Viestinnän työkalut ja Best practices

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestinnän työkalut ja Best practices"

Transkriptio

1 Viestinnän työkalut ja Best practices ISYY:n ainejärjestökoulutus Joensuu klo (E102) Kuopio klo (S32)

2 Esittelykierros - Mistä ainejärjestöstä/kerhosta tulet? Missä tehtävässä/roolissa toimit? Mitä odotat koulutukselta? Mitä odotat oman ainejärjestösi/kerhosi viestinnältä tänä vuonna? - Erityisiä kehitysajatuksia oman ainejärjestön/kerhon viestintään liittyen?

3 Harjoitus: Janalla liikkuminen

4 Wiion lait Viestinnän lait (Wiion lait): 1. Viestintä epäonnistuu aina, paitsi sattumalta. 2. Jos sanoma voidaan tulkita eri tavoin, niin se tulkitaan tavalla, josta on eniten vahinkoa. 3. On olemassa aina joku, joka tietää sinua itseäsi paremmin, mitä olet sanomallasi tarkoittanut. 4. Mitä enemmän viestitään, sitä huonommin viestintä onnistuu. 5. Joukkoviestinnässä ei ole tärkeää se, miten asiat ovat, vaan se, miten ne näyttävän olevan. 6. Uutisen tärkeys on verrannollinen sen etäisyyden neliöön. 7. Mitä tärkeämmästä tilanteesta on kysymys, sitä todennäköisimmin unohdat olennaisen asian, jonka muistit hetki sitten.

5 Vai sittenkin näin? Katleena Kortesuon lait Wiion lakien pohjalta (http://eioototta.fi) 1. Viestintä onnistuu, kun kiinnität huomiota vastaanottajaan. 2. Jos sanoma voidaan tulkita eri tavoin, varmista ettei niin käy. Käytä tarkentavaa kieltä. 3. On olemassa aina joku, joka tietää sinua itseäsi paremmin. On olemassa myös joku toinen, joka tietää huonommin. Ihmiset ovat erilaisia. 4. Mitä enemmän viestitään, sitä tarkempi pitää olla, että viestintä pysyy yhdenmukaisena. 5. Joukkoviestinnässä ei ole tärkeää se, miten asiat ovat, vaan se, miten ne näyttävän olevan. Ja tämä kannattaa tiedostaa, kun viestii. 6. Uutisen tärkeys on verrannollinen sen jaettavuuteen sosiaalisessa mediassa. 7. Mitä tärkeämmästä tilanteesta on kysymys, sitä paremmin pitää valmistautua. Keskustelua: Mielipiteitä? Lisäyksiä?

6 Toimivan viestinnän periaatteita/lähtökohtia (1/2) Tieto siitä, kenelle tiedotetaan ja miksi Oikea-aikaisuus Avoimuus Tasapuolisuus Luotettavuus Nopeus Aktiivisuus Johdonmukaisuus

7 Toimivan viestinnän periaatteita/lähtökohtia (2/2) Asiallisuus Vuorovaikutteisuus Oikeakielisyys Kaikilla organisaatiossa/järjestössä on vastuu siitä, että viestintä toimii, mutta myös selkeästi tiedossa, kenellä on päävastuu asioista Yksi ihminen ei ehdi eikä voi tehdä kaikkea, mutta johdonmukaisuus on pidettävä, esim. että kolme eri ihmistä ei päivitä samaa asiaa Facebookiin peräkkäin Mieluummin liikaa kuin liian vähän tietoa? (Mielipiteitä: kumpi parempi?)

8 Hyvä viestintä kiteytettynä (1/1) Huolella suunniteltua Tavoitteellista Avointa Vuorovaikutteista Riittävää Kohderyhmälle räätälöityä Helposti ymmärrettävää Asian ydin esitellään lyhyesti ja kohderyhmän näkökulmasta mielenkiintoisesti

9 Hyviä viestintäkäytäntöjä ja huomioitavia asioita (1/5) Mitä kannattaa huomioida, kun viestitään/tiedotetaan: Ole ajoissa liikkeellä (esim. tapahtumajärjestäminen) Suunnittele etukäteen mitä teet ja milloin (Mitä haluat saavuttaa, kenet tavoittaa ja miten? Kuinka tämä onnistuu parhaiten?) Selkeät vastuut Ainejärjestölle kannattaa tehdä oma viestintästrategia tai ainakin ohjeistus, jossa määritellään, mihin viestinnällä pyritään, kuka sitä toteuttaa ja miten sekä mitkä ovat sen kohderyhmät Päätä viestintäkanava(t) Mieti viestinnän/tiedotuksen sävy ja tyyli

10 Hyviä viestintäkäytäntöjä ja huomioitavia asioita (2/5) Kirjoita viestisi valmiiksi tekstimuotoon: Mitä, missä, milloin, kuka, mistä saa lisätietoa Tiedota myös englanniksi Varmista, että tiedot ovat oikein ja pidä ne ajan tasalla Huolehdi, että viesti menee kaikkiin sovittuihin kanaviin ja oikeille tahoille: kenelle pitää muistaa tiedottaa? Seuraa viestintäkanavia (esim. Facebook) ja vastaa kysymyksiin yms. Tiedota tarpeeksi, mutta älä liikaa (esim. Facebook) Selvitä, että kuvien käyttöoikeudet ovat kunnossa Mielipiteitä: Miltä vaikuttaa? Kuulostaako järkevältä? Onko jotain, mitä on jäänyt mainitsematta?

11 Hyviä viestintäkäytäntöjä ja huomioitavia asioita (3/5) Keskustelua: Millaisia ongelmakohtia oman ainejärjestönne/kerhonne viestinnässä on ollut? Mikä tökkii pahiten?

12 Hyviä viestintäkäytäntöjä ja huomioitavia asioita (4/5) Ongelmakohtia ja pullonkauloja: Ei tajuta, että jostakin asiasta pitäisi tiedottaa Tieto ei kulje toimijoiden välillä Viestinnässä ollaan pahasti myöhässä Liikaa tiedotettavia asioita yhtä aikaa Tiedot eivät ole ajan tasalla Ei ole selvyyttä siitä, kuka hoitaa ja miten Ainejärjestöjen verkkosivut ja FB-sivut: ei monesti tarkkoja tietoja tapahtumista tms., sivuja ei ole päivitetty jne.

13 Hyviä viestintäkäytäntöjä ja huomioitavia asioita (5/5) Ratkaisuja: Viestinnällinen näkökulma mukaan kaikkeen toimintaan: Voisiko tämä asia kiinnostaa jäsenistöä tai sidosryhmiä? Kuinka siitä kannattaisi viestiä? Pidä muut kartalla siitä, mitä tapahtuu Aloita esim. tapahtumien suunnittelu hyvissä ajoin etukäteen ja mieti jo heti alusta saakka, miten tiedotus hoidetaan Priorisoi tiedotettavia asioita > Tärkeimmät asiat ensin (mahdolliset päällekkäisyydet hyvä ottaa huomioon myös esim. tapahtumien suunnittelussa) Määrittele viestintävastuu selkeästi ja kirjaa ne ylös

14 Viestinnän lajit ja toteuttajat (1/9) Sisäinen viestintä Yhteisön jäsenten välinen viestintä (esim. suljetut sähköpostilistat ja Facebook-ryhmät, chatit) Sisäisen viestinnän osa-alueet ainejärjestötoiminnassa: Hallitus, jäsenistö Mikä on oleellista tietoa, kuka sitä tarvitsee, milloin ja missä muodossa? Millä tavalla eri ryhmien viestintätarpeet eroavat toisistaan?

15 Viestinnän lajit ja toteuttajat (2/9) Hallituksen tulee tietää: Mitä muut hallituksen jäsenet tekevät ja milloin? Kokousten sopiminen ja aikatauluttaminen Mitä jäsenistö haluaa? Ollaanko toimintaan tyytyväisiä? Mitä jäsenistö haluaa tietää: Mitä tapahtuu? Kuinka voin osallistua? Mikä ainejärjestö on ja mitä se tekee?

16 Viestinnän lajit ja toteuttajat (4/9) Keskustelua ja kokemusten vaihtoa: Millaisia muita sisäisen viestinnän kanavia järjestöillä on käytössään? Miten muuten voitaisiin vielä tehostaa omaa viestintää ja saada jäsenistö kiinnostumaan esim. omista tapahtumista?

17 Viestinnän lajit ja toteuttajat (5/9) Mahdollisia ratkaisuja: Esim. selontekojen antaminen kokousten lopuksi (mitä hallituksen sisällä kukakin on viime aikoina tehnyt), tiivistelmät päätetyistä asioista, jotka viestitään esim. Facessa Tunnisteiden käyttö sähköpostien alussa (eivät mene ehkä niin helposti roskakoriin) Yhteistyö toisten ainejärjestöjen kanssa esim. tapahtumajärjestämisessä Mainostaminen muissa tapahtumissa

18 Viestinnän lajit ja toteuttajat 6/9 Ulkoinen viestintä: Viestintä yhteisön ulkopuolisille henkilöille ja tahoille Ainejärjestöjen ulkoisen viestinnän kohteita ovat mm. ISYY, yliopisto, toiset ainejärjestöt, kaupalliset toimijat ja tiedotusvälineet Ulkoisen viestinnän päämääränä on luoda kuva ainejärjestöjen toiminnasta ulkopuolisille tahoille ja tehdä yhteistyötä > Selkeys siitä, kuka ainejärjestössä vastuussa kunkin osa-alueen tiedottamisesta Virallinen julkilausuma (esim. kannanotto) Tapahtumatiedotus Tapahtumista sopiminen ulkopuolisen toimijan kanssa Yhteystietojen päivittäminen yhteistyökumppaneille

19 Viestinnän lajit ja toteuttajat 7/9 Ulkoisen viestinnän kanavia: Facebook Nettisivut Julisteet/mainokset Tiedotusvälineet: mediatiedotteet Muita: Twitter, YouTube Keskustelua ja kokemusten vaihtoa: Mitä viestintä/tiedotuskanavia/välineitä käytössä ja kuinka ovat toimineet?

20 Viestinnän lajit ja toteuttajat 8/9 Ketkä viestivät? Viestintä kuuluu kaikille Jokainen on vastuussa siitä, että tieto kulkee sujuvasti Älä oleta, että joku muu hoitaa, vaan tarkista! Jaa ohjeistusta ja hyviä käytäntöjä eteenpäin ja perehdytä seuraavat toimijat hyvin Yksinkertaisistakin tehtävistä voi tehdä lyhyet kirjalliset ohjeet, jotka jäävät jälkeen, vaikka toimijat vaihtuvatkin

21 Viestinnän lajit ja toteuttajat 9/9 Viestinnän vastuuhenkilöllä tulee olla: Kokonaiskuva ainejärjestön käyttämistä viestintäkanavista Käsitys viestintäkanavien käytöstä (kuka, mitä, miksi, milloin) Näkemystä viestinnän kehittämisestä Tieto siitä, kuka ainejärjestössä tietää parhaiten mistäkin asiasta

22 ISYY auttaa ja neuvoo 1/4 ISYY:n viralliset pääviestintäkanavat ISYY:n verkkosivut (www.isyy.fi) ISYY:n Facebook-sivu (www.facebook.com/fbisyy) Isyy-info-sähköpostilistat kaikille kolmelle kampukselle Muut sähköpostilistat Viikkotiedotteet (uutiskirje): Wiikko-Ärsyke Joensuu, Kuopio, Savonlinna ja Monday Mail Joensuu ja Savonlinna Uljas ja Uljaan ISYY tiedottaa -osio Ilmoitustaulut YouTube ISYY:n kalenterit

23 ISYY auttaa ja neuvoo 2/4 Miten ISYY voi auttaa ainejärjestöjä tiedottamisessa: ISYY:n kanavat ainejärjestöille (Uljas, verkkosivujen tapahtumakalenteri ja ainejärjestöjen kuvaukset (http://isyy. fi/jasenelle/aine-ja-kampusjarjestot/), viikkotiedotteet, sähköpostilistat, ISYY:n kalenterit) Järjestöjaosto-sähköpostilistat kampuksilla (ainejärjestöjen puheenjohtajat) > Voidaan tiedottaa tärkeistä ainejärjestöjä koskevista asioista, järjestöjaostojen kokouskutsut yms.) Ainejärjestöjen pitää muistaa toimittaa yhteyshenkilöidensä tiedot yo-kuntaan Viestintäsuunnitelma-pohja (kannattaa hyödyntää) Vuosikello-pohja Neuvoja ja tukea tarpeen mukaan

24 ISYY auttaa ja neuvoo 3/4 Nootti, jota ISYY saa viestinnästään (HV-viikot): Ihmiset eivät saa tarpeeksi tietoa esim. tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista, vaikka niistä tiedotettaisiin ISYY:n viestintäkanavia pitkin (esim. edarivaalit) Siitä tiedottaminen, kuka vastaa mistäkin asioista Ei tarpeeksi tietoa/viestintää siitä, mikä ylioppilaskunta on ja miten se toimii, mitä se tekee tai mikä on RAI!-brändi Myös ainejärjestöiltä toivotaan tehokkaampaa tiedotusta

25 ISYY auttaa ja neuvoo 4/4 Keskustelua ja mielipiteitä: Miten viestintää voisi kehittää ainejärjestöjen näkökulmasta? Mitä kanavia pitkin tieto esim. tapahtumista menisi paremmin opiskelijoille ja miten viestintää voitaisiin selkeyttää? Voisivatko ainejärjestöt olla tässä apuna? Kuinka ainejärjestöjen tiedottamista ISYY:n suuntaan voitaisiin kehittää?

26 Tackar och bockar!

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA (ISYY) VIESTINTÄOHJEISTUS

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA (ISYY) VIESTINTÄOHJEISTUS ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA (ISYY) VIESTINTÄOHJEISTUS Hyväksytty hallituksessa 16.10.2013 Yleistä Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) viestinnästä vastaavat ylioppilaskunnan hallituksen

Lisätiedot

Miten voidaan tehostaa tiedotusta?

Miten voidaan tehostaa tiedotusta? Miten voidaan tehostaa tiedotusta? jaetaan vastuuta sovitaan selkeä työnjako ja mikä on kenenkin vastuulla käytetään järjestölehteä myös tehokkaampana tiedotusväylänä esitetään asiat yksinkertaisesti ja

Lisätiedot

VIESTINTÄOPAS. Ai niin, tästähän pitää tiedottaa!

VIESTINTÄOPAS. Ai niin, tästähän pitää tiedottaa! VIESTINTÄOPAS Ai niin, tästähän pitää tiedottaa! Sisältö: Yhdistysten pieni viestintäopas 1 Saate: Ai niin, tästähän pitää tiedottaa! 3 2 Termit tutuksi 4 3 Yhdistysten viestintä - mitä ja miksi viestimme?

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

Finanssi ry Viestintästrategia

Finanssi ry Viestintästrategia Finanssi ry Viestintästrategia 20.08.2012 Heidi Kippola Vili Koistinen Anna Ikäheimo Lauri Tenhunen Sisällysluettelo 1. Viestintästrategian lähtökohdat... 1 2. Tavoitteet viestintästrategialle... 2 3.

Lisätiedot

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa Työkalupakki järjestöjen viestintään Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa 2 Viestintätyökalupakin sisältö: 1. Miksi kertoa toiminnastanne tiedotusvälineille?

Lisätiedot

TUUSULAN PALLOSEURAN VIESTINTÄ

TUUSULAN PALLOSEURAN VIESTINTÄ TUUSULAN PALLOSEURAN VIESTINTÄ TUUSULAN PALLOSEURAN VIESTINTÄ Viestintäsuunnitelman sisältö 1. Kenelle viestimme: seura + joukkue 2. Miten viestitään 3. Mikä on viestinnän tavoite 4. Mitkä ovat viestinnän

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Viestinnässä on voimaa

Viestinnässä on voimaa Viestinnässä on voimaa Viestinnässä on voimaa Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n viestintäopas 2010 www.jhl.fi JHL:n ydinviestit Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on hyvinvointialan suurin

Lisätiedot

Viestintäkoulutus 2015

Viestintäkoulutus 2015 Viestintäkoulutus 2015 09.02.2015 Wise men speak because they have something to say; Fools because they have to say something. Platon Agenda 1. Viestinnästä yleisesti (ja lyhyesti) 2. Viestintäkanavat

Lisätiedot

JIPPO-JUNIOREIDEN VIESTINTÄ

JIPPO-JUNIOREIDEN VIESTINTÄ JIPPO-JUNIOREIDEN VIESTINTÄ JIPPO-JUNIOREIDEN VIESTINTÄ Viestintäsuunnitelman sisältö 1. Kenelle viestimme: seura + joukkue 2. Miten viestitään 3. Mikä on viestinnän tavoite 4. Mitkä ovat viestinnän tavoitteet

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto 4. 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5. 2. Markkinointiviestintä 6. 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7

Sisällysluettelo. Johdanto 4. 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5. 2. Markkinointiviestintä 6. 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7 Sisällysluettelo sivu Johdanto 4 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5 2. Markkinointiviestintä 6 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7 2.2 Markkinointiviestinnän suunnittelu 8 2.3 Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

URHEILUSEURAN VIESTINTÄOPAS. Syyskuu 2014

URHEILUSEURAN VIESTINTÄOPAS. Syyskuu 2014 URHEILUSEURAN VIESTINTÄOPAS Syyskuu 2014 SISÄLLYS Sisältö Esipuhe Osa 1: Seuraviestintä 1. Seuraviestintä kert urheiluseuran vireestä 2. Seuran oman viestin jäljillä 3. Sisäinen viestintä kokoaa joukon

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015 1. Johdanto 1 2. Viestinnän perusviesti ja arvot 1 3. Viestinnän nykytila ja haasteet 2 4. Viestinnän tavoitteet ja tehtävät 3 5. Kohti tavoitetilaa 4 Sisäinen viestintä: Organisaatio- ja jäsenviestintä

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintäopas

Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas 2011 1 Urheiluseuran viestintäopas Sisältö Osa 1: Opas sisäiseen viestintään Alkuperäinen opas: Sisäisellä viestinnällä vireäksi. (2006). Tekijät:

Lisätiedot

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA Mitä ja miksi? Markkinointi on yksi tärkeimmistä avaimista onnistuneeseen tapahtumaan. Tämä markkinointiopas on tehty käyttöösi tapahtumajärjestämisen

Lisätiedot

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Elsilä, Jere Harjuoja, Selina Mattila, Karin Pelkonen, Sanna 2015 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

Päätösesitys: Koulutustoimikunta aloittaa viestintästrategian työstämisen.

Päätösesitys: Koulutustoimikunta aloittaa viestintästrategian työstämisen. HUMANISTI NEN T IEDEKUNTA Koulutustoimikunta Pöytäkirja aika: 4.4.13 klo 12.1 13.42 paikka: Snellmanian kokoushuone YY301 jäsen Kuisma Korhonen, pj., koulutusdekaani Kaisu Heinänen, amanuenssi Jarmo Jantunen,

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Asukastilat ja intranet

Asukastilat ja intranet Asukastilat ja intranet. Ikäsi Vastaajien määrä: 7 0 5 0 5 0 5 0 5 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 alle 0 0 5 6 50 5 65 66. Asuntosi koko Vastaajien määrä: 7 0 0 0 0 40 50 60 70 80 90 0 50m 5 80m 80 09m

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma. Juniori KuPS

Viestintäsuunnitelma. Juniori KuPS Viestintäsuunnitelma Juniori KuPS 1 Sisällys KEITÄ ME OLEMME?... 2 SEURAMME ARVOT... 2 Suvaitsevaisuus... 2 Urheilullisuus ja terveet elämäntavat... 2 Tavoitteellisuus... 2 SISÄINEN VIESTINTÄ... 3 Sisäisen

Lisätiedot

METKAn viestintä voidaan jakaa myös tärkeysluokkiin. Esimerkkejä sisäisen viestinnän tärkeysluokista:

METKAn viestintä voidaan jakaa myös tärkeysluokkiin. Esimerkkejä sisäisen viestinnän tärkeysluokista: VIESTINTÄSUUNNITELMA Hyväksytty 31.1.2012 METKAn viestintäsuunnitelman tarkoitus on helpottaa ja selkiyttää kaikkien METKAn viestinnän kanssa työskentelevien tehtäviä. Suunnitelma sisältää ohjeita ja työkaluja,

Lisätiedot

Esipuhe edessä hallitusvuosi

Esipuhe edessä hallitusvuosi Alayhdistysopas Uudistettu painos Elokuu 2012 Julkaisija: Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta () Toimittanut: Kaisa Immonen, tiedotus- ja järjestösihteeri www.ttyy.fi i ALAYHDISTYSOPAS Esipuhe

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

KAAVIO Kaavio 1. Yhteisöviestintä. TAULUKOT Taulukko 1. Tiedotuksen vastuun jakautuminen. Taulukko 2. A-killan viestinnän seurantamalli.

KAAVIO Kaavio 1. Yhteisöviestintä. TAULUKOT Taulukko 1. Tiedotuksen vastuun jakautuminen. Taulukko 2. A-killan viestinnän seurantamalli. Selvästi parempi Sisällys JOHDANTO... 3 1 VIESTINTÄ... 4 1.1 YHTEISÖVIESTINTÄ... 5 1.2 VIESTINTÄVASTAAVA... 7 1.3 A-KILTOJEN LIITON TIEDOTUSTASOT JA -VASTUU... 8 2 VÄLINEITÄ TIEDOTUKSEEN... 11 2.1 KIRJALLINEN

Lisätiedot

viesti museosi näkyväksi VIESTI MUSEOSI NÄKYVÄKSI - SUOMEN MUSEOLIITTO 2008 Suomen museoliitto 2008

viesti museosi näkyväksi VIESTI MUSEOSI NÄKYVÄKSI - SUOMEN MUSEOLIITTO 2008 Suomen museoliitto 2008 1 viesti museosi näkyväksi Jaana af Hällström 19.6.2008 Suomen museoliitto 2008 2 Viesti museo näkyväksi! SUUNNITTELE HYVIN JA OLE JOHDONMUKAINEN. Museokuva Museokuvaan vaikuttaa se, mitä museo tekee,

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

www.evl.fi/ kriisi-info KRIISIVIESTINTÄOPAS Viestintäpalvelut 12.6.2012 Yleinen hätänumero 112 Palveleva puhelin

www.evl.fi/ kriisi-info KRIISIVIESTINTÄOPAS Viestintäpalvelut 12.6.2012 Yleinen hätänumero 112 Palveleva puhelin www.evl.fi/ kriisi-info KRIISIVIESTINTÄOPAS Viestintäpalvelut 12.6.2012 Palveleva puhelin 01019 0071 Yleinen hätänumero 112 Sisällysluettelo 1 Tärkeitä yhteystietoja 2 Toiminta hätä- ja vahinkotilanteissa

Lisätiedot

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Oppaan kirjoittamisesta on vastannut Kuntaliiton kokoama työryhmä Tony Hagerlund,

Lisätiedot