KIRJASTOJÄRJESTELMÄ- JA ASIAKASLIITTYMÄHANKKEEN ALUSTAVA AIKATAULU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRJASTOJÄRJESTELMÄ- JA ASIAKASLIITTYMÄHANKKEEN ALUSTAVA AIKATAULU 2015 2020"

Transkriptio

1 Porvoon kaupunginkirjasto Uudenmaan maakuntakirjasto projektisuunnittelija Maarit Tuomisto KIRJASTOJÄRJESTELMÄ- JA ASIAKASLIITTYMÄHANKKEEN ALUSTAVA AIKATAULU Kirjastojärjestelmähankkeen suunnittelu ja organisointi syksy 2015 Syksy-alkutalvi käytetään kirjastojärjestelmähankkeen valmisteluun. Valmisteltavat asiat ovat ao. listassa, yksityiskohtaista aikataulutusta ei ole tehty syksylle. Valmistelujen eteneminen on riippuvainen kaikkien kirjastojen ja yhteistyökumppanien osallistumisesta hankkeeseen. Varsinainen käyttöönottohanke käynnistyy alkuvuodesta Kirjastojärjestelmähankkeessa tullaan hyödyntämään Uudenmaan kirjastojen yhteistyö -hankkeessa tehtyä taustatyötä mm. kirjastojärjestelmävaihtoehdoista, olemassa olevia ja hankkeessa muokattuja vaatimusmäärittelypohjia, hallintomallin, kustannuslaskennan ja resursoinnin tietoja sekä koottua tietoa alueen kirjastojen tilanteesta ja kehittämistarpeista. Vaatimusmäärittely vaatimusmärittelyn tarkastus ja täydennys ja vertailu tiedossa oleviin kehittämispiirteisiin (aloitettu) käsittely työryhmässä kirjastojen lausunnot kirjastojärjestelmän ja asiakasliittymän liitännät ja rajapinnat (taloushallinto, luettelointitiedot, hankinta, lainaus- ja palautusautomaatit, ajanvarausjärjestelmät, kaukopalvelu, e-aineistot sekä omatoimikirjastot yms.) valmiina tunnisteet ja standardit Kohan puuttuvien ominaisuuksien ja kehitysehdotusten läpikäynti Kohan järjestelmäkehittäjien kanssa Finnan toiminnallisuuksien tarkistus ja kehittämisehdotukset tarvittaessa ohjausryhmän hyväksyntä Kirjastojärjestelmäyhteistyöhön liittyvien päätökset yhdessä työryhmien ja kirjastojen kanssa varaus/logistiikkakimpat käsitteistö: aineistotyypit, laina-aikatyypit jne

2 laina-aikojen ja maksujen (myöhästymis-, kirjastokortti- ja varausmaksut) harmonisointi mahdollisuuksien mukaan henkilöstön käyttöoikeusryhmät ja niiden oikeudet lainaajatietojen siirrosta/uusien laajatietojen tallennuksesta ja/tai yhteistyöstä VRK:n kanssa päättäminen lainaajatunnuksesta päättäminen (kirjastokortti vai jokin muu ratkaisu) hankintatietojen siirrosta tai siirtämättömyydestä päättäminen lainaus- ja varausdatan siirrosta päättäminen mikäli kaikkia tietoja ei siirretä, päätettävä kauanko vanhat järjestelmät toimivat uuden rinnalla yhteinen tietokannan kuvailukäytäntöjen suunnittelu ja ohjeistus (metatietoryhmä) uusien palveluiden käytöstä sopiminen esim. Ysasta Fintoon ja muut kuvailun työvälineet tietokannan nimi käyttöliittyminen graafiset elementit kirjastokorttien ja käyttöliittymien ulkoasun suunnittelu yhteisten kirjastokorttien hankinta maksujen maksupaikat käytettävistä kuvailusäännöistä (ISBD/RDA) päättäminen yhteinen ja kirjastojen välinen työnjako em. asioiden priorisointi järjestelmähankkeen ja järjestelmän määritysten etenemiseksi Koulutukset Finna-koulutukset ja -työpajat RDA-koulutukset (kuvailupäivät + 3 sääntökoulutusta) Koha-koulutukset Kohan esittelytilaisuuden järjestäminen sisäiset koulutukset maakunnallisesti aloittaen ensimmäiseksi liittyvistä Hallinto- ja sopimusasioiden valmistelu ja allekirjoittaminen mukaan tulevien kirjastojen ilmoittautuminen ja ohjausryhmän valinta, tehty ohjausryhmän kokoukset työryhmän täydentäminen ja kokoukset alaryhmien perustaminen (metatieto, aineiston käyttö jne)

3 Uudenmaan kirjastojen yhteistyö -sopimus (vastuukuntamalli) sisältää myös kustannustenjaon ensimmäinen luonnos valmis , tehtävä ohjausryhmän päätöksen mukaiset päivitykset Koha-Suomi Oy:n valmisteluun osallistuminen sekä osakkaiden hankinta Finnan ilmoittautuminen, tehty Finnan palvelusopimus, allekirjoitus alkuvuodesta 2016 Finnan palvelusopimusten valtuutukset kirjastoilta hankkeelle Finnan käyttöoikeudellisten metatietojen kokoaminen kirjastoilta ja käsittely (kokoelmien muodostaminen) /ilmoittaminen Kansalliskirjastolle kirjastojen ja kuntien informointi tarvittavista päätöksistä ja sopimuksista Yhteistyö erilaisten yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen ja verkostoituminen Kohti Kohaa hanke, Koha-Suomi Oy, Koha-yhteisö Kansalliskirjasto Kirjastoverkkopalvelut suomi.fi, Väestörekisterikeskus, KaPan kirjastojen referenssiryhmä muut toimijat: kirjastot.fi, Helmet-kirjastot ohjelmisto- ja laitetoimittajat kunnat, niiden tietohallinnot ja johdot kirjastojen johtajat ja asiantuntijat nykyisten kirjastokimppojen tapaamiset Kirjastojen käytännön valmistautuminen järjestelmävaihdokseen resursointi valmisteluun ja käyttöönottovaiheeseen (6 kk päätoiminen projektivastaava/yhteyshenkilö, 3 kk dokumentointi ja tietokantahuolto, 3 kk työryhmä- ja ohjausryhmätyöskentely, koulutuspäivät) tietokantahuolto aloitus kokoelmien ja vanhentuneiden tietojen poistoista yhteisten ja kirjastokohtaisten käytäntöjen, käsitteistön ja prosessien suunnittelu kirjastot.fi:n kirjastohakemiston päivitykset tietokantojen ja käytäntöjen dokumentointi ilmoitetussa aikataulussa kirjastoille kysely tietokannan tilanteesta (lomake tulossa) bibliografiset tiedot kokoelmatiedot ja sijaintipaikat aineistojen ja asiakkaiden numerointi nykyisin ja jatkossa

4 asiakastiedot ja lainaustiedot hankintatiedot kausijulkaisutiedot määrittely koneellisesti korjattavista toimintaohjeet korjauksiin (ostettavat korjaukset ja manuaaliset korjaukset) tulevat dokumentointien jälkeen (huomioidaan mahdolliset koneellisesti konversion yhteydessä korjattavat) Työvälineiden, tilojen ja henkilöstön hankinta verkkokokousjärjestelmän hankinta ja käyttöönotto, 1 ACP-yhteys käytössä työskentely-ympäristön hankinta, suunnittelu ja käyttöönotto: Koha-Suomen Redmine käytettävissä, selvityshankkeen materiaali Kuntahankintojen Eksaitissa toistaiseksi työskentely-ympäristö O365 Porvoon kaupungin projektinhallintaohjelmisto Linux- ja Windows-tietokoneet (kannettavat kaikille) tarvittavat ohjelmistot: selaimet, open office paketti, Kohan konversiovälineet, Usemarcon jne, SSH-yhteydet työtilojen vuokraus tietoliikenneyhteydet RDA Toolkitin hankinta projektiryhmälle ja ensimmäisille tuotantokäyttöön siirtyville 10 lisenssiä henkilöstön rekrytointi: rekrytointiluvat, ilmoitusten laatiminen, sisäinen haku, ulkoinen haku, haastattelut ja valinnat Käyttöönottoa valmistelevat tekniset toimenpiteet Kohan asennus ja testaus käyttöohjeisiin perehtyminen Kohan ja vaatimusmäärittelyn vertailu järjestelmän määritykset vs. tehtävät päätökset muu testaus erityisesti maakunnallisten erityistarpeiden kuten laajan yhteistyön (varauskimpat, asiakaspalvelunäkymät, asiakasliittymän näkymät Finnassa), kaksikielisyyden yms. vaatimukset järjestelmän määrityksiin perehtyminen ja päätökset kehittämisehdotusten laatiminen RDA-sääntöjen näkymät

5 Konversioiden testauksen aloittaminen datan ulosluvun testaus PallasProsta, myöhemmin Origoista ja Aurorasta konversion testaus konversion määritykset konversioiden räätälöinti nykyisten tietokantojen ominaisuuksien pohjalta ja mahdolliset massakorjaukset tietokantojen yhdistämisen testaus ja tarvittavat muutokset Projektisuunnittelu vuosille koko hankkeen projektisuunnitelma (aikataulutus, työvaiheet, resursointi, kustannukset, riskinhallinta, koulutukset jne) kirjastojen valmistautumis- ja käyttöönottoaikataulut huomioitava tehdyt linjaukset huomioitava Koha-Suomen ja Kansalliskirjaston (Finna) sekä muiden yhteistyökumppanien aikataulut

6 Uuden kirjastojärjestelmän käyttöönottovaihe (päivitetty ) HUOM. Vuosien projektisuunnitelma ja aikataulutus tehdään syksyn 2016 aikana. Tammikuu 2016 projektiryhmän työskentelyn aloitus projektisuunnitelman tarkennukset Talvi - kevät 2016 kirjastojärjestelmän käyttöönottoon valmistautuminen yksityiskohtainen aikataulutus kimpoittain järjestelmän asetusten suunnittelu yhteiset, kimppa- ja kirjastokohtaiset asetukset yhteen toimivien tietovarantojen (kansalliset tietokannat, aineistotoimittajat jne) määrittely laitteiden asetusten määrittely konversiotestit ja tarvittavat muokkaukset kirjastohenkilöstön osallistuminen ja viestintä tiedotus asiakkaille koulutukset kahdesti vuodessa siirtymäaikataulun mukaisesti kimpoille kirjastojärjestelmä Finna-asiakaskäyttöliittymä MARC 21 formaatti ISBD/RDA-kuvailusäännöt Ensimmäiset käyttöönotot loppukevät 2016 alkusyksy 2016 uuden kirjastojärjestelmän ja asiakaskäyttöliittymän käyttöönotot kaksi kertaa vuodessa kirjastojärjestelmän käyttöönottovaihe kestää noin 4 6 kk / kimppa uuteen järjestelmään siirtyminen kaksi kimppaa kerrallaan valitusta järjestelmästä riippuen ensimmäiset käyttöönotot loppukevät loppusyksy 2016 HUOM. aikataulutuksessa huomioidaan kiireellisyysjärjestys, tekniset mahdollisuudet, kaksikielisyys sekä kuntien rahoitustilanteet Kirjastojärjestelmän ja asiakaskäyttöliittymän ylläpito sekä yhteistyön laajentaminen

7 kirjastojärjestelmän ja asiakaskäyttöliittymän ylläpito julkaisujärjestelmien liittäminen Kohaan tai uusi julkaisujärjestelmäratkaisu suomi.fi - portaaliin osallistuminen jatkokehittäminen: uudet palvelut ja liitettävät tietovarannot, Kansallinen palveluväylä ja sen hyödyntäminen yhteistyön laajentaminen esim. Helmet-kirjastot, Kansalliskirjaston tietovarannot jne

8

MAARIT TUOMISTO 27.5.2015, MUOKATTU 1.6.2015. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

MAARIT TUOMISTO 27.5.2015, MUOKATTU 1.6.2015. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå MAARIT TUOMISTO, MUOKATTU 1.6.2015 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå UUDENMAAN KIRJASTOJEN YHTEISTYÖ HANKE PROJEKTET SAMARBETE MELLAN BIBLIOTEKEN I NYLAND VISIO JA TAVOITTEET: KIRJASTOPALVELUIDEN

Lisätiedot

Lyyra-kortin käyttö kirjastokorttina - tilannekatsaus

Lyyra-kortin käyttö kirjastokorttina - tilannekatsaus Lyyra-kortin käyttö kirjastokorttina - tilannekatsaus Petteri Kivimäki Tietojärjestelmäasiantuntija AMKIT-konsortion ja Linnea2-konsortion yhteiskokous 3.4.2014 Sisältö Taustaa Nykytilanne Jatko Tekniikasta

Lisätiedot

6 Hallinto ja johtaminen... 55 6.1 Johtaminen, organisaatio ja toiminnanohjaus... 55

6 Hallinto ja johtaminen... 55 6.1 Johtaminen, organisaatio ja toiminnanohjaus... 55 KANSALLISKIRJASTON KIRJASTOVERKKOPALVELUIDEN VUOSIRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1 Johtajan katsaus... 5 2 Toiminnan vaikuttavuus... 7 2.1 Kärkihankkeet... 7 2.1.1 Tietojärjestelmien kehittäminen... 7

Lisätiedot

TP1: Metatietovaranto-konsepti muuttuvassa ympäristössä

TP1: Metatietovaranto-konsepti muuttuvassa ympäristössä TP1: Metatietovaranto-konsepti muuttuvassa ympäristössä Kirjastoverkkopäivät 2013 Melinda EI OLE: järjestelmä = tekniikka ON: tietovaranto = sisältö Perinteinen yhteisluettelo = paikalliskantojen kokoelma

Lisätiedot

Kansalliskirjaston. kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013

Kansalliskirjaston. kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013 Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013 2 Sisällysluettelo 1. Johtajan katsaus.3 2. Toiminnan vaikuttavuus...4 2.1 Kärkihankkeet.. 4 2.2 Perustoiminnan tulokset.10 3. Laatutyö:

Lisätiedot

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012 Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012 2 Sisällysluettelo 1. Johtajan katsaus... 3 2. Toiminnan vaikuttavuus... 4 2.1 Kärkihankkeet... 4 2.2 Perustoiminnan tulokset... 9 3. Laatutyö:

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 9.12.2010. Aika: 9.12.2010 klo 15 16.35 Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone

PÖYTÄKIRJA 9.12.2010. Aika: 9.12.2010 klo 15 16.35 Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone Kansalliskirjaston ja kirjastosektorien neuvostojen puheenjohtajien kokous Aika: 9.12.2010 klo 15 16.35 Paikka: Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone Läsnä: Kai Ekholm Kansalliskirjasto,

Lisätiedot

FinELibin toimintasuunnitelma 2013

FinELibin toimintasuunnitelma 2013 FinELibin toimintasuunnitelma 2013 1. Johdanto... 1 2. FinELibin perustehtävä ja strategiset päämäärät... 2 2.1. Infrastruktuurihaku... 2 3. Aineistohankinta... 2 3.1. Aineistoneuvottelut... 2 3.2. Irtaantumislauseke...

Lisätiedot

UUDEN KIRJASTOJÄRJESTELMÄN MERKITYS KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ

UUDEN KIRJASTOJÄRJESTELMÄN MERKITYS KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ RAHOITUSHAKEMUS 1/2013 1 (5) UUDEN KIRJASTOJÄRJESTELMÄN MERKITYS KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Uuden kirjastojärjestelmän suunnittelun lähtökohtina ovat kansallisissa ICT-strategioissa asetetut tavoitteet

Lisätiedot

Kirjastot.fi 2012. 1 Kirjastot.fi-palvelukokonaisuuden kehittäminen 2012. Kirjastot.fi 2012 -hakemus: liite 1/14

Kirjastot.fi 2012. 1 Kirjastot.fi-palvelukokonaisuuden kehittäminen 2012. Kirjastot.fi 2012 -hakemus: liite 1/14 Kirjastot.fi 2012 -hakemus: liite 1/14 Kirjastot.fi 2012 1 Kirjastot.fi-palvelukokonaisuuden kehittäminen 2012 Kirjastot.fi on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja Helsingin kaupunginkirjaston

Lisätiedot

KVP 2015. Asiakkaiden kanssa, asiakkaiden tarpeisiin. Kristiina. KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

KVP 2015. Asiakkaiden kanssa, asiakkaiden tarpeisiin. Kristiina. KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut KVP 2015 Asiakkaiden kanssa, asiakkaiden tarpeisiin Kristiina Kansalliskirjaston strategiakehys 2013-2016 Missio Visio Arvot Kansalliskirjasto turvaa kansallisen julkaistun kulttuuriperinnön saatavuuden

Lisätiedot

MUSEOIDEN. Selvitystyön loppuraportti CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy Versio 1.0 16.2.2011

MUSEOIDEN. Selvitystyön loppuraportti CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy Versio 1.0 16.2.2011 MUSEOIDEN K O K O E L M A H A L L I N TA J Ä R J E S T E L M Ä T N Y K Y T I L A J A VA I H T O E H T O I S E T K E H I T Y S M A L L I T Selvitystyön loppuraportti CSC - Tieteen tietotekniikan keskus

Lisätiedot

Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke

Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke 2008 Korkeakoulukirjastojen rakenteellisen kehittämisen hanke Hankkeen tehtävänä on 1. hahmotella korkeakoulukirjastojen organisoituminen uudistuvassa korkeakoululaitoksessa

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymäkonsortion toimintaperiaatteet

KDK-asiakasliittymäkonsortion toimintaperiaatteet 1 (8) KDK-asiakasliittymäkonsortion Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymäkonsortion jäsenet ja Kansalliskirjasto noudattavat yhteistyössään näitä toimintaperiaatteita. Tarkemmin asiakasliittymän

Lisätiedot

Perustietovarantojen viitearkkitehtuurin suunnittelu

Perustietovarantojen viitearkkitehtuurin suunnittelu Asettamispäätös 05.12.2012 VM119:00/2012 1873/00.01.00.01/2012 Perustietovarantojen viitearkkitehtuurin suunnittelu Toimikausi Valtiovarainministeriö on tänään asettanut Perustietovarantojen viitearkkitehtuurin

Lisätiedot

Tieran palvelut 2012-2013

Tieran palvelut 2012-2013 Tieran palvelut 2012-2013 Sovelluspalvelut Infra- ja tukipalvelut Tietohallinnon johtamisen palvelut Copyright Kuntien Tiera Oy Palvelutarjooman kokonaisarkkitehtuuri = valmis 2012-2013 = työn alla 2012-2013

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisarkkitehtuurin määrittely (KanSa KA)

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisarkkitehtuurin määrittely (KanSa KA) PROJEKTISUUNNITELMA 1(14) Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisarkkitehtuurin määrittely () PROJEKTISUUNNITELMA Maarit Laaksonen, Anna Aaltonen 1.2.2014 PROJEKTISUUNNITELMA

Lisätiedot

PIKI-verkkokirjastoprojekti

PIKI-verkkokirjastoprojekti Tampereen kaupunki PIKI-verkkokirjastoprojekti Projektin loppuraportti Hyväksytty: 25.3.2011 Tampereen kaupunki Projektin loppuraportti I Sisällys 1 Yhteenveto... 1 1.1 Lyhyt kuvaus... 1 2 Organisointi...

Lisätiedot

KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa

KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa Liite KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa 1. Kieku-tietojärjestelmä tuo virastoille seuraavia toiminnallisia muutoksia verrattuna nykytilaan: Yhtenäiset talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2 (32) SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 5 1.1

Lisätiedot

Tieran Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalvelu

Tieran Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalvelu Tieran Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalvelu Käyttöönoton projektisuunnitelma Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki Y-tunnus 2362180-3 ALV-numero FI23621803 Kotipaikka Helsinki info@tiera.fi

Lisätiedot

Suunnitelma kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirtämisestä käräjäoikeuksista Maanmittauslaitokseen

Suunnitelma kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirtämisestä käräjäoikeuksista Maanmittauslaitokseen Suunnitelma kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirtämisestä käräjäoikeuksista Maanmittauslaitokseen KIRSU-projektin loppuraportti MAANMITTAUSLAITOS 2007 MAANMITTAUSLAITOS Kiinteistöjen kirjaamisasioiden

Lisätiedot

eams- KÄYTTÖÖNOTTOSUUNNITELMAOHJE

eams- KÄYTTÖÖNOTTOSUUNNITELMAOHJE eams- KÄYTTÖÖNOTTOSUUNNITELMAOHJE SISÄLLYS 1 KÄYTTÖÖNOTTOSUUNNITELMAOHJEEN TARKOITUS... 1 1.1 Tavoitteet ja kohderyhmä... 1 1.2 Termit ja lyhenteet... 1 2 eams:n LAADINNASTA JA KÄYTTÖÖNOTOSTA... 4 2.1

Lisätiedot

Kansalliskirjaston palvelut erikoiskirjastoille näkymiä tulevaisuuteen

Kansalliskirjaston palvelut erikoiskirjastoille näkymiä tulevaisuuteen Kansalliskirjaston palvelut erikoiskirjastoille näkymiä tulevaisuuteen Tiedotustilaisuus erikoiskirjastoille 28.11.2014 Minna-Liisa Kivinen, suunnittelupäällikkö Esityksen sisältö Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE Yleinen osa 2005 SISÄLTÖ 1. PROJEKTITOIMINTA MIKKELIN AMMATTI- KORKEAKOULUSSA... 2. PROJEKTITOIMINNAN PERIAATTEET... 3. PROJEKTI PROSESSINA... 3 3 4 Mikkelin

Lisätiedot

KH 27.5.2015, LIITE. Toteutetaan langaton ja mobiili työympäristö

KH 27.5.2015, LIITE. Toteutetaan langaton ja mobiili työympäristö TIETOHALLINTO, Tietohallintostrategia 2013 2016, tilanne toukokuu 2015 Tavoite Tulokset Suunnitellut toimenpiteet ja aikataulu Tietohallinnon perustehtävä: tietohallinto tukee tietohallinnan välineiden

Lisätiedot

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013 Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 1 (14) KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT Tarjouspyyntö Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 2 (14) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 HANKINTAYKSIKKÖ... 3 3 HANKINNAN KOHDE JA HANKINNAN

Lisätiedot

TORI-palvelukeskus toimialariippumattomien ICT-tehtävien [asiakkaan]siirtoprojektisuunnitelmamalli, versio 0.92

TORI-palvelukeskus toimialariippumattomien ICT-tehtävien [asiakkaan]siirtoprojektisuunnitelmamalli, versio 0.92 TORI-palvelukeskus toimialariippumattomien ICT-tehtävien [asiakkaan]siirtoprojektisuunnitelmamalli, versio 0.92 Valtiovarainministeriö TORI-siirtojen suunnitelma Sivu 2 Versiohistoria Versio Pvm Tekijä

Lisätiedot

ICT-käsikirja Kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Valtiovarainministeriö Puh 09 160 01 tai 09 578 11 24.10.2014

ICT-käsikirja Kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Valtiovarainministeriö Puh 09 160 01 tai 09 578 11 24.10.2014 ICT-käsikirja Kunta- ja palvelurakennemuutoksessa 24.10.2014 Valtiovarainministeriö Puh 09 160 01 tai 09 578 11 (vaihde) Snellmaninkatu 1 A, Helsinki Faksi 09 160 33123 PL 28, 00023 Valtioneuvosto valtiovarainministerio@vm.fi

Lisätiedot