PRS Pintarakenne ALAMÄKELÄN KOULU MÄKELÄNTIE PULKKILA Asbesti- ja haitta-aine kartoitusraportti. Saneeraus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PRS Pintarakenne ALAMÄKELÄN KOULU MÄKELÄNTIE PULKKILA Asbesti- ja haitta-aine kartoitusraportti. Saneeraus"

Transkriptio

1 PRS Pintarakenne Saneeraus -Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset Asbesti- ja haitta-aine kartoitusraportti ALAMÄKELÄN KOULU MÄKELÄNTIE PULKKILA Postiosite Nykyrintie Muhos Puh S-posti Y-tunnus

2 1. YHTEENVETO Asbestia yhteensä: Lisäksi: 4.Seinälaatta, kiinnitys- ja saumalaasti n. 57 m² 7.Vinyylilaatta+mustaliima n. 903 m² 11.Minerit putki n. 6 jm 19.Minerit levy n. 130 m² 20.Palo-ovi, eriste n. 5 kpl 21.Kattiloiden ja putkilaippojen tiivisteet Asbestipitoista putkieristettä, sekä minerit putkea on rakenteiden sisällä. Määrää ei voitu ilmoittaa rakenteita purkamatta. PAH-yhdisteet: 15.Vesieriste, maanvaraiset lattiat (koko rakennusala) n. 900 m² Lyijy, Pb: 8.Lattiamaali/Harmaa n. 431 m² Tarkemmat tiedot näytteistä on ilmoitettu BestLab Oy:n analyyseissä.

3 1. YHTEENVETO 2. KOHTEEN JA TOIMEKSIANNON YLEISTIEDOT 2.1 Kohde 2.2 Toimeksianto 2.3 Rajaukset 2.4 Kartoittaja 2.5 Kartoituskäynti 2.6 Tutkimusmenetelmät 2.7 Raportin tulkitseminen 2.8 Raportin laadintaperusteet 3. MATERIAALIT, JOTKA EIVÄT SISÄLLÄ ASBESTIA 4. MUUT HAITALLISET AINEET 5. HAITTA-AINEIDEN MASSALASKENTATAULUKKO 6. MASSALASKENTATAULUKON LYHENTEIDEN SELITYKSET LIITTEET BestLab Oy:n Asbestianalyysi Lyijyanalyysi PAH-analyysi Pohjapiirustukset 3 kpl Kuvia materiaaleista ja näytteenottopaikoista

4 2. KOHTEEN JA TOIMEKSIANNON YLEISTIEDOT 2.1 Kohde Alamäkelän koulu Mäkeläntie Pulkkila Tilaaja Siikalatvan kunta Pulkkilantie Pulkkila 2.2 Toimeksianto Toimeksiantona oli kartoittaa rakennusmateriaalien asbesti- ja haitta-ainepitoisuudet rakennuksen purkutöitä varten. Rakennukseen on tehty vuoden 1996 jälkeen perusparannustöitä mm. wc:t rakennettu, lvis tekniikkaa uusittu ja pintoja uusittu näissä materiaaleissa ei ole saanut käyttää enää asbestia.osassa tiloja vanhoja materiaaleja on jätetty uusien mm. lattiamattojen alle ja nämä on syytä tarkistaa purkutyön yhteydessä. Osa C on kartoitettu aikaisemmin ja käytämme niitä tuloksia, sekä lisänäytteitä. 2.3 Rajaukset Kohteessa tutkittiin koko rakennus. 2.4 Kartoittaja Asko Tervo, VTT sertfioitu AHA-asiantuntija VTT-C Kartoituskäynti Kohdekäynti suoritettiin Tutkimusmenetelmät Kartoitus perustuu asiakirjatitoihin, aistinvaraisiin havaintoihin ja kokemusperäiseen tietoon. Materiaaleista joita ei tunnistettu ja epäiltiin asbestia, tai muita haitallisia aineita sisältäväksi, otettiin näyte. Näytteitä ei otettu materiaaleista missä kirjallisuuslähteiden mukaan ole käytetty asbestia. Näytteet tutkittiin BestLab Oyssä.

5 2.7 Raportin tulkitseminen Asbestipitoiset materiaalit Kokemuksen, aistinvaraisen arvioinnin sekä materiaalinäytteiden perusteella todetut rakennuksessa esiintyvät asbestipitoiset materiaalit sekä asbestittomiksi todetut materiaalinäytteet on esitetty raportissa kuvin sekä tekstiseselityksin. Lisäksi raportissa on mainittu materiaalit ja rakenteet, jotka sisältävät asbestia. Asbestipitoisten materiaalien laatu, määrä, pölyävyys sekä toimenpide-ehdotukset on esitetty massalaskelmataulukossa. Mikäli raportissa esitettyjä asbestipitoisia materiaaleja työstetään tai puretaan, työ on suoritettava asbestityönä asbestipurkuvaltuutuksen omaavan tahon toimesta. Asbestipurkutyössä on noudatettava Ratu-korttia Asbestia sisältävien rakenteiden purku. Asbestipitoisen jätteen käsittely jätelain , mukaan. Lisäksi on noudatettava paikalllisen Ympäristökeskuksen sekä aluehallintioviranomaisen (AVI) päätöksiä ja viranomaisohjeita. Asbestipurkajan on toimitettava tiedot rakenteisiin jätetyistä tai löydetyistä uusista asbestipitoisista materiaaleista purkutyön tilaajalle. Ainostaan huonokuntoisiksi todetut asbestimateriaalit on säädösten perusteella joko kunnostettava, koteloitava tai poistettava. Lisäksi niissä tiloissa, joissa on huonokuntoisia asbestimateriaaleja, on tiloissa yleensä tehtävä myös asbestipölysiivousta. Muut vaaralliset aineet Rakennuksessa esiintyvät muut vaaralliset aineet on esitetty kuvin ja selityksin. Muut materiaalit on esitetty riskiarvioina niistä materiaaleista, joita rakennuksessa saattaa löytyä. Erilaisten vaarallisten ja haitallisten aineiden purku- ja jatkokäsittelyssä on noudatettava valtioneuvoston päätöksiä, viranomaismääräyksiä, jätelakia sekä Ratu-kortteja (Ratu Tavanomaiset purkutyöt. Vaaralliset aineet Käsittely ja suojaus). Lisäohjeita mm Ekokem/Riihimäki, kunnalliset jätteenkäsittelyeskukset ja Raskasmetallit Ympäristömyrkkyjä, jotka tulee kerätä talteen ja lajitella vaaralliseksi jätteeksi.raskasmetalleja voi olla mm.pinnotteissa,maaleissa,saumamassoissa ja muovituotteissa.elohopeaa on mm.loisteputkissa ja energiansäästölampuissa.elohopeaa metallin muodossa on käytetty mm.lämpömittareissa ja kytkimissä Lyijyä sisältävien materiaalien purku-ja jätteenkäsittelyohjeet on esitetty RATU-kortissa nro PCB:tä ja lyijyä sisältävien saumamassojen purku. Kivihiilipiki, kreosootti, PAH-yhdisteet Rakennusmateriaalin PAH-pitoisuuden raja-arvon 200 mg/kg materiaali on vaarallista jätettä ja sen purku on tehtävä suojattuna erikoistyönä. PAH-yhdisteitä sisältävien materiaalien purkujätteenkäsittelyohjeet on esitetty RATU-kortissa Kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purku. Muut haitta-aineet Sähkö ja elekroniikkaromu on käsiteltävä purkutöissä SER-järjestelmän mukaisena jätteenä. Painekyllästetty puu on eroteltava ja käsiteltävä vaarallisena jätteenä.

6 2.8 Raportin laadintaperusteet Asbestikartoitusraportin laadintaperusteet perustuvat lakiin asbestitöistä (684/2015) sekä valtioneuvoston astukseen (798/2015) asbestityön turvallisuudesta.raportti on laadittu RT Asbesti rakentamisessa -ohjeen,rt Asbestikartoitus,tutkimusmenetelmät -ohjeen mukaan. Lisäksi vaarallisten aineiden osalta on huomioitu eri lähteistä saatuja tietoja sekä kokemusperäistä tietoa. Asbesti-ja haitta-aine kartoituksessa noudatetaan konsulttitoiminnan KSE 2013 ehtoja. 3. MATERIAALIT, JOTKA EIVÄT SISÄLLÄ ASBESTIA Liitteenä olevassa asbestianalyysissä ilmenee tutkitut materiaalit joista ei löytynyt asbestia, muut materiaalit tunnistettiin kokemusperäisesti. 4. MUUT HAITALLISET AINEET Tässä esitetty huomioita sellaisista haitallisista-aineista, jotka laboratoriotutkimuksen perusteella tulee ottaa huomioon. 15.Vesieriste, sisältää PAH-yhdisteitä yli vaarallisen jätteen raja-arvon ja se tulee käsitellä vaarallisena jätteenä. 8.Lattiamaali/Harmaa. Näytteen lyijyn määrä ylittää maaperän haitallisten aineiden ohjearvon ja se tulee huomioida jätteen sijoituksessa.

7 5. HAITTA-AINEIDEN MASSALASKENTATAULUKKO Kohde: Alamäkelän koulu Mäkeläntie Pulkkila piir.nro asbestin sijainti ja määrä näytteen tiedot huone putket lattia seinä katto laatu/ pölyä- toimen- Kerros Asbestin esiintyminen n:o jm m² m² m² kunto n:o vyys pide kellari HUONEET yht Lattiamaali/Harmaa, sisältää vain lyijyä LÄMPÖKESKUS -Lattiamaali/Harmaa, sisältää vain lyijyä Kattiloiden ja putkilaippojen tiivisteet X V/A 21 ** 0 MAALAUS 012 -Lattiamaali/Harmaa, sisältää vain lyijyä 6 8 VALMIIT TYÖT yht 013A 013B -Lattiamaali/Harmaa, sisältää vain lyijyä 17 8 TEKSTIILITYÖ/KUDONTA 019 -Seinälaatta, kiinnitys- ja saumalaasti 3 V/A 4 ** 0 KÄYTÄVÄ 021 -Palo-ovi, eriste 1kpl V/A 20 ** 0 KYLPYH Seinälaatta, kiinnitys- ja saumalaasti 13 V/A 4 ** 0 WC:T Seinälaatta, kiinnitys- ja saumalaasti 26 V/A 4 ** 0 -Minerit putki 3 V/A 11 ** 0 VARASTO 024 AKUT 025 SÄHKÖ yht 026 -Lattiamaali/Harmaa, sisältää vain lyijyä 8 8 -Minerit putki 3 V/A 11 ** 0 KOULUKEITT. KELL Lattiamaali/Harmaa, sisältää vain lyijyä Vesieriste, sisältää vain PAH-yhdisteitä X 15 VARASTO 061 -Lattiamaali/Harmaa, sisältää vain lyijyä 9 8 HYPPYMONTTU 052 -Lattiamaali/Harmaa, sisältää vain lyijyä 10 8 VARASTO 053 -Lattiamaali/Harmaa, sisältää vain lyijyä 10 8 HUONEET IKKUNAPENKIT yht Lattiamaali/Harmaa, sisältää vain lyijyä 15 8 KOKO KELLARIN ALA, MAANVARAISET LATTIAT -Vesieriste, sisältää vain PAH-yhdisteitä Erityistä: Laatu:V=Vaalea asbesti Kunto: A=Kunnossa Pölyävyys: * Toimenpide- 0=Ei toimenpiteitä S=Sininen asbesti B=Välttävä ** 1=Korjaus/kapselointi C=Heikko *** 2=Poisto D =Erittäin heikko **** PRS Pintarakenne Saneeraus, Nykyrintie 5, Muhos Puh , s.posti. prs.inet.fi

8 5. HAITTA-AINEIDEN MASSALASKENTATAULUKKO Kohde: Alamäkelän koulu Mäkeläntie Pulkkila piir.nro asbestin sijainti ja määrä näytteen tiedot huone putket lattia seinä katto laatu/ pölyä- toimen- Kerros Asbestin esiintyminen n:o jm m² m² m² kunto n:o vyys pide 1.krs ATK-OPETUSTILA 104 -Vinyylilaatta+mustaliima 36 V/A 7 * 0 LUOKKA 110 -Vinyylilaatta+mustaliima 51 V/A 7 * 0 LUOKKA 111 -Vinyylilaatta+mustaliima 51 V/A 7 * 0 LUOKKA 113 -Vinyylilaatta+mustaliima 51 V/A 7 * 0 LUOKKA 114 -Vinyylilaatta+mustaliima 51 V/A 7 * 0 LUOKKA 115 -Vinyylilaatta+mustaliima 51 V/A 7 * 0 PAJA 162 -Lattiamaali/Harmaa, sisältää vain lyijyä 15,5 8 VARASTO 163 -Lattiamaali/Harmaa, sisältää vain lyijyä 17,5 8 METALLITYÖN OPETUSTILAT 164 -Lattiamaali/Harmaa, sisältää vain lyijyä Palo-ovi, eriste kpl V/A 20 ** 0 METALLITYÖN VARASTO 165 -Lattiamaali/Harmaa, sisältää vain lyijyä 14 8 ODOTUSHUONE 166 -Seinälaatta, kiinnitys- ja saumalaasti 1 V/A 4 ** 0 TERV.HOITAJA 167 -Vinyylilaatta+mustaliima 24 V/A 7 * 0 -Seinälaatta, kiinnitys- ja saumalaasti 2 V/A 4 ** 0 WC 168 -Vinyylilaatta+mustaliima 2 V/A 7 * 0 -Seinälaatta, kiinnitys- ja saumalaasti 1 V/A 4 ** 0 LÄÄKÄRI 169 -Vinyylilaatta+mustaliima 7 V/A 7 * 0 TALONM.TYÖTILA 170 -Vinyylilaatta+mustaliima 13,5 V/A 7 * 0 SIIVOUSKESKUS 171 -Vinyylilaatta+mustaliima 14 V/A 7 * 0 TK 172 -Vinyylilaatta+mustaliima 5 V/A 7 * 0 ET 173 -Vinyylilaatta+mustaliima 21 V/A 7 * 0 Erityistä: Laatu:V=Vaalea asbesti Kunto: A=Kunnossa Pölyävyys: * Toimenpide- 0=Ei toimenpiteitä S=Sininen asbesti B=Välttävä ** 1=Korjaus/kapselointi C=Heikko *** 2=Poisto D =Erittäin heikko **** PRS Pintarakenne Saneeraus, Nykyrintie 5, Muhos Puh , s.posti. prs.inet.fi

9 5. HAITTA-AINEIDEN MASSALASKENTATAULUKKO Kohde: Alamäkelän koulu Mäkeläntie Pulkkila piir.nro asbestin sijainti ja määrä näytteen tiedot huone putket lattia seinä katto laatu/ pölyä- toimen- Kerros Asbestin esiintyminen n:o jm m² m² m² kunto n:o vyys pide 2.krs VARASTO 202 -Seinälaatta, kiinnitys- ja saumalaasti 5 V/A 4 ** 0 OPETUSTILA Seinälaatta, kiinnitys- ja saumalaasti 6 V/A 4 ** 0 LUOKKA 209 -Vinyylilaatta+mustaliima 51 V/A 7 * 0 LUOKKA 210 -Vinyylilaatta+mustaliima 51 V/A 7 * 0 LUOKKA 211 -Vinyylilaatta+mustaliima 51 V/A 7 * 0 LUOKKA 212 -Vinyylilaatta+mustaliima 51 V/A 7 * 0 LUOKKA 213 -Vinyylilaatta+mustaliima 51 V/A 7 * 0 VARASTO 243 -Palo-ovi, eriste 1 kpl V/A 20 ** 0 KÄYTÄVÄ 261 -Vinyylilaatta+mustaliima 45 V/A 7 * 0 ATK-OPETUS 262 -Vinyylilaatta+mustaliima 58,5 V/A 7 * 0 VARASTO 263 -Vinyylilaatta+mustaliima 28,5 V/A 7 * 0 MAANTIETO/BIOLOGIA 264 -Vinyylilaatta+mustaliima 58 V/A 7 * 0 VARASTO BIOL./MAANT Vinyylilaatta+mustaliima 23 V/A 7 * 0 PIMIÖ 269 -Vinyylilaatta+mustaliima 5,5 V/A 7 * 0 SIIV. SOS.TILA 266 -Vinyylilaatta+mustaliima 28,5 V/A 7 * 0 ullakko PORRASTASO -Palo-ovi, eriste 2 kpl V/A 20 ** 0 JULKISIVU -Minerit levy 130 V/A 19 ** 0 Erityistä: Laatu:V=Vaalea asbesti Kunto: A=Kunnossa Pölyävyys: * Toimenpide- 0=Ei toimenpiteitä S=Sininen asbesti B=Välttävä ** 1=Korjaus/kapselointi C=Heikko *** 2=Poisto D =Erittäin heikko **** PRS Pintarakenne Saneeraus, Nykyrintie 5, Muhos Puh , s.posti. prs.inet.fi

10 6. MASSALASKENTATAULUKON LYHENTEIDEN SELITYKSET LAATU KUNTO V=VAALEA ASBESTI (antofylliitti, amosiitti, krysotiili, tremoliitti/aktinoliitti, erioniitti) S=SININEN ASBESTI (Krokidoliitti) A=KUNNOSSA B=VÄLTTÄVÄ C=HEIKKO D=ERITTÄIN HEIKKO PÖLYÄVYYS * = Materiaali on normaalikäytössä vaaraton ja aiheuttaa vain purettaessa asbestialtistumisvaaran. ** = Materiaali on normaalikäytössä vaaraton, mutta aiheuttaa purettaessa suuren asbestialtistumisvaaran. *** = Materiaali on vaarallista myös käyttötilanteissa. Vaarallisuus materiaalin rikkoutuessa ja hioutuessa vapautuvan asbestipitoisen pölyn suureen määrään. Vaurioitunut materiaali tulee heti eristää siten, ettei vauriokohdasta vapaudu lisää asbestia. **** = Paljaana ruiskutetun krokidoliittiasbestieristeen katsotaan aiheuttavan aina asbestialtistumisen. Vaarallisuus perustuu työtavasta ja materiaalista aiheutavaan suuren pölyävyyteen. Krokidoliittipölyä on jo työvaiheen aikana joutunut kaikille tilan pinnoille. TOIMENPIDE-EHDOTUS Lisäksi materiaalin rikkoutuessa, kolhituessa ja hioutuessa siitä vapautuu erittäin helposti suuria määriä asbestipitoista pölyä. Vaurioitunut kohta tulee heti eristää siten, ettei siitä vapaudu lisää asbestia ilmaan. 0 = Ei edellytä toimenpiteitä normaalikäytössä 1 = Rikkoontuneet kohdat tulee korjata ja eristää, ettei asbestipitoista pölyä pääse leviämään tilan ilmaan. Tila tulee puhdistaa pölystä korjauksen jälkeen. Työ tulee suorittaa asbestityönä. 2 = Materiaali tulee poistaa välittömästi suuren altistumisvaaran vuoksi. Tila tulee sulkea ja asbestipitoinen materiaali poistaa, sekä puhdistaa tila asbestityönä.

11

12

13

14

15

16

17

18

19 1.Kattohuopa, ei sisällä asbestia, eikä PAH-yhdisteitä. 2.Vinyylilaatta ja liima, ei sisällä asbestia.

20 4.Seinälaatta, kiinnitys- ja saumalaasti, sisältää asbestia 10.Matto, liima ja tasoite, ei sisällä asbestia 6.Kattomaali/Palkit, ei sisällä lyijyä

21 7.Vinyylilaatta+mustaliima, sisältää asbestia 11.Minerit putki, sisältää asbestia

22 13.Matto, liima ja tasoite, ei sisällä asbestia 15.Vesieriste, ei sisällä asbestia, sisältää PAH-yhdisteitä.

23 16.Tervapaperi/Putkikanaali, ei sisällä asbestia eikä PAH-yhdisteitä. 19.Minerit levy, sisältää asbestia