Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN"

Transkriptio

1 Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN

2 1 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Rakennuttaja / tilaaja Suunnittelijat Rakennuskohde URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS Urakkamuoto Maksuperuste Urakkasuhteet URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat... 7 Irrotettavat ainekset, puusto ja jätteet Urakkarajat Tilaajan hankinnat ja velvollisuudet Sivuvelvollisuudet (yse 2 ) Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1 j) Työmaan johtovelvollisuudet (YSE 4 ) TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA Alueiden luovutus Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Työmaajärjestelyt Yleistä Rajoitukset, varottavat kohteet ja alueet Putkien ja johtojen purku ja siirto Muu kalusto ja tarvikkeet Suunnitelma- ja aloituskatselmus Erityiset katselmukset ja mittaukset Luvat ja ilmoitukset URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat (YSE 13 ) Sopimusasiakirjojen julkisuus URAKKA-AIKA Suoritusaika (YSE 17 ) Töiden aloitus ja töiden valmistuminen... 13

3 2 (24) Välitavoitteet Urakan valmistumisen Viivästyssakko (Poikkeus YSE 18 ) VAKUUDET JA VAKUUTUKSET Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus (YSE 29 ja 36 ) Tilaajan vakuudet (YSE 37 ) Vakuutukset (YSE 38 ) TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan maksaminen (YSE 40 ) Maksuerätaulukko Ennakko Hintasidonnaisuudet (YSE 48 ) Laskutuksen pääperiaatteet Laskujen maksuaika Lisä- ja muutostöistä maksaminen ORGANISAATIOT Tilaajien organisaatio/edustajat Urakoitsijan organisaatio/edustajat (YSE 56 ) YHTEISET TOIMITUKSET Katselmukset Työmaakokoukset (YSE 66 ) Työmaapäiväkirja (YSE 75 ) Vastaanottotarkastus (YSE 71 ) Takuutarkastus (YSE 74 ) LAADUNVARMISTUS Tilaajan laadunvarmistus (YSE 9 ) Urakoitsijan laadunvarmistus (YSE 10 ) RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN (YSE 92 ) TYÖSUOJELU JA TURVALLISUUS Urakoitsijan velvollisuudet Tilaajan turvallisuustehtävät TARJOUS MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Pätevyysvaatimukset Ulkomaista työvoimaa koskevat erityisvelvoitteet... 21

4 3 (24) 15.3 Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin (YSE 53 ) Suunnitelmien muuttaminen Vaihtoehtoiset suunnitelmat Tekniset työsuunnitelmat Tarjouspyyntöasiakirjojen palauttaminen... 23

5 4 (24) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 RAKENNUTTAJA / TILAAJA Hankkeen tilaaja on Pelkosenniemen kunta, Tekninen toimi sekä Pyhätunturi Oy Pelkosenniemen Kunta, Tekninen toimi Postiosoite: Sodankyläntie Pelkosenniemi Yhdyshenkilö: Markku Kankaanranta GSM: Sähköposti: Pyhätunturi Oy Postiosoite: Kultakeronkatu Pyhätunturi Yhdyshenkilö: Teuvo Soppela GSM: Sähköposti: 1.2 SUUNNITTELIJAT Pääsuunnittelija Ramboll Finland Oy Postiosoite: Kiviharjuntie OULU Yhdyshenkilö: Mika Vehmas Puhelin: GSM: Sähköposti: Sähkösuunnittelija Insinööritoimisto Tuomo Tuominen Oy Postiosoite: Teollisuustie KUUSAMO Yhdyshenkilö: Arto Ylilehto Puhelin: GSM: Sähköposti:

6 5 (24) LVI-suunnittelu Juhatek Oy Postiosoite: Vienentie KUUSAMO Yhdyshenkilö: Hannu Karjalainen GSM: Sähköposti: 1.3 RAKENNUSKOHDE Urakkakohteena on Pyhän Fis-rinteen rakentaminen. Rakennuskohde sijaitsee Pelkosenniemen kunnan alueella. Urakka-alueen tarkempi rajaus on esitetty yleiskartalla. Urakoitsija on velvollinen tutustumaan rakennuskohteeseen ennen tarjouksen jättämistä (YSE 32 ) ja tekemään tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä rakentamisolosuhteista. Urakoitsijan on ilmoitettava suunnitelmissa havaitsemistaan ristiriitaisuuksista tarjouspyynnössä ilmoitettujen määräaikojen puitteissa puhevaltansa menettämisen uhalla. Urakoitsijan tulee ilmoittaa etukäteen rakennuskohteeseen tutustumisajankohdasta Tilaajan edustajalle. Rakennuskohteen esittelystä ja kohteeseen tutustumisesta yhdessä Tilaajan kanssa tulee sopia erikseen Pyhätunturi Oy:n yhdyshenkilön Teuvo Soppelan kanssa.

7 6 (24) 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1 URAKKAMUOTO Urakka on kokonaisurakka, jossa urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Tarjousten vertailu tehdään kokonaishinnan perusteella. Urakoitsijan tulee sisällyttää antamaansa tarjoushintaan sovitun työtuloksen aikaansaamiseksi tarpeellisten töiden kaikki kustannukset mukaan lukien (mm. työnaikaiset liikenteen järjestelyt, kaivantojen kuivanapito, kaivantojen tukeminen, mittaustyöt, ylijäämämaiden läjittäminen, jätteiden hävittäminen, jne.). Urakan laadunvarmistuksen muotona on laatuvastuurakentaminen eli LVR. 2.2 MAKSUPERUSTE Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta. Kokonaishintaan tulee sisällyttää kaikki työt siinä laajuudessa kuin se rakennussuunnitelma-asiakirjoissa on määritelty kaikkine varusteineen, laitteineen ja materiaalihankintoineen. Suunnitelma-asiakirjoissa ilmoitetut suoritemäärät tulee urakoitsijan tarkastaa laskenta-aikana ja ilmoittaa tilaajalle havaitsemistaan virheistä ja puutteista. Tarjouspyynnössä ilmoitetut suoritemäärät (määräluettelo) eivät ole tilaaja sitovia lukuun ottamatta seuraavia poikkeuksia: Tilaaja vastaa rinnealueen leikkausmassojen (1612 maaleikkaus, massat penkereisiin ja täyttöihin) sekä pintaverhousmassojen (2319 Pintaverhous turpeesta) yhteismäärästä yli 5 % poikkeavalta osuudelta. Jos mitattujen maastomallitietojen perusteella laskien, todetaan em. suoritteiden poikkeavan yli 5 % määräluettelossa ilmoitetusta, on urakoitsija oikeutettu näiden suoritteiden osalta lisäkorvaukseen tai tilaaja vastaavasti hyvitykseen 5 % ylittävän tai alittavan määrän osalta. 2.3 URAKKASUHTEET Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. Urakoitsija vastaa aliurakoitsijan toiminnasta ja työstä kuten omastaan.

8 7 (24) 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 PÄÄSUORITUSVELVOLLISUUS Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkaan kuuluu rakentaa FIS:n vaatimukset täyttävä kilpailurinne valaistus- ja muine sähkötöineen sekä lumetusjärjestelmineen. Urakkaan kuuluu em. töiden osalta rakentamisen toteuttaminen sopimusasiakirjojen vaatimukset täyttäen siten, että se myös tekniseltä toimivuudeltaan vastaa sille sopimusasiakirjoissa asetettuja vaatimuksia. Urakkaan kuuluu urakassa tarvittavien rakennusvälineiden hankkiminen, tekeminen, purkaminen ja poistaminen sekä kaikkien niistä johtuvien käyttö- ym. kulujen maksaminen. Urakkaan kuuluu rakennussuunnitelmien mukaisesti seuraavat rakentamiseen liittyvät työkokonaisuudet: - Maarakennustyöt raivaus-, purku- ja maaleikkaustyöt; puiden ja rakenteiden suojaus; työnaikaiset liikennejärjestelyt rinteen muotoilutyöt LVIS-töiden maarakennustyöt (kaapeli- ja putkikaivannot sekä pylväiden asennuskuopat) viimeistelytyöt - Sähkötyöt valaisinpylväiden asennus valaisin maakaapeloinnit lumetusjärjestelmän sähköistys - LVI-työt lumetusjärjestelmän putkitukset lumetusvesikaivot paineilmaputkien asennus Kaikkiin kokonaisuuksiin kuuluu työn edellyttämien laadun kannalta tarpeellisten kokeiden ja laatu-mittausten suorittaminen, laadun muu osoittaminen ja laatudokumenttien arkistointi rakentamisen laatusuunnitelman osoittamalla tavalla. Laaduntarkastusten tulokset on dokumentoitava sekä ilmoitettava tilaajalle laatusuunnitelman mukaisesti. Samalla ilmoitetaan mahdollisista tarkastuksen edellyttämistä toimenpiteistä

9 8 (24) Irrotettavat ainekset, puusto ja jätteet Urakoitsija voi läjittää kustannuksellaan urakka-alueelta irrotettavat pintamaat sekä ylijäämämaat tilaajan osoittamaan paikkaan (kts. yleispiirustus) Hyötypuunpoisto kuuluu rakennusurakkaan suunnitelmassa esitetyllä laajuudella. Urakoitsija kasaa poistettavan hyötypuuston tilaajan osoittamaan paikkaan (kts. yleispiirustus) Mahdollisista kaapeleiden siirtoajankohdista ja käytännön työjärjestelyistä on urakoitsijan sovittava kunkin johdon ja kaapelin omistajan kanssa yksityiskohtaisesti urakan alussa. Sähkö-, tele-, viemäri-, vesi- ja kaasujohtojen ja niihin liittyvien laitteiden sekä muiden laitteiden suojauskustannukset kuuluvat urakoitsijalle. Urakoitsijan on suunniteltava työvaiheensa ja työnaikaiset liikenteen järjestelyt siten, että kaikille kulkumuodoille on esteetön kulku koko urakan keston ajan. Urakoitsijan on nimettävä henkilö/henkilöt, jotka ovat tavoitettavissa liikennejärjestelyihin liittyvissä asioissa läpi vuorokauden. Urakoitsijan on välittömästi korjattava liikennettä haittaavat ja vaarantavat epäkohdat (myös öisin ja viikonloppuisin). Liikennealueiden läheisyydessä olevat kaivannot on suojattava riittävän etäälle sijoitetulla kaiteella/verkkoaidalla. Työnaikaisten liikenteenjärjestelyiden kaiteissa ja muussa suojauksessa noudatetaan Tiehallinnon ohjeita. Käytettävät kaiteet/verkkoaidat on hyväksytettävä tilaajalla. Muualla kuin liikennealueiden läheisyydessä kaivannot on merkittävä heijastinnauhalla tms. Urakoitsijalle kuuluu työn edellyttämien laadun kannalta tarpeellisten kokeiden ja laatumittausten suorittaminen, laadun muu osoittaminen ja laatudokumenttien arkistointi rakentamisen laatusuunnitelman osoittamalla tavalla. Laaduntarkastusten tulokset on dokumentoitava sekä ilmoitettava tilaajalle laatusuunnitelman mukaisesti. Samalla ilmoitetaan mahdollisista tarkastuksen edellyttämistä toimenpiteistä. Työn seurauksena purettavien ja rikkoutuvien päällysteiden, katurakenteiden, viheralueiden yms. korjaus-, siistimis- ja viimeistelytyöt kuuluvat urakkaan eikä niistä aiheutuvaa työtä korvata erikseen. Lisäksi urakkaan kuuluu kaikki työn vaatimat työmaan väliaikaiset tiejärjestelyt ja niiden purku.

10 9 (24) Urakkaan kuuluvat kaikki kohteen maastoon merkitsemiseksi tarvittavat, pätevän henkilön tekemät mittaustyöt sekä työn laadun toteamiseksi ja johtokarttaa varten tehtävät mittaukset. Rakennuttaja tuo työmaalle pelkästään tarvittavat kiintopisteet Urakkarajat Urakkaan sisältyy hankkeen toteutus suunnitelmien mukaisesti. Urakoitsijan suoritteisiin kuuluvat kaikki työt ja toimenpiteet, jotka ovat välttämättömät työn täysin valmiiksi tekemiseksi Tilaajan hankinnat ja velvollisuudet Tilaaja osoittaa ylijäämämaiden läjitysalueet, hyötypuun sijoituspaikan ja varastoalueet. Tilaaja luovuttaa rakennussuunnitelma- ja muun lähtöaineiston yhtenä (1) kappaleena Hankkii rakentamiseen tarvittavat luvat ja päätökset. 3.2 SIVUVELVOLLISUUDET (YSE 2 ) YSE:n momentin ja 3 2. momentin lisäksi on urakoitsijalla seuraavat sivuvelvollisuudet: a) tarkennuksena YSE:n 2 1. momenttiin on työssä noudatettava vähintään niitä palkka-, työaika-, ja muita ehtoja, jotka ovat Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan noudatettavana samanlaatuisessa työssä. Ehto koskee myös työtä, jonka alihankkija suorituttaa työntekijöillään b) työaikataulun, työsuunnitelman ja muiden niihin verrattavien suunnitelmien (liikenteen järjestely yms.) toimittaminen tilaajalle ja ajan tasalla pito c) viikkopalavereiden järjestäminen töiden yhteensovittamiseksi alueella toimivien muiden urakoitsijoiden/laitteiden omistajien kanssa d) urakoitsijan tulee laatia urakkaa koskeva laaturaportti ja ylläpidettävä sitä koko urakan keston ajan e) työnaikaisen yleisen ja työmaaliikenteen järjestely f) tarpeettoman sopimusalueelta irrotettavan maa- ja kiviaineksen poiskuljettaminen sekä edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuvien kaatopaikkamaksujen ja jäteverojen maksaminen. g) urakassa syntyvien jätteiden lajittelu, poisto niille osoitettuihin paikkoihin ja urakka-alueen puhtaanapito siten, että alue luovutetaan urakkaan kuuluvien töiden jäljeltä puhdistettuna ja siistittynä tilaajalle. Kantojen läjittäminen on kielletty. h) urakkaa varten tarvittavien tiedotustaulujen hankinta ja asennus kustannuksellaan.

11 10 (24) Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1 j) Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut hyväksyttäviä selvityksiä. Urakan kestäessä yli 6 kuukautta on urakoitsijan esitettävä verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä 6 kuukauden välein. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste. Pääurakoitsijan on huolehdittava ja valvottava, että jokaisella yhteisellä työmaalla työskentelevällä on siellä liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste (työturvallisuuslaki 738/2002). Lisäksi urakoitsijan on ylläpidettävä kulkulupaluetteloa. 3.3 TYÖMAAN JOHTOVELVOLLISUUDET (YSE 4 ) Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 ALUEIDEN LUOVUTUS Urakoitsijan käytössä on varsinainen työmaa-alue (urakka-alue), jota käytetään työ- ja varastoalueena. Työmaa-alueiden tarkka sijainti työkohteiden läheisyydessä määritetään rakennuttajan kanssa paikan päällä. Muita kuin yleisiä teitä, katuja tai alueita, ei urakoitsija ole oikeutettu käyttämään työmaaliikenteeseen tai majoitus-, toimisto-, huolto- ja varastoalueena tai tientekoaineiden valmistuspaikkoina ilman tienpitäjän, maanomistajan, rakennuttajan tai muun sellaisen oikeudenomistajan lupaa, jonka suostumus mainittuihin toimenpiteisiin ryhtymiseksi on voimassa olevan lain mukaan saatava. Työtä varten tarvittavat laitteet on sijoitettava siten, ettei yleistä tai yksityistä liikennettä estetä tai kohtuuttomasti häiritä. Laitteet eivät saa turmella ympäristöä. Työskentelyalueet sekä urakoitsijan tukikohta-alue on työn jälkeen siivottava, kunnostettava ja siltä kuljetettava pois kaikki työn aikana tuodut tavarat ja materiaalit. Kaatopaikkamaksuista vastaa urakoitsija.

12 11 (24) Urakoitsija vastaa niistä mahdollisista liikennevahingoista, jotka tapahtuvat luovutetulla alueella ja jotka aiheutuvat urakoitsijan työstä ja toimenpiteistä. 4.2 YHTEISTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET Töiden järjestelyissä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Pääurakoitsijan on toimitettava suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä rakennuttajalle hyväksyttäväksi ennen töiden aloittamista. Rakennuttaja huolehtii hankkeen tiedotuksesta julkisille tiedotusvälineille. Urakoitsija vastaa omien toimenpiteidensä edellyttämästä tiedottamisesta ja siitä aiheutuneista kustannuksista työmaa-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä. Urakoitsijan tulee selvittää alueella olevien laitteiden ja johtojen tarkka sijainti ennen töihin ryhtymistä. Työn aloituskokouksessa nimetään laitteistojen omistajien yhteyshenkilöt, joihin urakoitsija on oltava yhteydessä riittävän ajoissa (vähintään 2 vko) ennen töiden aloitusta. 4.3 TYÖMAAJÄRJESTELYT Yleistä Työmaa-alueiden aitaus, varaston- ja järjestyksenpito kuuluvat urakoitsijalle. Urakoitsijan tulee huolehtia siitä, ettei asiattomia liiku urakoitsijan käytössä olevilla työmaa-alueilla Rajoitukset, varottavat kohteet ja alueet Urakkakohteessa ja sen välittömässä läheisyydessä on varottava mm. rakennuksia, sähkö- ja puhelinlinjoja, kaapeleita, vesi- ja viemärijohtoja, kaivoja sekä rajamerkkejä. Urakoitsijan tulee kustannuksellaan suojata johdot, laitteet ja rakenteet sekä muu kolmansien henkilöiden omaisuus. Urakoitsija on vastuussa työn tekemisestä näille aiheutuvista vahingoista. Tiedossa olevien johtojen, kaapeleiden, laitteiden yms. sijainnit on esitetty rakennussuunnitelma-aineistossa. Tilaaja ei vastaa esitetyistä sijaintitiedoista, vaan urakoitsijan on itse tarkistettava tietojen paikkansapitävyys johtojen, kaapeleiden ja laitteiden omistajilta. Lisäksi urakoitsijan on pyydettävä laitteiden omistajilta tiedot tulevien laitteiden varaustarpeista. Kun on tarpeen työskennellä tietyn, johdolle määrätyn suojaetäisyyden sisäpuolella, on ensin otettava yhteys ao. johdon omistajaan. Työt voidaan aloittaa vasta sitten, kun johdon omistajalta on saatu siihen kirjallinen lupa.

13 12 (24) Sopimuksen aikana ja sopimuksen päättyessä todetut vauriot on urakoitsija velvollinen korjaamaan asiakirjoissa mainituin ehdoin ja toimenpitein. Mikäli korjaukset joudutaan tekemään ulkopuolisen toimesta rakennuttajan kustannuksella, peritään aiheutuneet kustannukset urakoitsijalta. Urakoitsija korvaa rikkomansa verkostot ja muut laitteet Putkien ja johtojen purku ja siirto Purettavat ja siirrettävät putket ja johdot on esitetty suunnitelmissa. Tarvittavat purku- ja siirtotyöt kuuluvat urakkaan. Rakennusalueella olevat putket ja johdot ovat Pyhätunturi Oy:n omaisuutta. Purku- ja siirtotöiden ajoituksesta ja toteuttamisesta tulee sopia etukäteen Pyhätunturi Oy:n kanssa. 4.4 MUU KALUSTO JA TARVIKKEET Työmaasähkön hankinta kuuluu urakkaan. 4.5 SUUNNITELMA- JA ALOITUSKATSELMUS Suunnitelmakatselmus pidetään ennen urakkasopimuksen tekemistä. Lisäksi em. katselmus pidetään urakoitsijan työvaihekohtaisille suunnitelmille ennen työvaiheiden aloittamista suunnitelmavalmiuden toteamiseksi. 4.6 ERITYISET KATSELMUKSET JA MITTAUKSET Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa urakka-alue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. Samalla todetaan urakkaan kuuluvat, rakennuttajan sekä kolmansien osapuolien suorittamat tehtävät ja niiden yhteensovittaminen. Muista katselmuksista sovitaan erikseen. Kaikista pidetyistä katselmuksista laaditaan pöytäkirja, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat. 4.7 LUVAT JA ILMOITUKSET Tilaajalla on suunnitelmien mukaiseen rakentamiseen tarvittavat luvat. Urakoitsija huolehtii työsuojeluilmoitukset. 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 SOPIMUSASIAKIRJAT (YSE 13 ) Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava:

14 13 (24) A. Kaupalliset asiakirjat a) urakkasopimus b) urakkaneuvottelupöytäkirja c) yleiset sopimusehdot YSE 1998 d) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset e) urakkaohjelma f) turvallisuusasiakirja g) urakkatarjous liitteineen (sisältää yksikköhintaluettelon lisätöitä varten) h) maksuerätaulukko i) Infra Ryl 2006 Määrämittausohje B. Tekniset asiakirjat j) työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset k) sopimuspiirustukset l) kohtien m-p asiakirjoissa mainitut kaikki yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset m) Infra RYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset n) Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueilla, SKTY:n julkaisu 19/99 II o) Liikenne tietyömaalla, sulku- ja varoituslaitteet TIEH , laatuvaatimukset ja käyttö p) Liikenne tietyömaalla, tienrakennustyömaat, TIEH Yleisiä asiakirjoja ei ole tämän urakkaohjelman liitteenä. Urakoitsijan edellytetään hankkivan puuttuvien asiakirjojen tuntemuksen. 5.2 SOPIMUSASIAKIRJOJEN JULKISUUS Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia ja kuntalain säännöksiä. 6. URAKKA-AIKA 6.1 SUORITUSAIKA (YSE 17 ) Töiden aloitus ja töiden valmistuminen Urakoitsijalla on oikeus aloittaa valmistelevat työt heti, kun hankintapäätös on lainvoimainen ja urakkasopimus allekirjoitettu. Urakan on oltava valmiina viimeistään

15 14 (24) Välitavoitteet Urakassa ei ole välitavoitteita. 6.3 URAKAN VALMISTUMISEN VIIVÄSTYSSAKKO (POIKKEUS YSE 18 ) Urakan viivästyssakko on YSE98 18 :stä poiketen 0,25 % arvonlisäverottomasta urakkasummasta jokaiselta täydeltä myöhästymisviikolta alkaen viivästyssakko on 6000,00 euroa (alv 0%) jokaiselta alkavalta viikolta. Viivästyssakkoja peritään enintään kymmeneltä (10) viikolta. 7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7.1 URAKOITSIJAN VAKUUDET Rakennusajan vakuus Rakennusajan vakuus on kymmenen (10) % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE 36 ). Rakennusajan vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun työn tulos on kokonaisuudessaan otettu vastaan, vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu, takuuajan vakuus on asetettu ja kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu Takuuaika ja takuuajan vakuus (YSE 29 ja 36 ) Urakan yleinen takuuaika on kaksi (2) vuotta. Takuuajan vakuus on viisi (5) % (poikkeus YSE 36 ) lopullisesta lisä- ja muutostyöt sisältävästä arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Vakuuden tulee olla voimassa vähintään kolme (3) kuukautta yli takuuajan. Urakoitsija vastaa myös suorituksensa asennus- ja mittavirheistä, jotka paljastuvat vasta käyttövaiheessa huolimatta siitä, että työ on hyväksytysti vastaanotettu. 7.2 TILAAJAN VAKUUDET (YSE 37 ) Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta (poikkeus YSE 37 ). 7.3 VAKUUTUKSET (YSE 38 ) Urakoitsija ottaa rakennuskohteelle YSE 38 :n mukaiset rakennustyö- ja

16 15 (24) vastuuvakuutukset koko rakennustyön osalta. Rakennustyövakuutus tulee ottaa koko arvonlisäverolliselle urakkahinnalle. 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 URAKKAHINNAN MAKSAMINEN (YSE 40 ) Maksuerätaulukko Urakoitsija laatii urakkasopimukseen työn edistymisen mukaisen maksuerätaulukon, jonka tilaaja hyväksyy urakkaneuvotteluun menneessä. Maksuerätaulukon viimeisen maksuerän tulee olla vähintään kymmenen (10) % urakan kokonaishinnasta. Viimeisen maksuerän maksamisen perusteena on vaadittujen laatudokumenttien toimittaminen tilaajalle Ennakko Ennakkomaksun suuruus on viisi (5) % urakkahinnasta. Ennakko voidaan maksaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennusajan vakuus on asetettu ja urakoitsijan laatusuunnitelma, aluesuunnitelma, alustava liikenteenohjaussuunnitelma on hyväksytty. 8.2 HINTASIDONNAISUUDET (YSE 48 ) Urakkahintaa ei sidota indeksiin. 8.3 LASKUTUKSEN PÄÄPERIAATTEET Kaikkien urakkasopimukseen ja siihen mahdollisesti liitettävien lisäsopimuksiin perustuvia saatavia koskevien laskujen laadinta kuuluu urakoitsijalle. Laskut on laadittava rakennuttajan valvojan antamien ohjeiden mukaisesti ja siitä on ilmettävä erikseen seuraavat asiat: - maksuerän nro ja selitteineen - laskun loppusumma - alv 0 % - alv-osuus - arvonlisäverollinen loppusumma Laskun hyväksyy maksukelpoiseksi hankkeen projektipäällikkö. Lasku toimitetaan sähköpostilla hyväksyttäväksi tilaajalle sähköpostiosoitteeseen Tilaaja ilmoittaa laskun hyväksynnästä urakoitsijalle, minkä jälkeen urakoitsija osoittaa ja toimittaa laskut tilaajalle osoitteeseen: Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi Markku Kankaanranta Sodankyläntie Pelkosenniemi

17 16 (24) 8.4 LASKUJEN MAKSUAIKA Urakkalaskujen koroton maksuaika on 14 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Viivästyskorko on korkolain mukainen (Poikkeus YSE 41 ). Urakoitsijalle suoritetaan korvaus tehdystä hyväksytystä työstä maksuerätaulukon mukaisesti. 8.5 LISÄ- JA MUUTOSTÖISTÄ MAKSAMINEN Lisä- ja muutostöistä maksettava korvaus tulee sopia tapauskohtaisesti sopimuksen mukaisilla yksikköhinnoilla. Kaikille lisä- ja muutostöille on saatava ennen kyseiseen työhön ryhtymistä kirjallinen vahvistus joko rakennuttajan valtuuttaman henkilön allekirjoittaman tilauksen tai työmaakokouspöytäkirjaan tehdyn merkinnän muodossa. Rakennuttaja ei maksa mitään lisälaskuja ilman tätä kirjallista tilausta. Muutokset voivat olla myös työmääriä vähentäviä, jolloin rakennuttajaa hyvitetään yksikköhintojen mukaan. Yksikköhintoihin tulee sisällyttää kaikki tarvittavat työt ja materiaalihankinnat, ellei toisin ole mainittu. Urakoitsijan on annettava lisä- ja muutostyötarjouksensa tilaajan pyytämässä kohtuullisessa aikataulussa tai muuten viivyttelemättä, viiden (5) työpäivän kuluessa. 9. ORGANISAATIOT 9.1 TILAAJIEN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT Tilaajan edustaja teknisissä ja sopimusasioissa: Markku Kankaanranta, Pelkosenniemen Kunta. Muut tilaajan edustajat: Teuvo Soppela, Pyhätunturi Oy Muut tilaajan henkilöt ja vastuut määritellään tarkemmin urakkaneuvottelussa. 9.2 URAKOITSIJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT (YSE 56 ) Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan, ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja sekä heidän referenssitietonsa (ks. myös tämän urakkaohjelman kohta 15.1). Tarjouksessa ilmoitettuja henkilöitä ei kesken urakkaa saa vaihtaa ilman tilaajan suostumusta.

18 17 (24) Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan asettaman työnjohdon sekä muun henkilöstön. 10. YHTEISET TOIMITUKSET 10.1 KATSELMUKSET Rakennuttajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisessä katselmuksessa. Muita katselmuksia pidetään tarpeen ilmaantuessa TYÖMAAKOKOUKSET (YSE 66 ) Kohteessa pidetään työmaakokouksia erikseen sovittavina ajankohtina (noin kerran kuukaudessa). Urakan aloituskokouksessa käydään läpi rakennussuunnitelma. Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan ennakolta projektipäällikölle työmaakokouksessa esille tulevat asiat vähintään viittä (5) arkipäivää ennen kokousajankohtaa. Urakoitsijan tulee laatia urakkaa koskeva laaturaportti ja ylläpidettävä sitä koko urakan keston ajan. Urakan laaturaportti käsitellään urakan työmaakokouksissa. Urakoitsijan on toimitettava tilaajalle viikkoraportti viikoittain, jossa on ennakoitu myös seuraavan viikon tärkeimmät työvaiheet yms. Urakoitsijan on laadittava työmaakokouksiin viikkoraporteista koostettu kuukausiraportti, jossa asiat esitetään rakennuttajan määrittelemässä laajuudessa mm. seuraavat tiedot: päivitetty yleisaikataulu rakentamisen työtilanne työmaan resurssit laskutustilanne urakan laatuasiat (laaturaportit, laatusuunnitelmat ja tekniset työsuunnitelmat) työnaikaisen liikenteen hoito asiakaspalautteet ja tiedottaminen alihankintasopimukset vahingot ja tapaturmat työsuojeluasiat ympäristöasiat muut urakoitsijan asiat 10.3 TYÖMAAPÄIVÄKIRJA (YSE 75 ) Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa, jonka työmaan valvoja kuittaa.

19 18 (24) Työmaapäiväkirjassa esitetyt huomautukset, joilla katsotaan olevan taloudellista tai aikataulullisia vaikutuksia, on urakoitsijan tuotava seuraavaan työmaakokouksen käsittelyyn uhalla, että hänen puhevalta asiassa muutoin menetetään VASTAANOTTOTARKASTUS (YSE 71 ) Urakan sisältämien töiden valmistuttua pidetään urakan vastaanottotarkastus. Urakoitsijan tulee toimittaa tilaajalle vastaanottotarkastuspyynnön yhteydessä dokumentti urakoitsijan omasta YSE mom. mukaisesta itselle luovutuksesta. Tilaajalla on oikeus kieltäytyä vastaanottotarkastuksen pitämisestä, ellei itselle luovutuksesta ole toimitettu tilaajalle tai hänen edustajalleen pöytäkirjaa. Urakoitsijan tulee ennen vastaanottotarkastusta itse varmistaa, että työ on valmis ja täyttää sopimuksen mukaiset vaatimukset. Tämän urakoitsija tekee laatusuunnitelmansa mukaisessa itselle luovutuksessa TAKUUTARKASTUS (YSE 74 ) Takuuajan puolivälissä pidetään tilaajan pyynnöstä välitarkastus. Välitarkastukseen nähden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuksesta annettuja määräyksiä. 11. LAADUNVARMISTUS 11.1 TILAAJAN LAADUNVARMISTUS (YSE 9 ) Tilaaja voi suorittaa urakan aikana laadunvalvontakokeita. Tilaajan suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa URAKOITSIJAN LAADUNVARMISTUS (YSE 10 ) Urakoitsijan on laadittava ennen urakan töiden aloitusta työmaata koskeva toiminta- laatusuunnitelma. Rakennustyö tulee toteuttaa LVR (laatuvastuu) -periaatteella. Urakoitsijan tulee ennen työn aloitusta laatia työstä projekti- ja työvaihekohtaiset laatusuunnitelmat, joissa hän esittää toimet laatuvaatimukset täyttävän työn tekemiseksi ja menettelyt laadun toteamiseksi. Liikenneväylätöiden ja tilapäisten kulkuyhteyksien laatusuunnitelmat laaditaan niitä koskevien työselostusten ohjeiden mukaisesti.

20 19 (24) Laadunvarmistusdokumentit toimitetaan urakan aikana ilman erillistä pyyntöä urakoitsijan toimesta tilaajan edustajalle. Urakan päätteeksi vaaditut laatudokumentit kootaan urakoitsijan toimesta laatukansioksi. Laatukansio luovutetaan tilaajalle tarkastettavaksi viimeistään viikkoa (1) ennen urakan vastaanottoa. Tilaajalle luovutettava aineisto on järjestettävä laatukansioksi seuraavan jaon mukaisesti: 1. Urakan laatusuunnitelma 1.a Laatusuunnitelma 1.b Aikataulut 2. Tekniset työsuunnitelmat 3. Työvaihekohtaiset laatusuunnitelmat 4. Liikenteenohjaussuunnitelmat 5. Turvallisuusasiakirja ja työsuojelu 5.a Työsuojelun toimintasuunnitelma 5.b Työsuojelutarkastuspöytäkirjat 6. Laatumittaukset 6.a Laatumittausraportit 6.b Laatumittauspöytäkirjat 6.c Koemittaukset 6.d Materiaalien laatutiedot 7. Poikkeamaraportit 7.a Korjaussuunnitelmat 8. Suunnitelma-asiat 8.a Luettelo suunnitelmanmuutoksista ja työnaikaisista korjaussuunnitelmista 8.b Muutos- ja korjaussuunnitelmat 9. Työmaapäiväkirja Erikoisrakenteiden raportit Kolmannet osapuolet ja asiakaspalautteet 9.a Korvausasiat 9.b Sopimukset Muut asiat 9.c Tiedotteet 9.d Urakkaa koskevat lehtiartikkelit 9.e Urakkasopimuksen toteutuksen arvioinnit Ympäristöraportti 9.f Toteutuneet massat 9.g Jätteiden määrät, toimituspaikat ja vastaanottokuittaukset 12. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN (YSE 92 ) Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät pääse keskenään sopimukseen, ratkaistaan Suomen lain mukaan Lapin käräjäoikeudessa (poikkeus YSE

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT URAKKAOHJELMA 11.4.2011 Jari Kinnunen URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO KITTILÄN KUNTA URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KADUT 2012

KIRKONKYLÄN KADUT 2012 Tekninen osasto URAKKAOHJELMA 14.3.2012 Sivu 2 / 18 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen, valvonta ja suunnittelu... 4 1.3 Muut osapuolet...

Lisätiedot

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 1(10) Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 2(10) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS Tekninen toimi 6.5.2013 Sivu 2 / 17 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen,

Lisätiedot

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE SISÄLTÖ 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 6 1.1 Rakennuskohde... 6 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan... 6 2 YHTEYSTIEDOT... 6 2.1 Tilaaja... 6 2.2 2.3 Rakennuttajakonsultti...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011 MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011 Matti Sulonen Suunnitteluinsinööri Tekniset palvelut Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä p. +358 40

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012 MYRSKYLÄN KUNTA Virastotien perusparannus ja torin laajennus Työ: E25344 Tampere 12.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015

POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015 URAKKAOHJELMA 1 (17) POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015 URAKKAOHJELMA 2 (17) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Urakkaohjelma 12.2.2013 2 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 Rakennuttaja Äänekosken kaupungin

Lisätiedot

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA HATTULAN KUNTA 1 HATTULAN KUNTA 19.09.2014 HATTULAN KUNTA 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Tietoja rakennushankkeesta 2.1 Rakennuskohde 2.2 Rakennuttaja, valvonta 2.3 Tilaaja 2.4 Suunnittelija 2.5 Alueet

Lisätiedot

Polvijärven kunta. Kallioniementien saneeraus plv. 0-760 URAKKAOHJELMA

Polvijärven kunta. Kallioniementien saneeraus plv. 0-760 URAKKAOHJELMA SISÄLLYS 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. RAKENNUTTAJA... 4 1.2. TILAAJA... 4 1.3. SUUNNITTELIJA... 4 1.4. RAKENNUSKOHDE... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS... 5 2.1. URAKKAMUOTO... 5

Lisätiedot

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA Urakkaohjelma 1 (20) NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA URAKKAOHJELMA Urakkaohjelma 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA URAKKAOHJELMA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA URAKKAOHJELMA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016 Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016 2(14) SISÄLLYSLUETTELO 84101 YLIVIESKA... 1 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 RAKENNUTTAJA... 4 1.2 TILAAJA...

Lisätiedot

NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA URAKKAOHJELMA NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (11) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde ja yleiskuva rakennustyöstä 4 2 URAKKAMUOTO

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT TOUKOVUORI 2012 KATU OSASTO URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuskohde 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN 5.9.2012 Sivu 1/24 Projektinumero: 00035 Tilaaja: Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila Hanke: Yhteiskoulun teknisen työn tilojen peruskorjaus ja laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN,

Lisätiedot

Kalaasin alueen kunnallistekniikka

Kalaasin alueen kunnallistekniikka Mäntsälän Kunta Mäntsälän Vesi Kalaasin alueen kunnallistekniikka Urakkaohjelma 2.7.2010 Tarkistanut Kirjoittanut Pekka Savolainen Asko Määttänen Mäntsälän kunta Heikinkuja 4 FI-04600 MÄNTSÄLÄ Finland

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN Liite 3 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN KVR-Urakkaohjelma 19.4.2010 URAKKAOHJELMA 1 (22) SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT

PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT FCG Finnish Consulting Group Oy PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT URAKKAOHJELMA 0146-P18548 27.6.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA Helsinki 27.6.2012 Pirttisaaren lastausramppi ja

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT URAKKAOHJELMA Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT Hietapohjantie 926 73460 Muuruvesi YSE 1998, noudatetaan tässä asiakirjassa mainituin

Lisätiedot

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden uusiminen 2013 OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 3.4.2013 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Urakkaohjelma 24.02,2015 1(18) URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA 1 KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA Menninkäinen 2-4 04620 MÄNTSÄLÄ URAKKAOHJELMA Laadittu 14.5.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 31.5.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten terveyskeskuksen peruskorjaus,

Lisätiedot

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI 1 KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI Vanha Maantie 1 04920 SAARENTAUS URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

MT 145 Poikkitie siltojen S3 ja S4 maanpaineseinien RST-koriste-elementtien valmistaminen ja asennus URAKKAOHJELMA. Esko Rechardt.

MT 145 Poikkitie siltojen S3 ja S4 maanpaineseinien RST-koriste-elementtien valmistaminen ja asennus URAKKAOHJELMA. Esko Rechardt. Tarjouspyynnön 27.8.2013 liite 5 MT 145 Poikkitie siltojen S3 ja S4 maanpaineseinien RST-koriste-elementtien valmistaminen ja asennus Järvenpään kaupunki URAKKAOHJELMA A-Insinöörit Suunnittelu Oy Työ N:o

Lisätiedot