Sydämen kroonisen vajaatoiminnan hoito nyt ja tulevaisuudessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sydämen kroonisen vajaatoiminnan hoito nyt ja tulevaisuudessa"

Transkriptio

1 Tieteessä katsaus Heikki Ukkonen dosentti, osastonylilääkäri, vastuualuejohtaja TYKS, Sydänkeskus Sydämen kroonisen vajaatoiminnan hoito nyt ja tulevaisuudessa Beetasalpaajat, ACE:n estäjät ja angiotensiinireseptorin salpaajat ovat edelleen sydämen systolisen vajaatoiminnan hoidon kulmakiviä. Diureetit helpottavat sydämen vajaatoimintaa sairastavan oireita, mikäli potilaalla on ylimääräistä nestelastia. Diureetin tarve vaihtelee samallakin potilaalla eri aikoina. Jos potilaalla on vasen haarakatkos, tulisi vajaatoimintatahdistimen mahdollisuus muistaa. Vajaatoimintapotilaan raudanpuutteeseen tulee reagoida aikaisempaa aktiivisemmin. Valsartaanin ja sakubitriilin yhdistelmästä odotetaan seuraavaa parannusta vajaatoimintapotilaan lääkehoitoon. Vertaisarvioitu Sydämen kroonisen vajaatoiminnan hoidon tavoitteena on helpottaa oireita, vähentää sairaalahoidon tarvetta ja parantaa elinajan ennustetta. Suurimmat lääkkeistä saadut hyödyt on saavutettu neurohumoraalisilla antagonisteilla (beetasalpaajat, ACE:n estäjät ja aldosteroniantagonistit), ja laitehoidoista vajaatoimintatahdistinhoidolla. Nykymuotoinen lääkehoito on kehittynyt kliiniseen käyttöön pääosin 1990-luvulla ja vajaatoimintatahdistinhoito 2000-luvulla. Positiivinen tutkimusnäyttö sydämen vajaatoiminnan hoidossa koskee sydämen systolista vajaatoimintaa (1). Vajaatoiminnan lääke- tai laitehoitojen ei ole osoitettu parantavan puhdasta diastolista vajaatoiminta sairastavien ennustetta. Tämän vuoksi diastolisen vajaatoiminnan Muista vajaatoimintatahdistimen mahdollisuus, jos potilaalla on vasen haarakatkos. taustasairauksia, kuten verenpainetautia, on hoidettava tehokkaasti. Hoidossa käytetään usein samoja lääkkeitä, jotka ovat osoittautuneet tehokkaiksi systolisen vajaatoiminnan hoidossa. Oireenmukainen hoito (esim. diureettihoito) toteutetaan samoin periaattein kuin systolisen vajaatoiminnan hoidossa. Vajaatoiminnan lääkehoito Sydämen vajaatoiminnan hoidossa käytettävistä lääkkeistä beetasalpaajat, ACE:n estäjät, angiotensiinireseptorin salpaajat (ATR) ja aldosteroniantagonistit sekä tietyissä tilanteissa ivabradiini vähentävät sairaalahoidon tarvetta ja parantavat elinajan ennustetta (1). Muita lähinnä oireisiin vaikuttavia lääkkeitä ovat diureetit, digitalis ja nitraatit. ACE:n estäjät, ATR-salpaajat ja beetasalpaajat Neurohumoraalinen aktivaatio on yksi keskeisistä sydämen vajaatoiminnan patofysiologisista mekanismeista. Sen avulla elimistö pyrkii ylläpitämään sydämen minuuttitilavuutta. Akuutisti tästä voi olla apuakin, mutta kroonistuessaan neurohumoraalinen aktivaatio johtaa yhä vaikeampaan sydämen vajaatoimintaan. ACE:n estäjät, angiotensiinireseptorin salpaajat ja beetasalpaajat kumoavat neurohumoraalista aktivaatiota. Kumoamisen tulee tapahtua hitaasti, jotta elimistö ehtii sopeutua muuttuvaan tasapainoon. Tästä syystä lääkityksen titraaminen kestää useita viikkoja, joskus jopa kuukausia. Nyrkkisääntönä on, että mitä vaikeampi sydämen vajaatoiminta, sitä pidempi titraus. ACE:n estäjä- ja beetasalpaajalääkitys ovat perusteltuja kaikille, joilla todetaan vasemman kammion pienentynyt ejektiofraktio (LVEF 40 %) (1). Mikäli ACE:n estäjä ei potilaalle sovi, voi tilalla käyttää angiotensiinireseptorin salpaajaa. On syytä pyrkiä käyttämän tutkimuksissa tehokkaaksi osoitettuja molekyylejä ja annoksia, jotka ovat yleensä lähellä lääkkeen maksimiannosta (taulukko 1). Sydämen vajaatoiminnan hoidossa käytettävistä ACE:n estäjistä enalapriilin, lisinopriilin, kaptopriilin ja ramipriilin teho on osoitettu laajoissa etenevissä tutkimuksissa. 2227

2 Kirjallisuutta 1 McMurray JJ, Adamopoulos S, Anker SD, ym. ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012 of the European Society of Cardiology. Developed in collaboration with the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J 2012;33: Konstam MA, Neaton JD, Dickstein K ym. Effects of highdose versus low-dose losartan on clinical outcomes in patients with heart failure (HEAAL study): a randomised, double-blind trial. Lancet 2009;374: The SOLVD investigators. Effect of enalapril on survival in patients with reduced ventricular ejection fractions and congestive heart failure. N Engl J Med 1991;325: Packer M, Poole-Wilson PA, Armstrong PW ym. Comparative effects of low and high doses of the angiotensin-converting enzyme inhibitor, lisinopril, on morbidity and mortality in chronic heart failure. ATLAS Study Group. Circulation 1999;100: Januzzi JL, Troughton R. Are serial BNP measurements useful in heart failure management? serial natriuretic peptide measurements are useful in heart failure management. Circulation 2013;127: Juurlink DN, Mamdani MM, Lee DS ym. Rates of hyperkalemia after publication of the Randomized Aldactone Evaluation Study. N Engl J Med 2004;351: Kjekshus J, Apetrei E, Barrios V ym. Rosuvastatin in older patients with systolic heart failure. N Engl J Med 2007;357: Taulukko 1. Sydämen vajaatoiminnan hoitoon tarkoitetut ACE:n estäjät Suomessa. Valmiste Aloitusannos, mg Tavoiteannos, mg Enalapriili 1 2, Lisinopriili 1 2, Kaptopriili 1 6, Ramipriili 1 1, x 2 Kinapriili 2, Perindopriili Annosta suurennetaan 1 2 viikon välein tavoiteannoksen pyrkien. Seerumin kreatiniini ja kalium kontrolloidaan annoksen suurentamisen yhteydessä. 1 Teho sydämen vajaatoiminnan hoidossa osoitettu laajoissa etenevissä tutkimuksissa. Näiden lisäksi vajaatoiminnan hoitoon ovat Kelan erityiskorvauksen piirissä kinapriili ja perindopriili (taulukko 1). Angiotensiinireseptorin salpaajista (taulukko 2) kuolleisuutta ja sairastavuutta vähentävä vaikutus on selkeimmin osoitettu valsartaanilla ja kandesartaanilla. Näiden lisäksi myös losartaani on Kelan erityiskorvauksen piirissä sydämen vajaatoiminnan hoidossa. Losartaanin osalta tavoite annos on epäselvä. Sen 50 mg:n vuo rokausiannos ei ole yhtä tehokas kuin kaptopriilin 150 mg:n vuorokausiannos. Toisaalta losartaani 150 mg/vrk pienensi vajaatoiminnasta johtuvan sairaalahoidon riskiä ja kuoleman riskiä 10 %:lla 50 mg:n vuorokausiannokseen verrattuna (2). Suomessa myytävistä beetasalpaajista (taulukko 3) bisoprololilla, karvedilolilla, metopro lolisukkinaatilla ja nebivololilla on osoitettu ennustetta parantava vaikutus sydämen vajaatoiminnan hoidossa, ja nämä lääkkeet ovat myös Kelan erityiskorvauksen piirissä. Nebivololilla on virallinen käyttöaihe yli 70-vuotiaille, lievää tai keskivaikeaa sydämen vajaatoimintaa sairastaville. Beetasalpaajahoitoa ei tavallisesti aloiteta potilaan ollessa dekompensaatiossa. Aloitusannos on usein % tavoiteannoksesta. Yleensä annoksen voi kaksinkertaistaa kahden viikon välein, jos edellinen annos oli siedetty. Aikataulu on kuitenkin aina yksilöllinen. Käytännön kliinisessä työssä potilaat ovat usein 5 10 vuotta vanhempia kuin kliinisissä tutkimuksissa, ja he ovat useammin naisia. Lisäksi heillä on usein myös muita sairauksia. Näiden seikkojen vuoksi beetasalpaajan ja ACE:n estäjän suurin siedetty annos saattaa jäädä tavoiteltua pienemmäksi. Vaikka tavoiteannos jäisikin saavuttamatta, parantaa yksilöllisesti titrattu suurin siedetty ACE:n estäjän ja beetasalpaajan annos potilaan ennustetta ja vähentää sairastavuutta (3,4). Tämän vuoksi näiden lääkkeiden käyttöä on syytä jatkaa tarvittaessa tavoiteannosta pienemmällä annoksella. Diureetit ja aldosteroniantagonistit ACE:n estäjien, angiotensiinireseptorin salpaajien ja beetasalpaajien oheen liitetään diureetti, mikäli potilaalla on verentungoksen eli kongestion oireita tai merkkejä. Yleensä suositaan ns. loop-diureetteja, joista Suomessa on saatavissa furosemidi. Diureetit helpottavat sydämen vajaatoimintaa sairastavan potilaan oireita ja parantavat suorituskykyä, mikäli potilaalla on ylimääräistä nestelastia. Diureetin tarve vaihtelee samallakin potilaalla, ja annos on titrattava vallitsevan tilanteen mukaan. Esimerkiksi kesähelteillä runsas hikoilu yleensä vähentää diureettien tarvetta. Vajaatoiminnan pahenemisvaiheen yhteydessä diureetin tarve lisääntyy ja annosta joudutaan suurentamaan. Pahenemisvaiheen jälkeen diureetin annosta pääsee usein pienentämään. Diureettiannoksen tulee olla pienin mahdollinen, jolla kongestio pysyy poissa. Käytännössä nestelasti ilmenee useimmin keuhkokongestiona tai alaraajojen kuoppaturvotuksena. Potilaan painon seuranta auttaa myös nestekuorman arvioinnissa. Muutaman kilogramman painon nousun muutamassa päivässä tulee herättää epäily nestelastin kertymisestä, varsinkin jos tähän liittyy muita vajaatoiminnan oireita. Natriureettisten peptidien käyttö sydämen kuormituksen ja kongestion arvioinnissa on myös lisääntynyt viime vuosina (5). Käyttö lääkityksen titrauksessa edellyttää kuitenkin erityistä perehtyneisyyttä, eikä se ole vielä kliinistä rutiinia. Mikäli potilaalla on edelleen vajaatoiminnan oireita diureettihoidosta huolimatta, tulee ennustettu parantavan aldosteroniantagonistin (spironolaktoni tai eplerenoni) aloittaminen viimeistään nyt ajankohtaiseksi. Vajaatoiminnan hoidossa spironolaktonin tavoiteannos on yleensä 12,5 25 mg kerran päivässä ja eplerenonin 50 mg kerran päivässä. Näiden annosta ei säädellä nestetasapainon perusteella. Aldosteroniantagonistin käyttöä voi harkita esimerkiksi lievää diureettista vaikutusta haettaessa ja tilanteessa, jossa loop-diureetti on aiheuttanut hypokalemian. 2228

3 8 Tavazzi L, Maggioni AP, Marchioli R ym. Effect of rosuvastatin in patients with chronic heart failure (the GISSI-HF trial): a randomised, double-blind, placebocontrolled trial. Lancet 2008;372: Cleland JGF, Findlay I, Jafri S ym. The Warfarin/Aspirin Study in Heart failure (WASH): a randomized trial comparing antithrombotic strategies for patients with heart failure. Am Heart J 2004;148: Auricchio A, Baron-Esquivias G, Bordachar P ym ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy: The Task Force on cardiac pacing and resynchronization therapy of the European Society of Cardiology (ESC). Developed in collaboration with the European Heart Rhythm Association (EHRA). Eur Heart J 2013;34: Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n ja Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Astma. Käypä hoito -suositus Taulukko 2. Jälkimmäisessä tapauksessa aldosteroniantagonisti lisätään loop-diureetin oheen. Aldosteroniantagonistit lisäävät puolestaan hyperkalemian riskiä erityisesti iäkkäillä ja henkilöillä, joiden munuaisten toiminta on heikentynyt (6). Tämän vuoksi säännöllinen seuranta on tarpeen. Mikäli aldosteroniantagonisti ei sovi, voi angiotensiinireseptorin salpaajan lisäämistä ACE:n estäjän oheen harkita. Tämän yhdistelmä vaatii erityistä valppautta seurannassa. Ivabradiini ja digitalis Mikäli edellä mainitusta lääkehoidosta huolimatta potilaalla on edelleen vajaatoiminnan oireita (NYHA II IV), sinusrytmi ja huolellisesta beetasalpauksesta huolimatta syketaso vähintään 70/ min, tulee ivabradiini harkittavaksi. Eteisvärinässä olevalle potilaalle kannattaa vastaavasti harkita digoksiinin lisäämistä beetasalpaajan oheen kammiovasteen rauhoittamiseksi (1). Sydämen vajaatoiminnan hoitoon tarkoitetut ATR-salpaajat Suomessa. Valmiste Aloitusannos, mg Tavoiteannos, mg Kandesartaani Valsartaani Losartaani Annosta suurennetaan 1 2 viikon välein tavoiteannoksen pyrkien. Seerumin kreatiniini ja kalium kontrolloidaan annoksen suurentamisen yhteydessä. Taulukko 3. Sydämen vajaatoiminnan hoitoon tarkoitetut beetasalpaajat Suomessa. Valmiste Aloitusannos, mg Tavoiteannos, mg Bisoprololi 1, Karvediloli 3,125 6, Metoprololisukkinaatti 11,88 23, Nebivololi 1 1, Aloitusannos on pieni. Titrausvauhti on yksilöllinen, mutta yleensä annos voidaan kaksinkertaistaa 2 viikon välein. Mitä vaikeampi vajaatoiminta on, sitä pidemmät titrausvälit. 1 Virallinen käyttöaihe 70-vuotiailla sydämen vajaatoimintaa sairastavilla potilailla. Muu sydänlääkitys Statiinihoito on hyödyllinen monissa sydämen vajaatoiminnan taustalla olevissa sairauksissa, kuten sepelvaltimotaudissa. Sen ei kuitenkaan ole osoitettu vähentävän etiologiasta riippumatta sydämen systolista vajaatoimintaa (NYHA II IV) sairastavien henkilöiden kuolleisuutta tai sairaalahoidon tarvetta (7,8). Tutkimusnäytön puuttuessa Euroopan kardiologinen seura ei suosittele statiinien aloittamista tälle potilasryhmälle. Tämän vuoksi statiinien rooli vajaatoimintapotilaiden hoidossa herättää hieman hämmennystä. Suomessa vallinnee kuitenkin konsensus siitä, että potilaalle aiemmin tarpeelliseksi katsottua statiinilääkitystä ei lopeteta, vaikka vajaatoiminta todetaankin. Jos sydämen systolista vajaatoimintaa sairastava potilas on sinusrytmissä, ei rutiinimaisen antitromboottisen lääkityksen ja antikoagulaatiohoidon hyötyä lumelääkkeeseen verrattuna (LVEF < 35 %) ole osoitettu. Varfariinin ja pieniannoksisen ASA:n välillä ei ole eroa potilaiden kuolleisuudessa (9). ASA:n hyötyä ei ole voitu osoittaa edes iskeemiseltä pohjalta syntyneessä vajaatoiminnassa. Eteisvärinän tromboembolisten komplikaatioiden ehkäisemiseksi aloitettavan antikoagulaation harkinnassa käytetään CHA2DS2VASc-pisteytystä, kuten muillakin. Sydämen vajaatoiminta antaa yhden riskipisteen. Sydämen vajaatoimintatahdistinhoito Osalla sydämen systolista vajaatoimintaa sairastavista potilaista vasemman kammion supistuminen on dyssynkronista. Tämä heikentää sydämen pumppufunktiota entisestään. Näille potilaille optimoidun lääkehoidon lisäksi voidaan harkita synkronoivaa tahdistinhoitoa. Sillä pyritään optimoimaan vasemman kammion eri osien supistumisen oikea-aikaisuus, joka puolestaan parantaa kammion iskutilavuutta. Tätä voisi verrata vaikka soutujoukkueen soutajien rytmittämiseen. Potilaille asennetaan tahdis tinelektrodi sekä laskimoteitse oikeaan kammioon että sepelpoukaman (sinus coronarius) kautta vasemman kammion sivuseinään. Jotta resynkronoivasta tahdistuksesta olisi hyötyä potilaalle, on rytmin oltava pääasiallisesti tahdistettua (tavoite 100 %). Sydäntä synkronoivan tahdistinhoidon on osoitettu parantavan suorituskykyä ja elämänlaatua sekä vähentävän kuolleisuutta (10). Optimaalista lääkehoitoa saavan potilaan vajaatoimintatahdistinhoitoa tulisi aina harkita, jos hänellä on sinusrytmi, vasemman kammion ejektiofraktio on korkeintaan 35 %, QRS-heilahduksen muoto vasemman haarakatkoksen muotoinen (LBBB) ja kesto yli 120 ms sekä vajaatoimintaluokka NYHA II IV. Mitä leveämpi 2229

4 12 Ryden L, Grant PJ, Anker SD ym. The Task Force on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases of the European Society of Cardiology(ESC) and developed in collaboration with the European Association for the Study of Diabetes (EASD). ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD. Eur Heart J 2013:34; Hernandez AV, Usmani A, Rajamanickam A, Moheet A. Thiazolidinediones and risk of heart failure in patients with or at high risk of type 2 diabetes mellitus: a meta-analysis and meta-regression analysis of placebo-controlled randomized clinical trials. Am J Cardiovasc Drugs 2011;11: Scirica BM, Braunwald E, Raz I ym. SAVOR-TIMI 53 Steering Committee and Investigators. Heart failure, saxagliptin, and diabetes mellitus: observations from the SAVOR-TIMI 53 randomized trial. Circulation 2014;130: Monami M, Dicembrini I, Mannucci E. Dipeptidyl peptidase-4 inhibitors and heart failure: a meta-analysis of randomized clinical trials. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2014;24: Green JB, Bethel MA, Armstrong PW ym. Effect of sitagliptin on cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. N Engl J Med 2015;373: Julkaistu verkossa Anker SD, Comin Colet J, Filippatos G ym. Ferric carboxymaltose in patients with heart failure and iron deficiency. N Engl J Med 2009;361: Ponikowski P, van Veldhuisen DJ, Comin-Colet J ym. Beneficial effects of long-term intravenous iron therapy with ferric carboxymaltose in patients with symptomatic heart failure and iron deficiency. Eur Heart J 2015;36: Solomon SD, Zile M, Pieske B ym.the angiotensin receptor neprilysin inhibitor LCZ696 in heart failure with preserved ejection fraction: a phase 2 double-blind randomised controlled trial. Lancet 2012;380: McMurray JJ, Packer M, Desai AS ym. PARADIGM-HF investigators and committees. Angiotensinneprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. N Engl J Med 2014;371: Behtar A, Crespo-Diaz R, Terzic A, Gersh B. Cell therapy for cardiac repair lessons from clinical trials. Nat Rev Cardiol 2014:11; QRS-kompleksi, sitä suurempi hyöty on odotettavissa resynkronisaatiosta. Myös lievempioireiset potilaat (NYHA I) hyötynevät hoidosta, jos muut kriteerit täyttyvät. Resynkronisaatiohoitoa voi myös harkita, vaikka QRS-kompleksi ei olekaan vasemman haarakatkoksen muotoinen. Hyödyn saavuttaminen on kuitenkin epävarmempaa. QRS-kompleksin keston tulisi tuolloin mieluiten olla vähintään 150 ms. On tärkeä pitää mielessä, että resynkronoivan tahdistinhoidon tarve voi ilmaantua vajaatoimintaa sairastavalle potilaalle vasta vuosien kuluttua lääkehoidon aloittamisesta. Yllämainittujen kriteerien täyttyessä, eli esimerkiksi vasemman haarakatkoksen ilmaannuttua uudelleen, potilas tulisi lähettää erikoissairaanhoidon arvioon, mikäli hänellä ei ole muita sairauksia, jotka heikentävät olennaisesti enemmän elinajan ennustetta ja elämänlaatua kuin sydämen vajaatoiminta. Rytmihäiriötahdistinhoito Ennaltaehkäisevästä rytmihäiriötahdistinhoidosta on hyötyä aiemmin sydäninfarktin sairastaneelle, jolla on vasemman kammion ejektiofraktio alle 30 % ja vajaatoimintaluokka NYHA II III optimaalisen lääkehoidon aikana. Ennaltaehkäisevä rytmihäiriötahdistinhoito ilmeisesti vähentää myös laajentavaa kardiomyopatiaa sairastavien kuolleisuutta. Näillä potilailla vasemman kammion ejektiofraktio on alle % ja NYHA II III -asteinen sydämen vajaatoiminta optimaalisen lääkehoidon aikana. Markkinoilla on saatavilla myös vajaatoimintatahdistimen ja rytmihäiriötahdistimen yhdistelmiä. Tällainen profylaktisesti asennettu sydäntä synkronoiva rytmihäiriötahdistinhoito ilmeisesti vähentää kuolleisuutta, kun potilaan vasemman kammion ejektiofraktio on alle 35 %, QRS-heilahduksen kesto yli 130 ms ja sydämen vajaatoimintaluokka NYHA II IV (10). Muut liitännäissairaudet ja vajaatoiminnan lääkehoito Keuhkoahtaumatauti tai hyvässä hoitotasapainossa oleva astma eivät ole beetasalpaajahoidon vasta-aiheita, mutta näiden potilaiden hoidossa on syytä suosia beeta1-selektiivisiä beetasalpaajia. Beetasalpaajat voivat vaikeuttaa keuhkosairauden oireita, mutta tämä ei ole tavallista (11). Sydämen vajaatoimintaa sairastavilla usein esiintyvä diabetes ei myöskään ole beetasalpaajahoidon este. Diabeteksen hoidossa käytettävä metformiini ei ole vasta-aiheinen sydämen vajaatoimintaa sairastaville. Laktaattiasidoosin riski kuitenkin suurenee, jos potilaalla on myös munuaisten tai maksan vajaatoiminta. Munuaisten tai maksan vaikeaa vajaatoimintaa sairastavien hoidossa metformiinia ei tule käyttää (1,12). Myös glitatsoniryhmän lääkkeitä tulee välttää, sillä ne lisäävät nesteretentiota ja voivat pahentaa vajaatoimintaa (13). DPP4-inhibiittorien käyttöön voi liittyä aikaisemmin tiedossa olevan vajaatoiminnan pahenemista, varsinkin jos sydämen vajaatoiminnan aste on vaikea (14,15). Uusien vajaatoimintaoireiden ilmaantumista tämä lääkitys ei kuitenkaan vaikuta lisäävän (16). Sydämen vajaatoiminnan hoidossa käytettävät diureetit lisäävät kihdin ilmaantumisen todennäköisyyttä. Hyperurikemiapotilaille kihtikohtauksen estoon ja kohtauksen jatkohoitona käytetään yleisesti allopurinolia. Kihtikohtauksen hoidossa käytetyt tulehduskipulääkkeet heikentävät munuaisfunktiota myös akuuttikäytössä ja siten voivat pahentaa sydämen vajaatoimintaa. Tämän vuoksi niiden käyttö tulisi olla hyvin harkittua ja mahdollisimman lyhytaikaista. Akuutin kihtikohtauksen hoidossa voi harkita myös kolkisiinia, joka on kuitenkin Suomessa erityislupavalmiste (1). Raudanpuute Raudanpuute ja anemia ovat varsin yleisiä sydämen vajaatoimintaa sairastavilla potilailla. Euroopan kardiologisen seuran viimeisintä vuonna 2012 julkaistua hoitosuositusta kirjoitettaessa oli käytössä yksi satunnaistettu tutkimus (FAIR, 459 potilasta, NYHA II III), jossa raudanpuutteen hoito laskimonsisäisellä raudalla paransi potilaiden suorituskykyä ja elämänlaatua (17). Suosituksissa kehotettiin harkitsemaan raudanpuutteen diagnosointia, jos potilaalla epäillään sydämen vajaatoimintaa, vaikka anemiaa ei olisikaan. Vuonna 2014 julkaistiin CONFIRM-tutkimuksen (18) tulokset, jotka tukivat FAIR-tutkimuksen löydöksiä. CONFIRM-tutkimuksessa (304 potilasta) laskimonsisäisellä raudalla hoidettujen potilaiden toimintakyky ja elämänlaatu paranivat. Myös riskissä joutua uudelleen sairaalahoitoon sydämen vajaatoiminnan takia oli laskeva suuntaus. Tulokset ovat rohkaisevia, joskin muiden vajaatoimintahoitojen tutkimuksiin verrattuna potilasmäärät ovat vielä suhteellisen pieniä. Euroopan kardiologisen seuran 2230

5 22 Wang X, Zachman AL, Haglund NA ym. Combined usage of stem cells in end-stage heart failure therapies. J Cell Biochem 2014;115: Pleger ST, Brinks H, Ritterhoff J ym. Heart failure gene therapy the path to clinical practice. Circ Res 2013;113: Mestroni L, Begay RL, Graw SL, Taylor MRG. Pharmacogenetics of heart failure. Curr Opin Cardiol 2014;29: Pandor A, Gomersall T, Stevens JW ym. Remote monitoring after recent hospital discharge in patients with heart failure: a systematic review and network meta-analysis. Heart 2013;99: Abraham WT, Adamson PB, Bourge RC ym. Wireless pulmonary artery haemodynamic monitoring in chronic heart failure: a randomised controlled trial. Lancet 2011;377: Sidonnaisuudet Kirjoittaja on ilmoittanut sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): Heikki Ukkonen: konsultointi (Novartis Finland), luentopalkkiot (Actelion, Astra-Zeneca, Novartis, Vifor-Pharma), lisenssitulot ja tekijänpalkkiot (Duodecim), osakkeet (Orion), matka-, majoitus- tai kokouskulut (Novartis Finland, Actelion). hoitosuositukset päivitetään seuraavan kerran vuonna Raudanpuutteen diagnostiikkaa ja hoitoa painotetaan todennäköisesti aikaisempaa selvemmin suosituspäivityksen yhteydessä. English summary in english Treatment of chronic heart failure today and in the future Sydämen vajaatoiminnan hoito tulevaisuudessa Vajaatoimintaa sairastavien potilaiden määrä ei ole vähenemässä, mutta taudinkuva on 20 viime vuoden aikana muuttunut. Aikaisemmin tyypillinen vajaatoimintaa sairastava potilas oli keski-ikäinen mies, jolla sydämen vasen kammio oli sydäninfarktin runtelema ja systolinen toiminta heikentynyt. Nyt tyypillinen potilas on iäkäs nainen, jonka vasemman kammion pumppausvoima on hyvä, mutta rentoutuminen huonoa. Taus tasairautena on usein pitkäkestoinen verenpainetauti. Sepelvaltimotaudin ennaltaehkäisyllä ja sydäninfarktin nopealla revaskularisaatiohoidolla on ollut keskeinen merkitys tässä muutoksessa. Sydämen vajaatoiminta on erityisesti länsimaissa merkittävä terveydenhuollon resursseja kuluttava sairaus, ja uusia hoitokeinoja etsitään jatkuvasti. Hoitoja hakeva tutkimus keskittyy edelleen pääsääntöisesti systoliseen vajaatoimintaan. Samalla kun tutkimuksen painopiste muuttuu, on myös diastolisen vajaatoimintaan erityisesti suunnattuja hoitoja odotettavissa. Aktiivisesta tutkimustoiminnasta huolimatta uusia sydämen kroonisen vajaatoiminnan hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä ei ole tullut markkinoille useaan vuoteen. Moni lupaava molekyyli on tuottanut pettymyksen kliinisissä tutkimuksissa. Neprilysiinin estäjät ovat kuitenkin uusi mielenkiintoinen ja lupaava lääkeryhmä. Neprilysiini osallistuu biologisesti aktiivisten natriureettisten peptidien ja muiden vasoaktiivisten peptidien hajottamiseen. Vuonna 2012 julkaistussa II vaiheen tutkimuksessa saatiin lupaavia tuloksia LCZ696:lla (valsartaanin ja sakubitriilin yhdistelmä) potilailla, joilla oli sydämen vajaatoiminta ja säilynyt ejektiofraktio (19). Vuonna 2014 julkaistiin PARADIGM-tutkimuksen tulokset (20), jossa todettiin LCZ696:n vähentävän sydämen vajaatoimintaa sairastavien (NYHA-luokat II IV, ejektiofraktio alle 35 %) kuoleman ja sairaalahoitoon joutumisen riskiä enemmän kuin enalapriili yksin käytettynä. Potilailla oli asianmukainen sydämen vajaatoiminnan lääkitys pohjalla. PARADIGM-tutkimukseen osallistui potilasta, joista noin 70 %:lla toimintakyky oli luokkaa NYHA II, ja lopuilla toimintakyky oli huonompi. LCZ696-ryhmässä esiintyi enemmän verenpaineen laskutapauksia ja angioedeemaa, mutta vähemmän munuaisten vajaatoimintaa, hyperkalemiaa ja yskää kuin enalapriiliryhmässä. Tutkitusta lääkeyhdistelmästä odotetaan uutta hoitomahdollisuutta sydämen vajaatoimintapotilaille. Lääkehoitojen lisäksi tutkimuksissa on yritetty saada sydänlihakseen uusia toimivia soluja. Kantasoluja istuttamalla ei kuitenkaan saatu merkittävää pitkäaikaista vaikutusta ja alkuinnostuksen jälkeen kliinisen vaiheen tutkimuksia ei juuri ole tehty (21). Uusi kiinnostava näkökulma on kantasolujen istutus potilaille, joilla on vasemman kammion apupumppu kammion toiminnan tukena (22). Geeniterapialla on myös saatu alustavia myönteisiä tuloksia, mutta laajat kliiniset tutkimukset puuttuvat vielä (23). Lääkehoidon yksilöllinen kohdentaminen farmakogenetiikan keinoin on myös uusi, mielenkiintoinen lähestymistapa. On todettu, että henkilön genotyypistä riippuu, reagoiko hän beetasalpaajille erityisen suotuisasti vai keskimääräistä huonommin (24). Potilasmäärien kasvaessa ja teknisten edellytysten parantuessa kiinnostus potilaiden etäseurantaan on kasvanut. Etäseurannassa potilaan kotona mittaamat sydämen toimintaa kuvaavat arvot siirtyvät internetin tai puhelinliittymän välityksellä potilasta hoitavalle taholle. Yksinkertaisimmillaan seuranta voi koskea potilaan mittaamaa painoa, verenpainetta ja sykettä ja edistyneimmillään erillisen, potilaalle asennetun, laitteen mittaamaa hemodynaamista tietoa, kuten keuhkovaltimopainetta. Kaikissa seurantamuodoissa tavoitteena on reagoida nopeasti potilaan tilassa tapahtuviin epäsuotuisiin muutoksiin esimerkiksi lisäämällä diureettiannosta ennen kuin tilanne vaikeutuu ja johtaa uuteen sairaalahoitojaksoon (25). Hyödyn saavuttamiseksi hoitoketju on organisoitava huolellisesti. Tähän mennessä lupaavimmat tulokset on saavutettu erillisellä keuhkovaltimopainetta mittaavalla anturilla (26). 2231

6 English summary Heikki Ukkonen Docent, Head of Section (Heart Failure) Turku University Hospital, Heart Centre Treatment of chronic heart failure today and in the future Betablockers, ACE-inhibitors and angiotensin receptor antagonists continue to be the cornerstones of heart failure medication in patients with systolic heart failure. In addition, the aldosterone antagonists spironolactone and eplerenone have been shown to have prognostic value in this patient group. Diuretics, such as furosemide, improve symptoms and exercise tolerance in patients with volume overload. The diuretic dose should be adjusted based on the assessment of volume status in order to avoid hypo- or hypervolaemia. Measurement of natriuretic peptides can be of help in addition to the clinical assessment. Resynchronization therapy should be considered, in patients with LBBB and heart failure symptoms despite of optimal medical therapy. Prophylactic ICD insertion should also be considered in patients with LVEF < 30-35%. Recent studies have emphasized the role of iron deficiency (with or without anaemia) in patients with symptomatic heart failure. Treatment of iron deficiency improves exercise tolerance and reduces the risk of heart failure hospitalization. In the PARADIGM-HF study, the combination of valsartan and sacubitril, a neprilysin inhibitor, was more effective than enalapril alone in reducing risk of death and heart failure hospitalization. This combination is hoped to be the next improvement in heart failure medication. 2231a

Lääkehoidon tavoitteet. Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Lääkehoidon aloitusrajat. Verenpaineen hoidon tavoitetasot

Lääkehoidon tavoitteet. Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Lääkehoidon aloitusrajat. Verenpaineen hoidon tavoitetasot Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä Ilkka Tikkanen Dosentti, osastonylilääkäri sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri HYKS, Vatsakeskus, Nefrologia, ja Helsinki Hypertension Centre

Lisätiedot

Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä?

Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä? Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä? Yleislääkäreiden kevätkokous, 13.05.2016 Veikko Salomaa, tutkimusprofessori Sidonnaisuudet: ei ole 14.5.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Korkea riski Sydäninfarktin

Lisätiedot

Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet

Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet Tunne pulssisi -ammattilaisten koulutus 1.10.2013 Mikko Syvänne Dosentti, kardiologian erikoislääkäri Ylilääkäri, Suomen Sydänliitto Mikä on eteisvärinä? Tunnetaan

Lisätiedot

Sydänlääkkeet ja liikunta

Sydänlääkkeet ja liikunta Sydänlääkkeet ja liikunta Beetasalpaajat S = selektiivinen (beeta-1-selektiivinen eli etupäässä sydämeen vaikuttava) V = vasodilatoiva eli verisuonia laajentava I = ISA (intrinsic sympathomimetic action)

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO ORION OYJ

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO ORION OYJ RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ORION 8 MG/12,5 MG, 16 MG/12,5 MG, 32 MG/12,5 MG, 32 MG/25 MG ORION OYJ PÄIVÄYS: 17.4.2015, versio 2 Sivu 1/6 VI.2 Julkisen

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO LOSATRIX 12,5 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET TABLETIT Päivämäärä: 8.9.2015, Versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Hypertensiosta,

Lisätiedot

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto EMA/188850/2014 Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto Tämä on Jardiance-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla

Lisätiedot

Laajenevat vajaatoimintatahdistuksen

Laajenevat vajaatoimintatahdistuksen LUKU 12 Laajenevat vajaatoimintatahdistuksen aiheet A n t t i H e d m a n K a i N y m a n Tiivistelmä Vajaatoimintatahdistinhoito on vakiinnuttanut paikkansa vaikean sydämen vajaatoiminnan hoidossa sinusrytmissä

Lisätiedot

Sekundaaripreventio aivohalvauksen jälkeen

Sekundaaripreventio aivohalvauksen jälkeen Sekundaaripreventio aivohalvauksen jälkeen Juhani Sivenius Kuopion yliopisto, neurologian klinikka, KYS, Suomen aivotutkimus- ja kuntoutuskeskus Neuron Aivoinfarktipotilaan seuraava päätetapahtuma on todennäköisesti

Lisätiedot

Eteisvärinä ja aivoinfarktin ehkäisy

Eteisvärinä ja aivoinfarktin ehkäisy Eteisvärinä ja aivoinfarktin ehkäisy Tunne pulssisi -ammattilaisten koulutus 1.10.2013 / 9.12.2013 Kirsi Rantanen Neurologian erikoislääkäri, neurologian klinikka, HUS Aivoinfarkti Verisuonitukoksesta

Lisätiedot

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic!

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 2/2016 TEEMAT Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista Hannu Koponen / Kirjoitettu 8.4.2016 / Julkaistu 3.6.2016 Psykoosipotilaiden

Lisätiedot

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Projektikoordinaattori Sydämen vajaatoimintapotilaan potilasohjauksen kehittämistyön taustaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella vajaatoimintaa

Lisätiedot

Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle. Anne Levaste, Clinical Nurse Educator

Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle. Anne Levaste, Clinical Nurse Educator Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle Anne Levaste, Clinical Nurse Educator 860703.0118/15FI 1 I24.0 Sydäninfarktiin johtamaton äkillinen sepelvaltimotukos

Lisätiedot

Miten tulkitsen urheilijan EKG:ta. Hannu Parikka

Miten tulkitsen urheilijan EKG:ta. Hannu Parikka Miten tulkitsen urheilijan EKG:ta Hannu Parikka EKG:n tulkinta EKG: HP 7.11.2015 2 URHEILU: SYDÄMEN SÄHKÖISET JA RAKENTEELLISET MUUTOKSET Adaptaatio kovaan rasitukseen urheilijansydän Ikä Koko Sukupuoli

Lisätiedot

Liite IV. Tieteelliset johtopäätökset

Liite IV. Tieteelliset johtopäätökset Liite IV Tieteelliset johtopäätökset 54 Tieteelliset johtopäätökset 1. - Lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean (PRAC) suositus Taustatietoa Ivabradiini on sykettä alentava aine, jolla on spesifinen

Lisätiedot

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes Iäkkään diabetes 1 Perustieto Syventävä tieto Diabetes ja vanhenemismuutokset Yleistietoa Sokeriarvot Hoidon tavoitteet Mittaaminen Kirjaaminen Hoidon tavoitteet Lääkehoito Insuliinihoidon aloitus HBa1c

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Telmisartan/ ratiopharm 4.12.2014, Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Telmisartan/ ratiopharm on angiotensiini

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02 Liite.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02 Liite. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 ADD 1 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Neuvoston

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS Sydänfysioterapeuttien koulutuspäivät Jyväskylä, K-S keskussairaala 27. Arto Hautala Dosentti, yliopistotutkija Oulun yliopisto

Lisätiedot

Onko testosteronihoito turvallista?

Onko testosteronihoito turvallista? Onko testosteronihoito turvallista? Antti Saraste kardiologi, apulaisprofessori Sydänkeskus ja Valtakunnallinen PET keskus, TYKS ja Turun yliopisto, Turku Reproduktioendokrinologia 12.2.2016 J Am Coll

Lisätiedot

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta Tapani Keränen Kuopion yliopisto Helsingin julistus Ennen kuin ihmiseen kohdistuvaan lääketieteelliseen tutkimustyöhön ryhdytään, on huolellisesti arvioitava

Lisätiedot

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. INSPRA 25 mg kalvopäällysteiset tabletit INSPRA 50 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. INSPRA 25 mg kalvopäällysteiset tabletit INSPRA 50 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI INSPRA 25 mg kalvopäällysteiset tabletit INSPRA 50 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 25 mg eplerenonia. Yksi tabletti

Lisätiedot

RESISTENTTI HYPERTENSIO ILKKA KANTOLA

RESISTENTTI HYPERTENSIO ILKKA KANTOLA RESISTENTTI HYPERTENSIO ILKKA KANTOLA Dosentti, sisätautien el Toimialuejohtaja Tyks, Turku SIDONNAISUUDET Advisor/Consultant/Speaker s Bureau Bayer, Boehringer-Ingelheim, Genzyme-Sanofi, Medtronic, Menarini,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Titrausvaiheen aikana tai sen jälkeen voi esiintyä tilapäistä sydämen vajaatoiminnan pahenemista, hypotensiota tai bradykardiaa.

VALMISTEYHTEENVETO. Titrausvaiheen aikana tai sen jälkeen voi esiintyä tilapäistä sydämen vajaatoiminnan pahenemista, hypotensiota tai bradykardiaa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Bisoprolol ratiopharm 2,5 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 2,5 mg bisoprololifumaraattia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Verenpaine,sen säätely ja käyttäytyminen levossa ja rasituksessa. Jyrki Taurio Sisätautilääkäri TAYS/PSS 25.10.2012

Verenpaine,sen säätely ja käyttäytyminen levossa ja rasituksessa. Jyrki Taurio Sisätautilääkäri TAYS/PSS 25.10.2012 Verenpaine,sen säätely ja käyttäytyminen levossa ja rasituksessa Jyrki Taurio Sisätautilääkäri TAYS/PSS 25.10.2012 Kohonnut verenpaine Yleisin yleislääkärille tehtävän vastaanottokäynnin aihe Lääkitys

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS Nämä muutokset valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen ovat voimassa Komission päätöksestä. Jäsenvaltioiden viranomaiset päivittävät valmistetiedot

Lisätiedot

Komplisoitumattoman hypertension lääkehoito ei vastaa hoitosuosituksia

Komplisoitumattoman hypertension lääkehoito ei vastaa hoitosuosituksia Tieteessä alkuperäistutkimus Teemu L. Ahola LT, kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri TYKS Sydänkeskus THL, Terveysosasto teemu.ahola@tyks.fi Jouni K. Johansson LT, terveydenhuollon erikoislääkäri,

Lisätiedot

Uudet diabeteslääkkeet - hyvästä vai pahasta sydämelle?

Uudet diabeteslääkkeet - hyvästä vai pahasta sydämelle? Uudet diabeteslääkkeet - hyvästä vai pahasta sydämelle? Timo Strandberg Geriatrian professori, LKT, sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri, Helsingin ja Oulun yliopistot, Hyks Tyypin 2 diabetes ja riskit

Lisätiedot

EKG:n tulkinnan perusteet. Petri Haapalahti. vastuualuejohtaja. HUS-Kuvantaminen. kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede

EKG:n tulkinnan perusteet. Petri Haapalahti. vastuualuejohtaja. HUS-Kuvantaminen. kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede EKG:n tulkinnan perusteet Petri Haapalahti vastuualuejohtaja HUS-Kuvantaminen kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede EKG Mittaa jännite-eroja kehon pinnalta Mittaavaa elektrodia (+) kohti suuntautuva

Lisätiedot

Tekonivelpotilaan anestesia ja kivunhoito. 21.11.2011 Vs. os.ylil. Heikki Vääräniemi

Tekonivelpotilaan anestesia ja kivunhoito. 21.11.2011 Vs. os.ylil. Heikki Vääräniemi Tekonivelpotilaan anestesia ja kivunhoito 21.11.2011 Vs. os.ylil. Heikki Vääräniemi Rapid recovery Esilääkitys - Tavoittena potilaan nopea mobilisointi - Panadol 2g - Celebra 200mg - Gabapentin 600mg -

Lisätiedot

Rytmihäiriötahdistimen tutkimusnäyttöön perustuva ohjelmointi

Rytmihäiriötahdistimen tutkimusnäyttöön perustuva ohjelmointi LUKU 9 Rytmihäiriötahdistimen tutkimusnäyttöön perustuva ohjelmointi sami Pakarinen Lasse Oikarinen L a u r i t O i v O n e n Tiivistelmä Rytmihäiriötahdistinten ohjelmoinnista on ilmestynyt viime vuosina

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Vanhusneuvoston työkokous 5.10.2015 Saara Bitter LÄÄKÄRI Muistilääkäri on muistisairauksiin perehtynyt lääkäri, tavallisimmin geriatri, neurologian tai psykogeriatrian erikoislääkäri. Hän toimii

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 41 KABERGOLIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON 4.2 Annostus ja antotapa: Seuraava tieto tulee lisätä sopivalla tavalla:

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Ei oleellinen. Tämä on geneerinen hakemus. Valmisteyhteenveto noudattaa alkuperäisvalmisteen

Lisätiedot

Sydämen vajaatoimintaa sairastavan potilaan ohjaus: tietotesti hoitajalle

Sydämen vajaatoimintaa sairastavan potilaan ohjaus: tietotesti hoitajalle Sydämen vajaatoimintaa sairastavan potilaan ohjaus: tietotesti hoitajalle Marketta Viljakainen Opinnäytetyö.. Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusala

Lisätiedot

LÄÄKETTÄ MÄÄRÄÄVÄN LÄÄKÄRIN OPAS JA TARKISTUSLISTA

LÄÄKETTÄ MÄÄRÄÄVÄN LÄÄKÄRIN OPAS JA TARKISTUSLISTA PROTELOS OSSEOR LÄÄKETTÄ MÄÄRÄÄVÄN LÄÄKÄRIN OPAS JA TARKISTUSLISTA (strontiumranelaatti) Tämä opas on osa Protelos -valmisteen riskinhallintasuunnitelmaa. Oppaan on tarkoitus antaa tietoa Protelos -valmisteen

Lisätiedot

Lääkehoidon tarkoituksena on lievittää oireita, parantaa sairauden ennustetta ja kohottaa elämänlaatua.

Lääkehoidon tarkoituksena on lievittää oireita, parantaa sairauden ennustetta ja kohottaa elämänlaatua. SYDÄNPOTILAAN LÄÄKEHOITO Lääkehoidon tarkoituksena on lievittää oireita, parantaa sairauden ennustetta ja kohottaa elämänlaatua. Lyhytvaikutteiset nitrot Nitroa käytetään angina pectoris -kipujen ehkäisyyn

Lisätiedot

Varjoaineet ja munuaisfunktio. Lastenradiologian kurssi , Kuopio Laura Martelius

Varjoaineet ja munuaisfunktio. Lastenradiologian kurssi , Kuopio Laura Martelius Varjoaineet ja munuaisfunktio Lastenradiologian kurssi 6.-7.5.2015, Kuopio Laura Martelius S-Krea CIN AKI Contrast Induced Nephropathy Acute Kidney Injury Useimmiten munuaisfunktion huononeminen on lievää

Lisätiedot

Julkisen yhteenvedon osiot. Lerkanidipiinin käyttöä ei suositella alle 18-vuotiaille lapsille, koska tiedot turvallisuudesta ja tehosta puuttuvat.

Julkisen yhteenvedon osiot. Lerkanidipiinin käyttöä ei suositella alle 18-vuotiaille lapsille, koska tiedot turvallisuudesta ja tehosta puuttuvat. RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO ORIDIP 10 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET TABLETIT ORIDIP 20 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET TABLETIT ORION CORPORATION PÄIVÄMÄÄRÄ: 22.3.2016, VERSIO 1.1 VI.2 Julkisen yhteenvedon

Lisätiedot

Symbicort Turbuhaler. Päivämäärä, Versio RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Symbicort Turbuhaler. Päivämäärä, Versio RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Symbicort Turbuhaler Päivämäärä, Versio RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Astma Astma on yleinen hengitysteiden tulehdussairaus,

Lisätiedot

Liikunnallisen sydänkuntoutuksen hyödyt ja tieteellinen näyttö

Liikunnallisen sydänkuntoutuksen hyödyt ja tieteellinen näyttö Liikunnallisen sydänkuntoutuksen hyödyt ja tieteellinen näyttö S Y D Ä NPOT I L A I D EN KUNTOUTUS S U O M ES SA - S E M I NAARI 1 5. 0 3. 2 0 1 7 J A R I L A U K K A N E N, K A R D I O L O G I A N E R

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen

Lisätiedot

SYDÄMEN VAJAATOIMINTAA SAIRASTAVAN POTILAAN NESTE- JA LÄÄKEHOITO SEKÄ HOIDON VASTEEN SEURANTA

SYDÄMEN VAJAATOIMINTAA SAIRASTAVAN POTILAAN NESTE- JA LÄÄKEHOITO SEKÄ HOIDON VASTEEN SEURANTA OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SYDÄMEN VAJAATOIMINTAA SAIRASTAVAN POTILAAN NESTE- JA LÄÄKEHOITO SEKÄ HOIDON VASTEEN SEURANTA Lyhytkestoinen koulutustapahtuma

Lisätiedot

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olmesartan medoxomil STADA 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Olmesartan medoxomil STADA 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Olmesartan

Lisätiedot

Mitä on vaikuttava lääkehoito? Biologiset lääkkeet esimerkkinä. Vaikuttavuustavoitteet SOTE-johtamisen ytimeen

Mitä on vaikuttava lääkehoito? Biologiset lääkkeet esimerkkinä. Vaikuttavuustavoitteet SOTE-johtamisen ytimeen Mitä on vaikuttava lääkehoito? Biologiset lääkkeet esimerkkinä Antti Viitanen Toimitusjohtaja Novartis Finland Oy 11.11.2016 Vaikuttavuustavoitteet SOTE-johtamisen ytimeen Huomio resursseista ja rakenteista

Lisätiedot

Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa

Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa Tanja Laitinen, LL Wiitaunioni, Viitasaaren terveyskeskus 27.10.2016 Sidonnaisuudet Tampereen lääketiedepäivien osallistumismaksu,

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Alueellinen koulutus 21.4.2016 eval Henrik Söderström / TYKS Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Keuhkoahtaumatauti, mikä se on? Määritelmä (Käypä

Lisätiedot

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Haavainen paksusuolentulehdus (UC)

Lisätiedot

Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi

Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi Liite II Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi Tämä valmisteyhteenveto ja pakkausseloste on laadittu viitemaamenettelyssä. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset

Lisätiedot

EUROOPAN LÄÄKEVIRASTON TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA PERUSTEET VALMISTEYHTEENVEDON, MYYNTIPÄÄLLYSMERKINTÖJEN JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTTAMISELLE

EUROOPAN LÄÄKEVIRASTON TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA PERUSTEET VALMISTEYHTEENVEDON, MYYNTIPÄÄLLYSMERKINTÖJEN JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTTAMISELLE LIITE II EUROOPAN LÄÄKEVIRASTON TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA PERUSTEET VALMISTEYHTEENVEDON, MYYNTIPÄÄLLYSMERKINTÖJEN JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTTAMISELLE Tieteelliset johtopäätökset Tiivistelmä tieteellisestä

Lisätiedot

KATSAUS. Neuroendokriiniset muutokset sydämen vajaatoiminnassa. Hannu Leinonen ja Hannu Näveri

KATSAUS. Neuroendokriiniset muutokset sydämen vajaatoiminnassa. Hannu Leinonen ja Hannu Näveri KATSAUS Neuroendokriiniset muutokset sydämen vajaatoiminnassa Hannu Leinonen ja Hannu Näveri Hemodynaamisten muutosten rinnalla neuroendokriinisella aktivaatiolla on tärkeä merkitys sydämen vajaatoiminnan

Lisätiedot

Profylaktinen rytmihäiriötahdistin

Profylaktinen rytmihäiriötahdistin LUKU 7 Profylaktinen rytmihäiriötahdistin Lauri Toivonen Tiivistelmä Profylaktinen rytmihäiriötahdistinhoito tarkoittaa hoitomuodon käyttöä potilailla, joilla ei vielä ole esiintynyt henkeä uhkaavaa pitkäkestoista

Lisätiedot

Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat

Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat Riskikäytön repaleiset rajat Päihdelääketieteen professori Kaija Seppä TaY ja TAYS 3.9.2011 27. Päihdetiedotusseminaari, Göteborg Luennon sisältö Miksi riskirajoja

Lisätiedot

Vaikuttava ja yksilöllinen liikuntahoito työterveydenhuollossa

Vaikuttava ja yksilöllinen liikuntahoito työterveydenhuollossa Vaikuttava ja yksilöllinen liikuntahoito työterveydenhuollossa LL Sergei Iljukov Liikuntalääketieteeseen erikoistuva lääkäri Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos Terveys on täydellinen fyysisen,

Lisätiedot

COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka

COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka SIDONNAISUUDET Kongressi- ja koulutustilaisuudet: GSK, Leiras Takeda, Boehringer- Ingelheim, Orion

Lisätiedot

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät 12.5.2015 ATK päivät Tiina Kortteisto, TtT, ylihoitaja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 1 6.5.2015 Tietokoneavusteinen tieto -tulevaisuuden

Lisätiedot

Kiireellisen angiografian aiheet Ayl Jyri Koivumäki

Kiireellisen angiografian aiheet Ayl Jyri Koivumäki Kiireellisen angiografian aiheet 27.11.2015 Ayl Jyri Koivumäki Sidonnaisuudet Kongressimatkoja St. Jude Medical ja Boston ScienAfic ACS ST-nousuinfarkA Angiografia (ja PCI), jos mahdollinen < 120 minuuassa

Lisätiedot

Appendisiitin diagnostiikka

Appendisiitin diagnostiikka Appendisiitti score Panu Mentula LT, gastrokirurgi HYKS Appendisiitin diagnostiikka Anamneesi Kliiniset löydökset Laboratoriokokeet Ł Epätarkka diagnoosi, paljon turhia leikkauksia 1 Insidenssi ja diagnostinen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento 12.11.2016, Oulu TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖN SAIRAUDET (TULES) Professori Jaro Karppinen TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖ Tuki- ja liikuntaelimistöön kuuluvat

Lisätiedot

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Suositukset seuraavissa tilanteissa: - maksan toiminnan seuraaminen - yhteisvaikutukset

Lisätiedot

Keuhkoahtaumatauti 2007

Keuhkoahtaumatauti 2007 Keuhkoahtaumatauti 2007 Maailmanlaajuisesti jopa 16 miljoonaa ihmistä sairastaa keuhkoahtaumatautia. Kansainvälisten tutkimusten mukaan 56 85 prosenttia tautitapauksista saattaa olla diagnosoimatta (Kinnula,

Lisätiedot

ANNEX I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMESTÄ, LÄÄKEMUODOSTA, VAHVUUDESTA, ANTOREITISTÄ, HAKIJASTA JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENVALTIOISSA

ANNEX I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMESTÄ, LÄÄKEMUODOSTA, VAHVUUDESTA, ANTOREITISTÄ, HAKIJASTA JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENVALTIOISSA ANNEX I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMESTÄ, LÄÄKEMUODOSTA, VAHVUUDESTA, ANTOREITISTÄ, HAKIJASTA JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENVALTIOISSA 1 JODOKASEIINIA/TIAMIINIA SISÄLTÄVÄT LÄÄKEVALMISTEET, JOILLA ON MYYNTILUPA

Lisätiedot

Yksi tabletti sisältää lisinopriilidihydraattia vastaten 10 mg vedetöntä lisinopriilia.

Yksi tabletti sisältää lisinopriilidihydraattia vastaten 10 mg vedetöntä lisinopriilia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lisinopril Orion 5 mg tabletit Lisinopril Orion 10 mg tabletit Lisinopril Orion 20 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää lisinopriilidihydraattia

Lisätiedot

SYDÄMEN VAJAATOIMINTAPOTILAAN OHJAUS JA KOTIUTUS

SYDÄMEN VAJAATOIMINTAPOTILAAN OHJAUS JA KOTIUTUS Hirvonen Seija & Karjalainen Anneli SYDÄMEN VAJAATOIMINTAPOTILAAN OHJAUS JA KOTIUTUS Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Huhtikuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 11.4.2011 Tekijä(t) Hirvonen

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Gerontologinen sosiaalityö työkokous 18.11.2015 Saara Bitter MUISTIHOITAJA Muistihoitajalla tarkoitetaan etenevien muistisairauksien hoitoon perehtynyttä terveydenhuollon henkilöä. Muistihoitaja

Lisätiedot

IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ. Enonekiö

IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ. Enonekiö IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ ENONTEKIÖLLÄ Taina Korhonen tkl, Hetan ta, Enonekiö Sajos,Inari 23.5.2012 2012 IKÄIHMINEN? 30-35 v keuhkojen tilavuus suurimmillaan, 65 vuotiaana pienentynyt y 10%

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Huom: Tämä valmisteyhteenveto, myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste on laadittu referral-menettelyn tuloksena. Jäsenvaltion

Lisätiedot

LEENA K. SAASTAMOINEN FaT Erikoistutkija, Kelan tutkimusosasto

LEENA K. SAASTAMOINEN FaT Erikoistutkija, Kelan tutkimusosasto KATRI AALTONEN Proviisori Tutkija, Kelan tutkimusosasto LEENA K. SAASTAMOINEN FaT Erikoistutkija, Kelan tutkimusosasto PITKÄVAIKUTTEISTEN INSULIINIANALOGIEN JA GLIPTIINIEN KÄYTTÖ yleistyy diabeteksen hoidossa

Lisätiedot

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Jyrki Kettunen Dosentti, ft Arcada Nykytila Liikunta on jäänyt riittämättömäksi keinoksi vaikuttaa terveyden ylläpitämiseen ja monien sairauksien

Lisätiedot

1939-1949 syntyneet 3936 kävijää 85-88 % ikäryhmästä

1939-1949 syntyneet 3936 kävijää 85-88 % ikäryhmästä Raahen seudun hyvinvointi- kuntayhtymän aikuisneuvola 2004 alkaen 65 vuotta täyttävät 1939-1949 syntyneet 3936 kävijää 85-88 % ikäryhmästä miesten osuus noussut 40-49 % 10.12.2014 1 Millaisia ovat 65-vuotiaat?

Lisätiedot

MAGNEETTINAVIGOINTI SYDÄMEN VAJAATOIMINTATAHDISTIMEN ASENNUKSESSA

MAGNEETTINAVIGOINTI SYDÄMEN VAJAATOIMINTATAHDISTIMEN ASENNUKSESSA MAGNEETTINAVIGOINTI SYDÄMEN VAJAATOIMINTATAHDISTIMEN ASENNUKSESSA Krista Vormisto Syventävien opintojen opinnäytetyö Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Vastuuohjaaja Pekka Raatikainen Toinen tarkastaja

Lisätiedot

Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/738120/2014 Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Ofev-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla varmistetaan, että

Lisätiedot

Cozaar 12,5 mg -tabletti Sininen, soikea kalvopäällysteinen tabletti, jonka toinen puoli on tasainen ja toisella puolella on merkintä 11.

Cozaar 12,5 mg -tabletti Sininen, soikea kalvopäällysteinen tabletti, jonka toinen puoli on tasainen ja toisella puolella on merkintä 11. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cozaar 12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Cozaar 50 mg kalvopäällysteiset tabletit Cozaar 100 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi Cozaar

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää 8 mg perindopriilin tertiääristä butyyliamiinisuolaa, mikä vastaa 6,68 mg:aa perindopriilia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää 8 mg perindopriilin tertiääristä butyyliamiinisuolaa, mikä vastaa 6,68 mg:aa perindopriilia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Perindopril ratiopharm 8 mg, tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 8 mg perindopriilin tertiääristä butyyliamiinisuolaa, mikä

Lisätiedot

Suomiko terveyden edistämisen. Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä?

Suomiko terveyden edistämisen. Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä? Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Kansallinen diabetesfoorumi 15.5.212 Suomiko terveyden edistämisen mallimaa? Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä? Tyypin 2 Diabetes

Lisätiedot

Rytmihäiriöiden esiintyminen on yleistä ja niiden

Rytmihäiriöiden esiintyminen on yleistä ja niiden KATSAUS Rytmihäiriöiden hoito sydämen vajaatoiminnassa Heikki Huikuri Sydämen vajaatoiminnassa rytmihäiriöt ovat tavallisia ja noin puolet kuolleisuudesta johtuu rytmihäiriöperäisestä äkkikuolemasta. Rytmihäiriölääkkeiden

Lisätiedot

PEF-TYÖPAIKKASEURANTA AMMATTIASTMAN DIAGNOSTIIKASSA. Kosteusvaurioastma-koulutus kevät 2010 Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström

PEF-TYÖPAIKKASEURANTA AMMATTIASTMAN DIAGNOSTIIKASSA. Kosteusvaurioastma-koulutus kevät 2010 Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström PEF-TYÖPAIKKASEURANTA AMMATTIASTMAN DIAGNOSTIIKASSA Kosteusvaurioastma-koulutus kevät 2010 Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström PEF= Peak expiratory flow eli uloshengityksen huippuvirtaus

Lisätiedot

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, yksikön päällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto;

Lisätiedot

Liikunnan ja urheilun aiheuttamat sydänmuutokset

Liikunnan ja urheilun aiheuttamat sydänmuutokset Liikunnan ja urheilun aiheuttamat sydänmuutokset - Mikä on vielä normaalia? - Milloin lääkäriin? Kardiologi Sari Vanninen Varala 5.3.2013 Määritelmä Urheilijansydämellä tarkoitetaan pitkäaikaisen fyysisen

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon ammattilaisille. Kroonisen hypoksian tunnistaminen keuhkoahtaumatautipotilailla.

Perusterveydenhuollon ammattilaisille. Kroonisen hypoksian tunnistaminen keuhkoahtaumatautipotilailla. Perusterveydenhuollon ammattilaisille. Kroonisen hypoksian tunnistaminen keuhkoahtaumatautipotilailla. Linde: Living healthcare Kroonisen hypoksian tunnistaminen 03 Tämä esite on tarkoitettu sinulle,

Lisätiedot

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti Munuaiset ovat pavunmuotoiset elimet ja ne sijaitsevat selkärankasi kummallakin puolella keskimäärin puolessa välissä selkääsi. Munuaiset toimivat suodattimena.

Lisätiedot

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775985/2014 Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) enhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Viekirax-valmisteen enhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito

Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 TEEMAT Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito Maija Tarkkanen / Kirjoitettu 16.6.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Neuroendokriinisten (NE) syöpien ilmaantuvuus lisääntyy,

Lisätiedot

Tulehduskipulääkkeet tänään

Tulehduskipulääkkeet tänään Tulehduskipulääkkeet tänään Klaus Olkkola Helsingin yliopisto ja HYKS Tulehduskipulääkkeiden vaikutukset Kipua lievi6ävä eli analgee8nen vaikutus Kuume6a alentava eli an:pyree8nen vaikutus Tulehdusta lievi6ävä

Lisätiedot

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse?

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Kenelle kehittyy tyypin 2 diabetes? Perimällä on iso osuus: jos lähisukulaisella on tyypin 2 diabetes, sairastumisriski on 50-70% Perinnöllinen taipumus vaikuttaa

Lisätiedot

Käypä hoito -indikaattorit, diabetes

Käypä hoito -indikaattorit, diabetes 1 Käypä hoito -indikaattorit, diabetes Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat useaan suositukseen: Diabetes (2013), Diabeettinen nefropatia (2007), Diabeettinen retinopatia (2014), Diabeetikon

Lisätiedot

Olysio (simepreviiri) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olysio (simepreviiri) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olysio (simepreviiri) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Tämä on yhteenveto Olysio-valmisteen riskienhallintasuunnitelmasta (risk management plan, RMP), jossa esitetään yksityiskohtaisesti

Lisätiedot

Inhalaatioanesteettien sydän- ja verenkiertovaikutukset

Inhalaatioanesteettien sydän- ja verenkiertovaikutukset Inhalaatioanesteettien sydän- ja verenkiertovaikutukset Teijo Saari, LT, Dos. Kliininen opettaja, erikoislääkäri Anestesiologia ja tehohoito/turun yliopisto teisaa@utu.fi Ennen anesteetteja, muistin virkistämiseksi

Lisätiedot

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan.

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kaliumklorid Orifarm 750 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi depottabletti sisältää 750 mg kaliumkloridia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3.

Lisätiedot

Mitä uudet intensiivihoitotutkimukset kertovat meille hyperglykemian hoidosta

Mitä uudet intensiivihoitotutkimukset kertovat meille hyperglykemian hoidosta Mitä uudet intensiivihoitotutkimukset kertovat meille hyperglykemian hoidosta Leena Moilanen, dosentti Sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri Sisätautien klinikka KYS Valtakunnallinen diabetespäivä

Lisätiedot

Estrogeenireseptorimodulaatio stroken riskitekijänä. Tomi Mikkola HYKS Naistensairaala

Estrogeenireseptorimodulaatio stroken riskitekijänä. Tomi Mikkola HYKS Naistensairaala Estrogeenireseptorimodulaatio stroken riskitekijänä Tomi Mikkola HYKS Naistensairaala Sidonnaisuudet Toiminut asiantuntijana seuraaville lääkeyrityksille: Bayer Schering, Schering-Plough Luennoitsijana

Lisätiedot

Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen?

Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen? Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen? 12.2.2015 Tutkija Minna Pietilä Eloisa ikä -ohjelma Vanhustyön keskusliitto 1 Mielenterveyden edistämisen, ongelmien ehkäisyn ja varhaisen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Annos sovitetaan yksilöllisesti potilasprofiilin ja verenpainevasteen mukaisesti (ks. kohta 4.4).

VALMISTEYHTEENVETO. Annos sovitetaan yksilöllisesti potilasprofiilin ja verenpainevasteen mukaisesti (ks. kohta 4.4). 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Enalapril Vitabalans 5 mg tabletit Enalapril Vitabalans 10 mg tabletit Enalapril Vitabalans 20 mg tabletit VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 12,5 mg, 25 mg, 50 mg tai 100 mg losartaanikaliumia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 12,5 mg, 25 mg, 50 mg tai 100 mg losartaanikaliumia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Losartan Actavis 12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartan Actavis 25 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartan Actavis 50 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartan

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine Vaitelias vaaratekijä. Kimmo Kontula Sisätautiopin professori, ylilääkäri HY ja HYKS Labquality Days 11.02.

Kohonnut verenpaine Vaitelias vaaratekijä. Kimmo Kontula Sisätautiopin professori, ylilääkäri HY ja HYKS Labquality Days 11.02. Kohonnut verenpaine Vaitelias vaaratekijä Kimmo Kontula Sisätautiopin professori, ylilääkäri HY ja HYKS Labquality Days 11.02.2016 Ihmiskunnan kriittisen tärkeät sairaudet ja riskitekijät Global Burden

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli PAKKAUSSELOSTE Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos salbutamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. -

Lisätiedot