Suomi.fi- palvelut. Kokonaisuuden ja palveluiden esittely palveluntarjoajille Versio 2.5, JYO162

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi.fi- palvelut. Kokonaisuuden ja palveluiden esittely palveluntarjoajille Versio 2.5, JYO162"

Transkriptio

1 Suomi.fi- palvelut Kokonaisuuden ja palveluiden esittely palveluntarjoajille Versio 2.5, JYO162

2 Taustaa Kansallisen palveluarkkitehtuurin ohjelmakokonaisuuteen sisältyvät seuraavat kehityskohteet: Kansallinen palveluväylä Kansallinen tunnistusratkaisu Asiointivaltuuspalvelu Kansalaisten, yritysten ja viranomaisten tarvitsemat palvelunäkymät (Suomi.fi, Yrityssuomi.fi) ja kansallinen palvelutietovaranto Valtiovarainministeriö asetti Kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman (KaPA, VM140:00/2013) hallituksen rakennepoliittisen ohjelman ( ) tavoitteiden toteuttamiseksi. Ohjelman toimikausi on Kansallisen palveluarkkitehtuurin ohjelmakokonaisuuden toteuttaminen on määrätty Väestörekisterikeskukseen perustetun kansallisen palveluarkkitehtuuriyksikön (KPA) tehtäväksi. Kuntaliitossa toimii Kunta- KaPA- toimisto, jonka tehtävänä on tukea ja edistää Kansallisen palveluarkkitehtuurin tavoitteiden toteutumista kuntasektorilla. Laissa sähköisen asioinnin tukipalveluista (ns. KaPA- laki, voimaan ) säädetään palveluiden tuottamisesta ja käyttämisestä.

3 Lain asettamat velvoitteet ja oikeudet Julkinen sektori Käyttövelvollisuus - Valtion hallintoviranomaiset ja virastot - Laitokset ja liikelaitokset - Kunnalliset viranomaiset niiden hoitaessa laissa niille säädettyjä tehtäviä - Tuomioistuimet ja muut lainkäyttöelimet Käyttövelvollisuus koskee näitä palveluita: Palvelunäkymät Palvelutietovaranto Palveluväylä Tunnistaminen (vahvan tunnistuksen osalta) Viestinvälitys Verkkomaksamisen palvelu Oikeus käyttää kaikkia palveluita Laissa säädetyn julkisen hallintotehtävän hoitamiseksi: - Julkisen hallinnon viranomaiset (mukaan lukien käyttövelvoitetut) - Itsenäiset julkisoikeudelliset laitokset - Eduskunta virastoineen - Valtion talousarvion ulkopuoliset rahastot - Lailla tai lain nojalla annetulla asetuksella tai lain nojalla annetulla valtion hallintoviranomaisen päätöksellä julkista hallintotehtävää itsenäisesti hoitamaan asetetut Myös muissa tehtävissään: - Kunnalliset viranomaiset ja kuntien yhteistyöelimet Yksityinen sektori Rajoitettu oikeus käyttää palveluita Lakiin perustuvan sopimuksen nojalla tai muulla perusteella julkista tehtävää hoitava saa käyttää tässä tehtävässään muita palveluita, paitsi seuraavia, joiden tarjoamisesta päättää kyseisen palvelun palvelutuottaja: Tunnistaminen Viestinvälitys Verkkomaksamisen palvelu Yksityiset yhteisöt, säätiöt ja elinkeinonharjoittajat saavat käyttää seuraavia palveluita: Asiointivaltuudet * Palvelunäkymät * Palvelutietovaranto Palveluväylä Avoindata.fi- palvelu * Jos niillä on oikeus käsitellä asiakkaidensa yksilöivää tunnusta palveluidensa tarjoamisessa.

4 KaPA tuottaa Suomi.fi- palveluita KaPA = Kansallinen palveluarkkitehtuuri - ohjelma Tuotantokäyttö ja jatkokehitys Aikataulu Ohjaus Toteutus Hankkeet Roolit ja valtuudet Palvelunäkymät Palveluväylä Sähköinen tunnistaminen Muu digitalisaatiokehitys Suomi.fi- palvelut organisaatioille Asiointivaltuudet Palvelunäkymät Palvelutietovaranto Palveluväylä Tunnistaminen Viestinvälitys Vuoden 2018 alusta alkaen palveluiden tuottaminen tulee Väestörekisterikeskuksen lakisääteiseksi tehtäväksi.

5 Taustaa Kaikkien hankkeiden toteutus on käynnissä Hankkeissa on myös useita alaprojekteja Suomi.fi- palvelujen asemoituminen osaksi sähköisen asioinnin perusprosessia on kuvattu alla Yhtenäinen käyttökokemus Palvelun löytäminen Tunnistau- tuminen Asiointipalvelu Asiointirooli Perusrekisteri- tiedot Vuorovaikutus Päätös Suomi.fi- palvelunäkymät Suomi.fi- palvelutieto- varanto Suomi.fi- tunnistaminen Suomi.fi- asiointi- valtuudet Valtuusrekisteri Suomi.fi- palveluväylä Suomi.fi- palvelunäkymät Suomi.fi- viestinvälitys Suomi.fi- palvelunäkymät Suomi.fi- viestinvälitys Suomi.fi- palvelunäkymät Hallinnon karttapalvelu

6 Suomi.fi- palvelukokonaisuus Kansalaiselle / yritykselle / viranomaiselle: - Yksi identiteetti, monta roolia - (Vahva) tunnistautuminen - Palvelut ja oppaat eri elämäntilanteisiin Suomi.fi - Puolesta asiointi - Viestintä ja vuorovaikutus Minä Käyttäjä Toinen henkilö Yritys Palveluntarjoajalle: Omat tiedot Kansalainen Yrityksen edustaja Viranomainen [ Yksityiset palvelut ] Omat viestit Julkiset palvelut

7 Suomi.fi- palvelukokonaisuuden hyödyt Kansalaiselle / yritykselle / viranomaiselle: - Palvelut ja oppaat eri tilanteisiin - (Vahva) tunnistautuminen, kertakirjautuminen - Yksi identiteetti, monta roolia - Omat tiedot ja viestit, vuorovaikutus - Henkilön ja yrityksen puolesta asiointi Valtionhallinnolle / kunnille / yrityksille / yhteisöille: - Hyvä käyttäjäkokemus ja palvelutaso - Löydettävyys, itsepalvelun tukeminen - Helppo ja kustannustehokas ylläpito - Säästöt - Luotettavuus, turvallisuus - Uudet mahdollisuudet Viestin- välitys Palvelu- näkymät Palvelutietovaranto Tunnista- minen Palveluväylä Asiointi- valtuudet

8 Suomi.fi- palvelukokonaisuus Palveluntarjoajat - Verkkopalvelut - Asiointipalvelut - Järjestelmät - Rekisterit - Tunnistusvälineet - Tunnistaminen Palvelunäkymät Kaikille avoin sisältö - Julkishallinnon palvelujen tiedot, oppaat ym. Tunnistetun käyttäjän palvelut ja sisältö Omat tiedot Puolesta asiointi Omat viestit Asiointivaltuudet suomi.fi, yrityssuomi.fi viranomaisen näkymä Viestinvälitys Viestintä, tiedotus, tuki - KaPA- ohjelman aikana esuomi.fi - Kansalaisneuvonta Palveluhallintasivusto - Yhteinen kaikille palveluille - Palveluiden käyttöönotto ja tietojen hallinnointi - Asiakastuki palvelun- tarjoajille Palveluväylä Palvelutieto- varanto

9 Digitaalinen palvelualusta luo pelisäännöt ja mahdollistaa transaktiot palveluiden tarjoajien ja käyttäjien välille Palveluntarjoajat Digital Single Market Käyttäjät (käyttäjäryhmät) Toimialan palvelumarkkina, esim. SoTe Esim. huoltajat lapsiperheissä Esim. työttömät Kansalais- järjestö Yritys Virasto Konnektorit / APIt / data Käyttökokemus / käyttöliittymä Liityntäkatalogi Verkkopalvelut Suomi.fi / Yrityssuomi.fi Palveluväylä Tunnis- taminen Asiointi- valtuudet, Katso Sähköinen allekirjoitus Sähköinen valtakirja Palvelutieto- varanto Viestin- välitys Ajanvaraus- palvelu Avoindata.fi Tietovarannot Tapahtumalokit ja analytiikkamoottori

10 Suomi.fi- asiointivaltuudet Toisen henkilön tai yrityksen puolesta asioinnin mahdollistaja.

11 Suomi.fi- asiointivaltuudet Mahdollistamme henkilön puolesta- asiointioikeuden tarkistamisen ja asiointivaltuutuksen tekemisen. Katri 66 v. Liisa Kumpulainen 35 v. Ossi 70 v. Martta 72 v. Aarno 75 v. Matti Kumpulainen 37 v. Ex- puoliso Tilitoimisto Maija Matikainen 40 v. Yrittäjä Kirjanpitäjä Maijan Oy Anni 7 v. Onni 2 v. Elias 16 v. Oikeus asioida jonkun puolesta

12 Mitä palvelu tarjoaa? 1/2 Esimerkkejä: Huoltaja voi varata lapselleen hammaslääkäriajan. Toimitusjohtaja voi tehdä yrityksen puolesta Verohallinnolle kausiveroilmoituksen. Asiointivaltuuksien tarkistaminen Huoltajuustiedot Nimenkirjoittajatiedot Edunvalvontatiedot (Q2/2016)? Perusrekistereitä ovat esimerkiksi VTJ ja Kaupparekisteri. Esim. Onko tällä henkilöllä oikeus asioida asiakkaani puolesta? Onko tällä henkilöllä oikeus asioida asiakasyritykseni puolesta?

13 Mitä palvelu tarjoaa? 2/2 Tulevaisuudessa hyödynnetään valtuusrekisteriä, johon tallennetaan sähköiset valtuutukset, ja josta tehdään valtuutusten tarkistus. Mahdollistaa valtuutusten sähköisen antamisen organisaation sisällä (esim. toimitusjohtaja voi valtuuttaa kontrollerin). Suomi.fi- asiointivaltuudet valtuusrekisteri: Teemme taustatarkistuksen puolestasi Ei valtuuksien hallinnointia Helppo valtuuttaminen organisaation sisällä Päämies voi valtuuttaa asiamiehen asioimaan puolestaan VAHVISTUS PYYNTÖ Valtuutukset Valtuus- rekisteri Valtuusrekisteri 1. Kansalainen tai yritys voi luoda ja tallentaa valtuutuksia sähköisessä muodossa 2. Valtuudet voidaan tarkistaa sähköisesti TULOSSA 2017

14 Hyödyt Säästöt, hyvä käyttäjäkokemus, parempi palvelutaso, nopea käyttöönotto Sujuva itsepalvelu 24/7 Luotettavuus Pienemmät väärinkäytösten riskit Sujuvammat prosessit Uudet mahdolli- suudet Parempi asiakaspalvelu

15 Miten palvelu toimii? 1. Henkilön puolesta asiointi 2. Yrityksen puolesta asiointi Suomi.fi- asiointivaltuudet tai Asiointi- palvelu Kysely Vastaus Web API Sääntömoottori 3. Valtuuttaminen Pyynnöt Kysely Vastaus Web API Suomi.fi- palveluväylä Asiointi- palvelu VTJ Edunval- vontatiedot Valtuutukset Kansallinen valtuus- rekisteri Kauppa- rekisteri YTJ

16 Mitä tämä edellyttää? Tekninen näkökulma Käyttöliittymämuutokset asiointipalvelussa Asiointivaltuuskyselyn rakentaminen tietojärjestelmään Prosessit Uuden toimintaprosessin ja ohjelmiston ominaisuuden kouluttaminen ja jalkauttaminen käyttäjille Suomi.fi- palvelunäkymän tai vastaavan käyttöliittymän käyttöönotto (valtuutusten hallintaan) Vahva tunnistus, esim. Suomi.fi- tunnistamista hyödyntämällä Tarkista onko ohjelmistotoimittajasi jo integroinut palvelun osaksi omaa ohjelmistoaan!

17 Suomi.fi- palvelunäkymät Kansalaisen ja yrityksen ikkuna julkisiin palveluihin.

18 Suomi.fi- palvelunäkymät Tarjoamme julkishallinnon asiakkaille pääsyn sähköisiin palveluihin helposti yhdestä paikasta.

19 Mitä palvelu tarjoaa? 1. Sähköiset palvelut helposti saavutettavissa 2. Kaikkien palvelukanavien tiedot 3. Omat tiedot 4. Helppo sähköinen viestintä kansalaisten, yritysten ja viranomaisten välillä 5. Älykkäät oppaat Palvelunäkymät = Suomi.fi + Yrityssuomi.fi Suomi.fi- palvelunäkymät suomi.fi Minä eri rooleissa Tarvitsemani palvelut Viestini Toisen puolesta asiointi Asiointi- valtuudet Palvelutieto- varanto Palveluväylä Tunnista- minen Viestinvälitys

20 Miten palvelu toimii? Palvelu- ja rekisteritiedot Palvelunäkymissä Tietoja tarjotaan käyttäjän sijainnin, elämäntilanteen ja valintojen mukaan. Esimerkkejä: Käyttäjä näkee kaikki julkishallinnon palvelut, omat tietonsa niissä ja viranomaisten viestit yhdestä paikasta. Asiointi- palvelu Organisaation tarjoamat palvelut Julkishallinnon organisaatio Muut palvelut Suomi.fi- palvelunäkymät suomi.fi Minä eri rooleissa Tarvitsemani palvelut Viestini Toisen puolesta asiointi Käyttäjä saa henkilökohtaisia tietoja ja herätteitä, esim. ajanvarauksista, poikkeustilanteista ja tärkeistä julkishallinnon päivämääristä. Palvelutietovaranto Palvelu- ja organisaatiotiedot Palveluväylä Rekisterit

21 Hyödyt Säästöt, hyvä käyttäjäkokemus, parempi palvelutaso, nopea käyttöönotto Perusrekistereissä olevien tietojen laadun paraneminen Korkea käytettävyys Helppo pääsy yhteisiin palvelukokonaisuuksiin Palveluiden parempi löydettävyys Sujuvammat prosessit Uudet mahdolli- suudet Turvallinen ja luotettava, helppo sähköinen asiointi asiakkaan kanssa Mahdollisuus työkuorman tasaamiseen asiakkaan aktivoinnin kautta Parempi asiakaspalvelu

22 Mitä tämä edellyttää? Tekninen näkökulma Omien palvelujen tunnistaminen ja kuvaaminen Suomi.fi- palvelutietovarantoon Palveluväyläliitännän toteuttaminen Suomi.fi- palveluväylään o Perusrekisterin tai asiakkuustieto- järjestelmän kytkeminen Palveluväylään, mikäli halutaan siirtää olemassa olevia tietoja Prosessit Toimintatapojen tarkastaminen niin että uudet mahdollisuudet voidaan hyödyntää täysimittaisesti Tietojen ylläpidon organisointi Palauteprosessin ja tietolupakäytäntöjen selvittäminen Mahdolliset rajapintojen muutokset tai uusien rajapintojen toteuttaminen Liitynnän toteuttaminen Suomi.fi- viestinvälitykseen

23 Suomi.fi- palvelutietovaranto Kaikki oleellinen julkishallinnon palveluista yhdessä paikassa.

24 Mikä Suomi.fi- palvelutietovaranto (PTV) on? Kansallinen tietovaranto julkisen hallinnon palveluja ja palvelukanavia kuvailevien tietojen tallentamiseen, säilyttämiseen ja hyödyntämiseen rajapintojen kautta PTV sisältää: Palvelukuvaukset Palvelukanavat * Organisaatiotiedot * Sähköiset kanavat, puhelinkanavat ja palvelupisteet. Palvelupisteet voidaan kytkeä esteettömyystiedon sisältävään esteettömyyssovellukseen. PTV:n käyttöönotto ei edellytä liittymistä palveluväylään PTV:n ylätason konseptikuvaus: konseptikuvaus

25 Palvelulupauksemme Palvelutietovaranto mahdollistaa tiedon erinomaisen löydettävyyden ja tekee mahdolliseksi palvelutietojen tuottamisen yhdellä kerralla, osana normaalia palvelutuotantoa. Omat palvelu- tiedot Muiden palvelu- tiedot Suomi.fi- palvelutietovaranto Julkiset palvelut ja niiden palvelukanavat yhdenmukaisesti kuvailtuna Hyödynnettävissä missä tahansa sähköisessä palvelussa Suomi.fi- palvelunäkymät Oma asiointi- palvelu Muiden asiointi- palvelut

26 Hyödyt Luotettavuus, säästöt, hyvä löydettävyys, hyvä käyttäjäkokemus, parempi palvelutaso, nopea käyttöönotto Palvelutietojen yhtenäisyys, ymmärrettävyys ja tarkkuus Asiakas- ja tilannetarvelähtöisyys Vertailtavuus, yhdisteltävyys, monipuolinen uudelleenkäytettävyys Valtakunnallinen näkyvyys Sujuvammat prosessit PTV Uudet mahdollisuudet Tietojen kuvailu vain yhteen paikkaan, helppo ja kustannustehokas ylläpito Julkishallinnon palvelukentän yhtenäisyys ja siilottomuus Parempi asiakaspalvelu Parempi tiedon laatu

27 Miten palvelu toimii? Esimerkkejä: Yhteinen palvelutietovaranto mahdollistaa organisaatioiden palvelutietojen saannin asiointipalveluihin. Lakisääteisten palvelujen yleiskuvausten keskitetty päivitys vähentää työtä ja lisää tietojen ajantasaisuutta. Omat ja muiden palveluihin liittyvät tiedot saadaan sähköisiin palveluihin yhdenmukaisesti. Palvelutietovarannon kokonaisuus Julkishallinnon organisaatio Asiointi- palvelu Organisaation tarjoamat palvelut PTV- ylläpito- käyttöliittymä - Palvelu- ja organisaatiotiedot, joita ei saada lähdejärjestelmistä - Käyttäjänhallinta Kunta.fi Virasto.fi Ministerio.fi Muu PTV- tiedot palveluiden käytettävissä rajapinnan kautta Suomi.fi- palvelutieto- varanto PTV Suomi.fi- palvelunäkymät Sisältöjen ylläpitäjät Lähdejärjestelmät, joiden tietoja tuodaan PTV:hen.

28 Käyttöönotto- prosessin vaiheet 1. Mikä on PTV? 2. Organisoituminen Perehdy PTV:n mahdollisuuksiin, tietomalliin, hyötyihin ja tehtäviin Määrittele PTV- vastuutaho Aseta tavoitteet Resursoi ja aikatauluta projekti 3. Palveluiden tunnistaminen ja määrittely Selvitä nykytila Tunnista palvelut Varmista tietomallin pakolliset tiedot 4. PTV- tietojen tuottaminen 5. Ylläpito Priorisoi palvelut Tuota palvelutiedot PTV:hen Huolehdi tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta Ylläpitäjä saa automaattiset muistutukset tietojen päivittämisestä

29 Mitä tämä edellyttää? Tekninen näkökulma Omien palvelujen tunnistaminen ja kuvaaminen Suomi.fi- palvelutietovarantoon Prosessit Toimintatapojen tarkastaminen niin että uudet mahdollisuudet voidaan hyödyntää täysimittaisesti Palvelu- ym. tietojen ylläpidon organisointi Palauteprosessin ja tietolupakäytäntöjen selvittäminen

30 Suomi.fi- palveluväylä Sähköisten palveluiden yhtenäistäjä ja tiedon välittäjä.

31 Suomi.fi- palveluväylä Tarjoamme vakioidun tavan tietojen siirtoon organisaatioiden välillä ja mahdollistamme turvallisten palvelukokonaisuuksien rakentamisen. Suomi.fi- palveluväylä Liityntäkatalogi Ympäristö Tiedonsiirto

32 Mitä palvelu tarjoaa? Hyödyt syntyvät väylään kytketyistä tiedoista ja palveluista. Suoraa säästöä esim. resursseissa, ei enää erillisiä yhteydenottoja tietojen saamiseksi viranomaisten välillä, ei enää paperisten dokumenttien siirtämistä viranomaiselta toiselle. Esim.: Palveluväylän kautta eri viranomaiset voivat tarjota toisilleen käyttöoikeuksia sähköisiin palveluihin ja tietokantoihin. Liityntäkatalogi Ympäristö Tiedonsiirto Kaikki palveluväylän rajapinnat ja integraatiot selailtavissa o Tekniset kuvaukset o Hallinnolliset kuvaukset o Tieto integraation sijainnista palveluväylässä Välineitä tietovarantojen ja järjestelmien palveluväyläliityntöjen hallintaan o Järjestelmä- ja organisaatiotason oikeuksien määrittely o Tietoturvan ja tietosuojan standardinmukainen toteutus Helpot ja vakioidut mallit Tietovarantojen ja palvelujen käyttö ja julkaiseminen organisaatioiden välillä o Julkiset ja yksityiset organisaatiot

33 Miten palvelu toimii? Palveluväylän kokonaisuus Liitettäviä palveluita voivat olla mm.: Yhteiset valtion ja kuntien palvelut Asiointi- palvelu Muut palvelut Suomi.fi- palveluväylä Liityntäkatalogi Suomi.fi- asiointivaltuudet Suomi.fi- palvelunäkymät Julkisen hallinnon kohdealue- ja toimialakohtaiset palvelut Yrityssektorin palvelut Tunnistuspalvelut Organisaation tarjoamat palvelut Julkishallinnon organisaatio tai yritys Ympäristö Tiedonsiirto Suomi.fi- palvelutietovaranto Suomi.fi- tunnistaminen Tietovarannot Muut Suomi.fi- palvelut hyödyntävät palveluväylää. Raportointi Lokitiedot Hallinta Tietoturva

34 Palveluväylän kokonaisuus Perustietovarannot Valtion palvelut Kuntien palvelut Yritysten palvelut VY- verkko Integraatioalusta (esim. VIA) Integraatio- alusta KY- verkko Suomi.fi- palveluväylä Internet Palvelunäkymät Kansalainen Yritys Viranomainen Palvelutieto- varanto (PTV) Tunnista- minen Kansallinen palveluarkkitehtuuri Asiointi- valtuudet Liityntä- katalogi Palveluväylän hallinta Tietoturva, raportointi, lokipalvelu

35 Miten palvelu toimii? Vyöhykkeet ja väyläratkaisut Kansallinen palveluväylä = Suomi.fi- palveluväylä + muut vyöhykkeet esim. VY ja KY Eri toimijat sijaitsevat usein Kansallisen palveluväylän eri vyöhykkeillä. Integraatiossa käytettävä väyläratkaisu riippuu palvelun kutsujan ja tarjoajan vyöhykkeestä. Tarjoaja Kutsuja Julkinen vyöhyke (Internet) KY VY Julkinen vyöhyke (Internet) Julkinen Julkinen KY Julkinen VY Julkinen KY Web KY KY KY VY KY VY Web VY KY VY VY VY Väyläratkaisu (alustava) Suomi.fi- palveluväylä Suomi.fi / VIA / muu VIA / muu

36 Liityntäkatalogi Liityntäkatalogi sisältää tekniset sekä hallinnolliset kuvaukset kaikista palveluväylässä julkaistuista rajapinnoista.

37 Hyödyt Luotettavuus, säästöt, hyvä löydettävyys, tietojen laadun paraneminen, parempi palvelutaso Yksinkertainen ja nopea mukaantulo Yksi rajapinta - > dokumentit ja metatiedot vain kertaalleen Elinkaaren tuki ja varmuus Tietoturva Yhden luukun periaate Sujuvammat prosessit Sujuvampi itsepalvelu Näkyvyys Palveluiden yhteentoimivuus Uudet mahdollisuudet

38 Mitä tämä edellyttää? Tekninen näkökulma Liityntäpalvelin Liityntäpalvelimen huomioiminen järjestelmä- ja ohjelmistohankinnoissa Liittymät Liittymien toteuttaminen omien palveluiden ja Suomi.fi- palveluväylän välille Prosessit Uuden hajautetun integraatiomallin kouluttaminen ja jalkauttaminen arkkitehdeille, ohjelmistokehittäjille ja liiketoiminnan edustajille Kysy ohjelmistotoimittajaltasi palveluväylävalmiuksista

39 Suomi.fi- tunnistaminen Tunnistus.fi- ja Vetuma- palveluiden korvaaja. Julkinen sektori

40 Palvelulupauksemme Tarjoamme mahdollisuuden Suomen ja EU- kansalaisen sähköiseen tunnistamiseen tietoturvallisesti eri tunnistusvälineitä hyödyntäen. Ratkaisujen yhtenäisyyden mahdollistaja Kustannuksia säästävä Avoimen lähde- koodin tuotteisiin perustuva Korkean tieto- turvan ratkaisu Jatkuvasti kehittyvä Läpinäkyvästi kehitetty ja viestitty Suomen ja EU- kansalaisen sähköinen tunnista- minen Kertakirjau- tuminen julkishallinnon sähköisiin palveluihin Selainpohjainen, pääte- laiteriippumaton Sopivien tunnistus- välineiden käyttö Responsiivinen Käytettävissä 24/7 Modulaarinen Skaalautuva Esteetön (WCAG taso AA)

41 Miten palvelu toimii? Julkishallinnon organisaatio ottaa Suomi.fi- tunnistamisen käyttöön asiointipalvelussaan ja hallinnoi itse sekä käyttöoikeuksia että konfiguraatioita. Tunnistamispalvelun kokonaisuus Julkishallinnon organisaatio Pääkäyttäjä Asiointi- palvelu Tarjoaa asiointipalvelun Hallinnoi käyttö- oikeuksia ym. Käyttäjä ohjataan tunnistautumaan Suomi.fi- tunnistaminen Hallintaliittymä Hallinnollinen Tekninen Käyttää valittuja tunnistusvälineitä Konfiguroi, ylläpitää Julkishallinnon IT- toimittaja

42 Miten toimin? Nykyiset Tunnistus.fi- ja Vetuma- palvelut korvataan uudella Suomi.fi- tunnistamisella Suomi.fi- tunnistaminen 1. Kartoita muutostarpeet asiointipalveluissa 2. Laadi aikataulu asiointipalvelukohtaisesti (tutustu tukimateriaaliin) 3. Liity testiympäristöön Palvelunäkymien beta.suomi.fi julkaisu, hyödyntää tunnistuspalvelua Tunnistus.fi- migraatio Tunnistus.fi- palvelu poistuu käytöstä Vetuma- palvelu poistuu käytöstä 4. Ota tunnistuspalvelu käyttöön Vetuma- migraatio Tunnistuspalvelun jatkuva kehittäminen

43 Mikä muuttuu? Ei erillisiä pankkisopimuksia Keskitetty rahoitusmalli Liittyminen ja palvelun hallinta helposti itsepalveluna Asiointipalvelu voi valita itse haluamansa tunnistuspalveluntarjoajat Väestötietojärjestelmästä ajantasaiset tiedot vahvasti tunnistetuista käyttäjistä Kertakirjautuminen Entistä käytettävämpi Esteettömyys Ei maksamisen palveluita Uudenlainen kansalaisen näkymä Mikä säilyy? o SAML2 profiili o Loppukäyttäjän tuki kansalaisneuvonnassa o Kaikki markkinaehtoiset vahvan tunnistamisen välineet Mitä tulee myöhemmin? o Kevyen tunnistamisen välineet o EU kansalaisten tunnistaminen rajat ylittävissä asioinneissa

44 Käyttöönotossa huomioitavia asioita Onko asiointipalvelussanne käytössä Vetuma SAML2 (SAML2 attribute response profiili) - rajapinta? o Tunnistuspalvelu tukee SAML2- standardia, ja täten käyttöönotto on helppoa. Yksinkertaisimmillaan luottosuhteen uudelleen määritys ja testaus riittää asiointipalvelun liittämiseksi. Onko käytössänne Vetuman vanha rajapinta? o Tunnistuspalvelu ei tue Vetuman vanhaa rajapintaa ja rajapinta tulee muuttaa SAML2- rajapinnaksi. Muutoksen valmistelun voi aloittaa jo nyt, ja testausta voi suorittaa tunnistuspalvelun testiympäristössä. Onko tulossa uusia tunnistettuja käyttäjiä tarvitsevia palveluita tai muutoksia nykyisiin palveluihin? o Suosittelemme SAML2- rajapinnan käyttämistä palveluissa. Onko asiointipalvelussanne käytössä maksaminen? o Tunnistuspalvelussa ei ole maksamiseen liittyviä ominaisuuksia. Verkkomaksamisen palvelu tulee myöhemmin käyttöön tätä tarkoitusta varten.

45 Suomi.fi- viestinvälitys Suoraviivainen viestintä julkishallinnon asiakkaille. Julkinen sektori

46 Suomi.fi- viestinvälitys Mahdollistamme viranomaisten sähköisen tiedoksiantoviestinnän riippumatta siitä, missä formaatissa asiakas viestit haluaa vastaanottaa. Suomi.fi- viestinvälitys on viranomaisten keskitetty viestioperaattori, joka vastaa viestien toimittamisesta käyttäjälle ja käyttäjän valitsemaan kanavaan. Omat viestini - osio Palvelunäkymissä on kansalaisen ja yrityksen edustajan oma sähköinen postilaatikko, joka korvaa nykyisen Asiointitilin. Se toteutetaan Suomi.fi- viestinvälityksen avulla.

47 Mitä palvelu tarjoaa? 1. Viestioperaattori, joka mahdollistaa viranomaisten tiedoksiantoviestinnän digitalisoinnin 2. Erityyppisten viestien välittäminen: - Sähköiset viestit (lähetys ja vastaanotto) - Herätteet (tekstiviesti tai sähköposti) - Tapahtumaviestit - Paperipostitus 3. Käyttäjälle Omat viestini - osio (sähköinen postilaatikko) uudessa Suomi.fi- palvelussa Palvelu korvaa nykyisen Asiointitilin vuonna 2017.

48 Miten palvelu toimii? Viestinvälityksen kokonaisuus Suomi.fi- viestinvälitys Viranomaisen sähköinen palvelu VIA ym. Julkishallinnon organisaatio - Sähköposti - Asianhallinta - Lomakkeet - Rajapinnat - Connectorit Suojattu yhteys Viestien toimittaminen haluttuun kanavaan Sähköinen postilaatikko Herätteiden lähettäminen Vastausviestien välittäminen Herätteet Paperi- posti Suomi.fi- palvelunäkymät Omat viestini Julkishallinnon asiakas

49 Hyödyt Sähköinen viestintä º Maksuton º Yksi prosessiosoite, monta kanavaa Palvelun käyttö º Muunneltavissa käyttötarpeiden mukaan º Todisteellinen tiedoksianto º STIII- tietoturva (Sote) Käyttäjät º Myös henkilötunnuksettomat käyttäjät º Ei erillisiä rekistereitä henkilöiden tavoitettavuustiedoista º Ei tarvitse erillistä organisaatio/ palvelukohtaista suostumusta Suomi.fi- palvelukokonaisuuden hyödyt º Yhtenäinen käyttäjäkokemus, puolesta asiointi, valtuuttaminen, vahva tunnistus jne.

50 Mitä tämä edellyttää? Tekninen näkökulma Palveluun liittyminen Oman järjestelmän liittäminen Sähköpostin liittäminen Asianhallinnan liittäminen Lomakkeiden liittäminen Olemassa olevien järjestelmien ja rekisterien tarvekartoitus Prosessit Viestinvälityspalvelun tuominen osaksi sähköistä asiointia Kysymyksiä: º Miten toimitamme tiedoksiantoja? º Miten otamme vastaan asiakkaiden lomakkeita/viestejä? º Mitä tietoja asiakkaille jää todisteeksi? º Miten palvelemme henkilötunnuksettomia käyttäjiä? º Onko tarvetta korotetun tietoturvatason viestinnälle?

51 Yleistä Suomi.fi- palveluista

52 Kustannukset Liittyminen ja käyttäminen on julkishallinnon organisaatioille maksutonta Käyttöönottokustannukset kukin asiakas maksaa itse o Tekninen integraatio o Asiointipalvelukohtainen ohjeistus o Käyttöönottoprojektin hallinta

53 Rahoitusmahdollisuudet Vain julkiselle sektorille Valtiovarainministeriö voi myöntää Suomi.fi- palveluita käyttöönottavalle julkisen hallinnon organisaatiolle rahoitusta 1. Suomi.fi- palveluväylän hyödyntämisen suunnitteluun 2. Palvelujen tai tietovarantojen liittämiseen Suomi.fi- palveluväylään Rahoitusta: o o o Voi hakea rahoitusta molempiin käyttökohteisiin, erillisillä hakemuksilla. Ei myönnetä uusien asiointipalveluiden ja tietovarantojen kehittämisen kustannuksiin. Myönnetään enintään 75 % esitettävän hankkeen kokonaiskustannuksista. Rahoituksella toteutettavat tuotokset on tarkoitettu vapaasti käytettäviksi, levitettäviksi ja edelleen kehitettäviksi. Järjestelmiin tehtyjä liityntöjä palveluväylään voivat käyttää hyväksi myös muut julkisen hallinnon ja yksityisen sektorin organisaatiot.

54 Miten toimin? 1. Tutustu saatavilla olevaan tukimateriaaliin. 2. Tutustu liitettyihin perustietovarantoihin (YTJ, VTJ, KTJ, Trafi tms.) oman tulevan palvelun näkökulmasta. 3. Rekisteröidy ja anna tarvittavat tiedot liity.suomi.fi- osoitteessa. 4. Asiakaspalvelu ottaa sinuun yhteyttä palvelun käyttöönotosta sopimiseksi.

55 Lisätietoa liity.suomi.fi

56 Suomi.fi- palveluiden käyttäjiä

57 Trafi Ajoneuvotiedot palvelunäkymään Trafin tavoitteena on olla digitaalisten palveluiden tuottamisen edelläkävijä. Kansallisen palveluarkkitehtuurin (KaPA) hyödyntämisen ensimmäisessä vaiheessa Trafin päämääränä oli Omat ajoneuvot - listauksen tuominen kansalaisen palvelunäkymään. Tärkeimmät hyödyt 1. Teknisen ympäristön rakentamisen myötä tietoja ja palveluita voidaan lisätä järjestelmään nopeasti ja vaivattomasti. 2. Kansalaiset saavat jatkossa helpommin tietoa eri rekistereistä ja palveluista ja heidät ohjataan kätevästi sähköisten palveluiden ääreen. Projektin yksityiskohtia Trafilla oli valmiina Omat ajoneuvot - listaus asiointipalvelussaan. Suurin työ oli teknisen ympäristön rakentaminen. Keskeisin haaste liittyi aikatauluihin, sillä Trafilla oli monta isoa projektia samanaikaisesti käynnissä. Työmäärää helpottivat valmis ajoneuvolistaus ja aiemmin tunnistetut palvelut. Haasteista selvittiin VRK:n tarjoaman teknisen tuen ja referenssiryhmän avulla. Projekti vei Trafilta 22 henkilötyöpäivää. Projektin eteneminen Yhteistyön aloitus kevät 2015 Palveluväylään liittyminen syksy 2015 Palvelutietojen tuominen Palvelutietovarantoon Ajoneuvotiedot näkyvissä Palvelunäkymissä (beta.suomi.fi) Vesiajoneuvolistaus Palvelunäkymiin Henkilöasiakkaiden palvelut Palvelutietovarantoon Suomi.fi- tunnistamisen ja - asiointivaltuuksien käyttöönotto alk. syksy 2015 joulukuu 2015 vuosi 2016 vuosi 2016 vuosi 2016 Yhteistyö sujui hyvin. Kun aikataulupaineet olivat pahimmillaan, tuli sopivasti muistutuksia ja tarjottiin apua, ja niin vedettiin homma yhdessä maaliin. - Maaria Toikka, sähköisen asioinnin kehityspäällikkö, Trafi Trafi oli erittäin innostunut KaPA:sta ja heidän kanssaan oli helppo sopia asioista. Trafin oma aktiivinen ote ja panostus mahdollistivat aikataulussa pysymisen. - Timo Merikallio, Projektipäällikkö, Väestörekisterikeskus

58 Mikkelin kaupunki Palveluiden kuvaaminen Palvelutietovarantoon Mikkelin kaupunki haluaa olla mukana edistämässä julkishallinnon asioinnin keskittämistä ja palveluiden asiakaslähtöisyyttä. Mikkeli kuvaa ensimmäisenä organisaationa Palvelutietovarantoon kaikki lakisääteiset palvelunsa ja myös muita kuntalaisten palveluita. Tärkeimmät hyödyt 1. Asiointi helpottuu, kun palvelut on kuvattu joka paikkaan samalla tavalla, ja kuvaukset sisältävät asiakkaan kannalta olennaisia tietoja. 2. Kaupungin työntekijöiden tiedonhaku helpottuu, asiakkaita pystytään palvelemaan entistä paremmin. Projektin yksityiskohtia Projektin eteneminen Yhteistyön aloitus syksy 2015 Ensimmäiset palvelukuvaukset PTV:n tietomallin mukaan. Työpajat toimialojen kanssa. Kuvaamistyö jatkunut koko kevään, toimintamallien hiominen Pilottiprojekti päättyy, kokemusten jakaminen muille syksy 2015 kevät 2016 kesä 2016 PTV pakottaa ajattelemaan uudella tavalla, asiakkaan näkökulmasta. On elintärkeää, että kunnat lähtevät mukaan, jotta tietoja ei enää kuvata useaan paikkaan eri tavalla. - Heli Hänninen, asiakaspalvelupäällikkö, Mikkelin kaupunki Mikkeli korostaa PTV- yhteyshenkilön roolia: Jonkun on vastattava kokonaisuudesta ja huomioitava palveluiden käyttäjät. Keskeisimmät haasteet ovat liittyneet päällekkäisiin rekistereihin, tietojen kuvaamiseen ja kansallisiin palveluihin liittyviin linjauksiin (esim. sote). Haasteista selviämiseen ovat auttaneet tiivis yhteistyö ja isojen linjausten teko yhdessä. Mikkelillä on mukana osa- aikainen projektipäällikkö ja täysipäiväisesti kaksi palveluiden kuvaajaa sekä kymmeniä muita työntekijöitä. Mikkeli aikoo hyödyntää PTV:tä jatkossa laajasti palveluissaan. Tietojen ylläpito ja hallinta PTV- ylläpitokäyttöliittymän kautta Tietojen hyödyntäminen rajapintojen kautta Hyödyntääkö jatkossa muita Suomi.fi- palveluita?! vuosi 2016 vuosi 2016 Mikkelin pilottiprojekti on ollut todella hyödyllinen seuraavia käyttöönottoja ajatellen. Olemme saaneet arvokasta ruohonjuuritason palautetta ja huomioita niin sisältöasioihin, tietomalliin kuin toimintatapoihin. - Annette Hotari, projektipäällikkö, Väestörekisterikeskus

59 Esimerkkejä

60 Esimerkki: Sähköinen päivähoitohakemus Kunta.fi Suomi.fi- palvelunäkymät Kirjautu- minen Päivähoito- hakemus Tieto päätöksestä - Päivähoitopaikat - Oppaat - Omat viestit - Herätteet Päätös Päivähoito- järjestelmä Palvelutietovaranto Viestinvälitys Palveluväylä Tunnistaminen VETUMA Sovitin- palvelu Liityntä- palvelin Väestötieto- järjestelmä

61 ESIMERKKI KANSALAISEN KÄYTTÖTAPAUKSESTA Päivähoitopaikkojen varaaminen on mahdollista kahden viikon kuluttua. Tutustu ja varaa hoitopaikka Suomi.fi- verkkopalvelu kansalaiselle Matti Kumpulainen pyytää valtuutusta lapsen Elias (121212A1212) päivähoitopaikan hakemiseen. Hyväksy vastaamalla A Vahvistus: Pyytämäsi valtuutus XYZ (Martta Kumpulainen) on hyväksytty. Tee hakemus Oppaat ja palvelut Tietoa päivähoidosta Päivähoitopaikat Kirjaudu pankkitunnuksilla Omat tiedot Läheiset henkilöt Lähellä sijaitsevat hoitopaikat Tee valtuutuspyyntö Tee hakemus Viestinvälitys Palvelunäkymät Tunnistaminen Asiointivaltuudet Palvelutietovaranto Palveluväylä

62 ESIMERKKI YRITYKSEN KÄYTTÖTAPAUKSESTA Muistutus: Edustamasi yrityksen auto LÄT- 515 on katsastettava kuukauden kuluessa. Ajoneuvon hallinta Suomi.fi- verkkopalvelu yritykselle Matti Kumpulainen on valtuuttanut sinut hallinnoimaan yrityksenne ajoneuvoa LÄT Ajoneuvon tiedot Oppaat ja palvelut Ajoneuvojen hallinta Ajoneuvon myyminen Kirjaudu mobiilivarmenteella Yrityksen tiedot Ajoneuvojen tiedot Yrityksen nimenkirjoitusoikeudet Tee valtuutus Viestinvälitys Palvelunäkymät Tunnistaminen Asiointivaltuudet Palvelutietovaranto Palveluväylä

63 Lisätietoa ja tukimateriaalia: Liity mukaan:

SÄHKÖINEN ASIOINTI MISSÄ ROOLISSA, MILLAISIN VALTUUKSIN

SÄHKÖINEN ASIOINTI MISSÄ ROOLISSA, MILLAISIN VALTUUKSIN SÄHKÖINEN ASIOINTI MISSÄ ROOLISSA, MILLAISIN VALTUUKSIN KUNTAMARKKINAT 09.09.2015 MATTI HILTUNEN @VRK.FI Mikä KaPA? Kansallisen Palveluarkkitehtuurin tavoite on luoda yhteentoimiva digitaalisten palveluiden

Lisätiedot

Kansallisen palveluarkkitehtuurin lainsäädäntötyöryhmän asettaminen

Kansallisen palveluarkkitehtuurin lainsäädäntötyöryhmän asettaminen Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto Asettamispäätös 9.4.2015 VM140:06/2013 651/00.01.00.01/2015 Kansallisen palveluarkkitehtuurin lainsäädäntötyöryhmän asettaminen Asettaminen Toimikausi

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä: Vyöhykemalli ja Julkinen palveluväylä (X-Road) Tuukka Salminen / VRK KPA-yksikkö Kuntamarkkinat 2015-09-09

Kansallinen palveluväylä: Vyöhykemalli ja Julkinen palveluväylä (X-Road) Tuukka Salminen / VRK KPA-yksikkö Kuntamarkkinat 2015-09-09 Kansallinen palveluväylä: Vyöhykemalli ja Julkinen palveluväylä (X-Road) Tuukka Salminen / VRK KPA-yksikkö Kuntamarkkinat 2015-09-09 suomi.fi Suomi.fi-palvelukokonaisuus Suomi.fi Palveluntarjoajalle: Kansalaiselle

Lisätiedot

Kansalaisen asiointitili. Palvelun yleinen esittely, 07.05.2014

Kansalaisen asiointitili. Palvelun yleinen esittely, 07.05.2014 Kansalaisen asiointitili Palvelun yleinen esittely, 07.05.2014 Sisältö Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Mikä on Kansalaisen asiointitili? Miten Asiointitili näkyy kansalaiselle? Asiointitiliä

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut

Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut ValtIT - Asiakaslähtöiset sähköiset palvelut kehittämisohjelma Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut VM kehittämisosasto, Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja maksaminen. Julkisen hallinnon ICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.5.2014. Miksi?

Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja maksaminen. Julkisen hallinnon ICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.5.2014. Miksi? Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja maksaminen ICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.5.2014 Miksi? Taloudellinen tilanne synkkä Osaaminen on Suomen vahvuus, sitä on hyödynnettävä kaikin tavoin

Lisätiedot

Taipuuko Kansalaisten asiointitili terveydenhuoltoon

Taipuuko Kansalaisten asiointitili terveydenhuoltoon Taipuuko Kansalaisten asiointitili terveydenhuoltoon Valtiovarainministeriö Neuvotteleva virkamies Riku Jylhänkangas Sisällysluettelo Kansalaisten asiointitilin toteuttaminen Asiointitilin toiminta Asiointitili

Lisätiedot

Asiakaslähtöiset ja yhteentoimivat Oppijan palvelut

Asiakaslähtöiset ja yhteentoimivat Oppijan palvelut Asiakaslähtöiset ja yhteentoimivat Oppijan palvelut Oppijan verkkopalvelut seminaari Helsinki, Finlandia-talo Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi 9.12.2013 Sisältö Oppijan palvelut osana SADe-ohjelmaa

Lisätiedot

Palvelunäkymät kansalaisen palvelunäkymä

Palvelunäkymät kansalaisen palvelunäkymä Palvelunäkymät kansalaisen palvelunäkymä Kansallinen palveluarkkitehtuuriohjelma 2014-2017 Neuvotteleva virkamies Marjukka Ala-Harja VM JulkICT Kansallinen Palveluarkkitehtuuri -ohjelma 2014-2017 Perustietovarannot

Lisätiedot

SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS. O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto

SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS. O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto Asiakaspalvelun palvelukanavat vuoteen 2015 Asiakkaat henkilöasiakkaat yritykset yhteisöt Palvelukanavat Asiointipalvelut Viranomaisten

Lisätiedot

Kuntatoimijoiden yhteistyö sote-sektorin sähköisen asioinnin kehittämisessä

Kuntatoimijoiden yhteistyö sote-sektorin sähköisen asioinnin kehittämisessä Kuntatoimijoiden yhteistyö sote-sektorin sähköisen asioinnin kehittämisessä Terveydenhuollon Atk-pa iva t 12. 13.5.2015 Tampere-talo Jukka Markkanen, Medbit Oy Jyrki Halttunen, Kuntien Tiera Oy Copyright

Lisätiedot

Opetushallituksen palvelut korkeakouluille

Opetushallituksen palvelut korkeakouluille Antti Ylä-Jarkko Opetushallituksen palvelut korkeakouluille Korkeakoulujen IT-päivät 2.11.2011 Sisältö 1. Käyttöliittymäkerroksen välilliset palvelut 2. Käyttöliittymäkerroksen virkailijapalvelut 3. Virkailijoiden

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä - Rolling Up the Sleeves. 23.4.2014 Paasitorni

Kansallinen palveluväylä - Rolling Up the Sleeves. 23.4.2014 Paasitorni Kansallinen palveluväylä - Rolling Up the Sleeves 23.4.2014 Paasitorni Palveluväylä on konsepti Tekniikkaa pieni osa kokonaisuudesta Väylä hoitaa hallitun tiedon välityksen Uusi lähestymistapa toimintaan

Lisätiedot

VETUMA kansalaisen verkkotunnistus- ja maksamispalvelun tilannekatsaus. Tapani Puisto Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö (ValtIT)

VETUMA kansalaisen verkkotunnistus- ja maksamispalvelun tilannekatsaus. Tapani Puisto Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö (ValtIT) VETUMA kansalaisen verkkotunnistus- ja maksamispalvelun tilannekatsaus Tapani Puisto Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö (ValtIT) VETUMA-palvelu WWW-yhteys Asiointi palvelut / kunta kansalaiset VETUMA

Lisätiedot

Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa. Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma

Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa. Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma SADe-ohjelma Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Laadukkaita julkisen sektorin palveluita kustannustehokkaasti

Lisätiedot

VETUMA kansalaisen verkkotunnistus- ja maksamispalvelu. Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö

VETUMA kansalaisen verkkotunnistus- ja maksamispalvelu. Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö VETUMA kansalaisen verkkotunnistus- ja maksamispalvelu Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö VETUMA v. 2.0 palvelun yleiskuva kansalaiset WWW-yhteys VETUMA Asiointi palvelut / kunta Asiointi palvelut /

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän konseptin kuvaus

Kansallisen palveluväylän konseptin kuvaus Konseptikuvaus 1 (8) Julkisen hallinnon ICT -toiminto 27.06.2013 Kansallisen palveluväylän konseptin kuvaus Tässä dokumentissa kuvataan yleisellä tasolla kansallisen palveluväylän konsepti, kansalliselle

Lisätiedot

Valtion ICT 2010-2013

Valtion ICT 2010-2013 Valtion ICT 2010-2013 Valtion IT-johtaja Yrjö Benson www.valtit.fi Sisällysluettelo Tietoja valtion tietohallinnosta 2008 Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Sähköisen asioinnin ja tietoyhteiskuntakehityksen

Lisätiedot

Asiakaspalvelun l kehittäminen i / Itella

Asiakaspalvelun l kehittäminen i / Itella Asiakaspalvelun l kehittäminen i / Itella Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishanke Aloitusseminaari 1.2.2012 Jyrki Laakso, palvelujohtaja Itella Posti Oy 1 1.2.2012 Itella Oyj Itella lyhyesti

Lisätiedot

Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista?

Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista? Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista? Finanssineuvos Katju Holkeri, Valtiovarainministeriö 24.11.2010 Kaikilla kansalaisilla tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet

Lisätiedot

OmaOulu asiointialusta Sähköisen asioinnin strategia. Paikkatietoseminaari 12.2.2014

OmaOulu asiointialusta Sähköisen asioinnin strategia. Paikkatietoseminaari 12.2.2014 OmaOulu asiointialusta Sähköisen asioinnin strategia Paikkatietoseminaari 12.2.2014 Sisältö OmaOulu-asiointialustan kehitys kehittämisstrategia 2006 2013 Perustana tietohallintostrategia (2006) kehittämisstrategia

Lisätiedot

Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa

Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma) Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma)

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskus (VIP) Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskus (VIP) Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskus (VIP) Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > VIP:n palvelut Valtioneuvoston IT palvelut Suomi.fi ValtIT kärkihankkeet Valtiokonttorin sisältä siirtyvät yhteiset

Lisätiedot

Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen. Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn

Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen. Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn Sähköinen asiakirjahallinta Sähköinen työpöytä Dokumenttienhallinta (kuvatut käsittelyprosessit) Asiahallinta Sähköinen arkisto

Lisätiedot

Hyrrä. Hanketukien rahoitusmahdollisuudet Etelä- Pohjanmaalla -koulutuspäivä, Frami 9.4.2015 Esa Isosaari

Hyrrä. Hanketukien rahoitusmahdollisuudet Etelä- Pohjanmaalla -koulutuspäivä, Frami 9.4.2015 Esa Isosaari Hyrrä Hanketukien rahoitusmahdollisuudet Etelä- Pohjanmaalla -koulutuspäivä, Frami 9.4.2015 Esa Isosaari Hyrrä on uusi sähköinen palvelu hanke-, yritys- ja rakennetukien hakemiseen Helpottaa hakemuksen

Lisätiedot

ASPA214 ja miten palveluneuvojan työtä tuetaan. Suomi.fin kevätseminaari 15.5.2014

ASPA214 ja miten palveluneuvojan työtä tuetaan. Suomi.fin kevätseminaari 15.5.2014 ASPA214 ja miten palveluneuvojan työtä tuetaan Suomi.fin kevätseminaari 15.5.2014 Henkilökohtainen Sähköinen palvelu Käyntiasiointi Asiakaspalvelupisteet Asiakaspalvelut Asiantuntijapalvelu etäpalveluna

Lisätiedot

Sähköisten asiointipalvelujen järjestämisvelvollisuus

Sähköisten asiointipalvelujen järjestämisvelvollisuus HAUS 15.9.2011 Sähköinen asiointi viranomaistoiminnassa - käytännön tilanteita Jukka Tuomela Johtamiskorkeakoulu/Julkisoikeus Tampereen yliopisto 15.9.2011 HAUS Jukka Tuomela, TaY 1 Sähköisten asiointipalvelujen

Lisätiedot

Fiksumpi käyttöliittymä kuntaan. Miten kuntien tietojärjestelmät saadaan palvelemaan kuntalaisia? LapIT-päivät 2015

Fiksumpi käyttöliittymä kuntaan. Miten kuntien tietojärjestelmät saadaan palvelemaan kuntalaisia? LapIT-päivät 2015 Fiksumpi käyttöliittymä kuntaan Miten kuntien tietojärjestelmät saadaan palvelemaan kuntalaisia? LapIT-päivät 2015 Otso Kivekäs 20.8.2015 Otso Kivekäs+ Codento Kehittämispäällikkö, kunta-alan projektit

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto KDK Miten se palvelee?

Kansallinen digitaalinen kirjasto KDK Miten se palvelee? Kuva: KDK-asiakasliittymän käyttäjätesti 23.5.2012 Kuvaaja: Carita Sirkeä 2012 Kansallinen digitaalinen kirjasto KDK Miten se palvelee? OKM:n kirjastopäivät 12.12.2012 Heli Kautonen, Kansalliskirjasto

Lisätiedot

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto,

Lisätiedot

Alueellisella tietohallintoyhteistyöllä ja arkkitehtuurilla kohti uusia rakenteita ja toimintamalleja Pohjois-Suomessa

Alueellisella tietohallintoyhteistyöllä ja arkkitehtuurilla kohti uusia rakenteita ja toimintamalleja Pohjois-Suomessa Alueellisella tietohallintoyhteistyöllä ja arkkitehtuurilla kohti uusia rakenteita ja toimintamalleja Pohjois-Suomessa Juhani Heikka & Markku Huotari, Oulun kaupunki 11.6.2014 TAVOITTEITA TIETOHALLINTOYHTEISTYÖLLE

Lisätiedot

DIGITAALINEN KAUPUNKI 4.10.2012 Asiakirjahallinnasta tietojen hallintaan seminaari Mikkelin ammattikorkeakoulu. Soile Kuitunen, Mikkelin kaupunki

DIGITAALINEN KAUPUNKI 4.10.2012 Asiakirjahallinnasta tietojen hallintaan seminaari Mikkelin ammattikorkeakoulu. Soile Kuitunen, Mikkelin kaupunki DIGITAALINEN KAUPUNKI 4.10.2012 Asiakirjahallinnasta tietojen hallintaan seminaari Mikkelin ammattikorkeakoulu Soile Kuitunen, Mikkelin kaupunki MIKKELI TÄHTÄÄ SUOMEN ENSIMMÄISEKSI DIGITAALISEKSI KAUPUNGIKSI

Lisätiedot

Etäpalvelut suuri mahdollisuus

Etäpalvelut suuri mahdollisuus Etäpalvelut suuri mahdollisuus Tanja Rantanen, erityisasiantuntija 27.1.2011 Joensuu, Punos-hankkeen loppuseminaari Etäpalvelu luo paljon mahdollisuuksia julkishallinnolle Vähentää sekä asiakkaan että

Lisätiedot

Rekisteröityminen, tilojen varaaminen ja maksaminen WebTimmi varausjärjestelmässä

Rekisteröityminen, tilojen varaaminen ja maksaminen WebTimmi varausjärjestelmässä Rekisteröityminen, tilojen varaaminen ja maksaminen WebTimmi varausjärjestelmässä 1. Sanasto WebTimmi on Tampereen kaupungin kulttuuripalvelujen käytössä oleva internetpohjainen varausjärjestelmä, jossa

Lisätiedot

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013 Liittyminen eresepti-palveluun Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013 eresepti-palveluun liittyjä eresepti-palveluun liittyjä on terveydenhuollon toimintayksikkö

Lisätiedot

Yleisneuvontapalvelu osana SADeohjelmaa

Yleisneuvontapalvelu osana SADeohjelmaa Yleisneuvontapalvelu osana SADeohjelmaa Kansalaisen yleisneuvontapalvelu hankkeen aloitusseminaari 16.10.2012, Helsinki Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi MIKÄ ON SADE-OHJELMA? 2 1 Julkishallinnon ensimmäinen

Lisätiedot

SADe-palvelut käytettävissä,

SADe-palvelut käytettävissä, Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma) SADe-palvelut käytettävissä, onko kuntasi valmis? Kuntamarkkinat 11.9.2013 Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi Tähän uusi palvelukartta

Lisätiedot

Viestinvälityksellä tehokkuutta terveydenhuollon yhteistoimintaan Timo Airaksinen, Business Manager, Itella Suomi Oy

Viestinvälityksellä tehokkuutta terveydenhuollon yhteistoimintaan Timo Airaksinen, Business Manager, Itella Suomi Oy Viestinvälityksellä tehokkuutta terveydenhuollon yhteistoimintaan Timo Airaksinen, Business Manager, Itella Suomi Oy 24.03.2013 /ecare/ Timo Airaksinen / Itella Copyright Itella Suomi Oy Suomen Posti =

Lisätiedot

OMA YRITYS-SUOMI -PALVELU Yrityspalvelut yhdeltä luukulta. Maria Miró (TEM/TIETO/PATI), puh. 050 468 8449, maria.miro@tem.fi 24.10.

OMA YRITYS-SUOMI -PALVELU Yrityspalvelut yhdeltä luukulta. Maria Miró (TEM/TIETO/PATI), puh. 050 468 8449, maria.miro@tem.fi 24.10. OMA YRITYS-SUOMI -PALVELU Yrityspalvelut yhdeltä luukulta Maria Miró (TEM/TIETO/PATI), puh. 050 468 8449, maria.miro@tem.fi 24.10.2013 Oma Yritys-Suomen kehittäminen (1/2) Oma Yritys-Suomi on kirjautuneen

Lisätiedot

Hankesuunnitelma. Novus-Hanke. Novus-Hanke. YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA. www.prh.fi LIITE 1

Hankesuunnitelma. Novus-Hanke. Novus-Hanke. YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA. www.prh.fi LIITE 1 Hankesuunnitelma YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA Hankesuunnitelma - Sisältö Tausta Hankkeen tavoitteet, hyödyt, riskit ja laadunvarmistus Arkkitehtuurit Kustannukset Organisaatio

Lisätiedot

Missä mennään kansallisessa palveluarkkitehtuurissa? -tilaisuus 5.11.2014 10 vaikeaa kysymystä ja niiden vastaukset

Missä mennään kansallisessa palveluarkkitehtuurissa? -tilaisuus 5.11.2014 10 vaikeaa kysymystä ja niiden vastaukset 1 (5) 11.11.2014 Missä mennään kansallisessa palveluarkkitehtuurissa? -tilaisuus 5.11.2014 10 vaikeaa kysymystä ja niiden vastaukset 1. Vaikuttaa siltä, että palveluarkkitehtuurin myötä valtio ottaa tuotettavakseen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT. Hallinnon kehittämisosasto 1.11.2010

Julkisen hallinnon ICT. Hallinnon kehittämisosasto 1.11.2010 Julkisen hallinnon ICT Hallinnon kehittämisosasto 1.11.2010 Sisällysluettelo Julkishallinnon ICT:n tunnuslukuja Valtion IT hallintotapa Valtion tietohallinto IT-strategia 2006-2011 Julkisen hallinnon ICT-menestystarinoita

Lisätiedot

Kaksisuuntainen sähköinen asiointi (2SASI)

Kaksisuuntainen sähköinen asiointi (2SASI) 1 Kaksisuuntainen sähköinen asiointi (2SASI) Kuntien ja n kiinteistötehtävien koulutuspäivä 9.9.2015 Aaro Mikkola 2SASI-hanke pähkinänkuoressa 2 Hankkeessa toteutetaan: Käyttöliittymä n palveluita käyttävälle

Lisätiedot

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012 Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 11.12.2012 Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: kansallista perustaa Hallitusohjelman kirjaukset: kirjastojen kehittäminen

Lisätiedot

Palvelun Asettaminen Virtuun

Palvelun Asettaminen Virtuun Palvelun Asettaminen Virtuun Haka- ja Virtu-seminaari 2014 Jouko Junttila, Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Marko Leppänen, Fujitsu Finland Oy Palvelun asettaminen Virtuun Esityksessä

Lisätiedot

Omahoitopalvelun hyödyt kunnalle ja kuntalaiselle

Omahoitopalvelun hyödyt kunnalle ja kuntalaiselle Omahoitopalvelun hyödyt kunnalle ja kuntalaiselle Riikka Hirvasniemi TtM, kehittämiskoordinaattori Oulun kaupunki / hyvinvointipalvelut riikka.hirvasniemi@ouka.fi Suomen nuorin väestö Alle 15-vuotiaita

Lisätiedot

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren Hostingpalvelujen oikeudelliset kysymykset Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012 Jaakko Lindgren Legal Counsel Tieto, Legal jaakko.lindgren@tieto.com Esittely Jaakko Lindgren Legal Counsel, Tieto Oyj

Lisätiedot

Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen. Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen. Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

PSOP-SADe kansallinen. 23.4.2013 Johanna Mätäsaho. yhteensopivuus

PSOP-SADe kansallinen. 23.4.2013 Johanna Mätäsaho. yhteensopivuus PSOP-SADe kansallinen 23.4.2013 Johanna Mätäsaho yhteensopivuus Sisällys PSOP-SADe palvelujen järjestämisen orkestroijana Palveluhakemisto-yhteensopivuus Liittyminen KanTa-palveluihin 2 Palvelujen järjestämisen

Lisätiedot

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab Eteneminen 2015 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab lyhyesti Kokoaa yhteen julkisen hallinnon eri projektien kehittämistoimintaa Edistää palveluiden kehittämistä ja referenssitoteutusten

Lisätiedot

JulkICTLab. Kirsi Pispa, projektipäällikkö, CSC

JulkICTLab. Kirsi Pispa, projektipäällikkö, CSC JulkICTLab Kirsi Pispa, projektipäällikkö, CSC Viitekehys hallinnossa Avoimen tiedon ohjelma 2 Viitekehys kehittäjäyhteisöissä FVH COSS HRI OKF Apps4finland Jne. 3 JulkICTLab pähkinänkuoressa Kokoaa yhteen

Lisätiedot

Terveydenhuollon ATK-päivät

Terveydenhuollon ATK-päivät Terveydenhuollon ATK-päivät Vastaava projektipäällikkö Lahden kaupunki - Tietohallinto 12.5.2008 Fenix - hanke Kehittää sähköisiä asioimispalveluita Kehittää palveluprosesseja Ohjata ja lyhentää palveluprosesseja

Lisätiedot

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Tietoturvallisuus- ja jatkuvuuden hallinnan vaatimukset ICT-hankinnoissa, 12.5.2014 Laura Kiviharju Pilvipalvelut Pilvilaskenta (CloudComputing) tarkoittaa internetissä

Lisätiedot

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote! Vastaamme alueemme sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta Väestö 133.000 Budjetti

Lisätiedot

SecGo. Sähköinen allekirjoitus ja sen käyttö. Ari-Pekka Paananen, SecGo VE Oy Director,technology ari-pekka.paananen@secgo.com

SecGo. Sähköinen allekirjoitus ja sen käyttö. Ari-Pekka Paananen, SecGo VE Oy Director,technology ari-pekka.paananen@secgo.com SecGo Sähköinen allekirjoitus ja sen käyttö Ari-Pekka Paananen, SecGo VE Oy Director,technology ari-pekka.paananen@secgo.com Turvallinen Sähköinen Tiedonkulku Tunnistetut käyttäjät tietojärjestelmiin Pääsyoikeudet

Lisätiedot

Kokemuksia datan avaamisesta pääkaupunkiseudulla. Projektipäällikkö Ville Meloni - Forum Virium Helsinki Open Data Tampere Region Kick-off 20.2.

Kokemuksia datan avaamisesta pääkaupunkiseudulla. Projektipäällikkö Ville Meloni - Forum Virium Helsinki Open Data Tampere Region Kick-off 20.2. Kokemuksia datan avaamisesta pääkaupunkiseudulla Projektipäällikkö Ville Meloni - Forum Virium Helsinki Open Data Tampere Region Kick-off 20.2.2013 ONNEA TAMPERE! Kehittäjätyökaluja uusille sähköisille

Lisätiedot

Asumisen ja Rakentamisen epalvelut

Asumisen ja Rakentamisen epalvelut Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma Asumisen ja Rakentamisen epalvelut 1 Hallitusohjelma sekä Asumisen ja Rakentamisen epalvelut Viestintä Julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja avataan

Lisätiedot

Taltioni teknisen alustan arviointi

Taltioni teknisen alustan arviointi Taltioni teknisen alustan arviointi Taltioni sidosryhmätilaisuus, 10.1.2012 Jaakko Lähteenmäki, Niilo Saranummi 1/11/2012 2 Selvitystyön kohde Selvitystyö: VTT & Fujitsu Keskeiset vaatimukset Taltioni-palvelulle?

Lisätiedot

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 2.10.2015

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 2.10.2015 OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 2.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Senaattilan käyttäjäksi rekisteröityminen (sivut 3-24) Sähköpostiosoitteella rekisteröityminen Virtu-tunnistautumisella

Lisätiedot

Julkisen hallinnon tietolinjaukset ja uusi tutkijapalvelu. Anne Kauhanen-Simanainen 7.5.2014

Julkisen hallinnon tietolinjaukset ja uusi tutkijapalvelu. Anne Kauhanen-Simanainen 7.5.2014 Julkisen hallinnon tietolinjaukset ja uusi tutkijapalvelu Anne Kauhanen-Simanainen 7.5.2014 Avoimen tiedon politiikka on linjattu Valtioneuvoston periaatepäätös 3.3.2011 Hallitusohjelma Julkisin varoin

Lisätiedot

Sisällys. Valtion tietotekniikan rajapintasuosituksia. XML:n rooleja sähköisen asioinnin tavoitearkkitehtuurissa. dbroker - asiointialusta

Sisällys. Valtion tietotekniikan rajapintasuosituksia. XML:n rooleja sähköisen asioinnin tavoitearkkitehtuurissa. dbroker - asiointialusta Palveluita ja sisältöä portaaliin - XML:n mahdollisuuksista XML-tietokannat ja julkishallinnon XML-sovellukset, 28.05.2002 Lasse Akselin, TietoEnator Oyj Sisällys Valtion tietotekniikan rajapintasuosituksia

Lisätiedot

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020. Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020. Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Strategiatyön vaiheet 1. Kartoitus 2. Visiointi 3. Priorisointi 4. Toimenpiteistä ja vastuista sopiminen 5.

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Integraation tavoitteita Lähtökohta Web-palvelut Asiakasrekisteri ERP, Tuotannon ohjaus Tuotanto Myynti Intranet Extranet? CRM Johdon tuki Henkilöstö Kirjanpito Palkanlaskenta

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi. Jani Kylmäaho Maanmittauslaitos www.oskari.org

Avoin lähdekoodi. Jani Kylmäaho Maanmittauslaitos www.oskari.org Avoin lähdekoodi Jani Kylmäaho Maanmittauslaitos www.oskari.org Avoimen lähdekoodin määritelmä (OSI) Ohjelman täytyy olla vapaasti levitettävissä ja välitettävissä. Lähdekoodin täytyy tulla ohjelman mukana

Lisätiedot

Käyttöönotetut SADe-palvelut 29.11.2013

Käyttöönotetut SADe-palvelut 29.11.2013 Käyttöönotetut SADe-palvelut 29.11.2013 Minkälaisia palveluita ohjelmassa tuotetaan, milloin ja miten ne saadaan käyttöön? Vuoden 2013 lopussa on otettu käyttöön seuraavat palvelut l Rakennetun ympäristö

Lisätiedot

Tervetuloa käyttämään Kevan sähköisiä palveluja

Tervetuloa käyttämään Kevan sähköisiä palveluja 1 (2) Ylin johto/talousjohto Tervetuloa käyttämään Kevan sähköisiä palveluja Kevan sähköiset asiointipalvelut eli Asta-palvelut ovat myös valtion ja kirkon työnantajien käytettävissä. Ensimmäisenä palveluna

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Avoimet web-rajapinnat

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Avoimet web-rajapinnat Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto

Kansallinen digitaalinen kirjasto Kansallinen digitaalinen kirjasto - käyttörajoitusten t huomioiminen i i Kansallisen digitaalisen it kirjaston säädöspohjasta yleisesti Ei erillistä säädöspohjaa Tulevaisuuden tarve? Organisatoriset, taloudelliset

Lisätiedot

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Pia Järvinen-Hiekkanen Lääkäriliitto 6.3.2014 Kela Kanta-palvelujen toteuttajana Kela on myös iso IT-talo Tietohallinnon toimialalla toimii IT-osasto, Tietohallinto-osasto

Lisätiedot

Tietohallinnon uudistuksia ja haasteita sähköisen hallinnon näkökulma viranomaisten asiakirjojen pysyvään säilyttämiseen

Tietohallinnon uudistuksia ja haasteita sähköisen hallinnon näkökulma viranomaisten asiakirjojen pysyvään säilyttämiseen Tietohallinnon uudistuksia ja haasteita sähköisen hallinnon näkökulma viranomaisten asiakirjojen pysyvään säilyttämiseen Anne Kauhanen-Simanainen 11.6.2014 Mitä sähköisellä hallinnolla tavoitellaan? tehokkaampia

Lisätiedot

SADe Sote. Turvallinen viestinvälitys - työsuunnitelma. Luonnos v. 1.0 23.4.2013 1

SADe Sote. Turvallinen viestinvälitys - työsuunnitelma. Luonnos v. 1.0 23.4.2013 1 SADe Sote Turvallinen viestinvälitys - työsuunnitelma Luonnos v. 1.0 23.4.2013 1 Sähköposti lääkärin ja potilaan välisessä kommunikoinnissa (Iso-Britannia) Lähde: ehealth Insider, 2013 2 Turvallinen viestinvälitys

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Tilanne tänään > Odotukset toimittajille Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamalli VIP

Lisätiedot

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Espoo Kouvola Oulu Tampere Turku Kuntien Tiera Oy Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 1 Hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

VALDA-tietojärjestelmän j versio 1

VALDA-tietojärjestelmän j versio 1 VALDA-tietojärjestelmän j versio 1 Mitä palveluita tarjotaan VALDA-tietojärjestelmän ensimmäisestä versiosta? Mitä hyötyä saat tästä organisaatiollesi? IBM, Helsinki 14.5.2009 Hankepäällikkö Toini Salmenkivi

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

Miten tietojärjestelmät saadaan tukemaan rakennemuutosta? FT Sari Vesiluoma tietohallintojohtaja, EPSHP 25.5.2010

Miten tietojärjestelmät saadaan tukemaan rakennemuutosta? FT Sari Vesiluoma tietohallintojohtaja, EPSHP 25.5.2010 Miten tietojärjestelmät saadaan tukemaan rakennemuutosta? FT Sari Vesiluoma tietohallintojohtaja, EPSHP 25.5.2010 Sisältö Toimialan rakennemuutos Tietojärjestelmät Haasteita ja ratkaisuja? Yhteenveto TOIMIALAN

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Yritysarkkitehtuuri. Muutostarpeet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Yritysarkkitehtuuri. Muutostarpeet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Ympäristö Muutostarpeet ja niihin vastaaminen Yritysarkkitehtuuri Liiketoiminta-arkkitehtuuri Tavoitteet, Palvelut, Prosessit Informaatioarkkitehtuuri Tietotarpeet,

Lisätiedot

Kuntatilastotietopankki - Tilastokeskuksen kuntatilastopalvelu uudistuu

Kuntatilastotietopankki - Tilastokeskuksen kuntatilastopalvelu uudistuu Kuntatilastotietopankki - Tilastokeskuksen kuntatilastopalvelu uudistuu Kuntamarkkinat 11.-12.9.2013 Esko Syrjäkari esko.syrjakari@tilastokeskus.fi Kuntatilastopalvelun uudistaminen on osa Valtionvarainministeriön

Lisätiedot

MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1

MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1 MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1 Maaseutuviraston asiakasstrategia MAVI:n asiakkaat ja muut sidosryhmät ASIAKKAAT (keitä varten) Viljelijät Maaseutuyritykset Maaseudun

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää. Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää. Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog Valtion IT- toiminnan volyymejä Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö 11/11/08 11/11/08 2 Tietohallintotyön

Lisätiedot

VirtuaaliAMK ajankohtaista Yhteyshenkilöpäiv

VirtuaaliAMK ajankohtaista Yhteyshenkilöpäiv VirtuaaliAMK ajankohtaista Yhteyshenkilöpäiv ivät t Kouvolassa 19.3.2007 Marja Rautajoki marja.rautajoki@amk.fi 1 Tekninen kehittäminen vuonna 2007 eopintopalvelut 2.0:n ylläpito AMK-sähköinen asiointi

Lisätiedot

KanTa-kokonaisuus ja kunnat

KanTa-kokonaisuus ja kunnat KanTa-kokonaisuus ja kunnat KanTa earkisto: kansallinen sähköinen arkisto- ja välityspalvelu potilasasiakirjoille eresepti ekatselu kansalaisen katseluyhteys omiin tietoihinsa perustuu lainsäädäntöön liittymisvelvoite

Lisätiedot

Sähköinen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä. Ohjeet tunnistautumiseen palveluntuottajalle

Sähköinen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä. Ohjeet tunnistautumiseen palveluntuottajalle Sähköinen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Ohjeet tunnistautumiseen palveluntuottajalle Sisällysluettelo 1. Aluksi: esiehdot 2. PSOP-palveluun kirjautuminen 3. Kirjautumisohjeet Palveluntuottajille,

Lisätiedot

Projektin tilannekatsaus

Projektin tilannekatsaus Kuntasektorin yhteinen KA Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Projektin tilannekatsaus Heini Holopainen Kuntien Tiera Oy heini.holopainen@tiera.fi Sisältö» Taustaa Mitä tarkoitetaan viitearkkitehtuurilla

Lisätiedot

YRITYS-SUOMI MUKANA YRITTÄJÄN ARJESSA. Sirpa Alitalo Työ- ja elinkeinoministeriö 30.5.2013

YRITYS-SUOMI MUKANA YRITTÄJÄN ARJESSA. Sirpa Alitalo Työ- ja elinkeinoministeriö 30.5.2013 YRITYS-SUOMI MUKANA YRITTÄJÄN ARJESSA Sirpa Alitalo Työ- ja elinkeinoministeriö 30.5.2013 Miten Yritys-Suomi on mukana yrittäjän arjessa? Miten perustan yrityksen? Mistä tiedän, onko ideani toimiva? Tarvitseeko

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

YLEISET VAATIMUKSET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS Varhaiskasvatuksen sähköisten palveluiden kehittäminen/ Tietopyyntö 21.5.2015.

YLEISET VAATIMUKSET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS Varhaiskasvatuksen sähköisten palveluiden kehittäminen/ Tietopyyntö 21.5.2015. LIITE 1 YLEISET VAATIMUKSET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS Varhaiskasvatuksen sähköisten palveluiden kehittäminen/ Tietopyyntö 21.5.2015 Toukokuu 2015 Varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin kehittäminen

Lisätiedot

-luonnos- VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NISTEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

-luonnos- VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NISTEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ VALTIOVARAINMINISTERIÖ TORI-hanke lainsäädäntötyöryhmä Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara Muistio -luonnos- 10.12.2013 VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NISTEN PALVELUJEN

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto Käyttöliittymä Finna. 12.12.2012 Aki Lassila / Kehittämispäällikkö / Kirjastoverkkopalvelut

Kansallinen digitaalinen kirjasto Käyttöliittymä Finna. 12.12.2012 Aki Lassila / Kehittämispäällikkö / Kirjastoverkkopalvelut Kansallinen digitaalinen kirjasto Käyttöliittymä Finna 12.12.2012 Aki Lassila / Kehittämispäällikkö / Kirjastoverkkopalvelut Finna tehostaa ja mahdollistaa Finnan kehittämisen myötä KDK:sta tulee: Tiedon

Lisätiedot

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Projektikoordinaattori Minna Vänskä, Helsingin yliopisto Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät To 1.10.2009 6.10.2009 1 Sähköisiä palveluja asiakkaille Opintojen haku

Lisätiedot

Uusi palveluväylä ja tunnistamisratkaisut sen edellytyksenä Julkisen alan tiedottajat; Viestintäpäivät, Oulu

Uusi palveluväylä ja tunnistamisratkaisut sen edellytyksenä Julkisen alan tiedottajat; Viestintäpäivät, Oulu Uusi palveluväylä ja tunnistamisratkaisut sen edellytyksenä Julkisen alan tiedottajat; Viestintäpäivät, Oulu 28.3.2014 Mirjami Laitinen, vanhempi neuvonantaja, Sitra Mistä on kysymys Mikä: palveluväylä

Lisätiedot

PILVIPALVELUT. Käyttäjän- ja pääsynhallinnan näkökantoja itsmf.fi aamiasseminaari 29.04.2015

PILVIPALVELUT. Käyttäjän- ja pääsynhallinnan näkökantoja itsmf.fi aamiasseminaari 29.04.2015 PILVIPALVELUT Käyttäjän- ja pääsynhallinnan näkökantoja itsmf.fi aamiasseminaari 29.04.2015 JOHDANTO Yritykset ja yhteisöt ottavat pilvipalveluja käyttöön yhä laajemmassa määrin, ja palveluvalikoima on

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto: katsaus kokonaisuuteen

Kansallinen digitaalinen kirjasto: katsaus kokonaisuuteen Kansallinen digitaalinen kirjasto: katsaus kokonaisuuteen Minna Karvonen Kirjastojen tietojärjestelmät -koulutuspäivät 20.9.2012 Kansallinen digitaalinen kirjasto: taustaa Hallitusohjelman kirjaukset:

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! Elinikäisen ohjauksen kehittäminen Ohjaamossa.

Yhdessä eteenpäin! Elinikäisen ohjauksen kehittäminen Ohjaamossa. Valtakunnalliseen kumppanuusfoorumiin Seminaari Ke. 26.11.2014, Hotel Arthur, Helsinki Klo 14.00-14.45 Yhdessä eteenpäin! Elinikäisen ohjauksen kehittäminen Ohjaamossa. Erityisasiantuntija Ari-Pekka Leminen,

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä. 11.2.2015 Eero Konttaniemi VRK / KPA

Kansallinen palveluväylä. 11.2.2015 Eero Konttaniemi VRK / KPA Kansallinen palveluväylä 11.2.2015 Eero Konttaniemi VRK / KPA Kansallinen palveluarkkitehtuuri Luo digitaalisen perusinfrastruktuurin, joka mahdollistaa Tietojen helpomman liikuttamisen organisaatioiden

Lisätiedot

Avoimen datan vaikutuksia tiedontuottajan toimintaan

Avoimen datan vaikutuksia tiedontuottajan toimintaan Avoin data ja liiketoiminta Avoimen datan vaikutuksia tiedontuottajan toimintaan SKS/Poligonin talviseminaari 3.2.2011 Antti Kosonen MML Tietopalvelukeskus MML ja avoin data 2011 alusta MML on tarjonnut

Lisätiedot

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry TIEKE katsaus johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry 20130911 TIEKE hanke Sähkönjakeluyhtiöiden ja palveluntuottajayhtiöiden tietojärjestelmien yhteensopivuus Energiateollisuus ry hankkeen

Lisätiedot

Sähköinen asiointi ja ICT:n hyödyntäminen

Sähköinen asiointi ja ICT:n hyödyntäminen Sähköinen asiointi ja ICT:n hyödyntäminen - Kohti uutta ICT-strategiaa Oppijan verkkopalvelut -seminaari 13.12.2011 Yksikön päällikkö Ville-Veikko Ahonen Sähköinen asiointi (eservices): Sähköisellä asioinnilla

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Ohje 1 (10) Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen vaatii henkilökohtaisia pankkitunnuksia. Käytössä on yleisimpien verkkopankkien

Lisätiedot