Iin kunnan väliraportti Julkaistu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Iin kunnan väliraportti 31.7.2015. Julkaistu 9.9.2015"

Transkriptio

1 Iin kunnan väliraportti Julkaistu

2 2 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7 % 75,0 % 83,3 % 91,7 % 100,0 % Iin kunnan väliraportointi Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion :ssä 93. Talousarviossa on hyväksytty kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Valtuusto päättää taloudesta ja kunnanhallituksen tehtävänä on järjestää talouden hoito. Iin kunnanhallitus vastaa kunnan talouden hoidosta ja seurannasta. Toimielimillä ja johtavilla viranhaltijoilla sekä kaikilla esimiehillä on vastuu johtamansa toiminnan osalta taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimielimet seuraavat kunnanvaltuuston asettamien sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista säännöllisesti vuoden aikana. Väliraportoinnin yhteydessä toimielimet raportoivat kunnanhallitukselle ja valtuustolle sitovien tavoitteiden toteutumisesta ja määrärahojen riittävyydestä loppuvuodelle. Kunnanhallitus arvio väliraportoinnin perusteella kunnan taloustilanteen ja päättää toimenpiteistä talousarvion tavoitteisiin pääsemiseksi. Heinäkuun toteutumaprosentti tasaisella vauhdilla on 58,3 %. Iin kunnan ennuste tunnusluvuista ja tuloslaskelmasta Tunnusluvut Iin kunta TA TOT Ennuste / Asukasluku vuoden lopussa Vuosikate/asukas Toimintatulot/toimintamenot, % 12,17 12,42 13,47 12,07 10,04 10,72 Nettoinvestoinnit, /asukas Investointien tulorahoitus-% 33,31 90,43 139,27 29,16 30,13 51,22 Lainakanta, /asukas Lainanhoitokate 0,67 0,95 1,04 0,45 0,65 0,84 Suhteellinen velkaantuneisuus 60,32 56,26 51,69 48,53 87,76 48,82 Työttömyysaste 16,50 % 18,50 % 20,40 % 20,40 % Vuosikate/asukas arvioidaan olevan vuoden lopussa suunnilleen samalla tasolla kuin edellisenä vuonna ja noin sataa euroa parempi kuin talousarvion perusteella laskettuna. Arvioitu ennuste perustuu toimintakulujen heinäkuun lopun toteuman perusteella tehtyyn arvioon loppuvuoden kehityksestä. Asukasluku oli kasvanut edellisestä vuodesta alkuvuoden aikana neljällä henkilöllä. Loppuvuoden asukasluvun kasvun ennuste perustuu edellisten vuosien loppuvuoden kehitykseen. Ennusteen perusteella tänä vuonna toteutuneista investoinneista joudutaan rahoittamaan noin 30 % lainarahoituksella. Näin ollen lainakanta asukasta kohden nousee edellisestä vuodesta. Talousarvioon on budjetoitu nostettavaksi uutta lainaa 8,4 miljoonaa euroa, josta elokuun aikana on tehty päätös nostaa talousarviolainaa 5,0 miljoonaa euroa. Lainoja lyhennetään vuoden aikana yhteensä noin 4,4 miljoonaa euroa.

3 Jos kaikki budjetoidut investoinnit toteutetaan vuoden aikana, nousevat nettoinvestoinnit asukasta kohden noin 700 euroon. Koska vuosikatteen odotetaan nousevan budjetoidusta, ei todennäköisesti loppuvuoden aikana tarvitse nostaa koko budjetoitua pitkäaikaista lainaa. Lainanhoitokate on yli yhden, joka tarkoittaa tyydyttävää lainanhoitokykyä. 3 Iin kunta TP 2014 TA 2015 *) Tot 1-7/2015 Ennuste 2015 t t t % t Toimintatuotot , Valm. omak ,0 9 Toimintamenot , Toimintakate , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustulot ja -menot ,7-311 Vuosikate , Poistot , Tulos ,2 995 Varausten m ,3 66 Tilikauden yli-/alijäämä , *)sisältää lisämäärärahat Loppuvuoden ennuste on laskettu heinäkuun lopun tilanteen mukaan, johon menoihin on lisätty arvioitu sosiaali- ja terveyspalveluiden ylitys ja muut tiedossa olevat kertaluontoiset menot. Iin kunnan tuloslaskelman toteuma 7/2015

4 Tuottoja kertyi heinäkuun loppuun mennessä 51,7 % budjetoidusta Maksutuotoissa ovat suurimpana eränä perhepäivähoidon hoitomaksut joita on kertynyt 51,5 % budjetoidusta eli 275 t. Opinto- ja kurssimaksuja on kertynyt 83 t joka on 18,6 % budjetoidusta. Rakennusvalvontamaksuja on budjetoitu 120 t ja toteuma on 60 t, joka 49,1 % budjetoidusta. Tuet ja avustukset sisältävät työllistämistuet joita on budjetoitu kertyvän 420 t. Heinäkuun loppuun mennessä työllistämistukea on tilitetty 93,6 t, joka on 22,3 % budjetoidusta. 4 Kustannusten toteuma on verrattuna edellisen vuoden heinäkuun tilanteeseen 624 t enemmän. Muut toimintakulut ovat nousseet edellisen vuoden heinäkuusta 428 t. Muihin toimintakuluihin on tullut lisäyksenä opetus ja varhaiskasvatus palveluihin uuden koulun ja koulun laitteiden vuokrakulut joihin on budjetoitu 570 t ja käytetty 345 t (toteumaprosentti 60,5 %). Palvelujen ostoissa suurimpana eränä maksetaan Oulunkaaren kuntayhtymälle sopimuksen mukaiset ennakkoerät kuukausittain. Henkilöstökulut ovat laskeneet edellisestä vuodesta 3 %. Heinäkuun lopun toteumaprosentti oli 54,0 %, jossa on alitusta tämän hetken tasaisen vauhdin (58,3 %) toteutumaan n euroa. Loma-ajan palkat maksetaan tasetililtä, joten syksyllä henkilöstökuluja kertyy enemmän suhteessa kesäaikaan. Verotuloja ja valtionosuuksia on kertynyt alkuvuoden aikana yhteensä 0,2 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna. Verrattaessa vuoden 2013 ja 2014 heinäkuun lopun tilannetta oli silloin kertynyt valtionosuuksia ja verotuloja1,3 milj. euroa enemmän kuin vuonna Poistoja on kertynyt tänä vuonna 19 t enemmän kuin samana aikana viime vuonna. Tilikauden ylijäämä on tämän vuoden heinäkuun lopussa 1,0 miljoonaa euroa huonompi kuin viime vuoden saman ajan kohdan tilanteessa. Verotulojen toteutuminen

5 5 Rahoitustoiminta Vuoden 2015 alkuvuoden aikana ei ole nostettu pitkäaikaista lainaa. Syyskuussa nostetaan 5,0 miljoonaa euroa. Yleishallinto ja hallintopalvelut 1. Palvelusuunnitelma

6 Yleishallinto: vaalit, kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, kuntayhteistyö, verotus, tarkastuslautakunta, maaseutuviranomaistehtävät, lähineuvostot ja maankäytön suunnittelu (yleisja asemakaavoitus) Elinvoimapalvelut: Micropoliksen sopimus, Oulun Seudun Leader- ja hankerahoitus Asia-, tieto- ja talouspalvelut: neuvonta- ja monistus sekä yhteis- ja etäpalvelupisteen palvelut, tietohuolto- ja talouspalvelut, hankinnat ja logistiikka Henkilöstöpalvelut: henkilöstöpalvelut, työkykyä ylläpitävä toiminta, työterveyshuolto, yhteistoiminta ja työsuojelu Työllistäminen: palkkatuki, työkokeilu ja kuntouttava työtoiminta, työpajatoiminta, nuorten kesätyöllistäminen, yhteisöjen ja yritysten tukeminen työttömien työllistämisessä 6 2. Sitovat tavoitteet: Yleishallinto Asiakas Iin kunnan Asiakaspalaute viestintäsuunnitelman Asiakaskyselyä käyttöönotto ei ole vielä tehty Oikea-aikainen ja aktiivinen tiedottaminen Palvelun laatu ja asiakastyytyväisyys Prosessi Joustavat ja tehokkaasti toimivat prosessit Henkilöstön palvelu- ja osaamistason ylläpitäminen Asiakaskyselyn tulokset Tehtäväkuvausten Tehtäväkuvaukset päivittäminen päivitetty 100 % Toteutunut suunnitelman mukaisesti Talous Kustannustehokkuus Aktiivinen talouden seuranta Talousraportit kerran kuukaudessa Toteutunut suunnitelman mukaisesti Henkilöstö Osaava ja motivoitunut henkilöstö Tavoitteelliset työ- ja kehityskeskustelut Keskustelujen lukumäärä/vuosi Elinvoimapalvelut Asiakas Nopea, asiantunteva ja ajan tasalla oleva palvelu Sisäisen tiedottamisen kehittäminen Tiimikokousten lkm/vuosi Kehityskeskustelu t käyty koko organisaatiossa 3/2015 Asiakaspalvelun laatu ja Asiakaskyselyt Seuranta sujuvuus Nettisivujen kävijämäärät aloitettu

7 7 ja asiakaspalaute Prosessi Laadun, tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen Toimenpiteiden suoritusta parannetaan Hankkeita käynnistynyt Talous Kustannustehokkuus Suunnitelmallinen taloudenhoito, jatkuva seuranta ja nopea reagointi Talousraportit kerran kuussa Omarahoitusosuude t allokoituneet hyvin. Budjetti ylitetty johtuen hankkeiden siirtymäkaudesta. Henkilöstö Osaava ja motivoitunut henkilöstö Asia-, tieto- ja talouspalvelut Asiakas Nopea, asiantunteva ja ajan tasalla oleva palvelu Kehityskeskustelut, tiimikokoukset, työnohjaus ja henkilökohtaiset keskustelut; Kehityskeskustelut käyty tiimikokousten lkm/vuosi; Avoin ja positiivinen ilmapiiri, Sairauspoissaolojen määrä Sähköisen asioinnin Asiakaskyselyt kehittäminen Sähköisen asiahallinnon ja tiedonohjausjärjestelmän kehittäminen Nettisivujen asiakaspalaute Täydennyskoulutuksia 5 kpl osaamisen ylläpitämiseksi. Kehityskeskustelut ja tiimikokoukset ok. Hyvä ilmapiiri. Työhyvinvointivastaava valittu. Kysely tehdään syksyn 2015 aikana Kunnan uudet nettisivut otettu käyttöön 8/2015 Prosessi Etäpalveluprosessien käyttöönotto Prosessikuvausten laatiminen Prosessikuvausten valmiusaste Prosessikuvausten laatiminen kesken Talous Suunnitelmallinen Vuosikate /as 199 /as taloudenhoito Lainaa /as 3040 /as Kunnan pitkäaikaisen kehittämisen mahdollistava talous Talouden raportointiohjelmien tehokas hyödyntäminen

8 Henkilöstö Osaava ja motivoitunut henkilöstö Tavoitteelliset työ ja kehityskeskustelut Tiimikokoukset Henkilöstön koulutus Keskustelujen lkm/vuosi Tiimikokousten lkm/vuosi Koulutuspäivät/vuosi 2/2015 3/2015 Koulutuspäivien lukumäärä saadaan tilinpäätöksen yhteydessä julkaistusta henkilöstöraportist a 8 Henkilöstöpalvelut Asiakas Hyvä asiakaspalvelu Asiakaspalvelun laatuun ja sujuvuuteen panostaminen Asiakaspalautteet Palautekysely syksyn 2015 aikana Prosessi Henkilöstöhallinnon päätösprosessien laadun parantaminen Prosessikuvaukset Ulkopuolisen rekrytointipalvelun hankinta Oikaisuvaatimusten/hallintovalit usten lkm/vuosi 0/2015 Talousnäkökulma Tehtävien vaativuuden mukainen palkka Tehtävien vaativuuden arviointiprosessin suorittaminen TVA valmiina toukokuussa 2015 Valmistuu syksyn 2015 aikana Henkilöstö Hyvinvoiva henkilöstö Avoimen ja myönteisen Henkilöstön palaute työyhteisöilmapiirin kehityskeskusteluissa ylläpitäminen Osaamisen kehittäminen Henkilöstöhallinnon, työterveyshuollon ja työsuojelun yhteistyön kehittäminen Työllistäminen Asiakas Pitkäaikaistyöttömien ja nuorten aktivointiasteen nostaminen Toimiva henkilöstön koulutussuunnitelma Toimivan sijaisjärjestelmän kehittäminen Yhteiset tapaamiset 2x vuodessa Sairauspoissaolojen määrä Asiakaspalautteet Kehityskeskustelu t käyty alkuvuodesta 2015 Kuntouttava työtoiminta Työttömyysaste tyött.aste 19,4% Työkokeilut Pitkäaikaistyöttömien Aktivointiaste Palkkatukityöllistäminen aktivointiaste 30,6 %

9 9 Työpajatoiminnan laajennus ja peruskorjaus-hankkeen käynnistyminen Kuntalisät Työvoimapoliittisen avustuksen hakeminen Palkkatukityöllistäminen Henkilömäärä/toimenpide Henkilötyövuosi/palkkatuettu työllistäminen Työmarkkinatuen kuntaosuus Rakennushankkeen eteneminen kuty,76 tyko 15 henk.palkkatuki. 11,7 htv/: 47 henk. tm- kuntaos , ylitys TYPO-avustush akemus ELY-keskukselle, käsittely keskeytetty 5/2015 Suunnittelutyö käynnistetty työpajatoiminnan siirtämisestä Iin Micropoliksen tiloihin Prosessi Asiakas-/valmennuspro sessien vaikuttavuus Asiakasprosessien sisällön kehittäminen Prosessikuvaukset Sijoittuminen prosessin (kuntouttava työtoiminta, työkokeilu) jälkeen Asiakaspalaute Startti parempaan elämään juurruttamishanke edennyt, Asiakasprosessien kuvaus syksyllä 2015 Sijoittumisen seuranta 1 x vuosi Asiakaspalautteen koonti x 1 kuntouttavan työtoiminnan asiakaspalautteen koonti oppilastyönä: asiakaspalautteen keräys 8-9/2015 Talous Kustannustehokkuus Jatkuva seuranta ja nopea reagointi Talousraportit kerran kuussa Työmarkkinatuen kuntaosuus TA-seuranta kuukausittain TM-raportti kuukausittain Henkilöstö Osaava ja motivoitunut henkilöstö Tuetaan aktiivista kehittämistä ja kouluttamista Sisäisen tiedottamisen Koulutuspäivien määrä Kehityskeskustelujen määrä Tiimikokousten määrä Koulutuspäiviä 15 Kehityskeskustelu t syksyllä 2015 Tiimikokoukset 3 x

10 10 kehittäminen kk:ssa Elinvoimapalvelut: Iin elinvoimapalveluista vastaavat toimijat toteuttavat Iin elinkeino-ohjelman tavoitteita. Iissä tavoitellaan kasvun jatkumista, työllisyyden lisäämistä sekä uusiutuvan energian tuotannon lisäämistä ja edelleen tehostuvaa resurssien käyttöä. Kasvu Kuntamarkkinointi Kuntamarkkinointia viedään eteenpäin pääosin aikaisemmin hyväksi todetulla tavalla. Päämarkkinointitapahtumana toteutetaan kunta- ja tonttimarkkinointia huhtikuussa Oulun Rakentajamessuilla. Iin Hyvät Tuulet kuntatiedotetta julkaistaan aikaisemman käytännön mukaan 5 krt vuodessa, tienvarsitaulut ovat edelleen aktiivisessa käytössä mm. ajankohtaisten tapahtumien markkinointiin, www-sivuja kehitetään tarpeen mukaan. Uusiutuvan energian brändiä vahvistetaan edelleen viestinnän avulla. Matkailun ja kulttuurin edistäminen Selvitetään mahdollisuutta saada Iihin yksityinen hotellitason investointi, johon myös mahdollinen KulttuuriKauppilan toisen vaiheen tarve sijoittuisi. Matkailussa ollaan edelleen mukana Oulun Matkailu Oy:n toiminnassa. Työllisyyden lisääminen Iin kunnan työllisyysohjelman toimeenpano yhteistyössä työllistämisen palvelukeskuksen ja muiden toimijoiden kanssa. Käynnistetään IiRekry -pörssin toiminta sekä järjestetään kevättalvella IiRekry-tapahtuma. Tuetaan ja avustetaan yrityksiä rekrytointeihin ja henkilöstön osaamiseen liittyvissä asioissa. Tiivistetään yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston, ELY-keskuksen, yrittäjäjärjestöjen sekä muiden sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden (ml. oppilaitokset) kanssa. Työllisyyden edistämiseen liittyvien ESR- (tai muiden) hankkeiden suunnittelu, hankkeistaminen sekä asiantuntijatuki hankkeiden toimeenpanossa. Hakijoina voi toimia hankkeista riippuen myös muut tahot (Iin kunta, kyläyhdistykset, Oulunkaaren kuntayhtymä jne). Hankkeiden omarahoitusosuuteen varautuvat hankkeiden hakijat. Energia Meneillään olevilla toimenpiteillä lisätään uusiutuvan energian käyttöä sähkön ja lämmön tuotannossa. Käytännössä tämä tarkoittaa uusia tuulivoimainvestointeja maalle ja merelle, bioenergian hyödyntämistä lämmön ja sähkön tuotannossa, energian käytön tehostamista sekä kunnan että yritysten ja kuntalaisten piirissä. TEMin energiatehokkuussopimuksen tavoitteiden saavuttaminen vuoden 2014 aikana. Tänä vuonna aloitettujen aurinkoenergia- ja sähköautopilottien seuraaminen, mittaaminen ja mahdollinen laajentaminen. Aurinkoenergian yhteishankinnan toteuttaminen. Työllistäminen: Iin kunnassa työttömyysprosentti alle Pohjois-Pohjanmaan keskiarvon pitkäaikaistyöttömien aktivointiasteen nostaminen 60%:iin Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien alle 25-vuotiaiden osallistuminen aktivointitoimenpiteisiin 80% Asiakasprosessien kehittäminen kaikilla palvelulinjoilla (Työpajatoiminta, kuntouttava työtoiminta, tukityöllistäminen) kunta työllistää pitkäaikaistyöttömiä, vajaakuntoisia ja nuoria palkkatuella yhteensä 35 henkilötyövuoden verran nuorten kesätyöllistäminen: työllistetään 120 vuonna syntynyttä nuorta kunnan toimipisteisiin ja tuetaan 90 nuoren työllistymistä yrityksiin ja yhdistyksiin työpajan toimitilojen laajennus- ja peruskorjaustyön aloittaminen 2015

11 11 Työvoimapolliittisen avustuksen hakeminen: RaPa-MaTa- Rakennetaan paja - mallinnetaan tapa-hankkeelle Työtä luonnosta Iissä Riskienhallinta on kokoaikaista. Riskin toteutuessa, asia käydään läpi perusteellisesti ja tehdään raportti tapahtuneesta 3. Sitovien tavoitteiden toteutuminen ja arvio loppuvuodelle Elinvoimapalvelut: Kasvu: Tavoitteet pitkälti saavutettu. Kuntaviestinnässä koko kuntakonsernia koskeva viestintäohjeistus toteutettu: tuloksena mm. kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamiskeinojen edistäminen sekä kustannustehokas nettisivu-uudistus. Loppuvuonna käyttöönotetaan sähköinen karttapohjainen tonttipörssi ja jatketaan verkkosivujen kehitysprosessia (mm. käyttäjäkoulutus). Matkailussa valmistellaan yksityisen hotellitason investoinnin selvitystä. Työllisyyden lisääminen: Tavoitteet pitkälti saavutettu. Yrityskierrokset tehty ja aloitettu kaksi suurempaa hanketta, joissa työllistetään yli 30 htv. Loppuvuonna tulossa mm. aktiivista yhteistyötä TE-toimiston, ELY-keskuksen ja Oulunkaaren kuntayhtymän kanssa sekä yrityskysely kasvun edistämiseksi. Energia: Tavoitteet pitkälti saavutettu. Aurinkoenergian yhteishankinnalla toteutettu 9 aurinkovoimalaa. Iin ympäristöohjelman laadinta käynnistynyt. TEMin energiatehokkuussopimuksen tavoite 9 %:n energiansäästöstä vuoteen 2016 mennessä on saavutettu jo vuonna Loppuvuonna käynnistetään selvitys ison aurinkovoimalapuiston rakentamisesta Iihin. Työllistäminen: Iin työttömyysprosentti ylittää Pohjois-Pohjanmaan keskiarvon, työttömyysprosentti Iissä ajalla keskimäärin 19,4% (17,4%-20,4%) ja Pohjois-Pohjanmaalla 15,7% Pitkäaikaistyöttömien ja nuorten aktivointiaste jää huomattavasti alle tavoitteen (60% ja 80%). Pitkäaikaistyöttömien aktivointiaste 30,6%. Pitkäaikaistyöttömien työllistymistä vaikeuttanut yleinen työllisyystilanne, TE-toimiston myöntämän palkkatuen vähentyminen/myöntämisen keskeytyminen ja työkokeiluun liittyvät rajoitteet. Asiakasprosessien kehittämistyö on aloitettu, dokumentointi syksyllä. Työnvaativuuden arvioinnit on tehty keväällä Kunnan työllistämistavoitteet pitkäaikaistyöttömien, vajaakuntoisten ja nuorten palkkatukityöllistämisen osalta eivät toteudu suunnitellusti Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston palkkatukimäärärahojen vähentymisen/maksatuksen keskeyttämisen vuoksi mennessä työllistetty 47 henkilöä, yhteensä 11,7 htv ELY-keskuksen päätös Työtä luonnosta Iissä-koordinaatiohankkeen rahoituksesta ajalle Hyväksytty kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman mukaisesti , josta ESR: n ja valtion rahoitusosuus 80 % Projektipäällikkö on aloittanut työt Päätös Työtä luonnosta Iissä-tukityöllistämiseen liittyvästä rinnakkaishankkeesta Hankkeen kokonaiskustannukset , joista ESR:n ja valtion rahoituksen osuus Työllistämistavoite ei toteudu hankkeessa odotetusti vuoden 2015 osalta, hankepäätöksen myöhäisen ajankohdan vuoksi. Työpajatoiminnan toimitilojen laajennus- ja peruskorjaustyöhön on haettu työvoimapoliittista avustusta TE-toimiston ilmoitus hakemuksen käsittelyn keskeyttämisestä Työpajan toimitilojen laajennus- ja peruskorjaustyö työllistämistoimin ei toteudu työvoimapoliittisen avustuksen turvin. Suunnittelutyö työpajatilojen siirtymisestä Micropolikseen on käynnistetty Nuorten kesätyöllistäminen: työllistetty 113 vuonna syntynyttä nuorta kunnan toimipisteisiin ja tuettu 87 nuoren työllistymistä yrityksiin ja yhdistyksiin. Kuntasetelien maksatus yrityksille ja yhteisöille elokuussa.

12 Valtionavustusta nuorten työpajatoiminnan kehittämiseen myönnetty Vuodelle 2014 myönnetystä valtionavustuksesta siirretty euroa vuoden 2015 taseeseen, käytettäväksi mennessä Tukityöllistymisen tulorahoituksen (TE-toimiston myöntämä palkkatuki) arvioidaan alittuvan :lla. Tukityöllistäminen palkkakustannusten arvioidaan alittuvan : 12 Talousarvioista esitetään poistettavaksi: palkkatukituloja euroa (tulokohta ) 4.Taloudellinen tilanne TP TOT 1-7/2014 TA 2015 TOT 1-7/2015 Käyt tö-% Muutos 14->15 % Yleishallinto ja elinvoimapalvelut Yleishallinto tuotot , kulut , ,5 kate , ,3 Elinvoima tuotot kulut , kate , YHTEENSÄ TUOTOT , KULUT , ,5 KATE , ,6 TP TOT 1-7/2014 TA 2015 TOT 1-7/2015 Käyt tö-% Muutos 14->15 % Hallintopalve lut Asia- tieto- ja talouspalvelut tuotot , ,0 kulut , ,1 kate , ,8 Henkilöstö-p alvelut tuotot , kulut , kate , ,1 Työllistä-min en tuotot , kulut , kate , ,7

13 13 YHTEENSÄ TUOTOT , KULUT , KATE , ,2 HENKILÖSTÖN KEHITYS Lähtötilanne hlömäärä Lisäys/vähennys Vuosi Perustelut Nimike Yleishallinto kunnanjohtaja hallintojohtaja Hallintopalvelut taloussihteeri/controller toimistotiimi Työllistäminen Työllistämisen päällikkö Työpajaohjaaja Yksilövalmentaja Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja Yhteensä SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Sosiaali- ja terveyspalvelut Iin kunta, tuloslaskelma 7/2015

14 14 Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 61,7 % ESH 59,5 % Kunta yht. 61,0 % Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 63,1 % ESH 59,5 % Kunta yht. 61,7 %

15 15 OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT 1. Opetus- ja vahaiskasvatuslautakunnan palvelusuunnitelma: Toiminta käsittää: Opetuspalvelut: Perusopetuslain ja asetuksen mukaisen opetuksen jär jes tä mi sen. Perusopetus turvaa alueellisesti tasapuolisen ja ajanmukaisen opetuksen ja an taa oppilaalle hyvät valmiudet jatko-opintoihin sekä itsensä kehittämiseen. Lukiopalvelut: Tavoitteena on antaa opiskelijalle jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Varhaiskasvatuspalvelut: Palveluja ohjataan sekä valtakunnallisilla että kunnan omilla päätöksillä. Lakeja ovat laki lasten päivähoidosta, laki ja asetus yksityisten palveluiden valvonnasta, lastensuojelulaki, perusopetuslaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. 2. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan sitovat tavoitteet ja perustelutekstit Asiakas Pedagogisesti ja kasvatuksellisesti laadukas kasvatus ja opetus Opetus- ja kasvatusmenetelmien kehittäminen Päättötodistukset Osallistuminen esiopetukseen Kaikki saivat päättötodistuksen Kaikki ikäluokkaan kuuluvat aloittivat esiopetuksen Tehdään syksyllä 2015 Prosessi Toimiva palveluprosessi Arvioinnit Toukok ja jouluk Opetus- ja varhaiskasvatushenkil östön tehtäväkuvien laatiminen/päivittämin en Asiakastyytyväisyyskyselyt Asiakastyytyväisyyskyselyt Tehdään syksyllä 2015 Talous Tasapainoinen ja kustannustehokas talous Jatkuva talouden seuranta ja nopea reagointi Toteumavertailut Tilinpäätös Toteutunut suunnitellusti Henkilöstö

16 16 Osaava henkilöstö Henkilökunnan koulutus Kehityskeskustelut Arvioinnit Asiakastyytyväisyyskyselyt Kehityskeskusteluiden toteuma-% Toukok ja jouluk koulutussuunnitelmien päivitys tehty toukok. Tehdään syksyllä 2015 Vaka 90,2% (kevät) Opetus 74,7% (kevät) 3. Sitovien tavoitteiden toteutuminen ja arvio loppuvuodelle 1) Asiakastyytyväisyyskyselyt toteutetaan syksyn 2015 aikana ja toimintaa kehitetään kyselyn ja oman arvioinnin perusteella 2) Lukuvuoden toinen arviointi tehdään joulukuussa 3) Kehityskeskusteluiden syksyn kierros tehdään elo joulukuun aikana 4) Koulutussuunnitelmat päivitetään arviointien ja kehityskeskusteluiden perusteella 5) Talouskuri jatkuu kuukausittaisella seurannalla ja reagoinnilla 4. Toimenpiteet merkittävien riskien pienentämiseksi 1) Uuden Haminan koulun ja päiväkodin suunnittelu käynnistettiin 2) Koulujen ja päiväkotien uhka-arvioissa esille nousseisiin riskeihin on puututtu/korjattu. Merkittävät häiriöt poistetaan syksyn 2015 aikana 3) Henkilöstön hyvinvointiin kiinnitetään ennaltaehkäisevästi huomiota (tyhy, sairauspoissaolojen seuranta ja epäkohtien korjaaminen) 4) Talouskuria jatketaan 5. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan käyttötalous sitovuustasoilla / tulosalueilla Taloudellinen tilanne TP 2014 Tot 1-7/2014 Opetus- ja vahaiskasvatuspalvelut Op. ja varh. hallinto Tuotot 50 TA 2015 Tot 1-7/2015 Muutos 14 -> 15 Käyttö- % % Kulut , ,1 Kate , ,1 Varhaiskasvatus ja päivähoito Tuotot , ,6 Kulut , ,3 Kate , ,3 Opetuspalvelut Tuotot , ,8 Kulut , ,4 Kate , ,7 Yhteensä Tuotot , ,3 Kulut , ,0

17 17 Kate , ,4 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Koko henkilöstö Lähtötilanne henkilömäärä Lisäys/vähennys Yhteensä Vuosi Nimike Luokanopettaja Lehtori 46, ,5 Erityisopettaja Esiopettaja Kk-ohjaaja *) ,5 LTO 16, ,5 VEO Päivähoitaja 32, ,5 Avustaja/ohjaaja **) 20, ,5 Perhepäivähoitaja **) 31, ,5 Rehtori Alue-esimies Yhteensä *) 2 ohj. jää osa-aikaeläkkeelle **) alue 1 yksi pph:n irtisanoutuminen ja alue 3 yksi pph:n eläkkeelle jäänti TEKNISET PALVELUT 1. Teknisen lautakunnan ja valvontalautakunnan palvelusuunnitelma: Tekninen toimi vastaa kunnan rakentamisesta ja rakennuttamisesta. Maankäytön suunnittelu käsittää kunnan omistamien tonttien välittämisen, metsätilojen hoidon, kunnan vuokralle luovuttamat maa-alueet sekä mittaus- ja kartoitustoiminnan. Kaavoitus kuuluu kunnanhallituksen toimialueeseen. Kunnallistekniikka käsittää asemakaavateiden, liikunta-alueiden, satamien, puistojen ja muiden yleisten alueiden hoidon ja kunnossapidon sekä yksityisteiden avustukset. Valvontalautakunta huolehtii kunnan rakennustarkastuksesta ja valvonnasta. 2. Teknisen lautakunnan ja valvontalautakunnan sitovat tavoitteet ja perustelutekstit Tavoitteet ja tunnusluvut Valtuuston hyväksymät tavoitteet ja mahdolliset kustannusvaikutukset Hallinto ja rakennuttaminen

18 18 Asiakas Hyvä suunnittelu ja Käyttäjiltä saatu rakentaminen palaute yhteistyönä Hyvät ja käytännölliset toimitilat Prosessi Rakentamishankkeiden toteutus aikataulussa Talous Käyttäjät antaneet hyvää suullista palautetta Aikataulutus Aikataulussa pysyminen Rakennushankkei den valmistuminen ajallaan Kokonaistaloudellinen Hyvä suunnittelu ja Budjetissa pysyminen Urakat pysyneet toimitila urakkakilpailutus budjetissa Henkilöstö Rakentamis-, kilpailutus- ja työturvallisuuslainsäädännön huomioon ottaminen Koulutukseen osallistuminen Uuden lainsäädännön hallitseminen Tieturvakoulutu s Tapaturmia ei ole sattunut Maankäytön suunnittelu Asiakas Viihtyisä toiminta- ja rakentamisympäristö Monipuolinen tonttitarjonta Näkyvä tonttimarkkinointi Kuntataajaman yleisilmeen parantaminen Asiakkailta saatu palaute Suunnittelu ja toimenpiteet yleisilmeen parantamiseksi aloitettu Prosessi Keskustaajaman osayleiskaava ja kaavarunko Aktiivinen tonttimarkkinointi Osayleisaava kunnanvaltuuston käsittelyyn Rakentajamessut Luovutettujen tonttien kysyntä Tonttien kysyntä ollut heikko Talous Talousnäkökulma Toimenpiteet Mittarit Toteutuma Talous tasapainossa Jatkuva seuranta ja nopea reagointi Budjetissa pysyminen talouden seuranta kuukausittain Varataan määräraha arkkitehdin palkkaamiseen Henkilöstö Osaaminen ja uudistamien näkökulma Arkkitehtitehtävän vakiinnuttaminen Toimenpiteet Mittarit Toteutuma Perustetaan arkkitehdin vakanssi Vakanssin täyttäminen ja henkilön perehdyttäminen Avustus v. 2015, palkattu määräaikainen

19 19 Iin kunnan strategian mukaisesti kunta panostaa kuntakuvan ja yleisilmeen parantamiseen. Aluearkkitehtitoiminnan päättyessä tavoitteen saavuttaminen edellyttää henkilöresurssia (arkkitehti) aluesuunnitteluun jo maankäyttö- ja rakennuslainkin mukaan. Kunnallistekniikka Asiakas Kaavatiet liikennettä tyydyttävässä kunnossa Viihtyisät yleiset alueet Katujen yleisten alueiden hoito ja kunnossapito Asiakkailta saatu palaute -Kaavateitä kunnostettu. -Asiakaspalaute ollut vähäistä Prosessi Katujen urakointimenettelyn kehittäminen Toimenpiteiden oikea-aikaisuus Katujen kunnossapidon kilpailutus Yleisten alueiden kehittämis- ja hoitosuunnitelma Yleisten alueiden hoito- ja kehittämissuunnitelm a aloitettu Talous Talousarviossa pysyminen Jatkuva seuranta ja nopea reagointi Tuotteistaminen Varataan määräraha ympäristönhoitajan tehtävään Säännöllinen talouden seuranta Henkilöstö Perustetaan ympäristönhoitajan vakanssi Valvonta Asiakas Terveelliset ja turvalliset rakennukset Prosessi Täytetään ympäristönhoitajan vakanssi sekä perehdyttäminen Perustettu ja täytetty, perehdyttäminen meneillään Neuvonta, ohjaus ja Asiakaspalaute Energiatehokas valvonta rakennus Aloituskokoukset, Seuranta ohjaus, tarkastukset 3xvuodessa Laatusuunnitelman toteuttaminen Talous Menojen kattaminen pääosin lupamaksuilla Asiakaskysely Taloudellinen tot. Seuranta Taksojen tarkastus Talousarvion vuosittain toteutuman seuranta Säännöllinen talouden seuranta, taksojen tarkistaminen ta:n yhteydessä

20 20 Henkilöstö Ammattitaidon ylläpito Jatkuva koulutus Uuden lainsäädännön ja määräysten hallitseminen Sähköinen asiointi Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet Vaikuttavuustavoitteet Hallinto ja rakennuttaminen Uuden hoiva- ja palvelurakennuksen valmistuminen kahdessa vaiheessa, ensimmäinen vaihe syyskuussa 2015 ja toinen vaihe helmikuussa Haminan koulun peruskorjauksen suunnitelmien valmistuminen. Maankäytön suunnittelu Aluearkkitehtitoiminnan jatkaminen, ja arkkitehtitoiminnan vakinaistaminen. Keskustaajaman osayleiskaavan saaminen kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittelyyn. Keskustan asemakaavamuutoksen saaminen ehdotusvaiheeseen. Kunnallistekniikka Ympäristönhoitajan vakanssin perustaminen. Taajamaympäristön luonnontilaisten puistojen parantaminen. Liikuntapaikkojen hoidon tason säilyttäminen. Leikkikenttien tason parantaminen niiden käyttömäärän mukaisessa järjestyksessä. Tuotantotavoitteet Talousarvioon vaikuttavat toiminnalliset muutokset: Hallinto ja rakennuttaminen Kilpailuttaminen pienissä investoinneissa ostopalveluna. Maankäytön suunnittelu Aluearkkitehtitoiminnan jatkaminen ja vakinaistaminen. Kunnallistekniikka Yleisten alueiden hoito ja kehittämissuunnitelman laatiminen. Liikuntapaikkojen hoidossa ammattimiehen vakanssin vakinaistaminen. Taajaman ympäristön raivaus- ja hoitotyöt. Ympäristönhoitajan vakanssin perustaminen ja täyttäminen. Valvonta Toimintamenojen kattaminen pääosin tuloilla. HENKILÖSTÖN KEHITYS Lähtötilanne henkilömäärä Lisäys/vähennys Vuosi Nimike Teknisten palveluiden hallinto ja rakennuttaminen Perustelut muutoksell e

Iin kunnan taloustiedote. Väliraportointi 31.7.2013 Julkaistu 12.9.2013

Iin kunnan taloustiedote. Väliraportointi 31.7.2013 Julkaistu 12.9.2013 Iin kunnan taloustiedote Väliraportointi 31.7.2013 Julkaistu 12.9.2013 Tasainen toteutuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Jou 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 %

Lisätiedot

IIN KUNTA. Khall 22.11.2011 Khall 29.11.2011 Kvalt 12.12.2011

IIN KUNTA. Khall 22.11.2011 Khall 29.11.2011 Kvalt 12.12.2011 1 IIN KUN LOUSARVIO / PALVELUSOPIMUKSET 2012 JA LOUSSUUNNITELMA 2013-2014 Khall 22.11.2011 Khall 29.11.2011 Kvalt 12.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. IIN KUNNAN TOIMINYMPÄRISTÖ JA KEHITYSNÄKYMÄT 1.1 Iin kunnan

Lisätiedot

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014 IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 214 Kunnanhallitus 31.3.215 Kunnanvaltuusto 1.6.215 2 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 214 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kunnanhallitus 24.3.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 TALOUSARVIO v. 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 PÄLKÄNEEN KUNTA Kunnanhallitus 10.12.2014 316 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. KUNNAN ALUE JA SIJAINTI... 3 3. VÄESTÖ...

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 19.1.2015 6

Kaupunginvaltuusto 19.1.2015 6 Kaupunginvaltuusto 19.1.2015 6 1 HUITTISTEN KAUPUNKI VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kaupunginhallitus antaa täydentävät täytäntöönpanomääräykset ja ohjeet seuraavasti: 1. Yleistä Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2014 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 TALOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

TALOUSARVION OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2014

TALOUSARVION OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2014 0 TALOUSARVION OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2014 Kvalt 16.6.2014 32 1 TALOUSARVION OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2014 1. Strategiset painopisteet vuonna 2014 2 2. Kunnanjohtajan katsaus 2 3. Teuvan kunnan taloudelliset

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012 VIRTAIN KAUPUNKI 2 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSARVION 2012 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2013 2014 PERUSTEET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015. Kunnanhallitus 4.12.2012 248 Kunnanvaltuusto 13.12.2012 62

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015. Kunnanhallitus 4.12.2012 248 Kunnanvaltuusto 13.12.2012 62 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Kunnanhallitus 4.12.2012 248 Kunnanvaltuusto 13.12.2012 62 1 SISÄLTÖ 1 VAALAN KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 1 1.1 Perustietoa Vaalan kunnasta... 1 1.1.1 Kunnan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013 Osavuosikatsaus 2 / ajalta 1.1. 31.8. Kunnanhallitus 30.9. 267 Kunnanvaltuusto 14.10. 122 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Tuloslaskelma... 5 3. Rahoituslaskelma... 6 4. Käyttötalouden

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Talousarvio 2015

Hailuodon kunta HAILUOTO. Talousarvio 2015 Hailuodon kunta HAILUOTO Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 2 Kannen kuva: 2014 3 Hailuodon kunta Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 Käsittely Talousarvioesittely kunnanhallituksen

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2012

Välitilinpäätös I 2012 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2012 1.1. - 31.7.2012 KH 17.9.2012 Yleiset

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 2 1.1. 31.8.2013 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2013 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA Maapinta-alaltaan Pohjois-Pohjanmaan viidenneksi suurin, 2 170,73 km 2. Raahe TALOUSARVIO

Lisätiedot

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

UURAISTEN KUNTA. Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014 2016

UURAISTEN KUNTA. Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014 2016 UURAISTEN KUNTA Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kunnanhallitus 2.12.2013 389 Kunnanvaltuusto 9.12.2013 84 2 SISÄLLYS Kunnan visio ja strategia... 3 Ulkoinen toimintaympäristö... 7 Yleinen

Lisätiedot

IIN KUNTA Kunnanhallitus 7.4.2009 Kunnanvaltuusto 29.6.2009

IIN KUNTA Kunnanhallitus 7.4.2009 Kunnanvaltuusto 29.6.2009 IIN KUNTA Kunnanhallitus 7.4.2009 Kunnanvaltuusto 29.6.2009 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2008 2 3 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2008 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA OSAVUOSIRAPORTIT AJALTA 1.1. 31.8.2013

PÖYTYÄN KUNTA OSAVUOSIRAPORTIT AJALTA 1.1. 31.8.2013 PÖYTYÄN KUNTA OSAVUOSIRAPORTIT AJALTA.. 3.8.23 KUNNANHALLITUS HENKILÖSTÖ- JA TALOUSHALLINNON RAPORTTI. 3.8.23 ====================================================== Hallintopäällikkö Tavoitteet ja tunnusluvut

Lisätiedot

IIN KUNTA Kunnanhallitus 7.4.2009 Kunnanvaltuusto 29.6.2009

IIN KUNTA Kunnanhallitus 7.4.2009 Kunnanvaltuusto 29.6.2009 IIN KUNTA Kunnanhallitus 7.4.2009 Kunnanvaltuusto 29.6.2009 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2008 2 3 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2008 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

TALOUS- ARVIO 2015 SUUNNITELMA. Kunnanhallitus 2.12.2014 281 Kunnanvaltuusto 11.12.2014 61

TALOUS- ARVIO 2015 SUUNNITELMA. Kunnanhallitus 2.12.2014 281 Kunnanvaltuusto 11.12.2014 61 TALOUS- ARVIO 2015 TALOUS- SUUNNITELMA 2015 2017 Kunnanhallitus 2.12.2014 281 Kunnanvaltuusto 11.12.2014 61 1 Sisällysluettelo 1 VAALAN KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 3 1.1 Perustietoa Vaalan kunnasta...

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Sisältö 1. Toimintaympäristö 3 1.1. Väestötavoitteet ja kunnan osa-alueiden kehittäminen 3 1.2. Työpaikat ja työvoima 5 1.3. Maankäyttö ja asuntorakentaminen

Lisätiedot

VÄLITILINPÄÄTÖS II 2009 1.1.-31.8.2009 KH 28.9. / KV 12.10

VÄLITILINPÄÄTÖS II 2009 1.1.-31.8.2009 KH 28.9. / KV 12.10 VÄLITILINPÄÄTÖS II 2009 1.1.-31.8.2009 KH 28.9. / KV 12.10 Talouskatsaus Talous on ollut varsin turbulentti koko vuoden 2009 ajan. Poikkeuksellisen epävarmuuden aiheutti USAsta levinnyt rahoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Vuonna 2014 tulee rakennustoiminnan piiriin uusi asuntoalue Säkkimäessä. NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 9.12.2013/78 1 TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015

Lisätiedot