Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012"

Transkriptio

1 Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Jyväskylän selvitysalue yhdessä Heikki Miettinen Päivitetty Tilastokeskuksen vuoden 212 tiedot

2 Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää keskustelua resurssien kohdentumisesta suhteessa muihin kuntiin Pohjana nettokustannukset : = käyttökustannukset (mm. henkilöstö, tilat, ostot ja poistot) käyttötuotot (mm. myynti ja maksut)

3 Laskenta Talous ja toimintatilaston tiedot (Tilastokeskus) kustannukset on deflatoitu 212 tasolle (Kuntatalouden hintaindeksi, Tilastokeskus) 212 odotekustannukset muodostuvat kun kustannustasoksi asetetaan toiseksi tehokkaimman vertailukunnan taso asukasta, oppilasta tms. kohti vuonna 212 Varsinaisia vertailukuntia on 1 Lisäksi esitetään selvitysalueen kuntien luvut 212

4 Lukujen tulkinnassa huomioitava Mikä voi selittää eroja? erot palvelun sisällössä laatuerot palvelurakenteen erot esim. avopalvelu laitospalvelu erot saatavuudessa erilainen palvelutarve ja asiakasrakenne paikalliset olosuhteet maksutulojen erot tuottavuuserot Lisäksi täytyy huomioida mm.: asetetut tavoitteet panostus esim. ennaltaehkäisevään työhön asukas ja asiakastyytyväisyys Varaukset kustannuksia ei ole tarvevakioitu (paitsi THL:n laskelmassa lopussa) esim. tilakustannusten tai vyörytysten laskenta voi erota kuntien välillä Tuottavuuserojen takana voi olla esim: palveluprosessit yksikkökoko osaaminen johtaminen välineet, tilat Vahvuudet nopea yleiskuva kustannuseroista asukasta kohti lasketuissa kustannuksissa erot vaikuttavuudessa ovat mukana paremmin kuin tuottavuuslaskelmissa¹ ¹Esim. jos ennaltaehkäisy toimii, tuotokset vähenevät ja tuottavuus voi jopa heikentyä

5 Vertailukuntien valinta Odotekustannusten laskennassa on 1 kuntaa kokoluokassa yli 5 asukasta Näistä eniten selvitysaluetta väestön ikärakenteeltaan muistuttavat kunnat ovat: Rovaniemi, Seinäjoki, Vaasa ja Kuopio Lisäksi on esitetty selvitysalueen kuntien nettokustannukset, ne eivät ole kuitenkaan mukana odotekustannusten laskennassa

6 Tulkintaohje ¹Koska luku on positiivinen, kustannukset ovat kohonneet nopeammin kuin koko maassa ² Nettokustannusten ja odotekustannusten ero. Ei kerro suoraan säästöpotentiaalia, vaan täytyy huomioida erot mm. tarpeissa, olosuhteissa, laadussa ja panostuksissa Kustannukset on deflatoitu 212 tasoon (kuntapalveluiden hintaindeksi, Tilastokeskus) KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ilman liikelaitoksia (7) Odotekustannukset on asetettu 2. alhaisimman kunnan tasolle (Lahti) Muutos : 2,3 % / vuosi (koko maa 1,6 % / vuosi) Suht. muutos +,7%/v Nettokustannukset 212: 896,8 M, odotekustannukset: 937,8 M. Potentiaali¹ ( 4,9 M ) Vertailukunnat Selvitysalueen kunnat Odotekustannusten taso (2. edullisin vertailukunta) Huom! Kuntien tehtävät vaihtelevat, esim. ammatillinen koulutus on joskus kunnassa ja joskus kuntayhtymässä, joten käyttötalouden kokonaisuus ei ole aina vertailukelpoinen

7 YLEISHALLINTO (tehtäväluokka 11) tasolle (Kuopio) Nettokustannukset ,6 M, odotekustannukset 23,6 M Kunnan ylintä päätäntä ja toimeenpanovaltaa käyttävien hallintoviranomaisten sekä niiden neuvoa antavien ja suunnitteluelinten tehtävät, niiden oheispalvelut, tilat jne., vaalit, yleinen henkilöstö ja taloushallinto, rahoituksen ja varainhoidon hallintotehtävät, verojen perintä ja tarkastustoimi.

8 SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ 6 tasolle (Seinäjoki) Muutos : 2,7 % / vuosi (koko maa 2,1 % / vuosi) Suht. muutos +,6%/v Nettokustannukset ,7 M, odotekustannukset 587,7 M Potentiaali 5,9 M

9 Perusterveydenhuollon avohoito pl. hammashoito (253) tasolle (Lahti) Muutos : 2,2 % / vuosi (koko maa 2,3 % / vuosi) Suht. muutos,1%/v Nettokustannukset ,5 M, odotekustannukset 57,8 M Potentiaali 14,7 M Avohoito ml. työterveyshuolto, kouluterveyshuolto, koulupsykologin toiminta, perusterveydenhuollon ylläpitämät mielenterveystoimistot tai vastaava toiminta.

10 Perusterveydenhuollon hammashoito (254) tasolle (Joensuu) Muutos : 2,7 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Suht. muutos +1%/v Nettokustannukset ,4 M, odotekustannukset 1,5 M Potentiaali 2,9 M Hammassairauksien ehkäisy ja hammashoito, oikomishoito ja muut erikoishoidot, koulu- ja opiskelijahammashuolto.

11 Erikoissairaanhoito (26) 16 tasolle (Oulu) Muutos : 3,4 % / vuosi (koko maa 1,8 % / vuosi) Suht. muutos +1,6%/v Nettokustannukset ,4 M, odotekustannukset 188,6 M Potentiaali ( 8,3 M ) Erikoissairaanhoidon palvelujen osto: Erikoissairaanhoidon avosairaanhoito mukaan lukien myös terveyskeskusten erikoissairaanhoidon avosairaanhoitotoiminta, erikoissairaanhoidon päivä- ja yösairaanhoito (kun läsnäoloaika enintään 15 h/vrk.), psykiatrian puoliavoimet hoitomuodot (asuntolat, kuntoutuskodit, pienkodit, perhehoito jne.). Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoito mukaan lukien terveyskeskusten erikoissairaanhoidon yksiköiden vuodeosastotoiminta.

12 Lastensuojelun laitos ja perhehoito (212) Nettokustannukset -18 vuotiasta kohti tasolle (Vaasa) 25 Muutos : 14,3 % / vuosi (koko maa 5,4 % / vuosi) Suht. muutos +8,9%/v Nettokustannukset 212 2,8 M, odotekustannukset 15,1 M Potentiaali 5,8 M 219 /-18 vuotias Lastensuojelun laitokset, muu lasten laitoshoito sekä perhekodit ml. ammatillinen perhehoito, josta peritään laitoshoitomaksua vastaava hoitopäivämaksu. Sijaisperhehoito.

13 Muut lasten ja perheiden palvelut (217) tasolle (Kuopio) Muutos : 4,9 % / vuosi (koko maa,6 % / vuosi) Suht. muutos 4,2%/v Nettokustannukset ,3 M, odotekustannukset 7,6 M Potentiaali 4,7 M Kasvatus- ja perheneuvonta, lasten ja perheiden tukihenkilötoiminta, lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien asioiden hoito, isyyden selvittely ja lapsen elatus- ja elatuksen turvaamisasiat sekä elatustuki, kasvattilasten valvonta, ottolapsineuvonta, avioerosovittelu, sosiaalinen lomatoiminta, ensi- ja turvakodit, nuorten asumispalvelut, koulukuraattoritoiminta ja muihin luokkiin kuulumattomat asumispalvelut yms. lasten ja perheiden palvelut mukaan lukien sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittama ohjaus, neuvonta ja sosiaalisten ongelmien selvittäminen, joka ei kuulu muiden sosiaali- ja terveystoimen tehtäväluokkien tehtäviin.

14 Päihdehuolto tasolle (Oulu) Muutos :,1 % / vuosi (koko maa 1,8 % / vuosi) Suht. muutos 1,7%/v Nettokustannukset 212 4,9 M, odotekustannukset 5,4 M Potentiaali (,6 M )

15 Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito (256) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti 6 tasolle (Tampere) Muutos : 3,2 % / vuosi (koko maa 2,3 % / vuosi) Suht. muutos 1%/v Nettokustannukset ,3 M, odotekustannukset 31,7 M Potentiaali 1,6 M 5 57 /yli 75 vuotias

16 Vanhusten laitospalvelut (22) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti tasolle (Turku) Muutos : 2,5 % / vuosi (koko maa 4,3 % / vuosi) Suht. muutos +6,9%/v Nettokustannukset ,7 M, odotekustannukset 23 M Potentiaali (,2 M ) /yli 75 vuotias Vanhainkodit sekä sellaiset muut yksiköt, joissa toimitaan laitosperiaatteella eli asiakkailla ympäri- tai osavuorokautinen hoito ja hoidosta peritään laitoshoidon hoitomaksu. Hoivakodit, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen kuuluvat tehtäväluokkaan 24 Muu vanhusten ja vammaisten palvelut.

17 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut (24) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti tasolle (Tampere) Muutos : 11 % / vuosi (koko maa 13,3 % / vuosi) Suht. muutos 2,4%/v Nettokustannukset ,8 M, odotekustannukset 58,6 M Potentiaali 19,1 M /yli 75 vuotias Vanhusten ja vammaisten päivähoito, vanhuksille ja vammaisille tarkoitetut päivä-/palvelukeskukset, palvelutalot, ryhmäkodit (asuntolat) ja muut vanhusten ja vammaisten asumispalvelut, vanhusten ja vammaisten perhehoito, avohuollon ohjaus, ammaispalvelulain mukaiset palvelut ja taloudelliset tukitoimet, muut vammaisuuden perusteella järjestettävät palvelut ja taloudelliset tukitoimet sekä omaishoidon tuki. Myös hoivakodit ja muut kevyen tai tehostetun palvelun asumis- ja palveluyksiköt, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen. Myös vastaavien palvelujen osto.

18 Kotipalvelu (235) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti /yli 75 vuotias tasolle (Lahti) Muutos : 6,3 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Suht. muutos +5%/v Nettokustannukset M, odotekustannukset 18,1 M Potentiaali 8,9 M Kodinhoitoapu sekä asiakkaiden selviytymistä omissa kodeissaan tukevat kotipalvelun tukipalvelut kuten kuljetus-, saatto-, ateria-, kylvetys- ja siivouspalvelut, vaatehuolto, turvapalvelujärjestelmät, lumityöapu, ilta- ja yöpartiotoiminta, jotka ovat joko omana työnä tuotettuja tai asiakaspalvelujen ostoa (ei kotisairaanhoito, omaishoidon tuki eikä vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet

19 VANHUSPALVELUT YHTEENSÄ (235 Kotipalvelu + 22 Vanhusten laitospalvelut + 24 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut Vuodeosastohoito) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti tasolle (Joensuu) Muutos : 4,6 % / vuosi (koko maa 3,3 % / vuosi) Suht. muutos +1,4%/v /yli 75 vuotias Nettokustannukset ,8 M, odotekustannukset 128,4 M Potentiaali 32,4 M Muut vanhusten ja vammaisten palvelut muodostuu suurelta osin vanhusten palveluista, tässä on kuitenkin kuntakohtaisia eroja. 256 Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito kohdistuu suurelta osin yli 75-vuotiaisiin, tässäkin on kuntakohtaisia eroja.

20 Vammaisten laitospalvelut (225) tasolle (Tampere) Muutos : 11,3 % / vuosi (koko maa 3,4 % / vuosi) Suht. muutos 7,9%/v Nettokustannukset 212 1,4 M, odotekustannukset 8,2 M Potentiaali ( 6,8 M ) Vammaishuollon laitoshoito ja vastaavien palvelujen osto.

21 Vammaisten työllistämistoiminta (23) tasolle (Turku) Muutos : 4,8 % / vuosi (koko maa 1,1 % / vuosi) Suht. muutos +3,7%/v Nettokustannukset M, odotekustannukset 2,9 M Potentiaali 1,2 M Vammaisten työ- ja toimintakeskusten toiminnan joko itse tuotettuna tai ostettuna.

22 Toimeentulotuki tasolle (Oulu) Muutos : 2,7 % / vuosi (koko maa 5,1 % / vuosi) Suht. muutos 2,4%/v Nettokustannukset ,7 M, odotekustannukset 19,1 M Potentiaali 4,7 M Toimeentulotuki sekä toimeentulotukeen liittyvät sosiaalityöntekijöiden ja muut menot.

23 Ympäristöterveydenhuolto (27) tasolle (Turku) Muutos : 1,4 % / vuosi (koko maa,2 % / vuosi) Suht. muutos +1,7%/v Nettokustannukset 212 2,2 M, odotekustannukset,9 M Potentiaali 1,3 M Ympäristöterveydenhuollon tehtävät kuten terveysvalvonta, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintähuolto.ympäristönsuojelu kuuluu tehtävään 44 Ympäristön huolto.

24 Ympäristönhuolto (44) tasolle (Rovaniemi) Muutos :,9 % / vuosi (koko maa 1,1 % / vuosi) Suht. muutos 2%/v Nettokustannukset 212 1,3 M, odotekustannukset,5 M Potentiaali,7 M Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous- ja toimintatilasto Luonnon- ja ympäristönsuojelu, öljyvahinkojen torjunta, ilman- ja vesiensuojelu, meluntorjunta sekä ajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen. Myös näitä toimintoja koskevat hallinto-, tutkimus- ja suunnittelutehtävät sekä investoinnit. Ympäristönsuojelun hallinto kuuluu tähän, vaikka hoidettaisiin ympäristöterveydenhuollon yhteydessä.

25 Päivähoito ja esiopetus (sos.toimi ja opetustoimi) (24, 25, 27, 28, 33) Nettokustannukset -6 vuotiasta kohti tasolle (Tampere) /-6 vuotias Muutos : 1,2 % / vuosi (koko maa 1,4 % / vuosi) Suht. muutos,2%/v Nettokustannukset ,9 M, odotekustannukset 15,5 M Potentiaali ( 7,5 M ) Pitää sisällään päivähoidon eri muodot sekä esiopetuksen.

26 Oma perusopetus (35) Nettokustannukset oppilasta kohti tasolle (Lahti) 12 Muutos : 2,9 % / vuosi (koko maa 2,2 % / vuosi) Suht. muutos +,7%/v Nettokustannukset ,1 M, odotekustannukset 122,1 M Potentiaali 25 M /oppilas Perusopetus riippumatta siitä, missä opetus järjestetään ml. perusopetuksen vuosisuunnitelman mukainen kerhotoiminta. Myös sairaala- ja vammaisopetus, vaikeimmin kehitysvammaisten opetus sekä aikuislukioissa, kansanopistoissa ja kansalaisopistoissa järjestettävä perusopetus.

27 Kansalaisopistot (325) tasolle (Tampere) Muutos : 12,2 % / vuosi (koko maa,5 % / vuosi) Suht. muutos +12,7%/v Nettokustannukset 212 4,2 M, odotekustannukset 2,1 M Potentiaali 2,1 M Kansalaisopiston järjestämä vapaa sivistystyö taideopetuksineen. Myös kansalaisopiston maksullinen palvelutoiminta.

28 Taiteen perusopetus (335) tasolle (Oulu) Muutos : 5,5 % / vuosi (koko maa,3 % / vuosi) Suht. muutos +5,8%/v Nettokustannukset 212 1,4 M, odotekustannukset 2,7 M Potentiaali ( 1,3 M ) Ei ammatillista koulutusta eikä kansalaisopistojen taideopetusta.

29 KULTTUURITOIMINTA YHTEENSÄ ( ) tasolle (Mikkeli) Muutos : 1,7 % / vuosi (koko maa,7 % / vuosi) Suht. muutos +1%/v Nettokustannukset ,6 M, odotekustannukset 46,6 M Potentiaali 5 M Sisältää opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon, kirjaston, liikunnan ja ulkoilun, nuorisotoimen, museo- näyttely-, teatteri-, tanssi-, sirkus- ja musiikkitoiminnan sekä muun kulttuuritoiminnan (kulttuuriharrastusten ja -palvelujen tarjonta ja tukeminen, kulttuurikeskusten toiminta)

30 Kirjastotoimi (35) 12 tasolle (Tampere) Muutos :,1 % / vuosi (koko maa,1 % / vuosi) Suht. muutos +,2%/v Nettokustannukset 212 1,9 M, odotekustannukset 9,6 M Potentiaali 1,2 M Kunnan yleisen kirjastotoimen menot ja tulot kunnan järjestämän toiminnan osalta sekä kunnan osuus muiden kuntien kanssa tai muulla tavoin järjestetyn yleisen kirjastotoimen menoista.

31 Liikunta ja ulkoilu (355) tasolle (Lahti) 14 Muutos : 2,4 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Suht. muutos +1%/v Nettokustannukset ,6 M, odotekustannukset 15,3 M Potentiaali 2,3 M Liikunnan, urheilun, ulkoilun ja vastaavien toimintojen kehittäminen sekä liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden tarjonta. Urheilukenttien ja -hallien, leikkikenttien, uimarantojen, venelaitureiden (siltä osin kuin ei kuulu satamalaitokseen), ulkoilu- ja leirintäalueiden rakentaminen ja ylläpito. Urheiluseuratoiminnan avustaminen ja tukeminen.

32 Nuorisotyö (36) Nettokustannukset -29 -vuotiasta kohti tasolle (Rovaniemi) Muutos : 2,8 % / vuosi (koko maa 2 % / vuosi) Suht. muutos +,8%/v Nettokustannukset 212 5,2 M, odotekustannukset M Potentiaali ( 2,8 M ) /-29 vuotias Myös nuorten työpajapalvelut, elleivät toiminnan luonteen vuoksi kuulu johonkin toiseen tehtäväluokkaan.

33 Museot ja näyttelytoiminta (37) tasolle (Turku) Muutos : 6,5 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Suht. muutos +4,8%/v Nettokustannukset 212 4,6 M, odotekustannukset 8,6 M Potentiaali ( 4 M ) Kunnan järjestämä toiminta sekä vastaavan toiminnan tukeminen. Sisältää toimintaan myönnetyt avustukset yhteisöille, yhdistyksille ja yksittäisille taiteilijoille.

34 YHDYSKUNTAPALVELUT YHTEENSÄ ( tasolle (Joensuu) Muutos : 5,8 % / vuosi (koko maa 1,1 % / vuosi) Suht. muutos +4,7%/v Nettokustannukset ,3 M, odotekustannukset 48,5 M Potentiaali 16,8 M

35 Yhdyskuntasuunnittelu (41) tasolle (Seinäjoki) Muutos : 14,8 % / vuosi (koko maa,6 % / vuosi) Suht. muutos +14,2%/v Nettokustannukset 212 9,6 M, odotekustannukset 6,3 M Potentiaali 3,3 M Yhdyskuntien kehittämiseen liittyvä tutkimustoiminta, alueiden käytön suunnittelu, seutu-, yleis-, asema-, rakennus- ja rantakaavoitus, kunnallistekniikan suunnittelu, maanmittaus ja näitä toimintoja tukevat tehtävät, maksuosuudet yhdyskuntasuunnittelun kuntayhtymille.

36 Rakennusvalvonta (42) tasolle (Tampere) Muutos : 315,7 % / vuosi (koko maa,7 % / vuosi) Suht. muutos +315%/v Nettokustannukset 212,6 M, odotekustannukset,5 M Potentiaali 1 M Rakennuslautakunta, maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakennuslupamenettely ja rakennusvalvonta, korjaus- ja energianeuvonta, maa-aineslain mukainen maa-ainesten ottamistoiminnan valvonta sekä ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta perittävät maksut.

37 Liikenneväylät (46) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö asukasta) tasolle (Oulu) Muutos : 5 % / vuosi (koko maa 2,1 % / vuosi) Suht. muutos +2,8%/v Nettokustannukset ,1 M, odotekustannukset 22,2 M Potentiaali 12 M /taajama-asukas Tie-, raide- ja lentoliikenteen ohjaus, tutkimus ja suunnittelu, avustukset yksityisteille sekä liikenneväylien (tiestön, siltojen, tunneleiden, pysäköintialueiden ja parkkihallien, lentokenttien jne.) rakentaminen ja ylläpito

38 Puistot ja yleiset alueet (47) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö asukasta) tasolle (Oulu) /taajama-asukas Muutos : 3,6 % / vuosi (koko maa,4 % / vuosi) Suht. muutos +4%/v Nettokustannukset 212 5,9 M, odotekustannukset 4 M Potentiaali 1,9 M Puistojen ja muiden yleisten alueiden rakentaminen ja kunnossapito, istutusten hoito, puistokaluston sekä leikkivälineiden hankinnat ja kunnossapito, torien rakentaminen ja kunnossapito muilta kuin liikenneväylien osalta. Myös vastaavista toiminnoista saatavat tulot, esim. toripaikkojen vuokratulot.

39 Tarve- ja olosuhdevakioidut menot/chess, THL Menot nettokustannuksia ilman asiakasmaksuja. Terveydenhuollon menoissa perusterveydenhuollon (ml. hammashuollon) ja erikoissairaanhoidon nettomenot. Vanhustenhuollon menoissa vanhusten laitoshoidon (vanhainkotihoidon) ja 65 vuotta täyttäneiden kotihoidon, omaishoidontuen ja palveluasumisen (ympärivuokautisen ja muun) menot. Tarvetekijät: väestön ikä ja sukupuolirakenne, sairastavuus ja sosioekonominen asema. Olosuhdetekijät: kunnan kaksikielisyys ja asutusrakenne

40 Odotekustannusten laskenta Pohjana CHESS:in tuottamat tarve ja olosuhdevakioidut menot 211 Odotemenot = menot, jos ne olisivat tarve ja olosuhdevakioituina toiseksi alhaisimman vertailussa olevan kunnan tasolla Esimerkiksi, jos kunnan todelliset nettomenot ovat 1 M ja sen tarve- ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi on 95 ja 2. alhaisimmassa kunnassa 9, ovat odotemenot 1 M * 9/95 = 94, 7 M ja laskennallinen säästöpotentiaali siten 5,3 M. (jos samassa esimerkissä odotemenojen tasoksi asetettaisiin koko maan keskimääräinen taso (indeksi =1) ei säästöpotentiaalia olisi, koska kunnan menot alittavat koko maan tason 5 %:lla.)

41 Terveyden ja vanhustenhuollon vakioidut menot 211/CHESS Tarvevakioitujen menojen indeksi 1,1 Jyväskylän selvitysalue, nettomenot 36,4 M, odotemenot 323,2 M Odotemenot = menot, jos ne olisivat 2. alhaisimman kunnan tasolla (Seinäjoki, indeksi 92,2) 'Potentiaali' 37,2 M Nettomenot 92 =tarve- ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi Vuoden 211 kuntajako Lähde: CHESS/Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012. Savonlinnan kaupunki 5.2.2014 Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012. Savonlinnan kaupunki 5.2.2014 Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Savonlinnan kaupunki 5.2.214 Heikki Miettinen 27-212 nettokustannukset Laskenta Kuntien talous- ja toimintatilasto (Tilastokeskus) 27-211 kustannuksiin on yhdistetty

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(72) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen Tämä dokumentti sisältää kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujien sisältökuvaukset.

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Tilastointiohjeet Mehtonen 2011 Sisällysluettelo Taulukko 01 Käyttötalous meno- ja tulolajeittain Taulukko 01 Käyttötalous tehtävittäin Taulukko 02

Lisätiedot

TOIMITTAJAT Mikko Mehtonen Anneli Heinonen. KANNEN KUVA Juha Pesonen / Vastavalo.fi ISBN 978-952-213-860-6 ISBN 978-952-213-861-3. Suomen Kuntaliitto

TOIMITTAJAT Mikko Mehtonen Anneli Heinonen. KANNEN KUVA Juha Pesonen / Vastavalo.fi ISBN 978-952-213-860-6 ISBN 978-952-213-861-3. Suomen Kuntaliitto Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012 TOIMITTAJAT Mikko Mehtonen Anneli Heinonen KANNEN KUVA Juha Pesonen / Vastavalo.fi ISBN 978-952-213-860-6 ISBN 978-952-213-861-3 Suomen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset Suomen Kuntaliitto TOIMITTAJAT Mikko Mehtonen Anneli Heinonen 1. painos ISBN 951-755-xxx (pdf) ISBN 951-755-xxx (painettu) Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot. Kokonaisuus

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot. Kokonaisuus Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Kokonaisuus Sisällysluettelo! 3 Talous- ja toimintatilaston tiedonkeruut! 12 Tilastojen hyödyntäminen! 13 Tilastotietojen saatavuus! 15 Yleisiä ohjeita

Lisätiedot

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 HEIKKI HELIN HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 6 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Heikki Helin, p. tel. 040 516 5976 sukunimi.etunimi@phnet.fi

Lisätiedot

Porvoon palvelurakenteet. Lyhennelmä esityksestä Eero Laesterä, HT Tuomas Hanhela, erityisasiantuntija

Porvoon palvelurakenteet. Lyhennelmä esityksestä Eero Laesterä, HT Tuomas Hanhela, erityisasiantuntija Porvoon palvelurakenteet Lyhennelmä esityksestä Eero Laesterä, HT Tuomas Hanhela, erityisasiantuntija Toimeksianto Tarkastella Porvoon kaupungin toimintoja yleisten tilastojen perusteella, jotta voidaan

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Osat I ja II Opetuksen valtionosuusjärjestelmän tietojen (taulukko 41) ohjeistus ei sisälly tähän. 1.3.2006 Sisällysluettelo Sivu: 3 Mitä kerätään,

Lisätiedot

Menot jaettava tehtäville 253-256 menolajille asiakaspalveluiden ostot kuntayhtymiltä.

Menot jaettava tehtäville 253-256 menolajille asiakaspalveluiden ostot kuntayhtymiltä. 1. Perusteet 1.1 - Kunta ostaa perusterveydenhoidon palvelut kuntayhtymältä (avohoito, vuodeosasto ja hammashoito). Miten kustannukset ilmoitetaan käyttötaloudessa (taulukko 01)? Menot jaettava tehtäville

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2015

HEINÄVEDEN KUNTA IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2015 Perusturvalautakunta 27.1.2010: Esityslistan liite no 1 HEINÄVEDEN KUNTA IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2015 Kysykää neuvoa vanhuksilta, sillä heidän silmänsä

Lisätiedot

Tukipalveluselvitys keskushallinnon, teknisen ja kiinteistöpalveluiden näkökulmasta

Tukipalveluselvitys keskushallinnon, teknisen ja kiinteistöpalveluiden näkökulmasta PÖYTYÄN KUNTA Tukipalveluselvitys keskushallinnon, teknisen ja kiinteistöpalveluiden näkökulmasta Selvitys FCG KONSULTOINTI OY P25461P001 Selvitys 1 (29) Riitta Ekuri ja Kimmo Haapasalo Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2014. Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2014. Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2014 Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Teija Mikkola, Anu Nemlander, Tero Tyni Suurten kaupunkien

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen, perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä lukiokoulutuksen kustannustiedot (taulukko

Esi- ja perusopetuksen, perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä lukiokoulutuksen kustannustiedot (taulukko 1(34) Esi- ja perusopetuksen, perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä lukiokoulutuksen kustannustiedot (taulukko 41) JOHDANTO... 2 ESIOPETUS... 3 KUSTANNUSTIETOJEN YLEINEN RAJAUS... 3

Lisätiedot

TILASTOSELVITYS PIETARSAAREN SEUDUN KUNTIEN HYVINVOINTIPOLITIIKAN POHJAKSI

TILASTOSELVITYS PIETARSAAREN SEUDUN KUNTIEN HYVINVOINTIPOLITIIKAN POHJAKSI TILASTOSELVITYS PIETARSAAREN SEUDUN KUNTIEN HYVINVOINTIPOLITIIKAN POHJAKSI Simo Kokko Stakes Kuopio 2006 1. Selvitystyön tehtävä 2 Pietarsaaren seudun kunnat tilasivat Stakesilta hyvinvointipolitiikan

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnuslukuja selvitysalueelta

Kuntatalouden tunnuslukuja selvitysalueelta Kannonkosken, Kinnulan, Kivijärven, Pihtiputaan ja Viitasaaren kuntarakenneselvitys Kinnula Kivijärvi Pihtipudas Viitasaari Kuntatalouden tunnuslukuja selvitysalueelta Kannonkoski 23.3.2015 Johtava konsultti

Lisätiedot

Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen toimintamalli

Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen toimintamalli Alue- ja kuntapalvelut Kehittämisselvityksiä 23/2006 Ritva Teräväinen Maijaliisa Junnila Markku Pekurinen Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen

Lisätiedot

Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2014

Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2014 Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2014 Imatra, Järvenpää, Kaarina, Kainuu, Kemi, Kerava, Kirkkonummi, Kotka, Lohja, Loviisa, Mikkeli, Mustijoki, Porvoo, Rauma, Rovaniemi,

Lisätiedot

Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2013

Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2013 Teija Mikkola, Anu Nemlander, Tero Tyni Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2013 Imatra, Järvenpää, Kaarina, Kainuu, Kemi, Kerava, Kirkkonummi, Kotka, Lohja, Loviisa, Mikkeli,

Lisätiedot

SOTKAnetin muuttujalista 04/08 - Sosiaali-, terveys- ja väestötiedot sekä kyselyaineistojen indikaattorit. www.sotkanet.fi

SOTKAnetin muuttujalista 04/08 - Sosiaali-, terveys- ja väestötiedot sekä kyselyaineistojen indikaattorit. www.sotkanet.fi SOTKAnetin muuttujalista 04/08 - Sosiaali-, terveys- ja väestötiedot sekä kyselyaineistojen indikaattorit www.sotkanet.fi SOSIAALI-, TERVEYS- JA VÄESTÖTIEDOT 9 1. VÄESTÖ 9 1.2. Väkiluku 9 1.3. Eri ikäryhmien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus Hyvinvointiryhmä

Hyvinvointikertomus Hyvinvointiryhmä Hyvinvointikertomus 2013 2016 Ruoveden kunta Vaakunan on suunnitellut Eino Halén, ja se vahvistettiin käyttöön 23. marraskuuta 1959 Vaakunaselitys: Punaisessa kentässä kolme hopeista lahnaa asennossa 2

Lisätiedot

Peruspalvelujen. tila - raportti 2014. 9/2014 osa I. Kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunta. Kunnat

Peruspalvelujen. tila - raportti 2014. 9/2014 osa I. Kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunta. Kunnat Peruspalvelujen tila - raportti 2014 Kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunta 9/2014 osa I Kunnat Peruspalvelujen tila raportti 2014 Kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunta I OSA Yhteenveto

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla.

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla. 1(8) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). Käyttötaloustiedot Käyttötaloustiedot kerätään kolmessa kokonaisuudessa;

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja yksityinen palvelukysyntä sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013 Pekka Lith, Lith Consulting Group 2 Alkusanat Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Käyttötalouden lisäohjeet ja esimerkit

Käyttötalouden lisäohjeet ja esimerkit 1(10) Käyttötalouden lisäohjeet ja esimerkit Sosiaali- ja terveystoimen sekä opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon jakaminen tehtäville Tilastovuodesta 2015 eteenpäin käyttötaloustiedoissa sosiaali- ja

Lisätiedot

Kokkolan seutu talouden tunnuslukuina

Kokkolan seutu talouden tunnuslukuina Kokkolan seutu talouden tunnuslukuina 12.9.2014 Anni Antila Talouden tunnuslukuja Kokkolan seutu Kokkolan seutu Halsua Kannus Kaustinen Kokkola Kruunupyy Lestijärvi Perho Toholampi Veteli Kriisikuntakriteerien

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 22.9.2014 Sisällys 1. TAUSTAA... 3 2. VANHUSPALVELULAIN VELVOITTEET KUNNILLE... 4 2.1. Kunnan yleiset

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot