ETELÄ-SAVON ALUETALOUSKATSAUS 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ-SAVON ALUETALOUSKATSAUS 2016"

Transkriptio

1 1 TRENDIKATSAUS 2/2016 ( ) TULEVAISUUSLOIKKA ETELÄ-SAVON ENNAKOINTIHANKE ETELÄ-SAVON ALUETALOUSKATSAUS 2016 KATSAUS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN ALUETALOUDEN KEHITYKSEEN Etelä-Savon aluetalouskatsauksessa tarkastellaan maakunnan tilaa ja kehitystä viimeisimpien saatavilla olevien, aluetaloutta kuvaavien tilastoaineistojen valossa. Aineistona on käytetty Tilastokeskuksen tuottamia liikevaihtoa, vientiä ja henkilöstömäärän kehitystä kuvaavia indeksisarjoja. Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun kuukausitason indeksit mittaavat tarkasteltavan muuttujan muutosta suhteutettuna perusvuoden tasoon. Indeksisarjoissa käytetään perusvuotta 2010 (2010=100) tammikuun 2013 tiedoista alkaen. Tilaston lähdeaineistona on verohallinnon kausiveroaineisto, jota on täydennetty Tilastokeskuksen omalla tiedonkeruulla sekä vuositilastoilla. Maakuntatasoisen tiedon ohella katsauksessa tarkastellaan erikseen myös Etelä-Savon seutukuntien eli Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan seutukuntien kehitystä. Katsauksen tarkastelun aikajänne on yritysten liikevaihtoindeksin osalta vuodesta 2010 vuoden 2016 maaliskuulle ja henkilöstömäärän osalta vuodesta 2010 vuoden 2016 huhtikuulle. Koko talouden (toimialat A-X) kehityksen lisäksi katsauksessa tarkastellaan päätoimialojen kehitystä. Päätoimialat ovat teollisuus, rakentaminen, tukku- ja vähittäiskauppa sekä muut palvelut*. Päätoimialojen lisäksi katsauksessa tarkastellaan kuuden Etelä-Savon kannalta keskeisen alatoimialan kehitystä. Teollisuuden osalta tarkasteluun valitut toimialat ovat puutuoteteollisuus, elintarviketeollisuus, muiden koneiden ja laitteiden valmistus sekä metallituotteiden valmistus. Palveluiden osalta keskitytään taas Etelä-Savon matkailu- ja ravitsemisalan sekä yksityisten terveys ja sosiaalipalvelujen kehitykseen. Jälkimmäisen osalta tarkastellaan vain henkilöstömäärän kehitystä. Katsauksen ovat koonneet Etelä-Savon maakuntaliiton Tulevaisuusloikka hankkeen ennakointiasiantuntijat Etelä-Savon maakuntaliiton Tulevaisuusloikka ennakointihankkeessa (ESR). *muut palvelut: H Kuljetus- ja varastointi, I Majoitus- ja ravitsemistoiminta, J Informaatio ja viestintä, L Kiinteistöalan toiminta, M ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, N Hallinto ja tukipalvelutoiminta, R taiteet, viihde ja virkistys, S muu palvelutoiminta

2 2 SISÄLTÖ 1. Tiivistelmä 2. Koko talous 3. Teollisuus 3.1 Elintarviketeollisuus 3.2 Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus 3.3 Metallituotteiden valmistus 3.4 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 4. Rakentaminen 5. Kauppa 6. Palvelualat 6.1 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 6.2 Yksityiset terveys ja sosiaalipalvelu 7. Seutukuntien suhdannekehitys 7.1 Liikevaihdon kehitys 7.2 Henkilöstön kehitys 7.3 Teollisuuden vienti 8. Tuoteseloste 9. Liitteet Miltä Etelä- Savon aluetalouden viimeisin kehitys näyttää?

3 3 1TIIVISTELMÄ Vuosi 2015 ei vielä tuonut käännettä parempaan, alkuvuodesta taloudessa piristymisen merkkejä Vuoden 2015 aikana maakunnan yritysten kehitys jatkui vaisuhkona, eikä liikevaihdossa vielä ylletty kasvuun. Etelä-Savossa yritysten liikevaihto laski edelliseen vuoteen verrattuna prosentin ja koko maassa lähes saman verran, 0,9 %. Vuoden loppua kohti yritysten liikevaihdon kehityssuunta kuitenkin parani ja vuoden 2016 alussa päästiin jo kasvun puolelle (+3,3 %). Koko maassa vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihdon kasvu jäi Etelä-Savoa vaisummaksi (+0,1 %). Vuosi 2015 oli miinusmerkkinen myös henkilöstömäärän kehityksen suhteen. Henkilöstömäärä heikkeni maakunnassa vuoden jokaisella neljänneksellä ja laski vuositasolla 2,1 prosenttia edellisvuodesta. Laskusuunta jatkui myös kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, kun henkilöstömäärä supistui viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 1,5 prosenttia. Vuoden 2016 huhtikuussa laskua kertyi 0,7 prosenttia. Etelä-Savon seutukunnista liikevaihto kasvoi vuonna 2015 ainoastaan Savonlinnan seutukunnassa, jossa yritysten liikevaihto oli prosentin vuotta 2014 parempi. Mikkelissä yritysten liikevaihto laski edellisvuodesta 1,5 prosenttia ja Pieksämäellä 2,3 prosenttia. Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto kasvoi koko maakunnassa: Mikkelissä 2,5 %, Pieksämäellä 1,7 % ja Savonlinnassa 6,7 % vuoden 2015 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Yritysten henkilöstömäärä laski edellisvuodesta vuonna 2015 kaikissa Etelä-Savon seutukunnissa. Eniten henkilöstömäärä laski Mikkelin seutukunnassa -2,6 prosenttia. Savonlinnassa laskua vuoden 2014 tasoon oli -2,1 prosenttia ja Pieksämäellä -1,2 prosenttia. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä laskusuunta henkilöstömäärän kehityksessä jatkui (Mikkeli -0,7 %, Savonlinna -2,6 %, Pieksämäki -2,1).

4 4 Rakentaminen ja palvelut kasvoivat, kaupassa ja teollisuudessa laskua Vuonna 2015 Etelä-Savon yritysten liikevaihto kasvoi päätoimialoista koko maan tavoin rakentamisessa (+4,4 %) sekä muissa palveluissa* (+2,4 %). Koko maassa vuosimuutosprosentit olivat hieman paremmat, rakentamisessa +6,6 prosenttia ja palveluissa +3,1 prosenttia. Heikointa liikevaihdon kehitys vuonna 2015 oli taas kaupan alalla, jossa liikevaihto supistui vuodesta ,7 prosenttia. Koko maassa kaupan liikevaihto laski hieman vähemmän, -2,7 prosenttia. Vaikka palvelualan liikevaihto kokonaisuudessaan kasvoi Etelä-Savossa vuonna 2015, ei siihen lukeutuvalla majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialalla kasvua vielä syntynyt. Alan henkilöstömäärä laski edellisvuodesta 5,7 prosenttia ja liikevaihto 2,3 %. Koko maassa majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto kasvoi vuonna ,1 prosenttia. Myös Etelä-Savon yksityisissä terveys- ja sosiaalialan yrityksissä henkilöstömäärä laski hieman vuonna 2015 edellisvuodesta (-1,9 %). Etelä-Savon teollisuuden yritysten liikevaihto laski vuonna 2015 edellisvuodesta 2,3 prosenttia. Koko maassa pudotusta edellisvuodesta syntyi hieman enemmän, - 3,5 prosenttia. Katsauksessa tarkastelussa olleista, neljästä teollisuuden alatoimialasta plussan puolelle liikevaihdon vuosimuutosprosentissa päästiin Etelä-Savossa vuonna 2015 elintarviketeollisuudessa, jossa liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 4,0 prosenttia (koko maa -2,9 %). Puutuoteteollisuudessa liikevaihto laski edellisvuodesta 2,2 % (koko maa -1,2 %), muiden koneiden ja laitteiden valmistuksessa 6,9 prosenttia (koko maa +2,2 %) ja metallituotteiden valmistuksessa 3,6 prosenttia (koko maa +0,2 %). Henkilöstömäärän kehityksessä teollisuuden aloista hienoiseen kasvuun päästiin vuonna 2015 niin ikään elintarvikkeiden valmistuksessa, jossa henkilöstömäärä kasvoi vajaan prosentin (+0,9 %) vuodesta Myös muiden koneiden ja laitteiden valmistuksessa henkilöstömäärän kasvuprosentti jäi vuonna 2015 niukasti plussalle (0,7 %). Henkilöstömäärä laski vuonna 2015 metallituotteiden valmistuksessa (-5,1 %) ja puutuoteteollisuudessa (-3,3 %). Etelä-Savon teollisuuden vientiliikevaihto on kehittynyt koko maata paremmin koko katsauksen tarkastelujakson vuodesta 2010 vuoden 2016 alkuun. Vuonna 2015 teollisuuden vienti jäi Etelä-Savossa 0,5 prosenttia edellisvuotta pienemmäksi. Koko maassa vientiliikevaihto laski taas 4,3 prosenttia. Puutuotteiden valmistusta lukuun ottamatta (-1,5 %) vienti kasvoi Etelä-Savossa vuonna 2015 kaikilla katsauksessa tarkastelussa olleilla teollisuuden alatoimialoilla. Elintarvikkeiden valmistuksessa kasvua edellisvuodesta oli peräti 36,5 prosenttia (koko maa -8,6 %), metallituotteiden valmistuksessa 19,0 prosenttia (koko maa -9,4 %) ja muiden koneiden ja laitteiden valmistuksessa +9,0 prosenttia (koko maa 0,1 %). Seuduittain tarkasteltuna vuosi 2015 oli viennin suhteen paras Savonlinnan seutukunnassa, jossa vienti kasvoi vuositasolla 2,0 prosenttia. Mikkelissä ja Pieksämäellä kehitys jäi miinusmerkkiseksi; Mikkelissä laskua vuositasolla oli 2,6 prosenttia ja Pieksämäellä 4,4 prosenttia. Vuoden 2016 alussa liikevaihdossa ja viennissä piristymistä, erityisesti teollisuudessa hyvää kasvua Vuosi 2016 alkoi Etelä-Savon taloudessa liikevaihdon osalta hienoisen kasvun merkeissä. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä koko talouden liikevaihto kasvoi maakunnassa 3,3 prosenttia vuoden 2015 vastaavaan ajankohtaan verrattuna, koko maan kasvun jäädessä vielä lähelle nollaa (+0,1 %). Koko talouden liikevaihdon kasvusta huolimatta, jäivät vuoden ensimmäisen neljänneksen kasvuprosentit Etelä-Savossa rakentamisen (-7,7 %) ja kaupan (-2,0) päätoimialojen osalta miinusmerkkisiksi. Koko maassa rakentamisen kasvusuunta taas jatkui ja liikevaihto parani vuoden 2015 ensimmäiseen neljänteen verrattuna +6,6 prosenttia. Kaupan alalla alkuvuoden kasvuprosentti jäi myös koko maassa miinusmerkkiseksi (-0,8 %), mutta laskua ei ollut aivan yhtä paljon kuin Etelä-Savossa. Muissa palveluissa Etelä-Savon yritysten liikevaihto kasvoi kuluvan vuoden alussa (+5,3 %) taas hieman koko maata (+2,7 %) nopeammin. Myös majoitus ja ravitsemisalalla päästiin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä varoivaiseen, yhden prosentin kasvuun edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (koko maa +4,3 %). Myös alan henkilöstömäärä kasvoi aavistuksen (0,3 %) vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja huhtikuussa 2,3 prosenttia edellisvuoden huhtikuuhun verrattuna.

5 5 Parhaiten liikevaihto kasvoi alkuvuodesta Etelä-Savossa teollisuudessa, jossa kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta syntyi 10,4 prosenttia. Koko maassa teollisuuden liikevaihto taas laski vuoden alussa 3,3 prosenttia. Tarkastelun alla olevista teollisuuden alatoimialoista eniten, peräti +56,8 %, liikevaihto kasvoi muiden koneiden ja laitteiden valmistuksessa. Toiseksi parhaiten liikevaihto kehittyi elintarvikkeiden valmistuksessa (+9,2 %). Puutuoteteollisuudessa kasvua edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä oli 5,3 prosenttia. Metallituotteiden valmistuksessa liikevaihto taas supistui tammi-maaliskuussa -3,2 prosenttia. Myös teollisuuden vienti piristyi vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä. Etelä-Savossa kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 6,2 prosenttia. Koko maassa vienti taas laski runsaat 5 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Eniten vienti kasvoi Etelä-Savossa elintarvikkeiden valmistuksessa (+39,9 %, koko maa: -5 %). Metallituotteiden valmistuksessa vienti kasvoi 11,2 % (koko maa -0,4 %), puutuoteteollisuudessa +9,5 prosenttia (koko maa +8,1 %) ja muiden koneiden ja laitteiden valmistuksessa 3,9 prosenttia (koko maa -13,1 %). Seuduittain tarkasteluna teollisuuden vientiliikevaihto kehittyi alkuvuodesta parhaiten Savonlinnassa, jossa kasvua oli 13,3 prosenttia edellisvuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Myös Mikkelissä vienti kasvoi hieman alkuvuodesta (+1,9). Pieksämäellä alkuvuoden ensimmäinen neljännes jäi viennin osalta taas miinukselle 2,1 prosenttia. Henkilöstömäärän kasvuprosentit jäivät alkuvuodesta liikevaihtoa vaisummiksi. Katsauksessa tarkasteluun otetuista teollisuuden toimialoista elintarviketeollisuudessa kasvua oli eniten (+1,3 %). Majoitus ja ravitsemistoiminnassa kasvua vuoden ensimmäisellä oli 0,3 prosenttia ja muiden koneiden ja laitteiden valmistuksessa 0,1 prosenttia. Henkilöstömäärä laski vuoden ensimmäisellä neljänneksellä puutuoteteollisuudessa (-5,2 %) ja metallituotteiden valmistuksessa (-2,1 %). *muut palvelut: H Kuljetus- ja varastointi, I Majoitus- ja ravitsemistoiminta, J Informaatio ja viestintä, L Kiinteistöalan toiminta, M ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, N Hallinto ja tukipalvelutoiminta, R taiteet, viihde ja virkistys, S muu palvelutoimint

6 6 2 KOKO TALOUS Koko talous (kaikki toimialat A-X) Etelä-Savo 2014 Koko maa 2014 Henkilöstömäärä Toimipaikat Liikevaihto (1000 euroa) Lähde: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto 2015: Liikevaihto: -1,0 % Henkilöstö: -2,1 % 2016 ( ): Liikevaihto: +3,3 % Henkilöstö: -1,5 %, (huhtikuu ,7%) %) Liikevaihdossa piristymistä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Etelä-Savon talouden kehitys on ollut viime vuodet lievästi miinusmerkkistä. Vielä vuonna 2011 maakunnan yritysten liikevaihto ylsi 9,8 prosentin kasvuun edellisvuoteen verrattuna. Vuosina 2012 ja 2013 vastaava kasvu jäi 0,3 prosenttiin ja vuonna 2014 talouden liikevaihto painui miinuksen puolelle ja väheni edellisvuodesta 0,8 prosenttia. Vuonna 2015 talouden liikevaihto jatkoi laskuaan vuoden kolmannelle neljännekselle saakka; liikevaihto väheni ensimmäisellä neljänneksellä 0,8 prosenttia, toisella neljänneksellä 3,7 prosenttia ja kolmannella neljänneksellä 0,7 prosenttia vuotta aiemmista vastaavista ajanjaksoista. Viimeisellä neljänneksellä liikevaihdon kehitys kääntyi positiiviseksi ja kasvua kertyi 1,1 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. Koko vuonna 2015 liikevaihto väheni prosentin edellisvuodesta. Tarkastelujakson lopulla, vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä positiivinen kehitys jatkui, kun kasvu edellisvuoteen verraten oli 3,3 prosenttia. Koko maassa liikevaihdon kasvu jäi Etelä-Savoa vaatimattomammaksi 0,1 prosenttiin.

7 7 Maakunnittain vertailtuna vuonna 2015 parhaimpaan liikevaihdon kasvuun edellisvuoteen verrattuna yllettiin Lapin maakunnassa (+3,8 %), Päijät-Hämeessä (+1,8 %) sekä Pirkanmaalla (+1,2 %). Heikoimmat kasvuprosentit olivat taas Kainuussa (-6,3 %), Uudellamaalla (-2,9 %) sekä Etelä-Karjalassa (-2,2 %). Vuoden 2016 ensimmäistä vuosineljännettä tarkasteltaessa nopeinta kasvu edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna oli taas Kainuussa (+7,6 %), Keski-Suomessa (+5,1 %) sekä Etelä-Savossa (+3,3 %). Rakennusala ja palvelut kasvattivat liikevaihtoaan eniten vuonna 2015 Päätoimialoittain tarkasteltuna parhaiten liikevaihto kasvoi Etelä-Savossa vuonna 2015 rakennusalan yrityksissä, joissa kasvua syntyi vuositasolla 4,4 prosenttia. Myös koko maassa rakennusalalla liikevaihdon kasvu oli päätoimialoista nopeinta (+6,6 %). Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä kasvu ei kuitenkaan Etelä- Savossa enää jatkunut vaan Etelä-Savon rakennusalan yritysten liikevaihto painui 7,7 prosentin verran edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienemmäksi. Etelä- Savoa, Pohjanmaata ja Kainuuta lukuun ottamatta rakennusalan liikevaihto kasvoi koko muussa maassa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Muut palvelut (H, I, J, L, M, N, R, S) oli rakentamisen lisäksi ainoa liikevaihdoltaan koko maassa (+3,1 %) ja Etelä-Savossa (+2,4 %) vuonna 2015 kasvanut päätoimiala. Kasvu jatkui koko maassa myös vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä. Etelä-Savossa kasvuprosentti vuoden 2015 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna oli 5,3 prosenttia, mikä on maakunnista kolmanneksi korkein. Liikevaihdoltaan heikoimmin päätoimialoista Etelä-Savossa kehittyi vuonna 2015 tukku- ja vähittäiskauppa (-3,7 %). Koko maassa pudotusta ei ollut aivan yhtä paljoa (-2,6 %). Alan kehitys on jatkunut Etelä-Savossa synkkänä myös vuonna Ensimmäisellä vuosineljänneksellä yritysten liikevaihto putosi 2,2 prosenttia edellisvuoden alkuvuoden tasosta (koko maa -0,8 prosenttia).

8 8 Teollisuuden liikevaihto laski vuonna 2015 edellisvuodesta Etelä-Savossa -2,3 prosenttia ja koko maassa hieman enemmän -3,5 prosenttia. Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä teollisuuden yritysten liikevaihto parantui edellisvuodesta Etelä-Savossa kuitenkin tuntuvasti: +10,4 prosenttia. Tämä on Kainuun jälkeen (+10,8 %) maakunnista korkein kasvuprosentti koko maassa. Koko maassa teollisuusyritysten liikevaihdon kasvuprosentti pysyi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä miinusmerkkisenä; -3,3 prosentissa. Teollisuuden liikevaihto kasvoi Etelä-Savossa neljänneksellä 10,4 %!

9 9 Yritysten henkilöstömäärän kehitys jatkunut laskevana Etelä-Savon yritysten henkilöstömäärän kehitys on ollut viime vuodet laskevaa ja kehitys jatkunut lievästi laskevana 2016 huhtikuulle saakka. Vielä vuoden 2011 aikana koko talouden henkilöstömäärä kasvoi 3,3 prosenttia vuodesta Vuonna 2012 nousu hieman hidastui, kun vuositasolla kasvua kertyi 0,7 prosenttia edellisvuodesta. Henkilöstömäärän kehitys kääntyi laskuun vuonna 2013, kun palkansaajien lukumäärä väheni 2,2 prosenttia ja lasku jatkui myös vuonna 2014 henkilöstömäärän vähentyessä 0,9 prosenttia vuodentakaisesta. Trendi jatkui edelleen laskevana vuonna Henkilöstömäärä heikkeni vuoden kaikilla neljänneksillä: tammi-maaliskuussa laskua kertyi 1,6 prosenttia, huhti-kesäkuussa 1,9 prosenttia, heinä-syyskuussa 3,1 prosenttia ja loka-joulukuussa 2,0 prosenttia vuoden 2014 vastaavista ajankohdista. Vuositasolla tarkasteltuna henkilöstömäärä laski yhteensä 2,1 prosenttia vuoden 2015 aikana. Myös kuluvan vuoden 2016 osalta henkilöstömäärän kehitys oli laskevaa. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä henkilöstömäärä supistui 1,5 prosenttia vuoden 2015 ensimmäisestä neljänneksestä. Vuoden 2016 huhtikuussa laskua kertyi 0,7 prosenttia.

10 10 3 TEOLLISUUS C Teollisuus Etelä-Savo 2014 Koko maa 2014 Henkilöstömäärä Toimipaikat Liikevaihto (1000 euroa) Vientiliikevaihto, euroa Lähde: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto 2015: Liikevaihto: -2,3 % Vienti: -0,5 % 2016 ( ): Liikevaihto: +10,4 % Vienti: +6,2 % Teollisuuden liikevaihto parantui selvästi 2016 alussa Teollisuuden liikevaihdon kehitys on ollut Etelä-Savossa viime vuosina heikkoa. Koko maahan verrattuna kehitys on on kuitenkin ollut hieman parempaa. Vielä vuonna 2011 liikevaihdossa yllettiin 12,3 prosentin kasvuun edellisvuoteen verrattuna, mutta vuonna 2012 liikevaihto pieneni edellisestä vuodesta 2,6 prosenttia ja vuonna ,3 prosenttia. Vuonna 2014 liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 1,8 prosenttia, mutta painui jälleen miinukselle vuonna 2015 (- 2,3 %). Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä päästiin teollisuuden liikevaihdossa taas kasvuun, kun liikevaihto kasvoi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna jopa 10,4 prosenttia. Koko maassa kehitys jatkui edelleen miinusmerkkisenä (-3,3 %).

11 11 Teollisuuden vienti kehittynyt koko maata vahvemmin Teollisuuden (TOL C) vienti kasvoi vuonna 2011 Etelä-Savon maakunnassa 11,5 prosenttia edellisvuodesta. Myös vuonna 2012 vienti lisääntyi 3,2 prosenttia. Vuoden 2013 osalta toimialan vienti supistui 0,9 prosenttia, mutta kasvoi taas vuonna ,7 prosentilla. Vuonna 2015 vientiliikevaihto taas väheni 0,5 prosenttia vuodentakaiseen nähden. Ensimmäisellä neljänneksellä vuonna 2015 vienti kasvoi 1,9 prosenttia. Toisella neljänneksellä kertyi taas laskua 7,8 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kolmannella neljänneksellä kehitys jälleen parani viennin noustessa 4,9 prosenttia. Viimeisellä vuosineljänneksellä vienti nousi hienoiset 0,1 prosenttia vertailukaudestaan. Kuluvan vuoden 2016 tammi-maaliskuussa vienti kasvoi 6,2 prosenttia vuoden 2015 tammi-maaliskuusta (koko maa: -3,3 %). Koko maahan verrattuna Etelä-Savon teollisuuden vientiliikevaihdon kehitys on ollut selvästi vahvempaa lähes koko tarkastelujakson Erityisen nopeasti vienti on noussut elintarvikkeiden valmistuksessa.

12 ELINTARVIKETEOLLISUUS (TOL 10) 10 Elintarvikkeiden valmistus Etelä-Savo 2014 Koko maa 2014 Henkilöstömäärä Toimipaikat Liikevaihto (euroa) Vientiliikevaihto (euroa) Vientitoimipaikat 15. %-osuus Etelä-Savon teollisuuden vientiliikevaihdosta % Lähde: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto 2015: Liikevaihto: +4,0 % Vienti: +36,5 % Henkilöstö: +0,9 % 2016 ( ): Liikevaihto: +9,2 % % Vienti: +39,9 % % Henkilöstö: +1,3 % % Elintarviketeollisuuden liikevaihdon ja viennin kasvuvauhti kiihtyivät 2016 keväällä Elintarvikkeiden valmistuksessa (TOL 10) liikevaihtoa kertyi vuonna ,4 prosenttia edellisvuotta enemmän. Laskusuunnassa toimialan liikevaihto oli vuosina 2012 (-4,4 %) ja 2013 (-3,6 %). Vuonna 2014 liikevaihto taas kasvoi 4,2 prosenttia vuodesta Vuonna 2015 elintarvikkeiden valmistuksen liikevaihto kehittyi positiivisesti kasvun vaihdellessa 0,4-6,4 prosenttiin neljänneksittäin. Koko vuonna kasvua kertyi 4,0 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna. Kasvuvauhti kiihtyi vuoden 2016 puolelle tultaessa, kun liikevaihtoa kertyi ensimmäisellä neljänneksellä 9,2 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Elintarvikkeiden valmistuksen vienti väheni vuonna 2011 Etelä-Savon maakunnassa 40,5 prosenttia vuodesta Vuonna 2012 kehitys kääntyi kuitenkin voimakkaaseen kasvuun, kun vienti kasvoi jopa 126,1 prosenttia edellisvuodesta. Myös vuonna 2013 vienti kasvoi huomattavat 27,5 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. Vuonna 2014 kertyi kuitenkin taas laskua ja vienti väheni 11,1 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Vuonna 2015 vienti kasvoi kokonaisuudessaan 36,5 prosenttia edellisvuodesta. Kasvua kertyi vuoden kaikilla neljänneksillä: tammi-maaliskuussa 34,8 prosenttia, huhti-kesäkuussa 5,4 prosenttia, heinä-syyskuussa 59,4 prosenttia ja loka-joulukuussa 58,6 prosenttia edellisen vuoden vastaaviin ajanjaksoihin verrattuna. Myös kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vienti kohosi 39,9 prosenttia vuodentakaisesta. Henkilöstömäärän kasvu maltillisempaa Etelä-Savon maakuntien elintarvikkeiden valmistuksen toimialalla henkilöstömäärä laski 12,0 prosenttia vuonna 2011, mutta nousi 9,4 prosenttia vuonna Vuoden 2013 aikana henkilöstömäärä laski jälleen 2,2 prosenttia edellisvuodesta, mutta kohosi 1,3 prosenttia vuonna Myös vuoden 2015 osalta henkilöstömäärän kehitys oli nousevaa. Vuoden 2015 alkupuolella henkilöstömäärä lisääntyi, mutta kasvu hidastui loppuvuotta kohden: ensimmäisellä neljänneksellä kasvua kertyi 3,9 prosenttia, toisella neljänneksellä 1,5 prosenttia, kolmannella neljänneksellä 0,3 prosenttia ja vuoden viimeisellä neljänneksellä henkilöstömäärä kääntyi laskuun heikentyen 1,8 prosenttia verrattuna vuoden 2014 vastaaviin ajankohtiin. Yhteensä henkilöstömäärä kasvoi 0,9 prosenttia vuonna Vuoden 2016 alkupuolella henkilöstömäärän kehitys jatkui kasvavana, kun ensimmäisellä neljänneksellä kasvua kertyi 1,3 prosenttia vuodentakaisesta ja huhtikuun luku oli 5,2 prosenttia suurempi kuin vuonna 2015.

13 13

14 SAHATAVARAN JA PUUTUOTTEIDEN VALMISTUS (TOL 16) 16 Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus Etelä-Savo 2014 Koko maa 2014 Henkilöstömäärä Toimipaikat Liikevaihto (euroa) Vientiliikevaihto (euroa) Vientitoimipaikat 29. %-osuus Etelä-Savon teollisuuden vientiliikevaihdosta % Lähde: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto 2015: Liikevaihto: -2,2 % Vienti: -1,5 % Henkilöstö: -3,3 % 2016 ( ): Liikevaihto: +5,3 % Vienti: +9,5 % Henkilöstö: -5,2 % Liikevaihdossa ja viennissä alkuvuodesta varoivaista kasvua, henkilöstömäärä supistunut tasaisesti Sahatavaran ja puutuotteiden valmistuksen (TOL 16) yritysten liikevaihdon kehitys on ollut 2010-luvulla vaihtelevaa. Vuonna 2011 alalla päästiin 7,0 prosentin kasvuun. Vuonna 2012 toimialan liikevaihto taas supistui edellisvuodesta 0,8 prosenttia. Vuonna 2013 kasvua edellisvuoteen verrattuna kertyi taas 7,2 prosenttia. Vuonna 2014 liikevaihto väheni 0,8 prosenttia vuodesta Toimialan liikevaihto väheni vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä 3,5 prosenttia ja toisella neljänneksellä 6,1 prosenttia. Kolmannella neljänneksellä liikevaihto kasvoi 3,4 prosenttia vuotta aiemmasta. Viimeisellä neljänneksellä oltiin taas laskusuunnassa, kun liikevaihto väheni 1,5 prosenttia vuoden 2014 vastaavasta neljänneksestä. Koko vuonna 2015 toimialan liikevaihto oli 2,2 prosenttia matalampi kuin vuonna Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä alalla päästiin taas 5,3 prosenttia plussan puolelle vuoden 2015 vastaavaan neljännekseen verrattuna. Sahatavaran ja puutuotteiden valmistuksen vienti kasvoi vuonna 2011 Etelä-Savon maakunnassa 6,8 prosenttia edellisvuodesta. Vuonna 2012 positiivinen kehitys jatkui ja vienti kasvoi edelleen 1,4 prosenttia vuodentakaisesta. Vuonna 2013 vienti kehittyi edelleen myönteisesti kasvaen 10,2 prosenttia vuotta aiemmasta. Vuonna 2014 vienti kuitenkin heikkeni 3,0 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2015 vienti vähentyi vuositasolla 1,5 prosenttia. Laskua kertyi kaikilla muilla neljänneksillä paitsi kolmannella neljänneksellä, jolloin vienti kasvoi 5,7 prosenttia. Ensimmäisellä neljänneksellä vienti heikkeni 1,7 prosenttia, toisella 7,1 prosenttia ja viimeisellä 1,4 prosenttia edellisen vuoden vastaaviin ajanjaksoihin verrattuna. Kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa vienti kasvoi taas 9,5 prosenttia vuodentakaiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Henkilöstömäärä kasvoi Etelä-Savon maakunnan sahatavaran ja puutuotteiden valmistuksen toimialalla yhteensä 11,5 prosenttia vuoden 2011 aikana. Henkilöstömäärän kehitys kääntyi kuitenkin laskuun vuonna 2012 supistuen 0,2 prosenttia ja edelleen vuonna ,1 prosenttia edellisvuodesta. Henkilöstömäärän kehitys jatkui laskevana myös seuraavina vuosina: vuonna 2014 henkilöstömäärä heikkeni 2,0 prosenttia ja vuonna 2015 yhteensä 3,3 prosenttia. Henkilöstömäärä heikkeni vuoden 2015 kaikilla neljänneksillä. Eniten palkansaajien lukumäärä supistui heinä-syyskuussa, kun laskua kertyi 6,1 prosenttia edellisvuodesta. Tammimaaliskuussa henkilöstömäärä oli 0,2 prosenttia pienempi kuin vuoden 2014 tammi-maaliskuussa. Huhti-kesäkuussa ja loka-joulukuussa henkilöstömäärä väheni 3,4% ja 3,1%. Vuonna 2016 tammi-maaliskuussa henkilöstömäärä laski 5,2 prosenttia ja saman vuoden huhtikuussa laskua kertyi reippaasti 11,0 prosenttia verrattuna vuoteen 2015.

15 15

16 METALLITUOTTEIDEN VALMISTUS (TOL25) 25 Metallituotteiden valmistus Etelä-Savo 2014 Koko maa 2014 Henkilöstömäärä Toimipaikat Liikevaihto (euroa) Vientiliikevaihto (euroa) Vientitoimipaikat 38. %-osuus Etelä-Savon teollisuuden vientiliikevaihdosta % Lähde: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto 2015: Liikevaihto: -3,6 % Vienti: +19,0 % Henkilöstö: -5,1 % 2016 ( ): Liikevaihto: -3,2 % Vienti: +11,2 % Henkilöstö: -2,1 % Vienti virkistynyt, liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys heikompaa Metallituotteiden valmistuksen (TOL 25) liikevaihto kasvoi vuonna ,2 prosenttia vuodesta Vuonna 2011 kasvu tasaantui ollen 1,9 prosenttia edellisvuodesta. Vuosi 2013 käänsi toimialan liikevaihdon kehityksen negatiiviseksi, kun laskua kertyi 7,0 prosenttia vuoteen 2012 verraten. Vuonna 2014 toimialan liikevaihto väheni vielä 2,9 prosenttia vuodesta Vuonna 2015 toimialan liikevaihto väheni ensimmäisellä neljänneksellä 6,2 prosenttia, mutta oli toisella neljänneksellä 1,5 prosentin kasvussa vuoden 2014 vastaaviin neljänneksiin verrattuna. Liikevaihto oli jälleen laskusuunnassa kolmannella (-2,2 %) ja viimeisellä (- 7,2 %) neljänneksellä. Koko vuonna liikevaihto laski 3,6 prosenttia. Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä toimialan liikevaihto väheni 3,2 prosenttia vuoden takaisesta vastaavasta neljänneksestä. Metallituotteiden valmistuksen vienti supistui vuonna 2011 Etelä-Savon maakunnassa 7,8 prosenttia edellisvuodesta. Vuonna 2012 kehitys vuodentakaiseen verrattuna oli positiivista viennin kasvaessa 14,2 prosenttia. Vuonna 2013 vientiliikevaihto sen sijaan jälleen laski 1,3 prosenttia ja vuonna 2014 puolestaan 6,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2015 vienti lisääntyi kaikkiaan 19,0 prosenttia, kun kasvua kertyi kaikilla vuosineljänneksillä: tammi-maaliskuussa 12,2 prosenttia, huhti-kesäkuussa 37,5 prosenttia, heinä-syyskuussa 13,6 prosenttia ja loka-joulukuussa 14,0 prosenttia. Kuluvan vuoden 2016 ensimmäisen vuosineljänneksen osalta vienti kasvoi 11,2 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Etelä-Savon maakunnan metallituotteiden valmistuksen toimialalla henkilöstömäärä kasvoi ainoastaan vuonna 2011 yhteensä 11,2 prosenttia. Vuodesta 2012 eteenpäin kehitys oli laskevaa aina vuoteen 2016 asti: Henkilöstömäärä väheni vuositasolla tarkasteltuna 1,4 prosenttia vuonna 2012, 5,7 prosenttia vuonna 2013 ja 6,0 prosenttia vuonna Vuonna 2015 henkilöstömäärä nousi ainoastaan vuoden toisella neljänneksellä, kun kasvua kertyi hienoiset 0,3 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Muilla neljänneksillä henkilöstömäärä laski reippaasti: ensimmäisellä neljänneksellä palkansaajien lukumäärä supistui 5,1 prosenttia, kolmannella neljänneksellä 4,8 prosenttia ja viimeisellä neljänneksellä 10,7 prosenttia vuoden 2014 neljänneksistä, jolloin yhteensä laskua kertyi 5,1 prosenttia vuonna Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä henkilöstömäärä väheni 2,1 prosenttia ja huhtikuun muutos edellisvuoteen verrattuna oli -4,8 %.

17 17

18 MUIDEN KONEIDEN JA LAITTEIDEN VALMISTUS (TOL28) 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus Etelä-Savo 2014 Koko maa 2014 Henkilöstömäärä Toimipaikat Liikevaihto (euroa) Vientiliikevaihto (euroa) Vientitoimipaikat 20. %-osuus Etelä-Savon teollisuuden vientiliikevaihdosta % Lähde: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto 2015: Liikevaihto: -6,9 % Vienti: +9,0 % Henkilöstö: +0,7 % 2016 ( ): Liikevaihto: 56,8 % Vienti: +3,9 % Henkilöstö: +0,1 % Liikevaihto piristyi tuntuvasti alkuvuodesta 2016 Muiden koneiden ja laitteiden valmistuksessa (TOL 28) vuosi 2011 oli voimakkaan kasvun aikaa: liikevaihtoa kertyi peräti 36,7 prosenttia edellisvuotta enemmän. Vuonna 2012 kasvu hiipui ja liikevaihto väheni 0,3 prosenttia edellisvuodesta. Vuonna 2013 laskusuuntaus jyrkkeni toimialan liikevaihdon vähetessä 26,9 prosenttia vuodesta Vuosi 2014 toi taas liikevaihtoon 17,2 prosentin kasvun edellisvuoteen verrattuna. Koneiden ja laitteiden valmistuksessa vuoden 2015 liikevaihto kehittyi negatiivisesti kolmatta neljännestä lukuun ottamatta. Liikevaihto väheni ensimmäisellä neljänneksellä 5,7 prosenttia ja toisella neljänneksellä 16,0 prosenttia vuoden 2014 vastaavista neljänneksistä. Kolmannella neljänneksellä kasvua vuoden takaiseen verrattuna kertyi 26,7 prosenttia. Viimeisellä neljänneksellä liikevaihto laski 21,5 prosenttia vuodentakaisesta. Koko vuonna toimialan liikevaihto laski 6,9 prosenttia edellisvuodesta. Vuoden 2016 ensimmäinen neljännes toikin sitten toimialan liikevaihtoon peräti 56,8 prosentin kasvun vuotta aiemmasta. Muiden koneiden ja laitteiden valmistuksen vienti kohosi vuonna 2011 jopa 73,3 prosenttia edellisestä vuodesta. Samanlainen kehitys jatkui myös vuonna 2012, kun vienti nousi 27,9 prosenttia vuodesta Vuonna 2013 vienti kääntyi kuitenkin laskuun vähentyen 39,1 prosenttia vuotta aiemmasta. Sama negatiivinen kehitys jatkui vuonna 2014, kun vienti väheni 1,5 prosenttia vuodentakaisesta. Vuonna 2015 vienti kasvoi yhteensä 9,0 prosenttia vuodesta Vienti väheni ensimmäisellä neljänneksellä 12,5 prosenttia vuodentakaisesta. Toisella neljänneksellä vienti kasvoi 4,6 prosenttia ja kolmannella jopa 63,0 prosenttia edellisen vuoden vastaaviin ajanjaksoihin verrattuna. Viimeisellä neljänneksellä vienti kuitenkin supistui taas 12,1 prosenttia edellisvuodesta. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vienti kääntyi taas kasvu-uralle, kun se kohosi 3,9 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

19 19 Muiden koneiden ja laitteiden valmistuksen toimialalla vuosi 2011 oli henkilöstömäärän osalta nouseva Etelä-Savon maakunnissa, kun kasvua kertyi 16,4 prosenttia vuodesta Vuonna 2012 henkilöstömäärä laski hienoisesti 0,5 prosenttia edellisvuodesta. Lasku jatkui edelleen vuonna 2013 henkilöstömäärän supistuessa 2,7 prosenttia ja vuonna 2014 luku oli 1,8 prosenttia pienempi kuin vuonna Vuosi 2015 alkoi henkilöstömäärän osalta kiihtyvänä kasvuna: tammi-maaliskuussa henkilöstömäärä kohosi 9,5 prosenttia ja huhti-kesäkuussa 4,2 prosenttia vuoden 2014 vastaavista neljänneksistä. Loppuvuodesta 2015 henkilöstömäärän kehitys kääntyi kuitenkin laskuun joka kiihtyi loppuvuotta kohden: heinä-syyskuussa määrä supistui 3,6 prosenttia ja loka-joulukuussa 6,9 prosenttia vuodesta Yhteensä koko vuonna 2015 henkilöstömäärä nousi 0,7 prosenttia. Vuoden 2016 alkupuolella kehitys pysyi lähes edellisvuoden tasolla, kun ensimmäisellä neljänneksellä muutos oli +0,1 %. Samoin vuoden 2016 huhtikuun henkilöstömäärä kasvoi 0,1 prosenttia vertailuarvostaan.

20 20 4 RAKENTAMINEN F Rakentaminen Etelä-Savo 2014 Koko maa 2014 Henkilöstömäärä Toimipaikat Liikevaihto (1000 euroa) Lähde: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto 2015: Liikevaihto: +4,4 % 2016 ( ): Liikevaihto: -7,7 % Etelä-Savon rakentamisen liikevaihto kasvoi vuonna ,4 prosenttia ja koko maassa 6,6 prosenttia edellisvuoden tasosta. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Etelä-Savon liikevaihto kasvoi 7,6 %. Toisella neljänneksellä kasvu taittui, ja liikevaihto supistui 1,1, prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Kolmannella neljänneksellä päästiin taas kasvuun (+1,8 %) ja viimeisellä neljänneksellä kasvua tuli jo 9,1 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kasvu taittui ja Etelä-Savon rakennusalan yritysten liikevaihto sukelsi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 7,7 prosenttia. Koko maassa koko vuoden 2015 jatkunut kasvusuunta sen sijaan jatkui myös 2016 vuoden ensimmäisellä neljänneksellä (+6,6 %)

21 21 5 TUKKU JA VÄHITTÄISKAUPPA G Tukku- ja vähittäiskauppa Etelä-Savo 2014 Koko maa 2014 Henkilöstömäärä Toimipaikat Liikevaihto (1000 euroa) Lähde: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto 2015: Liikevaihto: -3,7 % 2016 ( ): Liikevaihto: -2,0 % Kaupan alalla kehitys jatkui heikkona Tukku- ja vähittäiskaupan yritysten liikevaihdon kehitys on ollut viime vuodet laskusuuntaista. Edellisen kerran alan liikevaihto kasvoi vuonna Tuolloin Etelä- Savon liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 1,2 prosenttia ja koko maan 2,0 prosenttia. Vuonna 2013 kehitys kääntyi laskuun ja liikevaihto supistui edellisvuodesta Etelä-Savossa -1,7 prosenttia ja koko maassa hieman enemmän, -3,2 prosenttia. Liikevaihto laski edelleen vuonna 2014 (Etelä-Savo -1,9 % ja koko maa -0,7 %). Vuonna 2015 kaupan alan yritysten liikevaihto jatkoi laskuaan vuoden jokaisella vuosineljänneksellä sekä Etelä-Savossa että koko maassa. Vuositasolla liikevaihto laski Etelä-Savossa edellisvuodesta 3,7 ja koko maassa 2,6 prosenttia. Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto laski edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta Etelä-Savossa 2,0 ja koko maassa 0,8 prosenttia.

22 22 6 MUUT PALVELUT* *muut palvelut: H Kuljetus- ja varastointi, I Majoitus- ja ravitsemistoiminta, J Informaatio ja viestintä, L Kiinteistöalan toiminta, M ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, N Hallinto ja tukipalvelutoiminta, R taiteet, viihde ja virkistys, S muu palvelutoiminta Etelä-Savossa palvelualan kasvu oli alkuvuonna 2016 koko maata nopeampaa Etelä-Savon palvelualojen liikevaihto kasvoi vuonna 2015 edellisvuodesta 2,4 prosenttia ja koko maassa 3,1 prosenttia. Koko maassa liikevaihto kasvoi myös tätä edeltävät vuodet Etelä-Savossa vuosien 2013 ja 2014 vuosimuutosprosentit jäivät miinusmerkkisiksi (2014: -2,1 %, 2013: 0,2 %). Vuodet palvelualojen liikevaihto kasvoi koko maata nopeammin (2010: +4 %, 2011: +8,8 %, 2012: +4,4 %). Palvelualojen liikevaihto kasvoi Etelä-Savossa koko maata nopeammin myös vuoden 2016 alussa: vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä Etelä-Savon kasvuprosentti oli 5,3 prosenttia ja koko maan 2,7 prosenttia. 2015: Liikevaihto: +2,4 % 2016 ( ): Liikevaihto: +5,3 % MUUT PALVELUT (H,I,J,L,M,N,R,S) Etelä-Savo 2014 Koko maa 2014 Henkilöstön muissa palveluissa yhteensä H Kuljetus ja varastointi I Majoitus- ja ravitsemistoiminta J Informaatio ja viestintä L Kiinteistöalan toiminta M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta R Taiteet, viihde ja virkistys S Muu palvelutoiminta Toimipaikkojen lukumäärä muissa palveluissa yhteensä H Kuljetus ja varastointi I Majoitus- ja ravitsemistoiminta J Informaatio ja viestintä L Kiinteistöalan toiminta M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta R Taiteet, viihde ja virkistys S Muu palvelutoiminta Liikevaihto (1 000e) muissa palveluissa yhteensä H Kuljetus ja varastointi I Majoitus- ja ravitsemistoiminta J Informaatio ja viestintä L Kiinteistöalan toiminta M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta R Taiteet, viihde ja virkistys S Muu palvelutoiminta Lähde: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto

23 MAJOITUS JA RAVITSEMISTOIMINTA (TOL I) I Majoitus- ja ravitsemistoiminta Etelä-Savo 2014 Koko maa 2014 Henkilöstömäärä Toimipaikat Liikevaihto (euroa) Lähde: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto 2015: Liikevaihto: -2,3 % Henkilöstö: -5,7 % 2016 ( ): Matkailualan liikevaihdon ja henkilöstömäärän alkuvuoden 2016 kehitys positiivista Liikevaihto: +1,0 % Etelä-Savon majoitus- ja ravitsemistoiminnan (TOL I) liikevaihto oli kasvusuunnassa vuosina 2011 (5,7 %) ja 2012 (4,2 %). Kehitys kääntyi negatiiviseksi vuonna 2013, jolloin liikevaihto väheni 0,8 prosenttia edellisvuodesta. Vuonna 2014 kehitys oli samansuuntaista, kun liikevaihto supistui 0,3 prosenttia vuoteen 2013 verrattuna. Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa liikevaihto väheni vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä 4,0 prosenttia, toisella neljänneksellä 5,8 prosenttia ja Henkilöstö: +0,3 % kolmannella neljänneksellä 0,8 prosenttia vuoden 2014 vastaaviin neljänneksiin verrattuna. Viimeisellä neljänneksellä kertyi kasvua 0,8 prosenttia edellisvuoden viimeisestä neljänneksestä. Vuositasolla liikevaihto väheni 2,3 prosenttia. Liikevaihto kehittyi positiivisesti myös vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä ollen prosentin verran suurempi kuin vuotta aiemmin.

24 24 Majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialan henkilöstömäärä Etelä-Savon maakunnissa kasvoi 4,6 prosenttia vuonna 2011 ja 2,0 prosenttia vuonna 2012 vertailuvuosistaan. Sen sijaan vuosina henkilöstömäärä laski: vuonna 2013 laskua kertyi 0,5 prosenttia, vuonna 2014 yhteensä 1,2 prosenttia ja 5,7 prosenttia vuoden 2015 osalta. Vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä henkilöstömäärä laski 4,4 prosenttia edellisvuodesta, toisella ja kolmannella henkilöstömäärä laski reippaammin 6,1 prosenttia ja 7,6 prosenttia ja viimeisellä neljänneksellä laskua kertyi 4,1 prosenttia. Kuluvan vuoden 2016 alkupuolella henkilöstömäärä lähti sen sijaan hienoiseen kasvuun kohoten 0,3 prosenttia vuodesta Huhtikuussa henkilöstömäärä kohosi 2,3 prosenttia verrattuna edellisvuoden huhtikuuhun.

25 YKSITYISET TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT (TOLQ) Q Terveys- ja sosiaalipalvelut Etelä-Savo 2014 Koko maa 2014 Henkilöstömäärä Toimipaikat Liikevaihto (1000 euroa) Lähde: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto 2015: Henkilöstö: -1,9 % 2016 ( ): Henkilöstö:+3,0 % Henkilöstömäärä kääntyi kasvuun vuoden 2016 alussa Yksityisten terveys- ja sosiaalipalveluiden toimialalla (TOL Q) henkilöstömäärä kasvoi 2,8 prosenttia vuonna Vuoden 2012 aikana henkilöstömäärän kasvu kiihtyi kohoten 5,2 prosenttia vuotta aiemmasta. Myös vuoden 2013 aikana kasvu oli reippaampaa, kun henkilöstömäärä lisääntyi 5,0 prosenttia edellisvuodesta. Sen sijaan vuoden 2014 aikana kasvu jo hieman hidastui, kun vuositasolla tarkasteltuna henkilöstömäärä kohosi 0,7 prosenttia ja vuoden 2015 aikana kehitys kääntyi laskuun palkansaajien vähentyessä 1,9 prosenttia vuodentakaisesta. Vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä henkilöstömäärä supistui 1,5 prosenttia vuoden 2014 vastaavasta arvosta. Toisella ja kolmannella neljänneksellä lasku hieman kiihtyi, kun henkilöstömäärä väheni 2,8 % ja 3,1%. Sen sijaan vuoden viimeinen neljännes pysyi lähes edellisvuoden tasolla, kun laskua kertyi 0,1 prosenttia. Vuoden 2016 alkupuolella henkilöstömäärän kehitys kääntyi jälleen nousuun kohoten ensimmäisellä neljänneksellä 3,0 prosenttia vuodesta Vuoden 2016 huhtikuussa henkilöstömäärä nousi 4,7 prosenttia edellisvuoden huhtikuusta.

26 26 7 SEUTUKUNTIEN SUHDANNEKEHITYS Seutukunnat 2014, Kaikki toimialat (A-X) Mikkelin Savonlinnan Pieksämäen seutukunta seutukunta seutukunta Henkilöstömäärä (2014) Toimipaikat YTR:n mukaan Liikevaihto (2014) C Teollisuuden vientiliikevaihto Lähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu 7.1 LIIKEVAIHDON KEHITYS LIIKEVAIHTO 2015: Vuonna 2015 yritysten liikevaihto kasvoi vain Savonlinnassa, alkuvuodesta kasvua saatiin koko maakunnassa Kaikkien toimialojen (TOL A-X) liikevaihto kasvoi vuonna 2015 Etelä-Savon seutukunnista ainoastaan Savonlinnassa, jossa yritysten liikevaihto oli prosentin verran edellisvuotta parempi. Mikkelissä liikevaihto laski edellisvuodesta 1,5 prosenttia ja Pieksämäellä 2,3 prosenttia edellisvuodesta. Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto kasvoi jokaisessa seutukunnassa: Mikkelissä 2,5 %, Pieksämäellä 1,7 % ja Savonlinnassa 6,7 vuoden 2015 vastaavaan neljännekseen verrattuna. Koko maassa yritysten liikevaihdon kasvu vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä oli 0,1 prosenttia. Mikkelin sk: -1,5 % Savonlinnan sk: +1,0 % Pieksämäen sk: -2,3 % LIIKEVAIHTO 2016 ( ): Mikkelin sk: +2,5 % Savonlinnan sk: +6,7 % Pieksämäen sk: +1,7 %

27 27 MIKKELIN SEUTUKUNTA Kaikkien toimialojen (TOL A-X) liikevaihto kasvoi Mikkelin seutukunnassa 10,6 prosenttia vuonna Vuonna 2012 liikevaihto väheni 0,4 prosenttia edellisvuodesta. Vuonna 2013 toimialan liikevaihto kasvoi 1,9 prosenttia mutta väheni taas vuonna 2014 ollen 2,2 prosenttia alhaisempi kuin edellisvuonna. Vuonna 2015 liikevaihto väheni ensimmäisellä neljänneksellä 1,2 prosenttia, toisella neljänneksellä 4,8 prosenttia ja kolmannella neljänneksellä 1,4 prosenttia vuoden 2014 vastaavista ajanjaksoista. Viimeisellä neljänneksellä kehitys oli myönteisempää ja liikevaihtoa kertyi 1,3 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko vuonna 2015 liikevaihto väheni 1,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2015 lopulla alkanut positiivinen kehitys jatkui vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä, kun kasvua vuoden takaiseen verrattuna kertyi 2,5 prosenttia. PIEKSÄMÄEN SEUTUKUNTA Pieksämäen seutukunnassa kaikkien toimialojen (TOL A-X) liikevaihto kasvoi vuonna ,9 prosenttia ja seuraavana vuonna 2,5 prosenttia vuotta aiemmista vastaavista ajanjaksoista. Vuonna 2013 vuositason pudotus oli prosentin verran. Vuonna 2014 oltiin jälleen kasvusuunnassa, kun liikevaihtoa kertyi 3,9 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Vuoden 2015 kolme enimmäistä neljännestä sujuivat alavireisesti, kun liikevaihto väheni ensimmäisellä neljänneksellä 1,7 prosenttia, toisella neljänneksellä 4,8 prosenttia, ja kolmannella neljänneksellä 3,0 prosenttia. Viimeisellä neljänneksellä liikevaihto ylti 0,4 prosenttia plussan puolelle vuoden takaiseen vastaavaan neljännekseen verraten. Koko vuonna 2015 kaikkien toimialojen liikevaihto väheni Pieksämäen seutukunnassa 2,3 prosenttia edellisvuodesta. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihdon myönteisempi kehitys jatkui kun kasvua kertyi 1,7 prosenttia vuotta aiemmasta. SAVONLINNAN SEUTUKUNTA Savonlinnan seutukunnassa kaikkien toimialojen (TOL A-X) liikevaihto kasvoi vuonna ,4 prosenttia edellisvuodesta. Laskusuunnassa liikevaihto oli vuosina 2012 (-0,3 %), 2013 (-2,0 %) ja 2014 (-0,8 %). Savonlinnan seutukunnassa kaikkien toimialojen liikevaihto kehittyi vuonna 2015 toista neljännestä lukuun ottamatta positiivisesti. Ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto kasvoi 0,3 prosenttia ja toisella neljänneksellä se laski 0,4 prosenttia vuodentakaisista vastaavista ajanjaksoista. Kasvua kertyi kolmannella neljänneksellä 2,5 ja viimeisellä neljänneksellä 1,6 prosenttia vuotta aiemmasta. Koko vuonna 2015 liikevaihtoa kertyi prosentin verran edellisvuotta enemmän. Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto kasvoi 6,7 prosenttia vuoden 2015 vastaavaan neljännekseen verrattuna. 7.2 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS Yritysten henkilöstömäärä jatkoi laskuaan koko Etelä-Savossa vuonna 2015 sekä 2016 ensimmäisellä neljänneksellä Yritysten henkilöstömäärä laski edellisvuodesta vuonna 2015 kaikissa Etelä-Savon seutukunnissa. Eniten henkilöstömäärä laski Mikkelin seutukunnassa -2,6 prosenttia. Pieksämäellä laskua vuoden 2014 tasoon oli 1,2 prosenttia ja Savonlinnassa 2,1 prosenttia. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä laskusuunta jatkui (Mikkeli - 0,7 %, Savonlinna -2,6 %, Pieksämäki -2,1). HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2015: Mikkelin sk: -2,6 % Savonlinnan sk: -2,1 % Pieksämäen sk: -1,2 % HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2016 ( ): Mikkelin sk: -0,7 % Savonlinnan sk: -2,6 % Pieksämäen sk: -2,1%

28 28 MIKKELIN SEUTUKUNTA Kaikkien toimialojen henkilöstömäärä kasvoi vuonna 2011 Mikkelin seutukunnassa 3,8 prosenttia edellisvuodesta. Myös vuonna 2012 kehitys oli positiivista henkilöstömäärän noustessa 1,9 prosenttia. Seuraavien kolmen vuoden aikana henkilöstömäärä laski. Vuonna 2013 kertyi laskua yhteensä 3,8 prosenttia ja vuonna 2014 myös hienoiset 0,2 prosenttia. Vuonna 2015 henkilöstömäärä laski vuositasolla 2,6 prosenttia. Neljänneksittäin tarkasteltuna laskua vuodentakaisiin vastaaviin ajanjaksoihin verrattuna kertyi kaikilla neljänneksillä: tammi-maaliskuussa 2,0 prosenttia, huhti-kesäkuussa 2,3 prosenttia, heinä-syyskuussa 3,5 prosenttia ja lokajoulukuussa 2,4 prosenttia. Niin ikään kuluvan vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen osalta henkilöstömäärä väheni 0,7 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. PIEKSÄMÄEN SEUTUKUNTA Kaikkien toimialojen henkilöstömäärä kasvoi vuonna 2011 Pieksämäen seutukunnassa 3,5 prosenttia edellisvuodesta. Vuoden 2012 osalta kertyi sen sijaan laskua 1,7 prosenttia. Vuonna 2013 henkilöstömäärä kasvoi vain hienoiset 0,1 prosenttia ja väheni jälleen vuonna 2014 kaikkiaan 1,4 prosenttia. Laskusuuntainen kehitys jatkui myös vuoden 2015 puolella, kun henkilöstömäärä supistui vuositasolla 1,2 prosenttia. Ensimmäisellä neljänneksellä vähennystä vuoden 2014 vastaavaan neljännekseen nähden kertyi 1,4 prosenttia ja toisella neljänneksellä 0,8 prosenttia. Kahdella viimeisellä vuosineljänneksellä henkilöstömäärä laski molemmilla 1,2 prosenttia. Myös kuluvan vuoden 2016 tammi-maaliskuussa henkilöstömäärä väheni, kaikkiaan 2,1 prosenttia edellisvuoden tammi-maaliskuusta. SAVONLINNAN SEUTUKUNTA Kaikkien toimialojen henkilöstömäärä kasvoi vuonna 2011 Savonlinnan seutukunnassa 2,4 prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Myös vuonna 2012 henkilöstömäärä kasvoi, kaikkiaan 0,5 prosenttia. Vuonna 2013 henkilöstömäärä sen sijaan väheni 1,5 prosenttia ja myös vuonna 2014 yhteensä 1,6 prosenttia verrattuna vuodentakaiseen. Henkilöstömäärän lasku jatkui edelleen vuonna 2015, jolloin vuositasolla vähennystä kertyi 2,1 prosenttia. Henkilöstömäärä supistui vuoden 2015 kaikilla neljänneksillä: tammi-maaliskuussa 1,1 prosenttia, huhti-kesäkuussa 1,8 prosenttia, heinä-syyskuussa 3,5 prosenttia ja loka-joulukuussa 1,8 prosenttia. Myös vuoden 2016 ensimmäiselle neljännekselle kirjattiin laskua, kaikkiaan 2,6 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

29 TEOLLISUUDEN VIENTI Savonlinnan seutukunnassa vienti piristynyt Vuonna 2015 vienti kasvoi Etelä-Savon seutukunnista ainoastaan Savonlinnassa, jossa kasvua kertyi yhteensä 2,0 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna. Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä noususuunta jatkui, kun vienti nousi jopa 13,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Mikkelissä ja Pieksämäellä viennin kehitys oli vuonna 2015 miinusmerkkistä; Mikkelissä vienti väheni vuositasaolla 2,6 prosenttia ja Pieksämäellä -4,4 prosenttia. Alkuvuonna 2016 myös Mikkelissä päästiin positiivisiin kasvulukemiin (+1,9 %), mutta Pieksämäellä vienti väheni vuodentakaiseen vastaavaan neljännekseen verrattuna -2,1 prosenttia. VIENTI 2015: Mikkelin sk: -2,6 % Savonlinnan sk: +2,0 % Pieksämäen sk: -4,4 % VIENTI 2016 ( ): Mikkelin sk: +1,9 % Savonlinnan sk: +13,3 % Pieksämäen sk: -2,1 % MIKKELIN SEUTUKUNTA Teollisuuden (TOL C) vienti kasvoi vuonna 2011 Mikkelin seutukunnassa 8,5 prosenttia vuodentakaisesta. Myönteinen kehitys jatkui myös vuonna 2012, kun vienti kohosi 1,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vuosi 2013 ei tuonut poikkeusta tähän hyvään kehitykseen vaan vienti kohosi 3,5 prosenttia vuoteen 2012 verrattuna. Vuonna 2014 vienti kasvoi 0,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2015 vienti väheni vuositasolla 2,6 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna. Vienti kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 3,5 prosenttia, mutta väheni toisella 12,1 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kolmannella neljänneksellä vienti kasvoi

30 30 taas prosentin verran, mutta viimeisellä laski 1,2 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. Kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa kertyi taas kasvua 1,9 prosenttia vuodentakaiseen vastaavaan neljännekseen verrattuna. PIEKSÄMÄEN SEUTUKUNTA Teollisuuden (TOL C) vienti supistui voimakkaasti 38,0 prosenttia vuonna 2011 Pieksämäen seutukunnassa verrattuna edelliseen vuoteen. Vuonna 2012 vienti taas kasvoi huomattavat 59,0 prosenttia, mutta laski taas 13,1 prosenttia vuonna 2013 vuodentakaisesta. Vuonna 2014 kasvua kertyi kuitenkin taas 8,4 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. Vuonna 2015 vienti supistui kokonaisuudessaan 4,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Laskua kertyi vuoden kaikilla muilla neljänneksillä paitsi heinä-syyskuussa, kun vienti kasvoi 12,4 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. Tammi-maaliskuussa vienti väheni 10,4 prosenttia, huhti-kesäkuussa 0,8 prosenttia ja loka-joulukuussa 15,7 prosenttia edellisen vuoden vastaaviin ajanjaksoihin verrattuna. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vienti väheni edelleen 2,1 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. SAVONLINNAN SEUTUKUNTA Teollisuuden (TOL C) vienti kasvoi vuonna 2011 Savonlinnan seutukunnassa 43,9 prosenttia verrattuna vuodentakaiseen. Seuraavana kahtena vuotena kertyi kuitenkin taas laskua, kun vienti väheni vuonna ,5 prosenttia ja vuonna ,0 prosenttia vertailuvuosiin verrattuna. Vuonna 2014 vienti kuitenkin kasvoi 3,0 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2015 vienti kasvoi yhteensä 2,0 prosenttia verrattuna vuoteen Vienti supistui vuoden kahdella ensimmäisellä neljänneksellä: tammi-maaliskuussa 3,5 prosenttia ja huhti-kesäkuussa 3,9 prosenttia vuodentakaisiin vastaaviin ajanjaksoihin verrattuna. Kahdella jälkimmäisellä neljänneksellä kertyi kuitenkin taas kasvua, kun vienti kasvoi heinä-syyskuussa 9,7 prosenttia ja loka-joulukuussa 4,0 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. Kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa vienti nousi 13,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa 1 Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa Hyrynsalmi Vuonna 2013 Hyrynsalmen kunnan alueella kaikkien toimialojen liikevaihto nousi 6,8 prosenttia edellisvuoteen

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012

Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012 Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012 Lisätietoja: Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mikko Väisänen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, p. 050 336 6524 Lähde: Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Lisätiedot

Lapin suhdannetiedot. Lapin maakunnan suhdannetiedot

Lapin suhdannetiedot. Lapin maakunnan suhdannetiedot Lapin suhdannetiedot Lapin maakunnan suhdannetiedot Kaivostoiminta ja louhinta Kaivostoiminnan ja louhinnan (TOL B) toimialan liikevaihto kasvoi viime vuonna 16,7 prosenttia vuoteen 2010 verrattuna. Myönteisintä

Lisätiedot

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa 1 Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa Hyrynsalmi Vuonna 2013 Hyrynsalmen kunnan alueella kaikkien toimialojen liikevaihto nousi 5,1 prosenttia edellisvuoteen

Lisätiedot

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa 1 Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa Hyrynsalmi Hyrynsalmen kunnan alueella kaikkien toimialojen liikevaihto nousi vuonna 2014 yhteensä 8,2 prosenttia

Lisätiedot

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa 1 Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa Hyrynsalmi Hyrynsalmen kunnan alueella kaikkien toimialojen liikevaihto nousi vuonna 2014 yhteensä 7,8 prosenttia

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT 5/2013 Taitto: Etukannen kuvat: Ari Näpänkangas Pitkospuut, Jarmo Laitinen Matkailualue, Tarja Bäckman Viljakuivuri, Juha Hartikainen 3 Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot

Lisätiedot

L A P I N S U H D A N N E K A T S A U S L A P I N L I I T T O J A L A P I N E L Y - K E S K U S J U L K A I S U

L A P I N S U H D A N N E K A T S A U S L A P I N L I I T T O J A L A P I N E L Y - K E S K U S J U L K A I S U L A P I N S U H D A N N E K A T S A U S 2 0 1 7 - L A P I N L I I T T O J A L A P I N E L Y - K E S K U S J U L K A I S U Lappi avainlukuina Lapin työpaikoista kaikkiaan 63 prosenttia on yksityissektorilla

Lisätiedot

Toimialojen liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuussa

Toimialojen liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuussa , joulukuu 2017 Kainuun yritysten liikevaihto kasvaa vahvasti Vuoden 2017 ensimmäisellä puolikkaalla yritysten liikevaihto kasvoi voimakkaasti, mutta henkilöstömäärä maltillisemmin Liikevaihto kasvussa

Lisätiedot

Mediatiedote Julkaisuvapaa klo Tiivistelmä katsauksen tuloksista

Mediatiedote Julkaisuvapaa klo Tiivistelmä katsauksen tuloksista Tiivistelmä katsauksen tuloksista Vuoden 2009 loppuun ulottuvat liikevaihtotiedot soittavat, että Lapin teollisuudessa taantuman pohja saavutettiin kesällä 2009. Loppuvuotta kohti liikevaihtotrendin nokka

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 2 Osa 2: Kaupungin eri osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samantyyppinen,

Lisätiedot

Suhdannekatsaus, Keski-Pohjanmaa

Suhdannekatsaus, Keski-Pohjanmaa Etelä-Savo Suhdannekatsaus, Keski-Pohjanmaa 2017 Tässä katsauksessa tarkastellaan Keski-Pohjanmaan maakunnan suhdanteita Tilastokeskuksesta tilatulla (tilaajina Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjanmaan liitto

Lisätiedot

Suhdannekatsaus, Keski-Pohjanmaa

Suhdannekatsaus, Keski-Pohjanmaa Etelä-Savo Suhdannekatsaus, Keski-Pohjanmaa Lokakuu 216 Tässä katsauksessa tarkastellaan Keski-Pohjanmaan maakunnan suhdanteita Tilastokeskuksesta tilatulla (tilaajina Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjanmaan

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 0,5 prosenttia kolmen taantumavuoden jälkeen. Vaimean kasvun lähteinä olivat viime vuoden alussa vienti ja kulutus ja loppuvuodesta

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT. Uusimmat tiedot joulukuulle 2014 saakka. - esittelyssä metalli -klusteri

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT. Uusimmat tiedot joulukuulle 2014 saakka. - esittelyssä metalli -klusteri POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT Uusimmat tiedot joulukuulle 2014 saakka - esittelyssä metalli -klusteri Taitto: Etukannen kuva: Ari Näpänkangas Ruka (Ari Näpänkangas) 3 Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 14.10.2013 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Suhdannekatsaus, Keski-Pohjanmaa

Suhdannekatsaus, Keski-Pohjanmaa Etelä-Savo Suhdannekatsaus, Keski-Pohjanmaa Marraskuu 2017 Tässä katsauksessa tarkastellaan Keski-Pohjanmaan maakunnan suhdanteita Tilastokeskuksesta tilatulla (tilaajina Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjanmaan

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Kaupungin osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2010 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samanlainen, mutta

Lisätiedot

LAPIN SUHDANTEET 2016

LAPIN SUHDANTEET 2016 LAPIN SUHDANTEET 2016 Ohjelma: 10.00 Tervetuloa Lapin suhdannekatsaus 2016 esittely strategiapäällikkö Mervi Nikander, Lapin liitto Toimialan näkökulma suhdanteisiin 10.30 TORMETS OY, hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan maakunnan suhdannekatsaus, huhtikuu 2015

Keski-Pohjanmaan maakunnan suhdannekatsaus, huhtikuu 2015 Keski-Pohjanmaan maakunnan suhdannekatsaus, huhtikuu 215 Tässä tarkastellaan Keski-Pohjanmaan maakunnan suhdanteita Tilastokeskuksesta tilatulla (tilaajina Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjanmaan liitto ja Pohjanmaan

Lisätiedot

Matkailun tulo- ja työllisyysvertailu. Kooste Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tilastoista

Matkailun tulo- ja työllisyysvertailu. Kooste Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tilastoista Matkailun tulo- ja työllisyysvertailu Kooste Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tilastoista 2014 Rakennetiedot Henkilöstömäärä Liikevaihto Yritykset (YTR) Toimipaikat (YTR) 2010 2012 2011

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 21 Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuonna 214. Vuotta aiemmin liikevaihdon väheneminen oli,3 prosenttia. Koko Helsingin seudulla liikevaihto

Lisätiedot

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen suhdannetiedot Q2/2016 Olli Patrikainen 27.9.2016 Tuoteseloste Tietojen lähteenä on Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Liikevaihto lasketaan ilman arvonlisäveroa. Kuvattava liikevaihto

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 21.10.2011 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Etelä-Savon aluetalouskatsaus Etelä-Savon ELY-keskus

Etelä-Savon aluetalouskatsaus Etelä-Savon ELY-keskus Etelä-Savon aluetalouskatsaus 2011 Etelä-Savon ELY-keskus Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 4/2011 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Väestön, työllisyyden ja kuntatalouden

Lisätiedot

Etelä-Savon aluetalouskatsaus 2012

Etelä-Savon aluetalouskatsaus 2012 RAPORTTEJA 9 212 Etelä-Savon aluetalouskatsaus 212 HANNA KAUTIAINEN HANNA TARVAINEN (TOIM.) 1 Etelä-Savon Aluetalouskatsaus 212 HANNA KAUTIAINEN HANNA TARVAINEN (TOIM.) RAPORTTEJA 9 212 ETELÄ-SAVON ALUETALOUSKATSAUS

Lisätiedot

Suhdannekatsaus-Kainuu 27.11.2015

Suhdannekatsaus-Kainuu 27.11.2015 1 Kainuun kärkitoimialojen tilanne edelleen haastava maakunnan suhdannekehitys vuoden 2015 kesäkuulle Kainuun liitossa on laadittu ja maakuntavaltuusto on hyväksynyt (16.6.2014) maakunnan tulevien vuosien

Lisätiedot

Suhdannekatsaus, Pohjanmaa

Suhdannekatsaus, Pohjanmaa Etelä-Savo Suhdannekatsaus, 2017 Tässä katsauksessa tarkastellaan n maakunnan suhdanteita Tilastokeskuksesta tilatulla (tilaajina n ELY-keskus, n liitto ja n kauppakamari) valikoidulla toimialakohtaisella

Lisätiedot

Suhdannekatsaus, Pohjanmaa

Suhdannekatsaus, Pohjanmaa Etelä-Savo Suhdannekatsaus, Pohjanmaa Lokakuu 216 Tässä katsauksessa tarkastellaan Pohjanmaan maakunnan suhdanteita Tilastokeskuksesta tilatulla (tilaajina Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjanmaan liitto ja Pohjanmaan

Lisätiedot

Matkailun tulo- ja työllisyysvertailu. Kooste Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tilastoista 2015

Matkailun tulo- ja työllisyysvertailu. Kooste Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tilastoista 2015 Matkailun tulo- ja työllisyysvertailu Kooste Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tilastoista 2015 Rakennetiedot Henkilöstömäärä Liikevaihto Yritykset (YTR) Toimipaikat (YTR) 2012 2013 2012

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

yrityskatsaus y 2013 Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto

yrityskatsaus y 2013 Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto n maakunnan yrityskatsaus y 2013 Lähde: Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto Yritystoimipaikat Maakuntien % osuudet koko maan yritystoimipaikoista vuonna 2013 Uusimaa 28,0 Varsinais Suomi 9,5

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 30.9.2016 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 Julkaisuvapaa 26.11.2013 Aloittaneiden yritysten määrä jatkaa laskuaan Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2010

Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 Lappeenrannan kaupunginkanslian julkaisuja 2010:1 Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 18.10.2010 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde:

Lisätiedot

Rovaniemen seutukunnan suhdanteet

Rovaniemen seutukunnan suhdanteet Rovaniemen seutukunnan suhdanteet Sisältö 1. JOHDANTO... 3 Yleistä laskennasta ja sen tuloksista... 3 2. TOIMIALAKOHTAINEN SUHDANNEKUVAUS ROVANIEMEN SEUDULLA... 4 2.1 Teollisuus (TOL D)... 4 2.2 Rakentaminen

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Pohjanmaan maakunnan suhdannekatsaus, lokakuu 2014

Pohjanmaan maakunnan suhdannekatsaus, lokakuu 2014 Pohjanmaan maakunnan suhdannekatsaus, lokakuu 214 Tässä tarkastellaan Pohjanmaan maakunnan suhdanteita Tilastokeskuksesta tilatulla (tilaajina Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjanmaan liitto ja Pohjanmaan kauppakamari)

Lisätiedot

Vertailu I-II nelj vs. I-II nelj Liikevaihto Palkkasumma Vienti

Vertailu I-II nelj vs. I-II nelj Liikevaihto Palkkasumma Vienti Vertailu I-II nelj. 2010 vs. I-II nelj. 2009 Liikevaihto Palkkasumma Vienti %-muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Koko maa Koko maa Koko maa TOL BCD: Koko teollisuus I-II nelj. yhteensä

Lisätiedot

Vertailu III-IV nelj vs. III-IV nelj Liikevaihto Palkkasumma Vienti Henkilöstö %-muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna

Vertailu III-IV nelj vs. III-IV nelj Liikevaihto Palkkasumma Vienti Henkilöstö %-muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Vertailu III-IV nelj. 2010 vs. III-IV nelj. 2009 Liikevaihto Palkkasumma Vienti Henkilöstö %-muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Koko maa Koko maa Koko maa TOL BCD: Koko teollisuus III-IV

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset?

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Helsingissä 11.9.2012 Satu Elho Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden

Lisätiedot

Matkailun tulo- ja työllisyysselvitys v. 2016

Matkailun tulo- ja työllisyysselvitys v. 2016 Matkailun tulo- ja työllisyysselvitys v. 2016 Rakennetiedot Jämsän matkailukeskus Laskettavan muuttujan vuositaso (YTR) Yritykset YTR:n mukaan Toimipaikat YTR:n mukaan Henkilöstömäärä (2015) 322 69 77

Lisätiedot

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Lähteet: Tilastokeskus (TK) Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) Yritysharavahaastattelut Pohjanmaan työllisten päätoimialarakenne

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla

Työpaikat Vaasan seudulla Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE JULKAISUVAPAA heti TIEDOTUSVÄLINEILLE KAINUUN KÄRKIALOJEN JA KUNTIEN SUHDANNETIEDOT 06/2011

LEHDISTÖTIEDOTE JULKAISUVAPAA heti TIEDOTUSVÄLINEILLE KAINUUN KÄRKIALOJEN JA KUNTIEN SUHDANNETIEDOT 06/2011 LEHDISTÖTIEDOTE 11.11.2011 JULKAISUVAPAA heti TIEDOTUSVÄLINEILLE KAINUUN KÄRKIALOJEN JA KUNTIEN SUHDANNETIEDOT 06/2011 Aluekehityslainsäädännön (Laki alueiden kehittämisestä 602/2002) perusteella maakuntien

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lohja 12.10.2011 12.10.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Lapin suhdanteet

Lapin suhdanteet LAPIN LIITTO Länsipohjan Yrittäjät Lapin suhdanteet 2010 30.6.2011 LAPIN SUHDANTEET VUOSI 2010 LIIKEVAIHTOTIEDOT TAMMIKUU 2000 JOULUKUU 2010* HENKILÖSTÖTIEDOT TAMMIKUU 2000 JOULUKUU 2010* *Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun

Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun Tiina Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai alueiden kehitystä

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Pohjanmaan maakunnan suhdannekatsaus, huhtikuu 2015

Pohjanmaan maakunnan suhdannekatsaus, huhtikuu 2015 Pohjanmaan maakunnan suhdannekatsaus, huhtikuu 215 Tässä tarkastellaan Pohjanmaan maakunnan suhdanteita Tilastokeskuksesta tilatulla (tilaajina Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjanmaan liitto ja Pohjanmaan kauppakamari)

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2015

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2015 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema:kasvuyritykset Oulun seudulla 6 7 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 4/2017

Keski-Suomen Aikajana 4/2017 Keski-Suomen Aikajana 4/2017 Tilanne 30.6.2017 #keskisuomi #kasvunmaakunta kasvu jatkui kiivaana vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lahti 11.5.2011 11.5.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Nopeat toimialoittaiset ja alueittaiset suhdannetiedot yritysten toimintaympäristön seurantaan

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Nopeat toimialoittaiset ja alueittaiset suhdannetiedot yritysten toimintaympäristön seurantaan Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Nopeat toimialoittaiset ja alueittaiset suhdannetiedot yritysten toimintaympäristön seurantaan Seinäjoki 22.04.2008 Satu Elho (09) 1734 2966 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Lisätiedot

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista Tampere 25.10.2007 (09) 1734 2966 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi 29.10.2007 A 1 A) Budjettirahoitteinen liiketoiminnan

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 1/2018

Keski-Suomen Aikajana 1/2018 Keski-Suomen Aikajana 1/2018 Tilanne 30.9.2017 #keskisuomi #kasvunmaakunta kasvu jatkui hyvänä heinä-syyskuussa vientiteollisuus oivassa vedossa Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Tuoreimmat käänteet

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset?

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Rovaniemi 17.11.2010 Tiina Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai alueiden kehitystä lyhyellä

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2014

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2014 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Yritystoiminnan uudistuminen kasvun ja supistumisen kautta 6 Teollisuus 7 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä 73,6 prosenttia, eli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Työllisten

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2015

Työpaikat ja työlliset 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 3.10.2017 Työpaikat ja työlliset 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten 0,4 %. Luvut

Lisätiedot

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Suhdanteet t vaihtelevat t - Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa 23.11.2010 Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Vähittäiskaupan ostovoima Oulun seudulla ja vertailualueilla 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Tiina Herttuainen 09 1734 3619 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Joensuu 24.11.2011 24.11.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. kesäkuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. kesäkuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset kesäkuu 2017 Salo / Salon seutukunta Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT TILANNE VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN KESÄKUU 2017 VÄKILUKU 53 418-391 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI

Lisätiedot

NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa. Kuopio 12.11.2008

NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa. Kuopio 12.11.2008 NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa Merja Huopainen (09) 1734 2672 Mark Rantala (09) 1734 3552 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Kuopio 12.11.2008 12.11.2008

Lisätiedot

Etelä-Savon aluetalouskatsaus 2013

Etelä-Savon aluetalouskatsaus 2013 RAPORTTEJA 84 2013 Etelä-Savon aluetalouskatsaus 2013 HANNA KAUTIAINEN ANNE KOKKONEN (TOIM.) Etelä-Savon aluetalouskatsaus 2013 HANNA KAUTIAINEN ANNE KOKKONEN (TOIM.) RAPORTTEJA 84 2013 ETELÄ-SAVON ALUETALOUSKATSAUS

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2013

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2013 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Seudun erikoisalojen rooli aluetaloudessa 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 11.12.2015 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Vuoden 2013 lopussa Lahdessa oli 46 337 työpaikkaa ja työllisiä 41 049. Vuodessa työpaikkojen

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2014

Keski-Suomen Aikajana 2/2014 Keski-Suomen Aikajana 2/2014 Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT F RAKENTAMINEN ICT-KLUSTERI METALLI-KLUSTERI HYVINVOINTI- KLUSTERI (YKSITYINEN) LAAJA MATKAILU- KLUSTERI LUOVAN TALOUDEN KLUSTERI PUUTUOTE- JA HUONEKALU- TEOLLISUUS POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT Uusimmat

Lisätiedot

Pohjanmaan maakunnan suhdannekatsaus, lokakuu 2015

Pohjanmaan maakunnan suhdannekatsaus, lokakuu 2015 Pohjanmaan maakunnan suhdannekatsaus, lokakuu 215 Tässä tarkastellaan Pohjanmaan maakunnan suhdanteita Tilastokeskuksesta tilatulla (tilaajina Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjanmaan liitto ja Pohjanmaan kauppakamari)

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 Julkaisuvapaa 26.4.2013 Aloittaneiden yritysten ja starttirahalla aloittaneiden määrä laskusuuntainen

Lisätiedot

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Hyvinkään elinkeinorakenne Tähän diasarjaan on koottu muutamia keskeisiä Hyvinkään kaupungin elinkeinorakennetta koskevia

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa. Turku 13.03.2008

NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa. Turku 13.03.2008 NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa Tiina Herttuainen (09) 1734 3619 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Turku 13.03.2008 13.03.2008 A 1 A) Budjettirahoitteinen

Lisätiedot

Matkailun Tulo- ja työllisyysselvitys v. 2015

Matkailun Tulo- ja työllisyysselvitys v. 2015 Matkailun Tulo- ja työllisyysselvitys v. 2015 Muutokset tilastoissa Aiempina vuosina Jämsän ja Himoksen matkailukeskuksia on tarkasteltu erikseen. Uusimmassa tilastossa laskenta pohjautuu päivitettyyn

Lisätiedot

ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ)

ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± )± Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± ) ± ƒ) ± ± ± ) ± ± ± ƒ ) ± ± ƒ) ± ± ± ) ± ± ± ± ± Ò ± ± ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ)

Lisätiedot

Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot

Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot Tiina Herttuainen (09) 1734 3619 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Jyväskylä 1.12.2009 1.12.2009 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot

Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot Tiina Herttuainen (09) 1734 3619 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Turku 13.05.2009 13.05.2009 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2014

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2014 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Oulun seudun kasvunäkymät 6 Teollisuus 7 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Matkailu Oulussa 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Laaja matkailuklusteri 11 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT. Uusimmat tiedot toukokuulle 2014 saakka. - esittelyssä Pohjois-Pohjanmaan luovat alat

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT. Uusimmat tiedot toukokuulle 2014 saakka. - esittelyssä Pohjois-Pohjanmaan luovat alat POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT Uusimmat tiedot toukokuulle 2014 saakka - esittelyssä Pohjois-Pohjanmaan luovat alat Taitto: Etukannen kuva: Ari Näpänkangas Pixabay 3 Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 3/2017

Keski-Suomen Aikajana 3/2017 Keski-Suomen Aikajana 3/2017 Maakuntahallitus 25.8.2017 #keskisuomi #kasvunmaakunta kasvu kiihtyi teollisuuden avulla ja on syntynyt positiivinen kasvunkierre Aikajana 4/2017 julkaistaan lokakuun alussa

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2015

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2015 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Arctic Valley Pohjoisen yhteistyön alusta 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot

Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot Satu Elho (09) 1734 2966 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Tampere 11.3.2009 11.03.2009 A 1 Jos taantuma määritellään vähintään puoli vuotta kestäneeksi

Lisätiedot

Suhdannekatsaus-Kainuu

Suhdannekatsaus-Kainuu 1 KAINUUN KÄRKITOIMIALOJEN SUHDANNEKEHITYS VUODEN 2015 LOPPUUN Kainuun liitossa on laadittu ja maakuntavaltuusto on hyväksynyt (16.6.2014) maakunnan tulevien vuosien kehittämispainotuksia linjaavan Kainuu

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Lokakuu 2016 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Koko yritysliikevaihdon trendit Q1/15-Q1/16 Vuosi 2010=100 115 110 105 100 95 90 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Lisätiedot

Väestön muutos oli 228 henkeä (ennakkotieto)

Väestön muutos oli 228 henkeä (ennakkotieto) YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2016 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen mukaani 17 294. Asukasmäärä kasvoi edellisvuodesta 228 henkilöä eli 1,3 %. Muuttoliike

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 20.11.2017 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten

Lisätiedot

Varkauden seudun kehitys. Maakuntajohtaja Jussi Huttunen, Pohjois-Savon liitto 25.8.2014

Varkauden seudun kehitys. Maakuntajohtaja Jussi Huttunen, Pohjois-Savon liitto 25.8.2014 Varkauden seudun kehitys Maakuntajohtaja Jussi Huttunen, Pohjois-Savon liitto 25.8.2014 Väestö ikäryhmittäin v. 1990-2013 Lähde: Tilastokeskus Ikäryhmä Ikäryhmä YHTEENSÄ -14 15-64 65 - YHTEENSÄ -14 15-64

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Valokuvat Juha Metso päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2000-2015 76000 74000 73265 73478 73745 74117 73225 72000

Lisätiedot

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Leppävirta Heinävesi Varkaus Joroinen Toimintaympäristön muutokset Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys

Lisätiedot

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN KEHITYS ALUEITTAIN: Teknologiateollisuuden yrityksien liikevaihdon lasku hiukan taittunut alkuvuonna.

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN KEHITYS ALUEITTAIN: Teknologiateollisuuden yrityksien liikevaihdon lasku hiukan taittunut alkuvuonna. TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN KEHITYS ALUEITTAIN: Teknologiateollisuuden yrityksien liikevaihdon lasku hiukan taittunut alkuvuonna Vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto

Lisätiedot