Voimalaitosjätteen käsittely ja huolto. Ydinjätehuollon päällikkö Mia Ylä-Mella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Voimalaitosjätteen käsittely ja huolto. Ydinjätehuollon päällikkö Mia Ylä-Mella"

Transkriptio

1 Voimalaitosjätteen käsittely ja huolto Ydinjätehuollon päällikkö Mia Ylä-Mella

2 Ydinvoimalaitoksen jätehuolto on tarkoin säädeltyä toimintaa Ydinenergialaki ( /990) 6 a ( /1420): Ydinjätteet, jotka ovat syntyneet Suomessa tapahtuneen ydinenergian käytön yhteydessä tai seurauksena, on käsiteltävä, varastoitava ja sijoitettava pysyväksi tarkoitetulla tavalla Suomeen. 9 Luvanhaltijan velvollisuudet Luvanhaltijan, jonka toiminnan seurauksena syntyy tai on syntynyt ydinjätettä (jätehuoltovelvollinen), on huolehdittava kaikista näiden jätteiden ydinjätehuoltoon kuuluvista toimenpiteistä ja niiden asianmukaisesta valmistelemisesta sekä vastattava niiden kustannuksista (huolehtimisvelvollisuus). Ydinenergia-asetus ( /61) ja ydinvoimalaitosohjeet (YVL-ohjeet) 2

3 Suomalainen ydinjätehuoltomalli Kuva: 3

4 Mitä voimalaitosjäte on? Huoltojätteitä sekajäte metalliromu käytöstä poistetut laitteet betoni eristysvilla suojamuovit, suojakäsineet, haalarit, Radioaktiivisten nesteiden pudistuksesta syntyviä jätteitä suodattimet haihdutusjätteet ioninvaihtohartsit 4

5 Voimalaitosjätteen luokittelu jätteen ominaisuuksien perusteella Käsittelemätön jäte Märkä jäte: Kuiva jäte: Metallijäte: Esim. Esim. ioninvaihtohartsit, muovit, Märkä jäte Kuivat paperit, jätteet Metallijäte Esim. Laitteenosat, haidutusjätteet, villa, eriste- vaatteet, eristepellit, työkalut, korroosiotuotteet puu, Jätteen materiaalit, käsittely ja pakkaus Muut Muut: Esim. Öljyt, kemikaalit 5 Pakattu jäte

6 Voimalaitosjätteen luokittelu radioaktiivisuuden perusteella Voimalaitosjätteet luokitellaan aktiivisuuden perusteella yleensä kahteen luokkaan 1) Matala-aktiivinen jäte (A < 1 MBq/kg) Pääasiassa kiinteää huoltojätettä Käsittely ei vaadi erityisiä säteilysuojelutoimenpiteitä 2) Keskiaktiivinen jäte (1 MBq/kg < A < MBq/kg) Prosessiveden puhdistusmassat (ioninvaihtohartsit) Käsiteltävä säteilysuojattuna tai kauko-ohjatusti Valtioneuvoston asetus ( /736) antaa mahdollisuuden myös kolmannen jäteluokan käyttöönottoon 3) Hyvin matala-aktiivinen jäte (A < 0,1 MBq/kg) Huoltojätettä Mahdollista loppusijoittaa maaperään Mia Ylä-Mella

7 Valvonnasta vapauttaminen eli luokittelu ei-ydinjätteeksi Rajoittamaton valvonnasta vapauttaminen Säteilyturvakeskuksen luvalla ja valvonnassa IAEA:n turvallisuusoppaan aktiivisuusrajojen mukaisesti Kun jäte on hyväksytty valvonnasta vapautettavaksi, sitä saa poistaa laitokselta sitä mukaa kuin sitä kertyy Ei kuitenkaan jätteille, jotka ovat helposti haihtuvia tai herkästi syttyviä Rajoitettu valvonnasta vapauttaminen Säteilyturvakeskuksen tapauskohtaisesti erikseen hyväksymien aktiivisuusrajojen mukaisesti Edellytyksenä on ydinenergia-asetuksen 48 :n mukainen säteilyturvakeskuksen myöntämä luovutuslupa, joka koskee joko yksittäistä jäte-erää tai on jatkuva Säteilyturvakeskus valvoo tarkastuksin, että jätteiden hävitys- tai uudelleenkäyttötapa on hyväksytyn hakemuksen mukainen. 7

8 Kuinka paljon voimalaitosjätteitä sitten syntyy? Jätemäärä [m³/v] [m³/60 v] KUIVAT JÄTTEET Kokoonpuristuvat Hyvin matalaaktiiviset - - Matala-aktiiviset 12,1 726 Keskiaktiiviset Kokoonpuristumattom at Hyvin matalaaktiiviset - - Matala-aktiiviset 22, Keskiaktiiviset 3,6 216 KUIVAT YHTEENSÄ: 42, MÄRÄT JÄTTEET Ioninvaihtomassat Hyvin matalaaktiiviset - - Matala-aktiiviset 16, Keskiaktiiviset 18, Muut sekalaiset massat - - MÄRÄT YHTEENSÄ: 35, KAIKKI YHTEENSÄ: 77, Suomen käyviltä laitoksilta matala- ja keskiaktiivisia jätteitä syntyy tyypillisesti noin 80 m 3 /reaktori/vuosi 8

9 Miten syntyvien jätteiden määrään voidaan vaikuttaa? Jäteasioiden huomiointi jo laitoksen suunnitteluvaiheessa Materiaalivalinnat Veden puhdistusjärjestelmien valinta Laitoksen tilasuunnittelu mm. jätevirtojen kuljetusten suunnittelu Tavaroiden vastaanotto- ja kuljetusjärjestelyjen suunnittelu Huolto- ja korjaustöiden suunnittelu Jätteiden lajittelu jo syntypaikallaan Jätteiden puhdistus radioaktiivisuudesta eli dekontaminointi Jätteiden vapautus valvonnasta Tilavuuden pienennys 9

10 Radioaktiivisten jätteiden huollon pääperiaatteet Viivästä ja vähennä Soveltuu vain lyhytikäisille radioaktiivisille aineille, esim. radioaktiivisten kaasupäästöjen vähentämiseen Laimenna ja levitä Soveltuu pitkäikäisille radioaktiivisille aineille, joita on vaikea ottaa talteen, esim. tritium ja hiili-14 Tiivistä ja tallenna Pääperiaate radioaktiivisten jätteiden huollolle Mia Ylä-Mella

11 Jätteenkäsittelyn vaiheet 1) Esikäsittely: toimenpiteet ennen käsittelyä, kuten jätteen keräys, erottelu, kemiallinen säätö (esim. neutralisointi) ja dekontaminointi. 2) Käsittely: toimenpiteet, joiden tarkoituksena on parantaa turvallisuutta ja/tai kustannustaloudellisuutta muuttamalla jätteen ominaisuuksia. Käsittelyn kolme päätarkoitusta ovat (a) tilavuuden pienentäminen, (b) radionuklidien poistaminen jätteestä ja (c) jätteen koostumuksen muuttaminen. 3) Loppukäsittely: toimenpiteet, joilla jäte saatetaan sopivaan muotoon kuljetusta, varastointia ja/tai loppusijoitusta varten. Loppukäsittely sisältää jätteiden kiinteytystä tai pakkaamista jäteastioihin sellaisinaan. 11

12 Kiinteän voimalaitosjätteen käsittely Kiinteät jätteet pyritään lajittelemaan ensisijaisesti jo jätteen syntypaikalla aktiivisuustason (hyvin matala-, matala- ja keskiaktiivinen) ja materiaaliominaisuuksien mukaisesti. Esimerkiksi seuraavaan tapaan: Palavat kokoonpuristuvat (kuten paperi, muovi, kangas ja pakkaukset), Palamattomat kokoonpuristuvat (kuten eristevilla), Palavat kokoonpuristumattomat (kuten puu ja kova muovi), sekä Palamattomat kokoonpuristumattomat (kuten betoni, metalli ja laiteosat) 12

13 Jätteiden lajittelukaappi Kuva: Platom Oy 13

14 Kiinteiden jätteiden tilavuuden pienentäminen Kokoonpuristaminen eli kompaktointi, sahaaminen, pilkkominen, murskaaminen Vaakapaalain Romukompaktori 14 Tynnyripuristin Kuvat: Platom Oy

15 Superkompaktori Kuvat: 15

16 Nestemäisen voimalaitosjätteen käsittely 16 Nestemäisen voimalaitosjätteen käsittelyprosessi [Hakala, 2011] Mia Ylä-Mella

17 Nestemäisten jätteiden kiinteys sementtiin Kuvat: 17

18 Voimalaitosjätteiden pakkaaminen ja varastointi voimalaitospaikalla Hyvin matala-aktiiviset jätteet voidaan esim. paalata tai pakata tynnyreihin Matala ja keski-aktiiviset jätteet pakataan tyypillisesti 200 l:n standarditynnyreihin Jätepakkausten aktiivisuus mitataan gammaspektrometrillä, jonka perusteella ne lajitellaan ennen varastointia Kuva: kansallisen YJH-kurssin luennot, Jari Tuunanen, Fortum Varastoidaan voimalaitosalueella sijaitsevassa varastossa valvotuissa olosuhteissa noin 10 vuotta ennen loppusijoitusta 18

19 Voimalaitosjätteen loppusijoitus voimalaitospaikalla Voimalaitos jätteet loppusijoitetaan Hanhikiven niemelle rakennettavaan loppusijoitusluolaan (VLJluola) noin 100 m:n syvyydelle VLJ-luolan loppusijoitustilat voivat olla joko tunneleita tai siiloja VLJ-luolan rakentaminen alkaa aikaisintaan luvulla Loviisan voimalaitoksen voimalaitos- ja purkujätteen loppusijoitustila (Posiva Oy: Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuolto- Yhteenveto vuoden 2012 toiminnasta) 19

20 VLJ-luolan paikka Hanhikivenniemellä 20

21 Miltä loppusijoitustilassa sitten näyttää? Loviisan matala-aktiivisen voimalaitosjätteen luola (kuva: Lähde: kansallisen YJH-kurssin luennot, Jari Tuunanen, Fortum) Olkiluodon matala-aktiivisen voimalaitosjätteen siilo (kuva: Mia Ylä-Mella

22 VLJ-loppusijoituksen turvallisuuden varmistaminen Loppusijoituspaikan geologinen soveltuvuus varmistetaan kallioperätutkimuksin Radioaktiivisten aineiden vapautuminen ympäristöön estetään käyttämällä useita teknisiä vapautumisesteitä päällekkäin 1) Jätematriisi 2) Jäteastiat 3) Loppusijoitustilojen rakenteet 4) Loppusijoitustunnelin täyttö 5) Kallioperä Teknisten päästöesteiden toimivuus varmistettava vähintään 500 vuodeksi 22

23 Hyvin matala-aktiivisen jätteen maaperäloppusijoitus Jätteelle, jonka aktiivisuus vähenee merkityksettömäksi 500 vuodessa Jätteet eristetään ympäristöstä siten, että se ei pääse kosketuksiin pinta-, pohja- tai sadevesien kanssa Rakennetaan 2020-luvun loppupuolella 23

24 Kiitos!

YDINLAITOKSESSA SYNTYNEIDEN JÄTTEIDEN VALVONNASTA VAPAUTTAMISEN EDELLYTYKSET

YDINLAITOKSESSA SYNTYNEIDEN JÄTTEIDEN VALVONNASTA VAPAUTTAMISEN EDELLYTYKSET OHJE YVL 8.2 / 25.3.2002 YDINLAITOKSESSA SYNTYNEIDEN JÄTTEIDEN VALVONNASTA VAPAUTTAMISEN EDELLYTYKSET 1 YLEISTÄ 3 2 YLEISET TURVALLISUUSPERIAATTEET 3 3 JOHDETUT AKTIIVISUUSPITOISUUSRAJAT- JA AKTIIVISUUSKATERAJAT

Lisätiedot

Euroopan unionissa tavoitteena geologinen loppusijoitus. Grönlannissa tutkitaan jäätikön vaikutusta loppusijoitussyvyydessä s. 11

Euroopan unionissa tavoitteena geologinen loppusijoitus. Grönlannissa tutkitaan jäätikön vaikutusta loppusijoitussyvyydessä s. 11 TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ:N YHTIÖLEHTI 3 2011 Euroopan unionissa tavoitteena geologinen loppusijoitus s. 4 Grönlannissa tutkitaan jäätikön vaikutusta loppusijoitussyvyydessä s. 11 OL3:n koulutussimulaattorin

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen huolto Suomalaisen suunnitelman pääpiirteet

Käytetyn ydinpolttoaineen huolto Suomalaisen suunnitelman pääpiirteet VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN RESEARCH NOTES 1953 Käytetyn ydinpolttoaineen huolto Suomalaisen suunnitelman pääpiirteet Kari Rasilainen & Seppo Vuori VTT Energia VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Olkiluodon kallioperää tutkitaan kairaamalla maan pinnalta pisimmillään noin kilometrin pituisia reikiä. Kairasydän näytteestä selvitetään kalliossa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS. 16X156093 Lokakuu 2014 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT. FiR 1 -tutkimusreaktorin käytöstäpoisto

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS. 16X156093 Lokakuu 2014 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT. FiR 1 -tutkimusreaktorin käytöstäpoisto 16X156093 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT COPYRIGHT PÖYRY FINLAND OY & VTT Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry Finland

Lisätiedot

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS 1 (8) 25.4.2008

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS 1 (8) 25.4.2008 POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS 1 (8) 25.4.2008 VALTIONEUVOSTOLLE PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUS- LAITOKSEN LAAJENTAMISEKSI OLKILUOTO 4 -YKSIKKÖÄ VARTEN Hakemus Posiva Oy

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Helmikuu 2014

Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Helmikuu 2014 Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Helmikuu 2014 Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus 1 Yhteystiedot Hankkeesta vastaava: Fennovoima Oy Postiosoite: Salmisaarenaukio

Lisätiedot

LOPPUSIJOITUKSEN TASKUTIETO. Loppusijoituksen taskutieto 1

LOPPUSIJOITUKSEN TASKUTIETO. Loppusijoituksen taskutieto 1 2013 LOPPUSIJOITUKSEN TASKUTIETO Loppusijoituksen taskutieto 1 2 Loppusijoituksen taskutieto SISÄLTÖ Esipuhe... 4 Posiva... 6 ONKALO lukuina... 7 Loppusijoitus lukuina... 8 Loppusijoituskapseli... 9 Moniesteperiaate...

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen. Ympäristövaikutusten. arviointiohjelma

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen. Ympäristövaikutusten. arviointiohjelma Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 2 Esipuhe Esipuhe Tämän Olkiluotoon suunnitellun käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajennusta

Lisätiedot

Pääpiirteinen selvitys teknisistä toimintaperiaatteista. järjestelyistä, joilla ydinlaitoksen turvallisuus varmistetaan [YEA 32, kohta 5]

Pääpiirteinen selvitys teknisistä toimintaperiaatteista. järjestelyistä, joilla ydinlaitoksen turvallisuus varmistetaan [YEA 32, kohta 5] POSIVA OY LIITE 7 1 Liite 7 Pääpiirteinen selvitys teknisistä toimintaperiaatteista ja ratkaisuista sekä muista järjestelyistä, joilla ydinlaitoksen turvallisuus varmistetaan [YEA 32, kohta 5] POSIVA OY

Lisätiedot

Kapselointilaitoksessa syntyvät ydinjätteet

Kapselointilaitoksessa syntyvät ydinjätteet Työraportti 2000-05 Kapselointilaitoksessa syntyvät ydinjätteet Tapani Kukkola Maaliskuu 2000 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-00100 HELSINKI. FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280 3719 ABSTRACT NUCLEAR

Lisätiedot

Energiaa elämään, hyvinvointia Suomelle

Energiaa elämään, hyvinvointia Suomelle Energiaa elämään, hyvinvointia Suomelle 2 H, Deuterium Neutroni Elämäämme ylläpitävän auringon lämmöntuotto perustuu fuusioreaktioon. Fuusiovoimalaitoksen tekninen toteutus vaatii vielä vuosikymmenien

Lisätiedot

Loviisan voimalaitos

Loviisan voimalaitos Loviisan voimalaitos turvallista ja Hiilidioksidipäästötöntä ydinsähköä Loviisan voimalaitos on ollut käytössä yli 30 vuotta ilman vakavia turvallisuuteen vaikuttavia häiriöitä. Käytettävyydeltään se on

Lisätiedot

Otakaari 3, Otaniemi, Espoo.

Otakaari 3, Otaniemi, Espoo. FiR 1 -tutkimusreaktorin käyttölupahakemus Dno 672/071/2010 30.11.2010 1 (5) Valtioneuvostolle FiR 1 -TUTKIMUSREAKTORIN KÄYTTÖLUPAHAKEMUS LUPAHAKEMUKSEN TAUSTA HAKEMUSTIEDOT Hakijan nimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Hakemus. Hakemuksen mukaan kapselointilaitoksen kapasiteetti riittää myös Loviisa 3 -yksikön käytetylle ydinpolttoaineelle.

Hakemus. Hakemuksen mukaan kapselointilaitoksen kapasiteetti riittää myös Loviisa 3 -yksikön käytetylle ydinpolttoaineelle. 1 (12) Valtioneuvoston periaatepäätös 6 päivänä toukokuuta 2010 Posiva Oy:n hakemukseen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentamiseksi Loviisa 3 -yksikön käytettyä ydinpolttoainetta varten

Lisätiedot

LAURI SAINIO TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSRISKIEN HALLINNAN KEHITTÄMINEN YDINLAITOKSEN RAKENTAMISVAIHEESSA

LAURI SAINIO TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSRISKIEN HALLINNAN KEHITTÄMINEN YDINLAITOKSEN RAKENTAMISVAIHEESSA LAURI SAINIO TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSRISKIEN HALLINNAN KEHITTÄMINEN YDINLAITOKSEN RAKENTAMISVAIHEESSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jouni Kivistö- Rahnasto Tarkastaja ja aihe hyväksytty teknisten

Lisätiedot

YDINPOLTTOAINEEN KÄSITTELY JA VARASTOINTI

YDINPOLTTOAINEEN KÄSITTELY JA VARASTOINTI OHJE YVL D.3 / 15.11.2013 YDINPOLTTOAINEEN KÄSITTELY JA VARASTOINTI 1 Johdanto 3 2 Soveltamisala 3 3 Ydin- ja säteilyturvallisuus 4 3.1 Normaalikäyttö 4 3.2 Käyttöhäiriöt ja onnettomuudet 4 4 Laitoksen

Lisätiedot

Häiriötilanteiden jätehuolto Osa B: Häiriötilanteiden jälkivaiheen jätehuollon järjestäminen

Häiriötilanteiden jätehuolto Osa B: Häiriötilanteiden jälkivaiheen jätehuollon järjestäminen Häiriötilanteiden jätehuolto Osa B: Häiriötilanteiden jälkivaiheen jätehuollon järjestäminen Sisällys 1. Taustaa... 2 2. Häiriötilanteet ja niissä syntyvät jätteet... 2 2.1 Alusöljyvahingot... 2 2.3 Eläintautitapaukset...

Lisätiedot

Sähkö on hyvinvointimme perusta

Sähkö on hyvinvointimme perusta Sähkö on hyvinvointimme perusta Suomi on Euroopan Unionin sähköintensiivisin maa Teollisuuden osuus kulutuksesta on noin puolet Suomessa on niukasti tehokkaaseen sähköntuotantoon soveltuvia omia luonnonvaroja

Lisätiedot

ALUSTAVA TURVALLISUUSARVIO OLKILUOTO 4 - YDINVOIMALAITOSHANKKEESTA

ALUSTAVA TURVALLISUUSARVIO OLKILUOTO 4 - YDINVOIMALAITOSHANKKEESTA 1 (19) 8.5.2009 ALUSTAVA TURVALLISUUSARVIO OLKILUOTO 4 - YDINVOIMALAITOSHANKKEESTA 1. JOHDANTO... 2 2. LAITOSVAIHTOEHDOT... 2 Yleistä... 2 ABWR - Advanced Boiling Water Reactor, Toshiba-Westinghouse...

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto

Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto Teemailta Pyhäjoki, Tero Jännes Projektipäällikkö Käytöstäpoisto yleisesti Käytöstäpoiston kustannukset 2 Käytöstäpoisto lyhyesti Hallinnolliset ja tekniset toimenpiteet,

Lisätiedot

YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö

YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö YRITYKSEN JÄTEHUOLTO Hyvin järjestetty jätehuolto auttaa yritystä säästämään rahaa ja ympäristöä. Säästöä syntyy mm. parantamalla materiaalitehokkuutta

Lisätiedot

Ydinsähköä Olkiluodosta

Ydinsähköä Olkiluodosta Ydinsähköä Olkiluodosta Julkaisija: Teollisuuden Voima Oyj Kotipaikka: Helsinki, Y-tunnus 0196656-0 Graafinen suunnittelu: Mainostoimisto RED Valokuvat: Hannu Huovila Painopaikka: Eura Print Oy, Eura 2

Lisätiedot

YDINAINEIDEN JA YDINJÄTTEIDEN KULJETUKSET

YDINAINEIDEN JA YDINJÄTTEIDEN KULJETUKSET YDINAINEIDEN JA YDINJÄTTEIDEN KULJETUKSET 1 YLEISTÄ 3 2 MÄÄRITELMIÄ 3 3 KULJETUKSIA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET JA VASTUUT 4 3.1 Yleiset vaarallisten aineiden kuljetussäännökset 4 3.2 Ydinenergian käyttöön liittyvät

Lisätiedot

LYHENNELMÄ YMPÄRISTÖ- VAIKUTUSTEN ARVIOINTI- SELOSTUKSESTA

LYHENNELMÄ YMPÄRISTÖ- VAIKUTUSTEN ARVIOINTI- SELOSTUKSESTA Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos LYHENNELMÄ YMPÄRISTÖ- VAIKUTUSTEN ARVIOINTI- SELOSTUKSESTA JOHDANTO... 2 OSALLISTUMISJÄRJESTELMÄ... 2 KÄYTETYN POLTTOAINEEN HUOLLON VAIHTOEHDOT... 3 PERUSRATKAISU...

Lisätiedot

Eurajoen Romu Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee metalliromun kierrätyslaitoksen toimintaa ja sen laajentamista, Eurajoki.

Eurajoen Romu Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee metalliromun kierrätyslaitoksen toimintaa ja sen laajentamista, Eurajoki. Etelä-Suomi Päätös Nro 149 /2011/1 Dnro ESAVI/454/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2011 ASIA Eurajoen Romu Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee metalliromun kierrätyslaitoksen toimintaa ja

Lisätiedot

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS LIITE 12

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS LIITE 12 TOUKOKUU 2014 1 (11) YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISESTI LAADITTU ARVIOINTISELOSTUS JA YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO ARVIOINTISELOSTUKSESTA SEKÄ SELVITYS SUUNNITTELU- PERUSTEISTA,

Lisätiedot

w w w . h i n k u Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS f o o r u m f i Ympäristövaikutusten arviointiselostus

w w w . h i n k u Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS f o o r u m f i Ympäristövaikutusten arviointiselostus Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS w w w f i. i r u m. h i n k u f o o - Ympäristövaikutusten arviointiselostus Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALIN- KÄSITTELYKESKUS

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2013

KEURUUN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2013 1(16) KEURUUN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2013 Annettu jätelain 91 perusteella Tekninen lautakunta 10.4.2013, 25 Voimassa 1.5.2013 alkaen Pekka Palokärki on Keuruun kaupungin jätehuollon maskotti.

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET. Riihimäen kaupunki RIIHIMÄEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain 17 :n nojalla.

MÄÄRÄYKSET. Riihimäen kaupunki RIIHIMÄEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain 17 :n nojalla. Riihimäen kaupunki MÄÄRÄYKSET RIIHIMÄEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain 17 :n nojalla. Ympäristölautakunta vahvistanut 29.11.2007 Voimaantulo 1.1.2008 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoite

Lisätiedot