Julkinen. Kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden (TLTRO) seurantaraportoinnin ohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "17.2.2015. Julkinen. Kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden (TLTRO) seurantaraportoinnin ohje"

Transkriptio

1 Tilastoyksikkö Ohje 1 (10) Kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden (TLTRO) seurantaraportoinnin ohje Sisällys T13U1 YleistäU31T... 1 T13U2 TLTRO-raportoinnin kohderajausu31t... 1 T13U3 TLTRO: raportoitavat lainakannat (aloittava ja päättävä tase) U31T 4 T13U4 TLTRO: raportoitavat nettolainanannon erät U31T... 6 T13U5 Huomion otettavaan lainakantaan vaikuttavat muut erät U31T 7 T13U6 Vaikutus RATI-raportointiinU31T Yleistä Tämä ohje täydentää EKP:n kohdennettuihin pitempiaikaisiin rahoitusoperaatioihin liittyvää raportointiohjetta, ja samalla siinä kuvataan rahalaitosten tilastoraportoinnin (RATI) ja TLTRO-raportoinnin väliset yhteydet. TLTRO-raportointi perustuu rahoitustilinpidon laskentamalliin. Aloittavaan taseeseen lisätään periodin aikaiset nettovirrat (bruttolainananto takaisinmaksut), arvostusmuutokset ja muut muutokset ja tämän tuloksena saadaan periodin päättävä tase. TLTRO-raporttia ei pystytä kokonaisuudessaan muodostamaan RATI-raportin perusteella. TLTRO-raportointi pohjautuu suurelta osin rahalaitosten tasetilastoasetuksen (EKP/2013/33) määritelmiin, mistä syystä laadunvalvonta pohjautuu TLTRO- ja RATIraportin välisiin yhteyksiin. Raportointikalenteri, jossa kerrotaan myös raportointiperiodit, julkaistaan Suomen Pankin nettisivulla 31TUhttp://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/raportointiohjeet/Pages/tltro.aspx U31T. Kalenteria päivitetään, kun EKP:ltä saatavat tiedot täsmentyvät. 2 TLTRO-raportoinnin kohderajaus TLTRO-raportointi kohdistuu euroalueen yritysten ja kotitalouksien (pl. asuntolainat) lainoihin (kaikki valuutat), jotka ovat myös osa RATI-raportointia. Tiedonkeruiden perusyhteys voidaan esittää seuraavien neljän taulukon avulla. 1. TLTRO: vaade TLTRO RATI LD: VAADE (kenttä 07) 41 = Rahamarkkinavelkakirjalaina (jälkimarkkinattomat) 42 = Valmiusluottolimiitti (käytetty osa) 43 = Tililuotto Lainat 44 = Pidennetty luottokorttiluotto 45 = Luottokorttien maksuaikaluotto 46 = Repo-ostot 47 = Muut lainat

2 Ohje 2 (10) 2. TLTRO: käyttötarkoitus TLTRO RATI LD: KÄYTTÖTARKOITUS (kenttä 13) C = Kulutusluotto S = Opintolaina Muut kuin asuntolainat R = Vapaa-ajanasuntolaina O = Muu käyttötarkoitus N = Käyttötarkoitusta ei määritelty 3. TLTRO: vastapuolen sektori TLTRO RATI LD: VASTAPUOLEN SEKTORI (kenttä 19) = Julkiset yritykset = Yksityiset kotimaiset yritykset = Ulkomaalaisomisteiset yritykset 112 = Asuntoyhteisöt 1121 = Asunto-osakeyhtiöt Yritykset (ml. asuntoyhteisöt) = Asunto-osakeyhtiöt, yksityiset kotimaiset = Asunto-osakeyhtiöt, julkiset = Asunto-osakeyhtiöt, ulkomaalaisomisteiset 1122 = Muut asuntoyhteisöt = Muut asuntoyhteisöt, julkiset = Muut asuntoyhteisöt, yksityiset kotimaiset = Muut asuntoyhteisöt, ulkomaalaisomisteiset Kotitaloudet (ml. kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt) 141 = Työnantaja- ja muut elinkeinonharjoittajien kotitaloudet 143 = Palkansaajat 144 = Omaisuustulojen ja tulonsiirtojen saajat 1441 = Omaisuustulojen saajat 1442 = Eläkkeensaajat 1443 = Muiden tulonsiirtojen saajat 15 = Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (KPVTY) Huomattavaa on, että tässä kuvataan sektorit alatasolla, ei RATI-raportoinnissa vaadittavalla minimiraportointitasolla.

3 Ohje 3 (10) TLTRO Euroalue 4. TLTRO: kotimaa RATI LD: VASTAPUOLEN KOTIMAA (kenttä 24) AT = Itävalta AX = Ahvenanmaa BE = Belgia BL = Saint-Barthélemy CY = Kypros DE = Saksa EE = Viro ES = Espanja FI = Suomi FR = Ranska GF = Ranskan Guayana GP = Guadeloupe GR = Kreikka IE = Irlanti IT = Italia LT = Liettua ( alkaen) LU = Luxemburg LV = Latvia ( alkaen) *) MC = Monaco MF = Saint-Martin MQ = Martinique MT = Malta NL = Alankomaat PM = Saint-Pierre ja Miquelon PT = Portugali RE = Réunion SI = Slovenia SK = Slovakia YT = Mayotte P*) On huomattava, että Latvia ei kuulunut euroalueeseen periodin 2013M04 taseessa (aloittavassa taseessa) eikä raportoitaessa virtatietoja ajanjaksolta 2013M M12, mutta se otetaan mukaan periodista 2014M01 alkaen.

4 Ohje 4 (10) 3 TLTRO raportoitavat lainakannat (aloittava ja päättävä tase) Aloittavan ja päättävän huomioon otettavan lainakannan laskennan perusidentiteetti (kahden ensimmäisen sarakkeen numerot viittaavat TLTRO-tiedonkeruulomakkeen rivinumeroihin): = Periodin aloittava (1.0) tai periodin päättävä (4.0) huomioon otettava lainakanta Taseessa oleva lainakanta Arvopaperistetut / siirretyt lainat, joita ei ole poistettu taseesta Lainakantaan kohdistetut / kohdistamattomat arvonalentumiset Taseessa olevasta lainakannasta vähennetään arvopaperistetut tai siirretyt lainat, jotka säilyvät edelleen raportoijan taseessa. Seurannan kohde halutaan rajata raportoijan todelliseen lainakantaan. Syntyneeseen erotukseen lisätään kohdistetut ja kohdistamattomat arvonalentumiset, koska tarkastelun kohteena on lainojen bruttokanta. Valtaosassa euromaita arvonalentumisia ei vähennetä lainakannasta, vaan lainat ilmoitetaan bruttomääräisinä. Tällöin arvonalentumisten määrä ilmoitetaan taseen velkapuolella erässä Oma pääoma ja varaukset. Koska Suomessa lainat raportoidaan RATI-raportissa nettomääräisinä arvonalentumisten jälkeen, arvonalentumisvaraukset tulee raportoida TLTRO-raportissa. TLTRO-raportissa raportoidaan arvonalentumiset siitä lainakannasta, joka on taseessa, mutta jota ei ole arvopaperistettu tai muulla tavalla siirretty (eli rivien 1.1. ja 1.2 erotus sekä rivien 4.1 ja 4.2 erotus). Jos kohdistettuja ja kohdistamattomia arvonalentumisia on kuitenkin mahdotonta raportoida, voidaan kenttä jättää tyhjäksi. Tällöin huomioon otettava lainakanta, jonka perusteella lasketaan kahdessa ensimmäisessä operaatiossa saatava enimmäismäärä (7 % huomioon otettavasta lainakannasta), jää arvonalentumisten verran pienemmäksi. Nettoluotonantoa oikaisevana eränä arvonalentumisvarausten määrä tulee kuitenkin ilmoittaa erässä Luottotappiot/arvonalentumiset (3.2B). Jos arvonalentumiset jätetään raportoimatta, pyydetään siitä ilmoittamaan lomakkeen kentässä Kommentti.

5 P P P P Kuten P Vain P Kohdistamattomista P = P = Tilastoyksikkö Ohje 5 (10) TLTRO-raportissa huomioon otettava euroalueen yritysten ja kotitalouksien lainakanta saadaan RATI-raportista seuraavin lisärajauksin: TLTRO Taseen lainakanta (rivit 1.1 ja 4.1) Arvopaperistetut / siirretyt lainat, jotka kirjataan edelleen taseeseen (rivit 1.2 ja 4.2) *) ArvonalentumisvarausP P (rivit 1.3 ja 4.3) RATI LD (tai IL): Kenttä 04_Taseen jaottelu = A (saaminen) Kenttä 05_Taloustoimi = S (kanta) Kenttä 32_Tasearvo = arvo tuhansina Kenttä 04_Taseen jaottelu = A (saaminen) Kenttä 05_Taloustoimi = S (kanta) Kenttä 09_Arvopaperistaminen ja.. = SL (arvopaperistettu laina [eihallinnoitu]) Kenttä 32_Tasearvo = arvo tuhansina Kenttä 04_Taseen jaottelu = A (saaminen) Kenttä 05_Taloustoimi = S (kanta) **) Kenttä 47_Luottotappiot ja kohdistetut arvonalentumiset (LD) P arvo tuhansina euroina ***) Kenttä 47_Kohdistamattomat arvonalentumiset (IL)P arvo tuhansina euroina *) edellä mainittiin, arvonalentumista koskevat kohdat voidaan jättää tyhjiksi ja raportoida tiedot luottotappioiden kanssa erässä 3.2B, mutta tällöin niiden vaikutus ei ole mukana huomioon otettavassa lainakannassa kahdessa ensimmäisessä TLTRO-operaatiossa. **) kohdistetut arvonalentumiset (luottotappiot kirjataan virtatietoja oikaisevaan erään 3.2B). ***) arvonalentumisista pitää pystyä erottamaan ne, jotka kohdistuvat yritysten ja kotitalouksien (pl. asuntolainat) lainoihin. Aloittavan taseen (kumulatiivisiin) arvonalentumisiin (erä 1.3) tulisi periaatteessa summata kaikki aloittavan taseen lainakannan lainoihin tehdyt kohdistetut/kohdistamattomat arvonalentumiset lainojen myöntöhetkestä asti. Summaamalla tämä nettomääräisenä raportoituun RATI-raportin lainakantaan saadaan tuloksena TLTRO-raportin bruttolainakanta.

6 Ohje 6 (10) 4 TLTRO raportoitavat nettolainanannon erät RATI-tiedonkeruussa ei raportoida nettolainanannon eriä. Niiden raportoinnista kerrotaan EKP:n TLTRO-raportointiohjeessa. Siksi yhteys RATI-raporttiin rajoittuu kappaleessa 2 esitettyyn TLTRO-raportoinnin kohderajaukseen. 2.0 = Nettolainananto periodin aikana Bruttolainananto Takaisinmaksut Periaatteessa nettoluotonantoon (2.0) ja lainakantaan vaikuttaviin muutoksiin (3.0) tulisi sisällyttää kaikki tarkasteluperiodin taloustoimet ja muutokset. Kuitenkin on sallittua, että erissä raportoidaan vain aloittavaan tai päättävään taseeseen kirjattuihin lainoihin sisältyvät taloustoimet tai muutokset. Mikäli operaatioihin osallistuva ei raportoi raportointiperiodin sisäisiä taloustoimia ja muutoksia täysimääräisesti, tästä on kerrottava lomakkeen kentässä Kommentti. Helpotus ei ulotu lainojen siirtoja koskeviin (erät 3.1A 3.1C) taloustoimiin. Uudelleen neuvotellut sopimukset (RATI-taloustoimi N02 = Uudelleen neuvoteltu lainasopimus) raportoidaan sekä bruttolainanantona (rivi 2.1) että takaisinmaksuna (rivi 2.2). Jos neuvottelujen tulos vaikuttaa lainakantaa muuttaen, muutos raportoidaan erässä 3.2. Tililuottojen (RATI-vaade 43), valmiusluottolimiittien (RATI-vaade 42) ja luottokorttiluottojen (RATI-vaateet 44 ja 45) bruttolainanannoksi ilmoitetaan saldojen lisäys ja takaisinmaksuksi saldojen väheneminen. Normaalit kertyneet korot eivät ole bruttolainanantoa, mutta mikäli hoitamattomat korot (tai muut palvelumaksut) pääomitetaan lainaan, pääomitettu erä raportoidaan bruttonostona.

7 Ohje 7 (10) 5 Huomioon otettavaan lainakantaan vaikuttavat muut erät Lainakantaan (ja siten myös nettovirtaan) vaikuttavat muut erät on jaettu lainojen ostoihin ja myynteihin sekä muihin muutoksiin seuraavien määritysten mukaan. 3.0 = Lainankantaan vaikuttavat muutokset = Lainojen ostot ja myynnit 3.1A + Taseesta poistuneiden arvopaperistettujen lainojen nettovirta 3.1B + Taseesta poistuneiden ei-arvopaperistettujen lainojen nettovirta 3.1C + Taseessa säilyneiden mutta arvopaperistettujen tai muulla tavalla siirrettyjen lainojen nettovirta = Muut muutokset 3.2A + Valuuttakurssimuutokset 3.2B + Luottotappiot 3.2C + Luokitusmuutokset Lainojen myynnin, ostojen ja muiden siirtojen osalta löytyy osittainen vastaavuus RATIraportoinnista. TLTRO-raportissa raportoidaan lainojen siirtojen tapauksessa lisäksi esimerkiksi fuusioiden tai muiden järjestelyjen tai konsernin sisäisten siirtojen myötä siirtyneet lainat, jotka tasetilastoinnissa useimmiten käsitellään luokitusmuutoksina. TLTROraportoinnissa arvopaperistettujen tai siirrettyjen lainojen nettovirrat raportoidaan vähentämällä hankinnoista siirrot.

8 P P P Laina, P Tässä P = Tilastoyksikkö Ohje 8 (10) Lainojen siirtojen yhteydessä tehtävät luottotappiokirjaukset tai muut arvonalentamiset raportoidaan kohdassa 3.2B. TLTRO RATI LD Kenttä 04_Taseen jaottelu = O (taseen ulkopuolinen erä) Taseesta poistuneiden arvopaperistet- Kenttä 09_Arvopaperistaminen ja.. = SL (arvopaperistettu laina [ei- Kenttä 05_Taloustoimi = F (virta) tujen lainojen nettovirta Kenttä 32_Tasearvo = arvo tuhansina (etumerkki kertoo oston/myynhallinnoitu]) tai SR (arvopaperistettu laina [hallinnoitu]) (rivi 3.1A) nin) Kenttä 04_Taseen jaottelu = A (saaminen) tai O (taseen ulkopuolinen Taseesta muulla tavoin kuin arvopape- erä) Kenttä 05_Taloustoimi = F (virta) ristamalla poistettujen lainojen netto- Kenttä 09_Arvopaperistaminen ja..= LS (myyty laina), LA (ostettu laina) tai LI (siirretty laina)p*) virta Kenttä 32_Tasearvo = arvo tuhansina (rivi 3.1B) Taseessa säilyneiden, mutta arvopa- Kenttä 05_Taloustoimi = F (virta) Kenttä 04_Taseen jaottelu = A (saaminen) peristettujen tai Kenttä 09_Arvopaperistaminen ja.. = SL (arvopaperistettu laina [eihallinnoitu]) tai SR (arvopaperistettu laina [hallinnoitu]) muulla tavalla siirrettyjen lainojen Kenttä 32_Tasearvo = arvo tuhansina (etumerkki kertoo oston/myynnin) nettovirta (rivi 3.1C) *) joka siirretään suoraan, sen käymättä lainkaan raportoijan taseessa, esim. emon taseeseen, raportoidaan RATI-tiedonkeruussa käyttäen koodia LI. TLTRO-raportoinnissa tällaiset lainat jätetään raportoimatta. Luottotappioita lukuun ottamatta muita muutoksia (luokitusmuutoksia ja valuuttakurssimuutoksia) ei raportoida RATI-raportissa. Luottotappioiden linkki RATI-raportointiin on seuraava. Luottotappiot/arvonalentumiset (rivi 3.2B) Kenttä 04_Taseen jaottelu = A (saaminen) Kenttä 05_Taloustoimi = S (kanta) Kenttä 09_Arvopaperistaminen ja.. = null, SL tai SR Kenttä 47_Luottotappiot ja kohdistetut arvonalentumiset (LD) P tuhansina *) arvo *) erässä luottotappiot on eriteltävä kohdistetuista arvonalentumiskirjauksista, mikäli mahdollista (ks. kappale 3).

9 Ohje 9 (10) Luokitus- ja valuuttakurssimuutokset arvioidaan tilastoja varten Suomen Pankissa. Luokitusmuutosten tekemisen yhteydessä raportoijilta kysytään useimmiten lisätietoja. Luokitusmuutokset muodostuvat muun muassa sektoriluokituksen sekä varojen ja velkojen luokituksen muuttumisesta. Tasetilastossa myös institutionaalisten yksiköiden rakenteen muutoksista johtuvat muutokset kirjataan luokitusmuutoksiksi. Eräissä tapauksissa raportointivirheitä voidaan oikaista luokitusmuutoksilla. Kohdennettuihin pitempiaikaisiin rahoitusoperaatioihin osallistuvien instituutioiden tulee kuitenkin raportoida myös luokitusmuutokset TLTRO-raportilla. TLTRO-raportissa institutionaalisten yksiköiden rakenteellisista muutoksista johtuvat lainakantojen muutokset raportoidaan kuitenkin lainojen siirtoina eikä luokitusmuutoksina. Lainojen luokitus muuttuu, kun sama laina esiintyy aloittavassa taseessa yhdessä ja päättävässä taseessa toisessa luokassa. Esimerkiksi Latvia on periodin 2013M04 taseessa euroalueen ulkopuolinen maa, mutta periodin 2014M04 taseessa euroalueen maa. Jos oletetaan, että raportoijalla olisi ollut koko ajanjakson 2013M M04 sama Latviaan myönnetty miljoonan euron euromääräinen laina, euroalueen lainat kasvavat tammikuussa 2014 yhteensä miljoonan euron verran. Kuitenkaan mitään uutta lainaa ei nosteta, joten kannan kasvu selitetään kirjaamalla luokitusmuutoksiin etumerkiltään positiivinen miljoonan euron erä. Huhtikuusta 2013 huhtikuuhun 2014 ulottuvaan raportointiväliin ajoittuu ns. RATIuudistus (tammikuussa 2014), jonka yhteydessä otettiin käyttöön uusi sektoriluokitus. Tiedossa on, että uudistuksen yhteydessä yrityssektorilta siirtyi lainoja muille sektoreille sekä päinvastoin. Mikäli raportoija pystyy käyttämään asiakkaiden luokittelussa uutta sektorikoodia koko aikavälillä huhtikuusta 2013 joulukuuhun 2013, siirtyminen uuteen sektoriluokitteluun ei sinänsä luo tarvetta luokitusmuutosten tekoon. TLTRO-raportissa on raportoitava myös valuuttakurssimuutokset. Valuuttakurssimuutokset muuttavat euromääräisiksi käännettyjen muiden kuin euromääräisten lainojen arvoa. Kurssimuutokset tulee raportoida negatiivisina kurssivaikutuksen pienentäessä tasearvoa ja positiivisina kurssivaikutusten kasvattaessa tasearvoa. Jos tietoa valuuttakurssimuutoksista ei ole saatavissa raportoijan tietojärjestelmistä suoraan, muutokset voidaan arvioida EKP:n tasetilastokäsikirjassa esiteltävällä menetelmällä: 1. Päättävän ja aloittavan taseen valuuttalainojen eurokanta muutetaan alkuperäisen (nimellis)valuutan määräiseksi päätös- ja alkupäivien valuuttakurssien mukaan. 2. Päättävän taseen nimellisvaluutan mukaisesta lainakannan määrästä vähennetään aloittavan taseen valuuttamääräinen lainakanta. Tämä valuuttamääräinen erotus muunnetaan euroiksi käyttäen apuna tarkasteluperiodin päiväkohtaisten valuuttakurssien keskiarvoa. 3. Lainakannan valuuttakurssimuutos saadaan vähentämällä kohdan 2 erotuksen euroarvosta kohdan 1 erotuksen euroarvo. Saadun erotuksen etumerkki on vaihdettava.

10 Ohje 10 (10) RATI-tiedonkeruussa raportoidaan LD-tietueen kentässä 31 Konversiovaluutta se nimellisvaluutta, josta laina muunnetaan euromääräiseksi. Saman tietueen kentässä 32 raportoidaan tasearvo ja kentässä 33 tasearvon valuutta, joka on aina euro (EUR). Tämä menetelmä esitetään seuraavassa esimerkissä numeerisesti: Vaihe 1. Periodi 31. Konversiovaluutta Kurssi 32. Tasearvo (EUR) Tasearvo (SEK) 2013M04 SEK 8, M04 SEK 9, Vaihe M M04 Tasearvo (SEK) erotus Vuoden keskikurssi Erotus euroina , Vaihe 3. Vaihe M M04 Erotus = 100 Valuuttakurssimuutos = 100 (etumerkki vaihdettava) 6 Vaikutus RATI-raportointiin TLTRO-raportointi ei suoraan vaikuta RATI-raportointiin, mutta jos vastapuoli osallistuu operaatioon, on tämä operaatioissa saatu erä raportoitava RATI-raportissa. TLTRO-operaation yhteydessä nostettava laina kirjataan RATI-raportissa raportoijan velkoihin (LD-tietueen kenttä 04 Taseen jaottelu = L), ja vaateena on määräaikaistalletus (LD-tietueen kenttä 07 Vaade = 225). Taloustoimen vastapuolena on Suomen Pankki (LD-tietueen kenttä 19 Sektori = 121) ja kotimaana Suomi (kenttä 24 = FI). Yksittäisen operaation yhteydessä nostettava laina raportoidaan uutena sopimuksena (kenttä 05 = N) ja kertyvä kanta kantana (kenttä 05 = S). Operaatioissa nostettava laina on kiinteäkorkoista (kenttä 41 = F). Sovittuna vuosikorkona ilmoitetaan eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioiden korko lainanottohetkellä. Määräaikaistalletuksista on raportoitava alkuperäinen maturiteetti. TLTRO-operaatioiden tapauksessa maturiteettia laskettaessa käytetään apuna lainan takaisinmaksupäivää Mikäli vastapuoli hakee ja saa jokaisessa TLTRO-operaatiossa rahoitusta, LD-tietueelle tulee ajan myötä useampi rivi keskuspankkivelkaa, koska osa eristä on alkuperäiseltä maturiteetiltaan eripituisia.

KOHDENNETUT PITEMPIAIKAISET RAHOITUSOPERAATIOT

KOHDENNETUT PITEMPIAIKAISET RAHOITUSOPERAATIOT KOHDENNETUT PITEMPIAIKAISET RAHOITUSOPERAATIOT Ohjeet TLTRO-raportointiin 1 JOHDANTO Tähän asiakirjaan on koottu ohjeita EKP:n kohdennettuihin pitempiaikaisiin rahoitusoperaatioihin osallistuville vastapuolille.

Lisätiedot

ALV-yhteenvetoilmoitus

ALV-yhteenvetoilmoitus OHJE 1(5) ALV-yhteenvetoilmoitus n versiossa 7.20 ohjelmaan on lisätty ALV-yhteenvetoilmoitus ja sen korjausilmoitus. Tässä dokumentissa ohjeistamme toiminnon käyttöönottoa. Asetukset Tiedot ALV-yhteenvetoilmoitukseen

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

RAHALAITOSTEN TILASTOTIEDONKERUU (RATI) TIETUEMUOTO

RAHALAITOSTEN TILASTOTIEDONKERUU (RATI) TIETUEMUOTO RAHALAITOSTEN TILASTOTIEDONKERUU (RATI) TIETUEMUOTO Versio 1.5.4 Voimassa: Tammikuu 2011 Minkä raportointijakson tietoja tietuemuoto koskee Julkaistu: 7.2.2011 Käytössä: 1.2.2011 Tietuemuodon mukaiset

Lisätiedot

RATI-raportoijatapaaminen

RATI-raportoijatapaaminen RATI-raportoijatapaaminen 22.11.2012 Asetusten ja suuntaviivojen valmistelun vaihe EKP:n uudet vaatimukset kustannuksineen ovat käyttäjien arvioitavana Uudet vaatimukset ovat tiedossa kevään kuluessa Asetukset

Lisätiedot

SEPA-maksun esittely. Palvelun valuutat. Palvelun maat 1(5)

SEPA-maksun esittely. Palvelun valuutat. Palvelun maat 1(5) 1(5) SEPA-maksun esittely Palvelun kautta voit lähettää SEPA-maksutoimeksiantoja Suomeen ja muihin SEPA-alueen maihin. SEPAmaksujen tekeminen poikkeaa kotimaan maksamisesta. Tutustu huolellisesti tähän

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita.

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin mallikortit maittain Tässä liitteessä on tietoa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. Mallikortit on kopioitu Internetistä osoitteesta http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT),

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

Pyydämme yritystänne täyttämään oheisen vuotta 2009 koskevan lomakkeen 15.3.2010 mennessä.

Pyydämme yritystänne täyttämään oheisen vuotta 2009 koskevan lomakkeen 15.3.2010 mennessä. VUOSIRAPORTIN KYSYMYKSET 1 (5) SE LAITTEIDEN VUOSIRAPORTTI 2009 SE laitteiden vuosiraportointi kuuluu kaikille sähkö ja elektroniikkalaitetuottajille Suomessa toimiva yritys, joka: valmistaa ja myy sähkö

Lisätiedot

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009 Sairaanhoito EU:ssa Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta (AT), Kreikka

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

MBS2010 raportoijien kyselytunti 4

MBS2010 raportoijien kyselytunti 4 MBS2010 raportoijien kyselytunti 4 Suomen Pankki 1 Käsiteltäviä asioita Kokemuksia arvopaperikohtaisesta tiedonkeruusta Jyrki Lehtinen Tietuekuvauksen täsmennyksiä Kimmo Koskinen Tietosisällön täsmennyksiä

Lisätiedot

Kuvio 1. Rahalaitosten lyhytaikaisten talletusten korot ja vertailussa käytetty markkinakorko (vuotuisina prosentteina; uusien liiketoimien korot)

Kuvio 1. Rahalaitosten lyhytaikaisten talletusten korot ja vertailussa käytetty markkinakorko (vuotuisina prosentteina; uusien liiketoimien korot) Kuvio 1. Rahalaitosten lyhytaikaisten talletusten korot ja vertailussa käytetty markkinakorko (vuotuisina prosentteina; uusien liiketoimien korot) 2,5 2,5 1,5 1,5 1,0 1,0 0,5 0,5 Tammi Helmi Maalis Huhti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

MBS2010-projekti. Suomen Pankki SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

MBS2010-projekti. Suomen Pankki SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND MBS2010-projekti Suomen Pankki 1 Ohjelma Salattu sähköposti Ellu Hintikka ja Ari Vikiö Päivitetyt validointisäännöt RATI-tietuemuodossa Kimmo Koskinen Sisältöasiat Kimmo Koskinen Rinnanraportointi Ellu

Lisätiedot

Luottokantatietojen raportointiohjeet 2016

Luottokantatietojen raportointiohjeet 2016 1(9) Luottokantatietojen raportointiohjeet 2016 2(9) SISÄLLYS 1 RAPORTOINTIOHJEET... 3 Tietojen toimitus... 3 Muutokset toiminnassa... 3 Lomaketietojen täyttö... 3 Muuttujakohtaiset ohjeet... 4 Yhteystiedot

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE PS-TILASTORAPORTOINTIA VARTEN

SISÄLTÖOHJE PS-TILASTORAPORTOINTIA VARTEN SISÄLTÖOHJE PS-TILASTORAPORTOINTIA VARTEN 12.8.2010 Versio 1.2 Tämän ohjeen mukainen raportointi alkaa huhtikuun 2010 tiedoista 2 (13) Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 PERUSKÄSITTEITÄ... 4 3 PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMISEEN

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan

LIITTEET. asiakirjaan ROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.11.201 COM(201) 906 final ANNEXES 1 to LIITTEET asiakirjaan LUONNOS KOMISSION JA NVOSTON YHTEISEKSI TYÖLLISYYSRAPORTIKSI - oheisasiakirja komission tiedonantoon vuotuisesta kasvuselvityksestä

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinat tilastokatsaus

Rahoitusmarkkinat tilastokatsaus Rahoitusmarkkinat tilastokatsaus 9 2012 Suomen Pankki Tilastoyksikkö 5.9.2012 Kuukausijulkaisu ISSN 1795 7583, verkkojulkaisu Sisällys 1. Korot 1.1 Eurojärjestelmän ohjauskorot 3 1.2 Euriborkorot ja Suomen

Lisätiedot

KOTI-raportoijatapaaminen

KOTI-raportoijatapaaminen KOTI-raportoijatapaaminen 7.6.2013 Sisältö BIS:n pankkitilastot: yleistä Tulevat (ja jo toteutetut) muutokset: Stage 1 ja Stage 2 Sektoriluokitus 2012 Muut asiat 2 BIS international banking statistics

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA 14.06.2005-15.07.2005 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 803/803. Yrityksen toimiala D - Teollisuus 225 28,0% K - Kiinteistöalan toiminta,

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

RAHALAITOSTEN KONSERNITIEDONKERUU (KOTI) TIETUEMUOTO. Versio 1.5 Julkaistu 5.9.2013 Voimassa 1.4.2014 alkaen

RAHALAITOSTEN KONSERNITIEDONKERUU (KOTI) TIETUEMUOTO. Versio 1.5 Julkaistu 5.9.2013 Voimassa 1.4.2014 alkaen RAHALAITOSTEN KONSERNITIEDONKERUU (KOTI) TIETUEMUOTO Versio 1.5 Julkaistu 5.9.2013 Voimassa 1.4.2014 alkaen OHJE 2 (21) Versio Päivämäärä Voimassaolo Muutokset 1.0 29.5.2009 Ensimmäinen versio tietuemuodosta

Lisätiedot

Alkaako taloustaivaalla seljetä?

Alkaako taloustaivaalla seljetä? ..9 Alkaako taloustaivaalla seljetä? Lauri Uotila Pääekonomisti Sampo Pankki.9. 9 Kokonaistuotannon kasvu, % %, vuosikasvu neljänneksittäin Kiina 9 Venäjä USA Euroalue - - - Japani - - 9 9 - - - - - Teollisuuden

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2013. 29.8.2014 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2013. 29.8.2014 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 213 29.8.214 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-213 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Euro & talous 2/2009. Pääjohtaja Erkki Liikanen 9.6.2009 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Euro & talous 2/2009. Pääjohtaja Erkki Liikanen 9.6.2009 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Euro & talous 2/2009 Pääjohtaja Erkki Liikanen 1 Teemat 1. Maailmantalouden ja rahoitusjärjestelmän tila 2. Inflaatiokehitys ja EKP:n rahapolitiikka 3. EKP:n rahapolitiikan välittyminen Suomessa ja Suomen

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2013. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2013. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 213 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

(2014/541/EU) ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

(2014/541/EU) ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan, 29.8.2014 L 258/11 EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2014, kohdennettuihin pitempiaikaisiin rahoitusoperaatioihin liittyvistä toimenpiteistä (EKP/2014/34) (2014/541/EU) EUROOPAN

Lisätiedot

Opiskelijana Suomessa tai maailmalla

Opiskelijana Suomessa tai maailmalla Opiskelijana Suomessa tai maailmalla Aalto-yliopisto opiskelijavaihto 8.5.2014 Danske opiskelijoille Danske määrittelee opiskelijoiksi kaikki 18-32 vuotiaat. Opiskelijat saavat Danske Bankista maksuttoman

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 8 % Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 7 Suomi 65 6 55 5 45 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 16.5.23/SAK /TL Lähde: European Commission 2 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15 15

Lisätiedot

Katsaus syksyn rahamarkkinoihin ja tämän päivän tilanne

Katsaus syksyn rahamarkkinoihin ja tämän päivän tilanne Katsaus syksyn rahamarkkinoihin ja tämän päivän tilanne Hallitusammattilaiset ry Suomen Pankissa 27.11.2008 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen Suomen Pankki 6.11.2008 1 Kolmen kuukauden Libor-viitekorkoja

Lisätiedot

PÄÄTÖKSET. ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 artiklan ja 46.

PÄÄTÖKSET. ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 artiklan ja 46. 1.6.2016 FI L 144/99 PÄÄTÖKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2016/868, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, valmistelevien toimien järjestämisestä yksityiskohtaisten luottotietojen keräämiseksi Euroopan

Lisätiedot

Kustannuskilpailukyvyn tasosta

Kustannuskilpailukyvyn tasosta Suomen Pankki Kustannuskilpailukyvyn tasosta Kommenttipuheenvuoro Pekka Sauramon esitykseen Tulkitsen samoin kuin Pekka Kustannuskilpailukyky on heikentynyt vuosituhannen vaihteen jälkeen Kustannuskilpailukyvyn

Lisätiedot

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula?

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Pääjohtaja Erkki Liikanen Kaupan päivä 23.1.2006 Marina Congress Center Talouden arvonlisäys, Euroalue 2004 Maatalous ja kalastus 3 % Rakennusala 5 % Teollisuus

Lisätiedot

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia 2.3.216 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI LASKI,7 PROSENTTIA VUONNA 21 Vientihinnat nousivat,7 prosenttia Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 21 neljä prosenttia Tullin ulkomaankauppatilaston

Lisätiedot

Kreikka II paketin pääkohdat

Kreikka II paketin pääkohdat Kreikka II paketin pääkohdat 1) Lähtökohdat 2) Sopeutusohjelma 2012-20 3) Lainaohjelma 2012-14 4) Vastuiden ja riskien rajaaminen Päivitetty 24.2.2012 1. Kreikka II paketin lähtökohdat Kreikalle luotava

Lisätiedot

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003 TIEDOTE 27.5.24 ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.23 Suomen Pankki kerää tietoa suomalaisten arvopaperisijoituksista 1 ulkomaille maksutasetilastointia varten. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin

Lisätiedot

SHS-tilastoinnista aiheutuvat muutokset TIHA-tiedonkeruuseen

SHS-tilastoinnista aiheutuvat muutokset TIHA-tiedonkeruuseen SHS-tilastoinnista aiheutuvat muutokset TIHA-tiedonkeruuseen TIHA-raportoijainfo Suomen Pankissa 28.5.2013 Jarmo Kariluoto 28.5.2013 Jarmo Kariluoto SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Julkinen

Lisätiedot

OHJE VALUUTTAKURSSIRISKEILLE ASETETTAVISTA RAJOISTA

OHJE VALUUTTAKURSSIRISKEILLE ASETETTAVISTA RAJOISTA OHJE VALUUTTAKURSSIRISKEILLE ASETETTAVISTA RAJOISTA 1 (8) LOMAKE FX1: LUOTTOLAITOKSEN VALUUTTAKAUPAT (ILMAN ULKOMAISIA SIVUKONTTOREITA) Yleistä Lomakkeen täyttävät Suomen Pankin valuuttainterventioiden

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen Erkki Liikanen Suomen Pankki Euro & talous 4/2015 Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015 1 EKP:n neuvosto seuraa taloustilannetta ja on valmis toimimaan 2 Inflaatio hintavakaustavoitetta hitaampaa

Lisätiedot

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Talous tutuksi - Tampere Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Maailmantalouden kehitys 2 Bruttokansantuotteen kasvussa suuria eroja maailmalla Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi Kiina (oikea asteikko) 125

Lisätiedot

Ulkomailla opiskelevien tai työskentelevän sairaanhoito

Ulkomailla opiskelevien tai työskentelevän sairaanhoito Ulkomailla opiskelevien tai työskentelevän sairaanhoito Sanna Kuorikoski 17.2.2010 EU-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE),

Lisätiedot

EMCS-prosessit ja aikataulu FS0 ja FS1-vaiheissa

EMCS-prosessit ja aikataulu FS0 ja FS1-vaiheissa EMCS-prosessit ja aikataulu ja -vaiheissa Hankepäällikkö Christina Lassenius-Bergström emcs@tulli.fi EMCS lyhyesti Valmisteverottomuusjärjestelmässä valmisteveron alaisia tuotteita siirretään verotta Nykyään

Lisätiedot

- mistä EU:n kriisijärjestelmissä on kyse? - miten ne vaikuttavat Suomeen?

- mistä EU:n kriisijärjestelmissä on kyse? - miten ne vaikuttavat Suomeen? The Economist ERVV, EVM, EVVK? - mistä EU:n kriisijärjestelmissä on kyse? - miten ne vaikuttavat Suomeen? Martti Salmi Kansainvälisten asioiden sihteeristö Valtiovarainministeriö Kriisin eteneminen EU-maissa

Lisätiedot

Suomen talouden näkymät ja haasteet

Suomen talouden näkymät ja haasteet Suomen talouden näkymät ja haasteet Vesa Vihriälä 11.1.2013 Sisältö Kasvu jäänyt heikoksi, tuottavuus notkahtanut Suomella lyhyen ajan kilpailukykyongelma, vaikka rakenteellinen kilpailukyky hyvä Julkinen

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 4 2014 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous PÄÄTTÄVÄISTEN TOIMIEN AIKA Finanssikriisi kärjistyi maailmanlaajuiseksi talouskriisiksi syyskuussa kuusi vuotta sitten. Näiden vuosien aikana kehittyneiden

Lisätiedot

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET 1 (5) TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET Lomakkeet täytetään tässä ohjeessa käytettyjen määritysten Erät on määritelty viranomaistiedonkeruun (VIRATI) Luokitusmuistion (18.10.2004) mukaisesti soveltuvin osin ja

Lisätiedot

Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee

Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee IP/08/1831 Bryssel, 28. marraskuuta 2008 Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee Laajakaistaliittymät Euroopassa yleistyvät edelleen. Euroopan komissio julkaisi

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Suomen talouden haasteet ja yritysten rahoitusolot Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki

Suomen talouden haasteet ja yritysten rahoitusolot Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Suomen talouden haasteet ja yritysten rahoitusolot Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki 2.11.214 Julkinen Esityksen sisältö I. Suomen talouden haasteet II. Yritysten rahoitusolot 2.11.214

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 80 % Suomi 75 70 65 60 EU-15 Suomi (kansallinen) 55 50 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 9.9.2002/SAK /TL Lähde: European Commission;

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 29.2.2008 31.12.2007 alkaen AS SEGMENTTIKOHTAINEN TATU (IFRS) Neljännesvuosittain Palautuspäivä:

Lisätiedot

RAHALAITOSTEN KONSERNITIEDONKERUU (KOTI) TIETUEMUOTO. Versio 1.4 Julkaistu 30.6.2010 Voimassa 1.7.2010

RAHALAITOSTEN KONSERNITIEDONKERUU (KOTI) TIETUEMUOTO. Versio 1.4 Julkaistu 30.6.2010 Voimassa 1.7.2010 RAHALAITOSTEN KONSERNITIEDONKERUU (KOTI) TIETUEMUOTO Versio 1.4 Julkaistu 30.6.2010 Voimassa 1.7.2010 OHJE 2 (18) Versio Päivämäärä Voimassaolo Muutokset 1.0 29.5.2009 Ensimmäinen versio tietuemuodosta

Lisätiedot

RATI-raportoijatapaaminen

RATI-raportoijatapaaminen RATI-raportoijatapaaminen 6.6.2013 6.6.2013 RMTI SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Asetusten ja suuntaviivojen valmistelun vaihe EKP:n uudet tilastovaatimukset ovat selvillä Uusien tilastoasetusten

Lisätiedot

Saapuvien valuuttamaksujen ennakkotiedot. Palvelukuvaus, Baltian liite

Saapuvien valuuttamaksujen ennakkotiedot. Palvelukuvaus, Baltian liite Saapuvien valuuttamaksujen ennakkotiedot Palvelukuvaus, Baltian liite Sisällys 1 Aineiston rakenne... 3 2 Tietuekuvaukset... 4 Maksun perustietue, tietuetunnus = T03... 4 Maksutapahtuman tiedot, tietuetunnus

Lisätiedot

Asuntojen hinnat, kotitalouksien velka ja makrotalouden vakaus

Asuntojen hinnat, kotitalouksien velka ja makrotalouden vakaus Asuntojen hinnat, kotitalouksien velka ja makrotalouden vakaus XXXIV valtakunnallinen asunto- ja yhdyskuntapäivä 10.5.2012 Lauri Kajanoja Esityksen sisältö 1. Suomen Pankki, rahapolitiikka ja asuntomarkkinat

Lisätiedot

Näissä esimerkessä kuvataan PS-kyselyssä esiintulevia tilanteita. Esimerkeillä on tarkoitus havainnollistaa raportointivaatimuksia.

Näissä esimerkessä kuvataan PS-kyselyssä esiintulevia tilanteita. Esimerkeillä on tarkoitus havainnollistaa raportointivaatimuksia. äissä esimerkessä kuvataan P-kyselyssä esiintulevia tilanteita. Esimerkeillä on tarkoitus havainnollistaa raportointivaatimuksia. Raportointi aloitetaan aina erätietueella ja lisäksi raportoidaan sisältötietueet

Lisätiedot

Velallinen tienaa koron? Rahapolitiikkaa negatiivisilla koroilla

Velallinen tienaa koron? Rahapolitiikkaa negatiivisilla koroilla Elisa Newby, markkinaoperaatioiden päällikkö elisa.newby@bof.fi Suomen Pankki Velallinen tienaa koron? Rahapolitiikkaa negatiivisilla koroilla After Work Suomen IR-yhdistys ry Suomen Sijoitusanalyytikot

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5.1, 5.2, 12.1 ja 14.

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5.1, 5.2, 12.1 ja 14. L 14/36 FI EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/66, annettu 26 päivänä marraskuuta 2015, Euroopan keskuspankin tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista neljännesvuosittaisessa rahoitustilinpidossa

Lisätiedot

Suomen Pankki Vastausohje 1 (13) Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 12.3.2012

Suomen Pankki Vastausohje 1 (13) Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 12.3.2012 Suomen Pankki Vastausohje 1 (13) Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto TILINPÄÄTÖSPOHJAINEN KYSELY YRITYKSILLE, JOILLA ON ULKOMAINEN EMO VUODEN 2011 LOPUSSA (SSS Vuosikysely, Suora sijoitus Suomeen) Tiedot

Lisätiedot

MBS2010 raportoijien kyselytunti 3

MBS2010 raportoijien kyselytunti 3 MBS2010 raportoijien kyselytunti 3 Suomen Pankki 1 TERVETULOA! 2008 2007 2006 2005 2009 3 500 Milj. EUR 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Lähde: Suomen Pankki. 2 Käsiteltäviä

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v) Työllisyysaste 198 26 Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v 8 % Suomi 75 EU 15 EU 25 7 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 6** 5.4.25/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985 26

Lisätiedot

Kuinka pitkälle ja nopeasti asuntomarkkinat yhdentyvät?

Kuinka pitkälle ja nopeasti asuntomarkkinat yhdentyvät? Kuinka pitkälle ja nopeasti asuntomarkkinat yhdentyvät? OP -kiinteistökeskusten 60-vuotisjuhlaseminaari 9.8.2006 Pentti Hakkarainen, johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Asuntomarkkinoilla vahvoja kansallisia

Lisätiedot

NURMISEMINAARI. Maidon markkinakatsaus

NURMISEMINAARI. Maidon markkinakatsaus NURMISEMINAARI Pudasjärvi 11.-12.1.2011 Maidon markkinakatsaus Eeva Brofeldt, Valio Oy Nyt on alkanut vasikoiden vuosi Maitotuotteiden kotimaan myynnin nousijat ja laskijat Kevyttuotteiden osuus maitotuotteiden

Lisätiedot

Rahoitustoiminta 2013

Rahoitustoiminta 2013 Rahoitus ja vakuutus 201 Rahoitustoiminta 201 Muiden rahoituslaitosten luottokanta,. neljännes Muiden rahoituslaitosten antolainauskanta 7 miljardia euroa syyskuun 201 lopussa Kotimaisten muiden rahoituslaitosten

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 57/34 27.2.2002 OIKAISUJA Oikaistaan Euroopan keskuspankin asetus (EY) N:o 2423/2001, annettu 22 päivänä marraskuuta 2001, rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta (EKP/2001/13) ( L 333, 17. joulukuuta

Lisätiedot

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET Yleistä 1 (7) Maariskitiedonkeruussa (N-taulukot) analysoidaan raportoivan luottolaitoksen ilman ulkomaisia sivukonttoreita, luottolaitoksen ulkomaisten sivukonttoreiden, luottolaitoksen

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Rahapolitiikasta vuoden 2015 alkukuukausina

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Rahapolitiikasta vuoden 2015 alkukuukausina Erkki Liikanen Suomen Pankki Rahapolitiikasta vuoden 2015 alkukuukausina 25.3.2015 Julkinen 1 Näkymät vuoden 2014 lopulla Julkinen 2 Eurojärjestelmän ennuste joulukuussa 2014: BKT: 2015: 1,0 % 2016: 1,5

Lisätiedot

Luottokanta 2014, 3. neljännes

Luottokanta 2014, 3. neljännes Rahoitus ja vakuutus 2014 Luottokanta 2014, 3. neljännes Muut rahoitus-, vakuutuslaitokset ja julkisyhteisöt Luottokanta 92 miljardia euroa syyskuun 2014 lopussa Kotimaisten muiden rahoitus-, vakuutuslaitosten

Lisätiedot

Eurokolikot Päivitetty 18.4.2010 Vuosi Arvo Maa Miljoonaa Variantti Huomioitavaa Kuntoluokka Hinta Linkki BELGIA 1999 1snt BEL 235,2000 Isot tähdet

Eurokolikot Päivitetty 18.4.2010 Vuosi Arvo Maa Miljoonaa Variantti Huomioitavaa Kuntoluokka Hinta Linkki BELGIA 1999 1snt BEL 235,2000 Isot tähdet Eurokolikot Päivitetty 18.4.2010 Vuosi Arvo Maa Miljoonaa Variantti Huomioitavaa Kuntoluokka Hinta Linkki BELGIA 1999 1snt BEL 235,2000 Isot tähdet BELGIA 1999 1 snt BEL sis.ed Pienet tähdet ESPANJA 1999

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE EUROALUEEN RAHALAITOSTEN KORKOTILASTOJEN JULKISTAMINEN 1

LEHDISTÖTIEDOTE EUROALUEEN RAHALAITOSTEN KORKOTILASTOJEN JULKISTAMINEN 1 10 December 3 LEHDISTÖTIEDOTE EUROALUEEN RAHALAITOSTEN KORKOTILASTOJEN JULKISTAMINEN 1 Euroopan keskuspankki (EKP) julkaisee tänään ensimmäisen kerran uudet yhdenmukaistetut korkotilastot. Tilastotiedot

Lisätiedot

Luottokanta 2014, 1. neljännes

Luottokanta 2014, 1. neljännes Rahoitus ja vakuutus 2014 Luottokanta 2014, 1. neljännes Muut rahoitus-, vakuutuslaitokset ja julkisyhteisöt Luottokanta 92 miljardia euroa maaliskuun 2014 lopussa Kotimaisten muiden rahoitus-, vakuutuslaitosten

Lisätiedot

Väestörakenne muutoksessa, Vaikutukset yhteiskuntaan ja talouteen

Väestörakenne muutoksessa, Vaikutukset yhteiskuntaan ja talouteen Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9..1: Väestörakenne muutoksessa, vaikutukset yhteiskuntaan ja talouteen Kauppatieteen yhdistyksen visiopäivä Toimitusjohtaja Matti Vuoria 9..1 Sisältö Suomen väestörakenteen

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT)

SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT) KYSELYN OHJE 1 (107) SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT) Versio 1.10 () Voimassa 1.1.2014 alkaen Tämän ohjeen mukainen raportointi alkaa tammikuun 2014 tiedoista.

Lisätiedot

MAKSAMINEN. Business Onlinen etusivun Hyödylliset apuvälineet -inforuudussa on ohje kansiomaksamiseen.

MAKSAMINEN. Business Onlinen etusivun Hyödylliset apuvälineet -inforuudussa on ohje kansiomaksamiseen. MAKSAMINEN Business Onlinessa on kaksi tapaa laskujen maksamiseen; tavallinen maksaminen ja maksujen luokitteluominaisuuksia sisältävä kansiomaksaminen. On suositeltavaa, että käytät vain jompaakumpaa

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

LIITE A. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa

LIITE A. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2010 KOM(2010) 774 lopullinen Liite A/Luku 14 LIITE A Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä

Lisätiedot

Luottokanta 2013, 4. neljännes

Luottokanta 2013, 4. neljännes Rahoitus ja vakuutus 2014 Luottokanta 201, 4. neljännes Muiden rahoituslaitosten luottokanta Muiden rahoituslaitosten antolainauskanta 7 miljardia euroa joulukuun 201 lopussa Kotimaisten muiden rahoituslaitosten

Lisätiedot

Siirtyminen arvopaperikohtaiseen tiedonkeruuseen

Siirtyminen arvopaperikohtaiseen tiedonkeruuseen Siirtyminen arvopaperikohtaiseen tiedonkeruuseen Tietosisällön muutokset kuukausittaiseen kyselyyn ulkomaisista saamisista ja veloista yrityksille, rahoitus- ja vakuutuslaitoksille, kunnille ja valtiolle

Lisätiedot

Talouskriisi sosiaaliindikaattoreiden

Talouskriisi sosiaaliindikaattoreiden Talouskriisi sosiaaliindikaattoreiden valossa Euroopan talouskriisi ja elinolot Tilastokeskus, 11.3.2012 Hannele Sauli Kaisa-Mari Okkonen Kotitalouksien reaalitulokehitys kriisimaissa ja Itä- Euroopassa

Lisätiedot

EBA:n vuoden 2011 EU:n laajuisen stressitestin tulokset: tiivistelmä (1-3)

EBA:n vuoden 2011 EU:n laajuisen stressitestin tulokset: tiivistelmä (1-3) EBA:n vuoden 2011 EU:n laajuisen stressitestin tulokset: tiivistelmä (1-3) Toteutunut kehitys vuonna 2010 milj. euroa, % Tulos ennen arvonalentumistappioita 735 Arvonalentumiset pankkitoiminnan rahoitustaseesta

Lisätiedot

TIETUEKUVAUS 23.10.2009 V3.0H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS

TIETUEKUVAUS 23.10.2009 V3.0H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS VEROHALLINTO YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS 23.10.2009 V3.0H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS MUUTOSHISTORIA VERSIO PÄIVÄYS MUUTOS V3.0H 15.10.2009 Päivitetty vuoden 2010 alussa voimaan

Lisätiedot

TIETUEKUVAUS 2.12.2014 V3.3H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS

TIETUEKUVAUS 2.12.2014 V3.3H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS VEROHALLINTO YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS 2.12.2014 V3.3H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS MUUTOSHISTORIA VERSIO PÄIVÄYS MUUTOS V3.0H 15.10.2009 Päivitetty vuoden 2010 alussa voimaan tulevat

Lisätiedot

Luottokanta 2015, 3. neljännes

Luottokanta 2015, 3. neljännes Rahoitus ja vakuutus 2015 Luottokanta 2015, 3. neljännes Muut rahoitus-, vakuutuslaitokset ja julkisyhteisöt Luottokanta pysyi 96 miljardissa eurossa syyskuun 2015 lopussa Kotimaisten muiden rahoitus-,

Lisätiedot

Suomen Pankki Vastausohje 1 (14) Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 12.3.2012

Suomen Pankki Vastausohje 1 (14) Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 12.3.2012 Suomen Pankki Vastausohje 1 (14) Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 12.3.2012 TILINPÄÄTÖSPOHJAINEN KYSELY SUOMALAISILLE YRITYKSILLE, JOILLA ON ULKOMAISIA TYTÄR- JA OSAKKUUSYRITYKSIÄ SEKÄ SIVULIIKKEITÄ

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Raha- ja pankkitilastot. Vuosikatsaus 2008

Raha- ja pankkitilastot. Vuosikatsaus 2008 Raha- ja pankkitilastot Vuosikatsaus 8 Uusien asuntolainasopimusten jakauma viitekoron mukaan Euribor Prime Kiinteät korot Muut korot 9 8 7 7 8 Suomen Pankki Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Tilastoyksikkö..9

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

Uusiutuvan energian trendit Suomessa. Päivitetty 18.11.2014

Uusiutuvan energian trendit Suomessa. Päivitetty 18.11.2014 Uusiutuvan energian trendit Suomessa Päivitetty 18.11.214 Ruotsi Latvia Suomi Itävalta Portugali Tanska Viro Slovenia Romania Liettua Ranska EU 27 Espanja Kreikka Saksa Italia Bulgaria Irlanti Puola Iso-Britannia

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA Tämä Varallisuusviesti käsittelee ulkomaisista yhtiöistä saatujen osinkojen verotukseen liittyviä käytännön seikkoja. Sampo Pankki on kansainvälisen osakesijoittamisen

Lisätiedot

Bruttokansantuotteen kasvu

Bruttokansantuotteen kasvu Bruttokansantuotteen kasvu %, liukuva vuosikasvu 12 12 1 8 6 Kiina Baltian maat Intia Venäjä 1 8 6 4 2 Euroalue Japani USA 4 2-2 21 22 23 24 2 26 27 USA+Euroalue+Japani = 4 % maailman bruttokansantuotteesta

Lisätiedot