MAARIT TUOMISTO , MUOKATTU Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAARIT TUOMISTO 27.5.2015, MUOKATTU 1.6.2015. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå"

Transkriptio

1 MAARIT TUOMISTO, MUOKATTU Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå UUDENMAAN KIRJASTOJEN YHTEISTYÖ HANKE PROJEKTET SAMARBETE MELLAN BIBLIOTEKEN I NYLAND VISIO JA TAVOITTEET: KIRJASTOPALVELUIDEN TASAVERTAINEN SAATAVUUS UUDELLAMAALLA Ohjausryhmä : on tärkeää muodostaa rakenteita, jotka mahdollistavat yhteistyön ja mahdolliset yhteiset palvelut jatkossa. Keskustelussa nousi esiin mm. seuraavat asiat: kirjastojärjestelmä, e- aineistot ja muu aineiston yhteishankinta, kokoelmapolitiikat, logistiikka, kirjastoautot. Monien Uudenmaan kirjastojen lähitulevaisuuden tärkein tavoite on uuden kirjastojärjestelmän hankinta. Ohjausryhmä priorisoi kirjastojärjestelmäyhteistyön ensimmäiseksi kehittämiskohteeksi -> Yhteinen kirjastojärjestelmä mahdollistaa muut mahdolliset tulevat yhteistyömuodot (e-aineisto, hankinta, kokoelmat, logistiikka, työnjako ja osaamisen kehittäminen jne.) Yhteistyön laajentamisesta ja muista kehittämisaiheista mahdollisesti jatkohankkeita! Maarit Tuomisto 2 1

2 UUDENMAAN KIRJASTOJEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISKOHTEET Laaja-alainen nykytilan selvitys alueen kuvaus: kuntien ja kirjastojen perustiedot (tilastot) käyttösäännöt ja maksut Hankinnat, kokoelmat ja e-aineistot -kysely Kirjastojärjestelmät Pääosin kirjallisuusselvitys lähteinä yleisten kirjastojen tilastot, kirjastojen verkkosivut, Uudenmaan liitto, aiemmat hankkeet ja tilaisuudet Tapahtumiin osallistuminen (koulutukset, järjestelmäesittelyt, Koha-seminaari, Finnatapaamiset jne) Kuntahankintojen Eksaitti-palvelussa työtila Viestintä: hankkeen esittelyt, kirjastotiedote, maakuntakirjastokokous jne Kirjastokierrokset joulukuu 2014 helmikuu 2015: 13 tilaisuutta, 66 osallistujaa kirjastojen johtajista asiantuntijoihin Keskustelut kirjastojen ja niiden asiakkaiden näkökulmasta yhteiseen kehittämiseen Yhteistyökumppanien tapaamiset: tietohallintojohtajat, KL-kuntahankinnat, Helmet-kirjastot, Koha-Suomi Oy jne Loppuraportti kesällä 2015, muun materiaalin tallentaminen ja jatkotyöstäminen mietinnässä Maarit Tuomisto 3 YHTEINEN KIRJASTOKORTTI, KÄYTÄNNÖT, KÄYTTÖSÄÄNNÖT JA MAKSUT Yhteiseen korttiin ja asiakasrekisteriin ollaan valmiita Kortin rooli myös muualla, monitoimikortti? Käytännöt hyvin samansuuntaisia Asiakkaita sekoittavat vaihtelevat ilmaisut esim. uutuuksissa Yhteisiin käyttösääntöihin ollaan valmiita, helpottaa asiakkaiden lisäksi henkilökunnan työtä (yhteinen toimintatapa) Lainmukaisuus, selkokielisyys, eri kieliset säännöt Käyttösääntö sanana? Maksut vaikeampi yhtenäistää (mm. varausmaksut, myöhästymismaksut) Varausmaksuista kuljetusmaksuihin -> voitaisiin ohjata myös logistiikkaa? Erilaiset käytännöt vaativat kirjastojärjestelmältä monitasoisia hierarkioita! Maarit Tuomisto 4 2

3 HANKINTAYHTEISTYÖ ERITYISESTI E-AINEISTOSSA YHTEISKILPAILUTUS Kilpailutuksen erityisosaaminen: hankinta- ja kilpailutuslainsäädäntö, lisenssiehdot jne Painetut, e-aineistot (myös e-musiikki) YHTEINEN AINEISTON VALINTA - Jotkut valmiita myös aineiston valmiiseen valintaan ainakin osittain - Suurin osa halunnee pitää valinnan omissa käsissään - Hajautettu valinta osaamisen mukaan vaikuttaa toteuttamiskelpoiselta E-AINEISTOT KOKONAISUUDESSAN E-aineistokokoelmat kalliita, pieniä ja päällekkäisiä E-aineistojen seuranta, testaus, kilpailutus, hankinta, ylläpito, koulutus jne E-aineistossa koko alueen yhteiskilpailutus, aineiston valinta ja hankinta! KANSALLINEN YHTEISTYÖ! Maarit Tuomisto 5 LOGISTIIKKA Koko alueen kattavana monimutkainen Osa valmiita aineiston kierrätykseen laajemmin, osa ei, osa myös aineiston kellutukseen laajemmin Logistiset alueet esim. Itä-, Länsi- ja Keski-Uusimaa Tarpeita myös Itä- ja Länsi-Uusimaan välillä mm. ruotsinkielisten aineistojen liikutteluun Yleisesti valmiita aineiston liikkuvuuden parantamiseen eri kielisillä aineistoilla, erikoiskokoelmilla, uutuusrajan mukaan jne Maarit Tuomisto 6 3

4 KOKOELMAT JA DIGITOINTI KOKOELMAPOLITIIKKA Osalla omat tai kimppakohtaiset kokoelmapolitiikat Mielipiteet vaihtelevat yhteisestä kokoelmapolitiikasta Kokoelmien profilointi ja kiertävät/kelluvat erikoiskokoelmat (kielet, erikoisalat jne) Kokoelmia ei ole kuvattu, hyödyttäisi asiakkaita ja meitä palvelemisessa Myös Maakunnallinen varastokirjasto -idea DIGITOIDUT/DIGITOITAVAT PAIKALLISKOKOELMAT Digitaalisia paikalliskokoelmia vähän, ei resursseja, ehkä osaamistakaan, eikä välineitä digitointiin Digitaaliset kokoelmat hajallaan, luetteloinnista ei tietoa Yhteinen maakunnallinen digitointikeskus: laitteet ja henkilökunta Maarit Tuomisto 7 LUETTELOINTI - Osa valmiita keskitettyyn luettelointiin, silti tarvitaan osaamista myös kirjastoissa - BTJ:n rooli tulevaisuudessa epäselvä, Helsingin kuvailukeskus? - Melindan laajempi hyödyntäminen Kuvailun muutos lähitulevaisuudessa mm. - RDA-kuvailusäännöt (entiteettien ja niiden välisten suhteiden kuvailu) - Muut kansalliset metatietovarannot ja niiden hyödyntäminen - Yhdistetty avoin tieto - Yhteentoimivuuden vaatimukset kasvavat - Metatiedon laatu Maarit Tuomisto 8 4

5 HENKILÖSTÖN OSAAMINEN, OSAAMISEN JA TYÖNJAKO Kollegiaalinen tuki Koulutus: tietotekniikka, verkko- ja tiedonhaku, e-aineistot Uusiin asioihin perehtyminen ja kehittäminen Henkilöstövaihto ja työnkierto Työparit, työryhmät esim. luettelointi, lastenkirjastotyö, kirjastojärjestelmä Asiantuntijapankki, osaajaverkosto Osaamisen ja työn jako: kirjavinkkaus, erikoiskokoelmat, tapahtumat, asiakaskoulutukset, opastajaryhmä Ohjeiden teko ja jakaminen Välineet: kokousjärjestelmä, materiaalipankki Sijaispooli Alkavat hankkeet: Vaihtelu virkistää työntekijävaihdot Uudenmaan kirjastoissa (Porvoo) Osataanko etelän kirjastoissa - Kirjastohenkilöstön osaamiskartoitus (Kouvola ja Porvoo) Maarit Tuomisto 9 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI Asiakasmarkkinointi Päättäjämarkkinointi (valmiita materiaaleja palveluista ja hankkeista päättäjille) Yhteistyö eri medioiden kanssa ja eri viestintäkanavien hyödyntäminen Brändi, logot, talotyyli, valmiit pohjat Viestintäsuunnitelmat ja yhteiset tiedotteet Myös somen merkitys kirjastojen imagon luonnissa ja markkinoinnissa Maarit Tuomisto 10 5

6 KIRJASTOJÄRJESTELMIEN + ASIAKASKÄYTTÖLIITTYMIEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISTARPEET Vanhentuneet järjestelmät + lopussa olevat palvelimet Tyytymättömyys nykyiseen toimittajaan tai korkeat hinnat Avoimen lähdekoodin ohjelmistoja pidetään ideologisesti kannattavina, työtä ja osaamisen puutetta osittain pelätään Valmius yhteiseen järjestelmään, jopa koko Suomen kattavaan Standardit ja yhteentoimivuus tärkeää: metatietovarannot, toimittajat, e- aineistot, VRK, tunnistejärjestelmät, muut julkishallinnon tietovarannot jne. Monet toivovat suomenkielistä käyttöliittymää ja tukea Paljon myös toiminnallisia toiveita -> vaatimusmäärittelyyn oman datan hallintaa ei ole! Yhteinen tuki- ja markkinointimateriaali (aikajana yms.) Osalla rahoitus valmiina, osalla ehkä parin vuoden päästä Henkilöresursseja suunnitteluun, koordinointiin ja ylläpitoon Riittävän iso kimppa/konsortio/yhteenliittymä kuntarajoista riippumatta Maarit Tuomisto 11 JÄRJESTELMÄHANKKEEN TAUSTALLA MYÖS Yhteinen kirjastokortti Yhteiset säännöt ja maksut Metatiedon kv-muutos: RDA-kuvailusäännöt (entiteettien ja niiden välisten suhteiden kuvailu) (funktionaalinen kuvailu) FRBR -> WEMI Hgin kuvailukeskus ja metatietoprosessi, Melinda, muut kans. tietovarannot (Finto yms.) Yhdistetty avoin tieto ja yhteentoimivuus Yhteiset e-aineistot ja niiden hallinta, digitoidut aineistot Osaamisen kehittäminen ja jakaminen Yhteistyön organisointi ja hallintomallit (?) : koordinointi ja johto & tekninen osaaminen Toivottu myös laajempaa yhteistyötä Helmet-kirjastojen kanssa Maarit Tuomisto

7 KIRJASTOJÄRJESTELMÄT MARKKINOILLA Kaupalliset järjestelmät Avoimen lähdekoodin järjestelmät Alma / ExLibris 350 organisaatiota, 5 konsortiota, 11 maata ja myös pieniä 3 hengen kirjastoja WorldShare / OCLC Global data network, local data? 250 kirjastoa, akateemiset ja yleiset, myös erikoiskirjastoja Sierra Library Services Platform / Innovative kirjastoa, 2400 järjestelmää, 66 maata, konsortioita, yleisiä ja akateemisia kirjastoja mm. Helmet Aurora / Axiell Finland Oy yleistä kirjastoa Selaimella käytettävä MikroMarc 3 / Bibliotekenes IT-senter AS testipilotti Kuopio, Vaasa (VTLS Virtua / Innovative) Public, academic, consortium (Polaris / Innovative) public and consortium Kuali Open Library Environment (OLE) https://www.doria.fi/handle/10024/ kirjastojärjestelmän lisäksi kokonainen tuoteperhe Taustalla säätiö, mahd. kehittäjäkumppanuuteen Uusi kehittyvä, toistaiseksi vain akateemisissa Koha Joensuun jakelu: Koha Library Software Kohti Kohaa hanke (Mikkeli, Kouvola, Oulu, Rovaniemi, Turku, Joensuu) Koha-Suomi Oy (?) - Myös muita jakeluita mm. Liblime Koha ja useita palveluntuottajia (Evergreen) Evergreen Harmaalla merkityt ei ainakaan toistaiseksi henkilökunnan käytettävissä suomen- ja/tai ruotsinkielellä! Maarit Tuomisto 13 NYKYISEN HANKKEEN LOPPUVAIHEET ASTI Kustannuslaskenta budjetointia varten tehty kolmen kaupallisen ohjelmiston pohjalta (lähetetty johtajille huhtikuussa) Vaatimusmäärittelyluonnos (kesän aikana) kirjastojärjestelmiin tutustuminen (kaupalliset ja avoimen lähdekoodin järjestelmät) Hallintomallit (vastuukunta, kuntayhtymä jne) Hankintamallit ja yhteistyökumppanit (KL-kuntahankinnat, Kuntien Tiera, Porvoon kaupunki, Koha-Suomi Oy) Yhteistyö Kansalliskirjasto (Finna), Kohti Kohaa hanke ja järjestelmätoimittajat Tiedotustilaisuus Viimeinen nykyisen ohjausryhmän kokous Loppuraportti (AVIlle viim. heinäkuussa): kehittämiskohteet ja toimenpide-ehdotukset mahdolliset jatkohankkeet tai lisäselvitystarpeet Maarit Tuomisto 14 7

8 KIRJASTOJÄRJESTELMÄYHTEISTYÖNSUUNNITTELU JA ORGANISOINTI Heinäkuu Maarit Tuomisto 15 KIRJASTOJÄRJESTELMÄHANKKEEN SUUNNITTELU KESÄ- TALVI 2015 Hyödynnetään Uudenmaan kirjastojen yhteistyö hankkessa tehtyä taustatyötä mm. kirjastojärjestelmävaihtoehdoista, olemassa olevia ja hankkeessa muokattuja vaatimusmäärittelypohjia, hallintomallin, kustannuslaskennan ja resursoinnin tietoja sekä koottua tietoa alueen kirjastojen tilanteesta ja kehittämistarpeista Heinäkuu Syyskuu 2015 vaatimusmäärittelyn ja rajapintojen tarkistus kirjastojen asiantuntijoiden kanssa mukaan tulevien kirjastojen ilmoittautuminen ja ohjausryhmän valinta osallistujien päätös kaupallisen ja avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän välillä kilpailutuskumppanin ja hankintamenettelyn valinta Hallinto- ja kustannusten jakomallista päättäminen Syksy talvi 2015 kirjastojärjestelmäyhteistyön suunnittelu kirjastojärjestelmäyhteistyösopimuksen (hallinto ja kustannustenjako) laatiminen yhteinen, kimppa ja kirjastotaso käytäntöjen valmistelun aloittaminen työryhmien valinta ja yhteistyön organisointi Määritysten suunnittelu (esim. tilirakenteet, logistiset kuviot, laina-ajat jne) Yhteistyön nimi ja visuaalinen suunnittelu kirjastojärjestelmän kilpailutus ja tekniset ratkaisut kilpailutus noin 6 kk, sopimukset vuodenvaihde palvelin ja muut tekniset ratkaisut projektisuunnittelu ja yhteistyö koko hankkeen projektisuunnitelma (aikataulutus, resursointi, kustannukset) yhteistyö Kansalliskirjaston kanssa Finnan käyttöönotossa asiakasliittymäksi, muu yhteistyö esim. järjestelmätoimittajat, Koha-Suomi Oy jne tuki- ja markkinointimateriaalin suunnittelu kirjastojen valmistautuminen järjestelmävaihdokseen Resursointi, tietokantahuolto, tietokannan ja kirjastojen käytäntöjen dokumentointi Käytäntöjen harmonisointi Maarit Tuomisto 16 8

9 KIRJASTOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOVAIHE V /2018(?) Talvi - kevät 2016 kirjastojärjestelmän käyttöönottoon valmistautuminen yksityiskohtainen aikataulutus kimpoittain järjestelmän asetusten määrittely jatkuu: yhteiset, kimppa- ja kirjastokohtaiset asetukset yhteen toimivien tietovarantojen (kansalliset tietokannat, aineistotoimittajat jne) määrittely laitteiden asetusten määrittely konversiotestit + tarvittavat muokkaukset ja konversiot kirjastohenkilöstön osallistuminen ja viestintä tiedotus asiakkaille koulutukset esim. kahdesti vuodessa siirtymäaikataulun mukaisesti kimpoille kirjastojärjestelmä Finna-asiakaskäyttöliittymä MARC 21 formaatti ISBD/RDA-kuvailusäännöt Ensimmäiset käyttöönotot mahdollisia keväällä 2016 uuden kirjastojärjestelmän ja asiakaskäyttöliittymän käyttöönotot kaksi kertaa vuodessa kirjastojärjestelmän käyttöönottovaihe kestää väh. 4 kk / kimppa uuteen järjestelmään siirtyminen max. kaksi kimppaa kerrallaan valitusta järjestelmästä riippuen ensimmäiset käyttöönotot aikaisintaan huhtikuu 2016 alkukesä 2016 Maarit Tuomisto JATKOHANKKEET JA YHTEISTYÖN LAAJENTAMINEN Kirjastojärjestelmän ja asiakaskäyttöliittymän ylläpito sekä yhteistyön laajentaminen Yhteisten käyttösääntöjen valmistelu kirjastojärjestelmän ja asiakaskäyttöliittymän ylläpito Järjestelmän (hyödyntämisen) jatkokehittäminen yhteistyön laajentaminen esim. Helmet-yhteistyö muu yhteistyö esim. Melinda, Helsingin kuvailukeskus Muut kehittämishankkeet mm. nykyisen selvityksen perusteella voisivat olla Kokoelmat ja logistiikka E-aineistot Henkilöstön osaaminen Viestintä ja markkinointi Maarit Tuomisto 18 9

10 YHTEISTYÖN ORGANISOINTI Hankerahoituksella voidaan tehdä jotain, mutta jatkuvuus ja yhteinen kehittämissuunta puuttuu -> Ilman organisaatiota useamman vuoden kehittäminen ei onnistu - Resursseja kirjastojärjestelmäyhteistyön suunnitteluun ja koordinointiin (harmonisoituvat käytännöt, kirjastokohtaiset asiat, tekniset asiat, viestintä) - Laaja alue, resursseja tarvitaan myös ylläpitovaiheessa ja jatkokehittämisessä - Muutaman henkilön palkkaaminen ei tuo kovin paljon kustannuksia kirjastoa kohden! (Vs. nykyiset tukimaksut ym.) Ehkä yksinkertaisin vastuukuntamalli (vrt. Vaara-kirjastot) Mahdollinen Koha-Suomi Oy/ry:n osakkuus/jäsenyys Yhteiset palvelut mm. pääkäyttäjä, koordinointi + Koha-Suomen kehittämistyö ja mahdollinen palvelimen ylläpito ja lisäksi paikalliset pääkäyttäjät/lähituki Mukana olevat kirjastot? Päätöksiä toivotaan pikaisesti! Hankala kilpailuttaa ja tehdä projektisuunnitelmaa, mikäli kokonaistilanne ei ole tiedossa Asiakaskäyttöliittymän (Finna) yhteistyö Kansalliskirjaston kanssa Maarit Tuomisto 19 JATKOSUUNNITELMAVAIHTOEHDOT: A) KOHA Kohti Kohaa hanke mukana viisi maakuntakirjastoa (Mikkeli, Kouvola, Oulu, Rovaniemi, Turku) Kohan käyttöönotot: Lumme-kirjastot syksy 2015, Outi-kirjastot loppuvuosi 2015, Kyyti tammi-maaliskuu 2016, Lapin kirjastot alkuvuosi 2016 Koha-Suomi Oy/ry suunnittelussa Kuntien omistama Non-profit yhtiö (osakkeet kunnilla) tai yhdistys Yhteinen budjetointi ja kustannustenjako asukasluvun suhteessa pyritään aloittamaan toiminta tavoitteena myös yhteinen palvelin ja sen ylläpito Uudenmaan ensimmäiset kirjastot mukaan aikaisintaan huhtikuussa 2016 Kehittäminen perustuu kirjastojen tarpeisiin ja niiden priorisointiin Vaatimusmäärittelyn tarkistus ja meidän mahdolliset toiveet Mahdollinen yhteistyö norjalaisten kanssa (linkitetty data) Oma data omassa hallussa konversio ei kuulu vuosimaksuun, mutta Koha-Suomi voi tehdä konversion, mikäli aikataulut sen mahdollistavat Paikallinen koordinointi Uudellamaalla, pääkäyttäjä(t) ja tuki Voidaan ottaa käyttöön ilman kilpailutusta Maarit Tuomisto 20 10

11 JATKOSUUNNITELMAVAIHTOEHDOT: B) KAUPALLISET JÄRJESTELMÄT Tehty kirjastojärjestelmän käyttöönoton ja ylläpidon kustannuslaskelmat kunnille kaupallisen järjestelmän pohjalta Kustannuslaskennassa käytetty Auroran, Mikromarcin ja Sierran arviohintoja Kilpailutuskumppanin valinta: KL-kuntahankinnat Oy (kilpailutushinta sisäänrakennettuna) Kuntien Tiera Oy (hinta kilpailutukselle e) (Porvoon kaupunki) Vaatimusmäärittelyn tarkennukset ja yhteinen hyväksyntä elokuu 2015 Kilpailutusprosessi väh. ½ vuotta aikaisintaan elokuusta alkaen Yhtä aikaa muita valmisteluja Hankkeen resurssit 1 hlö vuodenvaihteeseen asti, asiantuntijapalvelut Ostettavat palvelut mm. konversio (?) Käyttöönottoprosessi kirjastoissa/kimpoissa väh. 5 kk Käyttöönotto ensimmäisillä aikaisintaan alkukesästä 2016 Maarit Tuomisto ASIAKASKÄYTTÖLIITTYMÄ (- VERKKOKIRJASTO?) Vanhanaikaiset asiakaskäyttöliittymät, imagollinen ja toiminnallinen merkitys, ei someratkaisuja, kuvia ym. oheismateriaalia Kaupallisia ratkaisuja on, mutta osa ainakin koettu hankaliksi ylläpitää Finna (avoimen lähdekoodin VuFind-ohjelmisto) KDK-hankkeessa Ylläpito, kehitys ja tuki Kansalliskirjastossa Ilmainen, suunnittelu, räätälöinti, käyttöönotto ja ylläpito maksaa oman työn Kolmikielinen: suomi, ruotsi, englanti, ohjeita valmiina Perustoiminnot kunnossa: haku (rajaukset, hakuehdot?), lainat, varaukset + noutopaikat Arvostelut, some-yhteyksiä, tietueiden vienti, uutiset ja tapahtumat kirjastotiedot kirjastot.fi:n -kirjastohakemistosta, suunnitteilla digi.kirjastot.fi, Kirjasampo Kirjaston tekemät kokoelmat (karuselli) Myös mobiilikäyttö (responsiivinen sivusto toimii tietokoneella, tabletilla ja älypuhelimella) Julkaisujärjestelmäominaisuudet tai kytkeminen kokonaisuuteen vielä kesken Ei toistaiseksi toiminnassa esim. Kohan tai Sierran kanssa, yhteistyö Kansalliskirjaston kanssa ajoissa, suunnitelmista oltu yhteydessä Vaskin Finna rohkaiseva esimerkki https://vaski.finna.fi/ Voisi ottaa käyttöön vaikka heti! Maarit Tuomisto

12 KIRJASTOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO ESIMERKKINÄ KOHA vuosien aikana riippuen mukaan tulijoiden määrästä Huomioidaan nykyisten järjestelmien ja palvelinten kunto, kuntien rahoitustilanteet, kirjastojen toiveet sekä järkevä tekninen toteutustapa Iso kokonaisuus, tehtävä vaiheittain Toisaalta hankala tehdä yksitellen (useat käyttökatkot ensimmäisille) ESIMERKKI AIKATAULUTUKSESTA: Huhtikuu 2016: Porsse ja Kirkes (PallasPro) Syyskuu 2016: Ratamo (PallasPro) Joulukuu 2016: Loviisan seutu ja Kirkkonummi (ATP Origo) 2017 Lukki (ATP Origo) ja Lukas ja Pukkila (Aurora) 2020 yhteistyön laajentaminen: Helmet (Sierra)??? Mietittävä järjestys myös datan laadun ja kaksikielisyyden suhteen, selvitys tai kirjastojen dokumentoinnin pohjalta Maarit Tuomisto 23 KIRJASTOJEN TEHTÄVÄT: HALLINNOLLISET Päätökset mukaan tulosta tärkeitä, jotta voidaan neuvotella asioista ja suunnitella projektia Budjetointi ja resursointi väh. 1 päätoiminen henkilö ½ vuotta / kimppa tai kirjasto: yhteyshenkilö, tietojen toimitus, oman kirjaston valmistelu, tiedotus Tietokantahuollon resurssit muut resurssit tarpeen mukaan mm. päätökset ja käytäntöjen muutokset Nykyisten kirjastojärjestelmäsopimusten sisällöt ja irtisanomisaikojen tarkistukset Mahdolliset kimppasopimukset Käyttösääntöjen (erityisesti laina-ajat ja käsitteet) harmonisointi ja omat määritykset, omien käytäntöjen (kriittinenkin?) tarkastelu Mahdolliset logistiikkamuutokset Valmistelutyöryhmiin osallistuminen Yhteistyö kirjastojärjestelmähankkeen ja kuntien tietohallintojen kanssa Tiedotus asiakkaille ja henkilökunnalle Maarit Tuomisto 24 12

13 KIRJASTOJEN TEHTÄVÄT: POISTOT, TIETOKANTAHUOLTO JA DOKUMENTOINTI KANNATTAA ALOITTAA POISTOISTA JA DOKUMENTOINNISTA Korjattavat asiat riippuvat tietokannan tilanteesta ja myös konversiojärjestyksestä sekä sen toteutusratkaisuista (lisäohjeita myöhemmin, kysyäkin voi) LUETTELOINTITIEDOT Poistot kokoelmista yleisesti! Kadonneiden aineistojen poistot Turhien niteettömien aineistojen poistot Tuplatietueiden poistot ja yhdistämiset Luettelointitietojen korjaukset Kiinteämittaisten kenttien tarkistukset ja täydennykset (ISDB- tai RDA-luettelointisäännöt jatkossa) Virheellisten aineistotyyppien korjaukset (esim. CD-äänikirjat) Moniosaiset teokset Puutteellisten tietojen korjaukset Väliviivattomat ISBN-tunnukset Useat muutetut painokset (eri ISBN) samassa tietueessa Puuttuvat kentät Puuttuvat luokitukset Muiden virheellisten tietueiden korjaukset ASIAKASTIEDOT Vanhojen asiakastietojen poistot: kuolleet, yli x vuotta lainaamattomat Tietojen päivistys VRK:sta? Tuplatietueiden poistot HANKINTATIEDOT Vanhojen tilausten poisto Ei toistaiseksi päätöstä hankintatietojen siirrossa LAINAUSTIEDOT Roikkumaan jääneet lainat yms. MUUT Poistuneet toimipisteet ja sijainnit DOKUMENTOINTI Säännönmukaiset virheet tai kirjastokohtaiset käytännöt esim. kirjastokohtaiset asiasana- ja huomautuskentät, formaatin vastaisuudet -> mahdollisuus vaikuttaa konversioon näiltä osin Muut virheellisyydet esim. isot kirjaimet Kausijulkaisujen luettelointikäytännöt Tietueiden määrät (bibliografiset, niteet, asiakkaat yms.), suunnittelussa ja viimeiset luvut ennen konversiota Maarit Tuomisto 25 UUDENMAAN KIRJASTOJÄRJESTELMÄHANKE Kirjastojärjestelmähanke (päätetty asti suunnittelusta kirjastojen rah.) Puh Mukaan tulevien kirjastojen kokous ma klo AVIssa Pasilassa Mukaan tulevien kirjastojen ilmoittautuminen Ohjausryhmän muodostaminen Työryhmien kokoamisen aloittaminen Periaatepäätökset esim. avoimen lähdekoodin ja kaupallisten järjestelmien välillä Hallintomallin ja kustannustenjaon suunnittelu Järjestelmän vaatimuksista keskustelu yleisellä tasolla Kirjastojen sitoutuminen hankkeeseen! Projektiorganisaatio : väh. projektipäällikkö + it-asiantuntija + mahdolliset muut palvelut mm. visuaalinen suunnittelu + kimpan/kirjaston resurssit + kuntien tietohallinnot Hankkeen jälkeen ylläpito-organisaatio: väh. yhteiset resurssit (koordinaattori) + kirjasto/kimppakohtainen henkilökunta Maarit Tuomisto 26 13

Kirjastojärjestelmä. Leena Kinnunen Lapin kirjastokokous Rovaniemi

Kirjastojärjestelmä. Leena Kinnunen Lapin kirjastokokous Rovaniemi Kirjastojärjestelmä Leena Kinnunen Lapin kirjastokokous Rovaniemi 6.5.2015 Kaupalliset kirjastojärjestelmät Rovaniemen kaupunginkirjaston hankkeessa vuosina 2011-2013 selvitettiin tarjolla olevia kaupallisia

Lisätiedot

Kohti Kohaa ja Koha-Suomi Oy. Maija Saraste Oulunkaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Kohti Kohaa ja Koha-Suomi Oy. Maija Saraste Oulunkaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kohti Kohaa ja Koha-Suomi Oy Maija Saraste Oulunkaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Oulun ja OUTI-kirjastojen tilanne Oulun kaupunginkirjastossa käynnistettiin vuonna 2013 hanke, jossa selvitettiin kaupallisten

Lisätiedot

Kirjastojärjestelmien tulevaisuudesta. PIKI-yhteistyö 10 vuotta Tuula Haavisto, kirjastopalvelujohtaja, Tampere

Kirjastojärjestelmien tulevaisuudesta. PIKI-yhteistyö 10 vuotta Tuula Haavisto, kirjastopalvelujohtaja, Tampere Kirjastojärjestelmien tulevaisuudesta PIKI-yhteistyö 10 vuotta 31.10.2012 Tuula Haavisto, kirjastopalvelujohtaja, Tampere Kirjastojärjestelmät toissapäivänä 70-luvulla aivan ensimmäiset järjestelmät hoitivat

Lisätiedot

Kirjastojärjestelmä Voyagerin elinkaari & näkökulmia tulevasta ratkaisusta

Kirjastojärjestelmä Voyagerin elinkaari & näkökulmia tulevasta ratkaisusta Kirjastojärjestelmä Voyagerin elinkaari & näkökulmia tulevasta ratkaisusta SYN 8.10.2014 Kristiina Hormia-Poutanen Agenda Palvelinympäristön uudistus Ohjelmistopäivitys Kirjastojärjestelmän hankinta Näkökulmia

Lisätiedot

Kohti Kohaa avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönotto

Kohti Kohaa avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönotto Kohti Kohaa avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönotto Virpi Launonen Kirjastotoimenjohtaja Mikkelin kaupunginkirjasto Etelä-Savon maakuntakirjasto Yleistä OKM rahoittanut lokalisoinnin, Joensuun

Lisätiedot

UUDENMAAN KIRJASTOJEN KIRJASTOJÄRJESTELMÄ- JA ASIAKASLIITTYMÄ

UUDENMAAN KIRJASTOJEN KIRJASTOJÄRJESTELMÄ- JA ASIAKASLIITTYMÄ 1 Porvoon kaupunginkirjasto Uudenmaan maakuntakirjasto Uudenmaan kirjastojärjestelmä -valmisteluhanke Projektisuunnittelija Maarit Tuomisto 3.8.2015, päiv. 26.8./mt LUOTTAMUKSELLINEN UUDENMAAN KIRJASTOJEN

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymä linjauksia KDK-seminaari Kristiina Hormia-Poutanen

KDK-asiakasliittymä linjauksia KDK-seminaari Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä linjauksia 2012 KDK-seminaari 21.3.2012 Kristiina Hormia-Poutanen Asiakasliittymä pohjustusta linjauksille KDK-johtoryhmä 9.12.2011 Kansalliskirjaston esitys: Puretaan Kansalliskirjaston

Lisätiedot

Mitä uutta e-aineistojen osalta

Mitä uutta e-aineistojen osalta Mitä uutta e-aineistojen osalta Uusi Ellibs-kirjasto Käyttöön vuodenvaihteessa 2014 Kuukausittain palveluun rekisteröityy noin 2 500 asiakasta ja nyt asiakkaita noin 7000 Maaliskuun lopussa Otava julkaisi

Lisätiedot

UKJ nyt. FUCIO:n kevätkokous Ari Ahlqvist

UKJ nyt. FUCIO:n kevätkokous Ari Ahlqvist UKJ nyt FUCIO:n kevätkokous 16.4.2013 Ari Ahlqvist Mikä? Uusi Kirjastojärjestelmä Kaikille kirjastosektoreille soveltuva järjestelmäkokonaisuus verkkopalveluna Ei ILS, vaan modulaarinen järjestelmäkokonaisuus

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille

Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Vapaa-aikalautakunta 63 4.10.2016 Asianro 825/12.03.02/2016 292 Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille Päätöshistoria Vapaa-aikalautakunta 4.10.2016

Lisätiedot

Korkeakoulujen kirjastojärjestelmien uusiminen

Korkeakoulujen kirjastojärjestelmien uusiminen Korkeakoulujen kirjastojärjestelmien uusiminen Finnan konsortioryhmä 9.2.2017 Minna-Liisa Kivinen, Tommi Jauhiainen Kirjastojärjestelmän uusiminen Mitä järjestelmiä uusiminen koskee Kirjastojärjestelmän

Lisätiedot

Hankinnasta ja hankintayhteistyösopimuksesta

Hankinnasta ja hankintayhteistyösopimuksesta Hankinnasta ja hankintayhteistyösopimuksesta 20.6.2016 Kuva: Yhteistyö-karamellipaperi. Helsingin kaupunginmuseo. Lähde: finna.fi Kuva: Helsingin kaupunginmuseo (lähde: finna.fi) Hankinnan vaiheita Mukaan

Lisätiedot

PIKI järjestelmäyhteistyötä ja logistiikkaa. Varsinais-Suomen kirjastojen yhteinen palvelujärjestelmä Maakuntakirjastokokous Turussa 27.9.

PIKI järjestelmäyhteistyötä ja logistiikkaa. Varsinais-Suomen kirjastojen yhteinen palvelujärjestelmä Maakuntakirjastokokous Turussa 27.9. PIKI järjestelmäyhteistyötä ja logistiikkaa Maija Kanerva Kirjastotoimen apulaisjohtaja Varsinais-Suomen kirjastojen yhteinen palvelujärjestelmä Maakuntakirjastokokous Turussa 27.9.2007 PIKI-YHTEISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Aluetietokantaselvitys

Aluetietokantaselvitys Aluetietokantaselvitys 4.2.2015 Petri Tonteri, petri.tonteri@tampere.fi Työryhmä Anna-Mari Andersson (Kouvola) Johanna Jauhonen (Tampere) Jaana Käki (Hämeenlinna) Liisa Rossi (Kuopio) Maija Saraste (Oulu)

Lisätiedot

Tampereen Melinda - yhteisluettelon pilottiprojekti. Pirkko Lindberg Kirjastopalvelujohtaja Tampereen kaupunginkirjasto-pirkanmaan maakuntakirjasto

Tampereen Melinda - yhteisluettelon pilottiprojekti. Pirkko Lindberg Kirjastopalvelujohtaja Tampereen kaupunginkirjasto-pirkanmaan maakuntakirjasto Tampereen Melinda - yhteisluettelon pilottiprojekti Pirkko Lindberg Kirjastopalvelujohtaja Tampereen kaupunginkirjasto-pirkanmaan maakuntakirjasto Mikä Melinda on? (Diojen 1-7 sisältö: Johanna Jauhonen)

Lisätiedot

Ajankohtaista Kansalliskirjaston palveluissa

Ajankohtaista Kansalliskirjaston palveluissa Ajankohtaista Kansalliskirjaston palveluissa Erikoiskirjastojen kokous 25.11.2016 Minna-Liisa Kivinen Kuva: Yhteistyö-karamellipaperi. Helsingin kaupunginmuseo. Lähde Finna.fi Kansalliskirjaston palvelut

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymä - tilannekatsaus. OKM kirjastopäivät Kristiina Hormia-Poutanen

KDK-asiakasliittymä - tilannekatsaus. OKM kirjastopäivät Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä - tilannekatsaus OKM kirjastopäivät 15.11.2011 Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä tavoitteita Kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteistyö Yhteinen asiakasliittymä kansallinen,

Lisätiedot

YLEISTEN KIRJASTOJEN YHTEINEN VIESTINTÄ JA VIESTINTÄKETJU

YLEISTEN KIRJASTOJEN YHTEINEN VIESTINTÄ JA VIESTINTÄKETJU YLEISTEN KIRJASTOJEN YHTEINEN VIESTINTÄ JA VIESTINTÄKETJU Marraskuu 2016 Päivi Litmanen-Peitsala Viestinnänsuunnittelija, Yleisten kirjastojen keskuskirjasto - Kirjastot.fi YKN:n viestintäryhmä Mukana:

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto missä mennään? Kristiina Hormia-Poutanen

Kansallinen digitaalinen kirjasto missä mennään? Kristiina Hormia-Poutanen Kansallinen digitaalinen kirjasto missä mennään? 3.4.2009 Kristiina Hormia-Poutanen Kansallinen digitaalinen kirjasto 2008 2011 Opetusministeriön kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston sekä

Lisätiedot

Kansallinen yhteisluettelo kirjastojen luettelointiyhteistyön tukena. Pori Nina Hyvönen

Kansallinen yhteisluettelo kirjastojen luettelointiyhteistyön tukena. Pori Nina Hyvönen Kansallinen yhteisluettelo kirjastojen luettelointiyhteistyön tukena Pori 8.12.2010 Nina Hyvönen Agenda Kansallinen yhteisluettelo- tavoiteltavat hyödyt Lindasta liikkeelle Jatkosuunnitelmat Muuta huomioitavaa

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Vastauksia palvelukyselyn palautteisiin

Vastauksia palvelukyselyn palautteisiin Vastauksia palvelukyselyn palautteisiin Asiantuntijaseminaari 18.9.2014 Palvelukyselyn tulosten käsittely Kysely toteutettiin maaliskuussa 2014 Tulokset on raportoitu keväällä ja julkaistu verkossa: http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/koordinointi/

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille

Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 825/12.03.02/2016 63 Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Tiina Salo 29.9.2016: Vaski-kirjastot harkitsevat

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Visio Miksi museokokoelmien digitaalista hallintaa tulee kehittää yhdessä ja keskitetysti. Visio Mikael Vakkari / Elina Anttila

Visio Miksi museokokoelmien digitaalista hallintaa tulee kehittää yhdessä ja keskitetysti. Visio Mikael Vakkari / Elina Anttila Miksi museokokoelmien digitaalista hallintaa tulee kehittää yhdessä ja keskitetysti Tärkeitä kysymyksiä Onko meillä varaa ylläpitää ja kehittää kymmeniä erilaisia kokoelmahallintajärjestelmiä ja niiden

Lisätiedot

Koha-SuomiOy:n perustaminen

Koha-SuomiOy:n perustaminen Koha-SuomiOy:n perustaminen Tausta Koha on avoimeen lähdekoodiin perustuva kirjastojärjestelmä Kohaa on aloitettu kehittää Uudessa-Seelannissa vuonna 2000 Käytössä tuhansissa kirjastoissa ympäri maailmaa

Lisätiedot

KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta

KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta Asiantuntijaseminaari Helsinki 26.11.2013 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto (KITT) KITT = Kirjastotilastotietokanta

Lisätiedot

Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille

Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille loppuraportti määrittelyprojektille Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Sähkö ja informaatiotekniikan laitos Versiomuutokset 29.1.2014 viimeisin tilanne tietokantakonversiosta Mirja Loponen 7.2.2014 tarkennettu

Lisätiedot

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelusta. Minttu Hurme Kirjastojen tietojärjestelmät

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelusta. Minttu Hurme Kirjastojen tietojärjestelmät Uuden kirjastojärjestelmän valmistelusta Minttu Hurme 20.9.2012 Kirjastojen tietojärjestelmät HIEMAN HISTORIAA KANSALLISKIRJASTO JA KIRJASTOJÄRJESTELMÄT LSP Kirjastojärjestelmien historia Kansalliskirjaston

Lisätiedot

Hankinnan ja luetteloinnin prosessien kehittäminen Jyväskylän kaupunginkirjastossa 2013-2014

Hankinnan ja luetteloinnin prosessien kehittäminen Jyväskylän kaupunginkirjastossa 2013-2014 Hankinnan ja luetteloinnin prosessien kehittäminen Jyväskylän kaupunginkirjastossa 2013-2014 Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on saada aineistot mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti asiakkaiden käyttöön

Lisätiedot

Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta!

Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta! Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta! Digiwiki seminaari 13.12.2011 21.11.2011 Elina Anttila museo 2015 Museo 2015 Museoiden yhteishanke, vetäjänä Museovirasto yhteistyössä Valtion taidemuseon

Lisätiedot

KDK-ajankohtaispäivä museoille

KDK-ajankohtaispäivä museoille KDK-ajankohtaispäivä museoille 29.4.2010 Mikael Vakkari Systeemipäällikkö Museovirasto / Tiedonhallintakeskus MUSEOVIRASTO KDK ja museot Museoiden keskeisten tietovarantojen saatavuuden ja käytettävyyden

Lisätiedot

Finna, UKJ YKN Matti Sarmela, Kirjastot.fi-toimitus

Finna, UKJ YKN Matti Sarmela, Kirjastot.fi-toimitus Finna, UKJ 4.4.2014 YKN Matti Sarmela, Kirjastot.fi-toimitus Suomen arkistojen, kirjastojen ja museoiden aarteet samalla haulla Finna ja yleiset kirjastot Aurora-kirjastojärjestelmän rajapinnat (indeksointi,

Lisätiedot

Keskustelua yleisten kirjastojen kuvailukeskuksen perustamisesta

Keskustelua yleisten kirjastojen kuvailukeskuksen perustamisesta Keskustelua yleisten kirjastojen kuvailukeskuksen perustamisesta Tuula Haavisto 6.11.2015 Yleisten kirjastojen neuvosto Helsingin kaupunginkirjasto Yleisten kirjastojen keskuskirjasto 11.9.2015 Kuvailutiedon

Lisätiedot

PIKIn Melinda-kokemuksia

PIKIn Melinda-kokemuksia PIKIn Melinda-kokemuksia Petri Tonteri, 7.4.2016 etunimi.sukunimi@tampere.fi Eräitä lähtökohtia PIKIssä käytössä Aurora + Arena järjestelmäympäristö usean kunnan käytössä mukana 22 kuntaa yli 60 kirjastoa

Lisätiedot

Kansallinen yhteisluettelo tilannekatsaus ja toimintasuunnitelma Nina Hyvönen

Kansallinen yhteisluettelo tilannekatsaus ja toimintasuunnitelma Nina Hyvönen Kansallinen yhteisluettelo tilannekatsaus ja toimintasuunnitelma 2011 9.6.2011 Nina Hyvönen Agenda Mikä yhteisluettelo? toimintakonsepti ja sisällöt Ajankohtaista YKN:n yhteisluettelotyöryhmä Sopimukset

Lisätiedot

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 12.-13.10.2011 Soile Pylsy, CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Puhuja? Soile Pylsy, asiantuntija

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan tietohallinnon yhteistyökokous 25.5.2011 Kansallinen digitaalinen kirjasto: taustaa Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat Tommi Karttaavi 13.5.2008 JHS-järjestelmä (historiaa) Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon sisäisistä standardeista 7.9.1977 Valtiovarainministeriö vahvisti valtionhallinnon

Lisätiedot

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset KDK:n ajankohtaiset kuulumiset 17.5.2011 Valtakunnalliset museopäivät, Turku Tapani Sainio Kansalliskirjasto www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin toisiltamme oppien. KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

Yhdessä eteenpäin toisiltamme oppien. KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Yhdessä eteenpäin toisiltamme oppien Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut palveluiden kehittäminen korkeakouluille, kirjastoverkolle ja muille asiakasryhmille Kristiina Hormia-Poutanen Kansalliskirjaston

Lisätiedot

Muutosten vuosikymmen

Muutosten vuosikymmen Muutosten vuosikymmen Luetteloinnin muutokset 2010-luvulla Tampereen kaupunginkirjasto - Pirkanmaan maakuntakirjastossa 6.11.2013 Kuopio: Luetteloinnin tulevaisuus Eeva-Riitta Peltonen Puheenvuoron näkökulmia

Lisätiedot

MEIDÄN YHTEINEN KIRJASTO PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

MEIDÄN YHTEINEN KIRJASTO PROJEKTIN LOPPURAPORTTI MEIDÄN YHTEINEN KIRJASTO PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Leena Kinnunen Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto 28.4.2016 Sisällys 1 Projektin tausta... 2 1.1.Projektin tavoitteet... 2 2 Projektin

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

Melinda ja yleiset kirjastot Tilannekatsaus

Melinda ja yleiset kirjastot Tilannekatsaus Melinda ja yleiset kirjastot Tilannekatsaus Minna Olkinuora-Tauru, kehittämispäällikkö Kirjastoverkkopäivät 23.10.2014 Pilotit tuotantoon Avoimia kysymyksiä Monitahoinen prosessi Pilotit tuotantoon Askelia

Lisätiedot

YSAsta YSOon. Mikko Lappalainen Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän kokous,

YSAsta YSOon. Mikko Lappalainen Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän kokous, YSAsta YSOon Mikko Lappalainen mikko.lappalainen@helsinki.fi Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän kokous, 1.12.2016 1 Sisällys 1. Miksi 2. Miten 3. Milloin 2 YSAsta YSOon eli Asiasanastosta ontologiaan?

Lisätiedot

Kansallinen metatietovaranto Melindan tilannekatsaus

Kansallinen metatietovaranto Melindan tilannekatsaus Kansallinen metatietovaranto Melindan tilannekatsaus Minna Olkinuora-Tauru Missä mennään -webinaari 22.11.2016 Tavoitteet kaudella 2017-2020 Melindan toimintamallin kehittäminen tulevaisuuden vaatimusten

Lisätiedot

Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektio nen Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 80 20.10.2015 71 24.11.2015 Uudenmaan kuntien yhteinen kirjastojärjestelmä ja asiakasliittymä / Gemensam biblioteksdatabas och

Lisätiedot

Kokoelmat kotona vai maailmalla? - kirjastojen kokoelmapolitiikan muutos säilyttäjästä saatavuuden varmistajaksi

Kokoelmat kotona vai maailmalla? - kirjastojen kokoelmapolitiikan muutos säilyttäjästä saatavuuden varmistajaksi Jarmo Saarti Kokoelmista vapautetut aineistojen poistaminen kirjaston kokoelmista 1.11.2010 Kokoelmat kotona vai maailmalla? - kirjastojen kokoelmapolitiikan muutos säilyttäjästä saatavuuden varmistajaksi

Lisätiedot

Kansalliskirjaston keskitetyt kirjastoverkkopalvelut nykytila ja tulevaisuudennäkymiä

Kansalliskirjaston keskitetyt kirjastoverkkopalvelut nykytila ja tulevaisuudennäkymiä Kansalliskirjaston keskitetyt kirjastoverkkopalvelut nykytila ja tulevaisuudennäkymiä Korkeakoulukirjastojen johtajien neuvottelupäivät 10.2.2009 Kristiina Hormia-Poutanen Korkeakouluverkon muutokset -

Lisätiedot

Luettelointi tilastoina

Luettelointi tilastoina Luettelointi tilastoina AMK metatietoryhmä, kehittämispäivä Diakonia-ammattikorkeakoulu 10.12.2014 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto markku.laitinen@helsinki.fi http://www.helsinki.fi/~malaitin/ Tietoisku

Lisätiedot

Asiakasliittymän tilannekatsaus Ari Rouvari Kirjastopäivät. Kansallinen digitaalinen kirjasto 1/26

Asiakasliittymän tilannekatsaus Ari Rouvari Kirjastopäivät. Kansallinen digitaalinen kirjasto 1/26 Asiakasliittymän tilannekatsaus 9.6. 2011 Ari Rouvari Kirjastopäivät Kansallinen digitaalinen kirjasto 1/26 Agenda Tavoitteet Haasteet ja niiden ratkaisut Rajapinnat yleiselle sektorille Turku/VASKI tilanne

Lisätiedot

KANSALLINEN DIGITAALINEN KIRJASTO Asiakasliittymä

KANSALLINEN DIGITAALINEN KIRJASTO Asiakasliittymä KANSALLINEN DIGITAALINEN KIRJASTO Asiakasliittymä Triangelipäivät Turku 30.10.2008 Ari Rouvari Agenda KUI? Haasteet digitaalisessa ympäristössä Hankkeen tavoitteet KUI? Kansallinen digitaalinen kirjasto

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI LAPIN YHTEINEN KIRJASTO

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI LAPIN YHTEINEN KIRJASTO ICT Standard Forum PROJEKTIN LOPPURAPORTTI LAPIN YHTEINEN KIRJASTO PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: Projektitunnus: Lapin yhteinen kirjasto 5005/9750 Projektin omistaja: Projektipäällikkö: Salla Erho

Lisätiedot

Asiakkuus ja asiakaslähtöisyys

Asiakkuus ja asiakaslähtöisyys Asiakkuus ja asiakaslähtöisyys Edellytykset asiakaslähtöisyyden onnistumiselle Prosessit: Uudet aineistot ja välineet Hankintatyö tekijänoikeus digitaalinen aineisto ja digitointi metadata Tiedonhallinta

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 1 PALVELUSOPIMUS KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tilaaja: Mikkelin kaupunki (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan

Lisätiedot

Kokoelmat esiin - kimpassa -

Kokoelmat esiin - kimpassa - Kokoelmat esiin - kimpassa - PIKI-verkkokirjasto kohtaamispaikaksi ja kokoelmien monipuolisuus ja ammatillinen osaaminen esiin Se lähti l kirjasto2.0:sta sta Asettajat:Tampereen kaupunginkirjasto ja PIKI-kirjastot

Lisätiedot

ARTOn / ARTIVAn hyödyntäminen julkaisutiedonkeruussa

ARTOn / ARTIVAn hyödyntäminen julkaisutiedonkeruussa ARTOn / ARTIVAn hyödyntäminen julkaisutiedonkeruussa Korkeakoulujen julkaisutiedonkeruuseminaari 19.9.2014 Lassi Lager ARTO Kotimainen artikkeliviitetietokanta Yli 1,5 milj. viitettä Yli 1,5 milj. tiedonhakua

Lisätiedot

Kirjastojen kuvailutiedot Finnassa

Kirjastojen kuvailutiedot Finnassa Kirjastojen kuvailutiedot Finnassa 14.12.2016 Kuva: Helsingin kaupunginmuseo, https://finna.fi/record/hkm.hkms000005:km0000nf9x Hakutoimintoihin ja kuvailutietojen näyttämiseen yhteiset säännöt Yhteinen

Lisätiedot

Kansalliskirjaston palvelupaletti erikoiskirjastoille

Kansalliskirjaston palvelupaletti erikoiskirjastoille Kansalliskirjaston palvelupaletti erikoiskirjastoille Heli Kautonen Palvelupäällikkö, Kansalliskirjasto, kirjastoverkkopalvelut 25.11.2013 Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkoston syyskokous Kansalliskirjaston

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

RDA-ohjaus Suomessa. Kuvailustandardien kansallinen kehittämisryhmän kokous Marja-Liisa Seppälä

RDA-ohjaus Suomessa. Kuvailustandardien kansallinen kehittämisryhmän kokous Marja-Liisa Seppälä RDA-ohjaus Suomessa Kuvailustandardien kansallinen kehittämisryhmän kokous 9.3.2016 Marja-Liisa Seppälä Kansalliset RDA-ohjaajat Kansalliset kuvailuryhmät: Kuvailustandardien kansallinen kehittämisryhmä

Lisätiedot

Auktoriteettitietokanta

Auktoriteettitietokanta Auktoriteettitietokanta Linnea2 yleiskokous 24.11.2010 Laila Heinemann Kansalliskirjasto / Kirjastoverkkopalvelut Nykytila Kirjastojen auktoriteettitietoja ylläpidetään kirjastojärjestelmällä, jossa ei

Lisätiedot

Axiell Arena Axiell Aurora. Virtuaalikirjastoista virtaa kirjastoille

Axiell Arena Axiell Aurora. Virtuaalikirjastoista virtaa kirjastoille Axiell Arena Axiell Aurora Virtuaalikirjastoista virtaa kirjastoille Vuoden henkilö: Sinä! Niinpä, maailma on sinun käsissäsi. Tervetuloa sinun maailmaasi Digitaalinen maailma web 2.0 Esimerkkejä Facebook

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010. Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki.

Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010. Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki. Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010 Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki.fi Tammikuu 2011 Palvelukyselyn vastaajat sektoreittain yleinen kirjasto

Lisätiedot

RDA, BIBFRAME, Melinda kuinka kuvailutyö uudistuu

RDA, BIBFRAME, Melinda kuinka kuvailutyö uudistuu RDA, BIBFRAME, Melinda kuinka kuvailutyö uudistuu Luetteloinnin tulevaisuus 6.11.2013 Pohjois-Savon ELY-keskus Ulla Ikäheimo, Kansalliskirjasto Sisältö Kuvailutyö nyt RDA MARC 21:n seuraaja BIBFRAME Metatietovaranto

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KIRJASTON JA VARASTOKIRJASTON LOWTAG-KÄYTÄNTÖ

OULUN YLIOPISTON KIRJASTON JA VARASTOKIRJASTON LOWTAG-KÄYTÄNTÖ OULUN YLIOPISTON KIRJASTON JA VARASTOKIRJASTON LOWTAG-KÄYTÄNTÖ Anne Kivinen & Heino Puoskari Oulun yliopiston kirjasto Tietoaineistopalvelut 15.9.2016 Kuopio, Varastokirjaston kokoelmayhdyshenkilötapaaminen

Lisätiedot

FinELib-konsortio uudistuu. Arja Tuuliniemi STKS / Tietoaineistoseminaari: RETHINKING

FinELib-konsortio uudistuu. Arja Tuuliniemi STKS / Tietoaineistoseminaari: RETHINKING FinELib-konsortio uudistuu Arja Tuuliniemi STKS / Tietoaineistoseminaari: RETHINKING 11.3.2013 Konsortion toiminnan perusteet Yhteiset toimintaperiaatteet, palvelusopimukset, lisensiointiperiaatteet Strategia

Lisätiedot

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1.

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1. Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat 12.9. klo 13.00-13.45 kh. 3.1. Markus Pauni: Avaus (3 min) Kari Prättälä: Kuntajakoselvitykset kuntauudistuksessa (10 min) Markus Pauni:

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu 21.11.2013 Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Ohjelmistotuotteen hallinta ja hallinnointi 22.4.2015 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies. VM Strategisten linjausten perusteemat Avoimuus Hallinto,

Lisätiedot

PIKIn Melinda-kokemuksia

PIKIn Melinda-kokemuksia PIKIn Melinda-kokemuksia Petri Tonteri 15112016 etunimi.sukunimi@tampere.fi Melinda, metatietovaranto Melinda on kansallinen metatietovaranto ja kirjastoille tarkoitettu palvelu. Kirjastot kuvailevat aineistonsa

Lisätiedot

Avoimen tuotteen hallintamalli FINTO OhRy

Avoimen tuotteen hallintamalli FINTO OhRy Avoimen tuotteen hallintamalli FINTO OhRy 19.11.2014 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies, VM / JulkICT (Kääriäinen, J., Matinmikko, T., Oikarinen, T.) Mitä on tuotteenhallinta? Ohjelmistotuotteen hallinnalla

Lisätiedot

MARC 21 YHTEISEKSI FORMAATIKSI -- SUOSITUS ERIKOISKIRJASTOILLE?

MARC 21 YHTEISEKSI FORMAATIKSI -- SUOSITUS ERIKOISKIRJASTOILLE? MARC 21 YHTEISEKSI FORMAATIKSI -- SUOSITUS ERIKOISKIRJASTOILLE? Erikoiskirjastojen neuvosto Helsingissä 21.11.2006 Esittelijä: Nanna Jokinen TAUSTOJA LYHYESTI ja lisää osoitteessa www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/formaatti/

Lisätiedot

Finna paras verkkokirjasto ikinä! Ulla-Maija Maunu Porin kaupunginkirjasto

Finna paras verkkokirjasto ikinä! Ulla-Maija Maunu Porin kaupunginkirjasto Finna paras verkkokirjasto ikinä! Ulla-Maija Maunu 15.11.2016 Porin kaupunginkirjasto Historian havinaa KDK-projektimme alkoi vuonna 2009 Käännekohtia: Primosta luopuminen, Auroran ja Finnan välisten rajapintojen

Lisätiedot

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 2.11.2011 - MML Paikkatietomarkkinat 2011 Helsinki Region Infoshare Kehitetään tiedontuottajien

Lisätiedot

MuseumPlus RIA - kokoelmahallintajärjestelmä

MuseumPlus RIA - kokoelmahallintajärjestelmä MuseumPlus RIA - kokoelmahallintajärjestelmä Laatua luettelointiin -webinaari 24.1.2017 Suunnittelija Sampsa Heinonen Pilotoinnin tilanne Pilotointi päättynyt vuodenvaihteessa 2016-2017 MuseumPlusRIA siirretty

Lisätiedot

Yhteenveto siitä, millaisia asioita halutaan kehittää

Yhteenveto siitä, millaisia asioita halutaan kehittää Yhteenveto siitä, millaisia asioita halutaan kehittää Yleistä Toisaalta halutaan paljon ulkopuolista tietoa ja toisaalta vain kirjaston ydinpalvelut (asiakaskunta jakautuu kahtia tarpeiden osalta) o FInna-palvelun

Lisätiedot

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu (Alustava aikataulu, täydentyy sitä mukaa kun kuntien kanssa saadaan sovittua asioista) Hankeaika: 1.10.2013-31.10.2014 (+ 30.9.2013) Syyskuu Länsi-Pohjan

Lisätiedot

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen Painetun aineiston saatavuus Suomessa Viikki 2.11.2011 Pentti Vattulainen Säädöspohjaisia tehtäviä: kokoelmat Vapaakappalekirjastot Yleisten kirjastojen keskuskirjasto Maakuntakirjastot Varastokirjasto

Lisätiedot

SEKO seminaari 6.3.2008. Maaret Lehtovirta

SEKO seminaari 6.3.2008. Maaret Lehtovirta SEKO seminaari 6.3.2008 Maaret Lehtovirta SEKO projekti aloite PIKI kirjastoilta opetusministeriön rahoitus 1.10.2007 31.3.2008 verkkosivut: http://www.tampere.fi/kirjasto/pikiextra/seko.htm Ohjausryhmä

Lisätiedot

Open Arctic Challenge Gaala 24.11.2015. Anna Keskitalo Data-asiantuntija 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Open Arctic Challenge Gaala 24.11.2015. Anna Keskitalo Data-asiantuntija 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Open Arctic Challenge Gaala 24.11.2015 Anna Keskitalo Data-asiantuntija 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Tapahtuman ohjelma klo 12-12.15 kahvit klo 12.15-13.00 ajankohtaista 6Aika hankkeesta, Open Finland

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalveluiden yhteistyömuotoja

Kirjastoverkkopalveluiden yhteistyömuotoja Kirjastoverkkopalveluiden yhteistyömuotoja Minna-Liisa Kivinen suunnittelupäällikkö Yhteistyö KAM sektorin kanssa Määrämuotoiset ja edustukselliset yhteistyöelimet Yhteistyö sektoreiden päättävien elinten

Lisätiedot

Kansallinen julkaisurekisteri ja kotimaiset viitetiedot. Linnea2-konsortion yleiskokous, Jyrki Ilva

Kansallinen julkaisurekisteri ja kotimaiset viitetiedot. Linnea2-konsortion yleiskokous, Jyrki Ilva Kansallinen julkaisurekisteri ja kotimaiset viitetiedot Linnea2-konsortion yleiskokous, 22.11.2011 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Yliopistojen uusi rahoitusmalli ja julkaisutiedot Yliopistojen uutta

Lisätiedot

Finto-palvelu ja ontologioiden käyttöönotto sisällönkuvailussa

Finto-palvelu ja ontologioiden käyttöönotto sisällönkuvailussa Finto-palvelu ja ontologioiden käyttöönotto sisällönkuvailussa Mikko Lappalainen mikko.lappalainen@helsinki.fi Helka-kirjastojen sisällönkuvailun iltapäivä, 09.09.2015 1 Finto-projektin kuulumisia Henkilöstömuutoksia:

Lisätiedot

Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa. Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus

Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa. Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus 29.1.2013 Prosessit tuottavat ja tarvitsevat paikkatietoa Tuotetun tiedon jakaminen HALLINNON TIETOPROSESSEJA

Lisätiedot

Kilda-projektin tulokset. Kildan ohjausryhmä Marja-Liisa Seppälä

Kilda-projektin tulokset. Kildan ohjausryhmä Marja-Liisa Seppälä Kilda-projektin 2014-2016 tulokset Kildan ohjausryhmä 21.12.2016 Marja-Liisa Seppälä Kildan tavoitteet 2014-2016 Tukea kirjastometatiedon muokkaamista linkitetyn dataksi Vahvistaa Kansalliskirjaston roolia

Lisätiedot

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen Hankkeet ja yhteentoimivuus OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 12.12.2012 Hallitusohjelman kirjaukset Yhteentoimivuus: kansallista perustaa Kirjastoja kehitetään vastaamaan tietoyhteiskunnan haasteisiin.

Lisätiedot

Melindan hankauskohtia

Melindan hankauskohtia Melindan hankauskohtia Ulla Ikäheimo Kuvailupäivät 26.3.2014 Melindan historiaa Vuosina 1992-1995 kaikkien yliopistokirjastojen, Varastokirjaston, Eduskunnan kirjaston, kausijulkaisujen yhteisluettelon

Lisätiedot

KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ

KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ TIEDON- HALLINTA HANKINTA JÄRJESTELMÄTASON KEHITTÄMINEN -Tulosten käyttöönoton aikajänne 5 10 vuotta SOVELLUSTEN KEHITTÄMINEN -Tulosten käyttöönoton aikajänne 1-5 vuotta KOULUTUS

Lisätiedot

Virva Nousiainen- Hiiri

Virva Nousiainen- Hiiri Metatiedon uudistamisprosessi Virva Nousiainen- Hiiri 2015-10-20 Helsingin kaupunginkirjasto Yleisten kirjastojen keskuskirjasto Kuvailutiedon tuottamisessa uudelleenarvioinnin tarve Ympäristö muuttuu,

Lisätiedot

Pirkanmaan seutukirjasto?

Pirkanmaan seutukirjasto? Pirkanmaan seutukirjasto? Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, sivistystyöryhmä 13.1.2010 Tuula Haavisto kirjastotoimenjohtaja, Tampere Tampereen kaupunki Preludi: Maakuntakirjastotoiminta [Ainoa] lakisääteinen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton valmistelu käynnistyy

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton valmistelu käynnistyy Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton valmistelu käynnistyy Pohjois-Suomen Kansa hankkeen KickOff tilaisuus Tellervo Alanärä, erikoissuunnittelija, THL/OPER Ohjelmamme KickOff -tilaisuudessa

Lisätiedot

Kansalliskirjasto ja painetun aineiston saatavuus: uudet yhteistyökuviot?

Kansalliskirjasto ja painetun aineiston saatavuus: uudet yhteistyökuviot? KANSALLISKIRJASTO Kansalliskirjasto ja painetun aineiston saatavuus: uudet yhteistyökuviot? Kai Ekholm 2.11.2011 Kansalliskirjaston tulevaisuus Muutostekijät ja niiden vaikutukset Merkittävät muutokset

Lisätiedot

Aluetietokantaselvitys

Aluetietokantaselvitys Aluetietokantaselvitys tilannekatsaus 3.4.2014 Petri Tonteri, petri.tonteri@tampere.fi Mistä kyse? Projektihakemuksen otsikko: "Selvitys aluetietokannoista ja niiden suhteesta kansalliseen metatietovarantoon"

Lisätiedot

Kansallinen metatietovaranto sisältöjä ja jaettua osaamista. Nina Hyvönen

Kansallinen metatietovaranto sisältöjä ja jaettua osaamista. Nina Hyvönen Kansallinen metatietovaranto sisältöjä ja jaettua osaamista Nina Hyvönen 25.11.2011 Nykytilanne LINDA- tietokannassa on yliopistokirjastojen, eräiden erikoiskirjastojen ja yhteiskirjastoissa mukana olevien

Lisätiedot

ARTIVA-pilotointi. KVP asiantuntijaseminaari Lassi Lager

ARTIVA-pilotointi. KVP asiantuntijaseminaari Lassi Lager ARTIVA-pilotointi KVP asiantuntijaseminaari 12.9.2013 Lassi Lager ARTIVA-hanke OKM:n rahoittama Kansalliskirjaston kehittämishanke, jonka tarkoitus on edistää kotimaisissa julkaisukanavissa julkaistujen

Lisätiedot

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Vastauksia kielen mukaan Svar enligt språk Kieli - Språk swe fin 0 50 100 150 Vastaustapa - Svarsmetod Paperivastaus - papperssvar Sähköinen vastaus - elektroniskt

Lisätiedot

eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot Ulla Angervo

eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot Ulla Angervo eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot 7.9.2012 Ulla Angervo Oppijan palvelut Hakeutujan palvelut Oppija Koulutuspalveluiden järjestäjä Opintojen aikaiset palvelut Oppijan verkkopalvelun tavoitetila Tiedonsiirto-

Lisätiedot

UKJ ja avoimen lähdekoodin järjestelmät

UKJ ja avoimen lähdekoodin järjestelmät UKJ ja avoimen lähdekoodin järjestelmät Petteri Kivimäki Tietojärjestelmäasiantuntija Asiantuntijaseminaari 26.11.2013 Sisältö Vaihtoehtojen kartoitus Valitut vaihtoehdot Vaihtoehtojen kartoitus Valmisteluvaiheen

Lisätiedot