ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS Poikolan koulu, Rakennus E, Piippukoulu Poikolantie 6 E, JUUKA Tammikuu 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS Poikolan koulu, Rakennus E, Piippukoulu Poikolantie 6 E, JUUKA Tammikuu 2013"

Transkriptio

1 ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS Poikolan koulu, Rakennus E, Piippukoulu Poikolantie 6 E, JUUKA Tammikuu 2013 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Länsikatu 15 JOENSUU Tämän asiakirjan osittainenkin julkaiseminen on sallittu vain Suomen Rakennusterveyspalvelujen kirjallisella luvalla Länsikatu 15 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy JOENSUU Y

2 Sisällysluettelo 1 KOHTEEN JA TOIMEKSIANNON YLEISTIEDOT Toimeksianto Rajaukset Kartoituskäynti Tutkimusmenetelmät Raportin tulkitseminen Raportin laadintaperusteet Tietoa ja viranomaisohjeet KOHDEKUVAUS Yleistä ASBESTIPITOISET MATERIAALIT Julkisivujen osat Palo-ovet Vinyyliasbestilaatta 250x250 mm Altaiden taustat Hartsivinyylilaatta 300x300 mm Ilmanvaihtoputket Sähköpääkeskus, sähkö- ja elektroniikkaosat Lämpökeskus MATERIAALIT/ RAKENTEET JOTKA SAATTAVAT SISÄLTÄÄ ASBESTIA Putkieristeet rakenteiden sisällä ja niiden vaakavedot NÄYTTEET JOISSA EI HAVAITTU ASBESTIA Vaalean ruskea muovimatto Vaalea muovimatto Vihreä muovimatto Katon vaalea huokoinen akustolevy Seinätasoite ja -maali kulmainen laatta, keltainen Harmaa muovimatto MUUT HAITALLISET MATERIAALIT Kivihiilipiki (kreosootti/ PAH-yhdisteet) Valurautaviemärien muhviliitokset YHTEENVETO Tämän asiakirjan osittainenkin julkaiseminen on sallittu vain Suomen Rakennusterveyspalvelujen kirjallisella luvalla Länsikatu 15 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy JOENSUU Y

3 1 KOHTEEN JA TOIMEKSIANNON YLEISTIEDOT Kohde: Rakennus E, Piippukoulu Poikolantie 6 E JUUKA Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 2 / 15 Tilaaja: Tutkija: Juuan kunta / Tekninen palvelualue Ari Koivuselkä Poikolantie JUUKA - Joni Sorjonen, Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Tutkimusajankohta: Käytetyt laitteet: - Näytteenottovälineet ja kohdepoistoimuri HEPA- suodattimella Liittyvät tutkimukset: - Lausunto, Kaprakan Sisäilmakeskus Korjaus- ja jatkotutkimusehdotus, Kaprakan Sisäilmakeskus Rakennustekniset kuntotutkimukset, Insinööritoimisto Ra- Comp Oy Käytössä olleet asiakirjat: - Alkuperäisiä rakennuspiirustuksia 1.1 Toimeksianto Toimeksiantona oli kartoittaa kohteen asbestipitoiset ja muut haitalliset materiaalit. Tutkittavat materiaalit olivat asbesti ja kivihiilipiki. Muita haitallisia aineita huomioitiin lähinnä aistinvaraisin menetelmin. 1.2 Rajaukset Kohdealueena olivat lähtökohtaisesti kiinteistön sisätilojen pinnat ja rakenteet. Myös rakennuksen julkisivua tutkittiin aistinvaraisesti. Kiinteistössä on tarkoitus suorittaa purku- ja korjaustoimenpiteitä sisätilojen käyttömuutoksien vuoksi. Tarkkaa ajankohtaa toimenpiteille ei vielä tiedetä 1.3 Kartoituskäynti Kohteella suoritettiin kartoituskäynti Kartoituksen suoritti tutkimusinsinööri Joni Sorjonen Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy:stä. Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Länsikatu Joensuu

4 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 3 / Tutkimusmenetelmät Kartoitus perustuu silmämääräiseen arvioon sekä kokemusperäiseen tietoon ja otettuihin materiaalinäytteisiin. Epäillyt asbestinäytteet (9 kpl) tutkitutettiin laboratoriossa valo- / elektronimikroskoopilla (analyysivastaus liitteenä). Vedeneristeiden PAH- yhdistepitoisuus (2 kpl) tutkitutettiin laboratoriossa (analyysivastaus liitteenä). Apuna kartoituksessa oli rakennuksen rakennustapaselostuksia, arkkitehtipiirustukset sekä yksittäisiä rakennepiirustuksia. Myös aikaisempia tutkimusraportteja oli käytettävissä. 1.5 Raportin tulkitseminen Asbestipitoiset materiaalit: Aistinvaraisen arvioinnin sekä materiaalinäytteiden perusteella todetut rakennuksessa esiintyvät asbestipitoiset materiaalit sekä asbestittomiksi todetut materiaalinäytteet on esitetty raportissa kuvitetuin selittein. Lisäksi raportissa on mainittu materiaalit ja rakenteet, jotka mahdollisesti sisältävät asbestia. Mahdollisesti asbestia sisältävistä materiaaleista ei otettu näytteitä. Asbestipitoisten materiaalien laatu, määrä, pölyävyys sekä toimenpide-ehdotukset on esitetty massalaskentataulukossa. Asbestipitoisten materiaalien, sekä otettujen näytteiden sijainti rakennuksessa on esitetty tekstinä massalaskentataulukossa ja viittaavina merkintöinä paikannuspiirustuksissa. 4. Materiaalit jotka saattavat sisältä asbestia" kohdassa on esitetty huomioita ja riskiarvioita sellaisilta materiaaleista joita rakennuksessa saattaa edelleen löytyä ja joihin tulee varautua. Muut haitta-aineet: Rakennuksessa esiintyvät muut haitta-aineet on esitetty selityksin ja kuvin Kohdassa "Muut kartoituksen aikana tehdyt havainnot" on esitetty lyhyinä huomioina sekä riskiarviona niistä epäkohdista joita rakennuksessa tehdyn kartoituksen aikana on havaittu. Koska rakennukseen on tehty kosteusteknisiä ja mikrobiologisia kuntotutkimuksia, ei tässä raportissa oteta kantaa em. asioihin. 1.6 Raportin laadintaperusteet Asbestikartoitusraportin laadintaperusteet perustuvat Valtioneuvoston päätökseen 1380/94 asbestityöstä ja Työsuojeluhallituksen päätökseen 231/89 hyväksyttävistä asbestipurkutyössä käytettävistä menetelmistä ja laitteista. Raportti on laadittu RT (julkaistu 10/ 1993) Asbesti, asbestikartoitus ja siitä aiheutuvat toimenpiteen- ohjeen mukaan. Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Länsikatu Joensuu

5 1.7 Tietoa ja viranomaisohjeet Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 4 / 15 Tässä raportissa on esitetty vain asbestin ja kivihiilipien esiintyminen. Rakennuttajan tehtävänä on määritellä erikseen kussakin kohteessa tarvittavat asbesti- ja haitta-ainepurkutoimet. Asbesti: Asbestia on käytetty mm. lämmön- ja paloneristeenä, asbestisementtilevyissä, lattiamateriaaleissa, laivanrakennuksessa, kitkamateriaaleissa ja tiivisteissä. Käyttö on kielletty eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta vuoden 1994 alusta. Mikäli raportissa esitettyjä asbestipitoisia materiaaleja tullaan työstämään tai purkamaan, tulee työ suorittaa asbestityönä asbestipurkuvaltuutuksen omaavan yrityksen tai yhteisön toimesta. Asbestipurkutyössä on noudatettava Ratu-korttia Asbestia sisältävien rakenteiden purku 10/2009. Asbestipitoisen jätteen käsittely Jätelain , mukaan. Lisäksi on noudatettava paikallisen Ympäristökeskuksen, sekä työsuojelupiirin päätöksiä ja viranomaisohjeita. Asbestipurkajan tulee toimittaa tiedot rakenteisiin jätetyistä tai löydetyistä uusista asbestipitoisista materiaaleista purkutyön tilaajalle. Kivihiilipiki (kreosootti ja PAH-yhdisteet): Kreosoottia (eli kivihiilipikeä) on käytetty vanhoissa rakennuksissa vedeneristeenä lattiarakenteissa, tervapapereissa ja myös pikisivelynä katteiden pinnalla. Kreosoottia sisältävä piki on mustaa massaa jolla on usein aistittavissa aineelle ominainen pistävä haju ("vanhan ratapölkyn haju"). Kreosootissa olevat PAH- yhdisteet (polyaromaattiset hiilivedyt) ovat voimakkaasti syöpää aiheuttavia karsinogeeneja. Altistuminen voi tapahtua sekä ilman että kosketuksen kautta. Kreosootti on vaarallista jätettä ja sitä on käsiteltävä viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Muita PAH- pitoisia aineita voivat olla mm. vanhat tervapaperit, tiivisteriveet ja valuasfaltti. Mikäli kreosoottia joudutaan käsittelemään purkutöiden yhteydessä, tulee se tehdä suojattuna erikoispurkutyönä. Tarkemmat ohjeet Ratu-kortissa , Kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purku. 2 KOHDEKUVAUS 2.1 Yleistä Kohde on vuonna 1961 valmistunut kivirakenteinen koulurakennus. Rakennuksen julkisivu on pääosin rapattu ja tiiliverhoiltu. Päädyissä, ikkunaosilla ja yläosissa julkisivu on levyverhoiltua Rakennuksen väliseinät ovat rapatut ja maalatut betoniseinät tai tiilimuurattuja seiniä. Altaiden taustoilla on käytetty seinälaatoituksia. Luokkatilojen ja käytävien pintamateriaaleina toimii vinyylilaatat. Nykyisellään rakennus palvelee kunnan huoltohenkilökuntaa ja osittain 2. kerroksessa harrastustoimintaa. Rakennuksen kellarikerros on varastotilana. Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Länsikatu Joensuu

6 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 5 / 15 Kohteessa on aikaisemmin suoritettu sisäilmatutkimuksia, joissa on todettu mikrobivaurioita. Kellarikerroksen alapohja- ja ulkoseinärakenteissa on myös todettu olevan kreosoottipikinen vesieriste, josta emittoituneet kemialliset yhdisteet on aistinvaraisesti selvästi havaittavissa sisäilmassa. Kohteeseen on suoritettu sisäilmanlaatua parantavia väliaikaistoimenpiteitä kellarikerrokseen. 3 ASBESTIPITOISET MATERIAALIT Osa materiaaleista on mahdollista todeta asbestia sisältäviksi aistinvaraisin havainnoin ja rakentamisajankohdan perusteella. Osa materiaaleista on sellaisia, että niistä on otettava materiaalinäytteitä laboratoriossa tehtävää asbestinmääritystä varten. Materiaalinäytteitä kohteesta otettiin yhteensä 9 kappaletta. Laboratorion analyysivastaukset ovat tämän raportin liitteenä. 3.1 Julkisivujen osat Rakennuksen julkisivumateriaaleissa on käytetty asbestipitoisia materiaaleja. Seinien yläosat on verhoiltu kouruasbestilevyllä. Takapihan puoleisen seinän ikkunapilarien kohdalla, sekä etupihan ulko-ovien ympärillä on käytetty asbestipitoista Minerit- levyä. Myös kellarikerroksen tasossa olevat levymäiset julkisivupinnat on toteutettu asbestipitoisella Minerit- levyllä. Myös päätyseinien levyrakenteiset osat on tehty käyttäen sileää asbestisementtilevyä. Kuva 1. Sileää asbestilevyä päätyseinien verhouksessa. Kuvassa esitetty myös yläosien kouruasbestilevyt. Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Länsikatu Joensuu

7 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 6 / 15 Kuva 2. Ikkunapilareissa käytetty asbestisementtilevyä. 3.2 Palo-ovet Rakennuksen alkuperäiset palo-ovet ja karmit sisältävät 2 mm:n asbestilevyt. Asbesti tulee huomioida mikäli ovia uudelleen käytetään, heloitetaan tai työstetään. Kuva 3. Palo-ovi tilassa ET 102, sisältää asbestilevyä. 3.3 Vinyyliasbestilaatta 250x250 mm Tilojen lattiat on päällystetty 250x250mm:n Finnflex- laatalla. Laatta on kiinnitetty alustaansa mustalla pikiliimalla. Aikakaudelleen tyypillinen lattian pintamateriaali sisältää asbestia. Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Länsikatu Joensuu

8 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 7 / 15 Kuva 4. Finnflex-laattaa tilasta 118, sisältää asbestia 3.4 Altaiden taustat Rakennetapaselostuksen mukaan altaiden taustat on laatoitettu asbestipitoisilla Kymarno- seinälaatoilla. Kuva 5. Kymarno- laattoja tilassa 105 Keittiö. 3.5 Hartsivinyylilaatta 300x300 mm Tilojen 013, 014, 115, 116, 117, 123 ja 125 lattiat on päällystetty vaalean ruskealla(kuvioitu tummalla) 300x300 mm Finntile- laatalla. Laatta on kiinnitetty alustaan mustalla pikiliimalla. Analyysivastauksen mukaan laattojen kiinnitykseen käytetty liima sisältää asbestia. Tilaan 114 ei ollut pääsyä kartoituksen yhteydessä, mutta todennäköisimmin myös tämän tilan lattiamateriaali on sama. Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Länsikatu Joensuu

9 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 8 / 15 Kuva x300 kvartsivinyylilaatta, sisältää asbestia. 3.6 Ilmanvaihtoputket Rakennuksen kellaritiloissa on alkuperäisiä Minerit- putkia. Putket ovat kokoa 150x150 ja 250x150 asbestisementtiputkia. Putkien näkyvät osat on esitetty paikannuspiirroksessa P2. Kuva 7. Vanhoja ilmanvaihdon asbestiputkia. 3.7 Sähköpääkeskus, sähkö- ja elektroniikkaosat Rakennuksen sähköpääkeskukseen ei ollut kartoituskäynnillä mahdollisuutta päästä. Rakenneselostuksen mukaan sähköpääkeskuksen lattia on päällystetty asbestipitoisella Finnflex- laatalla. Rakennuksen sähkö ja elektroniikka osien purkutyössä tulee huomioida SER- jätteen käsittelystä annetut ohjeet ja määräykset. Laitteista on mahdollisuuksien mukaan poistettava vaaralliset jätteet, kuten akut, kondensaattorit, elohopeakytkimet, paristot, öljyt tai muut komponentit jotka määritellään ongelmajätteeksi. Muutoin laitteen päälle on merkittävä selkeästi vaarallisen jätteen esiintyminen esim. "sisältää akkuja", "sisältää öljyä" tai "sisältää elohopeakytkimen". Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Länsikatu Joensuu

10 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 9 / Lämpökeskus Rakennuksen lämpökeskuksen muuratuissa rakenteissa on käytetty asbestipitoisista laastia (ns. tulilaasti). Myös 3mm asbestilevyä on käytetty kanaalien ja piipuin eristeenä. Piipun muuraus on suoritettu rakennetapaselostuksen mukaan aina 6 metrin korkeuteen tulilaastilla. Lämpökeskuksen mahdollisissa korjaustöissä tulee huomioida lämpökeskuksen ja piipun sisältämien asbestipitoisten materiaalien esiintyminen. Kuva 8.Lämpökeskuksen ylätasoa. Kuva 9.Lämpökeskuksen alatasoa, takana havaittavissa muurattu piipun vaakakanaali. Sisältää asbestia. Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Länsikatu Joensuu

11 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 10 / 15 4 MATERIAALIT/ RAKENTEET JOTKA SAATTAVAT SISÄLTÄÄ ASBESTIA Edellä mainittuja asbestipitoisia materiaaleja saattaa tulla esiin rakenteiden sisältä, tai sellaisista kohdista joita ei kartoituksessa ole voitu havaita annetussa tutkimuslaajuudessa. Tähän on listattu joitain sellaisia materiaaleja ja huomioita jotka rakennuksen, tyypin, iän ja tehtyjen havaintojen perusteella tulee erityisesti ottaa huomioon, edellä mainittujen asbestia sisältävien materiaalien lisäksi. 4.1 Putkieristeet rakenteiden sisällä ja niiden vaakavedot Vanhoissa rakennuksissa putkistot on saatettu asentaa epäjohdonmukaisesti. Tähän tulee varautua rakenteita aukaistaessa. On todennäköistä, että rakennuksessa paljastuu esimerkiksi lattiarakenteista putkilinjoja, joissa on käytetty eristeenä asbestipitoisia eristeitä. Yleisin rakenteiden sisällä käytetty eristetyyppi on aaltopahvieriste, jossa sisimpänä kerroksena on asbestipahvikerros. Purkutyön aikana asiaan on kiinnitettävä huomiota. 5 NÄYTTEET JOISSA EI HAVAITTU ASBESTIA 5.1 Vaalean ruskea muovimatto Tilasta Keittiö 105 otetussa materiaalinäytteessä ei todettu asbestia. Maton liimaamiseen ei ole käytetty mustaa bitumiliimaa. Kuva 10. Keittiön 105, lattiapinnoite. Ei sisällä asbestia. 5.2 Vaalea muovimatto Tilasta Siivouskomero 109 otetussa materiaalinäytteessä ei todettu asbestia. Maton liimaamiseen on Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Länsikatu Joensuu

12 käytetty mustaa liimaa, muttei se sisällä analyysivastauksen mukaan asbestia. Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 11 / 15 Kuva 11. Siivouskomero 109, lattiapinnoite. Ei sisällä asbestia. 5.3 Vihreä muovimatto Tilasta Varasto 109 otetussa materiaalinäytteessä ei todettu asbestia. Maton liimaamiseen ei myöskään ole käytetty mustaa bitumiliimaa. 5.4 Katon vaalea huokoinen akustolevy Tilasta Oppilaskäytävä 125 otetussa materiaalinäytteessä ei todettu asbestia. Kuva 12. Tila 116, vaalea huokoinen akustolevy. Ei sisällä asbestia. 5.5 Seinätasoite ja -maali Tilasta Oppilaskäytävä 125 seinätasoitteesta ja maalista otetussa materiaalinäytteessä ei todettu asbestia. Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Länsikatu Joensuu

13 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 12 / 15 Kuva 13. Tila125 Oppilaskäytävä, valkea/keltainen maali. Ei sisällä asbestia kulmainen laatta, keltainen Tilasta Varasto 017 otetussa materiaalinäytteessä ei todettu asbestia. Purkutyössä on kuitenkin syytä huomioida kellarin vedeneristeenä toimivan bitumin PAH- pitoisuus. Kuva 14. Varasto 017, keltainen 6-kulmainen laatta. Ei sisällä asbestia. 5.7 Harmaa muovimatto Tilasta Taukotila 022 otetussa materiaalinäytteessä ei todettu asbestia, eikä liimaamiseen ole käytetty mustaa bitumiliimaa. Purkutyössä on kuitenkin syytä huomioida kellarin vedeneristeenä toimivan bitumin PAH- pitoisuus. Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Länsikatu Joensuu

14 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 13 / 15 Kuva 15.Tila 022, harmaa muovimatto. Ei sisällä asbestia. 6 MUUT HAITALLISET MATERIAALIT Tähän on listattu joitain sellaisia materiaaleja ja huomioita jotka rakennuksen, tyypin, iän ja tehtyjen havaintojen perusteella tulee erityisesti ottaa huomioon. 6.1 Kivihiilipiki (kreosootti/ PAH-yhdisteet) Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu kellarin lattioiden ja seinien sisältävän PAH- yhdisteitä. Kellaritiloissa on selvästi havaittavissa kreosootin hajua (ratapölkkymäinen haju). Nyt tehdyllä näytteenotolla pyrittiin selvittämän PAH- yhdisteiden pitoisuus pikieristeessä. Pikinäytteet PAH- määritystä varten otettiin kellarikerroksen varastotilasta sekä 1. kerroksen siivouskomerosta. Näytteenottopisteet on esitetty paikannuspiirroksessa P1. Lisäksi kellarikerroksesta tutkittiin ikkunakarmeissa käytettyä rivettä. Aistinvaraisesti pellavarive todettiin hajuttomaksi, eikä sitä ole käsitelty bitumiliuoksella. Kuva 16. Pellavarivettä ikkunakarmin ja pilarin välistä. Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Länsikatu Joensuu

15 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 14 / 15 Siivouskomerosta otetussa välipohjan vedeneristeestä otetusta pikinäytteestä todettiin laboratoriotutkimuksissa ainoastaan vähäisiä määriä PAH- yhdisteitä (17 mg/kg). Koska PAH- yhdisteet alittavat rajaarvon purkujäte voidaan sisällyttää normaaliin rakennusjätteeseen. Pysyvän jätteen kaatopaikalla sijoitettavan aineksen sisältämien PAH- yhdisteiden kokonaismäärän raja arvo on 40mg/kg Kellarin varastotilan näytteen todettiin sisältävän runsaasti PAH- yhdisteitä (9800 mg/kg). Työsuojeluviranomainen on tulkinnut ohjetta niin, että 200 mg/kg polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä on raja, jolloin purkutyö tulee suunnitella ja toteuttaa osastointimenetelmää käyttäen. Koska PAH- yhdisteet ylittävät raja-arvon, joten purkujäte toimitettava ongelmajätelaitokseen. Kellarikerroksessa PAH- yhdistettä sisältävää vedeneristettä on rakennetapaselostuksen ja piirustusten mukaan kaikkialla maanvastaisessa lattiassa sekä kellarikerroksen seinissä aina välipohjaholviin saakka. 6.2 Valurautaviemärien muhviliitokset Vanhojen valurautaviemäreiden muhviliitoksissa oleva lyijy tulee huomioida jätteenkäsittelyssä. Kuva 17. Tila 009 Varasto. Vanhoja valurautaviemäreitä. 7 YHTEENVETO Kohde on rakennettu vuonna 1960 jolloin asbestin käyttö rakennusmateriaaleissa ollut yleistä. Asbestia sisältävät ainakin julkisivujen osat, 300x300 laattojen liimaamiseen käytetty musta bitumiliima, 250x250 Finnflex- laatat(harmaa) liimoineen, altaiden taustalla käytetyt laatoitukset, kellarin vanhat suorakulmaiset/neliömalliset ilmanvaihtokanavat sekä lämpökeskuksen/ piipun muuratut rakenteet ja niiden osat. Haitallisia määriä PAH- yhdisteitä sisältävät kellarikerroksen vedeneristeenä toimivat pikieristeet. Kellarikerroksen pikieristeiden purkutyössä tulee huomioida työntekijöiden suojautuminen ja jätteen käsittely. Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Länsikatu Joensuu

16 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 15 / 15 Koska rakennus on rakennettu aikakaudella jolloin asbestin käyttö on ollut yleistä, on syyt purkutöissä varautua asbestiin joka on rakenteiden sisällä ja/tai kartoituksen ulkopuolella. Joensuussa Joni Sorjonen, tutkimusinsinööri RI Suomen Rakennusterveyspalvelut Miika Natunen, toimitusjohtaja RI Suomen Rakennusterveyspalvelut Liitteet: 1. Asbestin massalaskentataulukko liitteineen 2. Paikannuspiirrokset P1 ja P2 3. Analyysivastaukset: PAH ja TY-03/rk/ Asbesti Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Länsikatu Joensuu

17

18

19 Asbestin massalaskentataulukko Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Tilaaja: Juuan Kunta / Ari Koivuselkä Liite 1.1 Kohde: Poikolantie 6E, "Piippukoulu" Kartoitettu: TILA PIIRUSTUSMERKINNÄT ASBESTIN ESIINTYMINEN RAKENTEISSA MÄÄRÄ YKSIKKÖ NÄYTTEEN NRO TULOS LAATU KUNTO PÖLYÄVYYS TOIMENPIDE-EHDOTUS 013 L-FP (neliörasteri) Musta liima pinnoitteen alla 83 m^2 N1 ja N9 K V A * 1,6 014 L-FP (neliörasteri) Musta liima pinnoitteen alla 83 m^2 N1 ja N9 K V A * 1,6 115 L-FP (neliörasteri) Musta liima pinnoitteen alla 48 m^2 N1 ja N9 K V A * 1,6 116 L-FP (neliörasteri) Musta liima pinnoitteen alla 47 m^2 N1 ja N9 K V A * 1,6 117 L-FP (neliörasteri) Musta liima pinnoitteen alla 47 m^2 N1 ja N9 K V A * 1,6 123 L-FP (neliörasteri) Musta liima pinnoitteen alla 75 m^2 N1 ja N9 K V A * 1,6 125 L-FP (neliörasteri) Musta liima pinnoitteen alla 4 m^2 N1 ja N9 K V A * 1,6 Yhteensä 387 m^2 118 L-FP (vinorasteri) Finnflex-laatta, musta liima 2 m^2 K V A * 1,6 119 L-FP (vinorasteri) Finnflex-laatta, musta liima 2 m^2 K V A * 1,6 120 L-FP (vinorasteri) Finnflex-laatta, musta liima 2 m^2 K V A * 1,6 121 L-FP (vinorasteri) Finnflex-laatta, musta liima 2 m^2 K V A * 1,6 122 L-FP (vinorasteri) Finnflex-laatta, musta liima 10 m^2 K V A * 1,6 SPK (Kellari) L-FP (vinorasteri) Finnflex-laatta, musta liima 1 m^2 K V A * 1,6 Yhteensä 19 m^2 105 Kymarno-laatta, altaan tausta/välitila 3 m^2 K V A * 1,7 115 Kymarno-laatta, altaan tausta 2 m^2 K V A * 1,7 116 Kymarno-laatta, altaan tausta 2 m^2 K V A * 1,7 117 Kymarno-laatta, altaan tausta 2 m^2 K V A * 1,7 125 Kymarno-laatta, altaan tausta 2 m^2 K V A * 1,7 Yhteensä 11 m^2 002 A-PO(vinorasteri) Palo-ovi+karmit, asbestilevy 2 m^2 K V A * 1,9 005 A-PO(vinorasteri) Palo-ovi+karmit, asbestilevy 2 m^2 K V A * 1,9 005/002 A-PO(vinorasteri) Palo-ovi+karmit, asbestilevy 2 m^2 K V A * 1,9 Yhteensä 6 m^ P-M(katkoviiva) Ilmanvaihtokanava, kantikas 8 jm K V B * 2,6 004 P-M(katkoviiva) Ilmanvaihtokanava, kantikas 4 jm K V B * 2,6 021 P-M(katkoviiva) Ilmanvaihtokanava, kantikas 2 jm K V B * 2,6 Yhteensä 14 jm 001 S-K Kattilahuone 68 m^2 K V B * 1,6 001 L-K Kattilahuone 63 m^2 K V B * 1,6 001 K-K Kattilahuone 32 m^2 K V B * 1,6 Yhteensä 163 m^2 JULKISIVUOSAT TILA PIIRUSTUSMERKINNÄT ASBESTIN ESIINTYMINEN RAKENTEISSA MÄÄRÄ YKSIKKÖ NÄYTTEEN NRO TULOS LAATU KUNTO PÖLYÄVYYS TOIMENPIDE-EHDOTUS Julkisivu Pohjoispääty Yläosien kouruasbestilevytys 86 m^2 K V B * 1,9 Julkisivu Eteläpääty Yläosien kouruasbestilevytys 86 m^2 K V B * 1,9 Julkisivu Katoksen reuna, Itäsivu Yläosien kouruasbestilevytys 21 m^2 K V B * 1,9 Yhteensä 193 m^2 Julkisivu, pohjoinen S-M Asbestisementtilevy, sileä 8 m^2 K V A * 1,9 Julkisivu, etelä S-M Asbestisementtilevy, sileä 6 m^2 K V A * 1,9 Julkisivu, länsi S-M Asbestisementtilevy, sileä 9 m^2 K V B * 1,6 Julkisivu, itä S-M Asbestisementtilevy, sileä 2 m^2 K V B * 1,6 Yhteensä 25 m^2

20 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Liite 1.2 Massalaskentataulukon lyhenteiden selitykset Toimenpide-ehdotus Tulos Laatu Kunto K = SISÄLTÄÄ ASBESTIA E = EI SISÄLLÄ ASBESTIA S = SININEN ASBESTI (krokidoliitti) V = VAALEA ASBESTI (antofyliitti, amosiitti, krysotiili) A = HYVÄ Asbestikuidut ovat hyvin sitoutuneet tuotteeseen. Eivät pääse hengitysilmaan normaalikäytössä. B = VÄLTTÄVÄ Asbestikuituja saattaa päästä hengitysilmaan kohteen huollon tai käytön yhteydessä. C = HEIKKO Asbestimateriaali on paikoin rikkoutunut ja huonokuntoinen. Tilassa liikuttaessa asbestipölyn altistumisvaara. D = ERITTÄIN HEIKKO Asbestimateriaali on erittäin huonokuntoinen ja tilassa on runsaasti pölyä ja tilassa liikuttaessa tai työskennellessä suositellaan noudatettavaksi VNP:n 886/87 10 ja TSH:n päätöksen 231/90 12 edellyttämiä suojaustoimenpiteitä. HUOM! Asbestipitoisten rakennusmateriaalien kunto koskee kartoitushetkellä vallinnutta tilannetta. 1= EI EDELLYTETÄ TOIMENPITEITÄ NORMAALIKÄYTÖSSÄ 2= ASBESTIPÖLYSIIVOUS Siivous ilman suojaustoimenpiteitä kielletty. Siivous suositellaan tehtäväksi osastointimenetelmällä 3= KORJAUS Asbestipitoisten materiaalien korjaus pölyttömäksi ja tilan asbestipölysiivous 4= SISÄÄN RAKENTAMINEN (koteloiminen) Asbestipitoisen materiaalin suojaaminen tai peittäminen rakennusmateriaalilla. 5= PINNOITUS Asbestia sisältävän rakennusmateriaalin eristäminen pinnoittamalla se elastisella maalilla tai massalla. 6= PURKU OSASTOINTIMENETELMÄLLÄ Työkohde eristetään pölytiiviiksi muista tiloista ja varustetaan asbestipölyn suodattavalla ilmankierrätyslaitteistolla. 7= KOHDEPOISTO Asbestipölyn leviäminen estetään kohdeimulaitteilla. Soveltuu pieniin yksittäisiin töihin sekä asbestipitoisten vinyylilaattojen purkuun. 8= PURKUPUSSIMENETELMÄ Asbestipitoisen materiaalin käsittely tapahtuu pölytiiviin pussin sisällä. Soveltuu yksittäisiin putkikorjauksiin. 9= LEVYMATERIAALIN POISTO ULKOTILOISSA KOKONAISENA Levyt poistetaan ehjinä ja kuljetetaan kaatopaikalle pölytiiviisti pakattuina. Työssä käytetään vähintään P 2-luokan suodattimella varustettua puolinaamaria. (Ei asbestipurkuvaltuutusta) 10= MAALIN POISTO LIUOTINAINEELLA (Kemiallinen poisto) 11= MAALIN POISTO HIEKKAPUHALTAMALLA Kohdat 2-8 ja edellyttävät työsuojeluviranomaisten valtuutuksen asbestipurkutöihin. Toimenpide-ehdotukset voidaan merkitä useammalla numerolla. Esim. 1/6, joka tarkoittaa ettei normaalikäytössä edellytetä toimenpiteitä, mutta purkutyöt on suoritettava osastointimenetelmällä. Mikäli kunto luokitellaan A tai D vaihtoehdon mukaiseksi tulee toimenpiteisiin ryhtyä välittömästi. Suluissa oleva ( ) toimenpide-ehdotus tarkoittaa tilannetta, missä kyseiset rakennusmateriaalit puretaan kokonaisuudessa. Ilman sulkuja oleva toimenpide-ehdotus tarkoittaa tilannetta jolloin rikkoutunut rakennusmateriaali korjataan sellaiseen kuntoon että asbestipölyn leviämisvaaraa ei tiloissa ole.

21 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Liite 1.2 Taulukko 1. Asbestimateriaalin vaarallisuus (KH Asbesti, asbestikartoitus ja siitä aiheutuvat toimenpiteet - mukaisesti) Pölyävyysluokitus * asbestialtistumisvaara tarviketta purettaessa ** suuri asbestialtistumisvaara tarviketta purettaessa *** asbestialtistumisvaara, jos tarvikkeeseen kohdistuu mekaaninen rasitus *** Krokidoliitti-asbesti, asbestialtistumisvaara aina Kuvaus Tarvikkeet ovat vaarattomia normaalikäytössä ja aiheuttavat vain purettaessa asbestialtistumisvaaran. Tuotteen purkua suunniteltaessa tulee ottaa yhteyttä siihen työsuojelupiiriin, jonka alueella purkutyö suoritetaan. Vaatimukset suojautumisesta ja työmenetelmistä vaihtelevat työsuojelupiireittäin. Tarvikkeet ovat normaalikäytössä vaarattomia, mutta aiheuttavat purettaessa suuren asbestialtistumisvaaran. Kahden tähden tarvikkeiden purkua saavat tehdä ainoastaan työsuojeluviranomaisten valtuuttamat asbestipurkajat. Tarvikkeen purkua suunniteltaessa tulee ottaa yhteyttä siihen työsuojelupiiriin, jonka alueella purkutyö suoritetaan. Tarvikkeet ovat vaarallisia myös käyttötilanteissa. Vaarallisuus perustuu tarvikkeen rikkoutuessa, kolhiutuessa ja hioutuessa vapautuvan asbestipitoisen pölyn suureen määrään. Vaurioitunut kolmen tähden tarvike tulee heti eristää siten, ettei vauriokohdasta vapaudu lisää asbestia tilan ilmaan. Paljaan ruiskutetun krokidoliitti-asbestieristeen katsotaan aiheuttavan aina asbestialtistumisen. Vaarallisuus perustuu työtavasta ja tarvikkeesta aiheutuvaan suureen pölyävyyteen. Krokidoliittipölyä on jo työvaiheen aikana joutunut kaikille tilan pinnoille. Lisäksi tarvikkeen rikkoutuessa, kolhiutuessa ja hioutuessa siitä vapautuu erittäin helposti suuria määriä asbestipitoista pölyä. Vaurioitunut kohta tulee heti eristää siten, ettei siitä vapaudu lisää asbestia tilan ilmaan.

22 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Liite 1.2 Taulukko 2. Asbestimerkintöjä ja niiden selityksiä. (Yleisesti materiaaleista) P-P P-V P-M S-M I-M S-L L-L L-F L-FP S-T L-T K-T S-K L-K K-K L-P K-A S-A KRO APO IV-T A-P!EIP! Pahvieristeinen putki, jonka ulko- tai sisäpinnassa on asbestia. Putken mutkissa ja jatkoksissa voi olla kovaa asbestimassaa. Mineraalivillaeristeinen putki, jonka ulkopinnassa on asbestia. Asbestimassaeristeinen putki, joka on eristetty kovalla asbestimassalla. Kova seinä- tai kattolevy, joka sisältää asbestia. Materiaali on harmaata, tunnettuja nimikkeitä lujalevy ja minerit-levy. Asbestisementti kanava, putket yleensä suorakaiteenmuotoisia reunoista pyöristettyjä. Seinälaatoitus, keraamisten seinälaattojen sauma- ja/tai kiinnityslaasti on asbestipitoista. Lattialaatoitus, keraamisten lattialaattojen sauma- ja/tai kiinnityslaasti on asbestipitoista. Lattiavinyylilaatta, joka sisältää asbestia. Kauppanimikkeenä yleisesti FinnFlex. Laatan mitat yleensä 250x250, 3mm. Lattiavinyylilaatta ja liima, joka sisältää asbestia. Kauppanimikkeenä yleisesti FinnFlex. Laatan mitat yleensä 250x250, 3mm. Seinätasoite, joka sisältää asbestia. Tasoite tai laasti. Lattiatasoite, joka sisältää asbestia. Tasoite tai laasti. Kattotasoite, joka sisältää asbestia. Tasoite tai laasti. Seinässä oleva kiinnitysaine, liima tai muu kiinnitysaine jolla materiaalit kiinnitetty alustaan. Katossa oleva kiinnitysaine, liima tai muu kiinnitysaine jolla materiaalit kiinnitetty alustaan. Lattiassa oleva kiinnitysaine, Liima tai muu kiinnitysaine jolla materiaalit kiinnitetty alustaan. Pikiliima, vinyylilaattojen ja muovimattojen kiinnityksessä käytetty asbestipitoinen musta liima. Akustiikkalevy katossa, jotka sisältävät asbestia. Kuitumaisia ja huokoisia levyjä. Akustiikkalevy seinissä, jotka sisältävät asbestia. Kuitumaisia ja huokoisia levyjä. Krokidoliitti, eli sininen asbesti. Sinertävä tai harmaa asbestimassa. Vaarallisuutensa vuoksi eroteltu. Palo-ovet ja luukut, jotka sisältävät asbestia. Ovissa ja karmissa käytetty asbestipitoisia materiaaleja. Asbestia sisältävä nauhaa, tiivistelevyä tai kittiä. Esiintyy mm. IV-kanavien lyönti- ja laippaliitoksissa. Asbestipitoinen pinnoite, muut pinnoitteet jotka sisältävät asbestia. Huom. erillinen selite. Tila johon ei kartoituksen aikana päästy.

AS OY ULVILANTIE 29 Ulvilantie 29 00350 HELSINKI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. päivitys 21.8.2014; lisänäytteiden analyysitulokset

AS OY ULVILANTIE 29 Ulvilantie 29 00350 HELSINKI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. päivitys 21.8.2014; lisänäytteiden analyysitulokset ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS 6157k1201 15.8.2014 AS OY ULVILANTIE 29 Ulvilantie 29 00350 HELSINKI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS päivitys 21.8.2014; lisänäytteiden analyysitulokset Optiplan Oy Y-tunnus

Lisätiedot

Terveydelle vaarallisten aineiden purkutyöt Auli Olenius, diplomi-insinööri Tutkija, Mittaviiva Oy auli.olenius@mittaviiva.fi

Terveydelle vaarallisten aineiden purkutyöt Auli Olenius, diplomi-insinööri Tutkija, Mittaviiva Oy auli.olenius@mittaviiva.fi Auli Olenius, diplomi-insinööri Tutkija, Mittaviiva Oy auli.olenius@mittaviiva.fi Kivihiiliterva suojasi puurakenteita, kivihiilipiki eristi vettä tehokkaasti, asbesti erinomaisine ominaisuuksineen oli

Lisätiedot

Haitalliset aineet rakennuksissa ja niiden hallinta

Haitalliset aineet rakennuksissa ja niiden hallinta Haitalliset aineet rakennuksissa ja niiden hallinta Jarno Komulainen, FM Erikoistutkija, Vahanen Oy Sertifioitu näytteenottaja (SYKE) Laboratoriopalvelut jarno.komulainen@vahanen.com Jukka Huttunen, DI

Lisätiedot

Tekninen kuvaus ja kunto

Tekninen kuvaus ja kunto 16URP0037.TK01-401 3.5 ja 6.5.2011 Senaatti-kiinteistöt Luutnantintie 13 Helsinki Luottamuksellinen Pöyry Finland Oy PL2, Tekniikantie 4 D, 02151 Espoo, FINLAND puh. 010 3311, fax. 010 33 24311 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

RTS 14:01. Haitta-ainetutkimus. Sisältö

RTS 14:01. Haitta-ainetutkimus. Sisältö 1 RTS 14:01 Haitta-ainetutkimus Tässä ohjeessa käsitellään voimassaolevan lainsäädännön mukaan vaarallisiksi määriteltyjä haitta-aineita sisältävien materiaalien tutkimista rakennuksissa. Sisältö 1 Tehtävät

Lisätiedot

29.5.2013 Delete Tutkimus Oy Hämeentie 105 A 00550 Helsinki RAPORTTI ASBESTIKARTOITUS Osmola-rakennus Vanha Porvoontie 3 04600 Mäntsälä

29.5.2013 Delete Tutkimus Oy Hämeentie 105 A 00550 Helsinki RAPORTTI ASBESTIKARTOITUS Osmola-rakennus Vanha Porvoontie 3 04600 Mäntsälä 29.5.2013 00550 Helsinki RAPORTTI ASBESTIKARTOITUS Osmola-rakennus Vanha Porvoontie 3 04600 Mäntsälä 00550 Helsinki Puh. 010 656 1000 etunimi.sukunimi@delete.fi www.delete.fi Alv. rek. Y-tunnus: 1438692-8

Lisätiedot

ASBESTI RAKENNUSTYÖSSÄ Mitä jokaisen rakentajan, isännöitsijän, kiinteistönhuoltajan ja asukkaan tulee tietää asbestista

ASBESTI RAKENNUSTYÖSSÄ Mitä jokaisen rakentajan, isännöitsijän, kiinteistönhuoltajan ja asukkaan tulee tietää asbestista ASBESTI RAKENNUSTYÖSSÄ Mitä jokaisen rakentajan, isännöitsijän, kiinteistönhuoltajan ja asukkaan tulee tietää asbestista Panu Oksa, Kari Korhonen, Pekka Koistinen 1 ASBESTI RAKENNUSTYÖSSÄ Tämä tietopaketti

Lisätiedot

SISÄILMATEKNINEN TUTKIMUSRAPORTTI ANTTILAN PÄIVÄKOTI, VANAMO

SISÄILMATEKNINEN TUTKIMUSRAPORTTI ANTTILAN PÄIVÄKOTI, VANAMO Sivu 1 / 21 SISÄILMATEKNINEN TUTKIMUSRAPORTTI ANTTILAN PÄIVÄKOTI, VANAMO Mikkolantie 5, 04600 Mäntsälä 29.5.2013 TILAAJA: Pasi Santala, työpäällikkö, kiinteistöpalvelut, Mäntsälän kunta TUTKIJA: Jari Järveläinen,

Lisätiedot

ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI

ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI Koy Paranvaha, Rauma Turkoosi 11 Oy Ville Varjo Urheilutie 3 23800 Laitila ville.varjo@turkoosi11.fi ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI Kartoituksen kohde: Kartoituksen laajuus: Koy Paranvaha, Paranvahe 1-4, Rauma

Lisätiedot

Kreosootin terveysvaikutusten ehkäiseminen linjatyömailla

Kreosootin terveysvaikutusten ehkäiseminen linjatyömailla Kreosootin terveysvaikutusten ehkäiseminen linjatyömailla Loppuraportti kehittämishankkeesta Mauri Mäkelä Jari Rajala Tuija Niemelä Tapani Tuomi rahoittajat: Työsuojelusrahasto, Sähköturvallisuuden edistämiskeskus,

Lisätiedot

Toimiva asbestipurku

Toimiva asbestipurku Toimiva asbestipurku Sisältö Esipuhe.... 3 Asbesti terveysongelmana.... 4 Mitä on asbesti...4 Asbestipölystä aiheutuvat terveyshaitat..5 Asbestipurkajan työterveys...5 Asbestipurkutyön teettäminen....

Lisätiedot

ASBESTI KORJAUSRAKENTAMISESSA

ASBESTI KORJAUSRAKENTAMISESSA ASBESTI KORJAUSRAKENTAMISESSA Mitä asbesti on Koska ja missä asbestia on käytetty Asbestin terveyshaitat Asbestin kartoitus Urakoitsijan pätevyys AV-menettely Laadunvarmistus Ohjeistus ja lainsäädäntö

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN 14.11.2013

TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN 14.11.2013 TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN Tutkimusselostus 2 (29) Vanhan kolurakennuksen kuntotutkimus Suunnittelua varten Sisällys 1 Kohdetiedot...

Lisätiedot

Epäpuhtauksien hallinta rakennustyömaalla

Epäpuhtauksien hallinta rakennustyömaalla Terttu Rönkä Epäpuhtauksien hallinta rakennustyömaalla Aducate Reports and Books 15/2011 Aducate Centre for Training and Development TERTTU RÖNKÄ Epäpuhtauksien hallinta rakennustyömaalla Aducate Reports

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS ASB-Consult Oy Ab ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KUNTOTARKASTAJA 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA KOHDE Omakotitalo MAAKUNNANTIE 5 38100 KARKKU Kohteen pinta-ala: --- m² (ei tarkemitattu)

Lisätiedot

Aika Elokuu - marraskuu 2013 Täydennys: 01/2014. Paikka Vesilahden Kirkonkylän koulu Rakennusaika: 1953. 37470 Vesilahti laajennus: 2000

Aika Elokuu - marraskuu 2013 Täydennys: 01/2014. Paikka Vesilahden Kirkonkylän koulu Rakennusaika: 1953. 37470 Vesilahti laajennus: 2000 1 VAURIOTARKASTUS Aika Elokuu - marraskuu 2013 Täydennys: 01/2014 Paikka Vesilahden Kirkonkylän koulu Rakennusaika: 1953 Rautialantie 77 remontoitu: 1991 vanhaosa 37470 Vesilahti laajennus: 2000 Läsnä

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN OSA 1 Kiinteistön omistajan opas sisäilmaongelmaisten koulurakennusten kunnon tutkimiseen ja korjaushankkeisiin Vesa Asikainen (toim.) Opetushallitus ja

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS KOTKAN KESKUSKOULU, PÄÄRAKENNUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 20.12.2013

TUTKIMUSSELOSTUS KOTKAN KESKUSKOULU, PÄÄRAKENNUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 20.12.2013 TUTKIMUSSELOSTUS KOTKAN KESKUSKOULU, PÄÄRAKENNUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS 2 (37) Tiivistelmä Yksi merkittävä sisäilmanlaadun epäpuhtauslähde on tutkimuksen perusteella

Lisätiedot

Kuntotutkimus. Kalmarin Kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015. A-rakennus. B-rakennus

Kuntotutkimus. Kalmarin Kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015. A-rakennus. B-rakennus A-rakennus B-rakennus Kalmarintie 117 43270 Kalmari Hanke nro: 9124 / 07.04.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011 KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011 BJÖRKBODAN KOULU, KEMIÖNSAARI Talo ja tarkastus Oy Horninkatu 11 B, 24100 Salo 050 561 2356 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Osoite Björkbodan koulurakennus, Kemiönsaari

Lisätiedot

1. Johdanto. 1.1 Saneeraustyön keskeiset vaiheet ja aikataulu

1. Johdanto. 1.1 Saneeraustyön keskeiset vaiheet ja aikataulu Sisältö 1. Johdanto 1 2. Riskien luokittelu 2 3. Yksityiskohtaisempi tarkastelu 4 4. Saneeraustyön työturvallisuuden edistäminen 8 5. Loppuyhteenveto 11 Lähteet 1. Johdanto Itse olen ammatiltani kirvesmies

Lisätiedot

Tämä materiaali on laadittu OPH:n rahoittaman RaksaMoodle projektin oppilaitosyhteistyönä ja on käytettävissä opetustarkoituksiin.

Tämä materiaali on laadittu OPH:n rahoittaman RaksaMoodle projektin oppilaitosyhteistyönä ja on käytettävissä opetustarkoituksiin. 9.11.2012 Korjausrakentaminen Tämä materiaali on laadittu OPH:n rahoittaman RaksaMoodle projektin oppilaitosyhteistyönä ja on käytettävissä opetustarkoituksiin. Mikäli huomaat materiaalissa jotakin korjattavaa

Lisätiedot

RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Kiinteistön rakennetekninen kuntotutkimus TILAAJA Helsingin Kaupungin rakennusvirasto KOHDE Puistolan ala-aste (alakoulu),, 00760 Helsinki

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS. Niemenkartanon koulu Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 17.4.2015. www.ideastructura.com

TUTKIMUSSELOSTUS. Niemenkartanon koulu Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 17.4.2015. www.ideastructura.com Kuva IdeaStructura IdeaStructura Oy Kutomotie 16 003 Helsinki Satamatie 330 / PL 17 67101 Kokkola etunimi.sukunimi@ideastructura.com Y-tunnus 2424612-8 2/34 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistiedot... 3 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski

HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski Kaupunginhallitus 20.1.2014 oheismater. asianro 3 (1/55) Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 11 (1/55) Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 1 (1/55) HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski KUNTO-

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/62 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1930 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

Työterveyslaitos Asiakasratkaisut Arinatie 3 A, 00370 Helsmko puh. 030 4 741, fakso 09 506!08 7 Y tunnus 0 220266 9, wwvd tl.

Työterveyslaitos Asiakasratkaisut Arinatie 3 A, 00370 Helsmko puh. 030 4 741, fakso 09 506!08 7 Y tunnus 0 220266 9, wwvd tl. ~ yöterveyslai tos LAUSUNTO AR23-24-25549 9.6.24 Sipoon kunta Tekniikka- ja ympäristöosasto/toimitilat Rainer L~ngsjö Iso Kylätie 8, PL 7 43 Sipoo Sisä ilmastoselvitys Talman koulu.3., 24.-25.4.24 Asiakasratkaisut

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS 11.9.2014

TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS 11.9.2014 TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS Tutkimusselostus 2 (43) TIIVISTELMÄ Kuntoselvityksen tarkoituksena oli selvittää n rakennusten tämän hetkinen kunto ja korjaustarpeet.

Lisätiedot

Parainen, Runeberginkatu 20, kiinteistö 445-20-4

Parainen, Runeberginkatu 20, kiinteistö 445-20-4 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARAISTEN KAUPUNKI Parainen, Runeberginkatu 20, kiinteistö 445-20-4 Pilaantuneen maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma 7.4.2014 P23470P002 Maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma

Lisätiedot

Kuntotarkastus. Rukkitie 15, 01260 Vantaa. Tarkastuspäivä 23.8.2010

Kuntotarkastus. Rukkitie 15, 01260 Vantaa. Tarkastuspäivä 23.8.2010 Kuntotarkastus Tarkastuspäivä 23.8.20 RS 3 Kuntotarkastus 2 1. YHTEENVETO Tarkastuksen kohteena oli Vantaalla sijaitseva vuonna 1953 rakennettu omakotitalo. Talossa on 1 ½ kerrosta ja lisäksi kellarikerros.

Lisätiedot