[YRITYS] A1: MEIDÄN YRITYS OUR COMPANY Pisteosuus 5%

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "[YRITYS] A1: MEIDÄN YRITYS OUR COMPANY Pisteosuus 5%"

Transkriptio

1 YRITTÄJYYS ENTREPRENEURSHIP A1: MEIDÄN YRITYS OUR COMPANY Pisteosuus 5% MEIDÄN YRITYS Yrityksen nimi Yritys luo esittelyjulisteen annettua lomakepohjaa käyttäen. Työt luovutetaan kilpailun järjestäjille, jotka toimittavat sähköisen version kirjapainoon tulostettavaksi. Valmiit tulosteet laitetaan kunkin kilpailuyrityksen suorituspaikkaan esille Taitaja2010 kisojen ajaksi. Esittelyjulisteeseen sisällytetään tiedot kilpailijoista sekä kilpailuosion A1 muu keskeinen sisältö. Osio toimii myös orientaationa kilpailuun. Nimellä haetaan iskevyyttä, kuvaavuutta, omaperäisyyttä ja mieleenpainuvuutta. Nimi on käytössä koko Taitaja2010 kilpailun ajan ja julkisesti nähtävissä yrityksen kilpailualueella. [YRITYKSEN NIMI] Vahvuudet Yritys arvioi keskeisiä vahvuuksiaan perustellusti. [VAHVUUDET] Menestystekijät Yritys arvioi kriittisesti ja perustellusti omia mahdollisuuksiaan menestyä kilpailussa. [MAHDOLLISUUDET] Esittely Yritys esittelee tuotoksensa tuomareille, kilpailualueen yleisölle ja muille kilpailijoille valitsemallaan tavalla. [PÄÄKOHDAT]

2 B1: LIIKEIDEA BUSINESS IDEA Pisteosuus 10% LIIKEIDEA Tässä osiossa pyritään syventämään liikeideaa. Liikeideaan tutustumalla ulkopuolisenkin tulee saada hyvä käsitys liiketoiminnasta. Tehdään erilliselle liitteelle. Tämän osion koko sisältö tullaan julkaisemaan vasta itse kilpailussa (sisältyy 30% muutososuuteen). Mitä? [TUOTE/PALVELU] [Kuvaus tuotteesta] Kenelle? [ASIAKAS] [Kenelle tuote on tarkoitettu?] Mihin tarpeeseen? [TARVE] [Mitä tarvetta tyydytetään?] Millä imagolla? [TAVOITELTU YRITYSKUVA] [Kuinka saavutetaan?] Miten toimitaan? [TOIMINTATAPA, JOLLA EDELLISET TOTEUTUVAT] [Millä tavalla toimien saavutetaan kilpailukyky markkinoilla?]

3 C1: KOHDERYHMÄ TARGET GROUP Pisteosuus 10% KOHDERYHMÄ Yritys määrittelee mahdollisimman tarkasti, keitä tai minkälaisia asiakkaita se ensisijaisesti tavoittelee. Kohderyhmä johdetaan liikeideasta. Kohderyhmä(t) [KOHDERYHMÄ1] [Määrittely] [KOHDERYHMÄ2] [Määrittely] [KOHDERYHMÄ3] [Määrittely] Asiakasprofiili(t) [ASIAKASPROFIILI] [Profiili, esimerkiksi asiakkaan perusominaisuudet ja arvot] Kohderyhmän koko [ARVIO KOOSTA] [Perustelut arviolle]

4 D1: TOIMINTAPROSESSI OPERATING PROCESS Pisteosuus 10% TOIMINTAPROSESSI Yritys laatii prosessikuvauksen tuotteen tai palvelun tuotantoprosessista. Tarkoituksena on havainnollistaa vaiheittain prosessin koko elinkaari hankinnasta aina asiakkaan ja tuotteen kohtaamiseen asti. Tässä tulee ottaa huomioon myös kestävä kehitys. Tehtävää työstetään omalla kilpailualueella fläppitaululle, siten että yleisö voi seurata luovaa prosessia. Lopputulos tuotetaan PowerPoint esitykseksi ja tulostetaan tuomareille tiivistelmänä. Prosessikuvaus JÄTTÄKÄÄ TÄMÄ LAATIKKO TYHJÄKSI! Kuvaus perusteluineen ja selityksineen tehdään erilliselle liitteelle (PPT). Kestävä kehitys JÄTÄ TYHJÄKSI! HUOMIOT TÄSTÄKIN SISÄLLYTETÄÄN POWERPOINT- ESITYKSEEN. Kriittiset vaiheet Tässä tuodaan esille koko prosessin toimimisen kannalta kriittisimmät vaiheet. Perustelkaa, miksi kyseinen vaihe on haasteellinen. [VAIHE 1] [Perustelu] [VAIHE 2] [Perustelu] [VAIHE X] [Perustelu]

5 E1: MARKKINOINNIN SUUNNITTELU MARKETING PLANNING Pisteosuus 10% MARKKINOINNIN SUUNNITTELU Yritys laatii perustellun suunnitelman markkinointinsa toteuttamiseksi ottaen huomioon kilpailussa käytettävissä olevan ajan. Tavoite / tavoitteet [TAVOITE / TAVOITTEET] [Selite] Kilpailukeinot [NIMETKÄÄ KILPAILUKEINOT] [Tarkennus / perustelu] Aikataulu [LAATIKAA MARKKINOINNIN AIKATAULU] Budjetti [ARVIO MARKKINOINTITOIMENPITEIDEN KUSTANNUKSISTA] Vastuut [KUKA TEKEE, MITÄ TEKEE] Toimenpiteet, esimerkki [ESIMERKKI KONKREETTISESTA MARKKINOINTITOIMENPITEESTÄ]

6 F1: KANSAINVÄLISYYS INTERNATIONALISATION Pisteosuus 10% INTERNATIONALI- SATION This section will be performed in English meaning that all communication and documentation during this section is in English. The company will explore their options considering international business. Language Use English language during this section also when communicating within your company. Suitability and possible changes in order to go international Consider if your product is suitable or not for the international market. Consider also possible changes. [Analyze your product s suitability for international market / export actions and describe and explain possible changes needed.] Potential actions to go international This could mean either domestic actions or actions taken abroad. [Explain actions here] International marketing Consider what market(s) (countries, areas, groups, subcultures etc.) would be the easiest to penetrate. Define export marketing decisions. [Describe and explain the most potential export market(s) and marketing actions.]

7 G1: TALOUS ECONOMY Pisteosuus 10% TALOUS Tässä osiossa yrityksen on esitettävä perustellut laskelmat, joilla yritystoiminnan kannattavuutta ja sen rahoituksen riittävyyttä voidaan arvioida. Huomioikaa, että tässä osiossa arvioidaan myös yrityksesi kustannustietoisuutta ja lukujen realistisuutta. Hinnoittelu [ARVIO TUOTTEEN MYYNTIHINNASTA] [Laskelma arvion perusteluksi] Myynti [ARVIO MYYNNIN MÄÄRÄSTÄ KOHDERYHMÄN PERUSTEELLA] [Määrittele vähintään ensimmäiselle toimintavuodelle] Kannattavuus Käyttäkää alla olevassa laskelmassa sarakkeita ja rivejä tarpeelliseksi katsomanne määrä. Myyntituotot yksikköä /yks. Yhteensä -muuttuvat kustannukset =Katetuotto -kiinteät kustannukset =Tulos

8 G1: TALOUS ECONOMY Pisteosuus 10% Rahoitus Yritys laatii yksinkertaisen rahoituslaskelman yritystoiminnan rahoituksen riittävyyden varmistamiseksi. TARVE MÄÄRÄ ( ) LÄHDE MÄÄRÄ ( ) Investoinnit Oma pääoma Muu rahan tarve Vieras pääoma Yhteensä = Yhteensä Perustelut Yritys perustelee kirjallisesti, mutta vapaamuotoisesti yrityksen talouslukuja ja oletuksiaan, joista luvut on johdettu.

9 H1: YRITYSESITTELY COMPANY PRESENTATION Pisteosuus 15% YRITYSESITTELY Uskottavuus ja argumentointi Yritysesittelyyn tulee sisällyttää pääkohdat kaikista tähän mennessä tehdyistä osioista (ei pikataipaleista). Esityksen pohjaksi yritys luo PowerPoint esityksen. Esitys saa kestää kuusi (6) minuuttia. Esitys keskeytetään, mikäli aika ylittyy. Esityksen jälkeen on varattu erillinen aika tuomariston kysymyksille. Ovatko esitetyt väittämät ja luvut uskottavia ja realistisia? Ovatko esitetyt väittämät perusteltuja ja kuinka yleisön ja tuomareiden kysymyksiin vastataan? Havainnollistaminen ja sujuvuus Kuinka konkreettisesti ja havainnollisesti asiat esitetään? Esityksen yleinen sujuvuus ja looginen eteneminen. Mitä opimme itsestämme ja toisistamme kilpailun aikana? Mitä opimme koko Taitaja2010 kilpailuprosessista? (Missä olen hyvä, missä kaveri on hyvä ja missä minun ja meidän pitää kehittyä?) Esityksen kokonaislaatu Yleisvaikutelma esityksestä.

10 B2 PIKATAIVAL 1: IDEA Pisteosuus 6% A2 PIKATAIVAL 2: ONGELMARATKAISU PROBLEM SOLVING Pisteosuus 7% E2 PIKATAIVAL 3: LANSEERAUS PRODUCT LAUNCH Pisteosuus 7%

Aloittavan yrityksen rahoitusvaihtoehdot ja kannattavuuden arviointi. Tiina Kinnunen

Aloittavan yrityksen rahoitusvaihtoehdot ja kannattavuuden arviointi. Tiina Kinnunen Aloittavan yrityksen rahoitusvaihtoehdot ja kannattavuuden arviointi Tiina Kinnunen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 31.1.2012 Tekijä Tiina Kinnunen

Lisätiedot

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN Liiketoimintasuunnitelman laatimisesta yleisesti 1. Yritysidea 2. Tuotteet ja/tai palvelut 3. Asiakashankinta ja markkinoiden selvittäminen 3.1 Asiakkaat (kohderyhmä)

Lisätiedot

AAPO KUUSELA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA PIENESSÄ HYPERMEDIA-ALAN YRITYKSESSÄ. Diplomityö

AAPO KUUSELA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA PIENESSÄ HYPERMEDIA-ALAN YRITYKSESSÄ. Diplomityö AAPO KUUSELA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA PIENESSÄ HYPERMEDIA-ALAN YRITYKSESSÄ Diplomityö II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan koulutusohjelma KUUSELA, AAPO: Liiketoimintasuunnitelma

Lisätiedot

Yrityksen perustaminen Case Tmi Meranna

Yrityksen perustaminen Case Tmi Meranna Yrityksen perustaminen Case Tmi Meranna Ilves, Anna Karjalainen, Marika 2009 Leppävaara LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Laurea Leppävaara YRITYKSEN PERUSTAMINEN -CASE TMI MERANNA Iles Anna Karjalainen Marika

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma: aloittava verkkosivusto

Liiketoimintasuunnitelma: aloittava verkkosivusto Liiketoimintasuunnitelma: aloittava verkkosivusto Nevalainen, Yrjö 2009 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Liiketoimintasuunnitelma: aloittava verkkosivusto Yrjö Nevalainen Yrittäjyyden

Lisätiedot

MARKKINOINTISUUNNITELMA UUDELLE TUOTERYHMÄLLE

MARKKINOINTISUUNNITELMA UUDELLE TUOTERYHMÄLLE MARKKINOINTISUUNNITELMA UUDELLE TUOTERYHMÄLLE Case: Vaakatalo Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Markkinointi Opinnäytetyö Kevät 2009 Tuuli Tuominen Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous TUOMINEN,

Lisätiedot

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma OMA VERKKOKAUPPANI Marja Piirto Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

MARKKINATUTKIMUS JA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

MARKKINATUTKIMUS JA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Markus Sinisalo MARKKINATUTKIMUS JA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Muuttoyritys OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous

Lisätiedot

Perustettavan maahantuontiyrityksen liiketoimintasuunnitelma

Perustettavan maahantuontiyrityksen liiketoimintasuunnitelma Antti Harju ja Juha Jokinen Perustettavan maahantuontiyrityksen liiketoimintasuunnitelma Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tuotantotalous Insinöörityö 4.11.2013 Tiivistelmä Tekijät Otsikko

Lisätiedot

Tuomas Lomakka RULLAAVA BUDJETOINTI JA ENNUSTAMINEN CASE- YRITYKSELLE

Tuomas Lomakka RULLAAVA BUDJETOINTI JA ENNUSTAMINEN CASE- YRITYKSELLE Tuomas Lomakka RULLAAVA BUDJETOINTI JA ENNUSTAMINEN CASE- YRITYKSELLE Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto 2011 RULLAAVA BUDJETOINTI JA ENNUSTAMINEN CASE-YRITYKSELLE Lomakka,

Lisätiedot

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Alanne Ville Karvinen Tommi Lakaniemi Sakke Leino Johannes 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää

Lisätiedot

YRITYS X:N LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

YRITYS X:N LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Johanna Turakainen YRITYS X:N LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.3.2007 Tekijä(t) Johanna Turakainen Koulutusohjelma

Lisätiedot

Asiakkaiden odotuksia käännöspalveluiden myyntiprosesseilta

Asiakkaiden odotuksia käännöspalveluiden myyntiprosesseilta Asiakkaiden odotuksia käännöspalveluiden myyntiprosesseilta Case: Maris Multilingual LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Kansainvälisen kaupan koulutusohjelma Opinnäytetyö Kevät 2015 Sini Olkanen

Lisätiedot

ALOITTAVAN YRITYKSEN UUSASIAKASHANKINTA

ALOITTAVAN YRITYKSEN UUSASIAKASHANKINTA ALOITTAVAN YRITYKSEN UUSASIAKASHANKINTA Tiia Roponen Opinnäytetyö Marraskuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Yritystoiminnan suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ 2 Tampereen

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma kestävän kehityksen kotipalveluyritykselle

Alustava liiketoimintasuunnitelma kestävän kehityksen kotipalveluyritykselle Alustava liiketoimintasuunnitelma kestävän kehityksen kotipalveluyritykselle Mattila, Mikko 2010 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Alustava liiketoimintasuunnitelma kestävän

Lisätiedot

MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ

MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ Jouni Forsström Opinnäytetyö Joulukuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

Innovaatiokuukausi Työkirja ACE

Innovaatiokuukausi Työkirja ACE ACE Innovaatiokuukausi Työkirja Innovaatiokuukausi Työkirja Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu ACE-projekti 2011 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja B:30 Vastaava toimittaja: Kirjoittajat:

Lisätiedot

Uuden tuoteryhmän lanseeraussuunnitelma teollisuusmarkkinoille

Uuden tuoteryhmän lanseeraussuunnitelma teollisuusmarkkinoille Uuden tuoteryhmän lanseeraussuunnitelma teollisuusmarkkinoille Meling, Jonas Moisio, Vesa 2009 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Uuden tuoteryhmän lanseeraussuunnitelma teollisuusmarkkinoille

Lisätiedot

HOTELLIN PERUSTAMINEN TURKUUN - Tarvekartoitus ja liiketoimintasuunnitelma

HOTELLIN PERUSTAMINEN TURKUUN - Tarvekartoitus ja liiketoimintasuunnitelma Nora Brandstack HOTELLIN PERUSTAMINEN TURKUUN - Tarvekartoitus ja liiketoimintasuunnitelma Opinnäytetyö Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Maaliskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 28.3.2008

Lisätiedot

NONPROFIT-ORGANISAATION LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

NONPROFIT-ORGANISAATION LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi/taloushallinto 2014 Heino Krista, Kinnunen Meri NONPROFIT-ORGANISAATION LIIKETOIMINTASUUNNITELMA EDUNVALVONTAVALTUUTUS RY OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

HUOLTO-ORGANISAATION PERUSTAMINEN LVI- URAKOINTILIIKKEESEEN

HUOLTO-ORGANISAATION PERUSTAMINEN LVI- URAKOINTILIIKKEESEEN Ossi Hänninen HUOLTO-ORGANISAATION PERUSTAMINEN LVI- URAKOINTILIIKKEESEEN Opinnäytetyö Talotekniikan koulutusohjelma Huhtikuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 27.04.2009 Tekijä(t) Ossi Hänninen

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA LUONNONKOSMETIIKKA-ALAN MAAHANTUONTIYRITYKSELLE

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA LUONNONKOSMETIIKKA-ALAN MAAHANTUONTIYRITYKSELLE LIIKETOIMINTASUUNNITELMA LUONNONKOSMETIIKKA-ALAN MAAHANTUONTIYRITYKSELLE Case: Yritys X LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Syksy 2014 Cathy Siitam Lahden

Lisätiedot

PROJEKTISALKUN JOHTAMISEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT

PROJEKTISALKUN JOHTAMISEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT Karoliina Niiranen PROJEKTISALKUN JOHTAMISEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 14.5.2014 Tekijä(t) Karoliina Niiranen

Lisätiedot

BUDJETOINTI STRATEGISEN SUUNNITTELUN TUKENA

BUDJETOINTI STRATEGISEN SUUNNITTELUN TUKENA BUDJETOINTI STRATEGISEN SUUNNITTELUN TUKENA Case Berner Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö Syksy 2010 Janne Lankila Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖINEN LANSEERAUSKAMPANJA Case Sirpakka-siideri

ASIAKASLÄHTÖINEN LANSEERAUSKAMPANJA Case Sirpakka-siideri Johanna Kosonen ja Tiina Lepoaho ASIAKASLÄHTÖINEN LANSEERAUSKAMPANJA Case Sirpakka-siideri Opinnäytetyö Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Marraskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali

MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali Katariina Alppi Hilkka Lilja Opinnäytetyö Joulukuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Lähteet:

Mitä yrittäminen on? Lähteet: Sisällysluettelo Mitä yrittäminen on?...2 Yrittäjän ominaisuudet...3 2. Tehtävä:...3 Yrityksen perustamisen vaiheet...4 3. Tehtävä:...4 Liiketoimintasuunnitelmamalli...5 4. Tehtävä:...5 Yritysidea ja liikeidea

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma Laskuttaa.com-yritykselle

Liiketoimintasuunnitelma Laskuttaa.com-yritykselle Heidi Turunen Liiketoimintasuunnitelma Laskuttaa.com-yritykselle Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Toukokuu 2013 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika

Lisätiedot

Henkilöstövuokrausyrityksen perustaminen Case: Teach-Rent Oy

Henkilöstövuokrausyrityksen perustaminen Case: Teach-Rent Oy Henkilöstövuokrausyrityksen perustaminen Case: Teach-Rent Oy Hyttinen, Kim-Mikael 2011 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Henkilöstövuokrausyrityksen perustaminen Case: Teach-Rent Oy Kim-Mikael

Lisätiedot