10 marraskuu SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "10 marraskuu 2007. SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät"

Transkriptio

1 10 marraskuu 2007 SATAKUNNAN talous nykytila ja lähiajan näkymät

2 YLEISTÄ Teksti: Saku Vähäsantanen Satakunnan talouden huippuvire jatkui myös vuoden 2007 tammi kesäkuussa. Kaikkien päätoimialojen liikevaihdon kehitys oli positiivista ja teknologiateollisuudessa sekä rakennusalalla yllettiin ennätyskasvuun. Myös palvelusektorin myönteinen kehitys voimistui edelleen. Talouden palkkasumman ja henkilöstömäärän kasvutahti oli menestyksekkään talouskehityksen myötä aikaisempaa kovempi. Viennin veto jatkui vahvana teknologiateollisuuden vetämänä. Satakunnan talouden kehitys jatkunee suotuisana. Suhdannekuva Maailmantalouden kasvu on ollut nopeaa, eikä sen odoteta heikkenevän olennaisesti lähiaikoina. Myös euroalueen talouskehitys on ollut pääosin suotuisaa erityisesti Saksassa. Kysymysmerkki on edelleen Yhdysvaltojen talouden kehitys ja erityisesti asuntoluottokriisin mahdollinen leviäminen ja sen vaikutukset. USA:n BKT:n kasvu onkin jäänyt monia muita teollisuusmaita alemmaksi. Suomessa kasvuodotuksia on nostettu kuluvana vuonna ja tämän vuoden talouskasvuksi muotoutunee suunnilleen 4,2 4,4 %. Ensi vuonna kasvun odotetaan tasaantuvan noin 3,1 %:iin (Lähde: Suomen Pankki, ETLA ja PTT). Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) marraskuun suhdannebarometrin mukaan hyvä talouskehitys näyttäisi vielä jatkuvan, mutta epävarmuus tulevaisuudesta on voimistumassa. Suhdannetilanne on useimmilla toimialoilla tällä hetkellä selvästi tavanomaista parempi. Monilla toimialoilla suhdanteiden ennustetaan kuitenkin hieman heikentyvän talven aikana. Lounais-Suomen alueella teollisuuden ja rakentamisen suhdanneodotukset ovat heikentyneet alkuvuodesta, ja ovat maan keskiarvon tuntumassa. Palvelusektorin näkymät ovat myös hieman hiipuneet ja ovat vähän maan keskimääräistä heikommat, mutta suhdannetilanne on kuitenkin normaalia parempi. Suomen yrittäjien ja Finnveran lokakuussa julkaiseman pk-yritysten suhdannebarometrin mukaan maan pk-sektorin suhdanneodotukset ovat edelleen vahvat, mutta näkymiä kuvaava saldoluku on pudonnut keväästä kolme yksikköä. Näin suurta muutosta ei ole tapahtunut kevään 2004 jälkeen. Teollisuuden ja palveluiden odotukset suhdanteiden paranemisesta ovat heikentyneet ja kaupan alan näkymät ovat kokonaisuudessaan huonontuneet. Muissa palveluissa odotukset ovat kuitenkin myönteisemmät. Suomen pk-yrityksistä 55 % ennakoi suhdanteiden pysyvän ennallaan ja 38 % uskoo niiden vielä paranevan. Suotuisa talouskehitys on näkynyt liiketaloudellisissa indikaattoreissa, sillä odotukset liikevaihdon, kannattavuuden ja vakavaraisuuden kehittymisestä ovat yhä vahvat. Rekrytointiongelmat ovat kuitenkin edelleen kasvussa, mikä on yksi yritysten kehittämisen esteistä. Muita tekijöitä ovat esimerkiksi työvoimakustannukset ja rahoitusvaikeudet sekä kireä kilpailu. Myös Satakunnassa resurssitekijöihin ja kilpailuun liittyvät ongelmat koetaan yleisesti kehittämisen esteiksi. Satakunnassa 40 % pk-yrityksistä arvioi suhdanteiden yhä kohenevan ja heikkenemiseen uskoo 8 %. Näkymät ovat myös valtakunnan keskiarvoa paremmat ja odotukset ovat pysyneet kevään tasolla. Satakunnassa suhdannenäkymät ovat seuraavan vuoden kuluessa kaikkien osatekijöiden suhteen positiivisia. Näkymät ovat maan keskimääräistä heikommat liikevaihdon, tuotantokustannusten, henkilöstömäärien, vakavaraisuuden ja t&k-panostusten kehittymisessä. Arviot viennin ja tuonnin noususta ovat maan keskiarvon tasolla. Satakunnan talous alkuvuonna huippuvedossa teknologiateollisuuden ja rakentamisen ennätyskasvun vetämänä, palvelutkin vahvassa myötätuulessa Vuoden 2007 tammi kesäkuun talouskehitys on sujunut Satakunnassa hyvin myönteisissä merkeissä. Teknologiateollisuuden korkeasuhdanne voimistui edelleen kohonneen hintatason ja myönteisenä jatkuneen tilauskantojen kehityksen myötä. Teknologiateollisuuden liikevaihto kasvoi alkuvuonna jopa 37,3 % (pl. telakat) edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Ainakaan vuoden jälkeen ei yhtä korkeaa kasvua ole saavutettu. Kasvun taustalla on metallien jalostuksen sekä kone- ja metallituoteteollisuuden suotuisana jatkunut kehitys. Myös kaikki muut teollisuuden päätoimialat pääsivät kasvuun kiinni, vaikka teknologiateollisuuden kaltaisiin ennätyslukemiin ei päästykään. Rakennusalallakin koettiin jo ennestään voimakkaan noususuhdanteen vahvistumista, sillä liikevaihdon puolivuotiskasvu, 23,3 %, on ainakin reiluun kymmeneen vuoteen suurin. Myös palvelut olivat huippuvireessä, sillä palvelusektorin liikevaihdon kasvu kiihtyi. Erityisen huomionarvoista on kaupan alan sekä majoitus- ja ravitsemispalveluiden liikevaihdon selvä kasvu Satakunnassa, ja monen vuoden tauon jälkeen kasvu oli myös koko maata kovempaa. Maan keskimääräinen talouskehitys oli samansuuntaista, mutta kasvuluvut olivat pääosin selvästi maltillisempia. Satakunnan talouskehitys oli alkuvuonna selvästi koko maata suotuisampaa Tilastokeskuksen tuoreimpien suhdannelukujen mukaan Satakunnan kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi tammi kesäkuussa 15,1 % vuotta aiemmasta ajankohdasta. Tammi maaliskuun kasvuksi muotoutui 16,6 %. Huhti kesäkuussa kehitys hiipui 13,8 %:iin teknologiateollisuuden kasvun hieman hidastuttua. laisista yrityksistä suunnilleen % kasvatti liikevaihtoaan alkuvuonna ja yli 15 %:n kasvuun ylsi noin 42 % maakunnan yrityskannasta. ssa liikevaihdon kasvu jäi a selvästi matalammaksi mm. teknologiateollisuuden huomattavasti hitaamman kasvun vuoksi. Kasvua kertyi vastaavasti 8,6 % (I nelj. 9,1 % ja II nelj. 8,1 %). Satakunnan jokaisen päätoimialan liikevaihto kasvoi vuoden 2007 alkupuoliskolla edellisvuoden vastaavasta ajasta. Suotuisa

3 Liikevaihdon kehitys Satakunnassa ja koko maassa (2000=) kehitys voimistui vielä monilla aloilla menestyksekkäästä loppuvuodesta Kasvu oli koko maata rivakampaa koko teollisuudessa yhteensä, elintarviketeollisuudessa, metsäteollisuudessa, metallien jalostuksessa, kone- ja metallituoteteollisuudessa, elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksessa, koko teknologiateollisuudessa yhteensä (ei sis. telakoita), rakentamisessa, tukku- ja vähittäiskaupassa, majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, liike-elämän palveluissa ja kaikilla toimialoilla yhteensä. Teknologiateollisuus ja sen kaikki alatoimialat, ICT-alat, koko teollisuus ja kaikki toimialat yhteensä sekä rakentaminen ja liike-elämän palvelut ylsivät selvästi yli kymmenen prosentin kasvuun. Ainoastaan kemianteollisuuden liikevaihdon kasvu jäi maan keskimääräistä alemmaksi, mutta ero oli vain prosenttiyksikön luokkaa. Talouden palkkasumman kasvu voimistui hieman myönteisen talouskehityksen vanavedessä. Satakunnassa palkkasumma kohosi vuoden ensimmäisellä puoliskolla tasaisesti 5,7 % ja koko maassa 5,6 % edellisvuoden vastaavan ajan arvoja korkeammaksi. Palkkasumman kasvu oli Satakunnassa voimakasta telakoilla (16,3 %), rakentamisessa (14,4 %), metallituotteiden valmistuksessa (11,8 %), liike-elämän palveluissa (10,9 %) sekä elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksessa (10 %). Palkkasumma laski ainoastaan metsäteollisuudessa irtisanomisten vuoksi. Kaikilla muilla aloilla kasvu oli alle kymmenen prosenttia. Voimakkaasti kasvaneiden alojen palkkasumman nousu oli myös maan keskivertoa kovempaa. Myös koko teollisuuden, elintarviketeollisuuden, teknologiateollisuuden pl. koneiden ja laitteiden valmistus, kaupan sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan palkkasumman kehitys edistyi maan keskiarvoa nopeammin. 10 marraskuu 2007 Yleistä 2 Satakunnassa hyvä kasvupohja yrittäjyydelle 5 Haasteena henkilöstön osaamisen ja asiakkuuksien hallinta 6 Teollisuus 8 Rakentaminen 13 Palvelut 14 Katsauksessa liikevaihdon, palkkasumman ja viennin kehitystä on kuvattu Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tuottamilla indeksisarjoilla. Indeksisarjat kuvaavat tarkasteltavan muuttujan (esim. liikevaihto) kehitystä suhteessa perusvuoteen Indeksisarjojen tulkinnassa olennaista on, minkä kahden ajankohdan välistä kehitystä arvioidaan. Esimerkiksi mitä alemmalta (perusvuotta alemmalta) tasolta indeksisarja lähtee vuonna 1995, sitä nopeampaa kasvu on ollut vuosien välisenä aikana. Trendikuvioiden tarkastelussa on lisäksi huomioitava, että niiden loppuosa saattaa tarkistua (revisoitua) tulevien kuukausitietojen päivittämisen jälkeen. Muut katsauksessa esitetyt tilastotiedot perustuvat Tilastokeskuksen ja Satakunnan TE-keskuksen tuottamiin tilastoihin. Katsauksessa on hyödynnetty myös eri toimialajärjestöjen ja ennustelaitosten asiantuntemusta. TEKSTI: Saku Vähäsantanen, Anne Arvola, Stefan Ehrstedt, Heli Hookana, Nelli Karinen, Saara Kesti, Jani-Petri Laamanen, Merja Mannelin, Tuomas Mettomäki, Paula Saarto, Henna Simberg JULKAISIJAT: TuKKK, Porin yksikkö, liitto, Satakunnan TE-keskus, Satakunnan Yrittäjät ry, Satakunnan kauppakamari, Prizztech Oy, Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy TAITTO: Mainostoimisto 400 kepposta Oy Liikevaihdon vuositasot toimialoittain Satakunnassa (0 ), vuoden 2006 luvut ovat suuntaa-antavia. Toimialan nimi Elintarviketeollisuus Puu- ja paperiteollisuus Kemikaalien sekä kumi- ja muovituotteiden valm Metallien jalostus Koko metalliteollisuus Metallituotteiden valmistus pl. koneet ja laitteet Koneiden ja laitteiden valmistus Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus Koko teollisuus Rakentaminen Tukku- ja vähittäiskauppa Majoitus- ja ravitsemistoiminta Liike-elämän palvelut OSKE-ryhmä: ICT, automaatio ja elektroniikka Muu kulkuneuvojen valm. (TOL 35); sis.telakat Kaikki toimialat luvuista puuttuu TOL 30 Konttori- ja tietokoneiden valmistus vuosilta , vuosien 2005 ja 2006 tiedot ovat arvioita. 2OSKE-ryhmän luvut ovat arvioita. 3

4 Viennin arvo yhä nousukiidossa teknologiateollisuuden ansiosta Viennin arvo jatkoi kohoamistaan teknologiateollisuuden suotuisan kehityksen myötä. Satakunnassa teollisuuden viennin arvo kasvoi tammi kesäkuussa 27,6 % vuodentakaiseen ajankohtaan verrattuna. Ensimmäisen vuosineljänneksen kasvuksi muotoutui 32,7 %, toisella kasvu hidastui 23,3 %:iin. Kasvu on tullut teknologiateollisuuden viennin arvon ennätysnopeasta noususta (59,9 %), sillä metsäteollisuuden viennin arvon kasvu jäi kohtalaiseksi (3,4 %). ssa viennin arvon kasvu jäi 7,6 %:iin, mutta kasvu hidastui a vähemmän kevään edistyessä. % % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% -10 % -20 % -30 % Koko teollisuus Metsäteollisuus Metalliteollisuus I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Viennin muutos Satakunnassa edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä Työllisyys kehittynyt erittäin positiivisesti lähitulevaisuudessa epävarmuustekijöitä syyskuussa työttömiä työnhakijoita noin 9 0 ja lomautettuja vajaat 300 henkeä. Työttömyysaste oli 9,1 %. Teksti: Jani-Petri Laamanen ja Merja Mannelin Satakunnan työllisyyskehitys on ollut selvästi positiivista viime vuoden alkupuolelta lähtien. Kuluvan vuoden alkupuoliskolla myönteinen kehitys jatkui aiempaa voimakkaampana. Yritysten positiiviset henkilöstömääräodotukset toteutuivat talouden noususuhdanteen jatkumisen myötä. laisten toimipaikkojen henkilöstömäärä kasvoi tammi kesäkuussa 3 % vuodentakaiseen verrattuna. Kasvu kiihtyi päätoimialoilla ollen teollisuudessa 3,3 %, rakentamisessa 7,8 % ja palveluissa 4,1 %. Millään näistä toimialoista tai koko taloudessa kasvu ei ole ollut näin nopeaa sitten vuoden 2001 ensimmäisen puoliskon. Neljännesvuosimuutos-% 8% 6% 4% 2% 0% -2 % -4 % Yritysten henkilöstölisäysten myötä työttömien määrä oli syyskuussa vähentynyt vuodentakaisesta 1 0 henkeä eli noin 16 %. Tämä on hieman enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Hyvään tilanteeseen vaikuttaa osittain lomautusten vähentyminen. Työttömyys on laskenut kaikilla aloilla. Suhteellisesti suurinta vähentyminen on ollut teollisuudessa, mutta myös kuljetusalalla, rakentamisessa, kaupallisella alalla, tieteellisessä, teknisessä ja taiteellisessa työssä sekä palveluissa on työllisyystilanne parantunut voimakkaasti. Telakkateollisuudessa on tällä hetkellä täystyöllisyys, mutta offshore-teollisuudessa vuoden vaihteessa mahdollisesti tehtävät lomautukset uhkaavat työllisyyden säilymistä. Hyvästä työllisyystilanteesta huolimatta alueella on käyty myös yt-neuvotteluja. Elokuun loppuun mennessä yt-neuvottelujen piiriin oli tullut 3 henkeä, joista yli 200 on irtisanottu. Suurimmat irtisanomiset ovat koskeneet elintarvikkeiden ja juomien valmistusta sekä kumi- ja muoviteollisuutta. Viimeisimmän tilaston mukaan Satakunnan alueella oli Henkilöstömäärien kasvun voidaan odottaa lähitulevaisuudessa vaimenevan jonkin verran. Mikäli suotuisa yleinen talouskehitys jatkuu, pysynee työllisyystilanne kuitenkin nykyisellä hyvällä tasolla. Olkiluodon ydinvoimalatyömaalla ollaan siirtymässä asennusvaiheeseen, ja työvoiman vahvuus kasvaa vuoden aikana noin tuhannella. Tosin rakentamisen ja asennustyön ammattihenkilöstö tulee pääasiassa ulkomailta. Elintarviketeollisuuden tilanne on toistaiseksi hyvä, vaikka uhkia onkin näkyvissä. EUministerineuvoston sokeriuudistuspäätöksellä saattaa olla merkittäviä työllisyysvaikutuksia an ja offshore-teollisuuden mahdolliset lomautukset alkuvuodesta näkyisivät myös kokonaistyöllisyydessä. Tuoreimpien yritysbarometrien mukaan yritysten arviot henkilöstömäärien kehityksestä ovat heikentyneet jonkin verran keväästä, vaikkakaan viitteitä negatiivisesta kokonaiskehityksestä ei ole nähtävissä. Elinkeinoelämän keskusliiton barometri ennakoi Lounais-Suomen teollisuus- ja rakentamisyritysten henkilöstömäärien kehittyvän verraten suotuisasti. -6 % I/1998 I/1999 I/2000 I/2001 I/2002 I/2003 I/2004 I/2005 I/2006 I/2007 Henkilöstömäärän kehitys Satakunnassa, kaikki toimialat Alueen palveluyritykset sen sijaan antavat varovaisempia arvioita henkilöstökehityksestä. Finnveran ja Suomen yrittäjien barometrin mukaan pk-yritysten henkilöstömääräodotukset ovat heikentyneet Satakunnassa ollen nyt maan muita alueita heikommat. Lisähenkilöstön tarve on siis vähentynyt alueella, mikä heijastunee myös arvioihin työvoimapulan vakavuudesta: lounaissuomalaiset ja satakuntalaiset yritykset antavat parempia arvioita ammattityövoiman saatavuudesta kuin aiemmin. Työministeriön mukaan ongelmat työvoimatoimistojen avoimien työpaikkojen täyttämisessä eivät Satakunnassa ole muuta maata pahempia. Alakohtaisesti varsinkin metalli- ja konepajateollisuudessa ammattitaitoisen työvoiman saannissa esiintyy kuitenkin vaikeuksia. 4

5 SATAKUNNASSA HYVÄ KASVUPOHJA YRITTÄJYYDELLE Teksti: Stefan Ehrstedt laiset suhtautuvat keskimäärin koko maan keskiarvoa paremmin mahdollisuuksiinsa ryhtyä yrittäjiksi. Vuonna 2004 toteutetun kyselytutkimuksen mukaan maakuntien välisessä vertailussa satakuntalaiset pelkäävät suomalaisista kaikkein vähiten yrittäjyyteen liittyvää epäonnistumisen mahdollisuutta. Satakunnassa aloittelevia yrityksiä perustetaankin joka vuosi aiempaa enemmän. Aineisto laajasta GEMkyselytutkimuksesta Aineisto on peräisin vuonna 2004 toteutetusta Global Entrepreneurship Monitor -kyselytutkimuksesta (GEM). GEM on osa vuonna 1997 alkanutta kansainvälistä tutkimusta, jossa pyritään selvittämään yli 40 maan kansalaisten näkemyksiä yrittäjyydestä. Suomen osuuden toteuttamisesta vastaa Turun kauppakorkeakoulu. Suomessa haastateltiin vuonna 2004 liki vastaajaa, joiden jakauma painotettiin vastaamaan vuotiaita työikäisiä suomalaisia. Haastateltavia pyydettiin vastamaan kyllä tai ei mm. seuraaviin neljään omaa mahdollista yrittäjyyttä koskeviin kysymyksiin: näkeekö vastaaja hyviä mahdollisuuksia yrityksen perustamiseen lähialueellaan lähitulevaisuudessa, onko vastaajalla mielestään tarvittavat taidot ja kyvyt yrityksen perustamista varten, pelkääkö vastaaja mahdollista yrittäjyyteen liittyvää epäonnistumista sekä uskooko vastaaja saavansa mahdollisen yritystoiminnan menestymään. laiset eivät pelkää yritystoiminnassa epäonnistumista Kyselyn tulosten mukaan satakuntalaisilla on keskimäärin positiivisempi suhtautuminen kykyihinsä yrittäjinä kuin koko maassa keskimäärin. Erityisesti satakuntalaiset eivät pelkää yritystoiminnassa epäonnistumista. laisista vastaajista 74,6 %, mikä oli kaikista maakunnista korkein tulos, ei pelännyt yritystoiminnassa epäonnistumista. n keskiarvo jäi reiluun prosenttiin ja huonoimman tuloksen saaneiden keskisuomalaisten oli tyytyminen alle prosenttiin. Satakunnassa nähdään myös hyviä yrittäjyysmahdollisuuksia, sillä noin 44 % satakuntalaisista oli samaa mieltä väittämän kanssa koko maan keskiarvon jäädessä niukasti alle 40 prosentin. Satakunnan edelle kiilasivat vain niukasti Pirkanmaa sekä parhaan tuloksen (56 %) saanut Uusimaa. laiset kokevat omaavansa yrityksen perustamiseen tarvittavat taidot suunnilleen yhtä hyvin kuin suomalaiset keskimäärin, sillä molempien keskiarvot ovat noin 40 %. Parhaaseen tulokseen pääsi Itä-Uusimaa (53 %) ja heikoimmasta vastasi Etelä-Karjalan maakunta reilulla kolmellakymmenellä prosentilla. Muista hyvistä sijoituksista poiketen satakuntalaiset jäävät maakuntien välisessä vertailussa melkein viimeiseksi, kun vastaajia pyydetään arvioimaan kykyjään saada perustamansa yritys menestymään. laisista vain noin 73 % arvioi pystyvänsä tähän kun taas koko maan keskiarvo oli 78 % ja parhaan tuloksen saaneiden pirkanmaalaisten liki 83 %. Rauman seudun hyvä taloustilanne siivittää yrityskantaa Rauman Seudun Kehitys Oy:n (RSK) uusyritysneuvontatoiminnasta vastaavan yrityskehittäjä Heikki M. Nurmen mukaan yrityskanta on 2000-luvulla kehittynyt Rauman seudulla positiivisesti. Yleensä yrityksiä perustetaan enemmän huonon talous- ja työllisyystilanteen pakottamana, mutta aloittavia yrittäjiä on ollut myös viime vuosina paljon, vaikka Rauman seudun taloudella on mennyt viime vuodet erinomaisesti. Yhtenä syynä voidaan pitää vuonna 2005 toteutettua yritysten starttirahan kohderyhmien lisäämistä, jonka ansiosta palkkatyöstä yrittäjäksi lähteminen on nykyisin helpompaa, Nurmi sanoo. Nurmen mukaan Rauman alueen asukkaat lähtevät yritystoimintaan mukaan usein pitkään miettien ja harkitsevasti. Esimerkiksi internetin avulla neuvonta-asiakkaamme ovat voineet hankkia hyvät perustiedot palveluistamme ja aloittelevan yrityksen tarpeista. Yritystoiminnan aloittamista saatetaan miettiä hyvinkin pitkään ennen kuin otetaan ensimmäistä kertaa yhteyttä meihin, Nurmi kertoo. Aloittelevat yrittäjät luottavat ammattitaitoonsa, mutta liiketoimintaosaamiseen liittyvät kysymykset ovat joskus haastavampia. Esimerkiksi uuden yrittäjän asiakashankinta ja markkinointi saattaa olla aluksi vaikeaa. Yrittäjien kannattaa kuitenkin muistaa, että RSK:lta saa palveluja myös myöhempiin yrityksen elinkaaren vaiheisiin, eikä ainoastaan perustamisvaiheeseen, Nurmi huomauttaa. Metalliteollisuus vetää Pohjois-Satakunnassa Aloittelevia yrityksiä Kankaanpään seudulla palvelevan Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskuksen yritysneuvoja Marko Rajamäen mukaan uusien yritysten määrä on ollut kasvussa ja erityisesti pieniä, yleensä yhden hengen metalli- ja teknologia-alojen yrityksiä on viime aikoina tullut lisää. Pohjois-Satakunnan kehitys on tämän asian suhteen linjassa koko maan kehityksen kanssa. Vastaavasti taas erikoisvähittäiskaupan alalle ei perusteta uusia yrityksiä enää entiseen malliin, Rajamäki kertoo. Rajamäen mukaan aloittelevien yrittäjien itseluottamus on Pohjois-Satakunnassa korkealla eikä liiketoimintaosaamiseen liittyvää osaamista tai sen puutetta pidetä ongelmana. Kunhan varsinainen ammattitaito on kunnossa, niin aloittavat yrittäjät ovat varsin luottavaisia, eivätkä ole yleensä huolissaan tukipalveluiden saatavuudesta. Yrittäjäksi ryhtyviä voikin kuvata asenteeltaan melko rohkeiksi, Rajamäki sanoo. Yksi hyvä esimerkki tästä ovat seudulle tyypilliset kiertävät liha-kala-vihanneskauppiaat, joista jotkut korvaavat mahdolliset puutteet yrittäjyystiedoissa hyvillä kauppamiehen taidoillaan, Rajamäki kertoo. Aloittavia yrityksiä Porin seudulla jatkuvasti enemmän Aloittelevia yrityksiä Porin seudulla palvelevan Yrityspalvelu Enterin palvelujohtaja Antti Kokkilan mukaan Porin seudulla perustettiin vuoden 2006 aikana yhteensä 6 uutta yritystä ja trendi on ollut kasvava koko 2000-luvun ajan. Aloittelevien yritysten määrän lisääntymiseen Porin seudulla vaikuttavat monet tekijät, joista yhtenä Kokkila nostaa esille yrittäjäksi ryhtymisen hyväksyttävyyden paranemisen. Nykyään kuka tahansa voi perustaa yrityksen eikä sitä pidetä enää samalla tavalla vain merkittäville liikemiehille varattuna alueena. Samalla aloittavat yrittäjät ovat nykyisin myös vaativampia tarvitsemiensa palveluiden suhteen, Kokkila sanoo ja jatkaa Toisaalta joillekin toimialoille, kuten IT-alalle, ei enää perusteta yrityksiä yhtä paljon kuin 2000-luvun alussa. Kokkilan mukaan aloittelevilta yrittäjiltä löytyy hyvin itseluottamusta oman ammattinsa osaamisessa, mutta raumalaisten tavoin kokonaisvaltaisen liiketoimintaosaamisen suhteen ollaan epäilevämpiä. Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse osata itse, vaan olennaiset palvelut kuten esimerkiksi vaikka kirjanpito voidaan aina ostaa muilta, Kokkila muistuttaa. Aloittelevan yrittäjän kannattaa myös pitää mielessä yritysneuvontapalveluiden hyödyllisyys. Niiden palveluita hyödyntäneiden uusien yritysten eloonjäämisprosentti viiden toimintavuoden jälkeen on tilastojen mukaan huomattavasti korkeampi kuin koko maan vastaava eloonjäämisprosentti ilman neuvontapalvelujen tukea. Yrittäjän ei siis tarvitse osata yksin kaikkea, vaan Satakunnasta löytyy tukea ja osaamista monenlaisiin tilanteisiin. 5

6 HAASTEENA HENKILÖSTÖN OSAAMISEN JA ASIAKKUUKSIEN HALLINTA Teksti: Anne Arvola (yleiset talonrakennustyöt), Heli Hookana (johdanto), Nelli Karinen (puutarha-ala), Saara Kesti (tavarakuljetus), Tuomas Mettomäki (metallituotteiden valmistus), Paula Saarto (tilitoimistot) ja Henna Simberg (leipomoala) Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö analysoi Satakunnan yritys- ja elinkeinoelämän taloudellisia toimintaedellytyksiä ja kriittisiä menestystekijöitä Porin kauppiassäätiön tukemassa opinnäytetyöprojektissa. Valittujen toimialojen kriittisten menestystekijöiden kartoittamiseksi jokaiselta kohdealalta on haastateltu 4 6 yritysjohtajaa. Alasta riippumatta yritysten tulevaisuuden korostetaan perustuvan suuressa määrin luovaan ja asiakaslähtöiseen toimintatapaan sekä henkilöstön (oman ja verkostokumppaneiden) osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Onnistunut, laadukas ja hyvänmakuinen tuote on avain menestymiseen leipomoissa Leipomoalalla yksi merkittävä menestykseen vaikuttava tekijä on erikoistuminen, jonka yritykset näkevät yhtenä elinehtonaan. Toisena olennaisena seikkana leipomoiden menestymisessä on erottautuminen: se on myös yksi oleellinen keino vastata kilpailuun. Leipomoyritykset näkevät hyvän laadun ja maun yhtenä kriittisimmistä menestyksen takana vaikuttavista tekijöistä. Onnistunut, laadukas ja hyvänmakuinen tuote määritellään monissa yrityksissä myös keinoksi erottautua kilpailijoista. Hyvä tuote ei kuitenkaan sinällään riitä, vaan myös palvelun on oltava hyvätasoista, jotta yritys kykenisi onnistumaan liiketoiminnassaan. Leipomoalan kustannukset kasvavat alati, joten myös kustannusten hallinta voidaan nähdä yhtenä kriittisenä leipomoyritysten menestymiseen vaikuttavana tekijänä. Osaavaa ja ammattitaitoista henkilökuntaa pidetään tärkeänä voimavarana yrityksessä. Henkilöstön osaamisen katsotaan olevan yksi edellytys sille, että yritys voi menestyä ja onnistuu tekemään tulosta. Menestymisen takana voidaan osaltaan katsoa vaikuttavan myös tuotekehittelyn: leipomoilta vaaditaankin jatkuvaa kehittymistä. Leipomotoiminnassa kuitenkin kaiken kaikkiaan on huomioitava kokonaisuus. Menestymiseen ei riitä se, että vain jokin osaalue yrityksessä on kunnossa, vaan toiminnan tulee olla kokonaisvaltaisesti onnistunutta. Palvelun laatu ja osaava henkilöstö menestyvän tilitoimiston takana Palvelun laatu ja yksilöllisyys koetaan satakuntalaisissa tilitoimistoissa suurimmiksi menestystekijöiksi. Asiakkaat haluavat henkilökohtaista ja virheetöntä palvelua. Palvelun laadun takana on luonnollisesti osaava henkilökunta, jonka sitoutuminen työhön ja halu kouluttautua ovat tärkeässä asemassa. Hyvän palvelun ja ammattitaidon takuuna pidettiin kirjanpidon ja laskentatoimen tutkintoa (KLT). Palvelua on jatkuvasti kehitettävä ja laaja palvelutarjonta takaa pitkät asiakassuhteet. Sähköisyyttä ei vielä koeta kriittiseksi menestystekijäksi, mutta sähköisten palveluiden määrä on lisääntymässä ja monilla yrityksillä onkin valmiudet sähköisten palveluiden tarjontaan heti, kun asiakkaat sitä haluavat. Hinta nousee harvoin kynnyskysymykseksi asiakkuudelle Satakunnassa. Hinta voidaan nähdä vahvuutena, jos asiakkaita hankitaan maakunnan ulkopuolelta. 6

7 Talonrakentamisen yrityksille tärkeintä asiakastyytyväisyys ja ammattitaitoinen henkilökunta Talonrakennusalalla asiakastyytyväisyys taataan laadukkaan työn kautta. Jos yrityksellä on laadukkaan lopputu loksen tekijän maine, asiakkaista ei tarvitse pahemmin kilpailla. Hyvän tekijän maine voidaan saavuttaa vain ammattitaitoisen ja luotettavan henkilökunnan avulla. Tärkeänä menestystekijänä nähtiin myös monipuolisuus. Sen avulla asiakkaalle pystytään tarjoamaan kokonaisvaltaisempaa palvelua, kun urakan eri osat voidaan teettää yhden yrityksen työntekijöiden voimin. Kannattavuus para nee joutoaikaa ja urakan kokonaisaikaa minimoimalla. Tuote- ja palvelukehitys nähdään erityisenä haasteena. Kannattavuuden ohella myös maksukyky koettiin tärkeäksi tekijäksi. Metallirakenteiden ja niiden osien valmistuksen menestyksen takana osaava työvoima Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus -toimialan yritysjohtajat katsoivat tärkeimmäksi kriittiseksi menestystekijäksi osaavan työvoiman. Haastateltujen yritysten tuotteet ovat erittäin korkealaatuisia ja tuotteiden korkea laatu edellyttää myös korkeatasoista osaamista työntekijöiltä. Tuotteiden korkeaa laatutasoa pidettiin toimialan kilpailukyvyn kannalta erittäin tärkeänä. Toisena kriittisenä menestystekijänä nousi esiin yhteistyö muiden toimialan yritysten kanssa. Yritysten ei kannata pyrkiä tekemään kaikkea itse, vaan ostamalla tarvittavaa osaamista toiselta yritykseltä toimialan yritykset voivat keskittyä omaan erikoisosaamiseensa. Tämä taas johtaa korkeampaan erikoistumiseen ja tuotteiden laadun jatkuvaan nousemiseen. Vanhoista kilpailijoista on siis tullut yhteistyökumppaneita. Lisäksi menestystekijäksi koettiin kustannustehokkuus ja tätä kautta saavutettava tuottavuuden nousu. Tuotteiden ja palvelun korkea laatu keskeistä puutarhakaupassa Satakunnan alueen puutarhayrityksissä (koristekasvien ja taimien vähittäiskauppa) yhtenä merkittävimpänä kriittisenä menestystekijänä nähdään tuotteiden korkea laatu. Myös tuotteiden hyvällä saatavuudella ja monipuolisella tuotevalikoimalla katsotaan olevan suuri merkitys alalla menestymisessä. Alalle mahdollisuuksia tuo kuluttajien piha- ja puutarhainnostuksen jatkuva kasvu. Asiakkaat kuitenkin kaipaavat ideoita ja neuvoja pihoja ja parvekkeita somistaessaan, joten ammattitaitoinen palvelu koetaan keskeiseksi menestystekijäksi puutarhamyymälöissä. Kun puutarha-alalla eletään alalle tyypillisesti vahvasti sesongeissa, nähdään myös kyky reagoida kuluttajien vaihteleviin tarpeisiin vuoden eri ajankohtina olennaisena menestymisen kannalta. Tulevaisuudessa haasteita alalle asettaa kiristyvä kilpailu puutarhamyynnin lisääntyessä kovaa vauhtia päivittäistavarakaupoissa. Myös korkeat tuotantokustannukset nähdään jossain määrin uhkana, etenkin kohoava energian hinta. Osaltaan rajalliset markkinat asettavat rajoitteensa alan kasvulle Satakunnassa. Tavarakuljetuksiin kaivataan nuorta työvoimaa Satakunnassa tieliikenteen tavarakuljetusalan kysyntä kasvaa suuremmaksi kuin alan tarjonta. Työntekijöiden niukkuus vaikuttaa suoraan käytettävän kaluston vähyyteen, jolloin toimivuus heikkenee. Alan työntekijät vanhenevat eikä uusia tekijöitä ole tulossa tarpeeksi alalle erityisesti nuorten muuttaessa pois maakunnasta. Oikean henkilöstön palkkaaminen on yksi alan haasteista. Kuljetus on palveluala, jonka menestyminen on riippuvaista muiden alojen menestymisestä. Suomen vahva talouskasvu kasvattaa edelleen kuljetusalan kysyntää, jolloin uusia tekijöitä tarvitaan alalle. Erityisesti investoinnit rakennuksiin ja maarakentamiseen työllistävät kuljetusalaa. Satakunnan vahva teollisuus on myös aina antanut vakaan pohjan kuljetusalalle. Toisaalta teollisuuden rakenne muuttuu elektroniikka- ja sähköteollisuuden kasvaessa yhä kevyemmäksi. Tämän seurauksena kuljetuskilometrit kasvavat, mutta kuljetustonnit pienenevät. Lisätietoja: professori Heli Hookana, 7

8 TEOLLISUUS Teksti: Saku Vähäsantanen Neljännesvuosimuutos-% Teollisuuden poikkeuksellisen myönteinen kehitys jatkui yhä Satakunnassa, sen sijaan kehitys hiipui Suomessa keskimäärin. Satakunnassa liikevaihto nousi vuoden 2007 tammi kesäkuussa 17,6 % vuodentakaisesta vastaavasta ajanjaksosta. Jokainen teollisuudenhaara pää- 10 % 8% si kasvu-uralle ja erityisesti 6% teknologiateollisuuden kehitys oli huippuluokkaa lyöden 2% 4% aikaisempia ennätyksiä. Koko maassa kasvu jäi 7,4 %:iin - 2% 0% pääosin teknologiateollisuuden vaisumman kehityksen - 6% - 4% vuoksi. Kasvu hiipui hieman - 8% molemmilla alueilla huhti kesäkuussa vuoden alkuun verrattuna. laisista teollisuusyrityksistä keskimäärin 62 % kasvatti liikevaihtoaan tammi kesäkuussa ja yli 15 % kasvoi 43 %. Teollisuudessa maksetun palkkasumman kasvu nopeutui hieman sekä Satakunnassa että maassa keskimäärin. Palkat kasvoivat tasaisesti vuoden ensimmäisellä puoliskolla Satakunnassa 4,4 % ja koko maassa 3,9 % vuotta aiemmasta. Tähän on vaikuttanut henkilöstömäärän selvä kasvu, sillä teollisuudessa työskenteli Satakunnassa alkuvuonna 3,3 % vuotta aiempaa enemmän henkilöstöä ja kasvu kiihtyi vuoden puoliväliä kohti (I nelj. 2,1 % ja II nelj. 4,5 %). I/1998 I/1999 I/2000 I/2001 I/2002 I/2003 I/2004 I/2005 I/2006 I/2007 Teollisuuden henkilöstömäärän kehitys Satakunnassa TEKNOLOGIATEOLLISUUS Teknologiateollisuuden korkeasuhdanne voimistui edelleen vuoden 2007 tammi kesäkuussa täysien tilauskantojen ja korkean hintatason ansiosta. Satakunnassa liikevaihto kasvoi peräti 37,3 % vuotta aiemmasta, mutta koko maassa kasvu jäi keskimäärin 13,5 %:iin. Luvut eivät sisällä telakoiden tietoja. Satakunnassa erityisesti metallien jalostus sekä kone- ja metallituoteteollisuus olivat kovassa vedossa, mutta myös elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus oli hyvässä iskussa. Satakunnassa erityisesti tammi maaliskuun kasvu oli huippulukemissa (43,2 %), mutta kehitys tasaantui hieman toisella neljänneksellä (32,4 %). Koko maassa tapahtui myös vastaavanlaista hiipumista, mutta hyvin lievästi. Satakunnassa toisella vuosineljänneksellä kasvuun pääsi kuitenkin % yrityskannasta verrattuna ensimmäisen neljänneksen 62 %:iin. Sama päti myös yli 15 % kasvaneisiin yrityksiin, joiden osuus kohosi 47 %:sta %:iin vuoden edetessä. Satakunnassa kasvu on yhä ollut lähes täysin yli 20 henkilöä työllistävien yritysten varassa. Niiden kasvuvaikutus kuitenkin heikkeni kesää kohti mentäessä, joten tämä selittää osaltaan liikevaihdon kasvun hidastumista. Teknologiateollisuuden myönteinen liikevaihdon kehitys heijastui myös alalla maksettuun palkkasummaan, jonka kasvu voimistui loppuvuodesta. Satakunnan tammi kesäkuun kasvu (7,5 %) vuotta aiemmasta ylitti maan keskimääräisen (4,8 %). Kasvu myös jakaantui melko tasaisesti vuosineljännesten välille. Teknologiateollisuuden (pl. telakat) viennin arvon nousu kiihtyi huippulukemiin Satakunnassa. Kasvua kirjattiin 59,9 % vuoden ensimmäisellä puolis Koneet ja laitteet Metallituotteet Sähkötekniset Metallit. keskim. Metallien jalostus Teknologiateollisuuden liikevaihdon kehitys Satakunnassa ja koko maassa (2000=) Metalliteollisuuden alatoimialojen palkkasumman kehitys Satakunnassa (2000=) 8

2 2004 marraskuu SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät

2 2004 marraskuu SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät 2 2004 marraskuu SATAKUNNAN talous nykytila ja lähiajan näkymät YLEISTÄ Satakunnan yritysten liikevaihto lähti alkuvuonna nopeahkoon kasvuun. Kasvu palautti maakunnan koko maan kehitystä vastaavalle kasvu-uralle.

Lisätiedot

5 kesäkuu 2005 SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät

5 kesäkuu 2005 SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät 5 kesäkuu 2005 SATAKUNNAN talous nykytila ja lähiajan näkymät 1 SATAKUNNAN TALOUS 5 kesäkuu 2005 YLEISTÄ Satakunnan yritysten yhteenlasketun liikevaihdon kasvu jatkui melko nopeana viime vuoden loppupuolella.

Lisätiedot

SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät

SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät 27.5.2015 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö saku.vahasantanen@utu.fi 050 520 0780 LIIKEVAIHTO Satakunnan

Lisätiedot

Satakunnan elinvoima ja kilpailukyky

Satakunnan elinvoima ja kilpailukyky Satakunnan elinvoima ja kilpailukyky 11.2.2014 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö saku.vahasantanen@utu.fi 050 520 0780 2 Satakunnan väestökehitys 3 Satakunnan

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON ALUETALOUSKATSAUS kesä 2007

POHJOIS-SAVON ALUETALOUSKATSAUS kesä 2007 1 POHJOIS-SAVON ALUETALOUSKATSAUS kesä 2007 2 Tiivistelmä Ohjelmakausi 2000-2006 piristi a Yritysten liikevaihdon kasvu lähes saavutti koko maan kasvuvauhdin. Kasvu on tällä vuosikymmenellä nopeutunut

Lisätiedot

ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT

ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT KESKI-SUOMEN ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT 1 2013 KESKI-SUOMESSA MAHDOLLISUUDET SEKÄ PAREMPAAN ETTÄ HEIKOMPAAN NUOREKAS JYVÄSKYLÄ SÄILYTTÄNYT VETOVOIMANSA JOUTSAN SEUTU VIREÄ JA VAHVISTUVA JÄMSÄN SEUDUN MATKAILUINVESTOINNIT

Lisätiedot

Pirkanmaan talous 2011. Toimialojen nykytila ja näkymät

Pirkanmaan talous 2011. Toimialojen nykytila ja näkymät Pirkanmaan talous 2011 Toimialojen nykytila ja näkymät Pirkanmaa on All Bright! Pirkanmaan talous 2011, toimialojen nykytila ja näkymät Sisältö 2 Pirkanmaa on All Bright! 3 Pirkanmaan liikevaihto löysi

Lisätiedot

Suhdannekatsaus, kevät 2010

Suhdannekatsaus, kevät 2010 Tutkimusyksikkö Suhdannekatsaus, kevät 21 Kansainväliset suhdannenäkymät...1 Suomen metalliteollisuuden näkymät... 3 suomen metalliteollisuuden taloudellinen tilanne... 5 palkkakehitys... 6 metalliteollisuuden

Lisätiedot

Aikajana. Keski-Suomen

Aikajana. Keski-Suomen 2 KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN KEHITYSKUVA 4 KESKI-SUOMEN TALOUDEN RAKENNE 6 KESKI-SUOMEN AVAINALAT 8 KESKI-SUOMEN TOIMIALARYHMÄT 9 KESKI-SUOMEN PLUSSAT, MIINUKSET JA KYSYMYSMERKIT 10 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri kevät

Pk-yritysbarometri kevät Pk-yritysbarometri kevät Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj, Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri kevät 2011 EsipuhE Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ... 2. 2 Pohjois-Savon kehityskuva... 14

TIIVISTELMÄ... 2. 2 Pohjois-Savon kehityskuva... 14 Syksy 2012 Sisällysluettelo: TIIVISTELMÄ... 2 1 Aluetalous Pohjois-Savossa... 4 1.1 Liikevaihto... 4 1.2 Vienti... 6 1.3 Palkkasumma... 8 1.4 Työllisyys ja väestö... 10 1.5 Maakuntien vertailua... 13 2

Lisätiedot

Alueelliset talousnäkymät keväällä 2010

Alueelliset talousnäkymät keväällä 2010 Alueelliset talousnäkymät keväällä 2010 Alueelliset talousnäkymät Jouko Nieminen 1/2010 TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Alueelliset talousnäkymät

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 www.temtoimialapalvelu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Alueelliset kehitysnäkymät

Lisätiedot

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007 tesipuhe Suomen Yrittäjät ja Finnvera Oyj tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa sekä tämän kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa valtakunnallisena raporttina

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS

KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS K A T S A U S 1 2014 KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS: BIO-, DIGI- & OSAAMISTALOUS? KYBERTURVALLISUUDESTA UUDENLAISTA LIIKETOIMINTAA JYVÄSSEUDULLE? MATKAILUSTA UUSIA TYÖPAIKKOJA JÄMSÄN

Lisätiedot

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2013

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2013 Raportteja 32 2013 Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2013 Seuranta- ja ennakointitietoa työvoimakoulutuksen suunnitteluun Ahlgren-Holappa Johanna Andolin Mikael Joutsensaari Riikka Niskanen Annamari Niskavirta

Lisätiedot

II /2012. Elinkeinoelämän näkymät heikkenivät Jämsän seudulla Keuruun seudulla vankka usko tulevaisuuteen. Tarkastelussa

II /2012. Elinkeinoelämän näkymät heikkenivät Jämsän seudulla Keuruun seudulla vankka usko tulevaisuuteen. Tarkastelussa KESKI-SUOMEN TYÖTTÖMYYDEN R AKENNE PAIKK ATIETO VASTAA KYSYMYKSIIN MITÄ, MISSÄ ja MILLOIN KAUPPAKAMARIN VALIOKUNTA- VALLANKUMOUS UUDISTUNUT KESKISUOMI.INFO KESKI-SUOMEN ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT II /212

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS

KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS K A T S A U S 1 2015 1 KUVAT JA GRAAFINEN SUUNNITTELU JAN LUSTIG KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS K A T S A U S 1 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO REAGOINNISTA RAKENNEMUUTOKSEN ENNAKOINTIIN...

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus 12.10.2011. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne

Kymenlaakson toimialakatsaus 12.10.2011. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 4 5 6 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 Liikenne 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: Tulevaisuuden työvoima Kymenlaaksossa

Lisätiedot

5.11.2012 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2012 2013

5.11.2012 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2012 2013 5.11.212 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 212 213 MARRASKUU 212 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 212 213 Tekijä VTT Expert Services Oy PL 345, 3311 Tampere Puh. 2 722 111 Painopaikka Tampere, marraskuu 212 Kannen

Lisätiedot

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2014 2015

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2014 2015 4.11. PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2015 Forecon Oy päivämäärä: 4.11. tekijät: Markku Riihimäki ja Liisa Jaakkonen Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2015 Tekijä Forecon Oy Hermiankatu

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2014

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2014 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2014 www.toimialapalvelu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2014 Alueelliset kehitysnäkymät 1/2014

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

Pk-yrityksen tilinpäätös 1999

Pk-yrityksen tilinpäätös 1999 Pk-yrityksen tilinpäätös 1999 Suomi ja Ruotsi Pk-yrityksen liikevaihdon kasvu, % 12 1 8 6 4 2-2 -4 93 Ruotsi 94 Suomi 9 96 97 98 99 Ruotsi Suomi Sisällys Esipuhe 3 Korkeasuhdanne jatkuu pohjoisissa naapurimaissa

Lisätiedot

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun

Lisätiedot

TEM-analyyseja 16/2009

TEM-analyyseja 16/2009 TEM-analyyseja 16/2009 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN LYHYEN AIKAVÄLIN TALOUS- JA TYÖMARKKINAENNUSTE Syksy 2009 Johanna Alatalo - Ilkka Nio Mika Tuomaala ISSN 1797-5271 ISBN 978-952-227-258-4 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana

Keski-Suomen Aikajana 2 keski-suomen maakunnan kehityskuva 4 keski-suomen talouden rakenne 6 keski-suomen kärkiklusterit 8 Keski-Suomen toimialaryhmät 9 Keski-Suomen plussat, miinukset ja kysymysmerkit 10 Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2012

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2012 Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2012 Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2012 Alueelliset kehitysnäkymät 2/2012 Jouko Nieminen TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite

Lisätiedot

jptaloushallinnon palvelut

jptaloushallinnon palvelut jptaloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työvoima- ja elinkeinokeskus Finpro

Lisätiedot

Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012

Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012 Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012 Logistiikka alan suhdannetilanne ja näkymät Laura Leppänen Elisa Holma Sakari Kajander Turun yliopisto

Lisätiedot