Suomi.fi- palvelut. Kokonaisuuden ja palveluiden esittely palveluntarjoajille Versio 2.5, JYO162

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi.fi- palvelut. Kokonaisuuden ja palveluiden esittely palveluntarjoajille Versio 2.5, JYO162"

Transkriptio

1 Suomi.fi- palvelut Kokonaisuuden ja palveluiden esittely palveluntarjoajille Versio 2.5, JYO162

2 Taustaa Kansallisen palveluarkkitehtuurin ohjelmakokonaisuuteen sisältyvät seuraavat kehityskohteet: Kansallinen palveluväylä Kansallinen tunnistusratkaisu Asiointivaltuuspalvelu Kansalaisten, yritysten ja viranomaisten tarvitsemat palvelunäkymät (Suomi.fi, Yrityssuomi.fi) ja kansallinen palvelutietovaranto Valtiovarainministeriö asetti Kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman (KaPA, VM140:00/2013) hallituksen rakennepoliittisen ohjelman ( ) tavoitteiden toteuttamiseksi. Ohjelman toimikausi on Kansallisen palveluarkkitehtuurin ohjelmakokonaisuuden toteuttaminen on määrätty Väestörekisterikeskukseen perustetun kansallisen palveluarkkitehtuuriyksikön (KPA) tehtäväksi. Kuntaliitossa toimii Kunta- KaPA- toimisto, jonka tehtävänä on tukea ja edistää Kansallisen palveluarkkitehtuurin tavoitteiden toteutumista kuntasektorilla. Laissa sähköisen asioinnin tukipalveluista (ns. KaPA- laki, voimaan ) säädetään palveluiden tuottamisesta ja käyttämisestä.

3 Lain asettamat velvoitteet ja oikeudet Julkinen sektori Käyttövelvollisuus - Valtion hallintoviranomaiset ja virastot - Laitokset ja liikelaitokset - Kunnalliset viranomaiset niiden hoitaessa laissa niille säädettyjä tehtäviä - Tuomioistuimet ja muut lainkäyttöelimet Käyttövelvollisuus koskee näitä palveluita: Palvelunäkymät Palvelutietovaranto Palveluväylä Tunnistaminen (vahvan tunnistuksen osalta) Viestinvälitys Verkkomaksamisen palvelu Oikeus käyttää kaikkia palveluita Laissa säädetyn julkisen hallintotehtävän hoitamiseksi: - Julkisen hallinnon viranomaiset (mukaan lukien käyttövelvoitetut) - Itsenäiset julkisoikeudelliset laitokset - Eduskunta virastoineen - Valtion talousarvion ulkopuoliset rahastot - Lailla tai lain nojalla annetulla asetuksella tai lain nojalla annetulla valtion hallintoviranomaisen päätöksellä julkista hallintotehtävää itsenäisesti hoitamaan asetetut Myös muissa tehtävissään: - Kunnalliset viranomaiset ja kuntien yhteistyöelimet Yksityinen sektori Rajoitettu oikeus käyttää palveluita Lakiin perustuvan sopimuksen nojalla tai muulla perusteella julkista tehtävää hoitava saa käyttää tässä tehtävässään muita palveluita, paitsi seuraavia, joiden tarjoamisesta päättää kyseisen palvelun palvelutuottaja: Tunnistaminen Viestinvälitys Verkkomaksamisen palvelu Yksityiset yhteisöt, säätiöt ja elinkeinonharjoittajat saavat käyttää seuraavia palveluita: Asiointivaltuudet * Palvelunäkymät * Palvelutietovaranto Palveluväylä Avoindata.fi- palvelu * Jos niillä on oikeus käsitellä asiakkaidensa yksilöivää tunnusta palveluidensa tarjoamisessa.

4 KaPA tuottaa Suomi.fi- palveluita KaPA = Kansallinen palveluarkkitehtuuri - ohjelma Tuotantokäyttö ja jatkokehitys Aikataulu Ohjaus Toteutus Hankkeet Roolit ja valtuudet Palvelunäkymät Palveluväylä Sähköinen tunnistaminen Muu digitalisaatiokehitys Suomi.fi- palvelut organisaatioille Asiointivaltuudet Palvelunäkymät Palvelutietovaranto Palveluväylä Tunnistaminen Viestinvälitys Vuoden 2018 alusta alkaen palveluiden tuottaminen tulee Väestörekisterikeskuksen lakisääteiseksi tehtäväksi.

5 Taustaa Kaikkien hankkeiden toteutus on käynnissä Hankkeissa on myös useita alaprojekteja Suomi.fi- palvelujen asemoituminen osaksi sähköisen asioinnin perusprosessia on kuvattu alla Yhtenäinen käyttökokemus Palvelun löytäminen Tunnistau- tuminen Asiointipalvelu Asiointirooli Perusrekisteri- tiedot Vuorovaikutus Päätös Suomi.fi- palvelunäkymät Suomi.fi- palvelutieto- varanto Suomi.fi- tunnistaminen Suomi.fi- asiointi- valtuudet Valtuusrekisteri Suomi.fi- palveluväylä Suomi.fi- palvelunäkymät Suomi.fi- viestinvälitys Suomi.fi- palvelunäkymät Suomi.fi- viestinvälitys Suomi.fi- palvelunäkymät Hallinnon karttapalvelu

6 Suomi.fi- palvelukokonaisuus Kansalaiselle / yritykselle / viranomaiselle: - Yksi identiteetti, monta roolia - (Vahva) tunnistautuminen - Palvelut ja oppaat eri elämäntilanteisiin Suomi.fi - Puolesta asiointi - Viestintä ja vuorovaikutus Minä Käyttäjä Toinen henkilö Yritys Palveluntarjoajalle: Omat tiedot Kansalainen Yrityksen edustaja Viranomainen [ Yksityiset palvelut ] Omat viestit Julkiset palvelut

7 Suomi.fi- palvelukokonaisuuden hyödyt Kansalaiselle / yritykselle / viranomaiselle: - Palvelut ja oppaat eri tilanteisiin - (Vahva) tunnistautuminen, kertakirjautuminen - Yksi identiteetti, monta roolia - Omat tiedot ja viestit, vuorovaikutus - Henkilön ja yrityksen puolesta asiointi Valtionhallinnolle / kunnille / yrityksille / yhteisöille: - Hyvä käyttäjäkokemus ja palvelutaso - Löydettävyys, itsepalvelun tukeminen - Helppo ja kustannustehokas ylläpito - Säästöt - Luotettavuus, turvallisuus - Uudet mahdollisuudet Viestin- välitys Palvelu- näkymät Palvelutietovaranto Tunnista- minen Palveluväylä Asiointi- valtuudet

8 Suomi.fi- palvelukokonaisuus Palveluntarjoajat - Verkkopalvelut - Asiointipalvelut - Järjestelmät - Rekisterit - Tunnistusvälineet - Tunnistaminen Palvelunäkymät Kaikille avoin sisältö - Julkishallinnon palvelujen tiedot, oppaat ym. Tunnistetun käyttäjän palvelut ja sisältö Omat tiedot Puolesta asiointi Omat viestit Asiointivaltuudet suomi.fi, yrityssuomi.fi viranomaisen näkymä Viestinvälitys Viestintä, tiedotus, tuki - KaPA- ohjelman aikana esuomi.fi - Kansalaisneuvonta Palveluhallintasivusto - Yhteinen kaikille palveluille - Palveluiden käyttöönotto ja tietojen hallinnointi - Asiakastuki palvelun- tarjoajille Palveluväylä Palvelutieto- varanto

9 Digitaalinen palvelualusta luo pelisäännöt ja mahdollistaa transaktiot palveluiden tarjoajien ja käyttäjien välille Palveluntarjoajat Digital Single Market Käyttäjät (käyttäjäryhmät) Toimialan palvelumarkkina, esim. SoTe Esim. huoltajat lapsiperheissä Esim. työttömät Kansalais- järjestö Yritys Virasto Konnektorit / APIt / data Käyttökokemus / käyttöliittymä Liityntäkatalogi Verkkopalvelut Suomi.fi / Yrityssuomi.fi Palveluväylä Tunnis- taminen Asiointi- valtuudet, Katso Sähköinen allekirjoitus Sähköinen valtakirja Palvelutieto- varanto Viestin- välitys Ajanvaraus- palvelu Avoindata.fi Tietovarannot Tapahtumalokit ja analytiikkamoottori

10 Suomi.fi- asiointivaltuudet Toisen henkilön tai yrityksen puolesta asioinnin mahdollistaja.

11 Suomi.fi- asiointivaltuudet Mahdollistamme henkilön puolesta- asiointioikeuden tarkistamisen ja asiointivaltuutuksen tekemisen. Katri 66 v. Liisa Kumpulainen 35 v. Ossi 70 v. Martta 72 v. Aarno 75 v. Matti Kumpulainen 37 v. Ex- puoliso Tilitoimisto Maija Matikainen 40 v. Yrittäjä Kirjanpitäjä Maijan Oy Anni 7 v. Onni 2 v. Elias 16 v. Oikeus asioida jonkun puolesta

12 Mitä palvelu tarjoaa? 1/2 Esimerkkejä: Huoltaja voi varata lapselleen hammaslääkäriajan. Toimitusjohtaja voi tehdä yrityksen puolesta Verohallinnolle kausiveroilmoituksen. Asiointivaltuuksien tarkistaminen Huoltajuustiedot Nimenkirjoittajatiedot Edunvalvontatiedot (Q2/2016)? Perusrekistereitä ovat esimerkiksi VTJ ja Kaupparekisteri. Esim. Onko tällä henkilöllä oikeus asioida asiakkaani puolesta? Onko tällä henkilöllä oikeus asioida asiakasyritykseni puolesta?

13 Mitä palvelu tarjoaa? 2/2 Tulevaisuudessa hyödynnetään valtuusrekisteriä, johon tallennetaan sähköiset valtuutukset, ja josta tehdään valtuutusten tarkistus. Mahdollistaa valtuutusten sähköisen antamisen organisaation sisällä (esim. toimitusjohtaja voi valtuuttaa kontrollerin). Suomi.fi- asiointivaltuudet valtuusrekisteri: Teemme taustatarkistuksen puolestasi Ei valtuuksien hallinnointia Helppo valtuuttaminen organisaation sisällä Päämies voi valtuuttaa asiamiehen asioimaan puolestaan VAHVISTUS PYYNTÖ Valtuutukset Valtuus- rekisteri Valtuusrekisteri 1. Kansalainen tai yritys voi luoda ja tallentaa valtuutuksia sähköisessä muodossa 2. Valtuudet voidaan tarkistaa sähköisesti TULOSSA 2017

14 Hyödyt Säästöt, hyvä käyttäjäkokemus, parempi palvelutaso, nopea käyttöönotto Sujuva itsepalvelu 24/7 Luotettavuus Pienemmät väärinkäytösten riskit Sujuvammat prosessit Uudet mahdolli- suudet Parempi asiakaspalvelu

15 Miten palvelu toimii? 1. Henkilön puolesta asiointi 2. Yrityksen puolesta asiointi Suomi.fi- asiointivaltuudet tai Asiointi- palvelu Kysely Vastaus Web API Sääntömoottori 3. Valtuuttaminen Pyynnöt Kysely Vastaus Web API Suomi.fi- palveluväylä Asiointi- palvelu VTJ Edunval- vontatiedot Valtuutukset Kansallinen valtuus- rekisteri Kauppa- rekisteri YTJ

16 Mitä tämä edellyttää? Tekninen näkökulma Käyttöliittymämuutokset asiointipalvelussa Asiointivaltuuskyselyn rakentaminen tietojärjestelmään Prosessit Uuden toimintaprosessin ja ohjelmiston ominaisuuden kouluttaminen ja jalkauttaminen käyttäjille Suomi.fi- palvelunäkymän tai vastaavan käyttöliittymän käyttöönotto (valtuutusten hallintaan) Vahva tunnistus, esim. Suomi.fi- tunnistamista hyödyntämällä Tarkista onko ohjelmistotoimittajasi jo integroinut palvelun osaksi omaa ohjelmistoaan!

17 Suomi.fi- palvelunäkymät Kansalaisen ja yrityksen ikkuna julkisiin palveluihin.

18 Suomi.fi- palvelunäkymät Tarjoamme julkishallinnon asiakkaille pääsyn sähköisiin palveluihin helposti yhdestä paikasta.

19 Mitä palvelu tarjoaa? 1. Sähköiset palvelut helposti saavutettavissa 2. Kaikkien palvelukanavien tiedot 3. Omat tiedot 4. Helppo sähköinen viestintä kansalaisten, yritysten ja viranomaisten välillä 5. Älykkäät oppaat Palvelunäkymät = Suomi.fi + Yrityssuomi.fi Suomi.fi- palvelunäkymät suomi.fi Minä eri rooleissa Tarvitsemani palvelut Viestini Toisen puolesta asiointi Asiointi- valtuudet Palvelutieto- varanto Palveluväylä Tunnista- minen Viestinvälitys

20 Miten palvelu toimii? Palvelu- ja rekisteritiedot Palvelunäkymissä Tietoja tarjotaan käyttäjän sijainnin, elämäntilanteen ja valintojen mukaan. Esimerkkejä: Käyttäjä näkee kaikki julkishallinnon palvelut, omat tietonsa niissä ja viranomaisten viestit yhdestä paikasta. Asiointi- palvelu Organisaation tarjoamat palvelut Julkishallinnon organisaatio Muut palvelut Suomi.fi- palvelunäkymät suomi.fi Minä eri rooleissa Tarvitsemani palvelut Viestini Toisen puolesta asiointi Käyttäjä saa henkilökohtaisia tietoja ja herätteitä, esim. ajanvarauksista, poikkeustilanteista ja tärkeistä julkishallinnon päivämääristä. Palvelutietovaranto Palvelu- ja organisaatiotiedot Palveluväylä Rekisterit

21 Hyödyt Säästöt, hyvä käyttäjäkokemus, parempi palvelutaso, nopea käyttöönotto Perusrekistereissä olevien tietojen laadun paraneminen Korkea käytettävyys Helppo pääsy yhteisiin palvelukokonaisuuksiin Palveluiden parempi löydettävyys Sujuvammat prosessit Uudet mahdolli- suudet Turvallinen ja luotettava, helppo sähköinen asiointi asiakkaan kanssa Mahdollisuus työkuorman tasaamiseen asiakkaan aktivoinnin kautta Parempi asiakaspalvelu

22 Mitä tämä edellyttää? Tekninen näkökulma Omien palvelujen tunnistaminen ja kuvaaminen Suomi.fi- palvelutietovarantoon Palveluväyläliitännän toteuttaminen Suomi.fi- palveluväylään o Perusrekisterin tai asiakkuustieto- järjestelmän kytkeminen Palveluväylään, mikäli halutaan siirtää olemassa olevia tietoja Prosessit Toimintatapojen tarkastaminen niin että uudet mahdollisuudet voidaan hyödyntää täysimittaisesti Tietojen ylläpidon organisointi Palauteprosessin ja tietolupakäytäntöjen selvittäminen Mahdolliset rajapintojen muutokset tai uusien rajapintojen toteuttaminen Liitynnän toteuttaminen Suomi.fi- viestinvälitykseen

23 Suomi.fi- palvelutietovaranto Kaikki oleellinen julkishallinnon palveluista yhdessä paikassa.

24 Mikä Suomi.fi- palvelutietovaranto (PTV) on? Kansallinen tietovaranto julkisen hallinnon palveluja ja palvelukanavia kuvailevien tietojen tallentamiseen, säilyttämiseen ja hyödyntämiseen rajapintojen kautta PTV sisältää: Palvelukuvaukset Palvelukanavat * Organisaatiotiedot * Sähköiset kanavat, puhelinkanavat ja palvelupisteet. Palvelupisteet voidaan kytkeä esteettömyystiedon sisältävään esteettömyyssovellukseen. PTV:n käyttöönotto ei edellytä liittymistä palveluväylään PTV:n ylätason konseptikuvaus: konseptikuvaus

25 Palvelulupauksemme Palvelutietovaranto mahdollistaa tiedon erinomaisen löydettävyyden ja tekee mahdolliseksi palvelutietojen tuottamisen yhdellä kerralla, osana normaalia palvelutuotantoa. Omat palvelu- tiedot Muiden palvelu- tiedot Suomi.fi- palvelutietovaranto Julkiset palvelut ja niiden palvelukanavat yhdenmukaisesti kuvailtuna Hyödynnettävissä missä tahansa sähköisessä palvelussa Suomi.fi- palvelunäkymät Oma asiointi- palvelu Muiden asiointi- palvelut

26 Hyödyt Luotettavuus, säästöt, hyvä löydettävyys, hyvä käyttäjäkokemus, parempi palvelutaso, nopea käyttöönotto Palvelutietojen yhtenäisyys, ymmärrettävyys ja tarkkuus Asiakas- ja tilannetarvelähtöisyys Vertailtavuus, yhdisteltävyys, monipuolinen uudelleenkäytettävyys Valtakunnallinen näkyvyys Sujuvammat prosessit PTV Uudet mahdollisuudet Tietojen kuvailu vain yhteen paikkaan, helppo ja kustannustehokas ylläpito Julkishallinnon palvelukentän yhtenäisyys ja siilottomuus Parempi asiakaspalvelu Parempi tiedon laatu

27 Miten palvelu toimii? Esimerkkejä: Yhteinen palvelutietovaranto mahdollistaa organisaatioiden palvelutietojen saannin asiointipalveluihin. Lakisääteisten palvelujen yleiskuvausten keskitetty päivitys vähentää työtä ja lisää tietojen ajantasaisuutta. Omat ja muiden palveluihin liittyvät tiedot saadaan sähköisiin palveluihin yhdenmukaisesti. Palvelutietovarannon kokonaisuus Julkishallinnon organisaatio Asiointi- palvelu Organisaation tarjoamat palvelut PTV- ylläpito- käyttöliittymä - Palvelu- ja organisaatiotiedot, joita ei saada lähdejärjestelmistä - Käyttäjänhallinta Kunta.fi Virasto.fi Ministerio.fi Muu PTV- tiedot palveluiden käytettävissä rajapinnan kautta Suomi.fi- palvelutieto- varanto PTV Suomi.fi- palvelunäkymät Sisältöjen ylläpitäjät Lähdejärjestelmät, joiden tietoja tuodaan PTV:hen.

28 Käyttöönotto- prosessin vaiheet 1. Mikä on PTV? 2. Organisoituminen Perehdy PTV:n mahdollisuuksiin, tietomalliin, hyötyihin ja tehtäviin Määrittele PTV- vastuutaho Aseta tavoitteet Resursoi ja aikatauluta projekti 3. Palveluiden tunnistaminen ja määrittely Selvitä nykytila Tunnista palvelut Varmista tietomallin pakolliset tiedot 4. PTV- tietojen tuottaminen 5. Ylläpito Priorisoi palvelut Tuota palvelutiedot PTV:hen Huolehdi tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta Ylläpitäjä saa automaattiset muistutukset tietojen päivittämisestä

29 Mitä tämä edellyttää? Tekninen näkökulma Omien palvelujen tunnistaminen ja kuvaaminen Suomi.fi- palvelutietovarantoon Prosessit Toimintatapojen tarkastaminen niin että uudet mahdollisuudet voidaan hyödyntää täysimittaisesti Palvelu- ym. tietojen ylläpidon organisointi Palauteprosessin ja tietolupakäytäntöjen selvittäminen

30 Suomi.fi- palveluväylä Sähköisten palveluiden yhtenäistäjä ja tiedon välittäjä.

31 Suomi.fi- palveluväylä Tarjoamme vakioidun tavan tietojen siirtoon organisaatioiden välillä ja mahdollistamme turvallisten palvelukokonaisuuksien rakentamisen. Suomi.fi- palveluväylä Liityntäkatalogi Ympäristö Tiedonsiirto

32 Mitä palvelu tarjoaa? Hyödyt syntyvät väylään kytketyistä tiedoista ja palveluista. Suoraa säästöä esim. resursseissa, ei enää erillisiä yhteydenottoja tietojen saamiseksi viranomaisten välillä, ei enää paperisten dokumenttien siirtämistä viranomaiselta toiselle. Esim.: Palveluväylän kautta eri viranomaiset voivat tarjota toisilleen käyttöoikeuksia sähköisiin palveluihin ja tietokantoihin. Liityntäkatalogi Ympäristö Tiedonsiirto Kaikki palveluväylän rajapinnat ja integraatiot selailtavissa o Tekniset kuvaukset o Hallinnolliset kuvaukset o Tieto integraation sijainnista palveluväylässä Välineitä tietovarantojen ja järjestelmien palveluväyläliityntöjen hallintaan o Järjestelmä- ja organisaatiotason oikeuksien määrittely o Tietoturvan ja tietosuojan standardinmukainen toteutus Helpot ja vakioidut mallit Tietovarantojen ja palvelujen käyttö ja julkaiseminen organisaatioiden välillä o Julkiset ja yksityiset organisaatiot

33 Miten palvelu toimii? Palveluväylän kokonaisuus Liitettäviä palveluita voivat olla mm.: Yhteiset valtion ja kuntien palvelut Asiointi- palvelu Muut palvelut Suomi.fi- palveluväylä Liityntäkatalogi Suomi.fi- asiointivaltuudet Suomi.fi- palvelunäkymät Julkisen hallinnon kohdealue- ja toimialakohtaiset palvelut Yrityssektorin palvelut Tunnistuspalvelut Organisaation tarjoamat palvelut Julkishallinnon organisaatio tai yritys Ympäristö Tiedonsiirto Suomi.fi- palvelutietovaranto Suomi.fi- tunnistaminen Tietovarannot Muut Suomi.fi- palvelut hyödyntävät palveluväylää. Raportointi Lokitiedot Hallinta Tietoturva

34 Palveluväylän kokonaisuus Perustietovarannot Valtion palvelut Kuntien palvelut Yritysten palvelut VY- verkko Integraatioalusta (esim. VIA) Integraatio- alusta KY- verkko Suomi.fi- palveluväylä Internet Palvelunäkymät Kansalainen Yritys Viranomainen Palvelutieto- varanto (PTV) Tunnista- minen Kansallinen palveluarkkitehtuuri Asiointi- valtuudet Liityntä- katalogi Palveluväylän hallinta Tietoturva, raportointi, lokipalvelu

35 Miten palvelu toimii? Vyöhykkeet ja väyläratkaisut Kansallinen palveluväylä = Suomi.fi- palveluväylä + muut vyöhykkeet esim. VY ja KY Eri toimijat sijaitsevat usein Kansallisen palveluväylän eri vyöhykkeillä. Integraatiossa käytettävä väyläratkaisu riippuu palvelun kutsujan ja tarjoajan vyöhykkeestä. Tarjoaja Kutsuja Julkinen vyöhyke (Internet) KY VY Julkinen vyöhyke (Internet) Julkinen Julkinen KY Julkinen VY Julkinen KY Web KY KY KY VY KY VY Web VY KY VY VY VY Väyläratkaisu (alustava) Suomi.fi- palveluväylä Suomi.fi / VIA / muu VIA / muu

36 Liityntäkatalogi Liityntäkatalogi sisältää tekniset sekä hallinnolliset kuvaukset kaikista palveluväylässä julkaistuista rajapinnoista.

37 Hyödyt Luotettavuus, säästöt, hyvä löydettävyys, tietojen laadun paraneminen, parempi palvelutaso Yksinkertainen ja nopea mukaantulo Yksi rajapinta - > dokumentit ja metatiedot vain kertaalleen Elinkaaren tuki ja varmuus Tietoturva Yhden luukun periaate Sujuvammat prosessit Sujuvampi itsepalvelu Näkyvyys Palveluiden yhteentoimivuus Uudet mahdollisuudet

38 Mitä tämä edellyttää? Tekninen näkökulma Liityntäpalvelin Liityntäpalvelimen huomioiminen järjestelmä- ja ohjelmistohankinnoissa Liittymät Liittymien toteuttaminen omien palveluiden ja Suomi.fi- palveluväylän välille Prosessit Uuden hajautetun integraatiomallin kouluttaminen ja jalkauttaminen arkkitehdeille, ohjelmistokehittäjille ja liiketoiminnan edustajille Kysy ohjelmistotoimittajaltasi palveluväylävalmiuksista

39 Suomi.fi- tunnistaminen Tunnistus.fi- ja Vetuma- palveluiden korvaaja. Julkinen sektori

40 Palvelulupauksemme Tarjoamme mahdollisuuden Suomen ja EU- kansalaisen sähköiseen tunnistamiseen tietoturvallisesti eri tunnistusvälineitä hyödyntäen. Ratkaisujen yhtenäisyyden mahdollistaja Kustannuksia säästävä Avoimen lähde- koodin tuotteisiin perustuva Korkean tieto- turvan ratkaisu Jatkuvasti kehittyvä Läpinäkyvästi kehitetty ja viestitty Suomen ja EU- kansalaisen sähköinen tunnista- minen Kertakirjau- tuminen julkishallinnon sähköisiin palveluihin Selainpohjainen, pääte- laiteriippumaton Sopivien tunnistus- välineiden käyttö Responsiivinen Käytettävissä 24/7 Modulaarinen Skaalautuva Esteetön (WCAG taso AA)

41 Miten palvelu toimii? Julkishallinnon organisaatio ottaa Suomi.fi- tunnistamisen käyttöön asiointipalvelussaan ja hallinnoi itse sekä käyttöoikeuksia että konfiguraatioita. Tunnistamispalvelun kokonaisuus Julkishallinnon organisaatio Pääkäyttäjä Asiointi- palvelu Tarjoaa asiointipalvelun Hallinnoi käyttö- oikeuksia ym. Käyttäjä ohjataan tunnistautumaan Suomi.fi- tunnistaminen Hallintaliittymä Hallinnollinen Tekninen Käyttää valittuja tunnistusvälineitä Konfiguroi, ylläpitää Julkishallinnon IT- toimittaja

42 Miten toimin? Nykyiset Tunnistus.fi- ja Vetuma- palvelut korvataan uudella Suomi.fi- tunnistamisella Suomi.fi- tunnistaminen 1. Kartoita muutostarpeet asiointipalveluissa 2. Laadi aikataulu asiointipalvelukohtaisesti (tutustu tukimateriaaliin) 3. Liity testiympäristöön Palvelunäkymien beta.suomi.fi julkaisu, hyödyntää tunnistuspalvelua Tunnistus.fi- migraatio Tunnistus.fi- palvelu poistuu käytöstä Vetuma- palvelu poistuu käytöstä 4. Ota tunnistuspalvelu käyttöön Vetuma- migraatio Tunnistuspalvelun jatkuva kehittäminen

43 Mikä muuttuu? Ei erillisiä pankkisopimuksia Keskitetty rahoitusmalli Liittyminen ja palvelun hallinta helposti itsepalveluna Asiointipalvelu voi valita itse haluamansa tunnistuspalveluntarjoajat Väestötietojärjestelmästä ajantasaiset tiedot vahvasti tunnistetuista käyttäjistä Kertakirjautuminen Entistä käytettävämpi Esteettömyys Ei maksamisen palveluita Uudenlainen kansalaisen näkymä Mikä säilyy? o SAML2 profiili o Loppukäyttäjän tuki kansalaisneuvonnassa o Kaikki markkinaehtoiset vahvan tunnistamisen välineet Mitä tulee myöhemmin? o Kevyen tunnistamisen välineet o EU kansalaisten tunnistaminen rajat ylittävissä asioinneissa

44 Käyttöönotossa huomioitavia asioita Onko asiointipalvelussanne käytössä Vetuma SAML2 (SAML2 attribute response profiili) - rajapinta? o Tunnistuspalvelu tukee SAML2- standardia, ja täten käyttöönotto on helppoa. Yksinkertaisimmillaan luottosuhteen uudelleen määritys ja testaus riittää asiointipalvelun liittämiseksi. Onko käytössänne Vetuman vanha rajapinta? o Tunnistuspalvelu ei tue Vetuman vanhaa rajapintaa ja rajapinta tulee muuttaa SAML2- rajapinnaksi. Muutoksen valmistelun voi aloittaa jo nyt, ja testausta voi suorittaa tunnistuspalvelun testiympäristössä. Onko tulossa uusia tunnistettuja käyttäjiä tarvitsevia palveluita tai muutoksia nykyisiin palveluihin? o Suosittelemme SAML2- rajapinnan käyttämistä palveluissa. Onko asiointipalvelussanne käytössä maksaminen? o Tunnistuspalvelussa ei ole maksamiseen liittyviä ominaisuuksia. Verkkomaksamisen palvelu tulee myöhemmin käyttöön tätä tarkoitusta varten.

45 Suomi.fi- viestinvälitys Suoraviivainen viestintä julkishallinnon asiakkaille. Julkinen sektori

46 Suomi.fi- viestinvälitys Mahdollistamme viranomaisten sähköisen tiedoksiantoviestinnän riippumatta siitä, missä formaatissa asiakas viestit haluaa vastaanottaa. Suomi.fi- viestinvälitys on viranomaisten keskitetty viestioperaattori, joka vastaa viestien toimittamisesta käyttäjälle ja käyttäjän valitsemaan kanavaan. Omat viestini - osio Palvelunäkymissä on kansalaisen ja yrityksen edustajan oma sähköinen postilaatikko, joka korvaa nykyisen Asiointitilin. Se toteutetaan Suomi.fi- viestinvälityksen avulla.

47 Mitä palvelu tarjoaa? 1. Viestioperaattori, joka mahdollistaa viranomaisten tiedoksiantoviestinnän digitalisoinnin 2. Erityyppisten viestien välittäminen: - Sähköiset viestit (lähetys ja vastaanotto) - Herätteet (tekstiviesti tai sähköposti) - Tapahtumaviestit - Paperipostitus 3. Käyttäjälle Omat viestini - osio (sähköinen postilaatikko) uudessa Suomi.fi- palvelussa Palvelu korvaa nykyisen Asiointitilin vuonna 2017.

48 Miten palvelu toimii? Viestinvälityksen kokonaisuus Suomi.fi- viestinvälitys Viranomaisen sähköinen palvelu VIA ym. Julkishallinnon organisaatio - Sähköposti - Asianhallinta - Lomakkeet - Rajapinnat - Connectorit Suojattu yhteys Viestien toimittaminen haluttuun kanavaan Sähköinen postilaatikko Herätteiden lähettäminen Vastausviestien välittäminen Herätteet Paperi- posti Suomi.fi- palvelunäkymät Omat viestini Julkishallinnon asiakas

49 Hyödyt Sähköinen viestintä º Maksuton º Yksi prosessiosoite, monta kanavaa Palvelun käyttö º Muunneltavissa käyttötarpeiden mukaan º Todisteellinen tiedoksianto º STIII- tietoturva (Sote) Käyttäjät º Myös henkilötunnuksettomat käyttäjät º Ei erillisiä rekistereitä henkilöiden tavoitettavuustiedoista º Ei tarvitse erillistä organisaatio/ palvelukohtaista suostumusta Suomi.fi- palvelukokonaisuuden hyödyt º Yhtenäinen käyttäjäkokemus, puolesta asiointi, valtuuttaminen, vahva tunnistus jne.

50 Mitä tämä edellyttää? Tekninen näkökulma Palveluun liittyminen Oman järjestelmän liittäminen Sähköpostin liittäminen Asianhallinnan liittäminen Lomakkeiden liittäminen Olemassa olevien järjestelmien ja rekisterien tarvekartoitus Prosessit Viestinvälityspalvelun tuominen osaksi sähköistä asiointia Kysymyksiä: º Miten toimitamme tiedoksiantoja? º Miten otamme vastaan asiakkaiden lomakkeita/viestejä? º Mitä tietoja asiakkaille jää todisteeksi? º Miten palvelemme henkilötunnuksettomia käyttäjiä? º Onko tarvetta korotetun tietoturvatason viestinnälle?

51 Yleistä Suomi.fi- palveluista

52 Kustannukset Liittyminen ja käyttäminen on julkishallinnon organisaatioille maksutonta Käyttöönottokustannukset kukin asiakas maksaa itse o Tekninen integraatio o Asiointipalvelukohtainen ohjeistus o Käyttöönottoprojektin hallinta

53 Rahoitusmahdollisuudet Vain julkiselle sektorille Valtiovarainministeriö voi myöntää Suomi.fi- palveluita käyttöönottavalle julkisen hallinnon organisaatiolle rahoitusta 1. Suomi.fi- palveluväylän hyödyntämisen suunnitteluun 2. Palvelujen tai tietovarantojen liittämiseen Suomi.fi- palveluväylään Rahoitusta: o o o Voi hakea rahoitusta molempiin käyttökohteisiin, erillisillä hakemuksilla. Ei myönnetä uusien asiointipalveluiden ja tietovarantojen kehittämisen kustannuksiin. Myönnetään enintään 75 % esitettävän hankkeen kokonaiskustannuksista. Rahoituksella toteutettavat tuotokset on tarkoitettu vapaasti käytettäviksi, levitettäviksi ja edelleen kehitettäviksi. Järjestelmiin tehtyjä liityntöjä palveluväylään voivat käyttää hyväksi myös muut julkisen hallinnon ja yksityisen sektorin organisaatiot.

54 Miten toimin? 1. Tutustu saatavilla olevaan tukimateriaaliin. 2. Tutustu liitettyihin perustietovarantoihin (YTJ, VTJ, KTJ, Trafi tms.) oman tulevan palvelun näkökulmasta. 3. Rekisteröidy ja anna tarvittavat tiedot liity.suomi.fi- osoitteessa. 4. Asiakaspalvelu ottaa sinuun yhteyttä palvelun käyttöönotosta sopimiseksi.

55 Lisätietoa liity.suomi.fi

56 Suomi.fi- palveluiden käyttäjiä

57 Trafi Ajoneuvotiedot palvelunäkymään Trafin tavoitteena on olla digitaalisten palveluiden tuottamisen edelläkävijä. Kansallisen palveluarkkitehtuurin (KaPA) hyödyntämisen ensimmäisessä vaiheessa Trafin päämääränä oli Omat ajoneuvot - listauksen tuominen kansalaisen palvelunäkymään. Tärkeimmät hyödyt 1. Teknisen ympäristön rakentamisen myötä tietoja ja palveluita voidaan lisätä järjestelmään nopeasti ja vaivattomasti. 2. Kansalaiset saavat jatkossa helpommin tietoa eri rekistereistä ja palveluista ja heidät ohjataan kätevästi sähköisten palveluiden ääreen. Projektin yksityiskohtia Trafilla oli valmiina Omat ajoneuvot - listaus asiointipalvelussaan. Suurin työ oli teknisen ympäristön rakentaminen. Keskeisin haaste liittyi aikatauluihin, sillä Trafilla oli monta isoa projektia samanaikaisesti käynnissä. Työmäärää helpottivat valmis ajoneuvolistaus ja aiemmin tunnistetut palvelut. Haasteista selvittiin VRK:n tarjoaman teknisen tuen ja referenssiryhmän avulla. Projekti vei Trafilta 22 henkilötyöpäivää. Projektin eteneminen Yhteistyön aloitus kevät 2015 Palveluväylään liittyminen syksy 2015 Palvelutietojen tuominen Palvelutietovarantoon Ajoneuvotiedot näkyvissä Palvelunäkymissä (beta.suomi.fi) Vesiajoneuvolistaus Palvelunäkymiin Henkilöasiakkaiden palvelut Palvelutietovarantoon Suomi.fi- tunnistamisen ja - asiointivaltuuksien käyttöönotto alk. syksy 2015 joulukuu 2015 vuosi 2016 vuosi 2016 vuosi 2016 Yhteistyö sujui hyvin. Kun aikataulupaineet olivat pahimmillaan, tuli sopivasti muistutuksia ja tarjottiin apua, ja niin vedettiin homma yhdessä maaliin. - Maaria Toikka, sähköisen asioinnin kehityspäällikkö, Trafi Trafi oli erittäin innostunut KaPA:sta ja heidän kanssaan oli helppo sopia asioista. Trafin oma aktiivinen ote ja panostus mahdollistivat aikataulussa pysymisen. - Timo Merikallio, Projektipäällikkö, Väestörekisterikeskus

58 Mikkelin kaupunki Palveluiden kuvaaminen Palvelutietovarantoon Mikkelin kaupunki haluaa olla mukana edistämässä julkishallinnon asioinnin keskittämistä ja palveluiden asiakaslähtöisyyttä. Mikkeli kuvaa ensimmäisenä organisaationa Palvelutietovarantoon kaikki lakisääteiset palvelunsa ja myös muita kuntalaisten palveluita. Tärkeimmät hyödyt 1. Asiointi helpottuu, kun palvelut on kuvattu joka paikkaan samalla tavalla, ja kuvaukset sisältävät asiakkaan kannalta olennaisia tietoja. 2. Kaupungin työntekijöiden tiedonhaku helpottuu, asiakkaita pystytään palvelemaan entistä paremmin. Projektin yksityiskohtia Projektin eteneminen Yhteistyön aloitus syksy 2015 Ensimmäiset palvelukuvaukset PTV:n tietomallin mukaan. Työpajat toimialojen kanssa. Kuvaamistyö jatkunut koko kevään, toimintamallien hiominen Pilottiprojekti päättyy, kokemusten jakaminen muille syksy 2015 kevät 2016 kesä 2016 PTV pakottaa ajattelemaan uudella tavalla, asiakkaan näkökulmasta. On elintärkeää, että kunnat lähtevät mukaan, jotta tietoja ei enää kuvata useaan paikkaan eri tavalla. - Heli Hänninen, asiakaspalvelupäällikkö, Mikkelin kaupunki Mikkeli korostaa PTV- yhteyshenkilön roolia: Jonkun on vastattava kokonaisuudesta ja huomioitava palveluiden käyttäjät. Keskeisimmät haasteet ovat liittyneet päällekkäisiin rekistereihin, tietojen kuvaamiseen ja kansallisiin palveluihin liittyviin linjauksiin (esim. sote). Haasteista selviämiseen ovat auttaneet tiivis yhteistyö ja isojen linjausten teko yhdessä. Mikkelillä on mukana osa- aikainen projektipäällikkö ja täysipäiväisesti kaksi palveluiden kuvaajaa sekä kymmeniä muita työntekijöitä. Mikkeli aikoo hyödyntää PTV:tä jatkossa laajasti palveluissaan. Tietojen ylläpito ja hallinta PTV- ylläpitokäyttöliittymän kautta Tietojen hyödyntäminen rajapintojen kautta Hyödyntääkö jatkossa muita Suomi.fi- palveluita?! vuosi 2016 vuosi 2016 Mikkelin pilottiprojekti on ollut todella hyödyllinen seuraavia käyttöönottoja ajatellen. Olemme saaneet arvokasta ruohonjuuritason palautetta ja huomioita niin sisältöasioihin, tietomalliin kuin toimintatapoihin. - Annette Hotari, projektipäällikkö, Väestörekisterikeskus

59 Esimerkkejä

60 Esimerkki: Sähköinen päivähoitohakemus Kunta.fi Suomi.fi- palvelunäkymät Kirjautu- minen Päivähoito- hakemus Tieto päätöksestä - Päivähoitopaikat - Oppaat - Omat viestit - Herätteet Päätös Päivähoito- järjestelmä Palvelutietovaranto Viestinvälitys Palveluväylä Tunnistaminen VETUMA Sovitin- palvelu Liityntä- palvelin Väestötieto- järjestelmä

61 ESIMERKKI KANSALAISEN KÄYTTÖTAPAUKSESTA Päivähoitopaikkojen varaaminen on mahdollista kahden viikon kuluttua. Tutustu ja varaa hoitopaikka Suomi.fi- verkkopalvelu kansalaiselle Matti Kumpulainen pyytää valtuutusta lapsen Elias (121212A1212) päivähoitopaikan hakemiseen. Hyväksy vastaamalla A Vahvistus: Pyytämäsi valtuutus XYZ (Martta Kumpulainen) on hyväksytty. Tee hakemus Oppaat ja palvelut Tietoa päivähoidosta Päivähoitopaikat Kirjaudu pankkitunnuksilla Omat tiedot Läheiset henkilöt Lähellä sijaitsevat hoitopaikat Tee valtuutuspyyntö Tee hakemus Viestinvälitys Palvelunäkymät Tunnistaminen Asiointivaltuudet Palvelutietovaranto Palveluväylä

62 ESIMERKKI YRITYKSEN KÄYTTÖTAPAUKSESTA Muistutus: Edustamasi yrityksen auto LÄT- 515 on katsastettava kuukauden kuluessa. Ajoneuvon hallinta Suomi.fi- verkkopalvelu yritykselle Matti Kumpulainen on valtuuttanut sinut hallinnoimaan yrityksenne ajoneuvoa LÄT Ajoneuvon tiedot Oppaat ja palvelut Ajoneuvojen hallinta Ajoneuvon myyminen Kirjaudu mobiilivarmenteella Yrityksen tiedot Ajoneuvojen tiedot Yrityksen nimenkirjoitusoikeudet Tee valtuutus Viestinvälitys Palvelunäkymät Tunnistaminen Asiointivaltuudet Palvelutietovaranto Palveluväylä

63 Lisätietoa ja tukimateriaalia: Liity mukaan:

Suomi.fiasiointivaltuudet

Suomi.fiasiointivaltuudet Suomi.fiasiointivaltuudet Julkishallinto, valtion ja kuntien yhtiöt 18.11.2015 Versio 2.0, JAVO132 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten

Lisätiedot

Suomi.fi-palveluväylä

Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palveluväylä 18.11.2016 Versio: 3.0, JPVO122 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Palveluväylän kokonaisuus 5. Vyöhykkeet ja väyläratkaisut

Lisätiedot

Suomi.fi-palvelunäkymät. Kansalaisen ja yrityksen ikkuna julkisiin palveluihin.

Suomi.fi-palvelunäkymät. Kansalaisen ja yrityksen ikkuna julkisiin palveluihin. Suomi.fi-palvelunäkymät Kansalaisen ja yrityksen ikkuna julkisiin palveluihin. KaPA tuottaa Suomi.fi-palveluita KaPA = Kansallinen palveluarkkitehtuuri -ohjelma Tuotantokäyttö ja jatkokehitys Aikataulu

Lisätiedot

Suomi.fi-asiointivaltuudet. Toisen henkilön tai yrityksen puolesta asioinnin mahdollistaja.

Suomi.fi-asiointivaltuudet. Toisen henkilön tai yrityksen puolesta asioinnin mahdollistaja. Suomi.fi-asiointivaltuudet Toisen henkilön tai yrityksen puolesta asioinnin mahdollistaja. Esityksen sisältö 1. Palvelulupauksemme 2. Mitä palvelu tarjoaa? 3. Miten palvelu toimii? 4. Mitä tämä edellyttää?

Lisätiedot

Suomi.fi- palvelut. Kokonaisuuden ja palveluiden esittely palveluntarjoajille. 16.5.2016 Versio 2.3, JYO162

Suomi.fi- palvelut. Kokonaisuuden ja palveluiden esittely palveluntarjoajille. 16.5.2016 Versio 2.3, JYO162 Suomi.fi- palvelut Kokonaisuuden ja palveluiden esittely palveluntarjoajille 16.5.2016 Versio 2.3, JYO162 Taustaa Kansallisen palveluarkkitehtuurin ohjelmakokonaisuuteen sisältyvät seuraavat kehityskohteet:

Lisätiedot

Suomi.fi -valtuudet Suomi.fi -palvelukokonaisuudessa Petteri Ohvo Sähköisen asioinnin tietoturvaseminaari

Suomi.fi -valtuudet Suomi.fi -palvelukokonaisuudessa Petteri Ohvo Sähköisen asioinnin tietoturvaseminaari Suomi.fi -valtuudet Suomi.fi -palvelukokonaisuudessa 03.10.2017 Petteri Ohvo Sähköisen asioinnin tietoturvaseminaari Kansallinen palveluarkkitehtuuri -ohjelma Toteutetaan 06/2014 12/2017 digitaalisten

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät Suomi.fi -palvelunäkymät Julkishallinto 07.09..2015 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5. Miksi? Hyötynäkökulma 6. Mitä tämä edellyttää?

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi-palveluväylä

suomi.fi Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palveluväylä Julkishallinto, valtion ja kuntien yhtiöt 11.9.2015 Versio 1.0 JPV031 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5.

Lisätiedot

Suomi.fi-palvelut. Kokonaisuuden ja palveluiden esittely lyhyesti Versio 1.0

Suomi.fi-palvelut. Kokonaisuuden ja palveluiden esittely lyhyesti Versio 1.0 Suomi.fi-palvelut Kokonaisuuden ja palveluiden esittely lyhyesti 15.12.2015 Versio 1.0 Suomi.fi Suomi.fi-palvelukokonaisuus Kansalaiselle / yritykselle: -Yksi identiteetti, monta roolia - (Vahva) tunnistautuminen

Lisätiedot

Suomi.fi-valtuudet Toisen henkilön tai yrityksen puolesta asioinnin mahdollistaja

Suomi.fi-valtuudet Toisen henkilön tai yrityksen puolesta asioinnin mahdollistaja Suomi.fi-valtuudet Toisen henkilön tai yrityksen puolesta asioinnin mahdollistaja Kunta-info 4.4.2017 Matti.Hiltunen@vrk.fi Hankepäällikkö Väestörekisterikeskus Esityksen sisältö 1. Palvelulupauksemme

Lisätiedot

Suomi.fi-asiointivaltuudet. Toisen henkilön tai yrityksen puolesta asioinnin mahdollistaja.

Suomi.fi-asiointivaltuudet. Toisen henkilön tai yrityksen puolesta asioinnin mahdollistaja. Suomi.fi-asiointivaltuudet Toisen henkilön tai yrityksen puolesta asioinnin mahdollistaja. Esityksen sisältö 1. Palvelulupauksemme 2. Mitä palvelu tarjoaa? 3. Miten palvelu toimii? 4. Mitä tämä edellyttää?

Lisätiedot

Suomi.fi-palvelut. Kokonaisuuden ja palveluiden esittely palveluntarjoajille Versio 3.01, JYO162

Suomi.fi-palvelut. Kokonaisuuden ja palveluiden esittely palveluntarjoajille Versio 3.01, JYO162 Suomi.fi-palvelut Kokonaisuuden ja palveluiden esittely palveluntarjoajille 14.2.2017 Versio 3.01, JYO162 Taustaa Kansallisen palveluarkkitehtuurin ohjelmakokonaisuuteen sisältyvät seuraavat kehityskohteet:

Lisätiedot

Kansallinen Palvelutietovaranto (PTV)

Kansallinen Palvelutietovaranto (PTV) Kansallinen Palvelutietovaranto (PTV) Miksi, miten ja mihin sitä käytetään KaPA-päivä 26.11.2015 Annette Hotari ja Nina Wiiala, Väestörekisterikeskus Mikä Suomi.fi-palvelutietovaranto (PTV) on? Kansallinen

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri TUNNISTUSPALVELU INFO

Kansallinen palveluarkkitehtuuri TUNNISTUSPALVELU INFO Kansallinen palveluarkkitehtuuri TUNNISTUSPALVELU INFO 29.9.2015 Palvelulupauksemme Tarjoamme julkishallinnolle mahdollisuuden Suomen ja EU-kansalaisen sähköiseen tunnistamiseen tietoturvallisesti eri

Lisätiedot

Suomi.fi yrityksille. Lyhyt esittely

Suomi.fi yrityksille. Lyhyt esittely Suomi.fi yrityksille Lyhyt esittely 3.3.2017 Taustaa Kansallisen palveluarkkitehtuurin ohjelmakokonaisuuteen sisältyvät seuraavat kehityskohteet: Kansallinen palveluväylä Kansallinen tunnistusratkaisu

Lisätiedot

Suomi.fi-palvelut. Kokonaisuuden ja palveluiden esittely palveluntarjoajille Versio 4.1, JYO162

Suomi.fi-palvelut. Kokonaisuuden ja palveluiden esittely palveluntarjoajille Versio 4.1, JYO162 Suomi.fi-palvelut Kokonaisuuden ja palveluiden esittely palveluntarjoajille 3.1.2018 Versio 4.1, JYO162 Taustaa Kansallisen palveluarkkitehtuurin ohjelmakokonaisuuteen sisältyvät seuraavat kehityskohteet:

Lisätiedot

Suomi.fi-palvelut. Kokonaisuuden ja palveluiden esittely palveluntarjoajille Versio 4.0, JYO162

Suomi.fi-palvelut. Kokonaisuuden ja palveluiden esittely palveluntarjoajille Versio 4.0, JYO162 Suomi.fi-palvelut Kokonaisuuden ja palveluiden esittely palveluntarjoajille 3.11.2017 Versio 4.0, JYO162 Taustaa Kansallisen palveluarkkitehtuurin ohjelmakokonaisuuteen sisältyvät seuraavat kehityskohteet:

Lisätiedot

Palveluväylä tuotantoon! Marraskuun KaPA-päivä 26.11.2015. Kehittämispäällikkö Pauli Kartano / VM Hankepäällikkö Eero Konttaniemi / VRK

Palveluväylä tuotantoon! Marraskuun KaPA-päivä 26.11.2015. Kehittämispäällikkö Pauli Kartano / VM Hankepäällikkö Eero Konttaniemi / VRK Palveluväylä tuotantoon! Marraskuun KaPA-päivä 26.11.2015 Kehittämispäällikkö Pauli Kartano / VM Hankepäällikkö Eero Konttaniemi / VRK Palveluväylän tuotantokäyttö alkoi 18.11 Sitä edelsivät: º Viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

Kuinka kunta voi hyödyntää PTV:tä?

Kuinka kunta voi hyödyntää PTV:tä? Kuinka kunta voi hyödyntää PTV:tä? Kuntien avoin data hyötykäyttöön seminaari 27.1.2016 Annette Hotari VRK KaPA-ohjelma Kuinka kunta voi hyödyntää PTV:tä? Taustaa Mikä on palvelutietovaranto? Kytkös palvelunäkymiin?

Lisätiedot

Suomi.fi-palvelutietovaranto

Suomi.fi-palvelutietovaranto Suomi.fi-palvelutietovaranto Kaikki oleellinen julkishallinnon palveluista yhdessä paikassa PTV:n perusteet ja hyödyt -tiivistetty tietopaketti 29.11.2017 Esimerkkejä Suomi.fi-palvelutietovaranto on yksi

Lisätiedot

Suomi.fi Palvelutietovaranto (PTV) Mitä, miksi, miten ja milloin?

Suomi.fi Palvelutietovaranto (PTV) Mitä, miksi, miten ja milloin? Suomi.fi Palvelutietovaranto (PTV) Mitä, miksi, miten ja milloin? Annette Hotari, PTV-käyttöönottojen projektipäällikkö, Väestörekisterikeskus KaPA-info 16.8.2016 Suomi.fi-palvelutietovaranto (PTV) Kansallinen

Lisätiedot

Suomi.fi-palvelut yrityksille. Lyhyt esittely

Suomi.fi-palvelut yrityksille. Lyhyt esittely Suomi.fi-palvelut yrityksille Lyhyt esittely 13.3.2017 Taustaa Kansallisen palveluarkkitehtuurin ohjelmakokonaisuuteen sisältyvät seuraavat kehityskohteet: Kansallinen palveluväylä Kansallinen tunnistusratkaisu

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi- asiointivaltuudet

suomi.fi Suomi.fi- asiointivaltuudet Suomi.fi- asiointivaltuudet Julkishallinto, valtion ja kuntien yhtiöt 07.09.2015 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5. Miksi? Hyötynäkökulma

Lisätiedot

Suomi.fi-tunnistaminen Julkishallinto, valtion ja kuntien yhtiöt 18.11.2015. Versio 2.0, JTO142

Suomi.fi-tunnistaminen Julkishallinto, valtion ja kuntien yhtiöt 18.11.2015. Versio 2.0, JTO142 Suomi.fi-tunnistaminen Julkishallinto, valtion ja kuntien yhtiöt 18.11.2015 Versio 2.0, JTO142 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Nykyiset Tunnistus.fi- ja Vetuma-palvelut

Lisätiedot

Suomi.fi-palvelut. Kokonaisuuden ja palveluiden esittely palveluntarjoajille 16.02.2016

Suomi.fi-palvelut. Kokonaisuuden ja palveluiden esittely palveluntarjoajille 16.02.2016 Suomi.fi-palvelut Kokonaisuuden ja palveluiden esittely palveluntarjoajille 16.02.2016 Sisältö KaPAn taustat ja tavoitteet Kunta-KaPA toimisto Suomi.fi palveluiden esittely º Suomi.fi palvelutietovaranto

Lisätiedot

Hallituksen esitys 59/2016vp laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista Liikenne- ja viestintävaliokunta

Hallituksen esitys 59/2016vp laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista Liikenne- ja viestintävaliokunta Hallituksen esitys 59/2016vp laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista 29.4.2016 Liikenne- ja viestintävaliokunta Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain tarkoituksena on parantaa julkisten

Lisätiedot

Hallituksen esitys 59/2016 vp laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista Hallintovaliokunta

Hallituksen esitys 59/2016 vp laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista Hallintovaliokunta Hallituksen esitys 59/2016 vp laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista 18.5.2016 Hallintovaliokunta Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain tarkoituksena on parantaa julkisten palvelujen

Lisätiedot

SÄHKÖISEN TUNNISTAMISEN PALVELU KANSALLISESSA PALVELUARKKITEHTUURISSA

SÄHKÖISEN TUNNISTAMISEN PALVELU KANSALLISESSA PALVELUARKKITEHTUURISSA SÄHKÖISEN TUNNISTAMISEN PALVELU KANSALLISESSA PALVELUARKKITEHTUURISSA KUNTAMARKKINAT 09.09.2015 JARKKO LESKINEN @VRK.FI Aikataulu 2015 2016 2017 2018 -> Hanke 2015 2016 2017 Palvelunäkymät Beta.suomi.fi

Lisätiedot

Palvelunäkymät - Kuntien palvelut uudistuvaan Suomi.fi-verkkopalveluun

Palvelunäkymät - Kuntien palvelut uudistuvaan Suomi.fi-verkkopalveluun Palvelunäkymät - Kuntien palvelut uudistuvaan Suomi.fi-verkkopalveluun Kansallinen palveluarkkitehtuuriohjelma 14.9.2016, Kuntamarkkinat Jani Ruuskanen, Väestörekisterikeskus Tausta lyhyesti Palvelunäkymät

Lisätiedot

Suomi.fipalvelutietovaranto

Suomi.fipalvelutietovaranto Suomi.fipalvelutietovaranto (PTV) KasvuKraft-yhteistyökokous, Siuntio 16.2.2016 Inkoo / Hanko / Lohja / Raasepori / Siuntio Annette Hotari, Väestörekisterikeskus Tunnistaminen Suomi.fi-palvelukokonaisuus

Lisätiedot

Millainen projekti Suomi.fi on? Projektinhallintapäivä 2017, Tampere

Millainen projekti Suomi.fi on? Projektinhallintapäivä 2017, Tampere Millainen projekti Suomi.fi on? Projektinhallintapäivä 2017, Tampere 7.6.2017 Henri.seulanto@vrk.fi Suomi.fi-palvelut, taustaa Suomi.fi valtiovarainministeriön rahoittama ohjelma (2015-2017) Kansallinen

Lisätiedot

Kunta-KaPA. Terveydenhuollon ATK-päivät Tommi Karttaavi

Kunta-KaPA. Terveydenhuollon ATK-päivät Tommi Karttaavi Kunta-KaPA Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2016 Tommi Karttaavi Taustaa Valtiovarainministeriö asetti 18.6.2014 Kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman (KaPa, VM140:00/2013) hallituksen rakennepoliittisen

Lisätiedot

Palveluhallinta Suomi.fi- palveluissa. KaPA- info Janne Viskari

Palveluhallinta Suomi.fi- palveluissa. KaPA- info Janne Viskari Palveluhallinta Suomi.fi- palveluissa KaPA- info 16.6.2016 Janne Viskari Suomi.fi- palveluiden käyttöönotto Suomi.fi- palveluiden tarjoaminen ja asiakkaiden hyväksyminen lakisääteinen tehtävä Asiakkaiden

Lisätiedot

Palveluhallinta Suomi.fi- palveluissa. KaPA- lain aamukahvit Säätytalolla Joonas Kankaanrinne, Väestörekisterikeskus

Palveluhallinta Suomi.fi- palveluissa. KaPA- lain aamukahvit Säätytalolla Joonas Kankaanrinne, Väestörekisterikeskus Palveluhallinta Suomi.fi- palveluissa KaPA- lain aamukahvit Säätytalolla 13.9.2016 Joonas Kankaanrinne, Väestörekisterikeskus Suomi.fi- palveluiden käyttöönotto Suomi.fi- palveluiden tarjoaminen ja asiakkaiden

Lisätiedot

Suomi.fi-maksujen käyttöönotto valtionhallinnossa. VALTION TALOUSHALLINTOPÄIVÄ Finlandia-talo

Suomi.fi-maksujen käyttöönotto valtionhallinnossa. VALTION TALOUSHALLINTOPÄIVÄ Finlandia-talo Suomi.fi-maksujen käyttöönotto valtionhallinnossa VALTION TALOUSHALLINTOPÄIVÄ 16.11.2017 Finlandia-talo Julkisen sektorin kansalaisille ja yrityksille tarjoama palvelu. Keskitetty maksamisen palvelu verkkokauppaan

Lisätiedot

Suomi.fi-tunnistaminen

Suomi.fi-tunnistaminen Suomi.fitunnistaminen Suomi.fitunnistaminen Suomen ja EU:n kansalaisten vahva sähköinen tunnistaminen Korvaa tunnistus.fi ja VETUMApalvelun Kaikki markkinaehtoiset vahvan tunnistusvälineet Keskitetty rahoitusmalli

Lisätiedot

Varsinais-Suomen palveluverkkotyöryhmä. Kokous VII Varsinais-Suomen liitto

Varsinais-Suomen palveluverkkotyöryhmä. Kokous VII Varsinais-Suomen liitto Varsinais-Suomen palveluverkkotyöryhmä Kokous VII 1.12.2015 9.30-11.00 Varsinais-Suomen liitto 1. Edellisen kokouksen muistio 2. Lounaistietoesittely ja palvelupisteet (Sanna Jokela) 3. MAL-valmistelun

Lisätiedot

Suomi.fipalvelutietovaranto. Palvelulupaus 5.4.2016

Suomi.fipalvelutietovaranto. Palvelulupaus 5.4.2016 Suomi.fipalvelutietovaranto Palvelulupaus 5.4.2016 Sisältö Mitä Suomi.fi-palvelutietovaranto tarjoaa? Mitä Suomi.fi-palvelutietovaranto ei tarjoa? Nykytilanne Suomi.fi-palvelutietovarannon kehittämisen

Lisätiedot

KaPA-laki* ja sähköisen asioinnin tukipalvelut

KaPA-laki* ja sähköisen asioinnin tukipalvelut KaPA-laki* ja sähköisen asioinnin tukipalvelut Palvelukohtaiset mahdollisuudet, vaikutukset ja velvoitteet 29.6.2016 * Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista 571/2016 Taustaa Laki

Lisätiedot

Kansallinen Palveluarkkitehtuuri projekti Lapin kunnissa

Kansallinen Palveluarkkitehtuuri projekti Lapin kunnissa Kansallinen Palveluarkkitehtuuri projekti Lapin kunnissa Mikä on Suomi.fi ja Kansallinen Palveluarkkitehtuuri? 7/2016 tuli voimaan laki Hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista, joka velvoittaa

Lisätiedot

Info suomi.fi-yritysosiosta, -viesteistä ja -valtuuksista

Info suomi.fi-yritysosiosta, -viesteistä ja -valtuuksista Tilaisuus nauhoitetaan Info suomi.fi-yritysosiosta, -viesteistä ja -valtuuksista 15.12.2017 Marja Vuorikoski, Terhi Tuokkola, Hannu Korkeala ja Risto Ollikainen Väestörekisterikeskus Suomi.fi-palvelut

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilanne ja lainsäädäntö

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilanne ja lainsäädäntö Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilanne ja lainsäädäntö 13.9.2016 Ohjelmapäällikkö Maria Nikkilä @VM_MariaNikkila Kansallinen palveluarkkitehtuuri (KaPA) Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma

Lisätiedot

Suomi.fi-palvelutietovaranto (PTV)

Suomi.fi-palvelutietovaranto (PTV) Suomi.fi-palvelutietovaranto (PTV) Kaikki oleellinen julkishallinnon palveluista yhdessä paikassa Suomi.fi-palvelut-tilaisuus Tampere 24.11.2017 Esimerkkejä Suomi.fi-palvelutietovaranto on yksi Suomi.fi-palveluista

Lisätiedot

Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen. Kunta-KaPA

Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen. Kunta-KaPA Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen Kunta-KaPA JUHTA 14.10.2015 Kunta-KaPA Kuntaliittoon on perustettu projektitoimisto, jonka tehtävänä on tukea ja edesauttaa Kansallisen Palveluarkkitehtuurin

Lisätiedot

KOOSTE KAPA-HANKKEISTA JA NIIDEN AIKATAULUISTA 1.9.2015 VERSIO 1.0

KOOSTE KAPA-HANKKEISTA JA NIIDEN AIKATAULUISTA 1.9.2015 VERSIO 1.0 KOOSTE KAPA-HANKKEISTA JA NIIDEN AIKATAULUISTA 1.9.2015 VERSIO 1.0 Suomi.fi Tuotevisio Kansallinen palveluarkkitehtuuri -ohjelma (KaPA) mahdollistaa uudistetun Suomi.fi-palvelukokonaisuuden toteuttamisen.

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilanne ja lainsäädäntö

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilanne ja lainsäädäntö Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilanne ja lainsäädäntö 13.9.2016 Ohjelmapäällikkö Maria Nikkilä @VM_MariaNikkila Kansallinen palveluarkkitehtuuri (KaPA) Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma

Lisätiedot

Suomi.fi- asiointivaltuudet. KaPA- Info 16.06.2016

Suomi.fi- asiointivaltuudet. KaPA- Info 16.06.2016 Suomi.fi- asiointivaltuudet KaPA- Info 16.06.2016 Suomi.fi - asiointivaltuudet palvelun tiiviste º Kansallisen asiointivaltuudet - palvelun avulla voidaan ensimmäisenä EU:ssa luotettavasti tarkistaa henkilön

Lisätiedot

SÄHKÖINEN ASIOINTI MISSÄ ROOLISSA, MILLAISIN VALTUUKSIN

SÄHKÖINEN ASIOINTI MISSÄ ROOLISSA, MILLAISIN VALTUUKSIN SÄHKÖINEN ASIOINTI MISSÄ ROOLISSA, MILLAISIN VALTUUKSIN KUNTAMARKKINAT 09.09.2015 MATTI HILTUNEN @VRK.FI Mikä KaPA? Kansallisen Palveluarkkitehtuurin tavoite on luoda yhteentoimiva digitaalisten palveluiden

Lisätiedot

Suomi.fi-Asiointivaltuudet

Suomi.fi-Asiointivaltuudet Suomi.fi-Asiointivaltuudet Toukokuu 2016 Stefan Sundell Projektipäällikkö Yrityksen puolesta asiointi KaPA ohjelman Rooli ja valtuutushankkeen Suomi.fi Asiointivaltuudet-palvelu Tunnistaminen Suomi.fi-palvelukokonaisuus

Lisätiedot

Mitä tapahtuu JulkICT-kentällä. ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen ICT-muutostukiseminaari

Mitä tapahtuu JulkICT-kentällä. ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen ICT-muutostukiseminaari Mitä tapahtuu JulkICT-kentällä ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen ICT-muutostukiseminaari 8.10.2014 Neljä kansallista strategiaa Asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisstrategia

Lisätiedot

Kansallinen Palvelutietovaranto

Kansallinen Palvelutietovaranto Kansallinen Palvelutietovaranto (PTV) PTV-perusteet ja taustat 14.6.2016 Sisältö MITÄ JA MIKSI 3 Palvelutietovarannon taustaa 4 Hyödyt ja mahdollisuudet 9 MITEN 13 Palvelutietovarannon keskeisiä käsitteitä

Lisätiedot

Uutta tulossa XBRL, tulorekisteri, KaPa. Jukka Kyhäräinen Tietovirtayksikkö

Uutta tulossa XBRL, tulorekisteri, KaPa. Jukka Kyhäräinen Tietovirtayksikkö Uutta tulossa XBRL, tulorekisteri, KaPa Jukka Kyhäräinen Tietovirtayksikkö 28.11.2014 Sisältö XBRL Tulorekisteri Kansallinen palveluarkkitehtuuri palveluväylä palvelunäkymät tunnistus roolien ja valtuutusten

Lisätiedot

Suomi.fi-palvelunäkymät: Viranomaisen palvelunäkymä. Joulukuu 2016, Innokylä-keskustelu

Suomi.fi-palvelunäkymät: Viranomaisen palvelunäkymä. Joulukuu 2016, Innokylä-keskustelu Suomi.fi-palvelunäkymät: Viranomaisen palvelunäkymä Joulukuu 2016, Innokylä-keskustelu Suomi.fi-palvelunäkymät Tuleva Suomi.fi-verkkopalvelu koostuu kansalaisen yrityksen ja viranomaisen palvelunäkymistä.

Lisätiedot

KaPA-aluetilaisuus Kansallinen palveluarkkitehtuuri Kohti konkretiaa

KaPA-aluetilaisuus Kansallinen palveluarkkitehtuuri Kohti konkretiaa KaPA-aluetilaisuus 8.2.2017 Kansallinen palveluarkkitehtuuri Kohti konkretiaa Tervetuloa Seinäjoelle! KaPA - Kohti konkretiaa Aika Aihe Esittäjä 9:00 9:30 Aamukahvi 9:30 9:35 Tervetuloa ja avauspuheenvuoro

Lisätiedot

Digitalisoinnin vauhdittaminen. Anna-Maija Karjalainen

Digitalisoinnin vauhdittaminen. Anna-Maija Karjalainen Digitalisoinnin vauhdittaminen Anna-Maija Karjalainen Hallitusohjelman digitalisaatiotavoitteiden toteutustilanne Tiedonhallint a Prosessit Periaatteet Kärkihanke: Digitalisoidaan julkiset palvelut 9/15

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri - missä mennään? JUHTAn syysseminaari

Kansallinen palveluarkkitehtuuri - missä mennään? JUHTAn syysseminaari Kansallinen palveluarkkitehtuuri - missä mennään? JUHTAn syysseminaari 14.11.2014 Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma Perustuu ICT2015 työryhmän raporttiin 21 polkua kitkattomaan Suomeen

Lisätiedot

KaPA/Rooli ja valtuutus hankkeen Asiointivaltuudet /suomi.fi palvelu. Kuntatalo 03.11.2015 Matti Hiltunen @vrk.fi

KaPA/Rooli ja valtuutus hankkeen Asiointivaltuudet /suomi.fi palvelu. Kuntatalo 03.11.2015 Matti Hiltunen @vrk.fi KaPA/Rooli ja valtuutus hankkeen Asiointivaltuudet /suomi.fi palvelu Kuntatalo 03.11.2015 Matti Hiltunen @vrk.fi Rooli ja valtuutus hankkeen tavoite Rooli ja valtuutus hankkeessa toteutetaan kansallinen

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt 20.5.2014, Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen Palveluarkkitehtuuri -ohjelma 2014-2017 Perustietovarannot Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri viitearkkitehtuuri Yhteenveto 6.7.2015 Versio: 0.9 viitearkkitehtuurin yhteenveto 24.4.2015 2 (9) 1. Kansallisen palveluväylän tavoitteet Kansallisen palveluväylän käyttöönotto perustuu Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri (KaPA) ja Suomi.fi-palvelut

Kansallinen palveluarkkitehtuuri (KaPA) ja Suomi.fi-palvelut Kansallinen palveluarkkitehtuuri (KaPA) Kansallinen palveluarkkitehtuuri (KaPA) ja Suomi.fi-palvelut Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 14. - 15.2.2017 Tietoisku 1: Digitalisaatio, B3.8 Kuntatalo

Lisätiedot

Muutos. Nopea, jatkuva, kiihtyvä ja pysähtymätön

Muutos. Nopea, jatkuva, kiihtyvä ja pysähtymätön Suomen julkishallinnon digitaalinen tulevaisuus Jotain uutta, jotain vanhaa, jotain muilta mailta lainattua ja paljon itse tehtyä 28.3.2017 Maria Nikkilä @VM_MariaNikkila Muutos Nopea, jatkuva, kiihtyvä

Lisätiedot

JUHTA Kansallinen palveluarkkitehtuuri. JulkICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas

JUHTA Kansallinen palveluarkkitehtuuri. JulkICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas JUHTA Kansallinen palveluarkkitehtuuri JulkICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.9.2013 Kansallinen tilanne Taloudellinen tilanne synkkä Nokia-klusterin vaikeudet Uutta kasvua saatava PK-sektorilta,

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä

Kansallinen palveluväylä Kansallinen palveluväylä Tietojen yhdistelystä Data- ja analytiikkaosaamisen seminaari 4.10.2016 Kansallinen palveluarkkitehtuuri Yhteinen, kansallisen tason palveluarkkitehtuuri Neljä hanketta, monta

Lisätiedot

Roolit ja valtuudet -hanke Asiointivaltuudet /suomi.fi -palvelu. Paasitorni Matti

Roolit ja valtuudet -hanke Asiointivaltuudet /suomi.fi -palvelu. Paasitorni Matti Roolit ja valtuudet -hanke Asiointivaltuudet /suomi.fi -palvelu Paasitorni 29.9.2015 Matti Hiltunen @vrk.fi Suomi.fi - Asiointivaltuudet -palvelun tavoitteen tiiviste Kansallisen asiointivaltuudet -palvelun

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri viitearkkitehtuuri Yhteenveto 10.11.2015 Versio: 1.99 viitearkkitehtuurin yhteenveto 10.11.2015 2 (9) 1. Kansallisen palveluväylän tavoitteet Kansallisen palveluväylän käyttöönotto perustuu Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä: Vyöhykemalli ja Julkinen palveluväylä (X-Road) Tuukka Salminen / VRK KPA-yksikkö Kuntamarkkinat 2015-09-09

Kansallinen palveluväylä: Vyöhykemalli ja Julkinen palveluväylä (X-Road) Tuukka Salminen / VRK KPA-yksikkö Kuntamarkkinat 2015-09-09 Kansallinen palveluväylä: Vyöhykemalli ja Julkinen palveluväylä (X-Road) Tuukka Salminen / VRK KPA-yksikkö Kuntamarkkinat 2015-09-09 suomi.fi Suomi.fi-palvelukokonaisuus Suomi.fi Palveluntarjoajalle: Kansalaiselle

Lisätiedot

Kirjastot ja muistiorganisaatiot: palvelut ja asiakkaat tulevissa palvelunäkymissä. Marko Latvanen Suomi.fi-ryhmä Valtiokonttori / kansalaispalvelut

Kirjastot ja muistiorganisaatiot: palvelut ja asiakkaat tulevissa palvelunäkymissä. Marko Latvanen Suomi.fi-ryhmä Valtiokonttori / kansalaispalvelut Kirjastot ja muistiorganisaatiot: palvelut ja asiakkaat tulevissa palvelunäkymissä Marko Latvanen Suomi.fi-ryhmä Valtiokonttori / kansalaispalvelut Mikä on palvelunäkymä? Palvelunäkymät = yksi roolipohjaisesti

Lisätiedot

Suomi.fi-palvelutietovaranto (PTV)

Suomi.fi-palvelutietovaranto (PTV) Suomi.fi-palvelutietovaranto (PTV) Kaikki oleellinen julkishallinnon palveluista yhdessä paikassa PTV:n perusteet ja käyttöönotto -koulutusmateriaali 21.11.2017 Koulutuksen sisältö Mikä Palvelutietovaranto

Lisätiedot

Suomi.fi-palvelut ja kansallinen palveluarkkitehtuuri

Suomi.fi-palvelut ja kansallinen palveluarkkitehtuuri Suomi.fi-palvelut ja kansallinen palveluarkkitehtuuri Matkalla kohti uuden sukupolven digitaalisia julkisia palveluja Marko Latvanen asiantuntija Digitaaliset palvelut, Väestörekisterikeskus Mikä on KaPA-ohjelma?

Lisätiedot

VRK palvelualustana. Valtiovarainministeriön hallinnonalan johdon päivä Lea Krohns ja Janne Viskari

VRK palvelualustana. Valtiovarainministeriön hallinnonalan johdon päivä Lea Krohns ja Janne Viskari VRK palvelualustana Valtiovarainministeriön hallinnonalan johdon päivä 28.9.2017 Lea Krohns ja Janne Viskari VRK strategia 2016-2020 Väestörekisterikeskuksen visio Digitalisoimme yhteiskuntaa yhdessä onnistumme.

Lisätiedot

Verohallinnon KaPA-tilanne. Jukka Kyhäräinen, Verohallinto Ohjelmistotalopäivä

Verohallinnon KaPA-tilanne. Jukka Kyhäräinen, Verohallinto Ohjelmistotalopäivä Verohallinnon KaPA-tilanne Jukka Kyhäräinen, Verohallinto Ohjelmistotalopäivä HE 59/2016 vp Kansallinen palveluarkkitehtuuri luo pohjan Sipilän hallitusohjelman digitalisaatiokehityksen toteuttamiselle.

Lisätiedot

PALVELUTIETOVARANTO (PTV) JA SEN KÄYTTÖÖNOTTO KUNNISSA Mikä on kansallinen palvelutietovaranto ja mitä hyötyä siitä on kunnille

PALVELUTIETOVARANTO (PTV) JA SEN KÄYTTÖÖNOTTO KUNNISSA Mikä on kansallinen palvelutietovaranto ja mitä hyötyä siitä on kunnille PALVELUTIETOVARANTO (PTV) JA SEN KÄYTTÖÖNOTTO KUNNISSA Mikä on kansallinen palvelutietovaranto ja mitä hyötyä siitä on kunnille Kuntamarkkinat 10.9.2015 Annette Hotari Minne olemme matkalla? KaPA-ohjelman

Lisätiedot

Taipuuko Kansalaisten asiointitili terveydenhuoltoon

Taipuuko Kansalaisten asiointitili terveydenhuoltoon Taipuuko Kansalaisten asiointitili terveydenhuoltoon Valtiovarainministeriö Neuvotteleva virkamies Riku Jylhänkangas Sisällysluettelo Kansalaisten asiointitilin toteuttaminen Asiointitilin toiminta Asiointitili

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut

Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut ValtIT - Asiakaslähtöiset sähköiset palvelut kehittämisohjelma Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut VM kehittämisosasto, Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö

Lisätiedot

PTV & ASTI infotilaisuus

PTV & ASTI infotilaisuus PTV & ASTI infotilaisuus Suomi.fi-palvelutietovarannon ja yhteisten asiakaspalvelupisteiden uuden tietojärjestelmän yhteydestä Tilaisuus nauhoitetaan Sisältö ASTI:n ja PTV:n yleisesittelyt Mitä ASTI-tarkoittaa

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Kansallinen palveluarkkitehtuuri 3.11.2015 Ohjelmapäällikkö Maria Nikkilä @VM_MariaNikkila Kärkihanke: Digitalisoidaan julkiset palvelut Toimenpide: Yhden luukun palvelumalli ja tiedonhallintalainsäädäntö

Lisätiedot

Suomi.fi-asiointivaltuudet. Toisen henkilön tai yrityksen puolesta asioinnin mahdollistaja.

Suomi.fi-asiointivaltuudet. Toisen henkilön tai yrityksen puolesta asioinnin mahdollistaja. Suomi.fi-asiointivaltuudet Toisen henkilön tai yrityksen puolesta asioinnin mahdollistaja. Esityksen sisältö 1. Palvelulupauksemme 2. Mitä palvelu tarjoaa? 3. Miten palvelu toimii? 4. Mitä tämä edellyttää?

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 14.12.2016 Jari Kallela JUHTA JulkICT Sisältö Yhteentoimivuuden haaste Kokonaisarkkitehtuurikyvykkyyden edistyminen Uudistuva sisältö Tietohallintolaki

Lisätiedot

Suomi.fi:n käyttöönottojen tilanne yleisesti ja kuntasektorilla

Suomi.fi:n käyttöönottojen tilanne yleisesti ja kuntasektorilla Suomi.fi:n käyttöönottojen tilanne yleisesti ja kuntasektorilla Janne Viskari, Väestörekisterikeskus 7.6.2017 @janneviskari Suomi.fi-palvelualusta edistää kysynnän ja tarjonnan kohtaamista sähköisissä

Lisätiedot

KANSALLINEN PALVELU- ARKKITEHTUURI DIGITALISAATION MAHDOL- LISTAJANA

KANSALLINEN PALVELU- ARKKITEHTUURI DIGITALISAATION MAHDOL- LISTAJANA KANSALLINEN PALVELU- ARKKITEHTUURI DIGITALISAATION MAHDOL- LISTAJANA Suomessa on otettu käyttöön ainutlaatuinen sähköisen asioinnin tukipalveluiden kokonaisuus, johon Suomen julkisten palveluiden digitalisaatio

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja lakiluonnos hallinnon yhteisistä sähköisistä tukipalveluista

Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja lakiluonnos hallinnon yhteisistä sähköisistä tukipalveluista Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja lakiluonnos hallinnon yhteisistä sähköisistä tukipalveluista Esittely lausunnonantajille 16.12.2015 Versio 1.0 Taustaa Kansallisen palveluarkkitehtuurin ohjelmakokonaisuuteen

Lisätiedot

Julkishallinnon tunnistuksen ohjauspalvelun kehityshanke mitä PoC-vaihe on opettanut? 16.12.2014 Manne Miettinen, Henri Mikkonen ja Arto Tuomi

Julkishallinnon tunnistuksen ohjauspalvelun kehityshanke mitä PoC-vaihe on opettanut? 16.12.2014 Manne Miettinen, Henri Mikkonen ja Arto Tuomi Julkishallinnon tunnistuksen ohjauspalvelun kehityshanke mitä PoC-vaihe on opettanut? 16.12.2014 Manne Miettinen, Henri Mikkonen ja Arto Tuomi PoC arkkitehtuuri Asiointipalvelu Elisa MSSP VTJ Mobile Login

Lisätiedot

KUNTAPALVELUIDEN SÄHKÖISTÄMINEN

KUNTAPALVELUIDEN SÄHKÖISTÄMINEN KUNTAPALVELUIDEN SÄHKÖISTÄMINEN digiagenda IIN KUNTA HALLINTOPALVELUT & MICROPOLIS OY Kunnanhallitus 27.6.2016 1 DIGITALISOITUVA SUOMI - LAKI SÄHKÖISEN ASIOINNIN TUKIPALVELUISTA Palvelujen digitalisoinnilla

Lisätiedot

Kansallisen palveluarkkitehtuurin lainsäädäntötyöryhmän asettaminen

Kansallisen palveluarkkitehtuurin lainsäädäntötyöryhmän asettaminen Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto Asettamispäätös 9.4.2015 VM140:06/2013 651/00.01.00.01/2015 Kansallisen palveluarkkitehtuurin lainsäädäntötyöryhmän asettaminen Asettaminen Toimikausi

Lisätiedot

Suomi.fi-palvelut. Janne Viskari, Väestörekisterikeskus

Suomi.fi-palvelut. Janne Viskari, Väestörekisterikeskus Suomi.fi-palvelut Janne Viskari, Väestörekisterikeskus 6.3.2017 @janneviskari Tilaisuus kuntajohdolle 6.3.2017 Tilaisuuden aikataulu 15.00-15.20 Suomi.fi-palvelukokonaisuus, Janne Viskari 15.20-15.25 KaPA-lakiasiat,

Lisätiedot

JUHTAn syysseminaari Työpajat

JUHTAn syysseminaari Työpajat JUHTAn syysseminaari 14.11.2014 - Työpajat Osallistujat jakautuvat kolmeen työpajaan (työpajan kesto 1 h, valitaan alustavasti jo ilmoittautumisen yhteydessä); aiheina A) Palveluväylä, B) Palvelunäkymät

Lisätiedot

Maakuntien palvelukokonaisuudet. Maakuntauudistuksen projektiryhmä

Maakuntien palvelukokonaisuudet. Maakuntauudistuksen projektiryhmä Maakuntien palvelukokonaisuudet Maakuntauudistuksen projektiryhmä 20.12.2016 1 20.12.2016 - Pekka Häkkinen Johtopäätöksiä nykytilanteen kuvauksen perusteella Sote- ja maakuntauudistus ovat osa Suomen digiloikkaa

Lisätiedot

Kansalaisen asiointitili. Palvelun yleinen esittely, 07.05.2014

Kansalaisen asiointitili. Palvelun yleinen esittely, 07.05.2014 Kansalaisen asiointitili Palvelun yleinen esittely, 07.05.2014 Sisältö Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Mikä on Kansalaisen asiointitili? Miten Asiointitili näkyy kansalaiselle? Asiointitiliä

Lisätiedot

Suomen revoluutio Aleksi Kopponen Prosessipäivät Julkisen hallinnon ICT-osasto

Suomen revoluutio Aleksi Kopponen Prosessipäivät Julkisen hallinnon ICT-osasto Suomen revoluutio 20.4.2016 Aleksi Kopponen Prosessipäivät 2016 Julkisen hallinnon ICT-osasto http://digisuomi.fi/ Toiminta nyt = hallintolähtöinen Toiminta jatkossa = asiakaslähtöinen Tämä on oikeasti

Lisätiedot

Luke ja suomi.fi - tukipalvelut

Luke ja suomi.fi - tukipalvelut Luke ja suomi.fi - tukipalvelut Yhteenvetoa suomi.fi tukipalveluista Luken näkökulmasta ja Luken tietojärjestelmien tiedonsiirroista. Teppo Jylänki Suomi.fi - tukipalvelut Suomi.fi-verkkopalvelu Tarjoaa

Lisätiedot

KaPA ja Verohallinto. Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä

KaPA ja Verohallinto. Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä KaPA ja Verohallinto Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä (VM) KaPA Palveluväylä tilanne Lähde: VM KaPA-ohjelma 2 (VM) KaPA Palveluväylä tilanne Lähde: VM KaPA-ohjelma 3 KaPA Verohallinnossa

Lisätiedot

Miten pieni kunta varautuu Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin? info- ja keskustelutilaisuus

Miten pieni kunta varautuu Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin? info- ja keskustelutilaisuus Kansallinen palveluarkkitehtuuri (KaPA) Miten pieni kunta varautuu Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin? info- ja keskustelutilaisuus 1.12.2016 Kunta-KaPA www.kunnat.net/kuntakapa Miten pieni kunta varautuu

Lisätiedot

Kiila-viitearkkitehtuuri. Jani Harju,

Kiila-viitearkkitehtuuri. Jani Harju, Kiila-viitearkkitehtuuri Jani Harju, 8.4.2015 Käytetty arkkitehtuurimalli Arkkitehtuurimalliksi valittiin Kartturi-malli Jatkokehitetty JHS-179:stä Kartturi-mallia on käytetty mm. VAKAVA:ssa sekä Etelä-Suomen

Lisätiedot

Asiakaslähtöiset ja yhteentoimivat Oppijan palvelut

Asiakaslähtöiset ja yhteentoimivat Oppijan palvelut Asiakaslähtöiset ja yhteentoimivat Oppijan palvelut Oppijan verkkopalvelut seminaari Helsinki, Finlandia-talo Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi 9.12.2013 Sisältö Oppijan palvelut osana SADe-ohjelmaa

Lisätiedot

Saavutettavuus tietojärjestelmien hankinnoissa

Saavutettavuus tietojärjestelmien hankinnoissa Saavutettavuus tietojärjestelmien hankinnoissa Saavutettava tieto- ja viestintäympäristö (Stivi) - suosituksen julkaisuseminaari 31.03.2014 Jani Ruuskanen / Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori

Lisätiedot

Joki ICT Oy:n julkaisujärjestelmään Palveluväyläintegraation toteuttaminen

Joki ICT Oy:n julkaisujärjestelmään Palveluväyläintegraation toteuttaminen 11.5.2017 JulkICT-osasto Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma Joki ICT Oy:n julkaisujärjestelmään Palveluväyläintegraation toteuttaminen Hankkeen loppuraportti 29.9.2017 2 (7) Sisällys

Lisätiedot

17.02.2016 Matti Hiltunen @vrk.fi

17.02.2016 Matti Hiltunen @vrk.fi Suomi.fi-asiointivaltuudet Kuinka ICT-toimittaja voi kehittää nykyistä ohjelmistosovellustaan Asiointivaltuudet -palvelun puolestaasiointiominaisuuksilla 17.02.2016 Matti Hiltunen @vrk.fi KaPA ohjelman

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja maksaminen. Julkisen hallinnon ICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.5.2014. Miksi?

Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja maksaminen. Julkisen hallinnon ICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.5.2014. Miksi? Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja maksaminen ICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.5.2014 Miksi? Taloudellinen tilanne synkkä Osaaminen on Suomen vahvuus, sitä on hyödynnettävä kaikin tavoin

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT-linjauksien vaikutukset kuntien ICT-muutoksessa

Julkisen hallinnon ICT-linjauksien vaikutukset kuntien ICT-muutoksessa Julkisen hallinnon ICT-linjauksien vaikutukset kuntien ICT-muutoksessa ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen Kuntien ICT-palvelut rakenneuudistuksessa 26.2.2015 Neljä kansallista strategiaa Asiakkuusstrategia

Lisätiedot

Suomi.fi -viestit palvelun käyttöönotto Marjut Siintola Digikuntakokeilun verkostotapaaminen

Suomi.fi -viestit palvelun käyttöönotto Marjut Siintola Digikuntakokeilun verkostotapaaminen Suomi.fi -viestit palvelun käyttöönotto 5.9.2017 Marjut Siintola Digikuntakokeilun verkostotapaaminen Esitys vastaa seuraaviin kysymyksiin Mikä ihmeen Suomi.fi -viestit? Miksi se pitää ottaa käyttöön?

Lisätiedot