Parista perheeksi - koulutuspäivä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Parista perheeksi - koulutuspäivä"

Transkriptio

1 Parista perheeksi - koulutuspäivä Kahvi Tervetuloa Parisuhde ja rakkauden tiede (Keijo Markova) -> Kiintymyssuhde parisuhteessa ja vanhemmuudessa (Lotta Heiskanen) Tauko Kiintymyssuhde parisuhteessa ja vanhemmuudessa (Lotta Heiskanen) Lounas (omakustanteinen) Työvälineitä vauvaperheiden kanssa työskenteleville John Gottman: Tuomassa vauvaa kotiin näkökulma (Lotta Heiskanen) Tunnekeskeisen pariterapian näkökulmia parisuhteen hoitamiseen (LH ja KM) Tauko Tunnekeskeisen pariterapian näkökulmia parisuhteen hoitamiseen Parisuhde perhevalmennuksen osana (Keijo Markova) Väestöliiton Samarakas-pelin esittely (Heli Vaaranen) Loppukeskustelu ja tilaisuuden päätös L Heiskanen 2011

2 Kiintymyssuhde parisuhteessa ja vanhemmuudessa Parista perheeksi -koulutus Lotta Heiskanen, psykologi, Väestöliitto,

3 Kiintymyssuhdeteoria (Sinkkonen & Kalland, 2011) Selittää, miksi ihmiset pyrkivät luomaan vahvoja, valikoivia ja kestäviä siteitä toisiinsa Selittää, miksi tärkeiden ihmissuhteiden katkeaminen ja häiriintyminen aiheuttaa ahdistusta ja haittaa kehitystä Auttaa tunnistamaan ja kunnioittamaan ihmisen perustarpeita L Heiskanen 2011

4 John Bowlby ( ) L Heiskanen 2011

5 Kiintymyssuhde (Johnson, 2008) Rakkaus on henkiinjäämisen keino Läheisyyden tunne koodataan aivoissa turvallisuuden merkkinä Yksin jääminen ja torjunta tulkitaan aivoissa vaaran merkeiksi kiintymyssuhdepaniikki Läheinen tunnesuhde luo edellytykset, miten koemme itsemme ja miten voimme olla lähellä toista Liittyminen toiseen vahvuutta ja perustarve, ei kypsymättömyyttä tai riippuvuutta L Heiskanen

6 Kiintymyssuhde Turvallinen suhde rakentuu lähestyttävyydelle ja tarpeisiin vastaamiselle, toisen mieleen virittäytymiselle Turvallinen suhde lapsuudessa ja aikuisuudessa edistää fyysistä ja psyykkistä terveyttä Turvallinen suhde mahdollistaa erillisyyden Rakkaussuhteen avainkysymykset: Oletko minua varten? Oletko lähestyttävissä? Voinko luottaa siihen, että kannat minua mielessäsi ja olen sinulle tärkeä? L Heiskanen

7 Onko kiintymyksen kohde lähellä, saatavilla ja vastaanottavainen? Ei Kyllä Turvallinen varmuus Rakkaus Leikkisyys Sosiaalisuus Avoimuus Rohkeus Ilo Luovuus Itsenäisyys Ahdistus Tarkkailu Protesti Takertuminen Etsiminen Hätääntyminen Masennus Vetäytyminen Pelokkuus Epätoivo L Heiskanen 2011

8 Still Face Experiment 0 L Heiskanen 2011

9 Emotionaalinen deprivaatio L Heiskanen 2011

10 Kiintymystyylit (Miculincer & Shaver, 2007) Jäsentyvät varhaisessa vuorovaikutuksessa hoitavaan aikuiseen o o o Turvallinen Helppo tukeutua ja antaa muille tukea. Ei korostuneita pelkoja hylätyksi tulemisesta tai siitä, että muut tulevat liian lähelle Taustalla johdonmukainen ja tarpeisiin reagoiva hoiva Välttelevä Vaikea luottaa muihin ja päästää muita lähelleen suojaava etäisyys Pelko siitä, että toinen tulee liian lähelle Taustalla torjuva ja itsenäistä pärjäämistä korostava hoiva Takertuva Hakee voimakkaasti läheisyyttä protestoi, vaatii, miellyttää Korostunut pelko hylätyksi tulemisesta Taustalla epäjohdonmukaisesti saatavilla oleva hoiva L Heiskanen

11 Kiintymystyylit Kohtuullisen pysyviä lapsuudesta aikuisuuteen (Miculincer & Shaver, 2007) Vastaavuus vanhemman ja lapsen kiintymystyylien välillä 75 %, jatkuvuutta yli sukupolvien (Hautamäki, 2011) Kiintymyshistorian turvattomuus altistaa vuorovaikutuksen ongelmille parisuhteessa (Miculincer & Shaver,2007) Turvaton kiintymyshistoria altistaa mielenterveyden ongelmille (Crittenden & Landini, 2011) L Heiskanen

12 Turvallista kiintymystä ennustavat Riittävän herkkä vastaaminen toisen tarpeisiin, nk. sensitiivisyys (Isabella, 1993; Isabella & Belsky, 1991) Oikea-aikainen vastaaminen toisen hätään (Del Carmen et al., 1986) Kohtalaisen virikkeellinen ympäristö (Belsky et al., 1984) Tungettelemattomuus vuorovaikutuksessa (Malatesta et al., 1986) Vuorovaikutuksen soinnuttuneisuus (Isabella et al., 1989) Lämpö, osallistuminen toisen maailmaan (O Connor et al., 1992) Mentalisaation kyky (Fonagy et al., 1991) Tunnevirittäytyminen (Stern, 1985) L Heiskanen 2011

13 Kiintymystyylit Pysyvyyden mekanismit Sisäiset työskentelymallit automatisoituvat toiminnalliseen muistiin (Crittenden, 1994) Mallien itseään toteuttava luonne Vastavuoroisuuden puute synnyttää häpeää (Karen, 1994) Muutoksen mekanismit Mentalisaatio (Fonagy ym. 1991), itsetuntemus (Curran ym. 2011) Korjaavat kokemukset (Miculincer ja Shaver, 2007) Eron havaitseminen odotusten ja todellisuuden välillä L Heiskanen 2011

14 Mentalisaatio Kyky ymmärtää omaa ja toisen mieltä, tunteita, tarpeita, ajatuksia ja pyrkimyksiä Heikentynyt mielenterveyden ongelmissa (Fonagy, 2011) Kiintymyssuhteen turvallisuutta välittävä tekijä (Bouchard, 2008) Ymmärretyksi tuleminen tuntuu rakkaudelta (Bowlby, 1979) Turvallinen kiintymys tukee mentalisaatiota ja mentalisaatio turvallista kiintymystä (Fonagy ym. 1991) Edistää sujuvaa vuorovaikutusta, mielekkyyden kokemusta, ymmärtämistä ja ymmärretyksi tulemista Kiintymyssuhteessa koettu stressi heikentää (Nolte ym, 2009) L Heiskanen 2011

15 Mentalisaatio Omien ja toisten ihmisten ajatusten, tunteiden, tarpeiden, toiveiden ja pyrkimysten tiedostettua ja tiedostamatonta ymmärtämistä (Fonagy et al. 2012) Kognitiivinen empatia Mentalisaatio Tahdonalainen Automaattinen Tunnetason empatia L Heiskanen 2011

16 Miksi mentalisaatio on tärkeää? Kaikki psykoterapiat mentalisaation kyvyn kuntouttamista (Allen, 2008) Mentalisaatiokyvyn puutteet luonnehtivat yleisenä piirteenä erilaisia mielenterveyden ongelmia (Fonagy, Bateman & Bateman, 2011) Mentalisaatiokyvyn puutteet altistavat ihmissuhdeongelmille (Asen & Fonagy, 2012) L Heiskanen 2011

17 Miksi mentalisaatio on tärkeää? Tukee mielenterveyttä Lisää toisten ymmärtämistä ja ymmärretyksi tulemisen mahdollisuutta Tukee turvallista kiintymystä Tukee sujuvaa vuorovaikutusta Vahvistaa kokemusta elämän mielekkyydestä ja ennakoitavuudesta Suojaava tekijä vastoinkäymisiä vastaan L Heiskanen 2011

18 Mentalisaatio ja turvallinen kiintymys Vanhemman mentalisaation kyky ennustaa lapsen turvallista kiintymystä paremmin kuin vanhemman oma kiintymystyyli (Steele et al. 1998) Vanhemman hyvä mentalisaatiokyky katkaisee turvattoman kiintymyksen ylisukupolvisen kierteen vakavaa kaltoinkohtelua kohdanneilla (Fonagy ym., 1991) Turvallinen kiintymystyyli välittyy sukupolvelta toiselle mentalisoivassa vuorovaikutuksessa (Bouchard et al. 2008) L Heiskanen 2011

19 Mentalisaation kehittyminen Synnynnäinen valmius ja kehityksellinen saavutus (Bateman & Fonagy 2012) Varhainen vuorovaikutus määrittää, miten monipuoliseksi lapsen mentalisaatio voi kehittyä (Pajulo, 2012) Lapsi tarvitsee turvallisen aikuisen peilausta eli ymmärtävää kohtaamista, jotta mentalisaation kyky voi kehittyä (Bateman & Fonagy 2012) Traumaattiset kokemukset kiintymyssuhteissa johtavat mentalisaatiokyvyn puutteisiin (Bateman & Fonagy (2012) L Heiskanen 2011

20 Hyvän mentalisaatiokyvyn piirteitä (Nolte & Taubner, 2012) Mieli ei ole läpinäkyvä Tulkinnoilla rajat Arvioiva etäisyys mielentiloihin Rinnakkaisten näkökulmien hyväksyntä Mielentilojen osuva sijoittaminen itseen/toisiin Mielentilojen ja käyttäytymisen välisten yhteyksien ymmärtäminen Kyky nähdä itse ulkopuolelta ja muut sisäpuolelta L Heiskanen 2011

21 Hyvän mentalisaation piirteitä Ponnistelu toisen sisäisen maailman tavoittamiseksi Kykyä tunnistaa väärinymmärrykset Avoimuus sisäiselle kokemukselle tässä ja nyt Sukupolvien välinen näkökulma Kehityksellinen näkökulma Vuorovaikutuksellinen näkökulma Virittäytyminen keskustelukumppaniin uteliaisuudella ja mielenkiinnolla L Heiskanen 2011

22 Mentalisaation katkokset Mentalisaatio on persoonallisuuden piirreominaisuus, mutta vaihtelee tilanteesta toiseen (Fonagy, 1998) Psyykkinen kuormitus kiintymyssuhteissa altistaa mentalisaatiokyvyn väliaikaiselle menetykselle (Fonagy et al. 2011; Nolte et al. 2009) Turvattomasti tai jäsentymättömästi kiintyneillä mentalisaation menetys tapahtuu herkimmin (Luyten et al, painossa; Nolte et al. 2012) Myös vahvat myönteiset tunnekokemukset (esim. rakastuminen) heikentävät tahdonalaista mentalisaatiota (Bartels & Zeki, 2004) L Heiskanen 2011

23 Mentalisaation katkokset Tietoisuus ja kommunikaatio vääristyy Hämmentävä, jäykkä, ymmärtämätön, manipuloiva vuorovaikutus Väärinymmärrykset -> loukkaantumiset Väärinymmärretyksi tuleminen on epämiellyttävää ja herättää voimakasta ahdistusta kiintymyssuhteissa (Bateman, 2007) Kohtaamattomuuden ja epätoivon syvenevä kierre (Asen & Fonagy, 2012) L Heiskanen 2011

24 Mentalisaatiota tukevia interventioita Tunnekokemusten peilaaminen Turvallinen suhde terapeuttiin Mielensisäisten kokemusten tarkastelu Vuorovaikutustilanteiden tarkastelu Utelias, tutkiva ja ei-tietävä asenne Sopiva tunnetaso (ei liian intensiivinen, eikä laimea) Yksinkertainen ja ymmärrettävä kieli Nykyhetkeen keskittyminen Terapeutin malli vuorovaikutuksessa (esim. terapeutti juttelee asiakkaalle, miten ennakoi tämän reagoivan ) L Heiskanen 2011

25 1. Vuorovaikutuksen kielteiset kehät minne rakkaus katoaa? (Johnson, 2009) Kohtaamattomuudet väistämättömiä. Turvallisessa suhteessa pari palauttaa yhteyden nopeasti ja kumppanit ymmärtävät epäselvästikin ilmaistuja kiintymystarpeita. Vuorovaikutus kehämäistä: mitä enemmän sinä, sitä enemmän minä Kielteiset vuorovaikutuksen kehät vahingoittavat turvallista tunneyhteyttä. Jos lähestymiseemme ei vastata, meillä on totuttuja selviytymistapoja, kuten vihainen syyttely. Toimintamallit omaksutaan varhaisissa ihmissuhteissa (vrt. kiintymystyylit, sisäiset työskentelymallit). L Heiskanen

26 Tavallisimmat kielteiset kehät 1. Syyllisen etsiminen: molemmat syyttelevät/moittivat toisiaan (hyökkääjähyökkääjä) 2. Takaa-ajo: toinen kritisoi, kontrolloi, valittaa; toinen välttelee, puolustautuu, vetäytyy (hyökkääjä pakenija) 3. Jähmety ja pakene: molemmat vetäytyvät -- avuttomuus, toivottomuus (pakenija pakenija) Parisuhteissa esiintyy näitä kaikkia. Jokin yleensä keskeisin. L Heiskanen

27 Yleensä parien vaikea tunnistaa kehiä. Syyttävät itseään/toista tai emme ole luotuja toisillemme Keskeistä esiintyvätkö ohimenevästi vai jumiudutaanko Kiintymystarpeisiin liittyvät vahvimmat tunteet Suojautumisreaktiot: taistele/pakene Nämä reaktiot ovat nopeita ottavat vallan millisekunneissa, ilman harkintaa tästä toiminnasta Negatiivinen kehä syntyy nopeasti kahden ihmisen suojaavista reaktioista! Itsetuntemus auttaa, jotta emme toimi tuhoisasti L Heiskanen

28 Tunnekeskeinen pariterapia Parhaiten dokumentoitu pariterapiamenetelmä Vaikuttavuus: tutkimusten mukaan 70 % ratkaisee ongelmansa, 90 % hyötyy (Johnson, 2010) Taustalla kiintymyssuhdeteoria ja viimeisen 15 vuoden aikana karttunut tutkimustieto L Heiskanen

29 1. Syyllisen etsiminen Missä on ympyrän alkupiste? Määrittelemme toisen/suhteen kielteisesti Totaaliset ilmaisut: aina, sinä et koskaan Päätunne vihaisuus, motiivina itsesuojelu toimintatapana hyökkäys. Kun syy on toisessa, se ei ole itsessä Molemmat umpikujassa. Kilpailu, kumpi on oikeassa onko kilpailussa voittajia? Huomio sisällöissä, mitä toinen teki väärin huomio viimeisessä virheaskeleessa ei itse tanssissa On psykologisesti helpompi havaita mitä toinen tekee Oma ja toisen arvo murentuvat, hyvät tunteet turtuvat L Heiskanen

30 1. Syyllisen etsiminen Negatiivinen kehä: Mitä enemmän hyökkäät sitä vaarallisemmalta vaikutat sitä vahvemmin turvaan selustaani sitä kovemmin hyökkään takaisin ja sitä enemmän hyökkäät. L Heiskanen

31 2. Takaa-ajo Toinen vaatii, toinen vetäytyy Yleisin hankala vuorovaikutuksen kehä pareilla tuhoisa rakkaussuhteille (Gottman) Syntyy protestiksi kiintymyssuhteessa, kun turvallinen tunneyhteys puuttuu Herkemmät kiintymystunteet ja -tarpeet piilossa Epäselvä viestintä omista tarpeista Loputon suo vaistonvaraiset kiintymystunteet ylläpitävät, voimakkaimpina tunteita, mitä on olemassa L Heiskanen

32 2. Takaa-ajo Negatiivinen kehä: Mitä enemmän ohitetuksi/vaille jääväksi tunnen oloni kanssasi sitä enemmän valitan, kritisoin, vaadin, kontrolloin, ajan sinua takaa. Mitä vaarallisemmalta vaikutan sitä enemmän puolustaudut, sulkeudut ja etäännyt minusta. L Heiskanen

33 3. Jähmety ja pakene Molemmat vetäytyvät suojellakseen itseään, ei lähestytä toista, tunteiden ja tarpeiden turruttaminen, ei oteta riskejä, kukaan ei kutsu tanssiin Yleensä seuraa pitkittyneestä kohtaamattomuudesta. Rakastava kosketus ja seksi puuttuu. Ollaan vieraita toisilleen. Tanssilattia on tyhjä. Jääkausi. Ennakoi eroa. L Heiskanen

34 3. Jähmety ja pakene Negatiivinen kehä: Mitä enemmän vetäydyn ja suljen tunteitani pois sitä varautuneemmaksi ja vetäytyneemmäksi muutut Mitä etäisempi olet sitä enemmän vetäydyn kuoreeni ja lakkaan yrittämästä lähestyä. L Heiskanen

35 L Heiskanen 2011

36 Miten kielteinen kehä pysäytetään? o o o o Kehän tunnistaminen Kun koet, ettet saa hyvää tunneyhteyttä kumppaniisi, mikä on sinulle luontainen tapa reagoida? Miten vedät kumppaniasi mukaan negatiiviselle kehälle? Millä lailla aiheutat hänessä turvattomuutta? Ota vastuu omasta käytöksestä. Opetellaan näkemään metsä puilta, ei viimeistä väärin mennyttä tanssiaskelta, vaan tanssin kokonaisuus Opetellaan toimimaan tietoisemmin kehän pysäyttämiseksi Opetellaan näkemään selvemmin kummankin kiintymyssuhdetarpeet pinnan alla, jakamaan näitä tunteita suoraan ja vastavuoroisesti tukea/lohdutusta antaen Vuorovaikutuksen negatiivinen kehä on vihollinen, jota vastaan toimitaan - ei oma kumppani L Heiskanen

37 Positiivisen kehän luominen Turvallisen kiintymyssuhteen ominaispiirteet: Lähestyttävyys Vastaaminen Sitoutuminen L Heiskanen

38 Opetellaan omien kiintymyssuhdepelkojen ja - tarpeiden selkeää kommunikointia tavalla joka auttaa kumppania vastaamaan Opetellaan auttamaan kumppania pelkojen ja tarpeiden kohtaamisessa. Opetellaan kumppanin tarpeisiin vastaamista, saatavilla oloa, sitoutumista ja kiintymysviestien ymmärtämistä. Tämä synnyttää: Turvallisia, vahvoja ihmisiä turvallisia, vahvoja suhteita. L Heiskanen 2011

39 Loukkausten anteeksianto 1. Loukattu osapuoli tunnistaa ja pystyy kertomaan loukkaantumisestaan. 2. Loukannut osapuoli pystyy ymmärtämään loukkaantumisen tunteen. Hyväksyy ja jakaa loukatun kokemuksen ja ymmärtää loukkaavan tilanteen. Suhteen ennakoitavuus lisääntyy. 3. Loukkaantunut tunnistaa, mikä häntä on eniten loukannut, ja pystyy ilmaisemaan sen ilman toisen syyttämistä tai määrittelyä. 4. Loukannut pyytää anteeksi tunnetasolla läsnä olevasti. Pystyy ilmaisemaan katumusta, surua, häpeää. Tunteesi ovat tärkeitä, loukkaantumisesi koskettaa minua. L Heiskanen 2011

40 5. Loukattu pystyy hakemaan lohdutusta ja tukea, jota hän olisi tarvinnut ja joka jäänyt puuttumaan 6. Loukannut osapuoli voi vastata korjaavalla tavalla, on tavoitettavissa ja vastaa: Olen tässä sinua varten nyt 7. Pari luo yhteisen kertomuksen siitä, mitä tapahtui ja miten loukkauksen yli päästiin. L Heiskanen 2011

41 Tärkeimmät viestit anteeksipyynnössä Loukkaantumisesi on oikeutettua, ymmärrettävää Loukkaantumisellasi on minulle väliä. Välitän siitä se on tärkeää. Tunnen surua, katumusta jopa häpeää olen pahoillani, että olen loukannut sinua Olen läsnä tässä ja nyt L Heiskanen 2011

42 Huonot vaihtoehdot Loukkaan sinua takaisin tai kieltäydyn luottamasta sinuun enää. Testaan sinua uudelleen ja uudelleen Todista se Hämään peittelen jälkiäni en ota vastuulleni omaa osuuttani tilanteesta kiistän kaiken. L Heiskanen 2011

43 KIITOS! L Heiskanen

IHMEET TAPAHTUVAT ARJESSA!

IHMEET TAPAHTUVAT ARJESSA! IHMEET TAPAHTUVAT ARJESSA! kiintymyssuhteissaan traumatisoituneiden lasten tukeminen varhaiskasvatuksessa Kehittämispäällikkö Christine Välivaara, Psykologi, LTO, YTM Pesäpuu ry 2 TRAUMATISOITUNUT LAPSI

Lisätiedot

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista?

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista? KESTÄVÄN PARISUHTEEN SALAISUUS (Otteita Kaarina Määtän kirjasta koonnut Ulla Andersson) Kaarina Määttä on etsinyt kirjaansa varten tapoja, joita suomalaiset käyttävät saadakseen parisuhteensa toimimaan.

Lisätiedot

SYLISSÄ JA SYDÄMESSÄ LAPSEN JA VANHEMMAN VARHAISEN VUOROVAIKUTUKSEN TUKEMI- NEN

SYLISSÄ JA SYDÄMESSÄ LAPSEN JA VANHEMMAN VARHAISEN VUOROVAIKUTUKSEN TUKEMI- NEN KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma / sosionomi Tanja Lehtimäki & Minna Puntti SYLISSÄ JA SYDÄMESSÄ LAPSEN JA VANHEMMAN VARHAISEN VUOROVAIKUTUKSEN TUKEMI- NEN Opinnäytetyö 2012

Lisätiedot

PERHEVALMENNUS 2008 Jyväskylän seudun Perhe-hanke

PERHEVALMENNUS 2008 Jyväskylän seudun Perhe-hanke PERHEVALMENNUS 008 Jyväskylän seudun Perhe-hanke PERHEVALMENNUKSEN KEHITTÄMINEN JYVÄSKYLÄN SEUDULLA Perhevalmennus on jatkuvasti kehittyvä toimintamuoto, jonka tavoitteena on valmentaa tulevia vanhempia

Lisätiedot

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI!

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! Lapsen ja nuoren suru läheisen kuollessa tietoa auttajalle Martta Holmevaara Anne Ollgren Kehittämistehtävä Toukokuu 2014 Ammatilliset erikoistumisopinnot Kriisityön

Lisätiedot

Tanja Nykänen, Tiia Paavola Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen Keravalla alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmissä

Tanja Nykänen, Tiia Paavola Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen Keravalla alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmissä LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Järvenpää instituutti Sosiaalialan koulutusohjelma Varhaiskasvatus TIIVISTELMÄ Opinnäytetyönämme teimme selvityksen Keravan alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmien varhaisen vuorovaikutuksen

Lisätiedot

KIVINIEMI, ANNUKKA KOIVUMAA, ELISA. RAKKAUS NELJÄN KESKEN Äiti- ja isämielikuvien yhteys tutkittavan parisuhteeseen

KIVINIEMI, ANNUKKA KOIVUMAA, ELISA. RAKKAUS NELJÄN KESKEN Äiti- ja isämielikuvien yhteys tutkittavan parisuhteeseen KIVINIEMI, ANNUKKA KOIVUMAA, ELISA RAKKAUS NELJÄN KESKEN Äiti- ja isämielikuvien yhteys tutkittavan parisuhteeseen Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta, Lasten klinikka,

Lisätiedot

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa ISÄTIETOA Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa Milla Kekkonen Johanna Lilja Karoliina Nieminen 3 ESIPUHE Perhevapaiden

Lisätiedot

Masennus tunteiden prosessoinnin ongelmana

Masennus tunteiden prosessoinnin ongelmana Kognitiivinen psykoterapia verkkolehti 2004, 1, (1), 3-23. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry Masennus tunteiden prosessoinnin ongelmana Marja-Riitta Laukkarinen Tiina Mäkelä Sirkka Rouru En jaksa

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Kasvatustieteen koulutus Tekijä Tiivistelmä opinnäytetyöstä Sassi Satu Työn nimi Päiväkotikiusaaminen Lastentarhanopettajien, lastenhoitajien ja

Lisätiedot

ADOPTIOLAPSEN ERITYISYYS - MITEN KOHDATA, MITEN AUTTAA, MITEN JAKSAA

ADOPTIOLAPSEN ERITYISYYS - MITEN KOHDATA, MITEN AUTTAA, MITEN JAKSAA ADOPTIOLAPSEN ERITYISYYS - MITEN KOHDATA, MITEN AUTTAA, MITEN JAKSAA Jukka Mäkelä, Lastenpsykiatri, lasten psykoterapeutti, Theraplay-terapeutti Erityisasiantuntija, Lapset, nuoret ja perheet osasto, THL

Lisätiedot

Johdanto. Haluamme kiittää perheitä, jotka ovat päästäneet meidät kotiinsa kuvaamaan omaa arkielämäänsä.

Johdanto. Haluamme kiittää perheitä, jotka ovat päästäneet meidät kotiinsa kuvaamaan omaa arkielämäänsä. Johdanto Meillä kaikilla on mukanamme vauva ajan kokemukset ja ne vaikuttavat elämäämme, vaikka emme niitä muistakaan. Lapsiperheiden kanssa työskentelevillä on erinomainen mahdollisuus vaikuttaa noihin

Lisätiedot

Terapiasuhteen ongelmat epävakaan persoonallisuus-häiriön psykoterapiassa - epäonnistumisen vai hyvän hoitotuloksen merkkejä.

Terapiasuhteen ongelmat epävakaan persoonallisuus-häiriön psykoterapiassa - epäonnistumisen vai hyvän hoitotuloksen merkkejä. Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti 2008, 5, 71-98. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys Terapiasuhteen ongelmat epävakaan persoonallisuus-häiriön psykoterapiassa - epäonnistumisen vai hyvän hoitotuloksen

Lisätiedot

ITSETUHOISEN JA MASENTUNEEN LAPSEN KOHTAAMISEN HAASTEET LASTENSUOJELULAITOKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

ITSETUHOISEN JA MASENTUNEEN LAPSEN KOHTAAMISEN HAASTEET LASTENSUOJELULAITOKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA ITSETUHOISEN JA MASENTUNEEN LAPSEN KOHTAAMISEN HAASTEET LASTENSUOJELULAITOKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Kati Arffman Sanna Tihinen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki

Lisätiedot

Vanhemman työkirja. Marjo Kankkonen Anna Suutarla

Vanhemman työkirja. Marjo Kankkonen Anna Suutarla Vanhemman työkirja Marjo Kankkonen Anna Suutarla Tämä työkirja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tukea vanhemmille -aineistoa. Työkirjan on tuottanut MLL:n Joka kodin konstit -projekti, joka toteutettiin

Lisätiedot

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi Mitä ihmettä? Opas ammattilaisille. Seksuaalikasvatusta 3-9 -vuotiaille. Katriina Bildjuschkin, Susanna Ruuhilahti Nektaria ry Kansi: Nina Cord Piirros, sivu 4, Mervi Lahkela Graafinen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 6. Parisuhdeopas opiskelijoille

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 6. Parisuhdeopas opiskelijoille YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 6 2009 Parisuhdeopas opiskelijoille Julkaisija: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Tilaukset: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö/julkaisut Töölönkatu 37 A 00260

Lisätiedot

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Riikka Aho, Laura Blomberg Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö 10.6.2014

Lisätiedot

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Ensi- ja turvakotien liitto ry Tanja Henttonen Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Tanja Henttonen Pro gradu

Lisätiedot

KRIISITYÖ USKOTTOMUUSKRIISISSÄ

KRIISITYÖ USKOTTOMUUSKRIISISSÄ Lopputyö Seksuaalineuvojakoulutus Kevät 2014 Sexpo-säätiö KRIISITYÖ USKOTTOMUUSKRIISISSÄ Teoriakatsaus akuuttiin kriisityöhön uskottomuuskriisissä Heli Töyrymäki SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 1 2. Kriisityö

Lisätiedot

TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA

TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA Tässä kokonaisuudessa kerrotaan ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Sivuilta löytyy tietoa vuorovaikutuksen varhaiskehityksestä, vuorovaikutuksen toimivuuteen liittyvistä seikoista

Lisätiedot

Hannele Rajalahti & Heidi Savolainen KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA

Hannele Rajalahti & Heidi Savolainen KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA Hannele Rajalahti & Heidi Savolainen KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA Hannele Rajalahti Heidi Savolainen Opinnäytetyö Kevät 2012 Hoitotyön koulutusohjelma Oulun seudun

Lisätiedot

23. Synnytyksenjälkeinen masennus

23. Synnytyksenjälkeinen masennus 23.01 23. Synnytyksenjälkeinen masennus 23.01 Johdanto 3 23.10 Mitä tarkoitetaan synnytyksenjälkeisellä masennuksella? 3 23.20 Äidin masennuksen riskit ja tunnistaminen 4 23.25 Masentuneen äidin tuen tarve

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS Toim. Maria Onuigbo ja Jarmo Karjalainen Lukijalle Elämän laadun vaaliminen on erityisen tärkeää silloin, kun asutaan ulkomailla eikä käytettävissä ole perinteistä sosiaalista

Lisätiedot

NI MIKS MÄÄ KÄYNKÄÄN TÄÄLLÄ? Voimavarakeskeinen perheterapia muistisairautta sairastavan ja hänen läheistensä tukemisessa

NI MIKS MÄÄ KÄYNKÄÄN TÄÄLLÄ? Voimavarakeskeinen perheterapia muistisairautta sairastavan ja hänen läheistensä tukemisessa NI MIKS MÄÄ KÄYNKÄÄN TÄÄLLÄ? Voimavarakeskeinen perheterapia muistisairautta sairastavan ja hänen läheistensä tukemisessa Perheterapiakoulutus 2010-2012 Helsingin yliopisto, Koulutus ja Kehittämiskeskus

Lisätiedot

Kiintymyssuhde. Varhaisen vuorovaikutussuhteen merkitys lapsen ja aikuisen elämässä. U. Koskinen

Kiintymyssuhde. Varhaisen vuorovaikutussuhteen merkitys lapsen ja aikuisen elämässä. U. Koskinen Kiintymyssuhde Varhaisen vuorovaikutussuhteen merkitys lapsen ja aikuisen elämässä U. Koskinen Esityksen sisältö Kiintymyssuhteen määritelmä Läheisriippuvuus Ensimmäisen elinvuoden merkitys Kehityksen

Lisätiedot

Avioeroprosessi on hyvin henkilökohtainen matka, mutta samalla siinä on jotain yleisesti ja yhteisesti koettua. ALUEET

Avioeroprosessi on hyvin henkilökohtainen matka, mutta samalla siinä on jotain yleisesti ja yhteisesti koettua. ALUEET 1 NAISTEN KOKEMUKSIA AVIOEROSTA JA SELVIYTYMISESTÄ Päivi Korvuo ja Minna Tenhunen-Kejonen: pro gradu tutkielma, Kuopion yliopisto 2000. (Tiivistelmä Ulla Andersson) AVIOERO PROSESSINA: Avioeroprosessi

Lisätiedot

Lapselle mahdollisuus selviytyä menetyksistä

Lapselle mahdollisuus selviytyä menetyksistä Lapselle mahdollisuus selviytyä menetyksistä PRIDE-kirja PRIDE-valmennus PRIDE-kirja 3 Sisältö: TAPAAMISEN TAVOITTEET JA VALMIUDET...4 MIKSI PRIDE-VALMENNUKSESSA KÄSITELLÄÄN MENETYKSIÄ, EROJA JA SURUTYÖTÄ?...5

Lisätiedot

Uusperheneuvojakoulutus 2012

Uusperheneuvojakoulutus 2012 Uusperheneuvojakoulutus 2012 Eron psyykkinen työstäminen Milla Sahla Uusperheneuvojakoulutuksen kehittämistyö 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 Johdanto...3 Avio- ja avoerot Suomessa...4 Eroamisen

Lisätiedot

Avoimen Tilan Ulottuma

Avoimen Tilan Ulottuma atu Avoimen Tilan Ulottuma Nappi julkaisut 1/2008 1. painos teksti: Katriina Bildjuschkin, Susanna Ruuhilahti ulkoasu: Pia Barclay Nappituntumalla Seksuaalisuus on suuri ja kiehtova aihe. Sen voi nähdä

Lisätiedot