Iin kunnan väliraportti Julkaistu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Iin kunnan väliraportti 31.7.2015. Julkaistu 9.9.2015"

Transkriptio

1 Iin kunnan väliraportti Julkaistu

2 2 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7 % 75,0 % 83,3 % 91,7 % 100,0 % Iin kunnan väliraportointi Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion :ssä 93. Talousarviossa on hyväksytty kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Valtuusto päättää taloudesta ja kunnanhallituksen tehtävänä on järjestää talouden hoito. Iin kunnanhallitus vastaa kunnan talouden hoidosta ja seurannasta. Toimielimillä ja johtavilla viranhaltijoilla sekä kaikilla esimiehillä on vastuu johtamansa toiminnan osalta taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimielimet seuraavat kunnanvaltuuston asettamien sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista säännöllisesti vuoden aikana. Väliraportoinnin yhteydessä toimielimet raportoivat kunnanhallitukselle ja valtuustolle sitovien tavoitteiden toteutumisesta ja määrärahojen riittävyydestä loppuvuodelle. Kunnanhallitus arvio väliraportoinnin perusteella kunnan taloustilanteen ja päättää toimenpiteistä talousarvion tavoitteisiin pääsemiseksi. Heinäkuun toteutumaprosentti tasaisella vauhdilla on 58,3 %. Iin kunnan ennuste tunnusluvuista ja tuloslaskelmasta Tunnusluvut Iin kunta TA TOT Ennuste / Asukasluku vuoden lopussa Vuosikate/asukas Toimintatulot/toimintamenot, % 12,17 12,42 13,47 12,07 10,04 10,72 Nettoinvestoinnit, /asukas Investointien tulorahoitus-% 33,31 90,43 139,27 29,16 30,13 51,22 Lainakanta, /asukas Lainanhoitokate 0,67 0,95 1,04 0,45 0,65 0,84 Suhteellinen velkaantuneisuus 60,32 56,26 51,69 48,53 87,76 48,82 Työttömyysaste 16,50 % 18,50 % 20,40 % 20,40 % Vuosikate/asukas arvioidaan olevan vuoden lopussa suunnilleen samalla tasolla kuin edellisenä vuonna ja noin sataa euroa parempi kuin talousarvion perusteella laskettuna. Arvioitu ennuste perustuu toimintakulujen heinäkuun lopun toteuman perusteella tehtyyn arvioon loppuvuoden kehityksestä. Asukasluku oli kasvanut edellisestä vuodesta alkuvuoden aikana neljällä henkilöllä. Loppuvuoden asukasluvun kasvun ennuste perustuu edellisten vuosien loppuvuoden kehitykseen. Ennusteen perusteella tänä vuonna toteutuneista investoinneista joudutaan rahoittamaan noin 30 % lainarahoituksella. Näin ollen lainakanta asukasta kohden nousee edellisestä vuodesta. Talousarvioon on budjetoitu nostettavaksi uutta lainaa 8,4 miljoonaa euroa, josta elokuun aikana on tehty päätös nostaa talousarviolainaa 5,0 miljoonaa euroa. Lainoja lyhennetään vuoden aikana yhteensä noin 4,4 miljoonaa euroa.

3 Jos kaikki budjetoidut investoinnit toteutetaan vuoden aikana, nousevat nettoinvestoinnit asukasta kohden noin 700 euroon. Koska vuosikatteen odotetaan nousevan budjetoidusta, ei todennäköisesti loppuvuoden aikana tarvitse nostaa koko budjetoitua pitkäaikaista lainaa. Lainanhoitokate on yli yhden, joka tarkoittaa tyydyttävää lainanhoitokykyä. 3 Iin kunta TP 2014 TA 2015 *) Tot 1-7/2015 Ennuste 2015 t t t % t Toimintatuotot , Valm. omak ,0 9 Toimintamenot , Toimintakate , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustulot ja -menot ,7-311 Vuosikate , Poistot , Tulos ,2 995 Varausten m ,3 66 Tilikauden yli-/alijäämä , *)sisältää lisämäärärahat Loppuvuoden ennuste on laskettu heinäkuun lopun tilanteen mukaan, johon menoihin on lisätty arvioitu sosiaali- ja terveyspalveluiden ylitys ja muut tiedossa olevat kertaluontoiset menot. Iin kunnan tuloslaskelman toteuma 7/2015

4 Tuottoja kertyi heinäkuun loppuun mennessä 51,7 % budjetoidusta Maksutuotoissa ovat suurimpana eränä perhepäivähoidon hoitomaksut joita on kertynyt 51,5 % budjetoidusta eli 275 t. Opinto- ja kurssimaksuja on kertynyt 83 t joka on 18,6 % budjetoidusta. Rakennusvalvontamaksuja on budjetoitu 120 t ja toteuma on 60 t, joka 49,1 % budjetoidusta. Tuet ja avustukset sisältävät työllistämistuet joita on budjetoitu kertyvän 420 t. Heinäkuun loppuun mennessä työllistämistukea on tilitetty 93,6 t, joka on 22,3 % budjetoidusta. 4 Kustannusten toteuma on verrattuna edellisen vuoden heinäkuun tilanteeseen 624 t enemmän. Muut toimintakulut ovat nousseet edellisen vuoden heinäkuusta 428 t. Muihin toimintakuluihin on tullut lisäyksenä opetus ja varhaiskasvatus palveluihin uuden koulun ja koulun laitteiden vuokrakulut joihin on budjetoitu 570 t ja käytetty 345 t (toteumaprosentti 60,5 %). Palvelujen ostoissa suurimpana eränä maksetaan Oulunkaaren kuntayhtymälle sopimuksen mukaiset ennakkoerät kuukausittain. Henkilöstökulut ovat laskeneet edellisestä vuodesta 3 %. Heinäkuun lopun toteumaprosentti oli 54,0 %, jossa on alitusta tämän hetken tasaisen vauhdin (58,3 %) toteutumaan n euroa. Loma-ajan palkat maksetaan tasetililtä, joten syksyllä henkilöstökuluja kertyy enemmän suhteessa kesäaikaan. Verotuloja ja valtionosuuksia on kertynyt alkuvuoden aikana yhteensä 0,2 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna. Verrattaessa vuoden 2013 ja 2014 heinäkuun lopun tilannetta oli silloin kertynyt valtionosuuksia ja verotuloja1,3 milj. euroa enemmän kuin vuonna Poistoja on kertynyt tänä vuonna 19 t enemmän kuin samana aikana viime vuonna. Tilikauden ylijäämä on tämän vuoden heinäkuun lopussa 1,0 miljoonaa euroa huonompi kuin viime vuoden saman ajan kohdan tilanteessa. Verotulojen toteutuminen

5 5 Rahoitustoiminta Vuoden 2015 alkuvuoden aikana ei ole nostettu pitkäaikaista lainaa. Syyskuussa nostetaan 5,0 miljoonaa euroa. Yleishallinto ja hallintopalvelut 1. Palvelusuunnitelma

6 Yleishallinto: vaalit, kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, kuntayhteistyö, verotus, tarkastuslautakunta, maaseutuviranomaistehtävät, lähineuvostot ja maankäytön suunnittelu (yleisja asemakaavoitus) Elinvoimapalvelut: Micropoliksen sopimus, Oulun Seudun Leader- ja hankerahoitus Asia-, tieto- ja talouspalvelut: neuvonta- ja monistus sekä yhteis- ja etäpalvelupisteen palvelut, tietohuolto- ja talouspalvelut, hankinnat ja logistiikka Henkilöstöpalvelut: henkilöstöpalvelut, työkykyä ylläpitävä toiminta, työterveyshuolto, yhteistoiminta ja työsuojelu Työllistäminen: palkkatuki, työkokeilu ja kuntouttava työtoiminta, työpajatoiminta, nuorten kesätyöllistäminen, yhteisöjen ja yritysten tukeminen työttömien työllistämisessä 6 2. Sitovat tavoitteet: Yleishallinto Asiakas Iin kunnan Asiakaspalaute viestintäsuunnitelman Asiakaskyselyä käyttöönotto ei ole vielä tehty Oikea-aikainen ja aktiivinen tiedottaminen Palvelun laatu ja asiakastyytyväisyys Prosessi Joustavat ja tehokkaasti toimivat prosessit Henkilöstön palvelu- ja osaamistason ylläpitäminen Asiakaskyselyn tulokset Tehtäväkuvausten Tehtäväkuvaukset päivittäminen päivitetty 100 % Toteutunut suunnitelman mukaisesti Talous Kustannustehokkuus Aktiivinen talouden seuranta Talousraportit kerran kuukaudessa Toteutunut suunnitelman mukaisesti Henkilöstö Osaava ja motivoitunut henkilöstö Tavoitteelliset työ- ja kehityskeskustelut Keskustelujen lukumäärä/vuosi Elinvoimapalvelut Asiakas Nopea, asiantunteva ja ajan tasalla oleva palvelu Sisäisen tiedottamisen kehittäminen Tiimikokousten lkm/vuosi Kehityskeskustelu t käyty koko organisaatiossa 3/2015 Asiakaspalvelun laatu ja Asiakaskyselyt Seuranta sujuvuus Nettisivujen kävijämäärät aloitettu

7 7 ja asiakaspalaute Prosessi Laadun, tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen Toimenpiteiden suoritusta parannetaan Hankkeita käynnistynyt Talous Kustannustehokkuus Suunnitelmallinen taloudenhoito, jatkuva seuranta ja nopea reagointi Talousraportit kerran kuussa Omarahoitusosuude t allokoituneet hyvin. Budjetti ylitetty johtuen hankkeiden siirtymäkaudesta. Henkilöstö Osaava ja motivoitunut henkilöstö Asia-, tieto- ja talouspalvelut Asiakas Nopea, asiantunteva ja ajan tasalla oleva palvelu Kehityskeskustelut, tiimikokoukset, työnohjaus ja henkilökohtaiset keskustelut; Kehityskeskustelut käyty tiimikokousten lkm/vuosi; Avoin ja positiivinen ilmapiiri, Sairauspoissaolojen määrä Sähköisen asioinnin Asiakaskyselyt kehittäminen Sähköisen asiahallinnon ja tiedonohjausjärjestelmän kehittäminen Nettisivujen asiakaspalaute Täydennyskoulutuksia 5 kpl osaamisen ylläpitämiseksi. Kehityskeskustelut ja tiimikokoukset ok. Hyvä ilmapiiri. Työhyvinvointivastaava valittu. Kysely tehdään syksyn 2015 aikana Kunnan uudet nettisivut otettu käyttöön 8/2015 Prosessi Etäpalveluprosessien käyttöönotto Prosessikuvausten laatiminen Prosessikuvausten valmiusaste Prosessikuvausten laatiminen kesken Talous Suunnitelmallinen Vuosikate /as 199 /as taloudenhoito Lainaa /as 3040 /as Kunnan pitkäaikaisen kehittämisen mahdollistava talous Talouden raportointiohjelmien tehokas hyödyntäminen

8 Henkilöstö Osaava ja motivoitunut henkilöstö Tavoitteelliset työ ja kehityskeskustelut Tiimikokoukset Henkilöstön koulutus Keskustelujen lkm/vuosi Tiimikokousten lkm/vuosi Koulutuspäivät/vuosi 2/2015 3/2015 Koulutuspäivien lukumäärä saadaan tilinpäätöksen yhteydessä julkaistusta henkilöstöraportist a 8 Henkilöstöpalvelut Asiakas Hyvä asiakaspalvelu Asiakaspalvelun laatuun ja sujuvuuteen panostaminen Asiakaspalautteet Palautekysely syksyn 2015 aikana Prosessi Henkilöstöhallinnon päätösprosessien laadun parantaminen Prosessikuvaukset Ulkopuolisen rekrytointipalvelun hankinta Oikaisuvaatimusten/hallintovalit usten lkm/vuosi 0/2015 Talousnäkökulma Tehtävien vaativuuden mukainen palkka Tehtävien vaativuuden arviointiprosessin suorittaminen TVA valmiina toukokuussa 2015 Valmistuu syksyn 2015 aikana Henkilöstö Hyvinvoiva henkilöstö Avoimen ja myönteisen Henkilöstön palaute työyhteisöilmapiirin kehityskeskusteluissa ylläpitäminen Osaamisen kehittäminen Henkilöstöhallinnon, työterveyshuollon ja työsuojelun yhteistyön kehittäminen Työllistäminen Asiakas Pitkäaikaistyöttömien ja nuorten aktivointiasteen nostaminen Toimiva henkilöstön koulutussuunnitelma Toimivan sijaisjärjestelmän kehittäminen Yhteiset tapaamiset 2x vuodessa Sairauspoissaolojen määrä Asiakaspalautteet Kehityskeskustelu t käyty alkuvuodesta 2015 Kuntouttava työtoiminta Työttömyysaste tyött.aste 19,4% Työkokeilut Pitkäaikaistyöttömien Aktivointiaste Palkkatukityöllistäminen aktivointiaste 30,6 %

9 9 Työpajatoiminnan laajennus ja peruskorjaus-hankkeen käynnistyminen Kuntalisät Työvoimapoliittisen avustuksen hakeminen Palkkatukityöllistäminen Henkilömäärä/toimenpide Henkilötyövuosi/palkkatuettu työllistäminen Työmarkkinatuen kuntaosuus Rakennushankkeen eteneminen kuty,76 tyko 15 henk.palkkatuki. 11,7 htv/: 47 henk. tm- kuntaos , ylitys TYPO-avustush akemus ELY-keskukselle, käsittely keskeytetty 5/2015 Suunnittelutyö käynnistetty työpajatoiminnan siirtämisestä Iin Micropoliksen tiloihin Prosessi Asiakas-/valmennuspro sessien vaikuttavuus Asiakasprosessien sisällön kehittäminen Prosessikuvaukset Sijoittuminen prosessin (kuntouttava työtoiminta, työkokeilu) jälkeen Asiakaspalaute Startti parempaan elämään juurruttamishanke edennyt, Asiakasprosessien kuvaus syksyllä 2015 Sijoittumisen seuranta 1 x vuosi Asiakaspalautteen koonti x 1 kuntouttavan työtoiminnan asiakaspalautteen koonti oppilastyönä: asiakaspalautteen keräys 8-9/2015 Talous Kustannustehokkuus Jatkuva seuranta ja nopea reagointi Talousraportit kerran kuussa Työmarkkinatuen kuntaosuus TA-seuranta kuukausittain TM-raportti kuukausittain Henkilöstö Osaava ja motivoitunut henkilöstö Tuetaan aktiivista kehittämistä ja kouluttamista Sisäisen tiedottamisen Koulutuspäivien määrä Kehityskeskustelujen määrä Tiimikokousten määrä Koulutuspäiviä 15 Kehityskeskustelu t syksyllä 2015 Tiimikokoukset 3 x

10 10 kehittäminen kk:ssa Elinvoimapalvelut: Iin elinvoimapalveluista vastaavat toimijat toteuttavat Iin elinkeino-ohjelman tavoitteita. Iissä tavoitellaan kasvun jatkumista, työllisyyden lisäämistä sekä uusiutuvan energian tuotannon lisäämistä ja edelleen tehostuvaa resurssien käyttöä. Kasvu Kuntamarkkinointi Kuntamarkkinointia viedään eteenpäin pääosin aikaisemmin hyväksi todetulla tavalla. Päämarkkinointitapahtumana toteutetaan kunta- ja tonttimarkkinointia huhtikuussa Oulun Rakentajamessuilla. Iin Hyvät Tuulet kuntatiedotetta julkaistaan aikaisemman käytännön mukaan 5 krt vuodessa, tienvarsitaulut ovat edelleen aktiivisessa käytössä mm. ajankohtaisten tapahtumien markkinointiin, www-sivuja kehitetään tarpeen mukaan. Uusiutuvan energian brändiä vahvistetaan edelleen viestinnän avulla. Matkailun ja kulttuurin edistäminen Selvitetään mahdollisuutta saada Iihin yksityinen hotellitason investointi, johon myös mahdollinen KulttuuriKauppilan toisen vaiheen tarve sijoittuisi. Matkailussa ollaan edelleen mukana Oulun Matkailu Oy:n toiminnassa. Työllisyyden lisääminen Iin kunnan työllisyysohjelman toimeenpano yhteistyössä työllistämisen palvelukeskuksen ja muiden toimijoiden kanssa. Käynnistetään IiRekry -pörssin toiminta sekä järjestetään kevättalvella IiRekry-tapahtuma. Tuetaan ja avustetaan yrityksiä rekrytointeihin ja henkilöstön osaamiseen liittyvissä asioissa. Tiivistetään yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston, ELY-keskuksen, yrittäjäjärjestöjen sekä muiden sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden (ml. oppilaitokset) kanssa. Työllisyyden edistämiseen liittyvien ESR- (tai muiden) hankkeiden suunnittelu, hankkeistaminen sekä asiantuntijatuki hankkeiden toimeenpanossa. Hakijoina voi toimia hankkeista riippuen myös muut tahot (Iin kunta, kyläyhdistykset, Oulunkaaren kuntayhtymä jne). Hankkeiden omarahoitusosuuteen varautuvat hankkeiden hakijat. Energia Meneillään olevilla toimenpiteillä lisätään uusiutuvan energian käyttöä sähkön ja lämmön tuotannossa. Käytännössä tämä tarkoittaa uusia tuulivoimainvestointeja maalle ja merelle, bioenergian hyödyntämistä lämmön ja sähkön tuotannossa, energian käytön tehostamista sekä kunnan että yritysten ja kuntalaisten piirissä. TEMin energiatehokkuussopimuksen tavoitteiden saavuttaminen vuoden 2014 aikana. Tänä vuonna aloitettujen aurinkoenergia- ja sähköautopilottien seuraaminen, mittaaminen ja mahdollinen laajentaminen. Aurinkoenergian yhteishankinnan toteuttaminen. Työllistäminen: Iin kunnassa työttömyysprosentti alle Pohjois-Pohjanmaan keskiarvon pitkäaikaistyöttömien aktivointiasteen nostaminen 60%:iin Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien alle 25-vuotiaiden osallistuminen aktivointitoimenpiteisiin 80% Asiakasprosessien kehittäminen kaikilla palvelulinjoilla (Työpajatoiminta, kuntouttava työtoiminta, tukityöllistäminen) kunta työllistää pitkäaikaistyöttömiä, vajaakuntoisia ja nuoria palkkatuella yhteensä 35 henkilötyövuoden verran nuorten kesätyöllistäminen: työllistetään 120 vuonna syntynyttä nuorta kunnan toimipisteisiin ja tuetaan 90 nuoren työllistymistä yrityksiin ja yhdistyksiin työpajan toimitilojen laajennus- ja peruskorjaustyön aloittaminen 2015

11 11 Työvoimapolliittisen avustuksen hakeminen: RaPa-MaTa- Rakennetaan paja - mallinnetaan tapa-hankkeelle Työtä luonnosta Iissä Riskienhallinta on kokoaikaista. Riskin toteutuessa, asia käydään läpi perusteellisesti ja tehdään raportti tapahtuneesta 3. Sitovien tavoitteiden toteutuminen ja arvio loppuvuodelle Elinvoimapalvelut: Kasvu: Tavoitteet pitkälti saavutettu. Kuntaviestinnässä koko kuntakonsernia koskeva viestintäohjeistus toteutettu: tuloksena mm. kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamiskeinojen edistäminen sekä kustannustehokas nettisivu-uudistus. Loppuvuonna käyttöönotetaan sähköinen karttapohjainen tonttipörssi ja jatketaan verkkosivujen kehitysprosessia (mm. käyttäjäkoulutus). Matkailussa valmistellaan yksityisen hotellitason investoinnin selvitystä. Työllisyyden lisääminen: Tavoitteet pitkälti saavutettu. Yrityskierrokset tehty ja aloitettu kaksi suurempaa hanketta, joissa työllistetään yli 30 htv. Loppuvuonna tulossa mm. aktiivista yhteistyötä TE-toimiston, ELY-keskuksen ja Oulunkaaren kuntayhtymän kanssa sekä yrityskysely kasvun edistämiseksi. Energia: Tavoitteet pitkälti saavutettu. Aurinkoenergian yhteishankinnalla toteutettu 9 aurinkovoimalaa. Iin ympäristöohjelman laadinta käynnistynyt. TEMin energiatehokkuussopimuksen tavoite 9 %:n energiansäästöstä vuoteen 2016 mennessä on saavutettu jo vuonna Loppuvuonna käynnistetään selvitys ison aurinkovoimalapuiston rakentamisesta Iihin. Työllistäminen: Iin työttömyysprosentti ylittää Pohjois-Pohjanmaan keskiarvon, työttömyysprosentti Iissä ajalla keskimäärin 19,4% (17,4%-20,4%) ja Pohjois-Pohjanmaalla 15,7% Pitkäaikaistyöttömien ja nuorten aktivointiaste jää huomattavasti alle tavoitteen (60% ja 80%). Pitkäaikaistyöttömien aktivointiaste 30,6%. Pitkäaikaistyöttömien työllistymistä vaikeuttanut yleinen työllisyystilanne, TE-toimiston myöntämän palkkatuen vähentyminen/myöntämisen keskeytyminen ja työkokeiluun liittyvät rajoitteet. Asiakasprosessien kehittämistyö on aloitettu, dokumentointi syksyllä. Työnvaativuuden arvioinnit on tehty keväällä Kunnan työllistämistavoitteet pitkäaikaistyöttömien, vajaakuntoisten ja nuorten palkkatukityöllistämisen osalta eivät toteudu suunnitellusti Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston palkkatukimäärärahojen vähentymisen/maksatuksen keskeyttämisen vuoksi mennessä työllistetty 47 henkilöä, yhteensä 11,7 htv ELY-keskuksen päätös Työtä luonnosta Iissä-koordinaatiohankkeen rahoituksesta ajalle Hyväksytty kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman mukaisesti , josta ESR: n ja valtion rahoitusosuus 80 % Projektipäällikkö on aloittanut työt Päätös Työtä luonnosta Iissä-tukityöllistämiseen liittyvästä rinnakkaishankkeesta Hankkeen kokonaiskustannukset , joista ESR:n ja valtion rahoituksen osuus Työllistämistavoite ei toteudu hankkeessa odotetusti vuoden 2015 osalta, hankepäätöksen myöhäisen ajankohdan vuoksi. Työpajatoiminnan toimitilojen laajennus- ja peruskorjaustyöhön on haettu työvoimapoliittista avustusta TE-toimiston ilmoitus hakemuksen käsittelyn keskeyttämisestä Työpajan toimitilojen laajennus- ja peruskorjaustyö työllistämistoimin ei toteudu työvoimapoliittisen avustuksen turvin. Suunnittelutyö työpajatilojen siirtymisestä Micropolikseen on käynnistetty Nuorten kesätyöllistäminen: työllistetty 113 vuonna syntynyttä nuorta kunnan toimipisteisiin ja tuettu 87 nuoren työllistymistä yrityksiin ja yhdistyksiin. Kuntasetelien maksatus yrityksille ja yhteisöille elokuussa.

12 Valtionavustusta nuorten työpajatoiminnan kehittämiseen myönnetty Vuodelle 2014 myönnetystä valtionavustuksesta siirretty euroa vuoden 2015 taseeseen, käytettäväksi mennessä Tukityöllistymisen tulorahoituksen (TE-toimiston myöntämä palkkatuki) arvioidaan alittuvan :lla. Tukityöllistäminen palkkakustannusten arvioidaan alittuvan : 12 Talousarvioista esitetään poistettavaksi: palkkatukituloja euroa (tulokohta ) 4.Taloudellinen tilanne TP TOT 1-7/2014 TA 2015 TOT 1-7/2015 Käyt tö-% Muutos 14->15 % Yleishallinto ja elinvoimapalvelut Yleishallinto tuotot , kulut , ,5 kate , ,3 Elinvoima tuotot kulut , kate , YHTEENSÄ TUOTOT , KULUT , ,5 KATE , ,6 TP TOT 1-7/2014 TA 2015 TOT 1-7/2015 Käyt tö-% Muutos 14->15 % Hallintopalve lut Asia- tieto- ja talouspalvelut tuotot , ,0 kulut , ,1 kate , ,8 Henkilöstö-p alvelut tuotot , kulut , kate , ,1 Työllistä-min en tuotot , kulut , kate , ,7

13 13 YHTEENSÄ TUOTOT , KULUT , KATE , ,2 HENKILÖSTÖN KEHITYS Lähtötilanne hlömäärä Lisäys/vähennys Vuosi Perustelut Nimike Yleishallinto kunnanjohtaja hallintojohtaja Hallintopalvelut taloussihteeri/controller toimistotiimi Työllistäminen Työllistämisen päällikkö Työpajaohjaaja Yksilövalmentaja Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja Yhteensä SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Sosiaali- ja terveyspalvelut Iin kunta, tuloslaskelma 7/2015

14 14 Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 61,7 % ESH 59,5 % Kunta yht. 61,0 % Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 63,1 % ESH 59,5 % Kunta yht. 61,7 %

15 15 OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT 1. Opetus- ja vahaiskasvatuslautakunnan palvelusuunnitelma: Toiminta käsittää: Opetuspalvelut: Perusopetuslain ja asetuksen mukaisen opetuksen jär jes tä mi sen. Perusopetus turvaa alueellisesti tasapuolisen ja ajanmukaisen opetuksen ja an taa oppilaalle hyvät valmiudet jatko-opintoihin sekä itsensä kehittämiseen. Lukiopalvelut: Tavoitteena on antaa opiskelijalle jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Varhaiskasvatuspalvelut: Palveluja ohjataan sekä valtakunnallisilla että kunnan omilla päätöksillä. Lakeja ovat laki lasten päivähoidosta, laki ja asetus yksityisten palveluiden valvonnasta, lastensuojelulaki, perusopetuslaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. 2. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan sitovat tavoitteet ja perustelutekstit Asiakas Pedagogisesti ja kasvatuksellisesti laadukas kasvatus ja opetus Opetus- ja kasvatusmenetelmien kehittäminen Päättötodistukset Osallistuminen esiopetukseen Kaikki saivat päättötodistuksen Kaikki ikäluokkaan kuuluvat aloittivat esiopetuksen Tehdään syksyllä 2015 Prosessi Toimiva palveluprosessi Arvioinnit Toukok ja jouluk Opetus- ja varhaiskasvatushenkil östön tehtäväkuvien laatiminen/päivittämin en Asiakastyytyväisyyskyselyt Asiakastyytyväisyyskyselyt Tehdään syksyllä 2015 Talous Tasapainoinen ja kustannustehokas talous Jatkuva talouden seuranta ja nopea reagointi Toteumavertailut Tilinpäätös Toteutunut suunnitellusti Henkilöstö

16 16 Osaava henkilöstö Henkilökunnan koulutus Kehityskeskustelut Arvioinnit Asiakastyytyväisyyskyselyt Kehityskeskusteluiden toteuma-% Toukok ja jouluk koulutussuunnitelmien päivitys tehty toukok. Tehdään syksyllä 2015 Vaka 90,2% (kevät) Opetus 74,7% (kevät) 3. Sitovien tavoitteiden toteutuminen ja arvio loppuvuodelle 1) Asiakastyytyväisyyskyselyt toteutetaan syksyn 2015 aikana ja toimintaa kehitetään kyselyn ja oman arvioinnin perusteella 2) Lukuvuoden toinen arviointi tehdään joulukuussa 3) Kehityskeskusteluiden syksyn kierros tehdään elo joulukuun aikana 4) Koulutussuunnitelmat päivitetään arviointien ja kehityskeskusteluiden perusteella 5) Talouskuri jatkuu kuukausittaisella seurannalla ja reagoinnilla 4. Toimenpiteet merkittävien riskien pienentämiseksi 1) Uuden Haminan koulun ja päiväkodin suunnittelu käynnistettiin 2) Koulujen ja päiväkotien uhka-arvioissa esille nousseisiin riskeihin on puututtu/korjattu. Merkittävät häiriöt poistetaan syksyn 2015 aikana 3) Henkilöstön hyvinvointiin kiinnitetään ennaltaehkäisevästi huomiota (tyhy, sairauspoissaolojen seuranta ja epäkohtien korjaaminen) 4) Talouskuria jatketaan 5. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan käyttötalous sitovuustasoilla / tulosalueilla Taloudellinen tilanne TP 2014 Tot 1-7/2014 Opetus- ja vahaiskasvatuspalvelut Op. ja varh. hallinto Tuotot 50 TA 2015 Tot 1-7/2015 Muutos 14 -> 15 Käyttö- % % Kulut , ,1 Kate , ,1 Varhaiskasvatus ja päivähoito Tuotot , ,6 Kulut , ,3 Kate , ,3 Opetuspalvelut Tuotot , ,8 Kulut , ,4 Kate , ,7 Yhteensä Tuotot , ,3 Kulut , ,0

17 17 Kate , ,4 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Koko henkilöstö Lähtötilanne henkilömäärä Lisäys/vähennys Yhteensä Vuosi Nimike Luokanopettaja Lehtori 46, ,5 Erityisopettaja Esiopettaja Kk-ohjaaja *) ,5 LTO 16, ,5 VEO Päivähoitaja 32, ,5 Avustaja/ohjaaja **) 20, ,5 Perhepäivähoitaja **) 31, ,5 Rehtori Alue-esimies Yhteensä *) 2 ohj. jää osa-aikaeläkkeelle **) alue 1 yksi pph:n irtisanoutuminen ja alue 3 yksi pph:n eläkkeelle jäänti TEKNISET PALVELUT 1. Teknisen lautakunnan ja valvontalautakunnan palvelusuunnitelma: Tekninen toimi vastaa kunnan rakentamisesta ja rakennuttamisesta. Maankäytön suunnittelu käsittää kunnan omistamien tonttien välittämisen, metsätilojen hoidon, kunnan vuokralle luovuttamat maa-alueet sekä mittaus- ja kartoitustoiminnan. Kaavoitus kuuluu kunnanhallituksen toimialueeseen. Kunnallistekniikka käsittää asemakaavateiden, liikunta-alueiden, satamien, puistojen ja muiden yleisten alueiden hoidon ja kunnossapidon sekä yksityisteiden avustukset. Valvontalautakunta huolehtii kunnan rakennustarkastuksesta ja valvonnasta. 2. Teknisen lautakunnan ja valvontalautakunnan sitovat tavoitteet ja perustelutekstit Tavoitteet ja tunnusluvut Valtuuston hyväksymät tavoitteet ja mahdolliset kustannusvaikutukset Hallinto ja rakennuttaminen

18 18 Asiakas Hyvä suunnittelu ja Käyttäjiltä saatu rakentaminen palaute yhteistyönä Hyvät ja käytännölliset toimitilat Prosessi Rakentamishankkeiden toteutus aikataulussa Talous Käyttäjät antaneet hyvää suullista palautetta Aikataulutus Aikataulussa pysyminen Rakennushankkei den valmistuminen ajallaan Kokonaistaloudellinen Hyvä suunnittelu ja Budjetissa pysyminen Urakat pysyneet toimitila urakkakilpailutus budjetissa Henkilöstö Rakentamis-, kilpailutus- ja työturvallisuuslainsäädännön huomioon ottaminen Koulutukseen osallistuminen Uuden lainsäädännön hallitseminen Tieturvakoulutu s Tapaturmia ei ole sattunut Maankäytön suunnittelu Asiakas Viihtyisä toiminta- ja rakentamisympäristö Monipuolinen tonttitarjonta Näkyvä tonttimarkkinointi Kuntataajaman yleisilmeen parantaminen Asiakkailta saatu palaute Suunnittelu ja toimenpiteet yleisilmeen parantamiseksi aloitettu Prosessi Keskustaajaman osayleiskaava ja kaavarunko Aktiivinen tonttimarkkinointi Osayleisaava kunnanvaltuuston käsittelyyn Rakentajamessut Luovutettujen tonttien kysyntä Tonttien kysyntä ollut heikko Talous Talousnäkökulma Toimenpiteet Mittarit Toteutuma Talous tasapainossa Jatkuva seuranta ja nopea reagointi Budjetissa pysyminen talouden seuranta kuukausittain Varataan määräraha arkkitehdin palkkaamiseen Henkilöstö Osaaminen ja uudistamien näkökulma Arkkitehtitehtävän vakiinnuttaminen Toimenpiteet Mittarit Toteutuma Perustetaan arkkitehdin vakanssi Vakanssin täyttäminen ja henkilön perehdyttäminen Avustus v. 2015, palkattu määräaikainen

19 19 Iin kunnan strategian mukaisesti kunta panostaa kuntakuvan ja yleisilmeen parantamiseen. Aluearkkitehtitoiminnan päättyessä tavoitteen saavuttaminen edellyttää henkilöresurssia (arkkitehti) aluesuunnitteluun jo maankäyttö- ja rakennuslainkin mukaan. Kunnallistekniikka Asiakas Kaavatiet liikennettä tyydyttävässä kunnossa Viihtyisät yleiset alueet Katujen yleisten alueiden hoito ja kunnossapito Asiakkailta saatu palaute -Kaavateitä kunnostettu. -Asiakaspalaute ollut vähäistä Prosessi Katujen urakointimenettelyn kehittäminen Toimenpiteiden oikea-aikaisuus Katujen kunnossapidon kilpailutus Yleisten alueiden kehittämis- ja hoitosuunnitelma Yleisten alueiden hoito- ja kehittämissuunnitelm a aloitettu Talous Talousarviossa pysyminen Jatkuva seuranta ja nopea reagointi Tuotteistaminen Varataan määräraha ympäristönhoitajan tehtävään Säännöllinen talouden seuranta Henkilöstö Perustetaan ympäristönhoitajan vakanssi Valvonta Asiakas Terveelliset ja turvalliset rakennukset Prosessi Täytetään ympäristönhoitajan vakanssi sekä perehdyttäminen Perustettu ja täytetty, perehdyttäminen meneillään Neuvonta, ohjaus ja Asiakaspalaute Energiatehokas valvonta rakennus Aloituskokoukset, Seuranta ohjaus, tarkastukset 3xvuodessa Laatusuunnitelman toteuttaminen Talous Menojen kattaminen pääosin lupamaksuilla Asiakaskysely Taloudellinen tot. Seuranta Taksojen tarkastus Talousarvion vuosittain toteutuman seuranta Säännöllinen talouden seuranta, taksojen tarkistaminen ta:n yhteydessä

20 20 Henkilöstö Ammattitaidon ylläpito Jatkuva koulutus Uuden lainsäädännön ja määräysten hallitseminen Sähköinen asiointi Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet Vaikuttavuustavoitteet Hallinto ja rakennuttaminen Uuden hoiva- ja palvelurakennuksen valmistuminen kahdessa vaiheessa, ensimmäinen vaihe syyskuussa 2015 ja toinen vaihe helmikuussa Haminan koulun peruskorjauksen suunnitelmien valmistuminen. Maankäytön suunnittelu Aluearkkitehtitoiminnan jatkaminen, ja arkkitehtitoiminnan vakinaistaminen. Keskustaajaman osayleiskaavan saaminen kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittelyyn. Keskustan asemakaavamuutoksen saaminen ehdotusvaiheeseen. Kunnallistekniikka Ympäristönhoitajan vakanssin perustaminen. Taajamaympäristön luonnontilaisten puistojen parantaminen. Liikuntapaikkojen hoidon tason säilyttäminen. Leikkikenttien tason parantaminen niiden käyttömäärän mukaisessa järjestyksessä. Tuotantotavoitteet Talousarvioon vaikuttavat toiminnalliset muutokset: Hallinto ja rakennuttaminen Kilpailuttaminen pienissä investoinneissa ostopalveluna. Maankäytön suunnittelu Aluearkkitehtitoiminnan jatkaminen ja vakinaistaminen. Kunnallistekniikka Yleisten alueiden hoito ja kehittämissuunnitelman laatiminen. Liikuntapaikkojen hoidossa ammattimiehen vakanssin vakinaistaminen. Taajaman ympäristön raivaus- ja hoitotyöt. Ympäristönhoitajan vakanssin perustaminen ja täyttäminen. Valvonta Toimintamenojen kattaminen pääosin tuloilla. HENKILÖSTÖN KEHITYS Lähtötilanne henkilömäärä Lisäys/vähennys Vuosi Nimike Teknisten palveluiden hallinto ja rakennuttaminen Perustelut muutoksell e

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, kustannusvaikutukset ja perustelutekstit

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, kustannusvaikutukset ja perustelutekstit Ii-instituutti-liikelaitoksen 25 03.09.2015 johtokunta Väliraportti tammikuu-heinäkuu 2015 talousarvion toteutuminen 1886/02.05/2014 Instituu 03.09.2015 25 Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, kustannusvaikutukset

Lisätiedot

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen Ii- instituutti liikelaitos Johtokunta 4.11.2014, liite 1. Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan toimintasuunnitelma: Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Julkaistu 22.6.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Julkaistu 27.7.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Julkaistu 25.11.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Julkaistu 19.8.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Julkaistu 18.6.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 tpjk 28.9.2017 Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI 1 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI 30.4.2008 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALVELUALUE/TULOSALUE: TEKNISET PALVELUT PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Julkaistu 21.11.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 ltjk 5.10.2016 Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-8 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-8 / 2017 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-8 / 217 Kirjanpitotilanne 2.9.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA- korjattu TA) tammi-elokuun toteutuman perusteella 5-5 -1-15 -2-25 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-5 / 217 Kirjanpitotilanne 2.6.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) tammi-toukokuun toteutuman perusteella 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Vs. liikelaitoksen johtaja Päivi Takkinen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Kiinteistöpalvelujen palvelusopimusten arvo on yht. 33 083 062 euroa. Uusina asiakaskohteina

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Strategia Koululautakunta

Strategia Koululautakunta Strategia 2016 2020 Koululautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Strategia Koululautakunta

Strategia Koululautakunta Strategia 2016 2020 Koululautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016 Oheismateriaali nro 1 Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1 Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54635 54664 54652 54633 54572

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-4/2016

Osavuosikatsaus 1-4/2016 Osavuosikatsaus 1-4/ Liikelaitos Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Kiinteistöpalvelujen palvelusopimusten arvo on yht. 33 083 062 euroa.

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 13 kuukaudelta v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54614 54685

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 30.8.2016 1 Verotulot 2012-2016 Vuoden alusta 2 Tuloslaskelma 7/2016 VUODEN ALUSTA VUOSI 2015 VUOSI 2016 1 000 2015 % ero 15/16 2016 % ero Toteuma Toteuma Budjetti

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI 1 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI 30.8.2008 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA ARVIOINTI RAPORTOINTI : Tekniset palvelut PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit I) 30.4. II) 30.8. III)

Lisätiedot

Hall 8/ Liite nro 3

Hall 8/ Liite nro 3 Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Absoluuttinen väkilukumäärän kehitys - 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5-5 -15-25 -35-45 -55-65 -75-85 -29-32 toukok.

Lisätiedot

TP INFO. Mauri Gardin

TP INFO. Mauri Gardin TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000 TA 2015 POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA 8/2014 8/2015 1 000 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 Asunnot % % % % % %

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot