Rakennusurakat N-Y-T Keskiviikko klo Helsinki, Kuntamarkkinat Kouluttaja: Asianajaja, KTM Marita Tapola

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennusurakat N-Y-T 16.9.2014. Keskiviikko 10.9.2014 klo 11.30-11.50 Helsinki, Kuntamarkkinat Kouluttaja: Asianajaja, KTM Marita Tapola"

Transkriptio

1 Rakennusurakat N-Y-T Keskiviikko klo Helsinki, Kuntamarkkinat Kouluttaja: Asianajaja, KTM Marita Tapola 1

2 Esittely Työntekijät: 15 Sijainti: Erottajankatu 19 a Helsinki Palvelemme asiakkaitamme kaikkialla Suomessa Osaamisalueet Julkiset hankinnat Kilpailuoikeus Riidanratkaisu Sopimusoikeus Työoikeus Yritysjärjestelyt ja yhtiöoikeus 2

3 Toimialat Energia Julkinen sektori Kulttuuri Rakentaminen & kiinteistöt Teollisuus Terveydenhoito & lääkkeet Tietoliikenne & teknologia Koulutuspalvelut I. Puolen päivän koulutuksia II. Koko päivän koulutuksia Esimerkkejä koulutusten teemoista: Rakentamisen kuukausi-ilmoitukset Tilaajavastuulaki pähkinänkuoressa JYSE-ehdot Erityisalojen julkiset hankinnat Hankintaprosessin ongelmatilanteiden ratkaisu käytännössä 3

4 Rakennusurakka N-Y-T! I. Neuvottelut tarjouksesta ja tarjouksen sisällöllinen selonotto II. Rakentamisen ilmoitusmenettely III.Tilaajavastuulain uudistus 4

5 Tarjouksen täydennykset ja tarjouksen sisällöllinen selonotto Rajat ja mahdollisuudet? Kielletty tarjouksen parantaminen neuvottelutuloksena MAO 212/11* Rajoitettu menettely, ilmanvaihtourakka. Neuvottelut tarjousten avaamisen jälkeen kummankin tarjoajan kanssa: voidaanko ilmanvaihtourakka toteuttaa tarjouspyynnössä kuvatusta tavasta poiketen siten, että syntyisi kustannussäästöjä? Hankintayksikkö oli tarjousvertailussa vertaillut valittajan tarjouksena sen alkuperäistä tarjousta, jonka hintaan oli lisätty valittajan neuvottelujen jälkeen antama erillistarjous. VANHA TARJOUS + LISÄHINTA Voittajan osalta hankintayksikkö oli ottanut tarjousten vertailussa huomioon sen antaman uuden kokonaistarjouksen, jossa oli otettu huomioon ilmanvaihtokoneen purkamisesta aiheutuva säästö. Tämä uusi tarjous on ollut hinnaltaan halvempi kuin sen antama alkuperäinen tarjous. VOITTAJA SAI ANTAA KOKONAAN UUDEN TARJOUKSEN MAO ratkaisu: Hankintayksikön katsottiin menetelleen hankintalain vastaisesti ja velvoitettiin suorittamaan valittajalle hyvitysmaksuna euroa. * Ratkaisusta ei valitettu KHO:een, MAO:n ratkaisu on lainvoimainen. 5

6 Neuvotteluissa jäi epäselviä asioita neuvotteluita olisi pitänyt jatkaa! KHO:2013:202, Jätteenpolttolinjan savukaasun käsittelyjärjestelmä Neuvottelumenettelyn tarjousten vertailuvaiheessa hankintayksikkö muutti A:n tarjouksessaan ilmoittamia teknisiä arvoja siten, että kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailussa tarjouskilpailun voittajaksi valittiin B. KHO kumosi MAO:n päätöksen hyvitysmaksun määräämisestä ja hylkäsi A:n valituksen. KHO katsoi, että virheetön menettely asiassa olisi tarkoittanut sitä, että hankintayksikkö olisi jatkanut neuvotteluja A:n kanssa sen tarjouksessa esitetyistä teknisistä seikoista. Korkein hallintooikeus katsoi myös, ettei asiassa voitu pitää poissuljettuna sitä, etteikö neuvottelujen johdosta A:n tarjoukseen olisi tullut muutoksia. Asiassa ei näin ollen voitu todeta A:lla olleen todellista mahdollisuutta voittaa tarjouskilpailua virheettömässä menettelyssä. Lisäselvitykset: ennen hintakuorten avaamista vai jälkeen? MAO:297/11* Tien kattaminen Tarjouspyyntö: tarjoajalta voidaan pyytää lisäselvityksiä ennen hintakuorten avaamista. Valitus: hankintayksikkö oli hintakuorten avaamisen jälkeen tarjouspyynnön vastaisesti pitänyt tarjoajien kanssa kahdenkeskisen tiedotus- ja keskustelutilaisuuden MAO ratkaisu: valitus hylättiin. Koska tarjouspyynnössä oli ilmoitettu, että hankintayksiköllä on oikeus pyytää ja tarjoajalla on velvollisuus antaa tarjousten käsittelyssä tarvittavia lisäselvityksiä ja lisäselvitysten pyytäminen ei ole ollut sidottu yksinomaan hintakuorten avaamista edeltävään vaiheeseen ei tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu ollut oikeuden mukaan ottaen huomioon hankintaprosessi kokonaisuudessaan ollut vaarantunut. Selonottotilaisuuksissa oli keskitytty selvittämään pelkästään mahdollisia lisä- ja muutostöiden kustannusvaikutuksia, eivätkä selonottotilaisuudet olleet vaikuttaneet tarjouksille annettuihin laatupisteisiin. * Ratkaisusta ei valitettu KHO:een, MAO:n ratkaisu on lainvoimainen 6

7 Tarjouksen sisällöllinen selonottotilaisuus MAO:211/13* Päiväkodin uudisrakennuksen rakennusurakka. Ennen lopullista tarjoajan valintaa tarjouksen sisällöllinen selonottotilaisuus, jossa varmistettu ja otettu selkoa tarjouksen sisältöön liittyvistä kysymyksistä. Valittaja oli ilmoittanut tarjousten selonottotilaisuuksissa rakentavansa väestönsuojan tarjouspyyntöasiakirjoista poikkeavasti, koska sen mukaan tarjouspyynnön suunnitelmien mukaan päiväkodin väestönsuoja oli suunniteltu vanhojen määräysten mukaisesti. Neuvottelujen jälkeen valittajan edustaja oli lähettänyt hankintayksikölle sähköpostiviestin, jossa valittaja oli ilmoittanut kumoavansa neuvottelumuistioiden väestönsuojaa koskevat kohdat ja sitoutuvansa tekemään väestönsuojan hankintayksikön esittämällä tavalla. MAO ratkaisu: hankintayksiköllä on laaja harkintavalta sen suhteen, miten se määrittelee hankinnan kohteen. Koska tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu edellyttää myös, että tarjouksia arvioidaan sellaisina kuin ne on toimitettu hankintayksikölle tarjousten jättämiselle annettuun määräaikaan mennessä, ei valittajan myöhemmin tarjousten jättämisen ja tarjousten selonottotilaisuuksien jälkeen toimittamalla sähköpostilla ollut vaikutusta asian arviointiin. Tarjous oli pitänytkin hylätä. *Ratkaisusta valitettiin KHO:een, MAO:n ratkaisu ei ole lainvoimainen. Rakentamisen ilmoitusmenettely Verotusmenettelylain muutos

8 Keskeinen sisältö Rakennustyömailla käyttöön työntekijöitä ja rakennusurakoita koskeva ilmoittamismenettely alkaen Jokaisen rakentamispalvelujen tilaajan tulee ilmoittaa kuukausittain suoraan Verohallinnolle, keneltä on tilannut rakennustöitä, mikäli tilauksen arvo ylittää euroa. Lisäksi kaikista yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä henkilöistä annetaan tiedot työsuhteen laadusta tai työnantajasta riippumatta, mikäli työmaan kokonaisarvo ylittää euroa. Tiedonantovelvolliselle voidaan määrätä tiedonantovelvoitteen rikkomisesta laiminlyöntimaksu, joka voi suuruudeltaan olla max euroa Mikä on rakentamispalvelua? Talonrakennus rakennusalueen pohja- ja perustustyöt kaiken tyyppisten rakennusten ja rakennelmien rakentaminen, korjausrakentaminen, perusparannus- ja entisöintityöt, rakennusten purkutyöt esivalmistettujen talojen pystytys ja rakentaminen (valmistalot) rakennusasennustyöt (LVIS-asennukset, eristystyöt, kalusteiden asennustyöt, kattotyöt) rakentamisen viimeistelytyöt (rakennuspuusepänasennukset, lattian ja seinien päällystys, maalaus ja lasitus) rakennuskoneiden vuokraus käyttäjineen itse valmistetun tavaran tai laitteen asennus, esim. vesikourut ja pellitykset hissien asentaminen sekä myös niiden huollot ja korjaukset työvoiman vuokraus rakentamispalveluja varten rakennussiivous loppusiivous mukaan lukien 8

9 Mikä on rakentamispalvelua? Infrarakentaminen teiden, katujen, siltojen, tunneleiden, kanavien, lentokenttien ja urheilulaitosten rakentaminen ja peruskorjaus rautateiden rakentaminen ja huolto johtoverkkojen rakentaminen, maanleikkaus-, kaivuu-, louhinta- ja pengerrystyöt erilaiset pohjanvahvistus- ja pohjanrakennustyöt vesiteiden, vedenottamoiden, vedenpuhdistamoiden, voimalaitosten, satamien ja patojen rakentaminen maaperätutkimukset, jos ne liittyvät rakentamiseen rakennuspaikkojen, peltojen, metsien ja muiden maa-alueiden salaojitus viheralueiden rakentaminen, pl. viheralueiden istutus ja hoito rakennustyökoneen vuokraus kuljettajineen työvoiman vuokraus em. töitä varten rakennusmateriaalin kuljetus tai siirto työmaalla rakennustyökoneella (esim. dumperilla tai kauhakuormaajalla), materiaalin kuljettaminen rekisteröidyllä kuorma-autolla työmaa-alueella on tavaran toimitusta Tilaajavastuulaki Uudistuksen mahdollinen sisältö ja ajankohtaista oikeuskäytäntöä! 9

10 Tilaajavastuulaki uudistuu 2015! Soveltamisen arvonlisäveroton raja-arvo: 7500 e 9000 e Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä Selvitysvelvollisuuden muuttaminen verotusta koskevien tietojen osalta: verovelkarekisteri Hallituksen esitys julkisesta verovelkarekisteristä eduskunnan käsiteltävänä Laiminlyöntien seuraamusten kiristäminen Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti min max euroa. Korotettu laiminlyöntimaksu min max euroa Sopimuskumppanin velvoitteiden lisääminen Velvollisuus toimittaa sopimusaikana ulkomaisten työntekijöiden eläkevakuutustiedot tilaajalle ennen työnteon aloittamista Suomessa. Laiminlyönnistä seuraamus lähetetyistä työntekijöistä annetun lain nojalla Laiminlyöntimaksu sopimuksen teon jälkeiseltä ajalta Tilaaja hankkinut E 101/A1 -todistukset virolaiselta alihankkijalta joidenkin työntekijöiden osalta ennen sopimuksen tekemistä tai töiden aloittamista Työkohteissa työskennellyt myös sellaisia alihankkijan työntekijöitä, joilla ei ollut todistuksia KHO: alihankintasopimuksen kohteena ollut työ työvoimavaltaista käsityötä, joissa tehtävissä työvoima saattoi vaihtua sopimuksen tekemisen jälkeen ennen töiden aloittamista ja myös urakoinnin aikana KHO: tilaajan virhe, kun se työvoimavaltaisella alalla tietoisena alihankkijansa työntekijöiden vaihtumisen mahdollisuudesta ei ollut tilaajan ja alihankkijan välisessä sopimuksessa ottanut huomioon työntekijöiden vaihtuvuudesta alihankkijalleen johtuvaa tarvetta hankkia E 101/A1 -todistuksia myös uusien työntekijöiden osalta 10

11 Selvitysten ja todistusten säilyttämisvelvollisuus Helsingin HAO 14/0553/2 Tilaaja ilmoittanut tarkastaneensa tilaajavastuulain mukaiset tiedot sopimuskumppanin osalta, mutta ei ole tulostanut selvityksiä Selvityksiä ei ole hankittu kirjallisina tai hankkimishetken osalta sähköisesti todennettavassa muodossa eikä niitä ole säilytetty HAO: tilaaja ei ole täyttänyt selvitysvelvollisuuttaan laiminlyötyään hankkia edellä mainitut selvitykset ennen sopimuksen tekemistä sekä laiminlyöneen niiden säilyttämisen HAO hylkää valituksen KIITOS! Marita Tapola Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy 11

Kilpailuta Sote-hankinnat oikein

Kilpailuta Sote-hankinnat oikein Kilpailuta Sote-hankinnat oikein Torstai 11.9.2014 klo 11.30 11.50 Helsinki, Kuntamarkkinat Kouluttaja: Asianajaja, KTM Marita Tapola 1 Esittely Työntekijät: 15 Sijainti: Erottajankatu 19 a 11 00130 Helsinki

Lisätiedot

Tilaajavastuulain velvoitteet tilaajalle. Tilaajavastuulaki poikkeukset soveltamisesta. Tilaajavastuulaki - soveltamisala

Tilaajavastuulain velvoitteet tilaajalle. Tilaajavastuulaki poikkeukset soveltamisesta. Tilaajavastuulaki - soveltamisala Tilaajavastuulain velvoitteet tilaajalle SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT 2013 Tilaajavastuulain velvoitteet tilaajalle Julkisten hankintojen pisteytysperiaatteet Pori 6.2.2013 Specialist Partner, AA, VT, KTM

Lisätiedot

HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KERTAUS JA 1.6.2010 TULLEET MUUTOKSET

HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KERTAUS JA 1.6.2010 TULLEET MUUTOKSET HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KERTAUS JA 1.6.2010 TULLEET MUUTOKSET Hyvinkää 19.10.2010 Specialist Partner, AA, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 19.10.2010 Julkisten hankintojen viimeaikainen

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE SISÄLLYS I YLEISTÄ HANKINNOISTA 1. Hankintaohjeiden tarkoitus 3 2. Käsitteitä 3 II HANKINTAPROSESSI 3. Hankintaprosessi eli

Lisätiedot

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero 2 Johdanto Tämä opas kertoo tilaajan selvitysvelvollisuudesta rakennusalalla sekä rakennustyömailla käytettävästä veronumerosta. Rakentamistoimintaa koskevat tilaajavastuulain

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki ja hankintalaki

Tilaajavastuulaki ja hankintalaki Tilaajavastuulaki ja hankintalaki Suuntaviivoja tilaajavastuulain ja hankintalain velvoitteiden yhteensovittamiseen Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Helsinki 7.7.2008 1 Tilaajavastuulain keskeinen

Lisätiedot

Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin

Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin Taloyhtiö 2015 -tapahtuma 15.4.2015 Antti-Eemeli J. Mäkinen johtaja Suomen Tilaajavastuu Oy www.tilaajavastuu.fi www.veronumero.fi

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun hankintaohje

Jyväskylän ammattikorkeakoulun hankintaohje Jyväskylän ammattikorkeakoulun hankintaohje Päivitetty 4.4.2008 2 SISÄLTÖ 1 Hankintalainsäädännön tavoitteet ja perusperiaatteet... 5 2 Hankintatarpeen kartoitus ja hankinnan suunnittelu... 6 3 Hankintojen

Lisätiedot

Kuntamarkkinat 2012 Julkisten hankintojen ajankohtaista oikeuskäytäntöä

Kuntamarkkinat 2012 Julkisten hankintojen ajankohtaista oikeuskäytäntöä Kuntamarkkinat 2012 Julkisten hankintojen ajankohtaista oikeuskäytäntöä Kuntamarkkinat 12.-13.09.2012 Juha Kontkanen, hankinta-asiantuntija MAO 216/12 -poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta Rakennus-

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 17.5.2011 Taltionumero 1338 Diaarinumero 2938/3/07 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, josta valitetaan Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE

VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE Hyväksytty hallituksen päätöksellä 1 Sisältö 2 1. Yleistä... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 4 1.3 Yhteishankinta ja kuntien välinen

Lisätiedot

Tietotili Consulting Oy Rakennusalan uudet ilmoitusvelvollisuudet

Tietotili Consulting Oy Rakennusalan uudet ilmoitusvelvollisuudet Tietotili Consulting Oy Rakennusalan uudet ilmoitusvelvollisuudet Veikko Virkki, KHT Auktorisoitu tilitoimisto ja KHT-yhteisö kansainvälisillä valmiuksilla ja nykyaikaisimmilla järjestelmillä Rakennusalan

Lisätiedot

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TOIMITILOJEN MARKKINOINTI- JA VUOKRAUSPALVELU Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET

FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt 20.8.2007 Voimaantuloajankohta 15.8.2007 Kh. 15.10.2007 (268 ), muutos kohtaan 2.1.3 ja liitteeseen 1 Muutosten voimaantuloajankohta 18.10.2007

Lisätiedot

Investoinnit johtaja Jukka Riikonen 23.12.2011 DM #191714 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA

Investoinnit johtaja Jukka Riikonen 23.12.2011 DM #191714 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA Päivitys heinäkuu/2014 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA Rakennuttajakonsultin toimintaohje 1 Yleistä Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa on yli 11 000 rakennusta,

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

ILMOITUSVELVOLLISUUS ALKAA 1.7.2014

ILMOITUSVELVOLLISUUS ALKAA 1.7.2014 ILMOITUSVELVOLLISUUS ALKAA 1.7.2014 Yhteistyössä urakoitsijan asialla Paremman rakentamisen puolesta! Sähköisen taloushallinnon edelläkävijä! Suomen Rakennusmestarit lyhyesti! Rakentamisen PROJEKTINJOHTO

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET. Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 11.2.2008, 49

PUNKALAITUMEN KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET. Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 11.2.2008, 49 PUNKALAITUMEN KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 11.2.2008, 49 SISÄLLYSLUETTELO Määritelmiä ja käsitteitä 1 1. Yleistä 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen 6 1.2 Yleiset

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 5.10.2012 Taltionumero 2663 Diaarinumero 2706/3/10 1 (13) Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus R Oy Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi

Lisätiedot

Yleiset. hankintaohjeet

Yleiset. hankintaohjeet Yleiset hankintaohjeet Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 20.12.2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 MÄÄRITELMIÄ JA KÄSITTEITÄ...4 1 YLEISTÄ...6 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 6 1.2 Yleiset

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 8.2.2011 Taltionumero 268 Diaarinumero 1146/2/09 Lyhyt ratkaisuseloste Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Hyväksytty Keravan kaupunginhallituksen päätöksellä 7.3.2011 82. Muutettu kohta 13.2 Keravan kaupunginjohtajan päätöksellä 23.6.2011 28. 1.

Lisätiedot

HANKINTAOHJEET. Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen

HANKINTAOHJEET. Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen HANKINTAOHJEET Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen 1 Peruspalvelukuntayhtymä Selänne HANKINTAOHJEET Sisällysluettelo Määritelmiä ja käsitteitä 3 1. YLEISTÄ 1.1.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Määritelmiä ja käsitteitä 3. 1 Yleistä 8

Sisällysluettelo. Määritelmiä ja käsitteitä 3. 1 Yleistä 8 Naantalin kaupunki Hankintaohjeet 1 Sisällysluettelo Sivu Määritelmiä ja käsitteitä 3 1 Yleistä 8 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen 8 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet 9 1.3 Yhteishankinta ja kuntien välinen

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Julius Parikka OTM Panu Pökkylä OTK, Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Edilex 2010/37 Artikkeli, versio 1.0

Lisätiedot

Kaupunginhallitus x.x.2013

Kaupunginhallitus x.x.2013 HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus x.x.2013 Sisällys Määritelmiä ja käsitteitä 4 1.Yleistä 9 1.1. Hankintojen soveltaminen 9 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet 9 1.3 Yhteishankinta ja kuntien välinen hankintayhteistyö

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET

LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 300, liite 86, 23.08.2010. 2 YLEISET HANKINTAOHJEET Määritelmiä ja käsitteitä 3 1. Yleistä 8 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HANKINTAOHJE

LAUKAAN KUNNAN HANKINTAOHJE LAUKAAN KUNNAN HANKINTAOHJE Hyväksytty Laukaan kunnanhallituksen kokouksessa 18.6.2012 158 Sisällysluettelo Määritelmiä ja käsitteitä... 4 1. Yleistä... 8 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 8 1.2 Yleiset

Lisätiedot