Tämä sopimus on tehty samapalkkaerän kohdentamisesta tehdyn keskustason virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tämä sopimus on tehty samapalkkaerän kohdentamisesta 22.12.2009 tehdyn keskustason virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti."

Transkriptio

1 Tarkentava virkaehtosopimus samapalkkaerän kohdentamisesta oikeusministeriössä, Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa, Tietosuojavaltuutetun toimistossa, Konkurssiasiamiehen toimistossa, Onnettomuustutkintakeskuksessa, Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksessa, Oikeusrekisterikeskuksessa ja Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Euroopan kriminaalipolitiikan instituutissa. Sopimus on tehty 1 päivänä maaliskuuta 2010 oikeusministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välillä. 1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus Tämä sopimus on tehty samapalkkaerän kohdentamisesta tehdyn keskustason virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Keskustason sopimuksen mukaisesti käytettävissä olevan erän suuruus lukien on annettujen samapalkkaerää koskevien neuvottelumääräysten mukaan sopimusalalla (oikeusministeriö ja eräät virastot) 0,21 %, oikeusministeriössä kuitenkin 0,16 % palkkasummasta. 2 Samapalkkaerän kohdentaminen Neuvottelumääräyksissä olevien samapalkkaa koskevien selvitysten mukaan oikeusministeriön ja eräiden virastojen samapalkkaerällä tulee pääsääntöisesti parantaa naisten palkkauksellista asemaa enemmän kuin miesten. Erät kohdennetaan sopimusalalla seuraavasti. Oikeusministeriössä tehtäväkohtaista palkanosaa korotetaan 19 vaativuustasolla 9(entinen 7), 18 vaativuustasoilla 11(entinen 8), 15(entinen 10) ja 17(entinen 11) sekä 20 vaativuustasolla 19(entinen 12). Oikeusministeriön voimaan tuleva tehtäväkohtaisen palkanosan taulukko on liitteenä 1. Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa, Tietosuojavaltuutetun toimistossa, Konkurssiasiamiehen toimistossa, Onnettomuustutkintakeskuksessa, Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksessa, Oikeusrekisterikeskuksessa ja Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Euroopan kriminaalipolitiikan instituutissa tehtäväkohtaista palkanosaa korotetaan 12 vaativuustasolla 5, 13 vaativuustasoilla 7, 9, ja 11 sekä 14 vaativuustasolla 17 ja 15 vaativuustasolla 19. Eräiden virastojen voimaan tuleva tehtäväkohtaisen palkanosan taulukko on liitteenä 2.

2 3 Työrauhavelvoite 2 Tähän sopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassaoloaikana ryhtyä työtaistelutoimenpiteisiin sopimuksen pätevyydestä, voimassaolosta tai oikeasta sisällöstä tai sopimukseen perustuvasta vaatimuksesta syntyneen riidan ratkaisemiseksi, voimassaolevan sopimuksen muuttamiseksi tai uuden sopimuksen aikaansaamiseksi. Lisäksi tähän sopimukseen sidottu yhdistys on velvollinen valvomaan, että sen alaiset yhdistykset ja henkilöstö, joita sopimus koskee, eivät riko edellisessä momentissa tarkoitettua työrauhavelvoitetta eivätkä sopimuksen määräyksiä. Tämä yhdistykselle kuuluva velvollisuus sisältää sen, ettei yhdistys saa tukea tai avustaa kiellettyä työtaistelutoimenpidettä eikä muullakaan tavalla vaikuttaa sellaisiin toimenpiteisiin, vaan on velvollinen pyrkimään niiden lopettamiseen. 4 Voimassaolo Tämä sopimus on voimassa saakka. Oikeusministeriö Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry Palkansaajajärjestö Pardia ry Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

3 Liite 1 OIKEUSMINISTERIÖN TEHTÄVÄKOHTAINEN PALKANOSA LUKIEN Sopimus M Vaativuustaso /kk Tehtäväkohtainen palkanosa ,84 (1) ,61 (2) ,88 (3) ,75 (4) ,04 (5) , ,23 (6) , ,00(7) , ,65 (8) , ,00 (9) , ,00(10) , ,00(11) , ,28(12) , ,03(13) , ,00(14) , ,06(15) ,06 (Suluissa on entinen vaativuustaso, ennen paikalliserien toteuttamista). Tummennettuna samapalkkaerän kohdentamisella muutettu palkka.

4 Liite 2 ERÄÄT VIRASTOT, TEHTÄVÄKOHTAINEN PALKANOSA LUKIEN Sopimus , palkkaliitteet Z ja X Vaativuustaso /kk Tehtäväkohtainen palkanosa , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82

5 Tämä Internet-teksti ei ole virallinen versio, eikä Valtiokonttori tai sopimuksen antaja vastaa tietojen oikeellisuudesta eikä tietojen käytön aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Hakemistosivulle Valtiokonttori Aineistoa ei saa julkaista ilman sopimuksen antajan tai Valtiokonttorin lupaa. Ylläpitäjä: VALTIOKONTTORI Hallinnon ohjaus Sörnäisten rantatie 13 PL Valtiokonttori puhelin (09) , faksi (09)