Iin kunnan väliraportti Julkaistu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Iin kunnan väliraportti 31.7.2015. Julkaistu 9.9.2015"

Transkriptio

1 Iin kunnan väliraportti Julkaistu

2 2 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7 % 75,0 % 83,3 % 91,7 % 100,0 % Iin kunnan väliraportointi Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion :ssä 93. Talousarviossa on hyväksytty kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Valtuusto päättää taloudesta ja kunnanhallituksen tehtävänä on järjestää talouden hoito. Iin kunnanhallitus vastaa kunnan talouden hoidosta ja seurannasta. Toimielimillä ja johtavilla viranhaltijoilla sekä kaikilla esimiehillä on vastuu johtamansa toiminnan osalta taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimielimet seuraavat kunnanvaltuuston asettamien sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista säännöllisesti vuoden aikana. Väliraportoinnin yhteydessä toimielimet raportoivat kunnanhallitukselle ja valtuustolle sitovien tavoitteiden toteutumisesta ja määrärahojen riittävyydestä loppuvuodelle. Kunnanhallitus arvio väliraportoinnin perusteella kunnan taloustilanteen ja päättää toimenpiteistä talousarvion tavoitteisiin pääsemiseksi. Heinäkuun toteutumaprosentti tasaisella vauhdilla on 58,3 %. Iin kunnan ennuste tunnusluvuista ja tuloslaskelmasta Tunnusluvut Iin kunta TA TOT Ennuste / Asukasluku vuoden lopussa Vuosikate/asukas Toimintatulot/toimintamenot, % 12,17 12,42 13,47 12,07 10,04 10,72 Nettoinvestoinnit, /asukas Investointien tulorahoitus-% 33,31 90,43 139,27 29,16 30,13 51,22 Lainakanta, /asukas Lainanhoitokate 0,67 0,95 1,04 0,45 0,65 0,84 Suhteellinen velkaantuneisuus 60,32 56,26 51,69 48,53 87,76 48,82 Työttömyysaste 16,50 % 18,50 % 20,40 % 20,40 % Vuosikate/asukas arvioidaan olevan vuoden lopussa suunnilleen samalla tasolla kuin edellisenä vuonna ja noin sataa euroa parempi kuin talousarvion perusteella laskettuna. Arvioitu ennuste perustuu toimintakulujen heinäkuun lopun toteuman perusteella tehtyyn arvioon loppuvuoden kehityksestä. Asukasluku oli kasvanut edellisestä vuodesta alkuvuoden aikana neljällä henkilöllä. Loppuvuoden asukasluvun kasvun ennuste perustuu edellisten vuosien loppuvuoden kehitykseen. Ennusteen perusteella tänä vuonna toteutuneista investoinneista joudutaan rahoittamaan noin 30 % lainarahoituksella. Näin ollen lainakanta asukasta kohden nousee edellisestä vuodesta. Talousarvioon on budjetoitu nostettavaksi uutta lainaa 8,4 miljoonaa euroa, josta elokuun aikana on tehty päätös nostaa talousarviolainaa 5,0 miljoonaa euroa. Lainoja lyhennetään vuoden aikana yhteensä noin 4,4 miljoonaa euroa.

3 Jos kaikki budjetoidut investoinnit toteutetaan vuoden aikana, nousevat nettoinvestoinnit asukasta kohden noin 700 euroon. Koska vuosikatteen odotetaan nousevan budjetoidusta, ei todennäköisesti loppuvuoden aikana tarvitse nostaa koko budjetoitua pitkäaikaista lainaa. Lainanhoitokate on yli yhden, joka tarkoittaa tyydyttävää lainanhoitokykyä. 3 Iin kunta TP 2014 TA 2015 *) Tot 1-7/2015 Ennuste 2015 t t t % t Toimintatuotot , Valm. omak ,0 9 Toimintamenot , Toimintakate , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustulot ja -menot ,7-311 Vuosikate , Poistot , Tulos ,2 995 Varausten m ,3 66 Tilikauden yli-/alijäämä , *)sisältää lisämäärärahat Loppuvuoden ennuste on laskettu heinäkuun lopun tilanteen mukaan, johon menoihin on lisätty arvioitu sosiaali- ja terveyspalveluiden ylitys ja muut tiedossa olevat kertaluontoiset menot. Iin kunnan tuloslaskelman toteuma 7/2015

4 Tuottoja kertyi heinäkuun loppuun mennessä 51,7 % budjetoidusta Maksutuotoissa ovat suurimpana eränä perhepäivähoidon hoitomaksut joita on kertynyt 51,5 % budjetoidusta eli 275 t. Opinto- ja kurssimaksuja on kertynyt 83 t joka on 18,6 % budjetoidusta. Rakennusvalvontamaksuja on budjetoitu 120 t ja toteuma on 60 t, joka 49,1 % budjetoidusta. Tuet ja avustukset sisältävät työllistämistuet joita on budjetoitu kertyvän 420 t. Heinäkuun loppuun mennessä työllistämistukea on tilitetty 93,6 t, joka on 22,3 % budjetoidusta. 4 Kustannusten toteuma on verrattuna edellisen vuoden heinäkuun tilanteeseen 624 t enemmän. Muut toimintakulut ovat nousseet edellisen vuoden heinäkuusta 428 t. Muihin toimintakuluihin on tullut lisäyksenä opetus ja varhaiskasvatus palveluihin uuden koulun ja koulun laitteiden vuokrakulut joihin on budjetoitu 570 t ja käytetty 345 t (toteumaprosentti 60,5 %). Palvelujen ostoissa suurimpana eränä maksetaan Oulunkaaren kuntayhtymälle sopimuksen mukaiset ennakkoerät kuukausittain. Henkilöstökulut ovat laskeneet edellisestä vuodesta 3 %. Heinäkuun lopun toteumaprosentti oli 54,0 %, jossa on alitusta tämän hetken tasaisen vauhdin (58,3 %) toteutumaan n euroa. Loma-ajan palkat maksetaan tasetililtä, joten syksyllä henkilöstökuluja kertyy enemmän suhteessa kesäaikaan. Verotuloja ja valtionosuuksia on kertynyt alkuvuoden aikana yhteensä 0,2 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna. Verrattaessa vuoden 2013 ja 2014 heinäkuun lopun tilannetta oli silloin kertynyt valtionosuuksia ja verotuloja1,3 milj. euroa enemmän kuin vuonna Poistoja on kertynyt tänä vuonna 19 t enemmän kuin samana aikana viime vuonna. Tilikauden ylijäämä on tämän vuoden heinäkuun lopussa 1,0 miljoonaa euroa huonompi kuin viime vuoden saman ajan kohdan tilanteessa. Verotulojen toteutuminen

5 5 Rahoitustoiminta Vuoden 2015 alkuvuoden aikana ei ole nostettu pitkäaikaista lainaa. Syyskuussa nostetaan 5,0 miljoonaa euroa. Yleishallinto ja hallintopalvelut 1. Palvelusuunnitelma

6 Yleishallinto: vaalit, kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, kuntayhteistyö, verotus, tarkastuslautakunta, maaseutuviranomaistehtävät, lähineuvostot ja maankäytön suunnittelu (yleisja asemakaavoitus) Elinvoimapalvelut: Micropoliksen sopimus, Oulun Seudun Leader- ja hankerahoitus Asia-, tieto- ja talouspalvelut: neuvonta- ja monistus sekä yhteis- ja etäpalvelupisteen palvelut, tietohuolto- ja talouspalvelut, hankinnat ja logistiikka Henkilöstöpalvelut: henkilöstöpalvelut, työkykyä ylläpitävä toiminta, työterveyshuolto, yhteistoiminta ja työsuojelu Työllistäminen: palkkatuki, työkokeilu ja kuntouttava työtoiminta, työpajatoiminta, nuorten kesätyöllistäminen, yhteisöjen ja yritysten tukeminen työttömien työllistämisessä 6 2. Sitovat tavoitteet: Yleishallinto Asiakas Iin kunnan Asiakaspalaute viestintäsuunnitelman Asiakaskyselyä käyttöönotto ei ole vielä tehty Oikea-aikainen ja aktiivinen tiedottaminen Palvelun laatu ja asiakastyytyväisyys Prosessi Joustavat ja tehokkaasti toimivat prosessit Henkilöstön palvelu- ja osaamistason ylläpitäminen Asiakaskyselyn tulokset Tehtäväkuvausten Tehtäväkuvaukset päivittäminen päivitetty 100 % Toteutunut suunnitelman mukaisesti Talous Kustannustehokkuus Aktiivinen talouden seuranta Talousraportit kerran kuukaudessa Toteutunut suunnitelman mukaisesti Henkilöstö Osaava ja motivoitunut henkilöstö Tavoitteelliset työ- ja kehityskeskustelut Keskustelujen lukumäärä/vuosi Elinvoimapalvelut Asiakas Nopea, asiantunteva ja ajan tasalla oleva palvelu Sisäisen tiedottamisen kehittäminen Tiimikokousten lkm/vuosi Kehityskeskustelu t käyty koko organisaatiossa 3/2015 Asiakaspalvelun laatu ja Asiakaskyselyt Seuranta sujuvuus Nettisivujen kävijämäärät aloitettu

7 7 ja asiakaspalaute Prosessi Laadun, tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen Toimenpiteiden suoritusta parannetaan Hankkeita käynnistynyt Talous Kustannustehokkuus Suunnitelmallinen taloudenhoito, jatkuva seuranta ja nopea reagointi Talousraportit kerran kuussa Omarahoitusosuude t allokoituneet hyvin. Budjetti ylitetty johtuen hankkeiden siirtymäkaudesta. Henkilöstö Osaava ja motivoitunut henkilöstö Asia-, tieto- ja talouspalvelut Asiakas Nopea, asiantunteva ja ajan tasalla oleva palvelu Kehityskeskustelut, tiimikokoukset, työnohjaus ja henkilökohtaiset keskustelut; Kehityskeskustelut käyty tiimikokousten lkm/vuosi; Avoin ja positiivinen ilmapiiri, Sairauspoissaolojen määrä Sähköisen asioinnin Asiakaskyselyt kehittäminen Sähköisen asiahallinnon ja tiedonohjausjärjestelmän kehittäminen Nettisivujen asiakaspalaute Täydennyskoulutuksia 5 kpl osaamisen ylläpitämiseksi. Kehityskeskustelut ja tiimikokoukset ok. Hyvä ilmapiiri. Työhyvinvointivastaava valittu. Kysely tehdään syksyn 2015 aikana Kunnan uudet nettisivut otettu käyttöön 8/2015 Prosessi Etäpalveluprosessien käyttöönotto Prosessikuvausten laatiminen Prosessikuvausten valmiusaste Prosessikuvausten laatiminen kesken Talous Suunnitelmallinen Vuosikate /as 199 /as taloudenhoito Lainaa /as 3040 /as Kunnan pitkäaikaisen kehittämisen mahdollistava talous Talouden raportointiohjelmien tehokas hyödyntäminen

8 Henkilöstö Osaava ja motivoitunut henkilöstö Tavoitteelliset työ ja kehityskeskustelut Tiimikokoukset Henkilöstön koulutus Keskustelujen lkm/vuosi Tiimikokousten lkm/vuosi Koulutuspäivät/vuosi 2/2015 3/2015 Koulutuspäivien lukumäärä saadaan tilinpäätöksen yhteydessä julkaistusta henkilöstöraportist a 8 Henkilöstöpalvelut Asiakas Hyvä asiakaspalvelu Asiakaspalvelun laatuun ja sujuvuuteen panostaminen Asiakaspalautteet Palautekysely syksyn 2015 aikana Prosessi Henkilöstöhallinnon päätösprosessien laadun parantaminen Prosessikuvaukset Ulkopuolisen rekrytointipalvelun hankinta Oikaisuvaatimusten/hallintovalit usten lkm/vuosi 0/2015 Talousnäkökulma Tehtävien vaativuuden mukainen palkka Tehtävien vaativuuden arviointiprosessin suorittaminen TVA valmiina toukokuussa 2015 Valmistuu syksyn 2015 aikana Henkilöstö Hyvinvoiva henkilöstö Avoimen ja myönteisen Henkilöstön palaute työyhteisöilmapiirin kehityskeskusteluissa ylläpitäminen Osaamisen kehittäminen Henkilöstöhallinnon, työterveyshuollon ja työsuojelun yhteistyön kehittäminen Työllistäminen Asiakas Pitkäaikaistyöttömien ja nuorten aktivointiasteen nostaminen Toimiva henkilöstön koulutussuunnitelma Toimivan sijaisjärjestelmän kehittäminen Yhteiset tapaamiset 2x vuodessa Sairauspoissaolojen määrä Asiakaspalautteet Kehityskeskustelu t käyty alkuvuodesta 2015 Kuntouttava työtoiminta Työttömyysaste tyött.aste 19,4% Työkokeilut Pitkäaikaistyöttömien Aktivointiaste Palkkatukityöllistäminen aktivointiaste 30,6 %

9 9 Työpajatoiminnan laajennus ja peruskorjaus-hankkeen käynnistyminen Kuntalisät Työvoimapoliittisen avustuksen hakeminen Palkkatukityöllistäminen Henkilömäärä/toimenpide Henkilötyövuosi/palkkatuettu työllistäminen Työmarkkinatuen kuntaosuus Rakennushankkeen eteneminen kuty,76 tyko 15 henk.palkkatuki. 11,7 htv/: 47 henk. tm- kuntaos , ylitys TYPO-avustush akemus ELY-keskukselle, käsittely keskeytetty 5/2015 Suunnittelutyö käynnistetty työpajatoiminnan siirtämisestä Iin Micropoliksen tiloihin Prosessi Asiakas-/valmennuspro sessien vaikuttavuus Asiakasprosessien sisällön kehittäminen Prosessikuvaukset Sijoittuminen prosessin (kuntouttava työtoiminta, työkokeilu) jälkeen Asiakaspalaute Startti parempaan elämään juurruttamishanke edennyt, Asiakasprosessien kuvaus syksyllä 2015 Sijoittumisen seuranta 1 x vuosi Asiakaspalautteen koonti x 1 kuntouttavan työtoiminnan asiakaspalautteen koonti oppilastyönä: asiakaspalautteen keräys 8-9/2015 Talous Kustannustehokkuus Jatkuva seuranta ja nopea reagointi Talousraportit kerran kuussa Työmarkkinatuen kuntaosuus TA-seuranta kuukausittain TM-raportti kuukausittain Henkilöstö Osaava ja motivoitunut henkilöstö Tuetaan aktiivista kehittämistä ja kouluttamista Sisäisen tiedottamisen Koulutuspäivien määrä Kehityskeskustelujen määrä Tiimikokousten määrä Koulutuspäiviä 15 Kehityskeskustelu t syksyllä 2015 Tiimikokoukset 3 x

10 10 kehittäminen kk:ssa Elinvoimapalvelut: Iin elinvoimapalveluista vastaavat toimijat toteuttavat Iin elinkeino-ohjelman tavoitteita. Iissä tavoitellaan kasvun jatkumista, työllisyyden lisäämistä sekä uusiutuvan energian tuotannon lisäämistä ja edelleen tehostuvaa resurssien käyttöä. Kasvu Kuntamarkkinointi Kuntamarkkinointia viedään eteenpäin pääosin aikaisemmin hyväksi todetulla tavalla. Päämarkkinointitapahtumana toteutetaan kunta- ja tonttimarkkinointia huhtikuussa Oulun Rakentajamessuilla. Iin Hyvät Tuulet kuntatiedotetta julkaistaan aikaisemman käytännön mukaan 5 krt vuodessa, tienvarsitaulut ovat edelleen aktiivisessa käytössä mm. ajankohtaisten tapahtumien markkinointiin, www-sivuja kehitetään tarpeen mukaan. Uusiutuvan energian brändiä vahvistetaan edelleen viestinnän avulla. Matkailun ja kulttuurin edistäminen Selvitetään mahdollisuutta saada Iihin yksityinen hotellitason investointi, johon myös mahdollinen KulttuuriKauppilan toisen vaiheen tarve sijoittuisi. Matkailussa ollaan edelleen mukana Oulun Matkailu Oy:n toiminnassa. Työllisyyden lisääminen Iin kunnan työllisyysohjelman toimeenpano yhteistyössä työllistämisen palvelukeskuksen ja muiden toimijoiden kanssa. Käynnistetään IiRekry -pörssin toiminta sekä järjestetään kevättalvella IiRekry-tapahtuma. Tuetaan ja avustetaan yrityksiä rekrytointeihin ja henkilöstön osaamiseen liittyvissä asioissa. Tiivistetään yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston, ELY-keskuksen, yrittäjäjärjestöjen sekä muiden sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden (ml. oppilaitokset) kanssa. Työllisyyden edistämiseen liittyvien ESR- (tai muiden) hankkeiden suunnittelu, hankkeistaminen sekä asiantuntijatuki hankkeiden toimeenpanossa. Hakijoina voi toimia hankkeista riippuen myös muut tahot (Iin kunta, kyläyhdistykset, Oulunkaaren kuntayhtymä jne). Hankkeiden omarahoitusosuuteen varautuvat hankkeiden hakijat. Energia Meneillään olevilla toimenpiteillä lisätään uusiutuvan energian käyttöä sähkön ja lämmön tuotannossa. Käytännössä tämä tarkoittaa uusia tuulivoimainvestointeja maalle ja merelle, bioenergian hyödyntämistä lämmön ja sähkön tuotannossa, energian käytön tehostamista sekä kunnan että yritysten ja kuntalaisten piirissä. TEMin energiatehokkuussopimuksen tavoitteiden saavuttaminen vuoden 2014 aikana. Tänä vuonna aloitettujen aurinkoenergia- ja sähköautopilottien seuraaminen, mittaaminen ja mahdollinen laajentaminen. Aurinkoenergian yhteishankinnan toteuttaminen. Työllistäminen: Iin kunnassa työttömyysprosentti alle Pohjois-Pohjanmaan keskiarvon pitkäaikaistyöttömien aktivointiasteen nostaminen 60%:iin Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien alle 25-vuotiaiden osallistuminen aktivointitoimenpiteisiin 80% Asiakasprosessien kehittäminen kaikilla palvelulinjoilla (Työpajatoiminta, kuntouttava työtoiminta, tukityöllistäminen) kunta työllistää pitkäaikaistyöttömiä, vajaakuntoisia ja nuoria palkkatuella yhteensä 35 henkilötyövuoden verran nuorten kesätyöllistäminen: työllistetään 120 vuonna syntynyttä nuorta kunnan toimipisteisiin ja tuetaan 90 nuoren työllistymistä yrityksiin ja yhdistyksiin työpajan toimitilojen laajennus- ja peruskorjaustyön aloittaminen 2015

11 11 Työvoimapolliittisen avustuksen hakeminen: RaPa-MaTa- Rakennetaan paja - mallinnetaan tapa-hankkeelle Työtä luonnosta Iissä Riskienhallinta on kokoaikaista. Riskin toteutuessa, asia käydään läpi perusteellisesti ja tehdään raportti tapahtuneesta 3. Sitovien tavoitteiden toteutuminen ja arvio loppuvuodelle Elinvoimapalvelut: Kasvu: Tavoitteet pitkälti saavutettu. Kuntaviestinnässä koko kuntakonsernia koskeva viestintäohjeistus toteutettu: tuloksena mm. kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamiskeinojen edistäminen sekä kustannustehokas nettisivu-uudistus. Loppuvuonna käyttöönotetaan sähköinen karttapohjainen tonttipörssi ja jatketaan verkkosivujen kehitysprosessia (mm. käyttäjäkoulutus). Matkailussa valmistellaan yksityisen hotellitason investoinnin selvitystä. Työllisyyden lisääminen: Tavoitteet pitkälti saavutettu. Yrityskierrokset tehty ja aloitettu kaksi suurempaa hanketta, joissa työllistetään yli 30 htv. Loppuvuonna tulossa mm. aktiivista yhteistyötä TE-toimiston, ELY-keskuksen ja Oulunkaaren kuntayhtymän kanssa sekä yrityskysely kasvun edistämiseksi. Energia: Tavoitteet pitkälti saavutettu. Aurinkoenergian yhteishankinnalla toteutettu 9 aurinkovoimalaa. Iin ympäristöohjelman laadinta käynnistynyt. TEMin energiatehokkuussopimuksen tavoite 9 %:n energiansäästöstä vuoteen 2016 mennessä on saavutettu jo vuonna Loppuvuonna käynnistetään selvitys ison aurinkovoimalapuiston rakentamisesta Iihin. Työllistäminen: Iin työttömyysprosentti ylittää Pohjois-Pohjanmaan keskiarvon, työttömyysprosentti Iissä ajalla keskimäärin 19,4% (17,4%-20,4%) ja Pohjois-Pohjanmaalla 15,7% Pitkäaikaistyöttömien ja nuorten aktivointiaste jää huomattavasti alle tavoitteen (60% ja 80%). Pitkäaikaistyöttömien aktivointiaste 30,6%. Pitkäaikaistyöttömien työllistymistä vaikeuttanut yleinen työllisyystilanne, TE-toimiston myöntämän palkkatuen vähentyminen/myöntämisen keskeytyminen ja työkokeiluun liittyvät rajoitteet. Asiakasprosessien kehittämistyö on aloitettu, dokumentointi syksyllä. Työnvaativuuden arvioinnit on tehty keväällä Kunnan työllistämistavoitteet pitkäaikaistyöttömien, vajaakuntoisten ja nuorten palkkatukityöllistämisen osalta eivät toteudu suunnitellusti Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston palkkatukimäärärahojen vähentymisen/maksatuksen keskeyttämisen vuoksi mennessä työllistetty 47 henkilöä, yhteensä 11,7 htv ELY-keskuksen päätös Työtä luonnosta Iissä-koordinaatiohankkeen rahoituksesta ajalle Hyväksytty kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman mukaisesti , josta ESR: n ja valtion rahoitusosuus 80 % Projektipäällikkö on aloittanut työt Päätös Työtä luonnosta Iissä-tukityöllistämiseen liittyvästä rinnakkaishankkeesta Hankkeen kokonaiskustannukset , joista ESR:n ja valtion rahoituksen osuus Työllistämistavoite ei toteudu hankkeessa odotetusti vuoden 2015 osalta, hankepäätöksen myöhäisen ajankohdan vuoksi. Työpajatoiminnan toimitilojen laajennus- ja peruskorjaustyöhön on haettu työvoimapoliittista avustusta TE-toimiston ilmoitus hakemuksen käsittelyn keskeyttämisestä Työpajan toimitilojen laajennus- ja peruskorjaustyö työllistämistoimin ei toteudu työvoimapoliittisen avustuksen turvin. Suunnittelutyö työpajatilojen siirtymisestä Micropolikseen on käynnistetty Nuorten kesätyöllistäminen: työllistetty 113 vuonna syntynyttä nuorta kunnan toimipisteisiin ja tuettu 87 nuoren työllistymistä yrityksiin ja yhdistyksiin. Kuntasetelien maksatus yrityksille ja yhteisöille elokuussa.

12 Valtionavustusta nuorten työpajatoiminnan kehittämiseen myönnetty Vuodelle 2014 myönnetystä valtionavustuksesta siirretty euroa vuoden 2015 taseeseen, käytettäväksi mennessä Tukityöllistymisen tulorahoituksen (TE-toimiston myöntämä palkkatuki) arvioidaan alittuvan :lla. Tukityöllistäminen palkkakustannusten arvioidaan alittuvan : 12 Talousarvioista esitetään poistettavaksi: palkkatukituloja euroa (tulokohta ) 4.Taloudellinen tilanne TP TOT 1-7/2014 TA 2015 TOT 1-7/2015 Käyt tö-% Muutos 14->15 % Yleishallinto ja elinvoimapalvelut Yleishallinto tuotot , kulut , ,5 kate , ,3 Elinvoima tuotot kulut , kate , YHTEENSÄ TUOTOT , KULUT , ,5 KATE , ,6 TP TOT 1-7/2014 TA 2015 TOT 1-7/2015 Käyt tö-% Muutos 14->15 % Hallintopalve lut Asia- tieto- ja talouspalvelut tuotot , ,0 kulut , ,1 kate , ,8 Henkilöstö-p alvelut tuotot , kulut , kate , ,1 Työllistä-min en tuotot , kulut , kate , ,7

13 13 YHTEENSÄ TUOTOT , KULUT , KATE , ,2 HENKILÖSTÖN KEHITYS Lähtötilanne hlömäärä Lisäys/vähennys Vuosi Perustelut Nimike Yleishallinto kunnanjohtaja hallintojohtaja Hallintopalvelut taloussihteeri/controller toimistotiimi Työllistäminen Työllistämisen päällikkö Työpajaohjaaja Yksilövalmentaja Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja Yhteensä SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Sosiaali- ja terveyspalvelut Iin kunta, tuloslaskelma 7/2015

14 14 Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 61,7 % ESH 59,5 % Kunta yht. 61,0 % Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 63,1 % ESH 59,5 % Kunta yht. 61,7 %

15 15 OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT 1. Opetus- ja vahaiskasvatuslautakunnan palvelusuunnitelma: Toiminta käsittää: Opetuspalvelut: Perusopetuslain ja asetuksen mukaisen opetuksen jär jes tä mi sen. Perusopetus turvaa alueellisesti tasapuolisen ja ajanmukaisen opetuksen ja an taa oppilaalle hyvät valmiudet jatko-opintoihin sekä itsensä kehittämiseen. Lukiopalvelut: Tavoitteena on antaa opiskelijalle jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Varhaiskasvatuspalvelut: Palveluja ohjataan sekä valtakunnallisilla että kunnan omilla päätöksillä. Lakeja ovat laki lasten päivähoidosta, laki ja asetus yksityisten palveluiden valvonnasta, lastensuojelulaki, perusopetuslaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. 2. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan sitovat tavoitteet ja perustelutekstit Asiakas Pedagogisesti ja kasvatuksellisesti laadukas kasvatus ja opetus Opetus- ja kasvatusmenetelmien kehittäminen Päättötodistukset Osallistuminen esiopetukseen Kaikki saivat päättötodistuksen Kaikki ikäluokkaan kuuluvat aloittivat esiopetuksen Tehdään syksyllä 2015 Prosessi Toimiva palveluprosessi Arvioinnit Toukok ja jouluk Opetus- ja varhaiskasvatushenkil östön tehtäväkuvien laatiminen/päivittämin en Asiakastyytyväisyyskyselyt Asiakastyytyväisyyskyselyt Tehdään syksyllä 2015 Talous Tasapainoinen ja kustannustehokas talous Jatkuva talouden seuranta ja nopea reagointi Toteumavertailut Tilinpäätös Toteutunut suunnitellusti Henkilöstö

16 16 Osaava henkilöstö Henkilökunnan koulutus Kehityskeskustelut Arvioinnit Asiakastyytyväisyyskyselyt Kehityskeskusteluiden toteuma-% Toukok ja jouluk koulutussuunnitelmien päivitys tehty toukok. Tehdään syksyllä 2015 Vaka 90,2% (kevät) Opetus 74,7% (kevät) 3. Sitovien tavoitteiden toteutuminen ja arvio loppuvuodelle 1) Asiakastyytyväisyyskyselyt toteutetaan syksyn 2015 aikana ja toimintaa kehitetään kyselyn ja oman arvioinnin perusteella 2) Lukuvuoden toinen arviointi tehdään joulukuussa 3) Kehityskeskusteluiden syksyn kierros tehdään elo joulukuun aikana 4) Koulutussuunnitelmat päivitetään arviointien ja kehityskeskusteluiden perusteella 5) Talouskuri jatkuu kuukausittaisella seurannalla ja reagoinnilla 4. Toimenpiteet merkittävien riskien pienentämiseksi 1) Uuden Haminan koulun ja päiväkodin suunnittelu käynnistettiin 2) Koulujen ja päiväkotien uhka-arvioissa esille nousseisiin riskeihin on puututtu/korjattu. Merkittävät häiriöt poistetaan syksyn 2015 aikana 3) Henkilöstön hyvinvointiin kiinnitetään ennaltaehkäisevästi huomiota (tyhy, sairauspoissaolojen seuranta ja epäkohtien korjaaminen) 4) Talouskuria jatketaan 5. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan käyttötalous sitovuustasoilla / tulosalueilla Taloudellinen tilanne TP 2014 Tot 1-7/2014 Opetus- ja vahaiskasvatuspalvelut Op. ja varh. hallinto Tuotot 50 TA 2015 Tot 1-7/2015 Muutos 14 -> 15 Käyttö- % % Kulut , ,1 Kate , ,1 Varhaiskasvatus ja päivähoito Tuotot , ,6 Kulut , ,3 Kate , ,3 Opetuspalvelut Tuotot , ,8 Kulut , ,4 Kate , ,7 Yhteensä Tuotot , ,3 Kulut , ,0

17 17 Kate , ,4 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Koko henkilöstö Lähtötilanne henkilömäärä Lisäys/vähennys Yhteensä Vuosi Nimike Luokanopettaja Lehtori 46, ,5 Erityisopettaja Esiopettaja Kk-ohjaaja *) ,5 LTO 16, ,5 VEO Päivähoitaja 32, ,5 Avustaja/ohjaaja **) 20, ,5 Perhepäivähoitaja **) 31, ,5 Rehtori Alue-esimies Yhteensä *) 2 ohj. jää osa-aikaeläkkeelle **) alue 1 yksi pph:n irtisanoutuminen ja alue 3 yksi pph:n eläkkeelle jäänti TEKNISET PALVELUT 1. Teknisen lautakunnan ja valvontalautakunnan palvelusuunnitelma: Tekninen toimi vastaa kunnan rakentamisesta ja rakennuttamisesta. Maankäytön suunnittelu käsittää kunnan omistamien tonttien välittämisen, metsätilojen hoidon, kunnan vuokralle luovuttamat maa-alueet sekä mittaus- ja kartoitustoiminnan. Kaavoitus kuuluu kunnanhallituksen toimialueeseen. Kunnallistekniikka käsittää asemakaavateiden, liikunta-alueiden, satamien, puistojen ja muiden yleisten alueiden hoidon ja kunnossapidon sekä yksityisteiden avustukset. Valvontalautakunta huolehtii kunnan rakennustarkastuksesta ja valvonnasta. 2. Teknisen lautakunnan ja valvontalautakunnan sitovat tavoitteet ja perustelutekstit Tavoitteet ja tunnusluvut Valtuuston hyväksymät tavoitteet ja mahdolliset kustannusvaikutukset Hallinto ja rakennuttaminen

18 18 Asiakas Hyvä suunnittelu ja Käyttäjiltä saatu rakentaminen palaute yhteistyönä Hyvät ja käytännölliset toimitilat Prosessi Rakentamishankkeiden toteutus aikataulussa Talous Käyttäjät antaneet hyvää suullista palautetta Aikataulutus Aikataulussa pysyminen Rakennushankkei den valmistuminen ajallaan Kokonaistaloudellinen Hyvä suunnittelu ja Budjetissa pysyminen Urakat pysyneet toimitila urakkakilpailutus budjetissa Henkilöstö Rakentamis-, kilpailutus- ja työturvallisuuslainsäädännön huomioon ottaminen Koulutukseen osallistuminen Uuden lainsäädännön hallitseminen Tieturvakoulutu s Tapaturmia ei ole sattunut Maankäytön suunnittelu Asiakas Viihtyisä toiminta- ja rakentamisympäristö Monipuolinen tonttitarjonta Näkyvä tonttimarkkinointi Kuntataajaman yleisilmeen parantaminen Asiakkailta saatu palaute Suunnittelu ja toimenpiteet yleisilmeen parantamiseksi aloitettu Prosessi Keskustaajaman osayleiskaava ja kaavarunko Aktiivinen tonttimarkkinointi Osayleisaava kunnanvaltuuston käsittelyyn Rakentajamessut Luovutettujen tonttien kysyntä Tonttien kysyntä ollut heikko Talous Talousnäkökulma Toimenpiteet Mittarit Toteutuma Talous tasapainossa Jatkuva seuranta ja nopea reagointi Budjetissa pysyminen talouden seuranta kuukausittain Varataan määräraha arkkitehdin palkkaamiseen Henkilöstö Osaaminen ja uudistamien näkökulma Arkkitehtitehtävän vakiinnuttaminen Toimenpiteet Mittarit Toteutuma Perustetaan arkkitehdin vakanssi Vakanssin täyttäminen ja henkilön perehdyttäminen Avustus v. 2015, palkattu määräaikainen

19 19 Iin kunnan strategian mukaisesti kunta panostaa kuntakuvan ja yleisilmeen parantamiseen. Aluearkkitehtitoiminnan päättyessä tavoitteen saavuttaminen edellyttää henkilöresurssia (arkkitehti) aluesuunnitteluun jo maankäyttö- ja rakennuslainkin mukaan. Kunnallistekniikka Asiakas Kaavatiet liikennettä tyydyttävässä kunnossa Viihtyisät yleiset alueet Katujen yleisten alueiden hoito ja kunnossapito Asiakkailta saatu palaute -Kaavateitä kunnostettu. -Asiakaspalaute ollut vähäistä Prosessi Katujen urakointimenettelyn kehittäminen Toimenpiteiden oikea-aikaisuus Katujen kunnossapidon kilpailutus Yleisten alueiden kehittämis- ja hoitosuunnitelma Yleisten alueiden hoito- ja kehittämissuunnitelm a aloitettu Talous Talousarviossa pysyminen Jatkuva seuranta ja nopea reagointi Tuotteistaminen Varataan määräraha ympäristönhoitajan tehtävään Säännöllinen talouden seuranta Henkilöstö Perustetaan ympäristönhoitajan vakanssi Valvonta Asiakas Terveelliset ja turvalliset rakennukset Prosessi Täytetään ympäristönhoitajan vakanssi sekä perehdyttäminen Perustettu ja täytetty, perehdyttäminen meneillään Neuvonta, ohjaus ja Asiakaspalaute Energiatehokas valvonta rakennus Aloituskokoukset, Seuranta ohjaus, tarkastukset 3xvuodessa Laatusuunnitelman toteuttaminen Talous Menojen kattaminen pääosin lupamaksuilla Asiakaskysely Taloudellinen tot. Seuranta Taksojen tarkastus Talousarvion vuosittain toteutuman seuranta Säännöllinen talouden seuranta, taksojen tarkistaminen ta:n yhteydessä

20 20 Henkilöstö Ammattitaidon ylläpito Jatkuva koulutus Uuden lainsäädännön ja määräysten hallitseminen Sähköinen asiointi Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet Vaikuttavuustavoitteet Hallinto ja rakennuttaminen Uuden hoiva- ja palvelurakennuksen valmistuminen kahdessa vaiheessa, ensimmäinen vaihe syyskuussa 2015 ja toinen vaihe helmikuussa Haminan koulun peruskorjauksen suunnitelmien valmistuminen. Maankäytön suunnittelu Aluearkkitehtitoiminnan jatkaminen, ja arkkitehtitoiminnan vakinaistaminen. Keskustaajaman osayleiskaavan saaminen kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittelyyn. Keskustan asemakaavamuutoksen saaminen ehdotusvaiheeseen. Kunnallistekniikka Ympäristönhoitajan vakanssin perustaminen. Taajamaympäristön luonnontilaisten puistojen parantaminen. Liikuntapaikkojen hoidon tason säilyttäminen. Leikkikenttien tason parantaminen niiden käyttömäärän mukaisessa järjestyksessä. Tuotantotavoitteet Talousarvioon vaikuttavat toiminnalliset muutokset: Hallinto ja rakennuttaminen Kilpailuttaminen pienissä investoinneissa ostopalveluna. Maankäytön suunnittelu Aluearkkitehtitoiminnan jatkaminen ja vakinaistaminen. Kunnallistekniikka Yleisten alueiden hoito ja kehittämissuunnitelman laatiminen. Liikuntapaikkojen hoidossa ammattimiehen vakanssin vakinaistaminen. Taajaman ympäristön raivaus- ja hoitotyöt. Ympäristönhoitajan vakanssin perustaminen ja täyttäminen. Valvonta Toimintamenojen kattaminen pääosin tuloilla. HENKILÖSTÖN KEHITYS Lähtötilanne henkilömäärä Lisäys/vähennys Vuosi Nimike Teknisten palveluiden hallinto ja rakennuttaminen Perustelut muutoksell e

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, kustannusvaikutukset ja perustelutekstit

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, kustannusvaikutukset ja perustelutekstit Ii-instituutti-liikelaitoksen 25 03.09.2015 johtokunta Väliraportti tammikuu-heinäkuu 2015 talousarvion toteutuminen 1886/02.05/2014 Instituu 03.09.2015 25 Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, kustannusvaikutukset

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000 TA 2015 POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA 8/2014 8/2015 1 000 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 Asunnot % % % % % %

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA. Valtuusto 17 - SDP 3 - KOK 6 - KEPU 8

KINNULAN KUNTA. Valtuusto 17 - SDP 3 - KOK 6 - KEPU 8 KINNULAN KUNTA Perustettu 1914 Asukkaita noin 2000 Vero%19,50 Lainaa 2100 /asukas Ylijäämää 3 800 000 Liikevaihto 15 000 000 Talous kunnossa Politiikkana välittää toisistamme Emme tee kuntaliitoksia KINNULAN

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu 7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminnan kuvaus Teknisen tuotannon liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa käyttäjä-

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2017-2019 Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö Kunnanjohtaja pyytää kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä kommentoimaan talousarviota ja toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Haukiputaan kunnan tekniset palvelut ovat kilpailukykyinen osa Oulun seudun teknisiä palveluja.

Haukiputaan kunnan tekniset palvelut ovat kilpailukykyinen osa Oulun seudun teknisiä palveluja. Tekninen Visio Haukiputaan kunnan tekniset palvelut ovat kilpailukykyinen osa Oulun seudun teknisiä palveluja. Perustehtävä Toimivan ja turvallisen ympäristön aikaansaaminen suunnittelemalla, rakentamalla

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Väestömäärä vuodenvaihteessa 75 041 Joensuun virallinen väestömäärä vuoden 2014-2015 vaihteessa oli 75 041. Väestömäärä kasvoi 570 henkilöllä (0,8 %) edelliseen vuoden vaihteeseen

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa Suunniteltu liikevaihto jäi 4,3 milj. euroa talousarviotavoitteesta. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli 697,96 eli

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 74

KULTTUURILAUTAKUNTA 74 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdytysohjelma Rovaniemen kaupunki 11.4.2013 Omistajat - koko Lapin asialla Organisaation tehtävät

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT 1 OPETUS- JA VARHAISKASVASTUSPALVELUT YHTEENSÄ 2 3 Päävastuualueen johtajan katsaus Laskennallisella tasaisella kertymällä tammi-huhtikuun

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Iin kunnan väliraportti 31.7.2014. Julkaistu 25.9.2014

Iin kunnan väliraportti 31.7.2014. Julkaistu 25.9.2014 Iin kunnan väliraportti 31.7.2014 Julkaistu 25.9.2014 2 Iin kunnan väliraportointi 31.7.2014 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 16.12.2014 talousarvion :ssä 140. Talousarviossa on hyväksytty kunnan toiminnalliset

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa.

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. (8/2010)

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kunnanhallituksen tulosalue

Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitus Käyttösuunnitelma 2016 1 Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitukseen nähden sitovia ovat vastuualueiden toimintakatteet. Vastuualueet: 1000 Yleishallinto, 1001 Yhteistoiminta, 1002 Elinkeinojen

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUIDEN TULOSKORTIT 2008

TEKNISTEN PALVELUIDEN TULOSKORTIT 2008 TEKNISTEN PALVELUIDEN TULOSKORTIT 2008 1 Laadukkaat tukipalvelut peruspalveluille Käyttäjäpalaute Rakennusten kunnossapitosuunnitelma valmis Hyvä julkisuuskuva Vuorovaikutus Jatketaan asiakaskyselyjen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,,

Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,, XXVII, Kaupunginjohtajan,, Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,, Talouden)tasapainotus)etenee)oikeassa)suunnassa!) ) TA2015)toiminnallinen)mo6o:))

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 Asukasluku tammikuussa 16466 (laskeva) Muuttotase kotimaassa 201 oli -72 henkeä Syntyvyystase 201 oli - 8 henkeä Nettomaahanmuutto 201 oli + 16

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot