ereseptin toimintamallit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ereseptin toimintamallit"

Transkriptio

1 ereseptin toimintamallit Julkisen terveydenhuollon toimintayksiköt Dokumentin versiohistoria Tässä dokumentissa on kuvattu ereseptin käytön toimintamallit julkisen terveydenhuollon toimintayksiköissä. Dokumenttia tulee käyttää sisältöä muuttamatta, ereseptin käyttöönoton koulutuksissa sekä käytössä ohjeistuksena. On tärkeää, että toimintallien tietosisällöt säilyvät yhtenäisenä ja ereseptiä käytetään valtakunnallisesti samalla tavalla. Versio Pvm Tekijä/Hyväksyjä Kuvaus KunTo/ Kela /THL/OPER Toimintamallien päivittäminen valmiiksi (Turku, Kotka) kootusta luonnoksesta

2 versio Sisällysluettelo Asioijan henkilöllisyyden varmistaminen... 4 Potilaan informointi... 5 Suullinen informointi... 5 Kirjallinen informointi... 6 Potilaan suostumukset... 7 Suulliset suostumukset... 7 Kirjalliset suostumukset... 7 Kirjallisten suostumusten arkistointipaikka... 7 Potilaan puolesta asioivan oikeudet antaa suostumuksia... 8 Potilaan huoltaja tai laillinen edustaja... 8 Potilaan kirjallisella suostumuksella toimiva henkilö... 8 Potilaan kirjallisella suostumuksella toimiva organisaation edustaja... 9 Alaikäinen potilas Tietojen hakeminen Reseptikeskuksesta Lääkkeen määrääminen ereseptinä Lääkkeenmääräämisoikeuden rajoitukset Määräämisehto Potilas vailla henkilötunnusta Potilas nimetön vauva Huumaavat lääkkeet Apteekissa valmistettava lääke Valtakunnallisen lääketietokannan ulkopuolinen valmiste Pakkauksina, kokonaismääränä tai tietyksi ajaksi Iterointi Ne rep -merkintä Potilaan paino Annostusohje Merkintä annosjakelusta Käyttötarkoitus Sairauden hoito/muu ja työtapaturma Lääkemääräyksen poikkeuksellinen voimassaolo Viesti apteekille Muut lääkkeen käyttöön liittyvät tiedot Potilasohje Asiointi apteekissa Lääkkeen noutaminen Uudistamispyynnöt Suostumukset Yhteenveto ereseptin korjaus Lukittu eresepti Määräys väärälle potilaalle Potilasohje korjatusta lääkemääräyksestä ereseptin mitätöinti Mitätöinti hoidollisista syistä Mitätöinti teknisistä syistä... 25

3 versio Mitätöinti potilaan tarkoituksellisesti antamien virheellisten tietojen takia ereseptin uudistaminen ereseptin uudistamispyynnön esittäminen ja vastaanottaminen Pyyntö muulle kuin lääkärille Pyyntö lääkärille Pyyntö apteekista Pyyntö sähköisellä palvelulla Uudistamispyynnön käsittely Uudistamispyynnön palauttaminen Uudistamispyynnön hylkääminen Uudistamispyynnön hyväksyminen Potilasohje uudistetusta ereseptistä Uudistamispyynnön tuloksen ilmoittaminen Oikeus saada tieto uudistamispyynnön tilasta Apteekkisopimuspotilaat Kotihoito ja palveluasuminen Potilas itse tai joku muu henkilö Kotihoito ilman suostumusta Lääkityksen muuttaminen ilman lääkärin vastaanottoa Uudistaminen Lääkkeiden noutaminen apteekista Kotihoito, terveydenhuolto ja apteekki Lääkityksen muuttaminen ilman lääkärin vastaanottoa Uudistaminen Lääkkeiden noutaminen apteekista Apteekki annosjakeluna Osastohoito Siirtyminen osastohoitoon Potilaan lääkelista vuodeosastolla Potilaan kotiuttaminen Potilaan oikeus tietoihinsa Tarkastusoikeus Oikeus saada itseään koskevat virheelliset tiedot korjatuksi Oikeus lokitietoihin Poikkeustilanteet... 46

4 versio Asioijan henkilöllisyyden varmistaminen Terveydenhuollossa asioijan henkilöllisyys pitää aina varmistaa asioinnin yhteydessä, myös ereseptiin liittyvän asioinnin yhteydessä. Henkilöllisyyden varmistamiseen on käytettävissä useita keinoja. Käynnin yhteydessä henkilöllisyys todetaan joko kuvallisen kortin avulla tai henkilö tunnetaan. Alaikäisen, jolla ei ole kuvallista korttia tai jota ei tunneta, henkilöllisyys pyritään varmistamaan hänelle esitettyjen kysymysten perusteella esim. osoite, vanhemmat, sisarukset ja muut asiat, joiden tiedot löytyvät potilastietojärjestelmästä. Kun omia asioitaan hoitamaan kykenemätön potilas asioi toisen henkilön avustamana eikä potilasta kyetä tunnistamaan kuvallisen kortin avulla eikä häntä tunneta, potilaan henkilöllisyys pyritään varmistamaan potilaan Kela-kortin avulla ja toiselle henkilölle esitettyjen kysymysten perusteella esim. potilaan osoite ja muut asiat, joiden tiedot löytyvät potilastietojärjestelmästä. Puhelinkontaktissa henkilöllisyys pyritään varmistamaan henkilölle esitettyjen kysymysten ja hänen niihin antamien vastausten perusteella. Sähköisen huumereseptin yhteydessä potilaan tunnistamistapoja ovat passi, ajokortti, henkilökortti tai muu keino esim. potilas tunnetaan.

5 versio Potilaan informointi Terveydenhuollon toimintayksikössä potilaiden informointi ereseptistä aloitetaan joko vaiheittain palveluyksiköittäin tai samanaikaisesti kaikissa palveluyksiköissä. Informointi ajoitetaan vastaamaan ereseptin käyttöönottoaikataulua toimintayksikössä. Sairauksien hoitoon keskittyneessä palveluyksikössä on syytä pyrkiä informoimaan kaikki potilaat ereseptin käytön alkaessa. Suositeltavin tapa on, että potilaat informoidaan ajanvarauksen tai ilmoittautumisen yhteydessä. Jos erillistä ilmoittautumista ei ole tai ajanvarauksen/ilmoittautumisen yhteydessä ei ehditä informoimaan kaikkia, sairaanhoitajat informoivat potilaita sairaanhoitajan vastaanotto- ja kotikäyntien yhteydessä. Vastuu potilaan informoinnista on lääkärillä, jos potilas ei ole saanut informaatiota ennen ensimmäisen ereseptin laatimista aikaisemmin muilta tahoilta. Informoinnin antaja kirjaa potilastietojärjestelmään suullisen ja kirjallisen informaation annetuksi ko. terveydenhuollon toimintayksikössä tai koko sosiaali- ja terveyspiirissä. Työntekijä merkitsee informaation annetuksi myös, jos potilas kertoo saaneensa informoinnin jo aiemmin jossakin muussa terveydenhuollon toimintayksikössä. Tieto potilaan informoinnista voi löytyä myös aluetietojärjestelmästä. Potilaslaki ( 6) edellyttää, että potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos täysi-ikäinen potilas ei mielenterveydenhäiriön, kehitysvammaisuuden tai muun syyn vuoksi pysty päättämään hoidostaan, potilaan laillista edustajaa, lähiomaista tai muuta läheistä on ennen tärkeän hoitopäätöksen tekemistä kuultava, jotta saataisiin selville, millainen hoito parhaiten vastaisi potilaan tahtoa. ereseptin käyttöön siirtymistä ei voida pitää tärkeänä hoitopäätöksenä, joka edellyttäisi potilasta edustavien muiden tahojen kuulemista asiassa. eresepti on väline, joka mahdollistaa lääkehoidon toteuttamisen mahdollisimman turvallisesti ja tehokkaasti potilaan parhaaksi. Täten ereseptin käyttöön voidaan siirtyä, vaikka potilas itse ei täysin ymmärrä informaatiota. Potilaan informoinnissa ja muissa yhteyksissä käytetään sähköisestä lääkemääräyksestä annetussa laissa olevaa käsitettä kokonaislääkitys, vaikka Reseptikeskuksessa on tiedot ainoastaan sähköisistä lääkemääräyksistä ja niiden toimitustiedoista. Suullinen informointi Sähköisestä lääkemääräyksestä annettuun lakiin on kirjattu tarkasti, mitä potilaalle pitää kertoa ereseptistä. Lain pohjalta laaditun suullisen informoinnin suositeltava sisältö voi olla seuraava: Laki edellyttää, että Suomessa siirrytään vaiheittain sähköisen reseptin eli ereseptin käyttöön. Meillä ereseptin käyttö on aloitettu nyt. Kun sinulle määrätään lääke sähköisesti, reseptisi tiedot tallennetaan Reseptikeskukseen. Se on yhteinen tietokanta kaikille Suomessa kirjoitetuille sähköisil-

6 versio le resepteille. Kun reseptitietosi ovat yhdessä paikassa, kokonaislääkityksesi arviointi helpottuu ja haitallisia yhteisvaikutuksia voidaan ehkäistä aiempaa paremmin. Paperireseptin sijasta saat potilasohjeen. Siinä on vastaavat tiedot kuin paperireseptissä. Apteekki hakee tarvitsemansa reseptitiedot Reseptikeskuksesta. Asiointi apteekissa on sujuvaa, kun mukana on potilasohje. Potilasohje ei kuitenkaan ole välttämätön. Kela-kortti täytyy olla mukana sairausvakuutuskorvauksen saamiseksi. Myös apteekissa opastetaan tarvittaessa ereseptin käytöstä. Terveydenhuollossa sinua hoitavat lääkärit ja sairaanhoitajat voivat katsoa Reseptikeskuksessa olevia tietojasi sinun luvallasi. Seuraavan kohdan sisältö riippuu potilaasta. Potilas 18 vuotta täyttänyt: Voit katsoa omia Reseptikeskuksessa olevia tietojasi Internetissä olevan palvelun avulla. Palveluun tunnistaudutaan luotettavasti henkilökohtaisilla verkkopankkitunnisteilla. Potilas alle 18-vuotias, mutta arvioitu kykeneväksi hoitamaan omia terveysasioitaan: Täysi-ikäiset voivat katsoa omia Reseptikeskuksessa olevia tietojaan Internetissä olevan palvelun avulla. Palveluun tunnistaudutaan luotettavasti henkilökohtaisilla verkkopankkitunnisteilla. Huoltajallasi on oikeus saada apteekista ereseptitietosi. Potilaan puolesta asioiva huoltaja: Huoltaja ei voi katsoa lapsensa eresepti-tietoja Internetissä olevan palvelun avulla. Halutessasi voit kieltäytyä ereseptistä. Tällöin saat entiseen tapaan paperireseptin. Onko sinulla jotain kysyttävää? Kirjallinen informointi Suullisen informoinnin lisäksi potilaalle annetaan esite ereseptistä. Suomen- ja ruotsinkielisiä potilasesitteitä voi tilata Kelalta. Tilausohjeet löytyvät kohdasta Terveydenhuollolle ja apteekeille > Sähköinen resepti > Esitteen tilausohjeet. Potilasesite (ainakin suomeksi, ruotsiksi, saameksi, englanniksi ja venäjäksi) on myös tulostettavissa

7 versio Potilaan suostumukset Suulliset suostumukset Hoitotilanteissa potilaan Reseptikeskuksessa olevien kaikkien tietojen katseluun tarvitaan jokaista palvelutapahtumaa varten kiireellisiä tilanteita lukuun ottamatta aina potilaan suullinen suostumus. Suullinen suostumus potilaan kaikkien Reseptikeskuksessa olevien tietojen katseluun voidaan pyytää potilaalta usealla tavalla joko vastaanotolla, puhelimitse tai luotettavan sähköisen palvelukanavan avulla. Hoitava lääkäri tai sairaanhoitaja pyytää potilaalta suostumuksen palvelutapahtuman aikana. Potilaan suullinen suostumus välitetään puhelimitse hoitavalle lääkärille tai sairaanhoitajalle potilaan läsnä ollessa. Potilaan suullinen suostumus välitetään hoitavalle lääkärille tai sairaanhoitajalle potilastietojärjestelmän avulla. Apteekki pyytää potilaalta suostumuksen ja välittää tiedon hoitavalle lääkärille ja sairaanhoitajalle uudistamispyynnössä. Apteekki pyytää potilaalta suostumuksen ja välittää tiedon puhelimitse lääkärille tai sairaanhoitajalle potilaan läsnä ollessa. Potilas välittää suostumuksen lääkärille tai sairaanhoitajalle luotettavan sähköisen palvelukanavan avulla. Sähköpostia ei voi käyttää tähän tarkoitukseen. Kirjalliset suostumukset Potilaalta tarvitaan kirjallinen suostumus Reseptikeskuksen tietojen katseluun hoitoon liittymättömissä tilanteissa. Suostumus voi olla joko lääkärille tai sairaanhoitajalle. Lomake (SUOSTUMUS / Terveydenhuolto Tietojen katsominen muussa kuin hoitotilanteessa) toimitetaan terveydenhuollon toimintayksikölle ereseptiin liittymisen yhteydessä. Allekirjoitettu suostumuslomake on säilytettävä 12 vuotta lomakkeen allekirjoittamispäivästä. Suostumukset toimitetaan arkistoitavaksi terveydenhuollon toimintayksikössä sovittuun arkistointipaikkaan. Kirjallisten suostumusten arkistointipaikka ereseptin edellyttämät suostumuslomakkeet voidaan arkistoida keskitetysti terveydenhuollon toimintayksikön keskusarkistoon tai hajautetusti useaan palveluyksikköön. Olennaista on, että lomakkeet löytyvät tarvittaessa ja että ne tuhotaan asianmukaisella tavalla arkistointivelvoitteen päätyttyä.

8 versio Potilaan puolesta asioivan oikeudet antaa suostumuksia Terveydenhuollon toimintayksikössä potilaan puolesta ereseptiin liittyviä suostumuksia voivat antaa potilaan huoltaja tai muu laillinen edustaja, jolla on oikeus potilaan terveysasioiden hoitoon potilaan kirjallisella suostumuksella toimiva henkilö potilaan kirjallisella suostumuksella toimiva organisaation edustaja. Muut tahot eivät voi antaa potilaan puolesta suostumuksia, vaikka he voivat hoitaa joitakin asioita, esimerkiksi esittää ereseptin uudistamispyynnön terveydenhuollolle. Potilaan huoltaja tai laillinen edustaja Potilaan huoltaja ja voi antaa potilaan puolesta ereseptiin liittyviä suostumuksia kuten potilas itse. Tieto alaikäisen potilaan huoltajasta/huoltajista on potilastietojärjestelmässä. Muissa tapauksissa laillisella edustajalla tarkoitetaan potilaan virallista edunvalvojaa, jonka tehtäväksi on määrätty potilaan terveyttä koskevien asioiden hoitaminen. Potilaan edunvalvojan ja edunvalvojan tehtävän voi osoittaa otteella holhousrekisteristä. Potilaan kirjallisella suostumuksella toimiva henkilö Potilas voi kirjallisella suostumuksella antaa nimeämälleen henkilölle oikeuden antaa ereseptiin liittyviä suostumuksia puolestaan nimetyssä terveydenhuollon toimintayksikössä (SUOSTUMUS / Terveydenhuolto Annetaan potilaan puolesta toimivalle henkilölle terveydenhuollossa asiointia varten). Potilaan nimeämän henkilön pitää olla täysi-ikäinen. Terveydenhuollon toimintayksiköllä tarkoitetaan esimerkiksi kunnan koko terveyskeskusta, ei sen yksittäistä terveysasemaa. Potilaan antamaan kirjalliseen suostumukseen sisältyvät seuraavat asiat: Terveydenhuollon toimintayksikkö voi tarvittaessa uudistaa potilaan ereseptejä nimetyn henkilön pyynnöstä. Uudistamisen yhteydessä hoitavalla lääkärillä ja sairaanhoitajalla on oikeus potilaan kaikkiin Reseptikeskuksen tietoihin. Jos ereseptiä ei uudisteta, asiasta ilmoitetaan soittamalla potilaan nimeämälle henkilölle. Jos ko. henkilöllä ei ole puhelinta, asia on ilmoitettava hänelle kirjeellä. Lääkehoidon turvallisuuden varmistamiseksi hoitava lääkäri ja sairaanhoitaja voivat tarvittaessa tarkastella Reseptikeskuksen tietoja muissakin tilanteissa. Potilaan nimeämä henkilö voi tarvittaessa antaa suullisen suostumuksen ereseptin mitätöintiin. Terveydenhuollon toimintayksikkö voi antaa potilaan nimeämälle henkilölle pyynnöstä yhteenvedon Reseptikeskuksen tiedoista.

9 versio Suostumus on voimassa kolme vuotta, jos potilas ei sitä ennen peruuta. Peruutus tehdään kirjallisesti siihen terveydenhuollon toimintayksikköön, jolle suostumus on annettu. Tieto suostumuksesta kirjataan potilastietojärjestelmään. Kirjaukseen tulee sisältyä potilaan nimeämän henkilön etu- ja sukunimi, henkilötunnus ja puhelinnumero sekä suostumuksen voimassaolo joko esimerkiksi alkaen tai päättyen Mahdollisesta peruutuksesta tehdään potilastietojärjestelmään tarvittavat merkinnät. Suostumuslomake (SUOSTUMUS / Terveydenhuolto Annetaan potilaan puolesta toimivalle henkilölle terveydenhuollossa asiointia varten) ja peruutuslomake (SUOSTUMUKSEN PERUUTTAMINEN / Terveydenhuolto ja apteekki Sähköiseen reseptiin annetun suostumuksen peruuttaminen) toimitetaan terveydenhuollon toimintayksikölle ereseptiin liittymisen yhteydessä. Allekirjoitettu suostumuslomake toimitetaan terveydenhuollon toimintayksikössä sovittuun arkistointipaikkaan, jossa sitä on säilytettävä voimassaolon päättymisestä 12 vuotta. Myös lomake, jolla suostumus peruutetaan, toimitetaan terveydenhuollon toimintayksikön arkistointipaikkaan. Sitä säilytetään 12 vuotta allekirjoittamispäivästä. Potilaan kirjallisella suostumuksella toimiva organisaation edustaja Potilas voi kirjallisella suostumuksella antaa organisaation edustajalle oikeuden antaa ereseptiin liittyviä suostumuksia puolestaan nimetyssä terveydenhuollon toimintayksikössä ja apteekissa (SUOSTUMUS / Palveluasumisen tai kotihoidon asiakas Annetaan palvelujen tuottajan edustajalle, terveydenhuollolle ja apteekille). Pääsääntöisesti organisaatio on kotihoidon tai palveluasumisen yksikkö, jonka asiakas potilas on. Oikeus on palvelun tuottajan edustajalle, ei nimetylle työntekijälle. Terveydenhuollon toimintayksiköllä tarkoitetaan esimerkiksi kunnan koko terveyskeskusta, ei sen yksittäistä terveysasemaa. Kotihoidon tai palveluasumisen yksikkö voi olla terveydenhuollon toimintayksikön palveluyksikkö tai muun organisaation yksikkö. Potilaan antamaan kirjalliseen suostumukseen sisältyvät seuraavat asiat: Terveydenhuollon toimintayksikkö voi tarvittaessa uudistaa sähköisen reseptin, ja reseptin uudistava lääkkeen määrääjä saa tarvittaessa katsoa Reseptikeskuksessa olevia reseptitietoja. Jos reseptiä ei voi uudistaa, asiasta saa ilmoittaa soittamalla palvelujen tuottajan yhteyshenkilölle. Myös apteekki voi tarvittaessa pyytää reseptin uudistamista terveydenhuollosta, jolloin apteekki ja reseptin uudistava lääkkeen määrääjä saa-

10 versio vat tarvittaessa katsoa Reseptikeskuksessa olevia reseptitietoja. Hoitava lääkäri, sairaanhoitaja tai apteekki voi tarvittaessa tarkastella Reseptikeskuksessa olevia reseptitietoja, jotta hän voi varmistua lääkehoidon turvallisuudesta (kokonaislääkitys ja lääkkeiden haitalliset yhteisvaikutukset). Myös palveluasumisen/kotihoidon palvelujen tuottajan palveluksessa oleva hoitava lääkäri tai sairaanhoitaja voi tarvittaessa tarkastella potilaan Reseptikeskuksessa olevia tietoja, kun yksikkö on terveydenhuollon toimintayksikkö. Nimetyn palvelujen tuottajan edustaja voi antaa suostumuksen reseptin mitätöintiin, jos lääkitys tarkistetaan eikä sen perusteella reseptiä enää tarvita. Nimetyn palvelujen tuottajan edustajalle voi pyydettäessä antaa yhteenvedon sähköisistä resepteistä. Potilaan lisäksi jokainen suostumuksessa nimetty organisaatio tarvitsee suostumuksesta alkuperäiskappaleen. Niiden toimittamisesta toimijoille vastaa kotihoito. Potilaan suostumus on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään siihen asti kun palveluasumisen tai kotihoidon asiakkuus päättyy. Potilas voi halutessaan peruuttaa antamansa suostumuksen jo aiemmin. Peruutus tehdään kirjallisena niille toimijoille, joille suostumus on annettu. Tieto suostumuksesta kirjataan potilastietojärjestelmään. Kirjaukseen tulee sisältyä kotihoidon tai palveluasumisen palvelun tuottaja, potilaan lääkeasioista ko. organisaatiossa vastaavan (esimies) työntekijän nimi ja yksikön puhelinnumero sekä apteekin tiedot. Mahdollisesta peruutuksesta tehdään potilastietojärjestelmään tarvittavat merkinnät. Vastaavasti menetellään suostumuksen antajan asiakassuhteen päättyessä. Suostumuslomake (SUOSTUMUS / Palveluasumisen tai kotihoidon asiakas Annetaan palvelujen tuottajan edustajalle, terveydenhuollolle ja apteekille) ja peruutuslomake (SUOSTUMUKSEN PERUUTTAMINEN / Terveydenhuolto ja apteekki Sähköiseen reseptiin annetun suostumuksen peruuttaminen) toimitetaan terveydenhuollon toimintayksikölle ereseptiin liittymisen yhteydessä. Allekirjoitettu suostumuslomake (terveydenhuollon alkuperäiskappale) toimitetaan terveydenhuollon toimintayksikössä sovittuun arkistointipaikkaan, jossa sitä on säilytettävä 12 vuotta suostumuksen päättymisestä. Myös lomake, jolla suostumus peruutetaan, toimitetaan samaan arkistointipaikkaan. Sitä säilytetään 12 vuotta allekirjoittamispäivästä.

11 versio Alaikäinen potilas Terveydenhuollossa alaikäinen voi hoitaa sähköiseen reseptiin liittyviä asioitaan ilman huoltajaa, kun terveydenhuollossa on arvioitu alaikäisen kykenevän päättämään omasta hoidostaan itse. Tällöin alaikäinen voi antaa suullisen suostumuksensa yhteenvedon tulostamiseen kokonaislääkityksen selvittämiseen lääkemääräyksen mitätöintiin uusimispyynnön tekemistä varten. Uusimispyynnön yhteydessä alaikäinen voi antaa suostumuksensa Reseptikeskuksessa olevien kaikkien tietojensa katsomiseen ja yhteystietonsa tekstiviestiilmoittamista varten. Kun alaikäinen ei ole kykenevä päättämään omasta hoidostaan itse, suostumukset antaa potilaan huoltaja. Alaikäisen pitää muistaa kieltäytyä ereseptistä ja pyytää paperiresepti, jos hän haluaa, ettei huoltaja saa hänen Reseptikeskukseen tallennettuja reseptitietojaan. Huoltaja voi aina saada sähköisistä resepteistä yhteenvedon apteekista. Alaikäinen voi noutaa apteekista hänelle sähköisellä reseptillä määrätyn lääkkeen. Alle 15-vuotias ei voi antaa apteekissa mitään ereseptiin liittyviä suostumuksia, vaan niihin tarvitaan aina huoltajan esittämä suostumus. 15 vuotta täyttänyt alaikäinen voi pyytää apteekista sähköisen reseptin uusimista ja antaa suostumuksia ereseptiin liittyvissä asioissa. Hän ei kuitenkaan voi antaa suostumuksia toisen puolesta. Alaikäisen huoltaja voi hoitaa apteekissa kaikkia alaikäisen lapsensa sähköisiin resepteihin liittyviä asioita.

12 versio Tietojen hakeminen Reseptikeskuksesta Potilaan tietojen hakeminen Reseptikeskuksesta edellyttää, että potilastietojärjestelmään on kirjauduttu terveydenhuollon varmennekortilla. Tietoja haetaan potilaan henkilötunnuksen avulla Taulukon 1. sääntöjen mukaisesti. Potilaan suostumus on kysyttävä palvelutapahtumakohtaisesti. Taulukko 1. Potilaan Reseptikeskuksessa olevien tietojen katselu Toimija Katselun peruste Katselussa nähtävät tiedot Potilaan suostumus Asiointi potilaan kirjallisella Hoitava lääkäri Hoitava lääkäri tai sairaanhoitaja Hoitava lääkäri Lääkäri tai sairaanhoitaja Hoitava lääkäri tai sairaanhoitaja Hoito, omat määräykset Hoito, kaikki määräykset Kiireellinen hoito (potilaslaki 8 ) Hoitoon liittymätön Yhteenveto Omat määräykset toimitustiedoin Kaikki määräykset toimitustiedoin Kaikki määräykset toimitustiedoin Kaikki määräykset toimitustiedoin Kaikki määräykset toimitustiedoin Ei tarvita Suullinen Ei tarvita Kirjallinen Suullinen suostumuksella Ei tarvita Kirjallisessa suostumuksessa nimetyn asioidessa ei tarvita. Ei tarvita Potilaan kirjallisella suostumuksella asioiva ei voi antaa Potilaan kirjallisella suostumuksella nimetyn tahon asioidessa Sairaanhoitajalla tarkoitetaan myös terveydenhoitajaa ja kätilöä. Tietoja Reseptikeskuksesta voidaan hakea katseltavaksi eri rajauksilla. Kaikki ereseptit edellisen 30 kuukauden ajalta sisältäen kaikki toimittamattomat, osittain toimitetut, kokonaan toimitetut, vanhentuneet ja hoidollisista syistä mitätöidyt ereseptit sekä ereseptien toimitukset. Tietyltä ajanjaksolta kaikki ereseptit sisältäen ko. jaksolta kaikki toimittamattomat, osittain toimitetut, kokonaan toimitetut, vanhentuneet ja hoidollisista syistä mitätöidyt ereseptit sekä ereseptien toimitukset. Toimituskelpoiset ereseptit eli kaikki toimittamattomat ja osittain toimitetut ereseptit sekä osittain toimitettujen ereseptien toimitukset. Potilastietojärjestelmä kirjaa automaattisesti käyttäjän valitseman Reseptikeskuksen katselun perusteen ja sen edellyttämän potilaan suostumustyypin. Käyttäjän ei tarvitse tehdä asioista erillistä kirjausta potilaan tietoihin. Reseptikeskuksen katselun perusteeksi valitaan suostumustyypiksi kirjallinen suostumus ainoastaan hoitoon liittymättömissä tilanteissa. Hoitoon liittyvissä tilanteissa katselun perusteeksi valitaan silloinkin suullinen suostumus, kun joku toinen asioi potilaan kirjallisella suostumuksella.

13 versio Lääkkeen määrääminen ereseptinä Lääkkeen määrääminen edellyttää, että lääkäri on henkilökohtaisesti tutkinut potilaan edellisen vuoden aikana ja varmistunut määrättävän lääkityksen tarpeesta. Henkilökohtaista tutkimusta ei kuitenkaan tarvita, jos lääkäri voi varmistua potilaan lääkityksen tarpeesta potilasasiakirjojen tai muiden tietojen perusteella. Lääkkeen määräämisen yhteydessä lääkärin pitää ottaa huomioon mm. potilaan käyttämät muut lääkkeet. Potilaan kaikki ereseptit ja niiden toimitustiedot hän saa katsottavakseen Reseptikeskuksesta potilaan suullisella suostumuksella. Potilastietojärjestelmä saattaa tukea päätöksen tekoa ilmoittamalla mm. interaktioista. Lääkkeen määräämisestä pitää aina merkitä potilastietojärjestelmään lääkemääräyksen antopäivä, lääkevalmisteen kauppanimi tai lääkeaine tai aineet, vahvuus ja muoto, määrätty määrä, käyttötarkoitus ja -ohje sekä kiellon syy, mikäli lääkkeen määrääjä on kieltänyt lääkevaihdon. Jos potilastietojärjestelmä ei tee merkintöjä automaattisesti, lääkärin on huolehdittava siitä, että vaaditut tiedot tulevat merkityiksi muulla tavalla. Potilastietojärjestelmästä pitää aina ilmetä myös, onko potilaan lääke määrätty ereseptillä vai muulla tavalla. ereseptin ja paperireseptin olennaisimmat erot kuvataan alla. Huumausaineet voidaan määrätä ereseptillä. ereseptillä määrätyistä huumausainelääkemääräyksistä ei tarvitse pitää erillistä kirjanpitoa. eresepti ei ole säilytettävä lääkemääräys. ereseptissä ei käytetä uusimiskieltomerkintää (Ne rep). ereseptissä on Viesti apteekille - tekstikenttä, jota käytetään tarvittaessa, kun lääkäri haluaa viestiä apteekille jonkin lääkkeen toimittamiseen liittyvän asian. Jatkossa luetellaan ereseptiin ja lääkkeen määräämiseen liittyviä yksityiskohtia. Lääkkeenmääräämisoikeuden rajoitukset Potilastietojärjestelmä ilmoittaa lääkärille lääkärin mahdollisista lääkkeenmääräämisoikeuden rajoituksista kahdella vaihtoehtoisella tavalla. Potilastietojärjestelmä estää lääkkeiden määräämisen teknisesti kokonaan siltä osin, kuin Valvira on rajoittanut lääkärin oikeuksia määrätä lääkkeitä aina, kun tämä on mahdollista. Muissa tapauksissa lääkäri saa rajoituksesta ilmoituksen tekstinä. Määräämisehto Kun lääkäri laatii ereseptiä valmisteesta, jonka määrääminen on sallittua ainoastaan tietyillä ehdoilla, lääkäri saa määräämisehdoista ilmoituksen. Jos määräämisehto ei täyty, lääkkeen määrääminen pitää lopettaa. Potilaalle pitää määrätä jokin muu ko. valmisteen korvaava valmiste tai ohjata potilas muualle.

14 versio Potilas vailla henkilötunnusta ereseptin laatiminen edellyttää, että potilaalla on virallinen henkilötunnus. Kun henkilötunnusta ei ole, lääkkeet on määrättävä potilaalle muulla tavalla. Potilas nimetön vauva Kun potilas on nimetön vauva, ereseptiin suositellaan laitettavaksi lapsen etunimeksi vauvan sukupuolesta riippuen Tyttö tai Poika ja sukunimeksi äidin sukunimi. Samaa sukupuolta olevien kaksosten ja useamman vauvan kohdalla etunimeä pitää täsmentää vauvojen erottamiseksi eli samaa sukupuolta olevat kaksoset ovat etunimiltään Tyttöa ja Tyttöb. Huumaavat lääkkeet Kun lääkäri määrää huumausaineen ereseptinä, hänen pitää merkitä ereseptiin, miten potilaan henkilöllisyys on varmistettu. Vaihtoehdot ovat passi, henkilökortti, ajokortti tai muu tapa esimerkiksi potilas tunnetaan. Tunnistamisesta on lisää tietoa kohdassa Asioijan henkilöllisyyden varmistaminen. Apteekissa valmistettava lääke Ex tempore valmisteen eresepti suositellaan tehtävän rakenteisena. Myös tekstimuotoa voidaan käyttää. Valtakunnallisen lääketietokannan ulkopuolinen valmiste Valtakunnallisen lääketietokannan ulkopuolisen valmisteen määräämiseen voidaan käyttää ereseptiä lukuun ottamatta erityislupavalmisteen määräämistä. Toteutus vaihtelee järjestelmittäin. Pakkauksina, kokonaismääränä tai tietyksi ajaksi ereseptillä voi määrätä valmisteita pakkauksina kokonaismääränä tai tietyksi ajaksi. Valmisteen määrä merkitään ereseptissä asianomaisiin kohtiin. Määrää ei saa kirjoittaa esimerkiksi annostusohjeen yhteyteen merkinnällä Vuoden annos. Pakkaus-vaihtoehtoa pitää pääsääntöisesti käyttää aina, kun lääke määrätään kauppanimellä, koska apteekki toimittaa lääkkeet potilaille kokonaisina pakkauksina pkv-lääkkeitä lukuunottamatta. Esimerkiksi jos lääkkeen määrääjä määrää valmistetta 100 tablettia ja pienin pakkauskoko on 150, niin potilaalle toimitetaan 150 tablettia. Toisaalta apteekki voi toimittaa asiakkaalle määrättyä pakkauskokoa pienemmän pakkauskoon ja ilmoittaa jäljellä olevan määrän kokonaismääränä. Kokonaismäärä-vaihtoehtoa käytetään, kun määrätään vaikuttavalla aineella tai ex tempore -valmisteita. Vaihtoehtoa käytetään myös, kun jostakin syystä valmisteesta joudutaan määräämään samalla kerralla kaksi erikokoista pakkausta. Esimerkiksi kauppanimivalmisteen pakkauskoot 40 ml + 60 ml määrätään kokonaismääränä 100 ml, eikä kahdella ereseptillä pakkauksina. Tietyksi ajaksi -vaihtoehtoa saa käyttää, kun valmisteen päivittäinen annostus vaihtelee huomattavasti eikä tarvittava lääkemäärä tietyksi ajaksi ole lasketta-

15 versio vissa esimerkiksi astman ja diabeteksen hoidossa. Vaihtoehto valitaan aina annosjakelun yhteydessä tehtävissä lääkemääräyksissä. Lääkkeen määräämisen näkökulmasta vuodessa vuorokausia on 365. Iterointi ereseptin voi iteroida kuten paperireseptinkin. Iterointi-merkinnät pitää tehdä ereseptissä asianomaisiin kohtiin. Tietoa ei saa kirjoittaa esim. annostusohjeen yhteyteen. Ne rep -merkintä ereseptissä ei käytetä Ne rep merkintää. Uusimiskiellon voi laittaa tiedoksi Viesti apteekille -kenttään. Potilaan paino Kun potilas on alle 12-vuotias, hänen painonsa on ilmoitettava lääkemääräyksessä. Annostusohje Annostusohje tulee kirjoittaa mahdollisimman täydellisesti ja potilaalle ymmärrettävässä muodossa, ei 2 X 2ml/vrk vaan 2 millilitraa 2 kertaa vuorokaudessa. Kun annostusohje ylittää hyväksytyssä valmisteyhteenvedossa olevan annostusohjeen, on käytettävä Sic-merkintää. Annostusohjeesta tulee ilmetä myös, käytetäänkö lääkettä ainoastaan tarvittaessa. Annostusohjeessa ei käytetä merkintää D.S. Annostusohjeena voi käyttää myös tekstiä Erillisen ohjeen mukaan. Tätä on kuitenkin syytä käyttää vain perustelluissa tilanteissa kuten Marevan yms. Merkintä annosjakelusta Lääkärin pitää tehdä annosjakelussa olevan potilaan jokaiseen ereseptiin merkintä annosjakelusta. Käyttötarkoitus Käyttötarkoitus on ilmoitettava aina, jollei sen poisjättämiseen ole perusteltua syytä. Tieto on kirjattava sille varattuun kenttään, ei annostusohjeeseen. Erillisselvitys Erillisselvitys pitää kirjata ereseptissä ko. tiedolle varattuun kohtaan Kelan ohjeistamassa muodossa, jotta potilaan oikeus Kela-korvaukseen ei vaarannu. Sairauden hoito/muu ja työtapaturma eresepti ei tuo muutoksia lääkkeiden Kela-korvattavuuksiin ja -käytäntöihin eikä lääkkeiden määräämiseen työtapaturmiin liittyen. Lääkemääräyksen poikkeuksellinen voimassaolo Jos lääkäri haluaa, että eresepti on toimitettavissa alle vuoden, hänen tulee kirjata tämä ereseptissä asianomaiseen kohtaan.

16 versio Viesti apteekille Viesti apteekille -kohtaan lääkäri saa kirjoittaa lääkkeen toimittamiseen liittyvää tietoa esimerkiksi lääkkeen saa toimittaa vasta tietyn päivämäärän jälkeen. Myös lääkärin palkkiot, jotka apteekki perii potilaalta lääkkeen noutamisen yhteydessä, kirjataan Viesti apteekille -kohtaan. Poikkeuksellisesti lääkäri voi kirjoittaa ko. kohtaan tiedon, joka apteekin pitää välittää lääkkeen noutajalle. Tämä voisi olla esimerkiksi uudistetun ereseptin yhteydessä pyyntö, että potilas ottaa pikaisesti yhteyden lääkäriin, koska lääkettä on määrätty ainoastaan pienin pakkauskoko. Muita hoitoon liittyviä viestejä ei saa välittää. Viesti apteekille -kohtaan voi kirjoittaa myös tiedon siitä, mihin terveydenhuollon toimintayksikköön ko. ereseptin uudistamispyyntö pitäisi välittää. Viesti apteekille -kentän tieto ei näy potilaalle Omien Tietojen katselussa. Muut lääkkeen käyttöön liittyvät tiedot Lääkemääräyksen edellyttämien tietojen lisäksi lääkärin tulee kirjata potilastietojärjestelmään sen edellyttämät tiedot lääkkeen käyttöön liittyen esimerkiksi lääkkeen käytön aloittaminen. Potilasohje Lääkkeen määräämisen yhteydessä lääkäri tulostaa potilaalle potilasohjeen aina, jos potilas ei kieltäydy potilasohjeesta. Potilasohje pitää tulostaa aina, kun potilas tarvitsee määrätystä lääkkeestä todisteen esim. sosiaalitoimea varten. Tarvittaessa potilasohje voidaan tulostaa potilastietojärjestelmästä vielä lääkkeen määräämisen jälkeen. Tulostaminen on tehtävä 12 tunnin kuluessa määräämisestä. Ohjeen voi tulostaa myös sairaanhoitaja potilaan suullisella suostumuksella. Potilaalle, jonka asiointikieli terveydenhuollon toimintayksikössä on ruotsi, potilasohje tulostetaan ruotsiksi.

17 versio

18 versio Asiointi apteekissa Lääkkeen noutaminen Sähköisellä lääkemääräyksellä määrätyn lääkkeen voi hakea mistä tahansa apteekista. ereseptin toimittamisvalmius on kaikilla apteekeilla mennessä. Lääkkeen voi apteekista noutaa potilas itse tai joku muu potilaan puolesta esim. omainen, naapuri tai kotihoidon edustaja. Kun potilas noutaa lääkkeensä apteekista itse, hänen tulee kyetä osoittamaan luotettavasti esim. ajokortilla olevansa potilas itse. Asiointi nopeutuu, kun mukana on potilasohje. Kela-kortti tarvitaan myös sähköisen lääkemääräyksen yhteydessä sairausvakuutuskorvauksen saamiseksi. Kun lääkkeen noutaa apteekista joku muu potilaan puolesta, ostajan tulee kyetä osoittamaan luotettavasti esim. potilasohjeella tai potilaan Kela-kortilla, että hänellä on oikeus lääkkeen noutamiseen. Kun ostajalla on mukana Kela-kortti, hänen tulee tietää noudettavan lääkkeen tiedot. Apteekilla on epäselvissä tilanteissa oikeus olla toimittamatta ereseptiä, kunnes ostajan oikeus lääkkeen noutamiseen on varmistettu. Uudistamispyynnöt Apteekissa ereseptin uudistamispyynnön voi esittää potilas itse tai potilaan kirjallisella suostumuksella asioiva. Tietosuojasyistä uudistamispyyntöä ei voi esittää apteekille puhelimitse. Apteekki välittää uudistamispyynnön potilaan ilmoittamaan terveydenhuollon yksikköön. Potilas ei voi valita, kenelle lääkärille pyyntö yksikössä välitetään. Alueellisesti erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon tulee sopia yleisperiaatteet siitä, mihin terveydenhuollon palveluyksikköihin erilaisten valmisteiden uudistamispyynnöt apteekista välitetään. Uudistamispyynnössä apteekki voi välittää lääkärille potilaan antaman suostumuksen kaikkien potilaan Reseptikeskuksessa olevien tietojen katseluun. Uudistamispyyntö antaa oikeuden hakea ainoastaan uudistettavaksi pyydettävän lääkkeen tiedot Reseptikeskuksesta. Apteekissa kysytään potilaalta myös yhteystietoja tekstiviesti-ilmoittamista varten. Potilaalle kerrotaan, että tekstiviestissä on lääkkeen nimi ja että tiedon voi saada myös muulla tavalla. Yhteystiedot tekstiviestiä varten voi antaa ainoastaan potilas itse. Uudistamispyynnön voi esittää kaikista eresepteistä, myös huumausaine-, PKV- ja iteroiduista eresepteistä.

19 versio Suostumukset Apteekki ei tarvitse erillistä suostumusta potilaalta tietojen hakemiseen Reseptikeskuksesta lääkkeen toimittamista varten. Potilaan suullinen suostumus tarvitaan aina yhteenvedon tulostamiseen kokonaislääkityksen selvittämiseen lääkemääräyksen mitätöintiin uusimispyynnön tekemistä varten. Potilas voi antaa suullisen suostumuksensa tarvittaessa itse, kun hän asioi apteekissa. Kun joku muu henkilö asioi potilaan puolesta apteekissa, henkilöllä pitää olla potilaan allekirjoittama suostumus, jossa henkilö on nimetty antamaan suostumuksia potilaan puolesta apteekissa, kun suostumus asioinnissa tarvitaan. Potilaan kirjallinen suostumus on joko asiointikertakohtainen tai se on voimassa kolme vuotta nimetyssä apteekissa asioitaessa. Potilas voi antaa samalle ajanjaksolle useita kirjallisia suostumuksia eri apteekkeihin. Myös kotihoito tarvitsee potilaalta kirjallisen suostumuksen apteekissa asiointia varten muihin kuin lääkkeen noutamiseen liittyviin eresepti-asioihin. Suostumukseen liittyvät asiat on kuvattu osiossa Potilaan suostumukset.

20 versio Yhteenveto Yhteenvedon voi tulostaa eri tietosisällöin. Kaikki potilaan ereseptit edellisen 30 kuukauden ajalta Tietyltä ajanjaksolta kaikki potilaan ereseptit Toimituskelpoiset potilaan ereseptit Yhteenvetoon tulostuu myös jokaisen ereseptin viivakoodi ja voimassa olevien ereseptien viimeisin toimitus. Terveydenhuollon toimintayksikössä yhteenveto tulostetaan pääsääntöisesti ainoastaan vastaanottokäynnin yhteydessä. Yhteenvedon tulostamista voi pyytää potilas itse tai potilaan kirjallisella suostumuksella potilaan puolesta asioiva. Yhteenvedon voi tulostaa sairaanhoitaja tai lääkäri. Reseptikeskuksen tietojen katselun perusteeksi kirjataan yhteenveto. Yhteenvedon, jonka potilas tarvitsee todisteeksi lääkityksestään ulkomaille matkustaessaan, tyypiksi valitaan Yhteenveto tietyltä ajanjaksolta. Aikaväli määritetään niin pitkäksi, että yhteenvedossa näkyvät kaikki potilaan ko. hetkellä käyttämät lääkkeet myös ne, joiden ereseptit on jo toimitettu kokonaan.

21 versio

22 versio

23 versio ereseptin korjaus Laki sähköisestä lääkemääräyksestä edellyttää, että Reseptikeskuksessa olevat potilaan eresepti-tiedot ovat oikein. Tietojen pitää vastata myös potilaan lääkitystä. Tästä syystä eresepti pitää korjata aina, kun siinä on virhe tai määräyksen tiedot eivät vastaa potilaan lääkehoidon toteuttamista esim. annostuksen muuttuessa. Virheen määräyksessä voi havaita potilasta hoitava lääkäri tai apteekki. Hoitavalla lääkärillä tarkoitetaan ko. ajankohtana potilasta hoitavaa lääkäriä, ei ainoastaan alkuperäisen määräyksen laatijaa. ereseptillä toteutettavan lääkehoidon annostuksen tai muun määräyksessä olevan tiedon muuttaminen on aina tehtävä korjaamalla lääkityksen perusteena olevaa ereseptiä. Korjaamisen sijasta ei saa tehdä uutta ereseptiä. Tällöin potilaalla on samasta valmisteesta kaksi määräystä sekä virheellinen että uusi määräys. Kun lääkkeen käyttö lopetetaan kokonaan, eresepti on mitätöitävä. Lääkäri Hoitava lääkäri voi korjata ereseptiä ilman potilaan erillistä suostumusta, kun korjaus tehdään samassa terveydenhuollon toimintayksikössä, jossa lääkemääräys on laadittu. Toisessa toimintayksikössä laaditun ereseptin korjaamistarve todetaan pääsääntöisesti Reseptikeskuksen tietojen katselussa hoitotilanteessa. Myös apteekki voi pyytää korjausta. Tietojen katselu edellyttää potilaan suostumusta, mutta korjaamiseen ei tarvita potilaalta enää erillistä suostumusta. Lääkäri ei voi korjata potilaan nimeä, henkilötunnusta, alkuperäisen ereseptin määrääjän tietoja eikä päiväystä. Kaikkia muita ereseptin tietoja lääkäri saa korjata. Kokonaan toimitettua ereseptiä ei voi korjata. Kokonaan toimitetun ereseptin annostusohje muutetaan uudistamalla eresepti ja muuttamalla määräyksen tietoja halutulla tavalla. Lääkäri vahvistaa tekemänsä korjaukset sähköisellä allekirjoituksellaan. Jos lääkäri korjaa toimitusvarattua, varattua tai annosjakelussa olevaa lääkemääräystä, terveydenhuollon tulee ottaa yhteyttä ko. varauksen tehneeseen apteekkiin. Apteekki Apteekki voi korjata lääkemääräyksessä olevan virheen potilasta hoitavan lääkärin suullisesti antamien ohjeiden perusteella. Kun apteekki korjaa virheellisen ereseptin, potilaan lääkitystiedot potilastietojärjestelmässä ja Reseptikeskuksessa eivät ole yhtäläiset. Lääkärin tuleekin tehdä asianmukainen merkintä korjauksesta myös potilastietojärjestelmään välittömästi, kun se on mahdollista.

24 versio Lukittu eresepti Kun apteekki ei tavoita potilasta hoitavaa lääkäriä, apteekki lukitsee ereseptin odottamaan lääkärin tavoittamista ja virheen korjausta. Lukitun ereseptin voi korjata lääkäri tai apteekki. Lukitus purkaantuu automaattisesti korjauksen yhteydessä. Lukitus voidaan purkaa myös ilman korjausta, kun määräyksessä ei ole virhettä. Määräys väärälle potilaalle Kun lääkäri on laatinut ereseptin väärälle potilaalle, virheellinen eresepti mitätöidään teknisistä syistä. Mitätöinti ei edellytä potilaan suostumusta. Potilasohje korjatusta lääkemääräyksestä Korjatusta ereseptistä voi tulostaa potilasohjeen ainoastaan silloin, kun alkuperäisen määräyksen laatimisesta on kulunut alle 12 tuntia. Tarvittaessa tulostetaan potilaan pyynnöstä yhteenveto.

25 versio ereseptin mitätöinti Laki sähköisestä lääkemääräyksestä edellyttää, että Reseptikeskuksessa olevat potilaan tiedot ovat oikein. eresepti onkin tarvittaessa mitätöitävä ereseptillä toteutettavan lääkehoidon lopettamisen yhteydessä. Alkuperäinen eresepti merkitään kokonaan toimitetuksi automaattisesti, kun ko. eresepti uudistetaan. Lääkäri voi mitätöidä lääkemääräyksen, kun hänellä on oikeus määrätä kyseistä lääkettä. Mitätöinti voidaan tehdä eri syistä ja vahvistetaan sähköisellä allekirjoituksella. Mikäli mitätöitävät lääkemääräykset ovat lukittuja, varattuja tai varattuja toimitettavaksi, terveydenhuolto informoi mitätöinnistä em. tilamerkinnän tehnyttä apteekkia esimerkiksi puhelimitse. Mitätöinti hoidollisista syistä Hoitava lääkäri voi mitätöidä hoidollisista syistä potilaan ereseptin potilaan suullisella suostumuksella. Lääkäri voi pyytää myös apteekkia mitätöimään lääkemääräyksen. Kokonaan toimitettua ereseptiä ei voi mitätöidä. Mitätöinti teknisistä syistä Lääkemääräys mitätöidään teknisistä syistä, kun lääkäri on kirjoittanut lääkemääräyksen väärälle potilaalle. Mitätöinti ei edellytä potilaiden suostumuksia. Mitätöinti potilaan tarkoituksellisesti antamien virheellisten tietojen takia Lääkemääräyksen laatija saa ilman potilaan suostumusta mitätöidä ereseptin, joka on laadittu potilaan tarkoituksellisesti antamien virheellisten tietojen perusteella tai potilaan pakottamana.

26 versio ereseptin uudistaminen On suositeltavaa, että terveydenhuollon ammattilaiset käyttävät uudistamisen käsitettä puhuessaan keskenään ereseptin uudistamisesta, koska ereseptin uudistamismääräykset poikkeavat paperireseptin uusimismääräyksistä. Käsitettä uusiminen käytetään puhuttaessa asiasta potilaille. ereseptin uudistamispyynnön esittäminen ja vastaanottaminen ereseptin uudistamista voi pyytää monella tavalla useassa paikassa. Pyyntö terveydenhuollossa muulle kuin lääkärille Pyyntö terveydenhuollossa lääkärille Pyyntö apteekissa Pyyntö terveydenhuollon sähköisellä palvelulla Pyyntö muulle kuin lääkärille ereseptin uudistamispyynnön muulle kuin lääkärille voi terveydenhuollossa esittää moni taho. Potilas itse Potilaan puolesta toimiva henkilö o Potilaan huoltaja tai laillinen edustaja o Kirjallisella suostumuksella potilaan puolesta toimiva henkilö o Ilman kirjallista suostumusta potilaan puolesta toimiva henkilö Kirjallisella suostumuksella potilaan puolesta toimiva organisaatio Potilas Potilas voi esittää uudistamispyynnön terveydenhuollolle puhelimitse tai käymällä terveydenhuollon yksikössä. Kun uudistamispyynnön vastaanottaja on todennut ereseptin uudistamista pyytävän täysi-ikäisen tai omia terveysasioitaan hoitamaan kykenevän alaikäisen olevan potilas itse, työntekijä selvittää edelleen seuraavat asiat: 1. Minkä ereseptin potilas pyytää uudistamaan? Kun potilas ei muista uudistettavan lääkkeen nimeä, työntekijä käyttää potilastietojärjestelmää asian selvittämiseen yhteistyössä potilaan kanssa. Kun työntekijä on sairaanhoitaja, hän voi potilaan suullisella suostumuksella hakea tietoja myös Reseptikeskuksesta. Kun potilas pyytää uudistamaan oman huumausaine-ereseptinsä, uudistamispyynnön tekijä kirjaa uudistamispyyntöön, miten hän on tunnistanut potilaan. 2. Voiko ereseptistä tehdä uudistamispyynnön? Kun työntekijä tietää, mistä ereseptistä on kyse, hänen on arvioitava, onko ereseptistä mahdollista tehdä uudistamispyyntö siinä julkisen terveydenhuollon yksikössä, johon potilas on ottanut yhteyttä. Uudistamispyyntöä ei voida tehdä seuraavissa tapauksissa:

27 versio Alkuperäisen ereseptin määräämisestä on kulunut yli 16 kuukautta. Määräys on kuuriluontoinen valmiste esim. antibiootti, antibioottisilmätipat, yskänlääke, jonka määrääminen edellyttää potilaan tutkimista. Potilaan hoitokertomuksessa ei ole mitään merkintöjä uudistettavaksi pyydettävän pitkäaikaissairauden hoitoon käytettävän lääkkeen tehosta ja turvallisuudesta edellisen 16 kuukauden ajalta. Alkuperäinen eresepti on määrätty muualla kuin julkisessa terveydenhuollossa, eikä toimintayksikön käytössä ole riittävää potilaan hoitokertomusta. Jos toimintayksikkö ei vastaanota ereseptin uudistamispyyntöä, potilaalle annetaan soitto- tai vastaanottoaika yksikköön tai kehotetaan ottamaan yhteyttä muualle. 3. Antaako potilas suullisen suostumuksen Reseptikeskuksen kaikkien tietojen katseluun? Työntekijä kysyy potilaalta suostumusta lääkärille Reseptikeskuksen kaikkien tietojen katseluun uudistamispyynnön käsittelyä varten ja kirjaa annetun suostumuksen uudistamispyyntöön. 4. Antaako potilas yhteystietonsa tekstiviesti-ilmoittamiseen? Työntekijä kysyy potilaalta lupaa tekstiviestin lähettämiseksi uudistamisen tuloksesta. Potilasta informoidaan siitä, että tekstiviesti sisältää lääkkeen nimen ja että uudistamispyynnön tulos voidaan ilmoittaa muillakin tavoilla. Työntekijä tarkistaa numeron, johon potilas haluaa tiedon tekstiviestinä. 5. Mitkä ovat potilaan muut yhteystiedot, kun potilas ei anna yhteystietojaan tekstiviesti-ilmoittamista varten? Jos potilas ei anna yhteystietojaan tekstiviesti-ilmoittamista varten, työntekijä kysyy potilaalta muut yhteystiedot. Muulla tavalla, pääasiassa soittamalla, uudistamisen tulos ilmoitetaan potilaalle ainoastaan silloin, kun uudistettavaksi otettua ereseptiä ei uudisteta hoidollisista syistä. Työntekijä tarkistaa, että potilaan antama muu yhteystieto, esimerkiksi puhelinnumero, on sama kuin potilaan kertomuksessa oleva tieto. Potilaan puolesta toimiva henkilö Joku muu henkilö voi esittää uudistamispyynnön potilaan puolesta terveydenhuollolle puhelimitse tai käymällä terveydenhuollon toimintayksikössä. Pyynnön esittäjä voi olla potilaan huoltaja tai laillinen edustaja, potilaan kirjallisella suostumuksella toimiva henkilö tai satunnaisesti myös ilman kirjallista suostumusta toimiva. Potilaan huoltaja tai laillinen edustaja Kun uudistamispyynnön esittävä muu henkilö on potilaan huoltaja tai laillinen edustaja, ereseptin uudistamiskäytäntö on sama kuin potilaan pyytäessä uudistamista itse. Uudistamispyyntöä vastaanottavan tulee varmistua asioijan henkilöllisyydestä ja tarkistaa hänen oikeutensa hoitaa potilaan eresepti-asioita potilaan huoltajana tai laillisena edustajana. Huumausaine-eResepti voidaan ottaa uudistettavaksi, kun potilas tunnetaan uudistamispyyntöä vastaanottavassa yksikössä.

28 versio Huoltaja tai laillinen edustaja voi antaa oman matkapuhelinnumeronsa tekstiviestin lähettämiseksi hänelle potilaan ereseptin uudistamisen tuloksesta. Häntä on informoitava siitä, että tekstiviesti sisältää lääkkeen nimen ja että uudistamispyynnön tulos voidaan ilmoittaa muillakin tavoilla. Kirjallisella suostumuksella potilaan puolesta toimiva henkilö Kun uudistamispyynnön esittää muu henkilö potilaan puolesta potilaan kirjallisella suostumuksella, käytäntö eroaa joiltakin osin siitä kun potilas pyytää uudistamista itse. Olennaisin ero on se, ettei potilaan kirjallisella suostumuksella asioiva voi antaa potilaan matkapuhelinnumeroa tekstiviestin lähettämiseksi uudistamisen tuloksesta. Uudistamispyynnön käsittelijän pitää varmistua potilaan suostumuksella asioivan henkilön henkilöllisyydestä ja tarkistaa tämän oikeus potilaan eresepti-asioiden hoitamiseen. Tieto potilaan suostumuksesta löytyy potilastietojärjestelmästä. Uudistamispyynnön käsittelijä selvittää, mistä ereseptistä on kyse. Uudistamispyynnön esittäjän ei tarvitse tietää lääkkeen nimeä. Työntekijä voi käyttää potilastietojärjestelmää asian selvittämiseen, koska pyynnön esittäjällä on oikeus mm. yhteenvedon saamiseen ja sitä kautta potilaan lääkitystietoihin. Kun työntekijä on sairaanhoitaja, hän voi hakea potilaan tietoja myös Reseptikeskuksesta. Huumausaine-eResepti voidaan ottaa uudistettavaksi, kun potilas tunnetaan uudistamispyyntöä vastaanottavassa yksikössä. Potilaan suostumukseen sisältyy suostumus kaikkien Reseptikeskuksen tietojen katseluun uudistamispyynnön yhteydessä. Suostumus kirjataan uudistamispyyntöön. Uudistamispyynnön hylkäämisestä välitetään tieto soittamalla potilaan puolesta asioivalle henkilölle. Potilaan puolesta asioiva henkilö ei voi antaa potilaan matkapuhelinnumeroa tekstiviestin lähettämiseksi uudistamisen tuloksesta. Jos toimintayksikkö ei vastaanota ereseptin uudistamispyyntöä, potilaan puolesta asioivalle annetaan tarpeelliset ohjeet siitä, miten pitää menetellä. Ilman kirjallista suostumusta potilaan puolesta toimiva henkilö Ilman potilaan kirjallista suostumusta ereseptin uudistamista voi potilaan puolesta esittää terveydenhuollon toimintayksikölle satunnaisesti joku muukin henkilö. Ilman potilaan kirjallista suostumusta asioiva ei voi antaa potilaan puolesta suostumusta lääkärille Reseptikeskuksen tietojen katseluun. Hän ei voi antaa myöskään potilaan matkapuhelinnumeroa tekstiviestin lähettämiseksi uudistamisen tuloksesta. Uudistamispyynnön esittäjän on ilmoitettava uudistamispyyntöä vastaanottavalle työntekijälle potilaan henkilötunnus ja uudistettavaksi pyydettävän lääkkeen nimi. Lääkkeen käyttötarkoituksen tietäminen ei riitä. Työntekijä ei voi käyttää potilastietojärjestelmää uudistettavaksi pyydettävän lääkkeen selvittämiseen tekemällä tarkentavia kysymyksiä uudistamispyynnön esittäjälle, koska tällä ei ole oikeutta saada tietoonsa potilaan terveyttä ja terveyspalvelujärjestelmän käyttöä koskevia asioita.

29 versio Uudistamispyynnön vastaanottava sairaanhoitaja ei voi hakea uudistettavan lääkkeen tietoja Reseptikeskuksesta. Työntekijä selvittää uudistamista esittävältä myös, mihin puhelinnumeroon potilaalle voidaan soittaa, jos uudistettavaksi otettua ereseptiä ei uudisteta hoidollisista syistä. Ko. numeroa voidaan hyödyntää myös, kun epäillään väärinkäytöstä. Huume-eReseptin uudistamispyyntöä ei vastaanoteta. Kun kyseessä on PKV-lääke, uudistamispyynnön vastaanottamisessa tulee noudattaa suurta varovaisuutta. Potilaan puolesta toimiva organisaatio Kun uudistamispyynnön esittää potilaan kirjallisella suostumuksella asioiva organisaation edustaja, käytäntö eroaa joiltakin osin siitä kun potilas pyytää uudistamista itse. Uudistamispyynnön käsittelijän pitää varmistua palvelun tuottajan edustajan oikeudesta potilaan eresepti-asioiden hoitamiseen. Tieto potilaan kirjallisesta suostumuksesta löytyy potilastietojärjestelmästä. Uudistamispyynnön käsittelijä selvittää, mistä ereseptistä on kyse. Uudistamispyynnön esittäjän ei tarvitse tietää lääkkeen nimeä. Työntekijä voi käyttää potilastietojärjestelmää asian selvittämiseen, koska potilaan edustajalla on oikeus mm. yhteenvedon saamiseen ja sitä kautta potilaan lääkitystietoihin. Jos työntekijä on sairaanhoitaja, hän voi hakea potilaan tietoja myös Reseptikeskuksesta. Huumausaine-eResepti voidaan ottaa uudistettavaksi, koska potilas on tunnistettu organisaatiossa, joka asioi potilaan puolesta. Potilaan kirjalliseen suostumukseen sisältyy suostumus kaikkien Reseptikeskuksen tietojen katseluun uudistamispyynnön yhteydessä. Suostumus kirjataan uudistamispyyntöön. Uudistamispyynnön hylkäämisestä välitetään soittamalla tieto organisaatiolle sen edustajan ilmoittamaan puhelinnumeroon. Puhelinnumeron oikeellisuus tarkistetaan uudistamispyynnön vastaanottamisen yhteydessä. Pyyntö lääkärille Potilas voi pyytää ereseptinsä uudistamista palvelutapahtuman aikana ollessaan kontaktissa lääkäriin. Hoitava lääkäri käsittelee ereseptin uudistamisen välittömästi, eikä erillistä uudistamispyyntöä tehdä. Lääkäri saa tarvitessaan potilaan suostumuksen Reseptikeskuksen kaikkien tietojen katseluun ja potilas tiedon uudistamispyynnön tuloksesta. Pyyntö apteekista Apteekista terveydenhuollon toimintayksikköön välitettävät sähköiset uudistamispyynnöt ohjautuvat toimintayksikössä potilastietojärjestelmän avulla automaattisesti potilaan hoidosta vastuussa olevalle lääkärille tai uudistamispyynnöt kohdistetaan lääkärille manuaalisesti.

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys Kansalliset toimintamallit Sähköinen lääkemääräys 16.11.2015 Sähköinen resepti kotihoidossa ja palveluasumisessa Sähköisen lääkemääräyksen käytännöt kotihoidossa ja palveluasumisessa Kotihoidossa ja palveluasumisessa

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit

Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit Julkisen ja yksityisen terveydenhuollon toimintayksiköt VERSIOHISTORIA: Tässä dokumentissa on kuvattu sähköisen lääkemääräyksen käytön toimintamallit julkisen ja

Lisätiedot

Sähköinen lääkemääräys pitkäaikaisessa avo- tai laitoshoidossa Kansalliset toimintamallit alkaen Päivitetty

Sähköinen lääkemääräys pitkäaikaisessa avo- tai laitoshoidossa Kansalliset toimintamallit alkaen Päivitetty Sähköinen lääkemääräys pitkäaikaisessa avo- tai laitoshoidossa Kansalliset toimintamallit 1.1.2017 alkaen Päivitetty 7.8.2017 Asiakkaan reseptit pitkäaikaisessa avo- tai laitoshoidossa Kun asiakas saa

Lisätiedot

Kansalliset toimintamallit. eresepti

Kansalliset toimintamallit. eresepti Kansalliset toimintamallit eresepti 16.09.2011 Sisältö Toimintamallien tausta Terveydenhuollon varmennekortti Henkilöllisyyden varmistaminen ja potilaan informointi Potilaan suostumukset ja katseluoikeudet

Lisätiedot

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys Kansalliset toimintamallit 26.11.2013 Sisältö Toimintamallien tausta Terveydenhuollon varmennekortti Henkilöllisyyden varmistaminen ja potilaan informointi Potilaan suostumukset ja katseluoikeudet Lääkkeen

Lisätiedot

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Malli: Asiakastietojen käsittely 1 (7) KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Ohje: Tämän ohjeen kohderyhmä on terveydenhuollon toimintayksikön johto. Ohje on

Lisätiedot

Näin käytät ereseptiä

Näin käytät ereseptiä Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä (eresepti). Tiedot ereseptin käyttöönottaneista organisaatioista saat terveydenhuollosta, apteekeista ja sivustolta

Lisätiedot

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys Kansalliset toimintamallit Sähköinen lääkemääräys 11.11.2015 Sisältö Toimintamallien tausta Terveydenhuollon varmennekortti Henkilöllisyyden varmistaminen ja potilaan informointi Potilaan suostumukset,

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 27.8.2015. Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit v 1.5

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 27.8.2015. Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit v 1.5 Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit v 1.5 1 Tässä dokumentissa on kuvattu sähköisen lääkemääräyksen käytön toimintamallit sähköistä lääkemääräystä käyttävissä toimintayksiköissä. Dokumenttia tulee

Lisätiedot

sivu 1 (6) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.7

sivu 1 (6) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.7 sivu 1 () Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely 19.9.2014 versio 2. LIITE 1: Lääkemääräyksiin ja toimitussanomaan liittyvät oikeudet 1 Lääkemääräyksiin liittyvät oikeudet tila Toimittamaton lääkemääräys

Lisätiedot

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.8

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.8 sivu 1 (8) LIITE 1: Lääkemääräyksiin ja toimitussanomaan liittyvät oikeudet 1 Lääkemääräyksiin liittyvät oikeudet (lääkemääräysten käsittelyyn liittyvät käyttöoikeudet) tila Toimittamaton lääkemääräys

Lisätiedot

Sähköinen resepti Terveystalossa

Sähköinen resepti Terveystalossa Sähköinen resepti Terveystalossa Sähköinen resepti Terveystalossa Terveystalo on siirtynyt sähköisen reseptin eli ereseptin käyttöön. Kaikki apteekit ja julkinen terveydenhuolto ovat siirtyneet sähköiseen

Lisätiedot

Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä

Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä TERVE-SOS 2011 Johanna Andersson 23.5.2011 Medi-IT Oy Heikinkatu 7, 48100 Kotka Puh. 05-211 1888 Fax. 05-220 5919 www.medi-it.fi 1 Potilasohje Tiedot toimitetusta

Lisätiedot

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys Toimintamallit alkaen

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys Toimintamallit alkaen Kansalliset toimintamallit Sähköinen lääkemääräys Toimintamallit 1.1.2017 alkaen Sisältö Toimintamallien tausta Terveydenhuollon varmennekortti Henkilöllisyyden varmistaminen ja potilaan informointi Potilaan

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit v 1.6

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit v 1.6 Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit v 1.6 1 Tässä dokumentissa on kuvattu sähköisen lääkemääräyksen käytön toimintamallit sähköistä lääkemääräystä käyttävissä toimintayksiköissä. Dokumenttia tulee

Lisätiedot

Sähköinen lääkemääräys. Kansalliset toimintamallit alkaen Päivitetty

Sähköinen lääkemääräys. Kansalliset toimintamallit alkaen Päivitetty Sähköinen lääkemääräys Kansalliset toimintamallit 1.1.2017 alkaen Päivitetty 7.8.2017 Sisältö Toimintamallien tausta Sosiaali- ja terveydenhuollon varmennekortti Henkilöllisyyden varmistaminen ja potilaan

Lisätiedot

Reseptin lakimuutokset

Reseptin lakimuutokset Reseptin lakimuutokset Paasitorni Harri Nurmi Projektipäällikkö (Sähköinen resepti ja Kelain) Product Owner (Kelain) Harri Nurmi THL/OPER 1 Lakimuutosten toimeenpano Sähköisen lääkemääräyksen lakimuutospaketti

Lisätiedot

sivu 1 (5) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.71

sivu 1 (5) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.71 sivu 1 (5) Sähköinen vaatimusmäärittely 12.12.2014 versio 2.71 LIITE 2: Reseptien Reseptikeskuksesta / Potilastietojärjestelmät HL7 MedicalRecords dokumentissa on määritelty tarkat ehdot, joiden mukaisesti

Lisätiedot

KanTa. Sähköinen resepti terveydenhuollossa ja apteekeissa

KanTa. Sähköinen resepti terveydenhuollossa ja apteekeissa Sähköinen resepti 1 (27) KanTa Sähköinen resepti terveydenhuollossa ja apteekeissa Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 0.1 21.12.2009 KanTa-palveluryhmä, Kela 1.0 30.6.2010 KanTa-palveluryhmä,

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit v 1.7

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit v 1.7 Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit v 1.7 1 Tässä dokumentissa on kuvattu sähköisen lääkemääräyksen käytön toimintamallit sähköistä lääkemääräystä käyttävissä toimintayksiköissä. Dokumenttia tulee

Lisätiedot

Suostumusten hallinta sekä tietojen luovutus ja käyttö

Suostumusten hallinta sekä tietojen luovutus ja käyttö Suostumusten hallinta sekä tietojen luovutus ja käyttö Kanta-palveluiden näkökulmasta Tellu+ Sohvi, Jyväskylä Riitta Konttinen Mistä on kysymys? Suostumukset Kanta-palveluissa Suostumus Reseptikeskuksen

Lisätiedot

Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys. Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä

Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys. Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä Tällä sopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö ( Lääkäriasema ) ja Lääkäriaseman tiloissa toimiva lääkäripalveluyhtiö

Lisätiedot

sivu 1 (5) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.91

sivu 1 (5) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.91 sivu 1 (5) Sähköinen vaatimusmäärittely 7.10.2016 versio 2.91 LIITE 2: Reseptikeskuksesta / Potilastietojärjestelmät HL7 MedicalRecords dokumentissa on määritelty tarkat ehdot, joiden mukaisesti ja voidaan

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä

Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä Kaikki apteekit ja julkinen terveydenhuolto ovat jo liittyneet sähköisen reseptin käyttäjiksi. Yksityinen terveydenhuolto siirtyy parhaillaan vaiheittain sähköisen

Lisätiedot

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä.

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä. Mallisopimus Sopimus e-reseptipalveluun liittymisestä Tällä sopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö ( Lääkäriasema ) ja itsenäinen ammatinharjoittaja ("Ammatinharjoittaja") sopivat e-reseptipalveluun

Lisätiedot

Lakimuutosten vaikutukset terveydenhuollon ja apteekkien toimintaan

Lakimuutosten vaikutukset terveydenhuollon ja apteekkien toimintaan Lakimuutosten vaikutukset terveydenhuollon ja apteekkien toimintaan Paasitorni 1.9.2015 Harri Nurmi Projektipäällikkö (Sähköinen resepti) 1.9.2015 Harri Nurmi THL/OPER 1 Lakimuutokseen liittyvät aikataulut

Lisätiedot

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa?

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Terveydenhuollon ATK-päivät 15.-16.5.2012 KanTa-palveluihin liittyvää keskeistä lainsäädäntöä Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Henrietta Linde 5.2.2013. Proviisori

Henrietta Linde 5.2.2013. Proviisori Henrietta Linde 5.2.2013 Proviisori Sähköinen lääkemääräys (eresepti) Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon valtakunnallisille tietojärjestelmä-palveluille, joita ovat

Lisätiedot

Omakannan demonäkymiä

Omakannan demonäkymiä Omakannan demonäkymiä Kirjautuminen Omakantaan: www.omakanta.fi 2 Kirjautuminen Omakantaan 3 Omakannan etusivu: 4 RESEPTIKESKUS Reseptit Yhteenvetotuloste Lääkeostot Lokitiedot OMAKANTA 5 Voit valita,

Lisätiedot

Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin

Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Sähköinen resepti Potilastiedon arkisto Kanta-palvelut ovat ulottuvillasi asuitpa missä päin Suomea hyvänsä. Sekä julkisen terveydenhuollon että yksityisen terveydenhuollon

Lisätiedot

Resepti Potilastiedon arkisto. Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin

Resepti Potilastiedon arkisto. Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Resepti Potilastiedon arkisto Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Kanta-palvelut ovat ulottuvillasi asuitpa missä päin Suomea hyvänsä. Sekä julkisen terveydenhuollon että yksityisen terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti kumotaan lääkkeen määräämisestä

Lisätiedot

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/2013 28.3.2014/251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen 1.9.2015 Joni Komulainen, lakimies, OPER Muutetut lait 1) Lääkemääräyslaki Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti kumotaan lääkkeen määräämisestä

Lisätiedot

sivu 1 (7) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.71

sivu 1 (7) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.71 sivu 1 (7) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely 12.12.2014 versio 2.71 LIITE 3: Reseptien Reseptikeskuksesta / Apteekkijärjestelmät HL7 MedicalRecords dokumentissa on määritelty tarkat ehdot, joiden

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Ohje 8/2015 1(5) SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Kohderyhmät Voimassaoloaika Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarjoajat Yksityisen

Lisätiedot

Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely Tietosisällöt. 12.12.2014 Versio 2.71

Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely Tietosisällöt. 12.12.2014 Versio 2.71 Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely Tietosisällöt 12.12.2014 Versio 2.71 Muutoshistoria Versio Muutos Tekijä PVM 1.0 Hyväksyntään Accenture 26.4.2006 1.1 Hyväksytty, korjattu kommentein Accenture

Lisätiedot

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu Omakanta portti omiin terveystietoihisi Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu näet omat hoitotietosi ja sähköiset reseptisi voit itse päättää, miten terveystietojasi käytetään terveystietosi

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN TOIMINTAMALLIEN MUUTOKSET APTEEKEISSA

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN TOIMINTAMALLIEN MUUTOKSET APTEEKEISSA SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN TOIMINTAMALLIEN MUUTOKSET APTEEKEISSA 1.1.2017 Iiro Salonen Asiantuntijaproviisori Suomen Apteekkariliitto iiro.salonen@apteekkariliitto.fi (010) 680 1424 2.11.2016 Iiro Salonen

Lisätiedot

Kanta-palvelut. Kansalaisinfoa 2017

Kanta-palvelut. Kansalaisinfoa 2017 Kanta-palvelut Kansalaisinfoa 2017 Vauvasta vaariin ja mummiin 2 Kanta-palvelut 1. Kansalaisille 2. Apteekeille (~810) 3. Julkiselle terveydenhuollolle ( > 1000 palveluyksikköä) 4. Yksityiselle terveydenhuollolle

Lisätiedot

Kela Kanta-palvelut Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit

Kela Kanta-palvelut Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit Kela Kanta-palvelut 19.5.2016 Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit Kela Kanta-palvelut 19.5.2016 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Todistuksen välitys vastaanottokäynnin yhteydessä (perusprosessi)3

Lisätiedot

Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely Tietosisällöt. 30.10.2015 Versio 2.8

Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely Tietosisällöt. 30.10.2015 Versio 2.8 Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely Tietosisällöt 30.10.2015 Versio 2.8 Muutoshistoria Versio Muutos Tekijä PVM 1.0 Hyväksyntään Accenture 26.4.2006 1.1 Hyväksytty, korjattu kommentein Accenture

Lisätiedot

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu Omakanta portti omiin terveystietoihisi Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu näet omat hoitotietosi ja sähköiset reseptisi voit itse päättää, miten terveystietojasi käytetään terveystietosi

Lisätiedot

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki Suostumuskäytännöt 2..205 THL / OPER - OTK Joni Komulainen Suomen perustuslaki 6 Yhdenvertaisuus 0 Yksityiselämän suoja: Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu: - Henkilötietojen suojasta

Lisätiedot

Apteekkisopimukset. Ohjeistus apteekeille ja lääkäreille

Apteekkisopimukset. Ohjeistus apteekeille ja lääkäreille Apteekkisopimukset Ohjeistus apteekeille ja lääkäreille Suomen Apteekkariliitto 2013 APTEEKKISOPIMUKSET OHJEISTUS LÄÄKÄREILLE JA APTEEKEILLE 1 Yleistä apteekkisopimuksesta Apteekkisopimuskäytäntö on osoittautunut

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt. Lääkitysmäärittelyt v (9) Prosessit (LUONNOS) Operatiivisen toiminnan ohjaus yksikkö, OPER

Lääkitysmäärittelyt. Lääkitysmäärittelyt v (9) Prosessit (LUONNOS) Operatiivisen toiminnan ohjaus yksikkö, OPER Lääkitysmäärittelyt v. 0.1 1(9) Lääkitysmäärittelyt Lääkitysprojekti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lääkitysmäärittelyt v. 0.1 2(9) Pvm Päivitetyt asiat Tekijä 2.10.2017 Ensimmäinen (kommentoitavaksi)

Lisätiedot

TOIMINTA KANTA-PALVELUJEN HÄIRIÖTILANTEESSA

TOIMINTA KANTA-PALVELUJEN HÄIRIÖTILANTEESSA Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 2 Kanta-palvelujen toiminnassa tai yhteyksissä havaitaan häiriö 4 3 Ilmoitus käyttötukeen 5 4 Tiedota häiriöstä muuta henkilöstöä 6 5 Häiriön laajuus 6 6 Toimintamalli Kanta-palvelujen

Lisätiedot

Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä. Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland)

Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä. Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland) Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland) Suomi ei ole ICT-asioissa hännänhuippu! Weaknesses and threats also identified 2 13.3.2014

Lisätiedot

Tietopalvelut-osasto Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö (OPER) ; päivitetty

Tietopalvelut-osasto Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö (OPER) ; päivitetty Ohje 1/2016 1(5) ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Kohderyhmät Voimassaoloaika Tarkoitus Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

Luonnos Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen muuttamiseksi

Luonnos Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen muuttamiseksi 7.12.2016 Sosiaali- ja terveysministeriölle Viite: Lausuntopyyntö STM101:00/2016 / STM/4478/2016 Luonnos Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen muuttamiseksi

Lisätiedot

Postinumero Käyntiosoite Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki

Postinumero Käyntiosoite Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki 1 Rekisterinpitäjä Nimi Kansaneläkelaitos Postiosoite PL 450 Postinumero 00056 Puhelin 020 634 11 Käyntiosoite Nordenskiöldinkatu 12, 00250 Helsinki 2 Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt 2016

Lääkitysmäärittelyt 2016 Lääkitysmäärittelyt 2016 v. 0.2 1(19) Lääkitysmäärittelyt 2016 Prosessikuvaukset Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Hkki Virkkunen Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko Riikka Suvanto Versio 0.2 (23.5.2016) Lääkitysmäärittelyt

Lisätiedot

Tietosuojaseloste Reseptikeskus Rekisterinpitäjä Nimi Kansaneläkelaitos. Puhelin Postinumero Postiosoite PL 450

Tietosuojaseloste Reseptikeskus Rekisterinpitäjä Nimi Kansaneläkelaitos. Puhelin Postinumero Postiosoite PL 450 1 Rekisterinpitäjä Nimi Kansaneläkelaitos Postiosoite PL 450 Postinumero 00056 Puhelin 020 634 11 Käyntiosoite Nordenskiöldinkatu 12, 00250 Helsinki 2 Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Reseptikeskus

TIETOSUOJASELOSTE Reseptikeskus 1 Rekisterinpitäjä Nimi Kansaneläkelaitos TIETOSUOJASELOSTE Postiosoite Postinumero Puhelin PL 78 00381 HELSINKI 020 634 11 Käyntiosoite Höyläämötie 1 a B, 00380 Helsinki 2 Rekisteriasioita hoitava henkilö

Lisätiedot

APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET

APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET JOHDANTO Apteekin tulee varautua sähköisen reseptin toiminnassa mahdollisesti ilmeneviin häiriötilanteisiin. Koko apteekin henkilökunnan

Lisätiedot

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa 30.5.2007 Maritta Korhonen 24.03.2013 1 Taustaa Sosiaali- ja terveydenhuollossa hyödynnettävälle tietoteknologialle asettaa erityisvaatimuksia

Lisätiedot

Kanta-palvelut asiakkaan tueksi. Potilaan päivä, Kuopio Konstantin Hyppönen

Kanta-palvelut asiakkaan tueksi. Potilaan päivä, Kuopio Konstantin Hyppönen Kanta-palvelut asiakkaan tueksi Potilaan päivä, 17.11.2016 Kuopio Konstantin Hyppönen Kanta-palvelut Kansalaisille Apteekeille (~810) Julkiselle terveydenhuollolle ( > 1000 palveluyksikköä) Yksityiselle

Lisätiedot

Omakannan uudet toiminnallisuudet

Omakannan uudet toiminnallisuudet Omakannan uudet toiminnallisuudet Sähköisen lääkemääräyksen lakimuutokset 1.9.2015 Outi Lehtokari / OPER 1 Sisältö Lakimuutoksen edellyttämät Omakannan uudet toiminnallisuudet Reseptien luovutuskiellot

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset Lääkitysmäärittelyt 2016 1(18) Lääkitysmäärittelyt 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Heikki Virkkunen Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko Versio 0.1 (27.10.2015) Lääkitysmäärittelyt 2016 2(18) Pvm Päivitetyt

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

ereseptin käyttöönotto terveydenhuollossa - case Kotka Anne Kallio kehitysjohtaja, ylilääkäri Medi-IT Oy

ereseptin käyttöönotto terveydenhuollossa - case Kotka Anne Kallio kehitysjohtaja, ylilääkäri Medi-IT Oy ereseptin käyttöönotto terveydenhuollossa - case Kotka Anne Kallio kehitysjohtaja, ylilääkäri Medi-IT Oy Sisältö lääketiedon nykytila ereseptin tavoitteet th:n näkökulmasta Kymijoen tth:n pilotin opetukset

Lisätiedot

APTEEKKISOPIMUKSET. Ohjeistus lääkäreille ja apteekeille

APTEEKKISOPIMUKSET. Ohjeistus lääkäreille ja apteekeille APTEEKKISOPIMUKSET Ohjeistus lääkäreille ja apteekeille TYÖRYHMÄ: Antti Holopainen, Järvenpään sosiaalisairaala/a-klinikkasäätiö Juha Oksanen, Kettutien A-Klinikka, Helsinki Pirjo Pennanen, Terveydenhuollon

Lisätiedot

ereseptin toteutus 26.5.2009 Riitta Söderlund etunimi.sukunimi@turku.fi projektipäällikkö/ TERES Turun kaupunki

ereseptin toteutus 26.5.2009 Riitta Söderlund etunimi.sukunimi@turku.fi projektipäällikkö/ TERES Turun kaupunki ereseptin toteutus 26.5.2009 Riitta Söderlund etunimi.sukunimi@turku.fi projektipäällikkö/ TERES Turun kaupunki Tietojärjestelmien kehittämisen vaiheet Esitutkimus Vaatimusmäärittely Järjestelmän suunnittelu

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2010. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä

Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2010. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä 1 / 9 18.3.2011 22:48 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2010» 1088/2010 1088/2010 Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2010 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä

Lisätiedot

Kelain - käyttöohje v Sisällys

Kelain - käyttöohje v Sisällys Sisällys 1. Etusivu 3 1.1. Kirjautuminen... 3 1.2. Kielivalinta... 3 1.3. Häiriötiedotteet... 3 1.4. Sivun alapalkin toiminnallisuudet... 3 1.4.1. Käyttöohjeet... 4 1.4.2. Käyttöönotto-ohje... 4 1.4.3.

Lisätiedot

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri REKISTERISELOSTE 1 (5) 1. Rekisterin pitäjä Nimi Niuvanniemen sairaala (valtion mielisairaala) Postiosoite Niuvankuja 65 70240 KUOPIO Puhelin 0295 242 111 (vaihde) 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Kanta-palveluiden tulevat toiminnallisuudet ja sisällöt Potilastiedon arkiston hyödyntäminen

Lisätiedot

eterveyspalveluista usein kysytyt kysymykset

eterveyspalveluista usein kysytyt kysymykset eterveyspalveluista usein kysytyt kysymykset Yleiset kysymykset Miksi eterveyspalveluja kannattaa käyttää? eterveyspalveluiden avulla voit hoitaa kiireettömiä terveysasioita missä vain. Voit esimerkiksi

Lisätiedot

Poimintoja lainsäädännöstä

Poimintoja lainsäädännöstä Poimintoja lainsäädännöstä Perustuslaki 731/1999 6 7 Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon,

Lisätiedot

E-RESEPTI SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN VAATIMUSMÄÄRITTELY. Terveydenhuollon tietotekniikka -seminaari 27.10.2014 Miia Nopanen

E-RESEPTI SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN VAATIMUSMÄÄRITTELY. Terveydenhuollon tietotekniikka -seminaari 27.10.2014 Miia Nopanen E-RESEPTI SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN VAATIMUSMÄÄRITTELY Terveydenhuollon tietotekniikka -seminaari 27.10.2014 Miia Nopanen ESITYKSEN SISÄLTÖ e-resepti eli sähköinen lääkemääräys Yleinen tietojärjestelmäratkaisu

Lisätiedot

Kanta-palvelut Yleisesittely

Kanta-palvelut Yleisesittely Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä Henna Koli, Kela

KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä Henna Koli, Kela KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä 28.5.2013 Henna Koli, Kela KanTa-palvelut Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon, apteekkien

Lisätiedot

Terveystiedot Omakannassa

Terveystiedot Omakannassa Terveystiedot Omakannassa 11.4.2016 Kaija Leskinen 1 Informaatio, suostumus ja kiellot 1. Kuittaa ensin informaatio potilastietojen käytöstä, mikäli et ole sitä jo tehnyt 2. Voit antaa suostumuksen tietojen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2014 251/2014 Laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Asiakastietolain ja reseptilain muutokset. Terveydenhuollon atk-päivät 28.05.2013 Pekka Järvinen, STM

Asiakastietolain ja reseptilain muutokset. Terveydenhuollon atk-päivät 28.05.2013 Pekka Järvinen, STM Asiakastietolain ja reseptilain muutokset Terveydenhuollon atk-päivät Pekka Järvinen, STM Säädösmuutosten tarve Asiakastietolaki tietojärjestelmille asetettavat vaatimukset tietojärjestelmien sertifiointi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 216/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköisestä lääkemääräyksestä sekä laiksi lääkelain 57 ja 57 a :n muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 216/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköisestä lääkemääräyksestä sekä laiksi lääkelain 57 ja 57 a :n muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 216/2006 vp Hallituksen esitys laiksi sähköisestä lääkemääräyksestä sekä laiksi lääkelain 57 ja 57 a :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi sähköisestä

Lisätiedot

Hoitosuunnitelmaan on kirjattu tärkeimmät hoidon tavoitteet, omahoitoa, lääkityksiä sekä seurantatutkimuksia koskevat asiat.

Hoitosuunnitelmaan on kirjattu tärkeimmät hoidon tavoitteet, omahoitoa, lääkityksiä sekä seurantatutkimuksia koskevat asiat. OMAHOITO Varkauden kaupunki tarjoaa asiakkailleen sähköisiä terveyspalveluita Omahoidon Terveyskansion välityksellä. Palvelun käyttö edellyttää sopimusta asiakkaan ja Varkauden kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus

Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus 1 Sähköisten palveluiden käytön aloittaminen 1. Mene www.tampere.fi -sivulle 2. Klikkaa Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

APTEEKKI- SOPIMUKSET. Ohjeistus apteekeille ja lääkäreille

APTEEKKI- SOPIMUKSET. Ohjeistus apteekeille ja lääkäreille APTEEKKI- SOPIMUKSET Ohjeistus apteekeille ja lääkäreille Suomen Apteekkariliitto, päivitys 7.11.2017 APTEEKKISOPIMUKSET OHJEISTUS LÄÄKÄREILLE JA APTEEKEILLE 1 Yleistä apteekkisopimuksesta Apteekkisopimuskäytäntö

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 483. Laki. Kansainvälisen Demokratia- ja Vaaliapuinstituutin perussäännön lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

SISÄLLYS. N:o 483. Laki. Kansainvälisen Demokratia- ja Vaaliapuinstituutin perussäännön lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä heinäkuuta 2008 N:o 483 485 SISÄLLYS N:o Sivu 483 Laki Kansainvälisen Demokratia- ja Vaaliapuinstituutin perussäännön lainsäädännön alaan kuuluvien

Lisätiedot

MALLI JULKISEN TERVEYDENHUOLLON POTILAIDEN INFORMOINNISTA

MALLI JULKISEN TERVEYDENHUOLLON POTILAIDEN INFORMOINNISTA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO MALLI JULKISEN TERVEYDENHUOLLON POTILAIDEN INFORMOINNISTA Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Malli rekisterinpitäjille julkisessa terveydenhuollossa (mallia voidaan

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 1 Nimi (y-tunnus) Rekisterinpitäjä Kuopion kaupungin kasvun ja oppimisen lautakunta Osoite Kuopion kaupunki / kasvun ja oppimisen palvelualue 70100 KUOPIO Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana,

Lisätiedot

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013 Liittyminen eresepti-palveluun Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013 eresepti-palveluun liittyjä eresepti-palveluun liittyjä on terveydenhuollon toimintayksikkö

Lisätiedot

REKISTERISELOSTEET Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.4.2011, päivityspvm: 17.4.2015

REKISTERISELOSTEET Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.4.2011, päivityspvm: 17.4.2015 REKISTERISELOSTEET Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.4.2011, päivityspvm: 17.4.2015 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteiden tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidyille annettava informaatio

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.2.2014 1. Rekisterinpitäjä Nimi Hevostoiminta Laukki Yksityinen elinkeinonharjoittaja, Y-tunnus 2601111-1 Yhteystiedot Puh: 040-186 2222,

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki

Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen tai Seuraava painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin

Lisätiedot

VARMENNEKORTIT YKSITYISELLÄ SEKTORILLA

VARMENNEKORTIT YKSITYISELLÄ SEKTORILLA VARMENNEKORTIT YKSITYISELLÄ SEKTORILLA Varmennekortit / toimikortit yksityisellä sektorilla Ammattikortit Terhikki-rekisterissä olevat terveydenhuollon ammattihenkilöt: Ammatinharjoittajat, yrityksissä

Lisätiedot

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja.

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja. .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN ALAIKÄISET Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh.

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Sopimus Espoon Omahoitopalvelun käytöstä

Sopimus Espoon Omahoitopalvelun käytöstä 1 (5) Sopimus Espoon Omahoitopalvelun käytöstä Espoon kaupungin Terveyspalvelut tarjoaa asiakkailleen sähköisiä terveyspalveluita Internetin kautta Omahoitopalvelun (Terveyskansion) välityksellä. Palvelu

Lisätiedot

Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo Vantaan kaupunki / sivistystoimi Perusopetuksen tulosalue Asematie 6 A 01300 Vantaa

Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo Vantaan kaupunki / sivistystoimi Perusopetuksen tulosalue Asematie 6 A 01300 Vantaa 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan kaupungin opetuslautakunta Vantaan kaupunki / sivistystoimi Asematie 6 A 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo Vantaan

Lisätiedot

Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan

Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan Suomen EDI-LEIDIT ry seminaari 27.9.2007 VR-kokouskeskus, Helsinki Synnöve Amberla varatuomari Suomen Kuntaliitto Perustuslaki Yhdenvertaisuus (6 ) Oikeus

Lisätiedot

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisen terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisen terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen Liittyminen eresepti-palveluun Yksityisen terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen Palvelujen käyttöönoton aikataulut Sähköinen resepti käytössä Apteekeissa ja sivuapteekeissa

Lisätiedot

1 (27) MediResepti Käyttöohje MEDIRESEPTI. Käyttöohje 10.12.2015 1.3

1 (27) MediResepti Käyttöohje MEDIRESEPTI. Käyttöohje 10.12.2015 1.3 1 (27) MEDIRESEPTI Käyttöohje 10.12.2015 1.3 2 (27) Versiohistoria Versio Päiväys Muutokset Tekijä 0.1 2.9.2014 Käyttöohjeen luonnos Mira Aaltonen 1.0 12.1.2015 Päivitys tuotantoversioon Mira Aaltonen

Lisätiedot

Kuka tietää lääkityksesi?

Kuka tietää lääkityksesi? Kuka tietää lääkityksesi? Tunne lääkkeesi valtakunnallinen Lääkehoidon päivä 16.3.2017 Diasarjassa kuvataan Mikä on lääkityslista Miksi ajantasainen lääkityslista on tärkeä Miten ajantasaista lääkitystietoa

Lisätiedot

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen Liittyminen eresepti-palveluun Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen eresepti-palveluun liittyjä eresepti-palveluun liittyjä on terveydenhuollon toimintayksikkö,

Lisätiedot

KEHITTYVÄT APTEEKKIPALVELUT. Farmaseuttinen johtaja Sirpa Peura Suomen Apteekkariliitto

KEHITTYVÄT APTEEKKIPALVELUT. Farmaseuttinen johtaja Sirpa Peura Suomen Apteekkariliitto KEHITTYVÄT APTEEKKIPALVELUT Farmaseuttinen johtaja Sirpa Peura Suomen Apteekkariliitto Perinteiset apteekkipalvelut Reseptin toimitus & uusiminen Lääkevalmistus Itsehoidon opastus Suorakorvausmenettely

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki

Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkta. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin

Lisätiedot