PALVELUSETELITUOTTAJAN OPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "30.7.2013 PALVELUSETELITUOTTAJAN OPAS"

Transkriptio

1 PALVELUSETELITUOTTAJAN OPAS

2 2 Sisällysluettelo 1. Palveluseteli Ilmoittautuminen palvelusetelituottajaksi Palvelusetelin myöntäminen ja tuottajarekisteri Palvelusetelillä myönnettävät palvelut Kotihoito Omaishoito Palvelun laatu Palvelun maksaminen Rekisterinpito Ristiriitojen ratkaisu Verovähennysoikeus... 10

3 3 1. Palveluseteli Forssan kaupungin palvelusetelituottajarekisteriin liittyviä asioita koordinoi ja lisätietoja antaa vanhuspalvelujohtaja Tuula Suominen puh. (03) Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelilaki (569/2009) sekä siihen liittyvä sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksulain 12 :n muutos (570/2009) ovat tulleet voimaan Lain tarkoituksena on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelin avulla lisätä asiakkaan valinnanmahdollisuuksia ja edistää kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä elinkeinotoimen ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyötä. Palveluseteli on vaihtoehtoinen tapa järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Perusturvalautakunta päättää palveluista, joita palvelusetelillä voidaan myöntää. Forssan kaupungissa palvelusetelillä voi hankkia tilapäistä kotihoitoa ja omaishoitajan vapaan aikaista hoitoa joko asiakkaan kotona tai päivätoiminnassa. Palveluseteli on talousrviossa määrärahasidonnainen palvelu. Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia palveluseteliä, mutta asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjostusta palvelusetelistä, jolloin kunnan tulee ohjata hänet kunnan muilla tavoin järjestämien palveluiden piiriin. Päätöksen tilapäisen kotihoidon palvelusetelien myöntämisestä tekee kotihoidon ohjaaja. Päätös perustuu kotihoidon henkilökunnan yhdessä asiakkaan kanssa tekemään palvelutarvearviointiin. Päätöksen omaishoitajan vapaata koskevien palvelusetelien myöntämisestä tekee omaishoidon tuen käsittelijä. Kotihoitotiimit ja omaishoidon tuen käsittelijä toteuttavat palvelutarvearvionnin. Yhteystiedot: Kotihoito: Boosteritiimi: Palveluohjaus puh. (03) Kotihoidon ohjaajat: Päivi Jussila puh. (03) Tiina Tuomisto puh. (03) Omaishoito:

4 4 Sosiaaliohjaaja Heidi Bergström puh. (03) Sosiaalityöntekijä Kirsti Seppänen puh. (03) Sosiaali- ja terveysministeriöstä on myös saatavana palveluseteliopasta palvelusetelin käytöstä (palveluseteli/käyttöopas kotipalveluun 2005:1) ja tietoa palvelusetelin lakiuudistuksesta alkaen (www.stm.fi). 2. Ilmoittautuminen palvelusetelituottajaksi Uudet palveluntuottajat hakeutuvat kotihoidon ja omaishoidon palvelusetelituottajaksi ilmoittautumismenettelyllä. Kriteerit täyttävät tuottajat hyväksytään tuottajarekisteriin perusturvajohtajan viranhaltijapäätöksellä. Uusi palveluntuottajarekisteri merkitään tiedoksi perusturvalautakunnassa. Palveluntuottajan tekemä ilmoitus, muodostaa ilmoituksen tultua hyväksytyksi sopimuksen kunnan ja palveluntuottajan välille. Vaaditut palveluntuottajan hyväksymistiedot tarkistetaan vuosittain. Mikäli palveluntuottaja rikkoo olennaisesti sopimusvelvollisuuksiaan, on Forssan kaupungilla oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi. Palveluntuottaja voi purkaa sopimuksen välittömästi, mikäli kaupunki on rikkonut oleellisesti sopimusvelvollisuuksiaan, eikä ole korjannut menettelyään 30 päivän kuluessa palveluntuottajan kirjallisesta ilmoituksesta. Kaupungilla on oikeus purkaa sopimus, jos palveluntuottaja jättää olennaisilta osin noudattamatta tilaajavastuulaissa tarkoitettuja lakisääteisiä velvoitteita tai palveluntuottaja ei viivytyksettä anna asian selvittämiseksi tarpeellisia selvityksiä ja/tai tietoja tai ne ovat ilmeisen virheellisiä tai puutteellisia. Mikäli palveluntuottaja haluaa irtisanoutua tuottajarekisteristä, lopettaa tai muuttaa yritystoimintansa, hänen tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti osoitteeseen: Forssan kaupunki, Perusturva, PL 62, Forssa. Ilmoittautumislomakkeita ja lisätietoja löytyy Forssan kaupungin nettisivuilta Forssan kaupungin perusturva ylläpitää tuottajarekisteriä hyväksymistään palveluntuottajista. Liikesalaisuuksia lukuun ottamatta asiakirjat ovat julkisia. Ilmoittautumiseen tulee liittää: viimeinen tilinpäätös asiakirjoineen tai jos kyse on aloittavasta yrityksestä, liiketoimintasuunnitelma (lyhyt kuvaus mitä palveluita tuotetaan, henkilöstö jne.) lausunto luottokelpoisuudesta Suomen Asiakastiedolta

5 5 todistus verojen maksamisesta (sisältää selvityksenennakkoperintä- sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin kuulumisesta) vakuutusyhtiön todistus sosiaalivakuutusmaksujen suorittamisesta ja vastuuvakuutuksen ottamisesta todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta/yel kopio yksityisen sosiaalipalvelutoiminnan rekisteriin hyväksymisestä tai ilmoitus yksityisen sosiaalipalvelutoiminnan aloittamisesta liitteineen (Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta 603/1996) palveluntuottajan siivoustyötä kohteessa tekevällä työntekijällä tulee olla vähintään yhden vuoden kokemus yksityiskotien siivouksesta sekä hyvä suomen kielen taito. palveluntuottajan tilapäistä kotihoitoa kohteessa tekevällä työntekijälle tulee olla vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, esim. lähihoitaja tai vastaava kouluasteinen sosiaali- ja terveysalan tutkinto (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista /272). palveluntuottajan tulee osoittaa työntekijöidensä ammatillinen osaaminen opinto-ja työtodistuksilla tai muilla referensseillä. Todentaminen koskee myös mahdollisia alihankkijoita. Palveluntuottaja on vastuussa työntekijöidensä koulutuksesta. Palveluntuottajia edellytetään noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja salassapitosäännöksiä (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000). Palveluntuottajan tulee noudattaa tilaajavastuulain (1233/06) lakisääteisiä velvoitteita. Kaupunki valvoo palveluiden laatua valitsemalla tuottajat, tarkistamalla säännöllisesti laatukriteerien täyttymisen ja tekemällä asiakaskyselyjä määräajoin. Kauden aikana voidaan myös asiakkaan tai muun kuntalaisen kantelun perusteella tarkastaa palveluntuottajan toimintaa. Palveluntuottaja sitoutuu antamaan lisäselvityksiä tarvittaessa. 3. Palvelusetelin myöntäminen ja tuottajarekisteri Tilapäisen kotihoidon palveluseteli myönnetään asiakkaalle, jonka toimintakyky on heikentynyt ja selviytyminen kotioloissa on vaikeutunut. Kotihoidon työntekijä tekee kotikäynnillä palvelutarvearvioinnin, jossa yhteistyössä asiakkaan kanssa päätetään palvelusetelin sopivuudesta asiakkaan tarpeisiin. Asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, joka tarkistetaan palveluntarpeen muuttuessa tai vähintään kerran vuodessa.

6 6 Omaishoitajan vapaan palveluseteli kohdennetaan niille omaishoitajille, jotka eivät pidä lakisääteistä vapaata täysinä vuorokausina. Omaishoidon tuen käsittelijä tekee kotikäynnillä palvelutarvearvioinnin, jossa yhteistyössä asiakkaan kanssa päätetään palvelusetelin sopivuudesta asiakkaan tarpeisiin. Asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, joka tarkistetaan palveluntarpeen muuttuessa tai vähintään kerran vuodessa. Palveluseteli ei ole konkreettinen seteli vaan viranomaispäätös, josta ilmenee asiakkaalle myönnettyjen palvelusetelien määrä. Päätöksen liitteenä olevaan palveluseteliin palveluntuottaja kuittaa toteutetun palvelun, jonka asiakas vahvistaa allekirjoituksellaan. Palveluseteli on talousarviossa määrärahasidonnainen palvelu. Myönnetty palvelusetelipäätös on voimassa palvelu- ja maksupäätöksessä määrätyn ajan. Palvelusetelivaihtoehtoon päädyttäessä, palveluntuottajat esitellään asiakkaalle tasapuolisesti palvesetelituottajarekisterissä ja asiakas valitsee palveluntuottajan. Asiakkaan asema vahvistuu ja valinnanvapaus toteutuu hänen saadessaan valita itsenäisesti mieleisensä palveluntuottajan. Myönteisen päätöksen saatuaan asiakas valitsee itse palvelusetelituottajarekisteristä haluamansa tuottajan. Tämän jälkeen asiakas sopii palveluntuottajan kanssa käyntipäivät ja esittää palvelusetelipäätöksen tuottajalle. Asiakas voi halutessaan hankkia palveluntuottajarekisterissä olevilta palveluntuottajilta palveluja myös omalla kustannuksellaan (katso kohta 6). Ilmoitus palveluntuottajaksi lomakkeella palveluntuottaja ilmoittaa tuntihinnan, päivähinnan tai vuorokausihinnan ja mahdolliset matkakustannukset erikseen. 4. Palvelusetelillä myönnettävät palvelut Forssan kaupungin perusturvalautakunnan päätöksen mukaisesti palveluseteli voidaan myöntää palvelutarvearvioinnin perusteella tilapäiseen kotihoitoon ja omaishoitajan vapaan järjestämiseen ilman tulorajoja. Palveluseteli on henkilökohtainen ja sitä saa käyttää ainoastaan palveluun, johon se on myönnetty. Hoidon tarpeen muuttuessa asiakas tai yksityinen palveluntuottaja on velvollinen ilmoittamaan muutokset yhteyshenkilölle.

7 Kotihoito Tilapäinen kotihoito: tilapäisellä kotihoidolla (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) tarkoitetaan henkilökohtaista hoivaa, huolenpitoa, ohjausta ja sairaanhoitoa, tilapäinen kotihoidon palveluseteli myönnetään vastaaviin hoiva- ja hoitotehtäviin, mihin annetaan kaupungin kotihoitoa, palvelusetelin voi saada palvelutarvearvioinnin perusteella lyhytkestoiseen, alle 2 kk kestävään kotihoitoon esimerkiksi sairaalasta kotiutumisen, läheisen poissaolon tai sairastumisen aikana tarvittavan avun, tilapäisen voinnin heikentymisen tai sairastumisen vuoksi tai pidempikestoisesti enintään 4 h/kk, palvelusetelin arvo on 22 euroa/tunti Omaishoito Omaishoitajan vapaa: omaishoitajan vapaa voidaan järjestää palvelusetelillä, mikäli omaishoitaja ei pidä lakisääteistä vapaata täysinä vuorokausina, omaishoitajan vapaan osalta yksi hoitopäivä vastaa yhtä hoitovuorokautta, vapaan aiheuttamat kustannukset kaupungille voivat olla päivätoiminnassa (n. 6 h/pvä) tai kotiin tuotetussa omaishoitajan vapaan aikaisessa palvelussa enintään 65 /päivä, palveluntuottaja voi periä asiakkaalta enintään 10,60 euroa/omaishoitajan vapaa. 5. Palvelun laatu Palveluntuottajalla tulee olla vastuuvakuutus ja hänen tulee sitoutua toiminnassaan hyvään laatuun. Hyvää laatua ovat mm. kohtuulliset toimitusajat, tuotekuvausta vastaava palvelu ja asiakkaan hyvä kohtelu. Tavoitteena on tukea asiakkaiden hyvää elämänlaatua, itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä suoriutumista riippumatta heidän toimintakyvystään. Palveluntuottajan toiminnan tulee olla asiakaslähtöistä ja luotettavaa, perustua toimintakykyä ylläpitävään ja edistävään toimintatapaan, noudattaa näyttöön ja käypä hoito -suosituksiin perustuvia hoitokäytäntöjä, perustua kirjallisiin hoito- ja palvelusuunnitelmiin ja hoitosopimuksiin. Palvelu tuotetaan asianmukaisilla ja riittävän monipuolisilla ammatin harjoittamisen edellyttämillä hoitotarvikkeilla ja työvälineillä. Palveluntuottaja huolehtii, että asiakkaan kanssa sovittu työ tehdään sopimuksen mukaisesti.

8 8 Palveluntuottaja huolehtii siitä, ettei palveluja annettaessa tai toiminnassa muutoin tietoon tullutta yksityistä tai perheen salaisuutta luvatta ilmaista ulkopuolisille. Palvelusetelitoimintaa valvotaan asiakaskyselyillä. Palveluntuottaja on velvollinen tiedottamaan toiminnastaan ja sen muutoksista kunnalle. Mikäli toiminnassa käytetään alihankkijoita, ne hyväksytetään järjestelmään ja asiasta tiedotetaan hyvissä ajoin kaupungille. 6. Palvelun maksaminen Kotihoidon henkilökunta tai omaishoidon tuen käsittelijä laatii asiakkaalle hoito- ja palvelusuunnitelman palvelutarvearvioinnin perusteella. Kotihoidon ohjaaja tai omaishoidon sosiaalityöntekijä tekee viranomaispäätöksen, josta näkyy myönnettyjen palvelusetelien määrä ja arvo. Asiakkaalle toimitetaan hoito- ja palvelusuunnitelmasekä päätös ja palveluseteli, joista palveluntuottaja voi varmistaa myönnettyjen palvelusetelien määrän. Palvelusetelillä maksaminen tapahtuu kahdessa osassa. Asiakas maksaa omavastuuosuuden (palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelinarvon erotuksen) suoraan palveluntuottajalle. Palveluntuottaja antaa asiakkaalle erillisen kuitin tehdystä työstä. Palveluntuottaja laskuttaa erittelyineen kaupunkia alla olevien ohjeiden mukaisesti vain toteutuneista tunneista. Palveluntuottajan mahdollisiin matkakuluihin ei myönnetä palveluseteliä. Asiakas maksaa omavastuuosuuden (palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelinarvon erotuksen) suoraan palveluntuottajalle. Esimerkki tilapäisestä kotihoidosta: Palveluntuottajan hinta on 30 /tunti ja kaupunki maksaa palvelisetelillä 22 /tunti. Palvelun toteuttaminen kestää tunnin, jolloin asiakkaan maksettavaksi jää 8 /tunti. Asiakkaan palvelun saanti varmistetaan asiaankuuluvin tosittein, jotka palveluntuottaja toimittaa kaupungille. Palvelun toteutuminen varmennetaan asiakkaan allekirjoituksella. Palveluntuottajan on huolehdittava kaupunkia laskuttaessaan siitä, että laskusta ilmenevät: laskun antamispäivä laskutuserittely laskun mukana palvelujen antamisen ajankohta ja palveluihin käytetty aika

9 9 laskun saaja, virallinen nimi ja osoite palvelun antaja, virallinen yrittäjärekisterissä oleva nimi ja osoite palvelun antajan Y-tunnus pankkiyhteystiedot perusteet mahdolliselle arvonlisäverottomuudelle laskun loppusumma ja eräpäivä Mikäli palveluntuottajan kaupungille osoittama lasku on suurempi kuin myönnettyjen palvelusetelien määrä edellyttää, palveluntuottajan joutuu oikaisemaan laskun. Asiakas maksaa ylimenevän osan omalla kustannuksellaan. Forssan kaupunkikonsernilla on käytössä ostolaskujen sähköinen kierrätysjärjestelmä. Vastaanotamme laskunne mieluiten verkkolaskuina. Verkkolaskuoperaattorimme on Logica Suomi Oy. Välittäjätunnus (operaattoritunnus) on Verkkolaskuosoitteemme (OVT-tunnus) ovat: Forssan kaupunki, verkkolaskuosoite Jos yrityksellä ei ole mahdollisuutta lähettää meille verkkolaskuja, otamme laskunne vastaan paperilaskuina. Laskuun on merkittävä seuraavat tiedot: toimiala, yksikkö/kustannuspaikka ja toimipiste sekä ostajan tai tilaajan tai nimi Paperilaskujen laskutusosoitteet: Forssan kaupunki Laskut PL Forssa 7. Rekisterinpito Kaupunki on palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa syntyvien potilas- ja asiakasasiakirjojen henkilötietolain (523/1999) tarkoitettu rekisterinpitäjä. Palveluntuottajan tulee asiakirjoja käsitellessään noudattaa, mitä kunnan asiakirjojen käsittelystä säädetään. 8. Ristiriitojen ratkaisu Asiakkaan vastaanottaessa palvelusetelin ja valitessaan hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta mieluisensa tuottajan, asiakas tekee tuottajan kanssa sopimuksen palvelun antamisesta. Asiakas voi halutessaan hankkia palveluntuottajalta

10 10 omarahoitteisia lisäpalveluja, joita palveluseteli ei kata. Myös ne on hyvä kirjata asiakkaan ja palveluntuottajan väliseen sopimukseen niin, että myös asiakkaan kustannusvastuu ilmenee sopimuksesta. Tätä asiakkaan ja palveluntuottajan välistä sopimussuhdetta koskevat sopimuksen sisällön mukaan määräytyvät kuluttajaja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet. 9. Verovähennysoikeus Kotitalousvähennyksestä saa lisätietoja Verohallinnon palvelunumerosta ja vww.vero.fi Asiakkaan maksamasta palvelusetelin omavastuuosuudesta ei saa kotitaloustyön verovähennysoikeutta. Asiakkaan hankkiessa palveluja omalla kustannuksellaan, hänellä on mahdollisuus kotitaloustyön verovähennykseen. Vähennyksessä on vuosittainen omavastuu. Kotitalousvähennyksen voi saada, jos teettää esimerkiksi kotitalous- tai hoitotyötä, asunnon kunnossapitotöitä tai tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden asennusta. Vähennys myönnetään vain työn osuudesta, ei matkakuluista tai tarvikkeista. Yrityksen tai yrittäjän on kuuluttava ennakkoperintärekisteriin. Palvelusetelirekisterissä olevat palveluntuottajat kuuluvat ennakonperintärekisteriin. Kotitalousvähennyksen saa se, joka maksaa vähennykseen oikeuttavan työn. Työ on tehtävä joko maksajan omassa asunnossa tai hänen vanhempiensa, isovanhempiensa tai appivanhempiensa käytössä olevassa asunnossa. Vanhempiin sekä appi- ja isovanhempiin rinnastetaan myös heidän puolisonsa. Vuonna 2012 verovähennyksen enimmäismäärä on euroa. Puolisot voivat saada kotitalousvähennystä vuonna 2012 yhteensä euroa. Kotitalousvähennyksen omavastuu on 100 euroa. Jos asiakas ostaa työn ennakkoperintärekisteriin merkityltä yritykseltä, saa vähentää 45 % arvonlisäverollisesta työkorvauksesta. Jos asiakas palkkaa henkilön työsuhteeseen, saa vähentää 15 % maksetusta palkasta sekä palkkaan liittyvät työnantajan sivukulut.

11 11 Esimerkki: Asiakas saa tilapäiseen kotihoitoon Forssan kaupungilta palveluseteleitä 3h/kk. Lisäksi asiakas ostaa siivousta palveluntuottajalta yhteensä 4h/kk. Tilapäinen kotihoito: Palveluntuottajan hinta on 30 /h. Palvelusetelin arvo on 22 /h, jonka jälkeen asiakkaalle jää maksettavaksi 3 x 8 = 24 /h, josta hänelle ei synny kotitaloustyön verovähennysoikeutta. Siivous: Palveluntuottajan hinta on 26 /kk. Siivoukseen kuluneesta 4 h:sta asiakas maksaa 26 /h x 4 h = 104 /kk, josta hänellä on mahdollisuus kotitaloustyön verovähennykseen. Verovähennyksen omavastuuosuus on 100. Asiakas voi saada verovähennyksenä 45 % laskussa olevan työn summasta. Esimerkkitapauksessa asiakas maksaa vuositasolla omavastuuosuus mukaan lukien siivouksesta yhteensä 731 (15,23 /h). Kotitalousvähennystä voi hakea joko etu- tai jälkikäteen: Jos kotitaloustyö perustuu esimerkiksi pitempiaikaiseen siivoussopimukseen, voi pyytää vähennyksen verokorttia hakiessa. Silloin vähennys vaikuttaa etukäteen koko vuoden veroprosenttiin. Kotitalousvähennystä voi vaatia veroilmoituksella. Asiakkaan tulee säilyttää kuitit ja tositteet itsellään, verotoimisto pyytää niitä tarvittaessa.

VALTIMON KUNTA Palveluseteliopas 2014-

VALTIMON KUNTA Palveluseteliopas 2014- VALTIMON KUNTA Palveluseteliopas 2014- Hyväksytty: Perusturvalautakunta 23.10.2013 42 2 Sisällysluettelo 1. Palvelusetelin hakeminen ja tuottajarekisteri 3 2. Palveluseteli 3 3. Palveluseteli Valtimolla

Lisätiedot

PALVELUSETELIEN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN

PALVELUSETELIEN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Laukaan kunta Perusturvaosasto PALVELUSETELIEN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Hyväksytty perusturvalautakunnassa 13.3.2013 Tehty indeksitarkistukset 1.1.2014 lukien 1 Säädösperusta Laki sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Liite 7 / johtokunta 23.12.2013 OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN

Liite 7 / johtokunta 23.12.2013 OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Liite 7 / johtokunta 23.12.2013 OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Sisällysluettelo 1. Palveluseteli... 1 2. Palveluntuottajat... 1 3. Palvelutuote... 3 4. Hoito- ja palvelusuunnitelma...

Lisätiedot

KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali

KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali Helmikuu 2012 Päivitys 26.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 1 2. Määritelmät... 1 3. Asiakkaan asema ja oikeusturvakeinot... 2 3.1. Asiakkaan asema... 2 3.2. Asiakkaan

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 1 Sisällysluettelo 1 PALVELUSETELI... 3 2 SÄÄNTÖKIRJA JA MÄÄRITELMÄT... 3 Määritelmät... 4 3 ASIAKKAAN ASEMA... 5 3.1 Päivähoitomuodon

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu

Palvelusetelin toimintaohje. 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu Palvelusetelin toimintaohje 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu Sisällysluettelo I PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA... 4 1 PALVELUSETELI... 4 2 MÄÄRITELMÄT... 5 3 KUNTAYHTYMÄN VELVOITTEET...

Lisätiedot

Palveluseteli- sääntökirja

Palveluseteli- sääntökirja Palveluseteli- sään ntökirja Toimittaja: Rauman kaupunki/sosiaali- ja terveysvirasto Muutosilmoitukset oppaan tietoihin: toimistosihteeri Laila Aro-Heinilä p. 834 4554 laila.aro-heinila@rauma.fi SÄÄNTÖKIRJA

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA VAASAN KAUPUNKI 21.2.2012/CS 1 Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 4 3 Palvelun tuottajan velvoitteet 4 4

Lisätiedot

P A L V E L U S E T E L I O P A S

P A L V E L U S E T E L I O P A S P A L V E L U S E T E L I O P A S 1.4.2015 1 Sisällysluettelo 1) PALVELUSETELI... 3 2) ASIAKAS JA PALVELUSETELI... 3 3) PALVELUSETELILLÄ HANKITTAVAT PALVELUT... 4 3.1. LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU... 4 3.2.

Lisätiedot

Sisällysluettelo Soveltamisala... 3 Määritelmät... 3 Kunnan velvoitteet... 4 Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 Asiakkaan asema...

Sisällysluettelo Soveltamisala... 3 Määritelmät... 3 Kunnan velvoitteet... 4 Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 Asiakkaan asema... Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Kunnan velvoitteet... 4 4. Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 5. Asiakkaan asema... 5 6. Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeminen...

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA Liite 1 Keuruun kaupunki Sivistystoimi Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA SÄÄNTÖKIRJA Sisällys YLEINEN OSA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMINEN... 3 1. PALVELUSETELI...

Lisätiedot

Tukipalvelusetelijärjestelmän kuvaus

Tukipalvelusetelijärjestelmän kuvaus Kouvolan kaupunki Hyväksytty Kotihoito ja vanhuspalvelut Perusturvalautakunta 16.11.2011 Tukipalvelusetelijärjestelmän kuvaus Kotona asumista tukevat palvelut Vuohijärven seudulla Palvelusetelikokeilu

Lisätiedot

Tilapäisen kotihoidon (kotipalvelu) palvelusetelin sääntökirja

Tilapäisen kotihoidon (kotipalvelu) palvelusetelin sääntökirja Tilapäisen kotihoidon (kotipalvelu) palvelusetelin sääntökirja 1.5.2014 lukien Ikäihmisten lautakunta 23.04.2014 38 Sisältö 1 Palveluseteli... 3 2 Tilapäisen kotihoidon palvelukuvaus... 3 3 Asiakkaan asema

Lisätiedot

4) asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, jolle myönnetään palveluseteli yleislääkärikäyntiä varten.

4) asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, jolle myönnetään palveluseteli yleislääkärikäyntiä varten. Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Kunnan velvoitteet... 4 4. Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 5. Asiakkaan asema... 5 6. Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeminen...

Lisätiedot

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 0 SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 1 sisällysluettelo SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 3 1 PALVELUSETELI... 3 2. SÄÄNTÖKIRJA... 3 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4. TUOTTAJILLE ASETTAVAT

Lisätiedot

PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTIHOIDOSSA KOUVOLAN KAUPUNKI 1.8.2014-

PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTIHOIDOSSA KOUVOLAN KAUPUNKI 1.8.2014- PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTIHOIDOSSA KOUVOLAN KAUPUNKI 1.8.2014- Sisältö 1. Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta... 1 1.1 Sääntökirjan noudattamisen valvonta... 1 1.2 Sääntökirjan

Lisätiedot

Päivähoidon Sääntökirja Seinäjoen kaupunki

Päivähoidon Sääntökirja Seinäjoen kaupunki Päivähoidon Sääntökirja Seinäjoen kaupunki Sivistyskeskus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus- ja koulutuslaitakunta hyväksynyt 22.8.2012 115 Muutos varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksynyt 28.8.2013

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 1(13) Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 2(13) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 4 3 Palveluntuottajan

Lisätiedot

Kotihoidon sääntökirja

Kotihoidon sääntökirja Kotihoidon sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-802-1 (pdf) ISBN 978-951-563-814-4 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema

Lisätiedot

Päivähoidon sääntökirja

Päivähoidon sääntökirja Päivähoidon sääntökirja Oulun kaupunki Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-805-2 ISBN 978-951-563-817-5 (nid.) Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Palveluseteli 3 2 Sääntökirja 3

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PERUUKKIPALVELUN SÄÄNTÖKIRJA

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PERUUKKIPALVELUN SÄÄNTÖKIRJA 28.2.2013 1 (12) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PERUUKKIPALVELUN SÄÄNTÖKIRJA 28.2.2013 2 (12) Johdanto Tämä sääntökirja on asiakirja, jossa esitetään Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Vanhuspalvelut TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 16.2.2015 (17.3.15) PSOP Seudullinen palveluseteli Turku, Kaarina SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Palvelujärjestelmän

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon sekä omaishoidon lyhytaikaishoidon palvelusetelituottajaksi.

Hakemus säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon sekä omaishoidon lyhytaikaishoidon palvelusetelituottajaksi. Hakemus säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon sekä omaishoidon lyhytaikaishoidon palvelusetelituottajaksi. Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja mahdollisimman itsenäistä

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELITUOTTAJAKSI

HAKEMUS PALVELUSETELITUOTTAJAKSI Palveluntuottajaksi hyväksyminen: PoSa hyväksyy ne palvelujen tuottajat, joiden palvelujen ostamiseen PoSan myöntämää palveluseteliä voidaan käyttää. Palvelujen tuottajaksi hyväksytään kaikki hyväksymiskriteerit

Lisätiedot

HAKEMUS kotihoidon palvelusetelituottajaksi

HAKEMUS kotihoidon palvelusetelituottajaksi Limingan kunta 21.10.2014 HAKEMUS kotihoidon palvelusetelituottajaksi Tällä hakemuksella haetaan säännöllisen kotihoidon (sosiaalihuoltolain mukainen kotipalvelu ja/tai kansanterveyslain mukainen kotisairaanhoito)

Lisätiedot

Elokuu 2011. ISBN 978-951-563-800-7 (pdf) ISBN 978-951-563-813-7 (nid.)

Elokuu 2011. ISBN 978-951-563-800-7 (pdf) ISBN 978-951-563-813-7 (nid.) Perusterveydenhuoltopalvelujen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-800-7 (pdf) ISBN 978-951-563-813-7 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot