Juha Häkkinen, toiminnanjohtaja Jouni Röksä, koulutus ja tutkimuspäällikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Juha Häkkinen, toiminnanjohtaja 17.11.2010 Jouni Röksä, koulutus ja tutkimuspäällikkö"

Transkriptio

1

2 Juha Häkkinen, toiminnanjohtaja Jouni Röksä, koulutus ja tutkimuspäällikkö Verohallitus Akava LUONTOISETUPÄÄTÖKSEN VALMISTELU VUODELLE 2011, Lausunto verohallinnon luonnoksesta luontoisetujen verotuksessa vuonna 2011 noudatettaviksi laskentaperusteiksi TAUSTAA Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ:llä on noin jäsentä. Käytännössä kaikilla kertyy työajoa vuoden mittaan ja suurimmalla osalla myös merkittäviä määriä. Niinpä vuosittain annettavasta luontoisetupäätöksestä jäsenistöämme koskee merkittävässä määrin ensisijaisesti sen autoedun verotusta käsittelevä osa ja annamme lausuntomme tuota osaa koskien. Kuitenkin myös ravintoedun verotusarvossa tapahtuvat muutokset vaikuttavat alallamme toimivien työntekijöiden verotukseen muun muassa siksi, että liikkuvasta työstä johtuen monilla alamme ammattilaisilla on käytössään työnantajalta jossakin muodossa saatu ravintoetu. Kuluvan vuoden 2010 elokuussa vapaa autoetu oli 32,4 (Vuonna 2009 vastaava luku oli 31,4 ja vuonna 2008 vastaava luku oli 29,9) prosentilla jäsenistä ja auton käyttöetu oli 5,4 (vuonna 2009 luku oli 5,8 ja vuonna 2009 luku oli 5,5) prosentilla. Kiinnitämme tässä lausunnossamme huomiota siihen, että tutkimustietomme mukaan vapaaseen autoetuun on pakotettu 35,3 prosenttia etua käyttävistä. Käyttöetuautoon on pakotettu 22,5 prosenttia etua käyttävistä. Pakottamisella tarkoitamme sitä, että palkansaaja mieluummin jos saisi itse päättää valitsisi käyttöönsä jonkin muun autonkäyttömuodon kuin käytössään olevan autoedun. Tämä tarkoittaa sitä, että autoedun verotusarvoja ei koeta kaikilta osin oikeudenmukaisiksi ainakaan paljon työajoa ajavien keskuudessa. NÄKEMYKSEMME JA ESITYKSEMME LUONNOKSEEN JA LUONTOISETUPÄÄTÖKSEN VALMISTELUUN VUODELLE Lausunnolle tulleen luontoisetupäätösluonnoksen mukainen useampaan ikäryhmään auton käyttöönottovuoden mukaan jaettu hienojakoinen luontoisetupäätösmalli on autoedun osalta edelleen paikallaan. Vaikka malli saattaa näyttää ensi vilkaisulla monimutkaiselta, työnantajan edustaja ja palkansaaja tunnistavat sovellettavan arvon monistakin vaihtoehdoista vaivatta. Autoedun osalta emme ole havainneet vaikeuksia päätöksen soveltamisessa. Tämä aikaisemmantyyppinen hienojakoinen luontoisetupäätösmalli autoedun osalta on mielestämme pääosin oikeudenmukainen. SMKJ, PL 1100, HELSINKI, (Töölönkatu 11 A, 5.krs) PUH. (09) , FAKSI (09)

3 2. Auton käyttöedun ns. kilometrikohtaista arvoa ehdotetaan luonnoksessa laskettavaksi, mikä olisi oikea päätös. Mielestämme myös vapaan autoedun kilometrikohtaista arvoa tulisi laskea. Tutkimustietomme mukaan vapaaseen autoetuun on alamme palkansaajista pakotettu 35,3 prosenttia etua käyttävistä. Käyttöetuautoon on pakotettu 22.5 prosenttia etua käyttävistä. Pakottamisella tarkoitamme sitä, että palkansaaja mieluummin jos saisi itse päättää valitsisi käyttöönsä jonkin muun autonkäyttömuodon kuin käytössään olevan autoedun. Vapaassa autoedussa on myös tärkeää, että työnantaja maksaa kaikki kulut myös esimerkiksi vapaaehtoisen autovakuutuksen ns. kasko kulut. Näin ei aina kaikilta osin ole, vaan autojen kuluja on joissakin tapauksissa vyörytetty myös työntekijän maksettavaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että autoedun verotusarvoja ei koeta kaikilta osin oikeudenmukaisiksi ainakaan paljon työajoa ajavien keskuudessa. Viittaamme tässä yhteydessä myös seuraavan kohdan 3 yhteydessä työajojen ja omien ajojen suhteesta tutkimustietomme valossa lausuttuun. Vapaankin autoedun verotusarvoa tulisi näin ollen laskea. Käsityksemme mukaan myös takuuajat ja edulliset huoltosopimukset ovat edelleen pidentyneet ja autojen energiatehokkuus on kasvanut. Esimerkiksi pienentynyt polttoaineen kulutus puoltaa myös vapaan autoedun kilometrikohtaisen arvon laskemista. 3. Luonnoksen (luontoisetupäätöksen) 19 :ssä säädettyä autoedun perusarvon huojennusta olisi mielestämme perusteltua lisätä; esimerkiksi siten, että perusarvo olisi näissä tapauksissa 75 prosenttia päätöksen 17 ja 18 :ssä tarkoitetusta perusarvosta. Luonnoksen ja voimassaolevan luontoisetupäätöksen 19 :ssä perusarvon huojennettu arvo on nyt entinen 80 prosenttia yli kilometriä työajoja ajavilta tai autoaan vaihtamaan joutuvilta palkansaajilta. Tutkimustietomme mukaan yli 80 prosenttia vapaan autoedun saajista ajaa omia ajoja vähemmän kuin verotuksessa rajana olevat kilometria. Valtaosa eli 71,6 prosenttia vapaan auton käyttäjistä ei pidä ajopäiväkirjaa, joten he maksavat korkeampaa autoedun veroa. Lähes 25 prosenttia maksaa veron pahimmillaan lähes kaksinkertaisena, jos he eivät käytä ajopäiväkirjaa, koska heiltä jää 1) saamatta sekä yli kilometriä vuodessa työajoa ajavien 20 prosentin huojennus että 2) käyttämättä vain vähän omaa ajoa ajavien mahdollisuus kilometrikohtaisen arvon käyttämiseen kuukausiarvon sijasta. Samoin käyttöetuautoa käyttävistä yli 50 prosenttia ajaa omia ajoja vähemmän kuin rajaksi määritelty kilometriä vuodessa. 3,6 prosenttia heistä ei pidä ajopäiväkirjaa ja maksaa siten korotettua autoedun veroa. Paljon työkseen ajavat käyttävät autoaan vapaa aikana vähän: peräti neljännes ajaa km tai alle omia ajoja vuodessa eli kaiken kaikkiaan osa heistäkin maksaa autoveron jopa kaksinkertaisena. Työajojen ja omien ajojen määrä ja suhde tulee osoittaa pitämällä ajopäiväkirjaa. Ajopäiväkirjan pitäminen koetaan usein kuitenkin hankalaksi ja ylimääräistä työtä teettäväksi. Ajopäiväkirjan käyttöön kannustamiseksi ja verotuksen oikeellisuuden ja oikeudenmukaisuuden edistämiseksi olisi

4 kin perusteltua laskea autoedun perusarvoa paljon ajavien tapauksessa alemmaksi kuin nykyinen 80 prosenttia perusarvosta. 4. Ajopäiväkirjan lisäksi ja tilalle näytöksi työajojen ja omien ajojen määrästä tulisi hyväksyä myös erillinen työnantajan antama vuosiselvitys. Luontoisetupäätöksen 17 :n mukaan kilometrikohtaisen arvon käyttäminen edellyttää ajopäiväkirjaa. Lisäksi päätöksen 24 :ssä määrätään, että ajopäiväkirjasta on käytävä ilmi autolla verovuonna päivittäin ajettu kilometrimäärä. Samoin määrätään tarkasti ne tiedot, jotka työajojen osalta on päivittäin merkittävä ajopäiväkirjaan. Päivittäisenä ja jokaista matkaa koskevana tuo ohjeistus on koettu raskaaksi ja hankalaksi. Verotuksessa tulisi hyväksyä käytäntö, jossa työantaja voisi myös antaa työajoista vuosiselvityksen, joka samalla osoittaisi omien ajojen määrän verottajaa varten hyväksyttävästi (vuoden kokonaisajokilometreistä vähennetään työajokilometrit = yksityisajokilometrit). Muutos tulisi tehdä joko erillisellä lisäyksellä tähän vuosittaiseen luontoisetupäätökseen tai vähintäänkin ohjeistamalla tämä tapa hyväksyttäväksi verotusmenettelyssä. Katsomme, että tällaisella muutoksella järjestelmä muuttuisi helpommaksi ja oikeudenmukaisemmaksi. Näin toimimalla olisi vältettävissä se nykyisin mahdollinen tilanne, jossa autoedun käyttäjä joutuu maksamaan autoedustaan liikaa veroa vain sen takia, että hän ei ole pitänyt ajoistaan ajopäiväkirjaa riittävällä tarkkuudella, vaikka hän olisikin tehnyt työajoistaan työnantajalle matkalaskut, joista tiedot riittävällä tarkkuudella selviäisivät. TUTKIMUSTIETOA Toivomme seuraavista tutkimustiedoista olevan hyötyä luontoisetupäätöksen 2010 valmistelulle. Lähteenä on käytetty sekä Taloustutkimuksen SMKJ:n toimeksiannosta tekemää Työmarkkinatutkimus 2010:tä että SMKJ:n verkkokyselynä toteuttama Autotutkimusta. Työmarkkinatutkimuksen kysely lähetettiin joka neljännelle työsuhteiselle jäsenelle, joista vastasi. Kysely tehtiin tammi helmikuussa 2010 ja siinä kerättiin tietoa lähinnä joulukuun 2009 tilanteesta. SMKJ:n Autokysely puolestaan toteutettiin syyskuussa Vastaajia kyselyssä oli VUOSI 2010, TYÖAUTON OMISTUSSUHDE SMKJ toteutti verkkokyselyn syyskuussa Kyselyllä selvitettiin muun muassa verotuskohtelua sekä tarkemmin halukkuutta oman auton käyttämiseen, vastaajia oli Kyselyn mukaan työauton omistussuhde jakaantuu seuraavasti: Oma auto tai omassa hallinnassa oleva auto 61,0 % Työnantajan antama auto, vapaa autoetu 32,4 % Työantajan antama auto, auton käyttöetu 5,4 % Ei käytä työssä autoa 1,2 % Verotuksellisesti tasapaino on melko hyvä, sillä 60,8 prosentissa yrityksistä työntekijä voi valita vapaasti oman auton ja työnantajan auton välillä. Näistä työsuhdeauton haluavia löytyy 22,8 % omalla autolla ajavista ja työsuhdeautolla ajavista (joista pakotettuja on vapaan autoedun käyttäjistä 32,9 % ja käyttöetua käyttävistä 19,3%) 38 prosenttia haluaisi siirtyä omaan autoon.

5 Kaikilla vapaata valinnanmahdollisuutta ei siis kuitenkaan ole. Työantaja pakottaa autovalintaan 20,2 prosentissa eli reilussa viidenneksessä yrityksissä. Näissä jakauma on seuraava: Työnantaja pakottaa ajamaan työantajan autolla, vaikka haluaisin ajaa omalla, 12,7 % sekä työnantaja pakottaa ajamaan omalla autolla, vaikka haluaisin ajaa työnantajan autolla, 7,5 %. VUOSI 2010, VAPAA AUTOETU Vuonna 2010: Työnantajan antama auto, vapaa autoetu: Auton hankintahinta uutena: alin desiili , alakvartaali , mediaani , yläkvartaali ja ylin desiili euroa Vapaa autoetu, työajot: alin desiili , alakvartaali , mediaani , yläkvartaali ja ylin desiili työajokilometriä vuodessa Omat ajot, vapaa autoetu: alin desiili 5 000, alakvartaali 9 250, mediaani , yläkvartaali ja ylin desiili oman ajon kilometriä vuodessa Yli 80 prosenttia ajaa omia ajoja vähemmän vapaalla autoedulla kuin verotuksen kilometrin raja. Valtaosa eli 71,6 % vapaan auton käyttäjistä ei pidä ajopäiväkirjaa, joten he maksavat korkeampaa autoedun veroa. Lähes 25 prosenttia maksaa veron autoedustaan pahimmillaan lähes tuplana oikeaan määrään verrattuna, jos ei käytä ajopäiväkirjaa. 32,9 % haluaisi ajaa omalla autolla, mutta on pakotettu ajamaan työnantajan autolla. VUOSI 2010, AUTON KÄYTTÖETU Vuonna 2010: Työantajan antama auto, auton käyttöetu Työantajan antaman auton hinta: alin desiili , alakvartaali , mediaani , yläkvartaali , ylin desiili euroa Auton käyttöetu, työajot: alin desiili 2 400, alakvartaali 6 600, mediaani , yläkvartaali , ylin desiili kilometriä vuodessa Auton käyttöetu, omat ajot: alin desiili 5 000, alakvartaali , mediaani , yläkvartaali , ylin desiili kilometriä vuodessa Yli 50 % käyttöetuautoa käyttävistä työntekijöistä ajaa omia ajoja vähemmän kuin rajaksi määritelty kilometriä vuodessa. 3,6 % ei pidä ajopäiväkirjaa ja maksaa siten korotettua autoedun veroa. Paljon työkseen ajavat käyttävät autoaan vapaa aikana vähän: peräti neljännes ajaa km tai alle omia ajoja vuodessa,eli osa heistä maksaa veron autoedustaan jopa tuplana. 19,3% haluaisi ajaa omalla autolla, mutta on pakotettu ajamaan työnantajan autolla. VUOSI 2010, VAPAA AUTOETU (SMKJ, Autokysely 09/2010) Työantajan antama auto, vapaa autoetu, vuosimalli vuonna 2010 (syyskuussa): Auton vuosimalli ,2% ,3% ,0% ,3% ,8% ,4%

6 2004 1,0% ,4% ,2% ,0% 2000 tai vanhempi 0,4% Automalli, top 10, työnantajan auto, vapaa autoetu vuonna 2010 (bensiini tai diesel): Skoda Octavia 7,1% Ford Mondeo 6,7% Volvo V70, C70 6,3% Honda CR V 5,5% Volkswagen Passat 5,5% Honda Accord 5,0% Volkswagen Golf 3,8% Citroen C5 3,4% Mazda6 3,3% Saab 9 3 2,5% Toyota Avensis 2,5% Volkswagen Touran 2,5% Audi A4 2,1% Peugeot 406, 407 2,1% Volvo V50 2,1% VUOSI 2010, AUTON KÄYTTÖETU (SMKJ:n autokysely 9/2010) Auton vuosimalli ,4% ,5% ,9% ,8% ,2% ,2% 2004 Tai vanhempi 0% Automallit, top 10, työnantajan auto, auton käyttöetu vuonna 2010 (bensiini tai diesel): Volkswagen Passat 6,1% Volvo V50 6,1% Audi A4 3,0% BMW 3 sarja 3,0% Chrysler Sebring 3,0% Chrysler Voyager 3,0% Citroen C4 3,0% Citroen Xsara 3,0% Fod Focus 3,0%

7 Honda Accord 3,0% AUTON TYYPPI JA POLTTOAINE (SMKJ, Autokysely 9/2010) Vapaa autoetu Auton tyyppi Farmari 54,6% Henkilöauto 27,3% Maasturi, citymaaturi 10,0% Tila atuto 8,0 % Kuorma auto 0,2% Käytetty polttoaine: Bensiini 48,1% Diesel 51,9% Auton käyttöetu Auton tyyppi Farmari 51,2% Henkilöauto 32,1% Maasturi, citymaaturi 8,3% Tila atuto 8,3% Kuorma auto 0,0% Käytetty polttoaine: Bensiini 32,1% Diesel 67,9%

TIEDOTE 5.1.2015. Luontoisedut 2015 RAVINTOETU

TIEDOTE 5.1.2015. Luontoisedut 2015 RAVINTOETU TIEDOTE 5.1.2015 Luontoisedut 2015 RAVINTOETU Ravintoedun arvo on 6,20 ateriaa kohden, jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrä on vähintään

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014. 1028/2014 Verohallinnon päätös

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014. 1028/2014 Verohallinnon päätös SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 1028/2014 Verohallinnon päätös vuodelta 2015 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista Annettu

Lisätiedot

Asuntoedun ja siihen sisältyvän lämmityksen raha-arvot ovat keskuslämmitysasunnoissa seuraavat:

Asuntoedun ja siihen sisältyvän lämmityksen raha-arvot ovat keskuslämmitysasunnoissa seuraavat: Lähde: www.yrittajat.fi Luontoisedut 2015 Asuntoedun ja siihen sisältyvän lämmityksen raha-arvot ovat keskuslämmitysasunnoissa seuraavat: Asuntoedun ja siihen sisältyvän lämmityksen raha-arvot ovat keskuslämmitysasunnoissa

Lisätiedot

Verohallinnon päätös vuodelta 2013 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista

Verohallinnon päätös vuodelta 2013 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista Verohallinnon päätös vuodelta 2013 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista Vanhempi versio Antopäivä: 26.11.2012 Diaarinumero: 116/200/2012 Voimassaolo: 1.1.2013

Lisätiedot

Verohallinnon päätös vuodelta 2012 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista

Verohallinnon päätös vuodelta 2012 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista Verohallinnon päätös vuodelta 2012 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista Antopäivä: 25.11.2011 Diaarinumero: 765/32/2011 Voimassaolo: Toistaiseksi Verohallinto

Lisätiedot

Verohallinnon päätös vuodelta 2013 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista

Verohallinnon päätös vuodelta 2013 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista Verohallinnon päätös vuodelta 2013 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista Antopäivä: 26.11.2012 Diaarinumero: 116/200/2012 Voimassaolo: 1.1.2013 alkaen Verohallinto

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005 N:o 997 1006. Laki. N:o 997

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005 N:o 997 1006. Laki. N:o 997 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005 N:o 997 1006 SISÄLLYS N:o Sivu 997 Laki työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta vuonna 2006... 4593 998 Laki kansaneläkelain

Lisätiedot

TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY

TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY ASIAKASTIEDOTE 21.1.2009 1(5) Arvoisa asiakkaamme Perjantaina 23.1. suljemme toimistomme poikkeuksellisesti jo kello 13.00. Elintarvikkeiden alv alenee 1.10.2009 Elintarvikkeiden

Lisätiedot

1(7) ASIAKASTIEDOTE 22.1.2010. Muutoksia arvonlisäverotuksessa vuonna 2010. Verotili käyttöön 1.1.2010 koskee vasta vuodelta 2010 aiheutuvia veroja

1(7) ASIAKASTIEDOTE 22.1.2010. Muutoksia arvonlisäverotuksessa vuonna 2010. Verotili käyttöön 1.1.2010 koskee vasta vuodelta 2010 aiheutuvia veroja 1(7) ASIAKASTIEDOTE 22.1.2010 Muutoksia arvonlisäverotuksessa vuonna 2010 Arvonlisäverolain palveluiden myyntimaasäännökset muuttuivat 1.1.2010, ja tähän liittyen eräistä palvelumyynneistä täytyy antaa

Lisätiedot

Tieliikenteen verotus Suomessa ja EU:ssa - Haasteet ja ongelmat

Tieliikenteen verotus Suomessa ja EU:ssa - Haasteet ja ongelmat Tieliikenteen verotus Suomessa ja EU:ssa - Haasteet ja ongelmat Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Lauri Pajunen 2010 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

tiedottavat omille asiakkailleen mm. kulkuteistä.

tiedottavat omille asiakkailleen mm. kulkuteistä. www.lahdentilikeskus.fi 1 / 2 0 0 8 kiertoon TIEDOTTAA UUDET TILAT TILIKESKUKSELLE Toimitilamme muuttuvat tänä vuonna. Uusi osoitteemme on Askon alueella ASKO 2:n tilat (osoite Askonkatu 9 B, 15100 Lahti)

Lisätiedot

VEROTILIJÄRJESTELMÄ TULEE VOIMAAN 1.1.2010

VEROTILIJÄRJESTELMÄ TULEE VOIMAAN 1.1.2010 www.orimattilantilikeskus.fi 07.12.2009 4 / 2009 kiertoon TIEDOTTAA VEROTILIJÄRJESTELMÄ TULEE VOIMAAN 1.1.2010 Verotili oli esillä edellisessä lehdessämme ja järjestimme asiasta kokopäiväisen koulutuksen

Lisätiedot

Yrittäjien tulot ja verot

Yrittäjien tulot ja verot Yrittäjien tulot ja verot vuoden 2008 verotietojen mukaan YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA ESIPUHE Yrittäjien saamista tuloista ja maksamista veroista käytävä keskustelu perustuu lähinnä yksittäistapauksiin. Tällöin

Lisätiedot

TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY

TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY ASIAKASTIEDOTE 15.1.2008 1(5) Arvoisa asiakkaamme Tästä tiedotteestamme löydät ajankohtaisia uudistuksia ja muutoksia lakeihin ja viranomaismääräyksiin. Tilintarkastuslaki

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 5

Sisällysluettelo. Johdanto... 5 Sisällysluettelo Johdanto... 5 1 Viitekehys... 7 1.1 Sivuseikan merkitys... 7 1.2 Elokuva on riskibusiness... 7 1.3 Vastuu verosta... 8 1.4 Veromaailma pähkinänkuoressa... 11 2 Ennakkoperintä-ennakonpidätys

Lisätiedot

PURKAMO. Suomen Autopurkamoliiton virallinen ilmoitus- ja tiedotuslehti. Pauli Hammarén palkittiin pitkästä urasta purkamolla

PURKAMO. Suomen Autopurkamoliiton virallinen ilmoitus- ja tiedotuslehti. Pauli Hammarén palkittiin pitkästä urasta purkamolla PURKAMO UUTISET2 2013 Suomen Autopurkamoliiton virallinen ilmoitus- ja tiedotuslehti Pauli Hammarén palkittiin pitkästä urasta purkamolla Harmaa talous haittana myös akkujen kierrätyksessä www.fusti.fi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

Vuosilomalain (162/2005) soveltaminen freelance-kääntäjien

Vuosilomalain (162/2005) soveltaminen freelance-kääntäjien TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO Nro 1420-06 Mikonkatu 4, PL 34 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 14.12.2006 21/2005 Lausunnonpyytäjä: Asia: Työnantaja: Asianosainen: Elinkeinoelämän Keskusliitto ry Vuosilomalain

Lisätiedot

Työsuhdeautotutkimus 2011 Ympäristöhaittojen vähentäminen autonvalinnan ohjauksella. Motiva Oy, Shop In Research Oy

Työsuhdeautotutkimus 2011 Ympäristöhaittojen vähentäminen autonvalinnan ohjauksella. Motiva Oy, Shop In Research Oy Työsuhdeautotutkimus 2011 Ympäristöhaittojen vähentäminen autonvalinnan ohjauksella Motiva Oy, Shop In Research Oy Trafin julkaisuja Trafis publikationer Trafi s Publications 02/2012 Työsuhdeautotutkimus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvoverolakia siten, että ajoneuvoveron perusveron tasoa korotettaisiin verotuottojen lisäämiseksi

Lisätiedot

Taloushallinnon kartoitus ja kehittäminen pk-yrityksessä

Taloushallinnon kartoitus ja kehittäminen pk-yrityksessä Kauppatieteellinen tiedekunta Kandidaatintutkielma Laskentatoimi 17.2.2011 Taloushallinnon kartoitus ja kehittäminen pk-yrityksessä Evaluation and Development of Financial Management in an SME Tekijä:

Lisätiedot

Jos siitä olisi minulle selvää taloudellista hyötyä, ainakin kokeilisin sitä

Jos siitä olisi minulle selvää taloudellista hyötyä, ainakin kokeilisin sitä TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 121 2009 Jos siitä olisi minulle selvää taloudellista hyötyä, ainakin kokeilisin sitä Kuluttajien mielipiteitä e-laskusta Liisa Peura-Kapanen TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 121

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI YRITYSAUTOT. Maaliskuu 2007

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI YRITYSAUTOT. Maaliskuu 2007 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE YRITYSAUTOT Maaliskuu 2007 ELLEN JA MINI Tilojensa puolesta Mini riittää perheettömälle Ellenille. Hilleri häkkeineen mahtuu

Lisätiedot

Eräitä yksityishenkilön ansiotulojen verotuksen kysymyksiä

Eräitä yksityishenkilön ansiotulojen verotuksen kysymyksiä Eräitä yksityishenkilön ansiotulojen verotuksen kysymyksiä Dosentti, KTT, OTL, VTM Timo Räbinä Itä-Suomen yliopisto 4.-11.12.2012 lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö seurattu 25.11.2012 saakka 1 Eräitä veronalaisia

Lisätiedot

TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY

TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY ASIAKASTIEDOTE 23.1.2007 1 Arvoisa asiakkaamme Selvittelemme tässä tiedotteessamme ajankohtaisia uudistuksia ja muutoksia lakeihin ja viranomaismääräyksiin. Tilintarkastuslakiuudistus

Lisätiedot

Sähköautoilu ajoneuvokohtaisten seurantatietojen valossa Kaarina Hyvönen Petteri Ruotsalainen

Sähköautoilu ajoneuvokohtaisten seurantatietojen valossa Kaarina Hyvönen Petteri Ruotsalainen TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ 6 214 Sähköautoilu ajoneuvokohtaisten seurantatietojen valossa Kaarina Hyvönen Petteri Ruotsalainen TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ 6 214 Sähköautoilu ajoneuvokohtaisten seurantatietojen

Lisätiedot

PURKAMO. Markus Niemi. purkanut Paneliassa 20 vuotta. Suomen Autopurkamoliiton virallinen ilmoitus- ja tiedotuslehti

PURKAMO. Markus Niemi. purkanut Paneliassa 20 vuotta. Suomen Autopurkamoliiton virallinen ilmoitus- ja tiedotuslehti PURKAMO UUTISET2 2010 Suomen Autopurkamoliiton virallinen ilmoitus- ja tiedotuslehti Esko Pelkonen ryhtyi purkamoyrittäjäksi SVT:n verkkokauppa aloitti maaliskuussa Markus Niemi purkanut Paneliassa 20

Lisätiedot

Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle

Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Kristiina Säkkinen Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle Opinnäytetyö

Lisätiedot

Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta

Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta Kunnanvaltuutettuna päätät myös eläkeasioista Valtuutettuna olet mukana tekemässä strategisia päätöksiä, jotka vaikuttavat eläkeasioihin, siihen

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot