Kansanterveyslaitos Folkhälsoinstitutet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansanterveyslaitos Folkhälsoinstitutet"

Transkriptio

1 Iäkkäiden kaatumistapaturmien ehkäisy tutkimusten valossa Sanna Sihvonen, erikoistutkija, TtT Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn yksikkö Kansanterveyslaitos

2 IÄKKÄIDEN HENKILÖIDEN KAATUMISTAPATURMAT Opas kaatumisten ja murtumien ehkäisyyn Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B8/2006 Toimittaneet Minna Mänty Sanna Sihvonen Terhi Hulkko Anne Lounamaa

3 Iäkkäiden henkilöiden kaatumistapaturmat IKINÄ -materiaali Opas kaatumisten ja murtumien ehkäisyyn CD -rom Kirjallinen opas Valmiit luentotiivistelmät (PowerPoint) Kaatumisvaaran arviointiin liittyvä liikkumiskykytestistö videokuvana Kaatumisvaaran arviointiin liittyvät toimintamallit ja testi- ja arviointilomakkeet tulostettavassa muodossa Verkkosivut

4 NAISET Kaatumisvammojen ilmaantuvuus yli 80 -vuotiailla suomalaisilla vuosina ja ennuste vuoteen 2030 (Kannus et al. Lancet 2005) ILMAANTUVUUS VUOSI MIEHET ILMAANTUVUUS VUOSI

5 TOIMINTAKAAVIO KAATUMISVAARAN ARVIOINTIIN PERUSTERVEYDEN- HUOLTO Riskihenkilöiden tunnistaminen perusterveydenhuollossa * Kysy kaikilta iäkkäiltä potilailta kaatumisista viimeksi kuluneen vuoden aikana Ei kaatumisia Tiedottaminen kaatumisten vaaratekijöistä ja ehkäisystä Esite (liite 11) Toistuvia kaatumisia Yksittäinen kaatuminen Tarkasta onko tasapainoja/tai kävelyongelmia tai kaatumisen pelkoa Ei tasapaino- tai kävelyongelmia tai kaatumisen pelkoa Tasapaino- ja/tai kävelyongelmia tai kaatumisen pelkoa Tasapaino ja kävely: SPPB testi (liite 5) Kaatumisen pelko; ABC -testi (liite 6) Potilas, joka on hakeutunut hoitoon kaatumisen seurauksena KAATUMISVAARAN ARVIOINTI Kaatumishistoria Tasapaino, lihasvoima ja liikkumiskyky Näkö Sairauksien kartoitus Lääkitys Ympäristön riskitekijät Ravitsemustila Monitekijäinen interventio Liikuntaohjelmat Lääkityksen tarkistus Sairauksien hoito Ravitsemus ja nestetasapaino Asuinympäristön vaaratekijöiden minimointi Vaaratekijöiden arviointilomakkeet: Kaatumisvaaran arviointi (liite 1a) Ympäristön arviointi (liite3a) Toimintasuunnitelmalomakkeet: Kaatumisten ehkäisy (liite 1b) Ympäristön muutostyöt (liite3b)

6 Kaatumisen vaaratekijät SISÄISET SYYT Lihasheikkous Liikkumisvaikeudet Heikentynyt tasapaino Sairaudet Lääkitykset Huimaus Heikentynyt näkö Alkoholi ULKOISET SYYT Liukas lattia Huonot jalkineet Huono valaistus Kynnykset/matot Liukas piha Huterat huonekalut Väärin mitoitetut apuvälineet liukastuminen, kompastuminen tai putoaminen

7 Yleisimmät kaatumisen sisäiset vaaratekijät Keskimääräinen RR Lihasheikkous 4.4 Aiemmat kaatumiset 3.0 Kävelyongelma 2.9 Tasapainohäiriö 2.9 Heikentynyt näkö 2.5 Artriitti 2.4 Kognitiivisen tason lasku 1.8 Yli 80 vuoden ikä 1.7 (American Geriatrics Society et al. 2001)

8 Kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisy Ikäihmisten kaatumisia ja kaatumisvammoja voidaan ehkäistä. Useaan riskitekijään vaikuttaminen samanaikaisesti tehokkainta. Tärkeää kaatumisille riskialttiiden henkilöiden tunnistaminen ja vaaratekijöiden yksilöllinen kartoitus sekä tarvittavat toimenpiteet niiden poistamiseksi/vähentämiseksi Kaatumisvaaran arviointi ja ehkäisytoimenpiteet osaksi iäkkäiden terveyden edistämistä (esim. perusterveydenhuolto, kotipalvelut, palveluasuminen)

9 Kaatumisten ehkäisy Liikkumiskyvyn ylläpitäminen ja parantaminen Sairauksien luotettava diagnosointi ja hyvä hoito Lääkityksen säännöllinen tarkistaminen ja optimointi Näkökyvystä huolehtiminen Monipuolisesta ravitsemuksesta ja nestetasapainosta huolehtiminen Turvallinen ympäristö Apuvälineet Jalkineet Suojaimet

10 Kaatumisten ehkäisy - liikunta Fyysisellä harjoittelulla voidaan vaikuttaa kaatumisten sisäisiin vaaratekijöihin, kuten heikentyneeseen lihasvoimaan, tasapainoon ja liikkumiskykyyn Lihasvoimaa ja tasapainoa kehittävällä harjoittelulla voidaan vähentää iäkkäiden henkilöiden kaatumisia jopa 50 %. Tehokkain yksittäinen keino ehkäistä kaatumisia Tärkeää liikunnan säännöllisyys, nousujohteisuus ja jatkuvuus.

11 Lyhyt fyysisen suorituskyvyn testistö SPPB testistö (Guralnik et al. 1994) Mittaa iäkkään henkilön liikkumiskykyä Tasapainon hallinta, alaraajojen lihasvoima ja kävely

12 SPPB -pisteytyslomake

13 SPPB-testin kokonaistulos ja riski liikkumiskyvyn rajoittumiselle 4-6 pistettä 2,9-4,9 kertainen riski 7-9 pistettä 1,5-2,1 kertainen riski verrattuna pistettä saaneisiin (Guralnik et al. 1994)

14 SPPB:n kokonaispistemäärä hyvän ja rajoittuneen liikkumiskyvyn mukaan (0,8 km kävely, itsenäinen porraskävely) 12 10,6 10 SPPB kokonaispisteet ,5 2 0 hyvä liikkumiskyky rajoittunut liikkumiskyky Lähteet: muokattu artikkelista Shumway-Cook A, Patla A, Steward A, ym Assessing Environmentally Determined Mobility Disability: Self- Report Versus Observed Community Mobility. JAGS 53: Shumway-Cook A, Patla A, Steward A, ym Environmental Demands Associated With Community Mobility in Older Adults With and Without Mobility Disabilities. Physical Therapy 82: 7:

15 Voimaharjoittelun vaikutukset iäkkäiden henkilöiden kävelynopeuteen (Sipilä et al. 1996, Timonen et al. 2002, Fiatarone et al. 1994) % Terveitä vuotiaita Itsenäisesti asuvia toipilaita 83 v. Hoitokodin asukkaita 87 v. Kävelynopeuden muutos verrattuna kontrolliryhmään

16 Kaatumisten ehkäisy - Terveydentila ja hyvinvointi Sairaudet ja lääkehoito Sairauksien diagnosointi ja hyvä hoito Lääkehoidon säännöllinen tarkastaminen Uni- ja rauhoittavien lääkkeiden vähentäminen voidaan vähentää ikäihmisten kaatumisia 66 % (Cambell et al. 1999) Ravitsemus ja nestetasapaino Proteiinin saanti (1 g/vrk) D-vitamiini (plus kalsium) Parantaa lihasvoimaa ja tuki- ja liikuntaelimistön suorituskykyä Vähentää kaatumisia % Vähentää murtumisia %

17 Kaatumisten ehkäisy - Terveydentila ja hyvinvointi Näkö Säännölliset näön tarkastukset Näköä heikentävien sairauksien diagnosointi ja hyvä hoito Hyvästä näkökyvystä huolehtiminen; silmälasien kunto ja puhtaus Nopea kaihikirurgia (Harvood ym. 2005, Foss 2006) Paranta kaihipotilailla näön ja tasapainon lisäksi monipuolisesti elämänlaatua. Vähentää kaatumisia 34 % Vähentää murtumia 3 % nopeaan leikkaukseen osallistuneillla VS. 8 % leikkausjonossa olevilla.

18 Kaatumisten ehkäisy - Ympäristö Ympäristöön kohdistuvien toimenpiteiden tavoitteena on vähentää kaatumisvaaraa tunnistamalla ja poistamalla riskiä lisääviä tekijöitä Kotikäynti ja kodin riskitekijöiden minimointi Vähentää kaatumisia noin 30 %, jos työ tehty ammattimaisesti korkean kaatumisriskin omaavien ikäihmisten asuinpaikoissa (Cochrane Review -03).

19 Kaatumisten ehkäisy - Ympäristö Turvalliset sisä- ja ulkojalkineet Liukuesteet Vähentää talvella ulkona sattuvia liukastumisia ja kaatumisia % Kaatumisvammoja jopa 87 % (McKierman JAGS -05) Jalankulkusää (www.ilmatieteenlaitos.fi/jalankulku)

20 Kaatumisvammojen ehkäisy Lonkkasuojaimet Lonkkasuojaimia käyttämällä lonkkamurtumariskin pieneneminen % (Kannus et al. 2006)

21 Mitä voi itse tehdä kaatumisten Liiku säännöllisesti Tarkistuta lääkitys Tarkistuta näkö Syö monipuolisesti Tee ympäristöstäsi turvallisempi ehkäisemiseksi? KIITOS!

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy OPAS Satu Pajala Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy 16 Oppaan käyttäjälle 3 Sisällys 5 IÄKKÄIDEN KAATUMISET JA NIIDEN SEURAUKSET 7 Laajaa joukkoa koskettava terveysongelma 7 Väestö ikääntyy lisääntyvätkö kaatumiset?

Lisätiedot

Ikäihmisten kaatumistapaturmat. niiden ehkäisy. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille

Ikäihmisten kaatumistapaturmat. niiden ehkäisy. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille Ikäihmisten kaatumistapaturmat ja niiden ehkäisy Opas sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille Oppaan tekijät Ikäihmisten tapaturmatutkijatyöryhmä: Risto Honkanen, kansanterveystieteen dosentti terveyskeskuslääkäri

Lisätiedot

IkäArvokas -hanke Kaatumistapaturmat ja niiden ennaltaehkäisy toimintakykyä edistävin keinoin

IkäArvokas -hanke Kaatumistapaturmat ja niiden ennaltaehkäisy toimintakykyä edistävin keinoin IkäArvokas -hanke Kaatumistapaturmat ja niiden ennaltaehkäisy toimintakykyä edistävin keinoin Milla Majuri- Voutilainen, Laura Tuunainen E33ASH HAV Kevät 2015 Diakonia ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Tapaturmakatsaus 2010. Varsinais-Suomen Pelastusalue

Tapaturmakatsaus 2010. Varsinais-Suomen Pelastusalue Tapaturmakatsaus 2010 VarsinaisSuomen Pelastusalue TEKIJÄT Julkaisun suunnitteluun ja valmistamiseen vuonna 2010 ovat osallistuneet Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Tapaturmat ja toimintakyky yksiköstä:

Lisätiedot

KAATUMISVAARAA LISÄÄVÄT LÄÄKKEET

KAATUMISVAARAA LISÄÄVÄT LÄÄKKEET TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS SARJA - SER. C OSA - TOM. 319 SCRIPTA LINGUA FENNICA EDITA KAATUMISVAARAA LISÄÄVÄT LÄÄKKEET Porissa toteutettu iäkkäiden monitekijäinen kaatumisten

Lisätiedot

Tommi Vasankari, Prof., LT UKK-instituutti

Tommi Vasankari, Prof., LT UKK-instituutti Tommi Vasankari, Prof., LT UKK-instituutti Toiminnan painoalueet 2009 2013 Väestön liikkumisen ja fyysisen kunnon seuranta Liikkumisen turvallisuus Terveysliikunnan edistäminen Liikuntavammat Suomessa

Lisätiedot

Luusto lujaksi. Tietoa luuston kunnon hoidosta. Etelä-Karjalan keskussairaala www.eksote.fi

Luusto lujaksi. Tietoa luuston kunnon hoidosta. Etelä-Karjalan keskussairaala www.eksote.fi Luusto lujaksi Tietoa luuston kunnon hoidosta Etelä-Karjalan keskussairaala www.eksote.fi 2 Sisältö 1 Perustietoa luusta 2 Osteoporoosi 3 Luuston kunnon perushoito 4 Osteoporoosin lääkehoito 5 Liitteet

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010

PÄIJÄT-HÄMEEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 PÄIJÄT-HÄMEEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 MAAKUNTAHALLITUS 10.5.2010 TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA ARJEN TURVALLISUUDEN PARANTAMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A183*2010 ISBN 978-951-637-186-6 ISSN 1237-6507 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kaatumistapaturman vaikutukset ikääntyvän kotona selviytymiseen

Kaatumistapaturman vaikutukset ikääntyvän kotona selviytymiseen Sirpa Koukka, Tanja Malinen, Henna Nurkka, Minna Yli-Tokola Kaatumistapaturman vaikutukset ikääntyvän kotona selviytymiseen Tiehallinnon selvityksiä 5/2001 Sirpa Koukka, Tanja Malinen, Henna Nurkka, Minna

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Marita Ollikainen VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 24 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT

Lisätiedot

Erityisryhmien asumisturvallisuuden parantaminen

Erityisryhmien asumisturvallisuuden parantaminen Erityisryhmien asumisturvallisuuden parantaminen Selvityksiä 2007:25 Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:25 Erityisryhmien asumisturvallisuuden parantaminen SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Lisätiedot

GERIATRISEN AKUUTTIHOIDON JA ARVIOINNIN KÄSIKIRJA

GERIATRISEN AKUUTTIHOIDON JA ARVIOINNIN KÄSIKIRJA TAMPEREEN KAUPUNKI GERIATRISEN AKUUTTIHOIDON JA ARVIOINNIN KÄSIKIRJA HATANPÄÄN PUISTOSAIRAALAN GERIATRIAN OSASTORYHMÄN OSASTO V3 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SISÄLLYS LUKIJALLE...1 1 Geriatrinen akuuttihoito-

Lisätiedot

Teknologioiden mahdollisuudet iäkkäiden tapaturmien ehkäisyssä

Teknologioiden mahdollisuudet iäkkäiden tapaturmien ehkäisyssä Anne Lounamaa Kati Matikainen Julia Kantorovitch (toim.) TYÖPAPERI 6 2013 TYÖPAPERI 6/2013 Anne Lounamaa, Kati Matikainen, Julia Kantorovitch (toim.) Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ISBN

Lisätiedot

Vaalan ja Utajärven yhteinen turvallisuussuunnitelma

Vaalan ja Utajärven yhteinen turvallisuussuunnitelma 17.5.2011 ARJEN TURVAA YHDESSÄ! Vaalan ja Utajärven yhteinen turvallisuussuunnitelma Tytti Määttä, Hannele Karhu ja Pasi Rissanen 1 TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TAUSTA, TARKOITUS JA TOTEUTTAJAT 2 TURVALLISUUDEN

Lisätiedot

Neuroliikunnan terveysliikunnan tavoite

Neuroliikunnan terveysliikunnan tavoite Neuroliikunnan terveysliikunnan tavoite Turku 22.5.2014 THM, tutkija Erja Toropainen UKK-instituutti 28.5.2014 1 Teemat Liikuntaa terveydeksi Terveysliikuntasuositukset Neuroliikkujan terveysliikunta Liikuntaneuvonta

Lisätiedot

Lonkkamurtumapotilaiden arviointi geriatrian poliklinikalla

Lonkkamurtumapotilaiden arviointi geriatrian poliklinikalla Alkuperäistutkimus tieteessä Maria Korpi LL, erikoistuva lääkäri Tiina Luukkaala FM, biostatistikko Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, tiedekeskus Tampereen yliopisto, terveystieteiden yksikkö Pirkko Jäntti

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi

Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi KONGRESSIKIRJA Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi 13. 14.10.2011 Marina Congress Center, Helsinki www.vanhustyonvastuunkantajat.fi Kirjan toimitus: Riitta Eerola,

Lisätiedot

Suositus toimintakyvyn arvioinnista iäkkään väestön hyvinvointia edistävien palveluiden yhteydessä

Suositus toimintakyvyn arvioinnista iäkkään väestön hyvinvointia edistävien palveluiden yhteydessä 1 Suositus toimintakyvyn arvioinnista iäkkään väestön hyvinvointia edistävien palveluiden yhteydessä Suosituksen laatijat: Matti Mäkelä, Tiina Autio, Heikki Heinonen, Tupu Holma, Hannele Häkkinen, Tuomo

Lisätiedot

Terve tuki- ja liikuntaelimistö

Terve tuki- ja liikuntaelimistö OPAS Heli Bäckmand Ilkka Vuori (toim.) Terve tuki- ja liikuntaelimistö Opas tule-sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon 11 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Graafinen suunnittelu ja taitto: Tiina

Lisätiedot

Muistisairaiden liikunnallisen kuntoutuksen vaikuttavuus Satunnaistettu vertailututkimus

Muistisairaiden liikunnallisen kuntoutuksen vaikuttavuus Satunnaistettu vertailututkimus 2013 Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 125 Kaisu Pitkälä, Niina Savikko, Minna Pöysti, Marja-Liisa Laakkonen, Hannu Kautiainen, Timo Strandberg ja Reijo Tilvis Muistisairaiden liikunnallisen kuntoutuksen

Lisätiedot

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat. Tilastokatsaus 2010

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat. Tilastokatsaus 2010 Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat Tilastokatsaus 2010 1 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Tapaturmatilanne kansainvälisessä vertailussa... 4 3. Tapaturmakuolemat... 5 4. Sairaalahoitoa vaatineet tapaturmat... 8

Lisätiedot

Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE

Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN

Lisätiedot

Muistike. Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:n jäsenlehti 2/2012 (kesä-syksy)

Muistike. Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:n jäsenlehti 2/2012 (kesä-syksy) Muistike Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:n jäsenlehti 2/2012 (kesä-syksy) Yhteystiedot Sisällysluettelo Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry Vapaudenkatu 8 A 6a (5. krs) 15110 Lahti Puh (03) 735 1681 toimisto@ph-muistiyhdistys.fi

Lisätiedot

Terveysliikunta. uutiset. LIIKKUMATTOMUUS haasteena

Terveysliikunta. uutiset. LIIKKUMATTOMUUS haasteena Terveysliikunta uutiset LIIKKUMATTOMUUS haasteena 2011 TerveysliikunTauutiset Liikkumattomuus haasteena UKK-instituutti 2011 Terveysliikuntauutiset 2011 Liikkumattomuus haasteena Sisällys UKK-instituutin

Lisätiedot

Syö muistisi hyväksi 29.3.2015

Syö muistisi hyväksi 29.3.2015 Syö muistisi hyväksi Satu Jyväkorpi Ravitsemustieteilijä, ETM Tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto Gerontologinen ravitsemus Gery ry www.gery.fi KIRJAA VOI TILATA : INFO@SUMUT.FI 1 Luennon sisältö

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 21.6.2010 371 TURUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 2012

Kaupunginhallitus 21.6.2010 371 TURUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 2012 Kaupunginhallitus 21.6.2010 371 TURUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 2012 1 Sisällysluettelo 1. Sisäisen turvallisuuden ohjelma...2 1.1. Valtakunnallinen turvallisuussuunnittelu...2 1.2. Paikallinen

Lisätiedot

Geriatrisen kuntoutuksen vaikuttavuus. Kaisu Pitkälä LKT, geriatri Yleislääketieteen professori Helsingin Yliopisto

Geriatrisen kuntoutuksen vaikuttavuus. Kaisu Pitkälä LKT, geriatri Yleislääketieteen professori Helsingin Yliopisto Geriatrisen kuntoutuksen vaikuttavuus Kaisu Pitkälä LKT, geriatri Yleislääketieteen professori Helsingin Yliopisto SIDONNAISUUDET Professori Helsingin Yliopisto, ylilääkäri HUS- PTH yksikkö Yhteistyö HUS-alueen

Lisätiedot

Ikääntyneen ravitsemus, liikunta ja erityispiirteet

Ikääntyneen ravitsemus, liikunta ja erityispiirteet Ikääntyneen ravitsemus, liikunta ja erityispiirteet Satu Jyväkorpi Ravitsemustieteilijä, ETM Tohtorikoulutettava Helsingin yliopisto Gerontologinen ravitsemus Gery ry Satu.jyvakorpi@gery.fi puh.: 050 4920

Lisätiedot

Sisältö 2/2015. Luustoliiton jäsenyhdistyksille 2 LUUSTOTIETO 2/2015

Sisältö 2/2015. Luustoliiton jäsenyhdistyksille 2 LUUSTOTIETO 2/2015 Luustotieto tieto Suomen Luustoliiton jäsen- ja tiedotuslehti Ajankohtaista osteoporoosi- ja luustotietoa 2 2015 Irtonumero 6 Vuosikerta 22 Anja Peni (85 v.): Häntä pystyyn vaikka hakaneulalla! Liikuntaharjoittelulla

Lisätiedot

koulutus 2013 kesä helmi maalis huhti touko juurruttaminen osaksi liikunnan Iäkkäiden liikuntaneuvonta 5.6. Osuva arviointi ja käytäntöjen

koulutus 2013 kesä helmi maalis huhti touko juurruttaminen osaksi liikunnan Iäkkäiden liikuntaneuvonta 5.6. Osuva arviointi ja käytäntöjen 2013 koulutus 2013 helmi maalis huhti touko Kansalaisen Tule-KUNTOMITTA testaajakoulutus 4.2. s. 10 Terve Urheilija -iltaseminaari: Urheilijan sydän 5.3. s. 16 Tehokasta kaatumisten ja kaatumisvammojen

Lisätiedot