9 kesäkuu SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "9 kesäkuu 2007. SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät"

Transkriptio

1 9 kesäkuu 2007 SATAKUNNAN talous nykytila ja lähiajan näkymät

2 YLEISTÄ Teksti: Saku Vähäsantanen Talouskehitys jatkui vahvana myös loppuvuonna Satakunnan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 14,2 % vuoden 2006 heinä joulukuussa edellisvuoden vastaavasta ajasta. ssa kasvua kirjattiin kymmenen prosenttia. Satakunnassa kasvun taustalla on metalli- ja kemianteollisuuden, rakentamisen sekä palveluiden suotuisana jatkunut kehitys. Talouden palkkasumman kasvu pysytteli neljässä prosentissa. Viennin veto jatkui vahvana. Satakunnan yritysten suhdannenäkymät ovat edelleen myönteiset. Suhdannekuva Maailmantalouden kasvun ennustetaan jatkuvan entisissä lukemissa. Viime vuonna kasvu ylsi suunnilleen 5,5 prosenttiin ja kuluvana vuonna kasvun arvioidaan olevan lähellä viittä prosenttia. Kasvun painopiste on edelleen kehittyvillä alueilla mm. Aasiassa ja Itä-Euroopassa. Aikaisemmista peloista huolimatta myös Yhdysvaltojen talouden ennustetaan jatkavan kasvuaan, tosin vain runsaan kahden prosentin vauhdilla. Huolimatta asuntomarkkinoilla havaituista ongelmista työllisyys on jatkanut kohentumistaan ja yksityinen kulutus on säilynyt vahvana. Viime vuonna vajaan kolmen prosentin kokonaistuotannon kasvun saavuttaneen euroalueen talouskasvuksi ennakoidaan tänä vuonna runsasta kahta prosenttia. Suomessa talouskasvun arvioidaan tasaantuvan tänä ja ensi vuonna kolmen prosentin luokkaan, kun viime vuonna yllettiin 5,5 %:n kasvuun. Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) toukokuun suhdannebarometrin mukaan suhdanteet ovat pysyneet vahvoina, eikä heikkenemistä ole odotettavissa ainakaan ennen syksyä. Maan kaikilla päätoimialoilla odotukset ovat tavallista myönteisempiä. Teollisuuden tuotanto on kasvanut, tilauskannat ovat vahvistuneet ja ovat muutenkin normaalia suurempia. Rakentamisen kehitys on ollut mallikasta, mutta työvoimasta on koettu olevan pulaa. Palveluissakin suhdanteet ovat jatkuneet tavallista parempina. Lounais-Suomen alueella teollisuuden ja rakentamisen kehitys on ollut suotuisaa ja lähiajan näkymät ovat edelleen myönteisiä. Palveluissa suhdannetilanne on tavanomaista parempi ja suhdanteiden arvioidaan pysyvän ennallaan, joskin odotukset ovat maan keskiarvoa varovaisempia. Suomen yrittäjien ja Finnveran huhtikuisen pk-yritysten suhdannebarometrin mukaan maan pk-sektorin suhdannenäkymät ovat edelleen vahvat, mutta paranemista ei ole tapahtunut viime syksystä. 52 % pk-yrityksistä arvioi suhdanteiden pysyvän ennallaan ja 41 % ennustaa niiden vahvistuvan. Näkymät ovat pysyneet suotuisina kaikilla toimialoilla, mutta rakentamisen odotukset suhdanteiden paranemisesta ovat laskeneet, kun taas palveluissa ne ovat keskivertoa valoisammat. Satakunnan pk-yritysten suhdanneodotukset ovat maan keskiarvoa hieman heikommat, mutta ovat kuitenkin kohentuneet viime syksystä. Maakunnan pk-yrityksistä 39 % ennakoi suhdanteiden edelleen kohentuvan ja 7 % niiden heikkenevän lähimmän vuoden aikana. Satakunnassa näkymät ovat koko maata valoisampia investoinneissa, viennin arvossa, vakavaraisuudessa ja tuotekehityspanostuksissa. Henkilökunnan määrässä, liikevaihdossa ja kannattavuudessa odotukset ovat keskivertoa kehnommat. Satakunnassa odotukset ovat kuitenkin kaikkien osatekijöiden suhteen positiivisia, kuten koko maassakin keskimäärin. Satakunnassa pkyritysten pahimmiksi kehittämisen esteiksi koetaan kustannustasoon liittyvät tekijät sekä resurssitekijät, kuten pula ammattitaitoisesta työvoimasta. Talouskehitys jatkui Satakunnassa loppuvuonna menestyksekkäänä metalliteollisuus, rakentaminen ja palvelut kehityksen kärkiä 2 Vuoden 2006 heinä joulukuun talouskehitykseen Satakunnassa on merkittävästi vaikuttanut metalliteollisuuden liikevaihdon tuntuva kasvu, jota on siivittänyt metallien korkea hintataso. Kasvu on ollut ripeää myös kemianteollisuudessa. Pitkän linjan menestyjän, rakennusalan, liikevaihto kääntyi uudelleen kasvu-uralle. Maakunnan palvelusektorillakin on ollut havaittavissa myönteistä värinää, sillä etenkin liike-elämän palveluissa saavutettiin huomattava kasvu, joka osittain juontuu rakennusteknisten suunnittelupalveluiden menestyksestä yleisen rakennusalan noususuhdanteen myötä. n talouden kehityksessä on ollut samat suuntaviivat. Tilastokeskuksen tuoreimpien suhdannetietojen mukaan kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi Satakunnassa 14,2 % vuoden 2006 heinä joulukuussa edellisen vuoden vastaavasta ajasta. Viimeinen vuosineljännes oli hieman kolmatta menestyksekkäämpi. Suunnilleen 55 % Satakunnan yrityksistä kasvatti liikevaihtoaan ja keskimäärin vajaa 36 % saavutti yli 15 %: n kasvun. ssa päästiin vastaavalla ajanjaksolla kymmenen prosentin kasvuun siten, että kolmannen neljänneksen liikevaihdon kasvu oli hieman vuoden loppua vauhdikkaampaa. Satakunnan päätoimialoista kaikkien muiden paitsi elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksen liikevaihto kasvoi vuoden 2006 jälkimmäisellä puoliskolla edellisvuoden vastaavasta ajasta. Kasvu oli koko maata kovempaa ja muutenkin mallikasta koko teollisuudessa ja metalliteollisuudessa yhteensä, kemikaalien sekä kumi- ja muovituotteiden valmistuksessa, metallien jalostuksessa, koneja metallituoteteollisuudessa, liike-elämän palveluissa sekä kaikilla toimialoilla yhteensä. Myös rakennusalan kehitys oli suotuisaa, vaikka kasvu jäi Satakunnassa hieman alle maan keskimääräisen. Osaamiskeskusalojenkin (mm. ICT, automaatio ja elektroniikka) kasvu nopeutui alkuvuodesta. Kohtuullisen hyvään kasvuun yllettiin Satakunnassa myös elintarviketeollisuudessa ja metsäteollisuudessa. Satakunnan palvelusektorin valopilkku oli liike-elämän palvelut, johon kuuluvat erityyppiset rakennustekniset suunnittelupalvelut ovat rakennusalan imussa lähteneet kovaan nousuun. Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon kasvu jäi koko maata hitaammaksi, mutta huomion-

3 Liikevaihdon kehitys Satakunnassa ja koko maassa (2000=) 9 kesäkuu 2007 Yleistä 2 Satakunnan elintarvikeklusterin kehittäjiä 5 Onko satakuntalaisissa yrityksissä tuloksentekokykyä? 6 Teollisuus 8 Rakentaminen 13 Palvelut 14 arvoista on kuitenkin majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihdon kääntyminen selvälle kasvu-uralle myös Satakunnassa. Satakunnan talouden kehitykseen on merkittävästi vaikuttanut metalliteollisuuden liikevaihdon tuntuva kasvu Talouden palkkasumman kehitys jatkui entisissä lukemissa, sillä kasvuksi kirjattiin Satakunnassa 4,1 % ja koko maassa 4,3 % vuoden 2006 heinä joulukuussa vuoden 2005 vastaavaan aikaan verrattuna. Molemmilla alueilla kasvu jäi heinä syyskuussa kolmen prosentin tienoille, kun taas loka joulukuussa yllettiin jo yli viiden prosentin kasvuun. Palkkasumman kasvu oli Satakunnassa erittäin nopeaa (20,1 %) telakoilla täysien tilauskantojen ansiosta. Kasvu oli nopeaa myös rakentamisessa (8,4 %), liike-elämän palveluissa (7,7 %) sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa (5,9 %). Palkkasumma laski Satakunnassa kemikaalien sekä kumi- ja muovituotteiden valmistuksessa, metallien jalostuksessa sekä elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksessa pääosin henkilöstövähennysten vuoksi. Kaikilla muilla toimialoilla kasvu oli korkeintaan kohtalaista. Satakunnassa palkkasumman kasvu oli maan keskiarvoa nopeampaa koko teollisuudessa yhteensä, elintarviketeollisuudessa, metallien jalostuksessa (laskua vähemmän), metallituotteiden valmistuksessa, rakentamisessa, majoitus- ja ravitsemistoiminnassa sekä telakoilla. Katsauksessa liikevaihdon, palkkasumman ja viennin kehitystä on kuvattu Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tuottamilla indeksisarjoilla. Indeksisarjat kuvaavat tarkasteltavan muuttujan (esim. liikevaihto) kehitystä suhteessa perusvuoteen Indeksisarjojen tulkinnassa olennaista on, minkä kahden ajankohdan välistä kehitystä arvioidaan. Esimerkiksi mitä alemmalta (perusvuotta alemmalta) tasolta indeksisarja lähtee vuonna 1995, sitä nopeampaa kasvu on ollut vuosien välisenä aikana. Trendikuvioiden tarkastelussa on lisäksi huomioitava, että niiden loppuosa saattaa tarkistua (revisoitua) tulevien kuukausitietojen päivittämisen jälkeen. Muut katsauksessa esitetyt tilastotiedot perustuvat Tilastokeskuksen ja Satakunnan TE-keskuksen tuottamiin tilastoihin. Katsauksessa on hyödynnetty myös eri toimialajärjestöjen ja ennustelaitosten asiantuntemusta. TEKSTI: Saku Vähäsantanen, Anne Arvola, Stefan Ehrstedt, Heli Hookana, Nelli Karinen, Saara Kesti, Jani-Petri Laamanen, Merja Mannelin, Tuomas Mettomäki, Paula Saarto, Henna Simberg JULKAISIJAT: TuKKK Porin yksikkö, liitto, Satakunnan TE-keskus, Satakunnan Yrittäjät ry, Satakunnan kauppakamari, Prizztech Oy, Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy TAITTO: Mainostoimisto 400 kepposta Oy Liikevaihdon vuositasot toimialoittain Satakunnassa (0 ), vuoden 2006 luvut ovat suuntaa-antavia. Toimialan nimi Elintarviketeollisuus Puu- ja paperiteollisuus Kemikaalien sekä kumi- ja muovituotteiden valm Metallien jalostus Koko metalliteollisuus Metallituotteiden valmistus pl. koneet ja laitteet Koneiden ja laitteiden valmistus Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus Koko teollisuus Rakentaminen Tukku- ja vähittäiskauppa Majoitus- ja ravitsemistoiminta Liike-elämän palvelut OSKE-ryhmä: ICT, automaatio ja elektroniikka Muu kulkuneuvojen valm. (TOL 35); sis.telakat Kaikki toimialat luvuista puuttuu TOL 30 Konttori- ja tietokoneiden valmistus vuosilta , vuosien 2005 ja 2006 tiedot ovat arvioita. 2OSKE-ryhmän luvut ovat arvioita. 3

4 Viennin veto jatkui Teollisuuden viennin arvo jatkui voimakasta kasvuaan myös loppuvuonna 2006 erityisesti Satakunnassa, kun verrokkina on edellisvuoden vastaava aika. Mutta toisin kuin alkuvuonna, loppuvuoden mainio kehitys juontui lähes täysin metalliteollisuuden viennin arvon hurjasta noususta, sillä metsäteollisuuden vienti ei enää juuri kasvanut. Kasvun takana on osittain metallien korkea hintataso. Satakunnan teollisuuden viennin kasvuprosentiksi muodostui 29,7 % ja viimeinen vuosineljännes oli kolmatta menestyksekkäämpi. ssa vastaava prosentti oli 16, eikä vuosineljännesten välillä ollut merkittävää eroa. % Koko teollisuus 40 % Metsäteollisuus 30 % Metalliteollisuus 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Viennin muutos Satakunnassa edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä Myönteinen työllisyyskehitys jatkuu Teksti: Merja Mannelin ja Jani-Petri Laamanen Vuoden takaiset positiiviset työmarkkinanäkymät ovat toteutuneet ja Satakunnan työllisyystilanteen koheneminen on jatkunut. Maakunnan talouden yleinen noususuhdanne ja telakoiden hyvä työtilanne näkyy yritysten henkilöstömäärän kasvuna. Henkilöstömäärät ovat olleet keskimäärin kasvussa, vaikka viime vuonna maakunnas- 6 % 8 % sa käytiinkin useita yt-neuvotteluja. Yt-neuvottelujen piiris- 4 % 2 % sä oli viime vuonna noin 0 työntekijää, joista noin puolet 0 % irtisanottiin. Kuitenkin Tilastokeskuksen suhdannetilastojen -2 % -4 % mukaan kaikkien toimialojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä kasvoi Satakunnassa heinä -6 % joulukuussa prosentin verran edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Voimakkainta kasvu oli edelleen rakentamistoiminnassa (4 %). Palvelualoilla kasvua syntyi 2,6 % ja teollisuudessa 1,1 %. Neljännesvuosimuutos-% Työttömien määrä on vähentynyt maakunnassa vuoden takaisesta noin 12 %, mikä on enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Hyvään tilanteeseen vaikuttaa osittain myös lomautusten voimakas vähentyminen. Työttömyys on edelleen laskenut kaikilla aloilla. Suhteellisesti suurinta vähentyminen on ollut kuljetusalalla. Myös palveluissa, hallinto- ja toimistotyössä, kaupallisella alalla sekä teollisuudessa on työllistyminen ollut voimakasta. I/1998 I/1999 I/2000 I/2001 I/2002 I/2003 I/2004 I/2005 I/2006 Henkilöstömäärän kehitys Satakunnassa, kaikki toimialat Meri- ja laivateollisuudessa on tällä hetkellä täystyöllisyys ja henkilöstöä on lisätty tasaiseen tahtiin. Rakennustoiminta on edelleen erittäin vilkasta muutenkin kuin Olkiluodon ansiosta. Olkiluodossa lisätään työvoimaa voimakkaasti kevään aikana, ja halua näyttäisi olevan erityisesti kotimaisen työvoiman määrän kasvattamiseen. Elintarviketeollisuuden tilanne on toistaiseksi hyvä, vaikka uhkia onkin näkyvissä. Kaupan alalla on odotettavissa kasvua, vaikka alalla käydään pudotuspeliä markkinaosuuksista. Hyvistä näkymistä huolimatta alueella on käyty melkoisesti myös yt-neuvotteluja. Viime vuonna suurimmat irtisanomiset koskivat paperiteollisuutta, koneiden ja laitteiden valmistusta sekä elintarvikkeiden ja juomien valmistusta. Viimeisimmän tilaston mukaan Satakunnan TE-keskuksen alueella oli maaliskuussa työttömiä työnhakijoita vajaat 11 ja työttömien osuus työvoimasta oli 10,2 %. Lomautettuna oli vajaat 0 henkeä. Työttömien määrä on laskenut vuoden takaisesta yli hengellä. Lomautettuja oli 200 vähemmän kuin vuosi sitten. Hyvän työmarkkinakehityksen voidaan olettaa edelleen jatkuvan Satakunnassa, mikä on tosin ehdollista yleisen talouskehityksen suotuisuudelle. Tämän vuoden alkupuolella yt-neuvottelujen piiriin on tullut noin henkeä, mikä saattaa hieman hidastaa työllisyyden kohenemista. Työttömyyden voidaan odottaa jatkossakin alenevan jo eläköitymisenkin seurauksena. Elinkeinoelämän keskusliiton sekä Yrittäjien ja Finnveran tuoreimpien barometrien mukaan alueen yritykset odottavat henkilöstömääriensä kasvun jatkuvan. EK:n barometrin mukaan Lounais-Suomen yritysten työllisyysnäkymät ovat pysyneet hyvinä ja ovat kutakuinkin Suomen alueiden keskimääräisellä tasolla. Palveluyritysten näkymät ovat barometrin mukaan kohentuneet. Myös Yrittäjien ja Finnveran pk-yritysbarometri ennakoi henkilöstömäärien suotuisan kehityksen jatkumista Satakunnassa. Eri barometrit ja selvitykset antavat ristiriitaisen kuvan siitä, riittääkö maakunnassa työvoimaa yritysten tarpeisiin. EK:n barometrin mukaan työvoiman saatavuus koetaan hieman aiempaa pahempana kapeikkona Lounais-Suomessa, etenkin palvelualoilla. Pk-yritysbarometrin mukaan taas työvoiman saatavuusongelma ei ole Satakunnassa pahentunut, ja pula ammattitaitoisesta työvoimasta on maakunnassa samaa tasoa kuin maassa keskimäärin. Sen sijaan Työministeriön tekemän selvityksen mukaan työvoimatoimistoissa avoinna olevien paikkojen täyttäminen on Satakunnassa merkittävästi vaikeampaa kuin maassa keskimäärin. 4

5 Satakunnan vakaa elintarvikesektori vastannut hyvin toimialan haasteisiin Satakunnan elintarvikesektorin liikevaihdon kasvu vaihtui vuoden 2006 aikana liki valtakunnan keskiarvon mukaiselle kasvu-uralle. Satakunnan elintarvikesektorin suhteellinen asema Suomessa on kuitenkin työntekijämäärällä mitattuna vahvistunut, sillä muualla maassa elintarvikesektorin työpaikat ovat vähentyneet, kun taas Satakunnassa työpaikkojen määrä on pysynyt jokseenkin ennallaan. Elintarvikeala onkin luonteeltaan melko stabiili moniin suhdanneherkempiin toimialoihin verrattuna. Maakunnan elintarvikesektori on pystynyt vastaamaan hyvin markkinoiden muutosten tuomiin haasteisiin. laisyritykset, joiden joukossa on myös alan valtakunnallisia kärkiyrityksiä, ovat mukautuneet hyvin kuluttajien muuttuviin tarpeisiin panostamalla esimerkiksi helppokäyttöisiin elintarvikkeisiin ja valmisruokiin. Ulkomaisen ruoan halpatuonti on puolestaan jakanut kuluttajia entistä selvemmin hinta- ja laatutietoisiin ostajaryhmiin. Toisaalta elintarvikealan kansainvälistyminen on avannut satakuntalaisillekin toimijoille uusia markkinoita Suomen lähinaapureista. Pyhäjärvi-instituutti tukee sektorin kehittämistyötä Eteläisessä Satakunnassa Eurassa sijaitsevan Pyhäjärvi-instituutin tehtävänä on toimia elintarviketalouden kehittäjänä toteuttaen täydennyskoulutusta sekä tutkimus- ja kehityspalveluja. Instituutti tekee tiivistä yhteistyötä alueen alkutuottajien, jalostus- ja elintarvikeyrittäjien sekä muiden kehittäjäorganisaatioiden kanssa Satakunnan elintarviketalouden kehittämiseksi. Tällä hetkellä instituutissa on käynnissä seitsemän erilaista alan kehittämisprojektia, kuten esimerkiksi Tulevaisuuden elintarvikeosaajat, Elintarvikeketjun laatu ja turvallisuus, Kasvisklusterin kehittämisohjelma sekä Rauman seudun aluekeskusohjelmaan kuuluva Elintarvikeklinikka. SATAKUNNAN ELINTARVIKEKLUSTERIN KEHITTÄ JIÄ Teksti: Stefan Ehrstedt Tulevaisuuden elintarvikeosaajat -projektissa on kyse satakuntalaisen elintarvikeosaamisen tason nostamisesta. Tavoitteena on ollut kehittää erikokoisten yritysten henkilöstön osaamista, kuten esimerkiksi elintarviketurvallisuutta, tuotekehitystä ja työyhteisön johtamistaitoja, kertoo instituutin toiminnanjohtaja Erkki Salomaa. Pieniäkään yrityksiä ei ole unohdettu sillä instituutti on järjestänyt projektin puitteissa myös yrittäjäkoulutusta elintarvikealan pienyrittäjille. Kolme vuotta jatkunut projekti päättyy vuoden 2007 syksyyn mennessä, mutta uuttakin on luvassa. Sama projekti ei jatku, mutta samoihin teemoihin liittyviä projekteja kyllä tulee. Jatkossa projektit tulevat kuitenkin todennäköisesti olemaan entistä tarkemmin yrityskohtaisten tarpeiden mukaan räätälöityjä, Salomaa toteaa. Toinen pienyrittäjien työtä hyödyntävä projekti on ollut Elintarvikeketjun laatu ja turvallisuus -hanke, jossa on pyritty parantamaan muuttuneen lainsäädännön seurauksena entisestään tiukentuneita elintarvikeketjun laatuvaatimuksia. Suomen elintarviketurvallisuuden taso on ollut jo entuudestaan EU:n keskiarvoa parempi, mutta pienyrittäjien keskuudessa on silti ollut tilausta yhteiselle laadun kehittämistyölle instituutin kaltaisen kehittäjäorganisaation kanssa, Salomaa sanoo. EU-ohjelmien hanketuki hyödyllistä kehitystyössä EU-ohjelmien mahdollistama hanketuki on ollut hyödyllinen lisä kehittämistyössä. EAKR- ja ESR -varat sekä maaseutuohjelma ovat osaltaan tukeneet sekä koko toimialaa että Pyhäjärvi-instituuttia kehittämisen toteuttajaorganisaationa. EU-ohjelmat eivät kuitenkaan varsinaisesti ohjaa instituutin strategista linjaa vaan luovat meille uudenlaisia mahdollisuuksia, Salomaa sanoo. Instituutin toimintastrategia, joka sisältää elintarviketalouden rinnalla vesistötoimialan, kehittyy Salomaan mukaan jatkossa nykyisen kaltaisena huomioiden kuitenkin toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Selkeimmin instituutin strategia heijastelee vuosille suunnattua Satakunnan elintarvikealan kehittämisohjelmaa. Satafood elintarvike-, bioja ympäristöalan asiantuntija Huittisista käsin toimiva Satafood Kehittämisyhdistys ry on paitsi elintarviketeknologian, myös bio- ja ympäristöteknologian asiantuntijapalvelujen tuottaja. Elintarvikepuolella palvelumme liittyvät prosessi- ja tuotekehitykseen sekä laadunhallinnan ja liiketoiminnan kehittämiseen, kertoo Satafoodin toimitusjohtaja Eila Törmä. Verkostomainen yhteistyö muiden asiantuntijatahojen, kuten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa, on Satafoodin kaltaiselle kehittäjäorganisaatiolle tärkeä toimintamuoto. Samoin EU-ohjelmien mahdollistama hanketuki on ollut hyvin merkityksellisessä asemassa. Satafoodin tehtävä on toimia kevyesti hallinnoituna välikätenä, joka kanavoi julkisia kehitysrahoja yritysten käyttöön, Törmä toteaa. 5

6 Onko satakuntalaisissa yrityksissä tuloksentekokykyä? Teksti: Anne Arvola (yleiset talonrakennustyöt), Heli Hookana (johdanto), Nelli Karinen (puutarha-ala), Saara Kesti (tavarakuljetus), Tuomas Mettomäki (metallituotteiden valmistus), Paula Saarto (tilitoimistot) ja Henna Simberg (leipomoala) Porin Kauppiassäätiön tuella toteutettava tilinpäätösanalyysien tutkimussarja jatkuu kuuden opiskelijan pro gradu -projekteina. Käynnissä oleva tutkimusryhmä tuottaa toimialatietoa tavarakuljetus-, puutarha-, rakennus-, metallituotteiden valmistus-, leipomo- sekä tilitoimistoaloilta. Väliraportit ovat juuri valmistuneet. Loppuraportit muotoutuvat vuoden 2007 lopulla. Tarkasteltujen alojen taloudellinen tilanne vaikuttaa keskimäärin kohtuulliselta, joltain osin jopa hyvältä, maan keskiarvoon verrattuna. Kaikilla aloilla kehitystä varjostavat kuitenkin erittäin heikot yritykset. Tuottavuutta sekä tuote-, palvelu- ja toimintaprosessi-innovaatioita kaivattaisiin laajalti tulevaisuuden tuloksentekokyvyn turvaamiseksi. Tasaisen kehityksen tilitoimistot Satakunnan taloudelliselta menestykseltään tasaisilla tilitoimistoilla on ollut keskimäärin hyvät taloudelliset toimintaedellytykset tarkasteluajanjaksolla vuosina n kehityksestä ollaan kuitenkin hieman jäljessä, mikä saattaa johtua Satakunnan alhaisesta hintatasosta. Tarkasteluajanjaksolla satakuntalaisten tilitoimistojen kannattavuus on kuitenkin ollut kasvusuunnassa. Myös rahoitusasema on hyvällä tasolla. Vuonna 2003 Satakunnassa toimivien tilitoimistojen velkaantumisaste nousi hieman, mutta suunta muuttui heti seuraavana vuonna kohti parempaa. Samaan aikaan maksuvalmiuden tunnusluvut nousivat aikaisempia vuosia korkeammalle tasolle. Samankaltaista positiivista kehitystä ei ole tapahtunut koko maan tasolla. Rakentamisen toimialalla menee hyvin myös Satakunnassa Yleisen talonrakentamisen toimialan satakuntalaiset pienet ja keskisuuret yritykset ovat menestyneet kohtalaisen hyvin vuosina tunnuslukujen keskiarvojen mukaan mitattuna. Yritysten kasvu on ollut tasaista: liikevaihto on kasvanut ja henkilöstön määrä on lisääntynyt vuosittain. laisilla yrityksillä on kuitenkin henkilöstöä keskimäärin enemmän kuin rakentamisen toimialan pie nillä ja keskisuurilla yrityksillä yleensä. Koko Suomen rakentamisen toimialan pienet ja keskisuuret yritykset ovat onnistu neet kasvattamaan liikevaihtoaan lisäämättä henki löstön määrää. Alhai semman työnte kijämäärän johdosta näiden yritysten liike vaihto/henkilö on tarkastelu jakson alussa ollut melkein puolitoistakertainen satakuntalaisiin yrityk siin verrattuna. laisten toimialan yritysten maksuvalmius on ollut erinomaisella tasolla. Vakavaraisuuden tunnuslukujen perusteella voidaan sanoa, että satakuntalaisilla yrityksillä on myös rahoitusrakenne ollut kunnossa: oman ja vieraan pääoman suhde on ollut hyvä. Kannattavuuden tunnusluvut ovat kuitenkin hieman laskeneet tarkastelujakson aikana. Tähän on osaltaan ollut vaikuttamassa korkoprosentin tasainen kasvu. Ennakkotietojen mukaan rakentamisen toimialan liikevaihto on vuosina 2005 ja 2006 kasvanut, tosin hitaammin kuin tarkastelujakson aikana. Rakentamisen näkymät koko Suomessa ovat edelleen suotuisat lähi vuosille: työllisyys paranee, tulot kasvavat ja kuluttajien luottamus on hyvä. Uhkina nähdään ammattityövoiman pula ja kohoavat rakennuskustannukset. 6

7 Maailmantaloudesta vetoapua metallituotteiden valmistukseen Globaaleilla markkinoilla toimivien metallituotteita valmistavien yritysten kehityksen taustalla heijastuu selkeästi maailmantalouden tilanne: laskusuhdanne hidasti kasvua vuoteen 2003 saakka, minkä jälkeen liikevaihdon muutosprosentti on kääntynyt nousuun myös Satakunnassa. laisten metallituotteita valmistavien yritysten kannattavuus on ollut tarkastelujaksolla hyvällä tai tyydyttävällä tasolla. Erityisesti taloudelliselta tilaltaan heikommat yritykset näyttävät saaneen talouden nousukaudesta vetoapua heikkoon kannattavuuteensa. Myös rahoitustilanne on kohtuullisen hyvä. laisten metallituotteita valmistavien yritysten vakavaraisuus on omavaraisuusasteella mitattuna parempi kuin alalla keskimäärin ja velkaisuuden kehitys on tasaista. Myös juoksevien maksuvelvoitteiden hoitamista kuvaavat maksuvalmiuden tunnusluvut vaikuttavat olevan kokonaisuudessaan hyvällä tasolla. Keskimäärin hyvästä taloudellisesta tilanteesta huolimatta alalla on kuitenkin useita heikommin menestyviä yrityksiä. Leipomoiden kannattavuus koetuksella Satakunnassa laisten leipomoiden taloudellinen kehitys on ollut tarkastellulla periodilla vuosina heikompaa koko toimialaan suhteutettuna. Erityisenä huolenaiheena on kannattavuus: Satakunnassa kannattavuus on keskimäärin kiihtyvässä laskusuunnassa, kun taas koko maan tasolla ei ole havaittavissa suurta vaihtelua. Myös toimialan kasvu liikevaihdon kehityksellä mitattuna on Satakunnassa laskusuunnassa. ssa toimialan kasvu on pysynyt periodin aikana melko vakaana, mutta myös pientä nousua on ollut havaittavissa. Rahoitusasema on kuitenkin vielä hyvällä tasolla sekä Satakunnassa että koko maassa. ssa maksuvalmius on jopa heikompi kuin Satakunnassa. Kuljetusala vakaa Satakunnassa Tavarakuljetusalan yritykset Satakunnassa, kuten Suomessa yleisestikin, ovat enimmäkseen pieniä, alle viiden henkilön yrityksiä. Tarkasteluaikana vuosina satakuntalaiset yritykset ovat olleet henkilöstömäärältään hieman pienempiä kuin tavarakuljetusalan yritykset yleisesti Suomessa. Kuitenkin liikevaihdolla tarkasteltuna satakuntalaisten yritysten tilanne on parantunut vuosi vuodelta. Koko Suomessa toimiala on todettavissa kehitykseltään vakaaksi, mutta kannattavuus on hieman laskenut. Satakunnassa yritysten kannattavuus on ollut hieman muuta maata heikommalla tasolla, mutta se on kuitenkin noussut hieman vuosi vuodelta. Rahoitusasema on koko maassa maksuvalmiuden osalta hyvällä tasolla, mutta vakavaraisuus on tyydyttävä. Vakavaraista puutarhataloutta Satakunnassa Suomalaisessa puutarhataloudessa vaikuttava nopea rakennemuutos (viljelijöiden ikärakenne, uudistuva viljelytekniikka ja yhdentyvät EU-markkinat) on asettanut haasteita koko toimialalle ja etenkin sen kannattavuudelle. laisissa puutarhayrityksissä kannattavuus onkin joutunut koetukselle: kehitys on ollut vuosina negatiivista, mutta se on kuitenkin pysynyt vielä tyydyttävällä tasolla koko maan tavoin. Toimialan yritysten kyky selviytyä maksuvelvoitteistaan on sen sijaan pysytellyt kohtuullisen hyvänä tutkimusjaksolla niin Satakunnassa kuin koko Suomessakin. Kuluttajat ovat kuitenkin suhtautuneet myönteisesti kotimaisiin puutarhatuotteisiin. Satakunnassa puutarhatuotannon omavaraisuus on pysynyt korkealla tasolla, jopa korkeammalla kuin koko maassa keskimäärin. Kotimaista puutarhataloutta vaivaava velkaantuneisuuskaan ei näy merkittävästi satakuntalaisissa yrityksissä. Lisätietoja: professori Heli Hookana, tai 7

8 TEOLLISUUS Teksti: Saku Vähäsantanen Teollisuuden liikevaihdon hyvin suotuisa kehitys jatkui myös vuoden 2006 heinä joulukuussa, kun verrokkina on vuoden 2005 vastaava ajanjakso. Satakunnassa kasvuprosentti kohosi 19,8:aan siten, että viimeisen vuosineljänneksen kasvu (21,7 %) oli hieman kolmatta ripeämpää (17,8 %). Koko maan tasollakin päästiin 13,3 %:iin ja, toisin kuin Satakunnassa, vuosineljännesten kehitys oli lähellä toisiaan. Satakunnassa hyvään kehitykseen on vaikuttanut teknologiateollisuuden, erityisesti metallien jalostuksen, kova veto. Loppuvuonna Satakunnan teollisuusyrityksistä 56 % kasvatti liikevaihtoaan ja yli 15 % kasvaneita oli lähes 40 %. Palkkasumma kasvoi kuitenkin Neljännesvuosimuutos-% 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % -4 % -6 % -8 % I/1998 I/1999 I/2000 I/2001 I/2002 I/2003 I/2004 I/2005 I/2006 Teollisuuden henkilöstömäärän kehitys Satakunnassa huomattavasti maltillisemmin: Satakunnassa saavutettiin vuoden 2006 jälkipuolella 3,3 %:n ja koko maassa 2,3 %:n kasvu vuotta aiemmasta. Sekä Satakunnassa että koko maassa palkkasumma kasvoi viimeisellä vuosineljänneksellä selvästi kolmatta ripeämmin. Teollisuuden henkilöstömäärä pysytteli Satakunnassa kolmannella neljänneksellä samoissa lukemissa kuin vuotta aiemmin, mutta vuoden lopussa määrä kasvoi jo lähes 2,5 %. Kokonaiskasvu vuoden jälkimmäisellä puoliskolla oli 1,1 %. TEKNOLOGIATEOLLISUUS Teknologiateollisuudessa vallitsi voimakas noususuhdanne vuoden 2006 loppupuolella, sillä liikevaihdon kasvu nopeutui Teknologiateollisuuden liikevaihdon ja viennin arvo kasvoivat rajusti vuoden 2006 loppupuolella Satakunnassa 28 %:iin edellisvuoden vastaavasta ajasta. Luku ei sisällä telakoita. Kasvun takana on mm. värimetallien rajusti kohonneet hinnat ja muutenkin korkea tuotannon taso. n tasollakin kehitys oli suotuisaa, sillä kasvua kertyi 14,8 % heinä joulukuussa vuoden 2005 loppupuoleen verrattuna. ssa neljänneksien kehitys oli lähes samanlaista, mutta Satakunnassa kasvu voimistui hieman vuoden loppua kohden. Satakunnassa vajaat % teknologiateollisuuden yrityksistä (pl. telakat) kasvatti liikevaihtoaan ja yli 15 % kasvaneita oli runsaat 40 % vuoden 2006 jälkimmäisellä puoliskolla. Kasvuvaikutus oli maakunnassa luonnollisesti suurin yli 20 henkilöä työllistävillä yrityksillä. Palkkasumman kehitys oli sen sijaan huomattavasti liikevaihtoa vaisumpaa, koska Satakunnassa kasvu jäi vajaaseen ja koko maassa reiluun kahteen prosenttiin heinä joulukuussa 2006 vuotta aiemmasta. Kolmannella neljänneksellä palkkasumma pysytteli lähes edellisvuoden tasolla, mutta vuoden loppua kohden kasvu kiihtyi vajaaseen viiteen prosenttiin molemmilla alueilla. Teknologiateollisuuden viennin arvo (pl. telakat) kasvoi Satakunnassa rajusti vuoden 2006 heinä joulukuussa edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta mm. värimetallien ennätyskorkeiden hintojen ansiosta. Kasvua kirjattiin kokonaisuudessaan 36,3 % (III nelj. 32,7 % ja IV nelj. 40,3 %). Teknologiateollisuus ry:n mukaan alan vienti oli vuonna 2006 euromääräisesti runsaat 10 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Tilauskehityksen perusteella Teknologiateollisuus ry arvioi koko maan teknologiateollisuuden liikevaihdon olevan alkuvuonna 2007 korkeampi kuin vuotta aiemmin. Tilauskannan arvo oli koko maassa joulukuun 2006 lopussa 14 % korkeampi kuin vuotta aiemmin, mutta hieman pienempi kuin syyskuun lopussa. Tilauskannan kasvun pysähtyminen enteileekin liikevaihdon kasvun hidastumista loppuvuodesta. METALLIEN JALOSTUS Metallien jalostuksen liikevaihdon kasvu kiihtyi edelleen huippulukemiin vuoden 2006 heinä joulukuussa, kun vertailuajankohta on vuoden 2005 vastaava periodi. Kasvua on osaltaan voimistanut loppuvuonna rajusti noussut ja uusiin ennätyksiin kivunnut värimetallien hintataso. Teknologiateollisuus ry:n mu- 8

10 marraskuu 2007. SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät

10 marraskuu 2007. SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät 10 marraskuu 2007 SATAKUNNAN talous nykytila ja lähiajan näkymät YLEISTÄ Teksti: Saku Vähäsantanen Satakunnan talouden huippuvire jatkui myös vuoden 2007 tammi kesäkuussa. Kaikkien päätoimialojen liikevaihdon

Lisätiedot

2 2004 marraskuu SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät

2 2004 marraskuu SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät 2 2004 marraskuu SATAKUNNAN talous nykytila ja lähiajan näkymät YLEISTÄ Satakunnan yritysten liikevaihto lähti alkuvuonna nopeahkoon kasvuun. Kasvu palautti maakunnan koko maan kehitystä vastaavalle kasvu-uralle.

Lisätiedot

5 kesäkuu 2005 SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät

5 kesäkuu 2005 SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät 5 kesäkuu 2005 SATAKUNNAN talous nykytila ja lähiajan näkymät 1 SATAKUNNAN TALOUS 5 kesäkuu 2005 YLEISTÄ Satakunnan yritysten yhteenlasketun liikevaihdon kasvu jatkui melko nopeana viime vuoden loppupuolella.

Lisätiedot

SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät

SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät 27.5.2015 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö saku.vahasantanen@utu.fi 050 520 0780 LIIKEVAIHTO Satakunnan

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON ALUETALOUSKATSAUS kesä 2007

POHJOIS-SAVON ALUETALOUSKATSAUS kesä 2007 1 POHJOIS-SAVON ALUETALOUSKATSAUS kesä 2007 2 Tiivistelmä Ohjelmakausi 2000-2006 piristi a Yritysten liikevaihdon kasvu lähes saavutti koko maan kasvuvauhdin. Kasvu on tällä vuosikymmenellä nopeutunut

Lisätiedot

Satakunnan elinvoima ja kilpailukyky

Satakunnan elinvoima ja kilpailukyky Satakunnan elinvoima ja kilpailukyky 11.2.2014 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö saku.vahasantanen@utu.fi 050 520 0780 2 Satakunnan väestökehitys 3 Satakunnan

Lisätiedot

Pirkanmaan talous 2011. Toimialojen nykytila ja näkymät

Pirkanmaan talous 2011. Toimialojen nykytila ja näkymät Pirkanmaan talous 2011 Toimialojen nykytila ja näkymät Pirkanmaa on All Bright! Pirkanmaan talous 2011, toimialojen nykytila ja näkymät Sisältö 2 Pirkanmaa on All Bright! 3 Pirkanmaan liikevaihto löysi

Lisätiedot

Alueelliset talousnäkymät keväällä 2010

Alueelliset talousnäkymät keväällä 2010 Alueelliset talousnäkymät keväällä 2010 Alueelliset talousnäkymät Jouko Nieminen 1/2010 TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Alueelliset talousnäkymät

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri kevät

Pk-yritysbarometri kevät Pk-yritysbarometri kevät Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj, Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri kevät 2011 EsipuhE Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana

Keski-Suomen Aikajana 2 keski-suomen maakunnan kehityskuva 4 keski-suomen talouden rakenne 6 keski-suomen kärkiklusterit 8 Keski-Suomen toimialaryhmät 9 Keski-Suomen plussat, miinukset ja kysymysmerkit 10 Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Lisätiedot

Aikajana. Keski-Suomen

Aikajana. Keski-Suomen 2 KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN KEHITYSKUVA 4 KESKI-SUOMEN TALOUDEN RAKENNE 6 KESKI-SUOMEN AVAINALAT 8 KESKI-SUOMEN TOIMIALARYHMÄT 9 KESKI-SUOMEN PLUSSAT, MIINUKSET JA KYSYMYSMERKIT 10 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

Lisätiedot

Suhdannekatsaus, kevät 2010

Suhdannekatsaus, kevät 2010 Tutkimusyksikkö Suhdannekatsaus, kevät 21 Kansainväliset suhdannenäkymät...1 Suomen metalliteollisuuden näkymät... 3 suomen metalliteollisuuden taloudellinen tilanne... 5 palkkakehitys... 6 metalliteollisuuden

Lisätiedot

ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT

ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT KESKI-SUOMEN ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT 1 2013 KESKI-SUOMESSA MAHDOLLISUUDET SEKÄ PAREMPAAN ETTÄ HEIKOMPAAN NUOREKAS JYVÄSKYLÄ SÄILYTTÄNYT VETOVOIMANSA JOUTSAN SEUTU VIREÄ JA VAHVISTUVA JÄMSÄN SEUDUN MATKAILUINVESTOINNIT

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 www.temtoimialapalvelu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Alueelliset kehitysnäkymät

Lisätiedot

Pk-yrityksen tilinpäätös 1999

Pk-yrityksen tilinpäätös 1999 Pk-yrityksen tilinpäätös 1999 Suomi ja Ruotsi Pk-yrityksen liikevaihdon kasvu, % 12 1 8 6 4 2-2 -4 93 Ruotsi 94 Suomi 9 96 97 98 99 Ruotsi Suomi Sisällys Esipuhe 3 Korkeasuhdanne jatkuu pohjoisissa naapurimaissa

Lisätiedot

5.11.2012 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2012 2013

5.11.2012 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2012 2013 5.11.212 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 212 213 MARRASKUU 212 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 212 213 Tekijä VTT Expert Services Oy PL 345, 3311 Tampere Puh. 2 722 111 Painopaikka Tampere, marraskuu 212 Kannen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ... 2. 2 Pohjois-Savon kehityskuva... 14

TIIVISTELMÄ... 2. 2 Pohjois-Savon kehityskuva... 14 Syksy 2012 Sisällysluettelo: TIIVISTELMÄ... 2 1 Aluetalous Pohjois-Savossa... 4 1.1 Liikevaihto... 4 1.2 Vienti... 6 1.3 Palkkasumma... 8 1.4 Työllisyys ja väestö... 10 1.5 Maakuntien vertailua... 13 2

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, II / 2007 YRITYSTEN LUKUMÄÄRÄ, LIIKEVAIHTO JA HENKILÖSTÖ TOIMIALOITTAIN TILANNE HUHTIKUUSSA 2007

KANTA-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, II / 2007 YRITYSTEN LUKUMÄÄRÄ, LIIKEVAIHTO JA HENKILÖSTÖ TOIMIALOITTAIN TILANNE HUHTIKUUSSA 2007 KANTA-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, II / 7 YRITYSTEN LUKUMÄÄRÄ, LIIKEVAIHTO JA HENKILÖSTÖ TOIMIALOITTAIN TILANNE HUHTIKUUSSA 7 13.9.7 SISÄLTÖ Päätelmät 3 Johdanto 5 Yritysten lukumäärä 6 Liikevaihto 1 Henkilöstömäärä

Lisätiedot

II /2012. Elinkeinoelämän näkymät heikkenivät Jämsän seudulla Keuruun seudulla vankka usko tulevaisuuteen. Tarkastelussa

II /2012. Elinkeinoelämän näkymät heikkenivät Jämsän seudulla Keuruun seudulla vankka usko tulevaisuuteen. Tarkastelussa KESKI-SUOMEN TYÖTTÖMYYDEN R AKENNE PAIKK ATIETO VASTAA KYSYMYKSIIN MITÄ, MISSÄ ja MILLOIN KAUPPAKAMARIN VALIOKUNTA- VALLANKUMOUS UUDISTUNUT KESKISUOMI.INFO KESKI-SUOMEN ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT II /212

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus 12.10.2011. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne

Kymenlaakson toimialakatsaus 12.10.2011. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 4 5 6 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 Liikenne 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: Tulevaisuuden työvoima Kymenlaaksossa

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2014

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2014 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2014 www.toimialapalvelu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2014 Alueelliset kehitysnäkymät 1/2014

Lisätiedot

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2014 2015

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2014 2015 4.11. PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2015 Forecon Oy päivämäärä: 4.11. tekijät: Markku Riihimäki ja Liisa Jaakkonen Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2015 Tekijä Forecon Oy Hermiankatu

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2012

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2012 Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2012 Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2012 Alueelliset kehitysnäkymät 2/2012 Jouko Nieminen TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite

Lisätiedot

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS

KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS K A T S A U S 1 2014 KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS: BIO-, DIGI- & OSAAMISTALOUS? KYBERTURVALLISUUDESTA UUDENLAISTA LIIKETOIMINTAA JYVÄSSEUDULLE? MATKAILUSTA UUSIA TYÖPAIKKOJA JÄMSÄN

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2013

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2013 Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2013 Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2013 Alueelliset kehitysnäkymät 1/2013 Jouko Nieminen TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN. Ajankohtaiskatsaus seudun kehitykseen 7.6.2007. Helsinki-Vantaan lentoasemalta lähtevät lentomatkustajat kohteittain v.

HELSINGIN SEUDUN. Ajankohtaiskatsaus seudun kehitykseen 7.6.2007. Helsinki-Vantaan lentoasemalta lähtevät lentomatkustajat kohteittain v. HELSINGIN SEUDUN SUUNNAT 2/27 VÄESTÖ Luonnollinen väestönkasvu ja muuttovoitto lisäsivät väestöä yhtä paljon ALUETALOUS Tuotanto kasvanut selvästi koko maata nopeammin HYVINVOINTI Omaisuusrikoksissa huomattavaa

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS

KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS K A T S A U S 2 2014 1 KUVAT JA GRAAFINEN SUUNNITTELU JAN LUSTIG KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS K A T S A U S 2 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO MAAKUNNAN TILA JA KEHITYSNÄKYMÄT... 5 JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS

KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS K A T S A U S 1 2015 1 KUVAT JA GRAAFINEN SUUNNITTELU JAN LUSTIG KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS K A T S A U S 1 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO REAGOINNISTA RAKENNEMUUTOKSEN ENNAKOINTIIN...

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot