Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki PIEKSÄMÄEN VANHA VETURITALLI HAITTA-AINE KARTOITUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki PIEKSÄMÄEN VANHA VETURITALLI HAITTA-AINE KARTOITUS"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki PIEKSÄMÄEN VANHA VETURITALLI HAITTA-AINE KARTOITUS

2 VETURITALLI HAITTA-AINE KARTOITUS Päivämäärä Laatija Tarkastaja Kuvaus Juha Heikkilä, RI(AMK) Antti Oikari, DI Haitta-ainekartoitus Proj.nro Yleistä 1 2. Haitta-aineita sisältämättömät materiaalit 1 3. Tutkimatta jääneet materiaalit tai tilat 1 4. Asbestia sisältävät materiaalit 2 5. Muita haitta-aineita sisältävät materiaalit 2 6. Määrät 2 7. Merkkien selitteet 4 Ramboll Ylistönmäentie 26, 3.krs JYVÄSKYLÄ T F

3 YLEISTÄ Haitta-ainekartoitus tehtiin Pieksämäen kaupungin toimeksiannosta vanhan veturitallin tiloihin. Kohde on rakennettu todennäköisesti vuonna Tallia on laajennettu 10-, 20- ja 50-luvuilla. Kohde sijaitsee osoitteessa Kangaskatu 8, Pieksämäki. Kohde on suojeltu SR-merkinnällä. Kartoitus perustuu asiakirjatietoihin, kokemusperäiseen tietoon ja otettuihin materiaalinäytteisiin. Kohteeseen on aikaisemmin tehty seuraavat tutkimukset: 2012, Maaperän pilaantuneisuustutkimus, Ramboll Finland Oy. Tutkimuksessa on selvitetty mm. alapohjatäyttöjen haitta-ainepitoisuutta. Tämän kartoituksen yhteydessä otettiin yhteensä 1 PAH-, 2 PCB- ja 2 VOC (kyllästeet)- ja 5 betoninäytettä, joista tutkittiin mm. PCB- ja PAH-pitoisuus sekä 15 asbestimateriaalinäytettä. Näytteet on tutkinut RSLab Oy. Asbestikartoituksessa on esitetty asbestin esiintyminen ja suositeltava purkutapa. Kiinteistön omistaja tai hänen edustajansa päättää haitta-aineita sisältävien materiaalien säilyttämisestä, peittämisestä tai purkamisesta. 2. HAITTA-AINEITA SISÄLTÄMÄTTÖMÄT MATERI- AALIT Laboratoriotutkimuksissa ei havaittu asbestia seuraavissa materiaaleissa: Varttikate-levyissä. Seinämaaleissa / pinnoitteissa. Pikeyksissä tai bitumikermeissä. Seinä- tai lattiatasoitteissa. Saumalaasteissa. Kiinnityslaasteissa. Putkieristeiden päällyskankaiden sideaineessa. Vesialtaan pinnoitteessa. Laboratoriotutkimuksissa ei havaittu PCB-yhdisteitä seuraavissa materiaaleissa: Lattia- tai seinämaaleissa. Alapohjien- ja huoltomonttujen betonissa. Laboratoriotutkimuksissa ei havaittu PAH-yhdisteitä (kreosoottia) seuraavissa materiaaleissa: Puupilareissa. Alapohjien- ja huoltomonttujen betonissa. Laboratoriotutkimuksissa ei havaittu puunkyllästysaineita seuraavissa materiaaleissa: Sisäpuolisessa kattolaudoituksessa. 3. TUTKIMATTA JÄÄNEET MATERIAALIT TAI TILAT Vesitornien yläpohjarakenteita ei tarkastettu. Puurakenteiden tutkiminen pistokoemaisesti ei kohteen erityispiirteet huomioiden anna riittävää varmuutta niiden kreosootti-kyllästysten laajuudesta. Tarkastusta tehtäessä sisälämpötila oli reilusti pakkasella, jolloin kreosootin-hajua ei kyetty luotettavasti tunnistamaan. Purkutöiden yhteydessä on tehtävä havaintoja mahdollisesta kyllästeen käytöstä.

4 ASBESTIA SISÄLTÄVÄT MATERIAALIT Kohdekäynnillä havaittiin asbestia seuraavissa materiaaleissa: Vesivaraaja on eristetty asbestimassalla. Osa putkieristeistä on tehty asbestimassasta. Massaa on pudonnut vesivuotojen seurauksena lattialle. Palo-oven karmissa on asbestipahvia. Putkien laippaliitoksissa on asbestitiivisteitä. Mineriitti-levyissä. Asbestisementtisessä IV-kanavassa. 5. MUITA HAITTA-AINEITA SISÄLTÄVÄT MATERIAA- LIT Laboratoriotutkimuksissa havaittiin Ky5-kyllästettä seuraavissa materiaaleissa: Pilttuu 13 I-palkin ja katon välinen peitelauta, kyllästettä on muidenkin pilttuiden palkkien peitelaudoissa. Kyllästetyn puun haju on pistävä. Kohdekäynnillä havaittiin haitta-aineita seuraavissa materiaaleissa: Peruskiven pikeys sisältää kreosoottia. Ratapölkyt sisältävät kreosoottia. Pilttuun 6 seinällä olevat valaisimien kiinnityslaudat sisältävät kreosoottia. Kangaspäällysteiset sähköjohdot sisältävät kreosoottia. Valurautaviemärien liitoksissa on lyijyjuotoksia. 6. MÄÄRÄT Asbestia: Sijainti Materiaali Määrä Vaarallisuus luokka Pilttuu 11. Suutinten pesuhuoneen Asbestipahvi. palo-ovenkarmi. Pilttuut 12 ja 13. Putkieristeet, Eristysmassat. osa pudonnut lattialle. Purkumenetelmä ~1 m 2 *** 3 ~70 jm *** 1 ja 2 Pilttuut 12. Putkikulmat. Eristysmassat. 8 kpl *** 2 Pilttuu 10. Lämminvesivaraaja. Sisäpihan puoleisien yläikkunoiden ulkopuolen peitelevyt. Pilttuu 11. Suutinten pesuhuoneen alakatto ja väliseinä. Osa kattolevyistä on pudonnut lattialle. Pilttuu 13 (käynti 12 kautta). Taukohuoneen sisäseinät ja katto. Pilttuiden 13 ja 14 väliseinä. Ovilevy. Vesitorni 2. Huuvan poistoilmakanava. Yksi osa on varastoitu pilttuu 15 lattialle. Eristysmassat ja suojakankaat. Mineriittilevyt. Mineriittilevyt. Mineriittilevyt. Mineriittilevyt. Asbestisementtiä. 1500l /1 kpl *** 1 ~130 m 2 * 4 ~ 30 m 2 * 1 / Puretaan myös kosteusvaurioituneet materiaalit. ~20 m 2 * 3 ~2 m 2 * 4 ~30 jm * 3

5 1-3 Saunarakennus. Kiukaan päällyslevy ja suljettu oviaukko. Kaikki tilat. Suurin osa putkiliitoksista. Mineriittilevyt. Asbestitiivisteet. ~2 m 2 * 4 Ei laskettu. -/*** Laipat leikataan irti avaamattomina. Kreosoottia ja Ky5-kyllästettä: Sijainti Materiaali Määrä Purkumenetelmä Pilttuiden 14 ja 15 sisäpihan puoleisien ovien välinen peruskivi. Pilttuu 6. Väliseinä, valaisimien kiinnityslaudat. Mahdollisesti kaikissa tiloissa. Pilttuun 12 rasvamontussa. Kaikki tilat. Pilttuut Palkkien ja yläpohjan välinen peitelauta. Pikisively. ~2 m 2 - / suojakäsineet ja vaatteet, kreosoottia sisältävät materiaalit ovat ongelmajätettä Kyllästeellä siveltyä lautaa. ~10 jm - / suojakäsineet ja vaatteet, kreosoottia sisältävät materiaalit ovat ongelmajätettä Ratapölkyt. Ei arvioitu. - / suojakäsineet ja vaatteet, kreosoottia sisältävät materiaalit ovat ongelmajätettä Kangaspäällysteiset sähköjohdot. Ky5:llä kyllästetyt laudat. Ei mitattu. Satoja metrejä. - / suojakäsineet ja vaatteet, kreosoottia sisältävät materiaalit ovat ongelmajätettä ~900 jm - / suojakäsineet ja vaatteet, kyllästettä sisältävät materiaalit ovat ongelmajätettä Lyijyä: Sijainti Materiaali Määrä Purkumenetelmä Kaikki tilat, valurautaviemärien liitokset. Lyijytiivisteet. Useita kymmeniä, ei laskettu - / lyijyä sisältävät liitokset ovat ongelmajätettä

6 MERKKIEN SELITTEET Vaarallisuusluokka: - = ei aiheuta vaaraa ehjänä irrotettaessa tai ulkona purettaessa, purkutyö ei edellytä asbestipurkulupaa * = altistumisvaara tarviketta purettaessa ** = suuri altistumisvaara tarviketta purettaessa *** = altistumisvaara, mikäli tarvikkeeseen kohdistuu mekaanista rasitusta **** = altistumisvaara aina Purkumenetelmä: 1 = Osastointimenetelmä 2 = Purkupussimenetelmä 3 = Kohdepoistomenetelmä 4 = Irrotus ehjänä ilman ilmastoinnillista eristämistä 5 = Kokonaisen rakennuksen purkaminen 6 = Upotusmenetelmä - = Ei erityismenetelmiä Lisäohjeita, joita purkutyössä noudatetaan, on RATU kortissa , Asbestia sisältävien rakenteiden purku ja PCB.tä ja lyijyä sisältävien saumausmassojen purku sekä kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purku. LIITTEET Liite 1. Paikannuskaaviot Liite 2. Laboratoriotulokset

7 ASB Suunnittelija Rakennuskohde PIEKSÄMÄEN VETURITALLIT Työnumero J Päiväys Sisältö Tekijä JUHH PAIKANNUSKAAVIO, PILTTUUT 1 JA 2 ASBESTIN ESIINTYMINEN 1:

8 ASB Suunnittelija Rakennuskohde PIEKSÄMÄEN VETURITALLIT Työnumero J Päiväys Sisältö Tekijä JUHH PAIKANNUSKAAVIO, PILTTUUT 3 JA 4 ASBESTIN ESIINTYMINEN 1:

9 ASB Suunnittelija Rakennuskohde PIEKSÄMÄEN VETURITALLIT Työnumero J Päiväys Sisältö Tekijä JUHH PAIKANNUSKAAVIO, PILTTUUT 5 JA 6 ASBESTIN ESIINTYMINEN 1:

10 ASB Suunnittelija Rakennuskohde PIEKSÄMÄEN VETURITALLIT Työnumero J Päiväys Sisältö Tekijä JUHH PAIKANNUSKAAVIO, PILTTUUT 7 JA 8 ASBESTIN ESIINTYMINEN 1:

11 ASB Suunnittelija Rakennuskohde PIEKSÄMÄEN VETURITALLIT Työnumero J Päiväys Sisältö Tekijä JUHH 5 PAIKANNUSKAAVIO, PILTTUUT 9 JA 10 ASBESTIN ESIINTYMINEN 1:

12 ASB Suunnittelija Rakennuskohde PIEKSÄMÄEN VETURITALLIT Työnumero J Päiväys Sisältö Tekijä JUHH PAIKANNUSKAAVIO, PILTTUU 11 ASBESTIN ESIINTYMINEN 1:100 6 ASB. SEINÄLEVYT ASB. SEINÄLEVYT

13 ASB Suunnittelija Rakennuskohde PIEKSÄMÄEN VETURITALLIT Työnumero J Päiväys Sisältö Tekijä JUHH PAIKANNUSKAAVIO, PILTTUU 12 ASBESTIN ESIINTYMINEN 1:

14 . ASB Suunnittelija Rakennuskohde PIEKSÄMÄEN VETURITALLIT Työnumero J Päiväys Sisältö Tekijä JUHH 8 PAIKANNUSKAAVIO, PILTTUUT 13 JA 14 ASBESTIN ESIINTYMINEN 1: ASB. SEINÄLEVYT

15 ASB Suunnittelija Rakennuskohde PIEKSÄMÄEN VETURITALLIT Työnumero J Päiväys Sisältö Tekijä JUHH 9 PAIKANNUSKAAVIO, PILTTUUT 15 JA 16 ASBESTIN ESIINTYMINEN 1:

16 ASB Suunnittelija Rakennuskohde PIEKSÄMÄEN VETURITALLIT Työnumero J Päiväys Sisältö Tekijä JUHH 10 PAIKANNUSKAAVIO, SAUNARAKENNUS ASBESTIN ESIINTYMINEN 1:

17 ANALYYSIVASTAUS K 1 (1) Tilaaja Ramboll Finland Oy Juha Heikkilä Ylistönmäentie Jyväskylä Materiaalinäytteen asbestianalyysi Näytteenottaja Juha Heikkilä Näytteenottopaikka Pieksämäen kaupunki/veturitallit Vastaanottopäivämäärä Näytemäärä 15 kpl Analyysimenetelmä Materiaalinäytteen valomikroskooppinen analyysi Näytteet ja tulokset Nro Näyte Analyysitulos MNASB_1 Pilttuu 2 / ravintolan vessojen varttikate Näyte ei sisällä asbestia MNASB_2 Pilttuu 5 / tiilipilarin valkoinen pinnoite Näyte ei sisällä asbestia MNASB_3 Pilttuu 10 / pietty putkieriste Näyte ei sisällä asbestia MNASB_4 Pilttuu 11 / vessan seinätasoite Näyte ei sisällä asbestia MNASB_5 Pilttuu 11 / vessan lattialaatoituksen kiinnityslaasti Näyte ei sisällä asbestia MNASB_6 Pilttuu 11 / vessan lattialaatoituksen saumauslaasti Näyte ei sisällä asbestia MNASB_7 Pilttuu 12 / putkieristeen päällyskangas + sideaine Näyte ei sisällä asbestia MNASB_8 Pilttuu 13 / putkieristeen päällys, bitumikermi Näyte ei sisällä asbestia MNASB_9 Pilttuu 4 / vanhimman yläpohjan bitumikermi Näyte ei sisällä asbestia MNASB_10 Pesutuparakennus / vesialtaan pinnoite Näyte ei sisällä asbestia MNASB_11 Pesutuparakennus / pesuhuoneen seinän pikisively Näyte ei sisällä asbestia MNASB_12 Pesutuparakennus / pukuhuoneen seinäpinnoite Näyte ei sisällä asbestia MNASB_13 Pesutuparakennus / pesuhuoneen lattian pintatasoite Näyte ei sisällä asbestia MNASB_14 Pesutuparakennus / pesuhuoneen lattian tasoitetta betonilaattojen Näyte ei sisällä asbestia välistä MNASB_15 Pilttuu 10 / väliseinä, pinnoitteet Näyte ei sisällä asbestia RSlab Oy Kristian Jansson, FT Laboratoriopäällikkö Yhtiön toiminimi Puhelin Posti- ja käyntiosoite RSLab Oy (0) Laukaantie 4 (Grafila) JYVÄSKYLÄ URL Y-tunnus

18 ANALYYSIVASTAUS V 1 (1) Tilaaja Ramboll Finland Oy Juha Heikkilä Ylistönmäentie Jyväskylä Betoninäytteiden orgaanisten yhdisteiden määritys Näytteenottaja Juha Heikkilä Näytteenottopaikka Pieksämäen kaupunki/veturitallit Vastaanottopäivämäärä Näytemäärä 5 kpl Analyysimenetelmä Orgaanisten yhdisteiden (hiilivetyseokset C10-C40, PCB- ja PAH-yhdisteet) analyysi kaasukromatografi-massaspektrometrilaitteistolla (GC-MS). Näytteet ja tulokset Nro Näyte Analyysitulos MBET_4 Pilttuu 1 / PR125 PCB, PAH ei havaittu (< 10 mg/kg), näyte sisälsi moottoriöljyä MBET_5 Pilttuu 2 / PR124 PCB, PAH ei havaittu (< 10 mg/kg), näyte sisälsi moottoriöljyä MBET_6 Pilttuu 14 / PR114 PCB, PAH ei havaittu (< 10 mg/kg) MBET_7 Pilttuu 15 / PR112 PCB, PAH ei havaittu (< 10 mg/kg), näyte sisälsi moottoriöljyä MBET_8 Pilttuu 7 / PR121 PCB, PAH ei havaittu (< 10 mg/kg) RSlab Oy Kristian Jansson, FT Laboratoriopäällikkö Yhtiön toiminimi Puhelin Posti- ja käyntiosoite RSLab Oy (0) Laukaantie 4 (Grafila) JYVÄSKYLÄ URL Y-tunnus

19 ANALYYSIVASTAUS P 1 (1) Tilaaja Ramboll Finland Oy Juha Heikkilä Ylistönmäentie Jyväskylä Polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH) analyysi materiaalinäytteestä Näytteenottaja Juha Heikkilä Näytteenottopaikka Pieksämäen kaupunki/veturitallit Vastaanottopäivämäärä Näytemäärä 1 kpl Analyysimenetelmä Dikloorimetaaniin uutetetun näytteen PAH-määritys kaasukromatografimassaspektrometrilaitteistolla (GC-MS). Menetelmässä on analysoitu valtioneuvoston asetuksen 202/2006 edellyttämät 16 PAH-yhdistettä. Näytteet ja tulokset Nro Näyte Analyysitulos MNPAH_1 Pilttuu 4 / puupilarin pintaa, h = n. 2 m Näyte ei sisältänyt PAH-yhdisteitä (< 10 mg/kg) Tulkintaohje Pysyvän jätteen kaatopaikalle sijoitettavan jätteen sisältämien PAH-yhdisteiden kokonaismäärän raja-arvo on 40 mg/kg (Asetus 202/2006). Kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purkutyö on ohjeistettu RATU-ohjeessa Työsuojeluviranomainen on tulkinnut ohjetta niin, että 200 mg/kg PAH-yhdisteitä on raja, jolloin purkutyö tulee suunnitella ja toteuttaa osastointimenetelmää käyttäen. RSlab Oy Kristian Jansson, FT Laboratoriopäällikkö Yhtiön toiminimi Puhelin Posti- ja käyntiosoite RSLab Oy (0) Laukaantie 4 (Grafila) JYVÄSKYLÄ URL Y-tunnus

20 ANALYYSIVASTAUS P 1 (1) Tilaaja Ramboll Finland Oy Juha Heikkilä Ylistönmäentie Jyväskylä Materiaalinäytteen PCB-analyysi Näytteenottaja Juha Heikkilä Näytteenottopaikka Pieksämäen kaupunki/veturitallit Vastaanottopäivämäärä Näytemäärä 2 kpl Analyysimenetelmä PCB-yhdisteiden määritys (GC-MS). Näytteet ja tulokset Nro Näyte Analyysitulos MNPCB1 Pilttuiden 2 ja 3 välinen seinä, harmaa maali Näyte ei sisällä PCB-yhdisteitä (< 10 mg/kg) MNPCB2 Pesutuparakennuksen pesuhuoneen lattiamaali Näyte ei sisällä PCB-yhdisteitä (< 10 mg/kg) Viitearvoja Materiaali on ympäristöviranomaisten ohjeiden mukaan ongelmajätettä, jos sen PCBpitoisuus ylittää 50 mg/kg. RSlab Oy Kristian Jansson, FT Laboratoriopäällikkö Yhtiön toiminimi Puhelin Posti- ja käyntiosoite RSLab Oy (0) Laukaantie 4 (Grafila) JYVÄSKYLÄ URL Y-tunnus

21 ANALYYSIVASTAUS P 1 (1) Tilaaja Ramboll Finland Oy Juha Heikkilä Ylistönmäentie Jyväskylä Puun kyllästysaineiden määritys Näytteenottaja Juha Heikkilä Näytteenottopaikka Pieksämäen kaupunki/veturitallit Vastaanottopäivämäärä Näytemäärä 1 kpl Analyysimenetelmä Orgaanisten kyllästysaineiden analyysi kaasukromatografimassaspektrometrilaitteistolla (GC-MS). Näytteet ja tulokset Nro Näyte Analyysitulos MNPUU_1 Pilttuu 4 / kattolaudoitusta Kyllästysaineita ei havaittu (< 10 mg/kg) MNPUU_2 Pilttuu 13 / palkin ja katon välinen peitelauta Näyte sisälsi pentakloorifenolia 120 mg/kg RSlab Oy Kristian Jansson, FT Laboratoriopäällikkö Yhtiön toiminimi Puhelin Posti- ja käyntiosoite RSLab Oy (0) Laukaantie 4 (Grafila) JYVÄSKYLÄ URL Y-tunnus

AS OY ULVILANTIE 29 Ulvilantie 29 00350 HELSINKI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. päivitys 21.8.2014; lisänäytteiden analyysitulokset

AS OY ULVILANTIE 29 Ulvilantie 29 00350 HELSINKI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. päivitys 21.8.2014; lisänäytteiden analyysitulokset ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS 6157k1201 15.8.2014 AS OY ULVILANTIE 29 Ulvilantie 29 00350 HELSINKI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS päivitys 21.8.2014; lisänäytteiden analyysitulokset Optiplan Oy Y-tunnus

Lisätiedot

ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI

ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI Koy Paranvaha, Rauma Turkoosi 11 Oy Ville Varjo Urheilutie 3 23800 Laitila ville.varjo@turkoosi11.fi ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI Kartoituksen kohde: Kartoituksen laajuus: Koy Paranvaha, Paranvahe 1-4, Rauma

Lisätiedot

Haitalliset aineet rakennuksissa ja niiden hallinta

Haitalliset aineet rakennuksissa ja niiden hallinta Haitalliset aineet rakennuksissa ja niiden hallinta Jarno Komulainen, FM Erikoistutkija, Vahanen Oy Sertifioitu näytteenottaja (SYKE) Laboratoriopalvelut jarno.komulainen@vahanen.com Jukka Huttunen, DI

Lisätiedot

Terveydelle vaarallisten aineiden purkutyöt Auli Olenius, diplomi-insinööri Tutkija, Mittaviiva Oy auli.olenius@mittaviiva.fi

Terveydelle vaarallisten aineiden purkutyöt Auli Olenius, diplomi-insinööri Tutkija, Mittaviiva Oy auli.olenius@mittaviiva.fi Auli Olenius, diplomi-insinööri Tutkija, Mittaviiva Oy auli.olenius@mittaviiva.fi Kivihiiliterva suojasi puurakenteita, kivihiilipiki eristi vettä tehokkaasti, asbesti erinomaisine ominaisuuksineen oli

Lisätiedot

29.5.2013 Delete Tutkimus Oy Hämeentie 105 A 00550 Helsinki RAPORTTI ASBESTIKARTOITUS Osmola-rakennus Vanha Porvoontie 3 04600 Mäntsälä

29.5.2013 Delete Tutkimus Oy Hämeentie 105 A 00550 Helsinki RAPORTTI ASBESTIKARTOITUS Osmola-rakennus Vanha Porvoontie 3 04600 Mäntsälä 29.5.2013 00550 Helsinki RAPORTTI ASBESTIKARTOITUS Osmola-rakennus Vanha Porvoontie 3 04600 Mäntsälä 00550 Helsinki Puh. 010 656 1000 etunimi.sukunimi@delete.fi www.delete.fi Alv. rek. Y-tunnus: 1438692-8

Lisätiedot

Tekninen kuvaus ja kunto

Tekninen kuvaus ja kunto 16URP0037.TK01-401 3.5 ja 6.5.2011 Senaatti-kiinteistöt Luutnantintie 13 Helsinki Luottamuksellinen Pöyry Finland Oy PL2, Tekniikantie 4 D, 02151 Espoo, FINLAND puh. 010 3311, fax. 010 33 24311 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN VANHA VETURITALLI

PIEKSÄMÄEN VANHA VETURITALLI PIEKSÄMÄEN VANHA VETURITALLI Päivämäärä 23.04.2012 Alustavat kustannusarviot Ramboll Ylistönmäentie 26 40500 JYVÄSKYLÄ 1. Yleistä Ramboll Finland Oy on laatinut Pieksämäen vanhan veturitallin kunnostamisesta

Lisätiedot

Sisäilmastoselvitys Kirkonkylän koulu Luumäki 22.1.2014, 27.8.2014

Sisäilmastoselvitys Kirkonkylän koulu Luumäki 22.1.2014, 27.8.2014 10.10.2014 Luumäen kunta, tekninen osasto Seppo Ukkola Linnalantie 33 54500 TAAVETTI Sisäilmastoselvitys Kirkonkylän koulu Luumäki 22.1.2014, 27.8.2014 Työterveyslaitos Asiakasratkaisut Arinatie 3 A, 00370

Lisätiedot

Kuntotutkimus. Kalmarin Kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015. A-rakennus. B-rakennus

Kuntotutkimus. Kalmarin Kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015. A-rakennus. B-rakennus A-rakennus B-rakennus Kalmarintie 117 43270 Kalmari Hanke nro: 9124 / 07.04.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

RTS 14:01. Haitta-ainetutkimus. Sisältö

RTS 14:01. Haitta-ainetutkimus. Sisältö 1 RTS 14:01 Haitta-ainetutkimus Tässä ohjeessa käsitellään voimassaolevan lainsäädännön mukaan vaarallisiksi määriteltyjä haitta-aineita sisältävien materiaalien tutkimista rakennuksissa. Sisältö 1 Tehtävät

Lisätiedot

NÄYTTEENOTTO PAH-ANALYYSIÄ VARTEN

NÄYTTEENOTTO PAH-ANALYYSIÄ VARTEN HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1 As Oy Mäkärä c/o M A Hiidenheimo Kiskontie 26 00280 Helsinki NÄYTTEENOTTO PAH-ANALYYSIÄ VARTEN 1. Yleistä Näytteenoton kohteena oli As Oy Mäkärä osoitteessa Hakamaankuja 1, Espoo.

Lisätiedot

SÄILYVÄ KORJAAMOHALLI SÄILYVÄ VARASTO TYÖHUONERAKENNUS SÄILYVÄ +97.300 +97.520 97.32 UUSI +99.500 I 18 +97.600

SÄILYVÄ KORJAAMOHALLI SÄILYVÄ VARASTO TYÖHUONERAKENNUS SÄILYVÄ +97.300 +97.520 97.32 UUSI +99.500 I 18 +97.600 LÄMPÖKESKUS 5 VIINITUPA 13 KORJAAMOHALLI LAAJUUSTIEDOT 27 ASUNTOLARAKENNUS 26 ASUNTOLARAKENNUS 25 OPPILASASUNTOLA RAKENNUS PURETAAN RAKENNUS PURETAAN 4 94.81 94.65 94.72 3 94.86 ASF +95.000 94.87 JÄTELAVAT

Lisätiedot

HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski

HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski Kaupunginhallitus 20.1.2014 oheismater. asianro 3 (1/55) Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 11 (1/55) Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 1 (1/55) HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski KUNTO-

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa

VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa RAPORTTI 1 (5) ISS Proko Oy 22.11.2011 VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAVIEN

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS KOTKAN KESKUSKOULU, PÄÄRAKENNUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 20.12.2013

TUTKIMUSSELOSTUS KOTKAN KESKUSKOULU, PÄÄRAKENNUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 20.12.2013 TUTKIMUSSELOSTUS KOTKAN KESKUSKOULU, PÄÄRAKENNUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS 2 (37) Tiivistelmä Yksi merkittävä sisäilmanlaadun epäpuhtauslähde on tutkimuksen perusteella

Lisätiedot

Työterveyslaitos Asiakasratkaisut Arinatie 3 A, 00370 Helsmko puh. 030 4 741, fakso 09 506!08 7 Y tunnus 0 220266 9, wwvd tl.

Työterveyslaitos Asiakasratkaisut Arinatie 3 A, 00370 Helsmko puh. 030 4 741, fakso 09 506!08 7 Y tunnus 0 220266 9, wwvd tl. ~ yöterveyslai tos LAUSUNTO AR23-24-25549 9.6.24 Sipoon kunta Tekniikka- ja ympäristöosasto/toimitilat Rainer L~ngsjö Iso Kylätie 8, PL 7 43 Sipoo Sisä ilmastoselvitys Talman koulu.3., 24.-25.4.24 Asiakasratkaisut

Lisätiedot

ASBESTI KORJAUSRAKENTAMISESSA

ASBESTI KORJAUSRAKENTAMISESSA ASBESTI KORJAUSRAKENTAMISESSA Mitä asbesti on Koska ja missä asbestia on käytetty Asbestin terveyshaitat Asbestin kartoitus Urakoitsijan pätevyys AV-menettely Laadunvarmistus Ohjeistus ja lainsäädäntö

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN 14.11.2013

TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN 14.11.2013 TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN Tutkimusselostus 2 (29) Vanhan kolurakennuksen kuntotutkimus Suunnittelua varten Sisällys 1 Kohdetiedot...

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 2 (2/54)

Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 2 (2/54) Kaupunginhallitus 20.1.2014 oheismater. asianro 3 (1/54) Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 12 (1/54) Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 2 (1/54) KUNTOARVIO ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI MANNILANTIE 4 44100

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI 18.5.2015 SISÄILMASTON JA RAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS METSOLA KORKEAKOULUNKATU 6, HÄMEENLINNA

TUTKIMUSRAPORTTI 18.5.2015 SISÄILMASTON JA RAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS METSOLA KORKEAKOULUNKATU 6, HÄMEENLINNA TUTKIUSRAPORTTI 18.5.2015 SISÄILASTON JA RAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIUS ETSOLA KORKEAKOULUNKATU 6, HÄEENLINNA Yhteenveto ja toimenpide-ehdotukset Koulurakennus etsola on rakennettu vuonna 1972

Lisätiedot

RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Kiinteistön rakennetekninen kuntotutkimus TILAAJA Helsingin Kaupungin rakennusvirasto KOHDE Puistolan ala-aste (alakoulu),, 00760 Helsinki

Lisätiedot

Raportti Työnumero: 051321701024

Raportti Työnumero: 051321701024 Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Sami Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Raportti Työnumero: 051321701024 Kohde: Toimeksianto: Okt Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Home-epäilyn tutkiminen Tutkimus pvm: 13.9.2013

Lisätiedot

Toimiva asbestipurku

Toimiva asbestipurku Toimiva asbestipurku Sisältö Esipuhe.... 3 Asbesti terveysongelmana.... 4 Mitä on asbesti...4 Asbestipölystä aiheutuvat terveyshaitat..5 Asbestipurkajan työterveys...5 Asbestipurkutyön teettäminen....

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki

Hämeenlinnan kaupunki RAPORTTI 16X147682.BA721 15.8.2013 Ilmakuva vuodelta 1956, tutkimusalue rajattu punaisella. Hämeenlinnan kaupunki Engelinrannan maaperä- ja pohjavesitutkimus sekä riskinarvio 1 Esipuhe Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

Parainen, Runeberginkatu 20, kiinteistö 445-20-4

Parainen, Runeberginkatu 20, kiinteistö 445-20-4 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARAISTEN KAUPUNKI Parainen, Runeberginkatu 20, kiinteistö 445-20-4 Pilaantuneen maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma 7.4.2014 P23470P002 Maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN OSA 1 Kiinteistön omistajan opas sisäilmaongelmaisten koulurakennusten kunnon tutkimiseen ja korjaushankkeisiin Vesa Asikainen (toim.) Opetushallitus ja

Lisätiedot

TAMMIJÄRVEN KOULU, VANHA OSA KUNTOARVIO

TAMMIJÄRVEN KOULU, VANHA OSA KUNTOARVIO Vastaanottaja Luhangan kunta Asiakirjatyyppi Kuntoarvioraportti Päivämäärä 28.08.2014 Viite 1510012871 TAMMIJÄRVEN KOULU, VANHA OSA KUNTOARVIO VANHA OSA KUNTOARVIO 1. Perustiedot 3 2. ASIAKIRJATARKASTELUN

Lisätiedot

1 Menetelmät 82-0129 TYÖLAJIT Menetelmät. Liittyminen muihin töihin. Väliaikainen tuentatyö. Purkutyö. Työsisältö YLLÄPITÄVÄT TYÖT

1 Menetelmät 82-0129 TYÖLAJIT Menetelmät. Liittyminen muihin töihin. Väliaikainen tuentatyö. Purkutyö. Työsisältö YLLÄPITÄVÄT TYÖT 1 Menetelmät 82-0129 TYÖLAJIT Menetelmät 82-0129 Syyskuu 1998 1 (12) PURKUTYÖ Demontering Demolition Work RL/1/Syyskuu 1998/2000/Vla Rakennusteollisuuden Keskusliitto ja Rakennustietosäätiö 1998 Laadinta:

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN JULKISIVUKORJAUSHANKKEESSA

TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN JULKISIVUKORJAUSHANKKEESSA Talonrakennustekniikka TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN JULKISIVUKORJAUSHANKKEESSA JULKISIVUKORJAUSTEN TURVALLISUUS -tutkimushanke OHJEVIHKO NRO 3 OHJEEN SISÄLLÖSTÄ Tässä ohjeessa käsitellään turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS ASB-Consult Oy Ab ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KUNTOTARKASTAJA 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA KOHDE Omakotitalo MAAKUNNANTIE 5 38100 KARKKU Kohteen pinta-ala: --- m² (ei tarkemitattu)

Lisätiedot