Julkinen. Kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden (TLTRO) seurantaraportoinnin ohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "17.2.2015. Julkinen. Kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden (TLTRO) seurantaraportoinnin ohje"

Transkriptio

1 Tilastoyksikkö Ohje 1 (10) Kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden (TLTRO) seurantaraportoinnin ohje Sisällys T13U1 YleistäU31T... 1 T13U2 TLTRO-raportoinnin kohderajausu31t... 1 T13U3 TLTRO: raportoitavat lainakannat (aloittava ja päättävä tase) U31T 4 T13U4 TLTRO: raportoitavat nettolainanannon erät U31T... 6 T13U5 Huomion otettavaan lainakantaan vaikuttavat muut erät U31T 7 T13U6 Vaikutus RATI-raportointiinU31T Yleistä Tämä ohje täydentää EKP:n kohdennettuihin pitempiaikaisiin rahoitusoperaatioihin liittyvää raportointiohjetta, ja samalla siinä kuvataan rahalaitosten tilastoraportoinnin (RATI) ja TLTRO-raportoinnin väliset yhteydet. TLTRO-raportointi perustuu rahoitustilinpidon laskentamalliin. Aloittavaan taseeseen lisätään periodin aikaiset nettovirrat (bruttolainananto takaisinmaksut), arvostusmuutokset ja muut muutokset ja tämän tuloksena saadaan periodin päättävä tase. TLTRO-raporttia ei pystytä kokonaisuudessaan muodostamaan RATI-raportin perusteella. TLTRO-raportointi pohjautuu suurelta osin rahalaitosten tasetilastoasetuksen (EKP/2013/33) määritelmiin, mistä syystä laadunvalvonta pohjautuu TLTRO- ja RATIraportin välisiin yhteyksiin. Raportointikalenteri, jossa kerrotaan myös raportointiperiodit, julkaistaan Suomen Pankin nettisivulla 31TUhttp://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/raportointiohjeet/Pages/tltro.aspx U31T. Kalenteria päivitetään, kun EKP:ltä saatavat tiedot täsmentyvät. 2 TLTRO-raportoinnin kohderajaus TLTRO-raportointi kohdistuu euroalueen yritysten ja kotitalouksien (pl. asuntolainat) lainoihin (kaikki valuutat), jotka ovat myös osa RATI-raportointia. Tiedonkeruiden perusyhteys voidaan esittää seuraavien neljän taulukon avulla. 1. TLTRO: vaade TLTRO RATI LD: VAADE (kenttä 07) 41 = Rahamarkkinavelkakirjalaina (jälkimarkkinattomat) 42 = Valmiusluottolimiitti (käytetty osa) 43 = Tililuotto Lainat 44 = Pidennetty luottokorttiluotto 45 = Luottokorttien maksuaikaluotto 46 = Repo-ostot 47 = Muut lainat

2 Ohje 2 (10) 2. TLTRO: käyttötarkoitus TLTRO RATI LD: KÄYTTÖTARKOITUS (kenttä 13) C = Kulutusluotto S = Opintolaina Muut kuin asuntolainat R = Vapaa-ajanasuntolaina O = Muu käyttötarkoitus N = Käyttötarkoitusta ei määritelty 3. TLTRO: vastapuolen sektori TLTRO RATI LD: VASTAPUOLEN SEKTORI (kenttä 19) = Julkiset yritykset = Yksityiset kotimaiset yritykset = Ulkomaalaisomisteiset yritykset 112 = Asuntoyhteisöt 1121 = Asunto-osakeyhtiöt Yritykset (ml. asuntoyhteisöt) = Asunto-osakeyhtiöt, yksityiset kotimaiset = Asunto-osakeyhtiöt, julkiset = Asunto-osakeyhtiöt, ulkomaalaisomisteiset 1122 = Muut asuntoyhteisöt = Muut asuntoyhteisöt, julkiset = Muut asuntoyhteisöt, yksityiset kotimaiset = Muut asuntoyhteisöt, ulkomaalaisomisteiset Kotitaloudet (ml. kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt) 141 = Työnantaja- ja muut elinkeinonharjoittajien kotitaloudet 143 = Palkansaajat 144 = Omaisuustulojen ja tulonsiirtojen saajat 1441 = Omaisuustulojen saajat 1442 = Eläkkeensaajat 1443 = Muiden tulonsiirtojen saajat 15 = Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (KPVTY) Huomattavaa on, että tässä kuvataan sektorit alatasolla, ei RATI-raportoinnissa vaadittavalla minimiraportointitasolla.

3 Ohje 3 (10) TLTRO Euroalue 4. TLTRO: kotimaa RATI LD: VASTAPUOLEN KOTIMAA (kenttä 24) AT = Itävalta AX = Ahvenanmaa BE = Belgia BL = Saint-Barthélemy CY = Kypros DE = Saksa EE = Viro ES = Espanja FI = Suomi FR = Ranska GF = Ranskan Guayana GP = Guadeloupe GR = Kreikka IE = Irlanti IT = Italia LT = Liettua ( alkaen) LU = Luxemburg LV = Latvia ( alkaen) *) MC = Monaco MF = Saint-Martin MQ = Martinique MT = Malta NL = Alankomaat PM = Saint-Pierre ja Miquelon PT = Portugali RE = Réunion SI = Slovenia SK = Slovakia YT = Mayotte P*) On huomattava, että Latvia ei kuulunut euroalueeseen periodin 2013M04 taseessa (aloittavassa taseessa) eikä raportoitaessa virtatietoja ajanjaksolta 2013M M12, mutta se otetaan mukaan periodista 2014M01 alkaen.

4 Ohje 4 (10) 3 TLTRO raportoitavat lainakannat (aloittava ja päättävä tase) Aloittavan ja päättävän huomioon otettavan lainakannan laskennan perusidentiteetti (kahden ensimmäisen sarakkeen numerot viittaavat TLTRO-tiedonkeruulomakkeen rivinumeroihin): = Periodin aloittava (1.0) tai periodin päättävä (4.0) huomioon otettava lainakanta Taseessa oleva lainakanta Arvopaperistetut / siirretyt lainat, joita ei ole poistettu taseesta Lainakantaan kohdistetut / kohdistamattomat arvonalentumiset Taseessa olevasta lainakannasta vähennetään arvopaperistetut tai siirretyt lainat, jotka säilyvät edelleen raportoijan taseessa. Seurannan kohde halutaan rajata raportoijan todelliseen lainakantaan. Syntyneeseen erotukseen lisätään kohdistetut ja kohdistamattomat arvonalentumiset, koska tarkastelun kohteena on lainojen bruttokanta. Valtaosassa euromaita arvonalentumisia ei vähennetä lainakannasta, vaan lainat ilmoitetaan bruttomääräisinä. Tällöin arvonalentumisten määrä ilmoitetaan taseen velkapuolella erässä Oma pääoma ja varaukset. Koska Suomessa lainat raportoidaan RATI-raportissa nettomääräisinä arvonalentumisten jälkeen, arvonalentumisvaraukset tulee raportoida TLTRO-raportissa. TLTRO-raportissa raportoidaan arvonalentumiset siitä lainakannasta, joka on taseessa, mutta jota ei ole arvopaperistettu tai muulla tavalla siirretty (eli rivien 1.1. ja 1.2 erotus sekä rivien 4.1 ja 4.2 erotus). Jos kohdistettuja ja kohdistamattomia arvonalentumisia on kuitenkin mahdotonta raportoida, voidaan kenttä jättää tyhjäksi. Tällöin huomioon otettava lainakanta, jonka perusteella lasketaan kahdessa ensimmäisessä operaatiossa saatava enimmäismäärä (7 % huomioon otettavasta lainakannasta), jää arvonalentumisten verran pienemmäksi. Nettoluotonantoa oikaisevana eränä arvonalentumisvarausten määrä tulee kuitenkin ilmoittaa erässä Luottotappiot/arvonalentumiset (3.2B). Jos arvonalentumiset jätetään raportoimatta, pyydetään siitä ilmoittamaan lomakkeen kentässä Kommentti.

5 P P P P Kuten P Vain P Kohdistamattomista P = P = Tilastoyksikkö Ohje 5 (10) TLTRO-raportissa huomioon otettava euroalueen yritysten ja kotitalouksien lainakanta saadaan RATI-raportista seuraavin lisärajauksin: TLTRO Taseen lainakanta (rivit 1.1 ja 4.1) Arvopaperistetut / siirretyt lainat, jotka kirjataan edelleen taseeseen (rivit 1.2 ja 4.2) *) ArvonalentumisvarausP P (rivit 1.3 ja 4.3) RATI LD (tai IL): Kenttä 04_Taseen jaottelu = A (saaminen) Kenttä 05_Taloustoimi = S (kanta) Kenttä 32_Tasearvo = arvo tuhansina Kenttä 04_Taseen jaottelu = A (saaminen) Kenttä 05_Taloustoimi = S (kanta) Kenttä 09_Arvopaperistaminen ja.. = SL (arvopaperistettu laina [eihallinnoitu]) Kenttä 32_Tasearvo = arvo tuhansina Kenttä 04_Taseen jaottelu = A (saaminen) Kenttä 05_Taloustoimi = S (kanta) **) Kenttä 47_Luottotappiot ja kohdistetut arvonalentumiset (LD) P arvo tuhansina euroina ***) Kenttä 47_Kohdistamattomat arvonalentumiset (IL)P arvo tuhansina euroina *) edellä mainittiin, arvonalentumista koskevat kohdat voidaan jättää tyhjiksi ja raportoida tiedot luottotappioiden kanssa erässä 3.2B, mutta tällöin niiden vaikutus ei ole mukana huomioon otettavassa lainakannassa kahdessa ensimmäisessä TLTRO-operaatiossa. **) kohdistetut arvonalentumiset (luottotappiot kirjataan virtatietoja oikaisevaan erään 3.2B). ***) arvonalentumisista pitää pystyä erottamaan ne, jotka kohdistuvat yritysten ja kotitalouksien (pl. asuntolainat) lainoihin. Aloittavan taseen (kumulatiivisiin) arvonalentumisiin (erä 1.3) tulisi periaatteessa summata kaikki aloittavan taseen lainakannan lainoihin tehdyt kohdistetut/kohdistamattomat arvonalentumiset lainojen myöntöhetkestä asti. Summaamalla tämä nettomääräisenä raportoituun RATI-raportin lainakantaan saadaan tuloksena TLTRO-raportin bruttolainakanta.

6 Ohje 6 (10) 4 TLTRO raportoitavat nettolainanannon erät RATI-tiedonkeruussa ei raportoida nettolainanannon eriä. Niiden raportoinnista kerrotaan EKP:n TLTRO-raportointiohjeessa. Siksi yhteys RATI-raporttiin rajoittuu kappaleessa 2 esitettyyn TLTRO-raportoinnin kohderajaukseen. 2.0 = Nettolainananto periodin aikana Bruttolainananto Takaisinmaksut Periaatteessa nettoluotonantoon (2.0) ja lainakantaan vaikuttaviin muutoksiin (3.0) tulisi sisällyttää kaikki tarkasteluperiodin taloustoimet ja muutokset. Kuitenkin on sallittua, että erissä raportoidaan vain aloittavaan tai päättävään taseeseen kirjattuihin lainoihin sisältyvät taloustoimet tai muutokset. Mikäli operaatioihin osallistuva ei raportoi raportointiperiodin sisäisiä taloustoimia ja muutoksia täysimääräisesti, tästä on kerrottava lomakkeen kentässä Kommentti. Helpotus ei ulotu lainojen siirtoja koskeviin (erät 3.1A 3.1C) taloustoimiin. Uudelleen neuvotellut sopimukset (RATI-taloustoimi N02 = Uudelleen neuvoteltu lainasopimus) raportoidaan sekä bruttolainanantona (rivi 2.1) että takaisinmaksuna (rivi 2.2). Jos neuvottelujen tulos vaikuttaa lainakantaa muuttaen, muutos raportoidaan erässä 3.2. Tililuottojen (RATI-vaade 43), valmiusluottolimiittien (RATI-vaade 42) ja luottokorttiluottojen (RATI-vaateet 44 ja 45) bruttolainanannoksi ilmoitetaan saldojen lisäys ja takaisinmaksuksi saldojen väheneminen. Normaalit kertyneet korot eivät ole bruttolainanantoa, mutta mikäli hoitamattomat korot (tai muut palvelumaksut) pääomitetaan lainaan, pääomitettu erä raportoidaan bruttonostona.

7 Ohje 7 (10) 5 Huomioon otettavaan lainakantaan vaikuttavat muut erät Lainakantaan (ja siten myös nettovirtaan) vaikuttavat muut erät on jaettu lainojen ostoihin ja myynteihin sekä muihin muutoksiin seuraavien määritysten mukaan. 3.0 = Lainankantaan vaikuttavat muutokset = Lainojen ostot ja myynnit 3.1A + Taseesta poistuneiden arvopaperistettujen lainojen nettovirta 3.1B + Taseesta poistuneiden ei-arvopaperistettujen lainojen nettovirta 3.1C + Taseessa säilyneiden mutta arvopaperistettujen tai muulla tavalla siirrettyjen lainojen nettovirta = Muut muutokset 3.2A + Valuuttakurssimuutokset 3.2B + Luottotappiot 3.2C + Luokitusmuutokset Lainojen myynnin, ostojen ja muiden siirtojen osalta löytyy osittainen vastaavuus RATIraportoinnista. TLTRO-raportissa raportoidaan lainojen siirtojen tapauksessa lisäksi esimerkiksi fuusioiden tai muiden järjestelyjen tai konsernin sisäisten siirtojen myötä siirtyneet lainat, jotka tasetilastoinnissa useimmiten käsitellään luokitusmuutoksina. TLTROraportoinnissa arvopaperistettujen tai siirrettyjen lainojen nettovirrat raportoidaan vähentämällä hankinnoista siirrot.

8 P P P Laina, P Tässä P = Tilastoyksikkö Ohje 8 (10) Lainojen siirtojen yhteydessä tehtävät luottotappiokirjaukset tai muut arvonalentamiset raportoidaan kohdassa 3.2B. TLTRO RATI LD Kenttä 04_Taseen jaottelu = O (taseen ulkopuolinen erä) Taseesta poistuneiden arvopaperistet- Kenttä 09_Arvopaperistaminen ja.. = SL (arvopaperistettu laina [ei- Kenttä 05_Taloustoimi = F (virta) tujen lainojen nettovirta Kenttä 32_Tasearvo = arvo tuhansina (etumerkki kertoo oston/myynhallinnoitu]) tai SR (arvopaperistettu laina [hallinnoitu]) (rivi 3.1A) nin) Kenttä 04_Taseen jaottelu = A (saaminen) tai O (taseen ulkopuolinen Taseesta muulla tavoin kuin arvopape- erä) Kenttä 05_Taloustoimi = F (virta) ristamalla poistettujen lainojen netto- Kenttä 09_Arvopaperistaminen ja..= LS (myyty laina), LA (ostettu laina) tai LI (siirretty laina)p*) virta Kenttä 32_Tasearvo = arvo tuhansina (rivi 3.1B) Taseessa säilyneiden, mutta arvopa- Kenttä 05_Taloustoimi = F (virta) Kenttä 04_Taseen jaottelu = A (saaminen) peristettujen tai Kenttä 09_Arvopaperistaminen ja.. = SL (arvopaperistettu laina [eihallinnoitu]) tai SR (arvopaperistettu laina [hallinnoitu]) muulla tavalla siirrettyjen lainojen Kenttä 32_Tasearvo = arvo tuhansina (etumerkki kertoo oston/myynnin) nettovirta (rivi 3.1C) *) joka siirretään suoraan, sen käymättä lainkaan raportoijan taseessa, esim. emon taseeseen, raportoidaan RATI-tiedonkeruussa käyttäen koodia LI. TLTRO-raportoinnissa tällaiset lainat jätetään raportoimatta. Luottotappioita lukuun ottamatta muita muutoksia (luokitusmuutoksia ja valuuttakurssimuutoksia) ei raportoida RATI-raportissa. Luottotappioiden linkki RATI-raportointiin on seuraava. Luottotappiot/arvonalentumiset (rivi 3.2B) Kenttä 04_Taseen jaottelu = A (saaminen) Kenttä 05_Taloustoimi = S (kanta) Kenttä 09_Arvopaperistaminen ja.. = null, SL tai SR Kenttä 47_Luottotappiot ja kohdistetut arvonalentumiset (LD) P tuhansina *) arvo *) erässä luottotappiot on eriteltävä kohdistetuista arvonalentumiskirjauksista, mikäli mahdollista (ks. kappale 3).

9 Ohje 9 (10) Luokitus- ja valuuttakurssimuutokset arvioidaan tilastoja varten Suomen Pankissa. Luokitusmuutosten tekemisen yhteydessä raportoijilta kysytään useimmiten lisätietoja. Luokitusmuutokset muodostuvat muun muassa sektoriluokituksen sekä varojen ja velkojen luokituksen muuttumisesta. Tasetilastossa myös institutionaalisten yksiköiden rakenteen muutoksista johtuvat muutokset kirjataan luokitusmuutoksiksi. Eräissä tapauksissa raportointivirheitä voidaan oikaista luokitusmuutoksilla. Kohdennettuihin pitempiaikaisiin rahoitusoperaatioihin osallistuvien instituutioiden tulee kuitenkin raportoida myös luokitusmuutokset TLTRO-raportilla. TLTRO-raportissa institutionaalisten yksiköiden rakenteellisista muutoksista johtuvat lainakantojen muutokset raportoidaan kuitenkin lainojen siirtoina eikä luokitusmuutoksina. Lainojen luokitus muuttuu, kun sama laina esiintyy aloittavassa taseessa yhdessä ja päättävässä taseessa toisessa luokassa. Esimerkiksi Latvia on periodin 2013M04 taseessa euroalueen ulkopuolinen maa, mutta periodin 2014M04 taseessa euroalueen maa. Jos oletetaan, että raportoijalla olisi ollut koko ajanjakson 2013M M04 sama Latviaan myönnetty miljoonan euron euromääräinen laina, euroalueen lainat kasvavat tammikuussa 2014 yhteensä miljoonan euron verran. Kuitenkaan mitään uutta lainaa ei nosteta, joten kannan kasvu selitetään kirjaamalla luokitusmuutoksiin etumerkiltään positiivinen miljoonan euron erä. Huhtikuusta 2013 huhtikuuhun 2014 ulottuvaan raportointiväliin ajoittuu ns. RATIuudistus (tammikuussa 2014), jonka yhteydessä otettiin käyttöön uusi sektoriluokitus. Tiedossa on, että uudistuksen yhteydessä yrityssektorilta siirtyi lainoja muille sektoreille sekä päinvastoin. Mikäli raportoija pystyy käyttämään asiakkaiden luokittelussa uutta sektorikoodia koko aikavälillä huhtikuusta 2013 joulukuuhun 2013, siirtyminen uuteen sektoriluokitteluun ei sinänsä luo tarvetta luokitusmuutosten tekoon. TLTRO-raportissa on raportoitava myös valuuttakurssimuutokset. Valuuttakurssimuutokset muuttavat euromääräisiksi käännettyjen muiden kuin euromääräisten lainojen arvoa. Kurssimuutokset tulee raportoida negatiivisina kurssivaikutuksen pienentäessä tasearvoa ja positiivisina kurssivaikutusten kasvattaessa tasearvoa. Jos tietoa valuuttakurssimuutoksista ei ole saatavissa raportoijan tietojärjestelmistä suoraan, muutokset voidaan arvioida EKP:n tasetilastokäsikirjassa esiteltävällä menetelmällä: 1. Päättävän ja aloittavan taseen valuuttalainojen eurokanta muutetaan alkuperäisen (nimellis)valuutan määräiseksi päätös- ja alkupäivien valuuttakurssien mukaan. 2. Päättävän taseen nimellisvaluutan mukaisesta lainakannan määrästä vähennetään aloittavan taseen valuuttamääräinen lainakanta. Tämä valuuttamääräinen erotus muunnetaan euroiksi käyttäen apuna tarkasteluperiodin päiväkohtaisten valuuttakurssien keskiarvoa. 3. Lainakannan valuuttakurssimuutos saadaan vähentämällä kohdan 2 erotuksen euroarvosta kohdan 1 erotuksen euroarvo. Saadun erotuksen etumerkki on vaihdettava.

10 Ohje 10 (10) RATI-tiedonkeruussa raportoidaan LD-tietueen kentässä 31 Konversiovaluutta se nimellisvaluutta, josta laina muunnetaan euromääräiseksi. Saman tietueen kentässä 32 raportoidaan tasearvo ja kentässä 33 tasearvon valuutta, joka on aina euro (EUR). Tämä menetelmä esitetään seuraavassa esimerkissä numeerisesti: Vaihe 1. Periodi 31. Konversiovaluutta Kurssi 32. Tasearvo (EUR) Tasearvo (SEK) 2013M04 SEK 8, M04 SEK 9, Vaihe M M04 Tasearvo (SEK) erotus Vuoden keskikurssi Erotus euroina , Vaihe 3. Vaihe M M04 Erotus = 100 Valuuttakurssimuutos = 100 (etumerkki vaihdettava) 6 Vaikutus RATI-raportointiin TLTRO-raportointi ei suoraan vaikuta RATI-raportointiin, mutta jos vastapuoli osallistuu operaatioon, on tämä operaatioissa saatu erä raportoitava RATI-raportissa. TLTRO-operaation yhteydessä nostettava laina kirjataan RATI-raportissa raportoijan velkoihin (LD-tietueen kenttä 04 Taseen jaottelu = L), ja vaateena on määräaikaistalletus (LD-tietueen kenttä 07 Vaade = 225). Taloustoimen vastapuolena on Suomen Pankki (LD-tietueen kenttä 19 Sektori = 121) ja kotimaana Suomi (kenttä 24 = FI). Yksittäisen operaation yhteydessä nostettava laina raportoidaan uutena sopimuksena (kenttä 05 = N) ja kertyvä kanta kantana (kenttä 05 = S). Operaatioissa nostettava laina on kiinteäkorkoista (kenttä 41 = F). Sovittuna vuosikorkona ilmoitetaan eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioiden korko lainanottohetkellä. Määräaikaistalletuksista on raportoitava alkuperäinen maturiteetti. TLTRO-operaatioiden tapauksessa maturiteettia laskettaessa käytetään apuna lainan takaisinmaksupäivää Mikäli vastapuoli hakee ja saa jokaisessa TLTRO-operaatiossa rahoitusta, LD-tietueelle tulee ajan myötä useampi rivi keskuspankkivelkaa, koska osa eristä on alkuperäiseltä maturiteetiltaan eripituisia.

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

SEPA-maksun esittely. Palvelun valuutat. Palvelun maat 1(5)

SEPA-maksun esittely. Palvelun valuutat. Palvelun maat 1(5) 1(5) SEPA-maksun esittely Palvelun kautta voit lähettää SEPA-maksutoimeksiantoja Suomeen ja muihin SEPA-alueen maihin. SEPAmaksujen tekeminen poikkeaa kotimaan maksamisesta. Tutustu huolellisesti tähän

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

RAHALAITOSTEN TILASTOTIEDONKERUU (RATI) TIETUEMUOTO

RAHALAITOSTEN TILASTOTIEDONKERUU (RATI) TIETUEMUOTO RAHALAITOSTEN TILASTOTIEDONKERUU (RATI) TIETUEMUOTO Versio 1.5.4 Voimassa: Tammikuu 2011 Minkä raportointijakson tietoja tietuemuoto koskee Julkaistu: 7.2.2011 Käytössä: 1.2.2011 Tietuemuodon mukaiset

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan

LIITTEET. asiakirjaan ROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.11.201 COM(201) 906 final ANNEXES 1 to LIITTEET asiakirjaan LUONNOS KOMISSION JA NVOSTON YHTEISEKSI TYÖLLISYYSRAPORTIKSI - oheisasiakirja komission tiedonantoon vuotuisesta kasvuselvityksestä

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

MBS2010-projekti. Suomen Pankki SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

MBS2010-projekti. Suomen Pankki SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND MBS2010-projekti Suomen Pankki 1 Ohjelma Salattu sähköposti Ellu Hintikka ja Ari Vikiö Päivitetyt validointisäännöt RATI-tietuemuodossa Kimmo Koskinen Sisältöasiat Kimmo Koskinen Rinnanraportointi Ellu

Lisätiedot

Luottokantatietojen raportointiohjeet 2016

Luottokantatietojen raportointiohjeet 2016 1(9) Luottokantatietojen raportointiohjeet 2016 2(9) SISÄLLYS 1 RAPORTOINTIOHJEET... 3 Tietojen toimitus... 3 Muutokset toiminnassa... 3 Lomaketietojen täyttö... 3 Muuttujakohtaiset ohjeet... 4 Yhteystiedot

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula?

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Pääjohtaja Erkki Liikanen Kaupan päivä 23.1.2006 Marina Congress Center Talouden arvonlisäys, Euroalue 2004 Maatalous ja kalastus 3 % Rakennusala 5 % Teollisuus

Lisätiedot

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia 2.3.216 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI LASKI,7 PROSENTTIA VUONNA 21 Vientihinnat nousivat,7 prosenttia Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 21 neljä prosenttia Tullin ulkomaankauppatilaston

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinat tilastokatsaus

Rahoitusmarkkinat tilastokatsaus Rahoitusmarkkinat tilastokatsaus 9 2012 Suomen Pankki Tilastoyksikkö 5.9.2012 Kuukausijulkaisu ISSN 1795 7583, verkkojulkaisu Sisällys 1. Korot 1.1 Eurojärjestelmän ohjauskorot 3 1.2 Euriborkorot ja Suomen

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen Erkki Liikanen Suomen Pankki Euro & talous 4/2015 Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015 1 EKP:n neuvosto seuraa taloustilannetta ja on valmis toimimaan 2 Inflaatio hintavakaustavoitetta hitaampaa

Lisätiedot

EMCS-prosessit ja aikataulu FS0 ja FS1-vaiheissa

EMCS-prosessit ja aikataulu FS0 ja FS1-vaiheissa EMCS-prosessit ja aikataulu ja -vaiheissa Hankepäällikkö Christina Lassenius-Bergström emcs@tulli.fi EMCS lyhyesti Valmisteverottomuusjärjestelmässä valmisteveron alaisia tuotteita siirretään verotta Nykyään

Lisätiedot

Katsaus syksyn rahamarkkinoihin ja tämän päivän tilanne

Katsaus syksyn rahamarkkinoihin ja tämän päivän tilanne Katsaus syksyn rahamarkkinoihin ja tämän päivän tilanne Hallitusammattilaiset ry Suomen Pankissa 27.11.2008 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen Suomen Pankki 6.11.2008 1 Kolmen kuukauden Libor-viitekorkoja

Lisätiedot

Suomen talouden haasteet ja yritysten rahoitusolot Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki

Suomen talouden haasteet ja yritysten rahoitusolot Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Suomen talouden haasteet ja yritysten rahoitusolot Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki 2.11.214 Julkinen Esityksen sisältö I. Suomen talouden haasteet II. Yritysten rahoitusolot 2.11.214

Lisätiedot

- mistä EU:n kriisijärjestelmissä on kyse? - miten ne vaikuttavat Suomeen?

- mistä EU:n kriisijärjestelmissä on kyse? - miten ne vaikuttavat Suomeen? The Economist ERVV, EVM, EVVK? - mistä EU:n kriisijärjestelmissä on kyse? - miten ne vaikuttavat Suomeen? Martti Salmi Kansainvälisten asioiden sihteeristö Valtiovarainministeriö Kriisin eteneminen EU-maissa

Lisätiedot

Eurokolikot Päivitetty 18.4.2010 Vuosi Arvo Maa Miljoonaa Variantti Huomioitavaa Kuntoluokka Hinta Linkki BELGIA 1999 1snt BEL 235,2000 Isot tähdet

Eurokolikot Päivitetty 18.4.2010 Vuosi Arvo Maa Miljoonaa Variantti Huomioitavaa Kuntoluokka Hinta Linkki BELGIA 1999 1snt BEL 235,2000 Isot tähdet Eurokolikot Päivitetty 18.4.2010 Vuosi Arvo Maa Miljoonaa Variantti Huomioitavaa Kuntoluokka Hinta Linkki BELGIA 1999 1snt BEL 235,2000 Isot tähdet BELGIA 1999 1 snt BEL sis.ed Pienet tähdet ESPANJA 1999

Lisätiedot

Väestörakenne muutoksessa, Vaikutukset yhteiskuntaan ja talouteen

Väestörakenne muutoksessa, Vaikutukset yhteiskuntaan ja talouteen Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9..1: Väestörakenne muutoksessa, vaikutukset yhteiskuntaan ja talouteen Kauppatieteen yhdistyksen visiopäivä Toimitusjohtaja Matti Vuoria 9..1 Sisältö Suomen väestörakenteen

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 4 2014 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous PÄÄTTÄVÄISTEN TOIMIEN AIKA Finanssikriisi kärjistyi maailmanlaajuiseksi talouskriisiksi syyskuussa kuusi vuotta sitten. Näiden vuosien aikana kehittyneiden

Lisätiedot

PÄÄTÖKSET. ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 artiklan ja 46.

PÄÄTÖKSET. ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 artiklan ja 46. 1.6.2016 FI L 144/99 PÄÄTÖKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2016/868, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, valmistelevien toimien järjestämisestä yksityiskohtaisten luottotietojen keräämiseksi Euroopan

Lisätiedot

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Edustavat tulokset Euroopan unionin jäsenmaasta Paketti sisältää Suomen ja EUjäsenvaltion tulokset Mielipidekyselyn muotoilu Paneurooppalainen

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v) Työllisyysaste 198 26 Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v 8 % Suomi 75 EU 15 EU 25 7 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 6** 5.4.25/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985 26

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

Velallinen tienaa koron? Rahapolitiikkaa negatiivisilla koroilla

Velallinen tienaa koron? Rahapolitiikkaa negatiivisilla koroilla Elisa Newby, markkinaoperaatioiden päällikkö elisa.newby@bof.fi Suomen Pankki Velallinen tienaa koron? Rahapolitiikkaa negatiivisilla koroilla After Work Suomen IR-yhdistys ry Suomen Sijoitusanalyytikot

Lisätiedot

Kuinka pitkälle ja nopeasti asuntomarkkinat yhdentyvät?

Kuinka pitkälle ja nopeasti asuntomarkkinat yhdentyvät? Kuinka pitkälle ja nopeasti asuntomarkkinat yhdentyvät? OP -kiinteistökeskusten 60-vuotisjuhlaseminaari 9.8.2006 Pentti Hakkarainen, johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Asuntomarkkinoilla vahvoja kansallisia

Lisätiedot

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET Yleistä 1 (7) Maariskitiedonkeruussa (N-taulukot) analysoidaan raportoivan luottolaitoksen ilman ulkomaisia sivukonttoreita, luottolaitoksen ulkomaisten sivukonttoreiden, luottolaitoksen

Lisätiedot

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj FORS-seminaari 2011 - Operaatiotutkimuksella kohti energiatehokkuutta, Aalto-yliopisto, 16.12.2011 EU:n

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 45 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 16.5.23/SAK /TL Lähde: European Commission 2 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

TIETUEKUVAUS 23.10.2009 V3.0H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS

TIETUEKUVAUS 23.10.2009 V3.0H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS VEROHALLINTO YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS 23.10.2009 V3.0H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS MUUTOSHISTORIA VERSIO PÄIVÄYS MUUTOS V3.0H 15.10.2009 Päivitetty vuoden 2010 alussa voimaan

Lisätiedot

TIETUEKUVAUS 2.12.2014 V3.3H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS

TIETUEKUVAUS 2.12.2014 V3.3H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS VEROHALLINTO YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS 2.12.2014 V3.3H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS MUUTOSHISTORIA VERSIO PÄIVÄYS MUUTOS V3.0H 15.10.2009 Päivitetty vuoden 2010 alussa voimaan tulevat

Lisätiedot

Näissä esimerkessä kuvataan PS-kyselyssä esiintulevia tilanteita. Esimerkeillä on tarkoitus havainnollistaa raportointivaatimuksia.

Näissä esimerkessä kuvataan PS-kyselyssä esiintulevia tilanteita. Esimerkeillä on tarkoitus havainnollistaa raportointivaatimuksia. äissä esimerkessä kuvataan P-kyselyssä esiintulevia tilanteita. Esimerkeillä on tarkoitus havainnollistaa raportointivaatimuksia. Raportointi aloitetaan aina erätietueella ja lisäksi raportoidaan sisältötietueet

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.6.2013 COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Neuvosto

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus Juha Kilponen Suomen Pankki Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus ELY Areena Talousseminaari Turku, 25.1.2016 25.1.2016 Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla

Lisätiedot

Eläkejärjestelmien rahoitus EUmaissa. Mika Vidlund

Eläkejärjestelmien rahoitus EUmaissa. Mika Vidlund Eläkejärjestelmien rahoitus EUmaissa Mika Vidlund Esityksen rakenne Yleiskuva EU-maista väestö ikääntyy ja eläkemenot kasvaa Varautuminen kasvaviin eläkemenoihin: rahastoinnin lisääminen ja maksukatot

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 57/34 27.2.2002 OIKAISUJA Oikaistaan Euroopan keskuspankin asetus (EY) N:o 2423/2001, annettu 22 päivänä marraskuuta 2001, rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta (EKP/2001/13) ( L 333, 17. joulukuuta

Lisätiedot

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Kauppa 2010 -päivä Päivittäistavarakaupan aamupäivä 30.9.2009 Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Hanna Karikallio Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos

Lisätiedot

MBS2010 raportoijien kyselytunti 3

MBS2010 raportoijien kyselytunti 3 MBS2010 raportoijien kyselytunti 3 Suomen Pankki 1 TERVETULOA! 2008 2007 2006 2005 2009 3 500 Milj. EUR 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Lähde: Suomen Pankki. 2 Käsiteltäviä

Lisätiedot

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde?

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde? Demografinen huoltosuhde Mikä on hyvä huoltosuhde? Mikä ihmeen demografinen huoltosuhde? Suhdeluku, joka kertoo kuinka monta ei-työikäistä eli huollettavaa on yhtä työikäistä kohden. 0-14 -vuotiaat + yli

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS

LIITE. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4..3 COM(3) 856 final ANNEXES to 3 LIITE asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS Euroopan unionin solidaarisuusrahasto Vuosikertomus FI FI LIITE I: VUONNA SOVELLETTAVAT SUURKATASTROFIEN

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5.1, 5.2, 12.1 ja 14.

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5.1, 5.2, 12.1 ja 14. L 14/36 FI EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/66, annettu 26 päivänä marraskuuta 2015, Euroopan keskuspankin tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista neljännesvuosittaisessa rahoitustilinpidossa

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.10.2015 COM(2015) 545 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU FI FI Euroopan komissio ottaa huomioon

Lisätiedot

Valuuttamääräisen velan tai sen lyhennyksen yhteydessä syntyvä realisoitunut kurssiero kirjataan tilille 5110 Realisoituneet kurssierot veloista.

Valuuttamääräisen velan tai sen lyhennyksen yhteydessä syntyvä realisoitunut kurssiero kirjataan tilille 5110 Realisoituneet kurssierot veloista. 1.1 Kurssierot Valuuttamääräiset liiketapahtumat merkitään kirjanpitoon pääsääntöisesti tapahtuman syntymispäivän mukaiseen kurssiin Suomen rahaksi muutettuna. Muuntoperusteena käytetään Euroopan keskuspankin

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 404 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 89 LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

EBA:n vuoden 2011 EU:n laajuisen stressitestin tulokset: tiivistelmä (1-3)

EBA:n vuoden 2011 EU:n laajuisen stressitestin tulokset: tiivistelmä (1-3) EBA:n vuoden 2011 EU:n laajuisen stressitestin tulokset: tiivistelmä (1-3) Toteutunut kehitys vuonna 2010 milj. euroa, % Tulos ennen arvonalentumistappioita 735 Arvonalentumiset pankkitoiminnan rahoitustaseesta

Lisätiedot

RATI-raportoijatapaaminen

RATI-raportoijatapaaminen RATI-raportoijatapaaminen 6.6.2013 6.6.2013 RMTI SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Asetusten ja suuntaviivojen valmistelun vaihe EKP:n uudet tilastovaatimukset ovat selvillä Uusien tilastoasetusten

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

B EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU)

B EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 02016D0010 FI 31.10.2016 001.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson Finanssipolitiikka EU:ssa Finanssineuvos Marketta Henriksson Perussopimus asettaa rajat Julkisen talouden alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen ei saa ylittää kolmea prosenttia Julkisen velan suhde

Lisätiedot

Raha- ja pankkitilastot. Vuosikatsaus 2008

Raha- ja pankkitilastot. Vuosikatsaus 2008 Raha- ja pankkitilastot Vuosikatsaus 8 Uusien asuntolainasopimusten jakauma viitekoron mukaan Euribor Prime Kiinteät korot Muut korot 9 8 7 7 8 Suomen Pankki Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Tilastoyksikkö..9

Lisätiedot

Kreikan EVM-ohjelman 1. väliarvio - Tilanne ja aikataulu - Suomen vastuut. Euroalueen vakausyksikkö 13.5.2016

Kreikan EVM-ohjelman 1. väliarvio - Tilanne ja aikataulu - Suomen vastuut. Euroalueen vakausyksikkö 13.5.2016 Kreikan EVM-ohjelman 1. väliarvio - Tilanne ja aikataulu - Suomen vastuut Euroalueen vakausyksikkö 13.5.2016 Kreikan 1. väliarvio tilanne ja alustava aikataulu 9.5. Euroryhmän kokous: Kreikan jo toteuttanut

Lisätiedot

Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki

Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki 11.12.2014 Julkinen 1 Arvopapereiden tilastoraportointi Viisi tiedonkeruuta useille eri sektoreille Valtio Yritykset Rahoitus- ja vakuutuslaitokset

Lisätiedot

Suomalainen työelämä eurooppalaisessa vertailussa

Suomalainen työelämä eurooppalaisessa vertailussa Tuottavuusyhteistyöseminaari seminaari Helsinki, 16. maaliskuuta 2010 Suomalainen työelämä eurooppalaisessa vertailussa Jorma Karppinen, Johtaja Eurofound 16/03/2010 1 Esityksen rakenne Miksi kestävästi

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

RAHALAITOSTEN TILASTOTIEDONKERUU (RATI) TIETUEMUOTO

RAHALAITOSTEN TILASTOTIEDONKERUU (RATI) TIETUEMUOTO RAHALAITOSTEN TILASTOTIEDONKERUU (RATI) TIETUEMUOTO Versio 1.6.3 Voimassa: Joulukuu 2011 - Minkä raportointijakson tietoja tietuemuoto koskee Julkaistu: 15.12.2011 Käytössä: 1.1.2012 - Tietuemuodon mukaiset

Lisätiedot

Muistio taloudellisten etuuksien tunnistamisessa käytetyistä menetelmistä

Muistio taloudellisten etuuksien tunnistamisessa käytetyistä menetelmistä Muistio taloudellisten etuuksien tunnistamisessa käytetyistä menetelmistä Content Muistio taloudellisten etuuksien tunnistamisessa käytetyistä menetelmistä... 1 1. Johdanto... 2 2. Määritelmät... 3 2.1.

Lisätiedot

33 LIEDON SÄÄSTÖPANKKI PALVELUHINNASTO Osa 6 Arvopaperi- ja säilytyspalvelut

33 LIEDON SÄÄSTÖPANKKI PALVELUHINNASTO Osa 6 Arvopaperi- ja säilytyspalvelut 33 LIEDON SÄÄSTÖPANKKI 2 Sisällysluettelo 1 ARVOPAPERIKAUPPA... 3 1.1 Toimeksiannot konttoripalveluna Helsingin Pörssiin... 3 1.2 Toimeksiannot muihin pörsseihin... 3 1.3 Internet-arvopaperikaupankäynti

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1989-23 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 8 % Suomi EU 7 65 6 55 5 89 91 93 95 97 99 1* 3** 13.1.23/SAK /TL Lähde: OECD Economic Outlook December 22 2 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Liikennevakuutuksen maksututkimus

Liikennevakuutuksen maksututkimus Ohje 1 (5) Viimeisin muutos 1.1.2016 VN Liikennevakuutuksen maksututkimus VN-tiedonkeruussa kerätään tietoa vahinkovakuutusyhtiön liikennevakuutuksesta. Tietoja käytetään Finanssivalvonnan suorittamaan

Lisätiedot

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Taskutilasto 2013 VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Julkaistavissa 8.2.2016, klo 9.00. VUOSIJULKAISU: ennakkotiedot

Julkaistavissa 8.2.2016, klo 9.00. VUOSIJULKAISU: ennakkotiedot Julkaistavissa 8.2.216, klo 9. VUOSIJULKAISU: ennakkotiedot VIENNIN ARVO LASKI VUONNA 215 NELJÄ PROSENTTIA Kauppataseen alijäämä väheni merkittävästi ulkokaupan ylijäämäisen kaupan vuoksi Suomen tavaraviennin

Lisätiedot

Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset alkaen

Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset alkaen Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset 1.1.2017 alkaen Kaksi 1.1.2017 voimaan astuvaa lakimuutosta helpottaa pankkipalvelujen tarjoamista oleskeluluvan saaneille. Henkilökorttilaki Ulkomaalaisen

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK 125 120 Bruttokansantuote Vol.indeksi 2005=100, kausitas. Hidas kasvu: - työttömyys -

Lisätiedot

Europarlamenttivaalit 2014

Europarlamenttivaalit 2014 Oikeusministeriö Europarlamenttivaalit 2014 Tiedotustilaisuus 29.4.2014 1 Vaalien toimittamisaika 22. - 25.5.2014 Torstaina: Hollanti ja UK Perjantaina: Irlanti Perjantaina ja lauantaina: Tshekki Lauantaina:

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

Velkakriisi-illuusio. Jussi Ahokas. Oulun sosiaalifoorumissa 10.9. ja Rovaniemellä 15.9.2011

Velkakriisi-illuusio. Jussi Ahokas. Oulun sosiaalifoorumissa 10.9. ja Rovaniemellä 15.9.2011 Velkakriisi-illuusio Jussi Ahokas Oulun sosiaalifoorumissa 10.9. ja Rovaniemellä 15.9.2011 Velkakriisin syövereissä Julkisen sektorin velkaantuminen nopeutunut kaikissa länsimaissa Julkinen velkaantuminen

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Kehysriihi

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Kehysriihi Suomen Pankki Talouden näkymistä Kehysriihi 1 Osakkeiden ja raaka-aineiden hinnat heiluneet alkuvuonna 140 120 100 Osakkeiden hinnat, euroalue* Osakkeiden hinnat, Yhdysvallat** Öljyn hinta*** Indeksi,

Lisätiedot

LKP-tili TaKP-tili Debet Kredit. 1. - ei kirjausta. 2. 1257 Puh.keskukset ja muut... 280521 224 706,35. 2. 2570 Ostovelat (T) 224 706,35

LKP-tili TaKP-tili Debet Kredit. 1. - ei kirjausta. 2. 1257 Puh.keskukset ja muut... 280521 224 706,35. 2. 2570 Ostovelat (T) 224 706,35 KÄSIKIRJA 2001-2.21 Kurssierot Valuuttamääräiset liiketapahtumat merkitään kirjanpitoon pääsääntöisesti tapahtuman syntymispäivän mukaiseen kurssiin Suomen rahaksi muutettuna. Muuntoperusteena käytetään

Lisätiedot

RUOAN HINTA JA INFLAATIO. Ilkka Lehtinen 4.12.2008

RUOAN HINTA JA INFLAATIO. Ilkka Lehtinen 4.12.2008 RUOAN HINTA JA INFLAATIO Kehittämispäällikkö Ilkka Lehtinen 4.12.2008 ESITYKSEN SISÄLTÖ! HINTOJEN KEHITYS PÄÄRYHMITTÄIN! INFLAATION SYYT PÄÄRYHMITTÄIN! RUAN PAINO KULUTTAJAHINTA- INDEKSISSÄ 1914-2005!

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

HUOM: yhteiskunnallisilla palveluilla on myös tärkeä osuus tulojen uudelleenjaossa.

HUOM: yhteiskunnallisilla palveluilla on myös tärkeä osuus tulojen uudelleenjaossa. 1 2. JULKISEN SEKTORIN MENOT SUOMESSA JA ERÄISSÄ MUISSA MAISSA (NÄMÄ TIEDOT OVAT TUOMALAN UUDESTA JULKAISEMATTOMASTA KÄSIKIRJOITUKSESTA) EI SAA LEVITTÄÄ ULKOPUIOLELLE LUENTOJEN! Tässä luvussa tarkastelemme

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MARKKINARISKIN KATTAMISEKSI VAADITTAVIEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLI- DOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS MARKKINARISKIN KATTAMISEKSI VAADITTAVIEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLI- DOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISESTA 1 (14) MÄÄRÄYS MARKKINARISKIN KATTAMISEKSI VAADITTAVIEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLI- DOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISESTA Tietojen ilmoittamiseen liittyvät teknisluonteiset säännöt, ohjeet ja kuvaukset

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015 13.5.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne 2007-2013 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET J. M. Barroso, Euroopan komission puheenjohtaja, puhe Eurooppa-neuvostossa 4.2.2011 Sisältö 1 I. Eurooppa on vaarassa menettää asemiaan II. Mikä Euroopassa on vialla?

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

lisätä tilit 1603, 2406, 2407, 2416, 2417, 2471, 2526, 2527, 2528 ja 5111 seuraavasti:

lisätä tilit 1603, 2406, 2407, 2416, 2417, 2471, 2526, 2527, 2528 ja 5111 seuraavasti: VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 23.4.2003 Dnro 102/03/v107/531/2003 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPIDON TILIT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (11.12.1992 1243/1992)

Lisätiedot

ZA6640. Flash Eurobarometer 417 (European Businesses and Public Administration) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6640. Flash Eurobarometer 417 (European Businesses and Public Administration) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA6640 Flash Eurobarometer 417 (European Businesses and Public Administration) Country Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero (001 004) EB19.4 A B Maakoodi (005 006) EB19.4 B C Lomakenumero (007 01)

Lisätiedot

SOSIAALISEN ONNELLISUUDEN POLITIIKKA. Juho Saari (VTT, MA Econ.) Professori, Kuopion Yliopisto Juho.saari@uku.fi. 22.4.2010 (c) Juho Saari 2009 1

SOSIAALISEN ONNELLISUUDEN POLITIIKKA. Juho Saari (VTT, MA Econ.) Professori, Kuopion Yliopisto Juho.saari@uku.fi. 22.4.2010 (c) Juho Saari 2009 1 SOSIAALISEN ONNELLISUUDEN POLITIIKKA Juho Saari (VTT, MA Econ.) Professori, Kuopion Yliopisto Juho.saari@uku.fi 1 Onnellisuus ja hyvinvointipolitiikka Pohjoismaisessa tutkimusperinteessä hyvinvointi on

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät

Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät 18.4.2013 Varatoimitusjohtaja Risto Alanko Maailma on muuttunut, muuttuuko Suomen työmarkkinakäytännöt? Taloudet kansainvälistyvät ja yhdentyvät edelleen

Lisätiedot

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA Flash Eurobarometer (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero FL A B Maakoodi FL B C Lomakenumero FL C NACE NACE-koodi (näytetieto)

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yleinen tiedonanto asiassa IP Translator annetun tuomion täytäntöönpanosta v1.2, 20. helmikuuta 2014 1 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin

Lisätiedot

Kaupan indikaattorit. Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa

Kaupan indikaattorit. Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa Kaupan indikaattorit Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa Luottamusindeksit kaupan alalla Tammikuu 2010 Vähittäiskaupan indeksit (ml. autojen vähittäiskauppa): 1. Kokonaisindeksi

Lisätiedot

Käyttötilastot www.vaalit.fi - toukokuussa 2007

Käyttötilastot www.vaalit.fi - toukokuussa 2007 Käyttötilastot www.vaalit.fi Yhteenveto ajalta: toukokuussa 2007 Luotu 01-Jun-2007 03:54 EEST [Päivätilastot] [Tuntitilastot] [URL:t] [Sisääntulosivut] [Ulosmenosivut] [Koneet] [Hakupalvelimet] [Hakusanat]

Lisätiedot

Kannattavuuskirjanpito mahdollisuutena siipikarjatiloille

Kannattavuuskirjanpito mahdollisuutena siipikarjatiloille Suomen Siipikarjaliiton seminaaripäivä Scandic Tampere City Tampere 31.3.2016 Kannattavuuskirjanpito mahdollisuutena siipikarjatiloille Arto Latukka Laskentatoimen päällikkö Tilastopalvelut -yksikkö Luonnonvarakeskus,

Lisätiedot