SUOMEN KIELI JA KULTTUURI TUTKINTOVAATIMUKSET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN KIELI JA KULTTUURI TUTKINTOVAATIMUKSET"

Transkriptio

1 SUOMEN KIELI JA KULTTUURI TUTKINTOVAATIMUKSET Sisällysluettelo TUTKINTOVAATIMUSTEN RAKENTEET Perusopinnot 2 Aineopinnot pääaineopiskelijoille 2 Aineopinnot sivuaineopiskelijoille 2 Syventävät opinnot pääaineopiskelijoille 2 Syventävät opinnot sivuaineopiskelijoille 2 TUTKINTOVAATIMUSTEN KUVAUKSET Perusopinnot 3 Aineopinnot 5 Syventävät opinnot 10 1

2 Skk100 Perusopinnot 25 op Skk110 Kielitaito 10 op Skk111 Kirjoittaminen 4 op Skk112 Kielitaito 6 op Skk120 Suomen kirjallisuus 1, 4 op Skk130 Suomen historia ja yhteiskunta 3 op Skk140 Suomen kulttuuri 3 op Sok1 Johdatusta kielentutkimukseen 5 op Skk200P Aineopinnot pääaineopiskelijalle 45 op Skk210 Kielitaito ja kirjoittaminen 4 op Skk220 Henkilökohtainen opintosuunnitelma, aineopinnot 1 op Skk230 Suomen kirjallisuus 2, 4 op Sok3 Fonologia ja morfologia 5 op Sok4 Syntaksi 5 op Skk204 Kielioppi käytössä 3 op Valinnaiset opintojaksot, valitse näistä toinen: Sok5 Johdatus suomalais-ugrilaisiin kieliin 5 op Sok2 Suomi kieliyhteisönä 5 op Suorita yhteensä vähintään 3 opintopistettä seuraavista opintojaksoista: Skk240T Ammattiin ja työelämään orientoivat opinnot 0-3 op Skk240H Työharjoittelu 0-3 op Sok6 Tutkimustaidot 5 op Skk250P Proseminaari 4 op - Skk250K Kandidaatintutkielma 6 op - Skk200S Aineopinnot sivuaineopiskelijalle 35 op Skk210 Kielitaito ja kirjoittaminen 5 op - Skk230 Suomen kirjallisuus 2, 4 op Sok3 Fonologia ja morfologia 5 op Sok4 Syntaksi 5 op Skk204 Kielioppi käytössä 3 op Valinnaiset opintojaksot, valitse näistä toinen: Sok5 Johdatus suomalais-ugrilaisiin kieliin 5 op Sok2 Suomi kieliyhteisönä 5 op Suorita yhteensä vähintään 3 opintopistettä seuraavista opintojaksoista: Skk240T Ammattiin ja työelämään orientoivat opinnot 0-3 op Skk240H Työharjoittelu 0-3 op Sok6 Tutkimustaidot 5 op Syventävät opinnot pääaineopiskelijalle 80 op Skk310 Kielitaito ja kääntäminen 8 op Skk320 Henkilökohtainen opintosuunnitelma, syventävät opinnot 1 op Valitse yksi tai kaksi seuraavista erikoistumisaloista ja suorita niistä yhteensä vähintään 11 op:tä - Suomen kielen rakenne, käyttö ja vaihtelu 3-11 op - Suomen kirjallisuus 3-11 op - Suomen kulttuuri 3-11 op - Kääntäminen ja tulkkaus 3-11 op Suorita yhteensä vähintään 5 opintopistettä seuraavista opintojaksoista: Skk340T Ammattiin ja työelämään orientoivat opinnot 0-5 op Skk340H Työharjoittelu 0-5 op Skk350 Syventävien opintojen kirjatentti 5 op Skk360 Seminaari 7 op Skk370 Fennisti yhteiskunnassa 3 op Skk800 Pro gradu 40 op Syventävät opinnot sivuaineopiskelijalle 60 op Skk310 Kielitaito ja kääntäminen 8 op - Valitse yksi tai kaksi seuraavista erikoistumisaloista ja suorita niistä yhteensä vähintään 11 op:tä - Suomen kielen rakenne, käyttö ja vaihtelu 3-11 op - Suomen kirjallisuus 3-11 op - Suomen kulttuuri 3-11 op - Kääntäminen ja tulkkaus 3-11 op Suorita yhteensä vähintään 5 opintopistettä seuraavista opintojaksoista: Skk340T Ammattiin ja työelämään orientoivat opinnot 0-5 op Skk340H Työharjoittelu 0-5 op Skk350 Syventävien opintojen kirjatentti 6 op Skk360 Seminaari 7 op Skk370 Fennisti yhteiskunnassa 3 op Skk800ST Sivuaineen syventävien opintojen tutkielma 20 op 2

3 Skk100 Perusopinnot 25 op vastuuhenkilö: Sari Päivärinne Perusopintojen kokonaisuus on pakollinen kaikille Suomen kielen ja kulttuurin opiskelijoille, ja perusopinnot suoritetaan opintojen alussa. Suomen kielen ja kulttuurin perusopinnoissa opiskelija perehtyy suomen kielen rakenteeseen, Suomen kirjallisuuteen sekä Suomen kulttuuriin ja historiaan, lisäksi hän kohentaa kielitaitoaan. Opintokokonaisuus suoritetaan joko kursseilla tai tenttimällä (ks. opintojaksokohtaiset kuvaukset). Arvosana määräytyy opintojaksoista, jotka muodostavat Suomen kielen ja kulttuurin perusopinnot. Opiskelijoilta vaaditaan vähintään kielitaitotaso B2.1. Pääaineopiskelijan kielitaito mitataan valintakokeella ja sivuaineopiskelijoilla tasokokeella. Skk110 Kielitaito 10 op vastuuhenkilö: Lasse Suominen Opintokokonaisuus Skk110 Kielitaito 10 op on pakollinen Suomen kielen ja kulttuurin pää- ja sivuaineopiskelijoille. Opintokokonaisuus suositellaan suoritettavaksi Suomen kielen ja kulttuurin opintojen alussa. Opintokokonaisuudessa harjoitellaan suomen kielen kirjallista ja suullista ilmaisua sekä kielen perusrakenteita. Opiskelija pystyy entistä paremmin viestimään suomeksi kirjallisesti ja suullisesti sekä hallitsee suomen kielen rakenteita. Opintokokonaisuus koostuu opintojaksoista Skk111 Kirjoittaminen 4 op ja Skk112 Kielitaito 6 op. Kokonaisuuden voi suorittaa harjoituskursseina tai osin kirjatenttinä. Kirjatentistä on keskusteltava opintojaksojen vastuuhenkilöiden kanssa. Opintokokonaisuuden arvosana määräytyy harjoituskurssien tehtävien ja loppukuulustelun sekä mahdollisen kirjatentin perusteella. Skk111 Kirjoittaminen 4 op vastuuhenkilö: Lasse Suominen Opintojakso Skk111 Kirjoittaminen on pakollinen kaikille Suomen kielen ja kulttuurin opiskelijoille, ja se suositellaan suoritettavaksi perusopintojen alussa. Opintojaksossa harjaannutaan kirjoittamaan sujuvaa suomea. Omia tekstejä analysoidaan kielen ja tekstin sujuvuuden kannalta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy kirjoittamaan koherentteja ja konventioiden mukaisia suomenkielisiä tekstejä. Opintojaksoa ei voi suorittaa kirjatenttinä, vaan se suoritetaan kurssina. Opintojakson arviointi määräytyy kurssin tehtävien perusteella Skk112 Kielitaito 6 op vastuuhenkilö: Lasse Suominen Opintojakso Skk112 Kielitaito 6 op on pakollinen kaikille Suomen kielen ja kulttuurin opiskelijoille, ja se suositellaan suoritettavaksi perusopintojen alussa. Opintojaksossa perehdytään muun muassa tekstilajeihin, kieliopillisiin rakenteisiin ja vahvistetaan suullista kielitaitoa. Opiskelija syventää tietojaan ja taitojaan kieliopin ja kielenkäytön eri osa-alueilla. Opintojakson voi suorittaa osin kirjatenttinä (3 op). Kirjatentistä tulee sopia vastuuhenkilön kanssa. Opintojakson arvosana määräytyy suoritustavan mukaan kotitehtävien, loppukuulustelun tai kirjatentin perusteella. Kirjatenttivaihtoehto Kielioppi: Terho Itkonen, Uusi kieliopas, Tammi 2002 (sivut 12 93) sekä Kieli 5, Helsingin yliopisto, Suomen kielen laitos 1990 (sivut ja ). Fonetiikka: Anneli Lieko, Suomen kielen fonetiikkaa ja fonologiaa ulkomaalaisille. Finn Lectura

4 Skk120 Suomen kirjallisuus 1 4 op vastuuhenkilö: Sari Päivärinne Opintojakso Skk120 Suomen kirjallisuus 1 4 op on pakollinen pää- ja sivuaineopiskelijoille, ja se suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen lukuvuoden aikana (syyslukukaudella). Opinnoissa tutustutaan kronologisesti sekä kirjallisuuden historiaan että eri aikakausien teksteihin 1900-luvun alkupuolelle saakka. Opiskelija saa perustietoa Suomen kirjallisuudesta ja sen taustatekijöistä ja kohentaa samalla suomen kielen taitoaan. Opintojakson voi suorittaa joko luentokurssina tai kirjatenttinä. Suoritustapana suositellaan luentokurssia kokonaisuuksien hahmottamisen ja kielitaidon kohentamisen takia. Arvosana määräytyy suoritustavan mukaan joko kotitehtävien, väli- ja loppukuulustelun tai kirjatentin perusteella. Kirjatenttivaihtoehto: Laitinen, K.: Suomen kirjallisuuden historia (alkuosa) ja tekstinäytteitä, joista sovitaan vastuuhenkilön kanssa. Kirjatentistä tulee sopia opintojakson vastuuhenkilön kanssa. Skk130 Suomen historia ja yhteiskunta 3 op vastuuhenkilö: Sari Päivärinne Opintojakso Skk130 Suomen historia ja yhteiskunta 3 op on pakollinen pää- ja sivuaineopiskelijoille, ja se suositellaan suoritettavaksi opintojen alkuvaiheessa. Opintojaksossa ovat tarkasteltavana Suomen historian tärkeimmät tapahtumat ja niihin liittyvät kulttuuriset ja yhteiskunnalliset seuraukset. Opiskelija tutustuu Suomen historian keskeisiin tapahtumiin ja niiden seurauksiin. Opintojakson voi suorittaa joko kurssina tai kirjatenttinä. Arvosana määräytyy suoritustavan mukaan kotitehtävien, loppukuulustelun tai kirjatentin perusteella. Kirjatenttivaihtoehto: J. Vahtola, Suomen historia. Jääkaudesta Euroopan unioniin. Kirjatentistä tulee sopia opintojakson vastuuhenkilön kanssa. Skk140 Suomen kulttuuri 3 op vastuuhenkilö: Sari Päivärinne Opintojakso Skk140 Suomen kulttuuri 3 op on pakollinen pää- ja sivuaineopiskelijoille, ja se suositellaan suoritettavaksi opintojen alkuvaiheessa. Opintojakso syventää Suomen historian ja kirjallisuuden kurssien sisältöjä kulttuurihistorian ja populaarikulttuurin näkökulmasta. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot muutamista suomalaisen kulttuurin osa-alueista. Kurssin voi suorittaa luentokurssina, kirjatenttinä tai referaattina. Arvosana määräytyy kotitehtävien, aktiivisuuden, suullisten esitysten ja loppukuulustelun tai kirjatentin tai referaatin perusteella. Kirjatenttivaihtoehto: Kirjallisuutta luetaan noin 300 sivua lähinnä seuraavista teoksista: Löytönen, Markku Kolbe, Laura, Suomi: maa, kansa, kulttuurit, 1999; Molarius, Päivi (toim.), Suomen taide ja kulttuuri, Kirjatentistä tulee sopia opintojakson vastuuhenkilön kanssa. Sok1 Johdatus kielentutkimukseen 5 op vastuuhenkilö: ilmoitetaan myöhemmin Opintojakso Sok1 Johdatus kielentutkimukseen 5 op on pakollinen pää- ja sivuaineopiskelijoille, ja se suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen lukuvuoden aikana. Tarkasteltavina ovat muun muassa kielen luonne, kielitieteen metodologia ja historia sekä maailman kielet. Lisäksi esitellään laitoksella harjoitetun tutkimuksen keskeisiä näkökulmia kieleen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee kielitieteellisen ajattelun ja on perehtynyt kielentutkimuksen eri osa-alueisiin, lähtökohtiin ja ongelmanasetteluun. Opintojakson voi suorittaa kurssina tai kirjatenttinä, ja opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Kirjatenttivaihtoehto: Anhava, J. 1999: Maailman kielet ja kielikunnat s ja Karlsson, F.: Yleinen kielitiede; Robins, R. H.: A short history of linguistics (4. painos 1997). Kirjatentistä tulee sopia opintojakson vastuuhenkilön kanssa. 4

5 Skk200P Aineopinnot pääaineopiskelijoille 45 op Skk200S Aineopinnot sivuaineopiskelijoille 35 op vastuuhenkilö: Yrjö Lauranto Opintokokonaisuus Skk200P Aineopinnot pääaineopiskelijoille on pakollinen pääaineopiskelijoille. Sivuaineopiskelijat suorittavat kokonaisuuden Skk200S Aineopinnot sivuaineopiskelijoille. Ennen aineopintojen aloittamista perusopintojen tulisi olla kokonaan tai lähes kokonaan suoritettuina. Pääaineopiskelijat aloittavat opintojakson suorittamisen jo ensimmäisen lukuvuoden kevätlukukaudella. Aineopinnoissa laajennetaan ja syvennetään opiskelijan oman valinnan mukaan kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin tuntemusta sekä kehitetään kielellistä ilmaisutaitoa, erityisesti tieteellisen kirjoittamisen taitoa. Opiskelija syventää kielitaitoaan ja perehtyy suomen kielen rakenteisiin, käyttöön ja tutkimukseen sekä Suomen kirjallisuuteen tai kulttuuriin. Opintokokonaisuus suoritetaan osallistumalla kursseille ja tenttimällä (ks. opintojaksokohtaiset kuvaukset). Aineopintojen aluksi Suomen kielen ja kulttuurin pääaineopiskelija päivittää henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (hops) hops-ohjaajan kanssa. Pääaineopiskelijan aineopintoihin kuuluu proseminaari (Skk250P, 10 op) omalta erikoisalalta. Sivuaineopiskelijat eivät suorita proseminaaria eivätkä kandidaatintutkielmaa, ja hops:n sijaan he suorittavat 1 op:n verran laajemman Skk210S Kielitaito ja kirjoittaminen -opintokokonaisuuden. Opintokokonaisuuden arvosana määräytyy opintojaksoista, jotka muodostavat Suomen kielen ja kulttuurin aineopinnot. Skk210 Kielitaito ja kirjoittaminen 4-5 op vastuuhenkilö: Yrjö Lauranto Opintojakso Skk210 Kielitaito ja kirjoittaminen on pakollinen pää- ja sivuaineopiskelijoille. Opintojakso suositellaan suoritettavaksi heti perusopintojen jälkeen. Opintojakson tarkoitus on laajentaa opiskelijan kielitaitoa niin, että hän pystyy lukemaan ja kirjoittamaan tieteellistä tekstiä suomen kielellä ja hallitsee suomen kielen oikeinkirjoitusnormit. Opintojaksossa perehdytään tieteellisen kirjoittamisen konventioihin ja kielellisten rakenteiden analyysiin. Opintojaksoa ei voi suorittaa kirjatenttinä, vaan se suoritetaan kurssina. Kurssi on pääaineopiskelijoille 4 op:n laajuinen ja sivuaineopiskelijoille 5 op:n. Arvosana määräytyy kotitehtävien ja loppukuulustelun perusteella. Skk220 Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hops, aineopinnot 1 op Vastuuhenkilö: Yrjö Lauranto Opintojakso on pakollinen Suomen kielen ja kulttuurin pääaineopiskelijoille. Sivuaineopiskelijat suorittavat aineopintojen hopsin sijaan 1 op:n verran laajemman Skk210S Kielitaito ja kirjoittaminen - opintokokonaisuuden. Opintojakso Skk220 Henkilökohtainen opintosuunnitelma hops, aineopinnot suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen vuoden kevätlukukaudella. Opintojaksoon kuuluu kirjallisen opintosuunnitelman päivittäminen ja keskustelu omasta opintosuunnitelmasta opettajatuutorin kanssa. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman tarkoitus on edistää opintojen etenemistä aikataulussa. Hops suoritetaan osallistumalla tapaamisiin hops-ohjaajan kanssa ja opintosuunnitelman päivittäminen. Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään opintosuunnitelman päivittäminen. 5

6 Skk230 Suomen kirjallisuus 2 4 op vastuuhenkilö: Sari Päivärinne Opintojakso on pakollinen pää- ja sivuaineopiskelijoille. Opinnoissa tutustutaan kronologisesti sekä kirjallisuuden historiaan että eri aikakausien teksteihin 1900-luvun alkupuolelta nykypäivään. Opiskelija saa perustietoa Suomen kirjallisuudesta ja sen taustatekijöistä ja kohentaa samalla suomen kielen taitoaan. Opintojakson voi suorittaa luentokurssina tai kirjatenttinä. Arvosana määräytyy suoritustavan mukaan joko kotitehtävien, väli- ja loppukuulustelun tai kirjatentin perusteella. Kirjatenttivaihtoehto: Laitinen, K.: Suomen kirjallisuuden historia (loppuosa), Suomen kirjallisuus 2-3 (osin) ja tekstinäytteitä. Tenttikirjallisuudesta sovitaan tarkemmin vastuuhenkilön kanssa. Sok3 Fonologia ja morfologia 5 op vastuuhenkilö: Anna-Liisa Lepäsmaa Opintojakso Sok3 Fonologia ja morfologia on pakollinen pää- ja sivuaineopiskelijoille. Opintojaksossa perehdytään fonologian ja morfologian peruskäsitteistöön. Opintojaksossa perehdytään äänteisiin ja niiden kuvausterminologiaan. Erityisesti tarkastellaan suomen kielen äännejärjestelmää, fonotaksia, morfologiaa, morfofonologiaa ja sanojen muodostamista. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot suomen kielen äänne- ja muotorakenteesta sekä sananmuodostuksesta. Opintojakson voi suorittaa kurssina tai kirjatenttinä, ja se arvostellaan asteikolla 0-5. Kirjatenttivaihtoehto: Laaksonen, K. & Lieko, A.: Suomen kielen äänne- ja muoto-oppi ja Brown, A., Lepäsmaa, A-L & Silfverberg, L.: Miten sanoja johdetaan. Kirjatentistä tulee sopia opintojakson vastuuhenkilön kanssa. Sok4 Syntaksi 5 op vastuuhenkilö: Anna-Liisa Lepäsmaa Opintojakso Sok4 Syntaksi 5 op on pakollinen pää- ja sivuaineopiskelijoille. Opintojaksossa käsitellään niitä periaatteita, joiden mukaan lauseet rakentuvat, peruslausetyyppejä ja sijajärjestelmää. Opintojakson käytyään opiskelija tuntee suomen kielen keskeiset syntaktiset rakenteet ja osaa analysoida ja jäsentää niitä sekä hallitsee syntaksin peruskäsitteistön. Opiskelija harjaantuu syntaktiseen ajatteluun ja argumentointiin. Opintojakson voi suorittaa kurssina tai kirjatenttinä, ja se arvioidaan asteikolla 0-5. Kirjatenttivaihtoehto: Vilkuna, M.: Suomen lauseopin perusteet (2., korjattu painos, 2000), EI sisällysluetteloon kolmella tähdellä merkittyjä jaksoja. Iso suomen kielioppi, jakso Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit (s ). Kirjatentistä tulee sopia opintojakson vastuuhenkilön kanssa. Ssu204 Kielioppi käytössä 3 op Vastuuhenkilö: ilmoitetaan myöhemmin Opintojakso Ssu204 Kielioppi käytössä on pakollinen pää- ja sivuaineopiskelijoille. Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan tulee olla suorittanut opintojaksot Sok3 Fonologia ja morfologia sekä Sok4 Syntaksi. Opintojaksossa syvennytään sellaisiin kieliopin ja kielenkäytön ilmiöihin, jotka muilla kielioppikursseilla jäävät vähäiselle käsittelylle. Jakson tavoitteena on syventää opiskelijan tietoja kieliopin ilmiöistä ja harjaannuttaa analysoimaan aitoja tekstejä niiden kielellisten keinojen kannalta. Opintojakson voi suorittaa luentokurssina tai kirjatenttinä. Opintojakso arvioidaan asteikolla

7 Kirjatenttivaihtoehto: Iso suomen kielioppi, seuraavat jaksot: Passiivi ja passiivimaiset rakenteet (s ), Nollapersoona (s ), Aspekti (s ), Tempus (s ), Modaalisuus (s ), Imperatiivi ja muut direktiivit (s ), Kysymykset (s ). Valinnaiset opintojaksot Sok5 ja Sok2, suorita toinen: Sok5 Johdatus suomalais-ugrilaisiin kieliin 5 op vastuuhenkilö: Riho Grünthal Suomen kielen ja kulttuurin opiskelijoille opintojakso Sok5 Johdatus suomalais-ugrilaisiin kieliin 5 op on vaihtoehtoinen Sok2 Suomi kieliyhteisönä -opintojakson kanssa. Suomen kielen ja kulttuurin opiskelijat suorittavat ensin perusopinnot. Opintojaksossa keskitytään erityisesti läntisten suomalais-ugrilaisten kielten havainnoimiseen, niitä yhdistäviin ja erottaviin tekijöihin sekä kullekin kielelle ominaisten piirteiden tunnistamiseen. Taustatietona perehdytään suomalais-ugrilaisten kielten maantieteelliseen levikkiin ja puhujamäärien kehitykseen. Opintojakson voi suorittaa joko luentokurssina tai kirjatenttinä. Luentokurssi on suositeltava suoritusmuoto, sillä kurssilla käsitellään kieliaineistoa, johon on helpompi perehtyä opettajan johdolla. Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 5. Arvosana määräytyy lopputentin perusteella. Kurssilla hyödynnetään erityyppisiä kieliaineistoja. Lähtökohtana on kielen, erityisesti sanaston ja kieliopin muuttuminen suomen kielen näkökulmasta tarkasteltuna. Tavoitteena on saada yleiskuva suomalais-ugrilaisesta eli uralilaisesta kielikunnasta ja kielisukulaisuuden perusteista. Sen avulla perehdytään suomen ja sen sukukielten yhdistäviin ja erottaviin piirteisiin, kielten ja kielialueiden muuttumiseen pitkällä aikavälillä. Edellä mainitun lisäksi kurssin täsmällisempiä sisällöllisiä tavoitteita ovat tutustuminen Itämeren koillisalueen kielelliseen kehitykseen, saamelaiskielten ja unkarin avaamaan etäisempään kielisukulaisuuteen, kielikontaktien rooliin kielten muuttumisessa, kielihistorian rekonstruoinnissa käytettäviin malleihin ja kantakielitasoihin ja monitieteiseen esihistoriatutkimukseen. Kirjatenttivaihtoehto: T. Lehtinen: Kielen vuosituhannet J. Laakso: The Finnic languages, julkaisussa Circum-Baltic languages 1 (toim. Ö. Dahl & M. Koptjevskaja-Tamm) s tai A. Turunen: The Balto-Finnic languages (D. Sinor (toim.), The Uralic languages, s ) J. Saarikivi: Saamelaiskielet nykypäivää ja historiaa (I. Seurujärvi-Kari & al. (toim.), Saamentutkimustänään, s S. Saarinen ja E. Herrala (toim.), Murros s sekä kielennäytteitä teoksesta Osnovy: finno-ugorskogo jazykoznanija : voprosy proishozhdenija i razvitija finnougorskih jazykov (red. koll.: V. I. Lytkin & al.), s Luentokurssin oheislukemistoa: T. Lehtinen: Kielen vuosituhannet K. Häkkinen: Suomen kielen historia 1 J. Laakso: The Finnic languages, julkaisussa Circum-Baltic languages 1 (toim. Ö. Dahl & M. Koptjevskaja-Tamm) s R. Grünthal: Finnic languages and Baltic Sea language area. Incontri Linguistici 30, s R. Grünthal (toim.), Ennen, muinoin s , M. Korhonen: Suomalaisten suomalais-ugrilainen tausta historiallis-vertailevan kielitieteen valossa, teoksessa Suomen väestön esihistorialliset juuret, 1984 (toim. Gallén) s. 7

8 S. Lallukka: Finno-Ugrians of Russia: vanishing cultural communities, julkaisussa Nationalities papers 1/2001, s S. Saarinen ja E. Herrala (toim.), Murros s A. Turunen: The Balto-Finnic languages (D. Sinor (toim.), The Uralic languages, s ). T.-R. Viitso: Fennic (D. Abondolo (toim.), The Uralic languages, s ). sekä kielennäytteitä teoksesta Osnovy: finno-ugorskogo jazykoznanija : voprosy proishozhdenija i razvitija finnougorskih jazykov (red. koll.: V. I. Lytkin & al.), s P. Virtaranta ja S. Suhonen (toim.), Lähisukukielet (Suomi 119: 3) osin Kirjatentistä tulee sopia opintojakson vastuuhenkilön kanssa. Sok2 Suomi kieliyhteisönä 5 op vastuuhenkilö: sl Mari Siiroinen ja kl Hanna Lappalainen Suomen kielen ja kulttuurin opiskelijoille opintojakso Sok2 Suomi kieliyhteisönä - opintojakso on vaihtoehtoinen opintojakson Johdatus suomalais-ugrilaisiin kieliin 5 op kanssa. Opintojaksossa perehdytään suomen kielen alueelliseen ja sosiaaliseen vaihteluun, kuten vanhoihin aluemurteisiin, nykypuhekielen ilmiöihin sekä tilanteiseen vaihteluun niin yhteisöllisenä kuin yksilön kielen ilmiönä. Jaksossa tutustutaan fennistisen dialektologian ja sosiolingvistiikan keskeiseen kirjallisuuteen ja käsitteisiin. Lisäksi tarkastellaan nyky-suomen monikielisyyttä. Opintojakson käytyään opiskelija ymmärtää puhutun kielen varioivan alueellisesti, sosiaalisesti ja tilanteisesti ja hän tuntee keskeisimmät varioivat kielenpiirteet. Hän hallitsee dialektologian ja sosiolingvistiikan keskeiset käsitteet. Opintojakson voi suorittaa joki kurssina tai kirjatenttinä. Opintojakso arvostellaan asteikolla 0 5. Kirjatenttivaihtoehto: Kurki, T. ym. 2011: Ensi havaintoja Satakuntalaisuus puheessa - hankkeesta. Sananjalka 53 s ; Lappalainen, H. ym. (toim.) 2010: Kielellä on merkitystä s. 9 21, , ; Lappalainen, H. & Vaattovaara, J. 2005: Vielä murteen ja identiteetin suhteesta. Virittäjä 109 s ; Lehikoinen, L (tai uudempi): Suomea ennen ja nyt s ; Lehtonen. H. 2008:Maahanmuuttajataustaisten koululaisten monet kielet. S. Routarinne & T. Uusi-Hallila (toim.), Nuoret kielikuvassa s ; Mantila, H. 2004: Murre ja identiteetti. Virittäjä 108 s ; Nuolijärvi, P. 2005: Suomen kielet ja kielelliset oikeudet. M. Johansson & R. Pyykkö (toim.), Monikielinen Eurooppa. Kielipolitiikkaa ja käytäntöä s ; Nuolijärvi, P. & Sorjonen, M.-L. 2005: Miten kuvata muutosta s. 9 22, ; Palander, M. 2007: Alueellisen taustan vaikutus murrekäsityksiin. Virittäjä 111 s ; Paunonen, H. 2005a: Helsinkiläisiä puhujaprofiileja. Virittäjä 109 s ; Paunonen, H. 2005b: Totta vai toiveajattelua: näennäisaikainen muutos todellisen muutoksen kuvaajana. Kieli 16 s. 7 51; Paunonen, H. 2006: Lounaismurteiden asema suomen murteiden ryhmityksessä. T. Nordlund ym. (toim.), Kohtauspaikkana kieli s Kirjatentistä tulee sopia opintojakson vastuuhenkilön kanssa. 8

9 Suorita yhteensä vähintään 3 opintopistettä seuraavista opintojaksoista Skk240T ja Skk240H: Skk240T Ammattiin ja työelämään orientoivat opinnot 0-3 op vastuuhenkilö: Irene Wichmann Opintojakso Skk240 Ammattiin ja työelämään orientoivat opinnot 3 op suositetaan suoritettavaksi Huk-tutkinnon 2. tai 3. vuotena. Opintojakso suoritetaan tutustumalla alaan käytännön näkökulmasta kurssin tai kirjallisuuden kautta. Opiskelija saa käsityksen alan työtehtävien (esim. kääntämisen tai opettamisen) luonteesta ja pystyy tekemään jatkosuunnitelmia tulevaa ammattiaan varten. Opintojakson voi suorittaa luento- tai harjoituskurssina tai kirjatenttinä. Suoritus voi koostua myös työharjoittelupassisuorituksesta (1-3 op), luentopassisuorituksesta sekä täydentävästä kirjatentistä. Suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty. Kirjatenttivaihtoehto: Vehmas-Lehto, I.: Kopiointia vai kommunikointia SEKÄ Helin, I. (toim.) Kääntäjä yrittäjänä (yht. 3 op) TAI Mela, M. - Mikkonen, P. (toim.): Suomi kakkonen. Tietolipas 198 SEKÄ Kalliokoski, J. - Siitonen, K.: Suomeksi maailmalla (yht. 3 op). Kirjatentistä tulee sopia opintojakson vastuuhenkilön kanssa. Skk240H Työharjoittelu 0-3 op vastuuhenkilö: Irene Wichmann Opintojakso Skk240H Työharjoittelu 3 op suositellaan suoritettavaksi Huk-tutkinnon 2. tai 3. vuotena. Opintojaksossa tutustutaan alaan käytännön näkökulmasta työharjoittelun kautta. Opiskelija saa käsityksen alan työtehtävien (esim. kääntämisen tai opettamisen) luonteesta ja pystyy tekemään jatkosuunnitelmia tulevaa ammattiaan varten. Suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty. Sok6 Tutkimustaidot 5 op vastuuhenkilö: Yrjö Lauranto Opintojakso on pakollinen pää- ja sivuaineopiskelijoille. Opintojakso suositellaan suoritettavaksi HuK-tutkinnon 2. tai 3. vuotena, ennen proseminaariin menoa tai samaan aikaan proseminaarin kanssa. Opintojaksossa opiskelija perehtyy valitsemaansa tutkimusalaan ja siihen soveltuviin tutkimusmenetelmiin. Opiskelija saa teoreettisia ja metodisia välineitä tieteellisen tutkielman tekemiseen ja osaa hyödyntää niitä itsenäisesti. Opintojaksoa ei voi suorittaa kirjatenttinä, vaan se suoritetaan kurssina. Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 5. Skk250P Proseminaari 4 op vastuuhenkilö: Yrjö Lauranto Opintojakso Skk250P Proseminaari 4 op on pakollinen pääaineopiskelijoille. Proseminaari suositellaan suoritettavaksi Huk-tutkinnon kolmantena vuonna. Opintojakso Skk210 Kielitaito ja kirjoittaminen tulee olla käytynä ennen proseminaariin hakemista. Lisäksi opintojaksot Skk011 Tieteellinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta sekä SOK6 Tutkimustaidot tulee olla käytyinä tai ne voidaan suorittaa samaan aikaan proseminaarin kanssa. Proseminaarissa kirjoitetaan kandidaatintyö ja opponoidaan toisten töitä. Opiskelija hallitsee tieteellisen työn kirjoittamisen metodit. Ensimmäinen lukukautena proseminaari on lukupiiri, jossa tutustutaan alan tutkimukseen. Lisäksi valitaan oma aihe ja aineisto. Toisena lukukautena kirjoitetaan kandidaatintutkielma ja opponoidaan kurssitoverin työ. Opintojakso suoritetaan osallistumalla seminaarityöskentelyyn, ja arvosana määräytyy seminaarityöskentelyn mukaan. Proseminaari arvioidaan asteikolla

10 Skk250K Kandidaatintutkielma 6 op vastuuhenkilö: Yrjö Lauranto Opintojakso Skk250K Kandidaatintutkielma on pakollinen pääaineopiskelijoille. Opintojakso suositellaan suoritettavaksi aineopintojen loppuvaiheessa samaan aikaan proseminaarin kanssa. Opintojakso Skk210 Kielitaito ja kirjoittaminen tulee olla käytynä ennen proseminaariin hakemista. Lisäksi opintojaksot YY11 Tieteellinen kirjoittaminen ja opintojakso SOK6 Tutkimustaidot tulee olla käytyinä tai ne voidaan suorittaa samaan aikaan proseminaarin kanssa. Kandidaatintutkielmassa opiskelija laajentaa ja syventää oman valintansa mukaan kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin tuntemusta sekä kehittää kielellistä ilmaisutaitoa, erityisesti tieteellisen kirjoittamisen taitoa. Tarkasteltavina ovat muun muassa erilaiset näkökulmat kielen tutkimukseen ja Suomen kirjallisuuteen tai kulttuuriin. Kandidaatintutkielma kirjoitetaan osana proseminaarityöskentelyä. Tutkielman suositeltava pituus on sivua (pistekoko 12 ja riviväli 1.5). Arvosana määräytyy tutkielman perusteella. Skk300 P Syventävät opinnot pääaineopiskelijoille 80 op Skk300S Syventävät opinnot sivuaineopiskelijalle 60 op Opintokokonaisuus on pakollinen kaikille Suomen kielen ja kulttuurin maisteriopiskelijoille. Kokonaisuus suositellaan suoritettavaksi FM-tutkinnon 1. ja 2. vuotena. Ennen syventävien opintojen aloittamista on neuvoteltava professorin kanssa opintosuunnitelman pääpiirteistä (Syventävien opintojen Hops). Lisäksi opintokokonaisuus Skk100 Suomen kielen ja kulttuurin perusopinnot tulisi olla suoritettuna kokonaan ja opintokokonaisuus Skk200 Suomen kielen ja kulttuurin aineopinnot kokonaan tai melkein kokonaan suoritettuna. Syventävissä opinnoissa laajennetaan ja syvennetään tietämystä omasta erikoisalasta. Opintoihin kuuluu myös kielitaitoa kehittäviä opintojaksoja sekä seminaari ja lopputentti. Pro gradu -tutkielma ja syventävien opintojen hops ovat osa pääaineopiskelijan syventäviä opintoja. Sivuaineopiskelijat tekevät osana syventäviä opintoja sivuaineen tutkielman ja suorittavat hops:n sijaan 1 op:n verran laajemman syventävien opintojen kirjatentin. Syventäviin opintoihin voi sisältyä ohjattua työharjoittelua. Syventävien opintojen tavoitteena on syventää suomen kieltä, Suomen kirjallisuutta ja suomalaista kulttuuria koskevaa asiantuntemusta valitulla erikoistumisalalla sekä perehdyttää alan tutkimusmenetelmiin ja tutkimustyön käytänteisiin. Tavoitteena on myös monipuolisen kielellisen ilmaisutaidon kehittäminen. Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot suoritetaan joko suorittamalla luentokurssit tai tenttimällä (ks. opintojaksokohtaiset kuvaukset). Arviointi määräytyy opintojaksoista, jotka muodostavat syventävät opinnot. Skk310 Kielitaito ja kääntäminen 8 op vastuuhenkilö: Lasse Suominen Opintojakso Skk310 Kielitaito ja kääntäminen 8 op on pakollinen syventävien opintojen opiskelijoille. Opintojakso suositellaan suoritettavaksi syventävien opintojen alussa. Opintojaksoon kuuluu erilaisia kursseja, joilla käsitellään mm. kielenhuoltoa ja kääntämistä. Opintojakson käytyään opiskelija hallitsee kielenhuollon ja kääntämisen käsitteitä ja käytäntöjä. Opintojaksoa ei voi suorittaa kirjatenttinä, vaan se suoritetaan luento- ja harjoituskursseina. Osan jaksosta voi suorittaa kirjallisena työnä. Opintojakson arvosana määräytyy kurssien tehtävien ja loppukuulustelun perusteella. 10

11 Skk320 Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hops, syventävät opinnot 1 op Opintojakso Skk320 Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hops, syventävät opinnot 1 op on pakollinen Suomen kielen ja kulttuurin pääaineopiskelijoille. Sivuaineopiskelijat suorittavat hops:n sijaan 1 op:n verran laajemman syventävien opintojen kirjatentin. Opintojakso suositellaan suoritettavaksi syventävien opintojen alussa, ennen seminaariin menoa. Opintojakso suoritetaan käymällä henkilökohtainen keskustelu professorin kanssa ja työskentelemällä itsenäisesti. Opiskelija laatii itselleen FM-tutkinnon opintosuunnitelman ja on tietoinen siitä, miten ja milloin suorittaa tutkintoon kuuluvat opinnot. Opiskelija analysoi omaa oppimistaan ja tutkinnolle asettamiaan tavoitteita. Opiskelija myös pohtii työelämätavoitteitaan. Opintojakso arvioidaan asteikolla Hyväksytty-Hylätty Valitse yksi tai kaksi seuraavista erikoistumisaloista ja suorita niistä yhteensä vähintään 11 opintopistettä: Suomen kielen rakenne, käyttö ja vaihtelu 3-11 op Opintojakso suositellaan suoritettavaksi FM-tutkinnon 1. ja 2. vuotena. Ennen opintojaksonsuorittamista tulisi opiskelijalla olla tehtynä Suomen kielen ja kulttuurin perusopinnot kokonaan ja aineopinnot kokonaan tai melkein kokonaan. Opintojakson tavoitteena on syventää ja laajentaa tietämystä pro graduun -liittyvästä tutkimusalasta. Luentokursseja ja kirjatenttejä voi valita eri oppiaineiden opetustarjonnasta. Kirjatentistä tulee sopia opintojakson vastuuhenkilön kanssa. Suomen kirjallisuus 3-11 op Opintojakso suositellaan suoritettavaksi FM-tutkinnon 1. ja 2. vuotena. Ennen opintojakson suorittamista tulisi opiskelijalla olla tehtynä Suomen kielen ja kulttuurin perusopinnot kokonaan ja aineopinnot kokonaan tai melkein kokonaan. Opintojakson tavoitteena on syventää ja laajentaa tietämystä pro graduun -liittyvästä tutkimusalasta. Luentokursseja ja kirjatenttejä voi valita eri oppiaineiden opetustarjonnasta. Kirjatentistä tulee sopia opintojakson vastuuhenkilön kanssa. Suomen kulttuuri 3-11 op Opintojakso suositellaan suoritettavaksi FM-tutkinnon 1. ja 2. vuotena. Ennen opintojakson suorittamista tulisi opiskelijalla olla tehtynä Suomen kielen ja kulttuurin perusopinnot kokonaan ja aineopinnot kokonaan tai melkein kokonaan. Opintojakson tavoitteena on syventää ja laajentaa tietämystä pro graduun -liittyvästä tutkimusalasta. Luentokursseja ja kirjatenttejä voi valita eri oppiaineiden opetustarjonnasta. Kirjatentistä tulee sopia opintojakson vastuuhenkilön kanssa. Kääntäminen ja tulkkaus 3-11 op Opintojakso suositellaan suoritettavaksi FM-tutkinnon 1. ja 2. vuotena. Ennen opintojakson suorittamista tulisi opiskelijalla olla tehtynä Suomen kielen ja kulttuurin perusopinnot kokonaan ja aineopinnot kokonaan tai melkein kokonaan. Opintojakson tavoitteena on sy- 11

12 ventää ja laajentaa tietämystä pro graduun -liittyvästä tutkimusalasta. Luentokursseja ja kirjatenttejä voi valita eri oppiaineiden opetustarjonnasta. Kirjatentistä tulee sopia opintojakson vastuuhenkilön kanssa. Suorita yhteensä vähintään 5 opintopistettä seuraavista opintojaksoista: Skk340T Ammattiin ja työelämään orientoivat opinnot 0-5 op vastuuhenkilö: Irene Wichmann Opintojakso suositellaan suoritettavaksi FM-tutkinnon 1. tai 2. vuotena. Opintojaksossa perehdytään alaan käytännön näkökulmasta kurssien tai kirjallisuuden kautta. Opiskelija saa lisää työelämän tuntemusta ja syventää ammatin kannalta tärkeitä taitoja. Opintojakson voi suorittaa luento- tai harjoituskurssilla tai kirjatentillä. Suoritus voi koostua myös työharjoittelupassisuorituksesta (1-3 op) tai luentopassisuorituksesta sekä täydentävästä kirjatentistä. Suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty hylätty. Kirjatenttivaihtoehto: Kirjatenttinä suoritettavan osan voi valita seuraavista kirjoista: Oittinen, R. - Mäkinen, P. (toim.): Alussa oli käännös (3 op); Tarnanen, M.: Arvioija valokeilassa (3 op); Eurooppalainen viitekehys (WSOY) (3 op). Kirjatentistä tulee sopia opintojakson vastuuhenkilön kanssa. Skk340H Työharjoittelu 0-5 op Vastuuhenkilö: Irene Wichmann Opintojakso suositellaan suoritettavaksi FM-tutkinnon 1. tai 2. vuotena. Opintojaksossa perehdytään alaan käytännön näkökulmasta työharjoittelun kautta. Opiskelija saa lisää työelämän tuntemusta ja syventää ammatin kannalta tärkeitä taitoja. Suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty. Skk350 Syventävien opintojen kirjatentti 5 op Opintojakos Skk350 Syventävien opintojen kirjatentti 5 op on pakollinen pää- ja sivuaineopiskelijalla. Opintojakso suositellaan suoritettavaksi samaan aikaan graduseminaarin kanssa. Opintojaksossa opiskelija perehtyy pro gradu -tutkielman kannalta keskeiseen tutkimuskirjallisuuteen ja hallitsee pro gradu -työhönsä kuuluvaa kirjallisuutta. Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä, ja tentin sisältö sovitaan erikseen graduohjaajan kanssa. Opintojakso arvostellaan asteikolla 0-5. Skk360 Seminaari 7 op Opintojakso Skk360 Seminaari 7 op on pakollinen pää- ja sivuaineopiskelijoille. Opiskelija kirjoittaa pro gradu -työnsä ja opponoi muiden töitä. Seminaari voidaan suorittaa vain kerran. Seminaari kestää kaksi lukukautta. Seminaarin käytyään opiskelija hallitsee tieteellisen tutkimustyön laatimisen ja toteuttamisen. Opintojakson arvosana määräytyy seminaarityöskentelyn perusteella. 12

13 Skk370/Ssu313 Fennisti yhteiskunnassa 3 op vastuuhenkilö: Tiina Onikki-Rantajääskö Opiskelija kehittää kielen ammattilaisen argumentointitaitojaan sekä tiedollisesti että taidollisesti. Hän syventää käsitystään suomen kielen asemasta yhteiskunnassa ja maailman kielten joukossa sekä Suomen kielitilanteesta suhteessa globaaliin kehitykseen. Opiskelija saa kokonaisnäkemyksen kielipolitiikan keskeisistä ulottuvuuksista sekä yleiskuvaa kielensuunnittelun ja kielellisten käytänteiden tilanteesta Suomessa. Hän voi halutessaan keskittyä koulutuksen kysymyksiin. Tapaustutkimusten kautta tutustutaan myös vähemmistökielten asemaan ja luodaan tutkimuksellista näkökulmaa kielitilanteesta käytäviin keskusteluihin. Opintojakso suoritetaan joko kurssina, kirjatenttinä tai esseenä. Opintojakso arvostellaan asteikolla 0-5. Kirjatenttivaihtoehto: Suomen kielen tulevaisuus. Kielipoliittinen toimintaohjelma Kotus. Verkkojulkaistu. Johansson, M. & R. Pyykkö (toim.) 2005 : Monikielinen Eurooppa: Kielipolitiikkaa ja käytäntöä. Ss. 9-47, TAI Suomen kielen tulevaisuus. Kielipoliittinen toimintaohjelma Kotus. Verkkojulkaistu. (osin) Taino, L. & H. Harju-Luukkainen, Kaksikielinen koulu tulevaisuuden monikielinen Suomi/Tvåspråkig skola ett flerspråkigt Finland i framtiden (osin) Skk800 Pro gradu 40 op Opintojakso Skk800 Pro gradu 40 op on pakollinen pääaineopiskelijoille. Ennen Pro gradun kirjoittamista tulee opiskelijalla olla tehtynä Huk-tutkinto. Pro gradu -työ kirjoitetaan seminaarin aikana. Tavoitteena on, että opiskelija osoittaa hallitsevansa jonkin kielitieteellisen suuntauksen metodit ja teorian. Tutkielman tulee osoittaa perehtyneisyyttä tieteelliseen ajatteluun, tutkimusaiheen ja - menetelmien hallintaa, kykyä tehdä kieltä koskevia havaintoja ja kirjoittaa niiden pohjalta tieteellistä tekstiä. Tutkielma voi myös koostua useammasta saman aihepiiriin liittyvästä artikkelista, ja se on mahdollista laatia myös opiskelijoiden yhteistyönä. Tiedekunnan suositus sivumääräksi on sivua (tämän lisäksi mahdolliset liitteet). Tutkielman aiheesta keskustellaan professorin kanssa seminaarin aloittamista edeltävänä lukukautena. Tutkielma arvostellaan asteikolla Approbatur-Laudatur. Skk800ST Sivuaineen tutkielma 20 op Opintojakso suositellaan suoritettavaksi syventävien opintojen loppuvaiheessa. Opintojakso on pakollinen sivuaineopiskelijoille, jotka suorittavat Suomen kielen ja kulttuurin syventävät opinnot. Sivuaineopiskelijan syventäviin opintoihin kuuluu sivuaineen tutkielma, jossa paneudutaan oman erikoisalan tutkimukseen. Sivuaineen tutkielmassa opiskelija syventää kielitieteellistä tai kulttuurista osaamistaan Suomen kielestä ja kulttuurista. Arvosana määräytyy tutkielman perusteella asteikolla

SUOMEN KIELI JA KULTTUURI TUTKINTOVAATIMUKSET 1.8.2012 31.7.2014

SUOMEN KIELI JA KULTTUURI TUTKINTOVAATIMUKSET 1.8.2012 31.7.2014 SUOMEN KIELI JA KULTTUURI TUTKINTOVAATIMUKSET 1.8.2012 31.7.2014 Sisällysluettelo TUTKINTOVAATIMUSTEN RAKENTEET Perusopinnot 2 Aineopinnot pääaineopiskelijoille 2 Aineopinnot sivuaineopiskelijoille 2 Syventävät

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma v. 201 OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen

Lisätiedot

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma (180 op) Suomen kielen ja kulttuurin opintosuunta lukuvuosi

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma (180 op) Suomen kielen ja kulttuurin opintosuunta lukuvuosi Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma (180 op) Suomen kielen ja kulttuurin opintosuunta lukuvuosi 2017 2018 Tässä opetusohjelmassa on opetustiedot niistä opinnoista, jotka on merkitty alla

Lisätiedot

Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2009-2011) 402092 Ranskalainen filologia, aineopinnot pääaineopiskelijalle (RRA200P) 45 op

Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2009-2011) 402092 Ranskalainen filologia, aineopinnot pääaineopiskelijalle (RRA200P) 45 op Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2009-2011) PÄÄAINEOPISKELIJAT: 402086 Ranskalaisen filologian perusopinnot (RRA100) 25 op 405177 Kielioppi (RRA101) 6 op 405178 Ranskan kielen tuottaminen

Lisätiedot

Suomen kielen opinnot syksystä 2017 alkaen. Kielen kehitys ja vaihtelu Kielenhuolto Äänne- ja muoto-oppi

Suomen kielen opinnot syksystä 2017 alkaen. Kielen kehitys ja vaihtelu Kielenhuolto Äänne- ja muoto-oppi Suomen kielen opinnot syksystä 2017 alkaen Perusopinnot 2 EI MUUTOKSIA Kielen kehitys ja vaihtelu Kielenhuolto Äänne- ja muoto-oppi Lauseoppi Tekstioppi Aineopinnot 35 (sivuaine) tai 4 (pääaine) Tekstilajit

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset

Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset 2011-2012 Tutkintovaatimukset Suomen kielen ja kulttuurin perusopinnot (Skk0100), aineopinnot (Skk0200) ja syventävät opinnot (Skk0300) muodostuvat pienemmistä

Lisätiedot

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit -oppiaineen tutkintovaatimukset

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit -oppiaineen tutkintovaatimukset Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit -piaineen tutkintovaatimukset Siirtymäsäännöt suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen ja itämerensuomalaisten kielten piaineiden vanhoista tutkintovaatimuksista

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä. Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä. Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot Henkilökunta syyslukukaudella 2016 Professorit Harri Mantila

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Yleisen kielitieteen ja Fonetiikan peruskurssit ja Suomen kielen rakenne Luokanopettajien korvaavuudet Opettajan

Lisätiedot

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien 2012 2015 sekä 2015 2018 välillä PERUS- JA AINEOPINNOT Perus- ja aineopintojen suurin muutos on se, että jaksot Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia

Lisätiedot

Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2007-2009)

Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2007-2009) Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2007-2009) PÄÄAINEOPISKELIJAT: 402086 Ranskalaisen filologian perusopinnot (RRA100) 25 op 402087 Kielioppi (RRA101) 5 op 402088 Ranskan kielen tuottaminen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Pääaine: Puh: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Ylioppilastutkinnon jälkeen / ennen saksan

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Puh: Pääaine: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Minut valittiin ranskan kielen opiskelijaksi vuonna.

Lisätiedot

Sok1 Johdatus kielentutkimukseen (5 op) Kurssi järjestetään kevätlukukaudella 2017.

Sok1 Johdatus kielentutkimukseen (5 op) Kurssi järjestetään kevätlukukaudella 2017. Suomen kielen ja kulttuurin opetusohjelma 2016 2017 Aktiivinen läsnäolo kurssikuvauksessa tarkoittaa osallistumista tunneille vähintään 85-prosenttisesti. Osalla kursseista voi osallistuminen jokaiselle

Lisätiedot

SYKSY 2011 Ilmoittautumisajat aine- ja syventävät opinnot: perusopinnot: Perusopintojen kurssit

SYKSY 2011 Ilmoittautumisajat aine- ja syventävät opinnot: perusopinnot: Perusopintojen kurssit SYKSY 2011 Ilmoittautumisajat aine- ja syventävät opinnot: 6.-8.9.2011 perusopinnot: 30.8.-1.9.2011 Perusopintojen kurssit Kirjoituskurssi, ryhmä A (Skk0110, 4 op) - 402905 I + II periodi ti ja to 12 14

Lisätiedot

Yleisen kielitieteen opetus

Yleisen kielitieteen opetus Yleisen kielitieteen opetus 2011-2012 Kursseille ilmoittautuminen Kursseille ilmoittaudutaan WebOodin kautta. Perusopinnot Yleisen kielitieteen peruskurssi (CYK110 402968) Ryhmä 1 P1, ma 12-14, ke 14-16,

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINE- JA SIVUAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2016 ja haluat jatkaa opintojasi 1.8.2016 jälkeen? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.2016. Lue, miten

Lisätiedot

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelman opintojen vastaavuudet 2012-2015 ja 2015-2018 Perusopinnot Aineopinnot Ei muutoksia.

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Perusopinnot - skk0100

Perusopinnot - skk0100 Suomen kielen ja kulttuurin kurssit lukuvuonna 2009 2010 Perusopinnot - skk0100 Syksy 2009 Kirjoituskurssi, ryhmä A (Skk0110, 4 op) I + II periodi - ti ja to 12 14 - aud XVII - alkaa 15.9., White Kurssilla

Lisätiedot

KEVÄT Ilmoittautumisajat aine- ja syventävät opinnot: perusopinnot: Perusopintojen kurssit

KEVÄT Ilmoittautumisajat aine- ja syventävät opinnot: perusopinnot: Perusopintojen kurssit KEVÄT 2012 Ilmoittautumisajat aine- ja syventävät opinnot: 10. 13.1.2012 perusopinnot: 17. 19.1.2012 Perusopintojen kurssit Kirjoituskurssi, ryhmä C (Skk 0110, 4 op) - 402905 III + IV periodi, ti 12 14

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

SYKSY Perusopintojen kurssit. Kirjoituskurssi, ryhmä B (Skk0110, 4 op)

SYKSY Perusopintojen kurssit. Kirjoituskurssi, ryhmä B (Skk0110, 4 op) SYKSY 2010 Perusopintojen kurssit Kirjoituskurssi, ryhmä A (Skk0110, 4 op) I + II periodi -- ti/to 12-- 14 - aud XVI - alkaa 14.9., White Kurssilla harjoitellaan sujuvan suomen kirjoittamista arkiseen

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Suomi toisena ja vieraana kielenä Perusopinnot Jyväskylän yliopisto 25 op 4.10.2013-2014

Suomi toisena ja vieraana kielenä Perusopinnot Jyväskylän yliopisto 25 op 4.10.2013-2014 Suomi toisena ja vieraana kielenä Perusopinnot Jyväskylän yliopisto 25 op 4.10.2013-2014 Kohderyhmä Tavoitteet Opintojaksot Opinnot on tarkoitettu niille henkilöille, jotka ovat työssään tekemisissä maahanmuuttajien

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015-2016 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset Helsingin yliopisto / Käyttäytymistieteiden laitos Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien 2012-2013 - 2014-2015 tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov

Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov Y 1 Äidinkieli 4 OV Y 1.1 63054 63055 Äidinkielen puhe- ja ilmaisutaito osa 1 (63054) osa 2 (63055) Y 1.2 63056 Tieteellinen kirj. ja harjoitusaine Luennot 1 ov (63057)

Lisätiedot

Maisteriopiskelijan infopaketti. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta

Maisteriopiskelijan infopaketti. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta Maisteriopiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta 27.8.2013 Maisterintutkinnon eri opintosuunnat 1. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta

Lisätiedot

Käsityötieteen aineopinnot

Käsityötieteen aineopinnot Käsityötieteen aineopinnot KSc 1.4 Tekstiilitalous 2 ov (63302) 2. opintovuosi kl (Marja Anttila). Ks. 2. opintovuoden työjärjestys. Suurryhmä viikko 2 ti 7.1.2003 klo 14.30-16.00, S 10/527 suurryhmä viikko

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

2 Opintojen kesto ja laajuus

2 Opintojen kesto ja laajuus Wienin yliopisto Fennistiikan BA- opintojen tutkintovaatimukset (epävirallinen, lyhennetty suomennos) Alkuperäiset saksankieliset tutkintovaatimukset on julkaistu Wienin yliopiston ilmoituslehdessä (Mitteilungsblatt

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

Suomi toisena kielenä (S2) -opetuksen opintokokonaisuus 25 op

Suomi toisena kielenä (S2) -opetuksen opintokokonaisuus 25 op Suomi toisena kielenä (S2) -opetuksen opintokokonaisuus 25 op Valintaperusteet Opiskelija voi hakeutua suorittamaan joko koko kokonaisuutta tai yksittäisiä opintojaksoja. Opintoihin valitaan ensisijaisesti

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2007-2009) KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT OPINNOT (20 op) KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 1 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Yksikössä voi suorittaa humanistisen alan tutkintoja: Humanististen tieteiden kandidaatti 180 op (alempi korkeakoulututkinto) Filosofian maisteri 120

Lisätiedot

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Uuteen tutkintorakenteeseen vaihtava opiskelija Perusopinnot POLPOP00 Politiikan tutkimuksen perusopinnot POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi * POLPOP02 Valtio-opin

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opintonsa 2009-2010 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2009-2010) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

FONETIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJOILLE,

FONETIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJOILLE, FONETIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJOILLE, 80 op FONETIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT SIVUAINEOPISKELIJOILLE, 60 op Tavoitteet: Itsenäinen perehtyminen foneettiseen tutkimukseen Edellytykset: Esitiedot:

Lisätiedot

Venäjän kielen opinnot

Venäjän kielen opinnot Venäjän kielen opinnot 249 Venäjän kielen opinnot Euroopan unionin jäsenenä Suomelta odotetaan monialaista ja -tasoista Venäjän tuntemusta. Tiedekorkeakouluista valmistuneita venäjän kieltä osaavia haetaan

Lisätiedot

Perusopinnot (Cmo100) 25 op

Perusopinnot (Cmo100) 25 op Perusopinnot (Cmo100) 25 op Kääntäjän perustaidot Kääntäjän kompetenssit (Cmo111, 5 op) Johdantokurssi, jossa käsitellään kääntäjän ammatin toimenkuvia ja valmiuksia. Kääntäjän kompetensseihin kuuluvat

Lisätiedot

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA. 60 op

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA. 60 op 1 VASTAAVUUSTAULUKOT FILOSOFIA AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA OPS 2017-2020 OPS 2014-2017 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info lv. 2017-2018 kasvatustieteen perusopintoja koordinoiva opettaja Maarit Koskinen maarit.g.koskinen@jyu.fi Perusopinnot sivuaineopiskelijalle

Lisätiedot

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, SOSIOLOGIAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, SOSIOLOGIAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op 1 VASTAAVUUSTAULUKOT SOSIOLOGIA AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, SOSIOLOGIAN OPINTOSUUNTA OPS 217-22 OPS 214-217 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Suoritus: Tentti (luennot + artikkelikansio) Tentaattori: Anni-Siiri Länsman

Suoritus: Tentti (luennot + artikkelikansio) Tentaattori: Anni-Siiri Länsman Saamelainen kulttuuri 1.3.2011 KEVÄÄN 2011 OHJELMA III periodi 10. 1. 4.3. ja IV periodi 14. 3. 20.5.2011 Viikolla 10 eli 7. 11.3.2011 ei ole luentoja. PERUSOPINNOT 683377P Johdatus saamentutkimukseen

Lisätiedot

AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet

AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet 16.5.2012 16.5. Humanistinen tiedekunta.2012 1 Taustaa Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen =hyväksiluku Rehtorin päätös Tdk-neuvosto Astuivat

Lisätiedot

Saamen kieli vieraana kielenä 2009-2011

Saamen kieli vieraana kielenä 2009-2011 1 (8) Saamen kieli vieraana kielenä 2009-2011 Osoite: Giellagas-instituutti, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto Puhelin: amanuenssi 08-553 3486, lehtori 08-553 3490 Faksi: 08-553 3451 Sähköposti: Henkilökunnan

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelman opintojen vastaavuudet ja

Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelman opintojen vastaavuudet ja Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelman intojen vastaavuudet 2012-2015 ja 2015-2018 Pohjoismaisten kielten kandidaattiohjelma Perusinnot Opetussuunnitelma 2012-2015 Opetussuunnitelma 2015-2018 PERUSOPINNOT

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2016-2017 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

III Sivuaineopintokokonaisuuksien tutkintovaatimukset

III Sivuaineopintokokonaisuuksien tutkintovaatimukset 208 SIVUAINEKOKONAISUUDET, YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOS III Sivuaineopintokokonaisuuksien tutkintovaatimukset AKVAATTISTEN TIETEIDEN KOULUTUSOHJELMAAN LIITTYVÄT SIVUAINEOPINTO- KOKONAISUUDET 86173 Kala- ja

Lisätiedot

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävien opintojen vastaavuustaulukko

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävien opintojen vastaavuustaulukko Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävien intojen vastaavuustaulukko Syksystä 2012 alkaen Tampereen yliistossa otetaan käyttöön uusi etussuunnitelma. Siitä eteenpäin yliistossa järjestetään

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Katso myös Filosofisen tiedekunnan humanistisen osaston OPISKELIJAN OPASTA http://www.uef.fi/filtdk/opinto-oppaat.

Katso myös Filosofisen tiedekunnan humanistisen osaston OPISKELIJAN OPASTA http://www.uef.fi/filtdk/opinto-oppaat. SUOMEN KIELEN JA KULTTUURITIETEIDEN OPPIAINERYHMÄ OPINTO-OPAS 2010 2011 SISÄLTÖ: Suomen kieli 1 Itämerensuomalaiset kielet 33 Karjalan kieli ja kulttuuri 38 Suomi toisena/vieraana kielenä 42 Kirjallisuus

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelma 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta.

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta. Teologian tutkinnon rakenne ja ohjeellinen suoritusjärjestys suuntautumisvaihtoehdoittain Avoimen yliopiston kautta tutkintotavoitteisesti opiskeleville Turkoosilla värillä merkityt opintojaksot on mahdollista

Lisätiedot

Venäjän kielen opinnot

Venäjän kielen opinnot Venäjän kielen opinnot Euroopan unionin jäsenenä Suomelta odotetaan monialaista ja -tasoista Venäjän tuntemusta. Tiedekorkeakouluista valmistuneita venäjän kieltä osaavia haetaan venäjän asiantuntijoiksi

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA, FM-TUTKINTO. Nimi:

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA, FM-TUTKINTO. Nimi: HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA, FM-TUTKINTO Nimi: Opiskelijanumero: Päiväys: Opintojakson koodi Opintojakson nimi ja 1. lukuvuosi Kesäopinnot 1. 2. 3. 2. lukuvuosi opintopistemäärä 1. 2. 3. 4. 4. KANSATIETEEN

Lisätiedot

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola.

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola. Saamelainen kulttuuri SYKSYN 2011 OHJELMA I periodi 22.8. 21.10. ja II periodi 31.10. 16.12.2011 Viikolla 43 eli 24. 28.10.2011 ja 5.12.ei ole luentoja. 1 Uusien opiskelijoiden ja henkilökunnan tapaaminen

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten korvaavuustaulukko

Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten korvaavuustaulukko POLITIIKAN JA TALOUDEN TUTKIMUKSEN LAITOS 2.5.2014/PS Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten 2014-17 korvaavuustaulukko SIVUAINEOPISKELIJOILLE 31.8.2014 mennessä suoritetut yleisen valtio-opin opinnot

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

OPS POHJOISSAAMEN KIELEN JA KULTTUURIN JATKO-OPINNOT 30 OV LUKUVUOSI

OPS POHJOISSAAMEN KIELEN JA KULTTUURIN JATKO-OPINNOT 30 OV LUKUVUOSI OPS POHJOISSAAMEN KIELEN JA KULTTUURIN JATKO-OPINNOT 30 OV LUKUVUOSI 2017 2018 1. Esittely Saamelaisalueen koulutuskeskuksen pohjoissaamen kielen ja kulttuurin jatko-opinnot kestävät lukuvuoden ja ovat

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

USKONTOTIETEEN HOPS. Humanistinen tiedekunta

USKONTOTIETEEN HOPS. Humanistinen tiedekunta USKONTOTIETEEN HOPS Humanistinen tiedekunta ORIENTOIVIEN OPINTOJEN HOPS (2 op) Jakson aikana opiskelija hankkii valmiudet opintojensa aloittamiseen ja tutkintonsa suunnitteluun sekä tutustuu opiskeluympäristöönsä

Lisätiedot

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus OPETUSSUUNNITELMA SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus 30 opintopistettä Dutkan- ja oahppostivra dohkkehan 21.6.2013 áššis 72/13 1. OPPIAINEEN YLEISET TIEDOT... 3 1.1. OPPIAINEEN

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi?

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.12. Lue, miten jatkat opintojasi.

Lisätiedot

Ranskalainen filologia

Ranskalainen filologia Ranskalainen filologia uusien opiskelijoiden informaatiotilaisuus 29.8.2007 Mikä on romaanisten kielten laitos? useamman oppiaineen muodostama yksikkö laitoksessa on neljä oppiainetta: ranskalainen filologia,

Lisätiedot

OHJAUSSUUNNITELMA. Filosofian tutkinto-ohjelma. Ohjaus filosofian tutkinto-ohjelmassa

OHJAUSSUUNNITELMA. Filosofian tutkinto-ohjelma. Ohjaus filosofian tutkinto-ohjelmassa OHJAUSSUUNNITELMA Filosofian tutkinto-ohjelma Ohjaus filosofian tutkinto-ohjelmassa Filosofian tutkinto-ohjelmassa annettava ohjaus kohdistuu sekä opiskelijan opintojen ohjaukseen että opinnäytetöiden

Lisätiedot

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 5.4.2017 Teknillinen tiedekunta Pääaineinfon ohjelma Pääaineen valintamenettely Ohjelman esittely Tuotantotalouden esittely Tietotekniikkan/tietojärjestelmätieteen

Lisätiedot

Vastaavuustaulukot aiemmin aloittaneille eli siirtymäsäännöt

Vastaavuustaulukot aiemmin aloittaneille eli siirtymäsäännöt Vastaavuustaulukot aiemmin aloittaneille eli siirtymäsäännöt 2017-20 Poliittinen historia & talous- ja sosiaalihistoria Ohjeet siitä, miten aiemmin aloittaneet opiskelijat suorittavat tutkintoaan, jos

Lisätiedot

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs Inarinsaamen kielen opetus 2017 2018 Anarâškielâ máttááttâs 2017 2018 Syksy 2017 / Čohčâ 2017 Perusopinnot / Vuáđu-uápuh 683659P Inarinsaamen peruskurssi I (5 op) 683660P Inarinsaamen suullinen käyttö

Lisätiedot

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta.

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta. Tietojenkäsittelytiede Tutkintovaatimukset Perustutkinnot LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (VÄHINTÄÄN 120 OV) 1. Tietojenkäsittelytieteen cum laude approbatur -oppimäärä (vähintään 55 ov) ja kypsyysnäyte

Lisätiedot

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs Inarinsaamen kielen opetus 2016 2017 Anarâškielâ máttááttâs 2016 2017 Syksy 2016 / Čohčâ 2016 Perusopinnot / Vuáđu-uápuh 683659P Inarinsaamen peruskurssi I (5 op) 683660P Inarinsaamen suullinen käyttö

Lisätiedot

Ohjeita uusille opiskelijoille. Venäjä äidinkielenä. Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi Opettajaksi

Ohjeita uusille opiskelijoille. Venäjä äidinkielenä. Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi Opettajaksi Ohjeita uusille opiskelijoille Venäjä äidinkielenä Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi Opettajaksi Kääntäjäksi Yhteiset perusopinnot www.helsinki.fi/yliopisto 15.9.2014 1 Venäjä äidinkielenä Venäjä äidinkielenä

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

60 op. STOA2001 Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus 5 STOA094 Sosiaalisten ongelmien teoreettisia jäsennyksiä

60 op. STOA2001 Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus 5 STOA094 Sosiaalisten ongelmien teoreettisia jäsennyksiä 1 VASTAAVUUSTAULUKOT SOSIAALITYÖN AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE SOSIAALITYÖN AINEOPINNOT OPS 2017-2020 OPS 2014-2017 Sosiaalityön aineopinnot 60 op Sosiaalityön toimintaympäristö

Lisätiedot

Suomi toisena ja vieraana kielenä Perusopinnot Jyväskylän yliopisto 25 op 12.10.2012 31.7.2013

Suomi toisena ja vieraana kielenä Perusopinnot Jyväskylän yliopisto 25 op 12.10.2012 31.7.2013 9.4.2013 Suomi toisena ja vieraana kielenä Perusopinnot Jyväskylän yliopisto 25 op 12.10.2012 31.7.2013 Kohderyhmä Tavoitteet Opintojaksot Opinnot on tarkoitettu niille henkilöille, jotka ovat työssään

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto, filosofinen tiedekunta, humanistinen osasto. SUOMEN KIELI JA KULTTUURITIETEET OPETUSSUUNNITELMA 2013 2014 (päivitetty 17.9.

Itä-Suomen yliopisto, filosofinen tiedekunta, humanistinen osasto. SUOMEN KIELI JA KULTTUURITIETEET OPETUSSUUNNITELMA 2013 2014 (päivitetty 17.9. Itä-Suomen yliopisto, filosofinen tiedekunta, humanistinen osasto SUOMEN KIELI JA KULTTUURITIETEET OPETUSSUUNNITELMA 2013 2014 (päivitetty 17.9.2013) SUOMEN KIELI... 3 2121100 Suomen kielen perusopinnot

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

TUTUSTU HOPS- LOMAKKEEN ERI LEHTIIN ENNEN LOMAKKEEN TÄYTTÖÄ!!!

TUTUSTU HOPS- LOMAKKEEN ERI LEHTIIN ENNEN LOMAKKEEN TÄYTTÖÄ!!! Sosiaalityön HOPS-lomake 2014, ohjeet, sivu 1 TURUN YLIOPISTO Sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityö OHJEITA HOPS KESKUSTELUUN TULEVALLE Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tavoitteena on tukea pääaineopiskelijaa

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, YHTEISKUNTAPOLITIIKAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op

YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, YHTEISKUNTAPOLITIIKAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op 1 VASTAAVUUSTAULUKOT YHTEISKUNTAPOLITIIKKA AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, YHTEISKUNTAPOLITIIKAN OPINTOSUUNTA OPS 2017-2020 OPS 2014-2017

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi Aineenopettajainfo 15.9.2017 - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta

Lisätiedot

HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon

HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tilastotiede HOPS - Tilastotiede HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon Nimi: Syntymäaika: Ammatti ja urasuunnitelmat: Muuta:

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Opinto-opas: Aineopinnot,

Opinto-opas: Aineopinnot, Opinto-opas: Aineopinnot, 2013-2015 YUNET NUORISOTUTKIMUKSEN AINEOPINNOT (35 op) Valtakunnallisena yliopistoverkostona YUNET järjestää opetusta ja kokoaa yhteen jäsenyliopistojen opetustarjontaa. Aineopintojen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info lv. 2015-2016 kasvatustieteen perusopintoja koordinoiva opettaja Anna-Leena Huttunen anna-leena.huttunen@jyu.fi Perusopinnot sivuaineopiskelijalle

Lisätiedot