Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisen mediaanipalkka euroa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisen mediaanipalkka. 4 000 euroa"

Transkriptio

1 Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisen mediaanipalkka euroa SMKJ TYÖMARKKINATUTKIMUS 2010 Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten mediaanipalkka eli keskimmäinen bruttokuukausiansio oli euroa joulukuussa 2010, kun se vuotta aiemmin oli euroa. Palkkojen nousu myynti- ja markkinointitehtävissä oli 3,4 prosenttia. Neljännes myynnin ja markkinoinnin ammattilaisista ansaitsee euroa tai enemmän kuukaudessa. Teollisuuden mediaanipalkka on 4 170, vähittäiskaupan 3 590, tukkukaupan ja palvelualan euroa kuukaudessa. Myyntialan palkkajohtajat myyvät ICTratkaisuja ja -palveluita, atk-laitteita, vakuutus- ja pankkiratkaisuja, lääkkeitä, sairaalatarvikkeita, koneita ja laitteita, sähköteknisiä koneita ja laitteita, laboratoriolaitteita ja -välineitä, elektroniikkalaitteita ja komponentteja sekä kumi- ja muovituotteita. Tiedot perustuvat Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ:n Taloustutkimuksella teettämään uuteen Työmarkkinatutkimukseen. Tiedot vastaavat vuoden joulukuun 2010 tilannetta ja kysely toteutettiin tammikuussa Tyypillisiä myynti- ja markkinointialan titteleitä ovat myyntipäällikkö, myyntijohtaja, myyntiedustaja, aluemyyntipäällikkö, aluepäällikkö, asiakaspäällikkö, asiakkuuspäällikkö, tuotepäällikkö, tuoteryhmäpäällikkö, tuotespesialisti, maajohtaja, avainasiakaspäällikkö, myyntineuvottelija, markkinointipäällikkö, automyyjä, alue-edustaja, lääkeedustaja, tekninen myyjä, myynti-insinööri, piiripäällikkö, yhteyspäällikkö, markkinointipäällikkö, kiinteistönvälittäjä ja myyntiassistentti. Kahdella kolmesta kannustava palkkarakenne Palkkaustapana yleisin on kiinteän palkan ja bonuksen yhdistelmä (43 %), toisena kiinteä (28 %), kolmantena kiinteän palkan ja henkilökohtainen kannustuslisä provisio (19 %) ja neljäntenä kiinteän palkan sekä provision ja bonuksen yhdistelmä (6 %). Pelkkää provisiopalkkaa saa vajaa 3 prosenttia vastaajista ja lopuilla palkkamalli on takuupalkka tai bruttoprovisio. Vaikka kannustavuus on alalle tyypillistä, kannattaa muistaa että noin 80 prosentilla alalla toimivista kiinteän palkan osuus on prosenttia palkasta. Vahvasti provisiopainotteinen työ on tyypillistä liikelahja- ja toimistotarvikemyynnissä, kiinteistönvälityksessä ja autokaupassa. Johtajien mediaanipalkka on 5 600, päällikköjen 4 300, edustajien euroa/kk sekä myyntisihteerien ja assistenttien euroa kuukaudessa. Luontaisetuja on 86 prosentilla vastaajista: puhelinetu on jo 77:llä, vapaa autoetu 28:lla, liikuntaseteli 18:lla, lounasetu 15:llä ja auton käyttöetu 4 prosentilla jäsenistä. Työaika keskimäärin 40 tuntia viikossa Keskimääräinen viikkotyöaika 40 tuntia. Työaika jakaantuu seuraavasti: henkilökohtainen kontaktointi asiakkaiden kanssa 10 tuntia, matkustaminen 9 tuntia, puhelin- ja sähköpostikontaktointi 9, raportointi ja tarjousten tekeminen 5, työn suunnittelu 3, odottaminen ja tauot 2 ja muu työ loput 2 tuntia. Seitsemän kymmenestä tekee vähintään joskus töitä myös viikonloppuisin. Työtä tehdään asiakkaiden luona, tien päällä, hotelleissa ja tietotekniikkaa hyödyntäen. Asiakastapaamiset ovat yli 95 prosentilla myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia osa työn kuvaa. Koska myyntialue on yleensä laaja, työhön liittyen yövytään paljon hotelleissa. Hotelliyöpymisiä on säännöllisesti 80 prosentilla jäsenistämme ja he yöpyvät keskimäärin 4 yötä kuukaudessa. Jäsenet tekevät työmatkoihin liittyen yli hotelliyötä vuodessa. Vastaajista 85 prosentilla on jonkun hotellin kanta-asiakaskortti ja keskimäärin niitä on kaksi. Kaupallinen tai tekninen koulutus Työsuhteisista jäsenistä miehiä on 77 ja naisia 23 prosenttia. Naisten jäsenmäärä on tasaisesti noussut viime vuosina. Jäsen on keskimäärin 45-vuotias. Työkokemusta hänellä on keskimäärin nykyisestä tai nykyisenlaisesta työtehtävästä 9 ja alalta 17 vuotta. Lisätietoja: Jouni Röksä, koulutus- ja tutkimuspäällikkö, SMKJ puhelin (09) , sähköposti > Palkat > Palkkatutkimus myynti & markkinointi 2/

2 Vastaajista asuinpaikkakuntana on 28 prosentilla Helsinki tai muu pääkaupunkiseutu. Muu uusimaa on 10 prosentilla, loppu jakautuu seuraavasti: Häme 19, Lounais-Suomi 12, Pohjois-Suomi 10, Itä-Suomi 8, Länsi- Suomi 6, Keski-Suomi 4 ja Kaakkois-Suomi 3 prosenttia. Myynti- ja markkinointityöhön tulevien koulutus on kaupalliselta tai tekniseltä alalta. Käytännössä yli kahdella kolmesta on tämä tausta. Ylempi tai alempi korkeakoulututkinto on 8 prosentilla vastaajista. Ammattikorkeakoulutausta on 12 prosentilla alalla toimivista. Merkonomi tai merkantti-tutkinnon on suorittanut 33 prosenttia vastaajista ja teknisen alan teknikon, insinöörin tai datanomin tutkinnon on suorittanut 15 prosenttia vastaajista. Kauppateknikon tutkinnon on suorittanut 7 prosenttia ja muun markkinointi-alan koulutuksen on käynyt 11 prosenttia vastaajista. Lähihoitaja, sairaanhoitaja ja vastaavan taustan omaavia myynti- ja markkinointityössä on 4 prosenttia. Ammattikoulun on käynyt joka neljäs ja erilaisia ammatillisia kursseja on käynyt joka seitsemäs. Ilman koulutusta alalla olevista on enää 5 prosenttia. Vastaaja on voinut valita kaikki ne koulutukset, joita hänellä on, eli osalla vastaajista tutkintoja on jo useampia. Koulutustaso nousee jatkuvasti. Jäsenistä 63 prosenttia on osallistunut viime vuonna myös työnantajansa tarjoamaan koulutukseen. Henkilöstökoulutus on elpynyt vuodesta Päättävässä asemassa Jäsen on ollut myynti- tai markkinointitehtävissä keskimäärin 18 vuotta ja nykyisessä tai sitä vastaavassa asemassa 9 vuotta. Hänellä on keskimäärin 14 myyntikollegaa yrityksessä. Viidenneksellä myyntiorganisaation koko on 60 henkilöä tai suurempi, ja joka neljäs toimii organisaatiossa, jossa on 1 3 myynnin ammattilaista. Keskimäärin työntekijöitä myynnin ja markkinoinnin ammattilaisen yrityksessä on viisikymmentä ja joka neljäs toimii yrityksessä, joka työllistää 350 tai useampia. Lähes 30 prosentilla myynnin ja markkinoinnin ammattilaisista on alaisia ja 20 prosentilla heitä on kymmenen tai enemmän. SMKJ:n jäsenistä 12 prosenttia on johtajia, 52 päälliköitä, 33 prosenttia on edustajia tai toimisto- ja tukkumyyjiä ja loput toimivat ostajina tai vientimyyjinä, markkinoinnin tehtävissä sekä sihteereinä ja assistentteina. Jäsenistä työskentelee teollisuudessa 40, tukkukaupassa 25, palvelualalla 21 ja vähittäiskaupassa 14 prosenttia. Jäsenistä noin on itsenäisiä myynnin yrittäjiä. Jäsenten suurin asiakasryhmä on teollisuus (30%), toiseksi suurin on vähittäiskauppa (24%), kolmanneksi yksityinen kuluttaja (16%), neljänneksi tärkein on julkinen sektori (13%), viidenneksi tärkein on tukkukauppa (9%) ja kuudenneksi tärkein asiakasryhmä on palveluala (8%). Kilometrejä vuodessa yli kilometriä Myynnin ja markkinoinnin ammattilainen liikkuu paljon autolla, sillä ajokilometrejä kertyy työssä ajavilla vuodessa Niistä km on työajoa ja omia ajoja. Neljännes työssä ajavista ajaa vuositasolla työajoa yli kilometriä. Lähes 2/3 ajaa omalla autolla. Kahdella kolmanneksella auton polttoaineena on diesel ja 52 prosentilla on allaan farmarimalli. Myynnin ja markkinoinnin ammattilainen ajaa uudella tai uudenkarhealla autolla. Lähes puolella automalli on vuodelta 2008 tai uudempi. Auton mediaanihinta on euroa ja joka kymmenennellä yli euroa. Työsuhteiset jäsenet työnantajan toimialan mukaan Työsuhteisten jäsenten asiakasryhmät SMKJ:n jäsenyys tuo turvaa ja etuja SMKJ:n jäsenyyttä arvostetaan. SMKJ:n jäsenyyttä pitää erittäin tärkeänä tai tärkeänä 94 % vastaajista, koska se tukee työsuhdeturvaani ja työhöni liittyvien etuuksien kehittymistä. Myynnin ja markkinoinnin identiteettiä ja osaamisen korostamista pitää erittäin tärkeänä tai tärkeänä liittymisen syynä 80 prosenttia vastaajista ja 58 prosenttia arvostaa järjestön tarjoamia rahanarvoisia etuja. Teollisuus 40% Tukkukauppa 25% Palvelut 21% Vähittäiskauppa 14% Teollisuus 30% Vähittäiskauppa 24 % Yksityinen kuluttaja 16% Julkinen sektori 13% Tukkukauppa 9% Palvelut 8% Teollisuus oli vielä kymmenen vuotta sitten yli puolella työnantaja, nyt enää 40 prosentilla, vaikka onkin pitänyt pintansa viime vuosina. Palvelualan osuus työllistäjänä on kaksinkertaistunut reilussa kymmenessä vuodessa ja on nyt jo 21 prosenttia. Tukkukauppa on joka neljännen työnantaja. Tärkeimmissä asiakasryhmissä julkinen sektori on lisännyt osuuttaan, kun taas vähittäiskaupan osuus on vähentynyt voimakkaasti viime vuosina ketjuohjauksen voimistumisen myötä. Teollisuus, palvelut sekä yksityissektori ovat pysyneet viime vuosina lähes ennallaan. 58 myynti & markkinointi 2/2011

3 SMKJ Työsuhteiset jäsenet palkkatavoittain Myynnin ja markkinoinnin Ammattilainen SMKJ:n jäsenten yleisiä ammattinimikkeitä ovat muun muasas myyntipäällikkö, tuotepäällikkö, aluemyyjä, aluemyyntipäällikkö, aluepäällikkö, myyntiedustaja, automyyjä, alue-edustaja, tekninen myyjä tai myyntineuvottelija. Titteleitä löytyy parisataa, tässä esimerkkejä: alue-edustaja, aluejohtaja, aluemyyntipäällikkö, asiakaspalvelu/-suhdepäällikkö, asiakaspäällikkö, asiakkuusjohtaja, asiantuntija, asuntomyyjä, automyyjä, avainasiakaspäällikkö, business manager, hankintapäällikkö, huonekalumyyjä, ilmoitustilamyyjä, jälkimarkkinointipäällikkö, kenttämyyjä, kenttäpäällikkö, kiinteistövälittäjä, koulutuspäällikkö, lääke-edustaja, lääke-esittelijä, maajohtaja, markkinointiassistentti, markkinointijohtaja, markkinointipäällikkö, muu edustaja, muu johtaja, myymäläpäällikkö, myynnin tukihenkilö, myyntiassistentti, myyntiedustaja, myynti-insinööri, myyntijohtaja, myyntimies/nainen, myyntineuvottelija, myyntipäällikkö, myyntiryhmävastaava, myyntisihteeri, myyntivirkailija, osastonjohtaja, osastopäällikkö, ostaja, ostopäällikkö, paikallisjohtaja, piirimyyjä, piirimyyntipäällikkö, piiripäällikkö, projektimyyjä, projektipäällikkö, ratkaisumyyjä, ryhmänjohtaja, tavararyhmäasiantuntija, teamleader, tekninen edustaja, tekninen myyjä, tekninen ostaja, toimialajohtaja, toimitusjohtaja, tukkuliikkeen johtaja, tukkumyyjä, tuotepäällikkö, tuoteryhmäpäällikkö, tuoteryhmäpäällikkö, tuotespesialisti, toimitusjohtaja, vientijohtaja, vientimyyjä, vientipäällikkö, viestintäjohtaja, yhteyspäällikkö, yksikön päällikkö, yrittäjä, yritysmyyjä. Työsuhteiset jäsenet tehtävänimikkeittäin Kiinteä + bonus 43% Kiinteä 28% Kiinteä + provisio 19% Kiinteä + provisio + bonus 6% Provisio 3% Takuu tai bruttoprovisio 1% Päälliköt 52% Edustajat, toimistoja tukkumyyjät 33% Johtajat 12% Markkinoinnin ammattilaiset, ostajat, assistentit ja sihteerit 3% Kannustava palkkarakenne on kahdella kolmesta. TYÖMARKKINATUTKIMUS 2010 SMKJ:n jäsenet myytävien tuotteiden/palvelujen mukaan rakentaminen...8 elintarvikkeet...7 koneet, laitteet...6 perusmetalli ja -tuotteet...5 autot, ajoneuvot, kulkuneuvot...5 sähkötekniset koneet ja laitteet...5 kemikaalit...4 lääkkeet...4 atk-palvelut...3 media, ilmoitusmyynti...3 elektroniikka...3 kiinteistönvälitys...3 te-va-na-ke...3 sairaalatarvikkeet...2 kumi- ja muovituotteet...2 lääkintäkojeet ja -laitteet...2 rahoitus/vakuutus...2 atk-ohjelmistot...2 sairaalatarvikkeet...2 atk-laitteet...2 teleratkaisut...2 huonekalut...2 matkailu, ravintolapalvelut...1 kuljetustoiminta...1 maataloustarvikkeet ja -koneet...1 laaja vähittäiskauppoihin myytävä tuotevalikoima...1 hydrauliikka, pneumatiikka...1 puutavara ja -tuotteet...1 paperimassa, paperituotteet...1 kustannus ja paino...1 laboratoriolaitteet, -välineet...1 vuokrauspalvelut...1 öljy...1 konttori- ja koulutustarvikkeet...1 vapaa-ajan välineet...1 tutkimus, koulutus, konsultointi...1 myynti & markkinointi 2/

4 Myynnin ja markkinoinnin palkat PALKKATILASTOJEN LUKUOHJE (laajat tiedot vain SMKJ:n verkkopalvelussa Tutkimustuloksissa esitetyt luvut ovat kautta linjan bruttopalkkoja ja ne sisältävät päätoimesta saadun rahapalkan eli kiinteän kuukausipalkan (pohjapalkka), mahdollisen provision ja/tai bonuksen sekä luontoisetujen verotusarvon. Bruttopalkoissa EI ole mukana ylityökorvauksia, lomaltapaluurahoja eikä verottomia kulukorvauksia. Sarake 10 % ilmoittaa sen bruttopalkan, jota pienempää palkkaa nauttii 10 % ja suurempaa palkkaa 90 % vastaajista. Sarake 25 % ilmoittaa sen bruttopalkan, mitä pienenpää palkkaa nauttii 25 % ja suurempaa 75 % tutkimukseen vastaajista. Sarake 75 % tarkoittaa, että tutkimusryhmässä 75 % ansaitsee pienempää ja 25 % suurempaa bruttopalkkaa. Sarake 90 % ilmaisee sen bruttopalkan, josta pienempää nauttii 90 % vastaajista ja suurempaa 10 %. Mediaani on suuruusjärjestyksessä keskimmäinen palkka, jota pienempiä ja suurempia bruttopalkkoja on puolella (50 %) vastaajista. Oman tilastollisen vertailupalkan arvioinnissa kannattaa ottaa lähtökohdaksi taulukot, joissa on kerrottu palkat päätuotteittain, palkat eri toimialoilla, palkat johtaja/päällikkö/edustaja-tehtävissä ja palkat ammattivuosittain ja palkkaustavoittain. Kaikki luvut euroja/kk brutto. Summat sisältävät kaikki veronalaiset luontoisedut, jos henkilöllä on niitä (tyypillisiä puhelin- ja lounassetelietu) Palkkakuvaukset eivät ota kantaa henkilöiden nimikkeeseen, asemaan tai toimialaan. Työsuhteisten palkat työkokemusvuosittain ja palkkatavoittain 1. Kaikki SMKJ:n työsuhteiset jäsenet palkkataso 10 % 25 % mediaani 75 % 90 % yht Kaikki SMKJ työsuhteiset jäsenet ammattikokemusvuosittain alle yli yht Työsuhteiset: ammattikokemusvuodet ja kiinteä palkka alle yli yht Työsuhteiset: ammattikokemusvuodet ja kiinteä + bonus alle yli yht Työsuhteiset: ammattikokemusvuodet ja kiinteä + provisio alle yli yht Työsuhteiset: ammattikokemusvuodet ja kiinteä+bonus+provisio yli yht Työsuhteiset jäsenet: ammattikokemusvuodet ja provisio yht Työkokemusvuosien mukaiset palkat työnantajan toimialan mukaan 7. Teollisuus työnantajan toimialana ja ammattikokemusvuodet alle yli yht Kauppa työnantajan toimialana ja ammattikokemusvuodet 8.1 Vähittäiskauppa alle yli yht Tukkukauppa alle yli yht myynti & markkinointi 2/2011

5 9. Palvelut työnantajan toimialana ja ammattikokemusvuodet alle yli yht Palkat tehtävän tason perusteella palkkatavoittain 10. Johtajien palkat palkkatavoittain palkkatapa 10 % 25 % mediaani 75 % 90 % kiinteä kiinteä + bonus Päälliköiden palkat palkkatavoittain palkkatapa 10 % 25 % mediaani 75 % 90 % kiinteä kiinteä + bonus kiinteä + provisio provisio Edustajien palkat palkkatavoittain palkkatapa 10 % 25 % mediaani 75 % 90 % kiinteä kiinteä + bonus kiinteä + provisio provisio kiinteä+bonus+provisio Johtajien, päälliköiden ja edustajien palkkoja ammattikokemusvuosittain Kuhunkin ryhmään sisältyy lukuisia eri nimikkeitä (esimerkiksi edustajat: myyntimies, myyntiedustaja, aluemyyntiedustaja, projektimyyjä jne.). 13. Johtajat ammattikokemusvuosittain yli yht Päälliköt ammattikokemusvuosittain alle yli yht Edustajat ammattikokemusvuosittain alle yli yht SMKJ TYÖMARKKINATUTKIMUS 2010 Myyntisihteereiden ja -assistenttien palkat 16. Myyntisihteerit ja -assistentit 10 % 25 % mediaani 75 % 90 % Työmarkkinatutkimus 2010 toteutettiin internetin kautta yhteistyössä Taloustutkimus Oy:n kanssa. Kysely lähettiin suoraan vastaajan sähköpostiin tammikuussa Perusjoukkona olivat joulukuussa 2010 SMKJ:n työsopimussuhteiset jäsenet. Tutkimus tehtiin strukturoituina kyselynä ja satunnaisotannalla perusjoukosta valittiin joka neljäs SMKJ:n työsopimussuhteinen jäsen. Perusjoukko ja vastaajien ryhmä ovat tärkeimpien taustamuuttujien eli iän, sukupuolen, tehtävän ja toimialan suhteen toistensa kaltaisia. Vertailtavuus aiempien vuosien tutkimuksiin on vastaajarakenteen samankaltaisuuden vuoksi mahdollinen. Tutkimusajankohta vastaa myös työnantajien ja EU:n jäsenmaiden palkkatilastointiajankohtaa. Tarkempia kyselyn tuloksia käytetään mm. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ:n palkkaneuvonnassa, jäsenpalveluiden kehittämisessä sekä edunvalvonnassa. Laajempi tutkimusraportti jaetaan vain jäsenille ja se löytyy myös SMKJ:n vain jäsenille tarkoitetussa extranetissa, jossa on myös lehdessä julkaisematonta tietoa. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ Palkat toimialoittain ja päätuotteittain Kun havaintojen määrä on ollut tilastollisesti riittävän luotettavaa, on erikseen ilmoitettu päälliköiden ja edustajien palkat. Muutoin on ilmoitettu palkat yhteensä, johon kuuluvat kaikki toimialalla työskentelevät. 10% 25% mediaani 75% 90% 17. Atk-laitteet/yhteensä Atk-ohjelmistot/yhteensä Atk-palvelut/yhteensä Autot ja kulkuneuvot/yhteensä Elektroniikkalaitteet ja komponentit/yhteensä myynti & markkinointi 2/

6 10% 25% mediaani 75% 90% 22. Elintarvikkeet ja juomat/yhteensä Huonekalut ja sisustus/yhteensä Kemikaalit, teknokemia/yhteensä Kiinteistön ja asuntojen välitys ja vuokraus/yhteensä Koneet ja laitteet/yhteensä Kuljetustoiminta ja logistiikka/yhteensä Kumi- ja muovituotteet/yhteensä Laboratoriolaitteet ja -välineet/yhteensä Lääkintäkoneet ja -laitteet/yhteensä Lääkkeet/yhteensä Maataloustarvikkeet/yhteensä Mediat, lehti- ja ilmoitusmyynti/yhteensä Paperimassa/yhteensä Perusmetallit ja metallituotteet/yhteensä Puhelin- ja tietoliikennejärjestelmät/yhteensä Puutavaratuotteet/yhteensä Rahoitus ja vakuutus/yhteensä Rakentaminen/yhteensä Sairaalatarvikkeet/yhteensä Sähkötekniset koneet ja laitteet/yhteensä Te-va-na-ke/yhteensä Vapaa-ajan välineet/yhteensä Milloin sinä viimeksi hyödynsit Työmarkkinatutkimusta palkkaneuvotteluissa? Arvioi oma palkkatasosi SMKJ ei solmi työehtosopimuksia, mutta antaa tukea jäsenen palkkaneuvotteluihin m uun muassa palkkaneuvonnalla sekä kertomalla jäsenlehdessä laajasti Taloustutkimus Oy:n sille tekemästä Työmarkkinatutkimuksesta. Avainasemassa palkan tarkistuksessa on jokainen itse. Harva Suomessa saa ylimääräisiä palkankorotuksia hyvästäkään työstä pyytämättä. Joskus sitä on jopa vaadittava. Viereisellä sivulla oleva helpottaa arvioimaan, onko palkkasi oikeassa kurssissa. Se on karkea arvio. Muista, että Työmarkkinatutkimuksen materiaalissa on satoja sivuja, lehdessä siitä kerrotaan avainasiat ja verkossa vähän laajemmat kokonaisuudet, mutta tärkeimmät kerrotaan vain henkilökohtaisissa palkkaneuvonnoissa. 62 myynti & markkinointi 2/2011

7 Oman palkan arviointi Palkka-arvio: Oma palkkani tammikuussa 2010: (veronalaiset tulot, brutto /kk sisältäen lountoisedut) Täydennä seuraavat tiedot täydellisen, SMKJ:n verkkopalvelusta löytyvän, työmarkkinatutkimuksen raportin perusteella, >Palkkatutkimus Oma työkokemus myynti/markkinointi alalta: vuotta Valitse tämän jälkeen sekä prosenttikohta, joka vastaa lähinnä työkokemustasi eli 10% / 25 % / mediaani / 75% / 90% ja laita se alla olevaan arviointitaulukkoon. Suorita luvun haku seuraavasti: valitse luku 10 % kohdalta, jos ole myyntialalla uusi tai toiminut alle viisi vuotta valitse 25%, jos olet toiminut myyntialalla 6 10 vuotta Tämä arvio on vain suuntaa antava, valitse mediaani, jos olet toiminut alalla yli vuotta mutta antaa eväät palkkasi arviointiin. jos olet toiminut myyntitehtävässä yli 20 vuotta, käytä 75% eli yläkvartaalin lukua Huomaa, että täydellisimmät tiedot löytyvät verkosta. Tarvitset niitä tehdäksesi tämän arvion. 1. Oma toimiala: teollisuus, kauppa, tukkukauppa, palveluala Taulukkojen 10% eli aladesiilin kohta tulisi saavuttaa Palkkatutkimuksesta (taulukot 7 9): melko pian työuran alussa. Alakvartaalin kohta 6 10 Oma toimiala: kaikki vuoden kohdalla ja mediaanipalkka vuoden Oma toimiala: oma %-kohta huomioiden työkokemus työkokemuksen jälkeen, jotta palkka olisi työuran lopussa yläkvartaalin yläpuolella. Huomioi maantieteelliset ja Oma toimiala: mediaani huomioiden työkokemus päätuotteen erot. Mitä aikaisemmin palkkasi vääristyy 2. Oma päätuote ja nimiketaso: alaspäin, sitä varmemmin sen oikaisu onnistuu vain työpaikkaa vaihtamalla. Tiedämme myös yrittäjäjäsenten oikean Palkkatutkimuksesta (taulukot 17 47): provisiotason. Mikäli toimit yrittäjänä, arvioita oma sopimuksesi SMKJ:ssa Jouni Röksällä korvaustasojen osalta. Oma päätuote: kaikki Oma päätuote, nimiketaso jos on: päällikkö/edustaja Muistathan käyttää MOT:n edustajasopimuksen ja (jälkimmäinen puuttuu suurimmasta osasta päätuotteita, tiedot vain verkossa) työehtosopimuksen mallipohjia aina kun solmit sopimuksia! Käytä niitä vähintään muistilistana 3. Oma titteli (vain verkossa): itsellesi, että muistat sopia tärkeimmät asiat Palkkatutkimuksen arvo: oma %-kohta huomioiden työkokemus oikein. 4. Asuinpaikka(vain verkossa): Palkkatutkimuksesta: oma %-kohta huomioiden työkokemus 5. Palkkamalli (taulukot 1 6) Palkkamallin mukainen luku, kohta yhteensä: oma %-kohta huomioiden työkokemus Palkkamallin mukainen luku, kohta yhteensä: mediaani 6. Muut vaikuttavat tekijät Palkka kannattaa tarkistaa, jos olet työsuhteinen jäsen toisen palveluksessa ja vastaat kohtaan vähintään viisi kertaa kyllä ja viimeiseen kyllä: 1. Olen ollut saman työnantajan palveluksessa yli 15 vuotta 2. En saa säännöllisesti työehtosopimusten mukaisia korotuksia vaan minulla on ollut useita vuosia, jolloin palkka ei ole noussut lainkaan 3. Teen jatkuvasti yli 50-tuntisia työviikkoja myyntituloksen varmistamiseksi 4. Palkkani alkaa 1:llä tai 2:lla 5. Myyn erinomaisesti (jopa oman bruttopalkkani) tai hyvin (125+) hyväkatteista tuotetta valmistajalta suoraan loppukäyttäjälle tai vähäiskaupan ketjuun 6. Olen nainen 7. Olen tullut töihin lamavuotena (esim. 90-luvun alussa) 8. Olen 50+-vuotias 9. Myyntini on kasvanut rajusti viimeisen viiden vuoden aikana, mutta palkka on junnannut paikoillaan 10. Minulla ei ole koulutusta tai se on erittäin korkeatasoinen 11. Edellisten kohtien arviossa oma palkka on selkeästi pienempi kuin vertailuluvut myynti & markkinointi 2/

2/15 YHTEYS- PÄÄLLIKKÖ ANNE TAMMINEN SAA ILOA ASIAKAS- TYÖSTÄ. Kaasuauto tekee tuloaan. Bisnestä Bangkokissa. Markkinoivalla myyntityöllä tuloksiin

2/15 YHTEYS- PÄÄLLIKKÖ ANNE TAMMINEN SAA ILOA ASIAKAS- TYÖSTÄ. Kaasuauto tekee tuloaan. Bisnestä Bangkokissa. Markkinoivalla myyntityöllä tuloksiin MYYNNIN JA MARKKINOINNIN AMMATTILAISET MMA:N JULKAISEMA AMMATTILEHTI 2/15 TEEMA MYYNTIALAN PALKAT YHTEYS- PÄÄLLIKKÖ ANNE TAMMINEN SAA ILOA ASIAKAS- TYÖSTÄ SIVU 42 Bisnestä Bangkokissa Markkinoivalla myyntityöllä

Lisätiedot

Viestinnän ammattilaiset 2011 -tutkimus

Viestinnän ammattilaiset 2011 -tutkimus Viestinnän ammattilaiset 2011 -tutkimus PROCOM - VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY VIESTINNÄN ASIANTUNTIJOIDEN AMMATTIJÄRJESTÖ VIESTI RY JULKISEN ALAN TIEDOTTAJAT RY KIRKON TIEDOTUSKESKUS SUOMEN IR-YHDISTYS

Lisätiedot

Yhteisöviestintätutkimus 2005. ProCom, Julkisen Alan Tiedottajat, Tiedotusalan ammattijärjestö, Kirkon tiedottajat

Yhteisöviestintätutkimus 2005. ProCom, Julkisen Alan Tiedottajat, Tiedotusalan ammattijärjestö, Kirkon tiedottajat ProCom, Julkisen Alan Tiedottajat, Tiedotusalan ammattijärjestö, Kirkon tiedottajat Sisällys TIIVISTELMÄ 1 1 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSAINEISTO 6 1.1 Tutkimuksen tarkoitus 6 1.2 Tutkimuksen toteuttaminen

Lisätiedot

SAK:n järjestötutkimus 2005 Tasa-arvoraportti. Pirjo Pajunen. Pitkää, pätkää, silppua

SAK:n järjestötutkimus 2005 Tasa-arvoraportti. Pirjo Pajunen. Pitkää, pätkää, silppua SAK:n järjestötutkimus 2005 Tasa-arvoraportti Pirjo Pajunen Pitkää, pätkää, silppua Graafinen suunnittelu Suunnittelutoimisto Unique Oy Taitto ja paino Kalevaprint Oy, Oulu 2006 ISBN 951-714-242-0 Pirjo

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Tutkittua tietoa specialaisista. sivu 6. Osallistu Specian juhlavuoteen! sivu 15

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Tutkittua tietoa specialaisista. sivu 6. Osallistu Specian juhlavuoteen! sivu 15 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 2 2005 Tutkittua tietoa specialaisista Osallistu Specian juhlavuoteen! sivu 6 sivu 15 pääkirjoitus Työ tekijäänsä kiittää kiittääkö työnantaja? T ämän

Lisätiedot

Tulospalkkaus yksityisellä sektorilla. EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu

Tulospalkkaus yksityisellä sektorilla. EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu Tulospalkkaus yksityisellä sektorilla EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu 2005 Tulospalkkaus yksityisellä sektorilla EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu 2005 Kesäkuu 2006 Esipuhe Tulospalkkauksen piirissä

Lisätiedot

Helsinki 2004. Selvitys työaikojen tilastoinnista Suomessa ja kansainvälisesti

Helsinki 2004. Selvitys työaikojen tilastoinnista Suomessa ja kansainvälisesti Helsinki 2004 Selvitys työaikojen tilastoinnista Suomessa ja kansainvälisesti 2004 Tilastokeskus Tietoja lainattaessa lähteenä on mainittava Tilastokeskus. ISBN 952-467-327-4 Edita Prima Oy, Helsinki 2004

Lisätiedot

Antero Puhakka & Juhani Rautopuro. Sumusta nousee riski - Tieteentekijöiden liiton jäsenkysely 2013

Antero Puhakka & Juhani Rautopuro. Sumusta nousee riski - Tieteentekijöiden liiton jäsenkysely 2013 Antero Puhakka & Juhani Rautopuro Sumusta nousee riski - Tieteentekijöiden liiton jäsenkysely 2013 1 ISBN 978-952-68171-0-1 (nid.) ISBN 978-952-68171-1-8 (PDF) Kannen suunnittelija: Ulriikka Lipasti Julkaisija:

Lisätiedot

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3 Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä SAK:n järjestötutkimus 2000 Erilaisuus arjessa - 3 SISÄLLYS Johdanto... 6 Yhteenveto... 8 SAK:lainen nainen lähellä ihmistä...

Lisätiedot

SJL:n työmarkkinatutkimus 2014

SJL:n työmarkkinatutkimus 2014 SJL:n työmarkkinatutkimus 2014 Yksikönjohtaja Sakari Nurmela Työnro: 220104650 TNS Gallup Oy, Miestentie 9 C, 02100 Espoo Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei

Lisätiedot

1 Johdanto 2. 2 Toteutus 3. 3 Vastaajien profiilit 4. 4 Työnhaku ja palkkaus 6. 5 Työllistyminen 9. 6 Palkkasuositukset ja KELAn tulorajat 14

1 Johdanto 2. 2 Toteutus 3. 3 Vastaajien profiilit 4. 4 Työnhaku ja palkkaus 6. 5 Työllistyminen 9. 6 Palkkasuositukset ja KELAn tulorajat 14 SISÄLTÖ 1 Johdanto 2 2 Toteutus 3 3 Vastaajien profiilit 4 4 Työnhaku ja palkkaus 6 5 Työllistyminen 9 6 Palkkasuositukset ja KELAn tulorajat 14 7 Avoin palaute 16 8 Reliabiliteetti ja validiteetti 17

Lisätiedot

SPECIA. Projektityöntekijät. Eija Savaja

SPECIA. Projektityöntekijät. Eija Savaja SPECIA Projektityöntekijät Eija Savaja Sisältö Johdanto... 3 Taustatietoja projektityöntekijöistä... 4 Työaika ja ylityöt... 5 Projektit... 6 Palkkaus... 8 Valmentautuminen projektiin... 9 Työssä jaksaminen

Lisätiedot

Opiskelijana työelämässä Metsänhoitajaliitto ry. Ohjeita ja malliasiakirjoja työnhakuun sekä työelämään metsäopiskelijoille

Opiskelijana työelämässä Metsänhoitajaliitto ry. Ohjeita ja malliasiakirjoja työnhakuun sekä työelämään metsäopiskelijoille Opiskelijana työelämässä Ohjeita ja malliasiakirjoja työnhakuun sekä työelämään metsäopiskelijoille Johanna Hristov Kevät 2014 Sisällys Esipuhe... 3 Metsänhoitajaliiton henkilökunta... 3 Opas työnhakuun...

Lisätiedot

Freelancereiden työmarkkinatutkimus 2010

Freelancereiden työmarkkinatutkimus 2010 Freelancereiden työmarkkinatutkimus 2010 Yksikönjohtaja Sakari Nurmela Työnro: 220101283 TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja 10, 02100 Espoo Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön.

Lisätiedot

Freelancereiden työmarkkinatutkimus 2012

Freelancereiden työmarkkinatutkimus 2012 Freelancereiden työmarkkinatutkimus 2012 Yksikönjohtaja Sakari Nurmela Työnro: 220103580 TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja 10, 02100 Espoo Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön.

Lisätiedot

Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä

Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä Raportti Tuula Räsänen Jouni Sipponen Maria Hirvonen Rauno Pääkkönen 1 Helsinki Työterveyslaitos Tutkimus on tehty sosiaali- ja terveysministeriön Työhyvinvointifoorumin,

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi

Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi Finlands Advokatförbund Simonsgatan 12 B 20 00100 HELSINGFORS Tel: (09) 686 6120 KANNET: TÄHTIKUVIOT OY, KUVA: KARI LIKONEN Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi

Lisätiedot

Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus

Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus 2012 2012 Asianajajatutkimus 2012 1 2 Suomen Asianajajaliiton julkaisuja 2012 Teksti: Janne Laukkanen Elina Järvenpää 3 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 5 2. Asianajajakunnan

Lisätiedot

Perustiedot. Sukupuoli. Jäsenyys Lakimiesliitossa

Perustiedot. Sukupuoli. Jäsenyys Lakimiesliitossa 1 Sisällys Perustiedot... 3 Sukupuoli... 3 Jäsenyys Lakimiesliitossa... 3 Työnantaja ja työsuhde... 4 Toimialajakauma... 4 Yrityksen koko... 4 Työsuhteen kesto... 5 Työsuhteen laatu... 5 Palkka... 6 Palkkausmuoto...

Lisätiedot

Viisi vuotta työelämässä

Viisi vuotta työelämässä Päivi Korhonen ja Juha Sainio Viisi vuotta työelämässä Monialayliopistoista vuonna 2000 valmistuneiden sijoittuminen työmarkkinoille Aarresaari 2006 Päivi Korhonen ja Juha Sainio Viisi vuotta työelämässä

Lisätiedot

KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE

KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE Kyselyraportti Kelan toimihenkilöyhdistyksen nuorisotoimikunta 4/2012 1 SISÄLLYS 1 KYSELYN TAUSTA JA TOTEUTUS 3 1.1 Taustaa 3 1.2 Kyselyn toteuttaminen

Lisätiedot

Naismetsänhoitajat voimavarana - metsänhoitajanaisten urakehitystä ja työllistymistä edistävä projekti

Naismetsänhoitajat voimavarana - metsänhoitajanaisten urakehitystä ja työllistymistä edistävä projekti Naismetsänhoitajat voimavarana - metsänhoitajanaisten urakehitystä ja työllistymistä edistävä projekti Esiselvitys ja luonnos toimenpide-ehdotuksiksi Metsänhoitajaliitto ry. Naismetsänhoitajat ry. Esiselvitys

Lisätiedot

Suomen Hammaslääkäriliiton Työmarkkinatutkimus 2014. Yhteenvetoraportti. Suomen Hammaslääkärilehti 9/2014 TMT-liite

Suomen Hammaslääkäriliiton Työmarkkinatutkimus 2014. Yhteenvetoraportti. Suomen Hammaslääkärilehti 9/2014 TMT-liite Suomen Hammaslääkäriliiton Työmarkkinatutkimus 2014 Yhteenvetoraportti Suomen Hammaslääkärilehti 9/2014 TMT-liite Sisältö Tieto ja edunvalvonta...3 1. Hammaslääkärien lukumäärä ja sijoittuminen...5 2.

Lisätiedot

Reija Lilja ja Eija Savaja

Reija Lilja ja Eija Savaja SUKUPUOLTEN VÄLINEN PALKKAUKSELLINEN TASA-ARVO YKSITYISILLÄ PALVELUALOILLA Reija Lilja ja Eija Savaja Sukupuolten välinen palkkauksellinen tasa-arvo yksityisillä palvelualoilla Selvitys miesten ja naisten

Lisätiedot

Palkitaan tuloksesta! - Palkkiojärjestelmät yksityisellä sektorilla

Palkitaan tuloksesta! - Palkkiojärjestelmät yksityisellä sektorilla Palkitaan tuloksesta! - Palkkiojärjestelmät yksityisellä sektorilla EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu 2011 Palkitaan tuloksesta! - Palkkiojärjestelmät yksityisellä sektorilla EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu

Lisätiedot

Liiketalous. teatterityön arkea ja juhlaa. Vuoden Nuori Merkonomi. liiketalouden osaajat ja ammattilaiset 1-2013. tiina puumalainen:

Liiketalous. teatterityön arkea ja juhlaa. Vuoden Nuori Merkonomi. liiketalouden osaajat ja ammattilaiset 1-2013. tiina puumalainen: Liiketalous 1-2013 liiketalouden osaajat ja ammattilaiset uudelle uralle? lisäkoulutusta tai jatko-opintoja? neuvoja ja tukea aikuisopiskeluun tiina puumalainen: teatterityön arkea ja juhlaa Vuoden Nuori

Lisätiedot

Palkansaajien järjestäytyminen Suomessa vuonna 2001

Palkansaajien järjestäytyminen Suomessa vuonna 2001 Lasse Ahtiainen Palkansaajien järjestäytyminen Suomessa vuonna 2001 Työministeriö Tyopoliittinen tutkimus 246 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 1.1 Tutkimuksen lähtökohdat ja tarkoitus 1 1.2 Tutkimuksen toteuttaminen

Lisätiedot

Anni Ritari TÖISSÄ SUOMESSA RAPORTTI PALVELUALOJEN AMMATTILIITON MAAHANMUUT- TAJAJÄSENTEN KOKEMUKSISTA

Anni Ritari TÖISSÄ SUOMESSA RAPORTTI PALVELUALOJEN AMMATTILIITON MAAHANMUUT- TAJAJÄSENTEN KOKEMUKSISTA Anni Ritari TÖISSÄ SUOMESSA RAPORTTI PALVELUALOJEN AMMATTILIITON MAAHANMUUT- TAJAJÄSENTEN KOKEMUKSISTA Töissä Suomessa Raportti Palvelualojen ammattiliiton maahanmuuttajajäsenten kokemuksista Anni Ritari

Lisätiedot

Työnantajien arviot kauppatieteiden maistereiden ja kandidaattien osaamisesta ja kilpailukyvystä suomalaisilla työmarkkinoilla

Työnantajien arviot kauppatieteiden maistereiden ja kandidaattien osaamisesta ja kilpailukyvystä suomalaisilla työmarkkinoilla SEFEN RAPORTTEJA 1/2011 Työnantajien arviot kauppatieteiden maistereiden ja kandidaattien osaamisesta ja kilpailukyvystä suomalaisilla työmarkkinoilla Empiros Oy SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN

Lisätiedot

1/2011. Timo Relander, Yleisradio: Esimieskokemuksesta hyötyä projektinhallinnassa

1/2011. Timo Relander, Yleisradio: Esimieskokemuksesta hyötyä projektinhallinnassa 1/2011 Timo Relander, Yleisradio: Esimieskokemuksesta hyötyä projektinhallinnassa sisältö 16 18 Kolmentoista Turku Energiassa on työnantajan kanssa paikallisesti sovittu matkustamiseen kuluvan vapaa-ajan

Lisätiedot