Palvelujen järjestämisen kustannukset Rikosseuraamusasiakkaat yhteiskunnassa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Suomen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelujen järjestämisen kustannukset Rikosseuraamusasiakkaat yhteiskunnassa 18.10.2012 Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Suomen"

Transkriptio

1 Palvelujen järjestämisen kustannukset Rikosseuraamusasiakkaat yhteiskunnassa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Suomen Kuntaliitto

2 Julkiset kulutusmenot tehtävittäin v mrd. Lähde: Tilastokeskus Julkiset kulutusmenot yhteensä 44,2 mrd. siitä: -kunnat ja kuntayhtymät 28,4 mrd. (64,3 %) Yleinen järj. ja turvall. Puolustus Elinkeinoelämän edist. Ympäristön suojelu Asuminen ja yhd.- kunnat Sosiaaliturva Terveydenhuolto Yleinen julkishallinto Vapaaaika, kultt. uskonto Koulutus /J. Turkkila/hp

3 % Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvuprosentit ) Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien ennusteet PPO ) Mm. opetustoimen ylläpitäjämallin vuosi 1997 ei ole vertailukelpoinen aikaisempien vuosien kanssa /hp

4 Hallitusohjelman ja kehysriihen päätösten vaikutus kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen

5 Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset menot v Muut menot 3,4 %, 1,45 mrd. 1) Lainanhoito 3,7 %, 1,57 mrd. Yleishallinto 2,5 %, 1,06 mrd. Investoinnit 13,4 % 5,69 mrd. 1) Liiketoiminta 6,4 % 2,71 mrd. Sosiaali- ja terveystoimi 45,9 %, 19,52 mrd. Muut palvelut 1,2 %, 0,51 mrd. Yhdyskuntapalvelut 2,7 % 1,14 mrd. (vähennetty valmistus omaan käyttöön = 0,50 mrd. ) Opetus- ja kulttuuritoimi 20,9 %, 8,91 mrd. Ulkoiset menot yhteensä 42,6 mrd. euroa Lähde: Tilastokeskus 1) Investoinneissa ja muissa menoissa on mukana Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymän perustamiseen liittyviä eriä /hp

6 Kuntien ja kuntayhtymien sote-käyttökustannukset 2010 Muu sosiaali- ja terv.toimi 9,2 %, 1,88 mrd. Hallinto 2,9 %, 0,60 mrd. Lasten päivähoito 12,9 % 2,65 mrd. Erikoissairaanhoito 29,8 %, 6,12 mrd. Lastensuojelun laitos- ja perhehoito + muut lasten ja perheiden palvelut 4,7 %, 0,96 mrd. Vanhusten laitospalvelut 4,8 %, 0,99 mrd. Kotipalvelu 3,7 %, 0,77 mrd. Vammaisten laitospalvelut + vammaisten työllistämistoiminta 1,9 %, 0,39 mrd. Perusterveydenhuolto 18,6 %, 3,83 mrd. Sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannukset 20,55 mrd. (=toimintamenot + käyttöomaisuuden poistot + vyörytyserät) Muut vanhusten ja vammaisten palvelut 11,5 %, 2,37 mrd /hp Lähde: Tilastokeskus

7 Kuntien vastuulla olevat sosiaalija terveydenhuollon tehtävät sosiaalityö kasvatus- ja perheneuvonta kotipalvelut asumispalvelut laitoshuolto perhehoito omaishoidon tuki lasten- ja nuorten huolto päivähoito (voidaan järjestää myös koulutoimen yhteydessä) päihdehuolto kehitysvammaisten erityishuolto vammaisuuden perusteella järjestettävät tukitoimet kuntouttava työtoiminta terveysneuvonta sairaanhoito ja kuntoutus ensihoito ja sairaankuljetus hammashuolto kouluterveydenhuolto opiskeluterveydenhuolto seulonnat työterveyshuolto ympäristöterveydenhuolto mielenterveyspalvelut sosiaali- ja terveydenhuollon ympärivuorokautinen päivystys Erikoissairaanhoito ml. erityisen vaativa hoito» aivoverisuonten ohitusleikkaukset» elinsiirrot» huuli- ja suulakihalkion leikkaushoito» ylipainehappihoito» vaativa ensihoito mielenterveystyön koordinointi ja kehittäminen. erityisen vaativat sosiaalihuollon palvelut» seksuaalisen hyväksikäytön tutkimus ja hoito» raskaana olevien päihdeäitien hoito ja kuntoutus alueellaan tutkimukseen, kehittämiseen ja koulutukseen liittyviä tehtäviä Jne. Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

8 Julkisten alkoholihaittakustannusten rakenne 2010 (Lähde THL) Sosiaalihuolto 25 % Alkoholivalvonta 1 % Ehkäisevä päihdetyö 1 % Terveydenhuolto 11 % Oikeus ja vankeinhoito 14 % Järjestys ja turvallisuus 24 % Eläkkeet ja sairauspäivärahat 24 %

9 Alkoholihaittakustannukset 2010, miljoonaa euroa Vähintään Enintään Keskiarvo Onnettomuus- ja rikosvahingot 342,5 342,5 342,5 Sosiaalihuolto 223,9 265,8 244,8 Järjestys ja turvallisuus 232,9 232,9 232,9 Eläkkeet ja sairauspäivärahat 181,7 271,4 226,5 Oikeus ja vankilat 130,8 138,9 134,9 Terveydenhuolto 81,1 136,3 108,7 Ehkäisevä päihdetyö 6,6 6,6 6,6 Alkoholivalvonta 5,0 5,0 5,0 Haittakustannukset yhteensä 1 204, , ,

10 Julkisten huumehaittakustannusten rakenne 2010 (Lähde THL) Järjestys ja turvallisuus 30 % Ehkäisevä päihdetyö 4 % Eläkkeet ja sairauspäivärahat 5 % Terveydenhuolto 15 % Oikeus ja vankeinhoito 23 % Sosiaalihuolto 23 %

11 Huumehaittakustannukset 2010, miljoonaa euroa Vähintään Enintään Keskiarvo Onnettomuus- ja rikosvahingot 96,4 96,4 96,4 Järjestys ja turvallisuus 77,0 77,0 77,0 Oikeus ja vankilat 57,9 59,9 58,9 Sosiaalihuolto 49,4 67,9 58,6 Terveydenhuolto 27,7 48,2 38,0 Eläkkeet ja sairauspäivärahat 6,8 21,2 14,0 Ehkäisevä päihdetyö 9,6 9,6 9,6 Haittakustannukset yhteensä 324,7 380,1 352,

12 Vankeinhoito vapautumiseen valmentajana Vankeinhoidossa uutta» Uusia, vapautumista ja normaalielämää tukevia rangaistusmuotoja» Kuntouttavia palveluja vankeusaikana» Ryhmämuotoista toimintaa» Ohjeistusta ja oppaita kuntoutuksen tueksi Saumattoman palveluketjun edellytyksiä vankilasta vapauteen on luotu Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

13 Vankeusrangaistukseen tuomitut Yhä useammin» Syrjäytyneitä» Monipäihdeongelmaisia» Fyysisesti sairaita» Psyykkisesti sairaita» Terveyspalvelujen alikäyttäjiä Vankeusaika parantaa selviytymisedellytyksiä vapaudessa Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

14 Vapautuva vanki sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaana (1) Vapautuminen hyvin suunniteltua» Toteutuuko paperilla tehty vapauttamissuunnitelma?» Vankeinhoito aktiiviseksi yhteistyökumppaniksi vapautumissuunnitelman teossa» Vapautuuko vanki entisen elämänsä vankilaan? Vapautuvat ovat usein moniongelmaisia, tarvitsevat tukea, neuvontaa ja ohjausta» Vastaako järjestelmä asiakkaiden tarpeisiin? Sähköiset palvelut, lomakkeet, ajanvaraus, ammattikieli» Onko kunnassa paneutuvaa aikuissosiaalityötä?» Kiinnittyykö asiakas muihin palveluihin kuin toimeentulotukeen?» Saako matalan kynnyksen palveluja asiakkaiden omassa ympäristössä?» Toimiiko sosiaali- ja terveydenhuollon ja asuntotoimen yhteistyö?» Onko olemassa työtä, tuettua työtä tai muuta mielekästä toimintaa? Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

15 Vapautuva vanki sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaana (2) Vangit epätasa-arvoisessa asemassa riippuen siitä, mihin kuntaan vapautuu» Aikuissosiaalityön osaaminen ja prosessit» Erityispalvelujen saatavuus ja saavutettavuus Parantaako sote-palvelurakenneuudistus myös vapautuvien vankien asemaa?» Erityisosaamisen käyttämisen ja kehittämisen mahdollisuudet ja» Leimautumisen väheneminen suuremmassa organisaatiossa Pelkät julkisen sektorin toimenpiteet eivät kuitenkaan koskaan riitä kokonaiskuntoutuksen näkökulmasta Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

16 Yhteiset asiakkaat Vapautuvat vangit ja muiden rikosseuraamusten kohteiksi joutuneet ovat» Sosiaali- ja terveydenhuollon» Asuntotoimen ja muiden kunnan toimialojen» TE-toimistojen» Rikosseuraamusviraston» Alan järjestöjen ja» Seurakuntien yhteisiä asiakkaita Tarvitaan» Yhteensovitettuja» Oikea-aikaisia» Mielekkääksi koettuja» Kannustavia palveluja Erityinen huomio palvelujen vaikuttavuuteen Entisen ja nykyisen rikosseuraamusasiakkaan hyvä hoito on yhteiskunnan kokonaisedun mukaista Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

17 Kiitos!

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kuntien järjestämisvastuu Kunnilla on vastuu palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012. Savonlinnan kaupunki 5.2.2014 Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012. Savonlinnan kaupunki 5.2.2014 Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Savonlinnan kaupunki 5.2.214 Heikki Miettinen 27-212 nettokustannukset Laskenta Kuntien talous- ja toimintatilasto (Tilastokeskus) 27-211 kustannuksiin on yhdistetty

Lisätiedot

Julkiset hankinnat - ajankohtaiskatsaus

Julkiset hankinnat - ajankohtaiskatsaus Julkiset hankinnat - ajankohtaiskatsaus Kuntamarkkinat Juha Myllymäki Johtava lakimies Juha Myllymäki 12.9.2012 Ajankohtaiskatsaus Ajankohtaista hankinnoista» Juha Myllymäki, johtava lakimies Hankintadirektiivien

Lisätiedot

1 06.10.2014. Katsaus talouteen

1 06.10.2014. Katsaus talouteen 1 06.10.2014 Katsaus talouteen Julkisesta taloudesta 2 06.10.2014 13 Julkiset kulutusmenot tehtävittäin v. 2012 mrd. Lähde: Tilastokeskus 12 Kunnat ja kuntayhtymät 11 10 Sosiaaliturvarahastot Valtio 9

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne- ja rahoitusuudistus Mitä uudistus merkitsee kuntien kannalta

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne- ja rahoitusuudistus Mitä uudistus merkitsee kuntien kannalta Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne- ja rahoitusuudistus Mitä uudistus merkitsee kuntien kannalta Tarja Myllärinen Suomen Kuntaliitto Johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Länsi-Suomen maakuntien liittojen

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012 Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Jyväskylän selvitysalue yhdessä 2.1.214 Heikki Miettinen Päivitetty Tilastokeskuksen vuoden 212 tiedot Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne

Lisätiedot

Toimeksianto...33. Tietoja Kurikan väestörakenteesta...37 Yli 65 - vuotta täyttäneiden osuus...37

Toimeksianto...33. Tietoja Kurikan väestörakenteesta...37 Yli 65 - vuotta täyttäneiden osuus...37 Peruspalvelustrategia 2009 2012 32 Sisällysluettelo Toimeksianto...33 Kurikan peruspalvelut...33 Peruspalvelujen järjestämisvelvollisuus...31 Sosiaalitoimen siirto JIK- peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle...34

Lisätiedot

Kuntatalous muut taloustiedot 1(82) TIEDONKERUUN SISÄLTÖ JA OHJEET

Kuntatalous muut taloustiedot 1(82) TIEDONKERUUN SISÄLTÖ JA OHJEET 1(82) 2015 Kuntatalous muut taloustiedot TIEDONKERUUN SISÄLTÖ JA OHJEET 2(82) Sisällysluettelo Johdanto 7 Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen _ 7 Yleistä

Lisätiedot

osaamisella? Eduskuntaseminaari 17.9.2014 Juha Luomala Johtaja, sosiaalialan osaamiskeskus Verso

osaamisella? Eduskuntaseminaari 17.9.2014 Juha Luomala Johtaja, sosiaalialan osaamiskeskus Verso Sosiaalipalvelut, mitä ja millä osaamisella? Eduskuntaseminaari 17.9.2014 Juha Luomala Johtaja, sosiaalialan osaamiskeskus Verso "sote uudistuksessa on kyse siitä kuinka nopeasti sinne omalle terveyskeskuslääkärille

Lisätiedot

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti;

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; 8.5.2013 Koordinaatioryhmän linjaus kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen yhteensovittamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain keskeisiksi periaatteiksi.

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(72) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen Tämä dokumentti sisältää kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujien sisältökuvaukset.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan sekä kuntoutusalan lakisääteiset palvelut

Sosiaali- ja terveysalan sekä kuntoutusalan lakisääteiset palvelut Teksti Kaija Vestervik Helmikuu 2000 Sosiaali- ja terveysalan sekä kuntoutusalan lakisääteiset palvelut Palvelut kansanterveyslain perusteella Kansanterveystyöllä tarkoitetaan yksilöön ja hänen elinympäristöönsä

Lisätiedot

Kunnallinen rahoitusvastuu ongelmat ja mahdollisuudet Näkökulmia terveydenhuollon rahoitusjärjestelmän kehittämiseen STAS ry. 25.9.

Kunnallinen rahoitusvastuu ongelmat ja mahdollisuudet Näkökulmia terveydenhuollon rahoitusjärjestelmän kehittämiseen STAS ry. 25.9. Kunnallinen rahoitusvastuu ongelmat ja mahdollisuudet Näkökulmia terveydenhuollon rahoitusjärjestelmän kehittämiseen STAS ry. 25.9.2009 Liisa-Maria Voipio-Pulkki Hallintoylilääkäri Paras-uudistus hankkeen

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Satakunnan sairaanhoitopiiri Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 25.5.2015 PÖYTÄKIRJANOTE 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Porin apulaiskaupunginjohtaja Aulis Laaksonen

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Yhteensovittava johtaminen

Yhteensovittava johtaminen Yhteensovittava johtaminen Hyvin johdettu lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuus Marja-Leena Perälä & projektiryhmä Tukevasti raiteilla - Oulun seudun kuntien osahankkeen loppuseminaari Oulu 11.9.2013

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolaki: keskeinen sisältö ja muutokset. Vantaan henkilöstökoulutus 2015 Katriina Rantala-Nenonen ja Sirkka Rousu

Sosiaalihuoltolaki: keskeinen sisältö ja muutokset. Vantaan henkilöstökoulutus 2015 Katriina Rantala-Nenonen ja Sirkka Rousu Sosiaalihuoltolaki: keskeinen sisältö ja muutokset Vantaan henkilöstökoulutus 2015 Katriina Rantala-Nenonen ja Sirkka Rousu Koulutuksen aikataulu Aamupäivien koulutukset 8.30 Avaus ja Vantaan edustajan

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi sosiaalihuoltolaki. Lain tarkoitus

Lisätiedot

Jokilaakson kaupunki

Jokilaakson kaupunki Jokilaakson kaupunki Harjavallan, Nakkilan, Kokemäen ja Ulvilan kuntaliitosselvitys Loppuraportti 28.11.2008 Selvitysmies Jarkko Majava, FCG Efeko Oy Sisältö Yhteenveto... 3 1. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat...

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Tilastointiohjeet Mehtonen 2011 Sisällysluettelo Taulukko 01 Käyttötalous meno- ja tulolajeittain Taulukko 01 Käyttötalous tehtävittäin Taulukko 02

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI TIIVISTELMÄ. Selvitystyön tausta, tarkoitus ja tavoitteet

YLIVIESKAN KAUPUNKI TIIVISTELMÄ. Selvitystyön tausta, tarkoitus ja tavoitteet TIIVISTELMÄ YLIVIESKAN KAUPUNKI Selvitystyön tausta, tarkoitus ja tavoitteet Sosiaali- ja terveydenhuoltotiimi on linjannut vuonna 1998 unelman seudullisuudesta ja tavoitteekseen toimimisen suurkunnan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 19.1.2012 1 Kaste 2012-2015 Valtioneuvosto on vahvistanut tämän Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset Suomen Kuntaliitto TOIMITTAJAT Mikko Mehtonen Anneli Heinonen 1. painos ISBN 951-755-xxx (pdf) ISBN 951-755-xxx (painettu) Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

TOIMITTAJAT Mikko Mehtonen Anneli Heinonen. KANNEN KUVA Juha Pesonen / Vastavalo.fi ISBN 978-952-213-860-6 ISBN 978-952-213-861-3. Suomen Kuntaliitto

TOIMITTAJAT Mikko Mehtonen Anneli Heinonen. KANNEN KUVA Juha Pesonen / Vastavalo.fi ISBN 978-952-213-860-6 ISBN 978-952-213-861-3. Suomen Kuntaliitto Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012 TOIMITTAJAT Mikko Mehtonen Anneli Heinonen KANNEN KUVA Juha Pesonen / Vastavalo.fi ISBN 978-952-213-860-6 ISBN 978-952-213-861-3 Suomen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014 1 1. TOIMINTA-AJATUS Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat

Lisätiedot

NordDRG ja pdrg osana soteuudistusta. rakenteita. Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Kuntaliitto 5.12.2014

NordDRG ja pdrg osana soteuudistusta. rakenteita. Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Kuntaliitto 5.12.2014 NordDRG ja pdrg osana soteuudistusta ja muuttuvia rakenteita Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Kuntaliitto 5.12.2014 Sote-uudistus osana julkisen talouden kestävyyden parantamista 5.12.2014

Lisätiedot

Porvoon palvelurakenteet. Lyhennelmä esityksestä Eero Laesterä, HT Tuomas Hanhela, erityisasiantuntija

Porvoon palvelurakenteet. Lyhennelmä esityksestä Eero Laesterä, HT Tuomas Hanhela, erityisasiantuntija Porvoon palvelurakenteet Lyhennelmä esityksestä Eero Laesterä, HT Tuomas Hanhela, erityisasiantuntija Toimeksianto Tarkastella Porvoon kaupungin toimintoja yleisten tilastojen perusteella, jotta voidaan

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 1 LUONNOS Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi sosiaalihuoltolaki. Lain tarkoitus

Lisätiedot