Keskus Faksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi"

Transkriptio

1 Keskus Faksi Vattuniemenranta Helsinki PUNKALAITUMEN KUNNAN VUOKRA-ASUNTOYHTIÖIDEN SELVITYS 2014 Lähtötilanne Punkalaitumen kunnassa on vuonna 2013 tehty asuntopoliittinen selvitys, jossa on selvitetty kunnan suoraan ja välillisesti tytäryhtiöidensä kautta omistamaa vuokra-asuntokantaa sekä valtion asuntolainoitusta koskevaa ja muuta lainsäädäntöä. Punkalaitumen kunnan tavoitteena on turvata vuokra-asuntojen riittävä saatavuus mutta myös kunnallisten vuokra-asuntojen toiminnan omakustannusperiaatteen toteutuminen, jolloin kunta ei joudu verovaroin tukemaan vuokra-asumista. Selvitys sisältää kunnan suoraan omistamat 55 huoneistoa ja asunto-osakeyhtiöiden kautta omistetut 52 huoneistoa. Selvityksen ulkopuolelle on jätetty palveluasunnot ja yksittäiset osakehuoneistot sekä Medivida Oy:lle vuokrattu rivitalokiinteistö Haukankoskella. Selvityksessä keskitytään tarkastelemaan viiden asunto-osakeyhtiön sulauttamista yhdeksi kiinteistöyhtiöksi, johon siirrettäisiin myös kunnan suoraan omistamat vuokratalot. Samalla hahmotellaan tällaisen yhtiön hallinnon järjestämistapoja. Asunto-osakeyhtiöt Punkalaitumen kunta omistaa 5 asunto-osakeyhtiömuodossa toimivaa vuokrataloa, joissa vuokrat laskuttaa asunto-osakeyhtiö. Ne ovat As. Oy Kesälaidun 1 10 huoneistoa 539 m 2 2 rivitaloa rakennettu 1989 As. Oy Suvilaidun 10 huoneistoa 539 m2 2 rivitaloa rakennettu 1990 As. Oy Punkalaitumen Vikinrivi 17 huoneistoa 883 m 2 4 rivitaloa rakennettu 1991 As. Oy Punkalaitumen Vikinniitty 8 huoneistoa 502 m 2 2 rivitaloa rakennettu 1992 Asunto Oy Punkalaitumen Perko 7 huoneistoa 466 m2 2 rivitaloa rakennettu huoneistoa m 2 12 rivitalossa Punkalaitumen kunnalla on 100-prosenttinen omistusosuus viidessä asunto-osakeyhtiö muotoisessa vuokratalossa, jotka ovat kunnan tytäryhtiöitä. Näissä on yhteensä 12 rivitaloa ja 52 huoneistoa. Asuinhuoneistojen pinta-ala on m 2. Näiden vuokratalojen asuinhuoneistojen keskikoko on 56,3 m 2 /asunto eli hyvin tavanomainen ja vuokrattavuudelta helppo, koska asunnot ovat melko pieniä. Huoneistojen käyttöaste on ollut korkea.

2 Rivitaloista 10, jotka sisältävät 45 huoneistoa, on rakennettu vuosina As. Oy Punkalaitumen Perkon rivitalot, joka sisältävät 7 huoneistoa, on rakennettu vuonna Siten melkein kaikkiin rakennuksiin on painetta tehdä peruskorjaus lähitulevaisuudessa. Tällöin asunto-osakeyhtiöiden talouteen kohdistuu suuria rahoitustarpeita. Peruskorjauksia aloitettaessa vieraan pääoman eli vanhojen lainojen rahallinen määrä tulisi olla mahdollisimman pieni, jotta uusia lainoja peruskorjausten rahoittamiseksi olisi mahdollista ottaa ilman että vuokrataso nousee kohtuuttoman korkeaksi. Kun vuokra-asuntoyhtiöt ovat käyttö- ja luovutusrajoitusten alaisia, niiden poismyynnille tarvittaisiin ARA:n lupa. Sitä tuskin olisi mahdollista saada, sillä vuokra-asuntojen käyttöaste on korkea. Yhtiöiden talous Vuonna 2013 asunto-osakeyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli euroa, kiinteistön hoitokulut euroa ja korkokulut euroa. Lainalyhennyksiin ja/tai korjauksiin jäi siten euroa. Asunto-osakeyhtiöiden (kuntakonsernin ulkopuolisten lainanantajien ) yhteensä euron suuruisten lainojen takaisinmaksuun kuluisi siten 15 vuotta, jos mitään suurempia korjauksia ei taloissa tehtäisi. Kuntakonsernin ulkopuolista velkaa asunto-osakeyhtiöillä on 553 /m 2. Maksuvalmius puolestaan on välttävä. Punkalaitumen kunta on lainoittanut yhtiöitä eurolla. Lainat ovat pääosin Valtionkonttorin asuntolainoja, jolloin keskikoroksi tulee yli 3 %. Vuokriin on tehty asumisen kustannustason mukaiset tarkistukset ja vuokrien suuruus on asianmukainen. Vuokrasaatavien määrä euroa vastaa lähes yhden kuukauden vuokratuottoa. Kunnan suoraan omistamat vuokra-asunnot Kunnan suoraan omistamat vuokra-asunnot ovat seuraavat: Leipurinkuja 3 B (vuokratalo 1) 7 huoneistoa rakennettu 1972 Leipurinkuja 3 A (vuokratalo 4) 8 huoneistoa rakennettu 1976 Puistotie 10 (vuokratalo 2) 7 huoneistoa rakennettu 1974 Puistotie 8 (vuokratalo 3) 7 huoneistoa rakennettu 1975 Riissuontie 2 A, B, C ja D (vuokratalot 5-8) 21 huoneistoa rakennettu 1982 Sarkkilantie 9 (vuokratalo 9) 5 huoneistoa rakennettu huoneistoa Punkalaitumen kunnan suoraan omistamia vuokrataloja on 9 kpl. Näissä on yhteensä 55 asuinhuoneistoa. Asuinhuoneistojen pinta-ala on m 2. Näiden vuokratalojen asuinhuoneistojen keskikoko on 58 m 2 /asunto eli hyvin tavanomainen ja vuokrattavuudelta helppo, koska asunnot ovat melko pieniä. Huoneistojen käyttöaste on ollut noin 95 %. 2

3 Suoraan omistettujen vuokra-asuntojen liikevaihto vuonna 2013 oli euroa ja hoitokulut euroa. Taloihin ei kohdistu lainoja tai muita rasitteita. Vuokratalojen tasearvo kunnan kirjanpidossa oli euroa eli 334 /m 2. Vuokriin on tehty asumisen kustannustason mukaiset tarkistukset ja vuokrien suuruus on asianmukainen. Vuokrasaatavien määrä euroa vastaa kahden viikon vuokratuottoa. Riissuontien ja Sarkkilantien vuokratalot ovat käyttö- ja luovutusrajoitusten alaisia vuosiin 2027 ja 2030 asti. Muilta osin vuokratalot eivät ole käyttö- tai luovutusrajoitusten alaisia eikä niihin kohdistu myöskään kiinnityksiä. Mikäli vuokratalokiinteistöt siirretään kunnan suorasta omistuksesta vuokra-asuntoyhtiölle, siirrosta on maksettava vähintään euroa varainsiirtoveroa. Kiinteistöjen siirto voidaan toteuttaa joko myyntinä tai pääomasijoituksena (osakepääoman korotus tai rahastosijoitus) taikka niiden yhdistelmänä. Osalle myyntihinnasta voidaan myös antaa maksuaikaa useampiakin vuosia. Pääomasijoituksessa varainsiirtovero (4 %) lasketaan vuokratalojen käyvästä arvosta ja vuokrataloja myytäessä luovutusarvosta. Sen sijaan fuusio eli yhtiöiden välinen sulautuminen ei synnytä veroseuraamuksia, mikäli se toteutetaan elinkeinotuloverolain 52 a :n mukaisesti. Sulautumiseen ei myöskään tarvita Asumisen Rahoitus- ja Kehittämiskeskuksen (ARA) suostumusta, mutta kun lainanantajilta tulee saada lupa sulautumiselle, asialle tarvitaan Valtiokonttorin hyväksyntä. Fuusio on suositeltava hallinnon yksinkertaistamiseksi ja kustannusten alentamiseksi. Tarvittavien peruskorjausten rahoittaminen vaatii hyvää kassavarojen likviditeettiä, joten yhteinen kassa parantaisi vuokra-asuntotoiminnan maksuvalmiutta. Sulautumisen yhteydessä voidaan samalla vähentää vuokra-asuntokantaa, jos huoneistojen vajaakäyttöriskiä on olemassa. Fuusion ja kunnan suoraan omistamien vuokratalojen siirron jälkeen yhtiöllä olisi 107 asuinhuoneistoa ja sen liikevaihto olisi noin euroa kiinteistöjen hoitokulujen ollessa euroa ja korkokulut euroa. Taseen loppusumma olisi noin euroa, josta pitkäaikaisia lainoja noin euroa (91 %) eli 298 /m2. Lainoista olisi Pohjolasta/OP:sta noin euroa (7 %) ensisijaisina rahalaitoslainoina, noin euroa 82 % olisi Valtiokonttorista toissijaisina asuntolainoina ja Punkalaitumen kunnalta tertier- eli kolmoissijalainoina euroa (11 %). Tilannearvio ja toimenpidesuositukset Kunnallisten vuokrataloyhtiöiden tulisi olla kiinteistöosakeyhtiöitä tai tavallisia osakeyhtiöitä. Asunto-osakeyhtiö on omistusasumisen muoto, jossa huoneistojen omistajat maksavat vastikkeillaan yhtiön kulut. Se ei siis periaatteessa sovellu kunnallisen vuokra-asuntoyhtiön 3

4 juridiseksi muodoksi, vaikka sellainen onkin Suomessa hyvin tavallista. Punkalaitumen yhtiöitä on useita, vaikka ne ovat pieniä. Niiden hoitoa olisi mahdollista yksinkertaistaa siirtämällä ne yhteen osakeyhtiöön. Kiinteistökohtainen talouden seuranta on mahdollista toteuttaa kirjanpidon kustannuspaikkojen avulla itse asiassa niin olisi pakkokin tehdä, kun kiinteistöt on rakennettu erillisillä rahoituspäätöksillä. Tytäryhtiöiden ongelmana ei ole niinkään velkamäärä, vaan enemmänkin ns. korjausvelka. Tämä selvitys käsittelee vuokra-asuntokannan taloutta ja hallintoa. Rinnan tämän selvityksen kanssa on syytä edelleen selvittää asuntokannan rakennusteknistä kuntoa ja tarvittavien korjausten aikataulua ja kustannusarviota. Asunto-osakeyhtiöistä muodostettavan yhtiön taloutta voitaisiin vahvistaa siirtämällä tällaiseen yhtiöön myös kunnan suoraan omistamat vuokratalot. Niiden ns. korjausvelka on pieni ja ne ovat velattomia. Näin tulokseksi saataisiin huoneistomäärään nähden vähävelkainen vuokra-asuntoyhtiö, jolla olisi edellytykset toteuttaa omakustannusperi-aatteella vuokra-asuntojen tarvittavat korjaukset. Yhdessä yhtiössä olisi yksi yhteinen kassa, mikä helpottaisi korjausten lyhytaikaisen maksuvalmiuden hoitoa. Sulautumisen täytäntöönpano Sulautuvat yhtiöt olisivat sisaryhtiöitä eli niillä olisi yhteinen omistaja. Muodoltaan sulautuminen eli fuusio voidaan toteuttaa joko siten, että neljä asunto-osakeyhtiötä sulautuu yhteen asunto-osakeyhtiöistä tai siten, että sulautumisessa syntyy kokonaan uusi yhtiö. Sulautuminen alkaa aina laatimalla sulautumissuunnitelma, joka kunkin sulautuvan yhtiön on hyväksyttävä. Sulautumissuunnitelma sisältää uuden yhtiöjärjestyksen, mikä Punkalaitumella mahdollistaa kätevästi asunto-osakeyhtiöiden muuttamisen osakeyhtiöksi. Muutos siis tapahtuu yhtiöjärjestystä muuttamalla. Fuusiovastiketta eli uuden yhtiön uusia osakkeita voidaan antaa, mutta voidaan olla antamattakin, mikä tytäryhtiöfuusioissa on tavallisempaa. Sulautumissuunnitelman taustalaskelmien tulee perustua yhtiöiden viimeisiin tilinpäätöksiin. Sulautumissuunnitelmassa voidaan muitakin tase-eriä kuten kunnan antamia lainoja järjestää uudelleen. Keskeisintä sulautumissuunnitelman laadinnassa onkin oman pääoman rakentaminen tarkoituksenmukaiseksi ja talouden tasapainon turvaaminen, jotta uuden yhtiön rakennuskannasta ja taloudesta voidaan pitää huolta asianmukaisella tavalla. Sulautumissuunnitelmasta on hankittava tilintarkastajan lausunto ja se on rekisteröitävä kuukauden kuluessa. Kaupparekisterin käsittelyssä selvitetään lähinnä, etteivät sulautuvien yhtiöiden velkojat vastusta fuusiota ja tämä prosessi kestää yleensä vähintään 4 kuukautta. 4

5 Sulautuvat yhtiöt laativat viimeiseltä tilikaudeltaan tilinpäätöksen, jota kutsutaan lopputilitykseksi. Yhtiön verotus tehdään sen perusteella. Usein fuusio ajoitetaan vastaanottavan yhtiön tilikauden toiseksi viimeiseen päivään, jolloin vastaanottavan yhtiön tilinpäätös sisältää vain vastaanottavan yhtiön tuloslaskelman mutta kaikkien sulautuneiden yhtiöiden yhteenlasketun taseen. Kunnan suoraan omistamien vuokra-asuntojen siirto uudelle yhtiölle Kunnan suoraan omistamien vuokratalojen siirtoa ei kannata yhdistää fuusioon, vaan ne on syytä käsitellä erillisinä oikeustoimina. Silti ne voivat ajoittua samanaikaisesti ja yhteen sovitetusti. Tällaiseen yhtiön omistaman vuokra-asuntokannan suurentamiseen kaksinkertaiseksi ei tarvittane ARA:n lupaa, mutta se on kuitenkin syytä antaa ARA:lle tiedoksi. Vuokratalojen siirto voidaan toteuttaa joko kauppana tai pääomasijoituksena taikka niiden yhdistelmänä. Kun osakepääoman korotukseen ei liene erityistä syytä, pääomasijoituksen muotona tulisi lähinnä kyseeseen sijoittaa kiinteistöt Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Tällainen rahastosijoitus noudattaa muodoltaan apporttia, mutta sitä ei kuitenkaan rekisteröidä kaupparekisteriin. Mikäli varainsiirtoveroa ei haluta maksaa, kiinteistöjä ei myydäkään yhtiölle / sijoitetakaan yhtiöön, vaan ne vuokrataan yhtiölle. Varainsiirtovero määräytyy kaupassa siirtohinnan mukaan ja pääomasijoituksessa käyvästä arvosta, joten jos kiinteistöt halutaan luovuttaa tase-arvoa alhaisemmasta arvosta, Punkalaitumen kunta joutuu kirjaamaan vastaavan suuruisen myyntitappion. Punkalaitumella Juha Koponen JHTT, HTM 5

Asunto-omaisuustyöryhmän raportti

Asunto-omaisuustyöryhmän raportti HELSINGIN KAUPUNKI Asunto-omaisuustyöryhmän raportti 9.12.2011 Sisällys 1. Johdanto, tausta ja tavoitteet... 3 2. Selvityksen kohteena oleva asunto-omaisuus... 5 2.1 Yhtiöt... 6 2.2. Hajautetun rakenteen

Lisätiedot

Apporttiomaisuuden luovutuskirja. Luonnos. Luovuttaja. Eurajoen kunta (jäljempänä Kunta) Kalliotie 5, 27100 Eurajoki.

Apporttiomaisuuden luovutuskirja. Luonnos. Luovuttaja. Eurajoen kunta (jäljempänä Kunta) Kalliotie 5, 27100 Eurajoki. Apporttiomaisuuden luovutuskirja Luonnos Luovuttaja Eurajoen kunta (jäljempänä Kunta) Kalliotie 5, 27100 Eurajoki Luovutuksensaaja Kunta aravat Oy (jäljempänä KA Oy) Toinen linja 14, 00530 Helsinki 2/9

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta KIRJANPITOLAUTAKUNNAN YLEISOHJE ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA MUIDEN KESKINÄISTEN KIINTEISTÖYHTIÖIDEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA

Lisätiedot

Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna

Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna Ympäristöministeriö Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna LOPPURAPORTTI Helsingissä 10.12.2012 VTM Ossi Paukku Paucus Oy Väestöltään vähenevän kunnan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi Senaatti-kiinteistöjä koskeva laitoskohtainen laki.

Lisätiedot

Siikasavontie 1 A 92400 RUUKKI 1(11) SIIKAJOEN KUNTA. Kunnan kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittämisselvitys toukokuu 2014

Siikasavontie 1 A 92400 RUUKKI 1(11) SIIKAJOEN KUNTA. Kunnan kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittämisselvitys toukokuu 2014 SIIKAJOEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS Siikasavontie 1 A 92400 RUUKKI 1(11) SIIKAJOEN KUNTA Kunnan kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittämisselvitys toukokuu 2014 Laatija: Osoite: Puh/fax Sähköposti: PLANORA

Lisätiedot

1 (83) 7.4.2008 PERUSESITE

1 (83) 7.4.2008 PERUSESITE 1 (83) 7.4.2008 PERUSESITE Lännen Puhelin Oy ( LP ) ja Satakunnan Teletieto Oy ( STT ) ovat laatineet tämän Perusesitteen käytettäväksi esitteenä LP:n sulautuessa STT:hen. Tämä Perusesite on laadittu Suomen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 7.4.2008 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE Lännen Puhelin Oy:n ( LP ) ja Satakunnan Teletieto Oy:n ( STT ) hallitukset allekirjoittivat 14. päivänä helmikuuta 2008 Sulautumissuunnitelman, jonka mukaan LP

Lisätiedot

Aravakiinteistöjen tilinpäätösopas

Aravakiinteistöjen tilinpäätösopas Y m p ä r i s t ö o p a s 70 Ulla Tuominen - Sinikka Alanen - Ulla-Maija Sirviö Aravakiinteistöjen tilinpäätösopas HELSINKI 2000 Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö Ympäristöopas 70 Ympäristöministeriö

Lisätiedot

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Ympäristöministeriön raportteja 5 2013 Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Hanna Kaleva, Jessica Niemi, Jari Ylönen ja Mikko Hietala YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op Kansainväliset tilinpäätösstandardit ja konsernilaskenta, 6 op OSA 1, konsernilaskenta Timo Alho Kauppatieteellinen tiedekunta Syksy 2014 Luennot Konserni 1. periodi Maanantaisin 9-11 Sali 4301+4302 IFRS

Lisätiedot

Selvitys koulutustoimintojen. Kouvolan kaupunki. yhtiöittämisestä. Sisältö. Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1

Selvitys koulutustoimintojen. Kouvolan kaupunki. yhtiöittämisestä. Sisältö. Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1 Selvitys koulutustoimintojen yhtiöittämisestä Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1 1 Tausta ja nykyrakenne 3 2 Yhtiöittämisvelvollisuus 4 3 Verokohtelu nykykäytännön valossa 5 4 Yhtiöittämisen toteuttamisvaihtoehdot

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA Helsinki 2009 ISBN 978-952-213-538-4 (nid.) ISBN 978-952-213-539-1 (pdf)

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA Helsinki 2011 ISBN 978-952-213-846-0 (nid.) ISBN 978-952-213-847-7 (pdf)

Lisätiedot

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Marjo Nupponen Mirva Paasonen KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Opinnäytetyö Liiketalous Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Marjo Nupponen Mirva Paasonen

Lisätiedot

Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma

Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Matti Hytönen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

ORAVA ASUINKIINTEISTÖRAHASTO OYJ

ORAVA ASUINKIINTEISTÖRAHASTO OYJ 0 ORAVA ASUINKIINTEISTÖRAHASTO OYJ 1.1. - 31.12.2012 KONSERNITILINPÄÄTÖS Kotipaikka Helsinki Osoite Kanavaranta 7 C 00160 HELSINKI 1 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 Sisällysluettelo sivu Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

HE 42/2013 vp. enimmäismääriä nostettaisiin, purkuakordin myöntämisedellytyksiä joustavoitettaisiin

HE 42/2013 vp. enimmäismääriä nostettaisiin, purkuakordin myöntämisedellytyksiä joustavoitettaisiin Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aravalainojen lainaehtojen määräaikaisesta muuttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain ja aravarajoituslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA LUUMÄEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA Kunnan maakaasu- ja kaukolämpöliiketoimintojen yhtiöittämisselvitys joulukuu 2014 Laatija: Osoite: Puh/fax Sähköposti:

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varainsiirtoverolakia siten, että asuntoosakeyhtiön ja keskinäisen

Lisätiedot

varainsiirtoveron kantaminen yhtiölainaosuudesta merkitsee tosiasiassa pääoman hankinnan verottamista ja

varainsiirtoveron kantaminen yhtiölainaosuudesta merkitsee tosiasiassa pääoman hankinnan verottamista ja 1 (8) Euroopan yhteisöjen komissio (Pääsihteeri) Rue de la Loi, 200 / Wetstraat 200 B-1049 BRUXELLES / BRUSSEL Kantelu Kantelija Rakennusteollisuus RT ry PL 381 (Unioninkatu 14), FI-00131 Helsinki www.rakennusteollisuus.fi

Lisätiedot

Kirsi Salo OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENNE JA VAROJEN JAKO

Kirsi Salo OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENNE JA VAROJEN JAKO Kirsi Salo OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENNE JA VAROJEN JAKO Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden koulutusohjelma Kevät 2008 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

Kuntien kaukolämpötoiminnan yhtiöittämisselvityksen loppuraportti 6.10.2014

Kuntien kaukolämpötoiminnan yhtiöittämisselvityksen loppuraportti 6.10.2014 Seminaarinkatu 2 87100 KAJAANI 1(30) Kuntien kaukolämpötoiminnan yhtiöittämisselvityksen loppuraportti 6.10.2014 Osoite: Puh/fax Sähköposti: PL 43 (Voudintie 6) 044 781 9310 etunimi.sukunimi@planora.fi

Lisätiedot

TALOYHTIÖN TALOUDEN TILAN ARVIOINTI

TALOYHTIÖN TALOUDEN TILAN ARVIOINTI TALOYHTIÖN TALOUDEN TILAN ARVIOINTI Mitä taloyhtiöstä kannattaa huomioida asuntoa ostaessa? Voit tehdä uuden kodin ostopäätöksen turvallisemmalla mielellä kun olet kartoittanut keskeiset asiat myös taloyhtiön

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 2 Sisällys 04 Hallituksen toimintakertomus 11 Osakkeet ja osakkeenomistajat 12 Voitonjakoehdotus 13 Tuloslaskelmat 14 Taseet 15 Rahoituslaskelmat 16 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Peruskorjaaminen haasteena kohtuuhintaiselle asumiselle

Peruskorjaaminen haasteena kohtuuhintaiselle asumiselle ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN RAPORTTEJA 1 2012 Peruskorjaaminen haasteena kohtuuhintaiselle asumiselle Miia Anttila, Matias Johansson, Seppo Vänni & Matti Tapanainen Asumisen rahoitus- ja

Lisätiedot

Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi:

Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi: Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi: Ilkka OT Tähtinen ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS Onnistuneen päätöksenteon pohja 1. Kuten tämän vihkosen emojulkaisussa x) osoitettiin,

Lisätiedot