Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)"

Transkriptio

1 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 295 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 14/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina kello KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset jäsenet Varajäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Panu Leinonen PJ (sit) Veli Humalalampi (sit) Eija Hietala VPJ (vas) Janni Perttunen (vas) Hannu Oikarinen (vas) Antti Oikarinen (vas) Hanne Suokanerva (sit) Raija Jääskeläinen (sit) Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) MUUT SAAPUVILLA Pekka Nyman kvalt pj (sit) OLLEET Milja Pyhäjärvi kvalt:n I vpj. (kd) Heikki Honkanen kvalt:n II vpj. (kesk) Erkki Parkkinen kunnanjohtaja Tomi Timonen kunnansihteeri ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Panu Leinonen Tomi Timonen PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Aika ja paikka Pelkosenniemi Allekirjoitukset Hanne Suokanerva PÖYTÄKIRJA ON Aika ja paikka OLLUT YLEISESTI Pelkosenniemi NÄHTÄVÄNÄ Virka-asema Jutta Pasma Allekirjoitus Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen

2 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 189, 190,191 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 189 Valtuuston hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille toimitetaan viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kunnanhallitus on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (Kuntalaki 58 ). Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall 190 Kunnan hallintosäännön ( ) 16 :n mukaan kunnanhallituksen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan tarkastavat kaksi (2) tähän tehtävään valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä. Pöytäkirja pyritään tarkastamaan heti kokouksen päätyttyä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, niin pöytäkirja tarkastetaan viimeistään viikon kuluessa kokouksesta. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Kjoht: Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Hanne Suokanervan ja Eija Hietalan, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. Kunnanjohtaja muutti kokouksessa esitystään niin, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Hanne Suokanerva ja Jutta Pasma. Hyväksyttiin yksimielisesti. ASIALISTAN JA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 191 Kunnan hallintosäännön mukaan kokouksen esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään kirjallisesti tai sähköisessä muodossa jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi esittelijän esityksestä toimielimen yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kjoht: Kunnanhallitus hyväksyy asialistan kokouksen työjärjestykseksi ja mahdolliset lisäasiat. Hannu Oikarinen esitti, että pykälä 192 siirrettäisiin käsiteltäväksi viimeisenä. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava esitys, joka kannattamattomana raukeaa. Päätökseksi tuli kunnanjohtajan esitys.

3 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 192 PYHÄ-LUOSTO VESI OY:N PYYNTÖ LYHENNYSVAPAISTA VUOSISTA KUNNAN MYÖNTÄMÄLLE VELKAKIRJALAINALLE Khall 173 Pyhä-Luosto Vesi Oy:ltä on tullut kuntaan päivätty pyyntökirje, jossa yhtiön hallitus pyytää yhtiön vaikean taloustilanteen vuoksi Sodankylän ja Pelkosenniemen kunnilta kuntien velkakirjalainoihin kahta lyhennysvapaata vuotta vuosille 2009 ja Pyyntökirje ja ote Pyhä-Luosto Vesi Oy:n hallituksen pöytäkirjasta, liite nro 1. Pelkosenniemen kunnan myöntämän lainan osalta ( ) Pyhä-Luoston Vesi Oy:n maksaman lainanlyhennyksen osuus olisi voimassa olevan maksuohjelman mukaan vuonna ,19 ja vuoden 2010 osalta ,93. Ksiht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle Pyhä-Luosto Oy:lle myönnetyn velkakirjalainan ehtoja muutettavaksi siten, että yhtiölle myönnetään lisää kaksi lyhennysvapaata vuotta, vuodet 2009 ja Kuitenkin yhtiön tulee hoitaa lainojen korot kyseisenä aikana normaalisti. Ko. vuosien talousarvioihin tehdään vastaavan suuruiset muutokset. Kunnanjohtaja Erkki Parkkinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Eija Hietala tuli paikalle Panu Leinonen esitti Jutta Pasman kannattamana, että asia jätetään pöydälle ja käsittelyä jatketaan, kun yhtiö on toimittanut kunnanhallitukselle tiedoksi tilinpäätöksen 2008, tilinpäätösennusteen 2009 ja selvityksen yhtiön nykyisestä kassatilanteesta. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu esitys asian jättämisestä pöydälle, joten on tarpeen äänestää. Hyväksyttiin äänestysmenettelyksi: JAA asia jätetään pöydälle, EI asian käsittelyä jatketaan. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: JAA 7 kpl (Leinonen, Hietala, Oikarinen, Suokanerva, Pasma, Isojärvi, Poikela) Ei 0 kpl.

4 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 192 Päätökseksi tuli Leinosen esitys ja asia jätettiin pöydälle. Khall 192 * * * Pyyntökirje ja ote Pyhä-Luosto Vesi Oy:n hallituksen pöytäkirjasta, liite nro 1. Pyhä-Luosto Vesi Oy on toimittanut tiedoksi tilinpäätöksen 2008, tilinpäätösennusteen 2009 ja selvityksen yhtiön kassatilanteesta. Saatekirje ja ko. selvitykset, liite nro 2. Kopio Pyhä-Luosto Vesi Oy:n lainojen annuiteettitaulukosta ja yhteenvetotaulukko, liite nro 3. Ksiht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle Pyhä-Luosto Vesi Oy:lle myönnetyn velkakirjalainan ehtoja muutettavaksi siten, että yhtiölle myönnetään lisää kaksi lyhennysvapaata vuotta, vuodet 2009 ja Kuitenkin yhtiön tulee hoitaa lainojen korot kyseisenä aikana normaalisti. Ko. vuosien talousarvioihin tehdään vastaavan suuruiset muutokset. Pidettiin tauko klo Erkki Parkkinen ja Hannu Oikarinen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Panu Leinonen esitti Hanne Suokanervan kannattamana, että annetaan Pyhä-Luosto Vesi Oy:lle yksi lyhennysvapaavuosi, vuosi Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kunnansihteerin esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on tarpeen äänestää. Hyväksyttiin yksimielisesti äänestysmenettelyksi: kunnansihteerin esitys JAA, Leinosen esitys EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: JAA 0 kpl, EI 5 kpl (Leinonen, Suokanerva, Pasma, Tervo, Poikela). Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tuli Leinosen esitys.

5 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 193 PORONHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI KOULUTUSHANKE Khall 193 Rovaniemen ammattikorkeakoulu yhdessä Paliskuntain yhdistyksen kanssa toteuttaa poronhoitajien työhyvinvointi koulutushankkeen ( ) RAMK pyytää poronhoitoalueen kuntia kirjeitse osallistumaan hankkeeseen. Maaseutusihteeri esittää hankkeeseen osallistumista. Pelkosenniemen kunnan osuus hankkeeseen kolmen vuoden aikana on yhteensä 496,1 98 v. 2010, ja RAMK:n kirje ja rahoituslaskelma, liitteet 2. Kjoht: Pelkosenniemen kunta päättää osallistua hankkeeseen ja varautuu kolmen vuoden aikana yhteensä 496 euron rahoitusosuuteen, mikä katetaan elinkeinotoimen hankemäärärahoista. Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 194 PALKANLASKIJAN OSA-AIKATYÖN JATKAMINEN Khall 194 Palkanlaskija Jouni Arvola on pyytänyt, että hän voisi jatkaa osaaikatyötä 50 %:n työajalla myös välisen ajan. Palkanlaskijan on työskennellyt 50 %:n työajalla lähtien ja sitä ennen 60 %:n työajalla välisen ajan. Palkanlaskijan nykyisten tehtävien hoitamiseen riittää 50 %:n työaika. Pelkosenniemen kunnan palveluksessa toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa oli syksyllä 2009 yhteensä 56 henkilöä. Määräaikaisten palvelussuhteiden määrä on vähentynyt huomattavasti aikaisempiin vuosiin verrattuna mm. työllistettävien määrän supistusten myötä. Kjoht: Kunnanhallitus jatkaa Jouni Arvolan osa-aikatyötä 50 % työajalla hänen pyyntönsä mukaisesti väliseksi ajaksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 195 SODANKYLÄN KUNNAN ESITYS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN SELVITYKSESTÄ Khall 195 Sodankylän kunta pyytää Pelkosenniemen kunnalta Savukosken, Kittilän, Enontekiön ja Muonion lisäksi kannanottoa ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen selvityksen tekemisestä. Sodankylän kh:n ptk ote liite nro 3. Samasta asiaan liittyen on käyty neuvotteluja nykyisin toiminnassa olevan eläinlääkinnän sopimukseen perustuvan yhteistyöalueen kuntien (Kemijärvi, Salla, Savukoski, Pelkosenniemi, Sodankylä) kesken. Ympäristöterveydenhuolto hoidetaan tällä hetkellä Pelkosenniemellä ja Savukoskella yhteisen kansanterveystyön kuntayhtymän toimesta. Ympäristöterveydenhuollon johtaja, eläinlääkäri Hanna Nurmi on laatinut Sodankylän kunnalle vastaus kannanoton po. asiassa Pelkosenniemen ja Savukosken kuntien puolesta. Kannanoton mukaan nykyinen Pelkosenniemen-Savukosken kuntien järjestämä järjestelmä ympäristöterveydenhuollon osalta ja viiden kunnan yhteistyö eläinlääkinnässä toimivat hyvin ja tehokkaasti. Ympäristöterveydenhuollon johtaja, eläinlääkäri Hanna Nurmen laatima kannanotto, liite nro 4. Kjoht: Pelkosenniemen kunta antaa Sodankylän kunnalle kannanottona po. asiassa ympäristöterveydenhuollon johtaja, eläinlääkäri Hanna Nurmen laatiman oheisen vastauskirjelmän ja ilmoittaa samalla olevansa valmis jatkamaan aloitettuja yhteistyöneuvotteluja eläinlääkinnän puolella harjoitettavan sopimusperusteisen yhteistyön laajentamisesta ympäristöterveydenhuollon alueelle kokonaisuutena. Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 196 VUODEN 2009 YRITTÄJÄPALKINNON SAAJA Khall 196 Pelkosenniemen Yrittäjät ry on tehnyt esityksen Pelkosenniemen kunnan vuoden 2009 yrittäjäpalkinnon saajaksi. Esitys esitellään kokouksessa. Yrittäjäpalkinnon jakotilaisuus on Pyhätunturilla pidettävässä yrittäjien vuosijuhlassa. Kjoht: Kunnanhallitus hyväksyy yhdistyksen esityksen vuoden 2009 yrittäjäpalkinnon saajaksi. Jakotilaisuuteen osallistuu kunnanjohtaja, rakennustarkastaja ja elinkeinotoimen edustaja. Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 197 VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA Khall 197 Liitteenä nro 5 sivistys-, sosiaali- ja teknisen lautakunnan talousarvion käsittelypykälät. Yleistä Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena. Talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Toimintaa ohjataan käyttötalousosan suunnitelmien avulla. Käyttötalousosaan otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Jos hyväksyttäviä mitattavissa olevia tavoitteita ei voida löytää, niitä ei hyväksytä sitoviksi vaan ainoastaan määrärahan perusteluiksi. Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Tuloslaskelmaosa osoittaa riittääkö tuottoina kertynyt tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Rahoitusosassa esitetään toiminnan rahoitus. Rahoituslaskelma täydentää tuloslaskelman, taseen ja taseen liitetietojen antamaa kuvaa tulorahoituksen riittävyydestä, investoinneista, sijoituksista ja pääomarahoituksesta. Liitteenä nro 6 ehdotus talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi.

10 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 197 Toimintaympäristö / tausta talousarvion laatimiseen Talousarviota on laadittu jatkuvan kansainvälisen taantuman vaikutusaikana ja -ajalle. Tästä huolimatta ja paljolti kunnan elinkeinorakenteen vuoksi ovat näkymät suhteellisen positiiviset ja kokonaisuuteen vaikuttaa väistämättä myös kunnan vahvat ja suunnitelmalliset omat toimet talouden vakauttamisessa. Tulevaan vuoteen liittyy kuitenkin epävarmuustekijöitä sekä tulo että menopuolella, joten tarkka taloudenpito ja tehokas oma kehitys- ja muu toiminta ovat välttämättömiä hyvän toiminnallisen ja taloudellisen tuloksen takaamiseksi. Toimintatuotot Verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon toimintatuotot ovat 15,92 % n pienemmät. Laskua on merkittävämmin arvioiduissa maksutuotoissa. Toimintakulut Toimintakulujen kasvu kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna on 0,9 %, n eli hyvin kohtuullinen. Toimintakate Toimintakate kasvaa kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna 4,95 % n Kasvu perustuu etupäässä toimintatuottojen vähenemiseen ja osin toimintamenojen lievään kasvuun. Verotulot Verotulot kokonaisuutena pysyvät käytännössä kuluvan vuoden talousarvion tasolla. Kasvua on vakaimmassa verotulolajissa kiinteistöverotuloissa ja arvioitua laskua eniten yhteisöverotuloissa ja lievästi ansio- ja pääomatuloverotuloissa. Valtionosuudet Tämänhetkiset arvioidut valtionosuudet kasvavat kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna 14,26 % ja n.10 % / kuluvan vuoden lopulliseen toteutumaan verrattuna. Kasvuarvioon vaikuttaa merkittävimmin uusi harvan asutuksen

11 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 197 erityinen valtionosuus ja myös kunnallisverotuksen vähennysten kompensoiminen valtionosuuksiin. Valtionosuuksissa tapahtuu muutos ns. yhden putken järjestelmään ja valtionosuuksien lopullinen määrä selviää vasta vuoden vaihteen aikoihin eli talousarvion vahvistamisen jälkeen. Tämä ja tietojen saannin vaikeus ja myöhäinen ajankohta ovat vaikeuttaneet ja vaikeuttavat valtionosuuksien arviointia. Kunnille on luvattu ettei valtionosuuksissa tapahtuisi muutoksia ja että mahdolliset muutokset kompensoidaan siirtymätasauksella. Sen määrä selviää aikaisintaan Rahoitustuotot ja kulut Rahoitustuotot pysyvät korkotuottojen osalta kuluvan vuoden tasolla muissa rahoitustuotoissa arvioitu laskua. Rahoituskulut alenevat suhteellisen selvästi ja perusteena on alhainen korkotaso ja velkamäärän aleneminen. Vuosikate ja yli-/alijäämä Vuosikate on positiivinen, tilikauden tulos ja ylijäämä sisältäen investointivarauksen (kaatopaikan entisöinti) käyttöä Kunnan taloudellinen tila Vuoden 2008 tilinpäätöksen jälkeen kunnan taseessa ei ole alijäämiä lainkaan vaan ylijäämää Kuluvan vuoden tulos kasvattaa selvästi ylijäämää samoin kuin on arvioitu koko suunnittelukautena tapahtuvan. Mikäli toteutuma on suunnitellun kaltainen, vahvistuu kunnan tase selvästi kuluvana vuotena ja suunnittelukautena ja päästään strategisten investointien toteuttamisen lisäksi ainakin suunnitellusti alentamaan velkamäärää palveluja vaarantamatta. Investoinnit Talousarviovuosi on sekä investointien määrän että laadun osalta merkittävän elvyttävä. Investointien bruttomenot kokonaisuutena ovat esityksen mukaan 2,1 M ja nettomenot Investoinneista merkit

12 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 197 tävimpiä ovat Palvelukodin laajennusinvestointi (10 huonetta+toiminnalliset parannukset) ja Pyhän FISrinne -hanke. Kunta toteuttaa lisäksi osaltaan kansanterveystyön kuntayhtymän kautta peruspalvelujen tasoa selkeästi parantavan merkittävän terveyskeskuksen peruskorjauksen ja on sitoutunut osallistumaan Pyhän matkailukeskuksen ydinalueen paikoitusratkaisun toteuttavaan kiinteistöyhtiöön. Arvioitu vuosikate riittää investointien omarahoitusosaan, mikä on kuntataloudessa merkittävä seikka. Investointiosaan liittyy tulopuolella jalostetun maan myyntiä ja tavoitteellinen Kuusiranta kiinteistön realisointi. Investointiosassa eivät taasen näy maankäyttösopimuskorvaukset, jotka on sitouduttu käyttämään yhdyskuntarakentamiseen. Suunnitellut ja toteutettavat investoinnit tukevat kunnan strategiaa: peruspalvelujen laadukasta järjestämistä ja elinkeinojen kehittämistä sekä yritystoiminnan toimintaedellytysten luomista ja sitä kautta vero- ja muun tulopohjan pitkäjänteistä vahvistamista. Lainakannan kehitys Talousarviossa lainojen nettomäärä alenee lähes :lla huolimatta merkittävistä investoinneista. Talousarviossa on varauduttu investointien vuoksi lainanottoon. Vanhoja lainoja maksetaan pois Suunnittelukautena (10-12) vanhoja velkoja maksetaan pois yli 1 M. Suunnittelukauden lopussa lainamäärä on n. 2.7 M. Vieraanpääoman tarpeeseen voi vaikuttaa valtionosuuksien lopullisen määrän vahvistuminen vasta talousarvion vahvistamisen jälkeen. Mikäli valtionosuudet toteutuvat merkittävästi alempina, tulee investointien vuoksi arvioitavaksi lisälainoituksen tai ainakin lyhytaikaisen luoton ottaminen, mitkä ratkaistaan erikseen joko lisätalousarviolla taikka muutoin valtuuston päätöksellä talousarviovuoden aikana. Merkittäviä toiminnallisia muutoksia Palvelukodin merkittävä laajennusinvestointi suoritetaan vuonna 2010 ja palvelukotiin saadaan kymmenen uutta huonetta ja muitakin tiloja ja toiminnallisia parannuksia. Talousarviovuonna on tarkoitus toteuttaa päätettyjen reunaehtojen täyttyessä kuntaenemmistöisen yhtiön kautta Pyhän nykyisen ydinalueen ns. yläkylän alueen uuden asemakaavan ja aiemman yleiskaavan

13 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 197 ja Ecosign aluesuunnitelman vaatima yleisen autopaikoituksen järjestäminen maanalaisella paikoitusratkaisulla. Muutoksia lautakuntien esityksiin Sivistystoimen palkkamenoihin on lisätty euroa rehtorisivistystoimenjohtajan virkaan paluun ja tuntijärjestelyjen muutosten vaatimina arvioituna määränä. Kuel-maksut on oikaistu lautakuntien esityksiin todellisen mukaisiksi. Talousarviota, taloussuunnitelmaa ja muita talouden tunnuslukuja esitellään tarkemmin kokouksessa. Kjoht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2010 ja taloussuunnitelman vuosille Kunnanhallitus ja hallintokunnat velvoitetaan erityisen tarkasti seuraamaan talousarvion toteutumista ja raportoimaan kunnanvaltuustolle viivyttelemättä merkittävistä muutoksista toteutumassa. Muilta osin talousarvion seurannasta päätetään talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa. Kunnanjohtaja lisäsi esitykseensä, että varhaiseläkemenoperusteinen ennakkomaksun suuruus ja sen jakautuminen on tarkentunut hallituksen listan valmistumisen jälkeen. Talousarvioon tulee lisätä vuodelle 2010 noin KUELmaksuosuutta jakautuen seuraavasti: Kodinhoitoapu 8.500, Ravintohuoltopalvelut ja Muut kiinteistöt Lisäksi kunnanjohtaja esitti lisättäväksi talousarvioon s.20 perään kunnanhallitukselle kokouksessa jaettu lista elinkeinopalvelujen alla olevista kehittämishankkeista, joissa kunnalla on omarahoitusosuutta. Pidettiin tauko klo Käytiin talousarvio- ja suunnitelma läpi sivu sivulta. Lisättiin yksimielisesti s. 5 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan Mittarit kohtaan koulutuspäivien lukumäärä. Panu Leinonen esitti (s.11), että v ei oteta uutta lainaa. Esitys raukesi kannattamattomana.

14 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 197 Hyväksyttiin yksimielisesti muutos Sosiaalipalvelut s. 26 muutos, että kunnan keskuskeittiön ja Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän keittiöiden yhdistämistä jatketaan. Hyväksyttiin talousarvioesitys kokouksessa kunnanjohtajan esittämin ja kunnanhallituksen tekemin muutoksin ja päätettiin lähettää talousarvioesitys valtuuston käsiteltäväksi. Tekniset laskuvirheet tarvittaessa korjataan. KH:n hyväksymä esitys vuoden 2010 talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi liitteenä 6 A. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 137 No 6/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 16.11.2006 kello 12.00-16.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 303 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 12/2006 KOKOUSAIKA Tiistaina 31.10.2006 kello 15.00-23.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 228 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 10/2009 KOKOUSAIKA Maanantaina 07.09.2009 kello 15.00 16.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 8/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 15.05.2007 kello 16.00-19.01 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 Kunnanvaltuusto 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 15:00-21:22 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 20.12.2011 kello 18.00 20.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 79 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 5/2010 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.05.2010 kello 16.00 17.18 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 129 8/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 04.11.2009 kello 16.00-17.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 69 6/2010 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 27.10.2010 kello 16.00-16.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 31 3/2010 KOKOUSAIKA Perjantaina 21.05.2010 kello 13.00-14.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 04.02.2010 kello 16.00-16.28 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Oikarinen Hannu klo 15.16 lähtien jäsen Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu klo 15.16 lähtien jäsen Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 68 6/2008 KOKOUSAIKA Torstaina 12.06.2008 kello 15.00-17.06 KOKOUSPAIKKA Hotelli Pyhätunturin kokoustiloissa SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

Erkki Parkkinen 123-126, 128-130 kunnanjohtaja

Erkki Parkkinen 123-126, 128-130 kunnanjohtaja Pelkosenniemen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ Sivu 191 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 9/2013 KOKOUSAIKA Maanantaina 12.8.2013 kello 17.00-18:19 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 128

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 128 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 128 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 8/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 05.06.2007 kello 16.00-17.29 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30 Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30 Kunnanvaltuusto 14, 15, 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 14 Kutsu valtuuston kokoukseen on työjärjestyksessä mainitussa ajassa ennen kokousta julkaistu kunnantoimiston

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 45 4/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 17.06.2010 kello 14.00 14.58 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101 4/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.04.2004 kello 17.35-21.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali. jäsen. jäsen

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali. jäsen. jäsen 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 53 2/2013 KOKOUSAIKA Tiistaina 12.2.2013 kello 18.00-19:03 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 20.5.2013 126

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 20.5.2013 126 Kunnanhallitus 20.5.2013 126 Kunnanhallitus 83, 84, 85 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 83 Valtuuston 21.6.2012 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346 No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346 9/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 28.09.2004 kello 17.00-19.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 45 No 2/2005 KOKOUSAIKA Torstaina 21.04.2005 kello 12.00-15.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sivistyslautakunta No 11.02.2010 1/2010. Pelkosenniemen koululla, ruokasali

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sivistyslautakunta No 11.02.2010 1/2010. Pelkosenniemen koululla, ruokasali PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 No 11.02.2010 1/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 11.02.2010 kello 17.00-17.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset jäsenet

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot