ARVO YLPÖN KOULU ALATALO, LEIKKIMÖKKI JA SAUNA/ VARASTO KIRKKOTIE, AKAA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVO YLPÖN KOULU ALATALO, LEIKKIMÖKKI JA SAUNA/ VARASTO KIRKKOTIE, 37800 AKAA"

Transkriptio

1 Sivu 1/6 LAUSUNTO AKAAN KAUPUNKI / KIINTEISTÖPALVELUT MYLLYTIE 3 PL AKAA AHA-KATSELMUS ARVO YLPÖN KOULU ALATALO, LEIKKIMÖKKI JA SAUNA/ VARASTO KIRKKOTIE, AKAA YLÖ-ASBEST OY Arto Kivinen

2 LAUSUNTO AHA-KATSELMUS AYK:N ALATALO, LEIKKIMÖKKI JA SAUNA/ VARASTO, KIRKKOTIE, AKAA Sivu 2/6 TILAAJA: AKAAN KAUPUNKI / KIINTEISTÖPALVELUT MYLLYTIE 3 PL AKAA TOIMEKSIANTAJA: JAAKKO PARVIAINEN AKAAN KAUPUNKI/ KIINTEISTÖPALVELUT MYLLYTIE 3 PL 32, AKAA KOHDE: AYK:N ALATALO, LEIKKIMÖKKI JA SAUNA/ VARASTO KIRKKOTIE AKAA TOIMEKSIANTO JA KOHTEEN KUVAUS Toimeksiantona oli katselmuksellisesti kartoittaa purettavan kohteen asbestit ja haitta-aineet. Kartoitettu kohde käsittää yksikerroksista 70-lukuista alataloa (esikoulua), sekä ilm. 50-lukuista leikkimökkiä (ent. sauna), ja ilm. 30-lukuista sauna/ varastorakennusta. Alataloa on osittain uudistettu, monin paikoin esiintyy kuitenkin alkuperäisiä materiaaleja. Kaikki rakennukset ovat pitkälti käytöstä poistettuja. YLEISTÄ Tämä AHA-lausunto (Asbesti- ja Haitta-Aine) on tehty noudattaen asbestikartoituksen laadintaperusteita, jotka perustuvat VN päätökseen 886/87 asbestityöstä ja työsuojeluhallituksen päätökseen 231/1992 hyväksyttävistä asbestipurkutyössä käytettävistä menetelmistä ja laitteista. Raportti perustuu lisäksi Työturvallisuuslain 2002/738 pykäliin 37 ja 38, sekä Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista 1213/2011. Asbestipitoista materiaalia on aines, joka sisältää asbestia yli 1 paino %. Haitta-ainepitoista materiaalia on aines, joka ylittää säädetyn haitta-ainepitoisuuden, tyypillisesti mg/ kg. Asbesti- tai haitta-ainepitoinen materiaali on jätelain 646/2011 mukaan vaarallista jätettä. Kartoitus perustuu silmämääräiseen arvioon ja kokemusperäiseen tietoon. Asbestipitoisia materiaaleja käsitellään, työstetään ja puretaan asbestityöstä säädettyjen lakien ja asetusten mukaisesti asbestinpurkuvaltuutuksen omaavan yrityksen tai yhteisön toimesta. Haitta-aineiden käsittelyssä, työstössä ja purussa noudatetaan suoraan tai mukaillen Ratu-ohjetta, sekä voimassaolevaa työsuojelu- ja jätelakia. Vaatimusten noudattamatta jättävä vastuullinen taho voi syyllistyä työturvallisuusrikokseen.

3 LAUSUNTO AHA-KATSELMUS AYK:N ALATALO, LEIKKIMÖKKI JA SAUNA/ VARASTO, KIRKKOTIE, AKAA Sivu 3/6 KARTOITUS JA TUTKIMUKSET Kartoituskäynti tehtiin Kartoituksen teki Ylö-Asbest Oy:n Arto Kivinen. Kartoituksessa käytiin Alatalon kaikissa tiloissa. Mm. sähkö, vesi ja ilmanvaihto on saneerattu. Keittiö ja kuraeteinen on saneerattu ilm luvulla. Alatalon alkuperäisissä materiaaleissa todettiin olevan asbestia, leikkimökin ja sauna/ varaston materiaalit todettiin purkamista ajatellen lähes haitta-aineettomiksi. AHA-näytteitä ei katselmuksellisessa kartoituksessa otettu. Alatalon pohjarakenteina on betoniperustus ja maanvarainen betonilaatta. Seinä- ja kattorakenteet ovat puuta, julkisivussa on tiilimuuraus, paikoin panelointi, vesikattona on huopakate. Kaikki ulkoseinät ovat sisältä lastulevyä, samoin huoneiden ja kosteiden tilojen seinät. Katoissa on kipsilevyä. Käytävällä ja sisäänkäynnin kohdalla seinissä on vanhaa Luja-levyä. Alkuperäinen lattiapinnoite on vinyylilaatta. Sauna/ varastossa on betonisokkeli, osin maanvarainen lattia, osin rossipohja, hirsirunko, vesikatteena tiilikate. Leikkimökin rakenteet ovat puuta, vesikatteena on huopa. YHTEENVETO Alatalon lattiapinnoilla käytävällä ja joissakin huoneissa on alkuperäistä asbestivinyylilaattaa liimattuna asbestivapaalla dispersioliimalla alustaansa. Muutamissa tiloissa laatta on purettu ja korvattu muovimatolla. Käytävällä ja sisäänkäynnin kohdalla seinissä on asbestipitoista Luja-levyä. Julkisivussa ei tarkastusten perusteella esiinny asbestipitoista tuulensuojalevyä. Vesikaton vanha huopa Alatalossa voi olla asbestipitoinen, samoin ja lisäksi pah-pitoinen vesikaton erityshuovissa leikkimökissä ja sauna/ varastossa tiilikatteen alla. Lattiapinnoilla esiintyvää alkuperäistä asbestivinyylilaattaa on yht. 104 m 2. Seinien asbestipitoista lujalevyä esiintyy yht. 54 m 2. Laatat ja levyt puretaan asbestityönä osastointimenetelmällä, jäte hävitetään asbestijätteenä. Tutkimattomat vesikaton huovat voidaan purkaa sovellettuna asbestityönä erikoisehdoin.

4 LAUSUNTO AHA-KATSELMUS AYK:N ALATALO, LEIKKIMÖKKI JA SAUNA/ VARASTO, KIRKKOTIE, AKAA Sivu 4/6 HAITTA-AINE > VAARALLINEN JÄTE Yleisesti käsiteltävät rakennusten haitta-aineet rajoittuvat lähinnä ihmisten terveydelle haittaa aiheuttaviin materiaaleihin ja aineisiin. Ympäristöä suojeleva jätelaki ja työntekijän terveyttä ylläpitävä työturvallisuuslaki kytkeytyvät yhä tiiviimmin toisiinsa. Siten purettava materiaali voi olla melko haitaton ihmiselle ja kuitenkin jopa vaarallinen luonnolle tai päinvastoin. Välittömät tai välilliset vaikutukset voivat näkyä tavalla tai toisella elinympäristöissä. Haitta-aine puretaan, muodostuva vaarallinen jäte kuljetetaan ja hävitetään asianmukaisesti. Asbesti Asbesti on kuitumainen silikaattimineraali, joka rakennusmateriaalissa lisää materiaalin palonkestoa, lujuutta, suojaa kosteushaitoilta ja kemialliselta rasitukselta ja parantaa akustisia ominaisuuksia. Asbestia on käytetty rakentamisessa esim. putkieristeissä, ruiskutettuna eristeenä, tasoitteissa, maaleissa, liimoissa, rakennuslevyissä, ilmastointiputkissa, muovimatoissa, saumauslaasteissa, proppausmassoissa, erilaisissa kattopinnoitteissa ym. ym. Suomessa asbestia on käytetty rakentamisessa vuosina Muita haitta-aineita Vedeneristeissä rakennusten maanalaisissa osissa, märkätilojen lattioissa, kansirakenteissa, parvekkeissa ja vesikatteissa, tervapapereissa ja pahveissa mm. rakennusten väli- ja yläpohjissa, kevyissä ulkoseinissä, puun kyllästyksessä ja mm. sähköjohtojen vaipoissa on käytetty Pah-yhdisteitä sisältävää kivihiilipikeä erityisesti Ulkotiloissa kivihiilipikeä käytetään lisääntyvästi nykyään, koska kyllästetyn puun arseenia, kromia ja kuparia sisältävä CCA-kylläste kiellettiin Julkisivuelementtien, liikuntavälien, ovien ja elementti-ikkunoiden saumoissa, muuntajaöljyissä, erilaisten muovien pehmittiminä, julkisten tilojen kloori- ja syklokautsu-, sekä vinyylimaaleissa on käytetty Pcb-yhdisteitä eri aikoina 1979 asti. Lämpömittareissa, loisteputkissa ja pienloistelampuissa on käytetty elohopeaa. Viemärijuotoksissa, propuissa ja joissakin elastisissa massoissa on lyijyä. Lattiamatot ja muoviviemärit, sekä sähköjohtojen eristeet ovat pvc-muovia, niitä ei voida kierrättää, eikä käyttää energiajätteenä. Kattilan ja savusolan savukaasuista muodostuneet tulipintojen nokiyhdisteet ja tuhkakertymät ovat todennäköisesti vaarallista jätettä. Epätäydellisestä palamisesta syntyy Pahyhdisteitä, jätteiden sisältämistä Pcb- ja Pvc- yhdisteiden poltosta syntyy dioksiineja ja furaaneja. Vaikka suurimmat pitoisuudet vaarallista jätettä kertyvät savupiipun yläosaan, tulee savusolan savupiipun rakenteista tehdä kaatopaikkaselvitys ennen jätteen loppusijoittamista. Ilmoitusvelvollisuus Asbestipurkajan tulee toimittaa alkamisilmoitus purkutyösuunnitelmineen 7 päivää ennen purkutöiden aloittamista paikalliselle työsuojeluviranomaiselle. Asbestipurkajan tulee ilmoittaa purkutöiden yhteydessä rakenteisiin jätetyistä tai uusista löydetyistä asbestipitoisista materiaaleista rakennuttajan edustajan/ tilaajan tietoon.

5 LAUSUNTO AHA-KATSELMUS AYK:N ALATALO, LEIKKIMÖKKI JA SAUNA/ VARASTO, KIRKKOTIE, AKAA Sivu 5/6 Yllä: Alatalon käytävällä on lattiassa vinyylilaattaa ja seinissä lujalevyä, ne ovat asbestipitoiset. Uudistettujen pintojen alta on laatta poistettu. Alla on kuvat saunasta ja leikkimökistä. Molemmissa on muurattu palomuuri ja savupiippu, jonka nokiyhdisteissä on todennäköisesti pah-yhdisteitä.

6 LAUSUNTO AHA-KATSELMUS AYK:N ALATALO, LEIKKIMÖKKI JA SAUNA/ VARASTO, KIRKKOTIE, AKAA Sivu 6/6 FF 7 FF 6 FF 8 FF 8 S-LEVY 36 FF 22 S-LEVY ALLA S-LEVY 18 FF 53

AS OY ULVILANTIE 29 Ulvilantie 29 00350 HELSINKI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. päivitys 21.8.2014; lisänäytteiden analyysitulokset

AS OY ULVILANTIE 29 Ulvilantie 29 00350 HELSINKI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. päivitys 21.8.2014; lisänäytteiden analyysitulokset ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS 6157k1201 15.8.2014 AS OY ULVILANTIE 29 Ulvilantie 29 00350 HELSINKI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS päivitys 21.8.2014; lisänäytteiden analyysitulokset Optiplan Oy Y-tunnus

Lisätiedot

Haitalliset aineet rakennuksissa ja niiden hallinta

Haitalliset aineet rakennuksissa ja niiden hallinta Haitalliset aineet rakennuksissa ja niiden hallinta Jarno Komulainen, FM Erikoistutkija, Vahanen Oy Sertifioitu näytteenottaja (SYKE) Laboratoriopalvelut jarno.komulainen@vahanen.com Jukka Huttunen, DI

Lisätiedot

RTS 14:01. Haitta-ainetutkimus. Sisältö

RTS 14:01. Haitta-ainetutkimus. Sisältö 1 RTS 14:01 Haitta-ainetutkimus Tässä ohjeessa käsitellään voimassaolevan lainsäädännön mukaan vaarallisiksi määriteltyjä haitta-aineita sisältävien materiaalien tutkimista rakennuksissa. Sisältö 1 Tehtävät

Lisätiedot

ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI

ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI Koy Paranvaha, Rauma Turkoosi 11 Oy Ville Varjo Urheilutie 3 23800 Laitila ville.varjo@turkoosi11.fi ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI Kartoituksen kohde: Kartoituksen laajuus: Koy Paranvaha, Paranvahe 1-4, Rauma

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011 KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011 BJÖRKBODAN KOULU, KEMIÖNSAARI Talo ja tarkastus Oy Horninkatu 11 B, 24100 Salo 050 561 2356 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Osoite Björkbodan koulurakennus, Kemiönsaari

Lisätiedot

OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS

OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS KEKKOLANTIE 7 50770 MIKKELI LAATIJA: RAKENNUSMESTARI(AKK) SUHONEN ILKKA PETÄIKÖNKATU 29 78210 VARKAUS 040-704 3557 1 Sisällysluettelo 1. Yhteenveto 1.1 Yleiskuvaus kohteesta

Lisätiedot

Terveydelle vaarallisten aineiden purkutyöt Auli Olenius, diplomi-insinööri Tutkija, Mittaviiva Oy auli.olenius@mittaviiva.fi

Terveydelle vaarallisten aineiden purkutyöt Auli Olenius, diplomi-insinööri Tutkija, Mittaviiva Oy auli.olenius@mittaviiva.fi Auli Olenius, diplomi-insinööri Tutkija, Mittaviiva Oy auli.olenius@mittaviiva.fi Kivihiiliterva suojasi puurakenteita, kivihiilipiki eristi vettä tehokkaasti, asbesti erinomaisine ominaisuuksineen oli

Lisätiedot

Tekninen kuvaus ja kunto

Tekninen kuvaus ja kunto 16URP0037.TK01-401 3.5 ja 6.5.2011 Senaatti-kiinteistöt Luutnantintie 13 Helsinki Luottamuksellinen Pöyry Finland Oy PL2, Tekniikantie 4 D, 02151 Espoo, FINLAND puh. 010 3311, fax. 010 33 24311 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS ASB-Consult Oy Ab ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KUNTOTARKASTAJA 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA KOHDE Omakotitalo MAAKUNNANTIE 5 38100 KARKKU Kohteen pinta-ala: --- m² (ei tarkemitattu)

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / rakennustuotanto. Kimmo Spiring PURKUTYÖT SANEERAUSKOHTEESSA

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / rakennustuotanto. Kimmo Spiring PURKUTYÖT SANEERAUSKOHTEESSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / rakennustuotanto Kimmo Spiring PURKUTYÖT SANEERAUSKOHTEESSA Opinnäytetyö 2010 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATIKORKEAKOULU Rakennnustekniikka

Lisätiedot

ASBESTI KORJAUSRAKENTAMISESSA

ASBESTI KORJAUSRAKENTAMISESSA ASBESTI KORJAUSRAKENTAMISESSA Mitä asbesti on Koska ja missä asbestia on käytetty Asbestin terveyshaitat Asbestin kartoitus Urakoitsijan pätevyys AV-menettely Laadunvarmistus Ohjeistus ja lainsäädäntö

Lisätiedot

Lappvikin koulu. Vanha kantatie 1-3 10820 LAPPOHJA RAKENNUSTEN KUNTOARVIO. Eksa Oy. Masuunikuja 11 08200 Lohja 019 325041

Lappvikin koulu. Vanha kantatie 1-3 10820 LAPPOHJA RAKENNUSTEN KUNTOARVIO. Eksa Oy. Masuunikuja 11 08200 Lohja 019 325041 Lappvikin koulu Vanha kantatie 1-3 10820 LAPPOHJA RAKENNUSTEN KUNTOARVIO Laatija: Kuntokartoitus ja Rakennuspalvelu Masuunikuja 11 08200 Lohja 019 325041 Laadittu: 19.5.2008 1 0 Yleistä Kuntoarvion tarkoituksena

Lisätiedot

OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS

OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS INARINTIE 15 57210 SAVONLINNA LAATIJA: RAKENNUSMESTARI SUHONEN ILKKA PETÄIKÖNKATU 29 78210 VARKAUS 040-704 3557 1 Sisällysluettelo 1. Yhteenveto 1.1 Yleiskuvaus kohteesta 1.2

Lisätiedot

1. Johdanto. 1.1 Saneeraustyön keskeiset vaiheet ja aikataulu

1. Johdanto. 1.1 Saneeraustyön keskeiset vaiheet ja aikataulu Sisältö 1. Johdanto 1 2. Riskien luokittelu 2 3. Yksityiskohtaisempi tarkastelu 4 4. Saneeraustyön työturvallisuuden edistäminen 8 5. Loppuyhteenveto 11 Lähteet 1. Johdanto Itse olen ammatiltani kirvesmies

Lisätiedot

Toimiva asbestipurku

Toimiva asbestipurku Toimiva asbestipurku Sisältö Esipuhe.... 3 Asbesti terveysongelmana.... 4 Mitä on asbesti...4 Asbestipölystä aiheutuvat terveyshaitat..5 Asbestipurkajan työterveys...5 Asbestipurkutyön teettäminen....

Lisätiedot

Tämä materiaali on laadittu OPH:n rahoittaman RaksaMoodle projektin oppilaitosyhteistyönä ja on käytettävissä opetustarkoituksiin.

Tämä materiaali on laadittu OPH:n rahoittaman RaksaMoodle projektin oppilaitosyhteistyönä ja on käytettävissä opetustarkoituksiin. 9.11.2012 Korjausrakentaminen Tämä materiaali on laadittu OPH:n rahoittaman RaksaMoodle projektin oppilaitosyhteistyönä ja on käytettävissä opetustarkoituksiin. Mikäli huomaat materiaalissa jotakin korjattavaa

Lisätiedot

KUNTOKARTOITUS RAUMAN LINJA-AUTOASEMA TEHTAANKATU 5 26100 RAUMA. Sivu 1 / 112

KUNTOKARTOITUS RAUMAN LINJA-AUTOASEMA TEHTAANKATU 5 26100 RAUMA. Sivu 1 / 112 KUNTOKARTOITUS RAUMAN LINJA-AUTOASEMA TEHTAANKATU 5 26100 RAUMA Sivu 1 / 112 Yhteystiedot Tilaaja: Rauman Kaupunki / Raula Mika 050-529 3030 mika.raula@rauma.fi Kiinteistön yhteyshenkilö: Tapani Siirava

Lisätiedot

Kantavien rakenteiden muutokset (mm. erikokoiset aukot ja läpiviennit)

Kantavien rakenteiden muutokset (mm. erikokoiset aukot ja läpiviennit) 1(13) Remontointiohje Ohjeen tarkoitus on selventää työn teettäjälle tai tekijällä, mitä kaikkea tulee ottaa huomioon ryhtyessä korjaustyöhön asuinhuoneistossa. Alla olevien asioiden huomioon ottamisella

Lisätiedot

TAMMIJÄRVEN KOULU, VANHA OSA KUNTOARVIO

TAMMIJÄRVEN KOULU, VANHA OSA KUNTOARVIO Vastaanottaja Luhangan kunta Asiakirjatyyppi Kuntoarvioraportti Päivämäärä 28.08.2014 Viite 1510012871 TAMMIJÄRVEN KOULU, VANHA OSA KUNTOARVIO VANHA OSA KUNTOARVIO 1. Perustiedot 3 2. ASIAKIRJATARKASTELUN

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3731 HUOPALAHDEN ASEMA 00320 Helsinki

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3731 HUOPALAHDEN ASEMA 00320 Helsinki RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3731 HUOPALAHDEN ASEMA 00320 Helsinki RAK Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 00320 Helsinki 2/29 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 KOHTEEN TIEDOT... 3 2.1 Kohteen tiedot... 3 2.2

Lisätiedot

SISÄILMATEKNINEN TUTKIMUSRAPORTTI ANTTILAN PÄIVÄKOTI, VANAMO

SISÄILMATEKNINEN TUTKIMUSRAPORTTI ANTTILAN PÄIVÄKOTI, VANAMO Sivu 1 / 21 SISÄILMATEKNINEN TUTKIMUSRAPORTTI ANTTILAN PÄIVÄKOTI, VANAMO Mikkolantie 5, 04600 Mäntsälä 29.5.2013 TILAAJA: Pasi Santala, työpäällikkö, kiinteistöpalvelut, Mäntsälän kunta TUTKIJA: Jari Järveläinen,

Lisätiedot

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I R A P O R T T I KUNTOTARKASTUS Saaren Koulu Tarkastuspäivä 30..2013 Kaukolantie 84 31340 PORRAS Tarkastaja: Sami Heikkinen RI, DI, PKA Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto Ry:n suosittelema yhteistyökumppani

Lisätiedot

29.5.2013 Delete Tutkimus Oy Hämeentie 105 A 00550 Helsinki RAPORTTI ASBESTIKARTOITUS Osmola-rakennus Vanha Porvoontie 3 04600 Mäntsälä

29.5.2013 Delete Tutkimus Oy Hämeentie 105 A 00550 Helsinki RAPORTTI ASBESTIKARTOITUS Osmola-rakennus Vanha Porvoontie 3 04600 Mäntsälä 29.5.2013 00550 Helsinki RAPORTTI ASBESTIKARTOITUS Osmola-rakennus Vanha Porvoontie 3 04600 Mäntsälä 00550 Helsinki Puh. 010 656 1000 etunimi.sukunimi@delete.fi www.delete.fi Alv. rek. Y-tunnus: 1438692-8

Lisätiedot

Kankaanpään koulukeskus / Pohjanlinnan koulun kosteus- ja sisäilmaongelmien selvitys ja korjausperiaatteiden

Kankaanpään koulukeskus / Pohjanlinnan koulun kosteus- ja sisäilmaongelmien selvitys ja korjausperiaatteiden TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-08246-08 30.9.2008 Kankaanpään koulukeskus / Pohjanlinnan koulun kosteus- ja sisäilmaongelmien selvitys ja korjausperiaatteiden esitys Tilaaja: Kankaanpään kaupunki Tekninen

Lisätiedot

SÄILYVÄ KORJAAMOHALLI SÄILYVÄ VARASTO TYÖHUONERAKENNUS SÄILYVÄ +97.300 +97.520 97.32 UUSI +99.500 I 18 +97.600

SÄILYVÄ KORJAAMOHALLI SÄILYVÄ VARASTO TYÖHUONERAKENNUS SÄILYVÄ +97.300 +97.520 97.32 UUSI +99.500 I 18 +97.600 LÄMPÖKESKUS 5 VIINITUPA 13 KORJAAMOHALLI LAAJUUSTIEDOT 27 ASUNTOLARAKENNUS 26 ASUNTOLARAKENNUS 25 OPPILASASUNTOLA RAKENNUS PURETAAN RAKENNUS PURETAAN 4 94.81 94.65 94.72 3 94.86 ASF +95.000 94.87 JÄTELAVAT

Lisätiedot

HE 323/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä asbestipurkutyötä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 323/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä asbestipurkutyötä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 323/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eräistä asbestipurkutyötä

Lisätiedot

Märkätila vanhaan taloon

Märkätila vanhaan taloon Museoviraston korjauskortisto Korjauskortti n:o 25 31.1.2011 Märkätila vanhaan taloon Tietoa märkätilan rakentamista tai korjaamista harkitsevalle, suunnittelevalle ja siihen ryhtyvälle. Kortissa esitetään

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS 11.9.2014

TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS 11.9.2014 TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS Tutkimusselostus 2 (43) TIIVISTELMÄ Kuntoselvityksen tarkoituksena oli selvittää n rakennusten tämän hetkinen kunto ja korjaustarpeet.

Lisätiedot

YLEISOHJEET YMPÄRISTÖNSUOJELU

YLEISOHJEET YMPÄRISTÖNSUOJELU siltojen korjaus LIVI, Sillanrakentamisyksikkö Taitorakenteet-yksikkö YLEISOHJEET YMPÄRISTÖNSUOJELU 0506/10 / 11 (korvaa ohjeen 11 8/95) / 99) 1.112 YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...3 1.1 Ohjeen käyttöalue...3

Lisätiedot

ASBESTI RAKENNUSTYÖSSÄ Mitä jokaisen rakentajan, isännöitsijän, kiinteistönhuoltajan ja asukkaan tulee tietää asbestista

ASBESTI RAKENNUSTYÖSSÄ Mitä jokaisen rakentajan, isännöitsijän, kiinteistönhuoltajan ja asukkaan tulee tietää asbestista ASBESTI RAKENNUSTYÖSSÄ Mitä jokaisen rakentajan, isännöitsijän, kiinteistönhuoltajan ja asukkaan tulee tietää asbestista Panu Oksa, Kari Korhonen, Pekka Koistinen 1 ASBESTI RAKENNUSTYÖSSÄ Tämä tietopaketti

Lisätiedot