Sydämen kroonisen vajaatoiminnan hoito nyt ja tulevaisuudessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sydämen kroonisen vajaatoiminnan hoito nyt ja tulevaisuudessa"

Transkriptio

1 Tieteessä katsaus Heikki Ukkonen dosentti, osastonylilääkäri, vastuualuejohtaja TYKS, Sydänkeskus Sydämen kroonisen vajaatoiminnan hoito nyt ja tulevaisuudessa Beetasalpaajat, ACE:n estäjät ja angiotensiinireseptorin salpaajat ovat edelleen sydämen systolisen vajaatoiminnan hoidon kulmakiviä. Diureetit helpottavat sydämen vajaatoimintaa sairastavan oireita, mikäli potilaalla on ylimääräistä nestelastia. Diureetin tarve vaihtelee samallakin potilaalla eri aikoina. Jos potilaalla on vasen haarakatkos, tulisi vajaatoimintatahdistimen mahdollisuus muistaa. Vajaatoimintapotilaan raudanpuutteeseen tulee reagoida aikaisempaa aktiivisemmin. Valsartaanin ja sakubitriilin yhdistelmästä odotetaan seuraavaa parannusta vajaatoimintapotilaan lääkehoitoon. Vertaisarvioitu Sydämen kroonisen vajaatoiminnan hoidon tavoitteena on helpottaa oireita, vähentää sairaalahoidon tarvetta ja parantaa elinajan ennustetta. Suurimmat lääkkeistä saadut hyödyt on saavutettu neurohumoraalisilla antagonisteilla (beetasalpaajat, ACE:n estäjät ja aldosteroniantagonistit), ja laitehoidoista vajaatoimintatahdistinhoidolla. Nykymuotoinen lääkehoito on kehittynyt kliiniseen käyttöön pääosin 1990-luvulla ja vajaatoimintatahdistinhoito 2000-luvulla. Positiivinen tutkimusnäyttö sydämen vajaatoiminnan hoidossa koskee sydämen systolista vajaatoimintaa (1). Vajaatoiminnan lääke- tai laitehoitojen ei ole osoitettu parantavan puhdasta diastolista vajaatoiminta sairastavien ennustetta. Tämän vuoksi diastolisen vajaatoiminnan Muista vajaatoimintatahdistimen mahdollisuus, jos potilaalla on vasen haarakatkos. taustasairauksia, kuten verenpainetautia, on hoidettava tehokkaasti. Hoidossa käytetään usein samoja lääkkeitä, jotka ovat osoittautuneet tehokkaiksi systolisen vajaatoiminnan hoidossa. Oireenmukainen hoito (esim. diureettihoito) toteutetaan samoin periaattein kuin systolisen vajaatoiminnan hoidossa. Vajaatoiminnan lääkehoito Sydämen vajaatoiminnan hoidossa käytettävistä lääkkeistä beetasalpaajat, ACE:n estäjät, angiotensiinireseptorin salpaajat (ATR) ja aldosteroniantagonistit sekä tietyissä tilanteissa ivabradiini vähentävät sairaalahoidon tarvetta ja parantavat elinajan ennustetta (1). Muita lähinnä oireisiin vaikuttavia lääkkeitä ovat diureetit, digitalis ja nitraatit. ACE:n estäjät, ATR-salpaajat ja beetasalpaajat Neurohumoraalinen aktivaatio on yksi keskeisistä sydämen vajaatoiminnan patofysiologisista mekanismeista. Sen avulla elimistö pyrkii ylläpitämään sydämen minuuttitilavuutta. Akuutisti tästä voi olla apuakin, mutta kroonistuessaan neurohumoraalinen aktivaatio johtaa yhä vaikeampaan sydämen vajaatoimintaan. ACE:n estäjät, angiotensiinireseptorin salpaajat ja beetasalpaajat kumoavat neurohumoraalista aktivaatiota. Kumoamisen tulee tapahtua hitaasti, jotta elimistö ehtii sopeutua muuttuvaan tasapainoon. Tästä syystä lääkityksen titraaminen kestää useita viikkoja, joskus jopa kuukausia. Nyrkkisääntönä on, että mitä vaikeampi sydämen vajaatoiminta, sitä pidempi titraus. ACE:n estäjä- ja beetasalpaajalääkitys ovat perusteltuja kaikille, joilla todetaan vasemman kammion pienentynyt ejektiofraktio (LVEF 40 %) (1). Mikäli ACE:n estäjä ei potilaalle sovi, voi tilalla käyttää angiotensiinireseptorin salpaajaa. On syytä pyrkiä käyttämän tutkimuksissa tehokkaaksi osoitettuja molekyylejä ja annoksia, jotka ovat yleensä lähellä lääkkeen maksimiannosta (taulukko 1). Sydämen vajaatoiminnan hoidossa käytettävistä ACE:n estäjistä enalapriilin, lisinopriilin, kaptopriilin ja ramipriilin teho on osoitettu laajoissa etenevissä tutkimuksissa. 2227

2 Kirjallisuutta 1 McMurray JJ, Adamopoulos S, Anker SD, ym. ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012 of the European Society of Cardiology. Developed in collaboration with the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J 2012;33: Konstam MA, Neaton JD, Dickstein K ym. Effects of highdose versus low-dose losartan on clinical outcomes in patients with heart failure (HEAAL study): a randomised, double-blind trial. Lancet 2009;374: The SOLVD investigators. Effect of enalapril on survival in patients with reduced ventricular ejection fractions and congestive heart failure. N Engl J Med 1991;325: Packer M, Poole-Wilson PA, Armstrong PW ym. Comparative effects of low and high doses of the angiotensin-converting enzyme inhibitor, lisinopril, on morbidity and mortality in chronic heart failure. ATLAS Study Group. Circulation 1999;100: Januzzi JL, Troughton R. Are serial BNP measurements useful in heart failure management? serial natriuretic peptide measurements are useful in heart failure management. Circulation 2013;127: Juurlink DN, Mamdani MM, Lee DS ym. Rates of hyperkalemia after publication of the Randomized Aldactone Evaluation Study. N Engl J Med 2004;351: Kjekshus J, Apetrei E, Barrios V ym. Rosuvastatin in older patients with systolic heart failure. N Engl J Med 2007;357: Taulukko 1. Sydämen vajaatoiminnan hoitoon tarkoitetut ACE:n estäjät Suomessa. Valmiste Aloitusannos, mg Tavoiteannos, mg Enalapriili 1 2, Lisinopriili 1 2, Kaptopriili 1 6, Ramipriili 1 1, x 2 Kinapriili 2, Perindopriili Annosta suurennetaan 1 2 viikon välein tavoiteannoksen pyrkien. Seerumin kreatiniini ja kalium kontrolloidaan annoksen suurentamisen yhteydessä. 1 Teho sydämen vajaatoiminnan hoidossa osoitettu laajoissa etenevissä tutkimuksissa. Näiden lisäksi vajaatoiminnan hoitoon ovat Kelan erityiskorvauksen piirissä kinapriili ja perindopriili (taulukko 1). Angiotensiinireseptorin salpaajista (taulukko 2) kuolleisuutta ja sairastavuutta vähentävä vaikutus on selkeimmin osoitettu valsartaanilla ja kandesartaanilla. Näiden lisäksi myös losartaani on Kelan erityiskorvauksen piirissä sydämen vajaatoiminnan hoidossa. Losartaanin osalta tavoite annos on epäselvä. Sen 50 mg:n vuo rokausiannos ei ole yhtä tehokas kuin kaptopriilin 150 mg:n vuorokausiannos. Toisaalta losartaani 150 mg/vrk pienensi vajaatoiminnasta johtuvan sairaalahoidon riskiä ja kuoleman riskiä 10 %:lla 50 mg:n vuorokausiannokseen verrattuna (2). Suomessa myytävistä beetasalpaajista (taulukko 3) bisoprololilla, karvedilolilla, metopro lolisukkinaatilla ja nebivololilla on osoitettu ennustetta parantava vaikutus sydämen vajaatoiminnan hoidossa, ja nämä lääkkeet ovat myös Kelan erityiskorvauksen piirissä. Nebivololilla on virallinen käyttöaihe yli 70-vuotiaille, lievää tai keskivaikeaa sydämen vajaatoimintaa sairastaville. Beetasalpaajahoitoa ei tavallisesti aloiteta potilaan ollessa dekompensaatiossa. Aloitusannos on usein % tavoiteannoksesta. Yleensä annoksen voi kaksinkertaistaa kahden viikon välein, jos edellinen annos oli siedetty. Aikataulu on kuitenkin aina yksilöllinen. Käytännön kliinisessä työssä potilaat ovat usein 5 10 vuotta vanhempia kuin kliinisissä tutkimuksissa, ja he ovat useammin naisia. Lisäksi heillä on usein myös muita sairauksia. Näiden seikkojen vuoksi beetasalpaajan ja ACE:n estäjän suurin siedetty annos saattaa jäädä tavoiteltua pienemmäksi. Vaikka tavoiteannos jäisikin saavuttamatta, parantaa yksilöllisesti titrattu suurin siedetty ACE:n estäjän ja beetasalpaajan annos potilaan ennustetta ja vähentää sairastavuutta (3,4). Tämän vuoksi näiden lääkkeiden käyttöä on syytä jatkaa tarvittaessa tavoiteannosta pienemmällä annoksella. Diureetit ja aldosteroniantagonistit ACE:n estäjien, angiotensiinireseptorin salpaajien ja beetasalpaajien oheen liitetään diureetti, mikäli potilaalla on verentungoksen eli kongestion oireita tai merkkejä. Yleensä suositaan ns. loop-diureetteja, joista Suomessa on saatavissa furosemidi. Diureetit helpottavat sydämen vajaatoimintaa sairastavan potilaan oireita ja parantavat suorituskykyä, mikäli potilaalla on ylimääräistä nestelastia. Diureetin tarve vaihtelee samallakin potilaalla, ja annos on titrattava vallitsevan tilanteen mukaan. Esimerkiksi kesähelteillä runsas hikoilu yleensä vähentää diureettien tarvetta. Vajaatoiminnan pahenemisvaiheen yhteydessä diureetin tarve lisääntyy ja annosta joudutaan suurentamaan. Pahenemisvaiheen jälkeen diureetin annosta pääsee usein pienentämään. Diureettiannoksen tulee olla pienin mahdollinen, jolla kongestio pysyy poissa. Käytännössä nestelasti ilmenee useimmin keuhkokongestiona tai alaraajojen kuoppaturvotuksena. Potilaan painon seuranta auttaa myös nestekuorman arvioinnissa. Muutaman kilogramman painon nousun muutamassa päivässä tulee herättää epäily nestelastin kertymisestä, varsinkin jos tähän liittyy muita vajaatoiminnan oireita. Natriureettisten peptidien käyttö sydämen kuormituksen ja kongestion arvioinnissa on myös lisääntynyt viime vuosina (5). Käyttö lääkityksen titrauksessa edellyttää kuitenkin erityistä perehtyneisyyttä, eikä se ole vielä kliinistä rutiinia. Mikäli potilaalla on edelleen vajaatoiminnan oireita diureettihoidosta huolimatta, tulee ennustettu parantavan aldosteroniantagonistin (spironolaktoni tai eplerenoni) aloittaminen viimeistään nyt ajankohtaiseksi. Vajaatoiminnan hoidossa spironolaktonin tavoiteannos on yleensä 12,5 25 mg kerran päivässä ja eplerenonin 50 mg kerran päivässä. Näiden annosta ei säädellä nestetasapainon perusteella. Aldosteroniantagonistin käyttöä voi harkita esimerkiksi lievää diureettista vaikutusta haettaessa ja tilanteessa, jossa loop-diureetti on aiheuttanut hypokalemian. 2228

3 8 Tavazzi L, Maggioni AP, Marchioli R ym. Effect of rosuvastatin in patients with chronic heart failure (the GISSI-HF trial): a randomised, double-blind, placebocontrolled trial. Lancet 2008;372: Cleland JGF, Findlay I, Jafri S ym. The Warfarin/Aspirin Study in Heart failure (WASH): a randomized trial comparing antithrombotic strategies for patients with heart failure. Am Heart J 2004;148: Auricchio A, Baron-Esquivias G, Bordachar P ym ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy: The Task Force on cardiac pacing and resynchronization therapy of the European Society of Cardiology (ESC). Developed in collaboration with the European Heart Rhythm Association (EHRA). Eur Heart J 2013;34: Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n ja Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Astma. Käypä hoito -suositus Taulukko 2. Jälkimmäisessä tapauksessa aldosteroniantagonisti lisätään loop-diureetin oheen. Aldosteroniantagonistit lisäävät puolestaan hyperkalemian riskiä erityisesti iäkkäillä ja henkilöillä, joiden munuaisten toiminta on heikentynyt (6). Tämän vuoksi säännöllinen seuranta on tarpeen. Mikäli aldosteroniantagonisti ei sovi, voi angiotensiinireseptorin salpaajan lisäämistä ACE:n estäjän oheen harkita. Tämän yhdistelmä vaatii erityistä valppautta seurannassa. Ivabradiini ja digitalis Mikäli edellä mainitusta lääkehoidosta huolimatta potilaalla on edelleen vajaatoiminnan oireita (NYHA II IV), sinusrytmi ja huolellisesta beetasalpauksesta huolimatta syketaso vähintään 70/ min, tulee ivabradiini harkittavaksi. Eteisvärinässä olevalle potilaalle kannattaa vastaavasti harkita digoksiinin lisäämistä beetasalpaajan oheen kammiovasteen rauhoittamiseksi (1). Sydämen vajaatoiminnan hoitoon tarkoitetut ATR-salpaajat Suomessa. Valmiste Aloitusannos, mg Tavoiteannos, mg Kandesartaani Valsartaani Losartaani Annosta suurennetaan 1 2 viikon välein tavoiteannoksen pyrkien. Seerumin kreatiniini ja kalium kontrolloidaan annoksen suurentamisen yhteydessä. Taulukko 3. Sydämen vajaatoiminnan hoitoon tarkoitetut beetasalpaajat Suomessa. Valmiste Aloitusannos, mg Tavoiteannos, mg Bisoprololi 1, Karvediloli 3,125 6, Metoprololisukkinaatti 11,88 23, Nebivololi 1 1, Aloitusannos on pieni. Titrausvauhti on yksilöllinen, mutta yleensä annos voidaan kaksinkertaistaa 2 viikon välein. Mitä vaikeampi vajaatoiminta on, sitä pidemmät titrausvälit. 1 Virallinen käyttöaihe 70-vuotiailla sydämen vajaatoimintaa sairastavilla potilailla. Muu sydänlääkitys Statiinihoito on hyödyllinen monissa sydämen vajaatoiminnan taustalla olevissa sairauksissa, kuten sepelvaltimotaudissa. Sen ei kuitenkaan ole osoitettu vähentävän etiologiasta riippumatta sydämen systolista vajaatoimintaa (NYHA II IV) sairastavien henkilöiden kuolleisuutta tai sairaalahoidon tarvetta (7,8). Tutkimusnäytön puuttuessa Euroopan kardiologinen seura ei suosittele statiinien aloittamista tälle potilasryhmälle. Tämän vuoksi statiinien rooli vajaatoimintapotilaiden hoidossa herättää hieman hämmennystä. Suomessa vallinnee kuitenkin konsensus siitä, että potilaalle aiemmin tarpeelliseksi katsottua statiinilääkitystä ei lopeteta, vaikka vajaatoiminta todetaankin. Jos sydämen systolista vajaatoimintaa sairastava potilas on sinusrytmissä, ei rutiinimaisen antitromboottisen lääkityksen ja antikoagulaatiohoidon hyötyä lumelääkkeeseen verrattuna (LVEF < 35 %) ole osoitettu. Varfariinin ja pieniannoksisen ASA:n välillä ei ole eroa potilaiden kuolleisuudessa (9). ASA:n hyötyä ei ole voitu osoittaa edes iskeemiseltä pohjalta syntyneessä vajaatoiminnassa. Eteisvärinän tromboembolisten komplikaatioiden ehkäisemiseksi aloitettavan antikoagulaation harkinnassa käytetään CHA2DS2VASc-pisteytystä, kuten muillakin. Sydämen vajaatoiminta antaa yhden riskipisteen. Sydämen vajaatoimintatahdistinhoito Osalla sydämen systolista vajaatoimintaa sairastavista potilaista vasemman kammion supistuminen on dyssynkronista. Tämä heikentää sydämen pumppufunktiota entisestään. Näille potilaille optimoidun lääkehoidon lisäksi voidaan harkita synkronoivaa tahdistinhoitoa. Sillä pyritään optimoimaan vasemman kammion eri osien supistumisen oikea-aikaisuus, joka puolestaan parantaa kammion iskutilavuutta. Tätä voisi verrata vaikka soutujoukkueen soutajien rytmittämiseen. Potilaille asennetaan tahdis tinelektrodi sekä laskimoteitse oikeaan kammioon että sepelpoukaman (sinus coronarius) kautta vasemman kammion sivuseinään. Jotta resynkronoivasta tahdistuksesta olisi hyötyä potilaalle, on rytmin oltava pääasiallisesti tahdistettua (tavoite 100 %). Sydäntä synkronoivan tahdistinhoidon on osoitettu parantavan suorituskykyä ja elämänlaatua sekä vähentävän kuolleisuutta (10). Optimaalista lääkehoitoa saavan potilaan vajaatoimintatahdistinhoitoa tulisi aina harkita, jos hänellä on sinusrytmi, vasemman kammion ejektiofraktio on korkeintaan 35 %, QRS-heilahduksen muoto vasemman haarakatkoksen muotoinen (LBBB) ja kesto yli 120 ms sekä vajaatoimintaluokka NYHA II IV. Mitä leveämpi 2229

4 12 Ryden L, Grant PJ, Anker SD ym. The Task Force on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases of the European Society of Cardiology(ESC) and developed in collaboration with the European Association for the Study of Diabetes (EASD). ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD. Eur Heart J 2013:34; Hernandez AV, Usmani A, Rajamanickam A, Moheet A. Thiazolidinediones and risk of heart failure in patients with or at high risk of type 2 diabetes mellitus: a meta-analysis and meta-regression analysis of placebo-controlled randomized clinical trials. Am J Cardiovasc Drugs 2011;11: Scirica BM, Braunwald E, Raz I ym. SAVOR-TIMI 53 Steering Committee and Investigators. Heart failure, saxagliptin, and diabetes mellitus: observations from the SAVOR-TIMI 53 randomized trial. Circulation 2014;130: Monami M, Dicembrini I, Mannucci E. Dipeptidyl peptidase-4 inhibitors and heart failure: a meta-analysis of randomized clinical trials. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2014;24: Green JB, Bethel MA, Armstrong PW ym. Effect of sitagliptin on cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. N Engl J Med 2015;373: Julkaistu verkossa Anker SD, Comin Colet J, Filippatos G ym. Ferric carboxymaltose in patients with heart failure and iron deficiency. N Engl J Med 2009;361: Ponikowski P, van Veldhuisen DJ, Comin-Colet J ym. Beneficial effects of long-term intravenous iron therapy with ferric carboxymaltose in patients with symptomatic heart failure and iron deficiency. Eur Heart J 2015;36: Solomon SD, Zile M, Pieske B ym.the angiotensin receptor neprilysin inhibitor LCZ696 in heart failure with preserved ejection fraction: a phase 2 double-blind randomised controlled trial. Lancet 2012;380: McMurray JJ, Packer M, Desai AS ym. PARADIGM-HF investigators and committees. Angiotensinneprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. N Engl J Med 2014;371: Behtar A, Crespo-Diaz R, Terzic A, Gersh B. Cell therapy for cardiac repair lessons from clinical trials. Nat Rev Cardiol 2014:11; QRS-kompleksi, sitä suurempi hyöty on odotettavissa resynkronisaatiosta. Myös lievempioireiset potilaat (NYHA I) hyötynevät hoidosta, jos muut kriteerit täyttyvät. Resynkronisaatiohoitoa voi myös harkita, vaikka QRS-kompleksi ei olekaan vasemman haarakatkoksen muotoinen. Hyödyn saavuttaminen on kuitenkin epävarmempaa. QRS-kompleksin keston tulisi tuolloin mieluiten olla vähintään 150 ms. On tärkeä pitää mielessä, että resynkronoivan tahdistinhoidon tarve voi ilmaantua vajaatoimintaa sairastavalle potilaalle vasta vuosien kuluttua lääkehoidon aloittamisesta. Yllämainittujen kriteerien täyttyessä, eli esimerkiksi vasemman haarakatkoksen ilmaannuttua uudelleen, potilas tulisi lähettää erikoissairaanhoidon arvioon, mikäli hänellä ei ole muita sairauksia, jotka heikentävät olennaisesti enemmän elinajan ennustetta ja elämänlaatua kuin sydämen vajaatoiminta. Rytmihäiriötahdistinhoito Ennaltaehkäisevästä rytmihäiriötahdistinhoidosta on hyötyä aiemmin sydäninfarktin sairastaneelle, jolla on vasemman kammion ejektiofraktio alle 30 % ja vajaatoimintaluokka NYHA II III optimaalisen lääkehoidon aikana. Ennaltaehkäisevä rytmihäiriötahdistinhoito ilmeisesti vähentää myös laajentavaa kardiomyopatiaa sairastavien kuolleisuutta. Näillä potilailla vasemman kammion ejektiofraktio on alle % ja NYHA II III -asteinen sydämen vajaatoiminta optimaalisen lääkehoidon aikana. Markkinoilla on saatavilla myös vajaatoimintatahdistimen ja rytmihäiriötahdistimen yhdistelmiä. Tällainen profylaktisesti asennettu sydäntä synkronoiva rytmihäiriötahdistinhoito ilmeisesti vähentää kuolleisuutta, kun potilaan vasemman kammion ejektiofraktio on alle 35 %, QRS-heilahduksen kesto yli 130 ms ja sydämen vajaatoimintaluokka NYHA II IV (10). Muut liitännäissairaudet ja vajaatoiminnan lääkehoito Keuhkoahtaumatauti tai hyvässä hoitotasapainossa oleva astma eivät ole beetasalpaajahoidon vasta-aiheita, mutta näiden potilaiden hoidossa on syytä suosia beeta1-selektiivisiä beetasalpaajia. Beetasalpaajat voivat vaikeuttaa keuhkosairauden oireita, mutta tämä ei ole tavallista (11). Sydämen vajaatoimintaa sairastavilla usein esiintyvä diabetes ei myöskään ole beetasalpaajahoidon este. Diabeteksen hoidossa käytettävä metformiini ei ole vasta-aiheinen sydämen vajaatoimintaa sairastaville. Laktaattiasidoosin riski kuitenkin suurenee, jos potilaalla on myös munuaisten tai maksan vajaatoiminta. Munuaisten tai maksan vaikeaa vajaatoimintaa sairastavien hoidossa metformiinia ei tule käyttää (1,12). Myös glitatsoniryhmän lääkkeitä tulee välttää, sillä ne lisäävät nesteretentiota ja voivat pahentaa vajaatoimintaa (13). DPP4-inhibiittorien käyttöön voi liittyä aikaisemmin tiedossa olevan vajaatoiminnan pahenemista, varsinkin jos sydämen vajaatoiminnan aste on vaikea (14,15). Uusien vajaatoimintaoireiden ilmaantumista tämä lääkitys ei kuitenkaan vaikuta lisäävän (16). Sydämen vajaatoiminnan hoidossa käytettävät diureetit lisäävät kihdin ilmaantumisen todennäköisyyttä. Hyperurikemiapotilaille kihtikohtauksen estoon ja kohtauksen jatkohoitona käytetään yleisesti allopurinolia. Kihtikohtauksen hoidossa käytetyt tulehduskipulääkkeet heikentävät munuaisfunktiota myös akuuttikäytössä ja siten voivat pahentaa sydämen vajaatoimintaa. Tämän vuoksi niiden käyttö tulisi olla hyvin harkittua ja mahdollisimman lyhytaikaista. Akuutin kihtikohtauksen hoidossa voi harkita myös kolkisiinia, joka on kuitenkin Suomessa erityislupavalmiste (1). Raudanpuute Raudanpuute ja anemia ovat varsin yleisiä sydämen vajaatoimintaa sairastavilla potilailla. Euroopan kardiologisen seuran viimeisintä vuonna 2012 julkaistua hoitosuositusta kirjoitettaessa oli käytössä yksi satunnaistettu tutkimus (FAIR, 459 potilasta, NYHA II III), jossa raudanpuutteen hoito laskimonsisäisellä raudalla paransi potilaiden suorituskykyä ja elämänlaatua (17). Suosituksissa kehotettiin harkitsemaan raudanpuutteen diagnosointia, jos potilaalla epäillään sydämen vajaatoimintaa, vaikka anemiaa ei olisikaan. Vuonna 2014 julkaistiin CONFIRM-tutkimuksen (18) tulokset, jotka tukivat FAIR-tutkimuksen löydöksiä. CONFIRM-tutkimuksessa (304 potilasta) laskimonsisäisellä raudalla hoidettujen potilaiden toimintakyky ja elämänlaatu paranivat. Myös riskissä joutua uudelleen sairaalahoitoon sydämen vajaatoiminnan takia oli laskeva suuntaus. Tulokset ovat rohkaisevia, joskin muiden vajaatoimintahoitojen tutkimuksiin verrattuna potilasmäärät ovat vielä suhteellisen pieniä. Euroopan kardiologisen seuran 2230

5 22 Wang X, Zachman AL, Haglund NA ym. Combined usage of stem cells in end-stage heart failure therapies. J Cell Biochem 2014;115: Pleger ST, Brinks H, Ritterhoff J ym. Heart failure gene therapy the path to clinical practice. Circ Res 2013;113: Mestroni L, Begay RL, Graw SL, Taylor MRG. Pharmacogenetics of heart failure. Curr Opin Cardiol 2014;29: Pandor A, Gomersall T, Stevens JW ym. Remote monitoring after recent hospital discharge in patients with heart failure: a systematic review and network meta-analysis. Heart 2013;99: Abraham WT, Adamson PB, Bourge RC ym. Wireless pulmonary artery haemodynamic monitoring in chronic heart failure: a randomised controlled trial. Lancet 2011;377: Sidonnaisuudet Kirjoittaja on ilmoittanut sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): Heikki Ukkonen: konsultointi (Novartis Finland), luentopalkkiot (Actelion, Astra-Zeneca, Novartis, Vifor-Pharma), lisenssitulot ja tekijänpalkkiot (Duodecim), osakkeet (Orion), matka-, majoitus- tai kokouskulut (Novartis Finland, Actelion). hoitosuositukset päivitetään seuraavan kerran vuonna Raudanpuutteen diagnostiikkaa ja hoitoa painotetaan todennäköisesti aikaisempaa selvemmin suosituspäivityksen yhteydessä. English summary in english Treatment of chronic heart failure today and in the future Sydämen vajaatoiminnan hoito tulevaisuudessa Vajaatoimintaa sairastavien potilaiden määrä ei ole vähenemässä, mutta taudinkuva on 20 viime vuoden aikana muuttunut. Aikaisemmin tyypillinen vajaatoimintaa sairastava potilas oli keski-ikäinen mies, jolla sydämen vasen kammio oli sydäninfarktin runtelema ja systolinen toiminta heikentynyt. Nyt tyypillinen potilas on iäkäs nainen, jonka vasemman kammion pumppausvoima on hyvä, mutta rentoutuminen huonoa. Taus tasairautena on usein pitkäkestoinen verenpainetauti. Sepelvaltimotaudin ennaltaehkäisyllä ja sydäninfarktin nopealla revaskularisaatiohoidolla on ollut keskeinen merkitys tässä muutoksessa. Sydämen vajaatoiminta on erityisesti länsimaissa merkittävä terveydenhuollon resursseja kuluttava sairaus, ja uusia hoitokeinoja etsitään jatkuvasti. Hoitoja hakeva tutkimus keskittyy edelleen pääsääntöisesti systoliseen vajaatoimintaan. Samalla kun tutkimuksen painopiste muuttuu, on myös diastolisen vajaatoimintaan erityisesti suunnattuja hoitoja odotettavissa. Aktiivisesta tutkimustoiminnasta huolimatta uusia sydämen kroonisen vajaatoiminnan hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä ei ole tullut markkinoille useaan vuoteen. Moni lupaava molekyyli on tuottanut pettymyksen kliinisissä tutkimuksissa. Neprilysiinin estäjät ovat kuitenkin uusi mielenkiintoinen ja lupaava lääkeryhmä. Neprilysiini osallistuu biologisesti aktiivisten natriureettisten peptidien ja muiden vasoaktiivisten peptidien hajottamiseen. Vuonna 2012 julkaistussa II vaiheen tutkimuksessa saatiin lupaavia tuloksia LCZ696:lla (valsartaanin ja sakubitriilin yhdistelmä) potilailla, joilla oli sydämen vajaatoiminta ja säilynyt ejektiofraktio (19). Vuonna 2014 julkaistiin PARADIGM-tutkimuksen tulokset (20), jossa todettiin LCZ696:n vähentävän sydämen vajaatoimintaa sairastavien (NYHA-luokat II IV, ejektiofraktio alle 35 %) kuoleman ja sairaalahoitoon joutumisen riskiä enemmän kuin enalapriili yksin käytettynä. Potilailla oli asianmukainen sydämen vajaatoiminnan lääkitys pohjalla. PARADIGM-tutkimukseen osallistui potilasta, joista noin 70 %:lla toimintakyky oli luokkaa NYHA II, ja lopuilla toimintakyky oli huonompi. LCZ696-ryhmässä esiintyi enemmän verenpaineen laskutapauksia ja angioedeemaa, mutta vähemmän munuaisten vajaatoimintaa, hyperkalemiaa ja yskää kuin enalapriiliryhmässä. Tutkitusta lääkeyhdistelmästä odotetaan uutta hoitomahdollisuutta sydämen vajaatoimintapotilaille. Lääkehoitojen lisäksi tutkimuksissa on yritetty saada sydänlihakseen uusia toimivia soluja. Kantasoluja istuttamalla ei kuitenkaan saatu merkittävää pitkäaikaista vaikutusta ja alkuinnostuksen jälkeen kliinisen vaiheen tutkimuksia ei juuri ole tehty (21). Uusi kiinnostava näkökulma on kantasolujen istutus potilaille, joilla on vasemman kammion apupumppu kammion toiminnan tukena (22). Geeniterapialla on myös saatu alustavia myönteisiä tuloksia, mutta laajat kliiniset tutkimukset puuttuvat vielä (23). Lääkehoidon yksilöllinen kohdentaminen farmakogenetiikan keinoin on myös uusi, mielenkiintoinen lähestymistapa. On todettu, että henkilön genotyypistä riippuu, reagoiko hän beetasalpaajille erityisen suotuisasti vai keskimääräistä huonommin (24). Potilasmäärien kasvaessa ja teknisten edellytysten parantuessa kiinnostus potilaiden etäseurantaan on kasvanut. Etäseurannassa potilaan kotona mittaamat sydämen toimintaa kuvaavat arvot siirtyvät internetin tai puhelinliittymän välityksellä potilasta hoitavalle taholle. Yksinkertaisimmillaan seuranta voi koskea potilaan mittaamaa painoa, verenpainetta ja sykettä ja edistyneimmillään erillisen, potilaalle asennetun, laitteen mittaamaa hemodynaamista tietoa, kuten keuhkovaltimopainetta. Kaikissa seurantamuodoissa tavoitteena on reagoida nopeasti potilaan tilassa tapahtuviin epäsuotuisiin muutoksiin esimerkiksi lisäämällä diureettiannosta ennen kuin tilanne vaikeutuu ja johtaa uuteen sairaalahoitojaksoon (25). Hyödyn saavuttamiseksi hoitoketju on organisoitava huolellisesti. Tähän mennessä lupaavimmat tulokset on saavutettu erillisellä keuhkovaltimopainetta mittaavalla anturilla (26). 2231

6 English summary Heikki Ukkonen Docent, Head of Section (Heart Failure) Turku University Hospital, Heart Centre Treatment of chronic heart failure today and in the future Betablockers, ACE-inhibitors and angiotensin receptor antagonists continue to be the cornerstones of heart failure medication in patients with systolic heart failure. In addition, the aldosterone antagonists spironolactone and eplerenone have been shown to have prognostic value in this patient group. Diuretics, such as furosemide, improve symptoms and exercise tolerance in patients with volume overload. The diuretic dose should be adjusted based on the assessment of volume status in order to avoid hypo- or hypervolaemia. Measurement of natriuretic peptides can be of help in addition to the clinical assessment. Resynchronization therapy should be considered, in patients with LBBB and heart failure symptoms despite of optimal medical therapy. Prophylactic ICD insertion should also be considered in patients with LVEF < 30-35%. Recent studies have emphasized the role of iron deficiency (with or without anaemia) in patients with symptomatic heart failure. Treatment of iron deficiency improves exercise tolerance and reduces the risk of heart failure hospitalization. In the PARADIGM-HF study, the combination of valsartan and sacubitril, a neprilysin inhibitor, was more effective than enalapril alone in reducing risk of death and heart failure hospitalization. This combination is hoped to be the next improvement in heart failure medication. 2231a

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa?

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Dosentti, kardiologi Erkki Ilveskoski Yleislääkäripäivät 27.11.2015 1 Sidonnaisuudet Luennoitsija ja/tai muut asiantuntijatehtävät St. Jude Medical, Novartis,

Lisätiedot

Liite II. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite II. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite II Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin 6 Angiotensiinikonvertaasin estäjiä (ACE:n estäjiä) benatsepriilia, kaptopriilia, silatsapriilia, delapriilia, enalapriilia,

Lisätiedot

Sydämen vajaatoiminnan lääkkeet. Professori Eero Mervaala Farmakologian osasto Lääketieteellinen tdk Helsingin yliopisto

Sydämen vajaatoiminnan lääkkeet. Professori Eero Mervaala Farmakologian osasto Lääketieteellinen tdk Helsingin yliopisto Sydämen vajaatoiminnan lääkkeet Professori Eero Mervaala Farmakologian osasto Lääketieteellinen tdk Helsingin yliopisto CARDIOVASCULAR CONTINUUM Ravinto Elintavat Perimä Dyslipidemia Hypertensio Lihavuus/

Lisätiedot

Sydämen vajaatoiminta. VEDOS TPA Tampere: sydämen vajaatoiminta

Sydämen vajaatoiminta. VEDOS TPA Tampere: sydämen vajaatoiminta Sydämen vajaatoiminta Perustieto Määritelmä Ennuste Iäkkäiden vajaatoiminta Seuranta Palliatiivisen hoidon kriteerit vajaatoiminnassa Syventävä tieto Diagnostiikka Akuuttien oireiden hoito Lääkehoidon

Lisätiedot

Hoidon aloitus ja seuranta 1

Hoidon aloitus ja seuranta 1 Hoidon aloitus ja seuranta 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. ENTRESTO on tarkoitettu aikuispotilaiden oireisen kroonisen sydämen vajaatoiminnan hoitoon, kun sairauteen liittyy alentunut ejektiofraktio.

Lisätiedot

Lääkehoidon tavoitteet. Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Lääkehoidon aloitusrajat. Verenpaineen hoidon tavoitetasot

Lääkehoidon tavoitteet. Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Lääkehoidon aloitusrajat. Verenpaineen hoidon tavoitetasot Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä Ilkka Tikkanen Dosentti, osastonylilääkäri sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri HYKS, Vatsakeskus, Nefrologia, ja Helsinki Hypertension Centre

Lisätiedot

KATSAUS. Sydämen kroonisen vajaatoiminnan lääkehoito. Juhani Airaksinen ja Kimmo Luomanmäki

KATSAUS. Sydämen kroonisen vajaatoiminnan lääkehoito. Juhani Airaksinen ja Kimmo Luomanmäki KATSAUS Sydämen kroonisen vajaatoiminnan lääkehoito Juhani Airaksinen ja Kimmo Luomanmäki Sydämen vajaatoiminnan hoito alkaa oikeasta diagnoosista, perussairauden ja vajaatoiminnan mekanismin selvittämisestä.

Lisätiedot

Sydämen vajaatoiminnan lääkehoito

Sydämen vajaatoiminnan lääkehoito Kardiologian uudet tuulet RAIMO KETTUNEN Sydämen vajaatoiminnan lääkehoito Sydämen krooninen vajaatoiminta on erilaisten sydänsairauksien aiheuttama komplikaatio, oireyhtymä. Sen hoito on kuitenkin varsin

Lisätiedot

Sydänlääkkeet ja liikunta

Sydänlääkkeet ja liikunta Sydänlääkkeet ja liikunta Beetasalpaajat S = selektiivinen (beeta-1-selektiivinen eli etupäässä sydämeen vaikuttava) V = vasodilatoiva eli verisuonia laajentava I = ISA (intrinsic sympathomimetic action)

Lisätiedot

Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä?

Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä? Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä? Yleislääkäreiden kevätkokous, 13.05.2016 Veikko Salomaa, tutkimusprofessori Sidonnaisuudet: ei ole 14.5.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Korkea riski Sydäninfarktin

Lisätiedot

Tieteelliset johtopäätökset ja yksityiskohtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean suositukseen liittyvistä eroista

Tieteelliset johtopäätökset ja yksityiskohtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean suositukseen liittyvistä eroista Liite I Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle sekä yksityiskohtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean (PRAC) suositukseen liittyvistä eroista 1

Lisätiedot

Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana

Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana Valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen hyväksytyt sanoitukset, PhVWP

Lisätiedot

Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet

Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet Tunne pulssisi -ammattilaisten koulutus 1.10.2013 Mikko Syvänne Dosentti, kardiologian erikoislääkäri Ylilääkäri, Suomen Sydänliitto Mikä on eteisvärinä? Tunnetaan

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO ORION OYJ

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO ORION OYJ RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ORION 8 MG/12,5 MG, 16 MG/12,5 MG, 32 MG/12,5 MG, 32 MG/25 MG ORION OYJ PÄIVÄYS: 17.4.2015, versio 2 Sivu 1/6 VI.2 Julkisen

Lisätiedot

Iäkkään verenpaineen hoito. Antti Jula Geriatripäivät 2012, 26.1.2012 Turku

Iäkkään verenpaineen hoito. Antti Jula Geriatripäivät 2012, 26.1.2012 Turku Iäkkään verenpaineen hoito Antti Jula Geriatripäivät 2012, 26.1.2012 Turku Verenpaine ja aivohalvauskuolleisuus Prospective Studies Collaboration, Lancet 2002;360:1903-13 Verenpaine ja sepelvaltimotautikuolleisuus

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Huomautus: Seuraavat muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin tehdään sovittelumenettelyn

Lisätiedot

Laajenevat vajaatoimintatahdistuksen

Laajenevat vajaatoimintatahdistuksen LUKU 12 Laajenevat vajaatoimintatahdistuksen aiheet A n t t i H e d m a n K a i N y m a n Tiivistelmä Vajaatoimintatahdistinhoito on vakiinnuttanut paikkansa vaikean sydämen vajaatoiminnan hoidossa sinusrytmissä

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO LOSATRIX 12,5 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET TABLETIT Päivämäärä: 8.9.2015, Versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Hypertensiosta,

Lisätiedot

Kotiseuranta sydämen vajaatoimintapotilailla. 8.12.2011 VTT Tiina Heliö Dos., kardiologi HYKS

Kotiseuranta sydämen vajaatoimintapotilailla. 8.12.2011 VTT Tiina Heliö Dos., kardiologi HYKS Kotiseuranta sydämen vajaatoimintapotilailla 8.12.2011 VTT Tiina Heliö Dos., kardiologi HYKS Yleistä sydämen vajaatoiminnasta Eri syistä johtuva pumpputoiminnan häiriö, johon liittyy poikkeava hengenahdistus

Lisätiedot

Tieteelliset johtopäätökset ja yksityiskohtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean suositukseen liittyvistä eroista

Tieteelliset johtopäätökset ja yksityiskohtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean suositukseen liittyvistä eroista Liite I Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle sekä yksityiskohtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean (PRAC) suositukseen liittyvistä eroista 1

Lisätiedot

Sydänlääkkeet. Sydänlääkkeet. Sepelvaltimotauti riski- ja syytekijöitä. Kuolemansyyt Suomessa 2008 CARDIOVASCULAR CONTINUUM

Sydänlääkkeet. Sydänlääkkeet. Sepelvaltimotauti riski- ja syytekijöitä. Kuolemansyyt Suomessa 2008 CARDIOVASCULAR CONTINUUM Kuolemansyyt Suomessa 2008 Sydänlääkkeet Kuolemansyy Yhteensä Miehet Naiset Verenkiertoelinten sairaudet 20 144 9 495 10 649 Kasvaimet 11 214 5 782 5 432 Dementia, Alzheimerin tauti 4 964 1 521 3 443 Professori

Lisätiedot

Sydänliiton terveysneuvonta perustuu riskinarvioon

Sydänliiton terveysneuvonta perustuu riskinarvioon Mikko Syvänne Ylilääkäri Suomen Sydänliitto ry Sydänliiton terveysneuvonta perustuu riskinarvioon 1 Yleiset tavoitteet 2 Prospective Studies Collaboration, Lancet 2007 3 Prospective Studies Collaboration,

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Geriatripäivät 2013 Turku

Geriatripäivät 2013 Turku Eteisvärinäpotilaan antikoagulanttihoidon nykysuositukset Geriatripäivät 2013 Turku Matti Erkko OYL/Kardiologi TKS sydänpkl Normaali sinusrytmi ja eteisvärinä 2 2 Eteisvärinä on yleinen Eteisvärinä aiheuttaa

Lisätiedot

Sekundaaripreventio aivohalvauksen jälkeen

Sekundaaripreventio aivohalvauksen jälkeen Sekundaaripreventio aivohalvauksen jälkeen Juhani Sivenius Kuopion yliopisto, neurologian klinikka, KYS, Suomen aivotutkimus- ja kuntoutuskeskus Neuron Aivoinfarktipotilaan seuraava päätetapahtuma on todennäköisesti

Lisätiedot

Sydämen vajaatoiminnan hoitoketju Pohjois- Savon sairaanhoitopiirissä

Sydämen vajaatoiminnan hoitoketju Pohjois- Savon sairaanhoitopiirissä Sydämen vajaatoiminnan hoitoketju Pohjois- Savon sairaanhoitopiirissä KYS-Sydänkeskus 2010 26.3.2010 2 Sydämen vajaatoiminnan hoitoketju Pohjois- Savon sairaanhoitopiirissä Diagnoosi I50 Insufficientia

Lisätiedot

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Projektikoordinaattori Sydämen vajaatoimintapotilaan potilasohjauksen kehittämistyön taustaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella vajaatoimintaa

Lisätiedot

Minkä valitsen ensimmäiseksi verenpainelääkkeeksi?

Minkä valitsen ensimmäiseksi verenpainelääkkeeksi? Ilkka Tikkanen NÄIN HOIDAN Minkä valitsen ensimmäiseksi verenpainelääkkeeksi? Kaikki keskeiset verenpainelääkeryhmät parantavat hypertensiopotilaiden ennustetta. Reniini-angiotensiinijärjestelmän estäjien

Lisätiedot

Tieteelliset johtopäätökset

Tieteelliset johtopäätökset LIITE II EUROOPAN LÄÄKEVIRASTON TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA PERUSTEET VALMISTEYHTEENVEDON, MYYNTIPÄÄLLYSMERKINTÖJEN JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTTAMISELLE 13 Tieteelliset johtopäätökset Tiivistelmä tieteellisestä

Lisätiedot

Eteisvärinä ja aivoinfarktin ehkäisy

Eteisvärinä ja aivoinfarktin ehkäisy Eteisvärinä ja aivoinfarktin ehkäisy Tunne pulssisi -ammattilaisten koulutus 1.10.2013 / 9.12.2013 Kirsi Rantanen Neurologian erikoislääkäri, neurologian klinikka, HUS Aivoinfarkti Verisuonitukoksesta

Lisätiedot

DIABEETIKON SYDÄN MIKKO PUHAKKA KARDIOLOGI JA SISÄTAUTILÄÄKÄRI JYVÄSKYLÄ MPU UEF

DIABEETIKON SYDÄN MIKKO PUHAKKA KARDIOLOGI JA SISÄTAUTILÄÄKÄRI JYVÄSKYLÄ MPU UEF DIABEETIKON SYDÄN MIKKO PUHAKKA KARDIOLOGI JA SISÄTAUTILÄÄKÄRI JYVÄSKYLÄ 11.5.2017 MPU UEF 1 SIDONNAISUUDET UEF kardiologian kliininen opettaja KYS konsultoiva kardiologi, Medisiininen keskus Osallistunut

Lisätiedot

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto EMA/188850/2014 Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto Tämä on Jardiance-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla

Lisätiedot

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic!

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 2/2016 TEEMAT Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista Hannu Koponen / Kirjoitettu 8.4.2016 / Julkaistu 3.6.2016 Psykoosipotilaiden

Lisätiedot

Liite IV. Tieteelliset johtopäätökset

Liite IV. Tieteelliset johtopäätökset Liite IV Tieteelliset johtopäätökset 54 Tieteelliset johtopäätökset 1. - Lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean (PRAC) suositus Taustatietoa Ivabradiini on sykettä alentava aine, jolla on spesifinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 80 mg kalvopäällysteiset tabletit laktoosi 14,25 mg/tabletti 28,5 mg/tabletti 57 mg/tabletti

VALMISTEYHTEENVETO. 80 mg kalvopäällysteiset tabletit laktoosi 14,25 mg/tabletti 28,5 mg/tabletti 57 mg/tabletti VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Valsartan Krka 40 mg kalvopäällysteiset tabletit Valsartan Krka 80 mg kalvopäällysteiset tabletit Valsartan Krka 160 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT

Lisätiedot

Verenpaine valtimotautien riskitekijänä-mihin hoidossa tulee kiinnittää huomiota

Verenpaine valtimotautien riskitekijänä-mihin hoidossa tulee kiinnittää huomiota Verenpaine valtimotautien riskitekijänä-mihin hoidossa tulee kiinnittää huomiota Ilkka Kantola Hoyl, dosentti. Sisätautien el TYKS sisätautien klinikka Hypertension and Target-Organ Sequelae Eyes Retinopathy

Lisätiedot

Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle. Anne Levaste, Clinical Nurse Educator

Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle. Anne Levaste, Clinical Nurse Educator Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle Anne Levaste, Clinical Nurse Educator 860703.0118/15FI 1 I24.0 Sydäninfarktiin johtamaton äkillinen sepelvaltimotukos

Lisätiedot

MUUTOKSET VALTIMOTAUTIEN ESIINTYVYYDESSÄ

MUUTOKSET VALTIMOTAUTIEN ESIINTYVYYDESSÄ MUUTOKSET VALTIMOTAUTIEN ESIINTYVYYDESSÄ Yleislääkäripäivät 2017 Veikko Salomaa, LKT Tutkimusprofessori 23.11.2017 Yleislääkäripäivät 2017 / Veikko Salomaa 1 SIDONNAISUUDET Kongressimatka, Novo Nordisk

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Titrausvaiheen aikana tai sen jälkeen voi esiintyä tilapäistä sydämen vajaatoiminnan pahenemista, hypotensiota tai bradykardiaa.

VALMISTEYHTEENVETO. Titrausvaiheen aikana tai sen jälkeen voi esiintyä tilapäistä sydämen vajaatoiminnan pahenemista, hypotensiota tai bradykardiaa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Bisoprolol ratiopharm 2,5 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 2,5 mg bisoprololifumaraattia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Komplisoitumattoman hypertension lääkehoito ei vastaa hoitosuosituksia

Komplisoitumattoman hypertension lääkehoito ei vastaa hoitosuosituksia Tieteessä alkuperäistutkimus Teemu L. Ahola LT, kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri TYKS Sydänkeskus THL, Terveysosasto teemu.ahola@tyks.fi Jouni K. Johansson LT, terveydenhuollon erikoislääkäri,

Lisätiedot

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. INSPRA 25 mg kalvopäällysteiset tabletit INSPRA 50 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. INSPRA 25 mg kalvopäällysteiset tabletit INSPRA 50 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI INSPRA 25 mg kalvopäällysteiset tabletit INSPRA 50 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 25 mg eplerenonia. Yksi tabletti

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Telmisartan/ ratiopharm 4.12.2014, Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Telmisartan/ ratiopharm on angiotensiini

Lisätiedot

Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset

Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Verenpaine,sen säätely ja käyttäytyminen levossa ja rasituksessa. Jyrki Taurio Sisätautilääkäri TAYS/PSS 25.10.2012

Verenpaine,sen säätely ja käyttäytyminen levossa ja rasituksessa. Jyrki Taurio Sisätautilääkäri TAYS/PSS 25.10.2012 Verenpaine,sen säätely ja käyttäytyminen levossa ja rasituksessa Jyrki Taurio Sisätautilääkäri TAYS/PSS 25.10.2012 Kohonnut verenpaine Yleisin yleislääkärille tehtävän vastaanottokäynnin aihe Lääkitys

Lisätiedot

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP December 2011 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS New Class Warnings

Lisätiedot

RESISTENTTI HYPERTENSIO ILKKA KANTOLA

RESISTENTTI HYPERTENSIO ILKKA KANTOLA RESISTENTTI HYPERTENSIO ILKKA KANTOLA Dosentti, sisätautien el Toimialuejohtaja Tyks, Turku SIDONNAISUUDET Advisor/Consultant/Speaker s Bureau Bayer, Boehringer-Ingelheim, Genzyme-Sanofi, Medtronic, Menarini,

Lisätiedot

SYDÄMEN VAJAATOIMINTA JA VAJAATOIMINTAPOTILAAN TAHDISTINHOITO

SYDÄMEN VAJAATOIMINTA JA VAJAATOIMINTAPOTILAAN TAHDISTINHOITO SYDÄMEN VAJAATOIMINTA JA VAJAATOIMINTAPOTILAAN TAHDISTINHOITO Petri Haataja 20.11.2009 SYDÄMEN VAJAATOIMINTA Sydän ei pysty pumppaamaan riittävästi verta kudoksiin Systolinen ja diastolinen vajaatoiminta

Lisätiedot

HBV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite, joka sisältää myös kreatiniinin poistuman mittatikun

HBV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite, joka sisältää myös kreatiniinin poistuman mittatikun HBV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite, joka sisältää myös kreatiniinin poistuman mittatikun Tärkeitä seikkoja huomioitavaksi: Tarkasta kaikkien potilaiden kreatiniinipuhdistuma ennen

Lisätiedot

EKG-LÖYDÖKSET HÄLYTYSKELLOT SOIMAAN! TÄRKEÄT EKG-LÖYDÖKSET

EKG-LÖYDÖKSET HÄLYTYSKELLOT SOIMAAN! TÄRKEÄT EKG-LÖYDÖKSET EKGLÖYDÖKSET HÄLYTYSKELLOT SOIMAAN! Marja Hedman, LT, Dos Kardiologi KYS/ Kuvantamiskeskus Kliinisen fysiologian hoitajien koulutuspäivät 21.22.5.2015, Valamon luostari TÄRKEÄT EKGLÖYDÖKSET 1. Hidaslyöntisyys

Lisätiedot

MIGREENIN UUSI KÄYPÄ HOITO SUOSITUS 4.9.2015

MIGREENIN UUSI KÄYPÄ HOITO SUOSITUS 4.9.2015 MIGREENIN UUSI KÄYPÄ HOITO SUOSITUS 4.9.2015 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen yhdistys ry:n asettama työryhmä Puheenjohtaja: Markus Färkkilä, LKT, professori Jäsenet: Hannele

Lisätiedot

Onko testosteronihoito turvallista?

Onko testosteronihoito turvallista? Onko testosteronihoito turvallista? Antti Saraste kardiologi, apulaisprofessori Sydänkeskus ja Valtakunnallinen PET keskus, TYKS ja Turun yliopisto, Turku Reproduktioendokrinologia 12.2.2016 J Am Coll

Lisätiedot

Miten tulkitsen urheilijan EKG:ta. Hannu Parikka

Miten tulkitsen urheilijan EKG:ta. Hannu Parikka Miten tulkitsen urheilijan EKG:ta Hannu Parikka EKG:n tulkinta EKG: HP 7.11.2015 2 URHEILU: SYDÄMEN SÄHKÖISET JA RAKENTEELLISET MUUTOKSET Adaptaatio kovaan rasitukseen urheilijansydän Ikä Koko Sukupuoli

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Valsarstad 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen: Valsarstad 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen:

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Valsarstad 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen: Valsarstad 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen: VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Valsarstad 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen Valsarstad 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen Valsarstad 160 mg tabletti, kalvopäällysteinen Valsarstad 320 mg tabletti,

Lisätiedot

Suomen Sydänliitto ja Suomen Kardiologinen Seura. Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet MS 2011 1

Suomen Sydänliitto ja Suomen Kardiologinen Seura. Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet MS 2011 1 Suomen Sydänliitto ja Suomen Kardiologinen Seura Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet 1 Mikä on eteisvärinä? Tunnetaan usein nimellä flimmeri lat. Fibrillatio atriorum engl. Atrial fibrillation

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02 Liite.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02 Liite. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 ADD 1 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Verenpainelääkkeet lääkeyhdistelmien käytön perusteet. Heikki Ruskoaho

Verenpainelääkkeet lääkeyhdistelmien käytön perusteet. Heikki Ruskoaho Lääkehoito Verenpainelääkkeet lääkeyhdistelmien käytön perusteet Heikki Ruskoaho Kohonnutta verenpainetta alentavan lääkehoidon tavoitteena on sekä systolisen että diastolisen verenpaineen mahdollisimman

Lisätiedot

Uusinta uutta kroonisesta migreenistä. Markku Nissilä, neurologi Ylilääkäri, kliininen tutkimus Suomen Terveystalo Oy

Uusinta uutta kroonisesta migreenistä. Markku Nissilä, neurologi Ylilääkäri, kliininen tutkimus Suomen Terveystalo Oy Uusinta uutta kroonisesta migreenistä Markku Nissilä, neurologi Ylilääkäri, kliininen tutkimus Suomen Terveystalo Oy G43.3 Komplisoitunut migreeni ICHD-3 koodit 1.3. Krooninen migreeni 8.2. Lääkkeen liikakäyttöön

Lisätiedot

Bakteerimeningiitti tänään. Tuomas Nieminen 23.9.2015

Bakteerimeningiitti tänään. Tuomas Nieminen 23.9.2015 Bakteerimeningiitti tänään Tuomas Nieminen 23.9.2015 Meningiitti Lukinkalvon, pehmytkalvon (pia mater) ja selkäydinnesteen inflammaatio/infektio; likvorissa valkosolujen ylimäärä Tulehdus leviää subaraknoidaalisessa

Lisätiedot

Mitä lääkehoitojen kokonaisarviointien vaikuttavuudesta tiedetään? - Sic!

Mitä lääkehoitojen kokonaisarviointien vaikuttavuudesta tiedetään? - Sic! Page 1 of 6 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2012 TEEMAT Mitä lääkehoitojen kokonaisarviointien vaikuttavuudesta tiedetään? Saija Leikola / Kirjoitettu 29.6.2012 / Julkaistu 7.9.2012 Lääkehoidon kokonaisarvioinnin

Lisätiedot

3i Innova*ve Induc*on Ini*a*ve Fixing the broken heart Heikki Ruskoaho Farmakologian ja lääkehoidon osasto Farmasian *edekunta

3i Innova*ve Induc*on Ini*a*ve Fixing the broken heart Heikki Ruskoaho Farmakologian ja lääkehoidon osasto Farmasian *edekunta 3i Innova*ve Induc*on Ini*a*ve Fixing the broken heart Heikki Ruskoaho Farmakologian ja lääkehoidon osasto Farmasian *edekunta www.helsinki.fi/yliopisto 1 Sydänlihasvaurion yleisin syy on sydäninfark*

Lisätiedot

Sydämen vajaatoimintaa sairastavan potilaan ohjaus: tietotesti hoitajalle

Sydämen vajaatoimintaa sairastavan potilaan ohjaus: tietotesti hoitajalle Sydämen vajaatoimintaa sairastavan potilaan ohjaus: tietotesti hoitajalle Marketta Viljakainen Opinnäytetyö.. Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusala

Lisätiedot

Liikunnallisen sydänkuntoutuksen hyödyt ja tieteellinen näyttö

Liikunnallisen sydänkuntoutuksen hyödyt ja tieteellinen näyttö Liikunnallisen sydänkuntoutuksen hyödyt ja tieteellinen näyttö S Y D Ä NPOT I L A I D EN KUNTOUTUS S U O M ES SA - S E M I NAARI 1 5. 0 3. 2 0 1 7 J A R I L A U K K A N E N, K A R D I O L O G I A N E R

Lisätiedot

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes Iäkkään diabetes 1 Perustieto Syventävä tieto Diabetes ja vanhenemismuutokset Yleistietoa Sokeriarvot Hoidon tavoitteet Mittaaminen Kirjaaminen Hoidon tavoitteet Lääkehoito Insuliinihoidon aloitus HBa1c

Lisätiedot

SYDÄNÄÄNI. Sydämen vajaatoiminta. Suomen Kardiologisen Seuran lehti. Toim. Johan Lassus, Heikki Miettinen ja Tuomo Nieminen.

SYDÄNÄÄNI. Sydämen vajaatoiminta. Suomen Kardiologisen Seuran lehti. Toim. Johan Lassus, Heikki Miettinen ja Tuomo Nieminen. SYDÄNÄÄNI Suomen Kardiologisen Seuran lehti Sydämen vajaatoiminta VUOSIKERTA 28 nro 3A TEEMANUMERO Toim. Johan Lassus, Heikki Miettinen ja Tuomo Nieminen Mainos 2017 Mainos SISÄLLYSLUETTELO SYDÄNÄÄNEN

Lisätiedot

bukkaalinen fentanyylitabletti Effentora_ohjeet annostitrausta varten opas 6.indd :04:58

bukkaalinen fentanyylitabletti Effentora_ohjeet annostitrausta varten opas 6.indd :04:58 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Yksilöllisesti sopiva annos jokaiselle syövän läpilyöntikivuista kärsivälle potilaalle: Viisi Effentora - vahvuutta mahdollistavat yksilöllisen läpilyöntikipujen hoidon Ohjeet

Lisätiedot

Miten arvioidaan hoidon vaikuttavuutta?

Miten arvioidaan hoidon vaikuttavuutta? Miten arvioidaan hoidon vaikuttavuutta? Minna Kaila, professori Terveydenhuollon hallinto Lastentautien ja terveydenhuollon erikoislääkäri Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tdk minna.kaila(at)helsinki.fi

Lisätiedot

Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet

Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet Tunne pulssisi -ammattilaisten koulutus 1.10.2013 Mikko Syvänne Dosentti, kardiologian erikoislääkäri Ylilääkäri, Suomen Sydänliitto Mikä on eteisvärinä? Tunnetaan

Lisätiedot

RASITUSKOKEEN TULKINTA Kliinikon näkökulma. Kai Kiilavuori LKT, kardiologi HYKS, Jorvin sairaala

RASITUSKOKEEN TULKINTA Kliinikon näkökulma. Kai Kiilavuori LKT, kardiologi HYKS, Jorvin sairaala RASITUSKOKEEN TULKINTA Kliinikon näkökulma Kai Kiilavuori LKT, kardiologi HYKS, Jorvin sairaala Sidonnaisuudet Ei aiheeseen liittyviä sidonnaisuuksia Tutkimusrahoitus Novartis Luennoitsija Sanofi-Aventis,

Lisätiedot

Ottaa sydämestä - mikä vikana? Heikki Mäkynen Kardiologian osastonylilääkäri, dosentti TAYS Sydänsairaala heikki.makynen@sydansairaala.

Ottaa sydämestä - mikä vikana? Heikki Mäkynen Kardiologian osastonylilääkäri, dosentti TAYS Sydänsairaala heikki.makynen@sydansairaala. Ottaa sydämestä - mikä vikana? Heikki Mäkynen Kardiologian osastonylilääkäri, dosentti TAYS Sydänsairaala heikki.makynen@sydansairaala.fi Matti 79 v., 178 cm, 89 kg. Tuntenut itsensä lähes terveeksi. Verenpainetautiin

Lisätiedot

Merja Karjalainen Miia Tiihonen Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä, Suonenjoki

Merja Karjalainen Miia Tiihonen Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä, Suonenjoki Merja Karjalainen Miia Tiihonen Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä, Suonenjoki Valmistelut: Alueen omahoitaja: Terveyskeskuksen lääkelista, tekstit, laboratoriotulokset Hoivakodin hoitaja: Talon lääkelista,

Lisätiedot

Iäkkään hypertensio. Katsaus. Potilasesimerkki. Hypertension merkitys

Iäkkään hypertensio. Katsaus. Potilasesimerkki. Hypertension merkitys Katsaus TIMO STRANDBERG Iäkkään hypertensio Kohonnut verenpaine on erityisesti iäkkäillä vakavien sydän- ja verisuonisairauksien varsinkin aivohalvauksen ja sydämen vajaatoiminnan taustatekijä. Kohonneen

Lisätiedot

SYDÄMEN VAJAATOIMINTAA SAIRASTAVAN POTILAAN NESTE- JA LÄÄKEHOITO SEKÄ HOIDON VASTEEN SEURANTA

SYDÄMEN VAJAATOIMINTAA SAIRASTAVAN POTILAAN NESTE- JA LÄÄKEHOITO SEKÄ HOIDON VASTEEN SEURANTA OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SYDÄMEN VAJAATOIMINTAA SAIRASTAVAN POTILAAN NESTE- JA LÄÄKEHOITO SEKÄ HOIDON VASTEEN SEURANTA Lyhytkestoinen koulutustapahtuma

Lisätiedot

Rytmihäiriötahdistimen tutkimusnäyttöön perustuva ohjelmointi

Rytmihäiriötahdistimen tutkimusnäyttöön perustuva ohjelmointi LUKU 9 Rytmihäiriötahdistimen tutkimusnäyttöön perustuva ohjelmointi sami Pakarinen Lasse Oikarinen L a u r i t O i v O n e n Tiivistelmä Rytmihäiriötahdistinten ohjelmoinnista on ilmestynyt viime vuosina

Lisätiedot

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS Sydänfysioterapeuttien koulutuspäivät Jyväskylä, K-S keskussairaala 27. Arto Hautala Dosentti, yliopistotutkija Oulun yliopisto

Lisätiedot

Iäkkäiden lääkehoidon ongelmakohdat

Iäkkäiden lääkehoidon ongelmakohdat Iäkkäiden lääkehoidon ongelmakohdat Pori 18.5.2015 Alli Puirava, Lääkehuollon lehtori www.proedu.fi Iäkkäillä paljon lääkkeitä ja suuret vaihtelut Vain n. 1% 75-vuotta täyttäneistä ei käytä mitään lääkettä

Lisätiedot

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta Tapani Keränen Kuopion yliopisto Helsingin julistus Ennen kuin ihmiseen kohdistuvaan lääketieteelliseen tutkimustyöhön ryhdytään, on huolellisesti arvioitava

Lisätiedot

Miksi on tärkeää tunnistaa eteisvärinä. Tunne pulssisi. Mikko Syvänne 9.10.2012 MS 7.10.2012 1

Miksi on tärkeää tunnistaa eteisvärinä. Tunne pulssisi. Mikko Syvänne 9.10.2012 MS 7.10.2012 1 Miksi on tärkeää tunnistaa eteisvärinä Tunne pulssisi Mikko Syvänne 9.10.2012 7.10.2012 1 Mikä on eteisvärinä? Tunnetaan usein nimellä flimmeri ruots. Förmaksflimmer lat. Fibrillatio atriorum engl. Atrial

Lisätiedot

kalvopäällysteiset tabletit Titrausopas Uptravi-hoidon aloitus Lue oheinen pakkausseloste ennen hoidon aloittamista.

kalvopäällysteiset tabletit Titrausopas Uptravi-hoidon aloitus Lue oheinen pakkausseloste ennen hoidon aloittamista. 1 kalvopäällysteiset tabletit Titrausopas Uptravi-hoidon aloitus Lue oheinen pakkausseloste ennen hoidon aloittamista. 2 3 Sisältö Miten Uptravi otetaan?............................................ 4 Miten

Lisätiedot

Lääkehoidon tarkoituksena on lievittää oireita, parantaa sairauden ennustetta ja kohottaa elämänlaatua.

Lääkehoidon tarkoituksena on lievittää oireita, parantaa sairauden ennustetta ja kohottaa elämänlaatua. SYDÄNPOTILAAN LÄÄKEHOITO Lääkehoidon tarkoituksena on lievittää oireita, parantaa sairauden ennustetta ja kohottaa elämänlaatua. Lyhytvaikutteiset nitrot Nitroa käytetään angina pectoris -kipujen ehkäisyyn

Lisätiedot

Katariina Lankinen. Fysioterapian pro gradu -tutkielma Syksy 2014 Terveystieteiden laitos Jyväskylän yliopisto

Katariina Lankinen. Fysioterapian pro gradu -tutkielma Syksy 2014 Terveystieteiden laitos Jyväskylän yliopisto LIIKUNTAHARJOITTELU SYDÄNTÄ SYNKRONOIVASSA TAHDISTIN- HOIDOSSA Omatoimisen liikuntaharjoittelun yhteys vajaatoimintatahdistinpotilaan fyysiseen suorituskykyyn ja elämänlaatuun Katariina Lankinen Fysioterapian

Lisätiedot

Profylaktinen rytmihäiriötahdistin

Profylaktinen rytmihäiriötahdistin LUKU 7 Profylaktinen rytmihäiriötahdistin Lauri Toivonen Tiivistelmä Profylaktinen rytmihäiriötahdistinhoito tarkoittaa hoitomuodon käyttöä potilailla, joilla ei vielä ole esiintynyt henkeä uhkaavaa pitkäkestoista

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

Uudet diabeteslääkkeet - hyvästä vai pahasta sydämelle?

Uudet diabeteslääkkeet - hyvästä vai pahasta sydämelle? Uudet diabeteslääkkeet - hyvästä vai pahasta sydämelle? Timo Strandberg Geriatrian professori, LKT, sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri, Helsingin ja Oulun yliopistot, Hyks Tyypin 2 diabetes ja riskit

Lisätiedot

Mirja Koivunen Yleislääketieteen erikoislääkäri Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Länsi-Suomen Diakonialaitos

Mirja Koivunen Yleislääketieteen erikoislääkäri Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Länsi-Suomen Diakonialaitos Mirja Koivunen Yleislääketieteen erikoislääkäri Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Länsi-Suomen Diakonialaitos Palliatiivisella sedaatiolla tarkoitetaan sitä, että kuolevaa potilasta rauhoitetaan

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Hypertensio Aikuisten essentiaalisen hypertension hoito, ja 6 18-vuotiaiden lasten ja nuorten hypertension hoito.

VALMISTEYHTEENVETO. Hypertensio Aikuisten essentiaalisen hypertension hoito, ja 6 18-vuotiaiden lasten ja nuorten hypertension hoito. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO Valsartan ratiopharm 40 mg kalvopäällysteiset tabletit Valsartan ratiopharm 80 mg kalvopäällysteiset tabletit Valsartan ratiopharm 160 mg kalvopäällysteiset tabletit

Lisätiedot

Verenpaineen hoito valtimotautien komplikaatioiden ehkäisyssä uudet verenpaineen hoitosuositukset

Verenpaineen hoito valtimotautien komplikaatioiden ehkäisyssä uudet verenpaineen hoitosuositukset Verenpaineen hoito valtimotautien komplikaatioiden ehkäisyssä uudet verenpaineen hoitosuositukset Antti Jula Ylilääkäri, dosentti, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tärkeimmät kuolemaan johtaneet riskitekijät

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Prilocard 2,5 mg tabletit koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Prilocard 2,5 mg tabletit koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI Prilocard 2,5 mg tabletit koirille VALMISTEYHTEENVETO 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Prilocard 2,5 mg tabletit koirille Kukin tabletti sisältää seuraavat aineet: Vaikuttava

Lisätiedot

EKG:n tulkinnan perusteet. Petri Haapalahti. vastuualuejohtaja. HUS-Kuvantaminen. kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede

EKG:n tulkinnan perusteet. Petri Haapalahti. vastuualuejohtaja. HUS-Kuvantaminen. kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede EKG:n tulkinnan perusteet Petri Haapalahti vastuualuejohtaja HUS-Kuvantaminen kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede EKG Mittaa jännite-eroja kehon pinnalta Mittaavaa elektrodia (+) kohti suuntautuva

Lisätiedot

ADHD:n Käypä hoito-suositus 2017 Aikuisten ADHD:n lääkehoito. Sami Leppämäki psykiatrian dosentti, psykoterapeutti

ADHD:n Käypä hoito-suositus 2017 Aikuisten ADHD:n lääkehoito. Sami Leppämäki psykiatrian dosentti, psykoterapeutti ADHD:n Käypä hoito-suositus 2017 Aikuisten ADHD:n lääkehoito Sami Leppämäki 12.10.2017 psykiatrian dosentti, psykoterapeutti SIDONNAISUUDET KOLMEN VIIMEISEN VUODEN AJALTA Päätoimi yksityislääkäri Sivutoimet

Lisätiedot

Geenitutkmukset lääkehoidon tukena. Jari Forsström, Toimitusjohtaja Abomics Oy

Geenitutkmukset lääkehoidon tukena. Jari Forsström, Toimitusjohtaja Abomics Oy Geenitutkmukset lääkehoidon tukena Jari Forsström, Toimitusjohtaja Abomics Oy Sama annos ei sovi kaikille Lääkehoidon turvallisuudesta Lääkehoidon ongelmien osuus kaikista terveydenhuollon suorista kustannuksista

Lisätiedot

Muutoksia valmisteyhteenvedon merkittäviin kohtiin ja pakkausselosteisiin

Muutoksia valmisteyhteenvedon merkittäviin kohtiin ja pakkausselosteisiin Liite III Muutoksia valmisteyhteenvedon merkittäviin kohtiin ja pakkausselosteisiin Huom.: Nämä muutokset valmisteyhteenvetoon, pakkausmerkintöihin ja pakkausselosteeseen saatetaan päivittää myöhemmin

Lisätiedot

Hypertension lääkehoito Suomessa

Hypertension lääkehoito Suomessa SILY ry:n ja Trafin valtuuttamien ilmailulääkäreiden kevätkokous 4.4.2014 Helsinki Hypertension lääkehoito Suomessa Teemu Ahola LT kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri TYKS Sydänkeskus Ilmailulääkäri

Lisätiedot

MAGNEETTINAVIGOINTI SYDÄMEN VAJAATOIMINTATAHDISTIMEN ASENNUKSESSA

MAGNEETTINAVIGOINTI SYDÄMEN VAJAATOIMINTATAHDISTIMEN ASENNUKSESSA MAGNEETTINAVIGOINTI SYDÄMEN VAJAATOIMINTATAHDISTIMEN ASENNUKSESSA Krista Vormisto Syventävien opintojen opinnäytetyö Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Vastuuohjaaja Pekka Raatikainen Toinen tarkastaja

Lisätiedot

KATSAUS. Neuroendokriiniset muutokset sydämen vajaatoiminnassa. Hannu Leinonen ja Hannu Näveri

KATSAUS. Neuroendokriiniset muutokset sydämen vajaatoiminnassa. Hannu Leinonen ja Hannu Näveri KATSAUS Neuroendokriiniset muutokset sydämen vajaatoiminnassa Hannu Leinonen ja Hannu Näveri Hemodynaamisten muutosten rinnalla neuroendokriinisella aktivaatiolla on tärkeä merkitys sydämen vajaatoiminnan

Lisätiedot

Ohjeistus antikoagulanttihoidon seurantaan ja annosmuutosten toteuttamiseen. TPA Tampere: antikoagulanttihoito

Ohjeistus antikoagulanttihoidon seurantaan ja annosmuutosten toteuttamiseen. TPA Tampere: antikoagulanttihoito Ohjeistus antikoagulanttihoidon seurantaan ja annosmuutosten toteuttamiseen 1 Perustieto Tietää, miksi verenohennushoitoa käytetään Käytettävät lääkkeet Verenohennushoidon komplikaatiot ja niiden hoito

Lisätiedot

Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski

Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski + Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski LINNEA KARLSSON + Riskitekijöitä n Ulkonäköön liittyvät muutokset n Toimintakyvyn menetykset n Ikätovereista eroon joutuminen

Lisätiedot

203 Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet

203 Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet 1 / 5 27.11.2015 13:07 Yhteistyökumppanit / Lääkärit ja terveydenhuolto / Lääkkeet ja lääkekorvaukset / Lääkkeiden korvausoikeudet / Erityiskorvaus / 203 Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää valsartaania 40 mg, 80 mg tai 160 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää valsartaania 40 mg, 80 mg tai 160 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Valsartan Actavis 40 mg kalvopäällysteiset tabletit Valsartan Actavis 80 mg kalvopäällysteiset tabletit Valsartan Actavis 160 mg kalvopäällysteiset tabletit 2.

Lisätiedot

Tekonivelinfektion riskitekijät. Teija Puhto Sis. ja inf. el Infektioiden torjuntayksikkö Operatiivinen tulosalue, OYS

Tekonivelinfektion riskitekijät. Teija Puhto Sis. ja inf. el Infektioiden torjuntayksikkö Operatiivinen tulosalue, OYS Tekonivelinfektion riskitekijät Teija Puhto Sis. ja inf. el Infektioiden torjuntayksikkö Operatiivinen tulosalue, OYS Yleistä Infektion kehittymiseen vaikuttavat monet eri tekijät Riskiin vaikuttaa potilas-,

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot