MAARIT TUOMISTO , MUOKATTU Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAARIT TUOMISTO 27.5.2015, MUOKATTU 1.6.2015. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå"

Transkriptio

1 MAARIT TUOMISTO, MUOKATTU Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå UUDENMAAN KIRJASTOJEN YHTEISTYÖ HANKE PROJEKTET SAMARBETE MELLAN BIBLIOTEKEN I NYLAND VISIO JA TAVOITTEET: KIRJASTOPALVELUIDEN TASAVERTAINEN SAATAVUUS UUDELLAMAALLA Ohjausryhmä : on tärkeää muodostaa rakenteita, jotka mahdollistavat yhteistyön ja mahdolliset yhteiset palvelut jatkossa. Keskustelussa nousi esiin mm. seuraavat asiat: kirjastojärjestelmä, e- aineistot ja muu aineiston yhteishankinta, kokoelmapolitiikat, logistiikka, kirjastoautot. Monien Uudenmaan kirjastojen lähitulevaisuuden tärkein tavoite on uuden kirjastojärjestelmän hankinta. Ohjausryhmä priorisoi kirjastojärjestelmäyhteistyön ensimmäiseksi kehittämiskohteeksi -> Yhteinen kirjastojärjestelmä mahdollistaa muut mahdolliset tulevat yhteistyömuodot (e-aineisto, hankinta, kokoelmat, logistiikka, työnjako ja osaamisen kehittäminen jne.) Yhteistyön laajentamisesta ja muista kehittämisaiheista mahdollisesti jatkohankkeita! Maarit Tuomisto 2 1

2 UUDENMAAN KIRJASTOJEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISKOHTEET Laaja-alainen nykytilan selvitys alueen kuvaus: kuntien ja kirjastojen perustiedot (tilastot) käyttösäännöt ja maksut Hankinnat, kokoelmat ja e-aineistot -kysely Kirjastojärjestelmät Pääosin kirjallisuusselvitys lähteinä yleisten kirjastojen tilastot, kirjastojen verkkosivut, Uudenmaan liitto, aiemmat hankkeet ja tilaisuudet Tapahtumiin osallistuminen (koulutukset, järjestelmäesittelyt, Koha-seminaari, Finnatapaamiset jne) Kuntahankintojen Eksaitti-palvelussa työtila Viestintä: hankkeen esittelyt, kirjastotiedote, maakuntakirjastokokous jne Kirjastokierrokset joulukuu 2014 helmikuu 2015: 13 tilaisuutta, 66 osallistujaa kirjastojen johtajista asiantuntijoihin Keskustelut kirjastojen ja niiden asiakkaiden näkökulmasta yhteiseen kehittämiseen Yhteistyökumppanien tapaamiset: tietohallintojohtajat, KL-kuntahankinnat, Helmet-kirjastot, Koha-Suomi Oy jne Loppuraportti kesällä 2015, muun materiaalin tallentaminen ja jatkotyöstäminen mietinnässä Maarit Tuomisto 3 YHTEINEN KIRJASTOKORTTI, KÄYTÄNNÖT, KÄYTTÖSÄÄNNÖT JA MAKSUT Yhteiseen korttiin ja asiakasrekisteriin ollaan valmiita Kortin rooli myös muualla, monitoimikortti? Käytännöt hyvin samansuuntaisia Asiakkaita sekoittavat vaihtelevat ilmaisut esim. uutuuksissa Yhteisiin käyttösääntöihin ollaan valmiita, helpottaa asiakkaiden lisäksi henkilökunnan työtä (yhteinen toimintatapa) Lainmukaisuus, selkokielisyys, eri kieliset säännöt Käyttösääntö sanana? Maksut vaikeampi yhtenäistää (mm. varausmaksut, myöhästymismaksut) Varausmaksuista kuljetusmaksuihin -> voitaisiin ohjata myös logistiikkaa? Erilaiset käytännöt vaativat kirjastojärjestelmältä monitasoisia hierarkioita! Maarit Tuomisto 4 2

3 HANKINTAYHTEISTYÖ ERITYISESTI E-AINEISTOSSA YHTEISKILPAILUTUS Kilpailutuksen erityisosaaminen: hankinta- ja kilpailutuslainsäädäntö, lisenssiehdot jne Painetut, e-aineistot (myös e-musiikki) YHTEINEN AINEISTON VALINTA - Jotkut valmiita myös aineiston valmiiseen valintaan ainakin osittain - Suurin osa halunnee pitää valinnan omissa käsissään - Hajautettu valinta osaamisen mukaan vaikuttaa toteuttamiskelpoiselta E-AINEISTOT KOKONAISUUDESSAN E-aineistokokoelmat kalliita, pieniä ja päällekkäisiä E-aineistojen seuranta, testaus, kilpailutus, hankinta, ylläpito, koulutus jne E-aineistossa koko alueen yhteiskilpailutus, aineiston valinta ja hankinta! KANSALLINEN YHTEISTYÖ! Maarit Tuomisto 5 LOGISTIIKKA Koko alueen kattavana monimutkainen Osa valmiita aineiston kierrätykseen laajemmin, osa ei, osa myös aineiston kellutukseen laajemmin Logistiset alueet esim. Itä-, Länsi- ja Keski-Uusimaa Tarpeita myös Itä- ja Länsi-Uusimaan välillä mm. ruotsinkielisten aineistojen liikutteluun Yleisesti valmiita aineiston liikkuvuuden parantamiseen eri kielisillä aineistoilla, erikoiskokoelmilla, uutuusrajan mukaan jne Maarit Tuomisto 6 3

4 KOKOELMAT JA DIGITOINTI KOKOELMAPOLITIIKKA Osalla omat tai kimppakohtaiset kokoelmapolitiikat Mielipiteet vaihtelevat yhteisestä kokoelmapolitiikasta Kokoelmien profilointi ja kiertävät/kelluvat erikoiskokoelmat (kielet, erikoisalat jne) Kokoelmia ei ole kuvattu, hyödyttäisi asiakkaita ja meitä palvelemisessa Myös Maakunnallinen varastokirjasto -idea DIGITOIDUT/DIGITOITAVAT PAIKALLISKOKOELMAT Digitaalisia paikalliskokoelmia vähän, ei resursseja, ehkä osaamistakaan, eikä välineitä digitointiin Digitaaliset kokoelmat hajallaan, luetteloinnista ei tietoa Yhteinen maakunnallinen digitointikeskus: laitteet ja henkilökunta Maarit Tuomisto 7 LUETTELOINTI - Osa valmiita keskitettyyn luettelointiin, silti tarvitaan osaamista myös kirjastoissa - BTJ:n rooli tulevaisuudessa epäselvä, Helsingin kuvailukeskus? - Melindan laajempi hyödyntäminen Kuvailun muutos lähitulevaisuudessa mm. - RDA-kuvailusäännöt (entiteettien ja niiden välisten suhteiden kuvailu) - Muut kansalliset metatietovarannot ja niiden hyödyntäminen - Yhdistetty avoin tieto - Yhteentoimivuuden vaatimukset kasvavat - Metatiedon laatu Maarit Tuomisto 8 4

5 HENKILÖSTÖN OSAAMINEN, OSAAMISEN JA TYÖNJAKO Kollegiaalinen tuki Koulutus: tietotekniikka, verkko- ja tiedonhaku, e-aineistot Uusiin asioihin perehtyminen ja kehittäminen Henkilöstövaihto ja työnkierto Työparit, työryhmät esim. luettelointi, lastenkirjastotyö, kirjastojärjestelmä Asiantuntijapankki, osaajaverkosto Osaamisen ja työn jako: kirjavinkkaus, erikoiskokoelmat, tapahtumat, asiakaskoulutukset, opastajaryhmä Ohjeiden teko ja jakaminen Välineet: kokousjärjestelmä, materiaalipankki Sijaispooli Alkavat hankkeet: Vaihtelu virkistää työntekijävaihdot Uudenmaan kirjastoissa (Porvoo) Osataanko etelän kirjastoissa - Kirjastohenkilöstön osaamiskartoitus (Kouvola ja Porvoo) Maarit Tuomisto 9 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI Asiakasmarkkinointi Päättäjämarkkinointi (valmiita materiaaleja palveluista ja hankkeista päättäjille) Yhteistyö eri medioiden kanssa ja eri viestintäkanavien hyödyntäminen Brändi, logot, talotyyli, valmiit pohjat Viestintäsuunnitelmat ja yhteiset tiedotteet Myös somen merkitys kirjastojen imagon luonnissa ja markkinoinnissa Maarit Tuomisto 10 5

6 KIRJASTOJÄRJESTELMIEN + ASIAKASKÄYTTÖLIITTYMIEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISTARPEET Vanhentuneet järjestelmät + lopussa olevat palvelimet Tyytymättömyys nykyiseen toimittajaan tai korkeat hinnat Avoimen lähdekoodin ohjelmistoja pidetään ideologisesti kannattavina, työtä ja osaamisen puutetta osittain pelätään Valmius yhteiseen järjestelmään, jopa koko Suomen kattavaan Standardit ja yhteentoimivuus tärkeää: metatietovarannot, toimittajat, e- aineistot, VRK, tunnistejärjestelmät, muut julkishallinnon tietovarannot jne. Monet toivovat suomenkielistä käyttöliittymää ja tukea Paljon myös toiminnallisia toiveita -> vaatimusmäärittelyyn oman datan hallintaa ei ole! Yhteinen tuki- ja markkinointimateriaali (aikajana yms.) Osalla rahoitus valmiina, osalla ehkä parin vuoden päästä Henkilöresursseja suunnitteluun, koordinointiin ja ylläpitoon Riittävän iso kimppa/konsortio/yhteenliittymä kuntarajoista riippumatta Maarit Tuomisto 11 JÄRJESTELMÄHANKKEEN TAUSTALLA MYÖS Yhteinen kirjastokortti Yhteiset säännöt ja maksut Metatiedon kv-muutos: RDA-kuvailusäännöt (entiteettien ja niiden välisten suhteiden kuvailu) (funktionaalinen kuvailu) FRBR -> WEMI Hgin kuvailukeskus ja metatietoprosessi, Melinda, muut kans. tietovarannot (Finto yms.) Yhdistetty avoin tieto ja yhteentoimivuus Yhteiset e-aineistot ja niiden hallinta, digitoidut aineistot Osaamisen kehittäminen ja jakaminen Yhteistyön organisointi ja hallintomallit (?) : koordinointi ja johto & tekninen osaaminen Toivottu myös laajempaa yhteistyötä Helmet-kirjastojen kanssa Maarit Tuomisto

7 KIRJASTOJÄRJESTELMÄT MARKKINOILLA Kaupalliset järjestelmät Avoimen lähdekoodin järjestelmät Alma / ExLibris 350 organisaatiota, 5 konsortiota, 11 maata ja myös pieniä 3 hengen kirjastoja WorldShare / OCLC Global data network, local data? 250 kirjastoa, akateemiset ja yleiset, myös erikoiskirjastoja Sierra Library Services Platform / Innovative kirjastoa, 2400 järjestelmää, 66 maata, konsortioita, yleisiä ja akateemisia kirjastoja mm. Helmet Aurora / Axiell Finland Oy yleistä kirjastoa Selaimella käytettävä MikroMarc 3 / Bibliotekenes IT-senter AS testipilotti Kuopio, Vaasa (VTLS Virtua / Innovative) Public, academic, consortium (Polaris / Innovative) public and consortium Kuali Open Library Environment (OLE) https://www.doria.fi/handle/10024/ kirjastojärjestelmän lisäksi kokonainen tuoteperhe Taustalla säätiö, mahd. kehittäjäkumppanuuteen Uusi kehittyvä, toistaiseksi vain akateemisissa Koha Joensuun jakelu: Koha Library Software Kohti Kohaa hanke (Mikkeli, Kouvola, Oulu, Rovaniemi, Turku, Joensuu) Koha-Suomi Oy (?) - Myös muita jakeluita mm. Liblime Koha ja useita palveluntuottajia (Evergreen) Evergreen Harmaalla merkityt ei ainakaan toistaiseksi henkilökunnan käytettävissä suomen- ja/tai ruotsinkielellä! Maarit Tuomisto 13 NYKYISEN HANKKEEN LOPPUVAIHEET ASTI Kustannuslaskenta budjetointia varten tehty kolmen kaupallisen ohjelmiston pohjalta (lähetetty johtajille huhtikuussa) Vaatimusmäärittelyluonnos (kesän aikana) kirjastojärjestelmiin tutustuminen (kaupalliset ja avoimen lähdekoodin järjestelmät) Hallintomallit (vastuukunta, kuntayhtymä jne) Hankintamallit ja yhteistyökumppanit (KL-kuntahankinnat, Kuntien Tiera, Porvoon kaupunki, Koha-Suomi Oy) Yhteistyö Kansalliskirjasto (Finna), Kohti Kohaa hanke ja järjestelmätoimittajat Tiedotustilaisuus Viimeinen nykyisen ohjausryhmän kokous Loppuraportti (AVIlle viim. heinäkuussa): kehittämiskohteet ja toimenpide-ehdotukset mahdolliset jatkohankkeet tai lisäselvitystarpeet Maarit Tuomisto 14 7

8 KIRJASTOJÄRJESTELMÄYHTEISTYÖNSUUNNITTELU JA ORGANISOINTI Heinäkuu Maarit Tuomisto 15 KIRJASTOJÄRJESTELMÄHANKKEEN SUUNNITTELU KESÄ- TALVI 2015 Hyödynnetään Uudenmaan kirjastojen yhteistyö hankkessa tehtyä taustatyötä mm. kirjastojärjestelmävaihtoehdoista, olemassa olevia ja hankkeessa muokattuja vaatimusmäärittelypohjia, hallintomallin, kustannuslaskennan ja resursoinnin tietoja sekä koottua tietoa alueen kirjastojen tilanteesta ja kehittämistarpeista Heinäkuu Syyskuu 2015 vaatimusmäärittelyn ja rajapintojen tarkistus kirjastojen asiantuntijoiden kanssa mukaan tulevien kirjastojen ilmoittautuminen ja ohjausryhmän valinta osallistujien päätös kaupallisen ja avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän välillä kilpailutuskumppanin ja hankintamenettelyn valinta Hallinto- ja kustannusten jakomallista päättäminen Syksy talvi 2015 kirjastojärjestelmäyhteistyön suunnittelu kirjastojärjestelmäyhteistyösopimuksen (hallinto ja kustannustenjako) laatiminen yhteinen, kimppa ja kirjastotaso käytäntöjen valmistelun aloittaminen työryhmien valinta ja yhteistyön organisointi Määritysten suunnittelu (esim. tilirakenteet, logistiset kuviot, laina-ajat jne) Yhteistyön nimi ja visuaalinen suunnittelu kirjastojärjestelmän kilpailutus ja tekniset ratkaisut kilpailutus noin 6 kk, sopimukset vuodenvaihde palvelin ja muut tekniset ratkaisut projektisuunnittelu ja yhteistyö koko hankkeen projektisuunnitelma (aikataulutus, resursointi, kustannukset) yhteistyö Kansalliskirjaston kanssa Finnan käyttöönotossa asiakasliittymäksi, muu yhteistyö esim. järjestelmätoimittajat, Koha-Suomi Oy jne tuki- ja markkinointimateriaalin suunnittelu kirjastojen valmistautuminen järjestelmävaihdokseen Resursointi, tietokantahuolto, tietokannan ja kirjastojen käytäntöjen dokumentointi Käytäntöjen harmonisointi Maarit Tuomisto 16 8

9 KIRJASTOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOVAIHE V /2018(?) Talvi - kevät 2016 kirjastojärjestelmän käyttöönottoon valmistautuminen yksityiskohtainen aikataulutus kimpoittain järjestelmän asetusten määrittely jatkuu: yhteiset, kimppa- ja kirjastokohtaiset asetukset yhteen toimivien tietovarantojen (kansalliset tietokannat, aineistotoimittajat jne) määrittely laitteiden asetusten määrittely konversiotestit + tarvittavat muokkaukset ja konversiot kirjastohenkilöstön osallistuminen ja viestintä tiedotus asiakkaille koulutukset esim. kahdesti vuodessa siirtymäaikataulun mukaisesti kimpoille kirjastojärjestelmä Finna-asiakaskäyttöliittymä MARC 21 formaatti ISBD/RDA-kuvailusäännöt Ensimmäiset käyttöönotot mahdollisia keväällä 2016 uuden kirjastojärjestelmän ja asiakaskäyttöliittymän käyttöönotot kaksi kertaa vuodessa kirjastojärjestelmän käyttöönottovaihe kestää väh. 4 kk / kimppa uuteen järjestelmään siirtyminen max. kaksi kimppaa kerrallaan valitusta järjestelmästä riippuen ensimmäiset käyttöönotot aikaisintaan huhtikuu 2016 alkukesä 2016 Maarit Tuomisto JATKOHANKKEET JA YHTEISTYÖN LAAJENTAMINEN Kirjastojärjestelmän ja asiakaskäyttöliittymän ylläpito sekä yhteistyön laajentaminen Yhteisten käyttösääntöjen valmistelu kirjastojärjestelmän ja asiakaskäyttöliittymän ylläpito Järjestelmän (hyödyntämisen) jatkokehittäminen yhteistyön laajentaminen esim. Helmet-yhteistyö muu yhteistyö esim. Melinda, Helsingin kuvailukeskus Muut kehittämishankkeet mm. nykyisen selvityksen perusteella voisivat olla Kokoelmat ja logistiikka E-aineistot Henkilöstön osaaminen Viestintä ja markkinointi Maarit Tuomisto 18 9

10 YHTEISTYÖN ORGANISOINTI Hankerahoituksella voidaan tehdä jotain, mutta jatkuvuus ja yhteinen kehittämissuunta puuttuu -> Ilman organisaatiota useamman vuoden kehittäminen ei onnistu - Resursseja kirjastojärjestelmäyhteistyön suunnitteluun ja koordinointiin (harmonisoituvat käytännöt, kirjastokohtaiset asiat, tekniset asiat, viestintä) - Laaja alue, resursseja tarvitaan myös ylläpitovaiheessa ja jatkokehittämisessä - Muutaman henkilön palkkaaminen ei tuo kovin paljon kustannuksia kirjastoa kohden! (Vs. nykyiset tukimaksut ym.) Ehkä yksinkertaisin vastuukuntamalli (vrt. Vaara-kirjastot) Mahdollinen Koha-Suomi Oy/ry:n osakkuus/jäsenyys Yhteiset palvelut mm. pääkäyttäjä, koordinointi + Koha-Suomen kehittämistyö ja mahdollinen palvelimen ylläpito ja lisäksi paikalliset pääkäyttäjät/lähituki Mukana olevat kirjastot? Päätöksiä toivotaan pikaisesti! Hankala kilpailuttaa ja tehdä projektisuunnitelmaa, mikäli kokonaistilanne ei ole tiedossa Asiakaskäyttöliittymän (Finna) yhteistyö Kansalliskirjaston kanssa Maarit Tuomisto 19 JATKOSUUNNITELMAVAIHTOEHDOT: A) KOHA Kohti Kohaa hanke mukana viisi maakuntakirjastoa (Mikkeli, Kouvola, Oulu, Rovaniemi, Turku) Kohan käyttöönotot: Lumme-kirjastot syksy 2015, Outi-kirjastot loppuvuosi 2015, Kyyti tammi-maaliskuu 2016, Lapin kirjastot alkuvuosi 2016 Koha-Suomi Oy/ry suunnittelussa Kuntien omistama Non-profit yhtiö (osakkeet kunnilla) tai yhdistys Yhteinen budjetointi ja kustannustenjako asukasluvun suhteessa pyritään aloittamaan toiminta tavoitteena myös yhteinen palvelin ja sen ylläpito Uudenmaan ensimmäiset kirjastot mukaan aikaisintaan huhtikuussa 2016 Kehittäminen perustuu kirjastojen tarpeisiin ja niiden priorisointiin Vaatimusmäärittelyn tarkistus ja meidän mahdolliset toiveet Mahdollinen yhteistyö norjalaisten kanssa (linkitetty data) Oma data omassa hallussa konversio ei kuulu vuosimaksuun, mutta Koha-Suomi voi tehdä konversion, mikäli aikataulut sen mahdollistavat Paikallinen koordinointi Uudellamaalla, pääkäyttäjä(t) ja tuki Voidaan ottaa käyttöön ilman kilpailutusta Maarit Tuomisto 20 10

11 JATKOSUUNNITELMAVAIHTOEHDOT: B) KAUPALLISET JÄRJESTELMÄT Tehty kirjastojärjestelmän käyttöönoton ja ylläpidon kustannuslaskelmat kunnille kaupallisen järjestelmän pohjalta Kustannuslaskennassa käytetty Auroran, Mikromarcin ja Sierran arviohintoja Kilpailutuskumppanin valinta: KL-kuntahankinnat Oy (kilpailutushinta sisäänrakennettuna) Kuntien Tiera Oy (hinta kilpailutukselle e) (Porvoon kaupunki) Vaatimusmäärittelyn tarkennukset ja yhteinen hyväksyntä elokuu 2015 Kilpailutusprosessi väh. ½ vuotta aikaisintaan elokuusta alkaen Yhtä aikaa muita valmisteluja Hankkeen resurssit 1 hlö vuodenvaihteeseen asti, asiantuntijapalvelut Ostettavat palvelut mm. konversio (?) Käyttöönottoprosessi kirjastoissa/kimpoissa väh. 5 kk Käyttöönotto ensimmäisillä aikaisintaan alkukesästä 2016 Maarit Tuomisto ASIAKASKÄYTTÖLIITTYMÄ (- VERKKOKIRJASTO?) Vanhanaikaiset asiakaskäyttöliittymät, imagollinen ja toiminnallinen merkitys, ei someratkaisuja, kuvia ym. oheismateriaalia Kaupallisia ratkaisuja on, mutta osa ainakin koettu hankaliksi ylläpitää Finna (avoimen lähdekoodin VuFind-ohjelmisto) KDK-hankkeessa Ylläpito, kehitys ja tuki Kansalliskirjastossa Ilmainen, suunnittelu, räätälöinti, käyttöönotto ja ylläpito maksaa oman työn Kolmikielinen: suomi, ruotsi, englanti, ohjeita valmiina Perustoiminnot kunnossa: haku (rajaukset, hakuehdot?), lainat, varaukset + noutopaikat Arvostelut, some-yhteyksiä, tietueiden vienti, uutiset ja tapahtumat kirjastotiedot kirjastot.fi:n -kirjastohakemistosta, suunnitteilla digi.kirjastot.fi, Kirjasampo Kirjaston tekemät kokoelmat (karuselli) Myös mobiilikäyttö (responsiivinen sivusto toimii tietokoneella, tabletilla ja älypuhelimella) Julkaisujärjestelmäominaisuudet tai kytkeminen kokonaisuuteen vielä kesken Ei toistaiseksi toiminnassa esim. Kohan tai Sierran kanssa, yhteistyö Kansalliskirjaston kanssa ajoissa, suunnitelmista oltu yhteydessä Vaskin Finna rohkaiseva esimerkki https://vaski.finna.fi/ Voisi ottaa käyttöön vaikka heti! Maarit Tuomisto

12 KIRJASTOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO ESIMERKKINÄ KOHA vuosien aikana riippuen mukaan tulijoiden määrästä Huomioidaan nykyisten järjestelmien ja palvelinten kunto, kuntien rahoitustilanteet, kirjastojen toiveet sekä järkevä tekninen toteutustapa Iso kokonaisuus, tehtävä vaiheittain Toisaalta hankala tehdä yksitellen (useat käyttökatkot ensimmäisille) ESIMERKKI AIKATAULUTUKSESTA: Huhtikuu 2016: Porsse ja Kirkes (PallasPro) Syyskuu 2016: Ratamo (PallasPro) Joulukuu 2016: Loviisan seutu ja Kirkkonummi (ATP Origo) 2017 Lukki (ATP Origo) ja Lukas ja Pukkila (Aurora) 2020 yhteistyön laajentaminen: Helmet (Sierra)??? Mietittävä järjestys myös datan laadun ja kaksikielisyyden suhteen, selvitys tai kirjastojen dokumentoinnin pohjalta Maarit Tuomisto 23 KIRJASTOJEN TEHTÄVÄT: HALLINNOLLISET Päätökset mukaan tulosta tärkeitä, jotta voidaan neuvotella asioista ja suunnitella projektia Budjetointi ja resursointi väh. 1 päätoiminen henkilö ½ vuotta / kimppa tai kirjasto: yhteyshenkilö, tietojen toimitus, oman kirjaston valmistelu, tiedotus Tietokantahuollon resurssit muut resurssit tarpeen mukaan mm. päätökset ja käytäntöjen muutokset Nykyisten kirjastojärjestelmäsopimusten sisällöt ja irtisanomisaikojen tarkistukset Mahdolliset kimppasopimukset Käyttösääntöjen (erityisesti laina-ajat ja käsitteet) harmonisointi ja omat määritykset, omien käytäntöjen (kriittinenkin?) tarkastelu Mahdolliset logistiikkamuutokset Valmistelutyöryhmiin osallistuminen Yhteistyö kirjastojärjestelmähankkeen ja kuntien tietohallintojen kanssa Tiedotus asiakkaille ja henkilökunnalle Maarit Tuomisto 24 12

13 KIRJASTOJEN TEHTÄVÄT: POISTOT, TIETOKANTAHUOLTO JA DOKUMENTOINTI KANNATTAA ALOITTAA POISTOISTA JA DOKUMENTOINNISTA Korjattavat asiat riippuvat tietokannan tilanteesta ja myös konversiojärjestyksestä sekä sen toteutusratkaisuista (lisäohjeita myöhemmin, kysyäkin voi) LUETTELOINTITIEDOT Poistot kokoelmista yleisesti! Kadonneiden aineistojen poistot Turhien niteettömien aineistojen poistot Tuplatietueiden poistot ja yhdistämiset Luettelointitietojen korjaukset Kiinteämittaisten kenttien tarkistukset ja täydennykset (ISDB- tai RDA-luettelointisäännöt jatkossa) Virheellisten aineistotyyppien korjaukset (esim. CD-äänikirjat) Moniosaiset teokset Puutteellisten tietojen korjaukset Väliviivattomat ISBN-tunnukset Useat muutetut painokset (eri ISBN) samassa tietueessa Puuttuvat kentät Puuttuvat luokitukset Muiden virheellisten tietueiden korjaukset ASIAKASTIEDOT Vanhojen asiakastietojen poistot: kuolleet, yli x vuotta lainaamattomat Tietojen päivistys VRK:sta? Tuplatietueiden poistot HANKINTATIEDOT Vanhojen tilausten poisto Ei toistaiseksi päätöstä hankintatietojen siirrossa LAINAUSTIEDOT Roikkumaan jääneet lainat yms. MUUT Poistuneet toimipisteet ja sijainnit DOKUMENTOINTI Säännönmukaiset virheet tai kirjastokohtaiset käytännöt esim. kirjastokohtaiset asiasana- ja huomautuskentät, formaatin vastaisuudet -> mahdollisuus vaikuttaa konversioon näiltä osin Muut virheellisyydet esim. isot kirjaimet Kausijulkaisujen luettelointikäytännöt Tietueiden määrät (bibliografiset, niteet, asiakkaat yms.), suunnittelussa ja viimeiset luvut ennen konversiota Maarit Tuomisto 25 UUDENMAAN KIRJASTOJÄRJESTELMÄHANKE Kirjastojärjestelmähanke (päätetty asti suunnittelusta kirjastojen rah.) Puh Mukaan tulevien kirjastojen kokous ma klo AVIssa Pasilassa Mukaan tulevien kirjastojen ilmoittautuminen Ohjausryhmän muodostaminen Työryhmien kokoamisen aloittaminen Periaatepäätökset esim. avoimen lähdekoodin ja kaupallisten järjestelmien välillä Hallintomallin ja kustannustenjaon suunnittelu Järjestelmän vaatimuksista keskustelu yleisellä tasolla Kirjastojen sitoutuminen hankkeeseen! Projektiorganisaatio : väh. projektipäällikkö + it-asiantuntija + mahdolliset muut palvelut mm. visuaalinen suunnittelu + kimpan/kirjaston resurssit + kuntien tietohallinnot Hankkeen jälkeen ylläpito-organisaatio: väh. yhteiset resurssit (koordinaattori) + kirjasto/kimppakohtainen henkilökunta Maarit Tuomisto 26 13

KIRJASTOJÄRJESTELMÄ- JA ASIAKASLIITTYMÄHANKKEEN ALUSTAVA AIKATAULU 2015 2020

KIRJASTOJÄRJESTELMÄ- JA ASIAKASLIITTYMÄHANKKEEN ALUSTAVA AIKATAULU 2015 2020 Porvoon kaupunginkirjasto Uudenmaan maakuntakirjasto 16.8.2015 projektisuunnittelija Maarit Tuomisto KIRJASTOJÄRJESTELMÄ- JA ASIAKASLIITTYMÄHANKKEEN ALUSTAVA AIKATAULU 2015 2020 Kirjastojärjestelmähankkeen

Lisätiedot

Kirjastojärjestelmä. Leena Kinnunen Lapin kirjastokokous Rovaniemi

Kirjastojärjestelmä. Leena Kinnunen Lapin kirjastokokous Rovaniemi Kirjastojärjestelmä Leena Kinnunen Lapin kirjastokokous Rovaniemi 6.5.2015 Kaupalliset kirjastojärjestelmät Rovaniemen kaupunginkirjaston hankkeessa vuosina 2011-2013 selvitettiin tarjolla olevia kaupallisia

Lisätiedot

Kaupalliset kirjastojärjestelmät

Kaupalliset kirjastojärjestelmät Kaupalliset kirjastojärjestelmät Lapin yhteinen kirjasto -projekti Kirjastojen tietojärjestelmät -koulutustilaisuus 20.9.2012 Pori Leena Kinnunen, Rovaniemen kaupunginkirjasto Esityksen rakenne: Projektin

Lisätiedot

Kohti Kohaa ja Koha-Suomi Oy. Maija Saraste Oulunkaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Kohti Kohaa ja Koha-Suomi Oy. Maija Saraste Oulunkaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kohti Kohaa ja Koha-Suomi Oy Maija Saraste Oulunkaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Oulun ja OUTI-kirjastojen tilanne Oulun kaupunginkirjastossa käynnistettiin vuonna 2013 hanke, jossa selvitettiin kaupallisten

Lisätiedot

Selvitys kirjastojärjestelmistä

Selvitys kirjastojärjestelmistä Sisällys Selvitys kirjastojärjestelmistä... 2 Taustaa... 2 Suomessa tällä hetkellä käytössä olevat järjestelmät... 2 Kuvaus yleisissä kirjastoissa käytössä olevista verkkokirjastoista... 3 Kuvaus korkeakoulukirjastoissa

Lisätiedot

Nykytilanne 20.4.2012 *

Nykytilanne 20.4.2012 * Avoin kirjasto 2013 Nykytilanne Kolme järjestelmää: PallasPro, Origo, Libra Kolme kirjastoryhmää ja Valtimo yksinään Palvelimet: PTTK/Joensuu, PTTK/Nurmes, Kirkas/Axiell, Valtimo/Axiell Kustannukset Axiellille

Lisätiedot

Kirjastojärjestelmien tulevaisuudesta. PIKI-yhteistyö 10 vuotta Tuula Haavisto, kirjastopalvelujohtaja, Tampere

Kirjastojärjestelmien tulevaisuudesta. PIKI-yhteistyö 10 vuotta Tuula Haavisto, kirjastopalvelujohtaja, Tampere Kirjastojärjestelmien tulevaisuudesta PIKI-yhteistyö 10 vuotta 31.10.2012 Tuula Haavisto, kirjastopalvelujohtaja, Tampere Kirjastojärjestelmät toissapäivänä 70-luvulla aivan ensimmäiset järjestelmät hoitivat

Lisätiedot

Kirjastojärjestelmä Voyagerin elinkaari & näkökulmia tulevasta ratkaisusta

Kirjastojärjestelmä Voyagerin elinkaari & näkökulmia tulevasta ratkaisusta Kirjastojärjestelmä Voyagerin elinkaari & näkökulmia tulevasta ratkaisusta SYN 8.10.2014 Kristiina Hormia-Poutanen Agenda Palvelinympäristön uudistus Ohjelmistopäivitys Kirjastojärjestelmän hankinta Näkökulmia

Lisätiedot

Koha Pohjois-Karjalassa. Ari Mäkiranta, Päivi Knuutinen (luettelointiosuus) 10.12.2014

Koha Pohjois-Karjalassa. Ari Mäkiranta, Päivi Knuutinen (luettelointiosuus) 10.12.2014 Koha Pohjois-Karjalassa Ari Mäkiranta, Päivi Knuutinen (luettelointiosuus) 10.12.2014 Jokunen-kirjastot 2013 Joensuun seutukirjasto, Juuan kunnankirjasto 118 205 as., 52 210 lainaajaa Lainat 2,46 milj.

Lisätiedot

UUDENMAAN KIRJASTOJEN KIRJASTOJÄRJESTELMÄ- JA ASIAKASLIITTYMÄ

UUDENMAAN KIRJASTOJEN KIRJASTOJÄRJESTELMÄ- JA ASIAKASLIITTYMÄ 1 Porvoon kaupunginkirjasto Uudenmaan maakuntakirjasto Uudenmaan kirjastojärjestelmä -valmisteluhanke Projektisuunnittelija Maarit Tuomisto 3.8.2015, päiv. 26.8./mt LUOTTAMUKSELLINEN UUDENMAAN KIRJASTOJEN

Lisätiedot

Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009. Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos

Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009. Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009 Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos AGENDA Mikä KDK:n asiakasliittymä? Mitä asiakkaat siitä saavat? tiedonhaku Palvelut Europeana ja muut ulkoiset järjestelmät

Lisätiedot

Kohti Kohaa avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönotto

Kohti Kohaa avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönotto Kohti Kohaa avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönotto Virpi Launonen Kirjastotoimenjohtaja Mikkelin kaupunginkirjasto Etelä-Savon maakuntakirjasto Yleistä OKM rahoittanut lokalisoinnin, Joensuun

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen metatietovaranto -hanke Yleisten kirjastojen projekti

Kirjastojen kansallinen metatietovaranto -hanke Yleisten kirjastojen projekti Kokkolan kaupunginkirjasto maakuntakirjasto aloittaa pilotoinnin keväällä ja kesällä 2012 Pilotoinnin 1. vaihe Kokkolassa asennetaan Auroraan Linda poiminnan kohdetietokannaksi Kokkolassa asennetaan Aleph-luettelointiklientti

Lisätiedot

Joensuussa Kohahti Kohan käyttöönotto Joensuun seutukirjastossa. Ari Mäkiranta, 050 3303 927 Ari.makiranta@jns.fi 22.10.2014

Joensuussa Kohahti Kohan käyttöönotto Joensuun seutukirjastossa. Ari Mäkiranta, 050 3303 927 Ari.makiranta@jns.fi 22.10.2014 Joensuussa Kohahti Kohan käyttöönotto Joensuun seutukirjastossa Ari Mäkiranta, 050 3303 927 Ari.makiranta@jns.fi 22.10.2014 Jokunen-kirjastot 2013 Joensuun seutukirjasto, Juuan kunnankirjasto 118 205 as.,

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto KDK Miten se palvelee?

Kansallinen digitaalinen kirjasto KDK Miten se palvelee? Kuva: KDK-asiakasliittymän käyttäjätesti 23.5.2012 Kuvaaja: Carita Sirkeä 2012 Kansallinen digitaalinen kirjasto KDK Miten se palvelee? OKM:n kirjastopäivät 12.12.2012 Heli Kautonen, Kansalliskirjasto

Lisätiedot

Alueellinen toiminta Maakuntakirjastotoiminta. Yleisten kirjastojen neuvosto 17.4.2015 Asko Rossi

Alueellinen toiminta Maakuntakirjastotoiminta. Yleisten kirjastojen neuvosto 17.4.2015 Asko Rossi Alueellinen toiminta Maakuntakirjastotoiminta Yleisten kirjastojen neuvosto 17.4.2015 Asko Rossi Uusi Kirjastolaki ja asetus 1.1.2017 OKM 2014 kirjastopäivät / Maija Berndtsonin esiselvitys on hänen näkemys,

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 KDK-Asiakasliittymä Konsortion toiminnan kehittäminen OS-ohjelmistoratkaisujen kartoitus,

Lisätiedot

UKJ 2014 -> Ari Ahlqvist Kehittämispäällikkö Asiantuntijaseminaari 13.2.2014. KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

UKJ 2014 -> Ari Ahlqvist Kehittämispäällikkö Asiantuntijaseminaari 13.2.2014. KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut UKJ 2014 -> Ari Ahlqvist Kehittämispäällikkö Asiantuntijaseminaari 13.2.2014 Rahoitushakemus OKM:lle Kansalliskirjasto haki uuden kirjastojärjestelmän (UKJ) toteutushankkeen vaiheen 1 rahoittamiseksi vuosittaista

Lisätiedot

Uusi kirjastojärjestelmä UKJ

Uusi kirjastojärjestelmä UKJ Uusi kirjastojärjestelmä UKJ Kristiina Hormia-Poutanen Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät 10.10.2013 Mikä? Uusi Kirjastojärjestelmä Kaikille kirjastosektoreille soveltuva järjestelmäkokonaisuus verkkopalveluna

Lisätiedot

UKJ nyt. FUCIO:n kevätkokous Ari Ahlqvist

UKJ nyt. FUCIO:n kevätkokous Ari Ahlqvist UKJ nyt FUCIO:n kevätkokous 16.4.2013 Ari Ahlqvist Mikä? Uusi Kirjastojärjestelmä Kaikille kirjastosektoreille soveltuva järjestelmäkokonaisuus verkkopalveluna Ei ILS, vaan modulaarinen järjestelmäkokonaisuus

Lisätiedot

Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke

Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke 2008 Korkeakoulukirjastojen rakenteellisen kehittämisen hanke Hankkeen tehtävänä on 1. hahmotella korkeakoulukirjastojen organisoituminen uudistuvassa korkeakoululaitoksessa

Lisätiedot

Tampereen Melinda - yhteisluettelon pilottiprojekti. Pirkko Lindberg Kirjastopalvelujohtaja Tampereen kaupunginkirjasto-pirkanmaan maakuntakirjasto

Tampereen Melinda - yhteisluettelon pilottiprojekti. Pirkko Lindberg Kirjastopalvelujohtaja Tampereen kaupunginkirjasto-pirkanmaan maakuntakirjasto Tampereen Melinda - yhteisluettelon pilottiprojekti Pirkko Lindberg Kirjastopalvelujohtaja Tampereen kaupunginkirjasto-pirkanmaan maakuntakirjasto Mikä Melinda on? (Diojen 1-7 sisältö: Johanna Jauhonen)

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kuvailutyön kansallinen viitekehys. Yleisten kirjastojen neuvosto Anu Jäppinen 16.4.2015

Yleisten kirjastojen kuvailutyön kansallinen viitekehys. Yleisten kirjastojen neuvosto Anu Jäppinen 16.4.2015 Yleisten kirjastojen kuvailutyön kansallinen viitekehys Yleisten kirjastojen neuvosto Anu Jäppinen 16.4.2015 Nykytila Yleisillä kirjastoilla omat luettelot ja omat luetteloijat. Jotkut kirjastot poimivat

Lisätiedot

PIKI järjestelmäyhteistyötä ja logistiikkaa. Varsinais-Suomen kirjastojen yhteinen palvelujärjestelmä Maakuntakirjastokokous Turussa 27.9.

PIKI järjestelmäyhteistyötä ja logistiikkaa. Varsinais-Suomen kirjastojen yhteinen palvelujärjestelmä Maakuntakirjastokokous Turussa 27.9. PIKI järjestelmäyhteistyötä ja logistiikkaa Maija Kanerva Kirjastotoimen apulaisjohtaja Varsinais-Suomen kirjastojen yhteinen palvelujärjestelmä Maakuntakirjastokokous Turussa 27.9.2007 PIKI-YHTEISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

KDK ja asiakasliittymä - tilannekatsaus. Tampereen kaupungnkirjasto, maakuntakirjastokokous 22.11.2011 Tapani Sainio, Kansalliskirjasto

KDK ja asiakasliittymä - tilannekatsaus. Tampereen kaupungnkirjasto, maakuntakirjastokokous 22.11.2011 Tapani Sainio, Kansalliskirjasto KDK ja asiakasliittymä - tilannekatsaus Tampereen kaupungnkirjasto, maakuntakirjastokokous 22.11.2011 Tapani Sainio, Kansalliskirjasto KDK-hankkeen painopistealueet Kirjastojen, arkistojen ja museoiden

Lisätiedot

Tampereen kaupunginkirjasto ja Melinda

Tampereen kaupunginkirjasto ja Melinda Tampereen kaupunginkirjasto ja Melinda Seinäjoki 12.4.2013 Johanna Jauhonen Melindan hyödyt: Yhtenäisyys Yhtenäiset kuvailukäytännöt, säännöt ja toimintatavat erilaiset kuvailukäytännöt vähenevät Yhteisöllisyys

Lisätiedot

UUSI ARKKITEHTUURI PAREMMAT PALVELUT. Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet

UUSI ARKKITEHTUURI PAREMMAT PALVELUT. Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet UUSI ARKKITEHTUURI PAREMMAT PALVELUT Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet 11.4.2008 Ari Rouvari SISÄLLYS Taustaa Digitaalisen kirjaston määritelmä 2007 Tietohallintostrategia 2007-2008 Tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet

Lisätiedot

Luetteloinnin tiedotuspäivä 17.5.2011

Luetteloinnin tiedotuspäivä 17.5.2011 Luetteloinnin tiedotuspäivä 17.5.2011 Yleisten kirjastojen kokemuksia kuvailuformaattien ja kirjastojärjestelmien muutoksesta: Tampereen kaupunginkirjasto 17.5.2011 Eeva-Riitta Peltonen 1 Tietokannan konversio,

Lisätiedot

FINMARC -> Marc 21 järjestelmätoimittajan puheenvuoro. Helsinki 27.10.2010 Seppo Lindström varatoimitusjohtaja

FINMARC -> Marc 21 järjestelmätoimittajan puheenvuoro. Helsinki 27.10.2010 Seppo Lindström varatoimitusjohtaja FINMARC -> Marc 21 järjestelmätoimittajan puheenvuoro Helsinki 27.10.2010 Seppo Lindström varatoimitusjohtaja Luettelointiformaatit Suomessa Axiellin asiakaskirjastoissa Tilanne vuonna 2015 Käyttöönotot

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymä - tilannekatsaus. OKM kirjastopäivät Kristiina Hormia-Poutanen

KDK-asiakasliittymä - tilannekatsaus. OKM kirjastopäivät Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä - tilannekatsaus OKM kirjastopäivät 15.11.2011 Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä tavoitteita Kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteistyö Yhteinen asiakasliittymä kansallinen,

Lisätiedot

Finnaa arkistoille. Aki Lassila Arkistot 26.11.2012

Finnaa arkistoille. Aki Lassila Arkistot 26.11.2012 Finnaa arkistoille Aki Lassila Arkistot 26.11.2012 Finnan arkkitehtuuri Asiakasliittymä rakentuu useista moduleista, jotka on integroitu toisiinsa; uusia moduleita voidaan integroida järjestelmään tarpeen

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen metatietovaranto KDK 2012 seminaari 30.5.2012. Terhi Mikkola, Kansalliskirjasto

Kirjastojen kansallinen metatietovaranto KDK 2012 seminaari 30.5.2012. Terhi Mikkola, Kansalliskirjasto Kirjastojen kansallinen metatietovaranto KDK 2012 seminaari 30.5.2012 Terhi Mikkola, Kansalliskirjasto Tavoite : Yhteinen metatietovaranto kaikille Suomen kirjastoille tarjoaa kirjastojen metatiedon tuotannolle

Lisätiedot

luonnos 25.8.2015 /mt

luonnos 25.8.2015 /mt SOPIMUS UUDENMAAN KIRJASTOJEN KIRJASTOJÄRJESTELMÄYHTEISTYÖSTÄ luonnos 25.8.2015 /mt 1. Sopijapuolet 1) Porvoon kaupunki/porvoon kaupunginkirjasto - Uudenmaan maakuntakirjasto, kirjastojärjestelmäyhteistyön

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymä ja museot. Museo 2015 -hankkeen aloitusseminaari 23.11.2011 Tapani Sainio, Kansalliskirjasto

KDK-asiakasliittymä ja museot. Museo 2015 -hankkeen aloitusseminaari 23.11.2011 Tapani Sainio, Kansalliskirjasto KDK-asiakasliittymä ja museot Museo 2015 -hankkeen aloitusseminaari 23.11.2011 Tapani Sainio, Kansalliskirjasto Asiakasliittymän tavoitteita Arkistojen, kirjastojen ja museoiden yhteistyö Yhteinen asiakasliittymä

Lisätiedot

Kansallinen yhteisluettelo kirjastojen luettelointiyhteistyön tukena. Pori Nina Hyvönen

Kansallinen yhteisluettelo kirjastojen luettelointiyhteistyön tukena. Pori Nina Hyvönen Kansallinen yhteisluettelo kirjastojen luettelointiyhteistyön tukena Pori 8.12.2010 Nina Hyvönen Agenda Kansallinen yhteisluettelo- tavoiteltavat hyödyt Lindasta liikkeelle Jatkosuunnitelmat Muuta huomioitavaa

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille

Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 825/12.03.02/2016 63 Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Tiina Salo 29.9.2016: Vaski-kirjastot harkitsevat

Lisätiedot

Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille

Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille loppuraportti määrittelyprojektille Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Sähkö ja informaatiotekniikan laitos Versiomuutokset 29.1.2014 viimeisin tilanne tietokantakonversiosta Mirja Loponen 7.2.2014 tarkennettu

Lisätiedot

Kansalliset kehittämishankkeet: Etenemissuunnitelmat

Kansalliset kehittämishankkeet: Etenemissuunnitelmat Kansalliset kehittämishankkeet: Etenemissuunnitelmat Sektorikokous 6.11.2014 Finna: painopisteet 2014-2015 Metatietovaranto Versio 1.2 1.8.2013 2008-2011 2012 2013 2014 2015-2016 Ø Palvelun tuen nykytilan

Lisätiedot

UUDEN KIRJASTOJÄRJESTELMÄN MERKITYS KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ

UUDEN KIRJASTOJÄRJESTELMÄN MERKITYS KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ RAHOITUSHAKEMUS 1/2013 1 (5) UUDEN KIRJASTOJÄRJESTELMÄN MERKITYS KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Uuden kirjastojärjestelmän suunnittelun lähtökohtina ovat kansallisissa ICT-strategioissa asetetut tavoitteet

Lisätiedot

E-aineisto Melindassa

E-aineisto Melindassa E-aineisto Melindassa Minttu Hurme, tietojärjestelmäasiantuntija Kuvailupäivät 26.3.2014 E-aineisto Melindassa Yleisesti e-aineistosta Melindassa ja sen lukumääriä Nykyisiä e-aineistoprosesseja Avoimia

Lisätiedot

FinELibin e-kirjahankinta 2012-13. Arja Tuuliniemi Verkkoseminaari yleisille kirjastoille 12.3.2013

FinELibin e-kirjahankinta 2012-13. Arja Tuuliniemi Verkkoseminaari yleisille kirjastoille 12.3.2013 FinELibin e-kirjahankinta 2012-13 Arja Tuuliniemi Verkkoseminaari yleisille kirjastoille 12.3.2013 Tausta ja tavoitteet FinELib-konsortio on käyttänyt 2010 määrärahoista jääneet 52 000 euroa kotimaisten

Lisätiedot

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelusta. Minttu Hurme Kirjastojen tietojärjestelmät

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelusta. Minttu Hurme Kirjastojen tietojärjestelmät Uuden kirjastojärjestelmän valmistelusta Minttu Hurme 20.9.2012 Kirjastojen tietojärjestelmät HIEMAN HISTORIAA KANSALLISKIRJASTO JA KIRJASTOJÄRJESTELMÄT LSP Kirjastojärjestelmien historia Kansalliskirjaston

Lisätiedot

MEIDÄN YHTEINEN KIRJASTO PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

MEIDÄN YHTEINEN KIRJASTO PROJEKTIN LOPPURAPORTTI MEIDÄN YHTEINEN KIRJASTO PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Leena Kinnunen Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto 28.4.2016 Sisällys 1 Projektin tausta... 2 1.1.Projektin tavoitteet... 2 2 Projektin

Lisätiedot

Kirjastohakemisto Frank-monihaun uudistaminen Kirjastot.fi-uudistus Muita ajankohtaisia Kirjastot.fi-asioita

Kirjastohakemisto Frank-monihaun uudistaminen Kirjastot.fi-uudistus Muita ajankohtaisia Kirjastot.fi-asioita Kirjastohakemisto Frank-monihaun uudistaminen Kirjastot.fi-uudistus Muita ajankohtaisia Kirjastot.fi-asioita YKN 11.4.2013 - matti.sarmela@kirjastot.fi Kirjastohakemisto Kirjastot.fi:n yleisten kirjastojen

Lisätiedot

Kansallinen metatietovarantohankkeen. Nina Hyvönen 24.4.2012

Kansallinen metatietovarantohankkeen. Nina Hyvönen 24.4.2012 Kansallinen metatietovarantohankkeen tilannekatsaus Nina Hyvönen 24.4.2012 Hankkeen tilanne nyt 3. vaihe 2011-2015 katteen laajentaminen yleisten kirjastojen projekti alkoi syksyllä 2011 ammattikorkeakoulukirjastojen

Lisätiedot

KDK-Asiakasliittymä. KDK kevätseminaari 30.5.2012 Ari Rouvari

KDK-Asiakasliittymä. KDK kevätseminaari 30.5.2012 Ari Rouvari KDK-Asiakasliittymä KDK kevätseminaari 30.5.2012 Ari Rouvari Agenda Tavoitteet Ensimmäinen aalto Toinen aalto Järjestelmäarkkitehtuuri Demo Tavoitteet Asiakasliittymä Arkistojen, kirjastojen ja museoiden

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymä. AMKIT- ja Linnea2-konsortioiden yhteiskokous 24.4.2012 Kristiina Hormia-Poutanen

KDK-asiakasliittymä. AMKIT- ja Linnea2-konsortioiden yhteiskokous 24.4.2012 Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä AMKIT- ja Linnea2-konsortioiden yhteiskokous 24.4.2012 Kristiina Hormia-Poutanen Kansallinen digitaalinen kirjasto OKM:n koordinoima hanke Tavoitteet: yhteisen asiakaskäyttöliittymän

Lisätiedot

Keskustelua yleisten kirjastojen kuvailukeskuksen perustamisesta

Keskustelua yleisten kirjastojen kuvailukeskuksen perustamisesta Keskustelua yleisten kirjastojen kuvailukeskuksen perustamisesta Tuula Haavisto 6.11.2015 Yleisten kirjastojen neuvosto Helsingin kaupunginkirjasto Yleisten kirjastojen keskuskirjasto 11.9.2015 Kuvailutiedon

Lisätiedot

TP1: Metatietovaranto-konsepti muuttuvassa ympäristössä

TP1: Metatietovaranto-konsepti muuttuvassa ympäristössä TP1: Metatietovaranto-konsepti muuttuvassa ympäristössä Kirjastoverkkopäivät 2013 Melinda EI OLE: järjestelmä = tekniikka ON: tietovaranto = sisältö Perinteinen yhteisluettelo = paikalliskantojen kokoelma

Lisätiedot

UKJ nyt. Asiantuntijaseminaari 23.4.2013. Ari Ahlqvist

UKJ nyt. Asiantuntijaseminaari 23.4.2013. Ari Ahlqvist UKJ nyt Asiantuntijaseminaari 23.4.2013 Ari Ahlqvist UKJ:n vaiheita Valmisteluprojekti huhtikuu 2011 31.12.2012 Valmisteluasiakirja, jonka pohjalta UKJ suunnitellaan Suunnitteluprojekti 2013 Tarkka projektikuvaus

Lisätiedot

11.10.2011 MS. Kirjastot.fi 2012

11.10.2011 MS. Kirjastot.fi 2012 11.10.2011 MS Kirjastot.fi 2012 2012 painopisteet 1. Nykyisten palveluiden kehittämisprosessien viimeistely, kehitteillä olevien palveluiden julkistaminen, panostus markkinointiin sekä tiiviimpään yhteistyöhön

Lisätiedot

Finna, UKJ YKN Matti Sarmela, Kirjastot.fi-toimitus

Finna, UKJ YKN Matti Sarmela, Kirjastot.fi-toimitus Finna, UKJ 4.4.2014 YKN Matti Sarmela, Kirjastot.fi-toimitus Suomen arkistojen, kirjastojen ja museoiden aarteet samalla haulla Finna ja yleiset kirjastot Aurora-kirjastojärjestelmän rajapinnat (indeksointi,

Lisätiedot

Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektio nen Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 80 20.10.2015 71 24.11.2015 Uudenmaan kuntien yhteinen kirjastojärjestelmä ja asiakasliittymä / Gemensam biblioteksdatabas och

Lisätiedot

Keski-Suomen kirjastojen ekstranet. Maakuntakirjastokokous 19.3.2008/HM

Keski-Suomen kirjastojen ekstranet. Maakuntakirjastokokous 19.3.2008/HM Keski-Suomen kirjastojen ekstranet Maakuntakirjastokokous 19.3.2008/HM Taustaa Maakuntakirjastotoiminnan kehittämistyöryhmässä syntyi idea kirjastojen asiantuntijapankista jo vuonna 2002 Maakuntakirjastokokousten

Lisätiedot

Muutosten vuosikymmen

Muutosten vuosikymmen Muutosten vuosikymmen Luetteloinnin muutokset 2010-luvulla Tampereen kaupunginkirjasto - Pirkanmaan maakuntakirjastossa 6.11.2013 Kuopio: Luetteloinnin tulevaisuus Eeva-Riitta Peltonen Puheenvuoron näkökulmia

Lisätiedot

Koha-SuomiOy:n perustaminen

Koha-SuomiOy:n perustaminen Koha-SuomiOy:n perustaminen Tausta Koha on avoimeen lähdekoodiin perustuva kirjastojärjestelmä Kohaa on aloitettu kehittää Uudessa-Seelannissa vuonna 2000 Käytössä tuhansissa kirjastoissa ympäri maailmaa

Lisätiedot

KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta

KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta Asiantuntijaseminaari Helsinki 26.11.2013 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto (KITT) KITT = Kirjastotilastotietokanta

Lisätiedot

PIKIn Melinda-kokemuksia

PIKIn Melinda-kokemuksia PIKIn Melinda-kokemuksia Petri Tonteri, 7.4.2016 etunimi.sukunimi@tampere.fi Eräitä lähtökohtia PIKIssä käytössä Aurora + Arena järjestelmäympäristö usean kunnan käytössä mukana 22 kuntaa yli 60 kirjastoa

Lisätiedot

25.11.2013 Matti Sarmela KIRJASTOT.FI-PALVELUT 2014

25.11.2013 Matti Sarmela KIRJASTOT.FI-PALVELUT 2014 25.11.2013 Matti Sarmela KIRJASTOT.FI-PALVELUT 2014 Kirjastot.fi = kirjastojen yhteiset palvelut Kirjastolan tietoa Ammattipalveluita Osallistumiskanavia Työvälineitä Verkostoitumisen tuki Libraries.fi

Lisätiedot

Kansallinen metatietovaranto Melindan tilannekatsaus

Kansallinen metatietovaranto Melindan tilannekatsaus Melindan tilannekatsaus Minna Olkinuora-Tauru Asiantuntijaseminaari 12.2.2015 Vuosi 2015 Tiekartta ja projektisuunnitelma Hyväksytty Tiedonhallinnan ohjausryhmässä 17.12.2014 Työpaketit ja vastuuhenkilöt

Lisätiedot

Hankinnan ja luetteloinnin prosessien kehittäminen Jyväskylän kaupunginkirjastossa 2013-2014

Hankinnan ja luetteloinnin prosessien kehittäminen Jyväskylän kaupunginkirjastossa 2013-2014 Hankinnan ja luetteloinnin prosessien kehittäminen Jyväskylän kaupunginkirjastossa 2013-2014 Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on saada aineistot mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti asiakkaiden käyttöön

Lisätiedot

Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut

Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 12.-13.10.2011 Soile Pylsy, CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Puhuja? Soile

Lisätiedot

MichaelPlus. Hankkeen esittely 30.11.2006. http://www.michael-culture.org/index.html. Mikael Vakkari Suunnittelija MichaelPlus hanke

MichaelPlus. Hankkeen esittely 30.11.2006. http://www.michael-culture.org/index.html. Mikael Vakkari Suunnittelija MichaelPlus hanke MichaelPlus Hankkeen esittely 30.11.2006 http://www.michael-culture.org/index.html Mikael Vakkari Suunnittelija MichaelPlus hanke MICHAEL (3 maata): 36 kuukautta (kesäkuu 2007) Kaksi hanketta Italia (koordinaattori),

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI LAPIN YHTEINEN KIRJASTO

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI LAPIN YHTEINEN KIRJASTO ICT Standard Forum PROJEKTIN LOPPURAPORTTI LAPIN YHTEINEN KIRJASTO PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: Projektitunnus: Lapin yhteinen kirjasto 5005/9750 Projektin omistaja: Projektipäällikkö: Salla Erho

Lisätiedot

Sote ICT - yhteishankintamalleja. Tapio Koivisto ICT-hankintapäällikkö KL-Kuntahankinnat Oy

Sote ICT - yhteishankintamalleja. Tapio Koivisto ICT-hankintapäällikkö KL-Kuntahankinnat Oy Sote ICT - yhteishankintamalleja Tapio Koivisto ICT-hankintapäällikkö KL-Kuntahankinnat Oy Kuntahankinnat, kunta-alan yhteishankintayksikkö Julkiset ICT-hankinnat Sote ICT -yhteishankinnat Esimerkkejä

Lisätiedot

Melinda ja yleiset kirjastot Tilannekatsaus

Melinda ja yleiset kirjastot Tilannekatsaus Melinda ja yleiset kirjastot Tilannekatsaus Minna Olkinuora-Tauru, kehittämispäällikkö Kirjastoverkkopäivät 23.10.2014 Pilotit tuotantoon Avoimia kysymyksiä Monitahoinen prosessi Pilotit tuotantoon Askelia

Lisätiedot

Kansallinen yhteisluettelo tilannekatsaus ja toimintasuunnitelma Nina Hyvönen

Kansallinen yhteisluettelo tilannekatsaus ja toimintasuunnitelma Nina Hyvönen Kansallinen yhteisluettelo tilannekatsaus ja toimintasuunnitelma 2011 9.6.2011 Nina Hyvönen Agenda Mikä yhteisluettelo? toimintakonsepti ja sisällöt Ajankohtaista YKN:n yhteisluettelotyöryhmä Sopimukset

Lisätiedot

Yhteistyötä yli rajojen, Turun linna 10.5.2012 Asko Hursti. - yhteisjärjestelmä ä

Yhteistyötä yli rajojen, Turun linna 10.5.2012 Asko Hursti. - yhteisjärjestelmä ä Yhteistyötä yli rajojen, Turun linna 10.5.2012 Asko Hursti isatakirjastott - yhteisjärjestelmä ä Satakunnan kunnat Asukasmäärä Eura 12 500 Eurajoki 5 900 Harjavalta 7 500 Honkajoki 1 900 Huittinen 10 700

Lisätiedot

Korkeakoulukirjastojen keskitetyt kirjastoverkkopalvelut. 2008 Kristiina Hormia-Poutanen

Korkeakoulukirjastojen keskitetyt kirjastoverkkopalvelut. 2008 Kristiina Hormia-Poutanen Korkeakoulukirjastojen keskitetyt kirjastoverkkopalvelut 2008 Kristiina Hormia-Poutanen Tausta Kansalliskirjasto 2002 seurantaryhmän muistio (2006) Kansalliskirjastosta kirjastoverkon palvelukeskus 1.8.2006

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan tietohallinnon yhteistyökokous 25.5.2011 Kansallinen digitaalinen kirjasto: taustaa Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia

Lisätiedot

Kilda-projektin tilannekatsaus: tulokset ja tavoitteet 2015. Kilda-projektin ohjausryhmän kokous 8.9.2015 Marja-Liisa Seppälä

Kilda-projektin tilannekatsaus: tulokset ja tavoitteet 2015. Kilda-projektin ohjausryhmän kokous 8.9.2015 Marja-Liisa Seppälä Kilda-projektin tilannekatsaus: tulokset ja tavoitteet 2015 Kilda-projektin ohjausryhmän kokous 8.9.2015 Marja-Liisa Seppälä RDA-käyttöönotto Käännös kopioitu RDA toolkitin julkaisualustalle -> julkaiseminen

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelut. Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista

Kirjastoverkkopalvelut. Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista Kirjastoverkkopalvelut Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista 2008 ASIAKASKYSELY KANSALLISISTA KIRJASTOVERKKOPALVELUISTA 1. Kirjastosektori ( Mitä kirjastosektoria edustat ) 2. Työtehtävä

Lisätiedot

ASIAKASLIITTYMÄ. Erikoiskirjastokokous 21.10.2009. Ari Rouvari Kansalliskirjasto

ASIAKASLIITTYMÄ. Erikoiskirjastokokous 21.10.2009. Ari Rouvari Kansalliskirjasto ASIAKASLIITTYMÄ Erikoiskirjastokokous 21.10.2009 Ari Rouvari Kansalliskirjasto AGENDA Mikä asiakasliittymä? Mitä asiakkaille? Mitä kirjastoille, museoille ja arkistoille? Miten? Asiakasliittymän ja yhteisluettelon

Lisätiedot

Yleiset kirjastot Melindaan

Yleiset kirjastot Melindaan Yleiset kirjastot Melindaan 30.10.2013 Minna Olkinuora-Tauru Kansallinen metatietovaranto Melindaan liittyminen ja työskentely Melindaan liittyminen Tehdään kirjastokohtaisessa käyttöönottoprojektissa

Lisätiedot

UKJ ja Kuali Open Library Environment (OLE)

UKJ ja Kuali Open Library Environment (OLE) UKJ ja Kuali Open Library Environment (OLE) Petteri Kivimäki Tietojärjestelmäasiantuntija RAKETTI-tietohallinto -ohjausryhmä 03.12.2013 Sisältö UKJ ja avoin lähdekoodi Kuali OLE UKJ ja avoin lähdekoodi

Lisätiedot

Jyväskylän kelluva kokoelma. YKN Kevätkokous 17.4.2015 Hanna Martikainen

Jyväskylän kelluva kokoelma. YKN Kevätkokous 17.4.2015 Hanna Martikainen Jyväskylän kelluva kokoelma YKN Kevätkokous 17.4.2015 Hanna Martikainen Kellutus Jyväskylässä Käytössä Jyväskylän maalaiskunnassa 1990-luvulta lähtien Lama-ajan innovaatio, vastaus määrärahojen vähyyteen

Lisätiedot

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset KDK:n ajankohtaiset kuulumiset 17.5.2011 Valtakunnalliset museopäivät, Turku Tapani Sainio Kansalliskirjasto www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden

Lisätiedot

Sivistyksen paikat varsinaissuomalaisittain. Inkeri Näätsaari Jyväskylän maakuntakirjastokokous 19.3.2009

Sivistyksen paikat varsinaissuomalaisittain. Inkeri Näätsaari Jyväskylän maakuntakirjastokokous 19.3.2009 Sivistyksen paikat varsinaissuomalaisittain Inkeri Näätsaari Jyväskylän maakuntakirjastokokous 19.3.2009 Varsinais-Suomen kirjastoyhteistyön tavoitteet asiakaspalvelun parantaminen ja asioinnin helpottaminen

Lisätiedot

Asiakasliittymän tilannekatsaus Ari Rouvari Kirjastopäivät. Kansallinen digitaalinen kirjasto 1/26

Asiakasliittymän tilannekatsaus Ari Rouvari Kirjastopäivät. Kansallinen digitaalinen kirjasto 1/26 Asiakasliittymän tilannekatsaus 9.6. 2011 Ari Rouvari Kirjastopäivät Kansallinen digitaalinen kirjasto 1/26 Agenda Tavoitteet Haasteet ja niiden ratkaisut Rajapinnat yleiselle sektorille Turku/VASKI tilanne

Lisätiedot

VASKI kirjastot: uusi järjestelmä ja uusia kirjastoja 2.5. alkaen

VASKI kirjastot: uusi järjestelmä ja uusia kirjastoja 2.5. alkaen VASKI kirjastot: uusi järjestelmä ja uusia kirjastoja 2.5. alkaen Kysymyksiä ja vastauksia (muutokset mahdollisia) Milloin Vaski laajenee? Milloin oma kirjasto on osa Vaskia? Laajentunut Vaski avaa ovensa

Lisätiedot

Luettelointi tilastoina

Luettelointi tilastoina Luettelointi tilastoina AMK metatietoryhmä, kehittämispäivä Diakonia-ammattikorkeakoulu 10.12.2014 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto markku.laitinen@helsinki.fi http://www.helsinki.fi/~malaitin/ Tietoisku

Lisätiedot

Kansallinen metatietovaranto Melindan tilannekatsaus. Minna Olkinuora-Tauru Asiantuntijaseminaari 12.9.2013

Kansallinen metatietovaranto Melindan tilannekatsaus. Minna Olkinuora-Tauru Asiantuntijaseminaari 12.9.2013 Melindan tilannekatsaus Minna Olkinuora-Tauru Asiantuntijaseminaari 12.9.2013 Hankkeen painopisteitä 2013 Tavoitteita 2013: Tiedontuottajien piirin laajentaminen kattamaan suurimman osan ammattikorkeakoulukirjastoista

Lisätiedot

Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto. STKS:n seminaari 20.1.2011

Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto. STKS:n seminaari 20.1.2011 Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto STKS:n seminaari 20.1.2011 Taustaa Varastokirjasto perustettiin Kuopioon 1989 helpottamaan yliopistokirjastojen tilaongelmia (-> useita komiteanmietintöjä tilaongelmista

Lisätiedot

Tavoite : Yhteinen metatietovaranto kaikille Suomen kirjastoille

Tavoite : Yhteinen metatietovaranto kaikille Suomen kirjastoille Kirjastojen kansallinen metatietovaranto (yhteisluettelo) kirjastojen luettelointiyhteistyön tukena Nina Hyvönen / Laila Heinemann / Tarja Mäkinen / Ulla Ikäheimo / Terhi Mikkola ELY-kiertue 2012 Tavoite

Lisätiedot

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 12.-13.10.2011 Soile Pylsy, CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Puhuja? Soile Pylsy, asiantuntija

Lisätiedot

Kansallisen metatietovarannon (yhteisluettelo) tilannekatsaus. Nina Hyvönen 22.11.2011 Linnea2-konsortio

Kansallisen metatietovarannon (yhteisluettelo) tilannekatsaus. Nina Hyvönen 22.11.2011 Linnea2-konsortio Kansallisen metatietovarannon (yhteisluettelo) tilannekatsaus Nina Hyvönen 22.11.2011 Linnea2-konsortio Tavoiteltavat hyödyt Luo edellytyksiä kirjastojärjestelmäarkkitehtuurin muutokselle. Tehostaa kirjastojen

Lisätiedot

Kilpailutusjärjestelmä

Kilpailutusjärjestelmä Kilpailutusjärjestelmä j Tahokkaat julkiset hankinnat Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies i Valtiovarainministeriö, JulkICT / YRO Julkiset hankinnat EU: Älykkään, kestävän

Lisätiedot

RDA, BIBFRAME, Melinda kuinka kuvailutyö uudistuu

RDA, BIBFRAME, Melinda kuinka kuvailutyö uudistuu RDA, BIBFRAME, Melinda kuinka kuvailutyö uudistuu Luetteloinnin tulevaisuus 6.11.2013 Pohjois-Savon ELY-keskus Ulla Ikäheimo, Kansalliskirjasto Sisältö Kuvailutyö nyt RDA MARC 21:n seuraaja BIBFRAME Metatietovaranto

Lisätiedot

Kokoelmat kotona vai maailmalla? - kirjastojen kokoelmapolitiikan muutos säilyttäjästä saatavuuden varmistajaksi

Kokoelmat kotona vai maailmalla? - kirjastojen kokoelmapolitiikan muutos säilyttäjästä saatavuuden varmistajaksi Jarmo Saarti Kokoelmista vapautetut aineistojen poistaminen kirjaston kokoelmista 1.11.2010 Kokoelmat kotona vai maailmalla? - kirjastojen kokoelmapolitiikan muutos säilyttäjästä saatavuuden varmistajaksi

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto Käyttöliittymä Finna. 12.12.2012 Aki Lassila / Kehittämispäällikkö / Kirjastoverkkopalvelut

Kansallinen digitaalinen kirjasto Käyttöliittymä Finna. 12.12.2012 Aki Lassila / Kehittämispäällikkö / Kirjastoverkkopalvelut Kansallinen digitaalinen kirjasto Käyttöliittymä Finna 12.12.2012 Aki Lassila / Kehittämispäällikkö / Kirjastoverkkopalvelut Finna tehostaa ja mahdollistaa Finnan kehittämisen myötä KDK:sta tulee: Tiedon

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Palvelutuotannon tietojärjestelmäratkaisut Uudenmuotoiset yliopistot ja tietohallinto

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

KINE13 10.-11.10.2013 SEINÄJOKI

KINE13 10.-11.10.2013 SEINÄJOKI KINE13 10.-11.10.2013 SEINÄJOKI Axiellin tuotteet ja palvelut yhdessä eteenpäin Axiell Finland Oy Sari Paajanen myynti- ja markkinointijohjaja AXIELL AXIELL konsernina sekä paikallisesti Suomessa KINE13

Lisätiedot

KOPIOLUETTELOINTI KANSALLISKIRJASTON TIETOKANNOISTA

KOPIOLUETTELOINTI KANSALLISKIRJASTON TIETOKANNOISTA KOPIOLUETTELOINTI KANSALLISKIRJASTON TIETOKANNOISTA Maakuntakirjastokokous, Jyväskylä 16.3.2006 Lauri Aho SISÄLTÖ Mitä on kopioluettelointi? Tilastoja Tietokannat Tietoliikenneyhteydet Asiakasohjelmistot

Lisätiedot

VASKI ja järjestelmäuudistus Asiakkaan kysymyksiä Vaskista

VASKI ja järjestelmäuudistus Asiakkaan kysymyksiä Vaskista VASKI ja järjestelmäuudistus Asiakkaan kysymyksiä Vaskista Uusi Vaski 2.5.2012 Milloin Vaski laajenee? Milloin oma kirjasto on osa Vaskia? Laajentunut Vaski avaa ovensa 2.5.2012. Miksi Vaski laajenee?

Lisätiedot

Kansalliskirjaston keskitetyt kirjastoverkkopalvelut nykytila ja tulevaisuudennäkymiä

Kansalliskirjaston keskitetyt kirjastoverkkopalvelut nykytila ja tulevaisuudennäkymiä Kansalliskirjaston keskitetyt kirjastoverkkopalvelut nykytila ja tulevaisuudennäkymiä Korkeakoulukirjastojen johtajien neuvottelupäivät 10.2.2009 Kristiina Hormia-Poutanen Korkeakouluverkon muutokset -

Lisätiedot

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012 Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 11.12.2012 Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: kansallista perustaa Hallitusohjelman kirjaukset: kirjastojen kehittäminen

Lisätiedot

MARC 21 YHTEISEKSI FORMAATIKSI -- SUOSITUS ERIKOISKIRJASTOILLE?

MARC 21 YHTEISEKSI FORMAATIKSI -- SUOSITUS ERIKOISKIRJASTOILLE? MARC 21 YHTEISEKSI FORMAATIKSI -- SUOSITUS ERIKOISKIRJASTOILLE? Erikoiskirjastojen neuvosto Helsingissä 21.11.2006 Esittelijä: Nanna Jokinen TAUSTOJA LYHYESTI ja lisää osoitteessa www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/formaatti/

Lisätiedot

Kuvailutyöryhmät, koulutus ja viestintä. Maria Kovero Kuvailun tiedotuspäivät 21.3.2013

Kuvailutyöryhmät, koulutus ja viestintä. Maria Kovero Kuvailun tiedotuspäivät 21.3.2013 Kuvailutyöryhmät, koulutus ja viestintä Maria Kovero Kuvailun tiedotuspäivät 21.3.2013 22.3.2013 1 Kuvailun kansallisten yhteistyöryhmien roolit esimerkkinä RDAn käyttöönotto RDA-projekti - käännös - tiedotus

Lisätiedot

Virva Nousiainen- Hiiri

Virva Nousiainen- Hiiri Metatiedon uudistamisprosessi Virva Nousiainen- Hiiri 2015-10-20 Helsingin kaupunginkirjasto Yleisten kirjastojen keskuskirjasto Kuvailutiedon tuottamisessa uudelleenarvioinnin tarve Ympäristö muuttuu,

Lisätiedot