LIITE 2: KYSELYLOMAKE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 2: KYSELYLOMAKE"

Transkriptio

1 LIITE 2: KYSELOMAKE YLIOPISTOKOHTAISET KYSYMYKSET 1) Mitä yliopistoa vastaukset koskevat? 2) Ilmoita nimesi ja asemasi ylioppilaskunnassa, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi. Tiedot tulevat vain tutkijan käyttöön mahdollisia kysymyksiä varten. 3) Kuinka suurelle prosenttiosuudelle 1. vuoden opiskelijoista on nimetty opettajatuutori, jonka nämä tapaavat ainakin kerran (ryhmässä tai kahden kesken)? Arvioi prosenttiluku. 4) Mikä on opintoneuvontapsykologien yhteenlaskettu henkilötyövuosimäärä vuodessa? Ilmoita vastausta vuosina ja kuukausina, esim. 4v 3kk. Tiedon saadaksesi voit esimerkiksi soittaa ura- ja rekrytointipalveluihin tai suoraan opintoneuvontapsykologille. 5) Onko opiskelijoille saatavissa opiskelutaitojen opasta joko paperisena tai verkossa? Opiskelutaidot tarkoittavat tässä opiskelemisen tekniikoihin ja taitoihin perehdyttämistä (esimerkiksi muistiinpanotekniikka, tenttilukutekniikka, ryhmätöiden tekeminen, työselostusten kirjoittaminen). kyllä ei 6) Järjestetäänkö yliopistossa opiskelutaitoihin perehdyttäviä kursseja? Erittäin huonosti tarkoittaa, että kursseja ei järjestetä lainkaan. Erittäin hyvin tarkoittaa, että on olemassa sekä pakollisia että vapaaehtoisia kursseja, ja kursseja on olemassa eri opintojen vaiheisiin. 1 erittäin huonosti 2 huonosti 3 tyydyttävästi 4 hyvin 5 erittäin hyvin 7) VAPAA TEKSTIKENTTÄ ylläolevien vastausten kommentoimiseksi. Kuvaile tähän tarvittaessa vastaustesi lähteitä ja luotettavuutta. Viittaa kysymyksiin kysymysnumerolla. Kaikkia vastauksia ei ole pakko kommentoida, mutta ainakin virhealttiit tai muuten erikoiset. 27

2 8) Miten opintojen alun henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) tehdään yliopistossa? Erittäin huonossa käytännössä HOPS ei esimerkiksi ole pakollinen, ohjeet ovat vanhentuneet, eikä siihen tarjota ohjausta tai palautetta. Erittäin hyvä käytäntö tarkoitaa ainakin seuraavia asioita: kaikki yksikön opiskelijat tekevät HOPSin, tekemiseen on ohjausta, tekemästään HOPSista saa palautetta, HOPSin etenemiseen on ainakin yksi tarkistuspiste opintojen kuluessa ja HOPSia voi tai pitää päivittää myöhemmin järjestelmän puitteissa. Hyvässä näistä ominaisuuksista puuttuu korkeintaan kaksi, tyydyttävässä korkeintaan kolme. Jos käytännöt ovat eri yksiköissä erilaisia, arvioi keskimääräinen käytäntö. 1 erittäin huonosti 2 huonosti 3 tyydyttävästi 4 hyvin 5 erittäin hyvin 9) Kuinka laajasti edellisessä kysymyksessä kuvattu opintojen alun henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) tehdään yliopiston eri yksiköissä, ts. kuinka montaa prosenttia uusista opiskelijoista jonkinlainen pakollinen HOPSkäytäntö koskee? 1) Miten 1. vuoden opiskelijaa ohjaavien opiskelijatuutorien koulutus on järjestetty? Erittäin huono käytäntö ei pidä sisällään mitään tai vain satunnaista koulutusta. Erittäin hyvä käytäntö tarkoittaa tässä vakiintunutta sekä yliopiston yhteisiin että yksikkökohtaisiin kysymyksiin tapahtuvaa perehdyttämistä, jossa tuleva tuutori saa opastusta niin opiskelijakulttuuriin kuin opintoihinkin tutustuttamiseen sekä ryhmän ja erilaisten yksilöiden ohjaamiseen. Koulutuksen voi tarjota yliopisto tai opiskelijajärjestöt erittäin hyvä käytäntö on tässä vakiintunut ja työnjako toimiva. 1 erittäin huonosti 2 huonosti 3 tyydyttävästi 4 hyvin 5 erittäin hyvin 11) Ottaako yliopisto yhteyttä henkilöihin, joilla opinnot viivästyvät ja onko tähän olemassa systemaattinen järjestely? Vastaus prosenttilukuna: kuinka suuri osa opiskelijoista opiskelee yksikössä, jossa tällainen järjestely on. % tarkoittaa, että missään yksikössä ei ole systemaattista järjestelyä, 1% kaikissa. 12) VAPAA TEKSTIKENTTÄ ylläolevien vastausten kommentoimiseksi. Kuvaile tähän tarvittaessa vastaustesi lähteitä ja luotettavuutta. Viittaa kysymyksiin kysymysnumerolla. Kaikkia vastauksia ei ole pakko kommentoida, mutta ainakin virhealttiit tai muuten erikoiset. 13) Onko yliopiston säännöstössä (esim. hallintojohtosääntö, tenttiohjesääntö) määrätty maksimiaika, jonka opettaja saa käyttää tentin tarkastamiseen? kyllä ei 14) Onko yliopiston säännöstössä (esim. hallintojohtosääntö, tenttiohjesääntö) määrätty maksimiaika lopputyön/gradun/diplomityön tarkastukselle? kyllä ei 28

3 15) Montako henkilöä yliopiston rekrytointipalveluissa on töissä (henkilötyövuosimäärä vuodessa)? Ilmoita vuotta ja kuukautta (esim. 5v 3kk). 16) Kuinka järjestelmällisesti ja säännöllisesti opinnoista kerättyä opiskelijapalautetta hyödynnetään opintojen (kurssien ja opetussuunnitelmien) kehittämisessä? Ilmoita prosenttiluku: kuinka monessa prosentissa laitoksia/vastaavia yksiköitä palautetta kerätään ja hyödynnetään systemaattisesti? 17) Kuinka monta opintoviikkoa yliopistossa opiskellaan yliopistopedagogista koulutusta vuodessa? Luku tarkoittaa yliopiston opettajien opiskelemaa, laske pois mahdollinen yliopiston ulkopuolisille sekä perustutkintoopiskelijoille tarjottu koulutus. Luku tarkoittaa yhteenlaskettua opiskeltua opintoviikkomäärää, esim. jos 1 opettajaa on käynyt 15 opintoviikon laajuisen kurssin, ilmoita 15 ov. 18) VAPAA TEKSTIKENTTÄ ylläolevien vastausten kommentoimiseksi. Kuvaile tähän tarvittaessa vastaustesi lähteitä ja luotettavuutta. Viittaa kysymyksiin kysymysnumerolla. Kaikkia vastauksia ei ole pakko kommentoida, mutta ainakin virhealttiit tai muuten erikoiset. 19) Järjestetäänkö yliopistossa myös vaihtoehtoisia tai valinnaisia kursseja eri tutkimusmetodeista perustutkintoopiskelijoille? Metodikurssi tarkoittaa tässä erillistä tutkimuksen menetelmiin keskittyvää kurssia, jonka tarjoamista menetelmätaidoista on apua gradun/diplomityön/lopputyön tekemisessä (kurssi voi olla opintojen alku- tai loppuvaiheessa, kunhan sen tarjoamat valmiudet tulevat käyttöön). Ota huomioon vastauksessasi sekä kurssien tarjonnan laajuus (kuinka monessa tiedekunnassa/osastossa opiskelevia koskee) että vaihtoehtoisten kurssien määrät. 1 erittäin huonosti 2 huonosti 3 tyydyttävästi 4 hyvin 5 erittäin hyvin 2) Kuinka monen eri kielen opetusta yliopistossa tarjotaan vähintään kahden opintoviikon verran? (esim. 2 opintoviikon laajuinen alkeiskurssi) 21) Kuinka suuri osuus kielikursseista on sellaisia, että niille eivät mahdu kaikki halukkaat opiskelijat? Ilmoita prosenttiluku. Jos et saa tarkkaa tietoa, ilmoita oma tai kielikeskuksen arvio. 22) Voiko yliopiston lukukausi-ilmoittautumisen tehdä verkossa? kyllä ei 23) Voiko kursseille ja tentteihin ilmoittautua verkossa? Vastaus prosenttilukuna: kuinka monelle prosentille kursseista ja tenteistä. 24) Ovatko opinto-oppaat verkossa? Vastaus prosenttilukuna: kuinka monen opiskelijan pääainetta koskeva opas. 29

4 25) Ovatko kursseihin liittyvät ajankohtaiset tiedotukset verkossa? Vastaus prosenttilukuna: kuinka monesta prosentista kursseista. 26) VAPAA TEKSTIKENTTÄ ylläolevien vastausten kommentoimiseksi. Kuvaile tähän tarvittaessa vastaustesi lähteitä ja luotettavuutta. Viittaa kysymyksiin kysymysnumerolla. Kaikkia vastauksia ei ole pakko kommentoida, mutta ainakin virhealttiit tai muuten erikoiset. 27) Tukeeko yliopisto (mukaanlukien sen osat kuten opiskelijajärjestöt) opiskelijaa kannettavan tietokoneen hankkimisessa? 1 yliopisto ei tue lainkaan 2 yliopisto organisoi hankinnan, järjestää käytön tukea tai tukee muuten ei-taloudellisesti yhteishankintoja 3 yliopisto tukee taloudellisesti koneiden hankkimista 4 yliopisto hankkii koneet, jotka opiskelija vuokraa edullisesti, 5 yliopisto hankkii koneet omalla kustannuksellaan, ja tarjoaa ne maksutta opiskelijoiden käyttöön 28) Kuinka hyvin ryhmätyö- ja lukutiloja on opiskelijoiden saatavilla? Ota huomioon tilojen riittävyys ja aukioloajat. Erittäin huonosti tarkoittaa, että tiloihin on säännöllisesti jonoa, ne ovat käytössä vain virka-aikana, ne sijaitsevat opetustiloihin ja asuntoihin nähden huonosti ja eivätkä ne välttämättä laadultaankaan ole tarkoituksenmukaisia. Erittäin hyvin tarkoittaa, että jonoa on vain harvoin, pääsy on aikaisesta aamusta myöhään iltaan tai ympäri vuorokauden, tilat sijaitsevat opetustiloihin tai asuntoihin nähden hyvin, ja ne palvelevat tarkoitustaan hyvin. Hyvin tarkoittaa, että näistä ominaisuuksista puuttuu noin yksi. Tee kokonaisarvio kaikkien opiskelijoiden kannalta. 1 erittäin huonosti 2 huonosti 3 tyydyttävästi 4 hyvin 5 erittäin hyvin 29) Saako opiskelija valmistuessaan kansainväliseen käyttöön tarkoitetun tutkintotodistuksen liitteen (Diploma Supplement) automaattisesti eli ilman erityistä pyyntöä? Vastaa prosenttilukuna: kuinka monta prosenttia opiskelijoista saa sen tiedekunnastaan/osastostaan valmistuessaan (jos esim. 4% opiskelijoista opiskelee tiedekunnassa, josta diploma supplementin saa automaattisesti, on vastaus 4%). 3) Kuinka kirjastopalvelut ovat saatavissa opiskelijalle (erityisesti aukioloajat, kirjaston sijainti, opastus)? Erittäin huonosti tarkoittaa, että palveluihin (lainaustiskille, neuvontaan tai asiakaspäätteille) on säännöllisesti jonoa, ne ovat käytössä lyhempänä aikana kuin virka-aikana (esim. siis 1-16), ne sijaitsevat opetustiloihin ja asuntoihin nähden huonosti, eikä tietoja helposti löydy eikä opastusta ole saatavilla. Erittäin hyvin tarkoittaa, että jonoja on vain harvoin, pääsy on aamusta myöhään iltaan, tilat sijaitsevat lähellä ja tietoa ja opastusta löytyy helposti. Hyvin tarkoittaa, että näistä ominaisuuksista puuttuu noin yksi. Tee kokonaisarvio kaikkien opiskelijoiden kannalta. 1 erittäin huonosti 2 huonosti 3 tyydyttävästi 4 hyvin 5 erittäin hyvin 3

5 31) VAPAA TEKSTIKENTTÄ ylläolevien vastausten kommentoimiseksi. Kuvaile tähän tarvittaessa vastaustesi lähteitä ja luotettavuutta. Viittaa kysymyksiin kysymysnumerolla. Kaikkia vastauksia ei ole pakko kommentoida, mutta ainakin virhealttiit tai muuten erikoiset. 32) Onko yliopistossa saatavilla opas hallinnon opiskelijaedustajana toimiville? Opas voi olla yliopiston tai ylioppilaskunnan tuottama. kyllä ei 33) Järjestetäänkö yliopistossa hallinnon opiskelijaedustajille säännöllisesti koulutusta? Koulutuksen voi järjestää yliopisto tai ylioppilaskunta. kyllä ei 34) Ovatko hallinnon opiskelijaedustajien yhteystiedot (vähintään sähköpostiosoite TAI puhelinnumero) saatavissa verkosta? Yhteystiedot voivat olla joko yliopiston tai opiskelijajärjestöjen sivuilla. Vastauksena arvio prosenttilukuna: kuinka suuri osa tiedoista löytyy. Ota huomioon VAIN: 1) yliopiston hallitus/konsistori, 2) kaikki koko yliopistoa koskevat muut hallintoelimet sekä 3) tiedekunta/osastoneuvostot. 35) Kattaako hallinnon opiskelijaedustus epäviralliset (ei laeissa, asetuksissa tai johtosäännöissä määrätyt) rehtorin/vararehtorin nimeämät työryhmät ja toimielimet? Vastaus suhdelukuna (esim. 5/12), kuinka suuressa osassa rehtorien asettamista epävirallisista elimistä on opiskelijaedustus (vähintään yksi äänivaltainen opiskelijajäsen). 36) Kuinka suuri osuus yliopiston hallituksen (tai konsistorin) äänivaltaisista jäsenistä on opiskelijoita? 37) Kuinka suuri osuus yliopiston vaalikollegion äänivaltaisista jäsenistä on opiskelijoita? 38) VAPAA TEKSTIKENTTÄ ylläolevien vastausten kommentoimiseksi. Kuvaile tähän tarvittaessa vastaustesi lähteitä ja luotettavuutta. Viittaa kysymyksiin kysymysnumerolla. Kaikkia vastauksia ei ole pakko kommentoida, mutta ainakin virhealttiit tai muuten erikoiset. 31

6 KAUPUNKIKOHTAISET KYSYMYKSET 1) Mitä yliopistoa vastaukset koskevat? 2) Ilmoita nimesi ja asemasi ylioppilaskunnassa, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi. Tiedot tulevat vain tutkijan käyttöön mahdollisia kysymyksiä varten. 3) Montako euroa on oppilaitoksen kotikunnassa asuvan opiskelijan terveyskeskusmaksu (vuoden ensimmäinen yleislääkärikäynti, ei päivystysaikana)? 4) Opiskelijan opintotuen maksimiaika (yleensä 55kk) on täynnä. Kuinka opiskelija saa tilanteessa kunnassa toimeentulotukea? Ota huomioon kunnon ohjeistus ja vaadittavien selvitysten ja käyntien kuormittavuus opiskelijan kannalta. Erittäin epätarkoituksenmukaisesti voi tarkoittaa, että opiskelijan on päätettävä opinnot saadakseen tukea, vaatimusten mukaisten selvitysten ja liitteiden hankkiminen on lähes mahdotonta tai tukea ei myönnetä lainkaan. Erittäin tarkoituksenmukaisesti tarkoittaa opiskelijan lähtökohdista hyvin toimivaa järjestelmää. Se ei tarkoita sitä, että mitään selvityksiä ei vaadittaisi tai että toimeentulotukea saisi aina, vaan tarkoituksenmukaisia vaatimuksia, jotka ennemmin edesauttavat kuin haittaavat opintoja. 1 erittäin epätarkoituksenmukaisesti 2 epätarkoituksenmukaisesti 3 tyydyttävästi 4 tarkoituksenmukaisesti 5 erittäin tarkoituksenmukaisesti 5) Opiskelijan opintotuki on katkaistu liian vähäisen opintoviikkokertymän vuoksi. Kuinka opiskelija saa tilanteessa kunnassa toimeentulotukea? 1 erittäin epätarkoituksenmukaisesti 2 epätarkoituksenmukaisesti 3 tyydyttävästi 4 tarkoituksenmukaisesti 5 erittäin tarkoituksenmukaisesti 6) Opiskelija ei saa opintolainaa luottohäiriömerkinnän takia. Kuinka opiskelija saa tilanteessa kunnassa toimeentulotukea tai sosiaalista luototusta? steikko: katso edellinen kysymys. Sosiaalisella luototuksella tarkoitetaan luottojärjestelyä, jonka avulla opiskelija pääsee jälleen opintolainen piiriin. Tee kokonaisarvio opiskelijan kannalta. 1 erittäin epätarkoituksenmukaisesti 2 epätarkoituksenmukaisesti 3 tyydyttävästi 4 tarkoituksenmukaisesti 5 erittäin tarkoituksenmukaisesti 7) Tarkentava kysymys edellisen kysymyksen tilanteista: mikä järjestely kunnassa on ensisijaisesti käytössä? toimeentulotuki sosiaalinen luototus jokin muu, millainen ei mikään 32

7 8) VAPAA TEKSTIKENTTÄ ylläolevien vastausten kommentoimiseksi. Kuvaile tähän tarvittaessa vastaustesi lähteitä ja luotettavuutta. Viittaa kysymyksiin kysymysnumerolla. Kaikkia vastauksia ei ole pakko kommentoida, mutta ainakin virhealttiit tai muuten erikoiset. 9) Voiko yksin asuva yliopisto-opiskelija, joka on kirjoilla yliopiston sijaintikunnassa, saada kunnan vuokra-asunnon opiskelijana/kuntalaisena? (älä siis laske mukaan tilanteita, joissa opiskelija saa asunnon esim. kunnan työntekijänä) Kyllä Ei 1) Paljonko yliopistokunnan sisäinen linja-automatka maksaa paikkakunnalla kirjoilla olevalle opiskelijalle, ja montako prosenttia on opiskelija-alennus? Ilmoita erikseen opiskelijalipun hinta sarjalipulla (edullisin monen matkan sarjalippu tai sähköinen arvolippu) ja 3 vuorokauden lipun hinta opiskelijalle sekä opiskelija-alennuksen prosenttimäärä verrattuna normaalihintaiseen vastaavaan lippuun. Sarjalipulla yhden matkan opiskelijahinta Sarjalipun alennusprosentti 3 päivän lipun opiskelijahinta 3 päivän lipun alennusprosentti 11) Kuinka hyvin joukkoliikenteen linjatarjonta ja aikataulut palvelevat opiskelijoiden tarpeita? Ota huomioon ainakin reittien tarkoituksenmukaisuus oppilaitosten, palvelujen ja asuntojen suhteen, vuorovälit sekä kulkuajat suhteessa opintoihin ja opiskelijatapahtumiin. Erittäin huonosti tarkoittaa, että tarjonta on puutteellinen, se palvelee vain pientä osaa opiskelijoista, ja vuorovälit ovat pitkiä, yli tunnin suuruusluokassa. Erittäin hyvin tarkoittaa sitä, että linjatarjonta on kattava suhteessa em. paikkoihin, ja mahdollistaa kulkemisen niin virka-aikaan kuin myöhään illalla/yölläkin. 1 erittäin huonosti 2 huonosti 3 tyydyttävästi 4 hyvin 5 erittäin hyvin 12) Kuinka hyvin kevyen liikenteen verkosto ja etäisyydet palvelevat opiskelijoita? Ota huomioon ainakin reittien tarkoituksenmukaisuus oppilaitosten, palvelujen ja asuntojen suhteen sekä niiden laatu ja kunnossapito. 1 erittäin huonosti 2 huonosti 3 tyydyttävästi 4 hyvin 5 erittäin hyvin 13) VAPAA TEKSTIKENTTÄ ylläolevien vastausten kommentoimiseksi. Kuvaile tähän tarvittaessa vastaustesi lähteitä ja luotettavuutta. Viittaa kysymyksiin kysymysnumerolla. Kaikkia vastauksia ei ole pakko kommentoida, mutta ainakin virhealttiit tai muuten erikoiset. 33

8 14) Kuinka laajasti ja hyvin yliopistossa on tarjolla liikuntapalveluja? Ota huomioon liikuntasalit/hallit, kuntosalit, sekä erilaiset lajikohtaiset sisä- ja ulkoliikuntapaikat. Ota huomioon myös tavoitettavuus. Erittäin huonosti tarkoittaa, että liikuntapaikkoja ei ole saatavilla lainkaan. Erittäin hyvin tarkoittaa, että liikuntapaikkoja on kampuksella tai lyhyen matkan päässä saatavilla paljon eri lajeihin, ja ne ovat edullisia. 1 erittäin huonosti 2 huonosti 3 tyydyttävästi 4 hyvin 5 erittäin hyvin 15) Mikä on kertalipun ja sarjalipun hinta ja keskimääräinen opiskelija-alennus seuraaviin kahteen kaupungin omistamaan liikuntapaikkaan: kaupungin uimahalli sekä liikuntasali/halli (esim. punttisalivuoro tai muu liikuntavuoro per henkilö). Ilmoita kertalipun hinta opiskelijalle, ja jos käytössä on sarjalippu, yhden käynnin hinta opiskelijalle. Ilmoita lisäksi opiskelijan alennusprosentti kertalipusta tai sarjalipusta, kummassa on suurempi alennus vastaavasta täysihintaisesta lipusta (ts. jos kertalipusta ei ole alennusta, ja sarjalipusta on 2%, ilmoita 2%). HUOM! Kaikki euromäärät siis ovat opiskelijahintoja! Uimahalli kerta / euroa Uimahalli kerta sarjalipulla / euroa Uimahalli opiskelija-alennus / prosenttia Liikuntasali kerta / euroa Liikuntasali kerta sarjalipulla / euroa Liikuntasali opiskelija-alennus / prosenttia 16) Mikä on opiskelijalipun hinta ja alennus kolmeen kulttuuritapahtumaan? Tapahtumat: kaupungin suurin teatteri pääsali; kaupunginorkesterin (tai vastaavan) konsertti; kaupungin suurin elokuvateatteri arki-iltana kello 19. Ilmoita lisäksi alennusprosentti kertalipusta tai sarjalipusta, kummassa on suurempi alennus vastaavasta täysihintaisesta lipusta. HUOM! Kaikki euromäärät siis ovat opiskelijahintoja! Teatteri kerta / euroa Teatteri kerta sarjalipulla / euroa Teatteri alennus / prosenttia Konsertti kerta / euroa Konsertti kerta sarjalipulla / euroa Konsertti alennus / prosenttia Elokuva kerta / euroa Elokuva kerta sarjalipulla / euroa Elokuva alennus / prosenttia 17) Kuinka usein kunnalliset virkamiehet tai elimet pyytävät opiskelijajärjestöltä lausuntoa tai osallistumaan kuulemiseen? Lausunto voi olla miltä tahansa kunnan tai ylioppilaskunnan toiminnan alueelta. ei koskaan muutaman vuoden välein noin vuosittain 2-4 kertaa vuodessa 5 kertaa vuodessa tai useammin 34

9 18) VAPAA TEKSTIKENTTÄ ylläolevien vastausten kommentoimiseksi. Kuvaile tähän tarvittaessa vastaustesi lähteitä ja luotettavuutta. Viittaa kysymyksiin kysymysnumerolla. Kaikkia vastauksia ei ole pakko kommentoida, mutta ainakin virhealttiit tai muuten erikoiset. 19) Kuinka monta prosenttia yliopistopaikkakunnan kaupunginvaltuuston jäsenistä on alle 35-vuotiaita jonkin yliopiston aktiiviopiskelijoita (mukaanlukien jatko-opiskelijat)? Aktiiviopiskelija tarkoittaa tässä henkilöä, joka suorittaa vähintään kymmenen opintoviikkoa vuodessa tai käyttää tittelinään opiskelijaa. Tarvittaessa tee arvio ja kerro siitä vapaassa tekstikentässä. 2) Kuinka paljon (euroina) yliopistopaikkakunnan kaupunki tukee ylioppilaskuntaa taloudellisesti keskimäärin vuodessa? Mukaan ei lasketa ylioppilaskunnan alayhdistyksille, ainejärjestöille yms. kohdistuvaa tukea. Laske mukaan suora taloudellinen tuki sekä suoranaiset subventiot esim. tuotelahjoituksina tai tila/kiinteistövuokrissa. 21) Onko yliopiston yksiköissä nimetyt tasa-arvohenkilöt, joiden toimenkuvaan kuuluvat myös opiskelijoita koskevat tasa-arvoasiat? Vastauksena prosenttiluku, kuinka suuressa osassa yksiköitä (tiedekunnat/osastot) on. 22) Ovatko opiskelijat kattavasti (hyvin) mukana yliopiston tasa-arvosuunnitelmassa opiskelijoina eli työyhteisön jäseninä? Tässä ei tarkoiteta opiskelijavalintoja ja hakijoiden tasa-arvoa, vaan opiskelun riskitilanteita tasa-arvon osalta. Erittäin huonosti tarkoittaa, että opiskelijoita ei ole mainittu tasa-arvosuunnitelmassa lainkaan tai yliopistolla ei ole tasaarvosuunnitelmaa. Erittäin hyvin tarkoittaa, että opiskelijat on otettu huomioon tasa-arvosuunnitelman eri kohdissa kattavasti -- erilaisesta asemasta johtuen eri tavalla kuin henkilökunta, mutta kautta linjan kattavasti ja opiskelijoiden aseman erityispiirteet huomioiden. 1 erittäin huonosti 2 huonosti 3 tyydyttävästi 4 hyvin 5 erittäin hyvin 23) VAPAA TEKSTIKENTTÄ ylläolevien vastausten kommentoimiseksi. Kuvaile tähän tarvittaessa vastaustesi lähteitä ja luotettavuutta. Viittaa kysymyksiin kysymysnumerolla. Kaikkia vastauksia ei ole pakko kommentoida, mutta ainakin virhealttiit tai muuten erikoiset. Kiitos vaivannäöstä! 35

10 A1 Opiskeluprosessit A1.1 Opettajatuutorointi Hyvin useassa yliopistossa tuutorointi on kehittymässä tai muuttumassa, erityisesti Åbo Akademissa asia on muutosvaiheessa ja :ssa kehittymässä nopeasti. Sibelius- Akatemiassa puolestaan henkilökohtaiset soitto-opettajat käytännössä pitkälle vastaavat opettajatuutoreita, mutta tässä selvityksessä näitä ei ole laskettu opettajatuutoreiksi. :ssa on n. 3 hengen ryhmissä lukuvuoden kestävä kurssi, joka vastaa yliopiston käytännön mukaan opettajatuutorointia. Sen tyyppinen ohjaus on tulkittu vastaamaan 3% opiskelijoista olevaa opettajatuutoria. Kuinka suurelle prosenttiosuudelle 1. vuoden opiskelijoista on nimetty opettajatuutori, jonka nämä tapaavat ainakin kerran (ryhmässä tai kahden kesken)? Arvioi prosenttiluku. Prosenttiluku Mittari kuvaa opiskelijoiden ja opettajien välistä ohjauksellista vuorovaikutusta. Erityisesti mittari kuvaa sitä, kuinka koordinoidusti yliopisto tukee vuorovaikutuksen syntymistä jo opintojen alusta asti. A1.1 Opettajatuutorit % 1. vuoden opiskelijoista (TeaK)

11 A1.2 Opintoneuvontapsykologit Useammassa yliopistossa tämä on kehittymässä, eli palveluita ollaan lisäämässä. Samoin monessa yliopistossa on eri koulutuksella tai nimikkeillä olevia vastaavia tehtäviä hoitavia henkilöitä. Näitä ei ole laskettu minkään yliopiston kohdalta mukaan. Kysymyksessä on siis pitäydytty tiukasta opintoneuvontapsykologien määrän tarkastelussa. Mikä on opintoneuvontapsykologien yhteenlaskettu henkilötyövuosimäärä vuodessa? (vuosina ja kuukausina, esim 4v 3kk) Tiedon saadaksesi voit esimerkiksi soittaa ura- ja rekrytointipalveluihin tai suoraan opintoneuvontapsykologille. Kuukautta; jaettu opiskelijavolyymillä (1 uutta opiskelijaa) Mittari on indikaattori siitä, kuinka opiskelijalle tarjotaan tukea opintouran aikana yksilöllisissä ongelmatilanteissa. Yksilöllinen tuki voi olla monen tyyppistä, ja opintoneuvontapsykologit ovat vain yksi lenkki moninaisessa ohjauksen ketjussa. Heidän kokonaistyöaikansa on karkea mittari, joka osoittaa yliopiston panostusta opiskelijoiden tukemiseen opintojen ongelmakohdissa. A1.2 Opintoneuvontapsykologien määrä henkilötyökk / opiskelijavolyymi (TeaK)

12 A1.3 Ohjauksen kokonaisuus Pelto-Huikko 25 Yliopistoista puolessa on yliopistovetoinen hyvinvointityöryhmä, vajaassa neljänneksessä jokin muunlainen järjestely ja lopuissa ei ole mitään tai kanta on epäselvä. Joissakin tapauksissa puuttuminen on perusteltu sillä, että yhteydenpito on muutenkin hyvää. Tämän kysymyksen pisteytyksessä lähdetään kuitenkin siitä, että järjestelmällinen rakenne yhteydenpidolle tekee siitä pitkäjänteisempää ja varmemmin jatkuvaa. Millainen järjestäytynyt toimintatapa opiskelijan hyvinvointiin ja ohjaukseen liittyvien toimijoiden (esim. opetushenkilökunta, erilaiset opintoneuvojat, YTHS, psykologit, muut ohjaajat) välillä on? Yliopistovetoinen hyvinvointityöryhmä = 2 pistettä; yliopistovetoinen työryhmä on suunnitteilla tai on YTHS-vetoinen Kehräryhmä/terveystyöryhmä = 1 piste; ei ryhmää tai kanta epäselvä = pistettä Kokemukset yhteistyöstä opiskelijan hyvinvointiin liittyen ovat yleensä hyviä. Yliopistovetoisen työryhmän olemassaolo kuvaa yliopiston toimia ja sitoutumista opiskelijan hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen edistämiseen. Käytännössä muunkinlainen ryhmä voi olla toimiva, ja tämä indikaattori on siinä suhteessa suuntaa antava. A1.3 Opiskelijan hyvinvoinnin/ohjauksen kokonaisuus 2 1 TeaK

13 A1.4 Opiskelutaitojen tuki A1.4.1 Opiskelutaitojen opas Opiskelutaitojen oppimateriaali eri yliopistoissa on avovastausten perusteella hyvin vaihtelevaa. Vastausmahdollisuuksina on ollut kyllä/ei, minkä lisäksi avovastauksista on kuvauksen perusteella täsmennetty yksittäisiä vastauksia, erityisesti Åbo Akademin ja Vaasan yliopiston osalta. Onko opiskelijoille saatavissa opiskelutaitojen opasta joko paperisena tai verkossa? Opiskelutaidot tarkoittavat tässä opiskelemisen tekniikoihin ja taitoihin perehdyttämistä (esimerkiksi muistiinpanotekniikka, tenttilukutekniikka, ryhmätöiden tekeminen, työselostusten kirjoittaminen). Dikotominen Opiskelijan kannalta hyvässä yliopistossa hänellä on mahdollisuus oppia myös opiskelutaitoja. Kun yliopistojen tavoitteena on tieteellisen ajattelun ja tutkimusmenetelmien opettaminen, on tärkeää oppia tiedostamaan ja kehittämään omaa oppimista. A1.4.1 Opiskelutaitojen oppaat 1 (TeaK)

14 A1.4.2 Opiskelutaitokurssit Yleisesti ottaen kursseja järjestetään varsin laajasti, ja vähintään ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Toisaalta joissain yliopistoissa ei ole havaittu tämän tyyppisille kursseille olevan kysyntää. Yksi hyvä käytäntö : kielikeskuksen "Reading for Academic Purposes" -kurssi on ollut pidetty ja myös opiskelutaitojen oppimisessa hyödyllinen. Järjestetäänkö yliopistossa opiskelutaitoihin perehdyttäviä kursseja? Erittäin huonosti tarkoittaa, että kursseja ei järjestetä lainkaan. Erittäin hyvin tarkoittaa, että on olemassa sekä pakollisia että vapaaehtoisia kursseja, ja kursseja on olemassa eri opintojen vaiheisiin. 1-5 likert: erittäin huonosti - huonosti - tyydyttävästi - hyvin - erittäin hyvin Katso kysymys A1.4.1 A1.4.2 Opiskelutaitokurssit (TeaK)

15 A1.5 Eri ryhmät opinnoissa / esteettömyys A1.5.1 Eri ryhmät: esteettömyyskartoitus Ks. alla kysymys Esteettömyyskartoituksessa on ensisijaisena lähteenä käytetty OPH:n selvitystä (OPH 24) jonka tietoja on tarkistettu tuoreemman lähteen perusteella (Laaksonen 25). OPH 24, Laaksonen 25 Onko yliopistossa tehty esteettömyyskartoitus? Dikotominen kyllä/ei, kyllä antaa yhden pisteen, ei nolla pistettä; puoli pistettä, jos osassa yliopiston rakennuksia on tehty tai on pian suunnitelmissa tehdä. OPH:n julkaiseman selvityksen tiedot ovat karkeita, ja sen lisäksi on huomioitu Laaksosen (25) selvityksen perusteella tehdyn esteettömyyskartoituksen ikä, laajuus ja laatu. Eri opiskelijaryhmien kannalta voi moni ilman esteettömyyskartoitusta oleva yliopisto olla esteettömyytensä osalta parempikin kuin sellainen, jossa kartoitus on tehty. ei kuvaa niinkään esteettömyyttä kuin yliopiston panostusta asiaan. Kartoituksen tekeminen johtanee monesti myös parannusten tekemiseen ja parempaan suunnitteluun jatkossa. A1.5.2 Eri ryhmät: yhdyshenkilö Kaksi esteettömyyteen liittyvää indikaattoria näyttävät toimivan siinä suhteessa hyvin, että jokaisessa yliopistossa, jossa esteettömyyskartoitus on tehty tai se on suunnitteilla, on myös nimetty yhteyshenkilö. Oletus siitä, että indikaattorit kertovat yliopiston suhtautumisesta asiaan näyttää siis saavan vahvistusta. OPH 24 Onko OPH:n julkaisussa ilmoitettu yliopistosta ainakin yksi erityinen yhteyshenkilö erityisryhmien asioihin liittyen. Dikotominen Ks. yllä kysymys Tämä on suuntaa antava mittari, joka kuvaa pääasiassa sitä, kuinka asia on yliopistossa tiedostettu ja kuinka siihen suhtaudutaan. 1,2 1,8 A1.5 Esteettömyys Esteettömyyskartoitus Yhteyshenkilö,6,4,2 TeaK

16 A1.6 HOPS A1.6.1 HOPS tapa HOPS-käytäntöjen kehittäminen on useimmissa yliopistoissa murrosvaiheessa, ja tällä hetkellä niitä parhaimmillaan "kehitetään valtavaa vauhtia". Tämän kysymyksen vastaukset ovat yksi poikkileikkaus ajasta, ja osin jo ensi syksynä niin HOPSin laatimisen tavat kuin niiden laajuudetkin ovat useissa yliopistoissa kehittyneet paljon nykyisestä. Miten opintojen alun henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) tehdään yliopistossa? Erittäin huonossa käytännössä HOPS ei esimerkiksi ole pakollinen, ohjeet ovat vanhentuneet, eikä siihen tarjota ohjausta tai palautetta. Erittäin hyvä käytäntö tarkoitaa ainakin seuraavia asioita: kaikki yksikön opiskelijat tekevät HOPSin, tekemiseen on ohjausta, tekemästään HOPSista saa palautetta, HOPSin etenemiseen on ainakin yksi tarkistuspiste opintojen kuluessa ja HOPSia voi tai pitää päivittää myöhemmin järjestelmän puitteissa. Hyvässä näistä ominaisuuksista puuttuu korkeintaan kaksi, tyydyttävässä korkeintaan kolme. Jos käytännöt ovat eri yksiköissä erilaisia, arvioi keskimääräinen käytäntö. 1-5 likert: erittäin huonosti - huonosti - tyydyttävästi - hyvin - erittäin hyvin A1.6.1 HOPS tapa (TeaK)

17 A1.6.2 HOPS tekemisen yleisyys Katso edellinen kysymys. Kehitys on nopeaa, ja tässä tarkastellaan poikkileikkausta ajassa lukuvuonna Kuinka laajasti edellisessä kysymyksessä kuvattu opintojen alun henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) tehdään yliopiston eri yksiköissä, ts. kuinka montaa prosenttia uusista opiskelijoista jonkinlainen pakollinen HOPS-käytäntö koskee? Prosenttiluku Mittari kuvaa sitä, kuinka aktiivisesti yliopisto kehittää opiskelijaan liittyviä tukitoimiaan: kehittääkö se oma-aloitteisesti vai vasta ulkoisten paineiden ansiosta. A1.6.2 HOPS tekemisen yleisyys % (TeaK)

18 A1.7 Opiskelijatuutorien perehdyttäminen Yleisesti ottaen opiskelijatuutorien perehdyttämisessä vaikuttaa olevan yliopistoissa selkeät käytännöt ja perinteet, ja koulutus pääosin on toimivaa. Työnjako yliopiston ja ylioppilaskunnan välillä vaihtelee yliopistoittain. Miten 1. vuoden opiskelijaa ohjaavien opiskelijatuutorien koulutus on järjestetty? Erittäin huono käytäntö ei pidä sisällään mitään tai vain satunnaista koulutusta. Erittäin hyvä käytäntö tarkoittaa tässä vakiintunutta sekä yliopiston yhteisiin että yksikkökohtaisiin kysymyksiin tapahtuvaa perehdyttämistä, jossa tuleva tuutori saa opastusta niin opiskelijakulttuuriin kuin opintoihinkin tutustuttamiseen sekä ryhmän ja erilaisten yksilöiden ohjaamiseen. Koulutuksen voi tarjota yliopisto tai opiskelijajärjestöt erittäin hyvä käytäntö on tässä vakiintunut ja työnjako toimiva. 1-5 likert: erittäin huonosti - huonosti - tyydyttävästi - hyvin - erittäin hyvin Mittari indikoi sitä, millainen paikka yliopisto on uusille opiskelijoille: kuinka uudet opiskelijat otetaan yliopistoyhteisön jäseniksi. Koulutus myös opintoihin perehdyttämiseen ja ryhmien kanssa toimimiseen ohjaa uudet opiskelijat myös yhteistoiminnalliseen opiskelukulttuuriin ja mahdollistaa opintoja koskevan hiljaisen tiedon siirtymisen. A1.7 Opiskelijatuutorien koulutus (TeaK)

OPISKELIJAN YLIOPISTO 2005

OPISKELIJAN YLIOPISTO 2005 OPISKELIJAN YLIOPISTO 2005 YLIOPISTOJEN VERTAILU OPISKELIJAN SILMIN Copyright: Suomen ylioppilaskuntien liitto, 2005 Kannen kuva: Teemu Vehmaskoski: Hanko, 2004 Julkaisija: Suomen ylioppilaskuntien liitto

Lisätiedot

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Suomen kesäyliopistot ry Sirkku Anttonen julkaisija: suomen kesäyliopistot ry Taitto: Atomi, Paino: Cityoffset Oy, Tampere 2007

Lisätiedot

Harjoittelubarometri 2012

Harjoittelubarometri 2012 Harjoittelubarometri 2012 2 3 4 Harjoittelubarometri 2012 1 Taustaa... 5 2.1 Korkeakouluopiskelijoiden demografiset tekijät...6 2.2 Korkeakouluopiskelijoiden tulokset...11 3.1 Korkeakoulujen henkilöstön

Lisätiedot

Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen. Klikkaa. www.nettiluotsi.fi

Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen. Klikkaa. www.nettiluotsi.fi Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen Klikkaa www.nettiluotsi.fi 1 Opas on tuotettu Keski-Pohjanmaan toisen asteen virtuaalikouluhankkeessa. Hankkeessa ovat olleet mukana: Kannuksen lukio Kiviniityn

Lisätiedot

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k Askelia opintopolulla Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila sam k JULKAISUT 2008 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2008 Tekstit:

Lisätiedot

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS YLIOPISTOVERTAILU Yritysnäkökulma SELVITYS Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200, faksi (09) 650 303 www.chamber.fi Kansi: Minna Ruusinen, Miks ei! Oy ISBN

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016 Johdanto 1 1. Koulutuspolitiikka 1 1.1. Keskiössä tutkintoon johtava koulutus ja opiskelijan oikeusturva 1 1.2 Yliopistodemokratia ja opiskelijaedustajat 2 1.3 Opintojen tuki ja joustavuus 4 1.4 Opetuksen

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 2 2 0 0 7 OPISKELUYHTEISÖN TERVEYDEKSI Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima. Tilaukset: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö/julkaisut Töölönkatu 37 A 00260

Lisätiedot

Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014

Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014 Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014 Vuonna 2013 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Tutkimuksessa selvitetään vuonna 2013 valmistuneiden oikeustieteen

Lisätiedot

BLOGIT KOULUOPETUKSESSA -PERUSKOULUN 3.-6. -LUOKKIEN LUOKANOPETTAJIEN ASENTEET TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKAA JA SEN UUTTA INNOVAATIOTA BLOGIA KOHTAAN

BLOGIT KOULUOPETUKSESSA -PERUSKOULUN 3.-6. -LUOKKIEN LUOKANOPETTAJIEN ASENTEET TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKAA JA SEN UUTTA INNOVAATIOTA BLOGIA KOHTAAN Laura Hyvönen & Markku Laatikainen BLOGIT KOULUOPETUKSESSA -PERUSKOULUN 3.-6. -LUOKKIEN LUOKANOPETTAJIEN ASENTEET TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKAA JA SEN UUTTA INNOVAATIOTA BLOGIA KOHTAAN Kasvatustieteen

Lisätiedot

EURO EURO. reports. reports

EURO EURO. reports. reports r e p o r t s EURO reports EURO reports C I M O 5/2002 ERASMUS-rahoitteiset intensiivikurssit ja opetussuunnitelman kehittämishankkeet Hankkeiden eteneminen, ongelmat ja vaikutukset Irma Garam /2 Kansainvälisen

Lisätiedot

Kansainvälinen harjoittelu korkeakouluissa

Kansainvälinen harjoittelu korkeakouluissa JAANA MUTANEN Kansainvälinen harjoittelu korkeakouluissa Selvitys Kansainvälinen harjoittelu korkeakouluissa JAANA MUTANEN 2009 1 Kannen graafinen suunnittelu Satu Salmivalli ISBN 987-951-805-309-8 (pdf)

Lisätiedot

Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus. Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto

Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus. Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto Sisältö Alkusanat... 2 1 Johdanto... 3 1.1 Opetuksen ja oppimisen

Lisätiedot

LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN. Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset

LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN. Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset korkea-asteen oppilaitoksissa ESOK hanke Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa 2006 2009 www.esok.fi Paula

Lisätiedot

SELVITYS TOISEN ASTEEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJA-ASUNTOLOISTA

SELVITYS TOISEN ASTEEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJA-ASUNTOLOISTA Jukka Vehviläinen SELVITYS TOISEN ASTEEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJA-ASUNTOLOISTA Raportit ja selvitykset 2012:5 Opetushallitus ja tekijä Raportit ja selvitykset 2012:5 ISBN 978-952-13-5076-4

Lisätiedot

Tuotantotalouden koulutuksen markkinointi. Marketing of Industrial Management Education

Tuotantotalouden koulutuksen markkinointi. Marketing of Industrial Management Education 9.9.2009 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Tuotantotalouden koulutuksen markkinointi Marketing of Industrial Management Education Kandidaatintyö

Lisätiedot

2013-2014 Y L E I S O PA S

2013-2014 Y L E I S O PA S 2013-2014 YLEISOPAS Sisältö 2 Palvelut pähkinänkuoressa...4 1 Vaasan yliopisto...7 1.1 Kampusalue...7 1.1.1 Tilojen numerointi...8 1.1.2 Kopiokoneet...8 1.1.3 Opiskelijaravintolat...9 1.1.4 Pysäköinti...9

Lisätiedot

YLIOPISTORAATI. Kandidaatin ja maisterin opintojen sujuvoittaminen LOPPURAPORTTI 25.9.2012, 26.9.2012 & 3.10.2012

YLIOPISTORAATI. Kandidaatin ja maisterin opintojen sujuvoittaminen LOPPURAPORTTI 25.9.2012, 26.9.2012 & 3.10.2012 YLIOPISTORAATI Kandidaatin ja maisterin opintojen sujuvoittaminen 25.9.2012, 26.9.2012 & 3.10.2012 LOPPURAPORTTI Projektinvetäjän puheenvuoro Ensimmäinen yliopistoraati järjestettiin Vaasan yliopistolla

Lisätiedot

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA I TILASTOTIETOA TAITEESTA NRO 33 PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään Kyselytutkimus ammatillisen tutkinnon

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Viisasten kiveä etsimässä: Miksi tradenomiopiskelija jättää opintonsa kesken?

Viisasten kiveä etsimässä: Miksi tradenomiopiskelija jättää opintonsa kesken? Kirsi Rouhiainen Viisasten kiveä etsimässä: Miksi tradenomiopiskelija jättää opintonsa kesken? Kymenlaakson ammattikorkeakoulu University of Applied Sciences 2010 Nro: 56 ISSN: 1239-9094 Tutkimuksia ja

Lisätiedot

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Teemu Likonen Marjut Manninen Koulunkäyntiavustajan roolit Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

KUVATAIDE- AKATEMIA YLIOPISTO TAIDE- OPINTO- OPAS. Opinto-opas 13 14

KUVATAIDE- AKATEMIA YLIOPISTO TAIDE- OPINTO- OPAS. Opinto-opas 13 14 1 KUVATAIDE- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPINTO- OPAS 2013 2014 3 2 Tyko Elo: Ai kil juu [2013], stillkuva multimediasta, yksityiskohta KUVATAIDE- AKATEMIA OPINTO-OPAS 2013 2014 2 KUVATAITEEN KANDIDAATIN

Lisätiedot

KUVATAIDE- AKATEMIA YLIOPISTO TAIDE- OPINTO- OPAS

KUVATAIDE- AKATEMIA YLIOPISTO TAIDE- OPINTO- OPAS KUVATAIDE- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPINTO- OPAS 2014 2015 1 Teemu Korpela, Portrait of a Human Being, 2013, öljy kankaalle. KUVATAIDE- AKATEMIA OPINTO-OPAS 2014 2015 2 KUVATAITEEN KANDIDAATIN TUTKINTO

Lisätiedot

ESIPUHE. Johanna Kujala

ESIPUHE. Johanna Kujala ESIPUHE Johanna Kujala Opiskelukykyä ja yhteisöllisyyttä Opiskelukyvyn edistämisen suositukset yliopistoille Opiskelukykyä edistävä Kyky-hanke on Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL ry) koordinoima, opetusministeriön

Lisätiedot

KANDIPALAUTTEEN TULOKSET TIEDEKUNNITTAIN

KANDIPALAUTTEEN TULOKSET TIEDEKUNNITTAIN HELSIGI YLIOPISTO HELSIGFORS UIVERSITET UIVERSITY OF HELSIKI KADIPALAUTTEE TULOKSET TIEDEKUITTAI 2013 VALMISTUEET KADIPALAUTTEE TULOKSET TIEDEKUITTAI 2013 VALMISTUEET OPITOASIOIDE YKSIKKÖ Helsingin yliopiston

Lisätiedot

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT SISÄLTÖ Tervetuloa opiskelemaan 3 Opiskelun aloittaminen 4 Taloudellinen tuki opintoihin 5 Opiskelu Savoniassa

Lisätiedot

19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia

19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia SYL-liittokokous KOKOELMA 19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia AYY:n arvopaperi Linjapaperi Aalto-yliopistosta Linjapaperi opintotuesta Linjapaperi Aalto-yliopiston kansainvälistymisestä

Lisätiedot