Iin kunnan väliraportti Julkaistu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Iin kunnan väliraportti 31.7.2015. Julkaistu 9.9.2015"

Transkriptio

1 Iin kunnan väliraportti Julkaistu

2 2 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7 % 75,0 % 83,3 % 91,7 % 100,0 % Iin kunnan väliraportointi Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion :ssä 93. Talousarviossa on hyväksytty kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Valtuusto päättää taloudesta ja kunnanhallituksen tehtävänä on järjestää talouden hoito. Iin kunnanhallitus vastaa kunnan talouden hoidosta ja seurannasta. Toimielimillä ja johtavilla viranhaltijoilla sekä kaikilla esimiehillä on vastuu johtamansa toiminnan osalta taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimielimet seuraavat kunnanvaltuuston asettamien sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista säännöllisesti vuoden aikana. Väliraportoinnin yhteydessä toimielimet raportoivat kunnanhallitukselle ja valtuustolle sitovien tavoitteiden toteutumisesta ja määrärahojen riittävyydestä loppuvuodelle. Kunnanhallitus arvio väliraportoinnin perusteella kunnan taloustilanteen ja päättää toimenpiteistä talousarvion tavoitteisiin pääsemiseksi. Heinäkuun toteutumaprosentti tasaisella vauhdilla on 58,3 %. Iin kunnan ennuste tunnusluvuista ja tuloslaskelmasta Tunnusluvut Iin kunta TA TOT Ennuste / Asukasluku vuoden lopussa Vuosikate/asukas Toimintatulot/toimintamenot, % 12,17 12,42 13,47 12,07 10,04 10,72 Nettoinvestoinnit, /asukas Investointien tulorahoitus-% 33,31 90,43 139,27 29,16 30,13 51,22 Lainakanta, /asukas Lainanhoitokate 0,67 0,95 1,04 0,45 0,65 0,84 Suhteellinen velkaantuneisuus 60,32 56,26 51,69 48,53 87,76 48,82 Työttömyysaste 16,50 % 18,50 % 20,40 % 20,40 % Vuosikate/asukas arvioidaan olevan vuoden lopussa suunnilleen samalla tasolla kuin edellisenä vuonna ja noin sataa euroa parempi kuin talousarvion perusteella laskettuna. Arvioitu ennuste perustuu toimintakulujen heinäkuun lopun toteuman perusteella tehtyyn arvioon loppuvuoden kehityksestä. Asukasluku oli kasvanut edellisestä vuodesta alkuvuoden aikana neljällä henkilöllä. Loppuvuoden asukasluvun kasvun ennuste perustuu edellisten vuosien loppuvuoden kehitykseen. Ennusteen perusteella tänä vuonna toteutuneista investoinneista joudutaan rahoittamaan noin 30 % lainarahoituksella. Näin ollen lainakanta asukasta kohden nousee edellisestä vuodesta. Talousarvioon on budjetoitu nostettavaksi uutta lainaa 8,4 miljoonaa euroa, josta elokuun aikana on tehty päätös nostaa talousarviolainaa 5,0 miljoonaa euroa. Lainoja lyhennetään vuoden aikana yhteensä noin 4,4 miljoonaa euroa.

3 Jos kaikki budjetoidut investoinnit toteutetaan vuoden aikana, nousevat nettoinvestoinnit asukasta kohden noin 700 euroon. Koska vuosikatteen odotetaan nousevan budjetoidusta, ei todennäköisesti loppuvuoden aikana tarvitse nostaa koko budjetoitua pitkäaikaista lainaa. Lainanhoitokate on yli yhden, joka tarkoittaa tyydyttävää lainanhoitokykyä. 3 Iin kunta TP 2014 TA 2015 *) Tot 1-7/2015 Ennuste 2015 t t t % t Toimintatuotot , Valm. omak ,0 9 Toimintamenot , Toimintakate , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustulot ja -menot ,7-311 Vuosikate , Poistot , Tulos ,2 995 Varausten m ,3 66 Tilikauden yli-/alijäämä , *)sisältää lisämäärärahat Loppuvuoden ennuste on laskettu heinäkuun lopun tilanteen mukaan, johon menoihin on lisätty arvioitu sosiaali- ja terveyspalveluiden ylitys ja muut tiedossa olevat kertaluontoiset menot. Iin kunnan tuloslaskelman toteuma 7/2015

4 Tuottoja kertyi heinäkuun loppuun mennessä 51,7 % budjetoidusta Maksutuotoissa ovat suurimpana eränä perhepäivähoidon hoitomaksut joita on kertynyt 51,5 % budjetoidusta eli 275 t. Opinto- ja kurssimaksuja on kertynyt 83 t joka on 18,6 % budjetoidusta. Rakennusvalvontamaksuja on budjetoitu 120 t ja toteuma on 60 t, joka 49,1 % budjetoidusta. Tuet ja avustukset sisältävät työllistämistuet joita on budjetoitu kertyvän 420 t. Heinäkuun loppuun mennessä työllistämistukea on tilitetty 93,6 t, joka on 22,3 % budjetoidusta. 4 Kustannusten toteuma on verrattuna edellisen vuoden heinäkuun tilanteeseen 624 t enemmän. Muut toimintakulut ovat nousseet edellisen vuoden heinäkuusta 428 t. Muihin toimintakuluihin on tullut lisäyksenä opetus ja varhaiskasvatus palveluihin uuden koulun ja koulun laitteiden vuokrakulut joihin on budjetoitu 570 t ja käytetty 345 t (toteumaprosentti 60,5 %). Palvelujen ostoissa suurimpana eränä maksetaan Oulunkaaren kuntayhtymälle sopimuksen mukaiset ennakkoerät kuukausittain. Henkilöstökulut ovat laskeneet edellisestä vuodesta 3 %. Heinäkuun lopun toteumaprosentti oli 54,0 %, jossa on alitusta tämän hetken tasaisen vauhdin (58,3 %) toteutumaan n euroa. Loma-ajan palkat maksetaan tasetililtä, joten syksyllä henkilöstökuluja kertyy enemmän suhteessa kesäaikaan. Verotuloja ja valtionosuuksia on kertynyt alkuvuoden aikana yhteensä 0,2 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna. Verrattaessa vuoden 2013 ja 2014 heinäkuun lopun tilannetta oli silloin kertynyt valtionosuuksia ja verotuloja1,3 milj. euroa enemmän kuin vuonna Poistoja on kertynyt tänä vuonna 19 t enemmän kuin samana aikana viime vuonna. Tilikauden ylijäämä on tämän vuoden heinäkuun lopussa 1,0 miljoonaa euroa huonompi kuin viime vuoden saman ajan kohdan tilanteessa. Verotulojen toteutuminen

5 5 Rahoitustoiminta Vuoden 2015 alkuvuoden aikana ei ole nostettu pitkäaikaista lainaa. Syyskuussa nostetaan 5,0 miljoonaa euroa. Yleishallinto ja hallintopalvelut 1. Palvelusuunnitelma

6 Yleishallinto: vaalit, kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, kuntayhteistyö, verotus, tarkastuslautakunta, maaseutuviranomaistehtävät, lähineuvostot ja maankäytön suunnittelu (yleisja asemakaavoitus) Elinvoimapalvelut: Micropoliksen sopimus, Oulun Seudun Leader- ja hankerahoitus Asia-, tieto- ja talouspalvelut: neuvonta- ja monistus sekä yhteis- ja etäpalvelupisteen palvelut, tietohuolto- ja talouspalvelut, hankinnat ja logistiikka Henkilöstöpalvelut: henkilöstöpalvelut, työkykyä ylläpitävä toiminta, työterveyshuolto, yhteistoiminta ja työsuojelu Työllistäminen: palkkatuki, työkokeilu ja kuntouttava työtoiminta, työpajatoiminta, nuorten kesätyöllistäminen, yhteisöjen ja yritysten tukeminen työttömien työllistämisessä 6 2. Sitovat tavoitteet: Yleishallinto Asiakas Iin kunnan Asiakaspalaute viestintäsuunnitelman Asiakaskyselyä käyttöönotto ei ole vielä tehty Oikea-aikainen ja aktiivinen tiedottaminen Palvelun laatu ja asiakastyytyväisyys Prosessi Joustavat ja tehokkaasti toimivat prosessit Henkilöstön palvelu- ja osaamistason ylläpitäminen Asiakaskyselyn tulokset Tehtäväkuvausten Tehtäväkuvaukset päivittäminen päivitetty 100 % Toteutunut suunnitelman mukaisesti Talous Kustannustehokkuus Aktiivinen talouden seuranta Talousraportit kerran kuukaudessa Toteutunut suunnitelman mukaisesti Henkilöstö Osaava ja motivoitunut henkilöstö Tavoitteelliset työ- ja kehityskeskustelut Keskustelujen lukumäärä/vuosi Elinvoimapalvelut Asiakas Nopea, asiantunteva ja ajan tasalla oleva palvelu Sisäisen tiedottamisen kehittäminen Tiimikokousten lkm/vuosi Kehityskeskustelu t käyty koko organisaatiossa 3/2015 Asiakaspalvelun laatu ja Asiakaskyselyt Seuranta sujuvuus Nettisivujen kävijämäärät aloitettu

7 7 ja asiakaspalaute Prosessi Laadun, tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen Toimenpiteiden suoritusta parannetaan Hankkeita käynnistynyt Talous Kustannustehokkuus Suunnitelmallinen taloudenhoito, jatkuva seuranta ja nopea reagointi Talousraportit kerran kuussa Omarahoitusosuude t allokoituneet hyvin. Budjetti ylitetty johtuen hankkeiden siirtymäkaudesta. Henkilöstö Osaava ja motivoitunut henkilöstö Asia-, tieto- ja talouspalvelut Asiakas Nopea, asiantunteva ja ajan tasalla oleva palvelu Kehityskeskustelut, tiimikokoukset, työnohjaus ja henkilökohtaiset keskustelut; Kehityskeskustelut käyty tiimikokousten lkm/vuosi; Avoin ja positiivinen ilmapiiri, Sairauspoissaolojen määrä Sähköisen asioinnin Asiakaskyselyt kehittäminen Sähköisen asiahallinnon ja tiedonohjausjärjestelmän kehittäminen Nettisivujen asiakaspalaute Täydennyskoulutuksia 5 kpl osaamisen ylläpitämiseksi. Kehityskeskustelut ja tiimikokoukset ok. Hyvä ilmapiiri. Työhyvinvointivastaava valittu. Kysely tehdään syksyn 2015 aikana Kunnan uudet nettisivut otettu käyttöön 8/2015 Prosessi Etäpalveluprosessien käyttöönotto Prosessikuvausten laatiminen Prosessikuvausten valmiusaste Prosessikuvausten laatiminen kesken Talous Suunnitelmallinen Vuosikate /as 199 /as taloudenhoito Lainaa /as 3040 /as Kunnan pitkäaikaisen kehittämisen mahdollistava talous Talouden raportointiohjelmien tehokas hyödyntäminen

8 Henkilöstö Osaava ja motivoitunut henkilöstö Tavoitteelliset työ ja kehityskeskustelut Tiimikokoukset Henkilöstön koulutus Keskustelujen lkm/vuosi Tiimikokousten lkm/vuosi Koulutuspäivät/vuosi 2/2015 3/2015 Koulutuspäivien lukumäärä saadaan tilinpäätöksen yhteydessä julkaistusta henkilöstöraportist a 8 Henkilöstöpalvelut Asiakas Hyvä asiakaspalvelu Asiakaspalvelun laatuun ja sujuvuuteen panostaminen Asiakaspalautteet Palautekysely syksyn 2015 aikana Prosessi Henkilöstöhallinnon päätösprosessien laadun parantaminen Prosessikuvaukset Ulkopuolisen rekrytointipalvelun hankinta Oikaisuvaatimusten/hallintovalit usten lkm/vuosi 0/2015 Talousnäkökulma Tehtävien vaativuuden mukainen palkka Tehtävien vaativuuden arviointiprosessin suorittaminen TVA valmiina toukokuussa 2015 Valmistuu syksyn 2015 aikana Henkilöstö Hyvinvoiva henkilöstö Avoimen ja myönteisen Henkilöstön palaute työyhteisöilmapiirin kehityskeskusteluissa ylläpitäminen Osaamisen kehittäminen Henkilöstöhallinnon, työterveyshuollon ja työsuojelun yhteistyön kehittäminen Työllistäminen Asiakas Pitkäaikaistyöttömien ja nuorten aktivointiasteen nostaminen Toimiva henkilöstön koulutussuunnitelma Toimivan sijaisjärjestelmän kehittäminen Yhteiset tapaamiset 2x vuodessa Sairauspoissaolojen määrä Asiakaspalautteet Kehityskeskustelu t käyty alkuvuodesta 2015 Kuntouttava työtoiminta Työttömyysaste tyött.aste 19,4% Työkokeilut Pitkäaikaistyöttömien Aktivointiaste Palkkatukityöllistäminen aktivointiaste 30,6 %

9 9 Työpajatoiminnan laajennus ja peruskorjaus-hankkeen käynnistyminen Kuntalisät Työvoimapoliittisen avustuksen hakeminen Palkkatukityöllistäminen Henkilömäärä/toimenpide Henkilötyövuosi/palkkatuettu työllistäminen Työmarkkinatuen kuntaosuus Rakennushankkeen eteneminen kuty,76 tyko 15 henk.palkkatuki. 11,7 htv/: 47 henk. tm- kuntaos , ylitys TYPO-avustush akemus ELY-keskukselle, käsittely keskeytetty 5/2015 Suunnittelutyö käynnistetty työpajatoiminnan siirtämisestä Iin Micropoliksen tiloihin Prosessi Asiakas-/valmennuspro sessien vaikuttavuus Asiakasprosessien sisällön kehittäminen Prosessikuvaukset Sijoittuminen prosessin (kuntouttava työtoiminta, työkokeilu) jälkeen Asiakaspalaute Startti parempaan elämään juurruttamishanke edennyt, Asiakasprosessien kuvaus syksyllä 2015 Sijoittumisen seuranta 1 x vuosi Asiakaspalautteen koonti x 1 kuntouttavan työtoiminnan asiakaspalautteen koonti oppilastyönä: asiakaspalautteen keräys 8-9/2015 Talous Kustannustehokkuus Jatkuva seuranta ja nopea reagointi Talousraportit kerran kuussa Työmarkkinatuen kuntaosuus TA-seuranta kuukausittain TM-raportti kuukausittain Henkilöstö Osaava ja motivoitunut henkilöstö Tuetaan aktiivista kehittämistä ja kouluttamista Sisäisen tiedottamisen Koulutuspäivien määrä Kehityskeskustelujen määrä Tiimikokousten määrä Koulutuspäiviä 15 Kehityskeskustelu t syksyllä 2015 Tiimikokoukset 3 x

10 10 kehittäminen kk:ssa Elinvoimapalvelut: Iin elinvoimapalveluista vastaavat toimijat toteuttavat Iin elinkeino-ohjelman tavoitteita. Iissä tavoitellaan kasvun jatkumista, työllisyyden lisäämistä sekä uusiutuvan energian tuotannon lisäämistä ja edelleen tehostuvaa resurssien käyttöä. Kasvu Kuntamarkkinointi Kuntamarkkinointia viedään eteenpäin pääosin aikaisemmin hyväksi todetulla tavalla. Päämarkkinointitapahtumana toteutetaan kunta- ja tonttimarkkinointia huhtikuussa Oulun Rakentajamessuilla. Iin Hyvät Tuulet kuntatiedotetta julkaistaan aikaisemman käytännön mukaan 5 krt vuodessa, tienvarsitaulut ovat edelleen aktiivisessa käytössä mm. ajankohtaisten tapahtumien markkinointiin, www-sivuja kehitetään tarpeen mukaan. Uusiutuvan energian brändiä vahvistetaan edelleen viestinnän avulla. Matkailun ja kulttuurin edistäminen Selvitetään mahdollisuutta saada Iihin yksityinen hotellitason investointi, johon myös mahdollinen KulttuuriKauppilan toisen vaiheen tarve sijoittuisi. Matkailussa ollaan edelleen mukana Oulun Matkailu Oy:n toiminnassa. Työllisyyden lisääminen Iin kunnan työllisyysohjelman toimeenpano yhteistyössä työllistämisen palvelukeskuksen ja muiden toimijoiden kanssa. Käynnistetään IiRekry -pörssin toiminta sekä järjestetään kevättalvella IiRekry-tapahtuma. Tuetaan ja avustetaan yrityksiä rekrytointeihin ja henkilöstön osaamiseen liittyvissä asioissa. Tiivistetään yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston, ELY-keskuksen, yrittäjäjärjestöjen sekä muiden sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden (ml. oppilaitokset) kanssa. Työllisyyden edistämiseen liittyvien ESR- (tai muiden) hankkeiden suunnittelu, hankkeistaminen sekä asiantuntijatuki hankkeiden toimeenpanossa. Hakijoina voi toimia hankkeista riippuen myös muut tahot (Iin kunta, kyläyhdistykset, Oulunkaaren kuntayhtymä jne). Hankkeiden omarahoitusosuuteen varautuvat hankkeiden hakijat. Energia Meneillään olevilla toimenpiteillä lisätään uusiutuvan energian käyttöä sähkön ja lämmön tuotannossa. Käytännössä tämä tarkoittaa uusia tuulivoimainvestointeja maalle ja merelle, bioenergian hyödyntämistä lämmön ja sähkön tuotannossa, energian käytön tehostamista sekä kunnan että yritysten ja kuntalaisten piirissä. TEMin energiatehokkuussopimuksen tavoitteiden saavuttaminen vuoden 2014 aikana. Tänä vuonna aloitettujen aurinkoenergia- ja sähköautopilottien seuraaminen, mittaaminen ja mahdollinen laajentaminen. Aurinkoenergian yhteishankinnan toteuttaminen. Työllistäminen: Iin kunnassa työttömyysprosentti alle Pohjois-Pohjanmaan keskiarvon pitkäaikaistyöttömien aktivointiasteen nostaminen 60%:iin Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien alle 25-vuotiaiden osallistuminen aktivointitoimenpiteisiin 80% Asiakasprosessien kehittäminen kaikilla palvelulinjoilla (Työpajatoiminta, kuntouttava työtoiminta, tukityöllistäminen) kunta työllistää pitkäaikaistyöttömiä, vajaakuntoisia ja nuoria palkkatuella yhteensä 35 henkilötyövuoden verran nuorten kesätyöllistäminen: työllistetään 120 vuonna syntynyttä nuorta kunnan toimipisteisiin ja tuetaan 90 nuoren työllistymistä yrityksiin ja yhdistyksiin työpajan toimitilojen laajennus- ja peruskorjaustyön aloittaminen 2015

11 11 Työvoimapolliittisen avustuksen hakeminen: RaPa-MaTa- Rakennetaan paja - mallinnetaan tapa-hankkeelle Työtä luonnosta Iissä Riskienhallinta on kokoaikaista. Riskin toteutuessa, asia käydään läpi perusteellisesti ja tehdään raportti tapahtuneesta 3. Sitovien tavoitteiden toteutuminen ja arvio loppuvuodelle Elinvoimapalvelut: Kasvu: Tavoitteet pitkälti saavutettu. Kuntaviestinnässä koko kuntakonsernia koskeva viestintäohjeistus toteutettu: tuloksena mm. kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamiskeinojen edistäminen sekä kustannustehokas nettisivu-uudistus. Loppuvuonna käyttöönotetaan sähköinen karttapohjainen tonttipörssi ja jatketaan verkkosivujen kehitysprosessia (mm. käyttäjäkoulutus). Matkailussa valmistellaan yksityisen hotellitason investoinnin selvitystä. Työllisyyden lisääminen: Tavoitteet pitkälti saavutettu. Yrityskierrokset tehty ja aloitettu kaksi suurempaa hanketta, joissa työllistetään yli 30 htv. Loppuvuonna tulossa mm. aktiivista yhteistyötä TE-toimiston, ELY-keskuksen ja Oulunkaaren kuntayhtymän kanssa sekä yrityskysely kasvun edistämiseksi. Energia: Tavoitteet pitkälti saavutettu. Aurinkoenergian yhteishankinnalla toteutettu 9 aurinkovoimalaa. Iin ympäristöohjelman laadinta käynnistynyt. TEMin energiatehokkuussopimuksen tavoite 9 %:n energiansäästöstä vuoteen 2016 mennessä on saavutettu jo vuonna Loppuvuonna käynnistetään selvitys ison aurinkovoimalapuiston rakentamisesta Iihin. Työllistäminen: Iin työttömyysprosentti ylittää Pohjois-Pohjanmaan keskiarvon, työttömyysprosentti Iissä ajalla keskimäärin 19,4% (17,4%-20,4%) ja Pohjois-Pohjanmaalla 15,7% Pitkäaikaistyöttömien ja nuorten aktivointiaste jää huomattavasti alle tavoitteen (60% ja 80%). Pitkäaikaistyöttömien aktivointiaste 30,6%. Pitkäaikaistyöttömien työllistymistä vaikeuttanut yleinen työllisyystilanne, TE-toimiston myöntämän palkkatuen vähentyminen/myöntämisen keskeytyminen ja työkokeiluun liittyvät rajoitteet. Asiakasprosessien kehittämistyö on aloitettu, dokumentointi syksyllä. Työnvaativuuden arvioinnit on tehty keväällä Kunnan työllistämistavoitteet pitkäaikaistyöttömien, vajaakuntoisten ja nuorten palkkatukityöllistämisen osalta eivät toteudu suunnitellusti Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston palkkatukimäärärahojen vähentymisen/maksatuksen keskeyttämisen vuoksi mennessä työllistetty 47 henkilöä, yhteensä 11,7 htv ELY-keskuksen päätös Työtä luonnosta Iissä-koordinaatiohankkeen rahoituksesta ajalle Hyväksytty kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman mukaisesti , josta ESR: n ja valtion rahoitusosuus 80 % Projektipäällikkö on aloittanut työt Päätös Työtä luonnosta Iissä-tukityöllistämiseen liittyvästä rinnakkaishankkeesta Hankkeen kokonaiskustannukset , joista ESR:n ja valtion rahoituksen osuus Työllistämistavoite ei toteudu hankkeessa odotetusti vuoden 2015 osalta, hankepäätöksen myöhäisen ajankohdan vuoksi. Työpajatoiminnan toimitilojen laajennus- ja peruskorjaustyöhön on haettu työvoimapoliittista avustusta TE-toimiston ilmoitus hakemuksen käsittelyn keskeyttämisestä Työpajan toimitilojen laajennus- ja peruskorjaustyö työllistämistoimin ei toteudu työvoimapoliittisen avustuksen turvin. Suunnittelutyö työpajatilojen siirtymisestä Micropolikseen on käynnistetty Nuorten kesätyöllistäminen: työllistetty 113 vuonna syntynyttä nuorta kunnan toimipisteisiin ja tuettu 87 nuoren työllistymistä yrityksiin ja yhdistyksiin. Kuntasetelien maksatus yrityksille ja yhteisöille elokuussa.

12 Valtionavustusta nuorten työpajatoiminnan kehittämiseen myönnetty Vuodelle 2014 myönnetystä valtionavustuksesta siirretty euroa vuoden 2015 taseeseen, käytettäväksi mennessä Tukityöllistymisen tulorahoituksen (TE-toimiston myöntämä palkkatuki) arvioidaan alittuvan :lla. Tukityöllistäminen palkkakustannusten arvioidaan alittuvan : 12 Talousarvioista esitetään poistettavaksi: palkkatukituloja euroa (tulokohta ) 4.Taloudellinen tilanne TP TOT 1-7/2014 TA 2015 TOT 1-7/2015 Käyt tö-% Muutos 14->15 % Yleishallinto ja elinvoimapalvelut Yleishallinto tuotot , kulut , ,5 kate , ,3 Elinvoima tuotot kulut , kate , YHTEENSÄ TUOTOT , KULUT , ,5 KATE , ,6 TP TOT 1-7/2014 TA 2015 TOT 1-7/2015 Käyt tö-% Muutos 14->15 % Hallintopalve lut Asia- tieto- ja talouspalvelut tuotot , ,0 kulut , ,1 kate , ,8 Henkilöstö-p alvelut tuotot , kulut , kate , ,1 Työllistä-min en tuotot , kulut , kate , ,7

13 13 YHTEENSÄ TUOTOT , KULUT , KATE , ,2 HENKILÖSTÖN KEHITYS Lähtötilanne hlömäärä Lisäys/vähennys Vuosi Perustelut Nimike Yleishallinto kunnanjohtaja hallintojohtaja Hallintopalvelut taloussihteeri/controller toimistotiimi Työllistäminen Työllistämisen päällikkö Työpajaohjaaja Yksilövalmentaja Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja Yhteensä SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Sosiaali- ja terveyspalvelut Iin kunta, tuloslaskelma 7/2015

14 14 Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 61,7 % ESH 59,5 % Kunta yht. 61,0 % Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 63,1 % ESH 59,5 % Kunta yht. 61,7 %

15 15 OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT 1. Opetus- ja vahaiskasvatuslautakunnan palvelusuunnitelma: Toiminta käsittää: Opetuspalvelut: Perusopetuslain ja asetuksen mukaisen opetuksen jär jes tä mi sen. Perusopetus turvaa alueellisesti tasapuolisen ja ajanmukaisen opetuksen ja an taa oppilaalle hyvät valmiudet jatko-opintoihin sekä itsensä kehittämiseen. Lukiopalvelut: Tavoitteena on antaa opiskelijalle jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Varhaiskasvatuspalvelut: Palveluja ohjataan sekä valtakunnallisilla että kunnan omilla päätöksillä. Lakeja ovat laki lasten päivähoidosta, laki ja asetus yksityisten palveluiden valvonnasta, lastensuojelulaki, perusopetuslaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. 2. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan sitovat tavoitteet ja perustelutekstit Asiakas Pedagogisesti ja kasvatuksellisesti laadukas kasvatus ja opetus Opetus- ja kasvatusmenetelmien kehittäminen Päättötodistukset Osallistuminen esiopetukseen Kaikki saivat päättötodistuksen Kaikki ikäluokkaan kuuluvat aloittivat esiopetuksen Tehdään syksyllä 2015 Prosessi Toimiva palveluprosessi Arvioinnit Toukok ja jouluk Opetus- ja varhaiskasvatushenkil östön tehtäväkuvien laatiminen/päivittämin en Asiakastyytyväisyyskyselyt Asiakastyytyväisyyskyselyt Tehdään syksyllä 2015 Talous Tasapainoinen ja kustannustehokas talous Jatkuva talouden seuranta ja nopea reagointi Toteumavertailut Tilinpäätös Toteutunut suunnitellusti Henkilöstö

16 16 Osaava henkilöstö Henkilökunnan koulutus Kehityskeskustelut Arvioinnit Asiakastyytyväisyyskyselyt Kehityskeskusteluiden toteuma-% Toukok ja jouluk koulutussuunnitelmien päivitys tehty toukok. Tehdään syksyllä 2015 Vaka 90,2% (kevät) Opetus 74,7% (kevät) 3. Sitovien tavoitteiden toteutuminen ja arvio loppuvuodelle 1) Asiakastyytyväisyyskyselyt toteutetaan syksyn 2015 aikana ja toimintaa kehitetään kyselyn ja oman arvioinnin perusteella 2) Lukuvuoden toinen arviointi tehdään joulukuussa 3) Kehityskeskusteluiden syksyn kierros tehdään elo joulukuun aikana 4) Koulutussuunnitelmat päivitetään arviointien ja kehityskeskusteluiden perusteella 5) Talouskuri jatkuu kuukausittaisella seurannalla ja reagoinnilla 4. Toimenpiteet merkittävien riskien pienentämiseksi 1) Uuden Haminan koulun ja päiväkodin suunnittelu käynnistettiin 2) Koulujen ja päiväkotien uhka-arvioissa esille nousseisiin riskeihin on puututtu/korjattu. Merkittävät häiriöt poistetaan syksyn 2015 aikana 3) Henkilöstön hyvinvointiin kiinnitetään ennaltaehkäisevästi huomiota (tyhy, sairauspoissaolojen seuranta ja epäkohtien korjaaminen) 4) Talouskuria jatketaan 5. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan käyttötalous sitovuustasoilla / tulosalueilla Taloudellinen tilanne TP 2014 Tot 1-7/2014 Opetus- ja vahaiskasvatuspalvelut Op. ja varh. hallinto Tuotot 50 TA 2015 Tot 1-7/2015 Muutos 14 -> 15 Käyttö- % % Kulut , ,1 Kate , ,1 Varhaiskasvatus ja päivähoito Tuotot , ,6 Kulut , ,3 Kate , ,3 Opetuspalvelut Tuotot , ,8 Kulut , ,4 Kate , ,7 Yhteensä Tuotot , ,3 Kulut , ,0

17 17 Kate , ,4 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Koko henkilöstö Lähtötilanne henkilömäärä Lisäys/vähennys Yhteensä Vuosi Nimike Luokanopettaja Lehtori 46, ,5 Erityisopettaja Esiopettaja Kk-ohjaaja *) ,5 LTO 16, ,5 VEO Päivähoitaja 32, ,5 Avustaja/ohjaaja **) 20, ,5 Perhepäivähoitaja **) 31, ,5 Rehtori Alue-esimies Yhteensä *) 2 ohj. jää osa-aikaeläkkeelle **) alue 1 yksi pph:n irtisanoutuminen ja alue 3 yksi pph:n eläkkeelle jäänti TEKNISET PALVELUT 1. Teknisen lautakunnan ja valvontalautakunnan palvelusuunnitelma: Tekninen toimi vastaa kunnan rakentamisesta ja rakennuttamisesta. Maankäytön suunnittelu käsittää kunnan omistamien tonttien välittämisen, metsätilojen hoidon, kunnan vuokralle luovuttamat maa-alueet sekä mittaus- ja kartoitustoiminnan. Kaavoitus kuuluu kunnanhallituksen toimialueeseen. Kunnallistekniikka käsittää asemakaavateiden, liikunta-alueiden, satamien, puistojen ja muiden yleisten alueiden hoidon ja kunnossapidon sekä yksityisteiden avustukset. Valvontalautakunta huolehtii kunnan rakennustarkastuksesta ja valvonnasta. 2. Teknisen lautakunnan ja valvontalautakunnan sitovat tavoitteet ja perustelutekstit Tavoitteet ja tunnusluvut Valtuuston hyväksymät tavoitteet ja mahdolliset kustannusvaikutukset Hallinto ja rakennuttaminen

18 18 Asiakas Hyvä suunnittelu ja Käyttäjiltä saatu rakentaminen palaute yhteistyönä Hyvät ja käytännölliset toimitilat Prosessi Rakentamishankkeiden toteutus aikataulussa Talous Käyttäjät antaneet hyvää suullista palautetta Aikataulutus Aikataulussa pysyminen Rakennushankkei den valmistuminen ajallaan Kokonaistaloudellinen Hyvä suunnittelu ja Budjetissa pysyminen Urakat pysyneet toimitila urakkakilpailutus budjetissa Henkilöstö Rakentamis-, kilpailutus- ja työturvallisuuslainsäädännön huomioon ottaminen Koulutukseen osallistuminen Uuden lainsäädännön hallitseminen Tieturvakoulutu s Tapaturmia ei ole sattunut Maankäytön suunnittelu Asiakas Viihtyisä toiminta- ja rakentamisympäristö Monipuolinen tonttitarjonta Näkyvä tonttimarkkinointi Kuntataajaman yleisilmeen parantaminen Asiakkailta saatu palaute Suunnittelu ja toimenpiteet yleisilmeen parantamiseksi aloitettu Prosessi Keskustaajaman osayleiskaava ja kaavarunko Aktiivinen tonttimarkkinointi Osayleisaava kunnanvaltuuston käsittelyyn Rakentajamessut Luovutettujen tonttien kysyntä Tonttien kysyntä ollut heikko Talous Talousnäkökulma Toimenpiteet Mittarit Toteutuma Talous tasapainossa Jatkuva seuranta ja nopea reagointi Budjetissa pysyminen talouden seuranta kuukausittain Varataan määräraha arkkitehdin palkkaamiseen Henkilöstö Osaaminen ja uudistamien näkökulma Arkkitehtitehtävän vakiinnuttaminen Toimenpiteet Mittarit Toteutuma Perustetaan arkkitehdin vakanssi Vakanssin täyttäminen ja henkilön perehdyttäminen Avustus v. 2015, palkattu määräaikainen

19 19 Iin kunnan strategian mukaisesti kunta panostaa kuntakuvan ja yleisilmeen parantamiseen. Aluearkkitehtitoiminnan päättyessä tavoitteen saavuttaminen edellyttää henkilöresurssia (arkkitehti) aluesuunnitteluun jo maankäyttö- ja rakennuslainkin mukaan. Kunnallistekniikka Asiakas Kaavatiet liikennettä tyydyttävässä kunnossa Viihtyisät yleiset alueet Katujen yleisten alueiden hoito ja kunnossapito Asiakkailta saatu palaute -Kaavateitä kunnostettu. -Asiakaspalaute ollut vähäistä Prosessi Katujen urakointimenettelyn kehittäminen Toimenpiteiden oikea-aikaisuus Katujen kunnossapidon kilpailutus Yleisten alueiden kehittämis- ja hoitosuunnitelma Yleisten alueiden hoito- ja kehittämissuunnitelm a aloitettu Talous Talousarviossa pysyminen Jatkuva seuranta ja nopea reagointi Tuotteistaminen Varataan määräraha ympäristönhoitajan tehtävään Säännöllinen talouden seuranta Henkilöstö Perustetaan ympäristönhoitajan vakanssi Valvonta Asiakas Terveelliset ja turvalliset rakennukset Prosessi Täytetään ympäristönhoitajan vakanssi sekä perehdyttäminen Perustettu ja täytetty, perehdyttäminen meneillään Neuvonta, ohjaus ja Asiakaspalaute Energiatehokas valvonta rakennus Aloituskokoukset, Seuranta ohjaus, tarkastukset 3xvuodessa Laatusuunnitelman toteuttaminen Talous Menojen kattaminen pääosin lupamaksuilla Asiakaskysely Taloudellinen tot. Seuranta Taksojen tarkastus Talousarvion vuosittain toteutuman seuranta Säännöllinen talouden seuranta, taksojen tarkistaminen ta:n yhteydessä

20 20 Henkilöstö Ammattitaidon ylläpito Jatkuva koulutus Uuden lainsäädännön ja määräysten hallitseminen Sähköinen asiointi Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet Vaikuttavuustavoitteet Hallinto ja rakennuttaminen Uuden hoiva- ja palvelurakennuksen valmistuminen kahdessa vaiheessa, ensimmäinen vaihe syyskuussa 2015 ja toinen vaihe helmikuussa Haminan koulun peruskorjauksen suunnitelmien valmistuminen. Maankäytön suunnittelu Aluearkkitehtitoiminnan jatkaminen, ja arkkitehtitoiminnan vakinaistaminen. Keskustaajaman osayleiskaavan saaminen kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittelyyn. Keskustan asemakaavamuutoksen saaminen ehdotusvaiheeseen. Kunnallistekniikka Ympäristönhoitajan vakanssin perustaminen. Taajamaympäristön luonnontilaisten puistojen parantaminen. Liikuntapaikkojen hoidon tason säilyttäminen. Leikkikenttien tason parantaminen niiden käyttömäärän mukaisessa järjestyksessä. Tuotantotavoitteet Talousarvioon vaikuttavat toiminnalliset muutokset: Hallinto ja rakennuttaminen Kilpailuttaminen pienissä investoinneissa ostopalveluna. Maankäytön suunnittelu Aluearkkitehtitoiminnan jatkaminen ja vakinaistaminen. Kunnallistekniikka Yleisten alueiden hoito ja kehittämissuunnitelman laatiminen. Liikuntapaikkojen hoidossa ammattimiehen vakanssin vakinaistaminen. Taajaman ympäristön raivaus- ja hoitotyöt. Ympäristönhoitajan vakanssin perustaminen ja täyttäminen. Valvonta Toimintamenojen kattaminen pääosin tuloilla. HENKILÖSTÖN KEHITYS Lähtötilanne henkilömäärä Lisäys/vähennys Vuosi Nimike Teknisten palveluiden hallinto ja rakennuttaminen Perustelut muutoksell e

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI 1 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI 30.4.2008 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALVELUALUE/TULOSALUE: TEKNISET PALVELUT PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Sisältö 1 HALLINTO... 1 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TUOTTAMAT PALVELUT... 1 2.1 Talousvesi... 1 2.2 Jätevesi... 1 3 VEDEN KULUTUS JA MYYNTI...

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Absoluuttinen väkilukumäärän kehitys - 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5-5 -15-25 -35-45 -55-65 -75-85 -29-32 toukok.

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2017-2019 Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö Kunnanjohtaja pyytää kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä kommentoimaan talousarviota ja toimintasuunnitelman

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 Toteutuma lokakuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 25.11.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 Toteutuma marraskuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin marraskuun kirjauksista 14.12.2016.

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO Palveluverkkopäätösten toimeenpaneminen asteittain eteenpäin; Kahden koulukiinteistön osalta palveluverkkopäätökset

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdytysohjelma Rovaniemen kaupunki 11.4.2013 Omistajat - koko Lapin asialla Organisaation tehtävät

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI PALVELUALUE: SIVISTYSPALVELUT TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit I) 30.4. II) 30.8.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja

Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja Tilinpäätös 2013, ennakkotietoja Talousarvio Muutokset Talousarvio Toteutuma** Poikkeama ja muutokset Toimintatuotot 9 879 218 10 097 10 960 863 Toimintakulut -81 672-1

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT 1 OPETUS- JA VARHAISKASVASTUSPALVELUT YHTEENSÄ 2 3 Päävastuualueen johtajan katsaus Laskennallisella tasaisella kertymällä tammi-huhtikuun

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa Suunniteltu liikevaihto jäi 4,3 milj. euroa talousarviotavoitteesta. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli 697,96 eli

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 869 674 1 747 480 1 804 050 3,2 TOIMINTAKULUT -1 951 299-2 482 370-2 351 670-5,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -81 625-734 890-547 620-25,5 Poistot ja arvonalentumiset -467 845-441

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Kunnanhallituksen tulosalue

Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitus Käyttösuunnitelma 2016 1 Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitukseen nähden sitovia ovat vastuualueiden toimintakatteet. Vastuualueet: 1000 Yleishallinto, 1001 Yhteistoiminta, 1002 Elinkeinojen

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Tammi-joulukuun 2016 tulos * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Eksote Tammi-joulukuun 2016 tulos EKSOTE 2016 Koko vuosi milj. EUR Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 Asukasluku tammikuussa 16466 (laskeva) Muuttotase kotimaassa 201 oli -72 henkeä Syntyvyystase 201 oli - 8 henkeä Nettomaahanmuutto 201 oli + 16

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Valtuustotaso

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Valtuustotaso ASKOLAN KUNTA 1 Valtuustotaso Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluosaston tehtävänä on vastata Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien raken-nusvalvonnan ja ympäristönsuojelun viranomaistehtävistä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä

Lisätiedot