CxO Mentor Oy. Tuskallinen multisourcing. Mitro Kivinen. Mikä tekee suurista monitoimittajaprojekteista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CxO Mentor Oy. Tuskallinen multisourcing. Mitro Kivinen. Mikä tekee suurista monitoimittajaprojekteista"

Transkriptio

1 CxO Mentor Oy Mikä tekee suurista monitoimittajaprojekteista hankalia Millaisia johtamistilanteita tietojärjestelmäprojektissa kohdataan ja kuinka niistä selvitään Tuskallinen multisourcing Mitro Kivinen

2 Hyvä johtaminen on tie tuottavuuden ja tuloksen kasvuun. Jokaisella on oikeus hyvään johtamiseen. Meiltä saat johtamisen tukea tarvelähtöisesti Sinulle sopivalla tavalla.

3 Senior Mentor Mitro Kivinen Vaikeasti hallittavien projektien vieminen onnistuneeseen lopputulokseen Res bonas cum hominibus bonis facere volo Laajasti kokemusta sekä monikansallisissa suurissa organisaatioissa että useissa startup- ja kasvuyrityksissä Asiakkaina teleoperaattoreita, integraattoreita, rahoitusalan organisaatiota, teollisuutta, kauppaa, startuppeja jne

4 Tuskallinen Multisourcing: sisältö Erilaisia toimijoita on paljon Kaikilla on erilaiset kulttuurit Erilaiset prosessit ja työtavat Ammattilaisuus kuinka töitä tehdään Ison projektin väännöt Matkalla koettuja haasteita ja niistä selviämisiä

5 Erilaisia toimijoita on paljon Isossa projektissa tarvitaan laaja joukko eri alojen ja toimintojen ammattilaisia Ajattelutapa syntyy koulutuksen aikana Työtehtävät ja tottumukset ohjaavat kieltä ja muokkaavat maailmankuvaa ja ajattelutapoja Eri organisaatioiden tavoitteet ja ihmisten omat motiivit johtamisen ytimenä

6 Erilaisten toimijoiden verkosto Asiakkaan palvelutoimittajia Asiantuntijat HD Ohjelmistotoimittaja ATKosasto Johto Asiakas HR HD Muita palvelutoimittajia Projektiryhmä Johto Päämies Ostot EA Kehitys Johto HD Ylläpito Alihankkijat Tietohallinto HD IAM Johto Konesalipalvelun toimittaja HD HD Projektiryhmä Projektiryhmä Projektiryhmä Jatkuva palvelu

7 Toiminnan eri tasot Omistajuus Projektin johtaminen Toteutus Tukitoiminnot Business case tason kokonaishyöty, sopimukset, johtoryhmäohjaus Kokonaisuuden orkestrointi, tavoitteet ja seuranta, muutoshallinta, eri osa-alueet Määrittelytyöt, testaus, sisäiset tai verkoston palvelut, kokonaisuuden pystyttäminen Käyttöönoton valmistelut, tuotantokyvykkyyksien synnyttäminen Asiakkaan kokema hyöty, sopimukset, johtoryhmäohjaus Asiakkaan tavoitteiden toteutumisen seuranta, asiakkaan tehtävien ohjaus Tarpeiden tarkentamien, testaus, asiantuntijuus, koulutukset Viestintä Myyntikate, sitominen, tuotehyöty, käyttöaste, sopimukset, johtoryhmäohjaus Ohjelmiston toteutuksen johtaminen, edistymisen raportointi Toteutus, dokumentointi, testaus Versionhallinta, tekniset kehitysympäristöt mm. build, CI, DM Taso Päämies Asiakas Ohjelmistotoimittaja Konesalipalvelutoimittaja Volyymin tuoma kate, sitominen, käyttöaste, sopimukset, palvelutasolupaus Ympäristöjen tilaamisen ja rakentamisen ohjaus, tulevan tuotannon toimintatapojen suunnittelu Ympäristöjen pystyttäminen, ympäristöjen valvonta Laitteiston ja toimintatapojen vaatimukset Muut Toimijakohtaisesti erilaisia tavoitteita Omasta tontista huolehtiminen Tarpeen mukaiset tehtävät

8 Erilaiset prosessit ja työtavat Ohjelmistotoimittajien prosessit ovat luvattoman huonoja. Erityisen huonoksi tilanteen tekee se, että asiakkailla on vielä paljon huonommat prosessit. Siksi toimittajat pääsevät viemään asiakasta kuin pässiä lepikossa. Jyrki Kontio 2003

9 Toimijoilla on erilaisia prosesseja Kuka näkee kaikkien prosessien läpi ja pystyy hitsaamaan niistä toimivan kokonaisuuden? Asiakkaalla on omat vakiintuneet käytäntönsä Ohjelmistotalo käyttää kehityksenaikaisia prosesseja Konesalitoimittajalla on ehkä tiukimmat prosessit Päämiehellä on joukko eri prosesseja ja sääntöjä

10 Johtamista prosessien kautta Prosessit eivät tee mitään, ihmiset tekevät! Ostamiseen ja sopimuksiin liittyvät prosessit Piru luuraa yksityiskohdissa! Sopimukset tehdään ennen kuin ongelmat ovat selvillä Kehityksenaikaset mallit ja käytännöt Näkyvyys toiminnan etenemiseen Testaus ja siihen liittyvä kommunikaatio Käyttöönoton toimintatavat Vastaanottava organisaatio pystytetty ja koulutettu Tuotannonaikaisten tarpeiden sanelemat ehdot SLA, Helpdesk Volyymit, monta näkökulmaa Projektin hallinnan tasot Tekemisen suunnittelu ja seuranta Muutoshallinta

11 Ison projektin väännöt Kokemuksia useista eri hankkeista Viimeisimpänä iso ulkoistushanke, jossa toimin projektin teknisenä johtajana Projekti saatiin maaliin monien jännien ja vaikeiden tilanteiden kautta 10 vääntöä, ja niistä selviäminen

12 Vääntö 1: puutteelliset vaatimukset Toiminnallisten vaatimusten joukko oli koottu teematasolla, koska alun perin oli varauduttu ketterään kehitykseen Ulkomainen ohjelmistotoimittaja tarvitsi hyvin tarkat yksityiskohtaiset kirjatut vaatimukset --> yli 600 sivua speksiä, 8+8 henkilötyökuukautta budjetoimatonta työtä Silti tekniset vaatimukset jouduttiin kirjaamaan ylätasolla ja sovittiin, että niitä tarkennetaan lennossa

13 Vääntö 2: odotusten hallinta 1 Asiakas ulkoisti merkittävän prosessin päämiehelle, ja sopimus kirjattiin palvelusopimuksena Asiakas odotti saavansa tietojärjestelmäpalvelua, päämies odotti toteuttavansa palveluprosessia Sekä asiakas, että päämies keskustelivat totutuksen tavoista enemmän ja syvemmin kuin alun perin odotettiin Asiakkaan organisaatiota opetettiin toimimaan palveluprosessin, ei tietojärjestelmäpalvelun ostamisen tavalla

14 Vääntö 3: odotusten hallinta 2 Asiakkaan odotukset täsmentyivät pitkin matkaa ja tarpeita valkeni lisää Useat tarpeet esitettiin vaatimuksina, vaikka ne olivat toiveita Asiakas peilasi toiveitaan vallitseviin entisiin käytäntöihin, eikä uuteen muuttuvaan tilanteeseen Päämies otti voimakkaan otteen asiakkaan vaatimusten ohjaamiseen Asiakas pantiin määrittelemään omat tarpeensa sellaisella tarkalla tasolla, johon asiakas ei ollut tottunut

15 Vääntö 4: odotusten hallinta 3 Asiakkaan tarpeiden tarkentuminen tuotti hikkaa toimittajan kanssa Kaikki muutokset nostettiin johtoryhmään Syynä oli projektin alkuvaiheen maksupostien sitominen RUPvaiheistuksen mukaisiin pisteisiin, joita tulkittiin tahallaan hankalasti Vasta kun projekti kriisiytyi kunnolla ja päämies jäädytti projektin loppuvaiheen maksut, päästiin yhteiseen kehitysmoodiin. Ensimmäinen puoli vuotta oli hyvin hankalaa, viimeinen vuosi oli helpompi. Jälkikäteen ajateltuna, alun tiukka toimittajakontrolli olisi ehkä estänyt koko projektin onnistumisen.

16 Vääntö 5: työtavat Kukin taho toimi maantieteellisesti erillään Myös kansalliset ja organisaatioiden kulttuurit törmäsivät Johtamisen ja toteuttajien kulttuurit poikkesivat rajusti toisistaan, mikä aiheutti hämmennystä Todettiin, että johto hoitaa johdon asiat, toteutustaso keskittyy tekemiseen ja projektijohto toimii suodattimena välissä Järjestettiin paljon yhteistä aikaa päämiehen ja eri toimijoiden välillä. Silti oli syytä eristää mm. ohjelmistotoimittaja asiakkaasta. Samaan hiileen puhaltamisesta tuli johtava ajatus

17 Vääntö 6: liian vähän testausympäristöjä KLASSIKKO Asiakas halusi 3 heille varattua erillistä testiympäristöä, päämies oli varautunut yhteen. Asiaa ei oltu sovittu sopimuksessa. Testiympäristöjen rakentaminen kaikkine järjestelmäliittymineen oli hidasta ja hankalaa puuhaa Teknisiä system admin resursseja ei ollut Päämies hankki ensin yhden, sitten toisen ja kohta kolmannenkin henkilön hoitamaan ympäristöjen teknistä toteutusta, toimittajien henkilöt ja managerit siihen vielä päälle Kehitysvaiheessa käytössä oli neljä päämiehen ympäristöä, ohjelmistotoimittajan ympäristö ja asiakkaalla olevat lukuisat ympäristöt Tuotantolle rakennettiin ITIL:n mukainen testauskyvykkyys

18 Vääntö 7: järjestelmän 1. pystyttäminen Konesalitoimittaja vaati tilaukset yli kuukautta etukäteen. Liiketoimintaihmisistä koostuvalla projektiryhmällä ei ollut käsitystäkään tästä, aika meni täysin asiakkaan odotusten hallintaan. Ohjelmistotalo määritti kehitystyöasemia vastaavat CPU- ja tietokantavaatimukset. Konesalissa kaikki tuli virtualisoiduilla palvelimilla, datatallennus tietokantaklustereista ja koko häkkyrä 4-tasoisesta verkkoratkaisusta, jossa joka välissä oli palomuuri. Arvatkaa toimiko heittämällä? Aikaa paloi vain 2 kuukautta 2 päivän hommaan, sillä sattumalta saatiin oma sysadmin heti ja kehittäjän henkilöt Suomeen Aluksi jokaisen kehitysversion päivitys oli hirmuinen sirkus mutta helpottui ohjelmiston maturoituessa.

19 Vääntö 8: tietokantamigraatio Asiakkaalla oli iso tietokanta, joka piti siirtää uuteen palveluun, jossa kannan toteutus oli hyvin erilainen Migraatio ohjattiin eri projektina, joka eteni omaa aikatauluaan Migraatio eteni eroavaisuuksien selvittämisen kautta hiljalleen Asiakas vaati migraatioversioiden välistä yhteensopivuutta omien testiaineistojensa puutteellisen hallinnan takia tuskaa toi mm. tietokantamuutosten tuominen testiympäristöihin Itse migraatio käyttöönotossa oli ainutkertainen ja pitkäkestoinen toimenpide, joka ei saa epäonnistua Migraatiota harjoiteltiin eri osapuolten yhteisin harjoituksin neljä kertaa yli puolen vuoden aikana ennen varsinaista käyttöönottoa Harjoittelu kohdistui sekä migraation tekniseen sujuvuuteen ja virheettömyyteen, että käyttöönoton prosesseihin ja tehtävälistan täydellistämiseen. Käyttöönotto sujui ongelmitta.

20 Vääntö 9: näkyvyys kehitystyön etenemiseen status P 1 & 2 & 3 CI3 CI3 RC 2, part 1 CI2 original scope earned value accrued work Toimittaja joutui piilottelemaan todellista tilannetta projektin alkupuolella. Tämä nähtiin, mutta siihen ei ollut keinoja puuttua. Myös toimittajan johto hankaloitti seurantaa. Lääkkeeksi tuotiin ulkopuolisen auditoijan tarkastukset, joita asiakas oli vaatinut päämieheltä. Tästä oli suuri hyöty. Projektiryhmässä etenemistä seurattiin toimittajan tuottamien FP-pohjaisten etenemiskäyrien avulla. Näihin ei uskottu. Niiden rinnalle rakennettiin käyttötapausten (>500) hyväksymistestauksen tuloksiin perustuva earned value käyrä, jonka avulla ennustettiin tulevaa. Lisäksi tuotettiin käännösympäristöön liitetty automaattinen koodianalyysi, jolla voitiin seurata kuinka laajoja muutoksia koodissa tapahtui milloinkin

21 Vääntö 10: tuotannonaikaisen kyvykkyyden rakentaminen Koulutukset järjestyivät isommitta tuskitta, vaikka niille ei aluksi ollut omaa ympäristöä Projektiryhmä keskittyi kehityksen edistämiseen vaatimusten-, virheiden-, ympäristöjen-, ja testauksenhallinnan viedessä kaiken ajan. Erillinen projektiryhmä aloitti uuden asiakkaan vastaanottoprosessin, joka ei kuitenkaan sopinut näin laajan hankkeen hoitamiseen: esimerkiksi SLA ei kuulunut tähän. Lisäksi ylläpitosopimusneuvottelut ja toimintamallien luominen söi aikaa. Osapuolilla oli poikkeavia SLA-näkemyksiä. Kyvykkyys rakennettiin kahdella tasolla: päämiehen asiakkaalle kohdistuvan palveluprosessin tasolla sekä teknisen tuotannonhallinnan ja ohjelmiston ylläpidon tasolla. Tuloksena useita prosessimäärityksiä ja yhteistoiminnan harjoittelemista. 5 ketjutettua Helpdesk sovellusta, jokainen tarvitsi oman tiketti#:n

22 Yhteenveto Erilaisiatoimijoita pitää osata johtaa kutakin tavallaan voiko johtaa, jollei tunne johdettaviaan Jokainensidosryhmä pitää saada toimimaan yhteisen tavoitteen vuoksi vaatii hyvin paljon selkeää viestintää Yksi projektinjohtaja ei riitä tarvitaan kattava repertuaari kokemusta

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi.

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. OPAS 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. Sisältö Lukijalle 1. Milloin toiminnanohjausjärjestelmä kannattaa

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 TALENT MANAGEMENT Miksi kaikki ei voi sujua kuin tanssi? - Tommy Tabermann SIVU 11 Rekrytointi osana talent

Lisätiedot

ROPE SIDEBRAS TESTAUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN OHJELMISTON KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTISSA. Diplomityö

ROPE SIDEBRAS TESTAUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN OHJELMISTON KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTISSA. Diplomityö ROPE SIDEBRAS TESTAUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN OHJELMISTON KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekunnan

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA Rannisto Pasi-Heikki, Stenvall Jari, Juusenaho Riitta (toim.) ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA Sopimusohjaus ja moniääninen johtaminen Tampereella Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 13/2011

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.0. Projektiryhmä

LOPPURAPORTTI. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.0. Projektiryhmä LOPPURAPORTTI Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.0 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

EI PAHAlla. laatua. parempaa. palveluiden

EI PAHAlla. laatua. parempaa. palveluiden EI PAHAlla parempaa palveluiden laatua EI PAHAlla parempaa palveluiden laatua Toimitus: Hanna Tuuri Julkaisutoimikunta: Aura Loikkanen, Satu Kylmälä ja Hanna Tuuri Kuvat: Hanna Tuuri ja Marjatta Ojala

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio 1 Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio Julkaisija TUKEVA-hanke Oulun seutu www.ouka.fi/seutu/tukeva Taitto Mainostoimisto SIBERIA Oy Paino Oulu 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Duo. www.rtkpalvelu.fi

Duo. www.rtkpalvelu.fi Duo 2 www.rtkpalvelu.fi 2009 RTK-PALVELU OY ja TECHNOPOLIS OYJ: Laatu tulee työn tuloksena s. 4 RTK-PALVELU MAAJOUKKUEEN yhteistyökumppaniksi s. 20 SADAN MILJOONAN metsästys s. 22 1 RTK-PALVELU 2 2009

Lisätiedot

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Pro Gradu -tutkielma Hallintotieteen maisterinohjelma Kevät 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi. Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa. Epävarmuus hallintaan projektiliiketoiminnassa

Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi. Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa. Epävarmuus hallintaan projektiliiketoiminnassa 2/2011 TASAPAINO 6 Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi 12 Hengailu voi pelastaa projektin 18 Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa 28 Ota laatuäly käyttöön 46 Epävarmuus hallintaan

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4. Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7.

Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4. Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7. SISÄISET TARKASTAJAT ry Nro 1/2015 Tietoturvallisuus Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4 Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7 1/2015 3 4 7 9 11 13

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot