Tukea kaatumisvaarassa oleville apua ennakointiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tukea kaatumisvaarassa oleville apua ennakointiin"

Transkriptio

1 Tukea kaatumisvaarassa oleville apua ennakointiin Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen kehittämishankkeen seminaari KYS, Kuopio Tarja Tervo-Heikkinen PSSHP, KYS

2 Esityksen sisältö Tarve kaatumisten ehkäisyyn Kaatumisen syyt ja alttius Kaatumisten ehkäisyä KYSissä - pilotti Alueellista kaatumisten ehkäisyä Työkaluja tarvitaan koko alueen toimijoille ja potilaille, asiakkaille sekä omaisille Työkalujen käytön laajentaminen oman alueen ulkopuolelle

3 Tarve ehkäisyyn koko maassa Vähintään kerran vuodessa kaatuu Joka 3. yli 65-vuotias Joka 2. yli 80-vuotias Kerran kaatuneista joka toinen kaatuu uudelleen Laitospotilaat kaatuvat 3 4 kertaa useammin Kaatuminen on syynä 80 %:ssa 65 v täyttäneiden tapaturmista Johtava syy tapaturmakuolemiin Aiheuttaa tuhansia sairaalahoitojaksoja vuosittain erityisesti yli 74-vuotiaille

4 Kaatumiset ovat kalliita Kaatumisista % aiheuttaa vamman, näistä % vaatii hoitoa Kaatumiset ovat 65% syynä miesten ja 77% naisten tapaturmaisista kuolemissa Iäkkäiden kaatumisista 2-3 % johtaa lonkkamurtumaan >90 % lonkkamurtumista seurausta kaatumisesta >7000 x / vuosi Lonkkamurtuman hinta ensimmäisenä vuonna on suuri Yksilön kärsimyksen hintaa ei voi edes laskea

5 Suosituksia ja ohjeita S.Pajala/THL tai 5

6 Iäkkään potilaan erityispiirteitä Toimintakyky ja terveys pysyvästi alentunut ikääntymisen myötä Pienikin uusi muutos terveydentilanteessa voi romauttaa potilaan yleistilan Pitkittynyt hoitojakso laskee toimintakykyä usein nopeasti ja pysyvästi Potilaat sietävät normaali elämänrytmin muutoksia heikosti Lääkeainemetabolia muuttunut ongelmia J. Rieppo, 2013

7 Kaatumisten vaaratekijät S.Pajala/THL

8 Kaatumisalttius sairaalapotilailla Sairaalaan tulosyy Akuutti sairaus tai tapaturma, heikentynyt yleiskunto, mahdollinen sekavuus Terveyden- /yleistilan muutokset sairaalassa ollessa Sairaalaan tulosyynä tai sairaalassa tapahtunut kaatumisvamma tai murtuma Liikkumisen vähentyminen Lääkitys ja sen muutokset Siirrot osastolta tai huoneesta toiseen Mieliala Sairaala- tai hoitoympäristö sinänsä (kuntouttava työote) Omat apuvälineet tai esim. silmälasit tai kengät eivät ole mukana S.Pajala/THL

9 Iäkkään potilaan lääkehoito Lääkevaikutukset monesti poikkeavat ikääntymisen takia Vesipitoisuus vesil. lääkeaineet jakautuvat pienempään volyymiin pitoisuus Rasvapitoisuus jakaantumistilavuus Munuaisten toiminta lääkkeen poistuma Maksan toiminta lääkkeen poistuma Lääkkeiden reseptoritoiminnan muutokset Totuttu lääkeannos voi johtaa täysin yllättävään lääkevasteeseen! J. Rieppo, 2013

10 S.Pajala/THL Kaatumispelko Kaatumispelon noidankehä Lähde: Pajala 2012: Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy, THL, Opas 16. s. 60 Kuva: Queensland Health

11 KYS ehkäisemässä kaatumisia VeTe-hanke, KYS ja Hotus toteuttivat kaatumisen ehkäisy pilotin vuosina Pilottina toimi KYSin kolme yksikköä Vapaaehtoiset vastuuhenkilöt yksiköihin Koulutus ja infotilaisuudet Yhteinen sopimus käytännöistä

12 Kansainvälinen taso Kansallinen taso Alueellinen taso Toimintayksikkö Hoitotyön johtajan toiminta hoitokäytäntöjen yhtenäistäjänä: toimintapolitiikan ja kulttuurin luominen; voimavarojen varmistaminen; vertailutiedon mahdollistaminen; tuki ja seuranta prosessin eri vaiheissa Tieto ratkaisuvaihtoehdoista KAATUMISTEN EHKÄISY SUOSITUS II Nykykäytännön ja kaatumisten ehkäisy suosituksen vertaaminen - Mita on tarve muuttaa? I.Mitkä ovat osastojen nykykäytännöt kaatumisten ehkäisyssä? Työyksikkö Syöpätautien osasto Sisätautiosasto 6 Vanhuspsykiatrian osasto Käytännön seuranta ja arviointi Kaatumisten määrän arviointi (HairPro) Kaatumiseen johtaneiden syiden analyysi Yhtenäinen suositukseen perustuva käytäntö kaatumisten ehkäisemiseksi 1.Tunnista kaatumisriskissä olevat potilaat 2.Lisää tietoisuutta potilaiden kaatumisriskistä 3.Laadi ohjelma potilaiden kaatumisten ehkäisemiseksi 4.Arvioi ohjelman vaikuttavuus Hoitotyön Tutkimussäätiö Vrt. Hoitotyön johtaminen näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen yhtenäistämiseksi (Holopainen ym. 2010).

13 Mittarilla riskinarviointia Vastuuhenkilöt tekivät vertailun nykytilan ja suosituksen välillä Laadittiin yhdessä lista niistä tekijöistä joihin tulisi kiinnittää huomiota Mittarin valinta paljon mahdollisuuksia valittiin ns. kotihoidon Ikinä-mittari, jota THL:n toimesta lyhennettiin -> syntyi FRAT-mittari testauksen jälkeen siirrettiin Kysissä sähköiseen muotoon osaksi sähköistä hoitokertomusta

14 FRAT-mittari hoitokertomuksessa Mittari kertoo potilaan riskin kaatua toimenpiteet riskipisteiden mukaisesti on sovittava ennalta yhdessä!

15 Tilanne tänään KYSissä 87 kaatumista 0,63 kaatumista /1000 hoitopäivää

16 Kaatumisia seurataan HaiPron avulla HaiPron avulla yksiköissä seurataan kaatumis- ja putoamistapaturmia HaiPro:n aktiivinen käyttö on ehdoton edellytys seurannalle Huomioitava potilasaineksen vaihtelu Ei voi vetää suoria johtopäätöksiä, mutta antaa suuntaa Seurataan myös FRAT-pisteitä

17 Painopisteenä alueellisuus Alueellinen kaatumisten ehkäisyverkosto (AKE) aloitti toukokuussa 2012 moniammatillinen verkosto eri organisaatioita kattava verkosto Päätavoitteena on toimia tiedon ja hyvien käytäntöjen levittäjänä sekä asiantuntijana kaatumisten ehkäisyssä terveydenhuollon käytännössä ja koulutuksessa

18 AKE tukee Hoitotyön NPkäytäntöjen levittämishanketta Alueelliset koulutukset vuosittain Työkaluja käytännön työhön 1. Tarkistuslista kaatumisriskin tunnistamiseen ja vähentämiseen 2. Yksilölliset toimenpiteet kaatumisvaarassa oleville 3. Tarkistuslista: Potilas saapuu kaatumisen vuoksi päivystykseen tai ensiapuun 4. Potilasohje kaatumisriskissä olevalle ja hänen omaiselleen (JBI)

19 Kaatumisriskin tunnistaminen 19

20 Tarkistuslista tulossa 2014 Kun potilas saapuu kaatumisen vuoksi päivystykseen tai ensiapuun Tarve selvittää potilaalta taustoja Aikaisemmat kaatumiset? Missä potilas kaatui? Onko kaatumiselle selkeä syy? Vaikuttiko sairaus kaatumiseen? Onko potilaalla kaatumisriskiä lisäävä lääkitys? Potilaan informointi

21 Potilasohjeet kaatumisriskissä olevalle ja hänen omaiselleen (JBI) Käännöstyö menossa: Falls in Care Settings ( ) Falls in the Community ( ) Physical Activity for Older Adults ( ) Hip and Thigh Fractures: Prevention ( )

22 Kiitos! Pysytäänhän pystyssä! Kysymyksiä, kommentteja? puh T.Tervo-Heikkinen 2012

23 Lähteitä Holopainen A, Korhonen T, Miettinen M, Pelkonen M & Perälä M-L Hoitotyön käytännöt yhtenäisiksi toimintamalli näyttöön perustuvien käytäntöjen kehittämiseksi. Premissi 1, Joanna Briggs Institute Interventiot iäkkäiden aikuispotilaiden kaatumistapahtumien vähentämiseksi. Best Practice 14(15). Käännös Suomen JBI yhteistyökeskus: Korhonen Teija, Holopainen Arja ja Pajala Satu. Saatavilla: ( ). Pajala, Satu Kuinka arvioin kaatumisvaaraa ja miten hyödynnän arviota? Esitys Kysissä. Pajala, Satu (toim.) Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy. THL Opas 16/2012. Osoitteessa: ( ). Rieppo, Jarno Vanhuspotilaan lääkehoidon tarkistaminen Miksi ja kenen toimesta? Esitys Kysissä. Tervo-Heikkinen T, Korhonen T, Holopainen A & Miettinen M. Kaatumisten ehkäisyn toimintamalli. ProTerveys 2011:3: VeTe, Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto hanke, VT-osahanke Kaatumisten ehkäisy KYSissä, pilotoinnin käytännön etenemisen kuvaus. Raportti R5b. osoitteessa: ( ). T.Tervo-Heikkinen 2013

Töissä. Sairaanhoitaja 3.2015. Ehdota aihetta ja tilaa kirjoitusohjeet: toimitus@sairaanhoitajalehti.fi

Töissä. Sairaanhoitaja 3.2015. Ehdota aihetta ja tilaa kirjoitusohjeet: toimitus@sairaanhoitajalehti.fi Ehdota aihetta ja tilaa kirjoitusohjeet: toimitus@sairaanhoitajalehti.fi Töissä. Sairaanhoitajat kertovat tällä palstalla, mitä työelämässä tapahtuu. 28 Ei vain ikäihmiset. Kaatumisriski on huomioitava

Lisätiedot

Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI-keskus näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä. Hannele Siltanen Sh, TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö

Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI-keskus näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä. Hannele Siltanen Sh, TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI-keskus näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä Hannele Siltanen Sh, TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö Näyttöön perustuva toiminta (NPT) = parhaan saatavilla

Lisätiedot

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy OPAS Satu Pajala Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy 16 Oppaan käyttäjälle 3 Sisällys 5 IÄKKÄIDEN KAATUMISET JA NIIDEN SEURAUKSET 7 Laajaa joukkoa koskettava terveysongelma 7 Väestö ikääntyy lisääntyvätkö kaatumiset?

Lisätiedot

Tapaturmakatsaus 2010. Varsinais-Suomen Pelastusalue

Tapaturmakatsaus 2010. Varsinais-Suomen Pelastusalue Tapaturmakatsaus 2010 VarsinaisSuomen Pelastusalue TEKIJÄT Julkaisun suunnitteluun ja valmistamiseen vuonna 2010 ovat osallistuneet Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Tapaturmat ja toimintakyky yksiköstä:

Lisätiedot

Interventiot iäkkäiden aikuispotilaiden kaatumistapahtumien vähentämiseksi

Interventiot iäkkäiden aikuispotilaiden kaatumistapahtumien vähentämiseksi Volume 14 Issue 15 2010 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema parhaaseen tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus).

Lisätiedot

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Kaste-hanke Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Rajapintakäytännöt IÄKKÄÄN PÄIVYSTYSPOTILAAN HOITOPOLKU OSAHANKE RAPORTTI

Lisätiedot

Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 2011

Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 2011 Honkanen Virpi Härkönen Mikko Jylhä Virpi Saranto Kaija (toim.) Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 2011 Virpi Honkanen, Mikko Härkönen, Virpi Jylhä, Kaija Saranto (toim.) Potilasturvallisuustutkimuksen

Lisätiedot

Ajankohtaista potilasturvallisuudesta. Mari Liukka potilasturvallisuuskoordinaattori mari.liukka@eksote.fi

Ajankohtaista potilasturvallisuudesta. Mari Liukka potilasturvallisuuskoordinaattori mari.liukka@eksote.fi Ajankohtaista potilasturvallisuudesta Mari Liukka potilasturvallisuuskoordinaattori mari.liukka@eksote.fi Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Ohjelmaa vetää Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Ohjelmaa

Lisätiedot

Käytännössä toimiva moniammatillinen tiimi omahoitoa tukemassa

Käytännössä toimiva moniammatillinen tiimi omahoitoa tukemassa Käytännössä toimiva moniammatillinen tiimi omahoitoa tukemassa FSTKY Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Lääkehuolto AVOAPTEEKIT 7 Forssan seudulla toimivaa apteekkia SOSIAALITOIMI Kotihoito Kotisairaanhoito

Lisätiedot

IkäArvokas -hanke Kaatumistapaturmat ja niiden ennaltaehkäisy toimintakykyä edistävin keinoin

IkäArvokas -hanke Kaatumistapaturmat ja niiden ennaltaehkäisy toimintakykyä edistävin keinoin IkäArvokas -hanke Kaatumistapaturmat ja niiden ennaltaehkäisy toimintakykyä edistävin keinoin Milla Majuri- Voutilainen, Laura Tuunainen E33ASH HAV Kevät 2015 Diakonia ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunta 3.2.2015 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. ORGANISAATIO... 4 3. VUODEN 2013 TAVOITTEET JA TOTEUTUNUT TOIMINTA...

Lisätiedot

Näyttöön perustuvista käytännöistä apua infektioiden torjuntaan

Näyttöön perustuvista käytännöistä apua infektioiden torjuntaan Näyttöön perustuvista käytännöistä apua infektioiden torjuntaan Valtakunnalliset Sairaalahygieniapäivät 25. - 26.3.2014, Jyväskylä Tarja Tervo-Heikkinen, kliinisen hoitotyön asiantuntija, TtT Näyttö ja

Lisätiedot

Potilasturvallisuusneuvoston toiminnan kuvaus. Raportti R1a

Potilasturvallisuusneuvoston toiminnan kuvaus. Raportti R1a Potilas- ja henkilöstöturvallisuuden kehittäminen Kansallisen potilasturvallisuusstrategian mukaiset toimenpiteet on sovellettu sairaalan toimintakäytäntöihin Potilasturvallisuusneuvoston toiminnan kuvaus

Lisätiedot

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat. Tilastokatsaus 2010

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat. Tilastokatsaus 2010 Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat Tilastokatsaus 2010 1 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Tapaturmatilanne kansainvälisessä vertailussa... 4 3. Tapaturmakuolemat... 5 4. Sairaalahoitoa vaatineet tapaturmat... 8

Lisätiedot

Ei yhtään kaatumista. Yksi kaatuminen. Kaksi kaatumista. Kolme kaatumista tai enemmän

Ei yhtään kaatumista. Yksi kaatuminen. Kaksi kaatumista. Kolme kaatumista tai enemmän IKINÄ 1 KAATUMISVAARAN ARVIOINTI Nimi: Syntymäaika: Osoite/osasto/huone: Asumismuoto: yksin/itsenäisesti/tuetusti/hoivakoti/laitos Arvioinnin tekijä (nimikirjaimet) Arviointipäivämäärä (pp/kk/vv) / / /

Lisätiedot

Vetovoimainen ja turvallinen sairaala (VeTeVT) -osahanke

Vetovoimainen ja turvallinen sairaala (VeTeVT) -osahanke Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto (VeTe) -hanke Vetovoimainen ja turvallinen sairaala (VeTeVT) -osahanke Yhteenveto VeTeVT-osahankkeesta Raportti R0 2(16) Versio Päiväys Tekijä Kuvaus

Lisätiedot

GERIATRISEN AKUUTTIHOIDON JA ARVIOINNIN KÄSIKIRJA

GERIATRISEN AKUUTTIHOIDON JA ARVIOINNIN KÄSIKIRJA TAMPEREEN KAUPUNKI GERIATRISEN AKUUTTIHOIDON JA ARVIOINNIN KÄSIKIRJA HATANPÄÄN PUISTOSAIRAALAN GERIATRIAN OSASTORYHMÄN OSASTO V3 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SISÄLLYS LUKIJALLE...1 1 Geriatrinen akuuttihoito-

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET TURVALLINEN ORGANISAATIO POTILAS JA ASIAKASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

KUOPION KAUPUNKI PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET TURVALLINEN ORGANISAATIO POTILAS JA ASIAKASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 1 KUOPION KAUPUNKI PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET TURVALLINEN ORGANISAATIO POTILAS JA ASIAKASTURVALLISUUSSUUNNITELMA LUONNOS 17.12.2012 VERSIO 1.0 2 SISÄLLYS I POTILAS JA ASIAKASTURVALLISUUSPOLITIIKKA

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

Toinen kansallinen potilasturvallisuuskonferenssi Helsinki, 8.-9.9.2011

Toinen kansallinen potilasturvallisuuskonferenssi Helsinki, 8.-9.9.2011 Toinen kansallinen potilasturvallisuuskonferenssi Helsinki, 8.-9.9.2011 Esitysten tiivistelmät Virpi Honkanen (toim.) virpi.honkanen@thl.fi Puh.020 610 7550 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30

Lisätiedot

LOHJAN PERUSTURVATOIMEN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

LOHJAN PERUSTURVATOIMEN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA LOHJAN PERUSTURVATOIMEN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty perusturvan johtoryhmässä 26.11.2013 Käsitelty perusturvalautakunnassa 17.12.2013 Täydennetty 26.5.2014 SISÄLLYS Liitteet... 2 1. Johdanto...

Lisätiedot

SADe avuntarpeen itsearviointi Esiselvityksen kooste_17febr2011, tarkennus 7sept2011. Monica Röberg, Heikki Heinonen

SADe avuntarpeen itsearviointi Esiselvityksen kooste_17febr2011, tarkennus 7sept2011. Monica Röberg, Heikki Heinonen 1 SADe avuntarpeen itsearviointi Esiselvityksen kooste_17febr2011, tarkennus 7sept2011 Monica Röberg, Heikki Heinonen 1 TAUSTA... 2 2 VÄESTÖN ARVIOINTIMENETELMIÄ... 3 2.1 Yleinen terveyteen liittyvä elämänlaatu,

Lisätiedot

HOITOTYÖN YDINTIEDOT SÄHKÖISESSÄ POTILASKERTOMUSJÄRJESTELMÄSSÄ

HOITOTYÖN YDINTIEDOT SÄHKÖISESSÄ POTILASKERTOMUSJÄRJESTELMÄSSÄ HOITOTYÖN YDINTIEDOT SÄHKÖISESSÄ POTILASKERTOMUSJÄRJESTELMÄSSÄ -kehittämisprojekti Kainuussa vuosina 2006 2007 Loppuraportti Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Puh. 08 615 541

Lisätiedot

Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016

Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016 Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016 Itä-Savon sairaanhoitopiirin yhtymähallitus 17.9.2013 127 Jäsenkuntien lausunnot - Enonkosken kunnanhallitus 14.10.2013

Lisätiedot

OPAS. Potilasturvallisuusopas

OPAS. Potilasturvallisuusopas OPAS Potilasturvallisuusopas potilasturvallisuuslainsäädännön ja -strategian toimeenpanon tueksi 15 Lukijalle 3 Sisällys 5 1. Johdanto 7 1.1. Oppaan tausta ja tarkoitus 7 1.2. Potilasturvallisuuden nykytila

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN LOPPURAPORTTI

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN LOPPURAPORTTI Hankkeen nimi: Vetovoimainen ja Terveyttä Edistävä Terveydenhuolto (VeTe) Osahanke: Näyttöön perustuvan potilasohjauksen vahvistaminen (VeTePO) POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN LOPPURAPORTTI Virpi Kemppainen

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi

Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi KONGRESSIKIRJA Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi 13. 14.10.2011 Marina Congress Center, Helsinki www.vanhustyonvastuunkantajat.fi Kirjan toimitus: Riitta Eerola,

Lisätiedot

KYS-ervan erikoissairaanhoidon järjestämissopimus LIITE 3 Hoitotyö

KYS-ervan erikoissairaanhoidon järjestämissopimus LIITE 3 Hoitotyö KYS-ervan erikoissairaanhoidon järjestämissopimus LIITE 3 Hoitotyö Hoitotyö versio 1.1 Sopimus 2 (17) Sisällys 1 Hoitotyö... 3 KYS-ervan hoitotyön tavoitteet... 3 1.1 Näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen

Lisätiedot