Ydinvoima puhdasta ja turvallista energiaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ydinvoima puhdasta ja turvallista energiaa"

Transkriptio

1 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Ydinvoima puhdasta ja turvallista energiaa TFiF:s kväll om kärnenergi, Karin Rantamäki, specialforskare, VTT Sähkön hankinta ja -tuotanto energialähteittäin 2014 Hankinta (83,3 TWh) Tuotanto (65,4 TWh) 2

2 Sähkön tuotanto pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla 2013 Uusiutuvat: 63 % (v %) Hiilidioksidivapaat: 85 % (v %) Reaktorifysikaaliset perusteet Kernspaltung by Stefan-Xp, Wikimedia

3 Fissio ja ketjureaktio Atomiytimet halkeavat neutronin törmäyksestä Reaktiossa vapautuu Energiaa 200 MeV/hajoaminen Keskimäärin 2.43 neutronia Neutronit aiheuttavat uusia fissioita Keskimäärin = 1 kriitinen Keskimäärin < 1 alikriittinen Keskimäärin > 1 ylikriittinen Neutronin liike-energia muuttuu lämmöksi Energia lämmittää polttoainetta ja vettä polttoaineen ympärillä 5 Jälkilämpö Hajoamistuotteet radioaktiivisia Tuottavat lämpöä pitkään Huolimatta reaktorin sammuttamisesta Vrt. vesikattila hellalla Jälkilämmönpoistosta huolehdittava Fukushimassa ylikuumeneminen 1-3 päivää tsunamista Jäähdytysvettä ei saatu pumpattua reaktoriin J. Leppänen, VTT Aika 0 1s 1h 1d 1vko 1a Teho [MW] ,5 1,5 MW=1500kW=150 tehokasta kiuasta 6

4 Polttoaine Ydinpolttoaine Polttoaineena keraaminen UO 2 Luonnonuraani sisältää 0,7 % 235 U Reaktorissa tarvitaan 3-5 % Väkevöinti Puristetaan pelleteiksi ja sintrataan Pakataan sauvoiksi kaasutiiviisiin metalliputkiin Niputetaan nipuiksi sauvaa/nippu Tuoretta polttoainetta voidaan käsitellä ja kuljettaa turvallisesti ilman säteilysuojausta. U 3 O 8 WNA Fennovoima 8

5 Polttoainekierto eli polttoaineen elinkaari Uraani louhitaan kaivoksista Kanada, Australia, Kazakstan, Venäjä, Niger Väkevöidään 3-5 % 235 U-pitoisuuteen Venäjä, USA, Ranska, Kanada, UK, Kiina, Brasilia Polttoainenipussa on noin kg UO 2 Käytetty polttoainenippu sisältää 1 % plutoniumia (~4 kg) Käytön jälkeen joko jälleenkäsittely tai loppusijoitus Jälleenkäsittelyn jätteet loppusijoitettava Figure: IAEA 9 Polttoaineen energiatiheys: 1000 MWe:n voimalan vuotuinen polttoainetarve Fuusiovoimala: 300 kg D + Li Ydinvoimala: 30 tonnia väkevöityä uraania (kaksi rekkalastia) Biovoimala: m 3 puutavaraa Hiilivoimala: tonnia hiiltä ( junavaunullista) 10m x 1m x 1500km 10

6 Reaktorityypit Ydinreaktorien kehitys Fortum TVO TVO 12

7 Käytössä olevat reaktorityypit (GEN II III+) Yleisimpiä ovat kevytvesireaktorit (LWR), Hidastimena ja jäähdytteenä tavallinen vesi Painevesireaktori (PWR), Kiehutusvesireaktori (BWR) Raskasvesireaktorit (PHWR) Hidastimena ja jäähdytteenä raskas vesi D 2 O Kanadalainen CANDU Vesijäähdytteinen grafiittiheijasteinen reaktori (LWGR) Hidastimena grafiitti, jäähdytteenä vesi Neuvostoliittolainen RBMK Kaasujäähdytteinen reaktori (GCR) Hidastimena grafiitti, jäähdytteenä hiilidioksidi Magnox ja AGR (Englanti) Nopea hyötöreaktori (FBR) Ei hidastinta, jäähdytteenä natrium Ydinvoimalaitosten reaktorit luokitellaan yleensä neutroneja hidastavan väliaineen (moderaattori) reaktorisydämen jäähdytteenä toimivan aineen perusteella 13 Kevytvesilaitokset Painevesilaitos PWR suojarakennus paineistin säätösauvat höyrystin sekundääripiiri turbiini generaattori Lo 1&2 OL 3 reaktoripaineastia lauhdutin suojarakennus merivesipiiri OL 1&2 Kiehutusvesilaitos BWR reaktoripaineastia generaattori säätösauvat turbiini US NRC lauhdutin 14

8 Painereaktorin erityispiirteitä Vesi ei kiehu reaktorissa Korkea paine, tyypillisesti 150 bar (Lo 123 bar) Lämpötila 300 C Vesi kiehuu höyrystimen sekundääripuolella Paine noin 70 bar, (Lo 44 bar) Sekundääripuolen höyry johdetaan turbiineihin Säätösauvat sydämen yläpuolella Hätäsammutus painovoiman avulla US NRC 15 Kiehutusvesireaktorin erityispiirteitä Vesi kiehuu reaktorissa Matalampi paine, noin 70 bar Ei erillistä höyrystintä Sydämen yläpuolella höyrynerotin ja höyrynkuivain Höyry johdetaan reaktorista suoraan turbiineilla Säätösauvat sydämen alapuolella Hätäsammutus paineakkujen avulla US NRC 16

9 Turvallisuus Ydinvoimaloiden turvallisuus Reaktoriturvallisuuden edellytykset 1. Ketjureaktion ja tehon hallinta 2. Polttoaineen jäähdytys eli jälkilämmön poisto 3. Radioaktiivisten aineiden eristäminen Turvallisuus perustuu 1. Monivaiheiseen turvallisuuden syvyysajatteluun i. Ennaltaehkäisevä ii. Suojaava iii. Seurauksia lieventävä 2. Radioaktiivisten aineiden viiteen vapautumisesteeseen 1. Terässuojakuori 2. Suojakuoren ulkopuolinen ruiskutusjärjestelmä 3. Ilmansuodattimet 4. Varahätäsyöttövesipumppaamo 5. Uraanisydän 6. Hätäjäähdytyspumppu 7. Hätälisävesipumput 8. Hätäsyöttövesipumput 9. Vesivoimalaitos 10. Varasähködieselgeneraattorit 11. Sprinkleriputkisto 12. Vetypolttimet 13. Jäälauhduttimet 14. Hätävesiakut Fortum 18

10 Turvallisuus varmistetaan moninkertaisesti Rinnakkaisperiaate turvajärjestelmät koostuvat useista toisiaan korvaavista rinnakkaisista järjestelmistä (3 100%, 4 50%) Erotteluperiaate turvajärjestelmien rinnakkaiset osajärjestelmät sijoitetaan siten, että yhtaikainen vaurioituminen esim. tulipalossa epätodennäköistä Erilaisuusperiaate Sama toiminto eri toimintaperiaatteisiin perustuvilla järjestelmillä Turvallisen tilan periaate Järjestelmän menettäessä käyttövoimansa se joutuu laitoksen turvallisuuden kannalta mahdollisimman edulliseen tilaan Rinnakkaisperiaate Toimiva järjestelmä Toimiva järjestelmä Laitevika Huollossa Turvallisuustoiminto Erilaisuusperiaate Sähkö Paineilma Manuaalinen Erotteluperiaate Turvallisen tilan periaate TVO 19 Moninkertaiset vapautumisesteet 1. Keraaminen polttoaine 2. Kaasutiivis suojakuori 3. Paineenkestävä reaktoripaineastia ja primääripiiri 4. Paineenkestävä reaktorin suojarakennus 5. Reaktorirakennus TVO Paineastia Polttoaineniput 20

11 Ydinjätteet ja loppusijoitus Posiva Ydinvoimaloissa syntyvä jäte Posiva Matala-aktiivinen Suojavaatteita ja - muoveja Laitokselta poistetut koneenosat ja putket Pakataan tynnyreihin, puristetaan Keskiaktiivinen Ionivaihtohartsit Pesunesteet, lietteet Bitumointi, kiinteytys, valu betoniin tai lasiin Pakataan tynnyreihin Korkea-aktiivinen Käytetty polttoaine Välivarastointi ja loppusijoitus (jälleenkäsittely) 22

12 Olkiluodon loppusijoituslaitos voimalaitosjätteelle TVO STUK 23 Käytetyn polttoaineen käsittely Suomessa Varastointi käytetyn polttoaineen välivarastossa ->40 v TVO Reaktorihallin polttoainealtaassa 1-3 v Loppusijoitus 2020-luvun alkupuolella TVO TVO Posiva 24

13 Loppusijoituskapseli Posiva 25 Loppusijoituslaitos Posiva 26

14 Vapautumisesteet loppusijoituksessa 1 cm 500 m Posiva 27 Ympäristövaikutukset ja säteily Tero Juuti

15 Suomen laitosten ympäristövaikutukset Vaikutukset pieniä koko käyttöiän päästöt murto-osa sallituista arvoista Ympäristölle aiheutuvat säteilyannokset ovat olleet paljon sallitun rajan alapuolella Jäähdytysvesi lämpiää noin 10 C, vaikutusalue meressä muutama km 2 purkualueella lievää rehevöitymistä Suurimmat radioaktiiviset päästöt veteen koostuvat tritiumista, jonka poistaminen vedestä ei käytännössä onnistu Päästöt noin 10 % sallitusta Fortum 29 Suomalaisten säteilyaltistus Suurin aiheuttaja maaperän radon Kehossa 40 K 0,17 msv/a, (myös Ra) Kosminen säteily merenpinnan tasolla ~0,3 msv/a Lentokonehenkilöstölle 2 msv/a Röntgentutkimukset Keuhkokuvauksesta 0,1 msv Hammasröntgen 0,01 msv Isotooppitutkimus Keskimäärin 4,2 msv (0,6-22 msv) Keskimääräinen 137 Cs pitoisuus (Bq/l) Etelä-Suomessa tuotetussa maidossa. STUKin raja 1000 Bq/l STUK 30

16 Neljännen polven reaktorityypit Ylikriittisessä paineessa toimiva vesijäähdytteinen reaktori (SCWR) Jäähdytysveden paine kriittisen pisteen (374 C/221 bar) yläpuolella Tutkittu myös raskasvesijäähdytteisenä Ei faasimuutosta nesteestä kaasuksi Jäähdyte suoraan turbiiniin Ei lämmönvaihtimia eikä höyrynerottimia Hyötysuhde korkealle Riittämätön moderointi Rakennemateriaalien kestävyys? Korroosio 32

17 Erittäin korkean lämpötilan reaktori (VHTR) Jäähdytteenä helium Moderaattorina grafiitti Polttoaine mikroskooppisina monikerroksisina partikkeleina ø~1 mm Puristettu grafiitin kanssa pelleteiksi tai tennispallon kokoisiksi kuuliksi Korkea lämpötila C Suora kaasuturbiinikierto mahdollistaa yli 50 % hyötysuhteen 33 Natriumjäähdytteinen nopea reaktori (SFR) Jäähdytteenä sula natrium Kiehumispiste 900 C LWR:ää korkeampi lämpötila Parempi hyötysuhde Reagoi voimakkaasti ilman ja veden kanssa Stabiiliuden hallinta? Hankalampi aikakäyttäytyminen Voidaan hävittää pitkäikäisiä aktinideja 34

18 Lyijyjäähdytteinen nopea reaktori (LFR) Jäähdytteenä lyijy tai lyijyn ja vismutin seos Lämmönsiirto-ominaisuudet mahdollistavat jäähdytyksen luonnonkierrolla Ei reagoi kemiallisesti Korroosio? Korkea lämpötila 35 Kaasujäähdytteinen nopea reaktori (GFR) Korkea lämpötila, nopea spektri Helium ei reagoi Heliumin tiheys ei vaikuta reaktorin stabiiliuteen Alhainen lämmönsiirtokyky Häiriö pakotetussa virtauksessa Jäähdytyspiirin paine romahtaa 36

19 Sulasuolareaktori (MSR) Polttoaine nestemäisenä uraanin fluoridisuolana Virtaa grafiittilohkon läpi Lämpötila noin 700 C Toimii itse omana jäähdytteenä Kiertoon voidaan liittää jälleenkäsittelyprosessi Poistetaan fissiotuotteet 37 Tutkimus VTT:llä

20 Ydinenergiatutkimus VTT:llä Noin 200 asiantuntijaa Reaktoriturvallisuus Reaktorifysiikka ja -dynamiikka Polttoaine Termohydrauliikka Vakavat onnettomuudet Todennäköisyyspohjaiset turvallisuusanalyysit (PSA) Materiaalien eheys ja kestävyys Palotutkimus Automaatio Ihminen, tekniikka, organisaatio Turvallisuuskulttuuri Ydinjätehuolto ja loppusijoitus Neljännen sukupolven reaktorit ja polttoainekierto Fuusio Pressure accumulator Compliant support of counter reaction Impact wall Acceleration tube 39 TEKNOLOGIASTA TULOSTA

Ydinvoima ja Innovaatiot

Ydinvoima ja Innovaatiot Ydinvoima ja Innovaatiot ISBN 978-952-5615-25-8 Ulkoasu ja taitto Non-Stop Studiot Oy Painopaikka Libris Oy Ydinvoima ja Innovaatiot Johdanto Suomessa on ydinenergian käytössä saavutettu myönteisiä kokemuksia.

Lisätiedot

Energiaa elämään, hyvinvointia Suomelle

Energiaa elämään, hyvinvointia Suomelle Energiaa elämään, hyvinvointia Suomelle 2 H, Deuterium Neutroni Elämäämme ylläpitävän auringon lämmöntuotto perustuu fuusioreaktioon. Fuusiovoimalaitoksen tekninen toteutus vaatii vielä vuosikymmenien

Lisätiedot

Katsaus eri energiantuotantomuotojen ympäristövaikutuksiin

Katsaus eri energiantuotantomuotojen ympäristövaikutuksiin VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2127 Katsaus eri energiantuotantomuotojen ympäristövaikutuksiin Seppo Vuori, Risto Lautkaski, Antti Lehtilä & Vesa Suolanen VTT Prosessit ISBN 951 38 5947 9 (nid.) ISSN 1235

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Helmikuu 2014

Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Helmikuu 2014 Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Helmikuu 2014 Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus 1 Yhteystiedot Hankkeesta vastaava: Fennovoima Oy Postiosoite: Salmisaarenaukio

Lisätiedot

Ydinvoimalaitosyksikkö Olkiluoto 3

Ydinvoimalaitosyksikkö Olkiluoto 3 Ydinvoimalaitosyksikkö Olkiluoto Sisällys TVO alansa edelläkävijä Olkiluoto Monen rakennuksen laitosyksikkö n PRIMÄÄRIPIIRI Reaktoripaineastia ja sisäosat Reaktorisydän ja polttoaine Reaktorin käyttö

Lisätiedot

Kaasujäähdytteinen nopea reaktori Virtauskanavan painehäviö CFD-laskennalla

Kaasujäähdytteinen nopea reaktori Virtauskanavan painehäviö CFD-laskennalla Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Kaasujäähdytteinen nopea reaktori Virtauskanavan painehäviö

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointiselostus. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen laajentaminen neljännellä laitosyksiköllä

Ympäristövaikutusten arviointiselostus. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen laajentaminen neljännellä laitosyksiköllä Ympäristövaikutusten arviointiselostus Olkiluodon ydinvoimalaitoksen laajentaminen neljännellä laitosyksiköllä Sisältö SANASTO JA LYHENTEET 6 YHTEYSTIEDOT 8 TIIVISTELMÄ 9 1 JOHDANTO 16 2 HANKE 18 2.1 Hankkeesta

Lisätiedot

Neljännen sukupolven reaktorit ja mallinnuksen haasteet

Neljännen sukupolven reaktorit ja mallinnuksen haasteet Neljännen sukupolven reaktorit ja mallinnuksen haasteet Jaakko Leppänen ATS Jäsentilaisuus 13.6.2007 Sisältö * Ydinreaktoreiden fysikaalinen mallinnus: Ydinreaktoreiden fysiikan erityispiirteitä. Reaktorifysiikan

Lisätiedot

Sähkötekniikan perusteet K Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, 2009,? s. Opetusmoniste / Tampereen teknillinen yliopisto, Sähköenergiatekniikka

Sähkötekniikan perusteet K Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, 2009,? s. Opetusmoniste / Tampereen teknillinen yliopisto, Sähköenergiatekniikka Sami Repo Sähkötekniikan perusteet K Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, 2009,? s. Opetusmoniste / Tampereen teknillinen yliopisto, Sähköenergiatekniikka Alkusanat i ALKUSANAT Opetusmonisteen teksti

Lisätiedot

Mitä Fukushiman ydinvoimalassa tapahtui ja miksi?

Mitä Fukushiman ydinvoimalassa tapahtui ja miksi? Mitä Fukushiman ydinvoimalassa tapahtui ja miksi? Riku Mattila Kreditit esityksen kuva-aineistosta: AREVA / Dr. Matthias Braun Gesellschaft für Reaktorsicherheit Global Image NEI Esityksen rakenne: 1.

Lisätiedot

Tietoa Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta ja ydinvoimasta

Tietoa Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta ja ydinvoimasta Tietoa Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta ja ydinvoimasta jakelu: Alavieska Haapavesi Hailuoto Kalajoki Kempele Liminka Lumijoki Merijärvi Muhos Oulainen Oulu Oulunsalo Pyhäjoki Raahe Siikajoki Tyrnävä

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen huolto Suomalaisen suunnitelman pääpiirteet

Käytetyn ydinpolttoaineen huolto Suomalaisen suunnitelman pääpiirteet VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN RESEARCH NOTES 1953 Käytetyn ydinpolttoaineen huolto Suomalaisen suunnitelman pääpiirteet Kari Rasilainen & Seppo Vuori VTT Energia VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen laajentaminen neljännellä laitosyksiköllä

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen laajentaminen neljännellä laitosyksiköllä Ymäristövaikutusten arviointiohjelma Olkiluodon ydinvoimalaitoksen laajentaminen neljännellä laitosyksiköllä Sisältö Esiuhe ja yhteystiedot...3 Tiivistelmä...4 Sanasto...5 1 Hanke...7 1.1 Hankkeesta vastaava...8

Lisätiedot

3/2004 vol. 33. Tässä numerossa. Pääkirjoitus Viisaita päätöksiä... 3. Editorial Wise Decisions... 4 UUTISIA... 5 OLKILUOTO 3 PROJEKTI

3/2004 vol. 33. Tässä numerossa. Pääkirjoitus Viisaita päätöksiä... 3. Editorial Wise Decisions... 4 UUTISIA... 5 OLKILUOTO 3 PROJEKTI 3/2004 vol. 33 Tässä numerossa Pääkirjoitus Viisaita päätöksiä... 3 Editorial Wise Decisions... 4 UUTISIA... 5 OLKILUOTO 3 PROJEKTI Rakenteet ja rakennukset... 6 Laitoksen pääkomponentit... 9 Deterministiset

Lisätiedot

RISKIANALYYSI YDINVOIMALAN TURVALLISUUDEN HALLINNASSA Jussi K Vaurio, Dr Damage 28.5.2012 1

RISKIANALYYSI YDINVOIMALAN TURVALLISUUDEN HALLINNASSA Jussi K Vaurio, Dr Damage 28.5.2012 1 RISKIANALYYSI YDINVOIMALAN TURVALLISUUDEN HALLINNASSA Jussi K Vaurio, Dr Damage 28.5.2012 1 Loviisan painevesireaktorit 2 yksikköä, VVER- 440 malli 213 (1970-luvun mallia) Käynnistyivät 1977, 1980 Teho

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus

Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Lokakuu 2008 Yhteystiedot Hankkeesta vastaava: Oy Postiosoite: Salmisaarenaukio 1, 00180 Helsinki Puhelin: 020 757 9200 Yhteyshenkilöt: Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Taskutieto 2012. Taskutieto 2012 1

Taskutieto 2012. Taskutieto 2012 1 Taskutieto 2012 Taskutieto 2012 1 2 Taskutieto 2012 04 11 Teollisuuden Voima Oyj Olkiluodon ydinvoimalaitos 4 Yhtiö 5 Osakkaat ja osuudet 7 Tärkeitä päivämääriä 10 Avainluvut 10 Ydinjätehuolto 22 Määritelmiä

Lisätiedot

YDINTEKNIIKKA. 4/89 vol. 18 SISAL TO ENGLANTI. SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA ATOMTEKNISKA SALLSKAPET I FINLAND r.y. 22.-28.10.

YDINTEKNIIKKA. 4/89 vol. 18 SISAL TO ENGLANTI. SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA ATOMTEKNISKA SALLSKAPET I FINLAND r.y. 22.-28.10. SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA ATOMTEKNISKA SALLSKAPET I FINLAND r.y. 4/89 vol. 18 YDINTEKNIIKKA SISAL TO ENGLANTI Vesireaktori on ykkonen - kustannushallinta Englannin ongelma ATS:n ulkomaan opintomatka

Lisätiedot

Taskutieto Avainluvut vuodelta 2012

Taskutieto Avainluvut vuodelta 2012 Taskutieto Avainluvut vuodelta 2012 04 Teollisuuden Voima Oyj 4 Yhtiö 5 Osakkaat ja osuudet 07 Olkiluodon ydinvoimalaitos 8 OL1- ja OL2- laitosyksiköiden tuotanto 10 OL1- ja OL2- laitosyksiköiden käyttökertoimet

Lisätiedot

Z = VARAUSLUKU eli JÄRJESTYSLUKU (= protoniluku) N = NEUTRONILUKU A = NUKLEONILUKU; A = N + Z (= neutr. lkm + prot. lkm)

Z = VARAUSLUKU eli JÄRJESTYSLUKU (= protoniluku) N = NEUTRONILUKU A = NUKLEONILUKU; A = N + Z (= neutr. lkm + prot. lkm) SÄTEILY YTIMET JA RADIOAKTIIVISUUS ATOMI -atomin halkaisija 10-10 m -ytimen halkaisija 10-14 m ATOMIN OSAT: 1) YDIN - protoneja (p) ja neutroneja (n) 2) ELEKTRONIVERHO - elektroneja (e - ) - protonit ja

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen varalla olevien turvallisuusjärjestelmien määräaikaistestauksien riittävyys ja kattavuus

Ydinvoimalaitoksen varalla olevien turvallisuusjärjestelmien määräaikaistestauksien riittävyys ja kattavuus Ydinvoimalaitoksen varalla olevien turvallisuusjärjestelmien määräaikaistestauksien riittävyys ja kattavuus Lappeenrannan teknillinen yliopisto Energiatekniikan osasto Ydinvoimalaitoksen varalla olevien

Lisätiedot

SÄHKÖENERGIAN KUSTANNUSRAKENNE: VERTAILUNA VESIVOIMA, HIILIVOIMA JA YDINVOIMA Seminaarityö

SÄHKÖENERGIAN KUSTANNUSRAKENNE: VERTAILUNA VESIVOIMA, HIILIVOIMA JA YDINVOIMA Seminaarityö SÄHKÖENERGIAN KUSTANNUSRAKENNE: VERTAILUNA VESIVOIMA, HIILIVOIMA JA YDINVOIMA Seminaarityö Lähdeaho, Marika 198435 Meskanen, Jukka 182090 Yrjänäinen, Heli 189984 II SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 1 2. KUSTANNUSLAJIT

Lisätiedot

Säteilyturvallisuus ja laadunvarmistus röntgendiagnost iikassa 1 998

Säteilyturvallisuus ja laadunvarmistus röntgendiagnost iikassa 1 998 FI9800103 STUK-A152 Maaliskuu 1998 Säteilyturvallisuus ja laadunvarmistus röntgendiagnost iikassa 1 998 A. Servomaa (toim.) STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÄLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 14/87 Osa 1 TOIVO YLÄRANTA Maanviljelyskemian ja -fysiikan osasto Radioaktiivinen laskeuma ja säteilyvalvonta ARJA PAASIKALLIO Keskuslaboratorio Radionuklidien siirtyminen

Lisätiedot

T I E D O T T E I T A

T I E D O T T E I T A 2 0 8 0 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A Kari Rasilainen, Vesa Suolanen & Seppo Vuori Käytetyn ydinpolttoaineen huolto Turvallisuusanalyyseissa laskettujen säteilyvaikutusten havainnollistaminen

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen. Ympäristövaikutusten. arviointiohjelma

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen. Ympäristövaikutusten. arviointiohjelma Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 2 Esipuhe Esipuhe Tämän Olkiluotoon suunnitellun käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajennusta

Lisätiedot

Hyvä tietää säteilystä

Hyvä tietää säteilystä Hyvä tietää säteilystä Sisällysluettelo Säteily on energiaa ja hiukkasia... 3 Ionisoiva säteily... 5 Hiukkassäteily... 5 Sähkömagneettinen säteily... 6 Ionisoimaton säteily... 6 Säteilyn käsitteet, yksiköt

Lisätiedot

älykkäämpää Vesivoiman rooli aurinkotaloudessa Ydinvoiman rooli aurinkotaloudessa Sähkön ja lämmön yhteistuotannon rooli aurinkotaloudessa

älykkäämpää Vesivoiman rooli aurinkotaloudessa Ydinvoiman rooli aurinkotaloudessa Sähkön ja lämmön yhteistuotannon rooli aurinkotaloudessa 46 Kohti älykkäämpää energiantuotantoa FORTUM kestävän kehityksen raportti 2011 Kohti älykkäämpää energiantuotantoa Vesivoiman rooli aurinkotaloudessa Ydinvoiman rooli aurinkotaloudessa Sähkön ja lämmön

Lisätiedot

Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta

Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta STUK-B 187 / HUHTIKUU 2015 B Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta Vuosiraportti 2014 Erja Kainulainen (toim.) Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority STUK-B

Lisätiedot

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS LIITE 12

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS LIITE 12 TOUKOKUU 2014 1 (11) YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISESTI LAADITTU ARVIOINTISELOSTUS JA YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO ARVIOINTISELOSTUKSESTA SEKÄ SELVITYS SUUNNITTELU- PERUSTEISTA,

Lisätiedot