MUURUVEDEN KORJAAMORAKENNUS JA KOLME ASUNTOLARAKENNUSTA PUR- KUTYÖT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUURUVEDEN KORJAAMORAKENNUS JA KOLME ASUNTOLARAKENNUSTA PUR- KUTYÖT"

Transkriptio

1 LISÄKIRJE Sivu 1 / 1 Lisäkirje 1 Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden purku-urakka MUURUVEDEN KORJAAMORAKENNUS JA KOLME ASUNTOLARAKENNUSTA PUR- KUTYÖT Lisäykset urakanlaskentaan 1. Asbestikartoitusraportti Liitteenä asbestikartoitusraportti purettavista väen rakennuksesta ja asuinrakennuksista nro 16 ja Korjaamon liimapuupalkit Rakennuttaja ottaa korjaamon liimapuupalkit talteen jatkokäyttöä varten. Urakoitsijan velvollisuutena on purkaa liimapuupalkit ehjänä rakenteesta muun purkutyön yhteydessä ja varastoida ne alueelle rakennuttajan osoittamaan paikkaan. Liimapuupalkkeja ei saa vaurioittaa purkutyön yhteydessä. Purku voidaan suorittaa esim. katkaisemalla palkit välittömästi tuen viereltä. 3. Kiinteistöihin jätetyn irtaimiston toimitus kaatopaikalle Kaiken purettaviin rakennuksiin jätetyn irtaimiston toimittaminen kaatopaikalle kuuluu purkuurakkaan. Kuopiossa Toimeksi saaneena Rakennussuunnittelutoimisto Nylund Oy Anssi Kinnunen, RI Rakennussuunnittelutoimisto Nylund Oy Puh Puijonkatu 26-28, Kuopio

2 I. Tanninen Oy Kortepolku 15, TOIVALA Puh. (017) tai GSM Fax (017) ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI Muuruveden puutarha- ja maaseutuoppilaitos Väen asuinrakennus Asuinrakennus nro 16 Asuinrakennus nro

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 LÄHTÖTIEDOT Kohde Rakennuttaja Asbestikartoituksen laatija Kohteen historiaa 3 2 ASBESTIKARTOITUKSEN LAAJUUS 4 3 ASBESTIN VAARALLISUUSLUOKITUS 5 4 TOIMENPIDESUOSITUKSET ASBESTIESIINTYMILLE 5 5 RAKENNUKSTEN ULKOPUOLET 6 6 MAHDOLLISESTI ASBESTIA SISÄLTÄVIÄ RAKENTEITA Bitumiset kosteus- ja vesieristykset Putkieristeet ja putkiläpimenot Ilmastointikanavat Asbestisementtilevyt Proppausmassat Vanhat lattiapinnoitteet Kivihiilipiki eli kreosootti 8 7 HUONESELITYS Väen asuinrakennus Kellarikerros kerros Ullakkokerros Asuinrakennus nro kerros Asuinrakennus nro kerros 11 Liitteet Analyysilausunto 1 kpl PAH-raportti 1 kpl Pohjapiirustus 5 kpl Määräluettelo 1 kpl Sivu 2/12

4 1 LÄHTÖTIEDOT 1.1 Kohde Muuruveden puutarha- ja maaseutuoppilaitos Väen asuinrakennus sekä asuinrakennukset nro 16 ja 17 Hietapohjantie MUURUVESI 1.2 Rakennuttaja Savon koulutuskuntayhtymä Savon ammatti- ja aikuisopisto PL KUOPIO Yhteyshenkilö: Rakennuspäällikkö Tapani Lehmusaho GSM Asbestikartoituksen laatija I. Tanninen Oy Kortepolku TOIVALA Yhteyshenkilö: Ismo Tanninen Puhelin (017) tai GSM Kohteen historiaa Kohde 1; väen asuinrakennus on rakennettu vuonna Rakennus on kolmekerroksinen. Kohde 2; asuinrakennus no 16 on rakennettu vuonna Rakennus on yksikerroksinen. Kohde 3; asuinrakennus no 17 on rakennettu vuonna Rakennus on yksikerroksinen. Sivu 3/12

5 2 ASBESTIKARTOITUKSEN LAAJUUS Asbestikartoitus on tehty muuten koko rakennusten osalta, paitsi jäljempänä mainituilta osin ja sen tarkoituksena on ollut selvittää rakennuksissa olevan asbestin esiintyminen mahdollisimman tarkkaan ja niin perusteellisesti kuin se kohtuuden rajoissa on mahdollista. Asbestikartoitus on tehty pintarakenteiden osalta, sekä näkyvissä olevien putkien ja ilmastointikanavien osalta, havaintoja tekemällä sekä tarvittaessa ottamalla materiaalista näytepala laboratorioanalyysia varten. Näkymättömissä olevat rakenteet ja materiaalit on tutkittu niiltä osin, mihin oli tehty tutkimusreikiä. Koska kaikkia piilossa olevia materiaaleja ei ole voitu edellä mainituista syistä tutkia on mahdollista, että rakennuksissa on lisäksi tässä raportissa mainitsemattomia asbestiesiintymiä. Tämän raportin luvussa 6 on arvioitu mahdollisten näkymättömien asbestiesiintymien laatua. Purkutyön edistyessä on tarkkailtava uusia esiin tulevia materiaaleja ja mikäli on aihetta epäillä jonkin materiaalin sisältävän asbestia, on se tutkittava tai muutoin varmistuttava sen asbestittomuudesta ennen kuin purkutyötä voidaan jatkaa. Seuraavia tiloja / rakenteita ei ole tutkittu: o komeroita o välipohjarakenteita Rakennuksen muutamissa tiloissa oli asbestikartoitushetkellä paljon tavaraa, joten joitakin pieniä materiaaliesiintymiä on voinut jäädä havaitsematta. Sivu 4/12

6 3 ASBESTIN VAARALLISUUSLUOKITUS Arvioitaessa eri asbestiesiintymien vaarallisuutta kiinteistön käytön ja huollon kannalta tässä raportissa on käytetty RT-kortin nro mukaista ryhmittelyä, joka on seuraava: Vaarallisuusluokka 1: Ei asbestikuitujen leviämisvaaraa normaalissa käytössä ja huollossa ( pinta on kokonaan ehjä ja pölyämätön ). Vaarallisuusluokka 2: Pieni asbestikuitujen leviämisvaara ( paikallisia vaurioita asbestiesiintymän pinnalla tai niitä voi aiheutua esimerkiksi huoltotöiden takia, pinta on muualla ehjä ja pölyämätön ). Vaarallisuusluokka 3: Suuri asbestikuitujen leviämisvaara ( suuri osa asbestiesiintymän pintaa on vaurioitunut tai rapautunut johtuen esimerkiksi ikääntymisestä tai ympäristöolosuhteista tai huokoinen asbesti, jonka pinta on hyvin irtonainen kuten esimerkiksi ruiskutettu asbesti, yhteistä ryhmälle 3 on, että pinta pölyää kosketuksesta ). Tämän asbestikartoituksen huoneselityksessä on kunkin asbestiesiintymän kohdalla edellä mainitun jaon mukainen vaarallisuusluokka. Mikäli asbestiesiintymän vaarallisuusluokka on 2 tai 3, on asian korjaamiseksi ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin. 4 TOIMENPIDESUOSITUKSET ASBESTIESIINTYMILLE Kullekin eri asbestiesiintymälle on annettu toimenpidesuositukset kirjaintunnuksilla. Kirjaintunnusten selitys on seuraava: A: Ei välittömiä toimenpiteitä B: Asbestiesiintymän kapselointi C: Asbestiesiintymän kotelointi D: Asbestiesiintymän purku tai poistaminen E: Asbestista saastuneen huonetilan siivous Tämän asbestikartoituksen huoneselityksessä on kunkin asbestiesiintymän kohdalla edellä mainitun jaon mukainen suositeltava käsittelyvaihtoehto. On huomioitava kuitenkin, että on olemassa myös vaihtoehtoisia toimenpiteitä, joita asbestiesiintymään voidaan kohdistaa. Joissakin tapauksissa on asbestiesiintymälle voitu antaa kaksi toimenpidesuositusta, esimerkiksi BC. Tällöin suositellaan asbestiesiintymä ensin kapseloimaan ja sitten koteloimaan. Sivu 5/12

7 Jos asbestiesiintymälle on annettu vaihtoehtoiset toimenpidesuositukset, on merkintänä käytetty esimerkiksi B/D. Tällöin on katsottu, että asbestiesiintymän kapselointi ja purku ovat toisilleen vaihtoehtoisia toimenpidesuosituksia. 5 RAKENNUKSEN ULKOPULI Väen asuinrakennus: Sokkelissa on asbestia sisältäviä Minerit-levyja. Määrä 33 m 2. Vaarallisuusluokka 1 ja toimenpidesuositus A. Vesikaton bitumihuovista (uuden vesikatteen alla) otettiin näyte nro 3, joka ei sisällä asbestia. Vesikaton bitumeista (uuden vesikatteen alla) otettiin kreosoottinäyte nro PAH1, joka ei ylitä ympäristö-/terveysviranomaisten määrittelemää raja-arvoa (200 mg/kg kokonaispitoisuus raja-arvo), eikä sisällä kivihiilipikeä. Asuinrakennus nro 16: Sokkelissa on asbestia sisältäviä Minerit-levyja. Määrä 1,4 m 2. Vaarallisuusluokka 1 ja toimenpidesuositus A. Vesikaton bitumihuovista otettiin näyte nro 3/B, joka ei sisällä asbestia. Vesikaton bitumeista otettiin kreosoottinäyte nro PAH2/B, joka ei ylitä ympäristö-/terveysviranomaisten määrittelemää raja-arvoa (200 mg/kg kokonaispitoisuus raja-arvo), eikä sisällä kivihiilipikeä. Ulkoseinän tuulensuoja bitumipapereista otettiin kreosoottinäyte nro PAH1/B, joka ei ylitä ympäristö-/terveysviranomaisten määrittelemää raja-arvoa (200 mg/kg kokonaispitoisuus raja-arvo), eikä sisällä kivihiilipikeä. Asuinrakennus nro 17: Vesikaton bitumihuovista otettiin näyte nro 2/C, joka ei sisällä asbestia. Rakennuksen ulkopuoleisilla osilla ei havaittu asbestia sisältäviä materiaaleja. Vesikaton bitumeista otettiin kreosoottinäyte nro PAH1/C, joka ei ylitä ympäristö-/terveysviranomaisten määrittelemää raja-arvoa (200 mg/kg kokonaispitoisuus raja-arvo), eikä sisällä kivihiilipikeä. Sivu 6/12

8 6 MAHDOLLISESTI ASBESTIA SISÄLTÄVIÄ RAKENTEITA Rakennuksissa tehtyjen havaintojen perusteella tulee ainakin seuraavat asiat huomioida ennen purku- tai korjaustöihin ryhtymistä. 6.1 Bitumiset kosteus- ja vesieristykset Ks. luku 6.7. Rakennusten vesikatoista ja rakenteiden sisässä olevista bitumeista otettiin kaikkiaan viisi asbestinäytettä, jotka eivät sisältäneet asbestia. Näytetulosten perusteella voidaan todeta, että rakennuksissa olevat bitumit eivät sisällä asbestia. 6.2 Putkieristeet ja putkiläpimenot Rakennuksissa saattaa olla rakenteiden sisällä piilossa asbestia sisältäviä putkieristeitä. Asbestia sisältäviä putkieristeitä voi olla esimerkiksi alapohjassa, välipohjissa, seinissä, hormeissa, koteloissa sekä alakattojen alla. Rakennuksissa on uusia mineraalivillalla ja muovipinnoitteella tehtyjä putkieristeitä, jotka eivät sisällä asbestia. On kuitenkin mahdollista, että ko. putkissa on uusien eristeiden tai muovipinnoitteiden alla vanhoja asbestia sisältäviä putkieristeitä tai niiden jäänteitä. Lämpö- ja vesijohtojen seinä- ja välipohjaläpimenojen kohdilla saattaa olla tiivistysaineena asbestipahvia, asbestinarua tai asbestia sisältävää massaa. Läpimenojen kohdat on huomioitava, vaikka kysymyksessä olisi muuten eristämätön tai mineraalivillalla eristetty lämpö- tai vesijohto. 6.3 Ilmastointikanavat Rakenteiden sisässä saattaa olla asbestisementtisiä ilmastointikanavia. Purkutöiden edistyessä on syytä tarkkailla ilmastointikanavia ja mikäli epäillään asbestin esiintymistä, on purkutyöt välittömästi keskeytettävä ja työ saatettava loppuun tarvittaessa asbestityönä. 6.4 Asbestisementtilevyt Rakennuksissa saattaa olla rakenteiden sisällä asbestia sisältäviä erilaisia Luja- tai Minerit-levyjä. Sivu 7/12

9 6.5 Proppausmassat Rakennusten kivirakenteisissa katoissa, seinissä ja lattioissa saattaa olla asbestia sisältävää proppausmassaa. Kaikki kiinnitykset suositellaan purettavaksi asbestityönä, ellei tiedetä varmuudella kiinnitysreiän asbestittomuudesta. 6.6 Vanhat lattiapinnoitteet Lattioissa saattaa olla uusien materiaalien alla vanhoja asbestia sisältäviä magnesiamassaa, muovimattoja, muovilattialaattoja tai liimaa. 6.7 Kivihiilipiki eli kreosootti Ks. luku 6.1. Rakennusten vesikatoista ja rakenteiden sisässä olevista bitumeista otettiin kaikkiaan viisi PAH-äytettä, jotka eivät ylitä ympäristö- /terveysviranomaisten määrittelemiä raja-arvoja yhdiste- ja/tai kokonaispitoisuuskohtaisesti (40 mg/kg yhdistekohtainen ja 200 mg/kg kokonaispitoisuus raja-arvo) eikä sisällä kivihiilipikeä.. Näytetulosten perusteella voidaan todeta, että rakennuksissa olevat bitumit eivät sisällä PAH:ia. Ikkuna- ja ovikarmien ja seinien liitoksissa saattaa olla kreosoottia sisältävää tervarivettä. Rakennuksissa saattaa olla bitumipäällysteisiä sähköjohtoja, jotka saattavat sisältää PAHia. Rakennuksissa saattaa olla peltisiä sähköputkia, joiden sisässä saattaa olla PAHia sisältäviä materiaaleja. 7 HUONESELITYS Asbestia sisältävien materiaalien määrä on saatu tai laskettu piirustuksista, jotka eivät olleet täysin mittakaavassa. Määrissä saattaa näin ollen olla pieniä epätarkkuuksia. 7.1 Väen asuinrakennus Kellarikerros Halot: Tilassa olevat putkieristeet sisältävät asbestia. Määrä mm 22 jm. Vaarallisuusluokka 1 ja toimenpidesuositus A. Sivu 8/12

10 Käytävä: Tilassa olevat putkieristeet sisältävät asbestia. Määrä mm 33 jm. Vaarallisuusluokka 1 ja toimenpidesuositus A. Lattiarakenteen sisässä olevista bitumeista otettiin näyte nro 4, joka ei sisältänyt asbestia. Lattiarakenteen sisässä olevista bitumeista otettiin kreosoottinäyte nro PAH2, joka ei ylitä ympäristö-/terveysviranomaisten määrittelemää rajaarvoa (200 mg/kg kokonaispitoisuus raja-arvo), eikä sisällä kivihiilipikeä. Seinärakenteen sisässä olevista bitumeista otettiin näyte nro 5, joka ei sisältänyt asbestia. Seinärakenteen sisässä olevista bitumeista otettiin kreosoottinäyte nro PAH3, joka ei ylitä ympäristö-/terveysviranomaisten määrittelemää rajaarvoa (200 mg/kg kokonaispitoisuus raja-arvo), eikä sisällä kivihiilipikeä. Halot 2: Varasto 1: Varasto 2: Tilassa olevat putkieristeet sisältävät asbestia. Määrä mm 22 jm. Vaarallisuusluokka 1 ja toimenpidesuositus A. Rikkoutuneilla osilla vaarallisuusluokka 3 ja toimenpidesuositus D/B. Tilassa olevat putkieristeet sisältävät asbestia. Määrä 50 mm 2,0 jm. Vaarallisuusluokka 3 ja toimenpidesuositus D. Tilassa ei havaittu asbestia sisältäviä materiaaleja. Portaan alunen: Tilassa ei havaittu asbestia sisältäviä materiaaleja. Porrashuone: Tilassa olevat putkieristeet sisältävät asbestia. Määrä 50 mm 1,0 jm. Vaarallisuusluokka 1 ja toimenpidesuositus A. Varasto 3: Varasto 4: Varasto 5: Tilassa olevat putkieristeet sisältävät asbestia. Määrä 60 mm 3,5 jm. Vaarallisuusluokka 3 ja toimenpidesuositus D. Tilassa olevat putkieristeet sisältävät asbestia. Määrä 50 mm 2,0 jm. Vaarallisuusluokka 1 ja toimenpidesuositus A. Tilassa olevat putkieristeet sisältävät asbestia. Määrä mm 26 jm. Vaarallisuusluokka 1 ja toimenpidesuositus A. Sivu 9/12

11 Varasto 6: Tilassa olevat putkieristeet sisältävät asbestia. Määrä mm 46 jm. Vaarallisuusluokka 1 ja toimenpidesuositus A. Rikkoutuneilla osilla vaarallisuusluokka 2 ja toimenpidesuositus D/B. Pukuhuone: Tilassa olevat putkieristeet sisältävät asbestia. Määrä mm 10 jm. Vaarallisuusluokka 1 ja toimenpidesuositus A. Pesuhuone: Seinälaatoitusten kiinnityslaastista otettiin näyte nro 1, joka ei ole sisältänyt asbestia. Tilassa ei havaittu asbestia sisältäviä materiaaleja. Sauna: Katossa oleva Luja-levy sisältää asbestia. Määrä 0,6 m 2. Vaarallisuusluokka 1 ja toimenpidesuositus A kerros Iso asuinhuoneisto: Kuivaustilan muovilattiamatosta otettiin näyte nro 2, joka sisältää asbestia. Määrä 0,2 m 2. Vaarallisuusluokka 1 ja toimenpidesuositus A. Aula 1:n seinässä on sähkötaulun takana asbestipahvia. Määrä 0,2 m 2. Vaarallisuusluokka 2 ja toimenpidesuositus D. Pieni asuinhuoneisto: Aula 2:n seinässä on sähkötaulun takana asbestipahvia. Määrä 0,2 m 2. Vaarallisuusluokka 2 ja toimenpidesuositus D Ullakkokerros Porrashuone: Tilassa ei havaittu asbestia sisältäviä materiaaleja. Varasto 1: Seinässä on sähkötaulun takana asbestipahvia. Määrä 0,7 m 2. Vaarallisuusluokka 2 ja toimenpidesuositus D. Asuinhuoneisto nro 3: Eteisen ja keittiön muovilattiamatot sisältävät asbestia. Määrä 23 m 2. Vaarallisuusluokka 1 ja toimenpidesuositus A. Eteisen seinässä on sähkötaulun takana asbestipahvia. Määrä 0,2 m 2. Vaarallisuusluokka 2 ja toimenpidesuositus D. Sivu 10/12

12 Asuinhuoneisto nro 4: Eteisen ja keittiön muovilattiamatot sisältävät asbestia. Määrä 25 m 2. Vaarallisuusluokka 1 ja toimenpidesuositus A. Eteisen seinässä on sähkötaulun takana asbestipahvia. Määrä 0,2 m 2. Vaarallisuusluokka 2 ja toimenpidesuositus D. 7.2 Asuinrakennus nro kerros Asuinhuoneisto nro 1: Huoneistossa ei havaittu asbestia sisältäviä materiaaleja. Autotalli 1: Autotalli 2: Katossa ja seinissä olevat Luja-levyt sisältävät asbestia. Luja-levyt ovat uusien pintaverhousten alla. Määrä 59 m 2. Vaarallisuusluokka 1 ja toimenpidesuositus A. Katossa ja seinissä sekä kattokotelossa olevat Luja-levyt sisältävät asbestia. Luja-levyt ovat uusien pintaverhousten alla. Määrä 60 m 2. Vaarallisuusluokka 1 ja toimenpidesuositus A. Asuinhuoneisto nro 2: Keittiön seinälaatoitusten liimasta otettiin näyte nro 2/B, joka ei ole sisältänyt asbestia. Huoneistossa ei havaittu asbestia sisältäviä materiaaleja. 7.3 Asuinrakennus nro kerros Asuinhuoneisto nro 1: Huoneistossa ei havaittu asbestia sisältäviä materiaaleja. LV-tila: Autotalli 1: Tilassa ei havaittu asbestia sisältäviä materiaaleja. Seinissä olevista Luja-levyistä otettiin näyte nro 1/C, joka ei sisällä asbestia. Tilassa ei havaittu asbestia sisältäviä materiaaleja. Autotalli 2: Tilassa ei havaittu asbestia sisältäviä materiaaleja. Sivu 11/12

13 SPK: Seinässä on sähkötaulun takana asbestipahvia. Määrä 0,6 m 2. Vaarallisuusluokka 2 ja toimenpidesuositus D. Asuinhuoneisto nro 2: Huoneistossa ei havaittu asbestia sisältäviä materiaaleja. Ismo Tanninen, rakennusmestari Sivu 12/12

14

15 PAH-ANALYYSI 3294/PAH TUTKIMUSRAPORTTI (2) Tilaaja: I. Tanninen Oy Tilaus-/ toimituspäivä: (tilaus) Kohde/ projektinumero: Muuruvesi Menetelmät: Analyysi suoritettiin tilaajan toimittamasta näytteestä GC-MSD-menetelmällä. Analyysissä sovelletaan menetelmää ISO Menetelmän määritysraja 2,0 mg/kg. Tulokset koskevat vain tutkittua näytettä. TULOKSET: PAH1 Bitumihuopa / vesikatto PAH2 Bitumit /lattia PAH3 Bitumit / seinä Yhdiste: [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] Naftaleeni < 2,0 < 2,0 < 2,0 Asenaftaleeni < 2,0 < 2,0 < 2,0 Asenafteeni < 2,0 < 2,0 < 2,0 Fluoreeni < 2,0 < 2,0 < 2,0 Fenantreeni < 2,0 < 2,0 < 2,0 Antraseeni < 2,0 < 2,0 < 2,0 Fluoranteeni < 2,0 < 2,0 < 2,0 Pyreeni < 2,0 < 2,0 < 2,0 Bentso(a)antraseeni < 2,0 < 2,0 < 2,0 Kryseeni < 2,0 < 2,0 < 2,0 Bentso(b)fluoranteeni < 2,0 < 2,0 < 2,0 Bentso(k)fluoranteeni < 2,0 < 2,0 < 2,0 Bentso(a)pyreeni < 2,0 < 2,0 < 2,0 Indeno(1,2,3- < 2,0 < 2,0 < 2,0 cd)pyreeni Dibentso(a,h)antraseen < 2,0 < 2,0 < 2,0 i Bentso(ghi)peryleeni < 2,0 < 2,0 < 2,0 PAH-yht.* < 30 < 30 < 30 * Menetelmän mittausepävarmuus 24 %. Vaarallisen jätteen raja-arvon 200 mg/kg (kokonaispitoisuus, 16-yhdistettä) ylittävät tulokset on lihavoitu. Näytteitä PAH1, PAH2 ja PAH3 vastaavat materiaalit voidaan PAH-pitoisuuden osalta poistaa ja hävittää normaalisti. Labroc Oy Y-tunnus: Teknologiantie 9 D Keilaranta OULU ESPOO puh

16 TULOKSET: PAH1/B Bitumipaperi / ulkoseinät 3294/PAH TUTKIMUSRAPORTTI (2) PAH2/B Bitumit / vesikatto PAH1/C Bitumit / vesikatto Yhdiste: [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] Naftaleeni < 2,0 < 2,0 < 2,0 Asenaftaleeni < 2,0 < 2,0 < 2,0 Asenafteeni < 2,0 < 2,0 < 2,0 Fluoreeni < 2,0 < 2,0 < 2,0 Fenantreeni < 2,0 < 2,0 < 2,0 Antraseeni < 2,0 < 2,0 < 2,0 Fluoranteeni < 2,0 < 2,0 < 2,0 Pyreeni < 2,0 < 2,0 < 2,0 Bentso(a)antraseeni < 2,0 < 2,0 < 2,0 Kryseeni < 2,0 < 2,0 < 2,0 Bentso(b)fluoranteeni < 2,0 < 2,0 < 2,0 Bentso(k)fluoranteeni < 2,0 < 2,0 < 2,0 Bentso(a)pyreeni < 2,0 < 2,0 < 2,0 Indeno(1,2,3- < 2,0 < 2,0 < 2,0 cd)pyreeni Dibentso(a,h)antraseen < 2,0 < 2,0 < 2,0 i Bentso(ghi)peryleeni < 2,0 < 2,0 < 2,0 PAH-yht.* < 30 < 30 < 30 * Menetelmän mittausepävarmuus 24 %. Vaarallisen jätteen raja-arvon 200 mg/kg (kokonaispitoisuus, 16-yhdistettä) ylittävät tulokset on lihavoitu. Näytteitä PAH1/B, PAH2/B ja PAH1/C vastaavat materiaalit voidaan PAH-pitoisuuden osalta poistaa ja hävittää normaalisti. Petri Perätalo tutkija, laboratorioanalyytikko puh Labroc Oy Y-tunnus: Teknologiantie 9 D Keilaranta OULU ESPOO puh

17 Tila Minerit-levy / m2 Putkieriste / jm Luja-Levy / m2 Muovilattiamatto / m2 Asbestipahvi / m2 I. Tanninen Oy Asbestimäärät 1 Kortepolku 15, TOIVALA Puh. (017) tai GSM Fax (017) Kohde: Muuruveden puutarha- ja maaseutuoppilaitos Väen asuinrakennus sekä as. rak. nro 16 ja 17 Hietapohjantie MUURUVESI Asbestikartoituksessa havaitut asbestit: VÄEN AS. RA Ulkopuoli 33,0 Kellarikrs.: Halot 22,0 Käytävä 33,0 Halot 2 22,0 Var. 1 2,0 Porrash. 1,0 Var. 3 3,5 Var. 4 2,0 Var. 5 26,0 Var. 6 46,0 Pukuh. 10,0 Sauna 0,6 1. krs.: Iso as. 0,2 0,2 Pieni as. 0,2 Ullakkokrs.: Var. 1 0,7 As. 3 23,0 0,2 As. 4 25,0 0,2 AS.RAK. 16 Ulkopuoli 1,4 AT 1 59,0 AT 2 60,0 AS.RAK. 17 SPK 0,6 YHTEENSÄ 34,4 167,5 119,6 48,2 2,1

18

19

20

21

22

AS OY ULVILANTIE 29 Ulvilantie 29 00350 HELSINKI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. päivitys 21.8.2014; lisänäytteiden analyysitulokset

AS OY ULVILANTIE 29 Ulvilantie 29 00350 HELSINKI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. päivitys 21.8.2014; lisänäytteiden analyysitulokset ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS 6157k1201 15.8.2014 AS OY ULVILANTIE 29 Ulvilantie 29 00350 HELSINKI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS päivitys 21.8.2014; lisänäytteiden analyysitulokset Optiplan Oy Y-tunnus

Lisätiedot

ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI

ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI Koy Paranvaha, Rauma Turkoosi 11 Oy Ville Varjo Urheilutie 3 23800 Laitila ville.varjo@turkoosi11.fi ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI Kartoituksen kohde: Kartoituksen laajuus: Koy Paranvaha, Paranvahe 1-4, Rauma

Lisätiedot

29.5.2013 Delete Tutkimus Oy Hämeentie 105 A 00550 Helsinki RAPORTTI ASBESTIKARTOITUS Osmola-rakennus Vanha Porvoontie 3 04600 Mäntsälä

29.5.2013 Delete Tutkimus Oy Hämeentie 105 A 00550 Helsinki RAPORTTI ASBESTIKARTOITUS Osmola-rakennus Vanha Porvoontie 3 04600 Mäntsälä 29.5.2013 00550 Helsinki RAPORTTI ASBESTIKARTOITUS Osmola-rakennus Vanha Porvoontie 3 04600 Mäntsälä 00550 Helsinki Puh. 010 656 1000 etunimi.sukunimi@delete.fi www.delete.fi Alv. rek. Y-tunnus: 1438692-8

Lisätiedot

Tekninen kuvaus ja kunto

Tekninen kuvaus ja kunto 16URP0037.TK01-401 3.5 ja 6.5.2011 Senaatti-kiinteistöt Luutnantintie 13 Helsinki Luottamuksellinen Pöyry Finland Oy PL2, Tekniikantie 4 D, 02151 Espoo, FINLAND puh. 010 3311, fax. 010 33 24311 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SISÄILMATEKNINEN TUTKIMUSRAPORTTI ANTTILAN PÄIVÄKOTI, VANAMO

SISÄILMATEKNINEN TUTKIMUSRAPORTTI ANTTILAN PÄIVÄKOTI, VANAMO Sivu 1 / 21 SISÄILMATEKNINEN TUTKIMUSRAPORTTI ANTTILAN PÄIVÄKOTI, VANAMO Mikkolantie 5, 04600 Mäntsälä 29.5.2013 TILAAJA: Pasi Santala, työpäällikkö, kiinteistöpalvelut, Mäntsälän kunta TUTKIJA: Jari Järveläinen,

Lisätiedot

Haitalliset aineet rakennuksissa ja niiden hallinta

Haitalliset aineet rakennuksissa ja niiden hallinta Haitalliset aineet rakennuksissa ja niiden hallinta Jarno Komulainen, FM Erikoistutkija, Vahanen Oy Sertifioitu näytteenottaja (SYKE) Laboratoriopalvelut jarno.komulainen@vahanen.com Jukka Huttunen, DI

Lisätiedot

Kuntotutkimus. Kalmarin Kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015. A-rakennus. B-rakennus

Kuntotutkimus. Kalmarin Kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015. A-rakennus. B-rakennus A-rakennus B-rakennus Kalmarintie 117 43270 Kalmari Hanke nro: 9124 / 07.04.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS ASB-Consult Oy Ab ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KUNTOTARKASTAJA 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA KOHDE Omakotitalo MAAKUNNANTIE 5 38100 KARKKU Kohteen pinta-ala: --- m² (ei tarkemitattu)

Lisätiedot

AS OY LIUSKETIE 6. Linjasaneeraus RAKENNUSTYÖSELOSTUS OSA 1 / 4 Rakennushankkeen yleistiedot ja työmaatekniikka 25.5.2007

AS OY LIUSKETIE 6. Linjasaneeraus RAKENNUSTYÖSELOSTUS OSA 1 / 4 Rakennushankkeen yleistiedot ja työmaatekniikka 25.5.2007 AS OY LIUSKETIE 6 Linjasaneeraus RAKENNUSTYÖSELOSTUS OSA 1 / 4 Rakennushankkeen yleistiedot ja työmaatekniikka Tel: +358 207 698 668 Fax: +358 207 698 669 INSINÖÖRITOIMISTO MIKKO VAHANEN OY Tel: +358 207

Lisätiedot

PIISPANRISTIN KOULUN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

PIISPANRISTIN KOULUN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 1 (33) TUTKIMUSSELOSTUS NRO 1355 PIISPANRISTIN KOULUN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Tampere 2004 2 (33) (33 sivua + 28 liitesivua) Tilaaja Kaarinan kaupunki, Tilakeskus Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen

Lisätiedot

SÄILYVÄ KORJAAMOHALLI SÄILYVÄ VARASTO TYÖHUONERAKENNUS SÄILYVÄ +97.300 +97.520 97.32 UUSI +99.500 I 18 +97.600

SÄILYVÄ KORJAAMOHALLI SÄILYVÄ VARASTO TYÖHUONERAKENNUS SÄILYVÄ +97.300 +97.520 97.32 UUSI +99.500 I 18 +97.600 LÄMPÖKESKUS 5 VIINITUPA 13 KORJAAMOHALLI LAAJUUSTIEDOT 27 ASUNTOLARAKENNUS 26 ASUNTOLARAKENNUS 25 OPPILASASUNTOLA RAKENNUS PURETAAN RAKENNUS PURETAAN 4 94.81 94.65 94.72 3 94.86 ASF +95.000 94.87 JÄTELAVAT

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012

NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012 NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012 NAANTALIN KAUPUNKI 1 SUOVUOREN KARTANON TALOUSKESKUS Suovuoren kaupunginosassa Myllärinmäessä Rakennukset sijaitsevat 8 389 m²:n

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN 14.11.2013

TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN 14.11.2013 TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN Tutkimusselostus 2 (29) Vanhan kolurakennuksen kuntotutkimus Suunnittelua varten Sisällys 1 Kohdetiedot...

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA Y-tunnus 0775337-1 Helsinki Turku Tampere Oulu www.optiplan.fi Mannerheimintie 105 Helsinginkatu 15 Åkerlundinkatu 11 C Uusikatu 35 Puh. 010

Lisätiedot

Märkätila vanhaan taloon

Märkätila vanhaan taloon Museoviraston korjauskortisto Korjauskortti n:o 25 31.1.2011 Märkätila vanhaan taloon Tietoa märkätilan rakentamista tai korjaamista harkitsevalle, suunnittelevalle ja siihen ryhtyvälle. Kortissa esitetään

Lisätiedot

Aika Elokuu - marraskuu 2013 Täydennys: 01/2014. Paikka Vesilahden Kirkonkylän koulu Rakennusaika: 1953. 37470 Vesilahti laajennus: 2000

Aika Elokuu - marraskuu 2013 Täydennys: 01/2014. Paikka Vesilahden Kirkonkylän koulu Rakennusaika: 1953. 37470 Vesilahti laajennus: 2000 1 VAURIOTARKASTUS Aika Elokuu - marraskuu 2013 Täydennys: 01/2014 Paikka Vesilahden Kirkonkylän koulu Rakennusaika: 1953 Rautialantie 77 remontoitu: 1991 vanhaosa 37470 Vesilahti laajennus: 2000 Läsnä

Lisätiedot

HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski

HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski Kaupunginhallitus 20.1.2014 oheismater. asianro 3 (1/55) Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 11 (1/55) Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 1 (1/55) HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski KUNTO-

Lisätiedot

Kuntotarkastus. Rukkitie 15, 01260 Vantaa. Tarkastuspäivä 23.8.2010

Kuntotarkastus. Rukkitie 15, 01260 Vantaa. Tarkastuspäivä 23.8.2010 Kuntotarkastus Tarkastuspäivä 23.8.20 RS 3 Kuntotarkastus 2 1. YHTEENVETO Tarkastuksen kohteena oli Vantaalla sijaitseva vuonna 1953 rakennettu omakotitalo. Talossa on 1 ½ kerrosta ja lisäksi kellarikerros.

Lisätiedot

LIITE 4 KUNTOARVIO 31.8.2009 ÄÄNEKOSKEN SEURAKUNTA LAAJANIEMEN LEIRIKESKUS. Lausunto 2 (29) Laajaniemen leirikeskus

LIITE 4 KUNTOARVIO 31.8.2009 ÄÄNEKOSKEN SEURAKUNTA LAAJANIEMEN LEIRIKESKUS. Lausunto 2 (29) Laajaniemen leirikeskus Lausunto 2 (29) KUNTOARVIO ÄÄNEKOSKEN SEURAKUNTA LAAJANIEMEN LEIRIKESKUS LIIMATTALANTIE 575 44150 ÄÄNEKOSKI ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 1. YHTEENVETO 4 1.1 Rakennustekniikka...

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010 KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010 YTTERKULLAN KOULU, DRAGSFJÄRD, KEMIÖNSAARI Talo ja tarkastus Oy Horninkatu 11 B, 24100 Salo 050 561 2356 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Osoite Ytterkullan koulu, Dragsfjärd

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/62 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1930 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

Merimaskun terveystalo

Merimaskun terveystalo K u n t o t a r k a s t u s Kuntotarkastusraportti 11.6.2012 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhteenveto... 4 1.1 Yleistä tarkastuksesta... 4 1.2 Yhteenveto rakennuksen kunnosta, toimenpide- ja jatkotutkimussuositukset...

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011 KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011 BJÖRKBODAN KOULU, KEMIÖNSAARI Talo ja tarkastus Oy Horninkatu 11 B, 24100 Salo 050 561 2356 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Osoite Björkbodan koulurakennus, Kemiönsaari

Lisätiedot

Sisäilmastoselvitys Kirkonkylän koulu Luumäki 22.1.2014, 27.8.2014

Sisäilmastoselvitys Kirkonkylän koulu Luumäki 22.1.2014, 27.8.2014 10.10.2014 Luumäen kunta, tekninen osasto Seppo Ukkola Linnalantie 33 54500 TAAVETTI Sisäilmastoselvitys Kirkonkylän koulu Luumäki 22.1.2014, 27.8.2014 Työterveyslaitos Asiakasratkaisut Arinatie 3 A, 00370

Lisätiedot

Kuntoarvio. Pylkömäen ala-aste Rahikaisentie 5a 43440 Pylkönmäki. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014

Kuntoarvio. Pylkömäen ala-aste Rahikaisentie 5a 43440 Pylkönmäki. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Pylkömäen ala-aste Rahikaisentie 5a 43440 Pylkönmäki Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Inspecta Puh. 010521600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 0105216002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys

TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys Liikennevirasto Suonenjoen liikennepaikka 2.2.2015 - 1-1 Johdanto Suomen GPS-Mittaus Oy on Liikenneviraston toimeksiannosta tehnyt maaperän pilaantuneisuusselvityksen

Lisätiedot

Toimiva asbestipurku

Toimiva asbestipurku Toimiva asbestipurku Sisältö Esipuhe.... 3 Asbesti terveysongelmana.... 4 Mitä on asbesti...4 Asbestipölystä aiheutuvat terveyshaitat..5 Asbestipurkajan työterveys...5 Asbestipurkutyön teettäminen....

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/59 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1980 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3731 HUOPALAHDEN ASEMA 00320 Helsinki

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3731 HUOPALAHDEN ASEMA 00320 Helsinki RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3731 HUOPALAHDEN ASEMA 00320 Helsinki RAK Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 00320 Helsinki 2/29 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 KOHTEEN TIEDOT... 3 2.1 Kohteen tiedot... 3 2.2

Lisätiedot