ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS Poikolan koulu, Rakennus E, Piippukoulu Poikolantie 6 E, JUUKA Tammikuu 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS Poikolan koulu, Rakennus E, Piippukoulu Poikolantie 6 E, JUUKA Tammikuu 2013"

Transkriptio

1 ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS Poikolan koulu, Rakennus E, Piippukoulu Poikolantie 6 E, JUUKA Tammikuu 2013 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Länsikatu 15 JOENSUU Tämän asiakirjan osittainenkin julkaiseminen on sallittu vain Suomen Rakennusterveyspalvelujen kirjallisella luvalla Länsikatu 15 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy JOENSUU Y

2 Sisällysluettelo 1 KOHTEEN JA TOIMEKSIANNON YLEISTIEDOT Toimeksianto Rajaukset Kartoituskäynti Tutkimusmenetelmät Raportin tulkitseminen Raportin laadintaperusteet Tietoa ja viranomaisohjeet KOHDEKUVAUS Yleistä ASBESTIPITOISET MATERIAALIT Julkisivujen osat Palo-ovet Vinyyliasbestilaatta 250x250 mm Altaiden taustat Hartsivinyylilaatta 300x300 mm Ilmanvaihtoputket Sähköpääkeskus, sähkö- ja elektroniikkaosat Lämpökeskus MATERIAALIT/ RAKENTEET JOTKA SAATTAVAT SISÄLTÄÄ ASBESTIA Putkieristeet rakenteiden sisällä ja niiden vaakavedot NÄYTTEET JOISSA EI HAVAITTU ASBESTIA Vaalean ruskea muovimatto Vaalea muovimatto Vihreä muovimatto Katon vaalea huokoinen akustolevy Seinätasoite ja -maali kulmainen laatta, keltainen Harmaa muovimatto MUUT HAITALLISET MATERIAALIT Kivihiilipiki (kreosootti/ PAH-yhdisteet) Valurautaviemärien muhviliitokset YHTEENVETO Tämän asiakirjan osittainenkin julkaiseminen on sallittu vain Suomen Rakennusterveyspalvelujen kirjallisella luvalla Länsikatu 15 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy JOENSUU Y

3 1 KOHTEEN JA TOIMEKSIANNON YLEISTIEDOT Kohde: Rakennus E, Piippukoulu Poikolantie 6 E JUUKA Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 2 / 15 Tilaaja: Tutkija: Juuan kunta / Tekninen palvelualue Ari Koivuselkä Poikolantie JUUKA - Joni Sorjonen, Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Tutkimusajankohta: Käytetyt laitteet: - Näytteenottovälineet ja kohdepoistoimuri HEPA- suodattimella Liittyvät tutkimukset: - Lausunto, Kaprakan Sisäilmakeskus Korjaus- ja jatkotutkimusehdotus, Kaprakan Sisäilmakeskus Rakennustekniset kuntotutkimukset, Insinööritoimisto Ra- Comp Oy Käytössä olleet asiakirjat: - Alkuperäisiä rakennuspiirustuksia 1.1 Toimeksianto Toimeksiantona oli kartoittaa kohteen asbestipitoiset ja muut haitalliset materiaalit. Tutkittavat materiaalit olivat asbesti ja kivihiilipiki. Muita haitallisia aineita huomioitiin lähinnä aistinvaraisin menetelmin. 1.2 Rajaukset Kohdealueena olivat lähtökohtaisesti kiinteistön sisätilojen pinnat ja rakenteet. Myös rakennuksen julkisivua tutkittiin aistinvaraisesti. Kiinteistössä on tarkoitus suorittaa purku- ja korjaustoimenpiteitä sisätilojen käyttömuutoksien vuoksi. Tarkkaa ajankohtaa toimenpiteille ei vielä tiedetä 1.3 Kartoituskäynti Kohteella suoritettiin kartoituskäynti Kartoituksen suoritti tutkimusinsinööri Joni Sorjonen Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy:stä. Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Länsikatu Joensuu

4 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 3 / Tutkimusmenetelmät Kartoitus perustuu silmämääräiseen arvioon sekä kokemusperäiseen tietoon ja otettuihin materiaalinäytteisiin. Epäillyt asbestinäytteet (9 kpl) tutkitutettiin laboratoriossa valo- / elektronimikroskoopilla (analyysivastaus liitteenä). Vedeneristeiden PAH- yhdistepitoisuus (2 kpl) tutkitutettiin laboratoriossa (analyysivastaus liitteenä). Apuna kartoituksessa oli rakennuksen rakennustapaselostuksia, arkkitehtipiirustukset sekä yksittäisiä rakennepiirustuksia. Myös aikaisempia tutkimusraportteja oli käytettävissä. 1.5 Raportin tulkitseminen Asbestipitoiset materiaalit: Aistinvaraisen arvioinnin sekä materiaalinäytteiden perusteella todetut rakennuksessa esiintyvät asbestipitoiset materiaalit sekä asbestittomiksi todetut materiaalinäytteet on esitetty raportissa kuvitetuin selittein. Lisäksi raportissa on mainittu materiaalit ja rakenteet, jotka mahdollisesti sisältävät asbestia. Mahdollisesti asbestia sisältävistä materiaaleista ei otettu näytteitä. Asbestipitoisten materiaalien laatu, määrä, pölyävyys sekä toimenpide-ehdotukset on esitetty massalaskentataulukossa. Asbestipitoisten materiaalien, sekä otettujen näytteiden sijainti rakennuksessa on esitetty tekstinä massalaskentataulukossa ja viittaavina merkintöinä paikannuspiirustuksissa. 4. Materiaalit jotka saattavat sisältä asbestia" kohdassa on esitetty huomioita ja riskiarvioita sellaisilta materiaaleista joita rakennuksessa saattaa edelleen löytyä ja joihin tulee varautua. Muut haitta-aineet: Rakennuksessa esiintyvät muut haitta-aineet on esitetty selityksin ja kuvin Kohdassa "Muut kartoituksen aikana tehdyt havainnot" on esitetty lyhyinä huomioina sekä riskiarviona niistä epäkohdista joita rakennuksessa tehdyn kartoituksen aikana on havaittu. Koska rakennukseen on tehty kosteusteknisiä ja mikrobiologisia kuntotutkimuksia, ei tässä raportissa oteta kantaa em. asioihin. 1.6 Raportin laadintaperusteet Asbestikartoitusraportin laadintaperusteet perustuvat Valtioneuvoston päätökseen 1380/94 asbestityöstä ja Työsuojeluhallituksen päätökseen 231/89 hyväksyttävistä asbestipurkutyössä käytettävistä menetelmistä ja laitteista. Raportti on laadittu RT (julkaistu 10/ 1993) Asbesti, asbestikartoitus ja siitä aiheutuvat toimenpiteen- ohjeen mukaan. Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Länsikatu Joensuu

5 1.7 Tietoa ja viranomaisohjeet Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 4 / 15 Tässä raportissa on esitetty vain asbestin ja kivihiilipien esiintyminen. Rakennuttajan tehtävänä on määritellä erikseen kussakin kohteessa tarvittavat asbesti- ja haitta-ainepurkutoimet. Asbesti: Asbestia on käytetty mm. lämmön- ja paloneristeenä, asbestisementtilevyissä, lattiamateriaaleissa, laivanrakennuksessa, kitkamateriaaleissa ja tiivisteissä. Käyttö on kielletty eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta vuoden 1994 alusta. Mikäli raportissa esitettyjä asbestipitoisia materiaaleja tullaan työstämään tai purkamaan, tulee työ suorittaa asbestityönä asbestipurkuvaltuutuksen omaavan yrityksen tai yhteisön toimesta. Asbestipurkutyössä on noudatettava Ratu-korttia Asbestia sisältävien rakenteiden purku 10/2009. Asbestipitoisen jätteen käsittely Jätelain , mukaan. Lisäksi on noudatettava paikallisen Ympäristökeskuksen, sekä työsuojelupiirin päätöksiä ja viranomaisohjeita. Asbestipurkajan tulee toimittaa tiedot rakenteisiin jätetyistä tai löydetyistä uusista asbestipitoisista materiaaleista purkutyön tilaajalle. Kivihiilipiki (kreosootti ja PAH-yhdisteet): Kreosoottia (eli kivihiilipikeä) on käytetty vanhoissa rakennuksissa vedeneristeenä lattiarakenteissa, tervapapereissa ja myös pikisivelynä katteiden pinnalla. Kreosoottia sisältävä piki on mustaa massaa jolla on usein aistittavissa aineelle ominainen pistävä haju ("vanhan ratapölkyn haju"). Kreosootissa olevat PAH- yhdisteet (polyaromaattiset hiilivedyt) ovat voimakkaasti syöpää aiheuttavia karsinogeeneja. Altistuminen voi tapahtua sekä ilman että kosketuksen kautta. Kreosootti on vaarallista jätettä ja sitä on käsiteltävä viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Muita PAH- pitoisia aineita voivat olla mm. vanhat tervapaperit, tiivisteriveet ja valuasfaltti. Mikäli kreosoottia joudutaan käsittelemään purkutöiden yhteydessä, tulee se tehdä suojattuna erikoispurkutyönä. Tarkemmat ohjeet Ratu-kortissa , Kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purku. 2 KOHDEKUVAUS 2.1 Yleistä Kohde on vuonna 1961 valmistunut kivirakenteinen koulurakennus. Rakennuksen julkisivu on pääosin rapattu ja tiiliverhoiltu. Päädyissä, ikkunaosilla ja yläosissa julkisivu on levyverhoiltua Rakennuksen väliseinät ovat rapatut ja maalatut betoniseinät tai tiilimuurattuja seiniä. Altaiden taustoilla on käytetty seinälaatoituksia. Luokkatilojen ja käytävien pintamateriaaleina toimii vinyylilaatat. Nykyisellään rakennus palvelee kunnan huoltohenkilökuntaa ja osittain 2. kerroksessa harrastustoimintaa. Rakennuksen kellarikerros on varastotilana. Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Länsikatu Joensuu

6 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 5 / 15 Kohteessa on aikaisemmin suoritettu sisäilmatutkimuksia, joissa on todettu mikrobivaurioita. Kellarikerroksen alapohja- ja ulkoseinärakenteissa on myös todettu olevan kreosoottipikinen vesieriste, josta emittoituneet kemialliset yhdisteet on aistinvaraisesti selvästi havaittavissa sisäilmassa. Kohteeseen on suoritettu sisäilmanlaatua parantavia väliaikaistoimenpiteitä kellarikerrokseen. 3 ASBESTIPITOISET MATERIAALIT Osa materiaaleista on mahdollista todeta asbestia sisältäviksi aistinvaraisin havainnoin ja rakentamisajankohdan perusteella. Osa materiaaleista on sellaisia, että niistä on otettava materiaalinäytteitä laboratoriossa tehtävää asbestinmääritystä varten. Materiaalinäytteitä kohteesta otettiin yhteensä 9 kappaletta. Laboratorion analyysivastaukset ovat tämän raportin liitteenä. 3.1 Julkisivujen osat Rakennuksen julkisivumateriaaleissa on käytetty asbestipitoisia materiaaleja. Seinien yläosat on verhoiltu kouruasbestilevyllä. Takapihan puoleisen seinän ikkunapilarien kohdalla, sekä etupihan ulko-ovien ympärillä on käytetty asbestipitoista Minerit- levyä. Myös kellarikerroksen tasossa olevat levymäiset julkisivupinnat on toteutettu asbestipitoisella Minerit- levyllä. Myös päätyseinien levyrakenteiset osat on tehty käyttäen sileää asbestisementtilevyä. Kuva 1. Sileää asbestilevyä päätyseinien verhouksessa. Kuvassa esitetty myös yläosien kouruasbestilevyt. Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Länsikatu Joensuu

7 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 6 / 15 Kuva 2. Ikkunapilareissa käytetty asbestisementtilevyä. 3.2 Palo-ovet Rakennuksen alkuperäiset palo-ovet ja karmit sisältävät 2 mm:n asbestilevyt. Asbesti tulee huomioida mikäli ovia uudelleen käytetään, heloitetaan tai työstetään. Kuva 3. Palo-ovi tilassa ET 102, sisältää asbestilevyä. 3.3 Vinyyliasbestilaatta 250x250 mm Tilojen lattiat on päällystetty 250x250mm:n Finnflex- laatalla. Laatta on kiinnitetty alustaansa mustalla pikiliimalla. Aikakaudelleen tyypillinen lattian pintamateriaali sisältää asbestia. Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Länsikatu Joensuu

8 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 7 / 15 Kuva 4. Finnflex-laattaa tilasta 118, sisältää asbestia 3.4 Altaiden taustat Rakennetapaselostuksen mukaan altaiden taustat on laatoitettu asbestipitoisilla Kymarno- seinälaatoilla. Kuva 5. Kymarno- laattoja tilassa 105 Keittiö. 3.5 Hartsivinyylilaatta 300x300 mm Tilojen 013, 014, 115, 116, 117, 123 ja 125 lattiat on päällystetty vaalean ruskealla(kuvioitu tummalla) 300x300 mm Finntile- laatalla. Laatta on kiinnitetty alustaan mustalla pikiliimalla. Analyysivastauksen mukaan laattojen kiinnitykseen käytetty liima sisältää asbestia. Tilaan 114 ei ollut pääsyä kartoituksen yhteydessä, mutta todennäköisimmin myös tämän tilan lattiamateriaali on sama. Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Länsikatu Joensuu

9 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 8 / 15 Kuva x300 kvartsivinyylilaatta, sisältää asbestia. 3.6 Ilmanvaihtoputket Rakennuksen kellaritiloissa on alkuperäisiä Minerit- putkia. Putket ovat kokoa 150x150 ja 250x150 asbestisementtiputkia. Putkien näkyvät osat on esitetty paikannuspiirroksessa P2. Kuva 7. Vanhoja ilmanvaihdon asbestiputkia. 3.7 Sähköpääkeskus, sähkö- ja elektroniikkaosat Rakennuksen sähköpääkeskukseen ei ollut kartoituskäynnillä mahdollisuutta päästä. Rakenneselostuksen mukaan sähköpääkeskuksen lattia on päällystetty asbestipitoisella Finnflex- laatalla. Rakennuksen sähkö ja elektroniikka osien purkutyössä tulee huomioida SER- jätteen käsittelystä annetut ohjeet ja määräykset. Laitteista on mahdollisuuksien mukaan poistettava vaaralliset jätteet, kuten akut, kondensaattorit, elohopeakytkimet, paristot, öljyt tai muut komponentit jotka määritellään ongelmajätteeksi. Muutoin laitteen päälle on merkittävä selkeästi vaarallisen jätteen esiintyminen esim. "sisältää akkuja", "sisältää öljyä" tai "sisältää elohopeakytkimen". Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Länsikatu Joensuu

10 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 9 / Lämpökeskus Rakennuksen lämpökeskuksen muuratuissa rakenteissa on käytetty asbestipitoisista laastia (ns. tulilaasti). Myös 3mm asbestilevyä on käytetty kanaalien ja piipuin eristeenä. Piipun muuraus on suoritettu rakennetapaselostuksen mukaan aina 6 metrin korkeuteen tulilaastilla. Lämpökeskuksen mahdollisissa korjaustöissä tulee huomioida lämpökeskuksen ja piipun sisältämien asbestipitoisten materiaalien esiintyminen. Kuva 8.Lämpökeskuksen ylätasoa. Kuva 9.Lämpökeskuksen alatasoa, takana havaittavissa muurattu piipun vaakakanaali. Sisältää asbestia. Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Länsikatu Joensuu

11 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 10 / 15 4 MATERIAALIT/ RAKENTEET JOTKA SAATTAVAT SISÄLTÄÄ ASBESTIA Edellä mainittuja asbestipitoisia materiaaleja saattaa tulla esiin rakenteiden sisältä, tai sellaisista kohdista joita ei kartoituksessa ole voitu havaita annetussa tutkimuslaajuudessa. Tähän on listattu joitain sellaisia materiaaleja ja huomioita jotka rakennuksen, tyypin, iän ja tehtyjen havaintojen perusteella tulee erityisesti ottaa huomioon, edellä mainittujen asbestia sisältävien materiaalien lisäksi. 4.1 Putkieristeet rakenteiden sisällä ja niiden vaakavedot Vanhoissa rakennuksissa putkistot on saatettu asentaa epäjohdonmukaisesti. Tähän tulee varautua rakenteita aukaistaessa. On todennäköistä, että rakennuksessa paljastuu esimerkiksi lattiarakenteista putkilinjoja, joissa on käytetty eristeenä asbestipitoisia eristeitä. Yleisin rakenteiden sisällä käytetty eristetyyppi on aaltopahvieriste, jossa sisimpänä kerroksena on asbestipahvikerros. Purkutyön aikana asiaan on kiinnitettävä huomiota. 5 NÄYTTEET JOISSA EI HAVAITTU ASBESTIA 5.1 Vaalean ruskea muovimatto Tilasta Keittiö 105 otetussa materiaalinäytteessä ei todettu asbestia. Maton liimaamiseen ei ole käytetty mustaa bitumiliimaa. Kuva 10. Keittiön 105, lattiapinnoite. Ei sisällä asbestia. 5.2 Vaalea muovimatto Tilasta Siivouskomero 109 otetussa materiaalinäytteessä ei todettu asbestia. Maton liimaamiseen on Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Länsikatu Joensuu

12 käytetty mustaa liimaa, muttei se sisällä analyysivastauksen mukaan asbestia. Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 11 / 15 Kuva 11. Siivouskomero 109, lattiapinnoite. Ei sisällä asbestia. 5.3 Vihreä muovimatto Tilasta Varasto 109 otetussa materiaalinäytteessä ei todettu asbestia. Maton liimaamiseen ei myöskään ole käytetty mustaa bitumiliimaa. 5.4 Katon vaalea huokoinen akustolevy Tilasta Oppilaskäytävä 125 otetussa materiaalinäytteessä ei todettu asbestia. Kuva 12. Tila 116, vaalea huokoinen akustolevy. Ei sisällä asbestia. 5.5 Seinätasoite ja -maali Tilasta Oppilaskäytävä 125 seinätasoitteesta ja maalista otetussa materiaalinäytteessä ei todettu asbestia. Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Länsikatu Joensuu

13 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 12 / 15 Kuva 13. Tila125 Oppilaskäytävä, valkea/keltainen maali. Ei sisällä asbestia kulmainen laatta, keltainen Tilasta Varasto 017 otetussa materiaalinäytteessä ei todettu asbestia. Purkutyössä on kuitenkin syytä huomioida kellarin vedeneristeenä toimivan bitumin PAH- pitoisuus. Kuva 14. Varasto 017, keltainen 6-kulmainen laatta. Ei sisällä asbestia. 5.7 Harmaa muovimatto Tilasta Taukotila 022 otetussa materiaalinäytteessä ei todettu asbestia, eikä liimaamiseen ole käytetty mustaa bitumiliimaa. Purkutyössä on kuitenkin syytä huomioida kellarin vedeneristeenä toimivan bitumin PAH- pitoisuus. Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Länsikatu Joensuu

14 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 13 / 15 Kuva 15.Tila 022, harmaa muovimatto. Ei sisällä asbestia. 6 MUUT HAITALLISET MATERIAALIT Tähän on listattu joitain sellaisia materiaaleja ja huomioita jotka rakennuksen, tyypin, iän ja tehtyjen havaintojen perusteella tulee erityisesti ottaa huomioon. 6.1 Kivihiilipiki (kreosootti/ PAH-yhdisteet) Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu kellarin lattioiden ja seinien sisältävän PAH- yhdisteitä. Kellaritiloissa on selvästi havaittavissa kreosootin hajua (ratapölkkymäinen haju). Nyt tehdyllä näytteenotolla pyrittiin selvittämän PAH- yhdisteiden pitoisuus pikieristeessä. Pikinäytteet PAH- määritystä varten otettiin kellarikerroksen varastotilasta sekä 1. kerroksen siivouskomerosta. Näytteenottopisteet on esitetty paikannuspiirroksessa P1. Lisäksi kellarikerroksesta tutkittiin ikkunakarmeissa käytettyä rivettä. Aistinvaraisesti pellavarive todettiin hajuttomaksi, eikä sitä ole käsitelty bitumiliuoksella. Kuva 16. Pellavarivettä ikkunakarmin ja pilarin välistä. Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Länsikatu Joensuu

15 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 14 / 15 Siivouskomerosta otetussa välipohjan vedeneristeestä otetusta pikinäytteestä todettiin laboratoriotutkimuksissa ainoastaan vähäisiä määriä PAH- yhdisteitä (17 mg/kg). Koska PAH- yhdisteet alittavat rajaarvon purkujäte voidaan sisällyttää normaaliin rakennusjätteeseen. Pysyvän jätteen kaatopaikalla sijoitettavan aineksen sisältämien PAH- yhdisteiden kokonaismäärän raja arvo on 40mg/kg Kellarin varastotilan näytteen todettiin sisältävän runsaasti PAH- yhdisteitä (9800 mg/kg). Työsuojeluviranomainen on tulkinnut ohjetta niin, että 200 mg/kg polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä on raja, jolloin purkutyö tulee suunnitella ja toteuttaa osastointimenetelmää käyttäen. Koska PAH- yhdisteet ylittävät raja-arvon, joten purkujäte toimitettava ongelmajätelaitokseen. Kellarikerroksessa PAH- yhdistettä sisältävää vedeneristettä on rakennetapaselostuksen ja piirustusten mukaan kaikkialla maanvastaisessa lattiassa sekä kellarikerroksen seinissä aina välipohjaholviin saakka. 6.2 Valurautaviemärien muhviliitokset Vanhojen valurautaviemäreiden muhviliitoksissa oleva lyijy tulee huomioida jätteenkäsittelyssä. Kuva 17. Tila 009 Varasto. Vanhoja valurautaviemäreitä. 7 YHTEENVETO Kohde on rakennettu vuonna 1960 jolloin asbestin käyttö rakennusmateriaaleissa ollut yleistä. Asbestia sisältävät ainakin julkisivujen osat, 300x300 laattojen liimaamiseen käytetty musta bitumiliima, 250x250 Finnflex- laatat(harmaa) liimoineen, altaiden taustalla käytetyt laatoitukset, kellarin vanhat suorakulmaiset/neliömalliset ilmanvaihtokanavat sekä lämpökeskuksen/ piipun muuratut rakenteet ja niiden osat. Haitallisia määriä PAH- yhdisteitä sisältävät kellarikerroksen vedeneristeenä toimivat pikieristeet. Kellarikerroksen pikieristeiden purkutyössä tulee huomioida työntekijöiden suojautuminen ja jätteen käsittely. Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Länsikatu Joensuu

16 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 15 / 15 Koska rakennus on rakennettu aikakaudella jolloin asbestin käyttö on ollut yleistä, on syyt purkutöissä varautua asbestiin joka on rakenteiden sisällä ja/tai kartoituksen ulkopuolella. Joensuussa Joni Sorjonen, tutkimusinsinööri RI Suomen Rakennusterveyspalvelut Miika Natunen, toimitusjohtaja RI Suomen Rakennusterveyspalvelut Liitteet: 1. Asbestin massalaskentataulukko liitteineen 2. Paikannuspiirrokset P1 ja P2 3. Analyysivastaukset: PAH ja TY-03/rk/ Asbesti Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Länsikatu Joensuu

17

18

19 Asbestin massalaskentataulukko Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Tilaaja: Juuan Kunta / Ari Koivuselkä Liite 1.1 Kohde: Poikolantie 6E, "Piippukoulu" Kartoitettu: TILA PIIRUSTUSMERKINNÄT ASBESTIN ESIINTYMINEN RAKENTEISSA MÄÄRÄ YKSIKKÖ NÄYTTEEN NRO TULOS LAATU KUNTO PÖLYÄVYYS TOIMENPIDE-EHDOTUS 013 L-FP (neliörasteri) Musta liima pinnoitteen alla 83 m^2 N1 ja N9 K V A * 1,6 014 L-FP (neliörasteri) Musta liima pinnoitteen alla 83 m^2 N1 ja N9 K V A * 1,6 115 L-FP (neliörasteri) Musta liima pinnoitteen alla 48 m^2 N1 ja N9 K V A * 1,6 116 L-FP (neliörasteri) Musta liima pinnoitteen alla 47 m^2 N1 ja N9 K V A * 1,6 117 L-FP (neliörasteri) Musta liima pinnoitteen alla 47 m^2 N1 ja N9 K V A * 1,6 123 L-FP (neliörasteri) Musta liima pinnoitteen alla 75 m^2 N1 ja N9 K V A * 1,6 125 L-FP (neliörasteri) Musta liima pinnoitteen alla 4 m^2 N1 ja N9 K V A * 1,6 Yhteensä 387 m^2 118 L-FP (vinorasteri) Finnflex-laatta, musta liima 2 m^2 K V A * 1,6 119 L-FP (vinorasteri) Finnflex-laatta, musta liima 2 m^2 K V A * 1,6 120 L-FP (vinorasteri) Finnflex-laatta, musta liima 2 m^2 K V A * 1,6 121 L-FP (vinorasteri) Finnflex-laatta, musta liima 2 m^2 K V A * 1,6 122 L-FP (vinorasteri) Finnflex-laatta, musta liima 10 m^2 K V A * 1,6 SPK (Kellari) L-FP (vinorasteri) Finnflex-laatta, musta liima 1 m^2 K V A * 1,6 Yhteensä 19 m^2 105 Kymarno-laatta, altaan tausta/välitila 3 m^2 K V A * 1,7 115 Kymarno-laatta, altaan tausta 2 m^2 K V A * 1,7 116 Kymarno-laatta, altaan tausta 2 m^2 K V A * 1,7 117 Kymarno-laatta, altaan tausta 2 m^2 K V A * 1,7 125 Kymarno-laatta, altaan tausta 2 m^2 K V A * 1,7 Yhteensä 11 m^2 002 A-PO(vinorasteri) Palo-ovi+karmit, asbestilevy 2 m^2 K V A * 1,9 005 A-PO(vinorasteri) Palo-ovi+karmit, asbestilevy 2 m^2 K V A * 1,9 005/002 A-PO(vinorasteri) Palo-ovi+karmit, asbestilevy 2 m^2 K V A * 1,9 Yhteensä 6 m^ P-M(katkoviiva) Ilmanvaihtokanava, kantikas 8 jm K V B * 2,6 004 P-M(katkoviiva) Ilmanvaihtokanava, kantikas 4 jm K V B * 2,6 021 P-M(katkoviiva) Ilmanvaihtokanava, kantikas 2 jm K V B * 2,6 Yhteensä 14 jm 001 S-K Kattilahuone 68 m^2 K V B * 1,6 001 L-K Kattilahuone 63 m^2 K V B * 1,6 001 K-K Kattilahuone 32 m^2 K V B * 1,6 Yhteensä 163 m^2 JULKISIVUOSAT TILA PIIRUSTUSMERKINNÄT ASBESTIN ESIINTYMINEN RAKENTEISSA MÄÄRÄ YKSIKKÖ NÄYTTEEN NRO TULOS LAATU KUNTO PÖLYÄVYYS TOIMENPIDE-EHDOTUS Julkisivu Pohjoispääty Yläosien kouruasbestilevytys 86 m^2 K V B * 1,9 Julkisivu Eteläpääty Yläosien kouruasbestilevytys 86 m^2 K V B * 1,9 Julkisivu Katoksen reuna, Itäsivu Yläosien kouruasbestilevytys 21 m^2 K V B * 1,9 Yhteensä 193 m^2 Julkisivu, pohjoinen S-M Asbestisementtilevy, sileä 8 m^2 K V A * 1,9 Julkisivu, etelä S-M Asbestisementtilevy, sileä 6 m^2 K V A * 1,9 Julkisivu, länsi S-M Asbestisementtilevy, sileä 9 m^2 K V B * 1,6 Julkisivu, itä S-M Asbestisementtilevy, sileä 2 m^2 K V B * 1,6 Yhteensä 25 m^2

20 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Liite 1.2 Massalaskentataulukon lyhenteiden selitykset Toimenpide-ehdotus Tulos Laatu Kunto K = SISÄLTÄÄ ASBESTIA E = EI SISÄLLÄ ASBESTIA S = SININEN ASBESTI (krokidoliitti) V = VAALEA ASBESTI (antofyliitti, amosiitti, krysotiili) A = HYVÄ Asbestikuidut ovat hyvin sitoutuneet tuotteeseen. Eivät pääse hengitysilmaan normaalikäytössä. B = VÄLTTÄVÄ Asbestikuituja saattaa päästä hengitysilmaan kohteen huollon tai käytön yhteydessä. C = HEIKKO Asbestimateriaali on paikoin rikkoutunut ja huonokuntoinen. Tilassa liikuttaessa asbestipölyn altistumisvaara. D = ERITTÄIN HEIKKO Asbestimateriaali on erittäin huonokuntoinen ja tilassa on runsaasti pölyä ja tilassa liikuttaessa tai työskennellessä suositellaan noudatettavaksi VNP:n 886/87 10 ja TSH:n päätöksen 231/90 12 edellyttämiä suojaustoimenpiteitä. HUOM! Asbestipitoisten rakennusmateriaalien kunto koskee kartoitushetkellä vallinnutta tilannetta. 1= EI EDELLYTETÄ TOIMENPITEITÄ NORMAALIKÄYTÖSSÄ 2= ASBESTIPÖLYSIIVOUS Siivous ilman suojaustoimenpiteitä kielletty. Siivous suositellaan tehtäväksi osastointimenetelmällä 3= KORJAUS Asbestipitoisten materiaalien korjaus pölyttömäksi ja tilan asbestipölysiivous 4= SISÄÄN RAKENTAMINEN (koteloiminen) Asbestipitoisen materiaalin suojaaminen tai peittäminen rakennusmateriaalilla. 5= PINNOITUS Asbestia sisältävän rakennusmateriaalin eristäminen pinnoittamalla se elastisella maalilla tai massalla. 6= PURKU OSASTOINTIMENETELMÄLLÄ Työkohde eristetään pölytiiviiksi muista tiloista ja varustetaan asbestipölyn suodattavalla ilmankierrätyslaitteistolla. 7= KOHDEPOISTO Asbestipölyn leviäminen estetään kohdeimulaitteilla. Soveltuu pieniin yksittäisiin töihin sekä asbestipitoisten vinyylilaattojen purkuun. 8= PURKUPUSSIMENETELMÄ Asbestipitoisen materiaalin käsittely tapahtuu pölytiiviin pussin sisällä. Soveltuu yksittäisiin putkikorjauksiin. 9= LEVYMATERIAALIN POISTO ULKOTILOISSA KOKONAISENA Levyt poistetaan ehjinä ja kuljetetaan kaatopaikalle pölytiiviisti pakattuina. Työssä käytetään vähintään P 2-luokan suodattimella varustettua puolinaamaria. (Ei asbestipurkuvaltuutusta) 10= MAALIN POISTO LIUOTINAINEELLA (Kemiallinen poisto) 11= MAALIN POISTO HIEKKAPUHALTAMALLA Kohdat 2-8 ja edellyttävät työsuojeluviranomaisten valtuutuksen asbestipurkutöihin. Toimenpide-ehdotukset voidaan merkitä useammalla numerolla. Esim. 1/6, joka tarkoittaa ettei normaalikäytössä edellytetä toimenpiteitä, mutta purkutyöt on suoritettava osastointimenetelmällä. Mikäli kunto luokitellaan A tai D vaihtoehdon mukaiseksi tulee toimenpiteisiin ryhtyä välittömästi. Suluissa oleva ( ) toimenpide-ehdotus tarkoittaa tilannetta, missä kyseiset rakennusmateriaalit puretaan kokonaisuudessa. Ilman sulkuja oleva toimenpide-ehdotus tarkoittaa tilannetta jolloin rikkoutunut rakennusmateriaali korjataan sellaiseen kuntoon että asbestipölyn leviämisvaaraa ei tiloissa ole.

21 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Liite 1.2 Taulukko 1. Asbestimateriaalin vaarallisuus (KH Asbesti, asbestikartoitus ja siitä aiheutuvat toimenpiteet - mukaisesti) Pölyävyysluokitus * asbestialtistumisvaara tarviketta purettaessa ** suuri asbestialtistumisvaara tarviketta purettaessa *** asbestialtistumisvaara, jos tarvikkeeseen kohdistuu mekaaninen rasitus *** Krokidoliitti-asbesti, asbestialtistumisvaara aina Kuvaus Tarvikkeet ovat vaarattomia normaalikäytössä ja aiheuttavat vain purettaessa asbestialtistumisvaaran. Tuotteen purkua suunniteltaessa tulee ottaa yhteyttä siihen työsuojelupiiriin, jonka alueella purkutyö suoritetaan. Vaatimukset suojautumisesta ja työmenetelmistä vaihtelevat työsuojelupiireittäin. Tarvikkeet ovat normaalikäytössä vaarattomia, mutta aiheuttavat purettaessa suuren asbestialtistumisvaaran. Kahden tähden tarvikkeiden purkua saavat tehdä ainoastaan työsuojeluviranomaisten valtuuttamat asbestipurkajat. Tarvikkeen purkua suunniteltaessa tulee ottaa yhteyttä siihen työsuojelupiiriin, jonka alueella purkutyö suoritetaan. Tarvikkeet ovat vaarallisia myös käyttötilanteissa. Vaarallisuus perustuu tarvikkeen rikkoutuessa, kolhiutuessa ja hioutuessa vapautuvan asbestipitoisen pölyn suureen määrään. Vaurioitunut kolmen tähden tarvike tulee heti eristää siten, ettei vauriokohdasta vapaudu lisää asbestia tilan ilmaan. Paljaan ruiskutetun krokidoliitti-asbestieristeen katsotaan aiheuttavan aina asbestialtistumisen. Vaarallisuus perustuu työtavasta ja tarvikkeesta aiheutuvaan suureen pölyävyyteen. Krokidoliittipölyä on jo työvaiheen aikana joutunut kaikille tilan pinnoille. Lisäksi tarvikkeen rikkoutuessa, kolhiutuessa ja hioutuessa siitä vapautuu erittäin helposti suuria määriä asbestipitoista pölyä. Vaurioitunut kohta tulee heti eristää siten, ettei siitä vapaudu lisää asbestia tilan ilmaan.

22 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Liite 1.2 Taulukko 2. Asbestimerkintöjä ja niiden selityksiä. (Yleisesti materiaaleista) P-P P-V P-M S-M I-M S-L L-L L-F L-FP S-T L-T K-T S-K L-K K-K L-P K-A S-A KRO APO IV-T A-P!EIP! Pahvieristeinen putki, jonka ulko- tai sisäpinnassa on asbestia. Putken mutkissa ja jatkoksissa voi olla kovaa asbestimassaa. Mineraalivillaeristeinen putki, jonka ulkopinnassa on asbestia. Asbestimassaeristeinen putki, joka on eristetty kovalla asbestimassalla. Kova seinä- tai kattolevy, joka sisältää asbestia. Materiaali on harmaata, tunnettuja nimikkeitä lujalevy ja minerit-levy. Asbestisementti kanava, putket yleensä suorakaiteenmuotoisia reunoista pyöristettyjä. Seinälaatoitus, keraamisten seinälaattojen sauma- ja/tai kiinnityslaasti on asbestipitoista. Lattialaatoitus, keraamisten lattialaattojen sauma- ja/tai kiinnityslaasti on asbestipitoista. Lattiavinyylilaatta, joka sisältää asbestia. Kauppanimikkeenä yleisesti FinnFlex. Laatan mitat yleensä 250x250, 3mm. Lattiavinyylilaatta ja liima, joka sisältää asbestia. Kauppanimikkeenä yleisesti FinnFlex. Laatan mitat yleensä 250x250, 3mm. Seinätasoite, joka sisältää asbestia. Tasoite tai laasti. Lattiatasoite, joka sisältää asbestia. Tasoite tai laasti. Kattotasoite, joka sisältää asbestia. Tasoite tai laasti. Seinässä oleva kiinnitysaine, liima tai muu kiinnitysaine jolla materiaalit kiinnitetty alustaan. Katossa oleva kiinnitysaine, liima tai muu kiinnitysaine jolla materiaalit kiinnitetty alustaan. Lattiassa oleva kiinnitysaine, Liima tai muu kiinnitysaine jolla materiaalit kiinnitetty alustaan. Pikiliima, vinyylilaattojen ja muovimattojen kiinnityksessä käytetty asbestipitoinen musta liima. Akustiikkalevy katossa, jotka sisältävät asbestia. Kuitumaisia ja huokoisia levyjä. Akustiikkalevy seinissä, jotka sisältävät asbestia. Kuitumaisia ja huokoisia levyjä. Krokidoliitti, eli sininen asbesti. Sinertävä tai harmaa asbestimassa. Vaarallisuutensa vuoksi eroteltu. Palo-ovet ja luukut, jotka sisältävät asbestia. Ovissa ja karmissa käytetty asbestipitoisia materiaaleja. Asbestia sisältävä nauhaa, tiivistelevyä tai kittiä. Esiintyy mm. IV-kanavien lyönti- ja laippaliitoksissa. Asbestipitoinen pinnoite, muut pinnoitteet jotka sisältävät asbestia. Huom. erillinen selite. Tila johon ei kartoituksen aikana päästy.

ASBESTIANALYYSI 3340/ASB TUTKIMUSRAPORTTI 11.9.2014 1(2) Tilaaja: Ramboll Finland Oy / Jussi Aromaa Tilaus-/ toimituspäivä: 2.9.2014 (tilaus) Kohde/ projektinumero: Ristimäenkatu 1 ja 2 kiinteistöt, Tesoma

Lisätiedot

Rantatien koulu. Asbestin ja haitta-aineiden lisäkartoitus. Rantatie 4, Virrat Työnro Ins. Sami Mustajoki

Rantatien koulu. Asbestin ja haitta-aineiden lisäkartoitus. Rantatie 4, Virrat Työnro Ins. Sami Mustajoki Rantatie 4, Virrat Asbestin ja haitta-aineiden lisäkartoitus 7.3.2017 Työnro 31 11993.2 Ins. Sami Mustajoki 2 (5) Rantatie 4, Virrat SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 1.1 Tilaaja...3 1.2 Työn sisältö...3

Lisätiedot

Kisakentän päiväkoti Koskitie Oulu

Kisakentän päiväkoti Koskitie Oulu HAITTA-AINEKARTOITUS Koskitie 9 90500 Oulu Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Haitta-ainekartoitus 20.4.2015 2 (5)

Lisätiedot

As Oy Lummanpuisto Lummantie 3 A-B, Vaala Hanke WO /

As Oy Lummanpuisto Lummantie 3 A-B, Vaala Hanke WO / HAITTA-AINEKARTOITUS Hanke WO-00195495 / 22.10.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Haitta-ainekartoitus Hanke

Lisätiedot

HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA- AINEKARTOITUS

HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA- AINEKARTOITUS Vastaanottaja Sara Alanärä, Oulun Vesi Asiakirjatyyppi Haitta-ainekartoitusraportti Päivämäärä 14.1.2016 HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA- AINEKARTOITUS HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA-AINEKARTOITUS

Lisätiedot

HAITTA-AINE KARTOITUS

HAITTA-AINE KARTOITUS HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1(4) Hämeentie 105 A 5.1.2010 00550 HELSINKI Fax. (09) 3948 5721 HAITTA-AINE KARTOITUS Lauttasaaren ala-aste Tallbergin puistotie 12 00200 HELSINKI Menetelmiä ja laitteita terveiden

Lisätiedot

Aarnivalkean koulu. Asbesti- ja haitta-ainekartoitus. A a r n i v a l k e a n t i e 9, E s p o o Työnro Ins.

Aarnivalkean koulu. Asbesti- ja haitta-ainekartoitus. A a r n i v a l k e a n t i e 9, E s p o o Työnro Ins. A a r n i v a l k e a n t i e 9, E s p o o Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 30.12.2016 Työnro 31 9099.14 Ins. Sami Mustajoki 2 (5) Aarnivalkeantie 9, Espoo SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 1.1 Tilaaja...

Lisätiedot

ASBESTI JA HAITTA-AINEN KARTOITUS

ASBESTI JA HAITTA-AINEN KARTOITUS Helsinki 31.8.2010 ASBESTI JA HAITTA-AINEN KARTOITUS Helsingin Kuvataidelukio Torkkelinkatu 6 00500 HELSINKI ASB-YHTIÖT, ASB Consult Oy Ab, Helsinki Timo Salonen (040 5111 453) Rakennusarkkitehti PÄÄKONTTORI

Lisätiedot

EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.

EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04. !! EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.2016 CON255110 Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.2016 1/6 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI

ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI Koy Tarvolantie 1 Tarvolantie 1 Rauma 1. Kohteen ja toimeksiannon yleistiedot 1.1 Kohde Kohde on kolmekerroksinen kolmen porrashuoneen vuonna 1969 valmistunut betonirakenteinen

Lisätiedot

Asbesti, kiinteistöjen vitsaus Tutkiminen ja lainsäädäntö. Seppo Suoperä, geologi FM, toimialapäällikkö, KiraLab, Tietopäivä Roadshow Oulu

Asbesti, kiinteistöjen vitsaus Tutkiminen ja lainsäädäntö. Seppo Suoperä, geologi FM, toimialapäällikkö, KiraLab, Tietopäivä Roadshow Oulu Asbesti, kiinteistöjen vitsaus Tutkiminen ja lainsäädäntö Seppo Suoperä, geologi FM, toimialapäällikkö, KiraLab, Tietopäivä Roadshow Oulu 30.11.2016 Asbesti and Concrete asbestos Laboratory Kuitumainen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015 1 (3) Heinäveden kunta Tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI Tilausnro 188708 (4232/TALVE), saapunut 11.5.2015, näytteet otettu 11.5.2015 Näytteenottaja: Kuuva Kauko NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

Suomussalmen kirkonkylän asuntola

Suomussalmen kirkonkylän asuntola Suomussalmen kirkonkylän asuntola Mannilantie 2A, 89800 Suomussalmi kk Kainuun AHA-asiantuntijat Oy Hanna Tertsunen 2 Sisällysluettelo 1. Kohteen ja toimeksiannon yleistiedot... 3 1.1. Kohde... 3 1.2.

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri)

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011 SISÄILMATUTKIMUS Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

I. Tanninen Oy Kortepolku 15, TOIVALA Puh. (017) tai GSM Fax (017)

I. Tanninen Oy Kortepolku 15, TOIVALA Puh. (017) tai GSM Fax (017) I. Tanninen Oy, 70900 TOIVALA Puh. (017) 263 3570 tai GSM 0440 936 292 Fax (017) 263 3572 www.tanninen.fi ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI 16075 Muuruvesi Rakennukset nro 6, 7, 26, 27, 28 ja 29 14.9.2016 70900

Lisätiedot

!"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&

!## $! % & $ $  #$  '( $& !"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $

Lisätiedot

LAPPIA LOUE Lihajalostus

LAPPIA LOUE Lihajalostus LAPPIA LOUE Lihajalostus ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS MUUTOSTYÖALUE 2016, RAKENNUS OPETUSTYÖPAJA 3.11.2016 PBM OY Jani Norvapalo 1 Sisällys JOHDANTO... 2 RAJAUKSET... 2 TUTKITUT HAITTA-AINEET... 2

Lisätiedot

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok Pvm: 16.8.2013 1/2 Projekti: 1510005691/9 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 TUHKAKYLÄ Tutkimuksen nimi: Talvivaara Sotkamo Oy, sakkanäytteiden kaatopaikkakelpoisuustutkimukset, Maauimala, kon

Lisätiedot

- Jani Alen, Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy

- Jani Alen, Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO: SAVILLA, talvi 2011 1/3 TARKASTUSMUISTIO Länsikatu 15 80110 JOENSUU 21. 2.2011 Juuan kunta, tekniset palvelut Ari Jaaranen Poikolantie 1 Kohde: Tilaaja: Teollisuuskiinteistö, SAVILLA

Lisätiedot

2.12.2015 KOKO TOTUUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. Joni Sorjonen Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija VTT-C-9437-33-13 SRTP Oy

2.12.2015 KOKO TOTUUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. Joni Sorjonen Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija VTT-C-9437-33-13 SRTP Oy KOKO TOTUUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija VTT-C-9437-33-13 1 Asbesti -Kuitumaisten silikaattimineraalien yhteisnimi (0,03-3 μm) -Krysotiili, antofylliitti, amosiitti,

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Vastaanottaja: Sivuja:1/7 Padasjoen kunta / Seppo Rantanen Kellosalmentie 20 17501 Padasjoki Arkistokuva Raportti Työnumero: 051221700404 Kohde: Toimeksianto: Tutkimus pvm: Läsnäolijat: Pappilanmäen koulu

Lisätiedot

KESKUSTAN TERVEYSASEMA KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET

KESKUSTAN TERVEYSASEMA KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Keskustan terveysasema Saaristonkatu 22 90015 OULU Oulun Kaupunki, Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Riikka Vesterinen TUTKIMUKSEN TEKIJÄ

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI

POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS SISÄLTÖ: 1. TILAAJA JA KÄYTTÄJIEN EDUSTAJAT...

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI, ALPPILAN YLÄASTE HAITTA-AINEKARTOITUS

HELSINGIN KAUPUNKI, ALPPILAN YLÄASTE HAITTA-AINEKARTOITUS HELSINGIN KAUPUNKI, ALPPILAN YLÄASTE HAITTA-AINEKARTOITUS 29.5.2012 HELSINGIN KAUPUNKI, ALPPILAN YLÄASTE HAITTA-AINEKARTOITUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 29.5.2012 MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS,

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Alppitie 5 A 9, 90530 Oulu Kosteuskartoituspäivä 08.06.2016 www.raksystems.fi Raksystems Insinööritoimisto Oy, Paavo Havaksen Tie 5 F, 90570 Oulu Y-tunnus 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen

Lisätiedot

Kosteuskartoituksen mittauspöytäkirja

Kosteuskartoituksen mittauspöytäkirja Kosteuskartoituksen mittauspöytäkirja Rekolanmäen Koulu Valtimotie 4, 01400 VANTAA Yhteystiedot Tilaaja: Tilaajan edustajat: Kouluisäntä: Päiväkodin johtaja: Vantaan Kaupunki Raimo Eklund, 040 588 6275,

Lisätiedot

2. Valitse oikea mesotelioomaan liittyvä vastaus: a) Työperäinen asbestialtistuminen ei aiheuta mesoteiloomaa

2. Valitse oikea mesotelioomaan liittyvä vastaus: a) Työperäinen asbestialtistuminen ei aiheuta mesoteiloomaa Arvioidaksemme ABClean-kurssin antamaa tietoa pyydämme teitä vastaamaan joihinkin kysymyksiin sekä ennen että jälkeen kurssinmateriaaliin tutustumisen. Jos et tiedä vastausta, valitse vaihtoehto e) en

Lisätiedot

ANALYYSIVASTAUS Tilaus: 246518 20.02.2014 1 (4) Vahanen Tampere Oy Pasi Wahlfors Tampellan Esplanadi 2 33100 TAMPERE VOC-analyysi ilmanäytteestä Asiakasviite: KPS3180/1 Näytteen kerääjät: Pasi Wahlfors

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Sijoittuminen COMBI-hankkeeseen WP3 Rakenneratkaisujen lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Lisätiedot

HOMEKOIRATUTKIMUS Linnukan koulu ja limingan lukio 17.1.2016

HOMEKOIRATUTKIMUS Linnukan koulu ja limingan lukio 17.1.2016 HOMEKOIRATUTKIMUS Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 1 (13) 1. YLEISTÄ 1.1 Yleistiedot Kohde Linnukkatie 5 7, 91900

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/8 Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä 01.10.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 Sisällys 1.

Lisätiedot

Tili ja isännöinti Mikkonen Oy yritys perustettu

Tili ja isännöinti Mikkonen Oy yritys perustettu Tili ja isännöinti Mikkonen Oy yritys perustettu 27.11.1984 Jarmo Mikkonen 1961 IAT = isännöinnin ammattitutkinto JET = johtamisen erikoisammattitutkinto Toimistomme vastuulla noin 160 taloyhtiötä AAA

Lisätiedot

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197 Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat:

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu 26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: 8964 / 23.2.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fa. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (6) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS 22701904 PIRKKALAN YLÄASTE PIRKKALA Sweco Rakennetekniikka Oy RS002 Liisa Keskinen Muutoslista VER. PÄIVÄYS MUUTOS KOSKEE TARKASTETTU HYVÄKSYTTY 2 (17) Sisältö 1 HANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 1.1 KOHDE JA

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Joensuu TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 7.1.2015 14-9281 #1 1 (2) Liperin kunta Tekninen osasto Riikonen Kari (sposti) Keskustie 10 83100 LIPERI Tilausnro

Lisätiedot

POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI

POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI 4.1.2016 revisio A 29.1.2016 POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS 4.1.2016 revisio

Lisätiedot

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet 23.6.2016 Liikuntahalli Lippitie 2 91900 Liminka Tilaaja: Limingan kunta Iivarinpolku 6 91900 Liminka 1 (5) Sisällysluettelo Tilaaja... 2 Tilaus...

Lisätiedot

Kosteuskartoitus RS 1

Kosteuskartoitus RS 1 Kosteuskartoitus RS 1 Prästängsgatan 13 E 52 10600 Tammisaari 02.03.2016 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 1 RAJAUKSET Keittiön puolelta ei pystytty tarkastamaan

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Raportti 2014 1(6) Lpk Ågeli Kivalterinpolku 3 00640 Helsinki PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Taustatietoja

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15 L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen

Lisätiedot

ASBESTILAINSÄÄDÄNTÖ 2016 KESKELLÄ MERTA Salmi Kai Toimitusjohtaja

ASBESTILAINSÄÄDÄNTÖ 2016 KESKELLÄ MERTA Salmi Kai Toimitusjohtaja ASBESTILAINSÄÄDÄNTÖ 2016 KESKELLÄ MERTA 10.3.2016 Salmi Kai Toimitusjohtaja ASBESTIKARTOITUS Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, on huolehdittava asbestikartoituksen tekemisestä.

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Päivitetty

Kysymyksiä ja vastauksia Päivitetty Vuoden 2016 alusta voimaan tulleet laki asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (684/2015) ja valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015) ovat aiheuttaneet runsaasti asiakasaloitteisia

Lisätiedot

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Sanna Pohjola Hanna Kuitunen 1 Lähtökohta ja selvitysten tavoite Ojoisten lastentalon vanha osa valmistunut 1970-luvulla (liikuntasali, keittiö,

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Satamatie 15 90520 Oulu Liikelaitos Oulun Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Matias Pirttimaa TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Instaro Oy

Lisätiedot

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa Tarkastusraportti Sivu: 1 (15) Asiakas Vahinkopaikan osoite Yhteyshenkilö Läsnäolijat Pelkosenniemen kunta Koulutie 9 98500 Pelkosenniemi Jarkko Vuorela (Yhteyshenkilö) p. 0407044508 jarkko.vuorela@pelkosenniemi.

Lisätiedot

8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi

8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi * because välitämme you care 8-80 / 1.11.2015 Weber Superflex D2 Vedeneristysjärjestelmä www.e-weber.fi 1 Hyvällä suunnittelulla ja huolellisella toteut uksella syntyy terve ja kes tävä märkätila Weberin

Lisätiedot

RISTIPURON PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS

RISTIPURON PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS 3.3.2011 HAITTA-AINE- JA KOSTEUSKARTOITUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset

Lisätiedot

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI SISÄLLYS: RAPORTTI Nro: 09091 KATTOTUTKIMUS, KIMNAASIPOLKU 5 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä... 2 3. Havainnot kohteessa... 2

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012 Työ 70-1351 KOHDE: TILAT: TILAAJA: Peltoniemenkuja 1 4, 01760 VANTAA Kytöpuiston koulun tiloissa toimivan hammashoitolan 2 kerroksen käytävä,

Lisätiedot

Moduuli 6. Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely

Moduuli 6. Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely Moduuli 6 Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely Puhdistus- ja siivoustoimenpiteet Asbestin purkamisen jälkeen työnantaja on velvollinen siiivoamaan ja puhdistamaan työtila. Kaikki toiminnot pitäisi

Lisätiedot

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: Koulurakennus Rakennusala: - Käyttötarkoitus: Koulu... Tilavuus: - 66400 Laihia Kerrosluku: 3 Näytteenoton tilaaja:

Lisätiedot

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus 1 (4) MUISTIO 16.4.2014 KOTTBY LÅGSTADIESKOLA Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus Tutkimusajankohta 19.2. 27.3.2014 Tilaaja

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Päivitetty

Kysymyksiä ja vastauksia Päivitetty Vuoden 2016 alusta voimaan tulleet laki asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (684/2015) ja valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015) ovat aiheuttaneet runsaasti asiakasaloitteisia

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.9.2012

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.9.2012 1 (3) Raision kaupunki Tekninen keskus Ympäristönvalvontapalvelut PL 100 21201 RAISIO Tilausnro 147962 (WVELKUA/Verkosto), saapunut 15.8.2012, näytteet otettu 15.8.2012 (12:10) Näytteenottaja: Pirjo Stark

Lisätiedot

IV- JÄRJESTELMIEN TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN NUOHOUKSEN

IV- JÄRJESTELMIEN TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN NUOHOUKSEN VEHNÄTIEN PÄIVÄKOTI IV- JÄRJESTELMIEN TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN NUOHOUKSEN Tutkimuksen ajankohta: vko 14, 32, 41, 44 / 2005 Raportin päiväys: 13.12.2005 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Mikko

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Tullimiehentie 1 F 46, 90560 Oulu Kosteuskartoituspäivä 28.01.2015 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Jälkivahingontorjunta- ja kuivauspäivät, 9.-10.3.2016 Helsinki ja m/s Baltic Queen

Hyvinvointia työstä. Jälkivahingontorjunta- ja kuivauspäivät, 9.-10.3.2016 Helsinki ja m/s Baltic Queen Hyvinvointia työstä Jälkivahingontorjunta- ja kuivauspäivät, 9.-10.3.2016 Helsinki ja m/s Baltic Queen Tellervonkadun Case-tapaus Pelastushenkilöstön altistuminen, oireilu ja niiden seuranta Juha Laitinen,

Lisätiedot

KUNTOTUTKIMUS PYLKÖNMÄEN KOULU RAHIKAISENTIE 5A 43440 PYLKÖNMÄKI 07.04.2016

KUNTOTUTKIMUS PYLKÖNMÄEN KOULU RAHIKAISENTIE 5A 43440 PYLKÖNMÄKI 07.04.2016 KUNTOTUTKIMUS PYLKÖNMÄEN KOULU RAHIKAISENTIE 5A 43440 PYLKÖNMÄKI Kuntotutkimus 2 (26) Sisällys 1 Yleistiedot... 3 1.1 Kohde... 3 1.2 Tilaaja... 3 1.3 Suunnitelman laatija... 3 1.4 Lähtötietoaineisto...

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus 1/5 Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus Raportin sisältö: suorittaa homekartoituksia koulutettujen homekoirien avulla. Ohjaajana toimii Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI. Korjausrakentaminen

TUTKIMUSRAPORTTI. Korjausrakentaminen TUTKIMUSRAPORTTI Korjausrakentaminen PÄIVÄYS 0..04 PROJEKTI Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden mittaukset TILAAJA Helsingin kaupungin kiinteistövirasto, HKR-Rakennuttaja KOHDE Arabian monitoimikiinteistö,

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään työturvallisuuslain (738/2002), työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

N:o 526 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ

N:o 526 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ 1644 N:o 526 11 000-11 099 11 100-11 107 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ Yleistä LUOKKA 1. RÄJÄHTEET

Lisätiedot

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA. Kirkonkylän alakoulu. Korjattavuusarvio P27815

TUUSNIEMEN KUNTA. Kirkonkylän alakoulu. Korjattavuusarvio P27815 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Korjattavuusarvio 1 (19) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUUSNIEMEN KUNTA Kirkonkylän alakoulu Korjattavuusarvio P27815 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

S I S Ä I L M A T U T K I M U S

S I S Ä I L M A T U T K I M U S Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 31.5.2011 S I S Ä I L M A T U T K I M U S Jokivarren Koulu Sorvatie 16, Vantaa 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3 3. TULOKSET...

Lisätiedot

TIIVISTÄMINEN KORJAUSTAPANA

TIIVISTÄMINEN KORJAUSTAPANA TIIVISTÄMINEN KORJAUSTAPANA 18.5.2016 Petri Lönnblad RI, RTA (VTT 003/04) Onko tiivistäminen korjaamista? Huono maine menetelmänä, miksi? Kokemuksia noin 15 vuodelta Käyttöikä? Vahvat näkemykset puolesta

Lisätiedot

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 04.06.15 9705 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto Pl 9 32701 HUITTINEN TYÖKOHDE As Oy Kauttuan Vanha Kartano Mikolanmäentie 1 as

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009 Leinikkitie 36 01350 Vantaa usraportti 23.5.2009 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tutkimuksen tavoite... 3 1.4

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 13043 22.03.2013 SKOL jäsen ATALAN KERROSTALOT 1 / 6838 / ATALA / TAMPERE Atanväylä 2 33580 TAMPERE Ristimäenkatu 2 33310 Tampere Puhelin (03) 2767 200 Faksi (03) 2767 222 Sähköposti

Lisätiedot

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa.

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. Järjestelmän rakenne sisältäpäin on seuraava: 1. Sisäseinärakenne

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/6 Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä 20.11.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/6 Sisällys

Lisätiedot

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ Petuliantie 9 66440 Tervajoki WOLFFINTIE 36 65200 Vaasa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 MIKROBITUTKIMUS PETULIANTIE 9, 66440 TERVAJOKI

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

KIRKKONIEMEN KOULU VOC- JA MIKROBITUTKIMUS RAPORTTI

KIRKKONIEMEN KOULU VOC- JA MIKROBITUTKIMUS RAPORTTI KIRKKONIEMEN KOULU VOC- JA MIKROBITUTKIMUS RAPORTTI 4.12.2013 Sisäilmainsinöörit Oy Puh. +358 20 7698 440 e-mail: info@sisailmainsinoorit.fi Luoteisrinne 4 C Fax. +358 20 7698 449 internet: www.sisailmainsinoorit.fi

Lisätiedot

Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä. Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy

Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä. Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy Kohteen yleiskuvaus Tutkimuskohteena oli vuonna 1988 rakennetut kehitysvammaisille tarkoitetut palvelutalot

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio C- rakennus

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio C- rakennus 1/6 Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio C- rakennus Raportin sisältö: suorittaa homekartoituksia koulutettujen homekoirien avulla. Ohjaajana toimii Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen

Lisätiedot

Teollisten mineraalivillakuitujen tutkimus. Ruukinkankaan koulu. Ruukinkatu 5, Suomussalmi

Teollisten mineraalivillakuitujen tutkimus. Ruukinkankaan koulu. Ruukinkatu 5, Suomussalmi Teollisten mineraalivillakuitujen tutkimus Ruukinkankaan koulu Ruukinkatu 5, Suomussalmi Tutkija Sotkamon Erikoispuhdistus Oy Sivu 1 / 4 MMMF-tutkimus Ruukinkankaan koulu, Suomussalmi Sisällysluettelo

Lisätiedot

4. ENSIAPUOHJEET 5. OHJEET TULIPALON VARALTA 6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

4. ENSIAPUOHJEET 5. OHJEET TULIPALON VARALTA 6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI Kauppanimi: EASYWORK RTVsilikonikumitiiviste Päiväys 1.1.2006 Edellinen päiväys 4.4.2005 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Asbestilakiuudistus 2016

Asbestilakiuudistus 2016 1 Asbestilakiuudistus 2016 Vaikutukset taloyhtiön toimintaan ja ohje taloyhtiölle Yleistä asbestilainmuutoksesta Asbestilainsäädäntö muuttui vuoden 2016 alusta Nykyinen asbestitöihin liittyvä lainsäädäntö

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Varia Rälssitie 13, Vantaa Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus

Sisäilmatutkimus. Varia Rälssitie 13, Vantaa Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus Sisäilmatutkimus Varia Rälssitie 13, Vantaa 13.1.2014 Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus 0871165-9 Viikinkaari 2 a www.ssm.fi 00790 Helsinki puh. 0207 393 300 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PL 6007 00021, Laskutus 153021000 / Anne Krokfors. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

PL 6007 00021, Laskutus 153021000 / Anne Krokfors. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI raportointipäivä : 4.8.2011 Työ : TILAAJA: Vantaan kaupunki ISÄNNÖINTI: Vantaan kaupunki / HUOLTO: Kouluisäntä: 0400 765 713 LASKUTUSOSOITE: Vantaan Kaupunki PL 6007 00021, Laskutus 153021000

Lisätiedot

ASBESTI JA HAITTA AINEKARTOITUS Vuorikatu Helsinki

ASBESTI JA HAITTA AINEKARTOITUS Vuorikatu Helsinki 1 (13) SESTI J HITT INEKRTOITUS Vuorikatu 24 00150 Helsinki 22.12.2015 Suomen Sisäilmakeskus Oy Puhelin 020 740 2540 www.sisailmakeskus.fi Tämän raportin osittainen lainaaminen ilman Suomen Sisäilmakeskuksen

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS Seuraavassa käsitellään vesikaton ja yläpohjan kuntotutkimusta. Kuntotutkimuksessa tarkastellaan vesikatteen ja sen alusrakenteen lisäksi mahdollista tuuletustilaa

Lisätiedot