Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN"

Transkriptio

1 Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN

2 1 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Rakennuttaja / tilaaja Suunnittelijat Rakennuskohde URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS Urakkamuoto Maksuperuste Urakkasuhteet URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat... 7 Irrotettavat ainekset, puusto ja jätteet Urakkarajat Tilaajan hankinnat ja velvollisuudet Sivuvelvollisuudet (yse 2 ) Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1 j) Työmaan johtovelvollisuudet (YSE 4 ) TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA Alueiden luovutus Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Työmaajärjestelyt Yleistä Rajoitukset, varottavat kohteet ja alueet Putkien ja johtojen purku ja siirto Muu kalusto ja tarvikkeet Suunnitelma- ja aloituskatselmus Erityiset katselmukset ja mittaukset Luvat ja ilmoitukset URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat (YSE 13 ) Sopimusasiakirjojen julkisuus URAKKA-AIKA Suoritusaika (YSE 17 ) Töiden aloitus ja töiden valmistuminen... 13

3 2 (24) Välitavoitteet Urakan valmistumisen Viivästyssakko (Poikkeus YSE 18 ) VAKUUDET JA VAKUUTUKSET Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus (YSE 29 ja 36 ) Tilaajan vakuudet (YSE 37 ) Vakuutukset (YSE 38 ) TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan maksaminen (YSE 40 ) Maksuerätaulukko Ennakko Hintasidonnaisuudet (YSE 48 ) Laskutuksen pääperiaatteet Laskujen maksuaika Lisä- ja muutostöistä maksaminen ORGANISAATIOT Tilaajien organisaatio/edustajat Urakoitsijan organisaatio/edustajat (YSE 56 ) YHTEISET TOIMITUKSET Katselmukset Työmaakokoukset (YSE 66 ) Työmaapäiväkirja (YSE 75 ) Vastaanottotarkastus (YSE 71 ) Takuutarkastus (YSE 74 ) LAADUNVARMISTUS Tilaajan laadunvarmistus (YSE 9 ) Urakoitsijan laadunvarmistus (YSE 10 ) RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN (YSE 92 ) TYÖSUOJELU JA TURVALLISUUS Urakoitsijan velvollisuudet Tilaajan turvallisuustehtävät TARJOUS MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Pätevyysvaatimukset Ulkomaista työvoimaa koskevat erityisvelvoitteet... 21

4 3 (24) 15.3 Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin (YSE 53 ) Suunnitelmien muuttaminen Vaihtoehtoiset suunnitelmat Tekniset työsuunnitelmat Tarjouspyyntöasiakirjojen palauttaminen... 23

5 4 (24) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 RAKENNUTTAJA / TILAAJA Hankkeen tilaaja on Pelkosenniemen kunta, Tekninen toimi sekä Pyhätunturi Oy Pelkosenniemen Kunta, Tekninen toimi Postiosoite: Sodankyläntie Pelkosenniemi Yhdyshenkilö: Markku Kankaanranta GSM: Sähköposti: Pyhätunturi Oy Postiosoite: Kultakeronkatu Pyhätunturi Yhdyshenkilö: Teuvo Soppela GSM: Sähköposti: 1.2 SUUNNITTELIJAT Pääsuunnittelija Ramboll Finland Oy Postiosoite: Kiviharjuntie OULU Yhdyshenkilö: Mika Vehmas Puhelin: GSM: Sähköposti: Sähkösuunnittelija Insinööritoimisto Tuomo Tuominen Oy Postiosoite: Teollisuustie KUUSAMO Yhdyshenkilö: Arto Ylilehto Puhelin: GSM: Sähköposti:

6 5 (24) LVI-suunnittelu Juhatek Oy Postiosoite: Vienentie KUUSAMO Yhdyshenkilö: Hannu Karjalainen GSM: Sähköposti: 1.3 RAKENNUSKOHDE Urakkakohteena on Pyhän Fis-rinteen rakentaminen. Rakennuskohde sijaitsee Pelkosenniemen kunnan alueella. Urakka-alueen tarkempi rajaus on esitetty yleiskartalla. Urakoitsija on velvollinen tutustumaan rakennuskohteeseen ennen tarjouksen jättämistä (YSE 32 ) ja tekemään tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä rakentamisolosuhteista. Urakoitsijan on ilmoitettava suunnitelmissa havaitsemistaan ristiriitaisuuksista tarjouspyynnössä ilmoitettujen määräaikojen puitteissa puhevaltansa menettämisen uhalla. Urakoitsijan tulee ilmoittaa etukäteen rakennuskohteeseen tutustumisajankohdasta Tilaajan edustajalle. Rakennuskohteen esittelystä ja kohteeseen tutustumisesta yhdessä Tilaajan kanssa tulee sopia erikseen Pyhätunturi Oy:n yhdyshenkilön Teuvo Soppelan kanssa.

7 6 (24) 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1 URAKKAMUOTO Urakka on kokonaisurakka, jossa urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Tarjousten vertailu tehdään kokonaishinnan perusteella. Urakoitsijan tulee sisällyttää antamaansa tarjoushintaan sovitun työtuloksen aikaansaamiseksi tarpeellisten töiden kaikki kustannukset mukaan lukien (mm. työnaikaiset liikenteen järjestelyt, kaivantojen kuivanapito, kaivantojen tukeminen, mittaustyöt, ylijäämämaiden läjittäminen, jätteiden hävittäminen, jne.). Urakan laadunvarmistuksen muotona on laatuvastuurakentaminen eli LVR. 2.2 MAKSUPERUSTE Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta. Kokonaishintaan tulee sisällyttää kaikki työt siinä laajuudessa kuin se rakennussuunnitelma-asiakirjoissa on määritelty kaikkine varusteineen, laitteineen ja materiaalihankintoineen. Suunnitelma-asiakirjoissa ilmoitetut suoritemäärät tulee urakoitsijan tarkastaa laskenta-aikana ja ilmoittaa tilaajalle havaitsemistaan virheistä ja puutteista. Tarjouspyynnössä ilmoitetut suoritemäärät (määräluettelo) eivät ole tilaaja sitovia lukuun ottamatta seuraavia poikkeuksia: Tilaaja vastaa rinnealueen leikkausmassojen (1612 maaleikkaus, massat penkereisiin ja täyttöihin) sekä pintaverhousmassojen (2319 Pintaverhous turpeesta) yhteismäärästä yli 5 % poikkeavalta osuudelta. Jos mitattujen maastomallitietojen perusteella laskien, todetaan em. suoritteiden poikkeavan yli 5 % määräluettelossa ilmoitetusta, on urakoitsija oikeutettu näiden suoritteiden osalta lisäkorvaukseen tai tilaaja vastaavasti hyvitykseen 5 % ylittävän tai alittavan määrän osalta. 2.3 URAKKASUHTEET Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. Urakoitsija vastaa aliurakoitsijan toiminnasta ja työstä kuten omastaan.

8 7 (24) 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 PÄÄSUORITUSVELVOLLISUUS Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkaan kuuluu rakentaa FIS:n vaatimukset täyttävä kilpailurinne valaistus- ja muine sähkötöineen sekä lumetusjärjestelmineen. Urakkaan kuuluu em. töiden osalta rakentamisen toteuttaminen sopimusasiakirjojen vaatimukset täyttäen siten, että se myös tekniseltä toimivuudeltaan vastaa sille sopimusasiakirjoissa asetettuja vaatimuksia. Urakkaan kuuluu urakassa tarvittavien rakennusvälineiden hankkiminen, tekeminen, purkaminen ja poistaminen sekä kaikkien niistä johtuvien käyttö- ym. kulujen maksaminen. Urakkaan kuuluu rakennussuunnitelmien mukaisesti seuraavat rakentamiseen liittyvät työkokonaisuudet: - Maarakennustyöt raivaus-, purku- ja maaleikkaustyöt; puiden ja rakenteiden suojaus; työnaikaiset liikennejärjestelyt rinteen muotoilutyöt LVIS-töiden maarakennustyöt (kaapeli- ja putkikaivannot sekä pylväiden asennuskuopat) viimeistelytyöt - Sähkötyöt valaisinpylväiden asennus valaisin maakaapeloinnit lumetusjärjestelmän sähköistys - LVI-työt lumetusjärjestelmän putkitukset lumetusvesikaivot paineilmaputkien asennus Kaikkiin kokonaisuuksiin kuuluu työn edellyttämien laadun kannalta tarpeellisten kokeiden ja laatu-mittausten suorittaminen, laadun muu osoittaminen ja laatudokumenttien arkistointi rakentamisen laatusuunnitelman osoittamalla tavalla. Laaduntarkastusten tulokset on dokumentoitava sekä ilmoitettava tilaajalle laatusuunnitelman mukaisesti. Samalla ilmoitetaan mahdollisista tarkastuksen edellyttämistä toimenpiteistä

9 8 (24) Irrotettavat ainekset, puusto ja jätteet Urakoitsija voi läjittää kustannuksellaan urakka-alueelta irrotettavat pintamaat sekä ylijäämämaat tilaajan osoittamaan paikkaan (kts. yleispiirustus) Hyötypuunpoisto kuuluu rakennusurakkaan suunnitelmassa esitetyllä laajuudella. Urakoitsija kasaa poistettavan hyötypuuston tilaajan osoittamaan paikkaan (kts. yleispiirustus) Mahdollisista kaapeleiden siirtoajankohdista ja käytännön työjärjestelyistä on urakoitsijan sovittava kunkin johdon ja kaapelin omistajan kanssa yksityiskohtaisesti urakan alussa. Sähkö-, tele-, viemäri-, vesi- ja kaasujohtojen ja niihin liittyvien laitteiden sekä muiden laitteiden suojauskustannukset kuuluvat urakoitsijalle. Urakoitsijan on suunniteltava työvaiheensa ja työnaikaiset liikenteen järjestelyt siten, että kaikille kulkumuodoille on esteetön kulku koko urakan keston ajan. Urakoitsijan on nimettävä henkilö/henkilöt, jotka ovat tavoitettavissa liikennejärjestelyihin liittyvissä asioissa läpi vuorokauden. Urakoitsijan on välittömästi korjattava liikennettä haittaavat ja vaarantavat epäkohdat (myös öisin ja viikonloppuisin). Liikennealueiden läheisyydessä olevat kaivannot on suojattava riittävän etäälle sijoitetulla kaiteella/verkkoaidalla. Työnaikaisten liikenteenjärjestelyiden kaiteissa ja muussa suojauksessa noudatetaan Tiehallinnon ohjeita. Käytettävät kaiteet/verkkoaidat on hyväksytettävä tilaajalla. Muualla kuin liikennealueiden läheisyydessä kaivannot on merkittävä heijastinnauhalla tms. Urakoitsijalle kuuluu työn edellyttämien laadun kannalta tarpeellisten kokeiden ja laatumittausten suorittaminen, laadun muu osoittaminen ja laatudokumenttien arkistointi rakentamisen laatusuunnitelman osoittamalla tavalla. Laaduntarkastusten tulokset on dokumentoitava sekä ilmoitettava tilaajalle laatusuunnitelman mukaisesti. Samalla ilmoitetaan mahdollisista tarkastuksen edellyttämistä toimenpiteistä. Työn seurauksena purettavien ja rikkoutuvien päällysteiden, katurakenteiden, viheralueiden yms. korjaus-, siistimis- ja viimeistelytyöt kuuluvat urakkaan eikä niistä aiheutuvaa työtä korvata erikseen. Lisäksi urakkaan kuuluu kaikki työn vaatimat työmaan väliaikaiset tiejärjestelyt ja niiden purku.

10 9 (24) Urakkaan kuuluvat kaikki kohteen maastoon merkitsemiseksi tarvittavat, pätevän henkilön tekemät mittaustyöt sekä työn laadun toteamiseksi ja johtokarttaa varten tehtävät mittaukset. Rakennuttaja tuo työmaalle pelkästään tarvittavat kiintopisteet Urakkarajat Urakkaan sisältyy hankkeen toteutus suunnitelmien mukaisesti. Urakoitsijan suoritteisiin kuuluvat kaikki työt ja toimenpiteet, jotka ovat välttämättömät työn täysin valmiiksi tekemiseksi Tilaajan hankinnat ja velvollisuudet Tilaaja osoittaa ylijäämämaiden läjitysalueet, hyötypuun sijoituspaikan ja varastoalueet. Tilaaja luovuttaa rakennussuunnitelma- ja muun lähtöaineiston yhtenä (1) kappaleena Hankkii rakentamiseen tarvittavat luvat ja päätökset. 3.2 SIVUVELVOLLISUUDET (YSE 2 ) YSE:n momentin ja 3 2. momentin lisäksi on urakoitsijalla seuraavat sivuvelvollisuudet: a) tarkennuksena YSE:n 2 1. momenttiin on työssä noudatettava vähintään niitä palkka-, työaika-, ja muita ehtoja, jotka ovat Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan noudatettavana samanlaatuisessa työssä. Ehto koskee myös työtä, jonka alihankkija suorituttaa työntekijöillään b) työaikataulun, työsuunnitelman ja muiden niihin verrattavien suunnitelmien (liikenteen järjestely yms.) toimittaminen tilaajalle ja ajan tasalla pito c) viikkopalavereiden järjestäminen töiden yhteensovittamiseksi alueella toimivien muiden urakoitsijoiden/laitteiden omistajien kanssa d) urakoitsijan tulee laatia urakkaa koskeva laaturaportti ja ylläpidettävä sitä koko urakan keston ajan e) työnaikaisen yleisen ja työmaaliikenteen järjestely f) tarpeettoman sopimusalueelta irrotettavan maa- ja kiviaineksen poiskuljettaminen sekä edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuvien kaatopaikkamaksujen ja jäteverojen maksaminen. g) urakassa syntyvien jätteiden lajittelu, poisto niille osoitettuihin paikkoihin ja urakka-alueen puhtaanapito siten, että alue luovutetaan urakkaan kuuluvien töiden jäljeltä puhdistettuna ja siistittynä tilaajalle. Kantojen läjittäminen on kielletty. h) urakkaa varten tarvittavien tiedotustaulujen hankinta ja asennus kustannuksellaan.

11 10 (24) Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1 j) Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut hyväksyttäviä selvityksiä. Urakan kestäessä yli 6 kuukautta on urakoitsijan esitettävä verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä 6 kuukauden välein. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste. Pääurakoitsijan on huolehdittava ja valvottava, että jokaisella yhteisellä työmaalla työskentelevällä on siellä liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste (työturvallisuuslaki 738/2002). Lisäksi urakoitsijan on ylläpidettävä kulkulupaluetteloa. 3.3 TYÖMAAN JOHTOVELVOLLISUUDET (YSE 4 ) Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 ALUEIDEN LUOVUTUS Urakoitsijan käytössä on varsinainen työmaa-alue (urakka-alue), jota käytetään työ- ja varastoalueena. Työmaa-alueiden tarkka sijainti työkohteiden läheisyydessä määritetään rakennuttajan kanssa paikan päällä. Muita kuin yleisiä teitä, katuja tai alueita, ei urakoitsija ole oikeutettu käyttämään työmaaliikenteeseen tai majoitus-, toimisto-, huolto- ja varastoalueena tai tientekoaineiden valmistuspaikkoina ilman tienpitäjän, maanomistajan, rakennuttajan tai muun sellaisen oikeudenomistajan lupaa, jonka suostumus mainittuihin toimenpiteisiin ryhtymiseksi on voimassa olevan lain mukaan saatava. Työtä varten tarvittavat laitteet on sijoitettava siten, ettei yleistä tai yksityistä liikennettä estetä tai kohtuuttomasti häiritä. Laitteet eivät saa turmella ympäristöä. Työskentelyalueet sekä urakoitsijan tukikohta-alue on työn jälkeen siivottava, kunnostettava ja siltä kuljetettava pois kaikki työn aikana tuodut tavarat ja materiaalit. Kaatopaikkamaksuista vastaa urakoitsija.

12 11 (24) Urakoitsija vastaa niistä mahdollisista liikennevahingoista, jotka tapahtuvat luovutetulla alueella ja jotka aiheutuvat urakoitsijan työstä ja toimenpiteistä. 4.2 YHTEISTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET Töiden järjestelyissä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Pääurakoitsijan on toimitettava suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä rakennuttajalle hyväksyttäväksi ennen töiden aloittamista. Rakennuttaja huolehtii hankkeen tiedotuksesta julkisille tiedotusvälineille. Urakoitsija vastaa omien toimenpiteidensä edellyttämästä tiedottamisesta ja siitä aiheutuneista kustannuksista työmaa-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä. Urakoitsijan tulee selvittää alueella olevien laitteiden ja johtojen tarkka sijainti ennen töihin ryhtymistä. Työn aloituskokouksessa nimetään laitteistojen omistajien yhteyshenkilöt, joihin urakoitsija on oltava yhteydessä riittävän ajoissa (vähintään 2 vko) ennen töiden aloitusta. 4.3 TYÖMAAJÄRJESTELYT Yleistä Työmaa-alueiden aitaus, varaston- ja järjestyksenpito kuuluvat urakoitsijalle. Urakoitsijan tulee huolehtia siitä, ettei asiattomia liiku urakoitsijan käytössä olevilla työmaa-alueilla Rajoitukset, varottavat kohteet ja alueet Urakkakohteessa ja sen välittömässä läheisyydessä on varottava mm. rakennuksia, sähkö- ja puhelinlinjoja, kaapeleita, vesi- ja viemärijohtoja, kaivoja sekä rajamerkkejä. Urakoitsijan tulee kustannuksellaan suojata johdot, laitteet ja rakenteet sekä muu kolmansien henkilöiden omaisuus. Urakoitsija on vastuussa työn tekemisestä näille aiheutuvista vahingoista. Tiedossa olevien johtojen, kaapeleiden, laitteiden yms. sijainnit on esitetty rakennussuunnitelma-aineistossa. Tilaaja ei vastaa esitetyistä sijaintitiedoista, vaan urakoitsijan on itse tarkistettava tietojen paikkansapitävyys johtojen, kaapeleiden ja laitteiden omistajilta. Lisäksi urakoitsijan on pyydettävä laitteiden omistajilta tiedot tulevien laitteiden varaustarpeista. Kun on tarpeen työskennellä tietyn, johdolle määrätyn suojaetäisyyden sisäpuolella, on ensin otettava yhteys ao. johdon omistajaan. Työt voidaan aloittaa vasta sitten, kun johdon omistajalta on saatu siihen kirjallinen lupa.

13 12 (24) Sopimuksen aikana ja sopimuksen päättyessä todetut vauriot on urakoitsija velvollinen korjaamaan asiakirjoissa mainituin ehdoin ja toimenpitein. Mikäli korjaukset joudutaan tekemään ulkopuolisen toimesta rakennuttajan kustannuksella, peritään aiheutuneet kustannukset urakoitsijalta. Urakoitsija korvaa rikkomansa verkostot ja muut laitteet Putkien ja johtojen purku ja siirto Purettavat ja siirrettävät putket ja johdot on esitetty suunnitelmissa. Tarvittavat purku- ja siirtotyöt kuuluvat urakkaan. Rakennusalueella olevat putket ja johdot ovat Pyhätunturi Oy:n omaisuutta. Purku- ja siirtotöiden ajoituksesta ja toteuttamisesta tulee sopia etukäteen Pyhätunturi Oy:n kanssa. 4.4 MUU KALUSTO JA TARVIKKEET Työmaasähkön hankinta kuuluu urakkaan. 4.5 SUUNNITELMA- JA ALOITUSKATSELMUS Suunnitelmakatselmus pidetään ennen urakkasopimuksen tekemistä. Lisäksi em. katselmus pidetään urakoitsijan työvaihekohtaisille suunnitelmille ennen työvaiheiden aloittamista suunnitelmavalmiuden toteamiseksi. 4.6 ERITYISET KATSELMUKSET JA MITTAUKSET Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa urakka-alue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. Samalla todetaan urakkaan kuuluvat, rakennuttajan sekä kolmansien osapuolien suorittamat tehtävät ja niiden yhteensovittaminen. Muista katselmuksista sovitaan erikseen. Kaikista pidetyistä katselmuksista laaditaan pöytäkirja, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat. 4.7 LUVAT JA ILMOITUKSET Tilaajalla on suunnitelmien mukaiseen rakentamiseen tarvittavat luvat. Urakoitsija huolehtii työsuojeluilmoitukset. 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 SOPIMUSASIAKIRJAT (YSE 13 ) Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava:

14 13 (24) A. Kaupalliset asiakirjat a) urakkasopimus b) urakkaneuvottelupöytäkirja c) yleiset sopimusehdot YSE 1998 d) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset e) urakkaohjelma f) turvallisuusasiakirja g) urakkatarjous liitteineen (sisältää yksikköhintaluettelon lisätöitä varten) h) maksuerätaulukko i) Infra Ryl 2006 Määrämittausohje B. Tekniset asiakirjat j) työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset k) sopimuspiirustukset l) kohtien m-p asiakirjoissa mainitut kaikki yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset m) Infra RYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset n) Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueilla, SKTY:n julkaisu 19/99 II o) Liikenne tietyömaalla, sulku- ja varoituslaitteet TIEH , laatuvaatimukset ja käyttö p) Liikenne tietyömaalla, tienrakennustyömaat, TIEH Yleisiä asiakirjoja ei ole tämän urakkaohjelman liitteenä. Urakoitsijan edellytetään hankkivan puuttuvien asiakirjojen tuntemuksen. 5.2 SOPIMUSASIAKIRJOJEN JULKISUUS Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia ja kuntalain säännöksiä. 6. URAKKA-AIKA 6.1 SUORITUSAIKA (YSE 17 ) Töiden aloitus ja töiden valmistuminen Urakoitsijalla on oikeus aloittaa valmistelevat työt heti, kun hankintapäätös on lainvoimainen ja urakkasopimus allekirjoitettu. Urakan on oltava valmiina viimeistään

15 14 (24) Välitavoitteet Urakassa ei ole välitavoitteita. 6.3 URAKAN VALMISTUMISEN VIIVÄSTYSSAKKO (POIKKEUS YSE 18 ) Urakan viivästyssakko on YSE98 18 :stä poiketen 0,25 % arvonlisäverottomasta urakkasummasta jokaiselta täydeltä myöhästymisviikolta alkaen viivästyssakko on 6000,00 euroa (alv 0%) jokaiselta alkavalta viikolta. Viivästyssakkoja peritään enintään kymmeneltä (10) viikolta. 7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7.1 URAKOITSIJAN VAKUUDET Rakennusajan vakuus Rakennusajan vakuus on kymmenen (10) % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE 36 ). Rakennusajan vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun työn tulos on kokonaisuudessaan otettu vastaan, vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu, takuuajan vakuus on asetettu ja kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu Takuuaika ja takuuajan vakuus (YSE 29 ja 36 ) Urakan yleinen takuuaika on kaksi (2) vuotta. Takuuajan vakuus on viisi (5) % (poikkeus YSE 36 ) lopullisesta lisä- ja muutostyöt sisältävästä arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Vakuuden tulee olla voimassa vähintään kolme (3) kuukautta yli takuuajan. Urakoitsija vastaa myös suorituksensa asennus- ja mittavirheistä, jotka paljastuvat vasta käyttövaiheessa huolimatta siitä, että työ on hyväksytysti vastaanotettu. 7.2 TILAAJAN VAKUUDET (YSE 37 ) Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta (poikkeus YSE 37 ). 7.3 VAKUUTUKSET (YSE 38 ) Urakoitsija ottaa rakennuskohteelle YSE 38 :n mukaiset rakennustyö- ja

16 15 (24) vastuuvakuutukset koko rakennustyön osalta. Rakennustyövakuutus tulee ottaa koko arvonlisäverolliselle urakkahinnalle. 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 URAKKAHINNAN MAKSAMINEN (YSE 40 ) Maksuerätaulukko Urakoitsija laatii urakkasopimukseen työn edistymisen mukaisen maksuerätaulukon, jonka tilaaja hyväksyy urakkaneuvotteluun menneessä. Maksuerätaulukon viimeisen maksuerän tulee olla vähintään kymmenen (10) % urakan kokonaishinnasta. Viimeisen maksuerän maksamisen perusteena on vaadittujen laatudokumenttien toimittaminen tilaajalle Ennakko Ennakkomaksun suuruus on viisi (5) % urakkahinnasta. Ennakko voidaan maksaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennusajan vakuus on asetettu ja urakoitsijan laatusuunnitelma, aluesuunnitelma, alustava liikenteenohjaussuunnitelma on hyväksytty. 8.2 HINTASIDONNAISUUDET (YSE 48 ) Urakkahintaa ei sidota indeksiin. 8.3 LASKUTUKSEN PÄÄPERIAATTEET Kaikkien urakkasopimukseen ja siihen mahdollisesti liitettävien lisäsopimuksiin perustuvia saatavia koskevien laskujen laadinta kuuluu urakoitsijalle. Laskut on laadittava rakennuttajan valvojan antamien ohjeiden mukaisesti ja siitä on ilmettävä erikseen seuraavat asiat: - maksuerän nro ja selitteineen - laskun loppusumma - alv 0 % - alv-osuus - arvonlisäverollinen loppusumma Laskun hyväksyy maksukelpoiseksi hankkeen projektipäällikkö. Lasku toimitetaan sähköpostilla hyväksyttäväksi tilaajalle sähköpostiosoitteeseen Tilaaja ilmoittaa laskun hyväksynnästä urakoitsijalle, minkä jälkeen urakoitsija osoittaa ja toimittaa laskut tilaajalle osoitteeseen: Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi Markku Kankaanranta Sodankyläntie Pelkosenniemi

17 16 (24) 8.4 LASKUJEN MAKSUAIKA Urakkalaskujen koroton maksuaika on 14 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Viivästyskorko on korkolain mukainen (Poikkeus YSE 41 ). Urakoitsijalle suoritetaan korvaus tehdystä hyväksytystä työstä maksuerätaulukon mukaisesti. 8.5 LISÄ- JA MUUTOSTÖISTÄ MAKSAMINEN Lisä- ja muutostöistä maksettava korvaus tulee sopia tapauskohtaisesti sopimuksen mukaisilla yksikköhinnoilla. Kaikille lisä- ja muutostöille on saatava ennen kyseiseen työhön ryhtymistä kirjallinen vahvistus joko rakennuttajan valtuuttaman henkilön allekirjoittaman tilauksen tai työmaakokouspöytäkirjaan tehdyn merkinnän muodossa. Rakennuttaja ei maksa mitään lisälaskuja ilman tätä kirjallista tilausta. Muutokset voivat olla myös työmääriä vähentäviä, jolloin rakennuttajaa hyvitetään yksikköhintojen mukaan. Yksikköhintoihin tulee sisällyttää kaikki tarvittavat työt ja materiaalihankinnat, ellei toisin ole mainittu. Urakoitsijan on annettava lisä- ja muutostyötarjouksensa tilaajan pyytämässä kohtuullisessa aikataulussa tai muuten viivyttelemättä, viiden (5) työpäivän kuluessa. 9. ORGANISAATIOT 9.1 TILAAJIEN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT Tilaajan edustaja teknisissä ja sopimusasioissa: Markku Kankaanranta, Pelkosenniemen Kunta. Muut tilaajan edustajat: Teuvo Soppela, Pyhätunturi Oy Muut tilaajan henkilöt ja vastuut määritellään tarkemmin urakkaneuvottelussa. 9.2 URAKOITSIJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT (YSE 56 ) Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan, ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja sekä heidän referenssitietonsa (ks. myös tämän urakkaohjelman kohta 15.1). Tarjouksessa ilmoitettuja henkilöitä ei kesken urakkaa saa vaihtaa ilman tilaajan suostumusta.

18 17 (24) Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan asettaman työnjohdon sekä muun henkilöstön. 10. YHTEISET TOIMITUKSET 10.1 KATSELMUKSET Rakennuttajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisessä katselmuksessa. Muita katselmuksia pidetään tarpeen ilmaantuessa TYÖMAAKOKOUKSET (YSE 66 ) Kohteessa pidetään työmaakokouksia erikseen sovittavina ajankohtina (noin kerran kuukaudessa). Urakan aloituskokouksessa käydään läpi rakennussuunnitelma. Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan ennakolta projektipäällikölle työmaakokouksessa esille tulevat asiat vähintään viittä (5) arkipäivää ennen kokousajankohtaa. Urakoitsijan tulee laatia urakkaa koskeva laaturaportti ja ylläpidettävä sitä koko urakan keston ajan. Urakan laaturaportti käsitellään urakan työmaakokouksissa. Urakoitsijan on toimitettava tilaajalle viikkoraportti viikoittain, jossa on ennakoitu myös seuraavan viikon tärkeimmät työvaiheet yms. Urakoitsijan on laadittava työmaakokouksiin viikkoraporteista koostettu kuukausiraportti, jossa asiat esitetään rakennuttajan määrittelemässä laajuudessa mm. seuraavat tiedot: päivitetty yleisaikataulu rakentamisen työtilanne työmaan resurssit laskutustilanne urakan laatuasiat (laaturaportit, laatusuunnitelmat ja tekniset työsuunnitelmat) työnaikaisen liikenteen hoito asiakaspalautteet ja tiedottaminen alihankintasopimukset vahingot ja tapaturmat työsuojeluasiat ympäristöasiat muut urakoitsijan asiat 10.3 TYÖMAAPÄIVÄKIRJA (YSE 75 ) Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa, jonka työmaan valvoja kuittaa.

19 18 (24) Työmaapäiväkirjassa esitetyt huomautukset, joilla katsotaan olevan taloudellista tai aikataulullisia vaikutuksia, on urakoitsijan tuotava seuraavaan työmaakokouksen käsittelyyn uhalla, että hänen puhevalta asiassa muutoin menetetään VASTAANOTTOTARKASTUS (YSE 71 ) Urakan sisältämien töiden valmistuttua pidetään urakan vastaanottotarkastus. Urakoitsijan tulee toimittaa tilaajalle vastaanottotarkastuspyynnön yhteydessä dokumentti urakoitsijan omasta YSE mom. mukaisesta itselle luovutuksesta. Tilaajalla on oikeus kieltäytyä vastaanottotarkastuksen pitämisestä, ellei itselle luovutuksesta ole toimitettu tilaajalle tai hänen edustajalleen pöytäkirjaa. Urakoitsijan tulee ennen vastaanottotarkastusta itse varmistaa, että työ on valmis ja täyttää sopimuksen mukaiset vaatimukset. Tämän urakoitsija tekee laatusuunnitelmansa mukaisessa itselle luovutuksessa TAKUUTARKASTUS (YSE 74 ) Takuuajan puolivälissä pidetään tilaajan pyynnöstä välitarkastus. Välitarkastukseen nähden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuksesta annettuja määräyksiä. 11. LAADUNVARMISTUS 11.1 TILAAJAN LAADUNVARMISTUS (YSE 9 ) Tilaaja voi suorittaa urakan aikana laadunvalvontakokeita. Tilaajan suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa URAKOITSIJAN LAADUNVARMISTUS (YSE 10 ) Urakoitsijan on laadittava ennen urakan töiden aloitusta työmaata koskeva toiminta- laatusuunnitelma. Rakennustyö tulee toteuttaa LVR (laatuvastuu) -periaatteella. Urakoitsijan tulee ennen työn aloitusta laatia työstä projekti- ja työvaihekohtaiset laatusuunnitelmat, joissa hän esittää toimet laatuvaatimukset täyttävän työn tekemiseksi ja menettelyt laadun toteamiseksi. Liikenneväylätöiden ja tilapäisten kulkuyhteyksien laatusuunnitelmat laaditaan niitä koskevien työselostusten ohjeiden mukaisesti.

20 19 (24) Laadunvarmistusdokumentit toimitetaan urakan aikana ilman erillistä pyyntöä urakoitsijan toimesta tilaajan edustajalle. Urakan päätteeksi vaaditut laatudokumentit kootaan urakoitsijan toimesta laatukansioksi. Laatukansio luovutetaan tilaajalle tarkastettavaksi viimeistään viikkoa (1) ennen urakan vastaanottoa. Tilaajalle luovutettava aineisto on järjestettävä laatukansioksi seuraavan jaon mukaisesti: 1. Urakan laatusuunnitelma 1.a Laatusuunnitelma 1.b Aikataulut 2. Tekniset työsuunnitelmat 3. Työvaihekohtaiset laatusuunnitelmat 4. Liikenteenohjaussuunnitelmat 5. Turvallisuusasiakirja ja työsuojelu 5.a Työsuojelun toimintasuunnitelma 5.b Työsuojelutarkastuspöytäkirjat 6. Laatumittaukset 6.a Laatumittausraportit 6.b Laatumittauspöytäkirjat 6.c Koemittaukset 6.d Materiaalien laatutiedot 7. Poikkeamaraportit 7.a Korjaussuunnitelmat 8. Suunnitelma-asiat 8.a Luettelo suunnitelmanmuutoksista ja työnaikaisista korjaussuunnitelmista 8.b Muutos- ja korjaussuunnitelmat 9. Työmaapäiväkirja Erikoisrakenteiden raportit Kolmannet osapuolet ja asiakaspalautteet 9.a Korvausasiat 9.b Sopimukset Muut asiat 9.c Tiedotteet 9.d Urakkaa koskevat lehtiartikkelit 9.e Urakkasopimuksen toteutuksen arvioinnit Ympäristöraportti 9.f Toteutuneet massat 9.g Jätteiden määrät, toimituspaikat ja vastaanottokuittaukset 12. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN (YSE 92 ) Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät pääse keskenään sopimukseen, ratkaistaan Suomen lain mukaan Lapin käräjäoikeudessa (poikkeus YSE

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA 12.7.2016 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 5 1.1 Rakennuttaja 5 1.2 Tilaaja 5 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT 1/6 URAKKAOHJELMA NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN 2017 2018 PÄÄLLYSTYSTYÖT 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Osoite: keskustie

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA s. 1/12 Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA TEKNLTK 536/2011 5.10.2011 s. 2/12 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (9) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Rakennuskohde... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 1 (16) SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 1 (13) Vihdin kunta Tekninen ja ympäristötoimi Kunnallistekniikka KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 2 (13) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 RAKENNUTTAJA 4 1.2 TILAAJA 4 1.3 SUUNNITTELIJA

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 0 SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

Lisätiedot

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA 1 (15) LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA URAKKAOHJELMA Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää Vaihde (09) 27 191 www.jarvenpaa.fi 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. INARIN KUNTA Inarin kunta, tekninen osasto Piiskuntie 2 99800 IVALO URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sairaalantien kevyenliikenteenväylän parantaminen. Inarin kunta pyytää Teiltä urakkatarjoustanne oheisten urakka-asiakirjojen

Lisätiedot

PUITESOPIMUS - puitejärjestely

PUITESOPIMUS - puitejärjestely PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Viite Asianumero 1756/02.08.00/2012 Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet ovat kirjanneet

Lisätiedot

Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka

Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka 2013-2015 Viite Asianumero Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Antero Oksanen Ville Laine Kim Kaskiaro CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-015-8 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Siuntion kunta / Tekninen toiisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentainen välillä Kantatie 51 Saunanieentie, Siuntio URAKKAOHJELMA I SISÄLLYSLUETTELO: 1.TIETOJA

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Halmelan kentän alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

HANGONSILLAN ALUEEN ORSIVESIEN KUIVATUS, VAIHE 1 RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

HANGONSILLAN ALUEEN ORSIVESIEN KUIVATUS, VAIHE 1 RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA HANGONSILLAN ALUEEN ORSIVESIEN KUIVATUS, VAIHE 1 RAKENTAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (10) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Rakennuskohde ja yleiskuvaus rakennustyöstä...

Lisätiedot

Hyyppäräntie Hyvinkää. Sillan leventäminen ja Hyyppäräntien sekä ulkoilureitin rakentaminen URAKKAOHJELMA

Hyyppäräntie Hyvinkää. Sillan leventäminen ja Hyyppäräntien sekä ulkoilureitin rakentaminen URAKKAOHJELMA Hyyppäräntie Hyvinkää Sillan leventäminen ja Hyyppäräntien sekä ulkoilureitin rakentaminen HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3

Lisätiedot

KATUYLLÄPIDON KUNNOSTUSTYÖURAKKA 2012-2013 URAKKAOHJELMA

KATUYLLÄPIDON KUNNOSTUSTYÖURAKKA 2012-2013 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1(16) 12.4.2012 KATUYLLÄPIDON KUNNOSTUSTYÖURAKKA 2012 - URAKKAOHJELMA URAKKA-AIKA 1.5.2012-30.4. & OPTIO 1.5. - 30.4.2014 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS ESPOON KAUPUNKI KATUYLLÄPITO

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

KAAKKURIN KAATOPAIKAN POHJOISOSAN PEITTOURAKKA URAKKAOHJELMA

KAAKKURIN KAATOPAIKAN POHJOISOSAN PEITTOURAKKA URAKKAOHJELMA KAAKKURIN KAATOPAIKAN POHJOISOSAN PEITTOURAKKA URAKKAOHJELMA 1(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 3 1.1 Rakennuttaja / tilaaja... 3 1.2 Rakennuskohde... 3 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11)

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11) RT 80260 toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde Urakkasopimus

Lisätiedot

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT 7.1.2016 KASELY/21/2016 Tilaaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Palvelu Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 2 (8)

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

Yhteiset kokoukset ja toimitukset

Yhteiset kokoukset ja toimitukset Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen

Lisätiedot

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 5.03.2010 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISHINTAURAKKA URAKKAOHJELMAN

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA

URAKKAOHJELMA Sivu 1/10 URAKKAOHJELMA 7.10.2015 Rakennuskohde: Pornaisten kunta Mika Waltarin koulu Lähiliikuntapaikka Anttilantie 9 PORNAINEN LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN MAARAKENNUSURAKKA 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ...

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ... URAKKAOHJELMA 6.2.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka)... Laatija Tekniset- ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA...

Lisätiedot

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 4 2 URAKKAMUOTO 5 2.1 YLEISTÄ 5 2.2 URAKKASUHTEET

Lisätiedot

PÄÄLLYSTYSURAKKA 2014 URAKKAOHJELMA

PÄÄLLYSTYSURAKKA 2014 URAKKAOHJELMA 29.1.2014 LIITE 1 ESPOON KAUPUNKI Päällysteet ja merkinnät PL 6400 00270 ESPOON KAUPUNKI PÄÄLLYSTYSURAKKA 2014 Päällysteet ja merkinnät 29.1.2014 2(19) Sisältö 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 RAKENNUTTAJA

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

1 (5) Hyvinkään kaupunki Tekninen keskus, kuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ

1 (5) Hyvinkään kaupunki Tekninen keskus, kuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Hyvinkään kaupunki TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2 (5) TARJOUSPYYNTÖ Työn nimi Päällystysurakka 2016 Tarjouspyynnön kohde Hyvinkään kaupunki pyytää teiltä tarjousta vuoden 2016 päällystystöistä yksikköhintaisena

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

VANHA-ESPOON PUHTAANAPITOURAKKA 2013-2014 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1(16) 09.11.2012 URAKKA-AIKA 1.1.2013-30.9.2014

VANHA-ESPOON PUHTAANAPITOURAKKA 2013-2014 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1(16) 09.11.2012 URAKKA-AIKA 1.1.2013-30.9.2014 URAKKAOHJELMA 1(16) 09.11.2012 VANHA-ESPOON PUHTAANAPITOURAKKA 2013-2014 URAKKAOHJELMA URAKKA-AIKA 1.1.2013-30.9.2014 ESPOON KAUPUNKI ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA-LIIKELAITOS KATUYLLÄPITO URAKKAOHJELMA 1(16)

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5) 27.6.2016 1 (5) VUOLTEENTORIN RAKENNUSURAKKA, Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin pyytää tarjoustanne Vuolteentorin rakentamisesta tämän tarjouspyynnön ja jäljempänä mainittujen tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS URAKKAOHJELMA 22.2.2017 1 Sisällys 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 0.1 Rakennuttaja... 4 0.2 Suunnittelijat... 4 1. RAKENNUSKOHDE... 5 1.1. Rakennuskohde

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.11.2014 PL 24 21421 LIETO NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.11.2014 PL 24 21421 LIETO NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Nenämäki 6 alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, alkaen

Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, alkaen SOPIMUSLUONNOS 1 (1) Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, 1.6.2017 alkaen Urakkasopimus pääurakka sivu-urakka aliurakka muu urakka

Lisätiedot

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA ENVIRONMENT PETRA PIHLAINEN RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA Sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnittelu Urakan kilpailutus Eri osapuolien vastuista ja velvoitteista Vastaanotto Viestintä Yleistä rakennuttamisesta

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNKI KUOREVIRRAN JALKAPALLLOKENTTÄ

KIURUVEDEN KAUPUNKI KUOREVIRRAN JALKAPALLLOKENTTÄ KIURUVEDEN KAUPUNKI KUOREVIRRAN JALKAPALLLOKENTTÄ URAKKAOHJELMA 16UTS0069.BAEE1 SISÄLLYSLUOETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...1 1.1 Rakennuskohde...1 1.2 Rakennuttaja ja tilaaja...1 1.3 Suunnittelijakonsultit...1

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos P. Heiskanen URAKKAOHJELMA. Irtilouhinnat

Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos P. Heiskanen URAKKAOHJELMA. Irtilouhinnat P. Heiskanen URAKKAOHJELMA Irtilouhinnat 2014-2015 30.9.2013 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 RAKENNUTTAJA... 4 1.2 TILAAJA... 4 1.3 RAKENNUSKOHDE... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

KITTILÄN YLÄKOULU Piha-alueet ja huoltotie

KITTILÄN YLÄKOULU Piha-alueet ja huoltotie Sivu 1 / 15 Tekninen osasto KITTILÄN YLÄKOULU Piha-alueet ja huoltotie URAKKAOHJELMA Sivu 2 / 15 Sisällys 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen, valvonta ja

Lisätiedot

Voltin esikoulurakennus

Voltin esikoulurakennus KVR-URAKKAOHJELMA Voltin koulun esikoulurakennus 1. TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 1.1 Rakennuskohde Laatu ja tarkoitus Nimi Osoite Voltin esikoulurakennus Voltin Eskari Knuuttilanraitti 308, 62310 Voltti Rakennuskohteen

Lisätiedot

Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA

Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA LIITE 1 Seinäjoen kaupunki Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA 22.2.2016 Seinäjoen kaupunki 2(13) Sisällys 0.1 Tilaaja / Rakennuttaja... 4 0.2 Rakennesuunnittelu... 4 0.3 Tutkimukset ja selvitykset... 4

Lisätiedot

Vetelin kunta. Urakkaohjelma Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus PÄÄURAKKA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Vetelin kunta. Urakkaohjelma Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus PÄÄURAKKA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: 1 Vetelin kunta Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus Urakkaohjelma 4.1.2017 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA 2 ESITIEDOT 1.1 Rakennuskohteen nimi ja sijainti Rakennuskohde

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö- ja suunnitelma-asiakirjat annetaan urakkalaskentaan vain sähköisesti.

Urakkatarjouspyyntö- ja suunnitelma-asiakirjat annetaan urakkalaskentaan vain sähköisesti. OULAISTEN KAUPUNKI Tekninen keskus TARJOUSPYYNTÖ 9.3.2015 Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin rakennus(pää)-, putki-, ilmanvaihto-, sähkö-, rakennusautomaatio-, vedenkäsittely- ja vesiliukumäkiurakoista

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

KOKKOLAN SATAMA OY HOPEAKIVEN SATAMAN KENTTIEN RAKENNUSTYÖT 2015

KOKKOLAN SATAMA OY HOPEAKIVEN SATAMAN KENTTIEN RAKENNUSTYÖT 2015 KOKKOLAN SATAMA OY HOPEAKIVEN SATAMAN KENTTIEN RAKENNUSTYÖT 2015 URAKKAOHJELMA 16.6.2015 0 HANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakenuttaja = tilaaja Kokkolan Satama Oy Kantasatamantie 50 67900 KOKKOLA Puh. 06-824

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI

VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI Tunnistetiedot Rakennuskohde VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 04.04.2016 Tämä urakkaohjelma koskee

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTON RAKENTAMINEN

PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTON RAKENTAMINEN 1 (15) PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTON RAKENTAMINEN Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää Vaihde (09) 27 191 www.jarvenpaa.fi 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1.

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde Tapio Oy Koy Maistraatinportti 4 00240 Helsinki URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (purku, rakennus ja sähköurakka) Laatija: Tilassa Oy Töölönkatu

Lisätiedot

Espoo kaupunkitekniikka liikelaitos URAKKAOHJELMA. Valaistustyöt 2014-2015

Espoo kaupunkitekniikka liikelaitos URAKKAOHJELMA. Valaistustyöt 2014-2015 23.9.2013 P. Heiskanen 2 (15) 1 1 1 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 Rakennuttaja on Espoon kaupunki. 4 1.2 Tilaaja 4 Rakennuttajan edustajana, tilaajana toimii Espoon kaupungin, Espoo

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

HANKINTAOHJELMA 1 (6)

HANKINTAOHJELMA 1 (6) HANKINTAOHJELMA 1 (6) NOSTOKORIAUTON KÄYTTÖPALVELU 2013-2014 P A L V E L U N H A N K I N T A O H J E L M A 1. YLEISET TIEDOT 1.1 Hankintayksikkö 1.2 Hankinnan kohde 1.3 Hankintamenettely Espoon kaupunki,

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

"SUIKKILAN KARTANON ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLIS- TEKNIIKAN RAKENTAMINEN"

SUIKKILAN KARTANON ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLIS- TEKNIIKAN RAKENTAMINEN 1/6 INFRAPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 8.1.2015 "SUIKKILAN KARTANON ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLIS- TEKNIIKAN RAKENTAMINEN" 1. Tarjouspyynnön kohde Turun kaupunki / Kiinteistöliikelaitos / Infrapalvelut pyytää kokonaisurakkatarjousta

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Rakennuskohde: Hartolan yhtenäiskoulu URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 29.3.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA (PÄÄURAKKA) Sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

Liite 5. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka alueella

Liite 5. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka alueella Liite 5 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka alueella 2016-2018 URAKKAOHJELMA 9.8.2016 2(13) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA HANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Urakan kohteet... 4 1.3

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA

KAUHAVAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA KAUHAVAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA PÄÄLLYSTYSTYÖT 2016 URAKKAOHJELMA 2 URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 RAKENNUTTAJA... 4 1.2 TILAAJA... 4 1.3 RAKENNUSKOHDE... 4

Lisätiedot

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 )

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 ) Tätä sopimuslomaketta käytetään urakkasopimuksissa, joiden sisältönä on Rakennusalan töitä koskevissa yleisiissä kuluttajasopimusehdoissa tarkoitettu kuluttujaurakka TILAAJA E-mail URAKOITSIJA E-mail Kaupparekisterinro

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka Korpilahden satama RAKENNUSURAKKA Käsittelyvaihe 1. tarjouksen sisältövaatimukset Pyydämme tarjoustanne Korpilahden sataman

Lisätiedot

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila Lisä- ja muutostyöt Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Lisä- ja muutostyöt Keskeisin riidanaihe rakennusurakassa Suorittamistarve aiheuttavat suunnitelmien muutokset virheelliset, ristiriitaiset tai puutteelliset

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA VANHAN HAUTAUSMAAN HUOLTORAKENNUS

URAKKAOHJELMA VANHAN HAUTAUSMAAN HUOLTORAKENNUS URAKKAOHJELMA VANHAN HAUTAUSMAAN HUOLTORAKENNUS Rauman seurakunta, kiinteistötoimi 30.7.2010 Vanhan hautausmaan huoltorakennus URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 Tietoja rakennushankkeesta 2 2 Urakkamuoto

Lisätiedot

Nummelanharjun jalkapallokentän korjaaminen

Nummelanharjun jalkapallokentän korjaaminen VIHDIN KUNTA Nummelanharjun jalkapallokentän korjaaminen Urakkaohjelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 701-P32057 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 1 (16) Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI URAKKAOHJELMA YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI 2014-02-28 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 1.1 Rakennushanke 1.2 Kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Hingunniemen klinikan muutoksen

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5)

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5) 88300 Paltamo 1(5) 1. TAUSTA Palamon kunta rakennuttaa uutta ja saneeraa olemassa olevaa kaukolämpöverkostoa kesän 2016 aikana lämmönjakelu alueellaan. Kaukolämmön piiriin liitetään kaksi uutta asiakasta.

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA LAITILAN KAUPUNKI KAUKOLANKODIN ASTIANPESULINJASTOTILAN SANEERAUS (RU)

URAKKAOHJELMA LAITILAN KAUPUNKI KAUKOLANKODIN ASTIANPESULINJASTOTILAN SANEERAUS (RU) URAKKAOHJELMA LAITILAN KAUPUNKI KAUKOLANKODIN ASTIANPESULINJASTOTILAN SANEERAUS (RU) Kaukolantie 30 23800 LAITILA HANKE 3 / 2017 Urakkaohjelman sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot 0.1 Rakennuttaja

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Vesikattojen uusiminen Petäjikönkatu 12 Simonkuja 3 URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavaa urakkaa:

Parikkalan kunta. Vesikattojen uusiminen Petäjikönkatu 12 Simonkuja 3 URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavaa urakkaa: Parikkalan kunta Vesikattojen uusiminen Petäjikönkatu 12 Simonkuja 3 URAKKAOHJELMA 29.6.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavaa urakkaa: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

KVR URAKKAOHJELMA HV- JA TURVAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN. Pelkosenniemen kunta Sodankyläntie PELKOSENNIEMI

KVR URAKKAOHJELMA HV- JA TURVAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN. Pelkosenniemen kunta Sodankyläntie PELKOSENNIEMI Pelkosenniemen kunta Sodankyläntie 1 98500 PELKOSENNIEMI PALVELUKOTI ONNELA DEMENTIAKODIN LAAJENNUS HV- JA TURVAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN KVR URAKKAOHJELMA 3 SISÄLLYSLUETTELO O. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

TOIMINTA JA LAATUSUUNNITEMAN SISÄLTÖMALLI

TOIMINTA JA LAATUSUUNNITEMAN SISÄLTÖMALLI TOIMINTA JA LAATUSUUNNITEMAN SISÄLTÖMALLI 15.3.2012 LIITTYY ULKOVALAISTUKSEN YLLÄPIDON SOPIMUKSEEN ESPOON KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 0 Yleistä 1 1 Ylläpitosopimukseen osallistuvan henkilöstön (oma henkilöstö,

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016

URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016 Urakkaohjelma 1/22 LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016 URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA 16066-010L 16066-010V 16066-010K

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN

KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) 17.6.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA

Lisätiedot