Mitä potilasasiamiesten tulee tietää Kanta.fi:stä ja potilasasiakirjoista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä potilasasiamiesten tulee tietää Kanta.fi:stä ja potilasasiakirjoista"

Transkriptio

1 Mitä potilasasiamiesten tulee tietää Kanta.fi:stä ja potilasasiakirjoista Potilasasiamiestoiminnan peruskurssi Helena Eronen kehittämispäällikkö, tietosuojavastaava Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri/tietohallinto 1

2 Esitys: Potilastiedon arkisto ja yhteisrekisteri asiakkaan ja ammattihenkilön tunnistaminen informaatiot suostumukset ja kiellot puolesta asiointi potilasasiakirjojen laatiminen tietojen käyttö ja luovuttaminen asiakirjojen säilyttäminen käytön valvonta Tunnuslukuja Potilastiedon arkistosta Lähteenä käytetty: Kela: Potilastiedon arkiston toimintamallit Vesa Jormanainen: Kanta-palveluiden toimeenpanon tilanne Sanomalehti Karjalainen/Savon Sanomat: Kuva 2

3 Potilasasiakirjat 3

4 Potilasasiakirjoja koskevat keskeiset säädökset ja ohjeet 1 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) salassa pito potilastietojen luovuttaminen Potilasasiakirja-asetus (298/2009) laatiminen käsittely säilyttäminen Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) uusi lakiesitys lausuntokierroksella sähköisten potilasasiakirjojen käsittely ja luovuttaminen sähköinen arkistointi keskeiset vaatimukset tietojärjestelmille omavalvontasuunnitelma

5 Potilasasiakirjoja koskevat keskeiset säädökset ja ohjeet 2 Henkilötietolaki (523/1999) henkilötietojen käsittelyn yleislaki, jota noudatetaan aina henkilötietojen käsittelyssä Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) salassa pidettävät asiakirjat ja niiden julkiseksi tulo Terveydenhuoltolaki (1326/2010) yhteisrekisteri Laki sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007) eresepti Potilasasiakirjojen laatiminen ja käsittely. Opas terveydenhuollolle. Sosiaali- ja terveysministeriö 2012 Organisaatioiden omat ohjeet potilastietojen käsittelystä

6 Asetus potilasasiakirjoista Potilaslaissa valtuutetaan sosiaali- ja terveysministeriö (STM) antamaan asetuksella säännökset potilasasiakirjojen laatimisesta ja säilyttämisestä Ensimmäinen asetustasoinen määräys tuli voimaan 2001: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisestä (99/2001) Sitä ennen käytössä oli ollut STM:n määräys potilasasiakirjojen laatimisesta vuodelta 1993 Ohjeita potilasasiakirjojen laatimisesta antoi aikaisemmin Lääkintöhallitus Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettiin 2007 huomattiin, että potilasasiakirja-asetuksesta puuttuivat säännökset sähköisistä potilasasiakirjoista ja se oli tehty paperisen toimintaympäristön käyttöön Lainsäädännön muutosten perusteella STM antoi uuden potilasasiakirjaasetuksen vuonna 2009

7 Mitkä ovat potilasasiakirjoja? Potilasasiakirjat: potilaskertomus ja siihen liittyvät potilastiedot tai asiakirjat lääketieteelliseen kuolemansyyn selvittämiseen liittyvät tiedot tai asiakirjat muut potilaan hoidon järjestämisen ja toteuttamisen yhteydessä syntyneet tai muualta potilaan hoitoa varten saadut tiedot ja asiakirjat jos muualta saatuja asiakirjoja käytetään potilaan hoidossa ja ne liitetään osaksi potilaskertomusta, niitä käsitellään kuin ne olisivat omia (potilaalla on niihinkin tarkastusoikeus!)

8 Potilastietoja sisältävät muut asiakirjat Muihin kuin hoidollisiin tarkoituksiin tehtävät asiakirjat viranomaisten tai potilaiden pyynnöstä laadittavat todistukset ja lausunnot esim. ajokorttia, ampuma-aselupaa varten poliisille; korvauksia tai tukia varten Kelalle tai vakuutusyhtiölle alkuperäinen vastaanottajalle, kopio terveydenhuollon yksikköön virka-apuna tehtävät selvitykset seksuaali- ja pahoinpitelyrikoksista ovat virka-apua pyytäneen viranomaisen asiakirjoja ja muodostavat oman arkistokokonaisuuden lastensuojeluilmoitus vastaanottajan asiakirja, ei tallenneta potilasrekisteriin; potilasasiakirjoihin lyhyt merkintä siitä, että lastensuojeluilmoitus on tehty Muut asiakirjat terveydenhuollossa potilaslaskutus, tilastot, tutkimusluvat, potilasvahinkoilmoitukset, muistutukset, kantelut, rikosilmoitukset, vahingonkorvausvaatimukset tallennus erilleen potilasasiakirjoista

9 Sairaanhoitopiirin yhteisrekisteri ja Potilastiedon arkisto 9

10 Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 9 : Sairaanhoitopiirin alueen kunnallisen perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja kunnan järjestämän työterveyshuollon potilasasiakirjat muodostavat yhteisen potilasrekisterin. = Yhteisrekisteri 10

11 Yhteisrekisterissä olevien potilastietojen käyttö Potilasta hoitava terveydenhuollon toimintayksikkö saa käyttää yhteisrekisterissä olevia toisen toimintayksikön tuottamia tietoja. On oltava hoitosuhde. Tietoja saa käyttää potilaan hoidon edellyttämässä laajuudessa. Yhteisrekisterin käyttö edellyttää potilaan informointia. Tietojen käyttöön ei tarvita potilaan suostumusta. Potilaalla on mahdollisuus kieltää tietojen käyttö. 11

12 PSSHP:n yhteisrekisterialue Kuopion sosiaali- ja terveyspalvelut: (Juankoski, Kuopio, Karttula, Maaninka, Nilsiä, Riistavesi, Vehmersalmi, tuottaa terveyspalvelut myös Tuusniemelle) KYS ja Kysteri (Kaavi, Keitele, Leppävirta, Pielavesi, Rautavaara, Tervo, Vesanto) Lapinlahti Siilinjärvi Sisä-Savon terveydenhuollon ky (Rautalampi, Suonenjoki) Varkaus (Varkaus, Joroinen) Ylä-Savon sote (Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä) 12

13 Kanta-palvelut: Potilastiedon arkisto Keskitetty sähköisten potilastietojen arkistointi ja pitkäaikaissäilytys Kanta-palveluissa. Tietojen välittäminen terveydenhuollon toimipisteiden välillä. Käytetään potilastietojärjestelmän kautta. Tiedonhallintapalvelu on osa potilastiedon arkistoa. o sisältää tiedot mm. informoinneista ja tietojen luovuttamiseen liittyvän suostumuksen ja kiellot Potilastiedon arkistoon tallennetaan: o liittymisen jälkeen syntyneet asiakirjat (STM:m asetus terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista 1257/2015, vaiheistusasetus) o voidaan tallentaa myös ennen liittymistä syntyneet asiakirjat Potilastiedon arkistoon siirretyt asiakirjat säilytetään pysyvästi, organisaation omaan arkistoon jäävät asiakirjat säilytetään STM potilasasiakirja-asetuksen liitteen säilytysaikojen mukaisesti) 13

14 Karjalainen/Savon Sanomat

15 Potilastiedon arkiston käytön edellytyksiä Potilaita on informoitava uusista toimintakäytännöistä Potilastiedot kirjataan samalla tavalla organisaatiosta ja potilastietojärjestelmästä riippumatta Potilastietojärjestelmiin on rakennettava valmiudet tietojen arkistointiin, hakemiseen ja luovuttamiseen muiden organisaatioiden käyttöön Kansalaisille on avattu Omakanta palvelu, mitä kautta he voivat katsella omia terveystietojaan ja osallistua aktiivisesti omaan hoitoonsa Lähde: Potilastiedon arkiston toimintamallit 2015, 15

16 Asiakkaan ja terveydenhuollon ammattihenkilön henkilöllisyyden varmistaminen Lähde: Potilastiedon arkiston toimintamallit 2015, 16

17 Terveydenhuollon ammattihenkilön käyttäjäroolit ja oikeudet Terveydenhuollon ammattilaisten käyttäjärooleja ja oikeuksia hallitaan paikallisesti terveydenhuollon organisaatioissa Potilastiedon arkistoa tai muita Kanta-palveluita käytettäessä potilastietojärjestelmiin kirjaudutaan terveydenhuollon varmentajan myöntämillä ammatti- tai henkilöstökorteilla Varmennepalveluista vastaa VRK: Terveydenhuollon varmenteiden hankkiminen: rekisteröintipisteet ja ohjeistus Lähde: Potilastiedon arkiston toimintamallit 2015, 17

18 Varmennekortit Ammattikortit Terveydenhuollon ja apteekkien ammattihenkilöille Sidottu ammattioikeuteen ei työnantajaan Henkilöstökortit terveydenhuollon ja apteekkien muulle henkilöstölle Sidottu työnantajaan Toimijakortit muiden kuin terveydenhuollon palveluidenantajien henkilöstölle Sidottu työnantajaan Varakortit kadonneen/unohtuneen/hajonneen kortin tilalle Enintään 3 kuukauden voimassaoloaika (ellei jokin rajoita voimassaoloaikaa myöntöhetkellä) Opiskelijakortit Käyttöoikeus tulee kortin mukana Käyttöoikeus sidottu VRK:n myöntämään voimassaolevaan varmenteeseen Lähde: Potilastiedon arkiston toimintamallit 2015, 18

19 19

20 Asiakkaan henkilöllisyys Terveydenhuollossa pitäisi aina varmistua asioijan henkilöllisyydestä Vastaanotolla joko kuvallisen kortin avulla tai henkilö tunnetaan Puhelinkontaktissa kysymyksiin saatujen vastausten perusteella Alaikäinen asiakas, jolla ei ole kuvallista korttia tai jota ei tunneta: kysymysten perusteella esim. osoite, vanhemmat, sisarukset ja muut asiat, joiden tiedot löytyvät potilastietojärjestelmästä Avustajan tuella potilaaksi saapuva asiakas, jolla ei ole kuvallista korttia eikä häntä tunneta potilaan Kela-kortin avulla ja toiselle henkilölle esitettyjen kysymysten perusteella esim. potilaan osoite ja muut asiat, jotka löytyvät potilastietojärjestelmästä 20

21 Henkilöllisyyden varmistaminen Varmistetaan, että katsellaan oikean henkilön tietoja potilastietojärjestelmästä ja Kantasta Tallennetaan potilaskertomus oikealle henkilölle Potilas näkee Omakannasta omat kertomusmerkintänsä, ei toisten henkilöiden tekstejä Muut organisaatiot näkevät oikean potilaan tiedot potilastiedon arkiston kautta Lähde: Potilastiedon arkiston toimintamallit 2015, 21

22 Informointi yhteisrekisteristä ja Potilastiedon arkistosta 22

23 Informointi Potilastiedon arkistossa olevien tietojen käyttö ja luovuttaminen edellyttää potilaan informointia Saman sairaanhoitopiirin yhteisrekisterin sisällä potilastietojen käyttö potilaan hoitoon liittyen on sallittu, jos potilas on informoitu yhteisrekisteristä, eikä hän ole kieltänyt tietojensa käyttöä Asiakirjojen arkistointi ei edellytä informointia, eikä potilas voi kieltää arkistointia Informoinnin jälkeen potilas voi antaa suostumuksen tietojen luovuttamiseen tai tehdä kieltoja Tieto informoinnista merkitään potilastietojärjestelmään, jonka kautta tieto tallentuu Tiedonhallintapalveluun Kansalainen voi kuitata informaation saaduksi myös Omakannan kautta Lähde: Potilastiedon arkiston toimintamallit 2015, 23

24 Yhteisrekisteristä annettava informaation sisältö Yleiset potilastietojen käytön edellytykset ja rajoitukset o hoitosuhde, tietojen käytön laajuus o lokitiedot Yhteinen potilasrekisteri o hyöty potilaan kannalta o mitä organisaatioita kuuluu shp:n yhteisrekisteriin Oikeus rajoittaa yhteisrekisterin käyttöä o potilas voi kieltää tietojen luovutuksen Tietojen käyttö hätätilanteessa o potilas voi itse päättää 24

25 Informointi Potilastiedon arkistosta Informointi potilaalle henkilökohtaisesti Voidaan antaa ajanvarauksen tai ilmoittautumisen yhteydessä tai vastaanotto- ja kotikäyntien yhteydessä. Informointi annetaan suullisesti ja kirjallisesti Yhteisrekisteristä informoidaan suullisesti Potilaalle voidaan antaa kirjallinen esite valtakunnallisesta Potilastiedon arkistosta tai lähettää se esimerkiksi ajanvarauskirjeen yhteydessä (Kelan esite) Tieto informoinnista kirjataan potilastietojärjestelmään vasta, kun potilas on paikan päällä ja voidaan todeta hänen vastaanottaneen informoinnin Potilasta voidaan informoida myös puhelimitse tai itsepalvelu-ilmoittautumisen yhteydessä, jolloin potilas voi tulostaa laitteelta kirjallisen informointimateriaalin. Informointi voidaan antaa myös sähköisen asioinnin yhteydessä liittämällä viestiin sähköinen esite tai linkki Kanta.fi -sivuilla olevaan esitteeseen Informoinnista ei voi kieltäytyä Lähde: Potilastiedon arkiston toimintamallit 2015, 25

26 Suostumus ja kielto 26

27 Suostumus Arkistoon tallennetut tiedot ovat rekisterinpitäjän käytettävissä ilman suostumusta Potilastiedon arkistoon tallennettujen potilastietojen käyttö toisissa terveydenhuollon toimintayksiköissä edellyttää potilaan suostumusta -> asiakirjan luovutus Suostumus tehdään kirjallisesti terveydenhuollon toimintayksikössä tai kansalainen tekee suostumuksen sähköisesti Omakannan kautta Voimassa toistaiseksi Suostumuksen voi tehdä tai peruuttaa milloin tahansa Suostumus käsittää kaikki Potilastiedon arkistossa jo olevat ja myös sinne myöhemmin tallennettavat potilastiedot Koskee vain Potilastiedon arkistoa omassa arkistossa olevien asiakirjojen osalta noudatetaan potilaslain luovutussääntöjä ja yhteisrekisterin luovutussääntöjä Lähde: Potilastiedon arkiston toimintamallit 2015, 27

28 Kielto Kansalainen voi tehdä luovutuskiellon Kiellon voi tehdä kirjallisesti terveydenhuollon toimintayksikössä tai sähköisesti Omakannan kautta Kielto voi olla: Toimintayksikkö- eli palvelunantajakohtainen Rekisterikohtainen Palvelutapahtuma (eli käynti- tai osastojakso) -kohtainen Kiellon voi tehdä tai peruuttaa milloin tahansa Kieltoa tehdessä voi erikseen sallia tietojen käytön hätätilanteissa Potilasta on informoitava, että kielto koskee myös tilanteita, joissa potilas on äkillisen henkeä uhkaavan sairauden tai loukkaantumisen vuoksi tajuton ja sen vuoksi kykenemätön peruuttamaan tekemänsä kiellon Omassa organisaatiossa tiedot näkyvät kuten ennenkin kiellosta huolimatta Lähde: Potilastiedon arkiston toimintamallit 2015, 28

29 Hätätilanne Jos potilas on sallinut tietojen käytön hätätilanteissa, Kanta-arkisto luovuttaa myös kielletyt tiedot hätätilahaun perusteella. Tilanteessa, jossa potilastietojen luovutukseen ei ole potilaan suostumusta tai informointia ei ole voitu antaa, potilastiedot voidaan luovuttaa Kanta-palvelujen kautta hätätilahaun perusteella. Esimerkkeinä mm. tajuttomuus tai tilanteet, joissa potilas ei esimerkiksi kehitysvammaisuuden tai muistisairauden takia kykene päättämään hoidostaan. Tällöin tietoja voidaan käyttää, jos niitä tarvitaan potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi (potilaslain 13 :n 3 momentin 3 kohdan tarkoittamat tilanteet). Lähde: Potilastiedon arkiston toimintamallit 2015, 29

30 Lomakkeet Suostumuslomakemallit löytyvät KELA:n ekstranetista Mikä tahansa Potilastiedon arkistoon liittynyt terveydenhuollon palvelunantaja voi kirjata suostumuksen ja kiellot Suostumus ja kielto tehdään kirjallisesti Lomake tulostetaan potilastietojärjestelmästä ja kansalainen allekirjoittaa lomakkeen Allekirjoitetut lomakkeet arkistoidaan terveydenhuollon toimintayksiköissä, erillään potilaskertomuksesta säilytysaika on 12 vuotta potilaan kuolemasta tai 120 vuotta syntymästä Lähde: Potilastiedon arkiston toimintamallit 2015, 30

31 Puolesta asiointi 31

32 Alaikäinen Alaikäiselle lapselle kuuluva informointi annetaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle Huoltaja voi antaa lapsen puolesta suostumuksen, mutta ei voi tehdä kieltoja (Potilaslaki 9 ) HUOM! Kelan suostumuslomake! Huostaanotto- ja sijoitustilanteissa huoltajuus säilyy vanhemmilla, jollei muuta ole huoltajuustietoihin merkitty Jos alaikäisen informaatio on annettu huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle, tulee alaikäinen informoida uudestaan viimeistään tämän täyttäessä 18 vuotta. Jos alaikäinen potilas arvioidaan kykeneväksi päättämään itse omasta hoidostaan, informaatio annetaan suoraan hänelle Hoidostaan vastaava alaikäinen voi itse päättää suostumuksen tai kieltojen tekemisestä, jolloin huoltajalla ei ole oikeutta tehdä suostumusta tai peruuttaa kieltoa Lähde: Potilastiedon arkiston toimintamallit 2015, 32

33 Huoltaja tai laillinen edustaja Laillinen edustaja on huoltaja tai potilaan edunvalvoja, jonka tehtäväksi on määrätty potilaan terveyttä koskevien asioiden hoitaminen Edunvalvojan tehtävän voi osoittaa otteella holhousrekisteristä Jos potilaalle ei ole edellytyksiä arvioida suostumuksen merkitystä, voi laillinen edustaja antaa suostumuksen Suostumuksen voi antaa vain palvelunantajalle, koska laillisen edustajan antama suostumus edellyttää, että terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi potilaan tilan Laillinen edustaja ei voi tehdä kieltoa potilaan puolesta eikä perua potilaan antamaa suostumusta Laillinen edustaja voi peruuttaa potilaan tekemän kiellon, jos sen voidaan arvioida vastaavan potilaan tahtoa Lähde: Potilastiedon arkiston toimintamallit 2015, 33

34 Täysi-ikäinen, joka ei itse pysty päättämään hoidostaan Täysi-ikäisen, hoidostaan päättämään kykenemättömän potilaan hoito tulee järjestää tavalla, joka parhaiten vastaa potilaan tahtoa Potilaan tahdon selvittämiseksi tulee kuulla potilaan laillista edustajaa, lähiomaista tai muuta läheistä (Potilaslaki 6 ) Henkilö, joka ei ymmärrä informaation sisältöä eikä suostumuksen tai kiellon merkitystä, ei voi ottaa informaatiota vastaan tai antaa pätevää suostumusta tai kieltoa Jos laillista edustajaa ei ole, kukaan ei voi antaa suostumusta tai kieltoa potilaan puolesta (potilastietojen luovutus potilaslain 13 3 mom. 3 kohdan mukaan) Lähde: Potilastiedon arkiston toimintamallit 2015, 34

35 Potilasasiakirjojen laatiminen ja tallentaminen Potilastiedon arkistoon 35

36 Potilasasiakirjojen laatiminen Potilastietojärjestelmä koostaa käyttäjän tekemistä merkinnöistä asiakirjan ja tallentaa sen Potilastiedon arkistoon Keskeneräiset merkinnät tulee hyväksyä ennen arkistointia (myös opiskelijan tekemät merkinnät ja kirjoitetut sanelut) Erillisjärjestelmistä, kuten laboratoriojärjestelmät, asiakirjat voidaan tallentaa arkistoon suoraan tai potilastietojärjestelmän kautta Lähtökohtaisesti asiakirjojen tallentaminen ei edellytä käyttäjän toimenpiteitä Asiakirja muodostetaan ja arkistoidaan automaattisesti heti, kun se on hoitoprosessin kannalta järkevää, esim. osastojakson päättyessä tai käynnin jälkeen Asiakirjoille voi täydentää tietoa myös jälkeenpäin (esim. myöhemmin valmistuvat laboratoriotulokset) Lähde: Potilastiedon arkiston toimintamallit 2015, 36

37 Tilapäiset tunnisteet Potilastiedon arkistoon tallennetaan potilasasiakirjat myös silloin, kun potilaalla on tilapäinen henkilötunnus Tietoja voi tallentaa, mutta niitä ei voi luovuttaa toisille organisaatioille Kun virallinen henkilötunnus kirjataan potilastietojärjestelmään, tietojärjestelmä päivittää tiedon myös arkistoiduille asiakirjoille Ylläpidettäviä asiakirjoja ei tallenneta tiedonhallintapalveluun tilapäisellä henkilötunnuksella Informointi-, suostumus- ja kieltoasiakirjat Ylläpidettävä terveys- ja hoitosuunnitelma Tahdonilmaukset Lähde: Potilastiedon arkiston toimintamallit 2015, 37

38 ERAS -näkymä Toisen henkilön itsestään kertomat, arkaluonteiset, potilaan hoitoon liittyvät tiedot on erotettava potilaan tiedoista Ko. merkinnöistä muodostetaan arkistoon erillinen asiakirja (ERAS) Merkinnöistä tulee käydä ilmi se, ketä henkilöä tiedot koskevat Merkintöjä ei näytetä potilaalle, eikä toiselle henkilölle Omakanta-palvelussa Tarkastusoikeus tietoihin on sillä (kertojalla), kenen tiedoista on kyse. Tiedot näytetään ammattilaisille potilastietojärjestelmän kautta sen palvelutapahtuman yhteydessä, jossa tiedot on kirjattu Lähde: Potilastiedon arkiston toimintamallit 2015, 38

39 Erityissuojatut tiedot Erityissuojattuja merkintöjä ovat potilasasiakirja-asetuksen (298/2009) 4 :n mukaan psykiatrian ja perinnöllisyyslääketieteen päivittäis- ja yhteenvetomerkinnät Erityissuojattujen tietojen käyttö vaatii tietojen käyttäjältä erillisen vahvistuksen ennen tietojen käyttöä Suojaus ei koske tietoja lääkityksestä ja kriittisistä riskeistä Erityissuojakseen valmistellaan muutosta Seksuaaliterapia tulossa erityissuojauksen piiriin Lähde: Potilastiedon arkiston toimintamallit 2015, 39

40 Viivästäminen Asiakirjat näkyvät kansalaisille Omakannan kautta heti, kun ne on arkistoitu Erityistilanteissa näkymistä Omakannan kautta voidaan viivästää määräaikaisesti tai pysyvästi jos halutaan käydä ensin henkilökohtaisesti potilaan kanssa läpi esim. vakavan sairauden epäilyyn liittyvät tulokset merkintöjä ei voida näyttää potilaalle lainkaan, koska ne voivat vakavasti vaarantaa potilaan terveyttä tai jonkun muun oikeuksia Näyttämättä jättämisen perusteet Julkisuuslaki (mm. tiedon antaminen olisi vastoin erittäin tärkeää yleistä etua taikka lapsen etua tai muuta erittäin tärkeätä yksityistä etua) Henkilötietolaki (tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille) Tiettyjä merkintöjä voidaan potilastietojärjestelmissä viivästää automaattisesti, esim. tietyt laboratoriotutkimusten tulokset Muutoin käyttäjä merkitsee tiedon viivästämisestä manuaalisesti Lähde: Potilastiedon arkiston toimintamallit 2015, 40

41 Virheen korjaaminen Virheelliset tai tarpeettomat tiedot oikaistava poistettava tai täydennettävä oma-aloitteisesti tai potilaan vaatimuksesta Korjauksesta vastaa asiakirjan tuottanut palvelunantaja Korjauksen tekee alkuperäisen merkinnän tehnyt henkilö tai toimintayksikön terveydenhuollosta vastaava henkilö tai hänen kirjallisesti tehtävään valtuuttamansa henkilö Potilastietojärjestelmä ja Potilastiedon arkisto huolehtivat teknisesti asiakirjojen versioinnista ja siitä, että käyttäjälle näytetään uusin korjattu versio asiakirjoista Korjaukset tehdään potilastietojärjestelmään, mistä tieto tallentuu arkistoon Vanha versio siirretään tausta-arkistoon, mistä se on tarvittaessa arkistonhoitajan haettavissa Keskisuomalainen: Jyväskyläläisnainen kirjautui Terveysarkiston verkkopalveluun näki väärän henkilön potilastiedot Lähde: Potilastiedon arkiston toimintamallit 2015, 41

42 Ostopalvelut Ostopalveluissa muodostuvat asiakirjat liitetään palvelun järjestäjän (tilaajan) rekisteriin Arkistointi voidaan toteuttaa eri tavoin Ostopalvelun tuottaja voi käyttää järjestäjän potilastietojärjestelmää Tuottaja käyttää omaa potilastietojärjestelmäänsä, ja arkistoi asiakirjat Potilastiedon arkistoon, järjestäjän rekisteriin Tuottaja lähettää asiakirjat järjestäjälle, joka huolehtii arkistoinnista Toistaiseksi riittää, että tuottaja pystyy erottelemaan asiakirjat tilaajakohtaisiin rekistereihin omassa järjestelmässään Lähde: Potilastiedon arkiston toimintamallit 2015, 42

43 Potilasasiakirjojen käyttö ja luovuttaminen 43

44 Käyttö Potilastiedon arkistosta voi hakea oman organisaation (yksi rekisterinpitäjä) tallentamia asiakirjoja. Asiakirjojen hakeminen arkistosta edellyttää aina hoitosuhdetta tai muuta asiallista yhteyttä potilaaseen Teknisesti hoitosuhde todennetaan potilashallinnon merkintöjen perusteella Jos järjestelmä ei havaitse hoitosuhdetta, käyttäjä joutuu antamaan erityisen syyn tietojen haulle Tavoitteena on estää väärinkäytökset ja helpottaa lokivalvontaa - ei estää tietojen asianmukaista käyttöä Asiakirjojen lisäksi voidaan jatkossa hakea Tiedonhallintapalvelusta koostetietoja, esim. potilaan diagnoosit tai toimenpiteet Lähde: Potilastiedon arkiston toimintamallit 2015, 44

45 Luovuttaminen Kukin toimintayksikkö luovuttaa vain omaan rekisteriinsä kuuluvia asiakirjoja Huom. saapuneet asiakirjat osana omaa rekisteriä Luovutuksesta tehdään luovutusilmoitus (LILM) potilastietojärjestelmään tai manuaalisesti Jos luovutus tapahtuu sähköisesti esim. aluetietojärjestelmän kautta, potilastietojärjestelmä muodostaa luovutusilmoituksen automaattisesti Jos luovutus tapahtuu paperilla, tulee luovuttavan henkilön tehdä manuaalinen luovutusilmoitus ja kirjata tieto potilastieto-järjestelmään, jolloin tieto välittyy potilastiedon arkistoon Kun potilas käsittelee omia potilasasiakirjojaan Omakannan kautta, tästä ei tallennu luovutusilmoitusta arkistoon Potilastiedon arkisto luovuttaa tietoja toiselle organisaatiolle suostumuksen perusteella Lähde: Potilastiedon arkiston toimintamallit 2015, 45

46 Potilastietojen säilyttäminen 46

47 Potilastietojen säilyttäminen Säilyttämisestä vastaa se, jonka toiminnassa asiakirjat ovat syntyneet Potilasasiakirjoja sekä tutkimuksessa ja hoidossa syntyviä biologista materiaalia sisältäviä näytteitä ja elinmalleja on säilytettävä vähintään STM:n määräämä aika. Arkistolaitos määrää asiakirjojen pysyvästä säilyttämisestä Kun säilytysaika on päättynyt tai kun sen jälkeen säilytetyt potilasasiakirjat, näytteet ja elinmallit eivät enää ole välttämättömiä potilaan hoidon järjestämiseksi tai toteuttamiseksi, on ne hävitettävä välittömästi ja siten, että sivulliset eivät saa niistä tietoa Kela huolehtii Potilastiedon arkistoon tallennettujen asiakirjojen teknisestä hävittämisestä säilytysajan päätyttyä. Kelan on ennen hävittämistä informoitava asiasta arkistonmuodostajia

48 Potilastiedon arkistoon siirrettyjen asiakirjojen säilytysajat Potilastiedon arkistoon siirretään STM:n vaiheistusasetuksen mukaisesti liittymisen jälkeen syntyneet potilasasiakirjat Asiakirjat säilytetään pysyvästi Potilastiedon arkistossa KELA vastaa asiakirjojen pysyvästä säilyttämisestä Asiakirjoista ei tarvitse ottaa paperitulosteita Omaan arkistoon jäävät asiakirjat säilytetään STM potilasasiakirjaasetuksen säilytysaikapäätöksen mukaisesti Tietojen luovuttaminen Asiakastietolain (159/2007) nojalla Potilastiedon arkistoon voidaan siirtää myös ennen Potilastiedon arkistoon liittymistä syntyneet asiakirjat Asiakirjat säilytetään pysyvästi (Arkistolaitoksen päätös) Ei luovuteta toiselle organisaatiolle, vain rekisterinpitäjä itse saa käyttää omia asiakirjojaan Omaan arkistoon jäävät asiakirjat säilytetään STM potilasasiakirjaasetuksen säilytysaikaliitteen ja Valtionarkiston kunnallisten asiakirjojen säilyttämisestä annetun päätöksen mukaisesti

49 Lokivalvonta 49

50 Lokivalvonta Organisaation omien tietojen käyttöä ja luovutusta sekä Potilastietojen arkistosta luovutettujen tietojen käyttöä seurataan lokivalvonnan avulla terveydenhuollon organisaatioissa Erityisesti seurattavia ovat: o hätätilahakujen käyttö o erityiseen syyhyn perustuva asiakirjojen käyttö o erityissuojattujen tietojen käyttö o omien ja lähiomaisten tietojen käyttö Tietojen luovutuksista Potilastiedon arkistosta muodostuu erillinen luovutusloki Palveluntuottajille muodostuu omiin järjestelmiinsä käyttöloki Lähde: Potilastiedon arkiston toimintamallit 2015, 50

51 Käyttöä valvovat Kela ylläpitää Potilastiedon arkiston luovutuslokeja Terveydenhuollon toimintayksikkö vastaa säännöllisestä luovutus- ja käyttölokien seurannasta tietosuojavastaava Potilaalla on mahdollisuus: seurata omien terveystietojensa käyttöä Omakanta palvelun luovutuslokien kautta (toimintayksikkötaso) ottaa yhteyttä siihen terveydenhuollon toimintayksikköön, jossa häntä on hoidettu tai johon hänen tietojaan on luovutettu ja pyytää tarvittaessa tarkemmat lokitiedot potilastietojensa käytöstä (resurssitaso) Lähde: Potilastiedon arkiston toimintamallit 2015, 51

52 Tunnuslukuja Potilastiedon arkistosta 52

53 Ajankohtaista Kanta-palveluissa

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68 Mitä tietoja esim. KYS tallentaa Potilastiedon arkistoon Uranus versiossa arkistoon siirtyy: o Palvelutapahtuma-asiakirja o Potilaskertomuksesta: - erikoisalanäkymät, hoitotyön yhteenveto, ERAS - rokotustiedot (lista annetuista rokotuksista) - riskitiedot - voimassa oleva lääkitys (VLÄÄ) ja Kemokur (syöpälääkkeet) - diagnoosit ja toimenpiteet Suostumuksenhallinnan asiakirjat Arkistoasiakirjat (luovutusilmoitus) Laboratoriopyynnöt ja vastaukset sekä kuvantamisen pyynnöt ja lausunnot eivät arkistoidu alkuvaiheessa Patologian (QPati) sekä muiden liitännäisjärjestelmien tiedot (mm. Haikara, ImplantDB, Medimaker, ICFM) o kooste siirtyy entiseen tapaan potilaskertomukseen, mutta koosteen vienti Potilastiedon arkistoon ei ole vielä mahdollista 68

69 Omakanta näkee reseptit ja osan potilaskertomustiedoistaan pystyy hallinnoimaan omia tietojaan informaatioiden vastaanottaminen, suostumukset ja kiellot hoitotahto, elinluovutustahto reseptien uusimispyynnöt tiedot näkyvät siitä alkaen, kun organisaatio on liittynyt Potilastiedon arkistoon tunnistaudutaan pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla vain 18 vuotta täyttäneet pääsevät katsomaan omia tietojaan vanhemmat eivät (vielä) voi katsoa lapsensa tietoja, tulossa keväällä 2016 mahdollisuus nähdä alle 10-vuotiaan huollettavan tiedot 69

70 Uutta Omakannassa 1 Huoltajat näkevät lastensa terveystiedot Omakannasta. Aluksi näytetään alle 10-vuotiaiden lasten tiedot. Ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden alaikäinen voi olla kykenevä itse päättämään hoidostaan, jolloin hänellä on oikeus kieltää terveystietojensa luovuttaminen huoltajalleen Toiminnallisuus on avattu Edellytyksenä on, että aikuinen on lapsen huoltaja ja että lapsen terveystiedot on tallennettu Kantaan Mitä voi nähdä ja tehdä: Huoltaja näkee lapsen terveystiedot ja sähköiset reseptit ja voi pyytää niiden uusimista. Lisäksi huoltaja voi kuitata Potilastiedon arkistoa koskevan informaation saaduksi sekä antaa suostumuksen lapsen puolesta. Omakannasta näkee lapsen terveystiedot, jotka on tallennettu Kanta-palveluihin lähtien. Yli 10-vuotiaan lapsen puolesta huoltaja voi vain katsella tietoja, jotka on tallennettu ennen kuin lapsi on täyttänyt 10 vuotta

71 Uutta Omakannassa 2 Huoltaja ei voi katsella lapsen tietoja, jos lapsella tai jollakulla muulla huoltajista on turvakielto huoltajalle itselleen on määrätty edunvalvoja lapsen huollosta on huollonjakosopimus tai - määräys yli 3 kuukauden ikäisellä lapsella ei ole nimeä. Alaikäisen kaikki tiedot eivät välttämättä näy huoltajalle. Alaikäisellä on oikeus päättää tietojensa näyttämisestä huoltajilleen, jos hänet on terveydenhuollossa arvioitu kypsäksi päättämään omasta hoidostaan. Tietojen näkyminen Omakannasta huoltajalle voidaan tällöin estää terveydenhuollossa - viivästäminen

72 Uutta Omakannassa 3 Myös alaikäiset pääsevät Omakantaan. Palvelun käyttäminen vaatii suomalaisen henkilötunnuksen ja tunnistautumisvälineiksi pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai sähköisen henkilökortin. Palvelussa alaikäinen voi katsella sähköisiä reseptejä ja terveystietoja, jotka on tallennettu Kanta-palveluihin alkaen, ja pyytää reseptin uusimista. Ei voi kuitata Potilastiedon arkiston informaatiota saaduksi, antaa suostumusta, asettaa kieltoja eikä antaa elinluovutus- tai hoitotahtoa

73 Lapsen tiedot huoltajan Omakannassa 1 Tästä pääsee lasten tietoihin

74 Lapsen tiedot huoltajan Omakannassa 2 Paluu omiin tietoihin Luettelo alle 10 vuotiaista lapsista. Lapsen nimeä klikkaamalla pääsee tarkempiin tietoihin

75 Lopuksi 75

76 Infot, suostumukset, kiellot 2016 Ennen Potilastiedon arkiston käyttöönottoa Oma organisaatio käyttää: ei suostumusta, käyttö hoitosuhteen perusteella, henkilötietolain mukainen informaatio Yhteisrekisterin sisällä luovuttaminen: informaatio, ei suostumusta, kiellot mahdollisia Yhteisrekisterin ulkopuolelle luovuttaminen: suostumus potilaslain mukaisesti, kielto mahdollinen Potilastiedon arkiston käyttöönoton jälkeen Oma organisaatio käyttää: ei suostumusta, käyttö hoitosuhteen perusteella, henkilötietolain mukainen informaatio Yhteisrekisterin sisällä luovuttaminen: informaatio, ei suostumusta, kiellot mahdollisia Yhteisrekisterin ulkopuolelle, käytetään Potilastiedon arkistoon annettua suostumusta, kielto mahdollinen Potilastiedon arkisto: informaatio, suostumus tiedon luovuttamiseen Potilastiedon arkistosta asiakastietolain mukaan, kiellot mahdollisia 76

Suostumusten hallinta sekä tietojen luovutus ja käyttö

Suostumusten hallinta sekä tietojen luovutus ja käyttö Suostumusten hallinta sekä tietojen luovutus ja käyttö Kanta-palveluiden näkökulmasta Tellu+ Sohvi, Jyväskylä Riitta Konttinen Mistä on kysymys? Suostumukset Kanta-palveluissa Suostumus Reseptikeskuksen

Lisätiedot

Tietopalvelut-osasto Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö (OPER) ; päivitetty

Tietopalvelut-osasto Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö (OPER) ; päivitetty Ohje 1/2016 1(5) ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Kohderyhmät Voimassaoloaika Tarkoitus Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki Suostumuskäytännöt 2..205 THL / OPER - OTK Joni Komulainen Suomen perustuslaki 6 Yhdenvertaisuus 0 Yksityiselämän suoja: Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu: - Henkilötietojen suojasta

Lisätiedot

ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE

ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Ohje 1/2016 1(5) ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Kohderyhmät Voimassaoloaika Tarkoitus Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa Kansallinen Terveysarkisto - KanTa KanTa-palvelut pähkinänkuoressa 14.5.2012 Heikki Virkkunen THL / OPER 1 KanTa-palvelut: Tiivistetysti KanTa-palvelut ovat kansallisia terveydenhuollon tietojen sähköisiä

Lisätiedot

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa?

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Terveydenhuollon ATK-päivät 15.-16.5.2012 KanTa-palveluihin liittyvää keskeistä lainsäädäntöä Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Kanta-palvelut Yleisesittely

Kanta-palvelut Yleisesittely Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Malli: Asiakastietojen käsittely 1 (7) KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Ohje: Tämän ohjeen kohderyhmä on terveydenhuollon toimintayksikön johto. Ohje on

Lisätiedot

Terveystiedot Omakannassa

Terveystiedot Omakannassa Terveystiedot Omakannassa 11.4.2016 Kaija Leskinen 1 Informaatio, suostumus ja kiellot 1. Kuittaa ensin informaatio potilastietojen käytöstä, mikäli et ole sitä jo tehnyt 2. Voit antaa suostumuksen tietojen

Lisätiedot

Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan

Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan Suomen EDI-LEIDIT ry seminaari 27.9.2007 VR-kokouskeskus, Helsinki Synnöve Amberla varatuomari Suomen Kuntaliitto Perustuslaki Yhdenvertaisuus (6 ) Oikeus

Lisätiedot

Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt

Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2011 Matti Mäkelä 31.5.2011 Suostumuksenhallinta / Matti Mäkelä 1 Mistä on kysymys? (Sosiaali- ja) terveydenhuollon asiakastiedot

Lisätiedot

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNTA REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Perusturva Terveyspalvelut 15.4.2014 1. Terveydenhuollon toimintayksikkö (rekisterinpitäjä) 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisteriasioiden

Lisätiedot

Omakanta alaikäisen tietojen näyttäminen ja puolesta asiointi. Päivitetty

Omakanta alaikäisen tietojen näyttäminen ja puolesta asiointi. Päivitetty Omakanta alaikäisen tietojen näyttäminen ja puolesta asiointi Päivitetty 10.10.2017 Alaikäisen tietojen näyttäminen ja puolesta asiointi Omakannassa / lainsäädäntö Omakantaa voi käyttää myös alaikäiset

Lisätiedot

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11. Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.2012 Kansallinen käyttöönoton tuki liittyjille Käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Kanta-palveluiden tulevat toiminnallisuudet ja sisällöt Potilastiedon arkiston hyödyntäminen

Lisätiedot

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNTA REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Perusturva Terveyspalvelut Laatimispäivä 24.7.2007 Päivitetty 15.4.2014 1. Terveydenhuollon toimintayksikkö (rekisterinpitäjä) 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

Omakanta alaikäisen tietojen näyttäminen ja puolesta asiointi

Omakanta alaikäisen tietojen näyttäminen ja puolesta asiointi Omakanta alaikäisen tietojen näyttäminen ja puolesta asiointi Alaikäisen tietojen näyttäminen ja puolesta asiointi Omakannassa / lainsäädäntö Omakantaa voi käyttää myös alaikäiset ei enää rajoitetta täysi-ikäisyydestä

Lisätiedot

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa 30.5.2007 Maritta Korhonen 24.03.2013 1 Taustaa Sosiaali- ja terveydenhuollossa hyödynnettävälle tietoteknologialle asettaa erityisvaatimuksia

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012. 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012. 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Terveydenhuollon ATK-päivät Turun kongressikeskus Logomo 28. 29.5.2013 Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus

Lisätiedot

WINHIT POTILASTIETOJEN LUOVUTUS JA TULOSTUS. Opas potilastietojen luovutukseen ja tulostukseen organisaation käyttöön

WINHIT POTILASTIETOJEN LUOVUTUS JA TULOSTUS. Opas potilastietojen luovutukseen ja tulostukseen organisaation käyttöön WINHIT POTILASTIETOJEN LUOVUTUS JA TULOSTUS Opas potilastietojen luovutukseen ja tulostukseen organisaation käyttöön Versio 23.04.2017 2017 2 / 7 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOA LUOVUTUSILMOITUKSESTA... 3 1.1.

Lisätiedot

MALLI JULKISEN TERVEYDENHUOLLON POTILAIDEN INFORMOINNISTA

MALLI JULKISEN TERVEYDENHUOLLON POTILAIDEN INFORMOINNISTA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO MALLI JULKISEN TERVEYDENHUOLLON POTILAIDEN INFORMOINNISTA Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Malli rekisterinpitäjille julkisessa terveydenhuollossa (mallia voidaan

Lisätiedot

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu Omakanta portti omiin terveystietoihisi Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu näet omat hoitotietosi ja sähköiset reseptisi voit itse päättää, miten terveystietojasi käytetään terveystietosi

Lisätiedot

Omakanta ja Potilastiedon arkisto - tietoa terveydenhuollon henkilöstölle OPER

Omakanta ja Potilastiedon arkisto - tietoa terveydenhuollon henkilöstölle OPER Omakanta ja Potilastiedon arkisto - tietoa terveydenhuollon henkilöstölle OPER Potilastiedon arkisto ja Omakannan toimintaperiaatteet Omakannalla ei ole omaa tietovarastoa. Se näyttää Potilastiedon arkistoon

Lisätiedot

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu Omakanta portti omiin terveystietoihisi Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu näet omat hoitotietosi ja sähköiset reseptisi voit itse päättää, miten terveystietojasi käytetään terveystietosi

Lisätiedot

earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014

earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014 earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014 Esityksen sisältö Potilastiedon arkiston tuotannon tilanne Kelan tarjoamat palvelut Yksityisen terveydenhuollon liittymisen tunnistetut

Lisätiedot

Informointi, suostumus ja kielto Omakannassa

Informointi, suostumus ja kielto Omakannassa 1/6 Informointi, suostumus ja kielto Omakannassa Kirjaudu Omakantaan verkkopankkitunnuksella tai mobiilivarmenteella. Valitse vasemman reunan valikosta Suostumus ja kiellot Jos informointi on saatu tai

Lisätiedot

Hoitotietojen käytön lokivalvonnan vaatimuksia 12.9.2012

Hoitotietojen käytön lokivalvonnan vaatimuksia 12.9.2012 Hoitotietojen käytön lokivalvonnan vaatimuksia 12.9.2012 Potilastietojen käyttö ja luovutus Henkilötietolaissa (22.4.1999/523) Rekisterinpitäjän velvollisuus suojata henkilörekistereitä riittävin teknisin

Lisätiedot

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 1 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä Hallitussihteeri Päivi Salo 2 Taustaa hallituksen esitys (HE 253/2006 vp) hyväksytty eduskunnassa 12.12.06 laki (159/2007)

Lisätiedot

Poimintoja lainsäädännöstä

Poimintoja lainsäädännöstä Poimintoja lainsäädännöstä Perustuslaki 731/1999 6 7 Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon,

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

Uudistettu asiakastietolaki edistämään tiedonvaihtoa sosiaalija terveydenhuollossa

Uudistettu asiakastietolaki edistämään tiedonvaihtoa sosiaalija terveydenhuollossa Uudistettu asiakastietolaki edistämään tiedonvaihtoa sosiaalija terveydenhuollossa Marja Penttilä, erityisasiantuntija/stm YTM,VT Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät 23.-24.5.2017 Finlandia-talo 1

Lisätiedot

Yhteyshenkilö Kehittämispäällikkö Marja Viljamaa

Yhteyshenkilö Kehittämispäällikkö Marja Viljamaa 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan kaupungin opetuslautakunta Vantaan kaupunki / sivistystoimi Asematie 6 A 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen johtaja Paula

Lisätiedot

Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo Vantaan kaupunki / sivistystoimi Perusopetuksen tulosalue Asematie 6 A 01300 Vantaa

Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo Vantaan kaupunki / sivistystoimi Perusopetuksen tulosalue Asematie 6 A 01300 Vantaa 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan kaupungin opetuslautakunta Vantaan kaupunki / sivistystoimi Asematie 6 A 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo Vantaan

Lisätiedot

Omakannan demonäkymiä

Omakannan demonäkymiä Omakannan demonäkymiä Kirjautuminen Omakantaan: www.omakanta.fi 2 Kirjautuminen Omakantaan 3 Omakannan etusivu: 4 RESEPTIKESKUS Reseptit Yhteenvetotuloste Lääkeostot Lokitiedot OMAKANTA 5 Voit valita,

Lisätiedot

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri REKISTERISELOSTE 1 (5) 1. Rekisterin pitäjä Nimi Niuvanniemen sairaala (valtion mielisairaala) Postiosoite Niuvankuja 65 70240 KUOPIO Puhelin 0295 242 111 (vaihde) 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai

Lisätiedot

Paneeli: Käytön valvonta, lokien hallinta, poikkeamien havaitseminen, poliisiyhteistyö

Paneeli: Käytön valvonta, lokien hallinta, poikkeamien havaitseminen, poliisiyhteistyö Paneeli: Käytön valvonta, lokien hallinta, poikkeamien havaitseminen, poliisiyhteistyö Puheenjohtaja: Helena Eronen, kehittämispäällikkö, PSSHP Panelistit: Arto Ylipartanen, ylitarkastaja, TSV:n toimisto

Lisätiedot

KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä Henna Koli, Kela

KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä Henna Koli, Kela KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä 28.5.2013 Henna Koli, Kela KanTa-palvelut Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon, apteekkien

Lisätiedot

2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Rekisteriseloste 1 (5) 1. REKISTERIN NIMI Potilasrekisteri 2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Käyntiosoite Postiosoite Puhelinvaihde (08) 315 2011 3. REKISTERIASIOIDEN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Peltolantie 2 D, Vantaa puh.(09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää)

Peltolantie 2 D, Vantaa puh.(09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää) Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan terveyskeskus Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa puh.(09) 83911 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö vastuuhenkilö yhteyshenkilö ja yhteystiedot:

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterin nimi Potilasrekisteri 2. Rekisterin pitäjä Nimi Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Osoite Mariankatu 16 20 67200 Kokkola Puhelinvaihde (06) 8264111 3. Rekisterin

Lisätiedot

Kela Kanta-palvelut Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit

Kela Kanta-palvelut Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit Kela Kanta-palvelut 19.5.2016 Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit Kela Kanta-palvelut 19.5.2016 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Todistuksen välitys vastaanottokäynnin yhteydessä (perusprosessi)3

Lisätiedot

Tietosuoja ja tietoturva

Tietosuoja ja tietoturva Tietosuoja ja tietoturva Tietosuoja ja tietoturva Tietosuoja turvaa tiedon kohteen yksityisyyden sekä edut ja oikeusturvan. Tietoturva on käytännön toimenpiteet joilla tietosuoja pyritään toteuttamaan.

Lisätiedot

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014 Kanta-palveluiden käyttöönotto Psykologiliitto 15.4.2014 Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus ja hyödyntäminen VRK:n varmennepalvelut Valviran attribuuttipalvelu Valveri-rekisteri Lääketietokanta

Lisätiedot

Omakannan uudet toiminnallisuudet

Omakannan uudet toiminnallisuudet Omakannan uudet toiminnallisuudet Sähköisen lääkemääräyksen lakimuutokset 1.9.2015 Outi Lehtokari / OPER 1 Sisältö Lakimuutoksen edellyttämät Omakannan uudet toiminnallisuudet Reseptien luovutuskiellot

Lisätiedot

Kansalaisten tiedonhallintapalvelut

Kansalaisten tiedonhallintapalvelut Kansalaisten tiedonhallintapalvelut Kuntamarkkinat 12.9.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitotietojen käytönvalvonta 13.9.2012 Jari Suhonen / THL, OPER 1 Kansallinen terveysarkisto (KanTa) Kansalaisen

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat

Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat 5.9.2007 1 Sisällys Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat 1 Potilasasiakirjat 1 Potilasasiakirjarekisteri 1 Rekisterinpitäjän vastuu ja velvollisuudet

Lisätiedot

Omakanta. Kevät 2015 OPER

Omakanta. Kevät 2015 OPER Omakanta Kevät 2015 OPER Omakannan toimintaperiaatteet Tietojen näyttäminen Omakannassa perustuu palvelutapahtumaan Terveydenhuollossa muodostetaan palvelutapahtuma(-asiakirja), johon hoitoasiakirjat liitetään

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.2.2014 1. Rekisterinpitäjä Nimi Hevostoiminta Laukki Yksityinen elinkeinonharjoittaja, Y-tunnus 2601111-1 Yhteystiedot Puh: 040-186 2222,

Lisätiedot

OPPILASREKISTERISELOSTE

OPPILASREKISTERISELOSTE OPPILASREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 mukainen REKISTERISELOSTE ja lain 24 :n mukainen INFORMOINTI Laatimispvm: 2.1.2017 1. Rekisterinpitäjä Nimi Siikalatvan kunnan koulutuslautakunta /

Lisätiedot

Mitä Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia tarkoittaa rationaalisen lääkehoidon tutkimuksen näkökulmasta?

Mitä Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia tarkoittaa rationaalisen lääkehoidon tutkimuksen näkökulmasta? Mitä Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia tarkoittaa rationaalisen lääkehoidon tutkimuksen näkökulmasta? Maritta Korhonen Tietohallintoneuvos STM, Ohjausosasto Digitalisaatio ja tiedonhallinta -yksikkö

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia Potilastiedon arkistosta Itä-Savossa Jyväskylä Sirpa Taskinen

Käytännön kokemuksia Potilastiedon arkistosta Itä-Savossa Jyväskylä Sirpa Taskinen Käytännön kokemuksia Potilastiedon arkistosta Itä-Savossa Jyväskylä 20.5.2014 Itä-Savon sairaanhoitopiiri Terveydenhuoltopiiri, joka hoitaa alueensa kuntien erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Pia Järvinen-Hiekkanen Lääkäriliitto 6.3.2014 Kela Kanta-palvelujen toteuttajana Kela on myös iso IT-talo Tietohallinnon toimialalla toimii IT-osasto, Tietohallinto-osasto

Lisätiedot

Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuden rekisteri

Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuden rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Lastenvalvojan rekisteriseloste

Lastenvalvojan rekisteriseloste Lastenvalvojan rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Suostumuksen hallinnan ja tietojen luovutuksen periaatteet

Suostumuksen hallinnan ja tietojen luovutuksen periaatteet Suostumuksen hallinnan ja tietojen luovutuksen periaatteet 27.5.2009 Maritta Korhonen PSSHP 11.5.2009 1 Mitä ei tässä PP-esityksessä käsitellä mutta mikä nousee keskustelussa aina esille Lainsäädännön

Lisätiedot

Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE ja 24 :n mukainen INFORMOINTI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE ja 24 :n mukainen INFORMOINTI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE ja 24 :n mukainen INFORMOINTI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ Terveydenhuollon toimintayksikössä potilailta kerättävät tiedot ja potilasasiakirjat

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto

Potilastiedon arkisto Potilastiedon arkisto Arkiston käyttöön liittyvät yleiset toimintamallit terveydenhuollon ammattihenkilöille versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä v. 1.0 8.4.2013 Versio 1.0 julkaistavaksi Anna Kärkkäinen

Lisätiedot

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI Tietosuojaseloste -yhdistetty rekisteriseloste ja informaatioasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1.7.2014 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven kunta, sosiaalitoimi PL 7, 01901 Nurmijärvi 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET ALAVUDEN KAUPUNKI / SIVISTYSRYHMÄ REKISTERISELOSTE ALAVUDEN YLÄASTEEN OPETTAJA- JA OPPILASREKISTERI Laatimispäivä: 16.2.2010 SISÄLTÖ: 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot

Tietosuojaseloste / Kansanterveystyön rekisteri / suun terveydenhuolto

Tietosuojaseloste / Kansanterveystyön rekisteri / suun terveydenhuolto Kuopion kaupunki Selvitys 1 (5) Tietosuojaseloste / Kansanterveystyön rekisteri / suun terveydenhuolto Seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus

Lisätiedot

Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen.

Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen. Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen Lakimuutokset Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan parhaillaan

Lisätiedot

tai puhelimitse: Pekka Järvinen (09) 1607 3800

tai puhelimitse: Pekka Järvinen (09) 1607 3800 1(16) 28.3.2011 POTILASTIETOJEN KÄSITTELY - ohje terveydenhuoltolain 9 :n ja asiakastietolain muutosten toteuttamiksi 1 1. TAUSTAA Eräitä potilasasiakirjojen ja potilastietojen käsittelyä, käyttöä ja luovutusta

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto, tilanne. Tarja Räty

Potilastiedon arkisto, tilanne. Tarja Räty Potilastiedon arkisto, tilanne Tarja Räty 1 Käyttöönotot Koko julkinen terveydenhuolto on liittynyt. Yksityisen terveydenhuollon liittyneitä tällä hetkellä 41 yritystä. (yhteensä Suomessa n. 10 000 terveydenhuollon

Lisätiedot

Rekisteriseloste Sosiaali- ja terveystoimi Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24

Rekisteriseloste Sosiaali- ja terveystoimi Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 1 TORNION KAUPUNKI Rekisteriseloste Sosiaali- ja terveystoimi Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Potilastiedote terveydenhuollon rekisteristä 1. Rekisterinpitäjä Nimi Tornion kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 JOHDANTO Irma Pahlman... 11

Sisällysluettelo. 1 JOHDANTO Irma Pahlman... 11 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO Irma Pahlman... 11 2 KÄSITEMÄÄRITTELYT JA LÄHTEET Irma Pahlman... 13 2.1 Käsitemäärittelyt... 13 2.2 Oikeuslähteet... 16 2.2.1 Henkilötietodirektiivi (Euroopan parlamentin ja.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Eläketurvakeskuksen lausunto Eläketurvakeskuksen kanta asiakastietolakiin

Lisätiedot

Nimi Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä Postiosoite Yläneentie 1 Postinumero RIIHIKOSKI

Nimi Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä Postiosoite Yläneentie 1 Postinumero RIIHIKOSKI Tiedotteella pyrimme kertomaan asiakkaillemme ja häntä edustavalle henkilölle, miten asiakkaita koskevat potilastiedot ja muut asiakirjat laaditaan, säilytetään ja arkistoidaan. Asiakkaalla on oikeus tutustua

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 JA 24. 1. Rekisterin nimi Kokkolan terveyskeskuksen Rai-LTC tietojärjestelmä

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 JA 24. 1. Rekisterin nimi Kokkolan terveyskeskuksen Rai-LTC tietojärjestelmä TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 JA 24 Laatimispvm: 30.7.2012 1. Rekisterin nimi Kokkolan terveyskeskuksen Rai-LTC tietojärjestelmä 2.Rekisterinpitäjä Kokkolan kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE. yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja. Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24. Pvm: päivitetty

TIETOSUOJASELOSTE. yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja. Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24. Pvm: päivitetty TIETOSUOJASELOSTE yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Pvm: päivitetty 28.11.2017 1. Rekisterinpitäjä Nimi Lempäälän kunnan terveyskeskus Yhteystiedot

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Potilasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Potilasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Potilasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty Päivitys 1 Johtoryhmä 20.12.2011 2 23.11.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI... 1 2. REKISTERINPITÄJÄ... 1 3. REKISTERIN

Lisätiedot

Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys. Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä

Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys. Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä Tällä sopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö ( Lääkäriasema ) ja Lääkäriaseman tiloissa toimiva lääkäripalveluyhtiö

Lisätiedot

2. Rekisteriasioista vastaava. Jukka Mattila, johtajaylilääkäri. 3. Rekisterin nimi POTILASREKISTERI. 4. Henkilötietojen käsittelyn

2. Rekisteriasioista vastaava. Jukka Mattila, johtajaylilääkäri. 3. Rekisterin nimi POTILASREKISTERI. 4. Henkilötietojen käsittelyn 1. Rekisterinpitäjä Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus PL 8041, 96101 Rovaniemi Käyntiosoite: Ounasrinteentie 22 puhelin (vaihde) 016 328 111 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö Jukka Mattila,

Lisätiedot

Kanta-palvelut Omakanta Palvelun kuvaus

Kanta-palvelut Omakanta Palvelun kuvaus Kanta-palvelut Omakanta Palvelun kuvaus 1 (9) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Omakannan hyödyntämät potilastiedot... 4 3 Ympäristövaatimukset... 5 4 Palvelun käynnistäminen... 5 5 Palveluaika ja käyttökatkot...

Lisätiedot

Kanta-palvelut asiakkaan tueksi. Potilaan päivä, Kuopio Konstantin Hyppönen

Kanta-palvelut asiakkaan tueksi. Potilaan päivä, Kuopio Konstantin Hyppönen Kanta-palvelut asiakkaan tueksi Potilaan päivä, 17.11.2016 Kuopio Konstantin Hyppönen Kanta-palvelut Kansalaisille Apteekeille (~810) Julkiselle terveydenhuollolle ( > 1000 palveluyksikköä) Yksityiselle

Lisätiedot

REKISTERÖIDYN TIEDONSAANTIOIKEUDET HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

REKISTERÖIDYN TIEDONSAANTIOIKEUDET HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN 27. 28.5.2002 Liite 5. REKISTERÖIDYN TIEDONSAANTIOIKEUDET HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN YLEINEN TIEDONSAANTIOIKEUS : REKISTERISELOSTE HENKILÖKOHTAINEN TIEDONSAANTIOIKEUS: - Rekisteröityjen informointi henkilötietojensa

Lisätiedot

Tietosuojaseloste PK Terveyden potilasrekisteri

Tietosuojaseloste PK Terveyden potilasrekisteri Tietosuojaseloste PK Terveyden potilasrekisteri Henkilötietolaki 10 (523/1999) 1. Rekisterinpitäjä Pohjois-Karjalan Terveyspalvelut Oy/ Voimatie 2, 2. kerros, 80100 Joensuu 010 762 3333, pkterveys@pkterveys.fi

Lisätiedot

Kanta-palveluiden kokonaistilanne. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014, Jyväskylä Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen

Kanta-palveluiden kokonaistilanne. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014, Jyväskylä Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Kanta-palveluiden kokonaistilanne Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014, Jyväskylä Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Esityksen sisältö Kanta-palveluiden hyödyntäminen terveydenhuollossa Potilastiedon arkiston

Lisätiedot

Palvelutarpeen arvioinnin rekisteri

Palvelutarpeen arvioinnin rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelut: perhepalvelujen johtaja

Lisätiedot

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö 4.3.2013 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö 04401 Järvenpää Lasten ja nuorten palvelualueelle perhesosiaalityön palveluihin

Lisätiedot

Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot HetiL 10 että rekisteröidyille annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä 24.

Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot HetiL 10 että rekisteröidyille annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä 24. TIETOSUOJASELOSTE - Keski-Pohjanmaan alueen yhteinen potilasrekisteri Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot HetiL 10 että rekisteröidyille annettava

Lisätiedot

tai puhelimitse: Pekka Järvinen (09)

tai puhelimitse: Pekka Järvinen (09) 1(16) 28.3.2011 POTILASTIETOJEN KÄSITTELY - ohje terveydenhuoltolain 9 :n ja asiakastietolain muutosten toteuttamiksi 1 1. TAUSTAA Eräitä potilasasiakirjojen ja potilastietojen käsittelyä, käyttöä ja luovutusta

Lisätiedot

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Sisällys 1. Liittymisvelvoite, aikataulu ja liittymismallit... 2 2. Liittymisvalmistelut... 5 3. Potilastietojärjestelmä...

Lisätiedot

Rekisteriseloste. NettiRassi rekisteriseloste

Rekisteriseloste. NettiRassi rekisteriseloste Rekisteriseloste NettiRassi rekisteriseloste Versiot Hyväksytty Päivitys 1 Johtoryhmä 28.08.2014 2 14.9.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ Sisällysluettelo 1. REKISTERIN NIMI... 1 2. REKISTERINPITÄJÄ... 1 3.

Lisätiedot

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/2013 28.3.2014/251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen 1.9.2015 Joni Komulainen, lakimies, OPER Muutetut lait 1) Lääkemääräyslaki Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää)

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää) Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa puh. (09) 83911 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö vastuuhenkilö yhteyshenkilö

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 1 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidyille annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä (HetiL

Lisätiedot

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidylle annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä

Lisätiedot

Kanta-palvelut. Kansalaisinfoa 2017

Kanta-palvelut. Kansalaisinfoa 2017 Kanta-palvelut Kansalaisinfoa 2017 Vauvasta vaariin ja mummiin 2 Kanta-palvelut 1. Kansalaisille 2. Apteekeille (~810) 3. Julkiselle terveydenhuollolle ( > 1000 palveluyksikköä) 4. Yksityiselle terveydenhuollolle

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE rekisteriseloste ja asiakkaan informointi henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE rekisteriseloste ja asiakkaan informointi henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 TIETOSUOJASELOSTE rekisteriseloste ja asiakkaan informointi henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Laatimispäivä: 1.3.2013 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää Kallaveden työterveyshuollon rekisterin rekisteriselosteen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste Aikuissosiaalityön rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE. Tervon kunta 4.2.2016. Tarkoitettu asiakkaille. Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

REKISTERISELOSTE. Tervon kunta 4.2.2016. Tarkoitettu asiakkaille. Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Tervon kunta 4.2.2016 REKISTERISELOSTE Tarkoitettu asiakkaille Henkilötietolaki (523/99) 10, 24 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Sisällys 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

Suostumus ja kiellot. Terveydenhuoltolain ja asiakastietolain mukaisesti

Suostumus ja kiellot. Terveydenhuoltolain ja asiakastietolain mukaisesti Suostumus ja kiellot 1 Suostumus ja kiellot Terveydenhuoltolain ja asiakastietolain mukaisesti 0.1 14.6.2011 RV luonnospohja 0.2 17.6.2011 RV Työstöä Kelan palaverin jälkeen: HV, JP, MK, RV 0.3 25.7.2011

Lisätiedot

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä.

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä. Mallisopimus Sopimus e-reseptipalveluun liittymisestä Tällä sopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö ( Lääkäriasema ) ja itsenäinen ammatinharjoittaja ("Ammatinharjoittaja") sopivat e-reseptipalveluun

Lisätiedot

Näin käytät ereseptiä

Näin käytät ereseptiä Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä (eresepti). Tiedot ereseptin käyttöönottaneista organisaatioista saat terveydenhuollosta, apteekeista ja sivustolta

Lisätiedot