Rakkauden rakennusaineet: Varhainen vuorovaikutus aikuisrakkauden pohjana Keijo Markova

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakkauden rakennusaineet: Varhainen vuorovaikutus aikuisrakkauden pohjana Keijo Markova"

Transkriptio

1 Rakkauden rakennusaineet: Varhainen vuorovaikutus aikuisrakkauden pohjana Keijo Markova

2 Susan Johnson Ihmissuhde rakentuu lähestymisestä, siihen vastaamisesta ja sitoutumisesta Kanadalainen psykologian professori Tunnekeskeisen pariterapian kehittäjä (Emotionally Focused Coupletherapy)

3 Susan Johnson Ihmissuhde rakentuu lähestymisestä, siihen vastaamisesta ja sitoutumisesta Kanadalainen psykologian professori Tunnekeskeisen pariterapian kehittäjä (Emotionally Focused Coupletherapy)

4 Lähestymiseen voidaan vastata monilla eri tavoin

5 Kun kohtaan esteen tai ahdistun Lähestyn kiintymyskohdettani saadakseni tukea Hän on saatavilla ja saan tukea Koen läheisyyden kautta helpotusta ja huojennusta Voin palata tekemään muuta

6 Turvallisesti kiintyneen käsikirjoitus Kun kohtaan esteen tai ahdistun Lähestyn kiintymyskohdettani saadakseni tukea Hän on saatavilla ja saan tukea Koen läheisyyden kautta helpotusta ja huojennusta Voin palata tekemään muuta

7 Kun kohtaan esteen tai ahdistun Voin lähestyä kiintymyskohdettani saadakseni tukea Hän on saatavilla ja saan tukea Koen läheisyyden kautta helpotusta ja huojennusta Voin palata tekemään muuta

8 Välttelevästi kiintyneen käsikirjoitus Kun kohtaan esteen tai ahdistun Voin lähestyä kiintymyskohdettani saadakseni tukea Hän on saatavilla ja saan tukea Koen läheisyyden kautta helpotusta ja huojennusta Voin palata tekemään muuta

9 Kun kohtaan esteen tai ahdistun Lähestyn kiintymyskohdettani saadakseni tukea Hän on saatavilla ja saan tukea Koen läheisyyden avulla helpotusta ja huojennusta Voin palata tekemään muuta

10 Ahdistuneesti kiintyneen käsikirjoitus Kun kohtaan esteen tai ahdistun Lähestyn kiintymyskohdettani saadakseni tukea Hän on saatavilla ja saan tukea Koen läheisyyden avulla helpotusta ja huojennusta Voin palata tekemään muuta

11 Rakasta minut ehjäksi Toisen voi rakastaa ehjäksi totta vai tarua?

12 Rakasta minut ehjäksi Toisen voi rakastaa ehjäksi totta vai tarua? Stressi / pelko / trauma on säätänyt paniikkitermostaatin tiettyyn pisteeseen. Rakkaus / positiivisuus ei poista traumaa kumppani ei pysty olemaan toisen traumaterapeutti. Toista ei voi rakastaa ehjäksi kyse on omasta tarpeesta ripustautua johonkin, joka ei vastaa minulle kuin siitä, että olisin toisen takia tässä suhteessa, toista hoitamassa. Eli pohjimmiltaan ripustautuminen on oman itsen hoitamisyritys.

13 Susan Johnson Ihmissuhde rakentuu lähestymisestä, siihen vastaamisesta ja sitoutumisesta KM:n lisäys: Ihminen rakentuu lähestymisestä, siihen vastaamisesta ja sitoutumisesta Mikä on ensimmäinen lähestyminen?

14 Still Face Experiment

15 Jokaisella on oma kokemuspolkunsa Ihmisen opittu tapa olla suhteessa maailmaan on ollut paras tapa kunkin omalla kokemuspolulla Ei ole oikeita tai vääriä sopeutumistyylejä Olennaista: Miten hyvin oppimani toimii juuri tässä hetkessä! Esimerkki terapiakirjallisuudesta: Tunnevammainen

16

17 Kiintymysulottuvuudet Välttelevyys ulottuvuus kertoo, missä määrin henkilö ei luota kumppaniinsa ja pyrkii säilyttämään itsenäisyytensä ja tunnetason etäisyyden kumppaniinsa. Ahdistuneisuus ulottuvuus heijastaa sitä, missä määrin henkilö on huolissaan siitä, ettei kumppani ole tarvittasessa tavoitettavissa, osaksi siksi, että henkilö epäilee omaa arvoaan ja omaa rakastettavuuttaan. Dimensioiden avulla ihmisiä kutsutaan turvallisesti, ahdistuneesti tai välttelevästi kiintyneiksi.

18 Kiintymysulottuvuudet Kyse on ulottuvuuksista sijaintimme vaihtelee molemmilla ulottuvuuksilla (ei ole olemassa kolmea luokkaa ) Meillä kaikilla on monenlaisia sisäisiä malleja ja reagointivalmiuksia. Kyse on siitä, mitkä niistä ovat tietyllä hetkellä aktiivisia. Mm. tietty virittyneisyys saa aikaan sen, että se tavallinen malli ei aktivoidukaan! (vrt. priming )

19 Yliaktivoitumisen strategiat Jatkuva pyrkimys pitää yllä läheisyyttä, saada tukea ja rakkauden kohteelta Näihin pyrkimyksiin sisältyy jatkuva valppaus, voimakas huoli, ja väsymätön ponnistelu kunnes kiintymyksen kohde on tavoitettavissa ja turvallisuuden tunne on saavutettu. Strategiaan kuuluu vahva riippuvuus kumppanista suojan antajana; pyrkimys saavuttaa kumppanin sitoutuminen, huolenpito ja tuki ripustautuvan ja kontrolloivan käyttäytymisen kautta; ja pyrkimys minimoida etääntymistä kumppanista.

20 Aliaktivoitumisen strategiat Kun läheisyyden kautta ei ole mahdollista vähentää ahdistusta aktivoituvat strategiat, jotka tähtäävät yksin omassa varassa selviämiseen. Tätä voidaan kutsua toissijaiseksi strategiaksi, koska sen päätavoitetavoite on pitää kiintymysjärjestelmä ei-aktiivisena jotta vältettäisiin kiintymyksen kohteen ei-saatavilla olemisen aiheuttama pettymys. Strategioihin kuuluuvat kiintymyksen tarpeiden kieltäminen, toisista riippuvaisuuden ja läheisyyden välttäminen, ja pyrkimys kognitiivisen, emotionaalisen ja fyysisen läheisyyden välttämiseen. Strategioihin sisältyy myös pyrkimys välttää uhkaan liittyviä viheitä ja ajatuksia.

21 Lähestymiseen vastaaminen On hyvä muistaa, että meillä on aina kolme tapaa vastata toisen lähestymiseen: myönteinen, kielteinen tai huomiotta jättäminen

22 Mihin me sitten toista tarvitsemme? 1. Toiselta saatu tuki on paras tunteiden säätelyn keino 2. Tulla nähdyksi ja sitä kautta Kokea olevansa rakastettu Luo pohjan hyvällä itsetunnolle John Gottman: 1. Toisen tunteminen 2. Rakkaus ja ihailu video: TheCourtshipDance (Kosintatanssi) Ihminen on rakennettu olemaan yhteydessä toisiin

23 Tämän kiintymyssuhteen, rakkaussuhteen avulla me kasvamme, kehitymme ja nautimme elämästä.

24 Peilisolut Peilisolujärjestelmän perusta on myötäsyntyistä Vauvat matkivat kasvonilmeitä Peilisolujärjestelmä aktivoituu vuorovaikutuksessa Perusta tunneälyn kehittymiselle! AIVOISSAMME ON SIMULAATTORI Seuraa tiedostamatta ja ponnistelematta muiden eleitä, katseita ja liikkeitä ja luo kehoomme toiminnon, joka toisessa on käynnissä Me koemme samaa kuin henkilö, jota katsomme

25 Aivojen kehitys on vaiheittaista Kolme kehityksellistä kerrosta: A-T-K Ajatteleva ylätaso Yhdistele, harkitse, päätä, pohdi Tunteva välitaso Toimi tunteiden mukaan Kokeva pohjataso Taistele, pakene, jähmety Lähde: Nina Sajaniemi: Oppimisen taustaa

26 Itsesäätely Itsesäätelyllä tarkoitetaan tunteiden säätelyä ja hallintaa Mielihyvän puuttuminen tai poistuminen koetaan aina jonkin asteisena kipuna ja silloin mantelitumake hälyttää Emootiot ovat kehon tiloja Pyrkimys mielihyvään ja kivun välttämiseen Pyrkimys tasapainotilaan Lähde: Nina Sajaniemi: Oppimisen taustaa

27 Mielen kehitys Yhteydet aivojen eri kerrosten välillä lisääntyvät vaihe vaiheelta Ohuet yhteydet ovat haavoittuvia Aivojen ylikuormitus rasittaa ja kytkee järjestelmiä irti toisistaan Toiminta jatkuu alemman tason ohjauksessa Rakastava läheisyys koostaa ihmistä, negatiivisuus, ylivoimainen stressi tekee meistä sirpaleisia, haavoittuvia, joudumme eristämään joitain puolia itsestämme trauma.

28 Keijo Markova: Vuorovaikutuksen tasot parisuhteessa A. Kasvun taso: Leikillisyys, Ilo, Halu tutustua uuteen, Empatia, Hyväksyntä B. Neutraalitaso C. Paniikkitaso A1.Rakkaus, luovuus ja voimaantuminen (Primal power) A 2.Täydellinen rauha B 1. Odotukset +merkkisiä (Myönteinen ennakointi) B 2. Odotukset merkkisiä (Huolikeskeisyys) C 1. Ärtymys, Ahdistus, Suru, Masennus C 2. Tuhoutumisen pelko (Primal panic) Elävä vuorovaikutus Tilaa omalle itselle, omille tarpeille Kosketus omaan itseen Yhteys toiseen Asiakeskeinen arki Jäykkä vuorovaikutusmalli: Hyökkää tai pakene Keijo Markova

29 Turvallisessa tilanteessa (=ei paniikkitila) meillä on aina mahdollisuus astua askel positiiviseen suuntaan tai negatiiviseen suuntaan Ja se pieni askel muuttaa maailmaa Esityksen nimi ja tekijä

30 Cherokee tarina Eräänä iltana vanha Cherokee-intiaani kertoi pojanpojalleen ihmisen sisällä käytävästä taistelusta. Hän sanoi Poikani, taistelu tapahtuu kahden sisällämme olevan suden välillä. Toinen niistä on Kielteisyys: suuttumus, suru, halveksunta, inho, pelko, ahdistus, syyllisyys, häpeä ja viha. Toinen on Myönteisyys: Ilo, kiitollisuus, rauha, kiinnostus, toivo, itsetunto, hauskuus, innostus, kunnioitus ja ennen kaikkea, rakkaus. Esityksen nimi ja tekijä

31 Cherokee tarina Pojanpoika mietti hetken ja kysyi sitten: Kumpi susi voittaa. Esityksen nimi ja tekijä

32 Cherokee tarina Vanha intiaani vastasi: Esityksen nimi ja tekijä

33 Cherokee tarina Vanha intiaani vastasi: Se jota sinä ruokit. Esityksen nimi ja tekijä

34 Dan Siegel: Kohtalosi ei määrää tulevaisuuttasi. Jos voit ymmärtää elämäntarinasi, voit kirjoittaa sen eritavalla uudelleen.

35 Rakkaus ja myönteisyys saavat meidät avautumaan kuin aamuaurinko lumpeenkukan

36

Parisuhteen parantaminen. Keijo Markova Terveydenhoitajapäivät 6.2.2015

Parisuhteen parantaminen. Keijo Markova Terveydenhoitajapäivät 6.2.2015 Parisuhteen parantaminen Keijo Markova Terveydenhoitajapäivät 6.2.2015 Kohti paratiisia Mitkä sinun aidot sanasi veisivät kumppaniasi lähelle paratiisia? Entä teot? Kohti paratiisia Mitkä sinun aidot sanasi

Lisätiedot

Parista perheeksi - koulutuspäivä

Parista perheeksi - koulutuspäivä Parista perheeksi - koulutuspäivä 8.40 9.00 Kahvi 9.00 9.10 Tervetuloa 9.10 10.10 Parisuhde ja rakkauden tiede (Keijo Markova) -> Kiintymyssuhde parisuhteessa ja vanhemmuudessa (Lotta Heiskanen) 10.10

Lisätiedot

OMAHOITAJANA ALLE KOLMEVUOTIAIDEN LASTEN PÄIVÄKOTIYHMÄSSÄ Lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien näkemyksiä

OMAHOITAJANA ALLE KOLMEVUOTIAIDEN LASTEN PÄIVÄKOTIYHMÄSSÄ Lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien näkemyksiä OMAHOITAJANA ALLE KOLMEVUOTIAIDEN LASTEN PÄIVÄKOTIYHMÄSSÄ Lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien näkemyksiä Oulun yliopisto KTK/ Varhaiskasvatus Leena Isojärvi Laura Kangas Maaliskuu 2008 Tiivistelmä

Lisätiedot

VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS

VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS Susanna Hjulberg Kirsi Träskelin VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS Sisällysluettelo Lukijalle 3 Vertaistukiryhmän teoreettiset lähtökohdat 4 Vertaistukiryhmän suunnittelussa ja toteutuksessa käytetyt näkökulmat

Lisätiedot

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista?

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista? KESTÄVÄN PARISUHTEEN SALAISUUS (Otteita Kaarina Määtän kirjasta koonnut Ulla Andersson) Kaarina Määttä on etsinyt kirjaansa varten tapoja, joita suomalaiset käyttävät saadakseen parisuhteensa toimimaan.

Lisätiedot

III Mistä tekijöistä taaperon normaali kehitys on riippuvainen.? IV Mitkä tekijät vaikuttavat äidin ja lapsen kykyyn ylläpitää suhdetta toisiinsa?

III Mistä tekijöistä taaperon normaali kehitys on riippuvainen.? IV Mitkä tekijät vaikuttavat äidin ja lapsen kykyyn ylläpitää suhdetta toisiinsa? ÄITI, TAAPERO JA PÄIVÄHOITO I Mitä on olla taapero II Taaperovaiheen keskeiset kehitysaskeleet III Mistä tekijöistä taaperon normaali kehitys on riippuvainen.? IV Mitkä tekijät vaikuttavat äidin ja lapsen

Lisätiedot

ADOPTIOLAPSEN ERITYISYYS - MITEN KOHDATA, MITEN AUTTAA, MITEN JAKSAA

ADOPTIOLAPSEN ERITYISYYS - MITEN KOHDATA, MITEN AUTTAA, MITEN JAKSAA ADOPTIOLAPSEN ERITYISYYS - MITEN KOHDATA, MITEN AUTTAA, MITEN JAKSAA Jukka Mäkelä, Lastenpsykiatri, lasten psykoterapeutti, Theraplay-terapeutti Erityisasiantuntija, Lapset, nuoret ja perheet osasto, THL

Lisätiedot

WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ HELSINKI

WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ HELSINKI WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ HELSINKI Johanna Muuraiskangas ja WSOY 2013 ISBN 978-951-0-39238-6 Painettu EU:ssa SISÄLLYS KOKONAINEN elämä eron jälkeen... 7 M inun eroni... 11 1. LUKU AVIOERON TUSKAT JA

Lisätiedot

Annika Hakamaa ja Minna Palovaara

Annika Hakamaa ja Minna Palovaara Annika Hakamaa ja Minna Palovaara Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Kevät 2013 Vanhemmille suunnattuja osioita opinnäytetyöstä: Sensitiivisyyttä, hoivaa ja rajoja - Opas lapsen kiintymyssuhteen tukemiseen ja

Lisätiedot

Kuunteleva kosketus. Mirja Muurimaa

Kuunteleva kosketus. Mirja Muurimaa Kuunteleva kosketus Mirja Muurimaa Johdanto Vuonna 1993 Kehitysvammaliitto julkaisi kirjoittamani Kuunteleva kosketus -opaskirjasen. Olen opettanut tätä hoitavaa kommunikaatiota vuodesta 1987 alkaen ja

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS Toim. Maria Onuigbo ja Jarmo Karjalainen Lukijalle Elämän laadun vaaliminen on erityisen tärkeää silloin, kun asutaan ulkomailla eikä käytettävissä ole perinteistä sosiaalista

Lisätiedot

ÄITI, TÄÄ PIANOTUOLI EI PYSY MUN PYLLYN ALLA! Miten ja miksi vanhemmat vaikuttavat lapsensa harrastuksiin?

ÄITI, TÄÄ PIANOTUOLI EI PYSY MUN PYLLYN ALLA! Miten ja miksi vanhemmat vaikuttavat lapsensa harrastuksiin? ÄITI, TÄÄ PIANOTUOLI EI PYSY MUN PYLLYN ALLA! Miten ja miksi vanhemmat vaikuttavat lapsensa harrastuksiin? Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Hämeenlinna Pro gradu

Lisätiedot

PERHEVALMENNUS 2008 Jyväskylän seudun Perhe-hanke

PERHEVALMENNUS 2008 Jyväskylän seudun Perhe-hanke PERHEVALMENNUS 008 Jyväskylän seudun Perhe-hanke PERHEVALMENNUKSEN KEHITTÄMINEN JYVÄSKYLÄN SEUDULLA Perhevalmennus on jatkuvasti kehittyvä toimintamuoto, jonka tavoitteena on valmentaa tulevia vanhempia

Lisätiedot

Johdanto. Haluamme kiittää perheitä, jotka ovat päästäneet meidät kotiinsa kuvaamaan omaa arkielämäänsä.

Johdanto. Haluamme kiittää perheitä, jotka ovat päästäneet meidät kotiinsa kuvaamaan omaa arkielämäänsä. Johdanto Meillä kaikilla on mukanamme vauva ajan kokemukset ja ne vaikuttavat elämäämme, vaikka emme niitä muistakaan. Lapsiperheiden kanssa työskentelevillä on erinomainen mahdollisuus vaikuttaa noihin

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 6. Parisuhdeopas opiskelijoille

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 6. Parisuhdeopas opiskelijoille YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 6 2009 Parisuhdeopas opiskelijoille Julkaisija: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Tilaukset: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö/julkaisut Töölönkatu 37 A 00260

Lisätiedot

Jos sinun parisuhteesi olisi puutarha, millainen puutarha se olisi? Tai millaista puutarhaa haluaisit rakentaa?

Jos sinun parisuhteesi olisi puutarha, millainen puutarha se olisi? Tai millaista puutarhaa haluaisit rakentaa? 1 Anne Anttonen: Parisuhde kuin puutarha - kuinka sen saa kasvamaan ja kantamaan hedelmää? Monilla meistä on yhteinen unelma, unelma rakkaudesta, joka voittaa kaiken. Olemme myös lähes jokainen joutuneet

Lisätiedot

Masennus tunteiden prosessoinnin ongelmana

Masennus tunteiden prosessoinnin ongelmana Kognitiivinen psykoterapia verkkolehti 2004, 1, (1), 3-23. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry Masennus tunteiden prosessoinnin ongelmana Marja-Riitta Laukkarinen Tiina Mäkelä Sirkka Rouru En jaksa

Lisätiedot

minusta minusta Pieni kirja Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992)

minusta minusta Pieni kirja Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992) minusta Pieni kirja minusta Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992) Julkaisija Valtiokonttori, Kaiku-palvelut Kuvat Kuvapörssi Oy/Masterfile (kansi), Gorilla

Lisätiedot

Avioeroprosessi on hyvin henkilökohtainen matka, mutta samalla siinä on jotain yleisesti ja yhteisesti koettua. ALUEET

Avioeroprosessi on hyvin henkilökohtainen matka, mutta samalla siinä on jotain yleisesti ja yhteisesti koettua. ALUEET 1 NAISTEN KOKEMUKSIA AVIOEROSTA JA SELVIYTYMISESTÄ Päivi Korvuo ja Minna Tenhunen-Kejonen: pro gradu tutkielma, Kuopion yliopisto 2000. (Tiivistelmä Ulla Andersson) AVIOERO PROSESSINA: Avioeroprosessi

Lisätiedot

S I P A N E N - sisäisen paranemisen tiedotuslehti -

S I P A N E N - sisäisen paranemisen tiedotuslehti - S I P A N E N - sisäisen paranemisen tiedotuslehti - Isän sylissä särkyneen turva Seminaari Lahdessa 29.6. - 2.7.2005 Sisällysluettelo Puheenjohtajalta...2 Isän sylissä Särkyneen turva seminaari Lahdessa

Lisätiedot

MATKALLA UUSPERHEEN PERHEYTYMISEEN PIENOISTIETOPAKETTI UUSPERHEEN YDINKYSYMYKSISTÄ. Helena Lehtimäki

MATKALLA UUSPERHEEN PERHEYTYMISEEN PIENOISTIETOPAKETTI UUSPERHEEN YDINKYSYMYKSISTÄ. Helena Lehtimäki MATKALLA UUSPERHEEN PERHEYTYMISEEN PIENOISTIETOPAKETTI UUSPERHEEN YDINKYSYMYKSISTÄ Helena Lehtimäki Lappeenrannan uusperheneuvojakoulutus 2014-2015 MATKALLA UUSPERHEEN PERHEYTYMISEEN SISÄLLYSLUETTELO:

Lisätiedot

SYLISSÄ JA SYDÄMESSÄ LAPSEN JA VANHEMMAN VARHAISEN VUOROVAIKUTUKSEN TUKEMI- NEN

SYLISSÄ JA SYDÄMESSÄ LAPSEN JA VANHEMMAN VARHAISEN VUOROVAIKUTUKSEN TUKEMI- NEN KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma / sosionomi Tanja Lehtimäki & Minna Puntti SYLISSÄ JA SYDÄMESSÄ LAPSEN JA VANHEMMAN VARHAISEN VUOROVAIKUTUKSEN TUKEMI- NEN Opinnäytetyö 2012

Lisätiedot

OMAHOITAJUUS ESPOON PÄIVÄHOIDOSSA

OMAHOITAJUUS ESPOON PÄIVÄHOIDOSSA OMAHOITAJUUS ESPOON PÄIVÄHOIDOSSA Omahoitajalta äidille ja isälle Autan lastasi muistamaan sinut. Vaikka hän oppii tuntemaan minut, ja luottamaan minuun, hän turvautuu sinuun. Minä olen lapselle laina.

Lisätiedot

Voivatko tunteet elpyä?

Voivatko tunteet elpyä? Voivatko tunteet elpyä? Tunteethan tulevat kun tahtovat, miten siinä mikään sitten auttaisi? Moni miettii, että onko mitään hyötyä hakea apua siinä vaiheessa, kun tunteet ovat kuolleet. Tilanne voi kuitenkin

Lisätiedot

IHMEET TAPAHTUVAT ARJESSA!

IHMEET TAPAHTUVAT ARJESSA! IHMEET TAPAHTUVAT ARJESSA! kiintymyssuhteissaan traumatisoituneiden lasten tukeminen varhaiskasvatuksessa Kehittämispäällikkö Christine Välivaara, Psykologi, LTO, YTM Pesäpuu ry 2 TRAUMATISOITUNUT LAPSI

Lisätiedot

PARISUHDE KATKOLLA. Miten ihmeessä tästä pääsee eteenpäin?

PARISUHDE KATKOLLA. Miten ihmeessä tästä pääsee eteenpäin? PARISUHDE KATKOLLA Miten ihmeessä tästä pääsee eteenpäin? 1 Sisällys Iso muutos... 3 Muista... 3 Mitä rakkaus on?... 4 Ero päätöksistä huolimatta... 5 Rakkaus ei kuole... 5 Erojen erilaisia syitä... 6

Lisätiedot

UUSPARISUHTEEN ONNELLISUUDEN JA EROAIKEIDEN TEKIJÄT

UUSPARISUHTEEN ONNELLISUUDEN JA EROAIKEIDEN TEKIJÄT UUSPARISUHTEEN ONNELLISUUDEN JA EROAIKEIDEN TEKIJÄT Anne Kontkanen, 182615 Pro gradu-tutkielma Kesäkuu, 2012 Psykologian oppiaine Itä-Suomen yliopisto ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO UNIVERSITY OF EASTERN FINLAND

Lisätiedot

TOIMIVA VUOROVAIKUTUS

TOIMIVA VUOROVAIKUTUS TOIMIVA VUOROVAIKUTUS Kuva: Pekka Elomaa Vuorovaikutukseen tarvitaan kaksi ihmistä, joilla molemmilla on oma merkittävä roolinsa. Näillä sivuilla kerrotaan vuorovaikutuksen toimivuuteen vaikuttavista tekijöistä.

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Uusperheneuvojakoulutus 2012

Uusperheneuvojakoulutus 2012 Uusperheneuvojakoulutus 2012 Eron psyykkinen työstäminen Milla Sahla Uusperheneuvojakoulutuksen kehittämistyö 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 Johdanto...3 Avio- ja avoerot Suomessa...4 Eroamisen

Lisätiedot