Stressitestien vaikutukset Suomessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Stressitestien vaikutukset Suomessa"

Transkriptio

1 Stressitestien vaikutukset Suomessa Keskustelutilaisuus stressitesteistä STUKissa Keijo Valtonen

2 Sisältö Toimiiko nykyinen turvallisuusajattelu onnettomuuden opetuksien perusteella? Mitä vaikutuksia onnettomuudella on suomalaiseen turvallisuussäännöstöön ja viranomaisvalvontaan? Mihin turvallisuusparannuksiin Loviisassa ja Olkiluodossa on ryhdyttävä?

3 Fukushiman onnettomuus ja nykyinen turvallisuusfilosofia (Syvyyssuuntainen puolustusperiaate) Ensimmäinen kerta kun laajasti sovellettu turvallisuusfilosofia (syvyyssuuntainen puolustusperiaate) ei estänyt onnettomuuden etenemistä Puutteet Fukushimassa Miksi Laitoksen suunnitteluperustassa ei huomioitu laitospaikan ulkoisia uhkia Laitoksella ei oltu varauduttu vakavaan onnettomuuteen Onnettomuuden hallinnan ja valmiustoiminnan puutteet (toki huomioitava myös maanjäristyksen ja tsunamin vaikutukset) Turvallisuuskulttuuri Japanissa (voimayhtiö, viranomainen, hallitus )? Laitoksen luotettava käyttö Käyttöhäiriöiden hallinta Onnettomuuksien hallinta Vakavien onnettomuuksien hallinta Valmiustoiminta

4 Turvallisuusfilosofia - Tilanne Suomen käytössä olevilla laitoksilla Ydinvoimalaitoksia koskeva lainsäädäntö on Suomessa edellyttänyt laitosten turvallisuuden jatkuvaa parantamista tutkimustulosten ja kotimaisten sekä ulkomaisten käyttökokemusten perusteella. Käytössä olevat laitokset (OL1&2 ja Lo 1&2) on päivitetty vastaamaan aina voimassa olevia vaatimuksia niin pitkälle kun teknisesti on mahdollista. Vaatimus vakavien onnettomuuksien huomioon ottamisesta laitosten suunnittelussa esitettiin jo vuonna Näihin vaatimuksiin liittyen laitokset on pääosin 90-luvulla varustettu vakavien onnettomuuksien hallintajärjestelmillä. Muiltakin osin syvyyssuuntaista puolustusperiaatetta on edelleen vahvistettu.

5 Mitä vaikutuksia onnettomuudella on suomalaiseen turvallisuussäännöstöön ja viranomaisvalvontaan? Laitoksen luotettava käyttö Käyttöhäiriöiden hallinta Onnettomuuksien hallinta Ydinenergialaki Ydinenergia-asetus Valtioneuvoston asetukset YVL ohjeet STUKin päätökset Vakavien onnettomuuksien hallinta Valmiustoiminta Ydinturvallisuussäännöstön uudistus on menossa - muutoksia mm. Varautuminen ulkoisiin uhkiin (maanjäristykset) Syvyyssuuntaisen puolustusperiaatteen eri tasojen välisen riippumattomuuden vahvistaminen Reaktorin, suojarakennuksen ja polttoainealtaiden normaalista sähkönjakeluverkosta riippumaton jäähdytys Valmiustoiminta usean yksikön onnettomuustilanteessa Viranomaisvalvonnan kohdealueet Syvyyssuuntainen puolustusperiaate jatkuvan valvonnan kohteena Jaksolliset turvallisuusarvioinnit jatkuvan parantamisen varmistamiseksi Organisaatioiden toiminta ja turvallisuuskulttuuri

6 Kansalliset selvitykset Mahdolliset turvallisuusparannuskohteet Loviisa 1&2 Reaktorissa ja polttoainealtaissa olevan polttoaineen jäähdyttämisen varmistaminen poikkeuksellisissa ulkoisissa uhkatilanteissa Poikkeuksellisen korkeaan meriveden pintaan varautuminen Polttoainealtaiden ja palonsammutusjärjestelmien maanjäristyskestävyys Suojarakennuksen jäähdytys ilman merivesijärjestelmiä Varavoimakoneiden polttoaineen riittävyys, akkukapasiteetin lisääminen/lataamisen varmistaminen Siirrettävien laitteiden laajempi käyttäminen Puhdistetun veden riittävyys laitospaikalla Ohjeiston soveltuvuus sekä henkilöstön, kaluston ja tilojen riittävyys pitkässä molempien yksiköiden onnettomuustilanteessa Kuva Fortum

7 Kansalliset selvitykset Mahdolliset turvallisuusparannuskohteet Olkiluoto 1&2 Jäähdytyksen varmistaminen reaktorista ja suojarakennuksesta vaihtosähköjärjestelmien täydellisen menetyksen tapauksessa Jäähdytyksen varmistaminen tilanteessa, jossa menetetään lämmönsiirtoketju meriveteen Reaktorirakennuksessa sijaitsevien polttoaineen varastoaltaiden jäähdytyksen varmistaminen nykyisten prosessi-, sähkö- ja automaatiojärjestelmien ollessa menetettyjä Polttoainealtaiden ja palonsammutusjärjestelmien maanjäristyskestävyys Kuva TVO

8 Kansalliset selvitykset Mahdolliset turvallisuusparannuskohteet Olkiluoto 3 Reaktorissa olevan polttoaineen jäähdytyksen varmistaminen nykyisten laitosjärjestelmien (prosessi-, sähkö- ja automaatio-) ollessa menetettyjä Polttoainerakennuksen altaissa olevan käytetyn polttoaineen varastoaltaiden jäähdytyksen varmistaminen Kuva TVO

9 Kansalliset selvitykset Mahdolliset turvallisuusparannuskohteet Olkiluoto käytetyn polttoaineen varasto (KPA) ja laitospaikka Lisäveden syöttämisen varmistaminen KPA-varaston käytetyn polttoaineen varastoaltaisiin Korkean meriveden pinnan vaikutus KPA-varaston jäähdytykseen Varavoimakoneiden polttoaineen riittävyys pitkässä onnettomuustilanteessa Akkuvarmennetun tasasähkön riittävyys nykyistä pidemmäksi ajaksi Siirrettävien laitteiden tarve ja toimenpiteet niiden nopean käyttöönoton varmistamiseksi Puhdistetun prosessiveden ja raakaveden varastointi ja saatavuus Ohjeiston soveltuvuus sekä henkilöstön, kaluston ja tilojen riittävyys pitkissä onnettomuustilanteissa Kuva TVO