URAANIN TIE KAIVOKSESTA KÄYTETYN POLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUKSEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "URAANIN TIE KAIVOKSESTA KÄYTETYN POLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUKSEEN"

Transkriptio

1 URAANIN TIE KAIVOKSESTA KÄYTETYN POLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUKSEEN Esko Ruokola, STUK RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY

2 YDINPOLTTOAINEKIERRON VAIHEET Polttoainekierron alkupää Uraanin louhinta ja rikastus, konversio ja väkevöinti, polttoaineen valmistus Saatavissa kaupallisina palveluina, Fortumilla on koko ketjun kattava sopimus, TVO hankkii palvelut erillisinä Uraania väkevöidään ydinasemaiden tai monikansallisten yhtymien hallitsemissa laitoksissa Tuoreen polttoaineen hankinnasta aiheutuva kustannus on luokkaa 0,5 c/kwh Polttoainekierron loppupää Kaksi vaihtoehtoa välivarastoinnin jälkeen: käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus sellaisenaan jälleenkäsittely, uraanin ja plutoniumin kierrätys ydinpolttoaineeksi, jätteiden loppusijoitus Jälleenkäsittelyn suosio on vähentynyt korkeiden kustannusten ja yleisen hyväksynnän puutteen takia Monikansalliset polttoainekierron loppupään järjestelyt tarjoaisivat etuja mutta konkreettisia hankkeita ei ole näköpiirissä Loppusijoitushankkeet etenevät vain Suomessa, Ruotsissa ja Ranskassa Käytetyn polttoaineen loppusijoitukseen perustuvan vaihtoehdon kustannus on luokkaa 0,2 c/kwh, jälleenkäsittelyvaihtoehdon koreampi 2

3 Luonnon uraanista ja toriumista saadaan ydinpolttoainetta tai ydinasemateriaalia väkevöinnin tai neutronisäteilytyksen ja erotuksen kautta 0,7 % 235 U +n fissio U nat 99,3 % 238 U + n 239 U 24 m 239 Np 2,4 d 239 Pu + n fissio β β Th nat + n 233 Th 22 m 233 Pa 27 d 233 U + n fissio β β 3

4 Uraanivarojen riittävyys URAANIVARAT Tunnetut varat riittävät noin 80 vuoden tarpeeseen, spekulatiiviset yli 100 vuoden lisätarpeeseen nykyisellä ydinenergiakapasiteetilla Hyötöreaktoreja käyttämällä uraanivarojen käyttöä voisi tehostaa yli 30-kertaiseksi ja voitaisiin hyödyntää myös köyhiä varoja Toriumreaktorien käyttöönotto myös parantaisi ydinpolttoaineen riittävyyttä Suomen uraanivarat Tunnetut esiintymät ovat köyhiä eikä niiden hyödyntäminen ole kannattavaa Uraanin etsintää harjoitetaan useilla alueilla Itä- ja Pohjoissuomessa Uraanin erotus muun kaivostoiminnan yhteydessä (Talvivaaralla hakemus, Soklissa mahdollista) on järkevää sillä erotus ei lisää merkittävästi ympäristövaikutuksia 4

5 URAANIN LOUHINTA JA JALOSTUS Louhinta- ja rikastustekniikat Maanalainen tai avolouhinta, malmin murskaus ja jauhatus, nesteuutto, suodatus ja saostus => uraanikonsentraatti (yellow cake) Poranreikäuutto (In-Situ Leaching) sedimenttikivistä on vallannut alaa Säteilyturvallisuus Tekniikan kehittyessä uraanikaivostyöntekijöiden säteilyaltistus on jatkuvasti vähentynyt Uraanikaivosten vaikutuksista lähiympäristössä paljon ristiriitaisia ja kiistanalaisia tietoja Uraanikaivosjätteet Radioaktiivisuus vähäistä mutta pitkäikäistä, jätemäärät suuria Rikastusjätteen välivarastointi padotuissa lietealtaissa Rikastusjätteen neutralointi ja stabilointi sideaineilla Palautus louhokseen tai läjitys ja eristys maan pintakerroksiin Laajamittaisia jälkihoitohankkeita aikanaan huonosti hoidetuilla jätealueilla 5

6 URAANIN VÄKEVÖINTI (ISOTOOPPIRIKASTUS) Väkevöinnin tarkoitus Väkevöinnissä uraani-235-isotoopin pitoisuus nostetaan kevytvesireaktoreiden tarvitsemaan noin 4 %:iin Väkevöintilaitosta voidaan käyttää myös korkearikasteiseen uraaniin (235-isotoopin pitoisuus yli 90 %) perustuvan ydinaseen valmistukseen Väkevöintitekniikat ja -laitokset Ennen väkevöintiä uraani muunnetaan kaasumaiseen muotoon (uraaniheksafluoridi) Kaasusentrifuugi on vallitseva tekniikka (kaasudiffuusio on väistyvä, laser kehitteillä oleva tekniikka) Laitoksia on suurilla ydinenergiamailla: EU:ssa neljä, Venäjällä neljä, USA:ssa kolme, Japanissa, Kiinassa Turvallisuuskysymyksiä Uraanin väkevöinnistä ei normaalisti aiheudu merkittäviä radioaktiivisuuspäästöjä eikä kerry suuria jätemääriä Vakavia onnettomuuksia ei ole sattunut, suurin onnettomuuspotentiaali liittyy kaasumaisen uraaniheksafluoridin kemiallisiin ja säteilyvaikutuksiin Väkevöintilaitoksilla varastoidaan suuria määriä köyhdytettyä uraania 6

7 YDINPOLTTOAINEEN VALMISTUS Valmistustekniikka ja -laitokset Kaasumainen uraaniyhdiste muunnetaan uraanioksidijauheeksi, josta puristetaan polttoainetabletteja. Ne ladataan sirkoniputkiin polttoainesauvoiksi, joista koostetaan noin 100 sauvaa käsittäviä polttoainenippuja Eräissä laitoksissa valmistetaan uraani-plutonium sekapolttoainetta Polttoainetta valmistetaan myös laimentamalla ylijäämäisestä ydinaseuraanista Ydinpolttoaineen valmistuslaitoksia on useimmissa ydinenergiamaissa Turvallisuuskysymyksiä Ydinpolttoaineen valmistuksesta ei aiheudu merkittäviä radioaktiivisuuspäästöjä eikä kerry suuria jätemääriä Ydinpolttoaineen valmistuslaitosten turvallisuus on yleisesti katsoen hyvä, joskin Tokaimuran kriittisyysonnettomuus vuonna 1999 tapahtui ydinpolttoaineen valmistukseen liittyvässä laitoksessa 7

8 YDINPOLTTOAINEEN VÄLIVARASTOINTI Välivarastoinnin tarkoitus Käytettyä polttoainetta varastoidaan myöhempää loppusijoitusta tai jälleenkäsittelyä varten Yli kaksi kolmasosaa kertyneestä käytetystä polttoaineesta on välivarastoissa Varastointitekniikat ja -laitokset Perinteinen tekniikkaa vesiallasvarasto, nykyisin suositaan erilaisia kuivavarastointitekniikoita Käytössä on sekä keskusvarastoja että ydinvoimalaitosten yhteydessä olevia varastoja Suomessa Loviisan ja Olkiluodon laitoksilla on omat vesiallasvarastot Turvallisuuskysymyksiä Välivarastoinnista ei aiheudu merkittäviä radioaktiivisuuspäästöjä eikä kerry suuria jätemääriä Vakavia onnettomuuksia ei ole sattunut Ydinaineiden joutuminen vääriin käsiin voidaan estää luotettavasti Välivarasto on loppusijoituslaitosta haavoittuvampi kriisitilanteissa 8

9 YDINPOLTTOAINEEN JÄLLEENKÄSITTELY Jälleenkäsittelyn tarkoitus Jälleenkäsittelyssä erotetaan uraani ja plutonium ydinreaktoreiden polttoaineena käytettäväksi Jälleenkäsittelyä tarvitaan plutoniumiin perustuvan ydinaseen valmistamiseen Tähän mennessä kertyneestä polttoaineesta vajaa kolmannes on jälleenkäsitelty Jälleenkäsittelytekniikka ja -laitokset Polttoaineniput paloitellaan ja liuotetaan, uraani ja plutonium erotetaan eri vaiheissa Jäljelle jäävä korkea-aktiivinen neste kiinteytetään lasiin Suuria jälleenkäsittelylaitoksia on Ranskassa, Iso- Britanniassa, Japanissa ja Venäjällä Turvallisuuskysymyksiä Eurooppalaisten jälleenkäsittelylaitosten päästöt ovat vähentyneet hyvin paljon kolmen vuosikymmenen aikana Venäjän Majakin laitoksella yhä ongelmia nestemäisten päästöjen rajoittamisessa Monentyyppistä onnettomuuspotentiaalia on, mutta vakavia onnettomuuksia ei ole sattunut viime vuosikymmeninä 9

10 YDINJÄTTEIDEN LOPPUSIJOITUS Loppusijoitushankkeita Suomi: käytetyn polttoaineen loppusijoitus Olkiluodon kallioperään 2020 alkaen Ruotsi: käytetyn polttoaineen loppusijoitus Östhammarin kallioperään 2023 alkaen Ranska: jälleenkäsittelyjätteiden loppusijoitus Buren savikiveen 2025 alkaen USA: korkea-aktiivisten ydinjätteiden loppusijoitus tuhkakivimuodostumaan (Yucca Mountain) 2017 alkaen; hanke pysäytetty alkuvuonna 2010 Saksa: Hanketta ydinjätteiden loppusijoituksesta Gorlebenin suolamuodostumaan elvytetään Turvallisuuskysymyksiä Loppusijoituksessa on tavoitteena radioaktiivisten aineiden hyvin pitkäaikainen eristys teknisten materiaalien ja kallioperän ominaisuuksien avulla (tarkastelu ulottuu miljoonaan vuoteen) Loppusijoitus antaa myös hyvän turvan ydinuhkia vastaan Loppusijoitus on tarkoitettu pysyväksi mutta käytettyä polttoainetta sisältävien kapselien palauttaminen loppusijoitustiloistaan on teknisesti mahdollista Loppusijoitusta syvälle kallioperään tarvitaan sekä uraanin kertakäyttöön että kierrätykseen (jälleenkäsittelyyn) perustuvissa polttoainekierroissa eikä myöskään näköpiirissä oleva ydintekninen kehitys poista tarvetta pitkäikäisten ydinjätteiden loppusijoitukseen 10

11 YDINMATERIAALIEN JA -JÄTTEIDEN KULJETUKSET Polttoainekierron alkupää Runsaasti ydinpolttoaineen ja sen raaka-aineiden kuljetuksia (uraanikaivos konversio- ja väkevöintilaitos polttoaineen valmistuslaitos ydinvoimalaitos) Polttoainekierron loppupää Polttoainekuljetukset keskusvarastoon (esim. Ruotsissa) Polttoainekuljetukset jälleenkäsiteltäväksi (vähentyneet) Jälleenkäsittelyjätteiden palautukset tuottajamaihin Kuljetustekniikka ja turvallisuus Käytössä maantie-, rautatie- ja merikuljetukset, poikkeustilanteissa myös lentokuljetukset IAEAn standardeista lähtevät kansainväliset turvallisuusmääräykset Standarditestattu kuljetusastia takaa ensisijaisesti turvallisuuden Laskennallisesti ja kokemusperäisesti polttoainekiertoon liittyvien kuljetusten turvallisuus on hyvä Julkisuudessa kuljetukset kuitenkin mielletään riskialtteiksi 11

1/91 val. 20 YDINTEKNIIKKA

1/91 val. 20 YDINTEKNIIKKA SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA- ATOMTEKNISKA SALLSKAPET I FINLAND ry. 1/91 val. 20 YDINTEKNIIKKA Uuden puheen johtajan Ydihjatehuollon yleismaaijmatnnen.... Ydil}jatteet valvonnanja. V(lrautumisen kohteena..

Lisätiedot

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS 1 (8) 25.4.2008

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS 1 (8) 25.4.2008 POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS 1 (8) 25.4.2008 VALTIONEUVOSTOLLE PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUS- LAITOKSEN LAAJENTAMISEKSI OLKILUOTO 4 -YKSIKKÖÄ VARTEN Hakemus Posiva Oy

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen huolto Suomalaisen suunnitelman pääpiirteet

Käytetyn ydinpolttoaineen huolto Suomalaisen suunnitelman pääpiirteet VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN RESEARCH NOTES 1953 Käytetyn ydinpolttoaineen huolto Suomalaisen suunnitelman pääpiirteet Kari Rasilainen & Seppo Vuori VTT Energia VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO

Lisätiedot

Hakemus. Hakemuksen mukaan kapselointilaitoksen kapasiteetti riittää myös Loviisa 3 -yksikön käytetylle ydinpolttoaineelle.

Hakemus. Hakemuksen mukaan kapselointilaitoksen kapasiteetti riittää myös Loviisa 3 -yksikön käytetylle ydinpolttoaineelle. 1 (12) Valtioneuvoston periaatepäätös 6 päivänä toukokuuta 2010 Posiva Oy:n hakemukseen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentamiseksi Loviisa 3 -yksikön käytettyä ydinpolttoainetta varten

Lisätiedot

Ydinvoima ja Innovaatiot

Ydinvoima ja Innovaatiot Ydinvoima ja Innovaatiot ISBN 978-952-5615-25-8 Ulkoasu ja taitto Non-Stop Studiot Oy Painopaikka Libris Oy Ydinvoima ja Innovaatiot Johdanto Suomessa on ydinenergian käytössä saavutettu myönteisiä kokemuksia.

Lisätiedot

Katsaus eri energiantuotantomuotojen ympäristövaikutuksiin

Katsaus eri energiantuotantomuotojen ympäristövaikutuksiin VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2127 Katsaus eri energiantuotantomuotojen ympäristövaikutuksiin Seppo Vuori, Risto Lautkaski, Antti Lehtilä & Vesa Suolanen VTT Prosessit ISBN 951 38 5947 9 (nid.) ISSN 1235

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskuksen lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta on valmistunut

Kainuun ELY-keskuksen lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta on valmistunut Tiedote 31.8.2010 Kainuun ELY-keskus Kainuun ELY-keskuksen lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta on valmistunut Kainuun ELY-keskuksen ympäristö-

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen. Ympäristövaikutusten. arviointiohjelma

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen. Ympäristövaikutusten. arviointiohjelma Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 2 Esipuhe Esipuhe Tämän Olkiluotoon suunnitellun käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajennusta

Lisätiedot

T I E D O T T E I T A

T I E D O T T E I T A 2 0 8 0 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A Kari Rasilainen, Vesa Suolanen & Seppo Vuori Käytetyn ydinpolttoaineen huolto Turvallisuusanalyyseissa laskettujen säteilyvaikutusten havainnollistaminen

Lisätiedot

Energiaa elämään, hyvinvointia Suomelle

Energiaa elämään, hyvinvointia Suomelle Energiaa elämään, hyvinvointia Suomelle 2 H, Deuterium Neutroni Elämäämme ylläpitävän auringon lämmöntuotto perustuu fuusioreaktioon. Fuusiovoimalaitoksen tekninen toteutus vaatii vielä vuosikymmenien

Lisätiedot

Ydinenergia ja Suomi

Ydinenergia ja Suomi Ydinenergia ja Suomi Maa Ydinvoiman osuus (%) Ydinvoiman tuotanto (TWh) Yhdysvallat 19,7 809,0 Ranska 76,2 418,3 Japani 24,9 240,5 Venäjä 16,9 152,1 Etelä-Korea 35,6 144,3 Saksa 28,3 140,9 Kanada 14,8

Lisätiedot

Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta

Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta STUK-B 187 / HUHTIKUU 2015 B Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta Vuosiraportti 2014 Erja Kainulainen (toim.) Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority STUK-B

Lisätiedot

TEP-tiedote 1/2010. TEEMA: Suomen energiaratkaisut. Tekniikka elämää palvelemaan Tekniken i livets tjänst Technology for life

TEP-tiedote 1/2010. TEEMA: Suomen energiaratkaisut. Tekniikka elämää palvelemaan Tekniken i livets tjänst Technology for life TEP-tiedote 1/2010 TEEMA: Suomen energiaratkaisut Tekniikka elämää palvelemaan Tekniken i livets tjänst Technology for life Sisällysluettelo Enemmän vähemmällä 3 Jouko Niemi Kööpenhaminan ilmastokokous

Lisätiedot

Uraaninlouhinnan riskit - Tapaus Areva

Uraaninlouhinnan riskit - Tapaus Areva Uraaninlouhinnan riskit - Tapaus Areva Sisällys Ydinteollisuuden likainen takapiha........................... 3 Uraanimalmin louhinta ja rikastaminen riskit................ 4 Uraanikaivosten suurimmat

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Helmikuu 2014

Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Helmikuu 2014 Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Helmikuu 2014 Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus 1 Yhteystiedot Hankkeesta vastaava: Fennovoima Oy Postiosoite: Salmisaarenaukio

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointiselostus. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen laajentaminen neljännellä laitosyksiköllä

Ympäristövaikutusten arviointiselostus. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen laajentaminen neljännellä laitosyksiköllä Ympäristövaikutusten arviointiselostus Olkiluodon ydinvoimalaitoksen laajentaminen neljännellä laitosyksiköllä Sisältö SANASTO JA LYHENTEET 6 YHTEYSTIEDOT 8 TIIVISTELMÄ 9 1 JOHDANTO 16 2 HANKE 18 2.1 Hankkeesta

Lisätiedot

Uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiselostus

Uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiselostus Uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointi Arviointiselostus Kehittyvä kaivos Tiivistelmä Johdanto Arvioidussa hankkeessa Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n tytäryhtiö Talvivaara Sotkamo Oy suunnittelee

Lisätiedot

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS LIITE 12

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS LIITE 12 TOUKOKUU 2014 1 (11) YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISESTI LAADITTU ARVIOINTISELOSTUS JA YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO ARVIOINTISELOSTUKSESTA SEKÄ SELVITYS SUUNNITTELU- PERUSTEISTA,

Lisätiedot

Asiantuntijaseminaarit käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen ympäristövaikutusten arvioinnista

Asiantuntijaseminaarit käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen ympäristövaikutusten arvioinnista Työ r a p o r t t i 9 9-1 3 Asiantuntijaseminaarit käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen ympäristövaikutusten arvioinnista Kimmo Kivinen Juha-Pekka Turunen Helmikuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu

Lisätiedot

Puhdasta ydinvoimaa? uraanin louhinnan ympäristö- ja terveysvaikutukset Suomen ydinvoimaloiden hankinta-alueilla

Puhdasta ydinvoimaa? uraanin louhinnan ympäristö- ja terveysvaikutukset Suomen ydinvoimaloiden hankinta-alueilla Puhdasta ydinvoimaa? uraanin louhinnan ympäristö- ja terveysvaikutukset Suomen ydinvoimaloiden hankinta-alueilla Väite ydinvoiman puhtaudesta ei kestä lähempää tarkastelua Matka uraanikaivoksesta puhtaaksi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euratomin ydinmateriaalivalvonta vuonna 2002

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euratomin ydinmateriaalivalvonta vuonna 2002 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 10.12.2003 KOM(2003) 764 lopullinen KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euratomin ydinmateriaalivalvonta vuonna 2002 Fl Fl KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN

Lisätiedot

SÄTEILY JA MAAPERÄN LUONNONVARAHANKKEET

SÄTEILY JA MAAPERÄN LUONNONVARAHANKKEET SÄTEILY JA MAAPERÄN LUONNONVARAHANKKEET FCG Finnish Consulting Group Oy Suomessa uraanimalmin mahdollisesta louhinnasta aiheutuvat ympäristöongelmat ovat viime vuosien aikana aiheuttaneet kärkevääkin keskustelua.

Lisätiedot

Ydinvoima Euroopassa. Selvitys ydinvoiman tilanteesta ja tulevaisuudesta Euroopan unionissa

Ydinvoima Euroopassa. Selvitys ydinvoiman tilanteesta ja tulevaisuudesta Euroopan unionissa Ydinvoima Euroopassa Selvitys ydinvoiman tilanteesta ja tulevaisuudesta Euroopan unionissa Aalto-yliopisto Ene 59.4220 Energiatalouden harjoitustyö Selvitys ydinvoiman tilanteesta ja tulevaisuudesta Euroopan

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen kuljetusten terveysriskien arviointi

Käytetyn ydinpolttoaineen kuljetusten terveysriskien arviointi FI9900148 POSIVA 99-17 Käytetyn ydinpolttoaineen kuljetusten terveysriskien arviointi Vesa Suolanen Risto Lautkaski Jukka Rossi VTT Energia 30-42 n Maaliskuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A. OO1OO HELSINKI

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 STUK SÄTEILYTURVAKESKUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 STUK SÄTEILYTURVAKESKUS SÄTEILYTURVAKESKUS Tilinpäätös ja toimintakertomus 2011 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 SÄTEILYTURVAKESKUS PL 14 (Laippatie 4), 00881 Helsinki Puhelin (09) 759 881 (vaihde) etunimi.sukunimi@stuk.fi

Lisätiedot

Fennovoiman ydinvoimalaitoshanke

Fennovoiman ydinvoimalaitoshanke Fennovoiman ydinvoimalaitoshanke Pyhäjoella Yleispiirteinen selvitys Ydinenergialain 13 :n edellyttämä työ- ja elinkeinoministeriön tarkastama ja hyväksymä selvitys Fennovoiman ydinvoimahankkeesta. Jaetaan

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen kuljetusten terveysriskien arviointi

Käytetyn ydinpolttoaineen kuljetusten terveysriskien arviointi POSIVA 99-17 Käytetyn ydinpolttoaineen kuljetusten terveysriskien arviointi Vesa Suolanen Risto Lautkaski Jukka Rossi VTT Energia Maaliskuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, 00100 HELSINKI Puhelin (09) 2280

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY URAANIN TALTEENOTON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

TALVIVAARA SOTKAMO OY URAANIN TALTEENOTON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy Asiakirjatyyppi Ympäristölupahakemus Päivämäärä 16.3.2011 Viite 82132932 TALVIVAARA SOTKAMO OY URAANIN TALTEENOTON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS TALVIVAARA SOTKAMO OY URAANIN

Lisätiedot

ATS Ydintekniikka. Opintoretki EU:n ytimeen: Belgia ja Hollanti. 4 2012 vol. 41. Tässä numerossa: 3 Pääkirjoitus: Vuoden vaihtuessa

ATS Ydintekniikka. Opintoretki EU:n ytimeen: Belgia ja Hollanti. 4 2012 vol. 41. Tässä numerossa: 3 Pääkirjoitus: Vuoden vaihtuessa ATS Ydintekniikka Suomen Atomiteknillinen Seura - Atomtekniska Sällskapet i Finland ry 4 2012 vol. 41 Kuva: Euroopan Unioni Tässä numerossa: 3 Pääkirjoitus: Vuoden vaihtuessa 4 Editorial: Bringing in the

Lisätiedot

MÄNTYLUODON TEOLLISUUSJÄTEKESKUKSEN LAAJENNUS. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

MÄNTYLUODON TEOLLISUUSJÄTEKESKUKSEN LAAJENNUS. Ympäristövaikutusten arviointiselostus MÄNTYLUODON TEOLLISUUSJÄTEKESKUKSEN LAAJENNUS Ympäristövaikutusten arviointiselostus Julkaisuluvan numero on 1930/MML/15 teksti Kiinteistörajat (c) Maanmittauslaitos 1930/MML/15 TIIVISTELMÄ Ekokem suunnittelee

Lisätiedot