Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN"

Transkriptio

1 Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN

2 1 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Rakennuttaja / tilaaja Suunnittelijat Rakennuskohde URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS Urakkamuoto Maksuperuste Urakkasuhteet URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat... 7 Irrotettavat ainekset, puusto ja jätteet Urakkarajat Tilaajan hankinnat ja velvollisuudet Sivuvelvollisuudet (yse 2 ) Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1 j) Työmaan johtovelvollisuudet (YSE 4 ) TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA Alueiden luovutus Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Työmaajärjestelyt Yleistä Rajoitukset, varottavat kohteet ja alueet Putkien ja johtojen purku ja siirto Muu kalusto ja tarvikkeet Suunnitelma- ja aloituskatselmus Erityiset katselmukset ja mittaukset Luvat ja ilmoitukset URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat (YSE 13 ) Sopimusasiakirjojen julkisuus URAKKA-AIKA Suoritusaika (YSE 17 ) Töiden aloitus ja töiden valmistuminen... 13

3 2 (24) Välitavoitteet Urakan valmistumisen Viivästyssakko (Poikkeus YSE 18 ) VAKUUDET JA VAKUUTUKSET Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus (YSE 29 ja 36 ) Tilaajan vakuudet (YSE 37 ) Vakuutukset (YSE 38 ) TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan maksaminen (YSE 40 ) Maksuerätaulukko Ennakko Hintasidonnaisuudet (YSE 48 ) Laskutuksen pääperiaatteet Laskujen maksuaika Lisä- ja muutostöistä maksaminen ORGANISAATIOT Tilaajien organisaatio/edustajat Urakoitsijan organisaatio/edustajat (YSE 56 ) YHTEISET TOIMITUKSET Katselmukset Työmaakokoukset (YSE 66 ) Työmaapäiväkirja (YSE 75 ) Vastaanottotarkastus (YSE 71 ) Takuutarkastus (YSE 74 ) LAADUNVARMISTUS Tilaajan laadunvarmistus (YSE 9 ) Urakoitsijan laadunvarmistus (YSE 10 ) RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN (YSE 92 ) TYÖSUOJELU JA TURVALLISUUS Urakoitsijan velvollisuudet Tilaajan turvallisuustehtävät TARJOUS MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Pätevyysvaatimukset Ulkomaista työvoimaa koskevat erityisvelvoitteet... 21

4 3 (24) 15.3 Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin (YSE 53 ) Suunnitelmien muuttaminen Vaihtoehtoiset suunnitelmat Tekniset työsuunnitelmat Tarjouspyyntöasiakirjojen palauttaminen... 23

5 4 (24) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 RAKENNUTTAJA / TILAAJA Hankkeen tilaaja on Pelkosenniemen kunta, Tekninen toimi sekä Pyhätunturi Oy Pelkosenniemen Kunta, Tekninen toimi Postiosoite: Sodankyläntie Pelkosenniemi Yhdyshenkilö: Markku Kankaanranta GSM: Sähköposti: Pyhätunturi Oy Postiosoite: Kultakeronkatu Pyhätunturi Yhdyshenkilö: Teuvo Soppela GSM: Sähköposti: 1.2 SUUNNITTELIJAT Pääsuunnittelija Ramboll Finland Oy Postiosoite: Kiviharjuntie OULU Yhdyshenkilö: Mika Vehmas Puhelin: GSM: Sähköposti: Sähkösuunnittelija Insinööritoimisto Tuomo Tuominen Oy Postiosoite: Teollisuustie KUUSAMO Yhdyshenkilö: Arto Ylilehto Puhelin: GSM: Sähköposti:

6 5 (24) LVI-suunnittelu Juhatek Oy Postiosoite: Vienentie KUUSAMO Yhdyshenkilö: Hannu Karjalainen GSM: Sähköposti: 1.3 RAKENNUSKOHDE Urakkakohteena on Pyhän Fis-rinteen rakentaminen. Rakennuskohde sijaitsee Pelkosenniemen kunnan alueella. Urakka-alueen tarkempi rajaus on esitetty yleiskartalla. Urakoitsija on velvollinen tutustumaan rakennuskohteeseen ennen tarjouksen jättämistä (YSE 32 ) ja tekemään tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä rakentamisolosuhteista. Urakoitsijan on ilmoitettava suunnitelmissa havaitsemistaan ristiriitaisuuksista tarjouspyynnössä ilmoitettujen määräaikojen puitteissa puhevaltansa menettämisen uhalla. Urakoitsijan tulee ilmoittaa etukäteen rakennuskohteeseen tutustumisajankohdasta Tilaajan edustajalle. Rakennuskohteen esittelystä ja kohteeseen tutustumisesta yhdessä Tilaajan kanssa tulee sopia erikseen Pyhätunturi Oy:n yhdyshenkilön Teuvo Soppelan kanssa.

7 6 (24) 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1 URAKKAMUOTO Urakka on kokonaisurakka, jossa urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Tarjousten vertailu tehdään kokonaishinnan perusteella. Urakoitsijan tulee sisällyttää antamaansa tarjoushintaan sovitun työtuloksen aikaansaamiseksi tarpeellisten töiden kaikki kustannukset mukaan lukien (mm. työnaikaiset liikenteen järjestelyt, kaivantojen kuivanapito, kaivantojen tukeminen, mittaustyöt, ylijäämämaiden läjittäminen, jätteiden hävittäminen, jne.). Urakan laadunvarmistuksen muotona on laatuvastuurakentaminen eli LVR. 2.2 MAKSUPERUSTE Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta. Kokonaishintaan tulee sisällyttää kaikki työt siinä laajuudessa kuin se rakennussuunnitelma-asiakirjoissa on määritelty kaikkine varusteineen, laitteineen ja materiaalihankintoineen. Suunnitelma-asiakirjoissa ilmoitetut suoritemäärät tulee urakoitsijan tarkastaa laskenta-aikana ja ilmoittaa tilaajalle havaitsemistaan virheistä ja puutteista. Tarjouspyynnössä ilmoitetut suoritemäärät (määräluettelo) eivät ole tilaaja sitovia lukuun ottamatta seuraavia poikkeuksia: Tilaaja vastaa rinnealueen leikkausmassojen (1612 maaleikkaus, massat penkereisiin ja täyttöihin) sekä pintaverhousmassojen (2319 Pintaverhous turpeesta) yhteismäärästä yli 5 % poikkeavalta osuudelta. Jos mitattujen maastomallitietojen perusteella laskien, todetaan em. suoritteiden poikkeavan yli 5 % määräluettelossa ilmoitetusta, on urakoitsija oikeutettu näiden suoritteiden osalta lisäkorvaukseen tai tilaaja vastaavasti hyvitykseen 5 % ylittävän tai alittavan määrän osalta. 2.3 URAKKASUHTEET Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. Urakoitsija vastaa aliurakoitsijan toiminnasta ja työstä kuten omastaan.

8 7 (24) 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 PÄÄSUORITUSVELVOLLISUUS Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkaan kuuluu rakentaa FIS:n vaatimukset täyttävä kilpailurinne valaistus- ja muine sähkötöineen sekä lumetusjärjestelmineen. Urakkaan kuuluu em. töiden osalta rakentamisen toteuttaminen sopimusasiakirjojen vaatimukset täyttäen siten, että se myös tekniseltä toimivuudeltaan vastaa sille sopimusasiakirjoissa asetettuja vaatimuksia. Urakkaan kuuluu urakassa tarvittavien rakennusvälineiden hankkiminen, tekeminen, purkaminen ja poistaminen sekä kaikkien niistä johtuvien käyttö- ym. kulujen maksaminen. Urakkaan kuuluu rakennussuunnitelmien mukaisesti seuraavat rakentamiseen liittyvät työkokonaisuudet: - Maarakennustyöt raivaus-, purku- ja maaleikkaustyöt; puiden ja rakenteiden suojaus; työnaikaiset liikennejärjestelyt rinteen muotoilutyöt LVIS-töiden maarakennustyöt (kaapeli- ja putkikaivannot sekä pylväiden asennuskuopat) viimeistelytyöt - Sähkötyöt valaisinpylväiden asennus valaisin maakaapeloinnit lumetusjärjestelmän sähköistys - LVI-työt lumetusjärjestelmän putkitukset lumetusvesikaivot paineilmaputkien asennus Kaikkiin kokonaisuuksiin kuuluu työn edellyttämien laadun kannalta tarpeellisten kokeiden ja laatu-mittausten suorittaminen, laadun muu osoittaminen ja laatudokumenttien arkistointi rakentamisen laatusuunnitelman osoittamalla tavalla. Laaduntarkastusten tulokset on dokumentoitava sekä ilmoitettava tilaajalle laatusuunnitelman mukaisesti. Samalla ilmoitetaan mahdollisista tarkastuksen edellyttämistä toimenpiteistä

9 8 (24) Irrotettavat ainekset, puusto ja jätteet Urakoitsija voi läjittää kustannuksellaan urakka-alueelta irrotettavat pintamaat sekä ylijäämämaat tilaajan osoittamaan paikkaan (kts. yleispiirustus) Hyötypuunpoisto kuuluu rakennusurakkaan suunnitelmassa esitetyllä laajuudella. Urakoitsija kasaa poistettavan hyötypuuston tilaajan osoittamaan paikkaan (kts. yleispiirustus) Mahdollisista kaapeleiden siirtoajankohdista ja käytännön työjärjestelyistä on urakoitsijan sovittava kunkin johdon ja kaapelin omistajan kanssa yksityiskohtaisesti urakan alussa. Sähkö-, tele-, viemäri-, vesi- ja kaasujohtojen ja niihin liittyvien laitteiden sekä muiden laitteiden suojauskustannukset kuuluvat urakoitsijalle. Urakoitsijan on suunniteltava työvaiheensa ja työnaikaiset liikenteen järjestelyt siten, että kaikille kulkumuodoille on esteetön kulku koko urakan keston ajan. Urakoitsijan on nimettävä henkilö/henkilöt, jotka ovat tavoitettavissa liikennejärjestelyihin liittyvissä asioissa läpi vuorokauden. Urakoitsijan on välittömästi korjattava liikennettä haittaavat ja vaarantavat epäkohdat (myös öisin ja viikonloppuisin). Liikennealueiden läheisyydessä olevat kaivannot on suojattava riittävän etäälle sijoitetulla kaiteella/verkkoaidalla. Työnaikaisten liikenteenjärjestelyiden kaiteissa ja muussa suojauksessa noudatetaan Tiehallinnon ohjeita. Käytettävät kaiteet/verkkoaidat on hyväksytettävä tilaajalla. Muualla kuin liikennealueiden läheisyydessä kaivannot on merkittävä heijastinnauhalla tms. Urakoitsijalle kuuluu työn edellyttämien laadun kannalta tarpeellisten kokeiden ja laatumittausten suorittaminen, laadun muu osoittaminen ja laatudokumenttien arkistointi rakentamisen laatusuunnitelman osoittamalla tavalla. Laaduntarkastusten tulokset on dokumentoitava sekä ilmoitettava tilaajalle laatusuunnitelman mukaisesti. Samalla ilmoitetaan mahdollisista tarkastuksen edellyttämistä toimenpiteistä. Työn seurauksena purettavien ja rikkoutuvien päällysteiden, katurakenteiden, viheralueiden yms. korjaus-, siistimis- ja viimeistelytyöt kuuluvat urakkaan eikä niistä aiheutuvaa työtä korvata erikseen. Lisäksi urakkaan kuuluu kaikki työn vaatimat työmaan väliaikaiset tiejärjestelyt ja niiden purku.

10 9 (24) Urakkaan kuuluvat kaikki kohteen maastoon merkitsemiseksi tarvittavat, pätevän henkilön tekemät mittaustyöt sekä työn laadun toteamiseksi ja johtokarttaa varten tehtävät mittaukset. Rakennuttaja tuo työmaalle pelkästään tarvittavat kiintopisteet Urakkarajat Urakkaan sisältyy hankkeen toteutus suunnitelmien mukaisesti. Urakoitsijan suoritteisiin kuuluvat kaikki työt ja toimenpiteet, jotka ovat välttämättömät työn täysin valmiiksi tekemiseksi Tilaajan hankinnat ja velvollisuudet Tilaaja osoittaa ylijäämämaiden läjitysalueet, hyötypuun sijoituspaikan ja varastoalueet. Tilaaja luovuttaa rakennussuunnitelma- ja muun lähtöaineiston yhtenä (1) kappaleena Hankkii rakentamiseen tarvittavat luvat ja päätökset. 3.2 SIVUVELVOLLISUUDET (YSE 2 ) YSE:n momentin ja 3 2. momentin lisäksi on urakoitsijalla seuraavat sivuvelvollisuudet: a) tarkennuksena YSE:n 2 1. momenttiin on työssä noudatettava vähintään niitä palkka-, työaika-, ja muita ehtoja, jotka ovat Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan noudatettavana samanlaatuisessa työssä. Ehto koskee myös työtä, jonka alihankkija suorituttaa työntekijöillään b) työaikataulun, työsuunnitelman ja muiden niihin verrattavien suunnitelmien (liikenteen järjestely yms.) toimittaminen tilaajalle ja ajan tasalla pito c) viikkopalavereiden järjestäminen töiden yhteensovittamiseksi alueella toimivien muiden urakoitsijoiden/laitteiden omistajien kanssa d) urakoitsijan tulee laatia urakkaa koskeva laaturaportti ja ylläpidettävä sitä koko urakan keston ajan e) työnaikaisen yleisen ja työmaaliikenteen järjestely f) tarpeettoman sopimusalueelta irrotettavan maa- ja kiviaineksen poiskuljettaminen sekä edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuvien kaatopaikkamaksujen ja jäteverojen maksaminen. g) urakassa syntyvien jätteiden lajittelu, poisto niille osoitettuihin paikkoihin ja urakka-alueen puhtaanapito siten, että alue luovutetaan urakkaan kuuluvien töiden jäljeltä puhdistettuna ja siistittynä tilaajalle. Kantojen läjittäminen on kielletty. h) urakkaa varten tarvittavien tiedotustaulujen hankinta ja asennus kustannuksellaan.

11 10 (24) Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1 j) Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut hyväksyttäviä selvityksiä. Urakan kestäessä yli 6 kuukautta on urakoitsijan esitettävä verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä 6 kuukauden välein. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste. Pääurakoitsijan on huolehdittava ja valvottava, että jokaisella yhteisellä työmaalla työskentelevällä on siellä liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste (työturvallisuuslaki 738/2002). Lisäksi urakoitsijan on ylläpidettävä kulkulupaluetteloa. 3.3 TYÖMAAN JOHTOVELVOLLISUUDET (YSE 4 ) Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 ALUEIDEN LUOVUTUS Urakoitsijan käytössä on varsinainen työmaa-alue (urakka-alue), jota käytetään työ- ja varastoalueena. Työmaa-alueiden tarkka sijainti työkohteiden läheisyydessä määritetään rakennuttajan kanssa paikan päällä. Muita kuin yleisiä teitä, katuja tai alueita, ei urakoitsija ole oikeutettu käyttämään työmaaliikenteeseen tai majoitus-, toimisto-, huolto- ja varastoalueena tai tientekoaineiden valmistuspaikkoina ilman tienpitäjän, maanomistajan, rakennuttajan tai muun sellaisen oikeudenomistajan lupaa, jonka suostumus mainittuihin toimenpiteisiin ryhtymiseksi on voimassa olevan lain mukaan saatava. Työtä varten tarvittavat laitteet on sijoitettava siten, ettei yleistä tai yksityistä liikennettä estetä tai kohtuuttomasti häiritä. Laitteet eivät saa turmella ympäristöä. Työskentelyalueet sekä urakoitsijan tukikohta-alue on työn jälkeen siivottava, kunnostettava ja siltä kuljetettava pois kaikki työn aikana tuodut tavarat ja materiaalit. Kaatopaikkamaksuista vastaa urakoitsija.

12 11 (24) Urakoitsija vastaa niistä mahdollisista liikennevahingoista, jotka tapahtuvat luovutetulla alueella ja jotka aiheutuvat urakoitsijan työstä ja toimenpiteistä. 4.2 YHTEISTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET Töiden järjestelyissä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Pääurakoitsijan on toimitettava suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä rakennuttajalle hyväksyttäväksi ennen töiden aloittamista. Rakennuttaja huolehtii hankkeen tiedotuksesta julkisille tiedotusvälineille. Urakoitsija vastaa omien toimenpiteidensä edellyttämästä tiedottamisesta ja siitä aiheutuneista kustannuksista työmaa-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä. Urakoitsijan tulee selvittää alueella olevien laitteiden ja johtojen tarkka sijainti ennen töihin ryhtymistä. Työn aloituskokouksessa nimetään laitteistojen omistajien yhteyshenkilöt, joihin urakoitsija on oltava yhteydessä riittävän ajoissa (vähintään 2 vko) ennen töiden aloitusta. 4.3 TYÖMAAJÄRJESTELYT Yleistä Työmaa-alueiden aitaus, varaston- ja järjestyksenpito kuuluvat urakoitsijalle. Urakoitsijan tulee huolehtia siitä, ettei asiattomia liiku urakoitsijan käytössä olevilla työmaa-alueilla Rajoitukset, varottavat kohteet ja alueet Urakkakohteessa ja sen välittömässä läheisyydessä on varottava mm. rakennuksia, sähkö- ja puhelinlinjoja, kaapeleita, vesi- ja viemärijohtoja, kaivoja sekä rajamerkkejä. Urakoitsijan tulee kustannuksellaan suojata johdot, laitteet ja rakenteet sekä muu kolmansien henkilöiden omaisuus. Urakoitsija on vastuussa työn tekemisestä näille aiheutuvista vahingoista. Tiedossa olevien johtojen, kaapeleiden, laitteiden yms. sijainnit on esitetty rakennussuunnitelma-aineistossa. Tilaaja ei vastaa esitetyistä sijaintitiedoista, vaan urakoitsijan on itse tarkistettava tietojen paikkansapitävyys johtojen, kaapeleiden ja laitteiden omistajilta. Lisäksi urakoitsijan on pyydettävä laitteiden omistajilta tiedot tulevien laitteiden varaustarpeista. Kun on tarpeen työskennellä tietyn, johdolle määrätyn suojaetäisyyden sisäpuolella, on ensin otettava yhteys ao. johdon omistajaan. Työt voidaan aloittaa vasta sitten, kun johdon omistajalta on saatu siihen kirjallinen lupa.

13 12 (24) Sopimuksen aikana ja sopimuksen päättyessä todetut vauriot on urakoitsija velvollinen korjaamaan asiakirjoissa mainituin ehdoin ja toimenpitein. Mikäli korjaukset joudutaan tekemään ulkopuolisen toimesta rakennuttajan kustannuksella, peritään aiheutuneet kustannukset urakoitsijalta. Urakoitsija korvaa rikkomansa verkostot ja muut laitteet Putkien ja johtojen purku ja siirto Purettavat ja siirrettävät putket ja johdot on esitetty suunnitelmissa. Tarvittavat purku- ja siirtotyöt kuuluvat urakkaan. Rakennusalueella olevat putket ja johdot ovat Pyhätunturi Oy:n omaisuutta. Purku- ja siirtotöiden ajoituksesta ja toteuttamisesta tulee sopia etukäteen Pyhätunturi Oy:n kanssa. 4.4 MUU KALUSTO JA TARVIKKEET Työmaasähkön hankinta kuuluu urakkaan. 4.5 SUUNNITELMA- JA ALOITUSKATSELMUS Suunnitelmakatselmus pidetään ennen urakkasopimuksen tekemistä. Lisäksi em. katselmus pidetään urakoitsijan työvaihekohtaisille suunnitelmille ennen työvaiheiden aloittamista suunnitelmavalmiuden toteamiseksi. 4.6 ERITYISET KATSELMUKSET JA MITTAUKSET Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa urakka-alue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. Samalla todetaan urakkaan kuuluvat, rakennuttajan sekä kolmansien osapuolien suorittamat tehtävät ja niiden yhteensovittaminen. Muista katselmuksista sovitaan erikseen. Kaikista pidetyistä katselmuksista laaditaan pöytäkirja, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat. 4.7 LUVAT JA ILMOITUKSET Tilaajalla on suunnitelmien mukaiseen rakentamiseen tarvittavat luvat. Urakoitsija huolehtii työsuojeluilmoitukset. 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 SOPIMUSASIAKIRJAT (YSE 13 ) Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava:

14 13 (24) A. Kaupalliset asiakirjat a) urakkasopimus b) urakkaneuvottelupöytäkirja c) yleiset sopimusehdot YSE 1998 d) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset e) urakkaohjelma f) turvallisuusasiakirja g) urakkatarjous liitteineen (sisältää yksikköhintaluettelon lisätöitä varten) h) maksuerätaulukko i) Infra Ryl 2006 Määrämittausohje B. Tekniset asiakirjat j) työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset k) sopimuspiirustukset l) kohtien m-p asiakirjoissa mainitut kaikki yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset m) Infra RYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset n) Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueilla, SKTY:n julkaisu 19/99 II o) Liikenne tietyömaalla, sulku- ja varoituslaitteet TIEH , laatuvaatimukset ja käyttö p) Liikenne tietyömaalla, tienrakennustyömaat, TIEH Yleisiä asiakirjoja ei ole tämän urakkaohjelman liitteenä. Urakoitsijan edellytetään hankkivan puuttuvien asiakirjojen tuntemuksen. 5.2 SOPIMUSASIAKIRJOJEN JULKISUUS Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia ja kuntalain säännöksiä. 6. URAKKA-AIKA 6.1 SUORITUSAIKA (YSE 17 ) Töiden aloitus ja töiden valmistuminen Urakoitsijalla on oikeus aloittaa valmistelevat työt heti, kun hankintapäätös on lainvoimainen ja urakkasopimus allekirjoitettu. Urakan on oltava valmiina viimeistään

15 14 (24) Välitavoitteet Urakassa ei ole välitavoitteita. 6.3 URAKAN VALMISTUMISEN VIIVÄSTYSSAKKO (POIKKEUS YSE 18 ) Urakan viivästyssakko on YSE98 18 :stä poiketen 0,25 % arvonlisäverottomasta urakkasummasta jokaiselta täydeltä myöhästymisviikolta alkaen viivästyssakko on 6000,00 euroa (alv 0%) jokaiselta alkavalta viikolta. Viivästyssakkoja peritään enintään kymmeneltä (10) viikolta. 7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7.1 URAKOITSIJAN VAKUUDET Rakennusajan vakuus Rakennusajan vakuus on kymmenen (10) % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE 36 ). Rakennusajan vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun työn tulos on kokonaisuudessaan otettu vastaan, vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu, takuuajan vakuus on asetettu ja kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu Takuuaika ja takuuajan vakuus (YSE 29 ja 36 ) Urakan yleinen takuuaika on kaksi (2) vuotta. Takuuajan vakuus on viisi (5) % (poikkeus YSE 36 ) lopullisesta lisä- ja muutostyöt sisältävästä arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Vakuuden tulee olla voimassa vähintään kolme (3) kuukautta yli takuuajan. Urakoitsija vastaa myös suorituksensa asennus- ja mittavirheistä, jotka paljastuvat vasta käyttövaiheessa huolimatta siitä, että työ on hyväksytysti vastaanotettu. 7.2 TILAAJAN VAKUUDET (YSE 37 ) Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta (poikkeus YSE 37 ). 7.3 VAKUUTUKSET (YSE 38 ) Urakoitsija ottaa rakennuskohteelle YSE 38 :n mukaiset rakennustyö- ja

16 15 (24) vastuuvakuutukset koko rakennustyön osalta. Rakennustyövakuutus tulee ottaa koko arvonlisäverolliselle urakkahinnalle. 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 URAKKAHINNAN MAKSAMINEN (YSE 40 ) Maksuerätaulukko Urakoitsija laatii urakkasopimukseen työn edistymisen mukaisen maksuerätaulukon, jonka tilaaja hyväksyy urakkaneuvotteluun menneessä. Maksuerätaulukon viimeisen maksuerän tulee olla vähintään kymmenen (10) % urakan kokonaishinnasta. Viimeisen maksuerän maksamisen perusteena on vaadittujen laatudokumenttien toimittaminen tilaajalle Ennakko Ennakkomaksun suuruus on viisi (5) % urakkahinnasta. Ennakko voidaan maksaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennusajan vakuus on asetettu ja urakoitsijan laatusuunnitelma, aluesuunnitelma, alustava liikenteenohjaussuunnitelma on hyväksytty. 8.2 HINTASIDONNAISUUDET (YSE 48 ) Urakkahintaa ei sidota indeksiin. 8.3 LASKUTUKSEN PÄÄPERIAATTEET Kaikkien urakkasopimukseen ja siihen mahdollisesti liitettävien lisäsopimuksiin perustuvia saatavia koskevien laskujen laadinta kuuluu urakoitsijalle. Laskut on laadittava rakennuttajan valvojan antamien ohjeiden mukaisesti ja siitä on ilmettävä erikseen seuraavat asiat: - maksuerän nro ja selitteineen - laskun loppusumma - alv 0 % - alv-osuus - arvonlisäverollinen loppusumma Laskun hyväksyy maksukelpoiseksi hankkeen projektipäällikkö. Lasku toimitetaan sähköpostilla hyväksyttäväksi tilaajalle sähköpostiosoitteeseen Tilaaja ilmoittaa laskun hyväksynnästä urakoitsijalle, minkä jälkeen urakoitsija osoittaa ja toimittaa laskut tilaajalle osoitteeseen: Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi Markku Kankaanranta Sodankyläntie Pelkosenniemi

17 16 (24) 8.4 LASKUJEN MAKSUAIKA Urakkalaskujen koroton maksuaika on 14 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Viivästyskorko on korkolain mukainen (Poikkeus YSE 41 ). Urakoitsijalle suoritetaan korvaus tehdystä hyväksytystä työstä maksuerätaulukon mukaisesti. 8.5 LISÄ- JA MUUTOSTÖISTÄ MAKSAMINEN Lisä- ja muutostöistä maksettava korvaus tulee sopia tapauskohtaisesti sopimuksen mukaisilla yksikköhinnoilla. Kaikille lisä- ja muutostöille on saatava ennen kyseiseen työhön ryhtymistä kirjallinen vahvistus joko rakennuttajan valtuuttaman henkilön allekirjoittaman tilauksen tai työmaakokouspöytäkirjaan tehdyn merkinnän muodossa. Rakennuttaja ei maksa mitään lisälaskuja ilman tätä kirjallista tilausta. Muutokset voivat olla myös työmääriä vähentäviä, jolloin rakennuttajaa hyvitetään yksikköhintojen mukaan. Yksikköhintoihin tulee sisällyttää kaikki tarvittavat työt ja materiaalihankinnat, ellei toisin ole mainittu. Urakoitsijan on annettava lisä- ja muutostyötarjouksensa tilaajan pyytämässä kohtuullisessa aikataulussa tai muuten viivyttelemättä, viiden (5) työpäivän kuluessa. 9. ORGANISAATIOT 9.1 TILAAJIEN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT Tilaajan edustaja teknisissä ja sopimusasioissa: Markku Kankaanranta, Pelkosenniemen Kunta. Muut tilaajan edustajat: Teuvo Soppela, Pyhätunturi Oy Muut tilaajan henkilöt ja vastuut määritellään tarkemmin urakkaneuvottelussa. 9.2 URAKOITSIJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT (YSE 56 ) Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan, ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja sekä heidän referenssitietonsa (ks. myös tämän urakkaohjelman kohta 15.1). Tarjouksessa ilmoitettuja henkilöitä ei kesken urakkaa saa vaihtaa ilman tilaajan suostumusta.

18 17 (24) Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan asettaman työnjohdon sekä muun henkilöstön. 10. YHTEISET TOIMITUKSET 10.1 KATSELMUKSET Rakennuttajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisessä katselmuksessa. Muita katselmuksia pidetään tarpeen ilmaantuessa TYÖMAAKOKOUKSET (YSE 66 ) Kohteessa pidetään työmaakokouksia erikseen sovittavina ajankohtina (noin kerran kuukaudessa). Urakan aloituskokouksessa käydään läpi rakennussuunnitelma. Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan ennakolta projektipäällikölle työmaakokouksessa esille tulevat asiat vähintään viittä (5) arkipäivää ennen kokousajankohtaa. Urakoitsijan tulee laatia urakkaa koskeva laaturaportti ja ylläpidettävä sitä koko urakan keston ajan. Urakan laaturaportti käsitellään urakan työmaakokouksissa. Urakoitsijan on toimitettava tilaajalle viikkoraportti viikoittain, jossa on ennakoitu myös seuraavan viikon tärkeimmät työvaiheet yms. Urakoitsijan on laadittava työmaakokouksiin viikkoraporteista koostettu kuukausiraportti, jossa asiat esitetään rakennuttajan määrittelemässä laajuudessa mm. seuraavat tiedot: päivitetty yleisaikataulu rakentamisen työtilanne työmaan resurssit laskutustilanne urakan laatuasiat (laaturaportit, laatusuunnitelmat ja tekniset työsuunnitelmat) työnaikaisen liikenteen hoito asiakaspalautteet ja tiedottaminen alihankintasopimukset vahingot ja tapaturmat työsuojeluasiat ympäristöasiat muut urakoitsijan asiat 10.3 TYÖMAAPÄIVÄKIRJA (YSE 75 ) Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa, jonka työmaan valvoja kuittaa.

19 18 (24) Työmaapäiväkirjassa esitetyt huomautukset, joilla katsotaan olevan taloudellista tai aikataulullisia vaikutuksia, on urakoitsijan tuotava seuraavaan työmaakokouksen käsittelyyn uhalla, että hänen puhevalta asiassa muutoin menetetään VASTAANOTTOTARKASTUS (YSE 71 ) Urakan sisältämien töiden valmistuttua pidetään urakan vastaanottotarkastus. Urakoitsijan tulee toimittaa tilaajalle vastaanottotarkastuspyynnön yhteydessä dokumentti urakoitsijan omasta YSE mom. mukaisesta itselle luovutuksesta. Tilaajalla on oikeus kieltäytyä vastaanottotarkastuksen pitämisestä, ellei itselle luovutuksesta ole toimitettu tilaajalle tai hänen edustajalleen pöytäkirjaa. Urakoitsijan tulee ennen vastaanottotarkastusta itse varmistaa, että työ on valmis ja täyttää sopimuksen mukaiset vaatimukset. Tämän urakoitsija tekee laatusuunnitelmansa mukaisessa itselle luovutuksessa TAKUUTARKASTUS (YSE 74 ) Takuuajan puolivälissä pidetään tilaajan pyynnöstä välitarkastus. Välitarkastukseen nähden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuksesta annettuja määräyksiä. 11. LAADUNVARMISTUS 11.1 TILAAJAN LAADUNVARMISTUS (YSE 9 ) Tilaaja voi suorittaa urakan aikana laadunvalvontakokeita. Tilaajan suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa URAKOITSIJAN LAADUNVARMISTUS (YSE 10 ) Urakoitsijan on laadittava ennen urakan töiden aloitusta työmaata koskeva toiminta- laatusuunnitelma. Rakennustyö tulee toteuttaa LVR (laatuvastuu) -periaatteella. Urakoitsijan tulee ennen työn aloitusta laatia työstä projekti- ja työvaihekohtaiset laatusuunnitelmat, joissa hän esittää toimet laatuvaatimukset täyttävän työn tekemiseksi ja menettelyt laadun toteamiseksi. Liikenneväylätöiden ja tilapäisten kulkuyhteyksien laatusuunnitelmat laaditaan niitä koskevien työselostusten ohjeiden mukaisesti.

20 19 (24) Laadunvarmistusdokumentit toimitetaan urakan aikana ilman erillistä pyyntöä urakoitsijan toimesta tilaajan edustajalle. Urakan päätteeksi vaaditut laatudokumentit kootaan urakoitsijan toimesta laatukansioksi. Laatukansio luovutetaan tilaajalle tarkastettavaksi viimeistään viikkoa (1) ennen urakan vastaanottoa. Tilaajalle luovutettava aineisto on järjestettävä laatukansioksi seuraavan jaon mukaisesti: 1. Urakan laatusuunnitelma 1.a Laatusuunnitelma 1.b Aikataulut 2. Tekniset työsuunnitelmat 3. Työvaihekohtaiset laatusuunnitelmat 4. Liikenteenohjaussuunnitelmat 5. Turvallisuusasiakirja ja työsuojelu 5.a Työsuojelun toimintasuunnitelma 5.b Työsuojelutarkastuspöytäkirjat 6. Laatumittaukset 6.a Laatumittausraportit 6.b Laatumittauspöytäkirjat 6.c Koemittaukset 6.d Materiaalien laatutiedot 7. Poikkeamaraportit 7.a Korjaussuunnitelmat 8. Suunnitelma-asiat 8.a Luettelo suunnitelmanmuutoksista ja työnaikaisista korjaussuunnitelmista 8.b Muutos- ja korjaussuunnitelmat 9. Työmaapäiväkirja Erikoisrakenteiden raportit Kolmannet osapuolet ja asiakaspalautteet 9.a Korvausasiat 9.b Sopimukset Muut asiat 9.c Tiedotteet 9.d Urakkaa koskevat lehtiartikkelit 9.e Urakkasopimuksen toteutuksen arvioinnit Ympäristöraportti 9.f Toteutuneet massat 9.g Jätteiden määrät, toimituspaikat ja vastaanottokuittaukset 12. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN (YSE 92 ) Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät pääse keskenään sopimukseen, ratkaistaan Suomen lain mukaan Lapin käräjäoikeudessa (poikkeus YSE

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Toimittaja Rakennuttaja on Järvenpään kaupunki Rakennuttajan edustajana ja tilaajana

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET.

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET. SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-30.9.2020. Urakkakohde Urakkakohteina Nurmijärven

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA 12.7.2016 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 5 1.1 Rakennuttaja 5 1.2 Tilaaja 5 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA.

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA. SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKAN SOPIMUS 1.10.2017 1.10.2020 Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-1.10.2020. Kunnossapitokohde

Lisätiedot

Kalaasin alueen kunnallistekniikka

Kalaasin alueen kunnallistekniikka Mäntsälän Kunta Mäntsälän Vesi Kalaasin alueen kunnallistekniikka Urakkaohjelma 2.7.2010 Tarkistanut Kirjoittanut Pekka Savolainen Asko Määttänen Mäntsälän kunta Heikinkuja 4 FI-04600 MÄNTSÄLÄ Finland

Lisätiedot

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (9) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Rakennuskohde... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS

Lisätiedot

KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSURAK- KA

KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSURAK- KA Vastaanottaja: Kiimingin Kunta, Yhdyskuntapalvelut Asiakirjatyyppi: Urakkaohjelma Päivämäärä: 28.2.2011. KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSURAK- KA URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA s. 1/12 Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA TEKNLTK 536/2011 5.10.2011 s. 2/12 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT TOUKOVUORI 2012 KATU OSASTO URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuskohde 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 Sivu 1 Tuusulan kunta 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKASOPIMUS LUONNOS Sivu 2 Rakennuttaja Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi Urakoitsija Kohde 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS-

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT 1/6 URAKKAOHJELMA NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN 2017 2018 PÄÄLLYSTYSTYÖT 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Osoite: keskustie

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA Päiväys 20.5.2010 P.M. URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA... 1

Lisätiedot

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja-

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 PYHÄN FIS-RINNE Pelkosenniemen kunta pyytää tarjoustanne Pyhän FIS-rinne -urakasta kaikkine

Lisätiedot

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 1 (16) SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 24.8.2015 1(16) Laihian kunta Tekninen osasto HOLLONTIEN SILLAN KORJAUS

URAKKAOHJELMA 24.8.2015 1(16) Laihian kunta Tekninen osasto HOLLONTIEN SILLAN KORJAUS URAKKAOHJELMA 24.8.2015 1(16) Laihian kunta Tekninen osasto HOLLONTIEN SILLAN KORJAUS URAKKAOHJELMA 24.8.2015 2(16) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 3 1.1 Tilaaja / rakennuttaja... 3 1.2

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA 1 Sisältö MYRSKYLÄN KUNTA... 0 TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS... 0 URAKKAOHJELMA... 0 SISÄLTÖ... 1 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 3 0.1 RAKENNUTTAJA,

Lisätiedot

KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 1 (13) Vihdin kunta Tekninen ja ympäristötoimi Kunnallistekniikka KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 2 (13) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 RAKENNUTTAJA 4 1.2 TILAAJA 4 1.3 SUUNNITTELIJA

Lisätiedot

RAKENNUSURAKKASOPIMUS

RAKENNUSURAKKASOPIMUS Kiinteistö Oy Mallisoppari 00100 HELSINKI RAKENNUSURAKKASOPIMUS Hanke Rakennuskohde Urakan kohteena on Vuokra Oy:n omistaman Kiinteistö Oy Mallisopparin (, 00100 Helsinki) pihan kunnostustyöt. Kiinteistö

Lisätiedot

Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Liite 1 Urakkaohjelma Sivu 1/8

Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Liite 1 Urakkaohjelma Sivu 1/8 Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Liite 1 Urakkaohjelma Sivu 1/8 KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ URAKKAOHJELMA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Tilaaja: Jalasjärven kunta Tekniset palvelut Kirkkotie

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA BERGIN PERÄN SILTA JA METSÄTIE

URAKKAOHJELMA BERGIN PERÄN SILTA JA METSÄTIE MYLLYVAARAN TIEKUNTA URAKKAOHJELMA BERGIN PERÄN SILTA JA METSÄTIE 2013 Myllyvaaran tiekunta URAKKAOHJELMA 2 (14) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja... 4 1.2. Tilaaja... 4 1.3. Rakennuskohde...

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA URAKKAOHJELMA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA URAKKAOHJELMA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016 Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016 2(14) SISÄLLYSLUETTELO 84101 YLIVIESKA... 1 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 RAKENNUTTAJA... 4 1.2 TILAAJA...

Lisätiedot

Keskustien perusparannus. Puumala, Kirkonkylä PUUMALA. Tilaajan edustajat Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa

Keskustien perusparannus. Puumala, Kirkonkylä PUUMALA. Tilaajan edustajat Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa Kunnanhallitus 14.8.2017 142 liite nro 1 URAKKASOPIMUS 8.8.2017 1(6) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. INARIN KUNTA Inarin kunta, tekninen osasto Piiskuntie 2 99800 IVALO URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sairaalantien kevyenliikenteenväylän parantaminen. Inarin kunta pyytää Teiltä urakkatarjoustanne oheisten urakka-asiakirjojen

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO KOKEMÄEN KAUPUNKI KÄRÄJÄTIEN PARANTAMINEN RAKENTAMALLA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ rakentaminen kokonaisurakkana 14.6.2012 Työ n:o 9067 KOKEMÄEN KAUPUNKI 2(12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA 3.7.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja rakennushankkeesta...1 1.1 Rakennuskohde ja -paikka...1 1.2 Rakennuttaja...1 1.3

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA 1 (15) LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA URAKKAOHJELMA Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää Vaihde (09) 27 191 www.jarvenpaa.fi 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 1(10) Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 2(10) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1/5 MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS Seppälän puistotie 15 35800 Mänttä TARJOUSPYYNTÖ VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1 Tarjouspyynnön kohde Mänttä -

Lisätiedot

NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA URAKKAOHJELMA NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (11) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde ja yleiskuva rakennustyöstä 4 2 URAKKAMUOTO

Lisätiedot

PUITESOPIMUS - puitejärjestely

PUITESOPIMUS - puitejärjestely PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Viite Asianumero 1756/02.08.00/2012 Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet ovat kirjanneet

Lisätiedot

Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka

Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka 2013-2015 Viite Asianumero Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet

Lisätiedot

Sivu 1 / 13 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä

Sivu 1 / 13 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä Sivu 1 / 13 KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä Sivu 2 / 13 01 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 01.11 Rakennuskohde 01.12 Tilaaja Rakennuskohde sijaitsee Kittilässä. Kittilän Kunta Koivukoti

Lisätiedot

OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS

OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS Oulaisten kaupunki OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS 1(20) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 3 1.1 Tilaaja / rakennuttaja... 3 1.2 Suunnittelija... 3 1.3 Rakennuskohde... 3 2 URAKKAMUOTO JA

Lisätiedot

HELAALAN SILLAN KORJAUS

HELAALAN SILLAN KORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNKI HELAALAN SILLAN KORJAUS 1(21) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 3 1.1 Tilaaja / rakennuttaja... 3 1.2 Suunnittelija... 3 1.3 Rakennuskohde... 3 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma 24.01.2012 1119 Arkkitehtitoimisto Hovi & Nikki, 48100 KOTKA tel. +358 5 210 3400 posti@edifica.fi Sisältö SISÄLTÖ... 2 0 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 0 SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

Lisätiedot

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: 601252 ja 601253 Tilaaja: Liikelaitos Oulun Tilakeskus PL 30 90015 OULUN KAUPUNKI Urakoitsija: (Urakoitsijayritys) (Jakeluosoite) Hanke: Monitilatoimistomuutokset 2015-16

Lisätiedot

Liite 4. Urakkaohjelma. Honkasuon pilaristabilointi 2015 HEL 2015 003997

Liite 4. Urakkaohjelma. Honkasuon pilaristabilointi 2015 HEL 2015 003997 Liite 4 Urakkaohjelma Honkasuon pilaristabilointi 2015 HEL 2015 003997 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Rakennuttaja...

Lisätiedot

Työselostus ja laatuvaatimukset. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL

Työselostus ja laatuvaatimukset. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL Työselostus ja laatuvaatimukset Staran pienlouhintatyöt ajalla 1.1. 31.12.2017 HEL 2016-011768 TYÖSELOSTUS JA 2(5) 1. TYÖN SUORITUS Urakka käsittää kallion porauksen ja irrotuksen. Porattaessa on käytettävä

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkikehitys / Aluepalvelut. Tervasaaren Rampsinkarin vieraslaituri. rakentaminen kokonaisurakkana URAKKAOHJELMA

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkikehitys / Aluepalvelut. Tervasaaren Rampsinkarin vieraslaituri. rakentaminen kokonaisurakkana URAKKAOHJELMA HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkikehitys / Aluepalvelut Tervasaaren Rampsinkarin vieraslaituri rakentaminen kokonaisurakkana URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 2 Sisällysluettelo HAMINAN KAUPUNKI... 1 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISET TILAT Vesikaton uusimistyöurakka URAKKAOHJELMA 26.5.2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Kohteen rakennuttaja on Pornaisten kunta Yhdyshenkilö tekninen

Lisätiedot

TUPALANTIEN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.8.2015

TUPALANTIEN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.8.2015 URAKKAOHJELMA 1 (15) TUPALANTIEN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.8.2015 URAKKAOHJELMA 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Liite 3 Kuntatekniikka TIEMERKINTÄTYÖT MASSALLA/MAALILLA VUONNA 2017

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Liite 3 Kuntatekniikka TIEMERKINTÄTYÖT MASSALLA/MAALILLA VUONNA 2017 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Liite 3 Kuntatekniikka 17.3.2017 TIEMERKINTÄTYÖT MASSALLA/MAALILLA VUONNA 2017 URAKKAOHJELMA KAUNIAISTEN KAUPUNKI Urakkaohjelma 2(11) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. INARIN KUNTA URAKKATARJOUSPYYNTÖ Inarin kunta, tekninen osasto Piiskuntie 2 99800 IVALO Puh: 016-687111 Fax: 016-662 628 24.1.2018 Ivalon tulvasuojelu, tulvapenkereiden korotus (tulvapenger 2 ja 5) Inarin

Lisätiedot

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö 1(5) TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyöstä. Työssä on noudatettava

Lisätiedot

HANGONSILLAN ALUEEN ORSIVESIEN KUIVATUS, VAIHE 1 RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

HANGONSILLAN ALUEEN ORSIVESIEN KUIVATUS, VAIHE 1 RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA HANGONSILLAN ALUEEN ORSIVESIEN KUIVATUS, VAIHE 1 RAKENTAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (10) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Rakennuskohde ja yleiskuvaus rakennustyöstä...

Lisätiedot

Hyyppäräntie Hyvinkää. Sillan leventäminen ja Hyyppäräntien sekä ulkoilureitin rakentaminen URAKKAOHJELMA

Hyyppäräntie Hyvinkää. Sillan leventäminen ja Hyyppäräntien sekä ulkoilureitin rakentaminen URAKKAOHJELMA Hyyppäräntie Hyvinkää Sillan leventäminen ja Hyyppäräntien sekä ulkoilureitin rakentaminen HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 1(8) TEKNINEN TOIMI LAITILAN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA A. Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt

URAKKAOHJELMA 1(8) TEKNINEN TOIMI LAITILAN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA A. Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt 1(8) LAITILAN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA A Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt 2(8) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 3 1.1 RAKENNUTTAJA... 3 1.2 TILAAJA... 3 1.3 RAKENNUSKOHDE... 4 2. ARVONLISÄVERO... 4 3. URAKOITSIJAN

Lisätiedot

Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka

Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANAVALLA 3.3.2011 Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka Kiimingin kunta, Yhdyskuntapalvelut

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS TARJOUSPYYNTÖ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS TARJOUSPYYNTÖ MÄNTTÄVILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS MÄNTTÄVILPPULAN KAUPUNKI Päivämäärä 20.3.2017 Työn nimi Päällystysurakka 2017 Tarjouspyynnön kohde MänttäVilppulan kaupunki pyytää teiltä katujen ja muiden

Lisätiedot

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Antero Oksanen Ville Laine Kim Kaskiaro CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-015-8 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YPÄJÄN KUNTA JA LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys Tarjouspyyntö FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy P25129 Tarjouspyyntö Kauko Marttila

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä

URAKKAOHJELMA KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä Sivu 1 / 13 KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä Sivu 2 / 13 01 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 01.11 Rakennuskohde 01.12 Tilaaja Rakennuskohde sijaitsee Kittilässä. Kittilän Yläaste Valtatie 9 A

Lisätiedot

Öljyjätteen vastaanottoaseman saneeraus. Urakan informaatiotilaisuus 12.5.2015 klo 11.00

Öljyjätteen vastaanottoaseman saneeraus. Urakan informaatiotilaisuus 12.5.2015 klo 11.00 Öljyjätteen vastaanottoaseman saneeraus Urakan informaatiotilaisuus 12.5.2015 klo 11.00 Ruskon jätekeskus on avoinna arkisin klo 7.00 20.00 ja kesällä (huhti-marraskuu) lauantaisin 8.30 15.00. Ruskon jätekeskus

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

LIIKELAITOS KOKKOLAN SATAMA SYVÄSATAMAN RAITEIDEN KUNNOSTUSTYÖ 2014 URAKKAOHJELMA 8.5.2014

LIIKELAITOS KOKKOLAN SATAMA SYVÄSATAMAN RAITEIDEN KUNNOSTUSTYÖ 2014 URAKKAOHJELMA 8.5.2014 LIIKELAITOS KOKKOLAN SATAMA SYVÄSATAMAN RAITEIDEN KUNNOSTUSTYÖ 2014 URAKKAOHJELMA 8.5.2014 0 HANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakenuttaja = tilaaja Liikelaitos Kokkolan Satama Kantasatamantie 50 67900 KOKKOLA

Lisätiedot

KATUYLLÄPIDON KUNNOSTUSTYÖURAKKA 2012-2013 URAKKAOHJELMA

KATUYLLÄPIDON KUNNOSTUSTYÖURAKKA 2012-2013 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1(16) 12.4.2012 KATUYLLÄPIDON KUNNOSTUSTYÖURAKKA 2012 - URAKKAOHJELMA URAKKA-AIKA 1.5.2012-30.4. & OPTIO 1.5. - 30.4.2014 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS ESPOON KAUPUNKI KATUYLLÄPITO

Lisätiedot

KAAKKURIN KAATOPAIKAN POHJOISOSAN PEITTOURAKKA URAKKAOHJELMA

KAAKKURIN KAATOPAIKAN POHJOISOSAN PEITTOURAKKA URAKKAOHJELMA KAAKKURIN KAATOPAIKAN POHJOISOSAN PEITTOURAKKA URAKKAOHJELMA 1(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 3 1.1 Rakennuttaja / tilaaja... 3 1.2 Rakennuskohde... 3 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere

Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere 1.9.2014 1 (5) Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / yhteistyössä Tampereen Vesi liikelaitoksen, Tampereen Sähköverkko Oy:n ja Pirkan

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11)

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11) RT 80260 toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde Urakkasopimus

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA

URAKKAOHJELMA Sivu 1/10 URAKKAOHJELMA 7.10.2015 Rakennuskohde: Pornaisten kunta Mika Waltarin koulu Lähiliikuntapaikka Anttilantie 9 PORNAINEN LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN MAARAKENNUSURAKKA 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Siuntion kunta / Tekninen toiisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentainen välillä Kantatie 51 Saunanieentie, Siuntio URAKKAOHJELMA I SISÄLLYSLUETTELO: 1.TIETOJA

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 RAKENNUSTYÖT LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖMALLI SISÄLLYSLUETTELO URAKAN LAATUSUUNNITELMA 2 1. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE 2 2. TARJOUKSEN ANTAJAN

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, JYVÄSKYLÄ

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, JYVÄSKYLÄ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 1/21 Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, JYVÄSKYLÄ URAKKAOHJELMA Laatinut : 9.6.2010 Tommi Rantala, Ramboll Finland Oy Sepänkatu 14

Lisätiedot

PÄÄLLYSTYSURAKKA 2014 URAKKAOHJELMA

PÄÄLLYSTYSURAKKA 2014 URAKKAOHJELMA 29.1.2014 LIITE 1 ESPOON KAUPUNKI Päällysteet ja merkinnät PL 6400 00270 ESPOON KAUPUNKI PÄÄLLYSTYSURAKKA 2014 Päällysteet ja merkinnät 29.1.2014 2(19) Sisältö 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 RAKENNUTTAJA

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Ajoratamerkintätyöt 2013-2015, tarjouspyyntö 2(6) 1. Työn nimi Ajoratamerkintätyöt 2013-2015 2. Ilmoitus ja hankintamenettely Hankinnassa käytetään avointa menettelyä.

Lisätiedot

PIHAKOULUN (ALEXANDRAN) MUUTOSTYÖ

PIHAKOULUN (ALEXANDRAN) MUUTOSTYÖ EHNROOSIN KOULU PIHAKOULUN (ALEXANDRAN) MUUTOSTYÖ URAKKAOHJELMA 15.3.2010 Mäntsälän kunnan Tekninen palvelukeskus puh.* (019) 264 5000, faksi (019) 264 5212 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTIEDOT

Lisätiedot

Turun Kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Infrapalvelut

Turun Kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Infrapalvelut SOPIMUSLUONNOS 1 (9) Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 Ylläpidon alueurakka Itä-Turku, 1.6.2016 alkaen Urakkasopimus X pääurakka sivu-urakka aliurakka muu urakka

Lisätiedot

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka Urakkaohjelma 4.7.2014 SISÄLTÖ 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 3 1.1 Rakennuttaja / tilaaja 3 1.2 Rakennuskohde 3 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA 15.4.2010 Mäntsälän kunnan Tekninen palvelukeskus puh.* (019) 264 5000, faksi (019) 264 5212 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTIEDOT RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

Iitti VUOLENKOSKEN VESIOSUUSKUNTA. Vuolenkosken vesiosuuskunnan vesihuoltoverkostojen rakentaminen URAKKAOHJELMA

Iitti VUOLENKOSKEN VESIOSUUSKUNTA. Vuolenkosken vesiosuuskunnan vesihuoltoverkostojen rakentaminen URAKKAOHJELMA Iitti VUOLENKOSKEN VESIOSUUSKUNTA Vuolenkosken vesiosuuskunnan vesihuoltoverkostojen rakentaminen URAKKAOHJELMA 24.3.2014 Vuolenkosken vesiosuuskunta Sivu 2/17 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014

MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014 MIKKELIN VESILIIKELAITOS Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo plv. 0-445 Urakkaohjelma 27.6.2014 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 1 1.1 Rakennusurakan tilaaja... 1 1.2 Rakennuttaja...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Hirvikosken koulu Rakennuksen purku LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT

URAKKAOHJELMA. Hirvikosken koulu Rakennuksen purku LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT Hanke 94308 Rakennuskohde Hirvikosken koulu Rakennuksen purku URAKKAOHJELMA Päiväys 15.10.2015 Laatija Loimaan kaupunki Rakennuttamispalvelut Rakennuttamisinsinööri

Lisätiedot

1 (19) URAKKAOHJELMA TOUKOVUORI, STABILOINTI PORVOO

1 (19) URAKKAOHJELMA TOUKOVUORI, STABILOINTI PORVOO 1 (19) URAKKAOHJELMA TOUKOVUORI, STABILOINTI PORVOO 22.8.2012 2 (19) 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 1.1 RAKENNUTTAJA JA VALVONTA... 4 1.2 SUUNNITTELIJAT... 4 1.3 URAKOITSIJA... 4 2 RAKENNUSKOHDE...

Lisätiedot

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 5.03.2010 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISHINTAURAKKA URAKKAOHJELMAN

Lisätiedot

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 4 2 URAKKAMUOTO 5 2.1 YLEISTÄ 5 2.2 URAKKASUHTEET

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Halmelan kentän alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA HYÖKKÄLÄN ALAKOULUN VÄISTÖTILAT

URAKKAOHJELMA HYÖKKÄLÄN ALAKOULUN VÄISTÖTILAT URAKKAOHJELMA HYÖKKÄLÄN ALAKOULUN VÄISTÖTILAT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN TIEDOT... 3 1.1 TILAAJA... 3 1.2 TOIMITTAJA... 3 2. RAKENNUSKOHDE... 3 2.1 RAKENNUSKOHDE... 3 2.2 RAKENNUSPAIKKA... 3 3. HANKKEEN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013

TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013 TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013 Tilaaja: Iin Kunta Jokisuuntie 2 91100 Ii Hanke: Vesijohtojen uusinta (vuokratalo) Talo C, Ratatie, Kuivaniemi, Iin Kunta Johdanto Hankkeen tarkoituksena on uusia Ratatien Talo

Lisätiedot

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS URAKKAOHJELMA 22.2.2017 1 Sisällys 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 0.1 Rakennuttaja... 4 0.2 Suunnittelijat... 4 1. RAKENNUSKOHDE... 5 1.1. Rakennuskohde

Lisätiedot

Yhteiset kokoukset ja toimitukset

Yhteiset kokoukset ja toimitukset Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen

Lisätiedot

VANHA-ESPOON PUHTAANAPITOURAKKA 2013-2014 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1(16) 09.11.2012 URAKKA-AIKA 1.1.2013-30.9.2014

VANHA-ESPOON PUHTAANAPITOURAKKA 2013-2014 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1(16) 09.11.2012 URAKKA-AIKA 1.1.2013-30.9.2014 URAKKAOHJELMA 1(16) 09.11.2012 VANHA-ESPOON PUHTAANAPITOURAKKA 2013-2014 URAKKAOHJELMA URAKKA-AIKA 1.1.2013-30.9.2014 ESPOON KAUPUNKI ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA-LIIKELAITOS KATUYLLÄPITO URAKKAOHJELMA 1(16)

Lisätiedot

KVR URAKKAOHJELMA AUTOMAATTISEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN. Pelkosenniemen kunta Sodankyläntie 1 98500 PELKOSENNIEMI

KVR URAKKAOHJELMA AUTOMAATTISEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN. Pelkosenniemen kunta Sodankyläntie 1 98500 PELKOSENNIEMI Pelkosenniemen kunta Sodankyläntie 1 98500 PELKOSENNIEMI PALVELUKOTI ONNELA DEMENTIAKODIN LAAJENNUS AUTOMAATTISEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN KVR URAKKAOHJELMA 1 AUTOMAATTISEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

VIHDIN KUNNAN SYVÄSTABILOINTIURAKKA 2014

VIHDIN KUNNAN SYVÄSTABILOINTIURAKKA 2014 VIHDIN KUNNAN SYVÄSTABILOINTIURAKKA 2014 26.6.2014 Sisällysluettelo: 1 tietoja rakennushankkeesta... 4 1.1 Rakennuttaja... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Rakennuskohde... 4 1.4 Tutustuminen rakennuspaikkaan...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Riihipellontie 5 talot A - B - C, 7 talot A - B - C ja 8 talot A - B - C SAARIJÄRVI ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA

TARJOUSPYYNTÖ. Riihipellontie 5 talot A - B - C, 7 talot A - B - C ja 8 talot A - B - C SAARIJÄRVI ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16-10660 (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Riihipellontie

Lisätiedot