Odotekustannukset, säästöpotentiaali ja tuottavuuskehitys. Savonlinnan kaupunki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Odotekustannukset, säästöpotentiaali ja tuottavuuskehitys. Savonlinnan kaupunki"

Transkriptio

1 Odotekustannukset, säästöpotentiaali ja tuottavuuskehitys n kaupunki

2 Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää keskustelua resurssien kohdentumisesta suhteessa muihin Pohjana nettokustannukset = käyttökustannukset käyttötuotot Käyttökustannukset = + poistot ja arvonalentumiset + vyörytyserät Käyttötuotot = toimintatulot + vyörytyserät Lähteet nettokustannukset: Kuntien talous- ja toimintatilasto (Tilastokeskus) toimeentulotuki: THL kustannukset on muutettu 215 tasolle (Kuntatalouden hintaindeksi, Tilastokeskus) 215 odotekustannukset muodostuvat, kun kustannustasoksi asetetaan 2. alhaisimmat kustannukset asukasta, oppilasta tms. kohti.

3 Lukujen tulkinnassa huomioitava Mikä voi selittää eroja? erot palvelun sisällössä laatuerot palvelurakenteen erot esim. avopalvelu laitospalvelu erot saatavuudessa erilainen palvelutarve ja asiakasrakenne paikalliset olosuhteet maksutulojen erot tuottavuuserot Lisäksi täytyy huomioida mm.: asetetut tavoitteet panostus esim. ennaltaehkäisevään työhön asukas- ja asiakastyytyväisyys Varaukset kustannuksia ei ole tarvevakioitu esim. tilakustannusten tai vyörytysten laskenta voi erota kuntien välillä Luvut ovat tarkistamattomia Tuottavuuserojen takana voi olla esim: palveluprosessit yksikkökoko osaaminen johtaminen välineet, tilat Vahvuudet nopea yleiskuva kustannuseroista

4 Säästöpotentiaali tulosten tulkinta Mikä selittää todellisten nettokustannusten ja odotekustannusten eroja: Erilaiset tuotokset? Erilainen palvelutarve ja asiakasrakenne? Käyttötuotot tai muu nettokustannusten rakenteellinen ero? Palvelujen laatuerot? Erot tarjonnassa? Tuottavuuserot? Jos eroja on todennäköisesti tuottavuudessa, olisi selvitettävä mistä ne johtuvat: -palvelurakenteen erot -esim. avopalvelu laitospalvelu -palveluprosessien erot, esim. työnjako -yksikkökoko -tuottamistapa -oma tuotanto, ostopalvelut -osaaminen -välineet, ict -jne

5 Mallin rajoitukset Selvitys on puhtaasti laskennallinen, jonka tarkoitus on herättää pohdintaa ja keskustelua mahdollisuuksista kustannussäästöihin. Kustannuksia ei ole yleensä tarvevakioitu (esim. erityisryhmien opetus tai katuverkon pituus) ja toiminnan laadullisia eroja ei ole huomioitu, koska tilastotiedot tähän eivät ole riittävän kattavia. Useissa tapauksissa kustannuksille löytyy sellaisia perusteita, joihin ei ole mahdollista puuttua laskematta palvelun tasoa tai riski palvelutason laskulle on olemassa. Mallin tehtävä on siis olla vain yksi heräte muiden joukossa. Usein tarvitaan syvällisempiä selvityksiä ja aina vähintään omaa näkemystä ja kokemusta paikallisista olosuhteista.

6 Tilastoluokitusten Pysyy ennallaan: muutokset Sote Ympäristöterveydenhuolto Ikääntyneiden ja vammaisten laitoshoito PTH:n vuodeosastohoito Suun terveydenhuolto Siirtyy: Lasten päivähoito opetustoiminnan alle Poistuu: Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Vammaisten työllistämistoiminta vanhusten ja vammaisten palvelut Uusia: Lastensuojelun avohuoltopalvelut Vammaisten sekä ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelut ja muut palvelut Työllistymistä tukeva toiminta Sisältö muuttuu: Lastensuojelun laitos- ja perhehoito (lisätty jälkihuolto, MUUTOS VÄHÄINEN, AIKASARJA SÄILYTETTY) lasten ja perheiden avopalvelut Kotihoito (lisätty kotisairaanhoito PTH:n avohoidosta) Päihdehuollon erityispalvelut PTH:n avohoito (kotisairaanhoito Kotihoitoon) Erikoissairaanhoito, Muu sosiaali- ja terveystoimi

7 /as Kustannusten muutos asukasta kohti % (vertailuk. ka. 17 %). Kustannusten muutos % kuntaan () 23,2 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus 23,2 M Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. 51 %). Asiakaspalvelujen 82 % Ei toimeentulotukea eikä päivähoitoa Sosiaali-ja terveystoimi yhteensä Lähde: 215 kunnat, Tilastokeskus Sosiaali-ja terveystoimi yhteensä, /as 28: 3225 /as -> 215: 3942 /as 28: 2957 /as -> 215: 3466 /as ; 122 ; 117 Sosiaali-ja terveystoimi yhteensä, /as Nettokustannukset asukasta kohti () Nettokust. 215: 14 M, odotekust. 116,8 M. Potentiaali/lisäpanostus 23,2 M Sosiaali-ja terveystoimi yhteensä 1 % 2% 12% 29% 27% 17% 8 % 6 % 4 % 82 % 28% 29% 2% 22% 35 % 42 % 55 % 95 % 37 % 35 % 56 % 51 % ja poistot 15 2 % 36% 31% 29% 35% 36% 24% 28% 1 % 5% 3% 95 Nettokustannukset 28=

8 /as Perusterveydenhuollon avohoito Uusi tehtäväluokka tilastossa tai uusi tehtävä kunnassa - ei aikasarjaa - kuntaan () 1,5 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus 1,5 M Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. 25 %). Asiakaspalvelujen 93 % (os 215: Kotisairaanhoito siirtynyt Kotihoitoon.) Avohoito ilman suunterveydenhoitoa, ml. työterveyshuolto, kouluterveyshuolto, koulupsykologin toiminta, perusterveydenhuollon ylläpitämät mielenterveystoimistot tai vastaava toiminta. Lähde: 215 kunnat, Tilastokeskus Perusterveydenhuollon avohoito, /as 28: /as -> 215: 386 /as 28: /as -> 215: 367 /as Perusterveydenhuollon avohoito, /as Nettokustannukset asukasta kohti () Nettokust. 215: 13,7 M, odotekust. 12,3 M. Potentiaali/lisäpanostus 1,5 M Ei aikasarjaa Ei aikasarjaa Perusterveydenhuollon avohoito 1 % % 12% % 8 % 47% 47% 42% 36% 4% 32% 39 % 6 % 93 % 2 % 1 % 3 % 3 % 1 % 25 % 15 % 4 % 1 2 % % 7% 51% 38% 48% % 55% 61% 5% 43% 95 Nettokustannukset 28=

9 /as Suun terveydenhuolto Kustannusten muutos asukasta kohti % (vertailuk. ka. 11 %). Kustannusten muutos % kuntaan (),7 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus,7 M Suun terveydenhuolto, /as Nettokustannukset asukasta kohti () Nettokust. 215: 3,1 M, odotekust. 2,4 M. Potentiaali/lisäpanostus,7 M 12 1 Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. 17 %). Asiakaspalvelujen 1 % 8 6 Hammassairauksien ehkäisy ja hammashoito, oikomishoito ja muut erikoishoidot, koulu- ja opiskelijahammashuolto. 4 2 Lähde: 215 kunnat, Tilastokeskus Suun terveydenhuolto, /as 28: 8 /as -> 215: 88 /as 28: 69 /as -> 215: 76 /as Vrt. ; kunnat; Suun terveydenhuolto 1 % % % 28% 24% 2% 24% 25% 8 % 1 % % 4 % 33% 44% 1 % 13 % 17 % 6 % 1 % 1 % 1 % 4 % 71% 76% 76% 56% 66% 62% 58% 2 % 8 % % % 7 Nettokustannukset 28=

10 /as Erikoissairaanhoito Kustannusten muutos asukasta kohti % (vertailuk. ka. 2 %). Kustannusten muutos % kuntaan () 14,3 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus 14,3 M Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. 87 %). Asiakaspalvelujen 1 % (os 215: Lisätty kotisairaalatoiminta kokonaisuudessaan. MUUTOS VÄHÄINEN, AIKASARJA SÄILYTETTY.) Erikoissairaanhoidon avosairaanhoito mukaan lukien myös terveyskeskusten erikoissairaanhoidon avosairaanhoitotoiminta, erikoissairaanhoidon päivä- ja yösairaanhoito, psykiatrian puoliavoimet hoitomuodot. Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoito ml. terveyskeskusten erikoissairaanhoidon yksiköiden vuodeosastotoiminta. Lähde: 215 kunnat, Tilastokeskus Erikoissairaanhoito, /as 28: 1338 /as -> 215: 178 /as 28: 1147 /as -> 215: 1375 /as 135 Erikoissairaanhoito, /as Nettokustannukset asukasta kohti () Nettokust. 215: 6,7 M, odotekust. 46,4 M. Potentiaali/lisäpanostus 14,3 M ; 128 ; 12 Erikoissairaanhoito 1 % % 14% 6% % % % % 5% 16% 8 % 6 % 1 % 68 % 86 % 95 % 1 % 98 % 67 % 99 % 87 % 4 % % % % 18% 8% 5% % 2% 18% 1% 7% Nettokustannukset 28=1

11 /-18 v Lastensuojelun laitos- ja perheh. Kustannusten muutos -18 vuotiasta kohti % (vertailuk. ka. 24 %). Kustannusten muutos % kuntaan () 1,6 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus 1,6 M Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. 75 %). Asiakaspalvelujen 54 % (os 215: Lisätty jälkihuolto, MUUTOS VÄHÄINEN, AIKASARJA SÄILYTETTY.) Lastensuojelun laitokset (lastenkodit, nuorisokodit, koulukodit), perhekodit (ammatillinen perhehoito), muu lasten laitoshoito sekä sijaisperhehoito. Myös asiakaspalvelujen em. palveluntuottajilta. Lähde: 215 kunnat, Tilastokeskus Lastensuojelun laitos- ja perheh., /-18 v. 28: 376 /-18 v. -> 215: 617 /-18 v. 28: 457 /-18 v. -> 215: 565 /-18 v ; 164 Vrt. kunnat; 124 Lastensuojelun laitos- ja perheh., /-18 v. Nettokustannukset -18 vuotiasta kohti () Nettokust. 215: 3,7 M, odotekust. 2,2 M. Potentiaali/lisäpanostus 1,6 M Lastensuojelun laitos- ja perheh. 1 % 19% 12% 19% 8 % 6 % 4 % 2 % % 3% % 54 % 64 % 45 % 95 % 1 % 73 % 22% 16% 13% 12% 67 % 79 % 75 % 27% 24% 37% 1% % 4% 17% 8% 13% 3 Nettokustannukset 28=

12 /-18 v Lastensuojelun avohuoltopalvelut Uusi tehtäväluokka tilastossa tai uusi tehtävä kunnassa - ei aikasarjaa - kuntaan () -,1 miljoonaa euroa Ei laskennallista säästöpotentiaalia Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. 28 %). Asiakaspalvelujen 3 % (Uusi 215) Mm. kuntoutus/perhekuntoutus, lastensuojelun perhetyö, tukihenkilö tai -perhe, vertaisryhmätoiminta, loma- ja virkistystoiminta. Lähde: 215 kunnat, Tilastokeskus Lastensuojelun avohuoltopalvelut, /-18 v. 28: /-18 v. -> 215: 151 /-18 v. 28: /-18 v. -> 215: 248 /-18 v. 11 Lastensuojelun avohuoltopalvelut, /-18 v. Nettokustannukset -18 vuotiasta kohti () Nettokust. 215:,9 M, odotekust. 1 M. Ei potentiaalia (-,1 M ) Ei aikasarjaa Ei aikasarjaa Lastensuojelun avohuoltopalvelut 77% 1 % % 11% 17% 27% 24% 25% 11 % 28% 8 % 6 % 3 % 6 % 29 % 26 % 25 % 1 % 4 % 69% 78% 2 % 47% 48% 47% 18% 18% 1 % 28 % 81% 54% 4 % % 3 Nettokustannukset 28=

13 2 71 /-18 v lasten ja perh. avopalvelut Uusi tehtäväluokka tilastossa tai uusi tehtävä kunnassa - ei aikasarjaa - kuntaan () -,3 miljoonaa euroa Ei laskennallista säästöpotentiaalia Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. 23 %). Asiakaspalvelujen 6 % (os 215: Ei enää lastensuojelun avopalveluja) Kasvatus- ja perheneuvonta, lasten ja perheiden tukihenkilötoiminta, lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien asioiden hoito, isyyden selvittely, elatustuki, kasvattilasten valvonta, ottolapsineuvonta, avioerosovittelu, sosiaalinen lomatoiminta, ensi- ja turvakodit, nuorten asumispalvelut, koulukuraattoritoiminta yms. lasten ja perheiden palvelut, joka ei kuulu muiden sosiaali- ja terveystoimen Lähde: 215 kunnat, Tilastokeskus lasten ja perh. avopalvelut, /-18 v. 28: /-18 v. -> 215: 71 /-18 v. 28: /-18 v. -> 215: 183 /-18 v. 11 lasten ja perh. avopalvelut, /-18 v. Nettokustannukset -18 vuotiasta kohti () Nettokust. 215:,4 M, odotekust.,7 M. Ei potentiaalia (-,3 M ) Ei aikasarjaa Ei aikasarjaa lasten ja perh. avopalvelut 1 % 7% % 21% 14% 31% 2 % 11 % 31% 25% 23% 8 % 36% 6 % 2 % 7 % 23 % 6 % 2 % 16 % 1 % 4 % 67% 76% 75% 67% 48% 48% 55% 2 % 32% 4 % % 3 Nettokustannukset 28=

14 /as Päihdehuollon erityispalvelut Kustannusten muutos asukasta kohti % (vertailuk. ka. 18 %). Kustannusten muutos % kuntaan (),4 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus,4 M Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. 48 %). Asiakaspalvelujen 88 % (os 215: nimenomaisesti päihdeongelmien hoitoon kohdistuvat. MUUTOS VÄHÄINEN, AIKASARJA SÄILYTETTY.)) A-klinikka- ja nuorisoasematoiminta, päihdeongelmaisten asuntolaja asumispalvelut, ensisuojat ja selviämisasemat, pav-huoltolat ja muut päihdehuollon kuntoutuslaitokset, katkaisuhoitoasemat, ym. Lähde: 215 kunnat, Tilastokeskus Päihdehuollon erityispalvelut, /as 28: 24 /as -> 215: 27 /as 28: 23 /as -> 215: 27 /as 3 Päihdehuollon erityispalvelut, /as Nettokustannukset asukasta kohti () Nettokust. 215: 1 M, odotekust.,6 M. Potentiaali/lisäpanostus,4 M ; ; Päihdehuollon erityispalvelut 1 % % 1% 11% 6% 7% 16% 3% 24% 32% 8 % 31 % 1 % 9 % 6 % 18 % 48 % 75 % 1 % 88 % 92 % 4 % 61% 59% 66% 51% 2 % 37% 18% % 2% % 2% Nettokustannukset 28=1

15 /yli 75 v Pth vuodeosastohoito Kustannusten muutos oppilasta kohti % (vertailuk. ka. -23 %). Kustannusten muutos % kuntaan (),4 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus,4 M Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. 16 %). Asiakaspalvelujen 1 % Vuodeosastohoito tukupalveluineen (mm. kiinteistöhuolto, kuvantamistutkimukset, laboratorio jne.) Pth vuodeosastohoito, /yli 75 v. Nettokustannukset oppilasta kohti () Nettokust. 215: 5,4 M, odotekust. 5 M. Potentiaali/lisäpanostus,4 M Lähde: 215 kunnat, Tilastokeskus Pth vuodeosastohoito, /yli 75 v. 28: 2152 /yli 75 v. -> 215: 1225 /yli 75 v. 28: 1918 /yli 75 v. -> 215: 1477 /yli 75 v ; 77 ; Nettokustannukset 28=1 Pth vuodeosastohoito 1 % % 23% 8 % 39% 44% 1 % 6 % % % 1 % 4 % 76% 61% 56% 2 % % % % 1 % % 39% 43% 28% 31% 1 % 1 % 9 % 16 % 61% 55% 63% 53%

16 452 /yli 75 v Ikääntyneiden laitoshoito Kustannusten muutos -29 -vuotiasta kohti % (vertailuk. ka. -56 %). Kustannusten muutos % kuntaan () 2,8 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus 2,8 M Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. 21 %). Asiakaspalvelujen 87 % Vanhainkodit sekä sellaiset muut yksiköt, joissa toimitaan laitosperiaatteella eli asiakkailla ympäri- tai osavuorokautinen hoito ja hoidosta peritään laitoshoidon hoitomaksu. Hoivakodit, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen kuuluvat tehtäväluokkaan 24 Muu vanhusten ja vammaisten palvelut. Lähde: 215 kunnat, Tilastokeskus Ikääntyneiden laitoshoito, /yli 75 v. 28: 1797 /yli 75 v. -> 215: 643 /yli 75 v. 28: 2122 /yli 75 v. -> 215: 94 /yli 75 v. 14 Ikääntyneiden laitoshoito, /yli 75 v. Nettokustannukset -29 -vuotiasta kohti () Nettokust. 215: 2,8 M, odotekust. M. Potentiaali/lisäpanostus 2,8 M Vrt. kunnat; 44 ; 36 Ikääntyneiden laitoshoito 1 % % 8 % 34% 41% 27% 6 % 87 % 4 % % 3 % 4 % 62% 59% 71% 2 % % 1 % 29% % 71% 19% 21 % 53% Nettokustannukset 28=1 % 13% % % % % %

17 855 /yli 75 v Ikääntyneiden ymp.vrk hoivan as.palv. Uusi tehtäväluokka tilastossa tai uusi tehtävä kunnassa - ei aikasarjaa - kuntaan () -6,9 miljoonaa euroa Ei laskennallista säästöpotentiaalia Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. 37 %). Asiakaspalvelujen 97 % (Uusi 215) Sekä asumisen että siihen kiinteästi liittyvät hoiva- ja hoitopalvelut. Palveluun kuuluu ympärivuorokautista jatkuvaa ammatillista läsnäoloa ja valvontaa (henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden). Ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan sisältäviä asumispalveluja järjestetään paljon apua, hoivaa ja valvontaa tarvitseville. Lähde: 215 kunnat, Tilastokeskus Ikääntyneiden ymp.vrk hoivan as.palv., /yli 75 v. 28: /yli 75 v. -> 215: 855 /yli 75 v. 28: /yli 75 v. -> 215: 2842 /yli 75 v. 12 Ikääntyneiden ymp.vrk hoivan as.palv., /yli 75 v. Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti () Nettokust. 215: 3,8 M, odotekust. 1,7 M. Ei potentiaalia (-6,9 M ) Ei aikasarjaa Ei aikasarjaa Ikääntyneiden ymp.vrk hoivan as.palv. 1 % % % 9% 21% 21% 23% 8 % 36% 42% 34% 6 % 4 % 8 % 36 % 1 % 14 % 57 % 37 % 97 % 1 % 4 % 2 2 % 39% 56% 43% 57% 52% 34% 4% Vrt. ; kunnat; Nettokustannukset 28=1 % 3% %

18 /yli 75 v ikääntyneiden palvelut Uusi tehtäväluokka tilastossa tai uusi tehtävä kunnassa - ei aikasarjaa - kuntaan () 9,9 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus 9,9 M ikääntyneiden palvelut, /yli 75 v. Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti () Nettokust. 215: 11,9 M, odotekust. 2 M. Potentiaali/lisäpanostus 9,9 M Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. 2 %). Asiakaspalvelujen 98 % (Uusi 215) Ikääntyneiden asumispalvelut, joissa hoiva ei ole ympärivuorokautista, ikääntyneiden päivätoiminta, ikääntyneiden perhehoito, omaishoidontuet, Ikääntyneiden palveluiden suunnittelu ja ohjaus. 1 5 Ei aikasarjaa Lähde: 215 kunnat, Tilastokeskus ikääntyneiden palvelut, /yli 75 v. 28: /yli 75 v. -> 215: 277 /yli 75 v. 28: /yli 75 v. -> 215: 553 /yli 75 v Ei aikasarjaa ikääntyneiden palvelut 1 % 2% % 8 % 48% 65% 68% 6 % 98 % 2 % 1 % 4 % % % 5% 2 % 35% 32% 38% 57% 53% 47% % 35 % 2 % 2 % 43% 46% 27% 33% Vrt. ; kunnat; Nettokustannukset 28=1 % % %

19 /yli 75 v Kotihoito Uusi tehtäväluokka tilastossa tai uusi tehtävä kunnassa - ei aikasarjaa - kuntaan () 3,3 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus 3,3 M Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. 26 %). Asiakaspalvelujen 97 % (os 215: Kotisairaanhoito siirtynyt pth:n avohoidosta tähän).kotihoidolla tarkoitetaan sosiaalihuoltoasetukseen perustuvaa kotipalvelua ja terveydenhuoltolakiin perustuvaa kotisairaanhoitoa. Kotihoito, /yli 75 v. Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti () Nettokust. 215: 9,5 M, odotekust. 6,2 M. Potentiaali/lisäpanostus 3,3 M Ei aikasarjaa Lähde: 215 kunnat, Tilastokeskus Kotihoito, /yli 75 v. 28: /yli 75 v. -> 215: 2165 /yli 75 v. 28: /yli 75 v. -> 215: 186 /yli 75 v Ei aikasarjaa Kotihoito % 1 % % 26% 22% 14% 8 % 4 % 6 % 28 % 35 % 97 % 1 % 4 % 7% 2 % 5% 51% 27% 24% 24% 19% % 3 % 9 % 26 % 73% 73% 68% 55% Vrt. ; kunnat; Nettokustannukset 28=1 % 3% %

20 /yli 75 v Ikääntyneiden palvelut yhteensä Ikääntyneiden palvelut yhteensä, /yli 75 v. Kustannusten muutos yli 75 vuotiasta kohti % (vertailuk. ka. -1 %). Kustannusten muutos % kuntaan () 3,5 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus 3,5 M Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. 26 %). Asiakaspalvelujen 97 % Kotihoito+ Ikääntyneiden laitoshoito + ymp. vuorokautinen hoito + ikääntyneiden palvelut + Vuodeosastohoito Lähde: 215 kunnat, Tilastokeskus Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti () Nettokust. 215: 33,5 M, odotekust. 29,9 M. Potentiaali/lisäpanostus 3,5 M Ei aikasarjaa Ikääntyneiden palvelut yhteensä 1 % 1% % 23% 31% 36% 38% 34% 23% 8 % 26% Ei kustannusten 21 % 6 % 16 % jakaumaa 9 % % 12 % 24 % 26 % 97 % 1 % 4 % 53% 54% 56% 62% 2 % 55% 53% 48% % 2% %

21 /as Vammaisten laitoshoito Kustannusten muutos asukasta kohti % (vertailuk. ka. -19 %). Kustannusten muutos % kuntaan () 1 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus 1 M Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. 98 %). Asiakaspalvelujen 1 % Vammaishuollon laitoshoito ja vastaavien palvelujen osto (ei vammaisten työllistämistoimintaa eikä asumispalveluja). Lähde: 215 kunnat, Tilastokeskus Vammaisten laitoshoito, /as 28: 62 /as -> 215: 47 /as 28: 4 /as -> 215: 32 /as ; 81 ; 76 Vammaisten laitoshoito, /as Nettokustannukset asukasta kohti () Nettokust. 215: 1,7 M, odotekust.,7 M. Potentiaali/lisäpanostus 1 M Vammaisten laitoshoito 1 % % 1% 3% % % 1% % % 1% 8 % 6 % 4 % 2 % 1 % 99 % 97 % 1 % 1 % 9 % 1 % 1 % 98 % 2 % % % % % % 9% % % 1% Nettokustannukset 28=1

22 /as Vammaisten ymp. vrk. hoivan asumispalv. Uusi tehtäväluokka tai uusi tehtävä kunnassa - ei aikasarjaa - kuntaan (),3 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus,3 M Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. 81 %). Asiakaspalvelujen 85 % (Uusi 215) Sisältää sekä asumisen (vuokrasopimus) että siihen kiinteästi liittyvät hoiva- ja hoitopalvelut. Palveluun kuuluu ympärivuorokautista jatkuvaa ammatillista läsnäoloa (henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden). Lähde: 215 kunnat, Tilastokeskus Vammaisten ymp. vrk. hoivan asumispalv., /as 28: /as -> 215: 139 /as 28: /as -> 215: 139 /as 12 Vammaisten ymp. vrk. hoivan asumispalv., /as Nettokustannukset asukasta kohti () Nettokust. 215: 4,9 M, odotekust. 4,6 M. Potentiaali/lisäpanostus,3 M Ei aikasarjaa Ei aikasarjaa Vammaisten ymp. vrk. hoivan asumispalv. 1 % 3% 11% 1% 5% % 8% % 4% 5% 8 % 6 % 85 % 64 % 65 % 6 % 89 % 1 % 1 % 89 % 81 % 4 % 2 2 % % 12% 25% 25% 7% % 32% % 7% 14% Vrt. ; kunnat; Nettokustannukset 28=1

23 16 /as vammaisten palvelut Uusi tehtäväluokka tai uusi tehtävä kunnassa - ei aikasarjaa - kuntaan () 5,4 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus 5,4 M Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. 41 %). Asiakaspalvelujen 6 % (Uusi 215) Vammaisten asumispalvelut, joissa hoiva ei ole ympärivuorokautista, vammaisten päivätoiminta, vammaisten työtoiminta, vammaisten perhehoito, vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet, omaishoidontuet, muut vammaisten palvelut, joita ei sisällytetä.muihin tehtäväluokkiin. Lähde: 215 kunnat, Tilastokeskus vammaisten palvelut, /as 28: /as -> 215: 287 /as 28: /as -> 215: 165 /as 12 vammaisten palvelut, /as Nettokustannukset asukasta kohti () Nettokust. 215: 1,2 M, odotekust. 4,8 M. Potentiaali/lisäpanostus 5,4 M Ei aikasarjaa Ei aikasarjaa vammaisten palvelut 68% 1 % 8 % % 31% 57% 57% 55% 57% 46% 6 % 77% 1 % 4 % 55 % 29 % 2 % 24 % 41 % 37 % 2 % 6 % 25 % 17% 14% 23% 14% 21% % % 7% 8% 12% Vrt. ; kunnat; Nettokustannukset 28=1

24 -2 22 /as Työllistymistä tukevat palvelut Uusi tehtäväluokka tai uusi tehtävä kunnassa - ei aikasarjaa - kuntaan () 2,1 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus 2,1 M Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. 18 %). Asiakaspalvelujen 4 % (Uusi 215) Sosiaalihuollon työllistymistä tukevaan toimintaan sisältyvät mm. vammaisten työllistymistä tukeva toiminta, kuntouttava työtoiminta, kunnan rahoitusosuus passiivisen työmarkkinatuen kustannuksista sekä työhönvalmennus. Lähde: 215 kunnat, Tilastokeskus Työllistymistä tukevat palvelut, /as 28: /as -> 215: 8 /as 28: /as -> 215: 72 /as 12 Työllistymistä tukevat palvelut, /as Nettokustannukset asukasta kohti () Nettokust. 215: 2,8 M, odotekust.,8 M. Potentiaali/lisäpanostus 2,1 M Ei aikasarjaa Ei aikasarjaa Työllistymistä tukevat palvelut 1 % 29% 8 % 75% 7% 71% 6 % 83% 4 % 7 % 3 % 3 % 3 % 2 % 4 % 13% 22% 27% 27% % 1% 53% % 47% 46% 6% 75% 44 % 18 % 4 % 22% 1% 22% Vrt. ; kunnat; Nettokustannukset 28=1

25 /as Ympäristöterveydenhuolto Kustannusten muutos asukasta kohti % (vertailuk. ka. -1 %). Kustannusten muutos % kuntaan (),4 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus,4 M Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna 215 % (vertailukuntien ka. %). Asiakaspalvelujen % Terveysvalvonta, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintähuolto.(ei ympäristönsuojelu, joka kuuluu tehtävään 44 Ympäristön huolto). Lähde: 215 kunnat, Tilastokeskus Ympäristöterveydenhuolto, /as 28: 16 /as -> 215: 25 /as 28: 21 /as -> 215: 19 /as ; 156 ; 9 Ympäristöterveydenhuolto, /as Nettokustannukset asukasta kohti () Nettokust. 215:,9 M, odotekust.,5 M. Potentiaali/lisäpanostus,4 M Ympäristöterveydenhuolto 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % 1% % % 21% 27% % % 79% 73% 1% 1% % % % % 2% % 8% 9% % 1% 25% % 75% 55% % 45% Nettokustannukset 28=1

26 Tilastoluokitusten muutokset 215 Opetus ja sivistys Poistuu: Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto Ammattikorkeakoulutoiminta Muu vapaa sivistystyö Yhdistyy: Lasten päivähoito kerätään yhtenä tehtävänä -> ei vaikutusta tässä

27 /-5v Lasten päivähoito Kustannusten muutos -6 vuotiasta kohti % (vertailuk. ka. 2 %). Kustannusten muutos % kuntaan () 2,2 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus 2,2 M Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna 215 % (vertailukuntien ka. 3 %). Asiakaspalvelujen % Lasten päiväkotihoito, perhepäivähoito kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki, lasten leikkitoiminta. Lähde: 215 kunnat, Tilastokeskus Lasten päivähoito, /-5v. 28: 7996 /-5v. -> 215: 851 /-5v. 28: 7354 /-5v. -> 215: 7538 /-5v ; 16 ; 12 Lasten päivähoito, /-5v. Nettokustannukset -6 vuotiasta kohti () Nettokust. 215: 13,9 M, odotekust. 11,7 M. Potentiaali/lisäpanostus 2,2 M Lasten päivähoito 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % 33% 41% 35% 33% 43% 39% 31% 42% 38% % % 5 % % 1 % 2 % 1 % % 3 % 66% 58% 6% 67% 56% 6% 59% 58% 6% Nettokustannukset 28=1

28 /6v Esiopetus Kustannusten muutos 6 vuotiasta kohti % (vertailuk. ka. 11 %). Kustannusten muutos % kuntaan () miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus M Esiopetus, /6v. Nettokustannukset 6 vuotiasta kohti () Nettokust. 215: 1,8 M, odotekust. 1,8 M. Potentiaali/lisäpanostus M 12 1 Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. 3 %). Asiakaspalvelujen 2 % 8 6 Esiopetus koulussa, päivähoidon yhteydessä tai muussa soveltuvassa paikassa. 4 2 Lähde: 215 kunnat, Tilastokeskus Esiopetus, /6v. 21: 5488 /6v. -> 215: 5832 /6v. 21: 5733 /6v. -> 215: 638 /6v Vrt. kunnat; 111 ; 16 Esiopetus 1 % 21% 33% 3% 31% 8 % 39% 41% 4% 5 % 2 % 7 % % 6 % % % 2 % 4 % 65% 63% 69% 74% 61% 59% 58% 2 % 5% 36% 3 % 7 % 61% 43% 9 % 8 Nettokustannukset 21=

29 /oppilas Oma perusopetus Kustannusten muutos oppilasta kohti % (vertailuk. ka. 19 %). Kustannusten muutos % kuntaan () 1,4 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus 1,4 M Oma perusopetus, /oppilas Nettokustannukset oppilasta kohti () Nettokust. 215: 22,9 M, odotekust. 21,5 M. Potentiaali/lisäpanostus 1,4 M 12 1 Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. 5 %). Asiakaspalvelujen 12 % 8 6 Huom. 215 oppilasmääränä käytetty 214 lukuja. Oman perusopetuksen käyttökustannukset ovat perusopetuksen käyttökustannukset ilman asiakaspalvelujen ostoja ja maksettuja avustuksia. Oman perusopetuksen käyttötuotot ovat perusopetuksen myyntituotot ilman myyntituloja kunnilta. Lähde: Tilastokeskus Oma perusopetus, /oppilas 28: 779 /oppilas -> 215: 8779 /oppilas 28: 7599 /oppilas -> 215: 969 /oppilas ; 119 ; Oma perusopetus 1 % 8 % 33% 38% 33% 36% 39% 38% 33% 41% 37% 6 % 12 % 9 % 4 % 1 % 2 % 3 % 2 % 2 % 5 % % 2 % 54% 53% 58% 59% 58% 59% 65% 57% 58% % Nettokustannukset 28=1

30 /oppilas Kustannusten muutos oppilasta kohti % (vertailuk. ka. 14 %). Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. %). Lähde: Tilastokeskus Oma lukiokoulutus Kustannusten muutos % kuntaan () 1,4 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus 1,4 M Asiakaspalvelujen 1 % Huom. 215 oppilasmääränä käytetty 214 lukuja. Oman lukiokoulutuksen käyttökustannukset ovat lukiokoulutuksen käyttökustannukset ilman asiakaspalvelujen ostoja ja maksettuja avustuksia. Myös aikuislukioiden kustannukset ja opiskelijat ja ammattikoululaiset, jotka suorittavat lukion koko oppimäärää. Oma lukiokoulutus, /oppilas 28: 6937 /oppilas -> 215: 7912 /oppilas 28: 645 /oppilas -> 215: 6918 /oppilas ; ; 114 Oma lukiokoulutus, /oppilas Nettokustannukset oppilasta kohti () Nettokust. 215: 5,9 M, odotekust. 4,5 M. Potentiaali/lisäpanostus 1,4 M Oma lukiokoulutus 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % 32% 27% 35% 27% 38% 33% 1 % % % % % % 67% 73% 65% 72% 62% 67% 31% 27% % % 69% 68% 8 % % % 7 Nettokustannukset 28=

31 /as Kustannusten muutos asukasta kohti % (vertailuk. ka. %). Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna 215 % (vertailukuntien ka. %). Lähde: Tilastokeskus Kansalaisopistot Kustannusten muutos % kuntaan () -,6 miljoonaa euroa Ei laskennallista säästöpotentiaalia Asiakaspalvelujen % Kansalaisopiston järjestämä vapaa sivistystyö taideopetuksineen. Myös kansalaisopiston maksullinen palvelutoiminta. Kansalaisopistot, /as 28: 15 /as -> 215: 13 /as 28: 36 /as -> 215: 36 /as ; 1 Kansalaisopistot, /as Nettokustannukset asukasta kohti () Nettokust. 215:,5 M, odotekust. 1 M. Ei potentiaalia (-,6 M ) Kansalaisopistot 1 % 8 % 6 % 45% % 29% 31% 33% 24% 4% 35% 34% 43% % % % % 1 % % % % 9 8 ; 84 4 % 2 % 55% 71% 6% 69% 57% 67% 76% 64% 66% 7 % Nettokustannukset 28=1

32 /as Kustannusten muutos asukasta kohti % (vertailuk. ka. %). Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna 215 % (vertailukuntien ka. %). Lähde: Tilastokeskus Kirjastotoiminta Kustannusten muutos % kuntaan () miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus M Asiakaspalvelujen % Kunnan yleisen kirjastotoimen menot ja tulot kunnan järjestämän toiminnan osalta sekä kunnan osuus muiden kuntien kanssa tai muulla tavoin järjestetyn yleisen kirjastotoimen menoista. Kirjastotoiminta, /as 28: 49 /as -> 215: 51 /as 28: 55 /as -> 215: 55 /as 14 Kirjastotoiminta, /as Nettokustannukset asukasta kohti () Nettokust. 215: 1,8 M, odotekust. 1,8 M. Potentiaali/lisäpanostus M ; 14 Vrt. kunnat; 1 Kirjastotoiminta 1 % 8 % 54% 47% 47% 51% 48% 48% 4% 51% 47% 6 % % % % % % % % 4 % % % 46% 53% 53% 49% 52% 52% 6% 2 % 49% 53% 8 % Nettokustannukset 28=1

33 /as Kustannusten muutos asukasta kohti % (vertailuk. ka. 2 %). Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna 215 % (vertailukuntien ka. %). Lähde: Tilastokeskus Liikunta ja ulkoilu Kustannusten muutos % kuntaan () -,6 miljoonaa euroa Ei laskennallista säästöpotentiaalia Asiakaspalvelujen % Liikunnan, urheilun, ulkoilun ja vastaavien toimintojen kehittäminen sekä liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden tarjonta. Urheilukenttien ja -hallien, leikkikenttien, uimarantojen, venelaitureiden (siltä osin kuin ei kuulu satamalaitokseen), ulkoilu- ja leirintäalueiden rakentaminen ja ylläpito. Urheiluseuratoiminnan avustaminen ja tukeminen. Liikunta ja ulkoilu, /as 28: 53 /as -> 215: 64 /as 28: 84 /as -> 215: 1 /as ; ; Liikunta ja ulkoilu, /as Nettokustannukset asukasta kohti () Nettokust. 215: 2,3 M, odotekust. 2,8 M. Ei potentiaalia (-,6 M ) Liikunta ja ulkoilu 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % 7% 75% 82% 71% 65% 74% % % % % % % 88% 71% 75% % % 3% 25% 29% 35% 26% 18% % 28% 25% 12% Nettokustannukset 28=1

34 /-29v Kustannusten muutos -29 -vuotiasta kohti % (vertailuk. ka. 6 %). Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. %). Lähde: Tilastokeskus Nuorisotoiminta Kustannusten muutos % kuntaan () -,1 miljoonaa euroa Ei laskennallista säästöpotentiaalia Asiakaspalvelujen 36 % Myös nuorten työpajapalvelut, elleivät toiminnan luonteen vuoksi kuulu johonkin toiseen tehtäväluokkaan. Nuorisotoiminta, /-29v. 28: 46 /-29v. -> 215: 57 /-29v. 28: 73 /-29v. -> 215: 77 /-29v ; 125 ; 16 Nuorisotoiminta, /-29v. Nettokustannukset -29 -vuotiasta kohti () Nettokust. 215:,6 M, odotekust.,7 M. Ei potentiaalia (-,1 M ) Nuorisotoiminta 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % 26% 31% 27% 36 % 38% % % 69% 73% 39% 28% 49% 46% 4% 59% % % % % % % 51% 41% 61% 72% 54% 6% Nettokustannukset 28=1

35 4 /as Museot ja näyttelytoiminta Kustannusten muutos asukasta kohti % (vertailuk. ka. 8 %). Kustannusten muutos % kuntaan (),3 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus,3 M Museot ja näyttelytoiminta, /as Nettokustannukset asukasta kohti () Nettokust. 215:,8 M, odotekust.,5 M. Potentiaali/lisäpanostus,3 M 3 25 Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna 215 % (vertailukuntien ka. %). Asiakaspalvelujen % 2 15 Kunnan järjestämä toiminta sekä vastaavan toiminnan tukeminen. Sisältää toimintaan myönnetyt avustukset yhteisöille, yhdistyksille ja yksittäisille taiteilijoille. 1 5 Lähde: Tilastokeskus Museot ja näyttelytoiminta, /as 28: 21 /as -> 215: 23 /as 28: 17 /as -> 215: 18 /as Vrt. ; kunnat; Museot ja näyttelytoiminta 1 % 8 % 48% 65% 52% 38% % 71% 6 % % % 4 % % 52% 35% 48% 62% % 2 % 29% % 96% 4% % 33% % 67% 63% 6% % % 38% 4% Nettokustannukset 28=1

36 tehtävät

37 /as Kustannusten muutos asukasta kohti % (vertailuk. ka. -3 %). Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna 215 % (vertailukuntien ka. %). Lähde: Tilastokeskus Yhdyskuntasuunnittelu Kustannusten muutos % kuntaan () -,4 miljoonaa euroa Ei laskennallista säästöpotentiaalia Asiakaspalvelujen % Yhdyskuntien kehittämiseen liittyvä tutkimustoiminta, alueiden käytön suunnittelu, seutu-, yleis-, asema-, rakennus- ja rantakaavoitus, kunnallistekniikan suunnittelu, maanmittaus ja näitä toimintoja tukevat tehtävät, maksuosuudet yhdyskuntasuunnittelun kuntayhtymille. Yhdyskuntasuunnittelu, /as 28: 35 /as -> 215: 3 /as 28: 64 /as -> 215: 62 /as 2 Yhdyskuntasuunnittelu, /as Nettokustannukset asukasta kohti () Nettokust. 215: 1,1 M, odotekust. 1,5 M. Ei potentiaalia (-,4 M ) ; 85 ; 97 Yhdyskuntasuunnittelu 1 % 8 % 27% 29% 3% 28% 38% 27% % % % % % 6 % % 4 % 73% 71% 7% 72% 62% 73% 2 % 1% 33% 41% % % 67% 59% 4 % % % Nettokustannukset 28=1

38 /taajama-as Kustannusten muutos taajamassa asuvaa kohti % (vertailuk. ka. 36 %). Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna 215 % (vertailukuntien ka. %). Lähde: Tilastokeskus Liikenneväylät Kustannusten muutos % kuntaan (),9 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus,9 M Asiakaspalvelujen % Tie-, raide- ja lentoliikenteen ohjaus, tutkimus ja suunnittelu, avustukset yksityisteille sekä liikenneväylien (tiestön, siltojen, tunneleiden, pysäköintialueiden ja parkkihallien, lentokenttien jne.) rakentaminen ja ylläpito Liikenneväylät, /taajama-as 28: 129 /taajama-as -> 215: 183 /taajama-as 28: 179 /taajama-as -> 215: 243 /taajama-as Nettokustannukset 28=1 ; 142 ; 136 Liikenneväylät, /taajama-as Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti () Nettokust. 215: 5,1 M, odotekust. 4,2 M. Potentiaali/lisäpanostus,9 M Liikenneväylät 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % 78% 89% 1% 94% 85% 86% 93% 97% 92% % 22% 11% % 6% 15% % 14% % % % % 7% % 3% % 8% %

39 /taajama-as Puistot ja yleiset alueet Kustannusten muutos taajamassa asuvaa kohti % (vertailuk. ka. 25 %). Kustannusten muutos % kuntaan (),1 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus,1 M Puistot ja yleiset alueet, /taajama-as Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti () Nettokust. 215: 1 M, odotekust.,9 M. Potentiaali/lisäpanostus,1 M 12 1 Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna 215 % (vertailukuntien ka. %). Asiakaspalvelujen % 8 6 Puistojen ja muiden yleisten alueiden rakentaminen ja kunnossapito, istutusten hoito, puistokaluston sekä leikkivälineiden hankinnat ja kunnossapito, torien rakentaminen ja kunnossapito muilta kuin liikenneväylien osalta. Myös vastaavista toiminnoista saatavat tulot, esim. toripaikkojen vuokratulot. Lähde: Tilastokeskus Puistot ja yleiset alueet, /taajama-as 28: 32 /taajama-as -> 215: 35 /taajama-as 28: 38 /taajama-as -> 215: 47 /taajama-as Nettokustannukset 28=1 Vrt. kunnat; 125 ; Puistot ja yleiset alueet 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % 42% % 58% 7% % 3% 1% % % 47% 48% 5% % % % 53% 52% 5% 98% 93% 72% % 2% % 7% % 28%

40 /as Yleishallinto Kustannusten muutos asukasta kohti % (vertailuk. ka. -16 %). Kustannusten muutos % kuntaan () -1,6 miljoonaa euroa Ei laskennallista säästöpotentiaalia Yleishallinto, /as Nettokustannukset asukasta kohti () Nettokust. 215: 1,1 M, odotekust. 2,6 M. Ei potentiaalia (-1,6 M ) 3 25 Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna 215 % (vertailukuntien ka. %). Asiakaspalvelujen % 2 15 Kunnan ylintä päätäntä- ja toimeenpanovaltaa käyttävien hallintoviranomaisten sekä niiden neuvoa antavien ja suunnitteluelinten tehtävät, niiden oheispalvelut, tilat jne., vaalit, yleinen henkilöstö- ja taloushallinto, rahoituksen ja varainhoidon hallintotehtävät, verojen perintä ja tarkastustoimi. Lähde: Tilastokeskus Yleishallinto, /as 28: 17 /as -> 215: 3 /as 28: 149 /as -> 215: 125 /as Vrt. kunnat; 84 ; Yleishallinto 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % 65% 68% 59% 66% 75% 65% 58% 46% 63% % % % % % % % % 35% 32% 41% % 34% 35% 42% 54% 37% 25% Nettokustannukset 28=1

41 Lisätietoja Heikki Miettinen Tutkimuspäällikkö FCG Konsultointi Oy Puh

Talouden tasapainottaminen Pöytyän kunnassa

Talouden tasapainottaminen Pöytyän kunnassa Riitta Ekuri FCG 23.1.217 Talouden tasapainottaminen Pöytyän kunnassa Riitta Ekuri FCG 23.1.217 23.1.217 Page 1 215=1 Ennustettu väestökehitys 215-231: +6% Koko väestö 11 Pöytyä Varsinais-Suomi Koko maa

Lisätiedot

Palvelujen nettokustannukset Keski-Satakunta Anni Antila

Palvelujen nettokustannukset Keski-Satakunta Anni Antila Luvia Nakkila Harjavalta Kokemäki Eurajoki Palvelujen nettokustannukset Keski-Satakunta 15.5.214 Anni Antila 27-212 nettokustannukset Nettokustannukset Kuntien talous- ja toimintatilasto, Tilastokeskus

Lisätiedot

Porin selvitysalue Heikki Miettinen

Porin selvitysalue Heikki Miettinen Merikarvia Siikainen Palvelujen nettokustannukset Pori Pomarkku Lavia Ulvila Luvia Nakkila Harjavalta Kokemäki Porin selvitysalue 8.4.214 Heikki Miettinen 27-212 nettokustannukset Nettokustannukset Kuntien

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012. Joensuun selvitysalue yhdessä 14.6.2013 Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012. Joensuun selvitysalue yhdessä 14.6.2013 Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Joensuun selvitysalue yhdessä 14.6.213 Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla?

Lisätiedot

Nettokustannukset asukasta kohti /asukas pienimpiin kustannuksiin vuonna 2011 (Oulu) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Huom! Kuntien tehtävät vaihtelevat, esim. ammatillinen koulutus on joskus

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012 Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Jyväskylän selvitysalue yhdessä 2.1.214 Heikki Miettinen Päivitetty Tilastokeskuksen vuoden 212 tiedot Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne

Lisätiedot

Vertailuryhmä Väestön ikärakenne

Vertailuryhmä Väestön ikärakenne Vertailuryhmä Väestön ikärakenne Kokoluokka 2-5 asukasta 6 v. 7 18 v. 19 64 v. 65 74 v. yli 75 v. % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Samankaltaisimmat kunnat kokoluokassa 4-2 asukasta Selvitysalueen

Lisätiedot

Vertailuryhmä Väestön ikärakenne

Vertailuryhmä Väestön ikärakenne Vertailuryhmä Väestön ikärakenne Kokoluokka 5-12 asukasta 6 v. 7 18 v. 19 64 v. 65 74 v. yli 75 v. % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Samankaltaisimmat kunnat kokoluokassa 4-2 asukasta Selvitysalueen

Lisätiedot

Nettokustannusten vertailu 22.1.2009 PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU. Kouvola

Nettokustannusten vertailu 22.1.2009 PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU. Kouvola PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU LÄHTÖTIEDOT Väestötiedot 31.12 27 (Tilastokeskus) Talous- ja toimintatilasto 27 (Tilastokeskus) (tehtäväluokitukset http://tilastokeskus.fi/keruu/kutall/lisaohjeita6.pdf

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012. Outokummun kaupunki 28.6..2013 Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012. Outokummun kaupunki 28.6..2013 Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Outokummun kaupunki 28.6..213 Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus

Lisätiedot

Vertailuryhmä Väestön ikärakenne

Vertailuryhmä Väestön ikärakenne Vertailuryhmä Väestön ikärakenne Kokoluokka 15-5 asukasta 6 v. 7 18 v. 19 64 v. 65 74 v. yli 75 v. % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Samankaltaisimmat kunnat kokoluokassa 4-2 asukasta Selvitysalueen

Lisätiedot

Vertailuryhmä Väestön ikärakenne

Vertailuryhmä Väestön ikärakenne Vertailuryhmä Väestön ikärakenne Kokoluokka 5-3 asukasta 6 v. 7 18 v. 19 64 v. 65 74 v. yli 75 v. % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Samankaltaisimmat kunnat kokoluokassa 4-2 asukasta Selvitysalueen

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012. Jyväskylä 22.10.2013 Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012. Jyväskylä 22.10.2013 Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Jyväskylä 22.1.213 Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää

Lisätiedot

Vertailuryhmä Väestön ikärakenne

Vertailuryhmä Väestön ikärakenne Vertailuryhmä Väestön ikärakenne Kokoluokka 1-2 asukasta 6 v. 7 18 v. 19 64 v. 65 74 v. yli 75 v. % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Samankaltaisimmat kunnat kokoluokassa 4-2 asukasta Selvitysalueen

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna Joensuun kaupunki Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna Joensuun kaupunki Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Joensuun kaupunki 14.6.213 Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna Uurainen Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna Uurainen Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Uurainen 22.1.213 Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna Toivakka Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna Toivakka Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Toivakka 28.1.213 Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna Oulu Tuomas Jalava

Palvelujen odotekustannukset vuonna Oulu Tuomas Jalava Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Oulu 9.4.214 Tuomas Jalava Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää keskustelua

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna Hankasalmi Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna Hankasalmi Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Hankasalmi 22.1.213 Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna Petäjävesi Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna Petäjävesi Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Petäjävesi 28.1.213 Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2013. Porin selvitysalue yhdessä 13.11.2014 Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2013. Porin selvitysalue yhdessä 13.11.2014 Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 213 Porin selvitysalue yhdessä 13.11.214 Heikki Miettinen Kokemäki Luvia Nakkila Pomarkku Porin selvitysalue Pori ml. Lavia Ulvila Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset,

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna Luhanka Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna Luhanka Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Luhanka 28.1.213 Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna Liperin kunta Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna Liperin kunta Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Liperin kunta 28.6..213 Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna Kontiolahden kunta Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna Kontiolahden kunta Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Kontiolahden kunta 28.6..213 Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna Muhos Tuomas Jalava

Palvelujen odotekustannukset vuonna Muhos Tuomas Jalava Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Muhos 9.4.214 Tuomas Jalava Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää keskustelua

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna Polvijärven kunta Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna Polvijärven kunta Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Polvijärven kunta 28.6..213 Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna Liminka Tuomas Jalava

Palvelujen odotekustannukset vuonna Liminka Tuomas Jalava Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Liminka 9.4.214 Tuomas Jalava Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää keskustelua

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna Tyrnävä Tuomas Jalava

Palvelujen odotekustannukset vuonna Tyrnävä Tuomas Jalava Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Tyrnävä 9.4.214 Tuomas Jalava Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää keskustelua

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna Lumijoki Tuomas Jalava

Palvelujen odotekustannukset vuonna Lumijoki Tuomas Jalava Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Lumijoki 9.4.214 Tuomas Jalava Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää keskustelua

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna Kempele Tuomas Jalava

Palvelujen odotekustannukset vuonna Kempele Tuomas Jalava Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Kempele 9.4.214 Tuomas Jalava Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää keskustelua

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna Hailuoto Tuomas Jalava

Palvelujen odotekustannukset vuonna Hailuoto Tuomas Jalava Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Hailuoto 9.4.214 Tuomas Jalava Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää keskustelua

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna Oulun selvitysalue yhdessä Tuomas Jalava ja Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna Oulun selvitysalue yhdessä Tuomas Jalava ja Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Oulun selvitysalue yhdessä 1.4.214 Tuomas Jalava ja Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2014

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2014 Palvelujen odotekustannukset vuonna 214 RAISIO 11.9.215 Heikki Miettinen Odotekustannukset Kuntayhmä: Forssa, Heinola, Hollola, Kontiolahti, Kuusamo, Lapua, Laukaa, Lempäälä, Lieto, Naantali, Raisio, Siilinjärvi,

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2011. Savonlinnan kaupunki 1.2.2013 Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2011. Savonlinnan kaupunki 1.2.2013 Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 2011 Savonlinnan kaupunki 1.2.2013 Heikki Miettinen Odotekustannusten laskenta Pohjana kuntien talous- ja toimintatilaston tiedot vuodelta 2011 Mukana on myös 2007-2010

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna Jämsä ja Kuhmoinen yhdessä = selvitysalue Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna Jämsä ja Kuhmoinen yhdessä = selvitysalue Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 213 Jämsä ja Kuhmoinen yhdessä = selvitysalue 25.11.214 Heikki Miettinen Jämsä Kuhmoinen Selvitysalue Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannusten laskenta. Rovaniemen kaupunki Heikki Miettinen malli_v28

Palvelujen odotekustannusten laskenta. Rovaniemen kaupunki Heikki Miettinen malli_v28 Palvelujen odotekustannusten laskenta Rovaniemen kaupunki 8.2.212 Heikki Miettinen malli_v28 Odotekustannusten laskenta Pohjana kuntien talous- ja toimintatilaston tiedot vuodelta 21 Mukana on myös 27,

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2014. Savonlinnan kaupunki 26.11.2015 Tuomas Jalava/Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2014. Savonlinnan kaupunki 26.11.2015 Tuomas Jalava/Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 214 Savonlinnan kaupunki 26.11.215 Tuomas Jalava/Heikki Miettinen 29-214 nettokustannukset Laskenta Kuntien talous- ja toimintatilasto (Tilastokeskus) 29-212 kustannuksiin

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd.

Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd. Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd. 50 45 40 35 Käyttökustannukset yht. Sosiaali- ja terveystoimi 2) Opetus- ja kulttuuritoimi 2) Muut tehtävät 30 25 20 15 10 5

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012. Savonlinnan kaupunki 5.2.2014 Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012. Savonlinnan kaupunki 5.2.2014 Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Savonlinnan kaupunki 5.2.214 Heikki Miettinen 27-212 nettokustannukset Laskenta Kuntien talous- ja toimintatilasto (Tilastokeskus) 27-211 kustannuksiin on yhdistetty

Lisätiedot

Valikko 2: Valikko 3: Jos haluat korvata kokoluokan Jos haluat korvata maakunnan jollain vertailukunnalla, valitse jollain vertailukunnalla, valitse

Valikko 2: Valikko 3: Jos haluat korvata kokoluokan Jos haluat korvata maakunnan jollain vertailukunnalla, valitse jollain vertailukunnalla, valitse Valikko Suomen Kuntaliitto/Kuntatalous Päivitetty 15.8.217 Lisätiedot: Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 25-215 Heikki Pukki, 5 324 3621, (9) 771 219 (Pl. Ahvenanmaa) Mikko Mehtonen, 5 592 8986, (9)

Lisätiedot

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla.

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla. 1(8) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). Käyttötaloustiedot Käyttötaloustiedot kerätään kolmessa kokonaisuudessa;

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 216,7 % 4,7 % 9,8 %,6 % 2,4 % 6,3 % 7,9 % 2,5 % 36,1 % 11, % Toimintakulut 37,13 mrd. : Palkat ja palkkiot 15,93 mrd. Henkilösivukulut 4,85 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja Lähde: Kuntaliitto 2017, Kuntien tunnuslukutiedosto Kuntien palvelutuotannon kustannuksia

Kuntien taloustietoja Lähde: Kuntaliitto 2017, Kuntien tunnuslukutiedosto Kuntien palvelutuotannon kustannuksia Kuntien taloustietoja 2016 Lähde: Kuntaliitto 2017, Kuntien tunnuslukutiedosto 2005-2016 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2005-2016 2 Kuntien tuloslaskelma vuonna 2016, /asukas Kemi 20001-50000 as.

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as.

Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as. 7 Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as. 6 5 4 3 2 1 Hankasalmi 51-1 as. kunnat Keski-Suomi Manner-Suomi Nettokäyttökustannukset yhteensä pl. liiketoiminta, /as. Hankasalmi 3 727 3 948 4 157

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2013 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2013 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Kuntien tunnusluvut 2013 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue http://pxweb2.stat.fi/dialog/varval.asp?ma=080_ktt14_2013_fi&ti=kuntien+tunnusluvut+2013&path=../database/kuntien_talous_ja_toiminta/kunnat/ktt14/&lang=3&multilang=fi

Lisätiedot

Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as.

Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as. 6 Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as. 5 4 3 2 1 Nettokäyttökustannukset yhteensä pl. liiketoiminta, /as. Hankasalmi 3 266 3 474 3 727 3 948 4 157 4 38 4 558 4 818 4 973 5 495 5 675 Joutsa

Lisätiedot

Käyttötaloustiedot. 1. Käyttötalous tehtävittäin. 1.1 Käyttötalouden tehtäväluokat. Yleishallinto

Käyttötaloustiedot. 1. Käyttötalous tehtävittäin. 1.1 Käyttötalouden tehtäväluokat. Yleishallinto Käyttötaloustiedot 1. Käyttötalous tehtävittäin 1.1 Käyttötalouden tehtäväluokat Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoiminta Lastensuojelun laitos- ja perhehoito Lastensuojelun avohuoltopalvelut Muut lasten

Lisätiedot

Lasten päiväkotihoito

Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Kunnan itse tuottamat palvelut Lapsia kokopäivähoidossa päiväkodeissa yhteensä 31.12. alle 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa

Lisätiedot

Kustannus- ja palvelujen käyttötiedot sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kustannus- ja palvelujen käyttötiedot sosiaali- ja terveydenhuollossa Kustannus- ja palvelujen käyttötiedot sosiaali- ja terveydenhuollossa Henkilökohtainen budjetointi sosiaalialalla - Palvelujen kustannukset ja kustannusvaikuttavuus seminaari Esityksen sisältö Kustannukset

Lisätiedot

Kuntien talouden ennakoimisen vaikeudet

Kuntien talouden ennakoimisen vaikeudet Vertailukunta 1 Kunta1 Selvitysalue Kunta2 Kunta_n Vertailukunta 2 Vertailukunta n Vertailualueet Koko maa Kuntien talouden ennakoimisen vaikeudet Heikki Miettinen 11.11.2014 Kuntatalouden trendiennuste

Lisätiedot

LAPIN KUNTIEN PALVELUTUOTANNON NETTOKUSTANNUKSIA VUODELTA 2006 euroa / asukas

LAPIN KUNTIEN PALVELUTUOTANNON NETTOKUSTANNUKSIA VUODELTA 2006 euroa / asukas LAPIN KUNTIEN PALVELUTUOTANNON NETTOKUSTANNUKSIA VUODELTA 2006 euroa / asukas Sisältö: Käyttötalous yhteensä Sosiaali- ja terveydenhuolto Opetus- ja kulttuuritoimi Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito

Lisätiedot

Lasten päiväkotihoito

Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lapsia kokopäivähoidossa päiväkodeissa yhteensä 31.12. alle 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 2-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Palvelut ja kuntatalous

Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Palvelut ja kuntatalous Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Palvelut ja kuntatalous Jouko Luukkonen Selvitysryhmä 29.10.2013 Selvitysryhmä Aika Paikka Teema 4.9.2013 klo 11.30 Jyväskylän kaupungintalo 24.9.2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja rakennefoorumi Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Esityksen sisältö Palvelujen kysyntä

Lisätiedot

Kuntataloustilastojen tiedonantajakoulutus 2. päivä. Atte Virtanen, Karen Asplund ja Jari Kosonen Jyväskylä

Kuntataloustilastojen tiedonantajakoulutus 2. päivä. Atte Virtanen, Karen Asplund ja Jari Kosonen Jyväskylä Kuntataloustilastojen tiedonantajakoulutus 2. päivä Atte Virtanen, Karen Asplund ja Jari Kosonen 5. 6.4.2016 Jyväskylä Ohjelma, päivä 2 9.00 9.30 Aamukahvi 9.30 9.45 Yleistä käyttötaloudesta ja investointitiedoista

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous. Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous. Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen Kuntatalouden ennakoinnin rajoitukset Useissa asioissa kehitys on epävarmaa: yleinen talouskehitys

Lisätiedot

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Rovaniemen kaupunki. Heikki Miettinen

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Rovaniemen kaupunki. Heikki Miettinen KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi Rovaniemen kaupunki Heikki Miettinen 132.2012 Miten palvelutarpeet muuttuvat seuraavien 20 vuoden kuluessa? Väestökehityksen vaikutukset voidaan

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1 EMIN KUNTA PAVEUSTRATEGIA 28.5.2007 1 2. SEUTUYHTEISTYÖ Seutuyhteistyöstä on oma seutustrategia. 3. STRATEGISET INJAUKSET PAVEUTUOTANNOSTA 2007-2012 Kunta voi tuottaa jotkut palvelut siten, että osa palveluista

Lisätiedot

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen Kuntatalouden trendi Oulun selvitysalue 2.12.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatusta lukujen valossa Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatuksen hallinto kunnissa 2016: 2014: 2012:» opetustoimi 228 kunnassa (89 %), sosiaalitoimi 10 (4 %) ja muu tapa 18 (7 %)» opetustoimi

Lisätiedot

Porvoon palvelurakenteet. Lyhennelmä esityksestä Eero Laesterä, HT Tuomas Hanhela, erityisasiantuntija

Porvoon palvelurakenteet. Lyhennelmä esityksestä Eero Laesterä, HT Tuomas Hanhela, erityisasiantuntija Porvoon palvelurakenteet Lyhennelmä esityksestä Eero Laesterä, HT Tuomas Hanhela, erityisasiantuntija Toimeksianto Tarkastella Porvoon kaupungin toimintoja yleisten tilastojen perusteella, jotta voidaan

Lisätiedot

Menot jaettava tehtäville 253-256 menolajille asiakaspalveluiden ostot kuntayhtymiltä.

Menot jaettava tehtäville 253-256 menolajille asiakaspalveluiden ostot kuntayhtymiltä. 1. Perusteet 1.1 - Kunta ostaa perusterveydenhoidon palvelut kuntayhtymältä (avohoito, vuodeosasto ja hammashoito). Miten kustannukset ilmoitetaan käyttötaloudessa (taulukko 01)? Menot jaettava tehtäville

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston muutokset 2006

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston muutokset 2006 23.4.2007 Aluetaloustilastot Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston muutokset 2006 Kunnan/kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2006, Osa I Taulukko 22 Kunnan/kuntayhtymän rahoituslaskelma

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien ulkoisista hankinnoista

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien ulkoisista hankinnoista Laskelma kuntien ja kuntayhtymien ulkoisista hankinnoista vuosina 2000- mrd. euroa: 2000 2011 muutos-%: 11-12 12-13 00-13 keskim./v Käyttötaloushankinnat yht. 6,00 13,40 14,16 14,67 5,7 3,6 7,1 - Aineet,

Lisätiedot

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen Kuntatalouden trendi Oulun selvitysalue 7.5.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

INFO: Opetus ja varhaiskasvatus Yleistä Perusopetus Lukiokoulutus Varhaiskasvatus (päiväkotihoito & perhepäivähoito)

INFO: Opetus ja varhaiskasvatus Yleistä Perusopetus Lukiokoulutus Varhaiskasvatus (päiväkotihoito & perhepäivähoito) INFO: Opetus ja varhaiskasvatus Yleistä Perusopetus Lukiokoulutus Varhaiskasvatus (päiväkotihoito & perhepäivähoito) Kuntien tuottavuusvertailu Yleistä Tuottavuusindeksillä kuvataan kuntien kehitystä ajassa.

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Kuntien palvelutuotannon kustannuksia vuosilta Helsinki Suomen Kuntaliitto

Kuntien palvelutuotannon kustannuksia vuosilta Helsinki Suomen Kuntaliitto Helsinki Asukasluku 31.12. 555 474 559 718 559 716 559 330 559 046 560 905 564 521 568 531 574 564 583 350 588 549 595 384 Asukasluvun muutos, % 0,8 0,0-0,1-0,1 0,3 0,6 0,7 1,1 1,5 0,9 1,2 Siitä 0-6 v.

Lisätiedot

Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat. Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat. Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot ja oletukset Lähtötiedot 2012 tilinpäätöstiedot ja 2013 tilinpäätösten ennakkotiedot(tilastokeskus)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kuntien järjestämisvastuu Kunnilla on vastuu palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(72) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen Tämä dokumentti sisältää kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujien sisältökuvaukset.

Lisätiedot

Kuntajakoselvitysalueita koskevien talous- ja ennakointiaineistojen tuottaminen

Kuntajakoselvitysalueita koskevien talous- ja ennakointiaineistojen tuottaminen Kuntajakoselvitysalueita koskevien talous- ja ennakointiaineistojen tuottaminen Heikki Miettinen 5.2.2014 Mikä on alueen kuntien nykyinen tilanne ja tulevaisuus, jos trendit jatkuvat? Elinvoima ja toimintaympäristö

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut - Terveyspalvelut - Sosiaalipalvelut ja etuudet - Varhaiskasvatus ja perusopetus - Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus - Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut

Lisätiedot

LAPIN KUNTIEN NETTOKUSTANNUKSET 2005 EUROA / ASUKAS (pois lukien liiketoiminta) Lähde: Tilastokeskus

LAPIN KUNTIEN NETTOKUSTANNUKSET 2005 EUROA / ASUKAS (pois lukien liiketoiminta) Lähde: Tilastokeskus LAPIN KUNTIEN NETTOKUSTANNUKSET 2005 EUROA / ASUKAS (pois lukien liiketoiminta) Lähde: Tilastokeskus 2005 2004 Pelkosenniemi 5 770 5 159 Enontekiö 5 188 4 708 Utsjoki 4 955 5 244 Muonio 4 873 4 279 Sodankylä

Lisätiedot

Kuntatalous muut taloustiedot 1(82) TIEDONKERUUN SISÄLTÖ JA OHJEET

Kuntatalous muut taloustiedot 1(82) TIEDONKERUUN SISÄLTÖ JA OHJEET 1(82) 2015 Kuntatalous muut taloustiedot TIEDONKERUUN SISÄLTÖ JA OHJEET 2(82) Sisällysluettelo Johdanto 7 Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen _ 7 Yleistä

Lisätiedot

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta ja tilastot Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta 1. Yhteistoiminta-alueet isäntäkunta mallilla» Isäntäkunnan tilasto» Sopimuskunnan tilasto 2. Kuntayhtymät» Kuntayhtymän tilasto»

Lisätiedot

Käyttötalous tehtävittäin 2015

Käyttötalous tehtävittäin 2015 Taloustilasto 2015 Käyttötalous tehtävittäin 4.10.2016/ 12:57 218 253 302 304 305 310 315 345 350 360 535 550 Käyttötalous tehtävittäin 2015 Muut lasten ja perheiden avopalvelut Perusterveydenhuollon avohoito

Lisätiedot

KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO. Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti

KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO. Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti 1(6) 29.9.2014 KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti Tuottavuus ja taloudellisuus Palvelujen laatu

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hämeenlinna Heikki Miettinen

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hämeenlinna Heikki Miettinen Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi 24.1.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Porvoon palvelurakenteen kustannus. HT Eero Laesterä Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela

Porvoon palvelurakenteen kustannus. HT Eero Laesterä Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela Porvoon palvelurakenteen kustannus HT Eero Laesterä Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela Toimeksianto Tarkastella Porvoon kaupungin toimintoja yleisten tilastojen perusteella, jotta voidaan tehdä johtopäätöksiä

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5

TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTATUOTOT 2 400 TOIMINTAKULUT -363 239-391 770-401 630 2,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -360 839-391 770-401 630 2,5 LASKENNALLISET ERÄT 370 962 391 770

Lisätiedot

Sosiaalihuolto muutosten myllerryksessä

Sosiaalihuolto muutosten myllerryksessä Sosiaalihuolto muutosten myllerryksessä Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Perustoimeentulotuen Kela-siirron kick off tilaisuus Kuntatalolla 20.5.2015 2 21.5.2015 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hattula Heikki Miettinen

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hattula Heikki Miettinen Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi 24.1.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala yhdessä Heikki Miettinen

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala yhdessä Heikki Miettinen Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala yhdessä 24.1.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Jämsä Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Jämsä Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi 17.11.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Kuhmoinen Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Kuhmoinen Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi 14.11.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset

Lisätiedot

Pirkanmaan kuntapäivä Tampere

Pirkanmaan kuntapäivä Tampere Pirkanmaan kuntapäivä Tampere 19.9.2012 Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

Talouden työryhmä. Nousiainen 4/2015, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 2013

Talouden työryhmä. Nousiainen 4/2015, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 2013 Talouden työryhmä Nousiainen 4/215, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 213 Toimintakate (itseisarvo), /as. 6 5 4 3 2 1 22 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Nousiainen Masku Rusko Koko maa Käyttötalouden palkat,

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Jämsä-Kuhmoinen selvitysalue Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Jämsä-Kuhmoinen selvitysalue Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi selvitysalue 14.11.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana

Lisätiedot