VUOKRA-ASUNTOSELVITYS 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOKRA-ASUNTOSELVITYS 2014"

Transkriptio

1 VUOKRA-ASUNTOSELVITYS 2014

2 1. Muistion tausta Vuoden 2009 alussa toteutuneen kuntaliitoksen yhteydessä laadittiin vuokra-asuntoselvitys, jonka kaupunginvaltuusto käsitteli Selvityksessä käsiteltiin seuraavia asioita: - kunnan tehtävät ja vastuu vuokra-asumisessa - Loimaan kaupungin vuokra-asuntokanta, perustiedot kannasta alueittain, vuokra-asuntojen talous, kunto ja korjaustarpeet - vuokra-asuntojen hoito - vuokra-asuntojen omistajapolitiikka - tiedot aravavuokratalojen rajoituksista ja yhteenveto - ehdotukset toimenpiteiksi Sittemmin se on palvellut toimintaohjeena kehittämistyössä eräin erikseen perustelluin poikkeuksin. Selvityksessä esitettyjen asioiden toimeenpanon keskeisimmät seikat kuvataan kappaleessa kolme. Tähän tilannetta päivittävään selvitykseen on yhdistetty loppuun kaupungin-hallituksen toivoma yhteenveto lähivuosien vuokra-asuntojen korjaustarpeista, kappale 6. ja erillisliite. Muistion ovat laatineet kehittämisjohtaja Matti Tunkkari ja Hulmin Huolto OY:n toimitusjohtaja Hannele Vainio 2

3 2. Keskeiset tiedot kaupungin nykyisestä vuokra-asuntokannasta Loimaan kaupunki omistaa Loimaan vuokra-asunnot Oy:n kautta tällä hetkellä 519 asuntoa. Osakkuusyhtiöiden kautta kaupunki omistaa 140 asuntoa. Edelleen kaupunki omistaa suoraa Mellilän kaupunginosassa 32 asuntoa, joista vanhusten asumisyksikön vieressä 22. Alastarolla kaupunki omistaa 28 asuntoa palvelu-keskus Loimikodin vieressä. Näistä asunnoista vain muutama palvelee alkupe-räistä kohderyhmää ikääntyneitä kuntalaisia. Yhtiön asunnoista 30% on rivi-taloasuntoja ja loput 70 % kerrostaloasuntoja. Tällä hetkellä kaupungin yhtiöiden ja vähäisemmässä määrin kaupungin suorassa omistuksessa on 719 asuntoa. Loimaalla ei toimi muita nk. yleishyödyllisiä vuokratalojen omistajatahoja lukuun ottamatta Loimaan yksityisyrittäjien säätiötä (Tuulensuu) ja Loimijokilaakson vanhain tuki r.y:tä (Loimikoti). Loimaalla vuokra-asuntoja on ollut tarjolla suhteellisesti enemmän, kun seutukunnan kunnissa ja lähikunnissa. Tarjonta on kokemuksen mukaan johtanut osin muuttoliikkeeseen, jonka syy on osaltaan ollut tarjonnan puute ko. paikkakunnalla. Kaupunginosittainen asuntojen käyttöaste, jossa ovat mukana Hulmin Huolto Oy:n kautta välitettävät vuokra-asunnot on esitetty alla. Mukana ei ole kahden keskustassa sijaitsevan osakkuusyhtiön tietoja eikä Kiinteistö Oy Telkäntien tietoja Hirvikoskella. Nämä yhtiöt hoitavat itse vapautuvien asuntojen asukasvalinnat. Keskustan osakkuusyhtiöiden käyttöaste on käytännössä 100%, mutta Telkäntie 1-5 käyttöaste on hieman yli 80 % luokkaa. Keskusta-alue 91,3% Alastaro 88,3 % 3

4 Virttaa 89,3 % Hirvikoski 100 % Mellilä 91,1% 3. Vuoden 2009 ehdotusten toteutuminen Omistuksen keskittäminen Loimaan vuokra-asunnot Oy:öön Keskeisin ehdotus Loimaan vuokra-asunnot Oy:n roolin vahvistaminen omistusyhtiönä, johon keskitetään kaupungin vuokra-asuntojen omistus on toteutunut. Aiemmin Mellilän ja Alastaron kunnan suoraan omistamista vuokra-asunnoista on valtaosa siirtynyt yhtiön omistukseen. Pienet kiinteistöyhtiömuotoiset vuokratalot on fuusioitu. Ennen fuusiota kahden osakkuusyhtiön vähemmistöosakkaat ostettiin ulos. Fuusion ja kaupan lähtökohta oli vain riittävän hyväkuntoisten asuntojen mukaan ottaminen. Edellä selostetut menettelyt toteutettiin useassa vaiheessa siten, että viimeiset fuusiot toteutuivat vuonna Kaupunki kunnosti luovutettuja kohteita ennen niiden toteutumista Mellilässä eurolla ja Alastarolla vähemmän. Kiint. OY Alastaro ja kerrostalo Loimijoentie 97 on peruskorjattu Alastarolla 2000-luvun taitteessa. Poikkeamiset fuusioissa Ehdotuksesta poikettiin perustellusti myöhemmin parissa kohdin. Kiinteistö Oy Tuulensuu, joka oli toiminut kehitysvammaisten asumisyksikkönä sai uuden käyttötarkoituksen kaupungin oman lastensuojeluyksikön käytössä. Nykyään yksikön nimi on perhetukikeskus. Kehitysvammaisten asumispalvelut keskitettiin valtuuston linjauksen mukaan Hirvikoskelle, josta vapautui aiemmin vanhusten asumispalveluiden käytössä olleet tilat. 4

5 Muut poikkeamiset Juvan puurivin (11 as.) kohdalla ajatukset ovat muuttuneet. Kohteella näyttää olevan tarvetta nykykunnossa erityistarpeisiin. Mellilässä asumispalveluyksikön vieressä olevat Vanhustenrivit I ja II jätettiin fuusion ulkopuolelle. Ne palvelevat edelleen alkuperäistä kohderyhmää varsin hyvin. Alastaron vanhusten rivitalot palvelivat jo kuntaliitoshetkellä selkeästi muita asunnontarvitsijoita, kun ikääntyneitä. Ne jätettiin fuusion ulkopuolelle selkeän ja lähestyvän korjaustarpeen takia. Isännöinti ja vuokra-asuntovälitys Isännöinti on keskitetty Hulmin Huolto Oy:öön. Yhtiön toimisto siirrettiin kaupun-gintalolle toiminnallisista syistä. Vuokra-asuntojen hakua varten yhtiö avasi kotisivut, joiden kautta kaikkiin vuokra-asuntoihin voi jättää sähköisen hakemuk-sen. Kotisivut on uudistettu jo toiseen kertaan vuonna Helppo haku vaikutti alussa vuokrausasteeseen myönteisesti. Hulmin Huolto Oy välittää myös kaupun- gin suorassa omistuksessa jäljellä olevat vuokra-asunnot. Vuokra-asuntokannan vähentämistä koskeneet toimet ja ajankohtaiset esitykset Vuonna 2009 muistiossa käsiteltiin osakkuusyhtiöistä Kiinteistö Oy Vatrolaa ja Kiinteistö Oy Martinhakaa. Syyskuussa 2014 kaupunginhallitukselle esitettiin Vatrolan muuttamista osaketaloksi ja osakkeiden myyntiä. Vähemmistöosakas on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Martinhakan osalta esitettiin neuvottelujen käynnistämistä kaupungin enemmistöosuuden myymisestä vähemmistöosakkaalle, josta kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen Loimaan vuokra-asunnot Oy:n omistama nk. Hulmin puurivi (23 as.) on tyhjennetty ja vuokratontti on siirtynyt rakennuksineen kaupungin omistukseen. 5

6 Alastaron Vänniläntien (aiemmin Vanhusten rivitalon) jättäminen peruslämmölle pakettiin (14 as.) on ollut keskustelun alla teknisessä toimessa. Kaupunginhallituksen edellyttämänä lisäselvityksenä todetaan, että kumpaankin rivitaloon on tehty 2000-luvulla putkiremontti, jossa putket on vedetty pintaan. Vänniläntie 17 (talo 2) on liitetty kaukolämpöön vuonna 2013, jolloin liittymismaksu oli euroa. Vänniläntie 15 (talo 1) kuuman käyttöveden tuottaminen on siirretty kaukolämpöön vuonna 2013, jolloin liittymismaksu oli euroa. Kanaali on valmiina mikäli sähkölämmitys vaihdetaan kaukolämpöön. Vänniläntie 15 (talo 1) kolme (3) asuntoa on korjattu vesivahingon vuoksi. Kustannukset (Repairfix) ,50 euroa. Mellilässä ex-meijerikiinteistön käyttöaste on laskenut erittäin alas ja kohteen jatkaminen kaupungin omistuksessa tulee arvioida. Kaikkiaan vuoden 2009 jälkeen kaupungin omistamien asuntojenlukumäärä tulee vähentyneeksi 84 asunnolla, jos em. toimet toteutuvat. Yksittäisiä asuntoosak-keita kaupunki on myynyt 14 kpl ja jäljellä on vain yksi rivitalo-osake As. Oy Kojonkaarteessa, jota ei ole saatu myytyä. Kaupunki on toteuttanut vuodesta 2009 alkaen tarpeettomaksi käyneen käyttöomaisuuden myyntiohjelmaa kahdessa vaiheessa. Ohjelmaan on sisältynyt vuokrakäytössä olleita kohteita kuten esim. Mellilän kunnantalon rivitalo ja entinen terveystalo. 4. Vuokra-asuntojen kysyntä ja tarjonta Loimaalla 2014 Kaupungin alueella kysyntään vaikuttava selkeä syy on Turun ammattikorkea-koulun Loimaan toimipisteen nuorisoasteen koulutuksen päättyminen. Opiskeli- joiden jääminen pois on kaupungin ja kiinteistövälitysliikkeiden yhteisen arvion mukaan merkinnyt ainakin vuokra-asunnon tarpeen poistumista. Osa näin vapautuneista asunnoista on tullut myyntiin, mutta merkittävä osa jatkaa edelleen vuokra-asuntoina. 6

7 Kaupungin omat toimet, joita selostettiin edellä kohdassa kaksi ovat vähentäneet tähän mennessä vuokra-asuntotarjontaa 40 asunnolla. Samaan aikaan kysyntä-puolella Turun ammattikorkeakoulun nuorisoasteen toimipisteen lopettaminen vähensi asuntokysyntää. Edelleen kokonaisväkiluvun muutos on ollut jossain määrin laskeva. Lyhyet etäisyydet tekevät sukkuloinnin Loimaalle töihin melko helpoksi. 5. Päivitetyt ehdotukset Ehdotukset toimenpiteiksi esitetään alla vaiheittain seuraavasti: 1. Hulmin puurivin (23 as.) purkaminen. Alastaron Vänniläntien rivitalojen käyttö tulee arvioida. Edelleen aiemmin esillä olleesta peruskorjauksesta tulee luopua. 2. Kiinteistö Oy Vatrolan muuttaminen (18 as.) asunto-osakeyhtiöksi ja asuntojen myynti osakkeina. Kaupunki omistaa osakekannasta 70% ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 30%. Kaupunginhallitus on antanut asiassa toimiohjeen (Aiemmin ehdotettu osakkeiden myynti on toteutunut ) 4. Kiinteistö Oy Telkäntie 1-5 osalta tulee harkittavaksi parin vuoden tähtäimellä 7

8 talon A purkaminen (25 as.) Yhtiön talous on heikko ja käyttöaste on lähellä 80% tasoa. B ja C- talojen rajoitukset ovat voimassa vuoteen 2026 saakka. A- talon rajoitukset ovat päättyneet Tervehdyttämisen jälkeen yhtiö on mahdollista fuusioida tai voidaan palata aiemmin valmistelussa olleeseen yhtiön myyntiin. Tuolloin ei saatu vapautusta luovutusrajoituksista. 5. Tiaisentien kahden heikkokuntoisen rivitalon korjauksesta luopuminen ja rakennusten purkaminen edellyttäen, että korvaavia asuntoja on voitu järjestää. Tällaisia mahdollisuuksia voi olla Alastarolla ja kaupungin keskustassa. Lisäksi on keskustassa on nk. Lindenin kortteli, johon on mahdollista sijoittaa omistusasuntojen ohella ikäihmisten ja melko itsenäisesti asuvien kehitysvammaisten vuokra-asuntoja. 6. Vuokra-asuntojen korjaustarpeet seuraavien vuosien aikana Yhtiön isännöitsijän antaman tiedon mukaan Kiint. Oy Telkäntie 1-5 A-talon katon korjaus on edessä lähivuosina. Tämän korjauksen tarkoituksenmukaisuus tulee vahvasti harkittavaksi, jos kuitenkin edetään selvitysten perusteella siten, että talo A tulisi purettavaksi. 8

9 Loimaan vuokra-asunnot Oy:n korjaustarpeista on muistion liitteenä kattava taulukko. Seuraavassa on esitetty hankinta-arvoltaan suurimmat lähivuosien hankkeet: Vuosi 2016 Pirttikuja 7, Nurmenpolku2, Nurmenpolku 3 ja Vuosi 2017 Itsenäisyydenkatu ja 4 (peruskorjaus) Sammonkatu 1 b (putkiremontti) Vuosi 2018 Ojakkaantie 2 (katto, ikkunat ja ovet), Mäntykuja (ikkunat ja ovet), Sammonkatu 1 a (ikkunat) Itsenäisyydenkatu 6 (peruskorjaus) Nurmenpolku 3 (ikkunat) Vuosi 2019 Pirttikuja 2 (peruskorjaus), Riihitie 7 (ovet ja ikku nat), Urheilukentäntie 6 (peruskorjaus) Mäntykuja 1 B (peruskorjaus) Erillisliite ohessa. 9

10 3. Yhteenveto Loimaan kaupunki on aiemmin määritellyn toimintalinjauksen perusteella keskittänyt vuokra-asuntojen omistuksen Loimaan vuokra-asunnoille aivan valtaosin. Vuokra-asuntojen talous on ongelmallinen, joka johtuu sekä ikääntyneen kannan korjaustarpeista, lainoista sekä osin käyttöasteongelmista. Vuokra-asuntojen tarve Loimaalla on vähentynyt. Kaupunki on osaltaan vähentänyt tarjontaa, mutta tälle on edelleen hallitusti tarvetta. Korjaustarpeiden hallinta on oleellista sekä toiminnallisesta, että taloudellisesta näkökulmasta. Loimaan vuokra-asuntojen osalta omistaja on vienyt asiaa eteenpäin hakemalla ratkaisua Valtiokonttorilta. Päätös on saatu ja sen osana kaupunki on tehnyt edellytetyt päätökset omalta osaltaan. Toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta Loimaan vuokra-asunnot y:n talouden tilanteeseen on seurattava. Loimaan vuokra-asuntojen kannassa on lähivuosille ajoittuvia hyvin merkittäviä korjaustarpeita. 10

11 Liitteet Yhteenveto kaupungin ja osakkuusyhtiöiden asuntojen lukumääristä, pinta-alasta, tuotoista, lainoista, taseen loppusummasta ja omasta pääomasta. Korjaustarpeiden erittely Loimaan vuokra-asunnot OY 11

Huittisten kaupunki Asuntopolitiikan linjat 2010

Huittisten kaupunki Asuntopolitiikan linjat 2010 Huittisten kaupunki Asuntopolitiikan linjat 2010 Luonnos Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Aravalainoitettu vuokra-asuminen Huittisissa 2.1. käyttö- ja luovutusrajoitukset 2.2. vuokra-asuntokannan rakenne

Lisätiedot

Asunto-omaisuustyöryhmän raportti

Asunto-omaisuustyöryhmän raportti HELSINGIN KAUPUNKI Asunto-omaisuustyöryhmän raportti 9.12.2011 Sisällys 1. Johdanto, tausta ja tavoitteet... 3 2. Selvityksen kohteena oleva asunto-omaisuus... 5 2.1 Yhtiöt... 6 2.2. Hajautetun rakenteen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN VUOKRA-ASUMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2020

HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN VUOKRA-ASUMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2020 HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN VUOKRA-ASUMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2020 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Haapajärven väestö- ja työpaikkakehitys... 2 3. Vuokra-asuntokanta... 5 3.1 Kaupungin

Lisätiedot

Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna

Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna Ympäristöministeriö Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna LOPPURAPORTTI Helsingissä 10.12.2012 VTM Ossi Paukku Paucus Oy Väestöltään vähenevän kunnan

Lisätiedot

KEURUUN KAU- PUNGIN ASUNTO-OHJELMA 2015 2020

KEURUUN KAU- PUNGIN ASUNTO-OHJELMA 2015 2020 1 KEURUUN KAU- PUNGIN ASUNTO-OHJELMA 2015 2020 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 KEURUUN VÄKILUVUN KEHITYS... 4 1.2 VÄESTÖN IKÄRAKENNE... 5 1.3 VÄESTÖENNUSTE... 9 2 ASUMINEN KEURUULLA... 9 2.1 KAAVOITUS JA

Lisätiedot

Muistio: Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 1.6.2015

Muistio: Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 1.6.2015 1 Muistio: Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 1.6.2015 Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET 2 2 KAUPUNGIN HALLINNOIMA VUOKRA-ASUNTOKANTA 4 2.1 Lovan omistukseen siirtyvät seitsemän

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA. Asunto-ohjelma

SODANKYLÄN KUNTA. Asunto-ohjelma SODANKYLÄN KUNTA SODANKYLÄN KUNTA Asunto-ohjelma 2013 2016 Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin 0400-618 870 Sampo 800013-900223 PL 60 Telefax (016) 618102 Pohjolan OP 564125-2589 99601 Sodankylä Y-tunnus

Lisätiedot

Asuntokantaa ja väestöä koskevat kehitysnäkymät ja niistä johdetut toimenpidelinjaukset

Asuntokantaa ja väestöä koskevat kehitysnäkymät ja niistä johdetut toimenpidelinjaukset 1 HOLLOLAN KUNNAN ASUNTOSTRATEGIA Johdanto Vaikka asuntoasiat näkyvät tavalla tai toisella eri ohjelmissa (Kaavoitus-ohjelmassa, Vanhuspoliittisessa ohjelmassa, Asunto-ohjelmassa jne. sekä joissakin erillisissä

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14 Porvoon kaupungin Asuntopoliittinen ohjelma 2013 2018 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Nykytila... 4 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu... 4 Väestö... 4 Toimialat ja työpaikat... 6 Asuntokanta... 7 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Ympäristöministeriön raportteja 5 2013 Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Hanna Kaleva, Jessica Niemi, Jari Ylönen ja Mikko Hietala YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

HE 42/2013 vp. enimmäismääriä nostettaisiin, purkuakordin myöntämisedellytyksiä joustavoitettaisiin

HE 42/2013 vp. enimmäismääriä nostettaisiin, purkuakordin myöntämisedellytyksiä joustavoitettaisiin Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aravalainojen lainaehtojen määräaikaisesta muuttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain ja aravarajoituslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014 ASUNTO-OHJELMA 2014-2016 luonnos 24.3.2014 Sisällysluettelo... 0 Sisällysluettelo... 1 JOHDANTO... 2 1. Tavoitteet ja toimenpiteet... 3 1.1 Tavoitteet... 3 1.2 Toimenpiteet... 3 1.3 Toimeenpano ja seuranta...

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN

KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN 1 KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN LOIMAALLA VUOSILLE 2013-2023 Vammaispalveluiden työryhmän raportti Aspa -säätiön laatimien toimenpidesuositusten toteuttamiseksi. Perusturvalautakunta

Lisätiedot

KAJAANI VUOLIJOKI KUNTALIITOSSELVITYS

KAJAANI VUOLIJOKI KUNTALIITOSSELVITYS KAJAANI VUOLIJOKI KUNTALIITOSSELVITYS 8.3.2006 2 Sisältö Johdanto........................................... 5 1 Yleistä.......................................... 6 1.1 Historiaa........................................

Lisätiedot

Peruskorjaaminen haasteena kohtuuhintaiselle asumiselle

Peruskorjaaminen haasteena kohtuuhintaiselle asumiselle ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN RAPORTTEJA 1 2012 Peruskorjaaminen haasteena kohtuuhintaiselle asumiselle Miia Anttila, Matias Johansson, Seppo Vänni & Matti Tapanainen Asumisen rahoitus- ja

Lisätiedot

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

LAUSUNTO LOHJAN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ YHTEENVETO

LAUSUNTO LOHJAN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ YHTEENVETO Lausunto 1 (11) Länsi-Uudenmaan jätelautakunta Munkkaanmäki 51 08500 Lohja LAUSUNTO LOHJAN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ YHTEENVETO 1 HISTORIALLINEN KATSAUS Yhtiömme käsityksen mukaan jätelain mukaiset

Lisätiedot

ASUNTOASIAIN ORGANISOINTISELVITYS

ASUNTOASIAIN ORGANISOINTISELVITYS Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen PKS Asuntoasiain ryhmä 30.11.2007 ASUNTOASIAIN ORGANISOINTISELVITYS LOPPURAPORTTI 2 SISÄLLYS 1 TOIMEKSIANTO 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 4 2.1 Rakennuttaminen 4 2.1.1 Helsinki

Lisätiedot

ASUNTOASIAIN ORGANISOINTISELVITYS

ASUNTOASIAIN ORGANISOINTISELVITYS Asia 4 / Liite 3 Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen PKS Asuntoasiain ryhmä 19.1.2007 ASUNTOASIAIN ORGANISOINTISELVITYS VÄLIRAPORTTI 2 SISÄLLYS 1 TOIMEKSIANTO 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 4 2.1 Rakennuttaminen 4

Lisätiedot

MARKKINOINTI- TYÖRYHMÄ

MARKKINOINTI- TYÖRYHMÄ Loimaan kaupunki MARKKINOINTI- TYÖRYHMÄ Työryhmän ehdotukset 2015 1. Työryhmän toimeksianto Jyvällä tulevaisuudesta Loimaan kaupunginhallitus nimesi kokouksessaan 3.11.2014 384 markkinoinnin suunnitteluryhmän.

Lisätiedot

PYSÄKÖINTINORMISELVITYS JA EHDOTUS / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

PYSÄKÖINTINORMISELVITYS JA EHDOTUS / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS Keskustan osayleiskaava 2030 1 (28) PYSÄKÖINTINORMISELVITYS JA EHDOTUS / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITE Yleissuunnittelu Suomen kaupungeissa keskustellaan tällä hetkellä vilkkaasti

Lisätiedot

RAPORTTI KAUPUNGIN OMISTAMIEN JA VÄLIVUOKRATTUJEN ASUNTOJEN ASUKASVALINNASTA, VUOKRAAMISESTA JA TEKNISESTÄ ISÄNNÖINNISTÄ

RAPORTTI KAUPUNGIN OMISTAMIEN JA VÄLIVUOKRATTUJEN ASUNTOJEN ASUKASVALINNASTA, VUOKRAAMISESTA JA TEKNISESTÄ ISÄNNÖINNISTÄ RAPORTTI KAUPUNGIN OMISTAMIEN JA VÄLIVUOKRATTUJEN ASUNTOJEN ASUKASVALINNASTA, VUOKRAAMISESTA JA TEKNISESTÄ ISÄNNÖINNISTÄ Raportti on laadittu Jari Horttanaisen toimeksiannosta selvittää, miten kaupungin

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Selvitys Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittisen yhteistyön tiivistämisestä ja organisoinnin kehittämisestä

Selvitys Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittisen yhteistyön tiivistämisestä ja organisoinnin kehittämisestä Selvitys Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittisen yhteistyön tiivistämisestä ja organisoinnin kehittämisestä Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen työryhmä 12.9.2011 2 Selvitys Tampereen kaupunkiseudun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 2/2012 Asuntotuotantotoimikunta 08.02.2012 ASUNTOTUOTANTOTOIMIKUNTA. Asuntotuotantotoimikunta

Helsingin kaupunki Esityslista 2/2012 Asuntotuotantotoimikunta 08.02.2012 ASUNTOTUOTANTOTOIMIKUNTA. Asuntotuotantotoimikunta Helsingin kaupunki Esityslista 2/2012 ASUNTOTUOTANTOTOIMIKUNTA ESITYSLISTA 2-2012 KOKOUSKUTSU Kokousaika 8.2.2012 klo 16:00 Kokouspaikka Kaupungintalo, aulakabinetti 4 Käsitellään Tällä esityslistalla

Lisätiedot

VVO:n sidosryhmälehti ja osavuosikatsaus. Tekesin Ari Ahonen Teknologiaohjelmalla ulos suljetun talouden ajasta Teknologiaohjelmalla

VVO:n sidosryhmälehti ja osavuosikatsaus. Tekesin Ari Ahonen Teknologiaohjelmalla ulos suljetun talouden ajasta Teknologiaohjelmalla 2/2004 VVO:n sidosryhmälehti ja osavuosikatsaus TALOUS Tekesin Ari Ahonen Teknologiaohjelmalla ulos suljetun talouden ajasta Teknologiaohjelmalla Yhteiskuntavastuu Tekesin teknologiajohtaja Ari Ahosen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS 2012 3.6.2013 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA... 2 1.1 Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet... 2 1.2 Kokoonpano... 2 1.3 Toimintamuodot

Lisätiedot

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2016

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2016 ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2016 Sisällysluettelo Työryhmän asettaminen ja sen tavoitteet 3 Kaavoitus Täydennysrakentaminen painopisteenä 4 Yleiskaavat 5 Kaupunkirakenteen täydentäminen ja keskustat

Lisätiedot

HELSINGIN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA SEN EDISTÄMINEN HELSINGISSÄ

HELSINGIN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA SEN EDISTÄMINEN HELSINGISSÄ HELSINGIN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA SEN EDISTÄMINEN HELSINGISSÄ TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Elokuu 214 1 2 Helsingin sosialidemokraatit r.y:lle Helsingin sos.dem. piiri asetti työryhmän

Lisätiedot