TOIVAKAN KUNTẠ. TARJOUSPYYNTO. Kiinteän polttoaineen lampökeskuksen polttoaineen toimituksesta ja laitoksen käytöstä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIVAKAN KUNTẠ. TARJOUSPYYNTO. Kiinteän polttoaineen lampökeskuksen polttoaineen toimituksesta ja laitoksen käytöstä"

Transkriptio

1 TOIVAKAN KUNTẠ. TARJOUSPYYNTO Kiinteän polttoaineen lampökeskuksen polttoaineen toimituksesta ja laitoksen käytöstä

2 2 SISALL YSLUETTELO 1 TILAAJA 3 2 TARJOUSTEN KOHDE 3 3 TARJOUKSESSAHUOMIOITAVAA 3 4 POLTTOAINEEN / LAITOKSEN KÄYTÖN HINT A 5 5 SOPIMUS AIKA 5 6 VELVOITTEET 5 7 HANKKEEN AIKATAULU 6 8 TARJOUSTEN ARVIOINTIPERUSTEET. 6 9 TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN 6 10 TIETOJA KPA-laitoksesta 8

3 3 Toivakan kunta pyytää tarjoustanne puupolttoaineen toimituksesta KPA-Iämpökeskukseen laitoksen käytöstä ja huollosta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. sekä 1 TILAAJA TOIVAKAN KUNTA Toivakantie TOIV AKKA Puh Fax Sähköposti: 2 TARJOUKSEN KOHDE Toivakan kunnan taajama-alueella on kaukolämpöverkko, johon on liittynyt 11 kuluttajaa. Toivakan kunta on rakentanut KPA lämpölaitoksen vuonna Laitoksen teho on 700 kw. Laitos sijaitsee Keskustien, Kirkkopuiston ja terveysaseman läheisellä tontilla. Käytettävä pääpolttoaine on metsähake. Öljykattiloita 800 kw ja 650 kw tullaan käyttämään KP A -kattilan rinnalla. Öljykattiloita käyttää tilaaja (koululla). Laitosta on sen käyttöönotosta (lokakuu 2002) hoitanut VakkaLämpö Osuuskunta. Kunta perii laitoksesta vuokraa 200 euroa / kuukausi + alv. Tarjouksen kohteena ovat: A. Puupolttoaineen hankkiminen ja toimittaminen tilaajan lampökeskuksen vastaanottoasemaan B. Kiintean polttoaineen lämpökeskuksen käyttö, huolto ja valvonta Maksuehdot on ilmoitettava tarjouksessa. 3 TARJOUKSESSA HUOMIOIT AVAA Tarjoajan tulee vastata sekä polttoaineen hankinnasta että laitoksen käytöstä. A. Polttoainetoimitus Polttoainetoimituksesta annetaan tarjous seuraavassa tilanteessa: - Tuotettavan lämmön mitoitusteho 990 kw - KPA-Iaitoksen teho 700 kw - KP A- lämpökeskuksella tuotettava lämpönergiamäärä on noin 2500 MWh vuodessa - kuukausiohjelma sovitaan toimitussopimuksen teon yhteydessä. Polttoaineet ja niiden laatuvaatimukset ovat seuraavat:

4 4 - Pääpolttoaine on hyvälaatuinen metsähake, suurin palakoko hakkeella ja purulla 60 mm Hake ei saa sisältää yhtään maa-ainesta tai kiviä. - Polttoaineen kosteus välillä 20 % - 45 % - KP A-kattilan polttoaineen mitoituskosteus 50 %, mutta häiriöttömän käytön kannalta vaaditaan, että polttoaineen kosteus enintään 45 % Polttoaine voidaan tuoda laitokselle perästä purkavalla rekka- tai kuorma-autolla tai traktorin peräkärryllä ja se on purettava suoraan vastaanottoasemaan. Polttoainetta ei saa purkaa tai tilapäisesti säilyttää lämpökeskuksen pihamaalla. Vastaanottoaseman tehollinen tilavuus on noin 200 m3. Polttoaineesta maksetaan tuotetun lämpöenergian mukaan, eli tilaaja maksaa KP A-kattilalla kaukolämpöverkostoon tuotetun nettoenergiamäärän mukaan. Tuotettu energiamäärä mitataan KP A-Iämpökeskuksella olevalla energiamittarilla. Laitostoimittaja takaa kattilalle 90 % hyötysuhteen (100 % ja 50 % tehoilla). Polttoainemääriä ei siis punnita eika kosteusnaytteita oteta tilaajan toimesta. B. KPA-Iämpökeskuksen käyttö, huolto ja valvonta (sisältyy lämpö energian hintaan) Tarjoaja on vastuussa KPA-Iaitoksen häiriöttömästä toiminnasta ja lämmön tuotannosta. Tarjoaja vastaa polttoaineen laadusta tai laitoksen käytöstä johtuvien häiriöiden aiheuttamista öljyn käytön kustannuksista. Huippukulutuksen (700 kw ylittävä osa) ja vuosihuollon aiheuttamista öljyn käytön kustannuksista vastaa tilaaja. Käyttö ja huoltotöihin sisältyvät: - Laitoksen käyttö, sisältäen valvonnan ja hälytyksestä aiheutuvat käynnit. - Yleisesta siisteydestä ja järjestyksestä vastaaminen, esim. kattilan nuohoukset - Yleinen laitoksen kunnon valvonta - Pienet huollot, kuten laakereiden ja ketjujen voitelut. Pääsääntöisesti toimenpiteet, jotka voidaan tehdä helposti tarkastuskäynnillä. - Korjaukset eivät sisälly käyttöön ja huoltoon - Laitoksen käyttäjä vastaa varaosien ja ulkopuolisen työn hankinnasta suurempiin huoltoihin ja korjauksiin, joiden ei katsota kuuluvan käyttäjän vastuulle. Tilaaja vastaa varaosien ja ulkopuolisen työn kustannuksista. Automaatiosuunnittelussa on huomioitu KPA- ja öljykattiloiden rinnanajoautomatiikka ja kuorman tasaus. Öljykattilat käynnistyvät ja sammuvat automaattisesti kuormavaihteluiden perusteella tai KPAkattilan häiriötilanteessa. KPA-kattilaa on mahdollisuus ajaa tarvittaessa käsin. Laitoksen toiminnan kannalta tärkeimmistä häiriötilanteistajohdetaan hälytykset kaukovalvonnan kautta laitoksen hoitajalle. Koulukeskuksella sijaitsevien öljykattiloiden mahdollisesta hoidosta sovitaan erikseen. Käyttäjillä oletetaan olevan valmiudet toimia lämpökeskuksen hoitajina. Laitoksen huollossa ja käytössä noudatetaan ensisijaisesti laitostoimittajalta ja nykyiseltä käytäjäitä (VakkaLämpö Osuuskunta) saatuja laitoskohtaisia ohjeita.

5 5 4 POLTTOAINEEN / LAITOKSEN KÄYTÖN IDNTA Tarjouksessa lämpö energian hinta annetaan arvonlisäverottomana (alv 0 %) KPAkattilalla lämpöverkostoon tuotettua lämpöenergiaa kohti yksikössä /MWh. Tarjoushintaan sisältyvät tarjouspyynnön kohdat Aja B (sivu 3). Tarjous on annettava siten, että energian hinta sidotaan 70 % polttoainehintaindeksiinja 30 % tuottajahintaindeksiin. Polttoainehintaindeksinä käytetään Tilastokeskuksen ylläpitämää metsähakkeen hintatilastoa (taulukko 6. Kivihiilen, maakaasun ja kotimaisten polttoaineiden käyttäjähinnat lämmöntuotannossa ja tuottajahintaindeksinä Tilastokeskuksen ylläpitämää tilastoa (www.stat.fi/til/thi/index.html). Hintojen tarkistukset suoritetaan vuosittain syyskuussa, ja tarkistus tehdään viimeisen saatavilla olevan 12 kk keskiarvon mukaan. 5 SOPIMUSAIKA Sopimusaika on 3 vuotta polttoainetoimituksen / laitoksen hoidon alkamisesta ja jatkuu sen jälkeen vuoden kerrallaan, ellei jompikumpi osapuoli irtisano sitä vuotta ennen sopimuskauden päättymistä. Kunta pidättää ilman velvotteita tai korvauksia oikeuden irtisanoa sopimus yhden vuoden irtisanomisajalla jos hakelaitos päätetään myydä kesken sopimusajan 6 VELVOITTEET Tilaajan velvoitteet: - ilmoittaa hyvissa ajoin ennen toimituskauden alkua arvioidun kuukausittaisen toimitusohjelman - ilmoittaa polttoaineen toimittajalle ajoissa polttoaineen kulutuksen poikkeuksellisista muutoksista - vastaa KP A- lämpökeskuksen käyttämästä sähköstä - vastaa vuosihuollosta,varaosienja ulkopuolisen työn kustannuksista sikäli kuin ne eivät aiheudu laitoksen käyttäjän ohjeiden vastaisesta toiminnasta Toimittajan velvoitteet edellä mainittujen lisäksi: - Hankkii ja toimittaa laatuvaatimukset täyttävää polttoainetta tilaajan tarpeen mukaan lämpökeskuksen vastaanottoasemalle tai tilaajan osoittamaan paikkaan - Huolehtii siitä, että tilaajan vastaanottoasemalla on aina tarpeellinen määrä polttoainetta - Vastaa polttoaineestajohtuvien häiriöiden kustannuksista (esim. päivystyskäynnit) Polttoaineen toimittajan tulee esittää tarjouksessa selvitys myös seuraavista asioista: - Suunnitelma polttoaineen hankinnasta - Toiminnan jatkuvuuden varmuus - Toiminnan laatu - Tekninen tuki: laitoksen huolto, käyttö, varallaolo, saapumisaika hälytyksestä - Vastaavat referenssikohteet - Todistukset verojen maksamisesta ja TyEL- vakuutusmaksujen maksamisesta

6 6 7 HANKKEEN AllUTAULU Polttoaineen toimittajan / laitoksen käyttäjän tulee varautua alustavasti seuraavaan aikatauluun: - Sopimus valitun toimittajan kanssa vuoden 2009 alkupuolella - Polttoainetoimitus ja laitoshoito alkaa TARJOUSTEN ARVIOINTIPERUSTEET Tarjouksista valitaan kunnalle kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto seuraavien perusteiden mukaisesti: 1. Energian hinta, /MWh (sisältäen myös käytön, huollon ja valvonnan), maks. 70 pistettä Edullisin tarjous 70 pistettä Seuraavat tarjoukset, 70 pistettä miinus 1 piste per hintaeron prosentti (esim. 5 % kalliimpi saa 65 pistettä) 2. Polttoaineen hankintasuunnitelma 10 pistettä, saatava yhteensä vähintään 5 pistettä Osoitus, että ensimmäisen vuoden polttoaineita hankitaan riittävä määrä ja laatu 5 pistettä Suunnitelma tulevien vuosien polttoainesuunnitelmasta 5 pistettä 3. Toimittajan referenssit vastaavasta toiminnasta eli näyttöä kiinteän polttoaineen toimituksesta sekä kiinteän polttoaineen lämpökeskuksen käytöstä sekä osoitus sujuvasta yhteistyöstä 20 pistettä, saatava vähintään 10 pistettä Kokemuksen pituus - 5 vuotta täydet 5 pistettä Toimittajan taloudellinen tilanne - vakaa taloudellinen tila 5 pistettä Toiminnan jatkuvuuden varmuus ja laatu - maksimi 5 pistettä Tekninen tuki: laitoksen käyttö, huolto, varallaolo, saapumisaika hälytyksestä - maksimi 5 pistettä 9 TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN Tarjous tulee toimittaa klo mennessä. Tarjouksen on oltava voimassa sitovana vähintään neljä (4) kuukautta sisäänjättöpäivästä. Tarjous toimitetaan suljetussa kuoressa osoitteeseen: Toivakan kunta Tekninen toimisto Toivakantie TOIV AKKA Kuoreen merkinta "KPA-Iaitoksen polttoaine/käyttö" Tarjoussuunnittelustaja tarjouksen tekemisestä ei makseta palkkiota. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä minkä tahansa tai kaikki tarjoukset ilman kustannusvaikutusta. Toivakassa 9. päivänä helmikuuta 2009 Toivakan kunta Tekninen toimisto Pentti Suuronen

7 7 10. TIETOJA KPA-LAITOKSESTA Laitostoimittaja - KO Tulostekniikka Oy KPAjärjestelmä - polttoainevarasto 200 m3 (tehollinen) - tankopurkaimet S kpl, pituus noin 10m - kuljettimet 1 kpi ruuvikuljetin KPA-kattila - suunnitteluarvot 6 bar, 120 C - anna viistoporrasarina Polttoaineet - pääpolttoaineet hakeja puru - vara polttoaine palaturve - suurin palakoko hakkeella ja purulla 60 mm - polttoaineen kosteus 20 % - SO % - sahanpurun maksimiosuus seospoltossa 2S% Tuhkajarjestelma - kuivatuhkajarjestelma, ruuvikuljetin I,S m3 - uhkakontti käsinuohousvälineet, nuohoustarve 3 vko-3 kk - nuohous välein polttoaineesta ja käyttoasteesta riippuen Pumput, putkistot, varusteet - kaukolämpöpumput 2 kpi 100% pumppua, 2. varalla vaihtosarjana, - erkoston lämmönsäätöjärjestelmä ota ei kytketty viesti nykyjärjestelmään koulukeskukselle Automaatio, sähköistys ja instrumentointi - automaatio Siemens-logiikkaohjaus - laitoksen kytkentä kaukovalvontaan hälytysten kytkentä nykyvalvontaan, mahdolli - varavolma suus liittää KPA-Iaitoksen ohjausjärjestelmä ny - muuta kyiseen valvontajarjestelmään valmius pienin muutoksin (laitos ei tarvitse toi minnan hallittuun alasajoon varavoimaa) kuljettimissa Siemens-Iogiikkaohjaus, säädöt yksikkösäätimilla, rinnanajoautomaatio öljykattiloiden kanssa, KPA-Iaitoksella ei valvomoa Laitoksen suorituskykytakuut (SO% 1100%) - mitoituspolttoaine hake ja puru, SO% kosteus - nimellisteho 700kW - savukaasun loppulämpötila <ISO 1<180 C - 02-jäännöspitoisuus avoite 6% - hyötysuhde 90190% - omakäyttöteho 19,7 kw(100%, kilpiteho) - min. jatkuva kuorma 100kW

Tekniset palvelut 5.4.2013

Tekniset palvelut 5.4.2013 1 Harjavallan liikunta- ja uimahallin lipunmyynti ja kahviotoiminnan hoitaminen 1.Tarjouspyynnön tavoite Harjavallan kaupungin Tekniset palvelut etsii asiakaspalveluhenkistä yrittäjää, joka ottaa vastatakseen

Lisätiedot

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TOIMITILOJEN MARKKINOINTI- JA VUOKRAUSPALVELU Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ PSYKIATRI-KONSULTAATIOPALVELUT Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (jatkossa Kallio) tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alavieskan ja Sievin kunnille sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeille.

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tekninen toimiala Logistiikkapalveluyksikkö TARJOUSPYYNTÖ PUNKAHARJUN KOULULAISKULJETUKSET

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tekninen toimiala Logistiikkapalveluyksikkö TARJOUSPYYNTÖ PUNKAHARJUN KOULULAISKULJETUKSET 2014 PUNKAHARJUN KOULULAISKULJETUKSET Sisällys 1. Ostaja... 2 2. Kohteet... 2 3. Tarjouskilpailusta ilmoittaminen ja tarjouspyyntötilaus... 3 4. Palvelun tarjoajalle asetetut vähimmäisvaatimukset... 4

Lisätiedot

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille.

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. LEASINGRAHOITUSPALVELU Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. 18.6.2015 2 (11) 1 LEASINGRAHOITUS NOKIAN KAUPUNGILLE Nokian kaupunki, jäljempänä

Lisätiedot

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014 TARJOUSPYYNTÖ 7.5.2014 HENKILÖSTÖN VUOKRAVAATTEET JA PESULAPALVELUT Loimijoen Kuntapalvelut Oy pyytää tarjousta ateria- ja puhtauspalveluhenkilöstön vuokravaatteista, joihin sisältyy pesulapalvelut ja

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

31.8.2009 TARJOUSPYYNTÖ ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUSTEN HOITAMISESTA

31.8.2009 TARJOUSPYYNTÖ ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUSTEN HOITAMISESTA 1 (5) 31.8.2009 TARJOUSPYYNTÖ ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUSTEN HOITAMISESTA 1. Kilpailukohde 2. Hankintamenettely Janakkalan kunta järjestää tarjouskilpailun liitteessä 1 tarkemmin esiteltyjen kuljetuskokonaisuuksien

Lisätiedot

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 TARJOUSPYYNTÖ 1 (13) Tilaajat Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 Tähtikuitu Oy Sodankylä PL 60 (Jäämerentie 1) 99601 SODANKYLÄ info@tahtikuitu.fi Y: 42547673-4 Taustaa (jäljempänä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KUNNALLISTEKNISEEN RAKENTAMISEEN JA KUNNOSSAPITOON TARVITTAVISTA TYÖKONEISTA LISÄLAITTEINEEN TYÖKAUSINA 2015 JA 2016

TARJOUSPYYNTÖ KUNNALLISTEKNISEEN RAKENTAMISEEN JA KUNNOSSAPITOON TARVITTAVISTA TYÖKONEISTA LISÄLAITTEINEEN TYÖKAUSINA 2015 JA 2016 105/2015 1 (5) 13.3.2015 TARJOUSPYYNTÖ KUNNALLISTEKNISEEN RAKENTAMISEEN JA KUNNOSSAPITOON TARVITTAVISTA TYÖKONEISTA LISÄLAITTEINEEN TYÖKAUSINA 2015 JA 2016 Janakkalan kunnan tekniikka ja ympäristö sekä

Lisätiedot

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU 1(10) SÄHKÖNHANKINTAPALVELU Seutukeskus Oy Häme on Hämeenlinnan seudun kuntien omistama osakeyhtiö. Sen tehtävänä on vastata keskitetysti Hämeenlinnan seudun kuntien ja yhteisöjen palkka- ja taloushallinnosta,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Liikuntapalvelut 26.5.2015

ORIMATTILAN KAUPUNKI Liikuntapalvelut 26.5.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI Liikuntapalvelut 26.5.2015 TARJOUSPYYNTÖ Urheilutalon lipunmyynnin ja kahvion hoitaminen 1. Tarjouspyynnön tarkoitus Orimattilan kaupungin liikuntapalvelut etsii asiakaspalveluhenkistä

Lisätiedot

Vuokrauksen kohteet Teurastamon alueen tilat, osoitteessa Työpajankatu 2a

Vuokrauksen kohteet Teurastamon alueen tilat, osoitteessa Työpajankatu 2a 1. Tarjouspyynnön perustiedot Vuokrauksen kohteet Teurastamon alueen tilat, osoitteessa Työpajankatu 2a Tilat kuuluvat Teurastamon kokonaisuuteen. Helsingin kaupungin teurastuslaitokseksi vuonna 1933 rakennettu

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 18.10.2012. Aleksia, kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalvelujen kunnallinen liikelaitos

TARJOUSPYYNTÖ 18.10.2012. Aleksia, kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalvelujen kunnallinen liikelaitos TARJOUSPYYNTÖ RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUHENKILÖSTÖN SUOJAVAATTEIDEN OSTOSTA (jäljempänä Aleksia) pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Nurmijärven kunnan eri laitoksissa ja

Lisätiedot

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p.

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p. TARJOUSPYYNTÖ 1 TARJOUSPYYNTÖ ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA (Dno 53/135/2010) Hankintayksikkö Osoite Hankinnan tunnus Sähköposti Kirkkonummen kunnan perusturva Perusturvan kirjaamo/terveyskeskus

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN (Suunnitelma 2.12.2014 )

KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN (Suunnitelma 2.12.2014 ) KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN (Suunnitelma 2.12.2014 ) Kuntalaki vaatii, että kunta yhtiöittää sellaisen liiketoimintansa, joka toimii markkinoilla kilpailu-tilanteessa. Tällaista toimintaa Siikalatvan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 25.11.2010 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyytää tarjoustanne Mäntsälän kunnan kotieläimille järjestettävistä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

Lämpöyrittäjän sopimusopas

Lämpöyrittäjän sopimusopas TTS:n julkaisuja 409 Lämpöyrittäjän sopimusopas Tage Fredriksson (toim.) Asko Puhakka Harri Solmio Lämpöyrittäjän sopimusopas Tage Fredriksson (toim.), TTS Asko Puhakka, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) KIRKKONUMMEN UUDEN KUNNANTALON RAVINTOLAPALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta PL 20 (Vanha Sairaalantie 5) 02401 Kirkkonummi 1 Yleistä Kirkkonummen kunta (myöhemmin

Lisätiedot

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 21.12.2011

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 21.12.2011 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 21.12.2011 Sivu 2/19 Sisältö 1. HANKINNAN KOHDE... 3 2. HANKINTAMENETTELY JA HANKINNASTA

Lisätiedot

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin.

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin. PALVELUHANKINNAN SISÄLTÖ 1. Kohde Tässä palveluhankinnan sisällössä esitetyt asiat ovat toimeksiantoon sisältyviä minimivaatimuksia, joiden mukaisesti kuljetusliike tarjouksen tekemällä sitoutuu toimeksiannon

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014

LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014 LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014 TURVAPUHELINPALVELUN HANKINTA 1. HANKINNAN KOHDE Lohjan kaupungin perusturvatoimi pyytää tarjousta turvapuhelinpalvelun tuottamisesta.

Lisätiedot

Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla

Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla Uusiutuvan energian yrityskeskus -hanke Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla Asko Ojaniemi ja Lauri Penttinen Benet Oy 14.9.2009

Lisätiedot

3.11.2014 1 TARJOUSPYYNTÖ: KULJETUSKALUSTON VUOKRAAMINEN VUODELLE 2015

3.11.2014 1 TARJOUSPYYNTÖ: KULJETUSKALUSTON VUOKRAAMINEN VUODELLE 2015 3.11.2014 1 TARJOUSPYYNTÖ: KULJETUSKALUSTON VUOKRAAMINEN VUODELLE 2015 Ylöjärven kaupungin yhdyskuntatekniikka (=tilaaja) pyytää tarjouksia kunnallisteknisiin rakennus- ja kunnossapitotöihin käytettävistä

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LIITE 1 3.6.2008 1

KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LIITE 1 3.6.2008 1 3.6.2008 1 VERKKOLASKUJEN VÄLITYSPALVELUT HANKINNAN YKSILÖINTI 1 Hankinnan tausta 1.1 Ostolaskut 1.2 Myyntilaskut Kirkkonummen kunnalla on käytössä ostolaskujen käsittelyssä Rondojärjestelmä. Kunnalla

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT 1. Tarjouspyynnön kohde Perusturvakuntayhtymä Karviaisen työikäisten terveyspalvelukeskus pyytää sitovaa tarjousta 2 hammashammashoitokoneyksikön toimittamisesta kuntayhtymän

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä 1 / 11 Hankinnan kohde Pvm. Työkonepalvelut 1.8.2013 30.11.2014 + optio ajalle 1.12.2014 30.11.2015 17.5.2013 Tilaaja Y-tunnus: Tilaajan yhteyshenkilö ja -tiedot Turun Seudun Kuntatekniikka Oy 2434427-0

Lisätiedot