ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS Poikolan koulu, Rakennus E, Piippukoulu Poikolantie 6 E, JUUKA Tammikuu 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS Poikolan koulu, Rakennus E, Piippukoulu Poikolantie 6 E, JUUKA Tammikuu 2013"

Transkriptio

1 ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS Poikolan koulu, Rakennus E, Piippukoulu Poikolantie 6 E, JUUKA Tammikuu 2013 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Länsikatu 15 JOENSUU Tämän asiakirjan osittainenkin julkaiseminen on sallittu vain Suomen Rakennusterveyspalvelujen kirjallisella luvalla Länsikatu 15 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy JOENSUU Y

2 Sisällysluettelo 1 KOHTEEN JA TOIMEKSIANNON YLEISTIEDOT Toimeksianto Rajaukset Kartoituskäynti Tutkimusmenetelmät Raportin tulkitseminen Raportin laadintaperusteet Tietoa ja viranomaisohjeet KOHDEKUVAUS Yleistä ASBESTIPITOISET MATERIAALIT Julkisivujen osat Palo-ovet Vinyyliasbestilaatta 250x250 mm Altaiden taustat Hartsivinyylilaatta 300x300 mm Ilmanvaihtoputket Sähköpääkeskus, sähkö- ja elektroniikkaosat Lämpökeskus MATERIAALIT/ RAKENTEET JOTKA SAATTAVAT SISÄLTÄÄ ASBESTIA Putkieristeet rakenteiden sisällä ja niiden vaakavedot NÄYTTEET JOISSA EI HAVAITTU ASBESTIA Vaalean ruskea muovimatto Vaalea muovimatto Vihreä muovimatto Katon vaalea huokoinen akustolevy Seinätasoite ja -maali kulmainen laatta, keltainen Harmaa muovimatto MUUT HAITALLISET MATERIAALIT Kivihiilipiki (kreosootti/ PAH-yhdisteet) Valurautaviemärien muhviliitokset YHTEENVETO Tämän asiakirjan osittainenkin julkaiseminen on sallittu vain Suomen Rakennusterveyspalvelujen kirjallisella luvalla Länsikatu 15 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy JOENSUU Y

3 1 KOHTEEN JA TOIMEKSIANNON YLEISTIEDOT Kohde: Rakennus E, Piippukoulu Poikolantie 6 E JUUKA Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 2 / 15 Tilaaja: Tutkija: Juuan kunta / Tekninen palvelualue Ari Koivuselkä Poikolantie JUUKA - Joni Sorjonen, Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Tutkimusajankohta: Käytetyt laitteet: - Näytteenottovälineet ja kohdepoistoimuri HEPA- suodattimella Liittyvät tutkimukset: - Lausunto, Kaprakan Sisäilmakeskus Korjaus- ja jatkotutkimusehdotus, Kaprakan Sisäilmakeskus Rakennustekniset kuntotutkimukset, Insinööritoimisto Ra- Comp Oy Käytössä olleet asiakirjat: - Alkuperäisiä rakennuspiirustuksia 1.1 Toimeksianto Toimeksiantona oli kartoittaa kohteen asbestipitoiset ja muut haitalliset materiaalit. Tutkittavat materiaalit olivat asbesti ja kivihiilipiki. Muita haitallisia aineita huomioitiin lähinnä aistinvaraisin menetelmin. 1.2 Rajaukset Kohdealueena olivat lähtökohtaisesti kiinteistön sisätilojen pinnat ja rakenteet. Myös rakennuksen julkisivua tutkittiin aistinvaraisesti. Kiinteistössä on tarkoitus suorittaa purku- ja korjaustoimenpiteitä sisätilojen käyttömuutoksien vuoksi. Tarkkaa ajankohtaa toimenpiteille ei vielä tiedetä 1.3 Kartoituskäynti Kohteella suoritettiin kartoituskäynti Kartoituksen suoritti tutkimusinsinööri Joni Sorjonen Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy:stä. Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Länsikatu Joensuu

4 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 3 / Tutkimusmenetelmät Kartoitus perustuu silmämääräiseen arvioon sekä kokemusperäiseen tietoon ja otettuihin materiaalinäytteisiin. Epäillyt asbestinäytteet (9 kpl) tutkitutettiin laboratoriossa valo- / elektronimikroskoopilla (analyysivastaus liitteenä). Vedeneristeiden PAH- yhdistepitoisuus (2 kpl) tutkitutettiin laboratoriossa (analyysivastaus liitteenä). Apuna kartoituksessa oli rakennuksen rakennustapaselostuksia, arkkitehtipiirustukset sekä yksittäisiä rakennepiirustuksia. Myös aikaisempia tutkimusraportteja oli käytettävissä. 1.5 Raportin tulkitseminen Asbestipitoiset materiaalit: Aistinvaraisen arvioinnin sekä materiaalinäytteiden perusteella todetut rakennuksessa esiintyvät asbestipitoiset materiaalit sekä asbestittomiksi todetut materiaalinäytteet on esitetty raportissa kuvitetuin selittein. Lisäksi raportissa on mainittu materiaalit ja rakenteet, jotka mahdollisesti sisältävät asbestia. Mahdollisesti asbestia sisältävistä materiaaleista ei otettu näytteitä. Asbestipitoisten materiaalien laatu, määrä, pölyävyys sekä toimenpide-ehdotukset on esitetty massalaskentataulukossa. Asbestipitoisten materiaalien, sekä otettujen näytteiden sijainti rakennuksessa on esitetty tekstinä massalaskentataulukossa ja viittaavina merkintöinä paikannuspiirustuksissa. 4. Materiaalit jotka saattavat sisältä asbestia" kohdassa on esitetty huomioita ja riskiarvioita sellaisilta materiaaleista joita rakennuksessa saattaa edelleen löytyä ja joihin tulee varautua. Muut haitta-aineet: Rakennuksessa esiintyvät muut haitta-aineet on esitetty selityksin ja kuvin Kohdassa "Muut kartoituksen aikana tehdyt havainnot" on esitetty lyhyinä huomioina sekä riskiarviona niistä epäkohdista joita rakennuksessa tehdyn kartoituksen aikana on havaittu. Koska rakennukseen on tehty kosteusteknisiä ja mikrobiologisia kuntotutkimuksia, ei tässä raportissa oteta kantaa em. asioihin. 1.6 Raportin laadintaperusteet Asbestikartoitusraportin laadintaperusteet perustuvat Valtioneuvoston päätökseen 1380/94 asbestityöstä ja Työsuojeluhallituksen päätökseen 231/89 hyväksyttävistä asbestipurkutyössä käytettävistä menetelmistä ja laitteista. Raportti on laadittu RT (julkaistu 10/ 1993) Asbesti, asbestikartoitus ja siitä aiheutuvat toimenpiteen- ohjeen mukaan. Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Länsikatu Joensuu

5 1.7 Tietoa ja viranomaisohjeet Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 4 / 15 Tässä raportissa on esitetty vain asbestin ja kivihiilipien esiintyminen. Rakennuttajan tehtävänä on määritellä erikseen kussakin kohteessa tarvittavat asbesti- ja haitta-ainepurkutoimet. Asbesti: Asbestia on käytetty mm. lämmön- ja paloneristeenä, asbestisementtilevyissä, lattiamateriaaleissa, laivanrakennuksessa, kitkamateriaaleissa ja tiivisteissä. Käyttö on kielletty eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta vuoden 1994 alusta. Mikäli raportissa esitettyjä asbestipitoisia materiaaleja tullaan työstämään tai purkamaan, tulee työ suorittaa asbestityönä asbestipurkuvaltuutuksen omaavan yrityksen tai yhteisön toimesta. Asbestipurkutyössä on noudatettava Ratu-korttia Asbestia sisältävien rakenteiden purku 10/2009. Asbestipitoisen jätteen käsittely Jätelain , mukaan. Lisäksi on noudatettava paikallisen Ympäristökeskuksen, sekä työsuojelupiirin päätöksiä ja viranomaisohjeita. Asbestipurkajan tulee toimittaa tiedot rakenteisiin jätetyistä tai löydetyistä uusista asbestipitoisista materiaaleista purkutyön tilaajalle. Kivihiilipiki (kreosootti ja PAH-yhdisteet): Kreosoottia (eli kivihiilipikeä) on käytetty vanhoissa rakennuksissa vedeneristeenä lattiarakenteissa, tervapapereissa ja myös pikisivelynä katteiden pinnalla. Kreosoottia sisältävä piki on mustaa massaa jolla on usein aistittavissa aineelle ominainen pistävä haju ("vanhan ratapölkyn haju"). Kreosootissa olevat PAH- yhdisteet (polyaromaattiset hiilivedyt) ovat voimakkaasti syöpää aiheuttavia karsinogeeneja. Altistuminen voi tapahtua sekä ilman että kosketuksen kautta. Kreosootti on vaarallista jätettä ja sitä on käsiteltävä viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Muita PAH- pitoisia aineita voivat olla mm. vanhat tervapaperit, tiivisteriveet ja valuasfaltti. Mikäli kreosoottia joudutaan käsittelemään purkutöiden yhteydessä, tulee se tehdä suojattuna erikoispurkutyönä. Tarkemmat ohjeet Ratu-kortissa , Kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purku. 2 KOHDEKUVAUS 2.1 Yleistä Kohde on vuonna 1961 valmistunut kivirakenteinen koulurakennus. Rakennuksen julkisivu on pääosin rapattu ja tiiliverhoiltu. Päädyissä, ikkunaosilla ja yläosissa julkisivu on levyverhoiltua Rakennuksen väliseinät ovat rapatut ja maalatut betoniseinät tai tiilimuurattuja seiniä. Altaiden taustoilla on käytetty seinälaatoituksia. Luokkatilojen ja käytävien pintamateriaaleina toimii vinyylilaatat. Nykyisellään rakennus palvelee kunnan huoltohenkilökuntaa ja osittain 2. kerroksessa harrastustoimintaa. Rakennuksen kellarikerros on varastotilana. Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Länsikatu Joensuu

6 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 5 / 15 Kohteessa on aikaisemmin suoritettu sisäilmatutkimuksia, joissa on todettu mikrobivaurioita. Kellarikerroksen alapohja- ja ulkoseinärakenteissa on myös todettu olevan kreosoottipikinen vesieriste, josta emittoituneet kemialliset yhdisteet on aistinvaraisesti selvästi havaittavissa sisäilmassa. Kohteeseen on suoritettu sisäilmanlaatua parantavia väliaikaistoimenpiteitä kellarikerrokseen. 3 ASBESTIPITOISET MATERIAALIT Osa materiaaleista on mahdollista todeta asbestia sisältäviksi aistinvaraisin havainnoin ja rakentamisajankohdan perusteella. Osa materiaaleista on sellaisia, että niistä on otettava materiaalinäytteitä laboratoriossa tehtävää asbestinmääritystä varten. Materiaalinäytteitä kohteesta otettiin yhteensä 9 kappaletta. Laboratorion analyysivastaukset ovat tämän raportin liitteenä. 3.1 Julkisivujen osat Rakennuksen julkisivumateriaaleissa on käytetty asbestipitoisia materiaaleja. Seinien yläosat on verhoiltu kouruasbestilevyllä. Takapihan puoleisen seinän ikkunapilarien kohdalla, sekä etupihan ulko-ovien ympärillä on käytetty asbestipitoista Minerit- levyä. Myös kellarikerroksen tasossa olevat levymäiset julkisivupinnat on toteutettu asbestipitoisella Minerit- levyllä. Myös päätyseinien levyrakenteiset osat on tehty käyttäen sileää asbestisementtilevyä. Kuva 1. Sileää asbestilevyä päätyseinien verhouksessa. Kuvassa esitetty myös yläosien kouruasbestilevyt. Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Länsikatu Joensuu

7 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 6 / 15 Kuva 2. Ikkunapilareissa käytetty asbestisementtilevyä. 3.2 Palo-ovet Rakennuksen alkuperäiset palo-ovet ja karmit sisältävät 2 mm:n asbestilevyt. Asbesti tulee huomioida mikäli ovia uudelleen käytetään, heloitetaan tai työstetään. Kuva 3. Palo-ovi tilassa ET 102, sisältää asbestilevyä. 3.3 Vinyyliasbestilaatta 250x250 mm Tilojen lattiat on päällystetty 250x250mm:n Finnflex- laatalla. Laatta on kiinnitetty alustaansa mustalla pikiliimalla. Aikakaudelleen tyypillinen lattian pintamateriaali sisältää asbestia. Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Länsikatu Joensuu

8 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 7 / 15 Kuva 4. Finnflex-laattaa tilasta 118, sisältää asbestia 3.4 Altaiden taustat Rakennetapaselostuksen mukaan altaiden taustat on laatoitettu asbestipitoisilla Kymarno- seinälaatoilla. Kuva 5. Kymarno- laattoja tilassa 105 Keittiö. 3.5 Hartsivinyylilaatta 300x300 mm Tilojen 013, 014, 115, 116, 117, 123 ja 125 lattiat on päällystetty vaalean ruskealla(kuvioitu tummalla) 300x300 mm Finntile- laatalla. Laatta on kiinnitetty alustaan mustalla pikiliimalla. Analyysivastauksen mukaan laattojen kiinnitykseen käytetty liima sisältää asbestia. Tilaan 114 ei ollut pääsyä kartoituksen yhteydessä, mutta todennäköisimmin myös tämän tilan lattiamateriaali on sama. Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Länsikatu Joensuu

9 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 8 / 15 Kuva x300 kvartsivinyylilaatta, sisältää asbestia. 3.6 Ilmanvaihtoputket Rakennuksen kellaritiloissa on alkuperäisiä Minerit- putkia. Putket ovat kokoa 150x150 ja 250x150 asbestisementtiputkia. Putkien näkyvät osat on esitetty paikannuspiirroksessa P2. Kuva 7. Vanhoja ilmanvaihdon asbestiputkia. 3.7 Sähköpääkeskus, sähkö- ja elektroniikkaosat Rakennuksen sähköpääkeskukseen ei ollut kartoituskäynnillä mahdollisuutta päästä. Rakenneselostuksen mukaan sähköpääkeskuksen lattia on päällystetty asbestipitoisella Finnflex- laatalla. Rakennuksen sähkö ja elektroniikka osien purkutyössä tulee huomioida SER- jätteen käsittelystä annetut ohjeet ja määräykset. Laitteista on mahdollisuuksien mukaan poistettava vaaralliset jätteet, kuten akut, kondensaattorit, elohopeakytkimet, paristot, öljyt tai muut komponentit jotka määritellään ongelmajätteeksi. Muutoin laitteen päälle on merkittävä selkeästi vaarallisen jätteen esiintyminen esim. "sisältää akkuja", "sisältää öljyä" tai "sisältää elohopeakytkimen". Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Länsikatu Joensuu

10 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 9 / Lämpökeskus Rakennuksen lämpökeskuksen muuratuissa rakenteissa on käytetty asbestipitoisista laastia (ns. tulilaasti). Myös 3mm asbestilevyä on käytetty kanaalien ja piipuin eristeenä. Piipun muuraus on suoritettu rakennetapaselostuksen mukaan aina 6 metrin korkeuteen tulilaastilla. Lämpökeskuksen mahdollisissa korjaustöissä tulee huomioida lämpökeskuksen ja piipun sisältämien asbestipitoisten materiaalien esiintyminen. Kuva 8.Lämpökeskuksen ylätasoa. Kuva 9.Lämpökeskuksen alatasoa, takana havaittavissa muurattu piipun vaakakanaali. Sisältää asbestia. Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Länsikatu Joensuu

11 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 10 / 15 4 MATERIAALIT/ RAKENTEET JOTKA SAATTAVAT SISÄLTÄÄ ASBESTIA Edellä mainittuja asbestipitoisia materiaaleja saattaa tulla esiin rakenteiden sisältä, tai sellaisista kohdista joita ei kartoituksessa ole voitu havaita annetussa tutkimuslaajuudessa. Tähän on listattu joitain sellaisia materiaaleja ja huomioita jotka rakennuksen, tyypin, iän ja tehtyjen havaintojen perusteella tulee erityisesti ottaa huomioon, edellä mainittujen asbestia sisältävien materiaalien lisäksi. 4.1 Putkieristeet rakenteiden sisällä ja niiden vaakavedot Vanhoissa rakennuksissa putkistot on saatettu asentaa epäjohdonmukaisesti. Tähän tulee varautua rakenteita aukaistaessa. On todennäköistä, että rakennuksessa paljastuu esimerkiksi lattiarakenteista putkilinjoja, joissa on käytetty eristeenä asbestipitoisia eristeitä. Yleisin rakenteiden sisällä käytetty eristetyyppi on aaltopahvieriste, jossa sisimpänä kerroksena on asbestipahvikerros. Purkutyön aikana asiaan on kiinnitettävä huomiota. 5 NÄYTTEET JOISSA EI HAVAITTU ASBESTIA 5.1 Vaalean ruskea muovimatto Tilasta Keittiö 105 otetussa materiaalinäytteessä ei todettu asbestia. Maton liimaamiseen ei ole käytetty mustaa bitumiliimaa. Kuva 10. Keittiön 105, lattiapinnoite. Ei sisällä asbestia. 5.2 Vaalea muovimatto Tilasta Siivouskomero 109 otetussa materiaalinäytteessä ei todettu asbestia. Maton liimaamiseen on Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Länsikatu Joensuu

12 käytetty mustaa liimaa, muttei se sisällä analyysivastauksen mukaan asbestia. Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 11 / 15 Kuva 11. Siivouskomero 109, lattiapinnoite. Ei sisällä asbestia. 5.3 Vihreä muovimatto Tilasta Varasto 109 otetussa materiaalinäytteessä ei todettu asbestia. Maton liimaamiseen ei myöskään ole käytetty mustaa bitumiliimaa. 5.4 Katon vaalea huokoinen akustolevy Tilasta Oppilaskäytävä 125 otetussa materiaalinäytteessä ei todettu asbestia. Kuva 12. Tila 116, vaalea huokoinen akustolevy. Ei sisällä asbestia. 5.5 Seinätasoite ja -maali Tilasta Oppilaskäytävä 125 seinätasoitteesta ja maalista otetussa materiaalinäytteessä ei todettu asbestia. Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Länsikatu Joensuu

13 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 12 / 15 Kuva 13. Tila125 Oppilaskäytävä, valkea/keltainen maali. Ei sisällä asbestia kulmainen laatta, keltainen Tilasta Varasto 017 otetussa materiaalinäytteessä ei todettu asbestia. Purkutyössä on kuitenkin syytä huomioida kellarin vedeneristeenä toimivan bitumin PAH- pitoisuus. Kuva 14. Varasto 017, keltainen 6-kulmainen laatta. Ei sisällä asbestia. 5.7 Harmaa muovimatto Tilasta Taukotila 022 otetussa materiaalinäytteessä ei todettu asbestia, eikä liimaamiseen ole käytetty mustaa bitumiliimaa. Purkutyössä on kuitenkin syytä huomioida kellarin vedeneristeenä toimivan bitumin PAH- pitoisuus. Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Länsikatu Joensuu

14 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 13 / 15 Kuva 15.Tila 022, harmaa muovimatto. Ei sisällä asbestia. 6 MUUT HAITALLISET MATERIAALIT Tähän on listattu joitain sellaisia materiaaleja ja huomioita jotka rakennuksen, tyypin, iän ja tehtyjen havaintojen perusteella tulee erityisesti ottaa huomioon. 6.1 Kivihiilipiki (kreosootti/ PAH-yhdisteet) Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu kellarin lattioiden ja seinien sisältävän PAH- yhdisteitä. Kellaritiloissa on selvästi havaittavissa kreosootin hajua (ratapölkkymäinen haju). Nyt tehdyllä näytteenotolla pyrittiin selvittämän PAH- yhdisteiden pitoisuus pikieristeessä. Pikinäytteet PAH- määritystä varten otettiin kellarikerroksen varastotilasta sekä 1. kerroksen siivouskomerosta. Näytteenottopisteet on esitetty paikannuspiirroksessa P1. Lisäksi kellarikerroksesta tutkittiin ikkunakarmeissa käytettyä rivettä. Aistinvaraisesti pellavarive todettiin hajuttomaksi, eikä sitä ole käsitelty bitumiliuoksella. Kuva 16. Pellavarivettä ikkunakarmin ja pilarin välistä. Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Länsikatu Joensuu

15 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 14 / 15 Siivouskomerosta otetussa välipohjan vedeneristeestä otetusta pikinäytteestä todettiin laboratoriotutkimuksissa ainoastaan vähäisiä määriä PAH- yhdisteitä (17 mg/kg). Koska PAH- yhdisteet alittavat rajaarvon purkujäte voidaan sisällyttää normaaliin rakennusjätteeseen. Pysyvän jätteen kaatopaikalla sijoitettavan aineksen sisältämien PAH- yhdisteiden kokonaismäärän raja arvo on 40mg/kg Kellarin varastotilan näytteen todettiin sisältävän runsaasti PAH- yhdisteitä (9800 mg/kg). Työsuojeluviranomainen on tulkinnut ohjetta niin, että 200 mg/kg polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä on raja, jolloin purkutyö tulee suunnitella ja toteuttaa osastointimenetelmää käyttäen. Koska PAH- yhdisteet ylittävät raja-arvon, joten purkujäte toimitettava ongelmajätelaitokseen. Kellarikerroksessa PAH- yhdistettä sisältävää vedeneristettä on rakennetapaselostuksen ja piirustusten mukaan kaikkialla maanvastaisessa lattiassa sekä kellarikerroksen seinissä aina välipohjaholviin saakka. 6.2 Valurautaviemärien muhviliitokset Vanhojen valurautaviemäreiden muhviliitoksissa oleva lyijy tulee huomioida jätteenkäsittelyssä. Kuva 17. Tila 009 Varasto. Vanhoja valurautaviemäreitä. 7 YHTEENVETO Kohde on rakennettu vuonna 1960 jolloin asbestin käyttö rakennusmateriaaleissa ollut yleistä. Asbestia sisältävät ainakin julkisivujen osat, 300x300 laattojen liimaamiseen käytetty musta bitumiliima, 250x250 Finnflex- laatat(harmaa) liimoineen, altaiden taustalla käytetyt laatoitukset, kellarin vanhat suorakulmaiset/neliömalliset ilmanvaihtokanavat sekä lämpökeskuksen/ piipun muuratut rakenteet ja niiden osat. Haitallisia määriä PAH- yhdisteitä sisältävät kellarikerroksen vedeneristeenä toimivat pikieristeet. Kellarikerroksen pikieristeiden purkutyössä tulee huomioida työntekijöiden suojautuminen ja jätteen käsittely. Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Länsikatu Joensuu

16 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 15 / 15 Koska rakennus on rakennettu aikakaudella jolloin asbestin käyttö on ollut yleistä, on syyt purkutöissä varautua asbestiin joka on rakenteiden sisällä ja/tai kartoituksen ulkopuolella. Joensuussa Joni Sorjonen, tutkimusinsinööri RI Suomen Rakennusterveyspalvelut Miika Natunen, toimitusjohtaja RI Suomen Rakennusterveyspalvelut Liitteet: 1. Asbestin massalaskentataulukko liitteineen 2. Paikannuspiirrokset P1 ja P2 3. Analyysivastaukset: PAH ja TY-03/rk/ Asbesti Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Länsikatu Joensuu

17

18

19 Asbestin massalaskentataulukko Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Tilaaja: Juuan Kunta / Ari Koivuselkä Liite 1.1 Kohde: Poikolantie 6E, "Piippukoulu" Kartoitettu: TILA PIIRUSTUSMERKINNÄT ASBESTIN ESIINTYMINEN RAKENTEISSA MÄÄRÄ YKSIKKÖ NÄYTTEEN NRO TULOS LAATU KUNTO PÖLYÄVYYS TOIMENPIDE-EHDOTUS 013 L-FP (neliörasteri) Musta liima pinnoitteen alla 83 m^2 N1 ja N9 K V A * 1,6 014 L-FP (neliörasteri) Musta liima pinnoitteen alla 83 m^2 N1 ja N9 K V A * 1,6 115 L-FP (neliörasteri) Musta liima pinnoitteen alla 48 m^2 N1 ja N9 K V A * 1,6 116 L-FP (neliörasteri) Musta liima pinnoitteen alla 47 m^2 N1 ja N9 K V A * 1,6 117 L-FP (neliörasteri) Musta liima pinnoitteen alla 47 m^2 N1 ja N9 K V A * 1,6 123 L-FP (neliörasteri) Musta liima pinnoitteen alla 75 m^2 N1 ja N9 K V A * 1,6 125 L-FP (neliörasteri) Musta liima pinnoitteen alla 4 m^2 N1 ja N9 K V A * 1,6 Yhteensä 387 m^2 118 L-FP (vinorasteri) Finnflex-laatta, musta liima 2 m^2 K V A * 1,6 119 L-FP (vinorasteri) Finnflex-laatta, musta liima 2 m^2 K V A * 1,6 120 L-FP (vinorasteri) Finnflex-laatta, musta liima 2 m^2 K V A * 1,6 121 L-FP (vinorasteri) Finnflex-laatta, musta liima 2 m^2 K V A * 1,6 122 L-FP (vinorasteri) Finnflex-laatta, musta liima 10 m^2 K V A * 1,6 SPK (Kellari) L-FP (vinorasteri) Finnflex-laatta, musta liima 1 m^2 K V A * 1,6 Yhteensä 19 m^2 105 Kymarno-laatta, altaan tausta/välitila 3 m^2 K V A * 1,7 115 Kymarno-laatta, altaan tausta 2 m^2 K V A * 1,7 116 Kymarno-laatta, altaan tausta 2 m^2 K V A * 1,7 117 Kymarno-laatta, altaan tausta 2 m^2 K V A * 1,7 125 Kymarno-laatta, altaan tausta 2 m^2 K V A * 1,7 Yhteensä 11 m^2 002 A-PO(vinorasteri) Palo-ovi+karmit, asbestilevy 2 m^2 K V A * 1,9 005 A-PO(vinorasteri) Palo-ovi+karmit, asbestilevy 2 m^2 K V A * 1,9 005/002 A-PO(vinorasteri) Palo-ovi+karmit, asbestilevy 2 m^2 K V A * 1,9 Yhteensä 6 m^ P-M(katkoviiva) Ilmanvaihtokanava, kantikas 8 jm K V B * 2,6 004 P-M(katkoviiva) Ilmanvaihtokanava, kantikas 4 jm K V B * 2,6 021 P-M(katkoviiva) Ilmanvaihtokanava, kantikas 2 jm K V B * 2,6 Yhteensä 14 jm 001 S-K Kattilahuone 68 m^2 K V B * 1,6 001 L-K Kattilahuone 63 m^2 K V B * 1,6 001 K-K Kattilahuone 32 m^2 K V B * 1,6 Yhteensä 163 m^2 JULKISIVUOSAT TILA PIIRUSTUSMERKINNÄT ASBESTIN ESIINTYMINEN RAKENTEISSA MÄÄRÄ YKSIKKÖ NÄYTTEEN NRO TULOS LAATU KUNTO PÖLYÄVYYS TOIMENPIDE-EHDOTUS Julkisivu Pohjoispääty Yläosien kouruasbestilevytys 86 m^2 K V B * 1,9 Julkisivu Eteläpääty Yläosien kouruasbestilevytys 86 m^2 K V B * 1,9 Julkisivu Katoksen reuna, Itäsivu Yläosien kouruasbestilevytys 21 m^2 K V B * 1,9 Yhteensä 193 m^2 Julkisivu, pohjoinen S-M Asbestisementtilevy, sileä 8 m^2 K V A * 1,9 Julkisivu, etelä S-M Asbestisementtilevy, sileä 6 m^2 K V A * 1,9 Julkisivu, länsi S-M Asbestisementtilevy, sileä 9 m^2 K V B * 1,6 Julkisivu, itä S-M Asbestisementtilevy, sileä 2 m^2 K V B * 1,6 Yhteensä 25 m^2

20 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Liite 1.2 Massalaskentataulukon lyhenteiden selitykset Toimenpide-ehdotus Tulos Laatu Kunto K = SISÄLTÄÄ ASBESTIA E = EI SISÄLLÄ ASBESTIA S = SININEN ASBESTI (krokidoliitti) V = VAALEA ASBESTI (antofyliitti, amosiitti, krysotiili) A = HYVÄ Asbestikuidut ovat hyvin sitoutuneet tuotteeseen. Eivät pääse hengitysilmaan normaalikäytössä. B = VÄLTTÄVÄ Asbestikuituja saattaa päästä hengitysilmaan kohteen huollon tai käytön yhteydessä. C = HEIKKO Asbestimateriaali on paikoin rikkoutunut ja huonokuntoinen. Tilassa liikuttaessa asbestipölyn altistumisvaara. D = ERITTÄIN HEIKKO Asbestimateriaali on erittäin huonokuntoinen ja tilassa on runsaasti pölyä ja tilassa liikuttaessa tai työskennellessä suositellaan noudatettavaksi VNP:n 886/87 10 ja TSH:n päätöksen 231/90 12 edellyttämiä suojaustoimenpiteitä. HUOM! Asbestipitoisten rakennusmateriaalien kunto koskee kartoitushetkellä vallinnutta tilannetta. 1= EI EDELLYTETÄ TOIMENPITEITÄ NORMAALIKÄYTÖSSÄ 2= ASBESTIPÖLYSIIVOUS Siivous ilman suojaustoimenpiteitä kielletty. Siivous suositellaan tehtäväksi osastointimenetelmällä 3= KORJAUS Asbestipitoisten materiaalien korjaus pölyttömäksi ja tilan asbestipölysiivous 4= SISÄÄN RAKENTAMINEN (koteloiminen) Asbestipitoisen materiaalin suojaaminen tai peittäminen rakennusmateriaalilla. 5= PINNOITUS Asbestia sisältävän rakennusmateriaalin eristäminen pinnoittamalla se elastisella maalilla tai massalla. 6= PURKU OSASTOINTIMENETELMÄLLÄ Työkohde eristetään pölytiiviiksi muista tiloista ja varustetaan asbestipölyn suodattavalla ilmankierrätyslaitteistolla. 7= KOHDEPOISTO Asbestipölyn leviäminen estetään kohdeimulaitteilla. Soveltuu pieniin yksittäisiin töihin sekä asbestipitoisten vinyylilaattojen purkuun. 8= PURKUPUSSIMENETELMÄ Asbestipitoisen materiaalin käsittely tapahtuu pölytiiviin pussin sisällä. Soveltuu yksittäisiin putkikorjauksiin. 9= LEVYMATERIAALIN POISTO ULKOTILOISSA KOKONAISENA Levyt poistetaan ehjinä ja kuljetetaan kaatopaikalle pölytiiviisti pakattuina. Työssä käytetään vähintään P 2-luokan suodattimella varustettua puolinaamaria. (Ei asbestipurkuvaltuutusta) 10= MAALIN POISTO LIUOTINAINEELLA (Kemiallinen poisto) 11= MAALIN POISTO HIEKKAPUHALTAMALLA Kohdat 2-8 ja edellyttävät työsuojeluviranomaisten valtuutuksen asbestipurkutöihin. Toimenpide-ehdotukset voidaan merkitä useammalla numerolla. Esim. 1/6, joka tarkoittaa ettei normaalikäytössä edellytetä toimenpiteitä, mutta purkutyöt on suoritettava osastointimenetelmällä. Mikäli kunto luokitellaan A tai D vaihtoehdon mukaiseksi tulee toimenpiteisiin ryhtyä välittömästi. Suluissa oleva ( ) toimenpide-ehdotus tarkoittaa tilannetta, missä kyseiset rakennusmateriaalit puretaan kokonaisuudessa. Ilman sulkuja oleva toimenpide-ehdotus tarkoittaa tilannetta jolloin rikkoutunut rakennusmateriaali korjataan sellaiseen kuntoon että asbestipölyn leviämisvaaraa ei tiloissa ole.

21 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Liite 1.2 Taulukko 1. Asbestimateriaalin vaarallisuus (KH Asbesti, asbestikartoitus ja siitä aiheutuvat toimenpiteet - mukaisesti) Pölyävyysluokitus * asbestialtistumisvaara tarviketta purettaessa ** suuri asbestialtistumisvaara tarviketta purettaessa *** asbestialtistumisvaara, jos tarvikkeeseen kohdistuu mekaaninen rasitus *** Krokidoliitti-asbesti, asbestialtistumisvaara aina Kuvaus Tarvikkeet ovat vaarattomia normaalikäytössä ja aiheuttavat vain purettaessa asbestialtistumisvaaran. Tuotteen purkua suunniteltaessa tulee ottaa yhteyttä siihen työsuojelupiiriin, jonka alueella purkutyö suoritetaan. Vaatimukset suojautumisesta ja työmenetelmistä vaihtelevat työsuojelupiireittäin. Tarvikkeet ovat normaalikäytössä vaarattomia, mutta aiheuttavat purettaessa suuren asbestialtistumisvaaran. Kahden tähden tarvikkeiden purkua saavat tehdä ainoastaan työsuojeluviranomaisten valtuuttamat asbestipurkajat. Tarvikkeen purkua suunniteltaessa tulee ottaa yhteyttä siihen työsuojelupiiriin, jonka alueella purkutyö suoritetaan. Tarvikkeet ovat vaarallisia myös käyttötilanteissa. Vaarallisuus perustuu tarvikkeen rikkoutuessa, kolhiutuessa ja hioutuessa vapautuvan asbestipitoisen pölyn suureen määrään. Vaurioitunut kolmen tähden tarvike tulee heti eristää siten, ettei vauriokohdasta vapaudu lisää asbestia tilan ilmaan. Paljaan ruiskutetun krokidoliitti-asbestieristeen katsotaan aiheuttavan aina asbestialtistumisen. Vaarallisuus perustuu työtavasta ja tarvikkeesta aiheutuvaan suureen pölyävyyteen. Krokidoliittipölyä on jo työvaiheen aikana joutunut kaikille tilan pinnoille. Lisäksi tarvikkeen rikkoutuessa, kolhiutuessa ja hioutuessa siitä vapautuu erittäin helposti suuria määriä asbestipitoista pölyä. Vaurioitunut kohta tulee heti eristää siten, ettei siitä vapaudu lisää asbestia tilan ilmaan.

22 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Liite 1.2 Taulukko 2. Asbestimerkintöjä ja niiden selityksiä. (Yleisesti materiaaleista) P-P P-V P-M S-M I-M S-L L-L L-F L-FP S-T L-T K-T S-K L-K K-K L-P K-A S-A KRO APO IV-T A-P!EIP! Pahvieristeinen putki, jonka ulko- tai sisäpinnassa on asbestia. Putken mutkissa ja jatkoksissa voi olla kovaa asbestimassaa. Mineraalivillaeristeinen putki, jonka ulkopinnassa on asbestia. Asbestimassaeristeinen putki, joka on eristetty kovalla asbestimassalla. Kova seinä- tai kattolevy, joka sisältää asbestia. Materiaali on harmaata, tunnettuja nimikkeitä lujalevy ja minerit-levy. Asbestisementti kanava, putket yleensä suorakaiteenmuotoisia reunoista pyöristettyjä. Seinälaatoitus, keraamisten seinälaattojen sauma- ja/tai kiinnityslaasti on asbestipitoista. Lattialaatoitus, keraamisten lattialaattojen sauma- ja/tai kiinnityslaasti on asbestipitoista. Lattiavinyylilaatta, joka sisältää asbestia. Kauppanimikkeenä yleisesti FinnFlex. Laatan mitat yleensä 250x250, 3mm. Lattiavinyylilaatta ja liima, joka sisältää asbestia. Kauppanimikkeenä yleisesti FinnFlex. Laatan mitat yleensä 250x250, 3mm. Seinätasoite, joka sisältää asbestia. Tasoite tai laasti. Lattiatasoite, joka sisältää asbestia. Tasoite tai laasti. Kattotasoite, joka sisältää asbestia. Tasoite tai laasti. Seinässä oleva kiinnitysaine, liima tai muu kiinnitysaine jolla materiaalit kiinnitetty alustaan. Katossa oleva kiinnitysaine, liima tai muu kiinnitysaine jolla materiaalit kiinnitetty alustaan. Lattiassa oleva kiinnitysaine, Liima tai muu kiinnitysaine jolla materiaalit kiinnitetty alustaan. Pikiliima, vinyylilaattojen ja muovimattojen kiinnityksessä käytetty asbestipitoinen musta liima. Akustiikkalevy katossa, jotka sisältävät asbestia. Kuitumaisia ja huokoisia levyjä. Akustiikkalevy seinissä, jotka sisältävät asbestia. Kuitumaisia ja huokoisia levyjä. Krokidoliitti, eli sininen asbesti. Sinertävä tai harmaa asbestimassa. Vaarallisuutensa vuoksi eroteltu. Palo-ovet ja luukut, jotka sisältävät asbestia. Ovissa ja karmissa käytetty asbestipitoisia materiaaleja. Asbestia sisältävä nauhaa, tiivistelevyä tai kittiä. Esiintyy mm. IV-kanavien lyönti- ja laippaliitoksissa. Asbestipitoinen pinnoite, muut pinnoitteet jotka sisältävät asbestia. Huom. erillinen selite. Tila johon ei kartoituksen aikana päästy.

HAITTA-AINE JA ASBESTIKARTOITUS- RAPORTTI 4.3.14 Raportin päivitetty painos

HAITTA-AINE JA ASBESTIKARTOITUS- RAPORTTI 4.3.14 Raportin päivitetty painos HAITTA-AINE JA ASBESTIKARTOITUS- RAPORTTI 4.3.14 Raportin päivitetty painos Kotkan keskuskoulu Keskuskatu 28 48100 Kotka Työ nro T13033-05 Kotka 14.4.2014 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Puolalanmäen lukio. Lisätutkimukset, PAH-ilmanäytteet. Aurakatu 11 20100 Turku 30.10.2013 -------- Projekti 5151

Tutkimusraportti. Puolalanmäen lukio. Lisätutkimukset, PAH-ilmanäytteet. Aurakatu 11 20100 Turku 30.10.2013 -------- Projekti 5151 Tutkimusraportti Lisätutkimukset, PAH-ilmanäytteet Puolalanmäen lukio Aurakatu 11 20100 Turku -------- 30.10.2013 Projekti 5151 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Lähtökohta ja tavoite... 2 2 Suoritetut

Lisätiedot

ASBESTIANALYYSI 3340/ASB TUTKIMUSRAPORTTI 11.9.2014 1(2) Tilaaja: Ramboll Finland Oy / Jussi Aromaa Tilaus-/ toimituspäivä: 2.9.2014 (tilaus) Kohde/ projektinumero: Ristimäenkatu 1 ja 2 kiinteistöt, Tesoma

Lisätiedot

ASBESTI JA HAITTA-AINEN KARTOITUS

ASBESTI JA HAITTA-AINEN KARTOITUS Helsinki 9.4.2010 ASBESTI JA HAITTA-AINEN KARTOITUS Kannelmäen peruskoulu Kanneltie 1, HELSINKI ASB-YHTIÖT, ASB Consult Oy Ab, Helsinki Timo Salonen (040 5111 453) Rakennusarkkitehti PÄÄKONTTORI Konalankuja

Lisätiedot

TMI JUHA MATTINEN RAPORTTI 810 1(12) Korvenkatu 2 03600 KARKKILA 27.2.2015 ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS

TMI JUHA MATTINEN RAPORTTI 810 1(12) Korvenkatu 2 03600 KARKKILA 27.2.2015 ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS TMI JUHA MATTINEN RAPORTTI 810 1(12) ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS Kasavuoren koulukeskus toimenpidealue ja optioalueet Kasavuorentie 1 02700 KAUNIAINEN +358 451 209 208 juha.mattinen@juhamattinen.fi

Lisätiedot

Rantatien koulu. Asbestin ja haitta-aineiden lisäkartoitus. Rantatie 4, Virrat Työnro Ins. Sami Mustajoki

Rantatien koulu. Asbestin ja haitta-aineiden lisäkartoitus. Rantatie 4, Virrat Työnro Ins. Sami Mustajoki Rantatie 4, Virrat Asbestin ja haitta-aineiden lisäkartoitus 7.3.2017 Työnro 31 11993.2 Ins. Sami Mustajoki 2 (5) Rantatie 4, Virrat SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 1.1 Tilaaja...3 1.2 Työn sisältö...3

Lisätiedot

ASBESTIKARTOITUS Puusuutarintie Helsinki

ASBESTIKARTOITUS Puusuutarintie Helsinki 22.11.2016 ASBESTIKARTOITUS Puusuutarintie 19 00620 Helsinki / Tutkimukset Jaakko Sireni, Insinööri (AMK) 040 6212 998 jaakko.sireni@delete.fi Asbestikartoitus Sivu 2 / 6 SISÄLTÖ 1 KOHTEEN JA TOIMEKSIANNON

Lisätiedot

Asbestikartoitus. Läsnäolijat Nimi Rooli Matkapuhelin Sähköposti. Marko Niilimäki Kartoittaja

Asbestikartoitus. Läsnäolijat Nimi Rooli Matkapuhelin Sähköposti. Marko Niilimäki Kartoittaja Sivu: 1 (9) Asbestikartoitus Asiakas Asiakkaan työnumero Kohdeosoite Espoon Kaupunki L160002842 Kulolaakso 1, 02340 ESPOO Latokasken päiväkoti Tilaaja / Yhteyshenkilö Kartoituspäivä 21.9.2016 Espoo / Pekka

Lisätiedot

HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI

HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI Koy Raumanmerenkatu 11 c/o Rauman kaupungin isännöintitoimisto Ismo Timonen Valtakatu 2 26100 Rauma ismo.timonen@rauma.fi HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI Kartoituksen kohde: Koy Raumanmerenkatu 11, Rauma

Lisätiedot

MAJARI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. 26.2.2015 PBM OY Jani Norvapalo

MAJARI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. 26.2.2015 PBM OY Jani Norvapalo MAJARI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS 26.2.2015 PBM OY Jani Norvapalo 1 HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI JOHDANTO Pohjois-Suomen Betoni- ja Maalaboratorio Oy teki helmikuussa 2015 haitta-ainekartoituksen

Lisätiedot

HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1 HÄMEENTIE 105 A 04.03.2009 00550 HELSINKI 09-394852 ASBESTIKARTOITUS. AS OY MÄKÄRÄ Hakamaankuja 1 02120 Espoo

HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1 HÄMEENTIE 105 A 04.03.2009 00550 HELSINKI 09-394852 ASBESTIKARTOITUS. AS OY MÄKÄRÄ Hakamaankuja 1 02120 Espoo HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1 HÄMEENTIE 105 A 04.03.2009 00550 HELSINKI 09-394852 ASBESTIKARTOITUS AS OY MÄKÄRÄ Hakamaankuja 1 02120 Espoo HB SISÄILMATUTKIMUS OY 2 HÄMEENTIE 105 A 04.03.2009 00550 HELSINKI

Lisätiedot

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS Nietoinkuja VIHTI

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS Nietoinkuja VIHTI Delete Finland Oy 13.9.2016 ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS Nietoinkuja 1 03400 VIHTI Delete Finland Oy / Tutkimukset Jaakko Sireni, Insinööri (AMK) 040 6212 998 jaakko.sireni@delete.fi Asbesti- ja haitta-ainekartoitus

Lisätiedot

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS HIRVIKOSKENTIE 225 32210 LOIMAA Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Antti Wennström Rakennusinsinööri 040 455 1855 antti.wennstrom@tahtiranta.fi 30.4.2015 INSINÖÖRITOIMISTO

Lisätiedot

ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI

ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI 21.10.2016 Raudaskosken koulu 1 Aika: 21.9.-21.10.2016 Kartoittaja: Kohde: Laaksojen ilmastointityö Ay Rkm Terho Toivoniemi Rajakatu 20 85800 HAAPAJÄRVI terho.toivoniemi@gmail.com

Lisätiedot

29.5.2013 Delete Tutkimus Oy Hämeentie 105 A 00550 Helsinki RAPORTTI ASBESTIKARTOITUS Osmola-rakennus Vanha Porvoontie 3 04600 Mäntsälä

29.5.2013 Delete Tutkimus Oy Hämeentie 105 A 00550 Helsinki RAPORTTI ASBESTIKARTOITUS Osmola-rakennus Vanha Porvoontie 3 04600 Mäntsälä 29.5.2013 00550 Helsinki RAPORTTI ASBESTIKARTOITUS Osmola-rakennus Vanha Porvoontie 3 04600 Mäntsälä 00550 Helsinki Puh. 010 656 1000 etunimi.sukunimi@delete.fi www.delete.fi Alv. rek. Y-tunnus: 1438692-8

Lisätiedot

ASBESTIN JA HAITTA-AINEIDEN ESIINTYMINEN

ASBESTIN JA HAITTA-AINEIDEN ESIINTYMINEN 4.9.2012 Sivu 1/5 LAUSUNTO AKAAN KAUPUNKI KIINTEISTÖPALVELUT jaakko.parviainen@akaa.fi ASBESTIN JA HAITTA-AINEIDEN ESIINTYMINEN PURETTAVA PAJANTIEN PÄIVÄKOTI PAJANTIE 6 37830 VIIALA YLÖ-ASBEST OY Arto

Lisätiedot

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI Korsholms Kommun Funisbackvägen 8, Bilmåleri 66530 Kvevlax 7.4.2017 2 SISÄLLYSLUETTELO: KOHDETIEDOT...3 KIINTEISTÖN TEKNISET TIEDOT...3 YHTEENVETO...4 HAITTA-AINEIDEN MASSALASKENTATAULUKKO...4 RAKENNELEIKKAUKSET...6

Lisätiedot

ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI

ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI Koy Paranvaha, Rauma Turkoosi 11 Oy Ville Varjo Urheilutie 3 23800 Laitila ville.varjo@turkoosi11.fi ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI Kartoituksen kohde: Kartoituksen laajuus: Koy Paranvaha, Paranvahe 1-4, Rauma

Lisätiedot

RAPORTTI. Korjausrakentaminen

RAPORTTI. Korjausrakentaminen Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Haitta-ainekartoitus TILAAJA Helsingin Kaupunki KOHDE LP Omenamäki,, Helsinki 2(9) SISÄLTÖ 1. YHTEENVETO... 3 1.1 Haitta-aineet... 3 2. YHTEYSTIEDOT... 4 2.1 Kohde...

Lisätiedot

Kisakentän päiväkoti Koskitie Oulu

Kisakentän päiväkoti Koskitie Oulu HAITTA-AINEKARTOITUS Koskitie 9 90500 Oulu Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Haitta-ainekartoitus 20.4.2015 2 (5)

Lisätiedot

As Oy Lummanpuisto Lummantie 3 A-B, Vaala Hanke WO /

As Oy Lummanpuisto Lummantie 3 A-B, Vaala Hanke WO / HAITTA-AINEKARTOITUS Hanke WO-00195495 / 22.10.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Haitta-ainekartoitus Hanke

Lisätiedot

HAITTA-AINE JA ASBESTITUTKIMUS Työnumero: 4840 Kohde:

HAITTA-AINE JA ASBESTITUTKIMUS Työnumero: 4840 Kohde: Vapaalantie 8A 01650 VANTAA 24H / 050-44 00 415 HAITTA-AINE JA ASBESTITUTKIMUS Työnumero: 4840 Kohde: Mäntymäen Koulu Kauniainen Osoite: Mäntymäentie 2 02700 Kauniainen Yhteyshenkilö: Ilona Lehto rakennuttajainsinööri

Lisätiedot

ffi$ioiletr il$räfi$ffiffitryö selvitettiin haitta-aineita sisältävien materiaalien kuntoa ja määrää

ffi$ioiletr il$räfi$ffiffitryö selvitettiin haitta-aineita sisältävien materiaalien kuntoa ja määrää ffi$ioiletr il$räfi$ffiffitryö lgivokau 14, 86800 }-LqAFAJÄRVI puh.o4og738791, Fax 0&7 3 1OB YLrVr ESl(AN r(au p U N t

Lisätiedot

Kartoituspöytäkirja Sivu 1 1. Smirnoffintie Vaasa Asbestin esiintyminen Tulos

Kartoituspöytäkirja Sivu 1 1. Smirnoffintie Vaasa Asbestin esiintyminen Tulos Tilaaja: Vaasan kaupunki/kiinteistötoimi Kartoituspöytäkirja 31.7.2017 Sivu 1 1 CW Consult Kohde: Kiinteistö Oy Boxi Smirnoffintie 5-9 65320 Vaasa Asbestin esiintyminen Tulos Koskisuontie 39 A Puh 0503063092

Lisätiedot

ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS

ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS Kylmäkosken kirjasto Koulutie 3 37910 AKAA Koko rakennus Rimbo Asbest Oy 17.11.2017 Marko Kustila Rakennusinsinööri, haitta-aineasiantuntija 050 3036808, marko.kustila@rimbo.fi

Lisätiedot

Asbesti- ja Haitta-ainekartoitusseloste

Asbesti- ja Haitta-ainekartoitusseloste Asbesti- ja Haitta-ainekartoitusseloste HONKOSEN TALO TERVEYSKUJA 2 43100 SAARIJÄRVI Terveyskuja 2 HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 KOHTEEN TIEDOT... 3 1.2 TILAAJA...

Lisätiedot

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI Korsholms Kommun Funisbackvägen 8, Gamla Skolan 66530 Kvevlax 7.4.2017 2 SISÄLLYSLUETTELO: KOHDETIEDOT...3 KIINTEISTÖN TEKNISET TIEDOT...3 YHTEENVETO...4 HAITTA-AINEIDEN MASSALASKENTATAULUKKO...4 RAKENNELEIKKAUKSET...6

Lisätiedot

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI Korsholms Kommun Funisbackvägen 8, Lärarbostaden 66530 Kvevlax 7.4.2017 2 SISÄLLYSLUETTELO: KOHDETIEDOT...3 KIINTEISTÖN TEKNISET TIEDOT...3 YHTEENVETO...4 HAITTA-AINEIDEN MASSALASKENTATAULUKKO...4 RAKENNELEIKKAUKSET...6

Lisätiedot

HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA- AINEKARTOITUS

HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA- AINEKARTOITUS Vastaanottaja Sara Alanärä, Oulun Vesi Asiakirjatyyppi Haitta-ainekartoitusraportti Päivämäärä 14.1.2016 HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA- AINEKARTOITUS HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA-AINEKARTOITUS

Lisätiedot

Asbesti- ja Haitta-ainekartoitusseloste

Asbesti- ja Haitta-ainekartoitusseloste Asbesti- ja Haitta-ainekartoitusseloste VUOKRATALO MUSTIKKA TUULANTIE 9 43100 SAARIJÄRVI Tuulantie 9 HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 KOHTEEN TIEDOT... 3 1.2 TILAAJA...

Lisätiedot

AS OY ULVILANTIE 29 Ulvilantie 29 00350 HELSINKI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. päivitys 21.8.2014; lisänäytteiden analyysitulokset

AS OY ULVILANTIE 29 Ulvilantie 29 00350 HELSINKI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. päivitys 21.8.2014; lisänäytteiden analyysitulokset ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS 6157k1201 15.8.2014 AS OY ULVILANTIE 29 Ulvilantie 29 00350 HELSINKI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS päivitys 21.8.2014; lisänäytteiden analyysitulokset Optiplan Oy Y-tunnus

Lisätiedot

MUURUVEDEN KORJAAMORAKENNUS JA KOLME ASUNTOLARAKENNUSTA PUR- KUTYÖT

MUURUVEDEN KORJAAMORAKENNUS JA KOLME ASUNTOLARAKENNUSTA PUR- KUTYÖT LISÄKIRJE Sivu 1 / 1 Lisäkirje 1 Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden purku-urakka MUURUVEDEN KORJAAMORAKENNUS JA KOLME ASUNTOLARAKENNUSTA PUR- KUTYÖT Lisäykset urakanlaskentaan 1. Asbestikartoitusraportti

Lisätiedot

HAITTA-AINE KARTOITUS

HAITTA-AINE KARTOITUS HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1(4) HAITTA-AINE KARTOITUS Tilaaja Helsingin kaupungin kiinteistövirasto Tilakeskus Sörnäistenkatu 1 PL 2213 000 Helsingin Kaupunki Yhteyshenkilö Projektiarkkitehti Hilkka Salanne

Lisätiedot

HAITTA-AINETUTKIMUS VOISALMEN KOULU VOISALMENTIE 19 53920 LAPPEENRANTA 4.9.2014

HAITTA-AINETUTKIMUS VOISALMEN KOULU VOISALMENTIE 19 53920 LAPPEENRANTA 4.9.2014 HAITTA-AINETUTKIMUS VOISALMEN KOULU VOISALMENTIE 19 53920 LAPPEENRANTA 4.9.2014 VAHANEN LAPPEENRANTA VAHANEN SUUNNITTELUPALVELUT OY Luukkaantori 7, FI-53300 Lappeenranta puh. +358 20 769 8698 www.vahanen.com

Lisätiedot

Rakennusmateriaalien. haitalliset aineet. Jarno Komulainen

Rakennusmateriaalien. haitalliset aineet. Jarno Komulainen Rakennusmateriaalien haitalliset aineet Jarno Komulainen 11.10.2017 Haitta-ainetutkimukset Selvitetään, missä kiinteistön rakennusosissa ja teknisissä järjestelmissä voi olla terveydelle vaarallisia ja

Lisätiedot

HAITTA-AINE KARTOITUS

HAITTA-AINE KARTOITUS HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1(4) Hämeentie 105 A 5.1.2010 00550 HELSINKI Fax. (09) 3948 5721 HAITTA-AINE KARTOITUS Lauttasaaren ala-aste Tallbergin puistotie 12 00200 HELSINKI Menetelmiä ja laitteita terveiden

Lisätiedot

Aarnivalkean koulu. Asbesti- ja haitta-ainekartoitus. A a r n i v a l k e a n t i e 9, E s p o o Työnro Ins.

Aarnivalkean koulu. Asbesti- ja haitta-ainekartoitus. A a r n i v a l k e a n t i e 9, E s p o o Työnro Ins. A a r n i v a l k e a n t i e 9, E s p o o Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 30.12.2016 Työnro 31 9099.14 Ins. Sami Mustajoki 2 (5) Aarnivalkeantie 9, Espoo SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 1.1 Tilaaja...

Lisätiedot

ASBESTI JA HAITTA-AINEN KARTOITUS

ASBESTI JA HAITTA-AINEN KARTOITUS Helsinki 31.8.2010 ASBESTI JA HAITTA-AINEN KARTOITUS Helsingin Kuvataidelukio Torkkelinkatu 6 00500 HELSINKI ASB-YHTIÖT, ASB Consult Oy Ab, Helsinki Timo Salonen (040 5111 453) Rakennusarkkitehti PÄÄKONTTORI

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Koisotie 5, Helsinki

Tutkimusraportti, Koisotie 5, Helsinki 20.8.2012 Tutkimusraportti Koisotie 5 Sivu 1 Vantaan kaupunki, Tilakeskus, rakennuttaminen Ulla Lignell Kielotie 13, 01300 Vantaa puh. 050 304 1141 e-mail. ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimusraportti, Koisotie

Lisätiedot

HAITTA-AINE- / ASBESTIKARTOITUS Työnumero: 4775 Kohde: Terveyskeskussairaala Tammikumpu

HAITTA-AINE- / ASBESTIKARTOITUS Työnumero: 4775 Kohde: Terveyskeskussairaala Tammikumpu Vapaalantie 8A 01650 VANTAA 24H / 050-44 00 415 HAITTA-AINE- / ASBESTIKARTOITUS Työnumero: 4775 Kohde: Terveyskeskussairaala Tammikumpu Osoite: Lippajärventie 1 02700 Espoo Yhteyshenkilö: Alexi Mygänen

Lisätiedot

ASBESTI- JA HAITTA-AINETUTKIMUS

ASBESTI- JA HAITTA-AINETUTKIMUS ASBESTI- JA HAITTA-AINETUTKIMUS Sisätilojen kartoitus LUKKOILANTIE 22 42100 Jämsä 26.09.2017 Vahanen Jyväskylä Oy Ylistönmäentie 24, FI-40500 Jyväskylä, Finland www.vahanen.com y-tunnus 2063324-3 Haitta-aine-

Lisätiedot

NÄYTTEENOTTO PAH-ANALYYSIÄ VARTEN

NÄYTTEENOTTO PAH-ANALYYSIÄ VARTEN HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1 As Oy Mäkärä c/o M A Hiidenheimo Kiskontie 26 00280 Helsinki NÄYTTEENOTTO PAH-ANALYYSIÄ VARTEN 1. Yleistä Näytteenoton kohteena oli As Oy Mäkärä osoitteessa Hakamaankuja 1, Espoo.

Lisätiedot

PELIMANNIN ALA-ASTE: TUTKIMUSRAPORTTI HAITTA-AINEISTA

PELIMANNIN ALA-ASTE: TUTKIMUSRAPORTTI HAITTA-AINEISTA PELIMANNIN ALA-ASTE: TUTKIMUSRAPORTTI HAITTA-AINEISTA HELSINGIN KAUPUNKI Haitta-ainekartoitus Pelimannintie 16 PROJEKTI: 304164 00099 HELSINKI 16.8.2013 PELIMANNIN ALA-ASTE HAITTA-AINEKARTOITUS 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI. Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy

HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI. Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy HAITTA-AINETUTKIMUKSET Selvitetään, missä kiinteistön rakennusosissa ja teknisissä järjestelmissä voi

Lisätiedot

OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS

OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS Tutkimusraportti 097905 28.9.2005 Sivu 1:22 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT...3 2. YHTEENVETO...3 3. TOIMENPIDESUOSITUS...4

Lisätiedot

RAUHALANTIE 4, KIHNIÖ KOIVIKON RIVITALO D

RAUHALANTIE 4, KIHNIÖ KOIVIKON RIVITALO D RAUHALANTIE 4, KIHNIÖ KOIVIKON RIVITALO D TEHTÄVÄ Satu Alajärvi (tekninen johtaja, Kihniön kunta) tilasi asbestikartoituksen osoitteessa Rauhalantie 4, Kihniö sijaitsevaan rivitaloon. Toimeksiannon mukainen

Lisätiedot

Asbestipurkutyön turvallisuus ja uudet asbestisäännökset

Asbestipurkutyön turvallisuus ja uudet asbestisäännökset Asbestipurkutyön turvallisuus ja uudet asbestisäännökset 22. 23.3.2017 Jle 24.3.2017 1 Voimassa ollut lainsäädäntö Valtioneuvoston päätös asbestityöstä (1380/1994) (yleiset velvollisuudet, valtuutus, koulutus,

Lisätiedot

ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI

ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI Koy Tarvolantie 1 Tarvolantie 1 Rauma 1. Kohteen ja toimeksiannon yleistiedot 1.1 Kohde Kohde on kolmekerroksinen kolmen porrashuoneen vuonna 1969 valmistunut betonirakenteinen

Lisätiedot

ARVO YLPÖN KOULU ALATALO, LEIKKIMÖKKI JA SAUNA/ VARASTO KIRKKOTIE, 37800 AKAA

ARVO YLPÖN KOULU ALATALO, LEIKKIMÖKKI JA SAUNA/ VARASTO KIRKKOTIE, 37800 AKAA 25.3.2014 Sivu 1/6 LAUSUNTO AKAAN KAUPUNKI / KIINTEISTÖPALVELUT MYLLYTIE 3 PL 32 37801 AKAA jaakko.parviainen@akaa.fi AHA-KATSELMUS ARVO YLPÖN KOULU ALATALO, LEIKKIMÖKKI JA SAUNA/ VARASTO KIRKKOTIE, 37800

Lisätiedot

Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki PIEKSÄMÄEN VANHA VETURITALLI HAITTA-AINE KARTOITUS

Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki PIEKSÄMÄEN VANHA VETURITALLI HAITTA-AINE KARTOITUS Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki PIEKSÄMÄEN VANHA VETURITALLI HAITTA-AINE KARTOITUS VETURITALLI HAITTA-AINE KARTOITUS Päivämäärä 23.03.2012 Laatija Tarkastaja Kuvaus Juha Heikkilä, RI(AMK) Antti Oikari,

Lisätiedot

Arkistokuva. VOC-näytteiden ottaminen. Seppo Rantanen, Tuukka Korhonen

Arkistokuva. VOC-näytteiden ottaminen. Seppo Rantanen, Tuukka Korhonen Vastaanottaja: Sivuja:1/12 Padasjoen kunta Seppo Rantanen Arkistokuva Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Pappilanmäen koulu Puistotie 8 17500 Padasjoki VOC-näytteiden ottaminen Tilaaja: Seppo Rantanen

Lisätiedot

Asbestikatselmuksen laajuus: Asbestikartoitus on tehty koko rakennusten osalta.

Asbestikatselmuksen laajuus: Asbestikartoitus on tehty koko rakennusten osalta. I. Tanninen Oy Kortepolku 15, 70900 TOIVALA Puh. (017) 263 3570 tai GSM 050 469 9789 Fax (017) 263 3572 ismo.tanninen@pp.inet.fi ismo.tanninen@tanninen.fi www.tanninen.fi 14.5.2013 MUISTIO Kohde: Muuruveden

Lisätiedot

TARKASTUSMUISTIO Länsikatu JOENSUU Poikolan koulu, alakoulu Poikolantie 6 C Juuka

TARKASTUSMUISTIO Länsikatu JOENSUU Poikolan koulu, alakoulu Poikolantie 6 C Juuka Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO: Poikolan alakoulu, talvi 2012 1/3 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO Länsikatu 15 80110 JOENSUU 7.5.2012 Juuan kunta, tekniset palvelut

Lisätiedot

EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.

EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04. !! EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.2016 CON255110 Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.2016 1/6 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Asbesti, kiinteistöjen vitsaus Tutkiminen ja lainsäädäntö. Seppo Suoperä, geologi FM, toimialapäällikkö, KiraLab, Tietopäivä Roadshow Oulu

Asbesti, kiinteistöjen vitsaus Tutkiminen ja lainsäädäntö. Seppo Suoperä, geologi FM, toimialapäällikkö, KiraLab, Tietopäivä Roadshow Oulu Asbesti, kiinteistöjen vitsaus Tutkiminen ja lainsäädäntö Seppo Suoperä, geologi FM, toimialapäällikkö, KiraLab, Tietopäivä Roadshow Oulu 30.11.2016 Asbesti and Concrete asbestos Laboratory Kuitumainen

Lisätiedot

HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET

HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET Petri Lönnblad RI. RTA 4.9.2017 Tehdyt tutkimukset HUHTIKUU 2006: Asbestikartoitus KESÄ-HEINÄKUU 2017: - Kosteuskartoitus, kosteusmittaukset - Rakenneavaukset, mikrobinäytteenotto

Lisätiedot

RAJATTU ASBESTI- JA HAITTA-AINETUTKIMUS

RAJATTU ASBESTI- JA HAITTA-AINETUTKIMUS RAJATTU ASBESTI- JA HAITTA-AINETUTKIMUS Korjausrakentaminen PÄIVÄYS 8.5.2017 PROJEKTI Rajattu asbesti- ja haitta-ainetutkimus TILAAJA Imatran kaupunki KOHDE Kyyhkysenkatu 10, Imatra 2(12) SISÄLTÖ 1. YHTEENVETO...

Lisätiedot

I. Tanninen Oy Kortepolku 15, TOIVALA Puh. (017) tai GSM Fax (017)

I. Tanninen Oy Kortepolku 15, TOIVALA Puh. (017) tai GSM Fax (017) I. Tanninen Oy, 70900 TOIVALA Puh. (017) 263 3570 tai GSM 0440 936 292 Fax (017) 263 3572 www.tanninen.fi ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI 16075 Muuruvesi Rakennukset nro 6, 7, 26, 27, 28 ja 29 14.9.2016 70900

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015 1 (3) Heinäveden kunta Tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI Tilausnro 188708 (4232/TALVE), saapunut 11.5.2015, näytteet otettu 11.5.2015 Näytteenottaja: Kuuva Kauko NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS Lukiontie 3 43100 Saarijärvi Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (16) Sisällysluettelo

Lisätiedot

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS Hangon kaupunki - Halmstadintalo - keittiön ja päiväkotitilojen mikrobinäytteenotot 22.11.2017 1 / 11 Sisällysluettelo Yleistiedot... 3 Kohde... 3 Tilaaja... 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Sibelius-lukio. Halton Diagnose -Olosuhdekartoitus Liisankatu 13, Helsinki. HKR-Rakennuttaja

Sibelius-lukio. Halton Diagnose -Olosuhdekartoitus Liisankatu 13, Helsinki. HKR-Rakennuttaja Halton Diagnose -Olosuhdekartoitus HKR-Rakennuttaja Sibelius-lukio Liisankatu 13, Helsinki 7.4.2011 Halton Oy Esterinportti 2 00240 Helsinki Puh. (0)2079 2200 Y-tunnus 1840434-5 Halton Diagnose Sisällysluettelo

Lisätiedot

LAPPIA LOUE Lihajalostus

LAPPIA LOUE Lihajalostus LAPPIA LOUE Lihajalostus ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS MUUTOSTYÖALUE 2016, RAKENNUS OPETUSTYÖPAJA 3.11.2016 PBM OY Jani Norvapalo 1 Sisällys JOHDANTO... 2 RAJAUKSET... 2 TUTKITUT HAITTA-AINEET... 2

Lisätiedot

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus. Iisalmen terveyskampus R2 rakennusosa Riistakatu Iisalmi

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus. Iisalmen terveyskampus R2 rakennusosa Riistakatu Iisalmi Asbesti- ja haitta-ainekartoitus Iisalmen terveyskampus R2 rakennusosa Riistakatu 21-23 74100 Iisalmi Asbesti- ja haittaainekartoitus 2 (20) Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Perustiedot kohteesta... 4 3 Haitta-ainekartoitus...

Lisätiedot

ASBESTI JA HAITTA- AINEKARTOITUS LINNAJOEN KOULU PORVOO

ASBESTI JA HAITTA- AINEKARTOITUS LINNAJOEN KOULU PORVOO AHA-KARTOITUS 22.06.2017 sivu 1/4 ASBESTI JA HAITTA- AINEKARTOITUS LINNAJOEN KOULU PORVOO Delete Finland Oy /Tutkimuspalvelut sivu 2/4 Tilaaja Prvn kaupunki Timitilajht Khde Linnajen kulu Edefeldinbulevardi

Lisätiedot

HAITTA-AINE KARTOITUS

HAITTA-AINE KARTOITUS HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1(4) Hämeentie 105 A 25.1.2010 00550 HELSINKI Fax. (09) 3948 5721 HAITTA-AINE KARTOITUS Tilaaja Helsingin kaupungin kiinteistövirasto Tilakeskus Sörnäistenkatu 1 PL 2213 000 Helsingin

Lisätiedot

!"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&

!## $! % & $ $  #$  '( $& !"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010 Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010 Esko Eriksson Kiinteistöjohtaja Jyväskylän Tilapalvelu Kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnitelman lähtökohdat Rakennuksen tekninen

Lisätiedot

Suomussalmen kirkonkylän asuntola

Suomussalmen kirkonkylän asuntola Suomussalmen kirkonkylän asuntola Mannilantie 2A, 89800 Suomussalmi kk Kainuun AHA-asiantuntijat Oy Hanna Tertsunen 2 Sisällysluettelo 1. Kohteen ja toimeksiannon yleistiedot... 3 1.1. Kohde... 3 1.2.

Lisätiedot

ASBESTI- JA HAITTA-AINETUTKIMUS

ASBESTI- JA HAITTA-AINETUTKIMUS ASBESTI- JA HAITTA-AINETUTKIMUS Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Asbesti- ja haitta-ainetutkimus TILAAJA Kårkulla Samkommun KOHDE, 21610 Parainen 2(16) SISÄLTÖ 1. YHTEENVETO... 3 1.1 Asbestit ja haitta-aineet...

Lisätiedot

2.12.2015 KOKO TOTUUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. Joni Sorjonen Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija VTT-C-9437-33-13 SRTP Oy

2.12.2015 KOKO TOTUUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. Joni Sorjonen Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija VTT-C-9437-33-13 SRTP Oy KOKO TOTUUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija VTT-C-9437-33-13 1 Asbesti -Kuitumaisten silikaattimineraalien yhteisnimi (0,03-3 μm) -Krysotiili, antofylliitti, amosiitti,

Lisätiedot

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok Pvm: 16.8.2013 1/2 Projekti: 1510005691/9 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 TUHKAKYLÄ Tutkimuksen nimi: Talvivaara Sotkamo Oy, sakkanäytteiden kaatopaikkakelpoisuustutkimukset, Maauimala, kon

Lisätiedot

POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI

POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS SISÄLTÖ: 1. TILAAJA JA KÄYTTÄJIEN EDUSTAJAT...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Rakennuslautakunta 05.06.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Rakennuslautakunta 05.06.2014 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 05.06.2014 Sivu 1 / 1 2509/10.03.00/2014 80 Purkamislupa-asia, 2014-736, Lippajärventie 44 02940 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi Päätöspäivämäärä 05.06.2014 Päätös

Lisätiedot

Laukkarinne 4 01200 VANTAA. Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA

Laukkarinne 4 01200 VANTAA. Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Kosteusvauriokartoitus ja pintakosteusmittaus Tarkastuskohde: Hakunilan nuorisotila Laukkarinne 4 01200 VANTAA Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Vahinkonumero: Tarkastaja:

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI, ALPPILAN YLÄASTE HAITTA-AINEKARTOITUS

HELSINGIN KAUPUNKI, ALPPILAN YLÄASTE HAITTA-AINEKARTOITUS HELSINGIN KAUPUNKI, ALPPILAN YLÄASTE HAITTA-AINEKARTOITUS 29.5.2012 HELSINGIN KAUPUNKI, ALPPILAN YLÄASTE HAITTA-AINEKARTOITUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri)

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011 SISÄILMATUTKIMUS Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: HIRVIKOSKEN KOULUN PURKU Hirvikoskentie 225 32200 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

HAITTA-AINEKARTOITUS

HAITTA-AINEKARTOITUS Helsinki 9.11.2010 HITT-INERTOITUS ITÄESUSEN LUIO ajaaninlinnantie 10 00900 HELSINI SB-YHTIÖT, SB Consult Oy b, Helsinki Timo Salonen (040 5111 453) Rakennusarkkitehti PÄÄONTTORI HELSINI onalankuja 4,

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009 1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta

Lisätiedot

ASBESTI JA HAITTA- AINEKARTOITUS GAMMELBACKAN KOULURAKENNUS PORVOO

ASBESTI JA HAITTA- AINEKARTOITUS GAMMELBACKAN KOULURAKENNUS PORVOO AHA-KARTOITUS 21.09.2016 sivu 1/4 ASBESTI JA HAITTA- AINEKARTOITUS GAMMELBACKAN KOULURAKENNUS PORVOO Delete Finland Oy /Tutkimuspalvelut sivu 2/4 Tilaaja Prvn Tilapalvelut Tekniikankaari 1 A 06100 Prv

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Sisäilmastoseminaari 2014 Petri Annila, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö Tutkimusaineiston

Lisätiedot

- Jani Alen, Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy

- Jani Alen, Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO: SAVILLA, talvi 2011 1/3 TARKASTUSMUISTIO Länsikatu 15 80110 JOENSUU 21. 2.2011 Juuan kunta, tekniset palvelut Ari Jaaranen Poikolantie 1 Kohde: Tilaaja: Teollisuuskiinteistö, SAVILLA

Lisätiedot

JATKOTUTKIMUSRAPORTTI

JATKOTUTKIMUSRAPORTTI JATKOTUTKIMUSRAPORTTI Hyrynsalmen yhtenäiskoulu Kaarnatie 1 89400 Hyrynsalmi 8.12.2016 RI Joonas Koponen JATKOTUTKIMUSRAPORTTI 2 YHTEYSTIEDOT: Työkohde: Hyrynsalmen yhtenäiskoulu Kaarnatie 1, 89400 Hyrynsalmi

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 29.5.2012 MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS,

Lisätiedot

MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus. Tähän tarvittaessa otsikko

MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus. Tähän tarvittaessa otsikko MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus Tähän tarvittaessa otsikko TAUSTAA JA TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Tutkimuksen tekijä Insinööritoimisto K-S Kitapa Oy / Hannu Leisimo (RI, Rakennusterveysasiantuntija,

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.6.2011 Viite 82136875 RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA

Lisätiedot

Julkisivujen pinnoitus klinkkerilaatoilla tai tiilijäljitelmälaatoilla

Julkisivujen pinnoitus klinkkerilaatoilla tai tiilijäljitelmälaatoilla Julkisivujen pinnoitus klinkkerilaatoilla tai tiilijäljitelmälaatoilla KUN VAATIMUKSENA ON TÄYDELLINEN PINNOITUSRATKAISU NARMAPINNOITUS OY Paattistentie 947, 21330 Paattinen 040-7646648 / 040-7646649 www.alseccofinland.fi

Lisätiedot

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS 22701904 PIRKKALAN YLÄASTE PIRKKALA Sweco Rakennetekniikka Oy RS002 Liisa Keskinen Muutoslista VER. PÄIVÄYS MUUTOS KOSKEE TARKASTETTU HYVÄKSYTTY 2 (17) Sisältö 1 HANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 1.1 KOHDE JA

Lisätiedot

KESKUSTAN TERVEYSASEMA KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET

KESKUSTAN TERVEYSASEMA KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Keskustan terveysasema Saaristonkatu 22 90015 OULU Oulun Kaupunki, Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Riikka Vesterinen TUTKIMUKSEN TEKIJÄ

Lisätiedot

Käytävä: - Käytävältä ei havaittu vauriojälkiä / kohonneita kosteusarvoja pintakosteuden ilmaisimella.

Käytävä: - Käytävältä ei havaittu vauriojälkiä / kohonneita kosteusarvoja pintakosteuden ilmaisimella. KIINTEISTÖCONTROL OY www.vahinkopalvelu.com Raportti Tuomas Konsala Puh: 044-556 1132 Sertifikaatti Nro VTT-C-9740-24-13 tuomas.konsala@vahinkopalvelu.com Osoite: Talvitie 10 B106,B104 20610 Turku Asukas:

Lisätiedot

Muut yhteyshenkilöt: Päiväkodin johtaja Eija Järveläinen 09-8393 0871 Kouluisäntä Jukka Huippu 040-5138594

Muut yhteyshenkilöt: Päiväkodin johtaja Eija Järveläinen 09-8393 0871 Kouluisäntä Jukka Huippu 040-5138594 VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1 (5) 1 TOIMEKSIANTO Tutkimuskohde: Itä-Hakkilan päiväkoti Keskustie 1 01260 Vantaa Tutkimusajankohta: 13.12.2011 27.12.2012 Tilaaja: Vastuuhenkilö Rakennesuunnittelijainsinööri

Lisätiedot

KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS

KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS 4.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset ja tutkimukset 3 2 ASBESTIANALYYSIN

Lisätiedot

POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI

POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI 4.1.2016 revisio A 29.1.2016 POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS 4.1.2016 revisio

Lisätiedot

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus Asbesti- ja haitta-ainekartoitus Villa Poppius Kulosaarentie 30 00570 Helsinki Tarkastuspäivä 12.4.2017 Raportin päiväys 26.4.2017 Viimeisin muutos 4.5.2017 Asbesti- ja haitta-ainekartoitus sivu 2 / 38

Lisätiedot

21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti

21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti 21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti 21.3.2013 VANAMONTIE 24, 15610 LAHTI 2 1.YLEISTIETOA Kohde: Muistion laatija: Sisältö: Omakotitalo Vanamontie 24 15610 Lahti Jarmo Sarja, rkm Anticimex Försäkringar

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

Haapaveden yläkoulu, asbesti- ja haitta-ainekartoitus

Haapaveden yläkoulu, asbesti- ja haitta-ainekartoitus Tutkimusraportti Haapaveden yläkoulu, asbesti- ja haitta-ainekartoitus Projekti 308911 10.8.2017 SISÄLTÖ Tiivistelmä... 3 Tutkimuskohde ja lähtötiedot... 4 1.1 Yleistiedot... 4 1.2 Lähtötiedot... 4 1.3

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot