasolle (Äänekoski) Muutos : 3,2 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Nettokustannukset 212,8 M, odotekustannukset,3 M Potentiaali,5 M

43 /asukas YHDYSKUNTAPALVELUT YHTEENSÄ ( ) Nettokustannukset asukasta kohti kunnan tasolle (Raasepori) Muutos : 4,4 % / vuosi (koko maa 1,1 % / vuosi) Nettokustannukset M, odotekustannukset 1,7 M Potentiaali (-,6 M ) Yhdyskuntasuunnittelu, 42 Rakennusvalvonta, 44 Ympäristön huolto, 46 Liikenneväylät, 47 Puistot ja yleiset alueet, 48 Palo- ja pelastustoimi

44 /asukas Yhdyskuntasuunnittelu (41) Nettokustannukset asukasta kohti kunnan tasolle (Jämsä) Muutos : 6,7 % / vuosi (koko maa,6 % / vuosi) Nettokustannukset 212 1,6 M, odotekustannukset 1,4 M Potentiaali,2 M Yhdyskuntien kehittämiseen liittyvä tutkimustoiminta, alueiden käytön suunnittelu, seutu-, yleis-, asema-, rakennus- ja rantakaavoitus, kunnallistekniikan suunnittelu, maanmittaus ja näitä toimintoja tukevat tehtävät, maksuosuudet yhdyskuntasuunnittelun kuntayhtymille.

45 /asukas Rakennusvalvonta (42) Nettokustannukset asukasta kohti kunnan tasolle (Mikkeli) Muutos : -25,7 % / vuosi (koko maa,7 % / vuosi) Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset M Potentiaali ( M ) Rakennuslautakunta, maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakennuslupamenettely ja rakennusvalvonta, korjaus- ja energianeuvonta, maa-aineslain mukainen maa-ainesten ottamistoiminnan valvonta sekä ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta perittävät maksut.

46 /taajama-asukas Liikenneväylät (46) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö asukasta) kunnan tasolle (Raasepori) Muutos : 7,1 % / vuosi (koko maa 2,1 % / vuosi) Nettokustannukset 212 4,3 M, odotekustannukset 4,2 M Potentiaali M Tie-, raide- ja lentoliikenteen ohjaus, tutkimus ja suunnittelu, avustukset yksityisteille sekä liikenneväylien (tiestön, siltojen, tunneleiden, pysäköintialueiden ja parkkihallien, lentokenttien jne.) rakentaminen ja ylläpito

47 /taajama-asukas Puistot ja yleiset alueet (47) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö asukasta) kunnan tasolle (Raasepori) 7 Muutos : 2,9 % / vuosi (koko maa -,4 % / vuosi) Nettokustannukset M, odotekustannukset,9 M Potentiaali,1 M

48 Tarve- ja olosuhdevakioidut menot/chess Menot nettokustannuksia ilman asiakasmaksuja. Terveydenhuollon menoissa perusterveydenhuollon (ml. hammashuollon) ja erikoissairaanhoidon nettomenot. Vanhustenhuollon menoissa vanhusten laitoshoidon (vanhainkotihoidon) ja 65 vuotta täyttäneiden kotihoidon, omaishoidontuen ja palveluasumisen (ympärivuokautisen ja muun) menot. Tarvetekijät: väestön ikä- ja sukupuolirakenne, sairastavuus ja sosioekonominen asema. Olosuhdetekijät: kunnan kaksikielisyys ja asutusrakenne

49 Odotekustannusten laskenta/chess Pohjana CHESS:in tuottamat tarve- ja olosuhdevakioidut menot 211 Odotemenot = menot, jos ne olisivat tarve- ja olosuhdevakioituina toiseksi alhaisimman vertailussa olevan kunnan tasolla Esimerkiksi, jos kunnan todelliset nettomenot ovat 1 M ja sen tarve- ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi on 95 ja 2. alhaisimmassa kunnassa 9, ovat odotemenot 1 M * 9/95 = 94, 7 M ja laskennallinen säästöpotentiaali siten 5,3 M. (jos samassa esimerkissä odotemenojen tasoksi asetettaisiin koko maan keskimääräinen taso (indeksi =1) ei säästöpotentiaalia olisi, koska kunnan menot alittavat koko maan tason 5 %:lla.)

50 /asukas HUOM! Muista poiketen tässä on vuoden 211 menot Terveyden- ja vanhustenhuollon vakioidut menot 211/CHESS Tarvevakioitujen menojen indeksi 17 Savonlinna, nettomenot 99,6 M, odotemenot 85,7 M 3 Odotemenot = menot, jos ne olisivat 4. alhaisimman kunnan tasolla (Raisio, indeksi 9,6) 'Potentiaali' 13,9 M Nettomenot /asukas 91 =tarve- ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi Vuoden 211 kuntajako Lähde: CHESS/Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

51 Lisätietoja Heikki Miettinen Tutkimuspäällikkö Puh

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Tilastointiohjeet Mehtonen 2011 Sisällysluettelo Taulukko 01 Käyttötalous meno- ja tulolajeittain Taulukko 01 Käyttötalous tehtävittäin Taulukko 02

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(72) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen Tämä dokumentti sisältää kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujien sisältökuvaukset.

Lisätiedot

TOIMITTAJAT Mikko Mehtonen Anneli Heinonen. KANNEN KUVA Juha Pesonen / Vastavalo.fi ISBN 978-952-213-860-6 ISBN 978-952-213-861-3. Suomen Kuntaliitto

TOIMITTAJAT Mikko Mehtonen Anneli Heinonen. KANNEN KUVA Juha Pesonen / Vastavalo.fi ISBN 978-952-213-860-6 ISBN 978-952-213-861-3. Suomen Kuntaliitto Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012 TOIMITTAJAT Mikko Mehtonen Anneli Heinonen KANNEN KUVA Juha Pesonen / Vastavalo.fi ISBN 978-952-213-860-6 ISBN 978-952-213-861-3 Suomen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset Suomen Kuntaliitto TOIMITTAJAT Mikko Mehtonen Anneli Heinonen 1. painos ISBN 951-755-xxx (pdf) ISBN 951-755-xxx (painettu) Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Porvoon palvelurakenteet. Lyhennelmä esityksestä Eero Laesterä, HT Tuomas Hanhela, erityisasiantuntija

Porvoon palvelurakenteet. Lyhennelmä esityksestä Eero Laesterä, HT Tuomas Hanhela, erityisasiantuntija Porvoon palvelurakenteet Lyhennelmä esityksestä Eero Laesterä, HT Tuomas Hanhela, erityisasiantuntija Toimeksianto Tarkastella Porvoon kaupungin toimintoja yleisten tilastojen perusteella, jotta voidaan

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot. Kokonaisuus

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot. Kokonaisuus Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Kokonaisuus Sisällysluettelo! 3 Talous- ja toimintatilaston tiedonkeruut! 12 Tilastojen hyödyntäminen! 13 Tilastotietojen saatavuus! 15 Yleisiä ohjeita

Lisätiedot

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 HEIKKI HELIN HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 6 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Heikki Helin, p. tel. 040 516 5976 sukunimi.etunimi@phnet.fi

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnuslukuja selvitysalueelta

Kuntatalouden tunnuslukuja selvitysalueelta Kannonkosken, Kinnulan, Kivijärven, Pihtiputaan ja Viitasaaren kuntarakenneselvitys Kinnula Kivijärvi Pihtipudas Viitasaari Kuntatalouden tunnuslukuja selvitysalueelta Kannonkoski 23.3.2015 Johtava konsultti

Lisätiedot

Menot jaettava tehtäville 253-256 menolajille asiakaspalveluiden ostot kuntayhtymiltä.

Menot jaettava tehtäville 253-256 menolajille asiakaspalveluiden ostot kuntayhtymiltä. 1. Perusteet 1.1 - Kunta ostaa perusterveydenhoidon palvelut kuntayhtymältä (avohoito, vuodeosasto ja hammashoito). Miten kustannukset ilmoitetaan käyttötaloudessa (taulukko 01)? Menot jaettava tehtäville

Lisätiedot

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla.

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla. 1(8) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). Käyttötaloustiedot Käyttötaloustiedot kerätään kolmessa kokonaisuudessa;

Lisätiedot

Tukipalveluselvitys keskushallinnon, teknisen ja kiinteistöpalveluiden näkökulmasta

Tukipalveluselvitys keskushallinnon, teknisen ja kiinteistöpalveluiden näkökulmasta PÖYTYÄN KUNTA Tukipalveluselvitys keskushallinnon, teknisen ja kiinteistöpalveluiden näkökulmasta Selvitys FCG KONSULTOINTI OY P25461P001 Selvitys 1 (29) Riitta Ekuri ja Kimmo Haapasalo Sisällysluettelo

Lisätiedot

Jokilaakson kaupunki

Jokilaakson kaupunki Jokilaakson kaupunki Harjavallan, Nakkilan, Kokemäen ja Ulvilan kuntaliitosselvitys Loppuraportti 28.11.2008 Selvitysmies Jarkko Majava, FCG Efeko Oy Sisältö Yhteenveto... 3 1. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat...

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus Hyvinvointiryhmä

Hyvinvointikertomus Hyvinvointiryhmä Hyvinvointikertomus 2013 2016 Ruoveden kunta Vaakunan on suunnitellut Eino Halén, ja se vahvistettiin käyttöön 23. marraskuuta 1959 Vaakunaselitys: Punaisessa kentässä kolme hopeista lahnaa asennossa 2

Lisätiedot

Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden MITTAAMISEN KÄSIKIRJA

Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden MITTAAMISEN KÄSIKIRJA Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden MITTAAMISEN KÄSIKIRJA 2 Sisältö Ehdotukset/kannanotot Kunnille ja kuntayhtymille 3 Ehdotukset/kannanotot Kansallisille toimijoille 5 1. Taustaa 7 2. Kestävän

Lisätiedot

Kotkan kaupungin taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri FCG

Kotkan kaupungin taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri FCG Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti MML, 2012 Kotkan kaupungin taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri FCG 13.10.2014 Page 1 Taseen alijäämän

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2015

HEINÄVEDEN KUNTA IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2015 Perusturvalautakunta 27.1.2010: Esityslistan liite no 1 HEINÄVEDEN KUNTA IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2015 Kysykää neuvoa vanhuksilta, sillä heidän silmänsä

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Kokkolan seutu talouden tunnuslukuina

Kokkolan seutu talouden tunnuslukuina Kokkolan seutu talouden tunnuslukuina 12.9.2014 Anni Antila Talouden tunnuslukuja Kokkolan seutu Kokkolan seutu Halsua Kannus Kaustinen Kokkola Kruunupyy Lestijärvi Perho Toholampi Veteli Kriisikuntakriteerien

Lisätiedot

Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista

Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista Syyskuu 2009 Petri Virtanen, Pentti Meklin, Sara Lamminmäki 30.9.2009 Net Effect Oy www.neteffect.fi Sisällysluettelo 1. Selvityksen tausta... 3 2.

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen toimintamalli

Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen toimintamalli Alue- ja kuntapalvelut Kehittämisselvityksiä 23/2006 Ritva Teräväinen Maijaliisa Junnila Markku Pekurinen Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen

Lisätiedot

Suurten kuntien hankinnat

Suurten kuntien hankinnat Suurten kuntien hankinnat Tilastollinen muistio yksityisten tavara- ja palveluostojen merkityksestä suurissa kaupungeissa Helsinki 30.03.2014 Pekka Lith Lith Consulting Group 2 1 Johdanto Kuntayhteisöjen

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2014. Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2014. Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2014 Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Teija Mikkola, Anu Nemlander, Tero Tyni Suurten kaupunkien

Lisätiedot

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS 13.08.2013 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS KYSTERI Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Tilaajatoimikunta

Lisätiedot

Peruspalvelujen. tila - raportti 2014. 9/2014 osa I. Kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunta. Kunnat

Peruspalvelujen. tila - raportti 2014. 9/2014 osa I. Kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunta. Kunnat Peruspalvelujen tila - raportti 2014 Kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunta 9/2014 osa I Kunnat Peruspalvelujen tila raportti 2014 Kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunta I OSA Yhteenveto

Lisätiedot

Valtuusto 25.10.2006 78

Valtuusto 25.10.2006 78 Valtuusto 25.10.2006 78 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Palvelustrategian lähtökohdat ja muutokset palvelutarpeissa... 4 2.1. Palvelustrategian tavoitteet ja suhde kunnan muihin ohjelmiin ja talousarvioon...

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS 2014

HYVINVOINTIKERTOMUS 2014 HYVINVOINTIKERTOMUS 2014 2 HYVINVOINTIKERTOMUS 1 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Valkeakoskella... 3 2 Valkeakosken kaupungin terveydenedistämisaktiivisuus... 3 3 Valkeakosken väestö ja elinolot...

Lisätiedot

UURAISTEN KUNTA. Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014 2016

UURAISTEN KUNTA. Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014 2016 UURAISTEN KUNTA Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kunnanhallitus 2.12.2013 389 Kunnanvaltuusto 9.12.2013 84 2 SISÄLLYS Kunnan visio ja strategia... 3 Ulkoinen toimintaympäristö... 7 Yleinen

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja yksityinen palvelukysyntä sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013 Pekka Lith, Lith Consulting Group 2 Alkusanat Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Selvitys Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä

Selvitys Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä Selvitys Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä Nordic Healthcare Group, 18.6.2013 TIIVISTELMÄ Tämän selvityksen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä

Lisätiedot