Julkinen. Kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden (TLTRO) seurantaraportoinnin ohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "17.2.2015. Julkinen. Kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden (TLTRO) seurantaraportoinnin ohje"

Transkriptio

1 Tilastoyksikkö Ohje 1 (10) Kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden (TLTRO) seurantaraportoinnin ohje Sisällys T13U1 YleistäU31T... 1 T13U2 TLTRO-raportoinnin kohderajausu31t... 1 T13U3 TLTRO: raportoitavat lainakannat (aloittava ja päättävä tase) U31T 4 T13U4 TLTRO: raportoitavat nettolainanannon erät U31T... 6 T13U5 Huomion otettavaan lainakantaan vaikuttavat muut erät U31T 7 T13U6 Vaikutus RATI-raportointiinU31T Yleistä Tämä ohje täydentää EKP:n kohdennettuihin pitempiaikaisiin rahoitusoperaatioihin liittyvää raportointiohjetta, ja samalla siinä kuvataan rahalaitosten tilastoraportoinnin (RATI) ja TLTRO-raportoinnin väliset yhteydet. TLTRO-raportointi perustuu rahoitustilinpidon laskentamalliin. Aloittavaan taseeseen lisätään periodin aikaiset nettovirrat (bruttolainananto takaisinmaksut), arvostusmuutokset ja muut muutokset ja tämän tuloksena saadaan periodin päättävä tase. TLTRO-raporttia ei pystytä kokonaisuudessaan muodostamaan RATI-raportin perusteella. TLTRO-raportointi pohjautuu suurelta osin rahalaitosten tasetilastoasetuksen (EKP/2013/33) määritelmiin, mistä syystä laadunvalvonta pohjautuu TLTRO- ja RATIraportin välisiin yhteyksiin. Raportointikalenteri, jossa kerrotaan myös raportointiperiodit, julkaistaan Suomen Pankin nettisivulla 31TUhttp://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/raportointiohjeet/Pages/tltro.aspx U31T. Kalenteria päivitetään, kun EKP:ltä saatavat tiedot täsmentyvät. 2 TLTRO-raportoinnin kohderajaus TLTRO-raportointi kohdistuu euroalueen yritysten ja kotitalouksien (pl. asuntolainat) lainoihin (kaikki valuutat), jotka ovat myös osa RATI-raportointia. Tiedonkeruiden perusyhteys voidaan esittää seuraavien neljän taulukon avulla. 1. TLTRO: vaade TLTRO RATI LD: VAADE (kenttä 07) 41 = Rahamarkkinavelkakirjalaina (jälkimarkkinattomat) 42 = Valmiusluottolimiitti (käytetty osa) 43 = Tililuotto Lainat 44 = Pidennetty luottokorttiluotto 45 = Luottokorttien maksuaikaluotto 46 = Repo-ostot 47 = Muut lainat

2 Ohje 2 (10) 2. TLTRO: käyttötarkoitus TLTRO RATI LD: KÄYTTÖTARKOITUS (kenttä 13) C = Kulutusluotto S = Opintolaina Muut kuin asuntolainat R = Vapaa-ajanasuntolaina O = Muu käyttötarkoitus N = Käyttötarkoitusta ei määritelty 3. TLTRO: vastapuolen sektori TLTRO RATI LD: VASTAPUOLEN SEKTORI (kenttä 19) = Julkiset yritykset = Yksityiset kotimaiset yritykset = Ulkomaalaisomisteiset yritykset 112 = Asuntoyhteisöt 1121 = Asunto-osakeyhtiöt Yritykset (ml. asuntoyhteisöt) = Asunto-osakeyhtiöt, yksityiset kotimaiset = Asunto-osakeyhtiöt, julkiset = Asunto-osakeyhtiöt, ulkomaalaisomisteiset 1122 = Muut asuntoyhteisöt = Muut asuntoyhteisöt, julkiset = Muut asuntoyhteisöt, yksityiset kotimaiset = Muut asuntoyhteisöt, ulkomaalaisomisteiset Kotitaloudet (ml. kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt) 141 = Työnantaja- ja muut elinkeinonharjoittajien kotitaloudet 143 = Palkansaajat 144 = Omaisuustulojen ja tulonsiirtojen saajat 1441 = Omaisuustulojen saajat 1442 = Eläkkeensaajat 1443 = Muiden tulonsiirtojen saajat 15 = Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (KPVTY) Huomattavaa on, että tässä kuvataan sektorit alatasolla, ei RATI-raportoinnissa vaadittavalla minimiraportointitasolla.

3 Ohje 3 (10) TLTRO Euroalue 4. TLTRO: kotimaa RATI LD: VASTAPUOLEN KOTIMAA (kenttä 24) AT = Itävalta AX = Ahvenanmaa BE = Belgia BL = Saint-Barthélemy CY = Kypros DE = Saksa EE = Viro ES = Espanja FI = Suomi FR = Ranska GF = Ranskan Guayana GP = Guadeloupe GR = Kreikka IE = Irlanti IT = Italia LT = Liettua ( alkaen) LU = Luxemburg LV = Latvia ( alkaen) *) MC = Monaco MF = Saint-Martin MQ = Martinique MT = Malta NL = Alankomaat PM = Saint-Pierre ja Miquelon PT = Portugali RE = Réunion SI = Slovenia SK = Slovakia YT = Mayotte P*) On huomattava, että Latvia ei kuulunut euroalueeseen periodin 2013M04 taseessa (aloittavassa taseessa) eikä raportoitaessa virtatietoja ajanjaksolta 2013M M12, mutta se otetaan mukaan periodista 2014M01 alkaen.

4 Ohje 4 (10) 3 TLTRO raportoitavat lainakannat (aloittava ja päättävä tase) Aloittavan ja päättävän huomioon otettavan lainakannan laskennan perusidentiteetti (kahden ensimmäisen sarakkeen numerot viittaavat TLTRO-tiedonkeruulomakkeen rivinumeroihin): = Periodin aloittava (1.0) tai periodin päättävä (4.0) huomioon otettava lainakanta Taseessa oleva lainakanta Arvopaperistetut / siirretyt lainat, joita ei ole poistettu taseesta Lainakantaan kohdistetut / kohdistamattomat arvonalentumiset Taseessa olevasta lainakannasta vähennetään arvopaperistetut tai siirretyt lainat, jotka säilyvät edelleen raportoijan taseessa. Seurannan kohde halutaan rajata raportoijan todelliseen lainakantaan. Syntyneeseen erotukseen lisätään kohdistetut ja kohdistamattomat arvonalentumiset, koska tarkastelun kohteena on lainojen bruttokanta. Valtaosassa euromaita arvonalentumisia ei vähennetä lainakannasta, vaan lainat ilmoitetaan bruttomääräisinä. Tällöin arvonalentumisten määrä ilmoitetaan taseen velkapuolella erässä Oma pääoma ja varaukset. Koska Suomessa lainat raportoidaan RATI-raportissa nettomääräisinä arvonalentumisten jälkeen, arvonalentumisvaraukset tulee raportoida TLTRO-raportissa. TLTRO-raportissa raportoidaan arvonalentumiset siitä lainakannasta, joka on taseessa, mutta jota ei ole arvopaperistettu tai muulla tavalla siirretty (eli rivien 1.1. ja 1.2 erotus sekä rivien 4.1 ja 4.2 erotus). Jos kohdistettuja ja kohdistamattomia arvonalentumisia on kuitenkin mahdotonta raportoida, voidaan kenttä jättää tyhjäksi. Tällöin huomioon otettava lainakanta, jonka perusteella lasketaan kahdessa ensimmäisessä operaatiossa saatava enimmäismäärä (7 % huomioon otettavasta lainakannasta), jää arvonalentumisten verran pienemmäksi. Nettoluotonantoa oikaisevana eränä arvonalentumisvarausten määrä tulee kuitenkin ilmoittaa erässä Luottotappiot/arvonalentumiset (3.2B). Jos arvonalentumiset jätetään raportoimatta, pyydetään siitä ilmoittamaan lomakkeen kentässä Kommentti.

5 P P P P Kuten P Vain P Kohdistamattomista P = P = Tilastoyksikkö Ohje 5 (10) TLTRO-raportissa huomioon otettava euroalueen yritysten ja kotitalouksien lainakanta saadaan RATI-raportista seuraavin lisärajauksin: TLTRO Taseen lainakanta (rivit 1.1 ja 4.1) Arvopaperistetut / siirretyt lainat, jotka kirjataan edelleen taseeseen (rivit 1.2 ja 4.2) *) ArvonalentumisvarausP P (rivit 1.3 ja 4.3) RATI LD (tai IL): Kenttä 04_Taseen jaottelu = A (saaminen) Kenttä 05_Taloustoimi = S (kanta) Kenttä 32_Tasearvo = arvo tuhansina Kenttä 04_Taseen jaottelu = A (saaminen) Kenttä 05_Taloustoimi = S (kanta) Kenttä 09_Arvopaperistaminen ja.. = SL (arvopaperistettu laina [eihallinnoitu]) Kenttä 32_Tasearvo = arvo tuhansina Kenttä 04_Taseen jaottelu = A (saaminen) Kenttä 05_Taloustoimi = S (kanta) **) Kenttä 47_Luottotappiot ja kohdistetut arvonalentumiset (LD) P arvo tuhansina euroina ***) Kenttä 47_Kohdistamattomat arvonalentumiset (IL)P arvo tuhansina euroina *) edellä mainittiin, arvonalentumista koskevat kohdat voidaan jättää tyhjiksi ja raportoida tiedot luottotappioiden kanssa erässä 3.2B, mutta tällöin niiden vaikutus ei ole mukana huomioon otettavassa lainakannassa kahdessa ensimmäisessä TLTRO-operaatiossa. **) kohdistetut arvonalentumiset (luottotappiot kirjataan virtatietoja oikaisevaan erään 3.2B). ***) arvonalentumisista pitää pystyä erottamaan ne, jotka kohdistuvat yritysten ja kotitalouksien (pl. asuntolainat) lainoihin. Aloittavan taseen (kumulatiivisiin) arvonalentumisiin (erä 1.3) tulisi periaatteessa summata kaikki aloittavan taseen lainakannan lainoihin tehdyt kohdistetut/kohdistamattomat arvonalentumiset lainojen myöntöhetkestä asti. Summaamalla tämä nettomääräisenä raportoituun RATI-raportin lainakantaan saadaan tuloksena TLTRO-raportin bruttolainakanta.

6 Ohje 6 (10) 4 TLTRO raportoitavat nettolainanannon erät RATI-tiedonkeruussa ei raportoida nettolainanannon eriä. Niiden raportoinnista kerrotaan EKP:n TLTRO-raportointiohjeessa. Siksi yhteys RATI-raporttiin rajoittuu kappaleessa 2 esitettyyn TLTRO-raportoinnin kohderajaukseen. 2.0 = Nettolainananto periodin aikana Bruttolainananto Takaisinmaksut Periaatteessa nettoluotonantoon (2.0) ja lainakantaan vaikuttaviin muutoksiin (3.0) tulisi sisällyttää kaikki tarkasteluperiodin taloustoimet ja muutokset. Kuitenkin on sallittua, että erissä raportoidaan vain aloittavaan tai päättävään taseeseen kirjattuihin lainoihin sisältyvät taloustoimet tai muutokset. Mikäli operaatioihin osallistuva ei raportoi raportointiperiodin sisäisiä taloustoimia ja muutoksia täysimääräisesti, tästä on kerrottava lomakkeen kentässä Kommentti. Helpotus ei ulotu lainojen siirtoja koskeviin (erät 3.1A 3.1C) taloustoimiin. Uudelleen neuvotellut sopimukset (RATI-taloustoimi N02 = Uudelleen neuvoteltu lainasopimus) raportoidaan sekä bruttolainanantona (rivi 2.1) että takaisinmaksuna (rivi 2.2). Jos neuvottelujen tulos vaikuttaa lainakantaa muuttaen, muutos raportoidaan erässä 3.2. Tililuottojen (RATI-vaade 43), valmiusluottolimiittien (RATI-vaade 42) ja luottokorttiluottojen (RATI-vaateet 44 ja 45) bruttolainanannoksi ilmoitetaan saldojen lisäys ja takaisinmaksuksi saldojen väheneminen. Normaalit kertyneet korot eivät ole bruttolainanantoa, mutta mikäli hoitamattomat korot (tai muut palvelumaksut) pääomitetaan lainaan, pääomitettu erä raportoidaan bruttonostona.

7 Ohje 7 (10) 5 Huomioon otettavaan lainakantaan vaikuttavat muut erät Lainakantaan (ja siten myös nettovirtaan) vaikuttavat muut erät on jaettu lainojen ostoihin ja myynteihin sekä muihin muutoksiin seuraavien määritysten mukaan. 3.0 = Lainankantaan vaikuttavat muutokset = Lainojen ostot ja myynnit 3.1A + Taseesta poistuneiden arvopaperistettujen lainojen nettovirta 3.1B + Taseesta poistuneiden ei-arvopaperistettujen lainojen nettovirta 3.1C + Taseessa säilyneiden mutta arvopaperistettujen tai muulla tavalla siirrettyjen lainojen nettovirta = Muut muutokset 3.2A + Valuuttakurssimuutokset 3.2B + Luottotappiot 3.2C + Luokitusmuutokset Lainojen myynnin, ostojen ja muiden siirtojen osalta löytyy osittainen vastaavuus RATIraportoinnista. TLTRO-raportissa raportoidaan lainojen siirtojen tapauksessa lisäksi esimerkiksi fuusioiden tai muiden järjestelyjen tai konsernin sisäisten siirtojen myötä siirtyneet lainat, jotka tasetilastoinnissa useimmiten käsitellään luokitusmuutoksina. TLTROraportoinnissa arvopaperistettujen tai siirrettyjen lainojen nettovirrat raportoidaan vähentämällä hankinnoista siirrot.

8 P P P Laina, P Tässä P = Tilastoyksikkö Ohje 8 (10) Lainojen siirtojen yhteydessä tehtävät luottotappiokirjaukset tai muut arvonalentamiset raportoidaan kohdassa 3.2B. TLTRO RATI LD Kenttä 04_Taseen jaottelu = O (taseen ulkopuolinen erä) Taseesta poistuneiden arvopaperistet- Kenttä 09_Arvopaperistaminen ja.. = SL (arvopaperistettu laina [ei- Kenttä 05_Taloustoimi = F (virta) tujen lainojen nettovirta Kenttä 32_Tasearvo = arvo tuhansina (etumerkki kertoo oston/myynhallinnoitu]) tai SR (arvopaperistettu laina [hallinnoitu]) (rivi 3.1A) nin) Kenttä 04_Taseen jaottelu = A (saaminen) tai O (taseen ulkopuolinen Taseesta muulla tavoin kuin arvopape- erä) Kenttä 05_Taloustoimi = F (virta) ristamalla poistettujen lainojen netto- Kenttä 09_Arvopaperistaminen ja..= LS (myyty laina), LA (ostettu laina) tai LI (siirretty laina)p*) virta Kenttä 32_Tasearvo = arvo tuhansina (rivi 3.1B) Taseessa säilyneiden, mutta arvopa- Kenttä 05_Taloustoimi = F (virta) Kenttä 04_Taseen jaottelu = A (saaminen) peristettujen tai Kenttä 09_Arvopaperistaminen ja.. = SL (arvopaperistettu laina [eihallinnoitu]) tai SR (arvopaperistettu laina [hallinnoitu]) muulla tavalla siirrettyjen lainojen Kenttä 32_Tasearvo = arvo tuhansina (etumerkki kertoo oston/myynnin) nettovirta (rivi 3.1C) *) joka siirretään suoraan, sen käymättä lainkaan raportoijan taseessa, esim. emon taseeseen, raportoidaan RATI-tiedonkeruussa käyttäen koodia LI. TLTRO-raportoinnissa tällaiset lainat jätetään raportoimatta. Luottotappioita lukuun ottamatta muita muutoksia (luokitusmuutoksia ja valuuttakurssimuutoksia) ei raportoida RATI-raportissa. Luottotappioiden linkki RATI-raportointiin on seuraava. Luottotappiot/arvonalentumiset (rivi 3.2B) Kenttä 04_Taseen jaottelu = A (saaminen) Kenttä 05_Taloustoimi = S (kanta) Kenttä 09_Arvopaperistaminen ja.. = null, SL tai SR Kenttä 47_Luottotappiot ja kohdistetut arvonalentumiset (LD) P tuhansina *) arvo *) erässä luottotappiot on eriteltävä kohdistetuista arvonalentumiskirjauksista, mikäli mahdollista (ks. kappale 3).

9 Ohje 9 (10) Luokitus- ja valuuttakurssimuutokset arvioidaan tilastoja varten Suomen Pankissa. Luokitusmuutosten tekemisen yhteydessä raportoijilta kysytään useimmiten lisätietoja. Luokitusmuutokset muodostuvat muun muassa sektoriluokituksen sekä varojen ja velkojen luokituksen muuttumisesta. Tasetilastossa myös institutionaalisten yksiköiden rakenteen muutoksista johtuvat muutokset kirjataan luokitusmuutoksiksi. Eräissä tapauksissa raportointivirheitä voidaan oikaista luokitusmuutoksilla. Kohdennettuihin pitempiaikaisiin rahoitusoperaatioihin osallistuvien instituutioiden tulee kuitenkin raportoida myös luokitusmuutokset TLTRO-raportilla. TLTRO-raportissa institutionaalisten yksiköiden rakenteellisista muutoksista johtuvat lainakantojen muutokset raportoidaan kuitenkin lainojen siirtoina eikä luokitusmuutoksina. Lainojen luokitus muuttuu, kun sama laina esiintyy aloittavassa taseessa yhdessä ja päättävässä taseessa toisessa luokassa. Esimerkiksi Latvia on periodin 2013M04 taseessa euroalueen ulkopuolinen maa, mutta periodin 2014M04 taseessa euroalueen maa. Jos oletetaan, että raportoijalla olisi ollut koko ajanjakson 2013M M04 sama Latviaan myönnetty miljoonan euron euromääräinen laina, euroalueen lainat kasvavat tammikuussa 2014 yhteensä miljoonan euron verran. Kuitenkaan mitään uutta lainaa ei nosteta, joten kannan kasvu selitetään kirjaamalla luokitusmuutoksiin etumerkiltään positiivinen miljoonan euron erä. Huhtikuusta 2013 huhtikuuhun 2014 ulottuvaan raportointiväliin ajoittuu ns. RATIuudistus (tammikuussa 2014), jonka yhteydessä otettiin käyttöön uusi sektoriluokitus. Tiedossa on, että uudistuksen yhteydessä yrityssektorilta siirtyi lainoja muille sektoreille sekä päinvastoin. Mikäli raportoija pystyy käyttämään asiakkaiden luokittelussa uutta sektorikoodia koko aikavälillä huhtikuusta 2013 joulukuuhun 2013, siirtyminen uuteen sektoriluokitteluun ei sinänsä luo tarvetta luokitusmuutosten tekoon. TLTRO-raportissa on raportoitava myös valuuttakurssimuutokset. Valuuttakurssimuutokset muuttavat euromääräisiksi käännettyjen muiden kuin euromääräisten lainojen arvoa. Kurssimuutokset tulee raportoida negatiivisina kurssivaikutuksen pienentäessä tasearvoa ja positiivisina kurssivaikutusten kasvattaessa tasearvoa. Jos tietoa valuuttakurssimuutoksista ei ole saatavissa raportoijan tietojärjestelmistä suoraan, muutokset voidaan arvioida EKP:n tasetilastokäsikirjassa esiteltävällä menetelmällä: 1. Päättävän ja aloittavan taseen valuuttalainojen eurokanta muutetaan alkuperäisen (nimellis)valuutan määräiseksi päätös- ja alkupäivien valuuttakurssien mukaan. 2. Päättävän taseen nimellisvaluutan mukaisesta lainakannan määrästä vähennetään aloittavan taseen valuuttamääräinen lainakanta. Tämä valuuttamääräinen erotus muunnetaan euroiksi käyttäen apuna tarkasteluperiodin päiväkohtaisten valuuttakurssien keskiarvoa. 3. Lainakannan valuuttakurssimuutos saadaan vähentämällä kohdan 2 erotuksen euroarvosta kohdan 1 erotuksen euroarvo. Saadun erotuksen etumerkki on vaihdettava.

10 Ohje 10 (10) RATI-tiedonkeruussa raportoidaan LD-tietueen kentässä 31 Konversiovaluutta se nimellisvaluutta, josta laina muunnetaan euromääräiseksi. Saman tietueen kentässä 32 raportoidaan tasearvo ja kentässä 33 tasearvon valuutta, joka on aina euro (EUR). Tämä menetelmä esitetään seuraavassa esimerkissä numeerisesti: Vaihe 1. Periodi 31. Konversiovaluutta Kurssi 32. Tasearvo (EUR) Tasearvo (SEK) 2013M04 SEK 8, M04 SEK 9, Vaihe M M04 Tasearvo (SEK) erotus Vuoden keskikurssi Erotus euroina , Vaihe 3. Vaihe M M04 Erotus = 100 Valuuttakurssimuutos = 100 (etumerkki vaihdettava) 6 Vaikutus RATI-raportointiin TLTRO-raportointi ei suoraan vaikuta RATI-raportointiin, mutta jos vastapuoli osallistuu operaatioon, on tämä operaatioissa saatu erä raportoitava RATI-raportissa. TLTRO-operaation yhteydessä nostettava laina kirjataan RATI-raportissa raportoijan velkoihin (LD-tietueen kenttä 04 Taseen jaottelu = L), ja vaateena on määräaikaistalletus (LD-tietueen kenttä 07 Vaade = 225). Taloustoimen vastapuolena on Suomen Pankki (LD-tietueen kenttä 19 Sektori = 121) ja kotimaana Suomi (kenttä 24 = FI). Yksittäisen operaation yhteydessä nostettava laina raportoidaan uutena sopimuksena (kenttä 05 = N) ja kertyvä kanta kantana (kenttä 05 = S). Operaatioissa nostettava laina on kiinteäkorkoista (kenttä 41 = F). Sovittuna vuosikorkona ilmoitetaan eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioiden korko lainanottohetkellä. Määräaikaistalletuksista on raportoitava alkuperäinen maturiteetti. TLTRO-operaatioiden tapauksessa maturiteettia laskettaessa käytetään apuna lainan takaisinmaksupäivää Mikäli vastapuoli hakee ja saa jokaisessa TLTRO-operaatiossa rahoitusta, LD-tietueelle tulee ajan myötä useampi rivi keskuspankkivelkaa, koska osa eristä on alkuperäiseltä maturiteetiltaan eripituisia.

KOHDENNETUT PITEMPIAIKAISET RAHOITUSOPERAATIOT

KOHDENNETUT PITEMPIAIKAISET RAHOITUSOPERAATIOT KOHDENNETUT PITEMPIAIKAISET RAHOITUSOPERAATIOT Ohjeet TLTRO-raportointiin 1 JOHDANTO Tähän asiakirjaan on koottu ohjeita EKP:n kohdennettuihin pitempiaikaisiin rahoitusoperaatioihin osallistuville vastapuolille.

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT)

SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT) KYSELYN OHJE 1 (107) SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT) Versio 1.10 () Voimassa 1.1.2014 alkaen Tämän ohjeen mukainen raportointi alkaa tammikuun 2014 tiedoista.

Lisätiedot

Rahalaitokset. Vuosikatsaus 2014

Rahalaitokset. Vuosikatsaus 2014 Rahalaitokset Vuosikatsaus 1 1 1 - -1 Yrityslainakannan vuosikasvu Suomessa Yritykset ja asuntoyhteisöt, vuosikasvu Yritykset, vuosikasvu Asuntoyhteisöt, vuosikasvu -1 8 9 1 11 1 13 1 Suomen Pankki Rahoitusmarkkina-

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE SIJOITUSRAHASTOT - KYSELYN RAPORTOINTIA VARTEN

SISÄLTÖOHJE SIJOITUSRAHASTOT - KYSELYN RAPORTOINTIA VARTEN SIRA-KYSELYN OHJE 1(44) SISÄLTÖOHJE SIJOITUSRAHASTOT - KYSELYN RAPORTOINTIA VARTEN Versio 1.5 Voimassa alkaen 1.1.2014 SIRA-KYSELYN OHJE 2(44) Sisällys 1 RAPORTOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ... 5 2 PERUSKÄSITTEITÄ...

Lisätiedot

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2009

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2009 Rahoitustilastot Vuosikatsaus 9 Rahasto-osuusvelka rahastotyypeittäin ja nettomerkinnät yhteensä vuoden 9 aikana 3 1-1 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Hedgerahastot Nettomerkinnät (oikea asteikko) Mrd.

Lisätiedot

Rahalaitokset. Vuosikatsaus 2013

Rahalaitokset. Vuosikatsaus 2013 Rahalaitokset Vuosikatsaus 13 Uudet nostetut asuntolainat vuosittain, kumulatiivinen summa 11 1 13 Mrd. euroa 1 1 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Suomen Pankki Rahoitusmarkkina-

Lisätiedot

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2012

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2012 Rahoitustilastot Vuosikatsaus 212 Uusien asuntolainojen laskennallinen korkomarginaali Korkomarginaali (vasen asteikko) 1.6 12 kuukauden euribor (oikea asteikko) % % 2. 1. 2.1 1.2 1.8 1. 1.5.8 1.2.6.9..6.2.3.

Lisätiedot

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2010

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2010 Rahoitustilastot Vuosikatsaus 21 Asuntolainakanta alkuperäisen maturiteetin mukaan, 31.12.21 2 18 16 1 12 1 8 6 2 % Vuotta Suomen Pankki Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Tilastoyksikkö 1.2.211 Sisällys

Lisätiedot

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2011

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2011 Rahoitustilastot Vuosikatsaus 211 Kotimaisten sijoitusrahastojen yhteenlasketun taseen jakautuminen instrumenteittain Velkapaperit Osakkeet Rahasto-osuudet Talletukset Muut saamiset Rahasto-osuusvelka

Lisätiedot

MBS2010 raportoijien kyselytunti 4

MBS2010 raportoijien kyselytunti 4 MBS2010 raportoijien kyselytunti 4 Suomen Pankki 1 Käsiteltäviä asioita Kokemuksia arvopaperikohtaisesta tiedonkeruusta Jyrki Lehtinen Tietuekuvauksen täsmennyksiä Kimmo Koskinen Tietosisällön täsmennyksiä

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) 8.4.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 94/75 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 290/2009, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2009, korkotilastoista, jotka koskevat rahalaitosten soveltamia kotitalouksien

Lisätiedot

TIETUEMUOTO - KYSELY SIJOITUS- JA PÄÄOMARAHASTOILLE (SIRA)

TIETUEMUOTO - KYSELY SIJOITUS- JA PÄÄOMARAHASTOILLE (SIRA) TIETUEMUOTO - KYSELY SIJOITUS- PÄÄOMARAHASTOILLE (SIRA) Versio 2.0 Voimassa: Maaliskuu 2015 - Minkä raportointijakson tietoja tietuemuoto koskee Julkaistu: 30.9.2014 (päivitetty 19.4.2015) Käytössä: 1.4.2015

Lisätiedot

Luottokantatilaston raportointiohjeet 2011. käytössä 30.6.2010 alkaen

Luottokantatilaston raportointiohjeet 2011. käytössä 30.6.2010 alkaen Luottokantatilaston raportointiohjeet 2011 käytössä 30.6.2010 alkaen 15.3.2011 1 SISÄLLYS 1 RAPORTOINTIOHJEET... 2 1.1 TAULUKKO 1: LUOTTOJEN JAKAANTUMINEN LUOTONSAAJASEKTOREITTAIN... 3 1.2 TAULUKKO 2:

Lisätiedot

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S Marraskuu 2001 EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS Marraskuu 2001 Euroopan keskuspankki, 2001 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach 16 03 19 D-60066 Frankfurt

Lisätiedot

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008,

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, 20.1.2009 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 15/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS

Lisätiedot

RATI-raportoijatapaaminen

RATI-raportoijatapaaminen RATI-raportoijatapaaminen 22.11.2012 Asetusten ja suuntaviivojen valmistelun vaihe EKP:n uudet vaatimukset kustannuksineen ovat käyttäjien arvioitavana Uudet vaatimukset ovat tiedossa kevään kuluessa Asetukset

Lisätiedot

Luottokantatietojen raportointiohjeet 2014

Luottokantatietojen raportointiohjeet 2014 Luottokantatietojen raportointiohjeet 2014 1.1.2014 1 SISÄLLYS 1 RAPORTOINTIOHJEET... 2 Tietojen toimitus... 2 Muutokset toiminnassa... 2 Lomaketietojen täyttö... 2 Muuttujakohtaiset ohjeet... 3 Yhteystiedot

Lisätiedot

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S Syyskuu 2001 EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS Syyskuu 2001 Euroopan keskuspankki, 2001 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach 16 03 19 D-60066 Frankfurt

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE MAKSUTASEEN KUUKAUSIKYSELY ULKOMAISISTA RAHOITUSSAAMISISTA JA -VELOISTA (BOPM) Versio 1.1 Voimassa 1.1.2014 alkaen

SISÄLTÖOHJE MAKSUTASEEN KUUKAUSIKYSELY ULKOMAISISTA RAHOITUSSAAMISISTA JA -VELOISTA (BOPM) Versio 1.1 Voimassa 1.1.2014 alkaen SISÄLTÖOHJE MAKSUTASEEN KUUKAUSIKYSELY ULKOMAISISTA RAHOITUSSAAMISISTA JA -VELOISTA (BOPM) Versio 1.1 Voimassa alkaen 2 (31) Versio Päivämäärä Voimassaolo Muutokset 1.0 1.1. 1.1.2013 1.1.-31.12.2013 -

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) L 10/24 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 63/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, korkotilastoista, jotka koskevat rahalaitosten soveltamia kotitalouksien ja yritysten talletus- ja lainakorkoja

Lisätiedot

LIITE A. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa

LIITE A. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2010 KOM(2010) 774 lopullinen Liite A/Luku 14 LIITE A Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti Rahoitusmarkkinaraportti 1 213 Lainamarginaalit suurentuneet eniten pienimmissä lainoissa Yritysten rahoitusrakenne muuttunut Pohjoismaat kiristämässä asuntoluotonantoa koskevaa sääntelyä Maksujenvälityksessä

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI L 131/20 EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 2 päivänä toukokuuta 2003, maksutasetta, ulkomaista varallisuutta ja valuuttavarantoasetelmaa koskevista Euroopan keskuspankin

Lisätiedot

KUUKAUSIKATSAUS Tammikuu 2001 EUROOPAN KESKUSPANKKI

KUUKAUSIKATSAUS Tammikuu 2001 EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS Tammikuu 2001 EUROOPAN KESKUSPANKKI Tammikuu 2001 EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS Tammikuu 2001 Euroopan keskuspankki, 2001 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main

Lisätiedot

Tullihallitus/Tilastoyksikkö 3.12.2004 9/772/04

Tullihallitus/Tilastoyksikkö 3.12.2004 9/772/04 Tullihallitus/Tilastoyksikkö 3.12.2004 9/772/04 Arvoisa EU-sisäkaupan tiedonantaja SISÄKAUPAN TILASTOILMOITUKSET VUONNA 2005 Yrityksenne EU-sisäkaupan tilastotietojen ilmoittaminen säilyy toistaiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI 28.5.2003 Euroopan unionin virallinen lehti C 126/7 EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN SUOSITUS annettu 2 päivänä toukokuuta 2003 maksutasetta, ulkomaista varallisuutta ja valuuttavarantoasetelmaa

Lisätiedot

Suomen Pankki Vastausohje 1 (13) Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 12.3.2012

Suomen Pankki Vastausohje 1 (13) Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 12.3.2012 Suomen Pankki Vastausohje 1 (13) Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto TILINPÄÄTÖSPOHJAINEN KYSELY YRITYKSILLE, JOILLA ON ULKOMAINEN EMO VUODEN 2011 LOPUSSA (SSS Vuosikysely, Suora sijoitus Suomeen) Tiedot

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2006 E U R O O PA N K E S K U S PA N K K I EUROJÄRJESTELMÄ

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2006 E U R O O PA N K E S K U S PA N K K I EUROJÄRJESTELMÄ IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 26 E U R O O PA N K E S K U S PA N K K I EUROJÄRJESTELMÄ 1126 2126 3126 4126 5126 6126 7126 8126 9126 1126 11126 12126 k u u k a u s i k at s a u s j o u l u k

Lisätiedot

Tullihallitus/Tilastoyksikkö 7.12.2005 66/772/05

Tullihallitus/Tilastoyksikkö 7.12.2005 66/772/05 Tullihallitus/Tilastoyksikkö 7.12.2005 66/772/05 Arvoisa EU-sisäkaupan tiedonantaja SISÄKAUPAN TILASTOILMOITUKSET VUONNA 2006 Yrityksenne EU-sisäkaupan tilastotietojen ilmoittaminen säilyy toistaiseksi

Lisätiedot

Luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden taloudellisen raportoinnin uudistus

Luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden taloudellisen raportoinnin uudistus Lausunto 1 (13) Finanssivalvonnalle Viite: Lausuntopyyntö 18/2011 Luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden taloudellisen raportoinnin uudistus 1. Yleistä Finanssivalvonta (FIVA) on

Lisätiedot