Yrittäjyyden opinpolku 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrittäjyyden opinpolku 2"

Transkriptio

1 Tuula Valkeajärvi Yrittäjyyden opinpolku 2 (Tausta-analyysi ja sisällön rakennekuvaus) TIES463 HARJOITUSTYÖ Versio Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä

2 SISÄLTÖ 1 Tausta-analyysi Tavoitteet Kohderyhmä Käyttötapa ja -tarkoitus Sisällön rakennekuvaus Yrittäjyyden Opinpolku 2 -verkkokurssi tapaus 1: Tervetulosivu tapaus 2: Opinpolku tapaus 3: Johdatus liiketoimintasuunnitteluun tapaus 3.1: tapaus 3.1.1: n sisältö tapaus 3.1.2: n laatiminen tapaus 4: Kilpailutilanne ja markkinatutkimus tapaus 4.1: Kilpailutilanteen kartoitus tapaus 4.1.1: Kilpailurooleja tapaus 4.1.2: Kilpailtuja toimialoja tapaus 4.2: Markkinatutkimuksen taustaa tapaus 4.2.1: Markkinakartoitus ja -tutkimus tapaus 5: Laskelmat tapaus 5.1: Kannattavuuslaskelma tapaus 5.1.1: Kannattavuuslaskelman sisältö tapaus 6: Rahoitus tapaus 6.1: Rahan tarve tapaus 6.1.1: Investoinnit tapaus 6.1.2: Käyttöpääoma tapaus 6.1.3: Vaihto- ja rahoitusomaisuus tapaus 6.2: Rahan lähteet tapaus 6.2.1: Tulorahoitus tapaus 6.2.2: Oma pääoma tapaus : Starttiraha tapaus : Avustukset ja tuet tapaus 6.2.3: Vieras pääoma tapaus : Finnvera Oyj tapaus 7: Hinnoittelu tapaus 7.1: Tuote/palvelu tapaus 7.2: Tuotteen/palvelun hinta tapaus 7.3: Hinnoittelun merkitys tapaus 7.4: Hinnoittelustrategiat tapaus 7.4.1: Neutraalit strategiat tapaus 7.5: Palvelujen hinnoittelu tapaus 7.6: Vakiotuotteesta omaleimaiseen tapaus 7.7: Epäonnistunut hinnoittelu tapaus 8: Luentomateriaalia tapaus 9: Lähdekirjallisuutta...44

3 2.11 tapaus 10: Opiskeluohjeet tapaus 10.1: Tehtävä tapaus 10.2: Optima-ohje tapaus 11: Tehtäväpalautukset tapaus 12: Aikataulu tapaus 13: Keskustelupalsta tapauskaavio...51 Lähteet

4 1 TAUSTA-ANALYYSI Yrittäjyyden opinpolku 2 -verkkokurssin tausta-analyysissä kartoitetaan kaikki tämän verkkokurssin tuottamiseen vaikuttavat taustatekijät. Tausta-analyysin tavoitteena on saada aikaan verkkokurssin alustava käsikirjoitus, jossa määritellään verkkokurssin aihe, kohdeyleisö, käyttötapa ja -tarkoitus sekä tavoite. Tausta-analyysissä etsitään vastauksia kysymyksiin: Miksi? Mitä? Kuka? Milloin? sekä Miten? [1] Yrittäjyyden opinpolku 2 -kurssin suunnittelussa ja toteutuksessa käytetään aihetapauslähtöistä suunnittelumallia. 1.1 Yrittäjyyden opinpolku 2 -verkkokurssin aikana opiskelijat tutustuvat liiketoimintasuunnitelmaan ja sen eri osa-alueisiin sekä laativat yritykselle liiketoimintasuunnitelman. Yrittäjyyden opinpolku 2 on jatkoa yrittäjyyden opiskelulle. Opiskelijat ovat aloittaneet yrittäjyyden opiskelun Yrittäjyyden opinpolku 1-kurssin aikana, jolloin he opiskelivat yrittäjyyttä, liikeidea-ajattelua, asiakashankintaa ja yrityksen perustamista sekä käsittelivät kurssiin liittyvässä tehtävässä kurssin aikana opiskeltuja aiheita. Tämän Yrittäjyyden opinpolku 2 -verkkokurssin laajuus on yksi opintoviikko ja kurssille on varattu aikaa neljä viikkoa. Opiskelun alussa on orientointi, jolloin tutustutaan, mikä liiketoimintasuunnitelma on ja miksi liiketoimintasuunnitelma tehdään. Sen jälkeen opiskelu etenee vaiheittain, joiden aikana tutustutaan liiketoimintasuunnitelmaan ja sen keskeisiin osa-alueisiin. Yrittäjyyden opinpolku 2 -kurssin sisältö: Johdatus liiketoimintasuunnitteluun Vaihe 1: Kilpailutilanne ja markkinatutkimus Vaihe 2: Laskelmat Vaihe 3: Rahoitus Vaihe 4: Hinnoittelu

5 3 1.2 Tavoitteet - opiskelijalla on realistinen ja innostava kuva yrittäjyydestä yhtenä uravaihtoehtona. - opiskelija toimii luovasti ja oma-aloitteisesti sekä itseään että työtään kehittäen. - opiskelija valitsee nykyistä useammin yrittäjyyden valinnaiseksi tutkinnon osaksi ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa. - opiskelija näkee yrittäjyyden yhtenä uravaihtoehtona omalla ammattialallaan. - opiskelija ymmärtää liiketoimintasuunnitelman ja kannattavuuslaskelman perusperiaatteet. - opiskelija osaa valita rakenteeltaan sekä sisällöltään käyttökelpoisen liiketoimintasuunnitelman ja muokata siitä yritykselleen sopivan työkalun. 1.3 Kohderyhmä Kurssi on pakollinen toisen asteen opiskelijoille (datanomit ja merkonomit) sekä yrittäjyyden ammattitutkintoa suorittaville. Muille Jyväskylän aikuisopiston opiskelijoille kurssi on vapaavalintainen. 1.4 Käyttötapa ja -tarkoitus Yrittäjyyden opinpolku 2 -verkkokurssi toimii lähiopetuksena tukena. Opinnot voi suorittaa joko käymällä luennoilla ja/tai itsenäisesti verkkokurssina. Opiskelutavasta riippumatta kaikki opiskelijat käyttävät oppimisympäristössä olevia materiaaleja ja tehtäviä opintojensa apuna sekä tukena. Opiskelumateriaalia ei lähituntien aikana jaeta, vaan kaikki tarvittavat materiaalit löytyvät oppimisympäristöstä. Pelkkä lähiopetus kurssin totutuksessa ei ole riittävä, koska aikuisopiskelijat tarvitsevat vaihtoehtoisia tapoja kurssin suorittamiseen mm. työn ohessa. Oppimisympäristöön on

6 4 mahdollista lisätä myös opiskelun kannalta tarpeellisia linkkejä lisämateriaaleihin ja eri organisaatioiden Internet -sivuille. Kurssin aikana opiskelijat tuottavat yrityksen kannattavuuslaskelman ja liiketoimintasuunnitelman, jotka palautetaan kolmen viikon kuluttua varsinaisen opiskelujakson jälkeen. Opettajalla on sen jälkeen neljä viikkoa aikaa tehtävien tarkistamiseen. Tehtävän ohjaus ja kommentointi tapahtuu verkkoympäristössä olevaa keskustelupalstaa ja sähköpostia hyväksi käyttäen. Keskustelupalstalle jokainen opiskelija voi lisätä omat kommenttinsa ja kysymyksensä. Opiskelijoiden oppimista tuetaan lähiopetuksen, verkkokeskustelujen ja sähköpostin välityksellä. Tarvittaessa opiskelijoilla on mahdollisuus myös henkilökohtaisesti tavata yrittäjyyden opettaja ohjausta ja neuvontaa varten erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti.

7 5 2 SISÄLLÖN RAKENNEKUVAUS Yrittäjyyden opinpolku 2 -verkkokurssin pääsisältönä on liiketoimintasuunnitelma ja kurssiin liittyvänä tehtävänä on liiketoimintasuunnitelman laatiminen. Kirjallinen liiketoimintasuunnitelma on yrittäjän apuväline, jonka avulla yrittäjä pystyy jäsentämään ja selventämään oman yritystoimintansa kannattavuutta sekä menestymisen mahdollisuuksia. Kuvassa 2 on kuvattuna Yrittäjyyden opinpolku 2 -verkkokurssin sisältö MindMapin avulla. Kuva 1. Yrittäjyyden opinpolku 2 -kurssin sisältö.

8 6 2.1 Yrittäjyyden Opinpolku 2 -verkkokurssi Yrittäjyyden opinpolku 2:n opiskelussa keskitytään yrityksen liiketoimintasuunnitelmaan sekä liiketoimintasuunnitelman laatimiseen. Verkkokurssin sisältö on seuraava: Tervetulosivu Johdatus liiketoimintasuunnitteluun Vaihe 1 Kilpailutilanne ja markkinakartoitus Vaihe 2 Laskelmat Vaihe 3 Rahoitus Vaihe 4 Hinnoittelu a Lähteitä ja kirjallisuutta Tehtävä Opiskeluohjeita Aikataulu Tehtäväpalautukset Keskustelupalsta Luentomateriaali Yrittäjyyden opinpolku 1 -kurssin hyväksytty suoritus. Perälampi, J Kilpailutilanne ja markkinointitutkimus Perälampi, J Kannattavuuslaskelma Perälampi, J Rahoitus Perälampi, J Hinnoittelu Perälampi. J Kaikki yrittäjyyden opettajan tekemät PowerPoint -luentomateriaalit löytyvät oppimisympäristöstä pdf -muodossa. Opiskelija toimii luovasti ja oma-aloitteisesti sekä itseään että työtään kehittäen. Opiskelijalla on realistinen ja innostava kuva yrittäjyydestä yhtenä uravaihtoehtona. Opiskelija ymmärtää liiketoimintasuunnitelman perusperiaatteet ja osaa laatia yrityksen liiketoimintasuunnitelman sekä kannattavuuslaskelman. Opiskelija valitsee nykyistä useammin yrittäjyyden valinnaiseksi tutkinnon osaksi ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa. Opiskelija näkee yrittäjyyden yhtenä uravaihtoehtona omalla ammattialallaan.

9 7 2.2 tapaus 1: Tervetulosivu tapaus Tervetulosivu Aloitussivulla kerrotaan: - opiskelun laajuus - kurssin sisältö - kurssin tavoitteet - kurssin suoritusmuodot - kurssin arviointi - kurssin koordinoijan tiedot Sivulta löytyy linkki, josta pääsee siirtymään varsinaiselle Yrittäjyyden opinpolku 2 -verkkokurssille. Yrittäjyyden opinpolku 1 -kurssin hyväksytty suoritus. Opiskelija osaa liikkua oppimisympäristössä linkkejä hyväksi käyttäen.

10 8 2.3 tapaus 2: Opinpolku 2 tapaus Opinpolku 2 Aloitussivulla kerrotaan opiskelun kesto sekä Yrittäjyyden opinpolku 2:n kaikki vaiheet ja vaiheiden sisällöt. Lisäksi sivulta löytyy tehtävä -linkki ja maininta siitä, miten kurssipalautetta voi antaa. Yrittäjyyden opinpolku 1 -kurssin hyväksytty suoritus. Opiskelija tietää, mitä Yrittäjyyden opinpolku 2 - verkkokurssi pitää sisällään. Opiskelija osaa liikkua oppimisympäristössä linkkejä hyväksi käyttäen.

11 9 2.4 tapaus 3: Johdatus liiketoimintasuunnitteluun tapaus Luentomateriaali Johdatus liiketoimintasuunnitteluun Menestyksekäs liiketoiminta, johdatus liiketoimintasuunnitteluun sekä hyvän liikeidean tunnusmerkkejä. Yrittäjyyden opinpolku 1 -kurssin sekä kurssiin liittyneen yrityksen liikeidea -tehtävän hyväksytty suoritus. Hirvimäki, P Millainen on hyvä liiketoimintasuunnitelma? Perälampi, J Opiskelija kertaa liikeidea-ajattelun periaatteet.

12 tapaus 3.1: tapaus n kaksi päätehtävää sekä mikä on liiketoimintasuunnitelma. Yrittäjyyden opinpolku 1 -kurssin sekä kurssiin liittyneen yrityksen liikeidea -tehtävän hyväksytty suoritus. Oulutech. Opiskelija ymmärtää, mikä yrityksen liiketoimintasuunnitelma on ja miksi liiketoimintasuunnitelma laaditaan.

13 tapaus 3.1.1: n sisältö tapaus Luentomateriaali n sisältö Mitä asioita liiketoimintasuunnitelma sisältää. tapaus 3.1: Ruuska, Karjalainen & Johnsson Kirjan nimi. Perälampi, J Opiskelija ymmärtää liiketoimintasuunnitelman keskeisen sisällön.

14 tapaus 3.1.2: n laatiminen tapaus n laatiminen Milloin liiketoimintasuunnitelma tulisi tehdä? Mitä liiketoimintasuunnitelman suunnittelussa ja kirjoittamisessa tulisi ottaa huomioon? Johdatus liiketoimintasuunnitteluun Hirvimäki, P Millainen on hyvä liiketoimintasuunnitelma? Opiskelija osaa suunnitella tarvittavan pohjan liiketoimintasuunnitelmaa varten.

15 tapaus 4: Kilpailutilanne ja markkinatutkimus tapaus Kilpailutilanne ja markkinakartoitus Markkinoinnin tehtäviä ja mikä on kilpailijoiden merkitys yrityksen toiminnassa. Johdatus liiketoimintasuunnitteluun Luentomateriaali Perälampi, J Kilpailutilanne ja markkinakartoitus Opiskelija ymmärtää kilpailutilanteen ja markkinakartoituksen merkityksen yrityksen toiminnassa sekä osaa pohtia tehtävänä olevia asioita.

16 tapaus 4.1: Kilpailutilanteen kartoitus tapaus Kilpailutilanteen kartoitus - Toimialan sisäinen kilpailu - Kilpailutilanteen arviointi - Kilpailukeinot Luentomateriaali tapaus 4: Kilpailutilanne ja markkinatutkimus Isokangas, J. & Kinkki, S Yrityksen perustoiminnot. WSOY. Koski, T. & Virtanen, M Tulos Liiketoiminnan suunnittelulla menestykseen. Otava. Perälampi, J Kilpailutilanne ja markkinatutkimus. Opiskelija osaa kartoittaa yrityksen kilpailijoita, arvioida yrityksen kilpailutilannetta sekä toimialan sisäistä kilpailua. Opiskelija osaa kuvata näitä asioita myös liiketoimintasuunnitelmassa.

17 tapaus 4.1.1: Kilpailurooleja Päiväys/Tekijän nimi Tuula Valkeajärvi tapaus Kilpailurooleja - markkinajohtaja - haastaja - jäljittelijä - erikoistuva tapaus 4.1: Kilpailutilanteen kartoitus Suomen yrittäjät. Kilpailu. Opiskelija ymmärtää yritysten erilaisia kilpailurooleja.

18 tapaus 4.1.2: Kilpailtuja toimialoja Päiväys/Tekijän nimi Tuula Valkeajärvi tapaus Kilpailtuja toimialoja - Jyväskylän keskustassa olevia kilpailtuja toimialoja - kilpailtuja toimialoja tapaus 4.1 Kilpailutilanteen kartoitus Luentomateriaali Perälampi, J Kilpailutilanne ja markkinakartoitus Opiskelija ymmärtäisi, mitä kilpailtu toimiala merkitsee yrityksen kannalta.

19 tapaus 4.2: Markkinatutkimuksen taustaa tapaus Markkinatutkimuksen taustaa Markkinatutkimuksen merkitys tapaus 4: Kilpailutilanne ja markkinatutkimus Opiskelija ymmärtää markkinatutkimuksen merkityksen yrityksen toiminnassa.

20 tapaus 4.2.1: Markkinakartoitus ja -tutkimus tapaus Luentomateriaali Markkinakartoitus ja -tutkimus Markkinatutkimuksen merkitys tapaus 4.2: Markkinatutkimuksen taustaa Perälampi, J Kilpailutilanne ja markkinoiden kartoitus. Opiskelija ymmärtää markkinatutkimuksen merkityksen yrityksen toiminnassa.

21 tapaus 5: Laskelmat tapaus Laskelmat Mikä on laskelmien merkitys ja miksi niitä tehdään. Yrittäjyyden opinpolku 1 -kurssin hyväksytty suoritus Oulutech. Taloudelliset laskelmat. Opiskelija ymmärtää laskelmien merkityksen yrityksen toiminnassa ja liiketoimintasuunnittelussa.

22 tapaus 5.1: Kannattavuuslaskelma tapaus Kannattavuuslaskelma - Mikä kannattavuuslaskelma on? - Kannattavuuden edellytykset tapaus 5: Laskelmat Luentomateriaali J. Perälampi Kannattavuuslaskelma Opiskelija ymmärtää, mikä kannattavuuslaskelma on ja mitä se kertoo yrityksen kannattavuudesta.

23 tapaus 5.1.1: Kannattavuuslaskelman sisältö Päiväys/Tekijän nimi Tuula Valkeajärvi tapaus Kannattavuuslaskelman sisältö - Käyttökatetarve - Kiinteät kulut - Kokonaismyynti tapaus 5.1: Kannattavuuslaskelma Ensimetri. Kannattavuuslaskelma Opiskelija tietää, mitä osa-alueita kannattavuuslaskelma pitää sisällään.

24 tapaus 6: Rahoitus tapaus Luentomateriaali Rahoitus Mihin rahoitusta tarvitaan yrityksen toiminnassa. Yrittäjyyden opinpolku 1 -kurssin hyväksytty suoritus Ensimetri. Rahan tarpeen laskeminen Ouluseutu. Rahoitussuunnitelma Perälampi, J Rahoitus. Opiskelija ymmärtää rahoituksen merkityksen yrityksen toiminnassa.

25 tapaus 6.1: Rahan tarve Päiväys/Tekijän nimi Tuula Valkeajärvi tapaus Rahan tarve Rahoitustarpeen arviointi ja aloitusvaiheen rahoitus. tapaus 6: Rahoitus Opiskelija ymmärtää, mihin yritys tarvitsee rahaa ja miten rahan tarvetta voidaan arvioida.

26 tapaus 6.1.1: Investoinnit Päiväys/Tekijän nimi Tuula Valkeajärvi tapaus Luentomateriaali Liiketoiminnan investoinnit Liiketoiminnan investoinneista aiheutuvat kulut tapaus 6.1: Rahan tarve Perälampi, J Rahoitus Opiskelija ymmärtää investointien merkityksen yrityksen rahoituksen kannalta.

27 tapaus 6.1.2: Käyttöpääoma Päiväys/Tekijän nimi Tuula Valkeajärvi tapaus Käyttöpääoma Käyttöpääoman merkitys tapaus 6.1: Rahan tarve Ouluseutu. Talouden tunnusluvuista ja kirjanpitoon liittyvistä käsitteistä. Opiskelija ymmärtää, miksi yritys tarvitsee käyttöpääomaa yrityksen perustamisvaiheessa ensimmäisten toimintakuukausien aikana.

28 tapaus 6.1.3: Vaihto- ja rahoitusomaisuus Päiväys/Tekijän nimi Tuula Valkeajärvi tapaus Vaihto- ja rahoitusomaisuus Mitä vaihto- ja rahoitusomaisuus on tapaus 6.1: Rahan tarve Opiskelija ymmärtää alkuvaraston, käteisvarojen ja kustannusylijäämän merkityksen yrityksen rahoitustarpeen kannalta.

29 tapaus 6.2: Rahan lähteet tapaus Rahan lähteet Yritystoiminnan rahan lähteet tapaus 6: Rahoitus Oulutech. Rahoituslähteet Opiskelija ymmärtää, mistä yritys saa rahaa eli mitkä ovat yrityksen rahan lähteitä.

30 tapaus 6.2.1: Tulorahoitus Päiväys/Tekijän nimi Tuula Valkeajärvi tapaus Tulorahoitus Tulorahoituksen merkitys yritystoiminnalle. tapaus 6.2: Rahan lähteet Raatikainen, L Liikeideasta liikkeelle. Opiskelija ymmärtää tulorahoituksen merkityksen yrityksen toiminnan kannalta.

31 tapaus 6.2.2: Oma pääoma Päiväys/Tekijän nimi Tuula Valkeajärvi tapaus Oma pääoma Mistä oma pääoma muodostuu tapaus 6.2: Rahan lähteet Holopainen, T. (toim.) Yrityksen perustamisopas Käytännön perustamistoimet Opiskelija ymmärtää oman pääoman merkityksen osana yrityksen rahoitusta.

32 tapaus : Starttiraha Päiväys/Tekijän nimi Tuula Valkeajärvi tapaus Strattiraha Mitä starttiraha on ja kuka sitä saa? tapaus 6.2.2: Oma pääoma Työvoimatoimisto. Starttiraha. Opiskelija ymmärtää starttirahan merkityksen ja sen, kenen on mahdollista saada starttirahaa sekä osaa tarvittaessa etsiä asiasta lisätietoa.

33 tapaus : Avustukset ja tuet Päiväys/Tekijän nimi Tuula Valkeajärvi tapaus Avustukset ja tuet Yrityksen haettavissa olevia avustuksia ja tukia tapaus 6.2.2: Oma pääoma Opiskelija ymmärtää erilaisten tukien ja avustusten merkityksen yrityksen toiminnan kannalta ja osaa tarvittaessa etsiä asiasta lisätietoa.

34 tapaus 6.2.3: Vieras pääoma Päiväys/Tekijän nimi Tuula Valkeajärvi tapaus Vieras pääoma Mitä vieras pääoma on? tapaus 6.2: Rahan lähteet Opiskelija ymmärtää lainojen merkityksen yrityksen rahoitusmuotona. Opiskelija osaa tarvittaessa hakea tietoa muista yrityksen saatavilla olevista rahoitusmuodoista.

35 tapaus : Finnvera Oyj Päiväys/Tekijän nimi Tuula Valkeajärvi tapaus Finnvera Oyj Mikä Finnvera Oyj on ja mitä se tekee? tapaus 6.2.3: Vieras pääoma Holopainen, T. (toim.) Yrityksen perustamistoimet. Opiskelija ymmärtää mikä Finnvera Oyj on ja mitä se tekee.

36 tapaus 7: Hinnoittelu tapaus Hinnoittelu Hinnoittelun merkitys tapaus 2: Opinpolku 2 Luentomateriaali Yrittäjät. Hinnoittelu. Tieke. Hinnoittelun ABC-opas Perälampi, J Hinnoittelu Opiskelija ymmärtää tuotteen tai palvelun hinnoittelun merkityksen yrityksen liiketoiminnan kannalta.

37 tapaus 7.1: Tuote/palvelu tapaus Tuote/palvelu - Kuvaus tuotteesta/palvelusta - Hyöty asiakkaalle tapaus 7: Hinnoittelu Opiskelija osaa kuvata yrityksen tuotteen tai palvelun ja kertoa, mitä hyötyä tuotteesta tai palvelusta on asiakkaalle.

38 tapaus 7.2: Tuotteen/palvelun hinta tapaus Tuotteen/palvelun hinta Mitkä tekijät vaikuttavat tuotteen tai palvelun hintaan? tapaus 7: Hinnoittelu Tieke. Hinnoittelun ABC-opas Opiskelija ymmärtää tuotteen/palvelun hinnan merkityksen yrityksen liiketoiminnan kannalta.

39 tapaus 7.3: Hinnoittelun merkitys tapaus Hinnoittelun merkitys - Hinnoittelun merkitys asiakkaille - Hintamielikuvan muodostuminen tapaus 7: Hinnoittelu Tieke. Hinnoittelun ABC-opas. Opiskelija ymmärtää hinnoittelun merkityksen ja miten hintamielikuvat syntyvät.

40 tapaus 7.4: Hinnoittelustrategiat tapaus Hinnoittelustrategiat - markkinaosuuden maksimointi - tulevaisuuden kasvun strategiat - asiakasarvon maksimoinnin strategiat - neutraalit strategiat tapaus 7: Hinnoittelu Tieke. Hinnoittelun ABC-opas Opiskelija ymmärtää mitä hinnoittelustrategiat merkitsevät ja mikä on eri hinnoittelustrategioiden merkityksen tuotteiden ja palvelujen hinnoittelussa.

41 tapaus 7.4.1: Neutraalit strategiat tapaus Neutraalit strategiat - kustannusperusteinen hinnoittelu - markkinaperusteinen hinnoittelu - laatujohtajuus hinnoittelussa tapaus 7.4: Hinnoittelustrategiat Tieke. Hinnoittelun ABC-opas Opiskelija ymmärtää mitä hinnoittelustrategiat merkitsevät ja mikä on eri hinnoittelustrategioiden merkityksen tuotteiden ja palvelujen hinnoittelussa.

42 tapaus 7.5: Palvelujen hinnoittelu tapaus Palvelujen hinnoittelu Palvelujen hinnoittelu tapaus 7 Hinnoittelu Voutilainen, V Palvelujen hinnoittelu. Jyväskylän kaupunki. Opiskelija ymmärtää palvelujen hinnoittelun merkityksen yritystoiminnassa.

43 tapaus 7.6: Vakiotuotteesta omaleimaiseen tapaus Vakiotuotteesta omaleimaiseen Omaleimaisen tuotteen hinnoittelu tapaus 7: Hinnoittelu Yrittäjät. Hinnoittelu Opiskelija ymmärtää omaleimaisen tuotteen merkityksen hinnoittelun ja yrityksen kannalta.

44 tapaus 7.7: Epäonnistunut hinnoittelu tapaus Epäonnistunut hinnoittelu Epäonnistuneen hinnoittelun syitä ja seurauksia tapaus 7: Hinnoittelu Tieke. Hinnoittelun ABC-opas Opiskelija ymmärtää ja osaa arvioida epäonnistuneen hinnoittelun syitä ja seurauksia.

45 tapaus 8: Luentomateriaalia tapaus Luentomateriaali Yrittäjyyden opettajan tuottamat opiskeluun liittyvää Power- Point -esitykset, jotka on tallennettu pdf -muotoon. - Luentomateriaali Perälampi, J Kilpailutilanne ja markkinointitutkimus Perälampi, J Kannattavuuslaskelma Perälampi, J Rahoitus Perälampi, J Hinnoittelu Perälampi. J Opiskelija osaa hyödyntää oppimisympäristössä olevaa materiaalia opiskelunsa tukena ja lähteenä.

46 tapaus 9: Lähdekirjallisuutta tapaus Lähdekirjallisuutta Verkko-oppimisympäristössä olevan materiaalin tuottamisessa käytetyt lähteet koottuna yhdeksi sivuksi. - Kirjallisuutta Työvoima ja elinkeinokeskus Yrityksen perustamisopas. Yrityksen perustaminen Keski-Suomessa. Tuhansien Järvien Uusyrityskeskus ry. Partanen & Luhtala Yritys hyvä 10. Voutilainen, Palvelujen hinnoittelu. Opiskelija löytää tarvittaessa lähteitä ja kirjallisuutta - kansiosta tarvitsemansa materiaalivinkin tai internet -linkin.

47 tapaus 10: Opiskeluohjeet Päiväys/Tekijän nimi Tuula Valkeajärvi tapaus Opiskeluohjeet Opiskeluohjeet sekä ohjeistus tehtävän tekemistä varten. Yrittäjyyden opinpolku 2. Käytettävissä oleva materiaali Oppimateriaali verkossa Yrittäjyyden opettajan kurssille tuottama materiaali Nettilinkkien materiaali Vapaavalintainen, oma materiaali Opiskelija osaa laati yrityksen liiketoimintasuunnitelman ja kannattavuuslaskelman joko yksin, parityönä tai ryhmässä.

48 tapaus 10.1: Tehtävä tapaus Tehtävä Yrittäjyyden opinpolku 2 -verkkokurssin aikana opiskelija tuottaa joko yksin tai ryhmässä tehtävän, joka sisältää yrityksen kannattavuuslaskelman ja liiketoimintasuunnitelman laatimisen kurssilla läpikäytyjen asioiden pohjalta. Yrittäjyyden opinpolku 2. Käytettävä materiaali Oppimateriaali verkossa Yrittäjyyden opettajan kurssille tuottama materiaali Vapaavalintainen, oma materiaali Opiskelija osaa laati yrityksen liiketoimintasuunnitelman ja kannattavuuslaskelman joko yksin, parityönä tai ryhmässä.

49 tapaus 10.2: Optima-ohje tapaus Optima-ohje Ohjeistus Optiman käytöstä. Opiskelija osaa opiskella annettujen ohjeiden mukaisesti ja osaa ottaa oikeaan ihmiseen yhteyttä opiskeluun tai oppimisympäristöön liittyvissä ongelmissa.

50 tapaus 11: Tehtäväpalautukset tapaus Tehtäväpalautukset Kansio tehtävien palauttamista varten. Yrittäjyyden opinpolku 2. - Opiskelija osaa palauttaa tehtävän kansioon.

51 tapaus 12: Aikataulu tapaus Aikataulu Kurssin aikataulu, jossa on selkeästi kuvattuna, miten kurssi etenee. Massaluennoista on selkeät otsikot, jotka kertovat, mitä luennot käsittelevät. Verkkomateriaali Opiskelija tietää, miten opiskelu tulee edetä aikataulun puitteissa ja milloin tehtävät pitää viimeistään palauttaa.

52 tapaus 13: Keskustelupalsta tapaus Keskustelupalsta Keskustelupalsta, jonne voi kirjoittaa opiskelua koskevat kysymykset sekä kurssin lopussa kurssipalautetta. Opiskelija osaa kirjoittaa viestejä keskustelupalstalle ja lukea muiden viestejä keskustelupalstalta.

53 tapauskaavio tapauskaaviolla kuvataan opintojakson perussisältö (Hiltunen). Yrittäjyyden opinpolku 2 sisältää useita aihetapauksia. Kuvassa 2 on Yrittäjyyden opinpolku 2:n aihetapauskaavio. n sisältö Tehtäväpalautukset n laatiminen edistää edistää vaatii Kilpailurooleja edistää Kilpailutilanteen kartoitus vaatii Vaihe 1: Kilpailutilanne ja markkinatutkimus Kilpailtuja toimialoja edistää Markkinakartoitus ja edistää -tutkimus vaatii Markkinatutkimuksen taustaa vaatii Kannattavuuslaskelma vaatii Kannattavuuslaskelman sisältö Investoinnit edistää edistää Käyttöpääoma Keskustelupalsta Johdatus liiketoimintasuunnitteluun vaatii edistää vaatii Vaihe 2: Laskelmat vaatii Rahan tarve edistää Vaihto- ja rahoitusomaisuus Tervetulosivu vaatii Opinpolku 2 vaatii vaatii Vaihe 3: Rahoitus vaatii Rahan lähteet edistää edistää Tulorahoitus edistää Starttiraha Luentomateriaalit edistää edistää vaatii vaatii edistää vaatii Tuote/palvelu edistää Vieras pääoma Oma pääoma edistää Avustukset ja tuet Lähdekirjallisuutta vaatii Opiskeluohje Aikataulu edistää Vaihe 4: Hinnoittelu edistää vaatii Tuotteen/palvelun hinta edistää Finnvera edistää vaatii vaatii vaatii Hinnoittelun merkitys Tehtävä Optima-ohje edistää edistää edistää Hinnoittelustrategiat edistää Neutraalit strategiat Palvelujen hinnoittelu Epäonnistunut hinnoittelu Vakiotuotteesta omaleimaiseen Kuva 2. tapauskaavio Yrittäjyyden opinpolku 2

54 52 LÄHTEET [1] Hiltunen, L TIES463 Verkkokurssin tuotantoprosessi -kurssi. Jyväskylän yliopisto. Tietotekniikan laitos. [2] Hiltunen, L. Verkko-opetuksen suunnittelumalli. Jyväskylän yliopisto. Tietotekniikan laitos. [3] Perälampi, J [4] Yrittäjyyden opinpolku 1 -verkkokurssi Jyväskylän aikuisopisto. [5] Holopainen, T. & Levonen, A-L Yrityksen perustajan opas. Yritysjulkaisut. Helsinki: Edita.

Yrittäjyyden opinpolku 2

Yrittäjyyden opinpolku 2 Tuula Valkeajärvi Yrittäjyyden opinpolku 2 (Pedagoginen suunnittelu) TIES463 HARJOITUSTYÖ Versio 3.2 19.4.2006 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä SISÄLTÖ 1 Tausta-analyysi...2 1.1...2

Lisätiedot

Yrittäjyyden opinpolku 2

Yrittäjyyden opinpolku 2 Tuula Valkeajärvi Yrittäjyyden opinpolku 2 (Käsikirjoitus) TIES463 HARJOITUSTYÖ Versio 1.1 24.4.2006 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä SISÄLTÖ Tervetuloa jatkamaan yrittäjyyden opiskelua!...2

Lisätiedot

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi.

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi. Yrittäjyys Työ- ja elinkeinotoimistosta löydät monipuolisesti palveluja, jos olet yrittäjä, kiinnostunut itsesi työllistämisestä yrittäjänä tai aloittamassa yritystoimintaa. Minustako yrittäjä? Tutki ensin,

Lisätiedot

Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016

Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016 Yrittäjävalmennus 15 päivää Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016 Kokonaiskuva ja valmiudet yrityksen perustamiseen liittyvistä asioista, liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaksi sekä liiketoiminnan aloittamiseen.

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Yrityskaupan rahoitus Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Rahoituksen lähtökohdat Yrityksen rahoitusmuodot ovat oma pääoma, vieras pääoma ja tulorahoitus. Aloittavalla yrittäjällä on pääasiassa

Lisätiedot

Yritystoimintaan lähdetään monin tavoin...

Yritystoimintaan lähdetään monin tavoin... Marketta Korhonen Minustako yrittäjä? Yritystoimintaan lähdetään monin tavoin... pakon sanelemana työttömyyden kautta (itsensä työllistäminen) koulutuksen kautta harrastuksen kautta franchising yrittäjyyden

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS YT2 ALOITTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA LITE Tämä työkirja on tarkoitettu yrityksen perustamista suunnitteleville henkilöille ja soveltuu parhaiten

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa (Jokiväylä 11 Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli

Lisätiedot

A1: Alustavan liiketoimintakuvauksen arviointi Aikaa 2h A1 + B1 + esittely 4 min

A1: Alustavan liiketoimintakuvauksen arviointi Aikaa 2h A1 + B1 + esittely 4 min A1: Alustavan liiketoimintakuvauksen arviointi Aikaa 2h A1 + B1 + esittely 4 min Joukkue tutustuu annettuihin liiketoimintakuvauksiin ja valitsee yhden, josta lähtee kehittämään uuden oman yrityksen liikeidean.

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Tiimiakatemia 1 HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Yrittäjän ammattitutkinto TULISIELUT I. Hakeutuminen Henkilö- ja taustatiedot Nimi Lähiosoite Postiosoite Puhelin (GSM, Koti, Työ) Sähköpostiosoite Syntymäaika

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Yri$äjyysvalmennus. Kokonaisuuden tavoi$eet

Yri$äjyysvalmennus. Kokonaisuuden tavoi$eet Yri$äjyysvalmennus Kokonaisuuden tavoi$eet Saada 7etoa, taitoa ja tahoa yri$äjänä toimimiselle, onnistumiselle ja kasvamiselle Onnistumisen eväitä yri$äjänä Taito perustaa yritys Osaamista rakentaa toimiva

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto. Opetusministeriön virallinen

TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto. Opetusministeriön virallinen TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto Opetusministeriön virallinen ja sertifioima ammatillinen näyttötutkintö Aikuisten ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA MIKÄ ON STARTIA? Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia yksi Suomen 32 uusyrityskeskuksesta toimii osana Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKia uusien yrittäjien neuvontapalvelut seitsemän kunnan alueella käytettävissä

Lisätiedot

Oulun Seudun Uusyrityskeskus ry

Oulun Seudun Uusyrityskeskus ry Oulun Seudun Uusyrityskeskus ry Oulun seudun uusyrityskeskus on yhteistyöyritystemme ja kuntien yhdessä ylläpitämä täysin maksuton ja ehdottoman luottamuksellinen neuvontapalvelu uusien ja vasta perustettujen

Lisätiedot

Verkko-ope 2.0. Moduuli 1 (Opettaja verkkoopetuksen laadun kehittäjänä)

Verkko-ope 2.0. Moduuli 1 (Opettaja verkkoopetuksen laadun kehittäjänä) Verkko-ope 2.0. Moduuli 1 (Opettaja verkkoopetuksen laadun kehittäjänä) Tuutortapaaminen 8.10. Päivän ohjelma 9.45-10.45 Moduuli 1/teema 1 (Opettaja verkko-opetuksen laadun kehittäjänä), PBL työskentelyn

Lisätiedot

Tiedote 1 (6) Liiketoimintaosaamisen perusteet 3H-500, 22 op. Liiketoimintaosaamisen perusteet. Liiketalous/Iso-Junno 9.5.2016

Tiedote 1 (6) Liiketoimintaosaamisen perusteet 3H-500, 22 op. Liiketoimintaosaamisen perusteet. Liiketalous/Iso-Junno 9.5.2016 Tiedote 1 (6) Liiketoimintaosaamisen perusteet Liiketalouden monimuotokoulutus sopii hyvin henkilöille, joille on kertynyt liiketalouden osaamista joko aikaisemman alan koulutuksen, työkokemuksen tai molempien

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov LIITE 1 1 (11) TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso Opiskelija on tunnettava oman alansa perustutkinnon opetussuunnitelma ja kansalliset näyttöaineistot,

Lisätiedot

ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 1 Alustavan liiketoimintasuunnitelman tarkoituksena on jäsentää ja selventää aiotun yritystoiminnan kannattavuutta ja menestymisen mahdollisuuksia. Liiketoimintasuunnitelma

Lisätiedot

KEUKEN YRITYSNEUVONTA 2013

KEUKEN YRITYSNEUVONTA 2013 KEUKE NEUVOO. Tuotamme maksuttomia yritysneuvontapalveluja Järvenpään, Karkkilan, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan, Sipoon ja Vihdin alueella toimiville yrityksille. KEUKE KEHITTÄÄ.

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN

YRITYKSEN PERUSTAMINEN YRITYKSEN PERUSTAMINEN Yrityksen perustamisen lähtökohta Yhtiömuodot Suojaus Talouden hoitaminen, rahoitus, kirjanpito Lainsäädäntö, verotus Hankinta, tuotanto ja markkinointi (tuotekehitys) Henkilöstön

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

JOHDANTO. Rak Rakennusalan yritysten strateginen johtaminen Rak Rakennusalan yritysten strateginen johtaminen

JOHDANTO. Rak Rakennusalan yritysten strateginen johtaminen Rak Rakennusalan yritysten strateginen johtaminen Rak-63.3246 Rakennusalan yritysten strateginen johtaminen JOHDANTO 25.2.2016 Rak-63.3246 Rakennusalan yritysten strateginen johtaminen Kurssin vastaava opettaja: Assistant Professor Antti Peltokorpi antti.peltokorpi@aalto.fi

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen valtakunnallinen verkosto

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen valtakunnallinen verkosto Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen valtakunnallinen verkosto Kokeilun päätavoitteet Tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Nina Eskola,

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT Palvelut yrittäjille Neuvonta ja rekisteröintipalvelut Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Tuotteistetut asiantuntijapalvelut ja muut kehittämispalvelut

Lisätiedot

Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa

Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa Valmistaa maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinnon suorittamiseen Lähde mukaan projektien ja hankkeiden

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

terveyspalveluyritysten rahoittajana Hanna Koponen Rahoituspäällikkö Finnvera Oyj

terveyspalveluyritysten rahoittajana Hanna Koponen Rahoituspäällikkö Finnvera Oyj Finnvera sosiaali- ja terveyspalveluyritysten rahoittajana 2.2.20112 2011 Hanna Koponen Rahoituspäällikkö Finnvera Oyj Finnveran rooli sosiaalipalvelualan rahoittajana 2 Vahva rooli alusta saakka 90-luvun

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot Lyhenteet P = pakollinen (obligatorisk) VV = vapaasti valittava (fritt valbar) Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot pääaineittain Kandidaattiopinnot Pääaine englanti,

Lisätiedot

Liikeidea, liiketoimintasuunnitelma. Yritystoiminta 3 op Timo Pihlajamäki / Jamk / 2008

Liikeidea, liiketoimintasuunnitelma. Yritystoiminta 3 op Timo Pihlajamäki / Jamk / 2008 Liikeidea, liiketoimintasuunnitelma Yritystoiminta 3 op Timo Pihlajamäki / Jamk / 2008 Perustamisprosessi Liikeidea Liiketoiminnan suunnittelu Yrityksen perustaminen Kasvu / kuihtuminen Tuottava liiketoiminta

Lisätiedot

Starttiraha ******************************** Härmänmaan TE-toimisto, Yrityspalvelut Nikolaintie 6 62200 KAUHAVA Puh. 029 5046500

Starttiraha ******************************** Härmänmaan TE-toimisto, Yrityspalvelut Nikolaintie 6 62200 KAUHAVA Puh. 029 5046500 Härmänmaan TE-toimisto Starttiraha ******************************** Härmänmaan TE-toimisto, Yrityspalvelut Nikolaintie 6 62200 KAUHAVA Puh. 029 5046500 Starttirahan hakeminen Starttirahaa haetaan siitä

Lisätiedot

KEUKEN KUULUMISIA. Keuken palvelut yrityksen elinkaarella. 0-6 kk 0-36 kk 3- v. Yritysneuvonta yrityksen koko elinkaaren ajan.

KEUKEN KUULUMISIA. Keuken palvelut yrityksen elinkaarella. 0-6 kk 0-36 kk 3- v. Yritysneuvonta yrityksen koko elinkaaren ajan. KEUKEN KUULUMISIA KEUKE NEUVOO. KEUKE KEHITTÄÄ. KEUKE YHDISTÄÄ. Keuken palvelut yrityksen elinkaarella Yritysneuvonta yrityksen koko elinkaaren ajan Yrityshautomo Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus 0-6 kk

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045 Yhteenveto suunnitelman tekemisestä Liiketoimintasuunnitelman merkitys pakotta miettimään liikeideaa järjestelmällisesti ja varmistamaan, että markkinapotentiaali

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma Kysymykset Kakkosvaihde

Liiketoimintasuunnitelma Kysymykset Kakkosvaihde Liiketoimintasuunnitelma Kysymykset Kakkosvaihde Keski-Pohjanmaan Uusyrityskeskus FIRMAXI 26.6.2009 1 1 Perustiedot 1.1 Liikeidea Onko liikeidea kehittynyt suunnitelmien mukaan? Onko tullut uusia liikeidoita?

Lisätiedot

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen 25.9.2015 Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostus, markkinoille saattaminen ja kehittäminen Maaseuturahastossa Lopputuote maataloustuote (jalostuksen

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa Lapin AMK ( Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli

Lisätiedot

Rahoitusta yritystoiminnan

Rahoitusta yritystoiminnan Rahoitusta yritystoiminnan alkuun Finnverasta rahoitusta yritystoiminnan käynnistämiseen Suunnitteletko yrityksen perustamista? Hyvä liikeidea, yrittäjävalmiudet ja huolellinen suunnittelu auttavat liiketoiminnan

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Yrityksen nimi/yksikön nimi: [kirjoita tähän] Päivä: 22. tammikuuta 2010 Markkinointisuunnitelma 2(5) Sisällysluettelo 1. Perustiedot yrityksestä...

Lisätiedot

lineitä oppimisen tueksi

lineitä oppimisen tueksi Moodlen välineitv lineitä oppimisen tueksi Ennakkotehtävä Sinulle: 1. Mieti valmiiksi aihe, josta alat laatia verkkokurssia tai kurssin osaa. Verkko tutuksi -kurssilla on tavoitteena suunnitella joko kokonainen

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

VERKKO OPISKELUN MITOITUS YMMÄRTÄVÄN OPPIMISEN MAHDOLLISTAJANA

VERKKO OPISKELUN MITOITUS YMMÄRTÄVÄN OPPIMISEN MAHDOLLISTAJANA VERKKO OPISKELUN MITOITUS YMMÄRTÄVÄN OPPIMISEN MAHDOLLISTAJANA 31.10.2007 Kirsi Keskisärkkä ja Tomi Kontio Yhteistyöhanke Kuopion yliopisto, Turun yliopisto ja Tritonia oppimiskeskus (Vaasan yliopisto,

Lisätiedot

Verkkojen virittämisellä Pietarin kalansaalis

Verkkojen virittämisellä Pietarin kalansaalis Kuopion yliopiston kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen laitoksen verkko-opetuksen kehitysprosessin kuvaus Verkkojen virittämisellä Pietarin kalansaalis Tampere 9.5.2007 Tiina Rissanen ja

Lisätiedot

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 Minustako yrittäjä? Yrittäjän tärkein voimavara on vahva ammattitaito Yrittäjällä on motivaatiota, pitkäjännitteisyyttä ja halua menestyä ei lannistu ensimmäisistä

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA Vahvistettu 8.9.2011 Rehtorin päätös 64/10/2011 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Opintojen ohjauksen käytänteet uudessa Lapin ammattikorkeakoulussa

Opintojen ohjauksen käytänteet uudessa Lapin ammattikorkeakoulussa Susanna Kantola Hoitotyön lehtori, opinto-ohjaaja opiskelija Opintojen ohjauksen käytänteet uudessa Lapin ammattikorkeakoulussa 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulut ovat osa Suomen korkeakoulujärjestelmää. Ammattikorkeakouluopinnot

Lisätiedot

TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2010

TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2010 1 TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2010 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

Verkkokurssin laadun arviointi ja mittaaminen

Verkkokurssin laadun arviointi ja mittaaminen Verkkokurssin laadun arviointi ja mittaaminen Mittaamiseen liittyvien termien määrittelyä: - Mittaväline = mittauslaite - Tunnusluku = osoitin/ilmaisin = mittarin tulos = indikaattori Mihin laadun arviointi

Lisätiedot

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012 Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012 Historiaa Lahdessa Lahdessa toteutettu aiemmin työvoimakoulutuksena kaksi maahanmuuttajien amk-opintoihin

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 1 Tutkinnon rakenne Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 1 ammatilliset tutkinnon osat 90 ov 1.v Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tuoteneuvonta, 15 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o suunnittelee

Lisätiedot

Suunnitellusti alkuun Onnistuneen yritystoiminnan käynnistäminen

Suunnitellusti alkuun Onnistuneen yritystoiminnan käynnistäminen Suunnitellusti alkuun Onnistuneen yritystoiminnan käynnistäminen 13.-14.9.2013 Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@prizz.fi Yritysneuvoja Tero Patoranta tero.patoranta@prizz.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin laitos Erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 ERIKOISTUMISOPINNOT LUKUVUONNA 2006-2007 Lukuvuonna 2006-2007 Musiikin laitoksella

Lisätiedot

Työn lopullinen versio palautetaan myöhemmin annettavien ohjeiden mukaan viimeistään 29.3. klo 16.00.

Työn lopullinen versio palautetaan myöhemmin annettavien ohjeiden mukaan viimeistään 29.3. klo 16.00. Tuotantotalouden laitos HARJOITUSTYÖ Tuotantotalous 1 kurssin harjoitustyön tarkoituksena on tutustua yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyviin peruskäsitteisiin. Harjoitustyön suoritettuaan opiskelijalla

Lisätiedot

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu Hyvä liikeidea? 11.10.2011 Virpi Laukkanen Savonia-ammattikorkeakoulu Mistä hyvä bisnes syntyy? TILANNE TOIMINTA TULOS (hyvä) tyyppi + (onnekas/suotuisa) tilanne = (hyvä) toiminta (hyvä) tulos (Pyykkö,

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet: Opiskeli arvioi oman osaamisensa tuotteistamista tai markkinoilla olevaa liiketoimintamahdollisuutta.

Lisätiedot

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus?

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Lykky Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille BUUSTIa kasvuun rahoituksesta 17.2.2016 Teea Lyytikäinen, Hämeen ELY-keskus Esityksen aiheena Yritysten kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Yrittäjästä johtajaksi

Yrittäjästä johtajaksi Yrittäjästä johtajaksi Valmennusohjelma yrittäjille, jotka haluavat kehittää omia johtamisen valmiuksia uusien oppien ja ideoiden avulla. Kun yrittäjä mietti omaa ja yrityksensä tulevaisuutta, joudutaan

Lisätiedot

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla Mikä on ehops? ehops on WebOodin toiminto, jolla voit laatia sähköisen henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli hopsin

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

Starttiraha. 7.10.2015 Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto

Starttiraha. 7.10.2015 Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto Starttiraha Starttirahan tarkoituksena on edistää yritysten ja työpaikkojen syntymistä Suomessa turvaamalla yrittäjäksi ryhtyvän henkilön (työttömän työnhakijan tai henkilöasiakkaan) toimeentulo yritystoiminnan

Lisätiedot

Just duunit. Kevät 2015

Just duunit. Kevät 2015 Just duunit Kevät 2015 Just duunit Mitä tehdään? Perustetaan yritys. Miten tehdään? Keksitään yritysidea. Perustetaan yritys. Laaditaan kirjallinen yrityssuunnitelma. Toteutetaan! Just duunit: Tavoite

Lisätiedot

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi.

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi. KIRJALLISEN TYÖN ULKOASU JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Tämä ohje on tehty käytettäväksi kasvatustieteiden tiedekunnan opinnoissa tehtäviin kirjallisiin töihin. Töiden ohjaajilla voi kuitenkin olla omia toivomuksiaan

Lisätiedot

Oppimisosuuskunta Arinom. Lukuvuosi

Oppimisosuuskunta Arinom. Lukuvuosi Oppimisosuuskunta Arinom Lukuvuosi 2016-2017 Mitä tutkinnon osia osuuskunnassa voi suorittaa? Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp ja Yrityksessä toimiminen 15 osp tutkinnon osat tulevat yleensä suoritetuksi

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen 1. TYÖNHAKIJAN PERUSTIEDOT OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Työnhakijan nimi Sosiaaliturvatunnus Lähiosoite Postinumero Sähköpostiosoite 2. AIKAISEMPI KOULUTUS Postitoimipaikka puh. gsm Pohjakoulutus, suoritusvuosi

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Oppimateriaaliin perehtyminen. Oleellisen tiedon omaksuminen. Kurssitovereiden tuotoksiin, ajatteluun perehtyminen

Oppimateriaaliin perehtyminen. Oleellisen tiedon omaksuminen. Kurssitovereiden tuotoksiin, ajatteluun perehtyminen Hyvä opettaja, Verkko-opintojen mitoituskehikko on verkko-opetuksen suunnittelun työväline. Kehikon avulla voit suunnitella verkkoopetustasi siten, että opiskelijalle jää opintojaksolla aikaa ymmärtävään

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS. Mikko Ahonen Fasilitaattori. 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi

JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS. Mikko Ahonen Fasilitaattori. 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS Mikko Ahonen Fasilitaattori 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi Esityksen sisältö 1. Mikä Protomo? 2. Kansallinen Protomo-verkosto 3. Protomo-toiminta Jyväskylässä 4. Protomon

Lisätiedot

LIIKUNTAPAIKKOJENHOITAJAN AMMATTITUTKINTO LPH - KOULUTUS. www.islo.fi. ISLO/LPH/Rekry_INFO/MRiekki

LIIKUNTAPAIKKOJENHOITAJAN AMMATTITUTKINTO LPH - KOULUTUS. www.islo.fi. ISLO/LPH/Rekry_INFO/MRiekki LIIKUNTAPAIKKOJENHOITAJAN AMMATTITUTKINTO LPH - KOULUTUS www.islo.fi 1 OTTEITA LIIKUNTAPAIKKA- ALAN ARVOPERUSTA Liikuntapaikoilla, niiden rakentamisella ja hoitamisella on tärkeä YHTEISKUNNALLINEN MERKITYS.

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINE- JA SIVUAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiatyön suunnittelusta

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiatyön suunnittelusta Työkalupakki mallin esittelysivu esittelysivu Mihin asioihin tulisi ottaa kantaa Sisältö Muutoksen johtaminen Nykytila Toimenpiteet Suunnan Organisoituminen aloittaminen Rakenne Seuranta ja Strategia ja

Lisätiedot

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla Mikä on ehops? ehops on WebOodin toiminto, jolla voit laatia sähköisen henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli hopsin

Lisätiedot

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ITK 2010 seminaari; Hämeenlinna Soile Bergström Opintojakson esittely

Lisätiedot