Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisen mediaanipalkka euroa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisen mediaanipalkka. 4 000 euroa"

Transkriptio

1 Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisen mediaanipalkka euroa SMKJ TYÖMARKKINATUTKIMUS 2010 Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten mediaanipalkka eli keskimmäinen bruttokuukausiansio oli euroa joulukuussa 2010, kun se vuotta aiemmin oli euroa. Palkkojen nousu myynti- ja markkinointitehtävissä oli 3,4 prosenttia. Neljännes myynnin ja markkinoinnin ammattilaisista ansaitsee euroa tai enemmän kuukaudessa. Teollisuuden mediaanipalkka on 4 170, vähittäiskaupan 3 590, tukkukaupan ja palvelualan euroa kuukaudessa. Myyntialan palkkajohtajat myyvät ICTratkaisuja ja -palveluita, atk-laitteita, vakuutus- ja pankkiratkaisuja, lääkkeitä, sairaalatarvikkeita, koneita ja laitteita, sähköteknisiä koneita ja laitteita, laboratoriolaitteita ja -välineitä, elektroniikkalaitteita ja komponentteja sekä kumi- ja muovituotteita. Tiedot perustuvat Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ:n Taloustutkimuksella teettämään uuteen Työmarkkinatutkimukseen. Tiedot vastaavat vuoden joulukuun 2010 tilannetta ja kysely toteutettiin tammikuussa Tyypillisiä myynti- ja markkinointialan titteleitä ovat myyntipäällikkö, myyntijohtaja, myyntiedustaja, aluemyyntipäällikkö, aluepäällikkö, asiakaspäällikkö, asiakkuuspäällikkö, tuotepäällikkö, tuoteryhmäpäällikkö, tuotespesialisti, maajohtaja, avainasiakaspäällikkö, myyntineuvottelija, markkinointipäällikkö, automyyjä, alue-edustaja, lääkeedustaja, tekninen myyjä, myynti-insinööri, piiripäällikkö, yhteyspäällikkö, markkinointipäällikkö, kiinteistönvälittäjä ja myyntiassistentti. Kahdella kolmesta kannustava palkkarakenne Palkkaustapana yleisin on kiinteän palkan ja bonuksen yhdistelmä (43 %), toisena kiinteä (28 %), kolmantena kiinteän palkan ja henkilökohtainen kannustuslisä provisio (19 %) ja neljäntenä kiinteän palkan sekä provision ja bonuksen yhdistelmä (6 %). Pelkkää provisiopalkkaa saa vajaa 3 prosenttia vastaajista ja lopuilla palkkamalli on takuupalkka tai bruttoprovisio. Vaikka kannustavuus on alalle tyypillistä, kannattaa muistaa että noin 80 prosentilla alalla toimivista kiinteän palkan osuus on prosenttia palkasta. Vahvasti provisiopainotteinen työ on tyypillistä liikelahja- ja toimistotarvikemyynnissä, kiinteistönvälityksessä ja autokaupassa. Johtajien mediaanipalkka on 5 600, päällikköjen 4 300, edustajien euroa/kk sekä myyntisihteerien ja assistenttien euroa kuukaudessa. Luontaisetuja on 86 prosentilla vastaajista: puhelinetu on jo 77:llä, vapaa autoetu 28:lla, liikuntaseteli 18:lla, lounasetu 15:llä ja auton käyttöetu 4 prosentilla jäsenistä. Työaika keskimäärin 40 tuntia viikossa Keskimääräinen viikkotyöaika 40 tuntia. Työaika jakaantuu seuraavasti: henkilökohtainen kontaktointi asiakkaiden kanssa 10 tuntia, matkustaminen 9 tuntia, puhelin- ja sähköpostikontaktointi 9, raportointi ja tarjousten tekeminen 5, työn suunnittelu 3, odottaminen ja tauot 2 ja muu työ loput 2 tuntia. Seitsemän kymmenestä tekee vähintään joskus töitä myös viikonloppuisin. Työtä tehdään asiakkaiden luona, tien päällä, hotelleissa ja tietotekniikkaa hyödyntäen. Asiakastapaamiset ovat yli 95 prosentilla myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia osa työn kuvaa. Koska myyntialue on yleensä laaja, työhön liittyen yövytään paljon hotelleissa. Hotelliyöpymisiä on säännöllisesti 80 prosentilla jäsenistämme ja he yöpyvät keskimäärin 4 yötä kuukaudessa. Jäsenet tekevät työmatkoihin liittyen yli hotelliyötä vuodessa. Vastaajista 85 prosentilla on jonkun hotellin kanta-asiakaskortti ja keskimäärin niitä on kaksi. Kaupallinen tai tekninen koulutus Työsuhteisista jäsenistä miehiä on 77 ja naisia 23 prosenttia. Naisten jäsenmäärä on tasaisesti noussut viime vuosina. Jäsen on keskimäärin 45-vuotias. Työkokemusta hänellä on keskimäärin nykyisestä tai nykyisenlaisesta työtehtävästä 9 ja alalta 17 vuotta. Lisätietoja: Jouni Röksä, koulutus- ja tutkimuspäällikkö, SMKJ puhelin (09) , sähköposti > Palkat > Palkkatutkimus myynti & markkinointi 2/

2 Vastaajista asuinpaikkakuntana on 28 prosentilla Helsinki tai muu pääkaupunkiseutu. Muu uusimaa on 10 prosentilla, loppu jakautuu seuraavasti: Häme 19, Lounais-Suomi 12, Pohjois-Suomi 10, Itä-Suomi 8, Länsi- Suomi 6, Keski-Suomi 4 ja Kaakkois-Suomi 3 prosenttia. Myynti- ja markkinointityöhön tulevien koulutus on kaupalliselta tai tekniseltä alalta. Käytännössä yli kahdella kolmesta on tämä tausta. Ylempi tai alempi korkeakoulututkinto on 8 prosentilla vastaajista. Ammattikorkeakoulutausta on 12 prosentilla alalla toimivista. Merkonomi tai merkantti-tutkinnon on suorittanut 33 prosenttia vastaajista ja teknisen alan teknikon, insinöörin tai datanomin tutkinnon on suorittanut 15 prosenttia vastaajista. Kauppateknikon tutkinnon on suorittanut 7 prosenttia ja muun markkinointi-alan koulutuksen on käynyt 11 prosenttia vastaajista. Lähihoitaja, sairaanhoitaja ja vastaavan taustan omaavia myynti- ja markkinointityössä on 4 prosenttia. Ammattikoulun on käynyt joka neljäs ja erilaisia ammatillisia kursseja on käynyt joka seitsemäs. Ilman koulutusta alalla olevista on enää 5 prosenttia. Vastaaja on voinut valita kaikki ne koulutukset, joita hänellä on, eli osalla vastaajista tutkintoja on jo useampia. Koulutustaso nousee jatkuvasti. Jäsenistä 63 prosenttia on osallistunut viime vuonna myös työnantajansa tarjoamaan koulutukseen. Henkilöstökoulutus on elpynyt vuodesta Päättävässä asemassa Jäsen on ollut myynti- tai markkinointitehtävissä keskimäärin 18 vuotta ja nykyisessä tai sitä vastaavassa asemassa 9 vuotta. Hänellä on keskimäärin 14 myyntikollegaa yrityksessä. Viidenneksellä myyntiorganisaation koko on 60 henkilöä tai suurempi, ja joka neljäs toimii organisaatiossa, jossa on 1 3 myynnin ammattilaista. Keskimäärin työntekijöitä myynnin ja markkinoinnin ammattilaisen yrityksessä on viisikymmentä ja joka neljäs toimii yrityksessä, joka työllistää 350 tai useampia. Lähes 30 prosentilla myynnin ja markkinoinnin ammattilaisista on alaisia ja 20 prosentilla heitä on kymmenen tai enemmän. SMKJ:n jäsenistä 12 prosenttia on johtajia, 52 päälliköitä, 33 prosenttia on edustajia tai toimisto- ja tukkumyyjiä ja loput toimivat ostajina tai vientimyyjinä, markkinoinnin tehtävissä sekä sihteereinä ja assistentteina. Jäsenistä työskentelee teollisuudessa 40, tukkukaupassa 25, palvelualalla 21 ja vähittäiskaupassa 14 prosenttia. Jäsenistä noin on itsenäisiä myynnin yrittäjiä. Jäsenten suurin asiakasryhmä on teollisuus (30%), toiseksi suurin on vähittäiskauppa (24%), kolmanneksi yksityinen kuluttaja (16%), neljänneksi tärkein on julkinen sektori (13%), viidenneksi tärkein on tukkukauppa (9%) ja kuudenneksi tärkein asiakasryhmä on palveluala (8%). Kilometrejä vuodessa yli kilometriä Myynnin ja markkinoinnin ammattilainen liikkuu paljon autolla, sillä ajokilometrejä kertyy työssä ajavilla vuodessa Niistä km on työajoa ja omia ajoja. Neljännes työssä ajavista ajaa vuositasolla työajoa yli kilometriä. Lähes 2/3 ajaa omalla autolla. Kahdella kolmanneksella auton polttoaineena on diesel ja 52 prosentilla on allaan farmarimalli. Myynnin ja markkinoinnin ammattilainen ajaa uudella tai uudenkarhealla autolla. Lähes puolella automalli on vuodelta 2008 tai uudempi. Auton mediaanihinta on euroa ja joka kymmenennellä yli euroa. Työsuhteiset jäsenet työnantajan toimialan mukaan Työsuhteisten jäsenten asiakasryhmät SMKJ:n jäsenyys tuo turvaa ja etuja SMKJ:n jäsenyyttä arvostetaan. SMKJ:n jäsenyyttä pitää erittäin tärkeänä tai tärkeänä 94 % vastaajista, koska se tukee työsuhdeturvaani ja työhöni liittyvien etuuksien kehittymistä. Myynnin ja markkinoinnin identiteettiä ja osaamisen korostamista pitää erittäin tärkeänä tai tärkeänä liittymisen syynä 80 prosenttia vastaajista ja 58 prosenttia arvostaa järjestön tarjoamia rahanarvoisia etuja. Teollisuus 40% Tukkukauppa 25% Palvelut 21% Vähittäiskauppa 14% Teollisuus 30% Vähittäiskauppa 24 % Yksityinen kuluttaja 16% Julkinen sektori 13% Tukkukauppa 9% Palvelut 8% Teollisuus oli vielä kymmenen vuotta sitten yli puolella työnantaja, nyt enää 40 prosentilla, vaikka onkin pitänyt pintansa viime vuosina. Palvelualan osuus työllistäjänä on kaksinkertaistunut reilussa kymmenessä vuodessa ja on nyt jo 21 prosenttia. Tukkukauppa on joka neljännen työnantaja. Tärkeimmissä asiakasryhmissä julkinen sektori on lisännyt osuuttaan, kun taas vähittäiskaupan osuus on vähentynyt voimakkaasti viime vuosina ketjuohjauksen voimistumisen myötä. Teollisuus, palvelut sekä yksityissektori ovat pysyneet viime vuosina lähes ennallaan. 58 myynti & markkinointi 2/2011

3 SMKJ Työsuhteiset jäsenet palkkatavoittain Myynnin ja markkinoinnin Ammattilainen SMKJ:n jäsenten yleisiä ammattinimikkeitä ovat muun muasas myyntipäällikkö, tuotepäällikkö, aluemyyjä, aluemyyntipäällikkö, aluepäällikkö, myyntiedustaja, automyyjä, alue-edustaja, tekninen myyjä tai myyntineuvottelija. Titteleitä löytyy parisataa, tässä esimerkkejä: alue-edustaja, aluejohtaja, aluemyyntipäällikkö, asiakaspalvelu/-suhdepäällikkö, asiakaspäällikkö, asiakkuusjohtaja, asiantuntija, asuntomyyjä, automyyjä, avainasiakaspäällikkö, business manager, hankintapäällikkö, huonekalumyyjä, ilmoitustilamyyjä, jälkimarkkinointipäällikkö, kenttämyyjä, kenttäpäällikkö, kiinteistövälittäjä, koulutuspäällikkö, lääke-edustaja, lääke-esittelijä, maajohtaja, markkinointiassistentti, markkinointijohtaja, markkinointipäällikkö, muu edustaja, muu johtaja, myymäläpäällikkö, myynnin tukihenkilö, myyntiassistentti, myyntiedustaja, myynti-insinööri, myyntijohtaja, myyntimies/nainen, myyntineuvottelija, myyntipäällikkö, myyntiryhmävastaava, myyntisihteeri, myyntivirkailija, osastonjohtaja, osastopäällikkö, ostaja, ostopäällikkö, paikallisjohtaja, piirimyyjä, piirimyyntipäällikkö, piiripäällikkö, projektimyyjä, projektipäällikkö, ratkaisumyyjä, ryhmänjohtaja, tavararyhmäasiantuntija, teamleader, tekninen edustaja, tekninen myyjä, tekninen ostaja, toimialajohtaja, toimitusjohtaja, tukkuliikkeen johtaja, tukkumyyjä, tuotepäällikkö, tuoteryhmäpäällikkö, tuoteryhmäpäällikkö, tuotespesialisti, toimitusjohtaja, vientijohtaja, vientimyyjä, vientipäällikkö, viestintäjohtaja, yhteyspäällikkö, yksikön päällikkö, yrittäjä, yritysmyyjä. Työsuhteiset jäsenet tehtävänimikkeittäin Kiinteä + bonus 43% Kiinteä 28% Kiinteä + provisio 19% Kiinteä + provisio + bonus 6% Provisio 3% Takuu tai bruttoprovisio 1% Päälliköt 52% Edustajat, toimistoja tukkumyyjät 33% Johtajat 12% Markkinoinnin ammattilaiset, ostajat, assistentit ja sihteerit 3% Kannustava palkkarakenne on kahdella kolmesta. TYÖMARKKINATUTKIMUS 2010 SMKJ:n jäsenet myytävien tuotteiden/palvelujen mukaan rakentaminen...8 elintarvikkeet...7 koneet, laitteet...6 perusmetalli ja -tuotteet...5 autot, ajoneuvot, kulkuneuvot...5 sähkötekniset koneet ja laitteet...5 kemikaalit...4 lääkkeet...4 atk-palvelut...3 media, ilmoitusmyynti...3 elektroniikka...3 kiinteistönvälitys...3 te-va-na-ke...3 sairaalatarvikkeet...2 kumi- ja muovituotteet...2 lääkintäkojeet ja -laitteet...2 rahoitus/vakuutus...2 atk-ohjelmistot...2 sairaalatarvikkeet...2 atk-laitteet...2 teleratkaisut...2 huonekalut...2 matkailu, ravintolapalvelut...1 kuljetustoiminta...1 maataloustarvikkeet ja -koneet...1 laaja vähittäiskauppoihin myytävä tuotevalikoima...1 hydrauliikka, pneumatiikka...1 puutavara ja -tuotteet...1 paperimassa, paperituotteet...1 kustannus ja paino...1 laboratoriolaitteet, -välineet...1 vuokrauspalvelut...1 öljy...1 konttori- ja koulutustarvikkeet...1 vapaa-ajan välineet...1 tutkimus, koulutus, konsultointi...1 myynti & markkinointi 2/

4 Myynnin ja markkinoinnin palkat PALKKATILASTOJEN LUKUOHJE (laajat tiedot vain SMKJ:n verkkopalvelussa Tutkimustuloksissa esitetyt luvut ovat kautta linjan bruttopalkkoja ja ne sisältävät päätoimesta saadun rahapalkan eli kiinteän kuukausipalkan (pohjapalkka), mahdollisen provision ja/tai bonuksen sekä luontoisetujen verotusarvon. Bruttopalkoissa EI ole mukana ylityökorvauksia, lomaltapaluurahoja eikä verottomia kulukorvauksia. Sarake 10 % ilmoittaa sen bruttopalkan, jota pienempää palkkaa nauttii 10 % ja suurempaa palkkaa 90 % vastaajista. Sarake 25 % ilmoittaa sen bruttopalkan, mitä pienenpää palkkaa nauttii 25 % ja suurempaa 75 % tutkimukseen vastaajista. Sarake 75 % tarkoittaa, että tutkimusryhmässä 75 % ansaitsee pienempää ja 25 % suurempaa bruttopalkkaa. Sarake 90 % ilmaisee sen bruttopalkan, josta pienempää nauttii 90 % vastaajista ja suurempaa 10 %. Mediaani on suuruusjärjestyksessä keskimmäinen palkka, jota pienempiä ja suurempia bruttopalkkoja on puolella (50 %) vastaajista. Oman tilastollisen vertailupalkan arvioinnissa kannattaa ottaa lähtökohdaksi taulukot, joissa on kerrottu palkat päätuotteittain, palkat eri toimialoilla, palkat johtaja/päällikkö/edustaja-tehtävissä ja palkat ammattivuosittain ja palkkaustavoittain. Kaikki luvut euroja/kk brutto. Summat sisältävät kaikki veronalaiset luontoisedut, jos henkilöllä on niitä (tyypillisiä puhelin- ja lounassetelietu) Palkkakuvaukset eivät ota kantaa henkilöiden nimikkeeseen, asemaan tai toimialaan. Työsuhteisten palkat työkokemusvuosittain ja palkkatavoittain 1. Kaikki SMKJ:n työsuhteiset jäsenet palkkataso 10 % 25 % mediaani 75 % 90 % yht Kaikki SMKJ työsuhteiset jäsenet ammattikokemusvuosittain alle yli yht Työsuhteiset: ammattikokemusvuodet ja kiinteä palkka alle yli yht Työsuhteiset: ammattikokemusvuodet ja kiinteä + bonus alle yli yht Työsuhteiset: ammattikokemusvuodet ja kiinteä + provisio alle yli yht Työsuhteiset: ammattikokemusvuodet ja kiinteä+bonus+provisio yli yht Työsuhteiset jäsenet: ammattikokemusvuodet ja provisio yht Työkokemusvuosien mukaiset palkat työnantajan toimialan mukaan 7. Teollisuus työnantajan toimialana ja ammattikokemusvuodet alle yli yht Kauppa työnantajan toimialana ja ammattikokemusvuodet 8.1 Vähittäiskauppa alle yli yht Tukkukauppa alle yli yht myynti & markkinointi 2/2011

5 9. Palvelut työnantajan toimialana ja ammattikokemusvuodet alle yli yht Palkat tehtävän tason perusteella palkkatavoittain 10. Johtajien palkat palkkatavoittain palkkatapa 10 % 25 % mediaani 75 % 90 % kiinteä kiinteä + bonus Päälliköiden palkat palkkatavoittain palkkatapa 10 % 25 % mediaani 75 % 90 % kiinteä kiinteä + bonus kiinteä + provisio provisio Edustajien palkat palkkatavoittain palkkatapa 10 % 25 % mediaani 75 % 90 % kiinteä kiinteä + bonus kiinteä + provisio provisio kiinteä+bonus+provisio Johtajien, päälliköiden ja edustajien palkkoja ammattikokemusvuosittain Kuhunkin ryhmään sisältyy lukuisia eri nimikkeitä (esimerkiksi edustajat: myyntimies, myyntiedustaja, aluemyyntiedustaja, projektimyyjä jne.). 13. Johtajat ammattikokemusvuosittain yli yht Päälliköt ammattikokemusvuosittain alle yli yht Edustajat ammattikokemusvuosittain alle yli yht SMKJ TYÖMARKKINATUTKIMUS 2010 Myyntisihteereiden ja -assistenttien palkat 16. Myyntisihteerit ja -assistentit 10 % 25 % mediaani 75 % 90 % Työmarkkinatutkimus 2010 toteutettiin internetin kautta yhteistyössä Taloustutkimus Oy:n kanssa. Kysely lähettiin suoraan vastaajan sähköpostiin tammikuussa Perusjoukkona olivat joulukuussa 2010 SMKJ:n työsopimussuhteiset jäsenet. Tutkimus tehtiin strukturoituina kyselynä ja satunnaisotannalla perusjoukosta valittiin joka neljäs SMKJ:n työsopimussuhteinen jäsen. Perusjoukko ja vastaajien ryhmä ovat tärkeimpien taustamuuttujien eli iän, sukupuolen, tehtävän ja toimialan suhteen toistensa kaltaisia. Vertailtavuus aiempien vuosien tutkimuksiin on vastaajarakenteen samankaltaisuuden vuoksi mahdollinen. Tutkimusajankohta vastaa myös työnantajien ja EU:n jäsenmaiden palkkatilastointiajankohtaa. Tarkempia kyselyn tuloksia käytetään mm. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ:n palkkaneuvonnassa, jäsenpalveluiden kehittämisessä sekä edunvalvonnassa. Laajempi tutkimusraportti jaetaan vain jäsenille ja se löytyy myös SMKJ:n vain jäsenille tarkoitetussa extranetissa, jossa on myös lehdessä julkaisematonta tietoa. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ Palkat toimialoittain ja päätuotteittain Kun havaintojen määrä on ollut tilastollisesti riittävän luotettavaa, on erikseen ilmoitettu päälliköiden ja edustajien palkat. Muutoin on ilmoitettu palkat yhteensä, johon kuuluvat kaikki toimialalla työskentelevät. 10% 25% mediaani 75% 90% 17. Atk-laitteet/yhteensä Atk-ohjelmistot/yhteensä Atk-palvelut/yhteensä Autot ja kulkuneuvot/yhteensä Elektroniikkalaitteet ja komponentit/yhteensä myynti & markkinointi 2/

6 10% 25% mediaani 75% 90% 22. Elintarvikkeet ja juomat/yhteensä Huonekalut ja sisustus/yhteensä Kemikaalit, teknokemia/yhteensä Kiinteistön ja asuntojen välitys ja vuokraus/yhteensä Koneet ja laitteet/yhteensä Kuljetustoiminta ja logistiikka/yhteensä Kumi- ja muovituotteet/yhteensä Laboratoriolaitteet ja -välineet/yhteensä Lääkintäkoneet ja -laitteet/yhteensä Lääkkeet/yhteensä Maataloustarvikkeet/yhteensä Mediat, lehti- ja ilmoitusmyynti/yhteensä Paperimassa/yhteensä Perusmetallit ja metallituotteet/yhteensä Puhelin- ja tietoliikennejärjestelmät/yhteensä Puutavaratuotteet/yhteensä Rahoitus ja vakuutus/yhteensä Rakentaminen/yhteensä Sairaalatarvikkeet/yhteensä Sähkötekniset koneet ja laitteet/yhteensä Te-va-na-ke/yhteensä Vapaa-ajan välineet/yhteensä Milloin sinä viimeksi hyödynsit Työmarkkinatutkimusta palkkaneuvotteluissa? Arvioi oma palkkatasosi SMKJ ei solmi työehtosopimuksia, mutta antaa tukea jäsenen palkkaneuvotteluihin m uun muassa palkkaneuvonnalla sekä kertomalla jäsenlehdessä laajasti Taloustutkimus Oy:n sille tekemästä Työmarkkinatutkimuksesta. Avainasemassa palkan tarkistuksessa on jokainen itse. Harva Suomessa saa ylimääräisiä palkankorotuksia hyvästäkään työstä pyytämättä. Joskus sitä on jopa vaadittava. Viereisellä sivulla oleva helpottaa arvioimaan, onko palkkasi oikeassa kurssissa. Se on karkea arvio. Muista, että Työmarkkinatutkimuksen materiaalissa on satoja sivuja, lehdessä siitä kerrotaan avainasiat ja verkossa vähän laajemmat kokonaisuudet, mutta tärkeimmät kerrotaan vain henkilökohtaisissa palkkaneuvonnoissa. 62 myynti & markkinointi 2/2011

7 Oman palkan arviointi Palkka-arvio: Oma palkkani tammikuussa 2010: (veronalaiset tulot, brutto /kk sisältäen lountoisedut) Täydennä seuraavat tiedot täydellisen, SMKJ:n verkkopalvelusta löytyvän, työmarkkinatutkimuksen raportin perusteella, >Palkkatutkimus Oma työkokemus myynti/markkinointi alalta: vuotta Valitse tämän jälkeen sekä prosenttikohta, joka vastaa lähinnä työkokemustasi eli 10% / 25 % / mediaani / 75% / 90% ja laita se alla olevaan arviointitaulukkoon. Suorita luvun haku seuraavasti: valitse luku 10 % kohdalta, jos ole myyntialalla uusi tai toiminut alle viisi vuotta valitse 25%, jos olet toiminut myyntialalla 6 10 vuotta Tämä arvio on vain suuntaa antava, valitse mediaani, jos olet toiminut alalla yli vuotta mutta antaa eväät palkkasi arviointiin. jos olet toiminut myyntitehtävässä yli 20 vuotta, käytä 75% eli yläkvartaalin lukua Huomaa, että täydellisimmät tiedot löytyvät verkosta. Tarvitset niitä tehdäksesi tämän arvion. 1. Oma toimiala: teollisuus, kauppa, tukkukauppa, palveluala Taulukkojen 10% eli aladesiilin kohta tulisi saavuttaa Palkkatutkimuksesta (taulukot 7 9): melko pian työuran alussa. Alakvartaalin kohta 6 10 Oma toimiala: kaikki vuoden kohdalla ja mediaanipalkka vuoden Oma toimiala: oma %-kohta huomioiden työkokemus työkokemuksen jälkeen, jotta palkka olisi työuran lopussa yläkvartaalin yläpuolella. Huomioi maantieteelliset ja Oma toimiala: mediaani huomioiden työkokemus päätuotteen erot. Mitä aikaisemmin palkkasi vääristyy 2. Oma päätuote ja nimiketaso: alaspäin, sitä varmemmin sen oikaisu onnistuu vain työpaikkaa vaihtamalla. Tiedämme myös yrittäjäjäsenten oikean Palkkatutkimuksesta (taulukot 17 47): provisiotason. Mikäli toimit yrittäjänä, arvioita oma sopimuksesi SMKJ:ssa Jouni Röksällä korvaustasojen osalta. Oma päätuote: kaikki Oma päätuote, nimiketaso jos on: päällikkö/edustaja Muistathan käyttää MOT:n edustajasopimuksen ja (jälkimmäinen puuttuu suurimmasta osasta päätuotteita, tiedot vain verkossa) työehtosopimuksen mallipohjia aina kun solmit sopimuksia! Käytä niitä vähintään muistilistana 3. Oma titteli (vain verkossa): itsellesi, että muistat sopia tärkeimmät asiat Palkkatutkimuksen arvo: oma %-kohta huomioiden työkokemus oikein. 4. Asuinpaikka(vain verkossa): Palkkatutkimuksesta: oma %-kohta huomioiden työkokemus 5. Palkkamalli (taulukot 1 6) Palkkamallin mukainen luku, kohta yhteensä: oma %-kohta huomioiden työkokemus Palkkamallin mukainen luku, kohta yhteensä: mediaani 6. Muut vaikuttavat tekijät Palkka kannattaa tarkistaa, jos olet työsuhteinen jäsen toisen palveluksessa ja vastaat kohtaan vähintään viisi kertaa kyllä ja viimeiseen kyllä: 1. Olen ollut saman työnantajan palveluksessa yli 15 vuotta 2. En saa säännöllisesti työehtosopimusten mukaisia korotuksia vaan minulla on ollut useita vuosia, jolloin palkka ei ole noussut lainkaan 3. Teen jatkuvasti yli 50-tuntisia työviikkoja myyntituloksen varmistamiseksi 4. Palkkani alkaa 1:llä tai 2:lla 5. Myyn erinomaisesti (jopa oman bruttopalkkani) tai hyvin (125+) hyväkatteista tuotetta valmistajalta suoraan loppukäyttäjälle tai vähäiskaupan ketjuun 6. Olen nainen 7. Olen tullut töihin lamavuotena (esim. 90-luvun alussa) 8. Olen 50+-vuotias 9. Myyntini on kasvanut rajusti viimeisen viiden vuoden aikana, mutta palkka on junnannut paikoillaan 10. Minulla ei ole koulutusta tai se on erittäin korkeatasoinen 11. Edellisten kohtien arviossa oma palkka on selkeästi pienempi kuin vertailuluvut myynti & markkinointi 2/

MMA:n työmarkkinatutkimus Toteuttaja Taloustutkimus Oy

MMA:n työmarkkinatutkimus Toteuttaja Taloustutkimus Oy Toteuttaja Taloustutkimus Oy Sisällysluettelo Tutkimuksen taustat...4 Palkkatilastojen lukuohje...5 Työsuhteisten jäsenten palkat työkokemusvuosittain ja palkkatavoittain...6 Kaikkien palkat yhteensä (

Lisätiedot

MMA:n työmarkkinatutkimus 2014

MMA:n työmarkkinatutkimus 2014 Sisällysluettelo Tutkimuksen taustat... 4 Palkkatilastojen lukuohje... 5 Työsuhteisten jäsenten palkat työkokemusvuosittain ja palkkatavoittain... 6 Kaikkien palkat yhteensä...6 Palkat ammattikokemusvuosittain...6

Lisätiedot

Myyntityö tarjoaa hyvän uran

Myyntityö tarjoaa hyvän uran Myynnin ammattilainen työllistää omalla työllään keskimäärin 5 25 muuta henkilöä, huippumyyjät jopa satoja Myyntityö tarjoaa hyvän uran Jouni Röksä FM, VPD, JET Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ

Lisätiedot

Palkka ja luontaisedut

Palkka ja luontaisedut Palkka ja luontaisedut Palkansaajilta kysyttiin: Kuukausiansiot veroja vähentämättä elokuussa 2015 Bruttopalkka ikälisineen Luontaisetujen raha-arvo (=verotusarvo) Kertaluonteinen tulospalkkauserä viimeisen

Lisätiedot

Yliopistoissa käytetään erilaisia. ja suoriutumisen arviointiin. Yliopistoissa harjoitellaan TYÖMARKKINATUTKIMUS 2011

Yliopistoissa käytetään erilaisia. ja suoriutumisen arviointiin. Yliopistoissa harjoitellaan TYÖMARKKINATUTKIMUS 2011 TYÖMARKKINATUTKIMUS Yliopistoissa harjoitellaan suoriutumisen arviointia Teksti Henna Laasonen Kuvat istockphoto TEKin joulu tammikuussa toteutetussa työmarkkinatutkimuksessa kerättiin ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 Perustuloksia Arttu Piri Mitä ja miksi? Tutkimuksen fokusalueita: - Työttämien tekkiläisten demografiset taustat - Irtisanomispaketit: - yleisyys ja sisältö - Oman työnhakuosaamisen

Lisätiedot

VIESTINNÄN AMMATTILAISET 2015. 12.11.2015 Katja Mikkonen Taloustutkimus Oy

VIESTINNÄN AMMATTILAISET 2015. 12.11.2015 Katja Mikkonen Taloustutkimus Oy VIESTINNÄN AMMATTILAISET 21 12.11.21 Katja Mikkonen Taloustutkimus Oy Tutkimuksen toteutus Tarkoitus Selvittää viestinnän työnkuvan ja palkkojen kehitystä sekä kartoittaa ammattiosaamista. Kohderyhmä ProComin,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Palkkatasotutkimus 2015

Palkkatasotutkimus 2015 Palkkatasotutkimus Tuloksia Taustaa Vuotuinen palkkatasotutkimus antaa poikkileikkauksen jäsenten sijoittumisesta työmarkkinoilla ja palkkatasosta Lokakuun ansiot (tunnusluvuissa mukana kokoaikatyössä

Lisätiedot

Palkat nousivat NIUKASTI

Palkat nousivat NIUKASTI Palkat nousivat NIUKASTI Teksti Henna Laasonen Diplomi-insinöörien keskipalkka toistaiseksi voimassaolevissa työsuhteissa joulukuussa 2011 nousi 5 015 euroon. Mediaanipalkka oli 4 500 euroa kuukaudessa.

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

TOIMIALAKATSAUS 2010

TOIMIALAKATSAUS 2010 TOIMIALAKATSAUS 2010 Toimialakatsaus Tämä talouskatsaus tarkastelee tilannetta Pohjanmaan kauppakamarin alueella. Alue on sama kuin Pojanmaan TEkeskuksen alue ja käsittää Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu TIETEEN TILA 2016 Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu 19.12.2016 Lisätietoja: www.aka.fi/tieteentila Suunnittelu ja johdon tuki -yksikkö Suomen Akatemia 1 Tohtoreiden sijoittumisaineisto

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT. Liiketalouden kehittämispäivät Mervi Angerma-Niittylä

MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT. Liiketalouden kehittämispäivät Mervi Angerma-Niittylä MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT Liiketalouden kehittämispäivät 13.-14.4.2011 Mervi Angerma-Niittylä KAUPPA LUO VARALLISUUTTA YHTEISKUNTAAN Bruttokansantuoteosuudet 2009 1,6 2,7 3,0 3,6 19,7 15,6 9,0 9,9

Lisätiedot

Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla

Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kauppa luo varallisuutta yhteiskuntaan Bruttokansantuoteosuudet 2010 9,9 Kauppa 32,7 9,3 Muu teollisuus Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muut yksit. palvelut

Lisätiedot

Näytesivut. 2.1 Palkasta sopiminen ja palkan maksaminen

Näytesivut. 2.1 Palkasta sopiminen ja palkan maksaminen 2 Palkat ja palkkausjärjestelmät Tässä luvussa selvitetään palkasta sopimiseen, palkkatason määrittelyyn ja työehtosopimusten palkkausjärjestelmiin liittyviä kysymyksiä. 5 Vaikka työnantaja ja työntekijä

Lisätiedot

Naisten kaikkien alojen aritmeettinen keskipalkka oli 2900 euroa (v euroa ja miesten keskipalkka 3763 euroa (3739 euroa).

Naisten kaikkien alojen aritmeettinen keskipalkka oli 2900 euroa (v euroa ja miesten keskipalkka 3763 euroa (3739 euroa). TEKSTI JA GRAFIIKKA ESKO LAPPALAINEN Agrologien palkkatutkimus 2016 PALKAT JUNNAAVAT PAIKALLAAN Agrologien työnantajat ovat ilmeisesti ottaneet kasvu- ja kilpailukykysopimuksen (kiky) toteutuksessa reippaan

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland Projektityö Vuosina 2010-14 vastavalmistuneiden vastauksista poimittua Suunnittelija Outi Suorsa Taustatiedot Tiedot perustuvat v.2011-2015 vastavalmistuneille tehdystä kyselystä (vuosina 2010-2014 loppututkinnon

Lisätiedot

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karelia-amk ja Itä-Suomen yliopisto/avoin yliopisto Aducate www.aikuiskoulutuksenvoima.fi www.facebook.com/aikuiskoulutuksenvoima

Lisätiedot

Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista

Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista 1 S Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista Suomen Yrittäjät, maaliskuu 2016 2 Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista SISÄLLYS KYSELY ERILAISISTA TYÖSOPIMUKSISTA JA TYÖNTEKOMUODOISTA...

Lisätiedot

ICT-yksiköstä valmistuneet insinöörit

ICT-yksiköstä valmistuneet insinöörit ICT-yksiköstä valmistuneet insinöörit 1.1.2005 31.5.2006 Yhteenveto tutkimuksesta ICT-yksiöstä valmistuneet insinöörit työllistyneet erinomaisesti 85% prosenttia valmistuneista insinööreistä työllistynyt

Lisätiedot

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja luo kasvua luo varallisuutta yhteiskuntaan Osuus arvonlisäyksestä 2015 20% 9% 9% Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muu jalostus Ammatillinen ja tieteellinen toiminta, hallinto- ja tukipalvelut Informaatio

Lisätiedot

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus Jäsenet Arvot Toiminta- ajatus Visio Tavoitteet 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 2 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 3 Suurin osa jäsenistä on tekniikan tai luonnontieteiden yliopistollisen

Lisätiedot

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste,

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, 8.4.2014 Pro on Yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista: suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla. Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä

MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla. Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä KAUPAN ALAN ERITYISPIIRTEITÄ Kaupan alan kansantaloudellinen merkitys

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero 15.05.2012 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 YHTEENVETO Väestön koulutusaste on selvästi korkeampi yliopistokaupungeissa (,, )

Lisätiedot

Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia. Ennakointiseminaari Ilpo Hanhijoki

Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia. Ennakointiseminaari Ilpo Hanhijoki Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia Ennakointiseminaari 16.2.2016 Ilpo Hanhijoki Esityksen sisältö 1. Työvoima ja koulutustarpeet 2020- luvulla - ennakointituloksia 2. Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä TYÖTTÖMYYSBAROMETRI 2014 Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä Työttömyysbarometrin sisältö 1. Yhteenvetoa tuloksista 2. Tilastotietoja tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömyydestä

Lisätiedot

Jalkapalloilijoiden palkkatutkimus 2003

Jalkapalloilijoiden palkkatutkimus 2003 Jalkapalloilijoiden palkkatutkimus 23 Jalkapalloilijoiden palkat ja luontoisedut 21-23 25 2 281 246 189 15 1 1892 2123 175 Luontoisedut Peruspalkka 5 21 22 23 Palkkatutkimus 23 Pelaajayhdistys tekee vuosittain

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset Arttu Piri 1 Yleistä - Aineiston keruu sähköisesti 26.9. 14.10.12013 - Otos: Opiskelijajäsenet, poislukien 1.5.2013 jälkeen liittyneet - Otos

Lisätiedot

Henkilöstöselvitys 2016 Raportin kuvat

Henkilöstöselvitys 2016 Raportin kuvat Henkilöstöselvitys 216 Raportin kuvat 1.3.214 Tekstiosaan tulevat kuvat 2 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa ja ulkomailla 25-212 sekä arvio Suomen henkilöstön määrästä vuodelle 216 34 32 3 28

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Toimialarakenne kauppakamarialue 2012, yht. n. 110 000 työllistä 7 % 32 % 23 % 6 % Alkutuotanto Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yksityiset

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2352 Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL DI - KATSAUS 2009 Toukokuu 2009 Sivu 2 (15) YHTEENVETO Rakennus- ja kiinteistöala työllisti vuonna 2008 Tilastokeskuksen mukaan noin 250 000 henkilöä. Heistä rakennusalan diplomi-insinööri -tasoisen koulutuksen

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus.

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus. Tiedoston välilehdet 1. Toimialan työlliset maakunnittain VOSE-hankkeessa määritellyllä vähittäiskaupan alalla (poikkeaa siis hieman Tilastokeskuksen pelkästä vähittäiskauppa-luokasta, koska sisältää ajoneuvojen

Lisätiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu AMK-OPINNOT Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ICT-sektorin työttömyystilanne Pohjois-Pohjanmaalla - joulukuu

ICT-sektorin työttömyystilanne Pohjois-Pohjanmaalla - joulukuu ICT-sektorin työttömyystilanne Pohjois-Pohjanmaalla - joulukuu 2015 - Jarkko Pietilä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Taustaksi ICT-sektorin määritys perustuu vahvasti valintoihin mitä aloja, luokkia tai

Lisätiedot

Euroopan komission Suomen-edustusto Etelä-Pohjanmaan maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen

Euroopan komission Suomen-edustusto Etelä-Pohjanmaan maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen Euroopan komission Suomen-edustusto Etelä-Pohjanmaan maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen 17..2012 1 17..2012 1005/ PPa, JPa 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston

Lisätiedot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot 1. TUTKITTAVIEN TAUSTATIEDOT...3 Taulukko 1. Tutkinnon suorittaneet ja vastanneet koulutusaloittain... 3 Taulukko

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, ELYkeskuksen ja Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Ansiot nousivat reilun prosentin lokakuusta 2013 syyskuuhun 2014 7 Keskimääräinen

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

SMOTO MP2016-tutkimus

SMOTO MP2016-tutkimus SMOTO MP2016-tutkimus Suomalaisen motoristin profiili Moottoripyöräily Suomessa MP-ajoneuvoveron vaikutus moottoripyöräilyyn SMOTO, Jari Kielinen Suomalaisen motoristin profiili SMOTO MP2016-tutkimus 2

Lisätiedot

Metalliteollisuuden yritykset Suomessa

Metalliteollisuuden yritykset Suomessa Metalliteollisuuden yritykset Suomessa HTSY Verohallinto 18.12.2012 Verohallinto 2 (6) METALLITEOLLISUUDEN YRITYKSET SUOMESSA Kirjoitus perustuu Harmaan talouden selvitysyksikön ilmiöselvitykseen Metalliteollisuuden

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Kauppa luo kasvua 15.8.2016. Jaana Kurjenoja

Kauppa luo kasvua 15.8.2016. Jaana Kurjenoja Kauppa luo kasvua Kauppa luo varallisuutta yhteiskuntaan Osuus arvonlisäyksestä 2015 Kauppa 20% 9% 9% Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muu jalostus Ammatillinen ja tieteellinen toiminta, hallinto- ja

Lisätiedot

Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä

Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä Kasvuyritysten ketterä henkilöstöjohtaminen toimintamalleja pk-yrityksille (KetteräHR)

Lisätiedot

Suomalaisautoilijoiden käsityksiä autohuollon ja varaosien vaikutuksista auton takuuseen. Tutkimus, huhtikuu 2014

Suomalaisautoilijoiden käsityksiä autohuollon ja varaosien vaikutuksista auton takuuseen. Tutkimus, huhtikuu 2014 Suomalaisautoilijoiden käsityksiä autohuollon ja varaosien vaikutuksista auton takuuseen Tutkimus, huhtikuu 2014 Tutkimuksen lähtökohdat EU:n ryhmäpoikkeusasetuksen mukaan auton omistaja saa vapaasti päättää,

Lisätiedot

Yksityisen. sektorin. työmarkkina tutkimus

Yksityisen. sektorin. työmarkkina tutkimus Yksityisen sektorin työmarkkina tutkimus Akavan Erityisalat ry Toimittanut: Arja Ahola Taitto: Olli Luotonen Kannen taitto: Nanna Särkkä Kannen kuva: Delany Brendan / Comma Painotalo Auranen, Forssa 2009

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2014

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2014 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA /15 Metalliteollisuuden palkkakehitys. nelj. YLEISTÄ PALKKARYHMITTÄISIÄ TIETOJA NIMELLISANSIOKEHITYS REAALIANSIOKEHITYS 3 MUUT ALAT 3 IDENTTISTEN HENKILÖT AUTOKAUPAN TOIMIHENKILÖT

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA

Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA

Lisätiedot

Yksilötutka-työhyvinvointikysely

Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikyselyllä kartoitetaan, mikä on vastaajan oma arvio työhyvinvointinsa tilasta tällä hetkellä. Vastaaminen on vapaaehtoista ja tapahtuu anonyymisti.

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

Yksityisen sektorin tilastotietoja. Työmarkkinatutkimuksen 2016 tuloksia

Yksityisen sektorin tilastotietoja. Työmarkkinatutkimuksen 2016 tuloksia Yksityisen sektorin tilastotietoja Työmarkkinatutkimuksen 2016 tuloksia Työmarkkinatutkimus 2016 Tutkimus toteutettiin sähköpostikyselynä huhtikuussa 2016. Tutkimuksen kohdejoukkona alle 70-vuotiaat lääkärit,

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

KAUPAN TYÖ JA TULEVAISUUS Kauppa panostaa myynnin ammattilaisiin Arto Hiltunen pääjohtaja SOK

KAUPAN TYÖ JA TULEVAISUUS Kauppa panostaa myynnin ammattilaisiin Arto Hiltunen pääjohtaja SOK KAUPAN TYÖ JA TULEVAISUUS 4.11.2009 Kauppa panostaa myynnin ammattilaisiin Arto Hiltunen pääjohtaja SOK Agenda Suomen kaupan laajuus ja rakenne Kaupan toimintaympäristön muutokset Kaupan työvoimatarpeet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Kesko. Kauppa luo menestystä

Kesko. Kauppa luo menestystä Kesko Kauppa luo menestystä Kaupan ala tarjoaa työtä ja yrittäjyyttä Kauppa on elinkeinoelämän suurin toimiala, joka työllistää runsaat 320 000 henkeä. Ala tarjoaa myös paljon mahdollisuuksia toimia yrittäjänä.

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Jalkapalloilijoiden palkkatutkimus 2002

Jalkapalloilijoiden palkkatutkimus 2002 Jalkapalloilijoiden palkkatutkimus Jalkapalloilijan keskipalkka (luontoisetuineen) 23 691 21 73 5 1 15 2 25 Euroa Palkkatutkimus Pelaajayhdistys tekee vuosittain tutkimuksen jalkapalloilijoiden palkkauksesta.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Tilastoaineistoa 2007

Tilastoaineistoa 2007 Tilastoaineistoa 2007 Kaupan tilastot 2007 1 2 Kaupan tilastot 2007 KAUPAN TILASTOT 2007 Kaupan tilastot ovat valmistuneet. Tilastovihko ilmestyy perinteisessä painetussa muodossa. Se löytyy myös Suomen

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% KYSELY KÄSITYÖN VERKKOPALVELUISTA Yhteenvetoraportti N=1062 Julkaistu: 2.12.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen nainen / tyttö 1038 97,74% 2. mies / poika 24 2,26% Kuulun ikäryhmään alle 13-vuotiaat

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

PÄIHDEOHJELMAT SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI HELMIKUU 2014 N= 1070

PÄIHDEOHJELMAT SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI HELMIKUU 2014 N= 1070 PÄIHDEOHJELMAT SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI HELMIKUU 2014 N= 1070 YHTEENVETOA SAK:laisilla työpaikoilla on paljon päihdeongelmia. Päihdeohjelmat/toimintamallit sekä puuttuminen

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016 Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Jäsentyytyväisyyskysely 2016 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kaikki 19 kauppakamaria

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2011-2012 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2010 Yht. 118,6 mrd. euroa (pl. alv) 13 % 12 % 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58 %

Lisätiedot

Henkilöstöselvitys Minna Jokinen

Henkilöstöselvitys Minna Jokinen Henkilöstöselvitys 213 Minna Jokinen Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 3 25 2 15 1 5 196 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 (31.3.) Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus

Lisätiedot

Alma Median tulos Q4 ja 2011

Alma Median tulos Q4 ja 2011 Alma Median tulos Q4 ja 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Liikevaihto

Lisätiedot

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta 21.1.216 Teknologiateollisuus 2 Teknologiateollisuus on merkittävä työllistäjä

Lisätiedot

Perustietoa metsäteollisuuden henkilöstöstä ja palkoista

Perustietoa metsäteollisuuden henkilöstöstä ja palkoista 216 Perustietoa metsäteollisuuden henkilöstöstä ja palkoista 1 Metsäteollisuuden henkilöstö koostuu oman alansa ammattilaisista Metsäteollisuuden osuus Suomen viennistä on peräti kaksikymmentä prosenttia.

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkankorotukset vuonna 2008

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkankorotukset vuonna 2008 Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkankorotukset vuonna 2008 Sisältö: 1 Yleiskorotus 1.10.2008 2 Työpaikkakohtainen erä 1.10.2008 12.8.2008 1 Palkankorotus 1.10.2008 Palkkoja korotetaan 1.10.2008

Lisätiedot

TABLETIT JA EUROOPAN TUOTTAVUUS- VALLANKUMOUS TUTKIMUSRAPORTTI

TABLETIT JA EUROOPAN TUOTTAVUUS- VALLANKUMOUS TUTKIMUSRAPORTTI TABLETIT JA EUROOPAN TUOTTAVUUS- VALLANKUMOUS TUTKIMUSRAPORTTI TUOTTAVUUSVALLANKUMOUS ON VASTA ALUSSA Jan Kaempfer Markkinointipäällikkö, Panasonic Computer Product Solutions. Tabletit ovat aloittaneet

Lisätiedot

ZA5889. Flash Eurobarometer 373 (Europeans Engagement in Participatory Democracy) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5889. Flash Eurobarometer 373 (Europeans Engagement in Participatory Democracy) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA889 Flash Eurobarometer 7 (Europeans Engagement in Participatory Democracy) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 7 Participatory Democracy - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI,

Lisätiedot

Rekrytoinnit ja rekrytointivaikeudet teknologiateollisuuden yrityksissä vuonna Lähde: Henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2013

Rekrytoinnit ja rekrytointivaikeudet teknologiateollisuuden yrityksissä vuonna Lähde: Henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2013 Rekrytoinnit ja rekrytointivaikeudet teknologiateollisuuden yrityksissä vuonna 2013 Rekrytointivaikeuksia kokeneet teknologiateollisuuden yritykset toimialoittain vuosina 2010-2013. Vastanneet yritykset,

Lisätiedot