ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS"

Transkriptio

1 PIRKKALAN YLÄASTE PIRKKALA Sweco Rakennetekniikka Oy RS002 Liisa Keskinen

2 Muutoslista VER. PÄIVÄYS MUUTOS KOSKEE TARKASTETTU HYVÄKSYTTY 2 (17)

3 Sisältö 1 HANKKEEN YLEISTIEDOT KOHDE JA SIJAINTI HANKKEEN OSAPUOLET TOIMEKSIANTO YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET TAUSTA NOUDATETTAVAT SÄÄDÖKSET JA ASIAKIRJAT KARTOITUS TUTKITUT HAITTA-AINEET LÄHTÖTIETOAINEISTOT KARTOITUSKÄYNNIT JA -MENETELMÄT RAJAUKSET KOHTEEN HAITTA-AINEET ASBESTI ASBESTIN MÄÄRÄT MATERIAALIT, JOTKA EIVÄT SISÄLLÄ ASBESTIA PAH-YHDISTEET PCB-YHDISTEET MAALIEN LYIJYPITOISUUDET MUUT HAITALLISET AINEET PAINEKYLLÄSTETTY PUU LOISTEPUTKET JA SYTYTTIMET VALURAUTAVIEMÄRIEN MUHVILIITOKSET SER (ELEKTRONIIKKAROMU) MIKROBIVAURIOT (EI ERITYISESTI TUTKITTU) ASBESTIN PURKAMINEN JA ASBESTIPURKUTYÖSUUNNITELMA YHTEENVETO LIITTEET LIITE 1 NÄYTTEENOTTOPAIKAT & ASBESTIN ESIINTYMINEN LIITE 2 NÄYTTEIDEN TUTKIMUSRAPORTIT 3 (17)

4 1 HANKKEEN YLEISTIEDOT 1.1 KOHDE JA SIJAINTI Kohteena on Pirkkalan yläasteen rakennuksen vanha siipi. Kohteen osoite: Pirkkalan yläaste ja lukio Koulutie Pirkkala Kohde on vuonna 1968 rakennettu ja 1974 laajennettu koulurakennuksen osa, joka aiotaan purkaa. Purettavassa osassa on kaksi kerrosta, joissa on pääosin opetustiloja. Lisäksi vesikatolla on IV-konehuone. Rakennuksen runkona on pääosin paikallavalettu teräsbetoninen pilari-palkki-laatta -runko. Perustuksena on paalutetut pilarianturat ja alapohja on maanvastainen. Kantavat seinät ovat betonia, kevyet seinät tiiltä. Ulkoseinien ulkokuori on tiiltä. Rakennusta on ajansaatossa laajennettu ja korjattu, ja osassa purettavaa rakennusta alapohja, välipohja ja yläpohja ovat ontelolaatastoa (2000-luvulta). Kuva 1. Julkisivu Itään. Kuva 2. Julkisivu pohjoiseen ja länteen 1.2 HANKKEEN OSAPUOLET Tilaaja: Pirkkalan kunta Rakennuttajainsinööri Elisa Hinkkala (17)

5 Kartoituksen suorittaja: Sweco Rakennetekniikka Oy Hatanpään valtatie Tampere Yhteyshenkilöt: RI Jukka Merviö RI (AMK) Liisa Keskinen RI (AMK) Jyrki Männistö TOIMEKSIANTO Toimeksiantona oli kartoittaa kohteen asbestia ja muita haitallisia aineita sisältävät materiaalit, sekä laatia kartoituksesta raportti. 5 (17)

6 2 YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 2.1 TAUSTA Asbestikartoitus tulee suorittaa purku- ja korjauskohteissa aina, kun epäillään, että kohde saattaa sisältää asbestia. Asbestikartoitus voidaan tehdä myös käytössä olevassa kiinteistössä, jotta vältyttäisiin altistumisriskiltä kiinteistön käytön ja hoidon aikana. Tämän kartoituksen tarkoituksena on määrittää ne haitalliset aineet, jotka on huomioitava, kun rakennuksen purku-/korjaustyöt käynnistyvät. Tämä kartoitus on rajattu koskemaan työn tilaajan kanssa sovittuja tutkimuksia. Mikäli raportissa havaitaan virhe, on laatijalla oikeus korjata se raporttiin. Mahdollisista virheistä on reklamoitava raportin laatijaa, viimeistään kolmen kuukauden kuluessa raportin luovutuspäivästä. Purku-/ korjaustöiden yhteydessä on mahdollista, että rakenteiden sisältä havaitaan haittaainepitoisia materiaaleja, joita ei tämän kartoituksen aikana ole ollut mahdollista havaita. Siinä tilanteessa voidaan joutua ottamaan lisää näytteitä. Kyseiset näytteet eivät sisälly tähän haitta-ainekartoitukseen. 2.2 NOUDATETTAVAT SÄÄDÖKSET JA ASIAKIRJAT - Työturvallisuuslaki 738/ Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista 684/ Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/ Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 798/2015 (korvaa valtioneuvoston päätöksen asbestityöstä 1380/1994) - Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 403/ Valtioneuvoston päätös lyijytyöstä 1154/ Jätelaki 1072/ Rakennustöiden turvallisuusmääräykset selityksineen Työturvallisuuden varmistaminen rakennushankkeen suunnittelussa RIL Asbestia sisältävien rakenteiden purku RATU Asbestityökoneet RATU Tavanomaiset purkutyöt. Vaaralliset aineet käsittely ja suojaus RATU Kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purku RATU PCB:tä ja lyijyä sisältävien saumausmassojen purku. Menetelmät RATU Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku. Menetelmät RATU Pölyntorjunta rakennustyössä RATU S (17)

7 3 KARTOITUS 3.1 TUTKITUT HAITTA-AINEET Kartoituksessa tutkittiin seuraavat haitta-aineet: Asbesti PAH-yhdisteet PCB-yhdisteet Lyijy 3.2 LÄHTÖTIETOAINEISTOT Kohteen haitta-ainekartoituksessa oli lähtötietoina osa rakennuksen alkuperäisistä rakennepiirroksista sekä joitain laajennus- ja korjausvaiheiden piirustuksia. Kartoitettu rakennusosa puretaan kokonaisuudessaan pois. 3.3 KARTOITUSKÄYNNIT JA -MENETELMÄT Kartoitus perustuu asiakirjatietoihin, aistinvaraisiin havaintoihin, kokemusperäiseen tietoon sekä otettuihin näytteisiin. Kartoituksen suoritti RI (AMK) Liisa Keskinen ja RI (AMK) Jyrki Männistö. Näytteet otettiin käsityökalujen avulla suljettaviin pusseihin, joissa ne toimitettiin laboratoriotutkimuksiin. Näytteenottajat käyttivät asianmukaisia suojavarusteita ja P3-luokan hengityssuojaimia. Kartoituksessa otettiin näytteitä seuraavasti: Asbesti 10 kpl PAH 2 kpl Maalin lyijypitoisuus 6 kpl PCB 2 kpl Näytteet analysoitiin Labroc Oy:n laboratoriossa. Tutkimusraportit ovat tämän raportin liitteenä. 7 (17)

8 3.4 RAJAUKSET Kartoitus koski rakennuksen purettavaa osaa. Kartoituksessa päästiin kulkemaan kartoitettavalla alueella rakennuksen jokaisessa tilassa. Vesikatolta ei voitu ottaa näytettä lumen ja jään vuoksi. Näyte suositellaan otettavaksi huopakatteesta vielä keväämmällä, ennen purkutöiden alkua. 8 (17)

9 4 KOHTEEN HAITTA-AINEET 4.1 ASBESTI Asbesti on yleisnimike useille kuitumaisille silikaattimineraaleille. Sitä on käytetty mm. eristeissä, rakennuslevyissä, kiinnitys- ja saumalaasteissa, liimoissa, maaleissa, muovimatoissa, palo-ovissa sekä julkisivu- ja katemateriaaleissa. Suomessa asbesti on ollut käytössä pääosin luvuilla. Asbestin on todettu aiheuttavan syöpää ja keuhkosairauksia, mistä syystä asbestipölylle altistuminen aiheuttaa terveysriskin. Ehjissä rakenteissa ja materiaaleissa, joista asbestipöly ei pääse leviämään, asbesti on vaaraton. Asbestin ja asbestituotteiden valmistus ja maahantuonti on kielletty Suomessa vuonna 1993 ja asbestin myyminen ja käyttöönotto vuonna Asbestipitoisten ruiskutusmassojen käyttö kiellettiin Suomessa vuonna Asbestin määrittämisessä on rajana, että materiaali joko sisältää asbestia tai ei sisällä asbestia. Näytteenottojen mukaan asbestia esiintyi rakennuksessa seuraavasti: Näyte Näytetiedot Asbesti, laatu ASB 1 Lattiatasoite/-laasti, mustan liiman jäämät. Mustan liiman jäämät sisältävät asbestia, antofylliitti. ASB 2 Seinälaatta + laastit Ei sisällä asbestia. ASB 3 Seinätasoite Ei sisällä asbestia. ASB 4 Wc:n muovimatto + liima, lattia Ei sisällä asbestia. ASB 5 Wc-laatta + laastit, seinä Ei sisällä asbestia. ASB 6 Seinälaatta + laastit Ei sisällä asbestia. ASB 7 Wc-laatta + laastit, seinä Ei sisällä asbestia. ASB 8 Seinätasoite Ei sisällä asbestia. ASB 9 Wc:n muovimatto + liima, lattia Ei sisällä asbestia. ASB 10 Putkikanaalin luukkujen levy Ei sisällä asbestia. 9 (17)

10 Kuva 3. Näyte lattiatasoitteesta (ASB 1), mustan liiman jäämät sisältävät asbestia, antofylliitti. Kuva 4. Näyte laatasta, kiinnitys- ja saumalaastista (ASB 2), ei sisällä asbestia. Kuva 5. Näyte seinätasoitteesta (ASB 3), ei sisällä asbestia. Kuva 6. Näyte wc:n lattiamatosta ja liimasta (ASB 4), ei sisällä asbestia. Kuva 7. Näyte wc:n seinälaatasta, kiinnitys- ja saumalaasteista (ASB 5), ei sisällä asbestia. Kuva 8. Näyte putkikanaalin luukun levystä (ASB 10), ei sisällä asbestia. 10 (17)

11 4.1.1 ASBESTIN MÄÄRÄT Asbestia esiintyy kartoituksen tulosten perusteella seuraavasti: Ensimmäisen kerroksen käytävän lattiassa havaittiin asbestipitoisen mustan liiman jäämiä. Musta liima on todennäköisesti pääosin poistettu, mutta sitä voi olla jääminä kauttaaltaan uusien lattiapintojen alla (myös toisessa kerroksessa). Jos purkutöissä paljastuu mustaa liimaa laajalta alueelta, tulee se poistaa osastointimenetelmällä. Pienet alueet voidaan poistaa kohdepoistolla. Kartoituksessa mustan liiman jäämiä havaittiin vain yhdestä kohdasta (näyte ASB 1). Mustan liiman jäämiä esiintyy rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa noin 100 m 2 alueella. Tämä alue tulee osastoida asbestipitoisen liiman poistamiseksi MATERIAALIT, JOTKA EIVÄT SISÄLLÄ ASBESTIA - lattiatasoitteet, -laastit - seinätasoitteet - wc:n muovimatot, laatat, laastit - käytävien laatoitukset - käytävien ja opetustilojen lattiapinnat (Hovi-laatat, muovimatot) 4.2 PAH-YHDISTEET PAH-yhdisteet eli polysykliset aromaattiset hiilivedyt ovat terveydelle vaarallisia. Ne voivat aiheuttaa mm. iho-oireita, hengitysärsytystä ja syöpää. PAH-yhdisteitä pidetään haitallisena, jos sen kokonaismäärä ylittää raja-arvon 200 mg/kg. Esimerkiksi kivihiilipiki ja kivihiiliterva, kreosoottiöljy, asfaltti ja bitumi voivat sisältää PAHyhdisteitä. Rakentamisessa niitä esiintyy mm. vesieristeissä. PAH-yhdisteitä on käytetty rakentamisessa 1800-luvulta ja käytetään edelleen, mutta suurinta käyttö on ollut luvuilla. PAH-näytteitä otettiin kohteessa kaksi kappaletta alapohjasta, toinen pintalaatan alla olevasta tervapaperista ja toinen pohjalaatan pinnassa olevasta sivelystä. Tutkituissa näytteissä ei esiintynyt PAH-yhdisteitä yli haitallisen määrän raja-arvon. Näytteitä vastaavat materiaalit voidaan PAH-pitoisuuden osalta käsitellä ja hävittää normaalisti. 11 (17)

12 Kuva 9. Pintalaatan ja eristeen välissä oleva tervapaperi (PAH 1). Kuva 10. Pohjalaatan pinnassa oleva sively (PAH 2). 4.3 PCB-YHDISTEET PCB-yhdisteet eli polyklooratut bifenyylit ovat ympäristömyrkkyjä, jotka voivat aiheuttaa ihmisessä kehityshäiriöitä ja syöpää. PCB-yhdisteet kulkeutuvat elimistöön hengityksen tai ihokosketuksen kautta. PCB-yhdisteitä esiintyy usein saumamassoissa, lisäksi niitä voi esiintyä mm. maaleissa. PCB-pitoisuuden vaarallisen jätteen raja-arvo on 50 mg/kg.pcbyhdisteitä on käytetty rakentamisessa luvuilla, suurinta käyttö on ollut luvuilla. Sen valmistus, maahantuonti ja myynti kiellettiin Suomessa vuonna Kohteessa otettiin kaksi PCB-näytettä, toinen itäjulkisivun liikuntasauman saumamassasta ja toinen länsisivun saumamassasta. Näytteet eivät sisältäneet PCB-yhdisteitä yli haitallisen määrän raja-arvon, joten näytteitä vastaavat materiaalit voidaan käsitellä ja hävittää normaalisti. 12 (17)

13 Kuva 11. Näyte itäjulkisivun saumamassasta (PCB 1). Kuva 12. Näyte länsijulkisivun saumamassasta (PCB 2). 4.4 MAALIEN LYIJYPITOISUUDET Maalatuista pinnoista otettiin näytteitä laboratoriotutkimuksiin. Näytteenottopaikat on esitetty liitteessä. Lyijypitoisuuden vaarallisen jätteen raja-arvo on 1500 mg/kg. Lyijyä tai muita raskasmetalleja sisältävien maalien vaarallisuus tulee huomioida etenkin maalia pölyttävissä toimenpiteissä, kuten hionnassa. Lyijypitoisten maalien hiontapöly tulee käsitellä ja hävittää vaarallisena jätteenä (jäteluokka *). Maalipinta voidaan poistaa myös purkamalla ne yhdessä esimerkiksi betonirakenteiden tai rappauslaastin kanssa. Tällöin betonipurkujäte on haitta-ainepitoista, ja se tulee pitää erillään muusta betonipurkujätteestä. Betonipurkujäte, jossa on lyijypitoista maalia, voidaan käsitellä jäteluokan * mukaan. Maaleissa olevaa lyijyä esiintyi rakennuksessa näytteenottojen mukaan seuraavasti: Näyte Näytetiedot Lyijy Pb 1 1. krs seinämaali, punainen (kokooma) alle raja-arvon Pb 2 1. krs seinämaali, harmaa (kokooma) alle raja-arvon Pb 3 1. krs seinämaali, valkoinen (kokooma) alle raja-arvon Pb 4 2. krs seinämaali, punainen (kokooma) alle raja-arvon 13 (17)

14 Pb 5 2. krs seinämaali, valkoinen (kokooma) alle raja-arvon Pb 6 2. krs maali katossa/palkeissa alle raja-arvon Kuva 13. Lyijynäyte maalista (Pb 1) Kuva 14. Lyijynäyte maalista (Pb 2) Kuva 15. Lyijynäyte maalista (Pb 5) Otetuissa maalinäytteissä ei havaittu haitallisia lyijypitoisuuksia, joten ne voidaan lyijypitoisuuksien osalta käsitellä ja hävittää normaalisti. 4.5 MUUT HAITALLISET AINEET Seuraavat kartoituksessa havaitut tai kohteella oletettavasti esiin tulevat haitallisia aineita sisältävät materiaalit tulee ottaa purkutöissä ja jätteenkäsittelyssä huomioon: 14 (17)

15 4.5.1 PAINEKYLLÄSTETTY PUU Kohteessa ei havaittu painekyllästettyä puuta, mutta sitä voi tulla esiin purkutöiden yhteydessä. Painekyllästettyä puuta on voitu käyttää esim. kosteudelle alttiissa paikoissa. Painekyllästetty puu tulee erotella ja käsitellä vaarallisena jätteenä LOISTEPUTKET JA SYTYTTIMET Tiloissa oli loisteputkia. Loisteputket ja niiden sytyttimet yms. ovat vaarallista jätettä, jotka käytöstä poistamisen jälkeen tulee kerätä talteen ja toimittaa asianmukaisesti jäteasemalle VALURAUTAVIEMÄRIEN MUHVILIITOKSET Kohteessa oli alkuperäisiä valurautaviemäreitä, joiden muhviliitokset sisältävät todennäköisesti lyijyä. Lyijy tulee käsitellä vaarallisena jätteenä SER (ELEKTRONIIKKAROMU) SER-jätteellä tarkoitetaan kaikkea sähkö- ja elektroniikkaromujätettä, joka sisältää paljon elektroniikkaa tai jossa on vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavia komponentteja tai laitteen osia. Jätelain mukaisesti SER-jätteeksi luokitellaan sellainen käytöstä poistettu sähkötoiminen laite, jota ei voida vähäisin korjaustoimenpitein ottaa käyttöön. Kartoitushetkellä kohteessa havaittiin jonkin verran vanhoja elektroniikka- ja sähkölaitteita, kuten tietokonetarvikkeita, piirtoheittimiä ja kielistudion laitteistoa. Jos laitteet on poistettu käytöstä, ne tulee lajitella SER-järjestelmän mukaisina jätteinä MIKROBIVAURIOT (EI ERITYISESTI TUTKITTU) Mikrobivaurioiden tutkiminen ei kuulu asbesti- ja haitta-ainekartoitukseen. Kohteessa ei havaittu sellaisia oleellisia mikrobivaurioita, jotka kartoituksen aikana olisi normaalin aistinvaraisen katselmuksen avulla tullut esiin. Mikäli purku- tai korjaustyön aikana tai muuten rakenteita avattaessa havaitaan mikrobikasvustoa tai lahovaurioita, tulee purkutyö suorittaa mikrobivaurioituneen materiaalin purkuna (RATU Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku). 15 (17)

16 5 ASBESTIN PURKAMINEN JA ASBESTIPURKUTYÖSUUNNITELMA Tässä raportissa on esitetty asbestin ja muiden haitta-aineiden esiintyminen kohteessa. Rakennuttaja määrittelee tarvittavat asbesti- ja haitta-ainepurkutoimet erikseen kussakin kohteessa. Asbestia sisältävien rakennusten ja rakenteiden purkamista, asbestin poistamista niistä, asbestirakenteiden koteloimista ja peittämistä, asbestisiivousta tai asbestipitoisten jätteiden kokoamista ja viimeistelyä työpaikalta pois kuljetettaviksi (asbestipurkutyötä) saa tehdä vain sellainen työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja, jonka työsuojelupiirin työsuojelutoimisto on valtuuttanut tällaista työtä tekemään. Tässä kartoituksessa havaitut asbestit on purettava noudattaen laissa ja asetuksissa sekä viranomaisten antamia määräyksiä. Tämä kartoitusraportti täydentää kohteeseen tämän jälkeen laadittavaa purkutyöselostetta. Ennen purkutöiden aloittamista valtuutetun purkuyrityksen tai valtuutetun itsenäisen työnsuorittajan tulee tehdä rakennustyön turvallisuusasiakirjan, asbestikartoituksen ja purkusuunnitelmien perusteella asbestipurkutyön työsuunnitelma. Em. tekijä toimittaa sen tarkastavalle työsuojeluviranomaiselle vähintään seitsemän päivää ennen työn aloittamista. Asbestipurkutyön työsuunnitelmassa esitetään työnkohteen yleistiedot, asbestikartoitus, purkutyömenetelmä sekä ne toimenpiteet, joilla varmistetaan työntekijöiden ja työn vaikutuspiirissä olevien henkilöiden turvallisuus ja terveys sekä ympäristön turvallisuus. Asbestipurkajan tulee toimittaa rakennuttajalle tiedot mahdollisista purkutyön aikana löydetyistä asbestipitoisista materiaaleista, joita tässä kartoituksessa ei ole havaittu. Lisäksi tulee toimittaa tiedot rakenteisiin jätetyistä asbestipitoisista materiaaleista. 16 (17)

17 6 YHTEENVETO Ensimmäisen kerroksen lattiasta löydettiin jäämiä mustasta asbestipitoisesta liimasta. Liimaa havaittiin näytteenottojen yhteydessä yhdestä paikasta. Liima poistetaan käytävältä 100 m 2 alueelta osastointimenetelmällä. Jos purkutöiden yhteydessä löytyy muilta alueilta mustan liiman jäämiä, voidaan pienet määrät sitä poistaa kohdepoistomenetelmällä. Vanhojen valurautaviemäreiden muhviliitokset sisältävät lyijyä. Vesikaton huovasta suositellaan ottamaan asbesti- ja PAH-näyte keväämmällä lumen ja jään sulettua. Liisa Keskinen 17 (17)

18 VS3 VS1 2,3 m 2 SÄHKÖKAAPPI VS3 INFO-TV KURARALLI D25 LC/3C Wc MUUTOSALUE Wc Wc Wc palo-osaston raja siirtyy wc-ryhmän takaseinään Wc Wc RADON POISTO Wc F1 MUUTOSALUE RADON POISTO RADON KURARALLI

19 EI30 LVI-LÄPIVIENTI LVI-LÄPIVIENTI LVI-LÄPIVIENTI RADON Wc Wc POISTO MUUTOSALUE F1 LVI-LÄPIVIENTI LVI-LÄPIVIENTI LVI-LÄPIVIENTI RADON POISTO LVI-LÄPIVIENTI LVI-LÄPIVIENTI LVI-LÄPIVIENTI RADON

20 ASBESTIANALYYSI Tilaaja: Sweco Rakennustekniikka Oy/ Liisa Keskinen, Jyrki Männistö 8591/ASB TUTKIMUSRAPORTTI Pirkkalan yläaste (1) Tilaus-/ toimituspäivä: Kohde/ projektinumero: Pirkkalan yläaste/ Menetelmät: Tilaajan toimittamat näytteet on tutkittu optisella analyysillä käyttäen polarisaatiomikroskooppia Nikon E200POL tai Motic BA310POL ja/tai alkuaineanalyysillä käyttäen elektronimikroskooppia Leo 912 tai Jeol JSM6300 sekä alkuaineanalysaattoria (EDS). Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Labroc Oy vastaa toimeksiannoista KSE 2013 mukaisesti. TULOKSET: Näyte Tila/ materiaali: tunnus: ASB 1 Lattiatasoite/-laasti + Menetelmä: VM/EM* VM Asbestipitoisuus: Sisältää asbestia, antofylliitti. mustan liiman jäämät ASB 2 Seinälaatta + laastit VM Ei sisällä asbestia. ASB 3 Seinätasoite VM Ei sisällä asbestia. ASB 4 Muovimatto + liima EM Ei sisällä asbestia. ASB 5 Wc-laatta + laastit VM Ei sisällä asbestia. ASB 6 Seinälaatta + laastit VM Ei sisällä asbestia. ASB 7 Wc-laatta + laastit VM Ei sisällä asbestia. ASB 8 Seinätasoite VM Ei sisällä asbestia. *VM = polarisaatiomikroskooppi, EM = elektronimikroskooppi Tapani Arola tutkija, FM puh LABROC OY TEKNOLOGIANTIE 11, OULU METSÄNNEIDONKUJA 6, ESPOO PUH Y-TUNNUS:

21 8699/ASB TUTKIMUSRAPORTTI Pirkkalan yläaste (1) ASBESTIANALYYSI Tilaaja: Sweco Rakennetekniikka Oy/ Liisa Keskinen Tilaus-/ toimituspäivä: Kohde/ projektinumero: Pirkkalan yläaste Menetelmät: Tilaajan toimittamat näytteet on tutkittu optisella analyysillä käyttäen polarisaatiomikroskooppia Nikon E200POL tai Motic BA310POL ja/tai alkuaineanalyysillä käyttäen elektronimikroskooppia Leo 912 tai Jeol JSM6300 sekä alkuaineanalysaattoria (EDS). Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Labroc Oy vastaa toimeksiannoista KSE 2013 mukaisesti. TULOKSET: Näyte Tila/ materiaali: Menetelmä: Asbestipitoisuus: tunnus: VM/EM* ASB 9 Wc:n lattiamatto+ liima EM Ei sisällä asbestia. ASB 10 Kanaalin luukkujen levy VM Ei sisällä asbestia. *VM = polarisaatiomikroskooppi, EM = elektronimikroskooppi Tapani Arola tutkija, FM puh LABROC OY TEKNOLOGIANTIE 11, OULU METSÄNNEIDONKUJA 6, ESPOO PUH Y-TUNNUS:

22 /PAH TUTKIMUSRAPORTTI Pirkkalan yläaste (1) PAH-ANALYYSI Tilaaja: Sweco Rakennustekniikka Oy/ Liisa Keskinen, Jyrki Männistö Tilaus-/ toimituspäivä: Kohde/ projektinumero: Pirkkalan yläaste/ Menetelmät: Analyysi suoritettiin tilaajan toimittamasta näytteestä GC-MSD-menetelmällä. Analyysissä sovelletaan menetelmää ISO Menetelmän mittaepävarmuus on 24 % ja määritysraja on 2,0 mg/kg. Tulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Labroc Oy vastaa toimeksiannoista KSE 2013 mukaisesti. TULOKSET: PAH 1 Paperi, alapohja PAH 2 Sively, alapohja Yhdiste: [mg/kg] [mg/kg] Naftaleeni < 2,0 < 2,0 Asenaftaleeni < 2,0 < 2,0 Asenaftyleeni < 2,0 < 2,0 Fluoreeni < 2,0 < 2,0 Fenantreeni < 2,0 < 2,0 Antraseeni < 2,0 < 2,0 Fluoranteeni < 2,0 < 2,0 Pyreeni < 2,0 < 2,0 Bentso(a)antraseeni < 2,0 < 2,0 Kryseeni < 2,0 6,5 Bentso(b)fluoranteeni < 2,0 < 2,0 Bentso(k)fluoranteeni < 2,0 2,7 Bentso(a)pyreeni < 2,0 < 2,0 Indeno(1,2,3-cd)pyreeni < 2,0 < 2,0 Dibentso(a,h)antraseeni < 2,0 < 2,0 Bentso(ghi)peryleeni < 2,0 < 2,0 PAH-yht.* < 30 < 30 * Vaarallisen jätteen raja-arvon 200 mg/kg (kokonaispitoisuus, 16-yhdistettä) ylittävät tulokset on lihavoitu. Näytteitä PAH 1 ja PAH 2 vastaavat materiaalit voidaan PAH-pitoisuuden osalta käsitellä normaalisti. Ari Räty tutkija, laborantti p LABROC OY TEKNOLOGIANTIE 11, OULU METSÄNNEIDONKUJA 6, ESPOO PUH Y-TUNNUS:

23 /Pb TUTKIMUSRAPORTTI Pirkkalan yläaste (1) LYIJYANALYYSI Tilaaja: Sweco Rakennetekniikka Oy/ Liisa Keskinen, Jyrki Männistö Tilaus-/ toimituspäivä: Kohde / projektinumero: Pirkkalan yläaste/ Menetelmät: Analyysi suoritettiin tilaajan toimittamasta näytteestä. Lyijyanalyysi tehtiin XRF-analysaattorilla, Bruker S1 TITAN. Laite on kalibroitu 2014 (Geochem General -kalibrointi). Tulokset on ilmoitettu kolmen mittauspisteen keskiarvona. Tulokset koskevat vain tutkittua näytettä.. Labroc Oy vastaa toimeksiannoista KSE 2013 mukaisesti. TULOKSET: Näyte tunnus: Materiaali / tila tai rakennusosa: Lyijypitoisuus ** [mg/kg] (mittausepävarmuus): Pb 1 Seinämaali, punainen 1 krs. < 100 Pb 2 Seinämaali, harmaa 1 krs. < 100 Pb 3 Seinämaali, valkoinen 1 krs. < 100 Pb 4 Seinämaali, punainen 2 krs. < 100 Pb 5 Seinämaali, valkoinen 2 krs. < 100 Pb 6 Katon ja palkkien maali < 100 * Vaarallisen jätteen raja-arvon rakennusmateriaalille 1500 mg/kg ylittävät tulokset on lihavoitu (RATU ). Näytteitä Pb 1 Pb 6 vastaavat materiaalit voidaan lyijypitoisuuksien osalta poistaa ja hävittää normaalisti. Ari Räty tutkija, laborantti p LABROC OY TEKNOLOGIANTIE 11, OULU METSÄNNEIDONKUJA 6, ESPOO PUH Y-TUNNUS:

24 /PCB TUTKIMUSRAPORTTI Pirkkalan yläaste (1) PCB -ANALYYSI Tilaaja: Sweco Rakennustekniikka Oy/ Liisa Keskinen, Jyrki Männistö Tilaus-/ toimituspäivä: Kohde / projektinumero: Pirkkalan yläaste/ Menetelmät: Analyysi suoritettiin tilaajan toimittamasta näytteestä. PCB-analyysissä sovelletaan menetelmää SFS-EN Menetelmän mittausepävarmuus on 25 % ja määritysraja on 1,0 mg/kg.. Tulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Labroc Oy vastaa toimeksiannoista KSE 2013 mukaisesti. TULOKSET: Näyte tunnus: Materiaali / tila tai rakennusosa: PCB-pitoisuus*,** [mg/kg] PCB 1 Saumamassa < 12 PCB 2 Saumamassa < 12 * Vaarallisen jätteen raja-arvon 50 mg/kg ylittävät tulokset on lihavoitu (Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2007). ** Seitsemän yhdisteen summapitoisuus (kongeneerit 28, 52, 101, 118, 138,153,180). Näytteitä PCB 1 ja PCB 2 vastaavat materiaalit voidaan PCB- pitoisuuksien osalta poistaa ja hävittää normaalisti. Ari Räty tutkija, laborantti p LABROC OY TEKNOLOGIANTIE 11, OULU METSÄNNEIDONKUJA 6, ESPOO PUH Y-TUNNUS:

HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA- AINEKARTOITUS

HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA- AINEKARTOITUS Vastaanottaja Sara Alanärä, Oulun Vesi Asiakirjatyyppi Haitta-ainekartoitusraportti Päivämäärä 14.1.2016 HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA- AINEKARTOITUS HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA-AINEKARTOITUS

Lisätiedot

ASBESTIANALYYSI 3340/ASB TUTKIMUSRAPORTTI 11.9.2014 1(2) Tilaaja: Ramboll Finland Oy / Jussi Aromaa Tilaus-/ toimituspäivä: 2.9.2014 (tilaus) Kohde/ projektinumero: Ristimäenkatu 1 ja 2 kiinteistöt, Tesoma

Lisätiedot

ASBESTI- JA HAITTA-AINETUTKIMUS

ASBESTI- JA HAITTA-AINETUTKIMUS ASBESTI- JA HAITTA-AINETUTKIMUS Sisätilojen kartoitus LUKKOILANTIE 22 42100 Jämsä 26.09.2017 Vahanen Jyväskylä Oy Ylistönmäentie 24, FI-40500 Jyväskylä, Finland www.vahanen.com y-tunnus 2063324-3 Haitta-aine-

Lisätiedot

Kisakentän päiväkoti Koskitie Oulu

Kisakentän päiväkoti Koskitie Oulu HAITTA-AINEKARTOITUS Koskitie 9 90500 Oulu Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Haitta-ainekartoitus 20.4.2015 2 (5)

Lisätiedot

EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.

EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04. !! EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.2016 CON255110 Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.2016 1/6 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

RAPORTTI. Korjausrakentaminen

RAPORTTI. Korjausrakentaminen Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Haitta-ainekartoitus TILAAJA Helsingin Kaupunki KOHDE LP Omenamäki,, Helsinki 2(9) SISÄLTÖ 1. YHTEENVETO... 3 1.1 Haitta-aineet... 3 2. YHTEYSTIEDOT... 4 2.1 Kohde...

Lisätiedot

ASBESTI- JA HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI

ASBESTI- JA HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI ASBESTI- JA HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI Siviilipalveluskeskus (sikala ja lampola) Latokartanontie 79 07810 Ingermanninkylä LAPINJÄRVI Työ nro T17022 Lahti 4.8.2017 Insinööri Studio Oy OY INSINÖÖRI STUDIO,

Lisätiedot

LAPPIA LOUE Lihajalostus

LAPPIA LOUE Lihajalostus LAPPIA LOUE Lihajalostus ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS MUUTOSTYÖALUE 2016, RAKENNUS OPETUSTYÖPAJA 3.11.2016 PBM OY Jani Norvapalo 1 Sisällys JOHDANTO... 2 RAJAUKSET... 2 TUTKITUT HAITTA-AINEET... 2

Lisätiedot

As Oy Lummanpuisto Lummantie 3 A-B, Vaala Hanke WO /

As Oy Lummanpuisto Lummantie 3 A-B, Vaala Hanke WO / HAITTA-AINEKARTOITUS Hanke WO-00195495 / 22.10.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Haitta-ainekartoitus Hanke

Lisätiedot

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus. Iisalmen terveyskampus R2 rakennusosa Riistakatu Iisalmi

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus. Iisalmen terveyskampus R2 rakennusosa Riistakatu Iisalmi Asbesti- ja haitta-ainekartoitus Iisalmen terveyskampus R2 rakennusosa Riistakatu 21-23 74100 Iisalmi Asbesti- ja haittaainekartoitus 2 (20) Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Perustiedot kohteesta... 4 3 Haitta-ainekartoitus...

Lisätiedot

HAITTA-AINE JA ASBESTIKARTOITUS- RAPORTTI 4.3.14 Raportin päivitetty painos

HAITTA-AINE JA ASBESTIKARTOITUS- RAPORTTI 4.3.14 Raportin päivitetty painos HAITTA-AINE JA ASBESTIKARTOITUS- RAPORTTI 4.3.14 Raportin päivitetty painos Kotkan keskuskoulu Keskuskatu 28 48100 Kotka Työ nro T13033-05 Kotka 14.4.2014 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE

Lisätiedot

ASBESTI- JA HAITTA-AINETUTKIMUS

ASBESTI- JA HAITTA-AINETUTKIMUS ASBESTI- JA HAITTA-AINETUTKIMUS Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Asbesti- ja haitta-ainetutkimus TILAAJA Kårkulla Samkommun KOHDE, 21610 Parainen 2(16) SISÄLTÖ 1. YHTEENVETO... 3 1.1 Asbestit ja haitta-aineet...

Lisätiedot

HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI. Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy

HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI. Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy HAITTA-AINETUTKIMUKSET Selvitetään, missä kiinteistön rakennusosissa ja teknisissä järjestelmissä voi

Lisätiedot

ASBESTIKARTOITUS Puusuutarintie Helsinki

ASBESTIKARTOITUS Puusuutarintie Helsinki 22.11.2016 ASBESTIKARTOITUS Puusuutarintie 19 00620 Helsinki / Tutkimukset Jaakko Sireni, Insinööri (AMK) 040 6212 998 jaakko.sireni@delete.fi Asbestikartoitus Sivu 2 / 6 SISÄLTÖ 1 KOHTEEN JA TOIMEKSIANNON

Lisätiedot

HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI

HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI Koy Raumanmerenkatu 11 c/o Rauman kaupungin isännöintitoimisto Ismo Timonen Valtakatu 2 26100 Rauma ismo.timonen@rauma.fi HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI Kartoituksen kohde: Koy Raumanmerenkatu 11, Rauma

Lisätiedot

Kartoituspöytäkirja Sivu 1 1. Smirnoffintie Vaasa Asbestin esiintyminen Tulos

Kartoituspöytäkirja Sivu 1 1. Smirnoffintie Vaasa Asbestin esiintyminen Tulos Tilaaja: Vaasan kaupunki/kiinteistötoimi Kartoituspöytäkirja 31.7.2017 Sivu 1 1 CW Consult Kohde: Kiinteistö Oy Boxi Smirnoffintie 5-9 65320 Vaasa Asbestin esiintyminen Tulos Koskisuontie 39 A Puh 0503063092

Lisätiedot

HAITTA-AINE JA ASBESTITUTKIMUS Työnumero: 4840 Kohde:

HAITTA-AINE JA ASBESTITUTKIMUS Työnumero: 4840 Kohde: Vapaalantie 8A 01650 VANTAA 24H / 050-44 00 415 HAITTA-AINE JA ASBESTITUTKIMUS Työnumero: 4840 Kohde: Mäntymäen Koulu Kauniainen Osoite: Mäntymäentie 2 02700 Kauniainen Yhteyshenkilö: Ilona Lehto rakennuttajainsinööri

Lisätiedot

Asbestikartoitus Tampereen Tilakeskus Liikelaitos Onkiniemenkatu 2 Tehdasrakennus

Asbestikartoitus Tampereen Tilakeskus Liikelaitos Onkiniemenkatu 2 Tehdasrakennus Asbestikartoitus Tampereen Tilakeskus Liikelaitos Onkiniemenkatu 2 Tehdasrakennus Kiinteistöjen käytönohjaus 8.5.2017 Kiinteistöjen käytönohjaus Tampereen Tilakeskus Liikelaitos 2(12) Onkiniemenkatu 2:

Lisätiedot

Rakennusmateriaalien. haitalliset aineet. Jarno Komulainen

Rakennusmateriaalien. haitalliset aineet. Jarno Komulainen Rakennusmateriaalien haitalliset aineet Jarno Komulainen 11.10.2017 Haitta-ainetutkimukset Selvitetään, missä kiinteistön rakennusosissa ja teknisissä järjestelmissä voi olla terveydelle vaarallisia ja

Lisätiedot

Asbestikartoitus Tampereen Tilakeskus Liikelaitos Onkiniemenkatu 2 Voimala

Asbestikartoitus Tampereen Tilakeskus Liikelaitos Onkiniemenkatu 2 Voimala Asbestikartoitus Tampereen Tilakeskus Liikelaitos Onkiniemenkatu 2 Voimala 10.5.2017 Tampereen Tilakeskus Liikelaitos 2(7) Onkiniemenkatu 2: voimala Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 10.05.2017 Proj. No:

Lisätiedot

HAITTA-AINE- / ASBESTIKARTOITUS Työnumero: 4775 Kohde: Terveyskeskussairaala Tammikumpu

HAITTA-AINE- / ASBESTIKARTOITUS Työnumero: 4775 Kohde: Terveyskeskussairaala Tammikumpu Vapaalantie 8A 01650 VANTAA 24H / 050-44 00 415 HAITTA-AINE- / ASBESTIKARTOITUS Työnumero: 4775 Kohde: Terveyskeskussairaala Tammikumpu Osoite: Lippajärventie 1 02700 Espoo Yhteyshenkilö: Alexi Mygänen

Lisätiedot

ASBESTIN JA HAITTA-AINEIDEN ESIINTYMINEN

ASBESTIN JA HAITTA-AINEIDEN ESIINTYMINEN 4.9.2012 Sivu 1/5 LAUSUNTO AKAAN KAUPUNKI KIINTEISTÖPALVELUT jaakko.parviainen@akaa.fi ASBESTIN JA HAITTA-AINEIDEN ESIINTYMINEN PURETTAVA PAJANTIEN PÄIVÄKOTI PAJANTIE 6 37830 VIIALA YLÖ-ASBEST OY Arto

Lisätiedot

ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI

ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI 21.10.2016 Raudaskosken koulu 1 Aika: 21.9.-21.10.2016 Kartoittaja: Kohde: Laaksojen ilmastointityö Ay Rkm Terho Toivoniemi Rajakatu 20 85800 HAAPAJÄRVI terho.toivoniemi@gmail.com

Lisätiedot

PELIMANNIN ALA-ASTE: TUTKIMUSRAPORTTI HAITTA-AINEISTA

PELIMANNIN ALA-ASTE: TUTKIMUSRAPORTTI HAITTA-AINEISTA PELIMANNIN ALA-ASTE: TUTKIMUSRAPORTTI HAITTA-AINEISTA HELSINGIN KAUPUNKI Haitta-ainekartoitus Pelimannintie 16 PROJEKTI: 304164 00099 HELSINKI 16.8.2013 PELIMANNIN ALA-ASTE HAITTA-AINEKARTOITUS 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ffi$ioiletr il$räfi$ffiffitryö selvitettiin haitta-aineita sisältävien materiaalien kuntoa ja määrää

ffi$ioiletr il$räfi$ffiffitryö selvitettiin haitta-aineita sisältävien materiaalien kuntoa ja määrää ffi$ioiletr il$räfi$ffiffitryö lgivokau 14, 86800 }-LqAFAJÄRVI puh.o4og738791, Fax 0&7 3 1OB YLrVr ESl(AN r(au p U N t

Lisätiedot

MAJARI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. 26.2.2015 PBM OY Jani Norvapalo

MAJARI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. 26.2.2015 PBM OY Jani Norvapalo MAJARI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS 26.2.2015 PBM OY Jani Norvapalo 1 HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI JOHDANTO Pohjois-Suomen Betoni- ja Maalaboratorio Oy teki helmikuussa 2015 haitta-ainekartoituksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI, ALPPILAN YLÄASTE HAITTA-AINEKARTOITUS

HELSINGIN KAUPUNKI, ALPPILAN YLÄASTE HAITTA-AINEKARTOITUS HELSINGIN KAUPUNKI, ALPPILAN YLÄASTE HAITTA-AINEKARTOITUS 29.5.2012 HELSINGIN KAUPUNKI, ALPPILAN YLÄASTE HAITTA-AINEKARTOITUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2

Lisätiedot

Asbestikartoitus. Läsnäolijat Nimi Rooli Matkapuhelin Sähköposti. Marko Niilimäki Kartoittaja

Asbestikartoitus. Läsnäolijat Nimi Rooli Matkapuhelin Sähköposti. Marko Niilimäki Kartoittaja Sivu: 1 (9) Asbestikartoitus Asiakas Asiakkaan työnumero Kohdeosoite Espoon Kaupunki L160002842 Kulolaakso 1, 02340 ESPOO Latokasken päiväkoti Tilaaja / Yhteyshenkilö Kartoituspäivä 21.9.2016 Espoo / Pekka

Lisätiedot

ARVO YLPÖN KOULU ALATALO, LEIKKIMÖKKI JA SAUNA/ VARASTO KIRKKOTIE, 37800 AKAA

ARVO YLPÖN KOULU ALATALO, LEIKKIMÖKKI JA SAUNA/ VARASTO KIRKKOTIE, 37800 AKAA 25.3.2014 Sivu 1/6 LAUSUNTO AKAAN KAUPUNKI / KIINTEISTÖPALVELUT MYLLYTIE 3 PL 32 37801 AKAA jaakko.parviainen@akaa.fi AHA-KATSELMUS ARVO YLPÖN KOULU ALATALO, LEIKKIMÖKKI JA SAUNA/ VARASTO KIRKKOTIE, 37800

Lisätiedot

Teollisten mineraalivillakuitujen tutkimus. Ruukinkankaan koulu. Ruukinkatu 5, Suomussalmi

Teollisten mineraalivillakuitujen tutkimus. Ruukinkankaan koulu. Ruukinkatu 5, Suomussalmi Teollisten mineraalivillakuitujen tutkimus Ruukinkankaan koulu Ruukinkatu 5, Suomussalmi Tutkija Sotkamon Erikoispuhdistus Oy Sivu 1 / 4 MMMF-tutkimus Ruukinkankaan koulu, Suomussalmi Sisällysluettelo

Lisätiedot

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI Korsholms Kommun Funisbackvägen 8, Bilmåleri 66530 Kvevlax 7.4.2017 2 SISÄLLYSLUETTELO: KOHDETIEDOT...3 KIINTEISTÖN TEKNISET TIEDOT...3 YHTEENVETO...4 HAITTA-AINEIDEN MASSALASKENTATAULUKKO...4 RAKENNELEIKKAUKSET...6

Lisätiedot

ASIAKIRJALUETTELO PURKUPIIRUSTUKSET RS001. Naistenmatka 1(2) Pirkkalan yläaste. Luettelon sisältö: Luettelon tunniste:

ASIAKIRJALUETTELO PURKUPIIRUSTUKSET RS001. Naistenmatka 1(2) Pirkkalan yläaste. Luettelon sisältö: Luettelon tunniste: 1(2) Pirkkalan yläaste ASIAKIRJALUETTELO Luettelon sisältö: PURKUPIIRUSTUKSET Luettelon tunniste: RS001 Suunnittelijan työ numero: 22701904 Työmaan numero: Rakennuskohteen osoite: Koulutie 8 33960 PIRKKALA

Lisätiedot

Rantatien koulu. Asbestin ja haitta-aineiden lisäkartoitus. Rantatie 4, Virrat Työnro Ins. Sami Mustajoki

Rantatien koulu. Asbestin ja haitta-aineiden lisäkartoitus. Rantatie 4, Virrat Työnro Ins. Sami Mustajoki Rantatie 4, Virrat Asbestin ja haitta-aineiden lisäkartoitus 7.3.2017 Työnro 31 11993.2 Ins. Sami Mustajoki 2 (5) Rantatie 4, Virrat SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 1.1 Tilaaja...3 1.2 Työn sisältö...3

Lisätiedot

OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS

OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS Tutkimusraportti 097905 28.9.2005 Sivu 1:22 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT...3 2. YHTEENVETO...3 3. TOIMENPIDESUOSITUS...4

Lisätiedot

Asbesti, kiinteistöjen vitsaus Tutkiminen ja lainsäädäntö. Seppo Suoperä, geologi FM, toimialapäällikkö, KiraLab, Tietopäivä Roadshow Oulu

Asbesti, kiinteistöjen vitsaus Tutkiminen ja lainsäädäntö. Seppo Suoperä, geologi FM, toimialapäällikkö, KiraLab, Tietopäivä Roadshow Oulu Asbesti, kiinteistöjen vitsaus Tutkiminen ja lainsäädäntö Seppo Suoperä, geologi FM, toimialapäällikkö, KiraLab, Tietopäivä Roadshow Oulu 30.11.2016 Asbesti and Concrete asbestos Laboratory Kuitumainen

Lisätiedot

RAUHALANTIE 4, KIHNIÖ KOIVIKON RIVITALO D

RAUHALANTIE 4, KIHNIÖ KOIVIKON RIVITALO D RAUHALANTIE 4, KIHNIÖ KOIVIKON RIVITALO D TEHTÄVÄ Satu Alajärvi (tekninen johtaja, Kihniön kunta) tilasi asbestikartoituksen osoitteessa Rauhalantie 4, Kihniö sijaitsevaan rivitaloon. Toimeksiannon mukainen

Lisätiedot

MUURUVEDEN KORJAAMORAKENNUS JA KOLME ASUNTOLARAKENNUSTA PUR- KUTYÖT

MUURUVEDEN KORJAAMORAKENNUS JA KOLME ASUNTOLARAKENNUSTA PUR- KUTYÖT LISÄKIRJE Sivu 1 / 1 Lisäkirje 1 Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden purku-urakka MUURUVEDEN KORJAAMORAKENNUS JA KOLME ASUNTOLARAKENNUSTA PUR- KUTYÖT Lisäykset urakanlaskentaan 1. Asbestikartoitusraportti

Lisätiedot

ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI

ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI Koy Paranvaha, Rauma Turkoosi 11 Oy Ville Varjo Urheilutie 3 23800 Laitila ville.varjo@turkoosi11.fi ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI Kartoituksen kohde: Kartoituksen laajuus: Koy Paranvaha, Paranvahe 1-4, Rauma

Lisätiedot

RAPORTTI Untamontie Luokkasiipi, terveydenhoitajan tila tervapaperi (siporexin yläpinnassa) (näyte 45).

RAPORTTI Untamontie Luokkasiipi, terveydenhoitajan tila tervapaperi (siporexin yläpinnassa) (näyte 45). RAPORTTI Untamontie 2 15.8.2014 61(62) - Luokkasiipi, terveydenhoitajan tila tervapaperi (siporexin yläpinnassa) (näyte 45). Tutkimusten yhteydessä otetuista materiaalinäytteistä löytyi raskasmetalleja

Lisätiedot

MATERIAALINÄYTTEET Kangas, vanha paperitehdas, eteläpää Kympinkatu Jyväskylä

MATERIAALINÄYTTEET Kangas, vanha paperitehdas, eteläpää Kympinkatu Jyväskylä MATERIAALINÄYTTEET 23.6.2016 Kangas, vanha paperitehdas, eteläpää Ramboll Finland Oy Jaakko Raento Ylistönmäentie 26 40500 Jyväskylä Projektinumero 4099 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 2 2 Toimeksianto...

Lisätiedot

AS OY ULVILANTIE 29 Ulvilantie 29 00350 HELSINKI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. päivitys 21.8.2014; lisänäytteiden analyysitulokset

AS OY ULVILANTIE 29 Ulvilantie 29 00350 HELSINKI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. päivitys 21.8.2014; lisänäytteiden analyysitulokset ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS 6157k1201 15.8.2014 AS OY ULVILANTIE 29 Ulvilantie 29 00350 HELSINKI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS päivitys 21.8.2014; lisänäytteiden analyysitulokset Optiplan Oy Y-tunnus

Lisätiedot

KLORIDIPITOISUUDEN MÄÄRITYS

KLORIDIPITOISUUDEN MÄÄRITYS 1442 5183/KLORIDI TUTKIMUSRAPORTTI 26.5.2015 1(1) KLORIDIPITOISUUDEN MÄÄRITYS Tilaaja: Ramboll Finland Oy/ Tuomo Siitonen Tilaus-/ toimituspäivä: 8.5.2015 Kohde/ projektinumero: Liedon vesitornin kuntotutkimus

Lisätiedot

NÄYTTEENOTTO PAH-ANALYYSIÄ VARTEN

NÄYTTEENOTTO PAH-ANALYYSIÄ VARTEN HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1 As Oy Mäkärä c/o M A Hiidenheimo Kiskontie 26 00280 Helsinki NÄYTTEENOTTO PAH-ANALYYSIÄ VARTEN 1. Yleistä Näytteenoton kohteena oli As Oy Mäkärä osoitteessa Hakamaankuja 1, Espoo.

Lisätiedot

HAITTA-AINE KARTOITUS

HAITTA-AINE KARTOITUS HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1(4) HAITTA-AINE KARTOITUS Tilaaja Helsingin kaupungin kiinteistövirasto Tilakeskus Sörnäistenkatu 1 PL 2213 000 Helsingin Kaupunki Yhteyshenkilö Projektiarkkitehti Hilkka Salanne

Lisätiedot

Tilaus-/ toimituspäivä: 13.1.2014 (tilaus)

Tilaus-/ toimituspäivä: 13.1.2014 (tilaus) ASBESTIANALYYSI 2056/ASB TUTKIMUSRAPORTTI 17.1.2014 1(1) Tilaaja: Wise Group Finland Oy/ Tomi Valkeapää Tilaus/ toimituspäivä: 13.1.2014 (tilaus) Kohde/ projektinumero: Louhentie 3 Menetelmät: Näytteet

Lisätiedot

KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS

KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS 4.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset ja tutkimukset 3 2 ASBESTIANALYYSIN

Lisätiedot

2.12.2015 KOKO TOTUUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. Joni Sorjonen Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija VTT-C-9437-33-13 SRTP Oy

2.12.2015 KOKO TOTUUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. Joni Sorjonen Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija VTT-C-9437-33-13 SRTP Oy KOKO TOTUUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija VTT-C-9437-33-13 1 Asbesti -Kuitumaisten silikaattimineraalien yhteisnimi (0,03-3 μm) -Krysotiili, antofylliitti, amosiitti,

Lisätiedot

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS HIRVIKOSKENTIE 225 32210 LOIMAA Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Antti Wennström Rakennusinsinööri 040 455 1855 antti.wennstrom@tahtiranta.fi 30.4.2015 INSINÖÖRITOIMISTO

Lisätiedot

HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1 HÄMEENTIE 105 A 04.03.2009 00550 HELSINKI 09-394852 ASBESTIKARTOITUS. AS OY MÄKÄRÄ Hakamaankuja 1 02120 Espoo

HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1 HÄMEENTIE 105 A 04.03.2009 00550 HELSINKI 09-394852 ASBESTIKARTOITUS. AS OY MÄKÄRÄ Hakamaankuja 1 02120 Espoo HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1 HÄMEENTIE 105 A 04.03.2009 00550 HELSINKI 09-394852 ASBESTIKARTOITUS AS OY MÄKÄRÄ Hakamaankuja 1 02120 Espoo HB SISÄILMATUTKIMUS OY 2 HÄMEENTIE 105 A 04.03.2009 00550 HELSINKI

Lisätiedot

Raportti Sivu 1 (7) K1301600 2BQWOKQ8N98 Vahanen Oy Projekti TT 1099 Kyösti Nieminen Tilausnumero Sisäänkirjattu 2013-11-13 Linnoitustie 5 Raportoitu 2013-11-21 02600 ESPOO Materiaalin analysointi Asiakkaan

Lisätiedot

Asbestilakiuudistus 2016

Asbestilakiuudistus 2016 1 Asbestilakiuudistus 2016 Vaikutukset taloyhtiön toimintaan ja ohje taloyhtiölle Yleistä asbestilainmuutoksesta Asbestilainsäädäntö muuttui vuoden 2016 alusta Nykyinen asbestitöihin liittyvä lainsäädäntö

Lisätiedot

ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS

ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS Kylmäkosken kirjasto Koulutie 3 37910 AKAA Koko rakennus Rimbo Asbest Oy 17.11.2017 Marko Kustila Rakennusinsinööri, haitta-aineasiantuntija 050 3036808, marko.kustila@rimbo.fi

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Puolalanmäen lukio. Lisätutkimukset, PAH-ilmanäytteet. Aurakatu 11 20100 Turku 30.10.2013 -------- Projekti 5151

Tutkimusraportti. Puolalanmäen lukio. Lisätutkimukset, PAH-ilmanäytteet. Aurakatu 11 20100 Turku 30.10.2013 -------- Projekti 5151 Tutkimusraportti Lisätutkimukset, PAH-ilmanäytteet Puolalanmäen lukio Aurakatu 11 20100 Turku -------- 30.10.2013 Projekti 5151 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Lähtökohta ja tavoite... 2 2 Suoritetut

Lisätiedot

PURKUSUUNNITTELU Anna-Maria Nieminen

PURKUSUUNNITTELU Anna-Maria Nieminen PURKUSUUNNITTELU 1.11.2017 Anna-Maria Nieminen PURKAMINEN LISÄÄNTYY Miksi rakennuksia puretaan? Tulevaisuuden näkymät MIKSI RAKENNUKSIA PURETAAN? Peruskorjausiässä olevat rakennukset eivät tekniikaltaan

Lisätiedot

!"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&

!## $! % & $ $  #$  '( $& !"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $

Lisätiedot

Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki PIEKSÄMÄEN VANHA VETURITALLI HAITTA-AINE KARTOITUS

Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki PIEKSÄMÄEN VANHA VETURITALLI HAITTA-AINE KARTOITUS Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki PIEKSÄMÄEN VANHA VETURITALLI HAITTA-AINE KARTOITUS VETURITALLI HAITTA-AINE KARTOITUS Päivämäärä 23.03.2012 Laatija Tarkastaja Kuvaus Juha Heikkilä, RI(AMK) Antti Oikari,

Lisätiedot

Suomussalmen kunta Ervinkatu Suomussalmi

Suomussalmen kunta Ervinkatu Suomussalmi Suomussalmen kunta Ervinkatu 3 88900 Suomussalmi Kainuun AHA-asiantuntijat Oy Hanna Tertsunen ja Sanna Lindeman 2 Sisällysluettelo 1. Kohteen ja toimeksiannon yleistiedot... 3 1.1. Kohde... 3 1.2. Tilaaja...

Lisätiedot

SIPOON KUNTA SÖDERKULLAN KOULU

SIPOON KUNTA SÖDERKULLAN KOULU Päivämäärä 28.11.2017 Laatija Jakelu Anne Lempinen Asiantuntija Pasi Kanerva, Mika- Matti Orrela SIPOON KUNTA SÖDERKULLAN KOULU Pintojen pölyisyysselvitys Ramboll P.O. Box 25 Säterinkatu 6 FI-02601 ESPOO

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015 1 (3) Heinäveden kunta Tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI Tilausnro 188708 (4232/TALVE), saapunut 11.5.2015, näytteet otettu 11.5.2015 Näytteenottaja: Kuuva Kauko NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS Poikolan koulu, Rakennus E, Piippukoulu Poikolantie 6 E, JUUKA Tammikuu 2013

ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS Poikolan koulu, Rakennus E, Piippukoulu Poikolantie 6 E, JUUKA Tammikuu 2013 ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS Poikolan koulu, Rakennus E, Piippukoulu Poikolantie 6 E, JUUKA Tammikuu 2013 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Länsikatu 15 JOENSUU Tämän asiakirjan osittainenkin julkaiseminen

Lisätiedot

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok Pvm: 16.8.2013 1/2 Projekti: 1510005691/9 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 TUHKAKYLÄ Tutkimuksen nimi: Talvivaara Sotkamo Oy, sakkanäytteiden kaatopaikkakelpoisuustutkimukset, Maauimala, kon

Lisätiedot

HAITTA-AINE KARTOITUS

HAITTA-AINE KARTOITUS HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1(4) Hämeentie 105 A 5.1.2010 00550 HELSINKI Fax. (09) 3948 5721 HAITTA-AINE KARTOITUS Lauttasaaren ala-aste Tallbergin puistotie 12 00200 HELSINKI Menetelmiä ja laitteita terveiden

Lisätiedot

Asbestipurkutyön turvallisuus ja uudet asbestisäännökset

Asbestipurkutyön turvallisuus ja uudet asbestisäännökset Asbestipurkutyön turvallisuus ja uudet asbestisäännökset 22. 23.3.2017 Jle 24.3.2017 1 Voimassa ollut lainsäädäntö Valtioneuvoston päätös asbestityöstä (1380/1994) (yleiset velvollisuudet, valtuutus, koulutus,

Lisätiedot

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI Korsholms Kommun Funisbackvägen 8, Lärarbostaden 66530 Kvevlax 7.4.2017 2 SISÄLLYSLUETTELO: KOHDETIEDOT...3 KIINTEISTÖN TEKNISET TIEDOT...3 YHTEENVETO...4 HAITTA-AINEIDEN MASSALASKENTATAULUKKO...4 RAKENNELEIKKAUKSET...6

Lisätiedot

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI Korsholms Kommun Funisbackvägen 8, Gamla Skolan 66530 Kvevlax 7.4.2017 2 SISÄLLYSLUETTELO: KOHDETIEDOT...3 KIINTEISTÖN TEKNISET TIEDOT...3 YHTEENVETO...4 HAITTA-AINEIDEN MASSALASKENTATAULUKKO...4 RAKENNELEIKKAUKSET...6

Lisätiedot

ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI

ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI Koy Tarvolantie 1 Tarvolantie 1 Rauma 1. Kohteen ja toimeksiannon yleistiedot 1.1 Kohde Kohde on kolmekerroksinen kolmen porrashuoneen vuonna 1969 valmistunut betonirakenteinen

Lisätiedot

PURKUTYÖSELOSTUS PIRKKALAN YLÄASTE PIRKKALA. 26.2.2016 Sweco Rakennetekniikka Oy RS003. Jukka Merviö

PURKUTYÖSELOSTUS PIRKKALAN YLÄASTE PIRKKALA. 26.2.2016 Sweco Rakennetekniikka Oy RS003. Jukka Merviö 22701904 PIRKKALAN YLÄASTE PIRKKALA Sweco Rakennetekniikka Oy RS003 Jukka Merviö Muutoslista VER. PÄIVÄYS MUUTOS KOSKEE TARKASTETTU HYVÄKSYTTY 2 (20) Sisältö 1 HANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 1.1 KOHDE JA SIJAINTI...

Lisätiedot

RAJATTU ASBESTI- JA HAITTA-AINETUTKIMUS

RAJATTU ASBESTI- JA HAITTA-AINETUTKIMUS RAJATTU ASBESTI- JA HAITTA-AINETUTKIMUS Korjausrakentaminen PÄIVÄYS 8.5.2017 PROJEKTI Rajattu asbesti- ja haitta-ainetutkimus TILAAJA Imatran kaupunki KOHDE Kyyhkysenkatu 10, Imatra 2(12) SISÄLTÖ 1. YHTEENVETO...

Lisätiedot

Asbestilainsäädäntö 1 (5) Asbestilainsäädäntöuudistus

Asbestilainsäädäntö 1 (5) Asbestilainsäädäntöuudistus Asbestilainsäädäntö 1 (5) 24.4.2016 Asbestilainsäädäntöuudistus Yleistä Asbestiin liittyvä uudistunut lainsäädäntö on astunut voimaan vuoden 2016 alusta. Aikaisempi asbestitöihin liittyvä lainsäädäntö

Lisätiedot

RISTIPURON PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS

RISTIPURON PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS 3.3.2011 HAITTA-AINE- JA KOSTEUSKARTOITUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset

Lisätiedot

Asiakasnro: KF Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä Reisjärven FINLAND

Asiakasnro: KF Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä Reisjärven FINLAND Näytenumero 113-2017-00011023 Päivämäärä 15.9.2017 Sivu 1 / 6 Asiakasnro: KF0000653 Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A 1 85900 Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä (mirka.simila@selanne.net), Reisjärven

Lisätiedot

Asbesti- ja Haitta-ainekartoitusseloste

Asbesti- ja Haitta-ainekartoitusseloste Asbesti- ja Haitta-ainekartoitusseloste HONKOSEN TALO TERVEYSKUJA 2 43100 SAARIJÄRVI Terveyskuja 2 HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 KOHTEEN TIEDOT... 3 1.2 TILAAJA...

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Joensuu TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 7.1.2015 14-9281 #1 1 (2) Liperin kunta Tekninen osasto Riikonen Kari (sposti) Keskustie 10 83100 LIPERI Tilausnro

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.6.2011 Viite 82136875 RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA

Lisätiedot

TMI JUHA MATTINEN RAPORTTI 810 1(12) Korvenkatu 2 03600 KARKKILA 27.2.2015 ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS

TMI JUHA MATTINEN RAPORTTI 810 1(12) Korvenkatu 2 03600 KARKKILA 27.2.2015 ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS TMI JUHA MATTINEN RAPORTTI 810 1(12) ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS Kasavuoren koulukeskus toimenpidealue ja optioalueet Kasavuorentie 1 02700 KAUNIAINEN +358 451 209 208 juha.mattinen@juhamattinen.fi

Lisätiedot

Yllättivätkö saneeraushankkeen kustannukset?

Yllättivätkö saneeraushankkeen kustannukset? [presentation title] via >Insert >Header & Footer Yllättivätkö saneeraushankkeen kustannukset? Hallitse kustannuksia hyvin hoidetulla asbesti- ja haitta-ainekartoituksella Kiwa Inspecta Aino Taitto Asbesti-

Lisätiedot

ASBESTI JA HAITTA- AINEKARTOITUS GAMMELBACKAN KOULURAKENNUS PORVOO

ASBESTI JA HAITTA- AINEKARTOITUS GAMMELBACKAN KOULURAKENNUS PORVOO AHA-KARTOITUS 21.09.2016 sivu 1/4 ASBESTI JA HAITTA- AINEKARTOITUS GAMMELBACKAN KOULURAKENNUS PORVOO Delete Finland Oy /Tutkimuspalvelut sivu 2/4 Tilaaja Prvn Tilapalvelut Tekniikankaari 1 A 06100 Prv

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Helsingin Medialukio. Haitta-ainetutkimus. Projekti

Tutkimusraportti. Helsingin Medialukio. Haitta-ainetutkimus. Projekti Tutkimusraportti Helsingin Medialukio Projekti 307838 31.8.2016 Sisältö Sisältö... 2 1. Tutkimuskohde ja lähtötiedot... 3 1.1. Yleistiedot... 3 1.2. Tehtävä ja lähtötilanne... 3 1.3. Tutkimuksen rajaus

Lisätiedot

RIMATEX OY VESIVAHINKOJEN KOSTEUSKARTOITUS "#$%&'(!)*! +++,"#$%&'(,-#!

RIMATEX OY VESIVAHINKOJEN KOSTEUSKARTOITUS #$%&'(!)*! +++,#$%&'(,-#! RIMATE OY VESIVAHINKOJEN KOSTEUSKARTOITUS "#$%&'()* +++,"#$%&'(,-# "#$%&'()* +++,"#$%&'(,-# "#$%&'(&%)*(+++ +++ KARTOITUKSEN TILAAJA Nimi: Osoite: Kimmo Laipio Kruununtie 5 B 3, 02180 Espoo Puhelin: 0407798309

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2.12.2014 Haitta-aineiden huomioiminen korjausrakentamisessa Hyvät toimintatavat korjaushankkeessa

Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2.12.2014 Haitta-aineiden huomioiminen korjausrakentamisessa Hyvät toimintatavat korjaushankkeessa Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari Haitta-aineiden huomioiminen korjausrakentamisessa Hyvät toimintatavat korjaushankkeessa Timo Keskikuru Talotekniikan asiantuntija, FL Rakennusterveysasiantuntija

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Rakennuslautakunta 05.06.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Rakennuslautakunta 05.06.2014 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 05.06.2014 Sivu 1 / 1 2509/10.03.00/2014 80 Purkamislupa-asia, 2014-736, Lippajärventie 44 02940 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi Päätöspäivämäärä 05.06.2014 Päätös

Lisätiedot

Suomussalmen kirkonkylän asuntola

Suomussalmen kirkonkylän asuntola Suomussalmen kirkonkylän asuntola Mannilantie 2A, 89800 Suomussalmi kk Kainuun AHA-asiantuntijat Oy Hanna Tertsunen 2 Sisällysluettelo 1. Kohteen ja toimeksiannon yleistiedot... 3 1.1. Kohde... 3 1.2.

Lisätiedot

HAITTA-AINE KARTOITUS

HAITTA-AINE KARTOITUS HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1(4) Hämeentie 105 A 25.1.2010 00550 HELSINKI Fax. (09) 3948 5721 HAITTA-AINE KARTOITUS Tilaaja Helsingin kaupungin kiinteistövirasto Tilakeskus Sörnäistenkatu 1 PL 2213 000 Helsingin

Lisätiedot

29.5.2013 Delete Tutkimus Oy Hämeentie 105 A 00550 Helsinki RAPORTTI ASBESTIKARTOITUS Osmola-rakennus Vanha Porvoontie 3 04600 Mäntsälä

29.5.2013 Delete Tutkimus Oy Hämeentie 105 A 00550 Helsinki RAPORTTI ASBESTIKARTOITUS Osmola-rakennus Vanha Porvoontie 3 04600 Mäntsälä 29.5.2013 00550 Helsinki RAPORTTI ASBESTIKARTOITUS Osmola-rakennus Vanha Porvoontie 3 04600 Mäntsälä 00550 Helsinki Puh. 010 656 1000 etunimi.sukunimi@delete.fi www.delete.fi Alv. rek. Y-tunnus: 1438692-8

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Porvoon kaupunki; Linnankosken lukio Haitta-ainetutkimus. Projekti

Tutkimusraportti. Porvoon kaupunki; Linnankosken lukio Haitta-ainetutkimus. Projekti Tutkimusraportti Porvoon kaupunki; Linnankosken lukio Haitta-ainetutkimus Projekti 307328 11.10.2016 Sisältö Sisältö... 2 1. Tutkimuskohde ja lähtötiedot... 3 1.1. Yleistiedot... 3 1.2. Tehtävä ja lähtötilanne...

Lisätiedot

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus Asbesti- ja haitta-ainekartoitus Villa Poppius Kulosaarentie 30 00570 Helsinki Tarkastuspäivä 12.4.2017 Raportin päiväys 26.4.2017 Viimeisin muutos 4.5.2017 Asbesti- ja haitta-ainekartoitus sivu 2 / 38

Lisätiedot

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS Lukiontie 3 43100 Saarijärvi Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (16) Sisällysluettelo

Lisätiedot

ASBESTI- JA HAITTA-AINE- KARTOITUS

ASBESTI- JA HAITTA-AINE- KARTOITUS ASBESTI- JA HAITTA-AINE- KARTOITUS SUOMUSSALMEN KIRKONKYLÄN KOULU ASUNTOLA MANNILATIE 2A, 89800 SUOMUSSALMI KK Kartoittaja Sotkamon Erikoispuhdistus Oy sertifioitu AHA-asiantuntija Haitta-ainekartoitus

Lisätiedot

#!$! # # 1 3 %!!$ " & ' #

#!$! # # 1 3 %!!$  & ' # %&'( )! ## * *, -(,.(( %/ (+ ## 0! """##$ # 1/ # '2/ # // #3 # )((/, #!,.(+/, # )!!!!! # 4. # /2/, # *2/,., #3, # 1 "!!! #!$! # # 1 3 %!!$ " & ' # &&55 6,.( ).( 3 5.7 % # 1/ # # #.( 1 (()!*+,)-!!!!!$.//#

Lisätiedot

Asbestikatselmuksen laajuus: Asbestikartoitus on tehty koko rakennusten osalta.

Asbestikatselmuksen laajuus: Asbestikartoitus on tehty koko rakennusten osalta. I. Tanninen Oy Kortepolku 15, 70900 TOIVALA Puh. (017) 263 3570 tai GSM 050 469 9789 Fax (017) 263 3572 ismo.tanninen@pp.inet.fi ismo.tanninen@tanninen.fi www.tanninen.fi 14.5.2013 MUISTIO Kohde: Muuruveden

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

Selite. Raunio. Rantaviiva 1837

Selite. Raunio. Rantaviiva 1837 0 15 60 m Selite Raunio Rantaviiva 1837 Liite 1 Näytteenoton painnusavio PAH 1/2 PAH 1/4 PAH 1/3 PAH 2/5 PAH 2/6 PAH Ilmanäyte 3 (yläpohjasta) PAH 3/4 PAH 3/3 PAH 3/5 PAH 3/1

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Vastaanottaja: Sivuja:1/7 Padasjoen kunta / Seppo Rantanen Kellosalmentie 20 17501 Padasjoki Arkistokuva Raportti Työnumero: 051221700404 Kohde: Toimeksianto: Tutkimus pvm: Läsnäolijat: Pappilanmäen koulu

Lisätiedot

KESKUSTAN TERVEYSASEMA KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET

KESKUSTAN TERVEYSASEMA KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Keskustan terveysasema Saaristonkatu 22 90015 OULU Oulun Kaupunki, Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Riikka Vesterinen TUTKIMUKSEN TEKIJÄ

Lisätiedot

HARJULAN MONITOIMITALON KUNTOTUTKIMUSRAPORTTI

HARJULAN MONITOIMITALON KUNTOTUTKIMUSRAPORTTI HARJULAN MONITOIMITALON KUNTOTUTKIMUSRAPORTTI Tilaaja Yhteyshenkilö Lohjan kaupunki, Sini Honkanen Heidi-Johanna Jokelainen FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Päivämäärä 19.5.2016 Projektinumero P29570P002

Lisätiedot

I. Tanninen Oy Kortepolku 15, TOIVALA Puh. (017) tai GSM Fax (017)

I. Tanninen Oy Kortepolku 15, TOIVALA Puh. (017) tai GSM Fax (017) I. Tanninen Oy, 70900 TOIVALA Puh. (017) 263 3570 tai GSM 0440 936 292 Fax (017) 263 3572 www.tanninen.fi ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI 16075 Muuruvesi Rakennukset nro 6, 7, 26, 27, 28 ja 29 14.9.2016 70900

Lisätiedot

ASBESTI JA HAITTA- AINEKARTOITUS LINNAJOEN KOULU PORVOO

ASBESTI JA HAITTA- AINEKARTOITUS LINNAJOEN KOULU PORVOO AHA-KARTOITUS 22.06.2017 sivu 1/4 ASBESTI JA HAITTA- AINEKARTOITUS LINNAJOEN KOULU PORVOO Delete Finland Oy /Tutkimuspalvelut sivu 2/4 Tilaaja Prvn kaupunki Timitilajht Khde Linnajen kulu Edefeldinbulevardi

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 29.5.2012 MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS,

Lisätiedot

POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI

POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS SISÄLTÖ: 1. TILAAJA JA KÄYTTÄJIEN EDUSTAJAT...

Lisätiedot

Asbesti- ja Haitta-ainekartoitusseloste

Asbesti- ja Haitta-ainekartoitusseloste Asbesti- ja Haitta-ainekartoitusseloste VUOKRATALO MUSTIKKA TUULANTIE 9 43100 SAARIJÄRVI Tuulantie 9 HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 KOHTEEN TIEDOT... 3 1.2 TILAAJA...

Lisätiedot