Dream College Learning Environments and Vocational Competencies (Leonardo da Vinci)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Dream College Learning Environments and Vocational Competencies (Leonardo da Vinci)"

Transkriptio

1 Dream College Learning Environments and Vocational Competencies (Leonardo da Vinci) Asiantuntijaliikkuvuus Ranskaan Johdanto Dream College Learning Environments and Vocational competencies -projekti on sertifioitu Leonardo da Vinci asiantuntijaliikkuvuushanke. Hanke on suunnattu oppilaitosten henkilöstölle. Tämän matkapäiväkirjan ovat kirjoittaneet yhteistyöverkostoon kuuluneet edustajat. Yhteistyöhankkeen erityisoppilaitokset: Ammattiopisto Luovi, Keskuspuiston ammattiopisto, Kiipulan ammattiopisto, Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus sekä Bovallius-ammattiopisto. Ulkomaiset kumppanit ovat Adapeiamin (Meri-Alppien kehitysvammaisten tukiyhdistys)hallinnoimat yksiköt Antibesissa, Cannesissa ja Siagnessa. Ammattiopisto Luovi toimii hankkeen koordinaattorina. Vastaanottavaoppilaitos: IME Pierre Merli Antibes Matkaraportti: Ma Dream College- asiantuntijavaihto-ohjelman Ranskan matkakohteen pääorganisaationa toimii Meri Alppien kehitysvammaisten tukiyhdistys (ADAPEI-AM). Yhdistyksen perustivat Nizzassa vuonna 1955 kehitysvammaisten vanhemmat. ADAPEI-AM on Ranskan kansallisen järjestön I UNAPEI:n jäsen. ADAPEI-AM hallinnoi Meri-Alppien erityiskouluja, asuntoloita ja asumisyksiköitä sekä työkeskuksia. Hallinnollinen keskus sijaitsee Nizzassa. ESATITUDE Antibesin yksikön johtaja Alain De Maio ja johtoryhmä ottivat meidät juhlavasti vastaan yksikön uusissa toimitiloissa. Saimme nauttia kolmen ruokalajin välimerellisen lounaan yksikön asiakkaiden valmistamana ja tarjoilemana ulkona terassilla. Aluksi esittelimme yhteistyöverkoston oppilaitoksiamme ja niiden toimintaa ja esittelimme Suomen koulutusjärjestelmää. 1

2 Alain De Maio esitteli Antibesin yksikön toimintaa ja toimintaympäristöjä, johon kuuluu ESATITUDE Antibes (sosiaalinen yritys) ja Foyer le Roc (asumisyksikkö ja päiväkeskus). ESATITUDE Antibes ESATITUDE Antibesin uudet tilat ovat Sophia Antipolisin teollisuusalueella, Uusi rakennus avattiin keväällä ESATITUDE Antibes on osa Meri- Alppien kehitysvammaisten tukiyhdistyksen organisaatiota. Asiakkaat ovat merkittäviä paikallisia ja kansallisia yrityksiä, yhteisöjä, laitoksia tai yksityisiä henkilöitä. Antibesin sosiaalinen yritys työllistää 147 erityistä tukea tarvitsevaa asiakasta. Keskuksessa työskentelee johtoryhmän lisäksi noin 30 työnohjaajaa. Yrityksen toimialoja ovat ateriapalvelut, ympäristönhoito, pesulapalvelut, elektroniikan purku ja kierrätys, kokoonpano ja pakkaus, sekä puhtaanapito. Asiakkaista on myös avotöissä noin 10 %. Asiakkaat työskentelevät keskimäärin 35 tuntia viikossa. Toimitiloja vuokrataan ja kokouspalveluja tarjotaan myös ulkopuolisille sidosryhmille. 2

3 Pesulassa toimii koko asuntolan pyykkihuolto, myös ulkopuolisille tarjotaan palveluja Yrityksessä asiakkaille tarjotaan myös räätälöityä koulutusta ja palveluja kuten työtehtävissä tarvittavia ammatillisia sekä arkielämän taitoja. Tällä hetkellä harjoiteltiin rahankäyttöä, koska syyskuussa aloitetaan yksikössä ravintolatoimintaa. Asiakkaat saavat täsmäkoulutusta työtehtävissä tarvittaviin taitoihin, esimerkiksi koneiden käyttöön ja asiakaspalveluun. Rahankäytön harjoittelua käytännössä ja tietokoneohjelmalla Sosiaali- ja terveyspalveluja tarjotaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Yksikössä työskentelee mm. sosiaalityöntekijä ja psykologi. 3

4 Foyer le Roc- asumisyksikkö Yksikössä työskentelee johtoryhmän lisäksi 60 ohjaajaa sekä sosiaali- ja terveysalan henkilökuntaa. Yksikkö koostuu itsenäisistä asunnoista Antibesin keskustassa jossa asuu 22 asukasta, sekä Foyer le Rocin asuntolassa asuu 25 asukasta. Päivätoiminnassa käy 24 kotona asuvaa asiakasta. Toiminnan tavoitteena on asukkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen, arkielämäntaitojen ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen ja virikkeellinen vapaa-ajan vietto. Asukkaat voivat asua yksikössä mahdollisimman pitkään, vähintään eläkeikään asti. Yksikkö tarjoaa myös intervalliasumista ja tukea kotona asuville erityistä tukea tarvitseville asiakkaille ja heidän perheilleen. Asumisyksikössä järjestetään myös päivätoimintaa, mm. maalauskuvanveisto- ja mosaiikkityöpajoja. Foyer le Rocin asuntola ja päiväkeskus Foyer le Rocin tavoitteena on tarjota asukkaille turvallinen asumisympäristö johon kuuluu myös yksilölliset sosiaali- ja terveyspalvelut. Tulevaisuuden suunnitelmissa on parantaa asukkaiden asumisympäristöä ja tarjota heille monipuolisempia palveluita. Tämän yksikön toimintamallissa näkyy mielestämme elementtejä suomalaisesta ammattioppilaitoksesta, asumisyksiköstä, työ-ja toimintakeskuksesta, oppisopimuskoulutuksesta ja sosiaalisesta yrityksestä. Yritysyhteistyö on vahvaa ja monipuolista. 4

5 Ti E.S.A.T Costebelle Cannesin työkeskus Työkeskus on perustettu vuonna Nykyiset toimitilat on yritykselle testamentannut amerikkalainen nainen ja osa toimitiloista on itse rakennutettu toiminnan kasvun myötä myöhemmin. Työkeskuksessa tehdään kosmetiikkateollisuuden alihankintatyötä. Alueella on paljon hajuvesiteollisuutta ja kosmetiikkateollisuutta, jotka työllistävät keskusta paljon. Kosmetiikkaa ja hajuvesiä pakataan huipputeknologiaa edustavilla koneilla. Työkeskus tarjoaa myös audiovisuaalisen tuotantotyön palveluja ulkopuolisille yrityksille. He tekevät esimerkiksi videoita, mainoksia, animaatioita, julisteita, nettisivustoja sekä graafista suunnittelua. Audiovisuaalista tuotantotyötä tehdään vain aamupäivisin kolmen työntekijän voimin. Iltapäiväksi työntekijät saattavat siirtyä muihin tehtäviin työkeskuksessa, esimerkiksi hajuvesien pakkaukseen tai purkittamiseen. Yritys tarjoaa asiakkailleen myös mahdollisuuksia ulkopuolella tapahtuvaan työskentelyyn. Työntekijät ovat tällöin integroituna yrityksiin ja tekevät töitä yksin, jolloin ohjaaja käy paikalla tarvittaessa, tai ohjaajan tukemana pienissä ryhmissä. 5

6 Työkeskuksen toimintaan liitettiin vuonna 1992 SAS toiminta (Section d Accompagnement Spécialisé). Toiminnan avulla ylläpidetään asiakkaiden työ- ja toimintakykyä yksilöllisten erityistarpeiden mukaan. Toimintaa tarjotaan kaksi tuntia viikossa. Toiminta voi olla esimerkiksi vierailuja taidemuseoihin, uintia, purjehtimista, savitöitä, nukketeatteria yms. Toimintaa ohjaa työkeskuksen ohjaajat tai vierailevat opettajat. Joskus myös asiakkaiden vanhemmat saattavat tarjota virikkeellistä toimintaa, kuten alueella suosittua keramiikkatyöskentelyä. Meidät otettiin työkeskuksessa ystävällisesti vastaan ja henkilökunta oli kiinnostuneita kuulemaan Suomen koulutusjärjestelmästä sekä erityisammattioppilaitoksista. 6

7 Complexe Les Roquettes sur Siagne -työkeskus Asiakkaita on palveluiden piirissä yhteensä 143. Heistä 11 on asuntolan tarjoamassa päivätoiminnassa ja loput työtoiminnassa. Työtoimintaan kuuluu puutarhatyötä, viheralueiden hoitoa, hajuvesiteollisuuden alihankintatöitä, kylttien kaiverrusta tietokoneohjelmoiduilla koneilla, talojen maalausta, erilaisia sähkötöitä sekä autotarrojen valmistamista. Asiakkaat ovat iältään vuotiaita. Siagne on oppimiskeskus, jonka tavoitteena on antaa täsmäkoulutusta ESAT (Éstablissement et service d Aide par le Travail)-keskuksien työtehtäviin. Asiakkaat tulevat ympäri Ranskaa. Monesta työpajasta muodostuva työkeskus pyrkii yksilöllisiin ratkaisuihin asiakkaidensa kohdalla. Asiakkaiden viikko-ohjelma pitää sisällään peruspalveluita kolme tuntia viikossa. Keskuksella on kaksoistehtävä: vaalia kehitysvammaisten sekä yhteistyökumppaniensa etuja. ESAT:n kolme päätehtävää ovat: - tarjota räätälöityä työtä kehitysvammaisille työntekijöille - tarjota täydentävää ammatillista koulutusta jatkeena heidän aiemmalle polulleen - integroida ( tunkea väliin ) tavalliseen työpaikkaan asiakkaitaan, jotka ovat siihen kykeneviä 7

8 Työkeskuksen johtaja koki päätehtävistä kaksi ensimmäistä helpoiksi, mutta kolmannen haastavaksi, koska työelämän kumppaneiden löytäminen on vaikeaa. Avotyöpaikoilla asiakkaan tukena on työkeskuksen ohjaaja. Työkeskuksen asiakkaat valitaan kahden viikon maksuttoman kokeilujakson kautta.maksuttoman kahden viikon jakson jälkeen on mahdollisuus vielä puolen vuoden maksulliseen kokeilujaksoon. Kokeilujakson aikana kartoitetaan kokeilijan oppimisvalmiuksia, arkielämäntaitoja sekä asumistaitoja. Lisäksi ohjaajat haastattelevat kokeilijan. Työkeskuksen vapaat työpaikat täytetään jonotuslistan kautta. Työkeskusten asiakkaitten eläkeikä on 62-vuotta, mutta mahdollisuus eläkkeeseen voi olla jo 55-vuotiaana. ADAPEIAM: yhdistyksen suunnitelmissa onkin perustaa palvelukoti, jossa 50- vuotta täyttäneet erityistä tukea tarvitsevat iäkkäät henkilöt voisivat asua. Työkeskuksen laaduntarkkailuun on kehitetty oma työkirja, jonka avulla tarkkaillaan sekä työkeskuksen tarjoamien palveluiden laatua, että työkeskuksen asiakkaiden saaman palvelun laatua. Laaduntarkkailua suoritetaan vuosittain ulkopuoliseltakin taholta. Työkeskuksen puutarhapuoli vastaa heidän oman piha-alueensa hoidosta. Lisäksi se tuottaa luomuvihanneksia cannesilaiselle laaturavintolalle sekä tekee yhteistyötä seitsemän eri tahon kanssa ja vastaa näiden alueiden pihaalueiden hoidosta, kasveista sekä erilaisista kukkakoristeluista, esim. koulujen koristeluista. Yhteistyökumppanien kanssa tehtävässä sopimuksessa on tarkoin määriteltynä ajat, määrät ja hinnat. Sopimusten teossa ovat mukana viheraluetuotannon työnjohtaja, kunnanjohtaja ja työkeskuksen johtaja. Työkeskuksen puutarha on kylän suurin kukkien tuottaja. Viheraluetuotantoon kuuluu avomaanviljely, kasvihuonetuotanto ja puutarhamyymälä.kasvihuoneessa kaikki työskentely tapahtuu manuaalisesti. Kasvihuoneella työskentelee 18 asiakasta ja neljä ohjaajaa. Kasvihuoneissa ei käytetä lainkaan torjunta-aineita ja lannoitteet ovat enimmäkseen luonnonmukaisia. Puutarha- myymälässä työskentelee 4 työkeskuksen asiakasta sekä yksi ohjaaja. 8

9 IME PIERRE MERLI-oppilaitos Antibes ADAPEIAM:n hallinnoimassa IME Pierre Merlin oppilaitoksessa Antibesissa toimii rinnakkain kaksi opetusyksikköä: SEES- ja SIPFP-opetusyksiköt sekä kaksi asumisyksikköä Villa des Motels ja Villa des Magnolias. SEES opetusyksikkö tarjoaa erityisopetusta ja kuntoutusta 6-16-vuotiaille lapsille. Yksikössä on 54 oppilaspaikkaa. Opetus on eriytetty kahteen isompaan ryhmään: toisessa ryhmässä opiskelevat 6-10-vuotiaat ja toisessa vuotiaat oppilaat. Lisäksi opetusryhmät jaetaan 6 oppilaan ryhmiin, joissa opetus tapahtuu kuntouttavin ja toiminnallisin menetelmin. Kussakin ryhmässä toimii opettaja ja ohjaaja työpari. SIPFP-Jacqueline Weisweiller opetusyksikkö tarjoaa valmentavaa ammatillista erityisopetusta vuotiaille 32 opiskelijalle. Opetus koostuu yleisaineiden opetuksesta ja käytönnön taitojen opiskelusta työpajoissa.oppilaat voivat työskennellä 6 eri työpajassa 6-8 viikon jaksoissa. Kussakin ryhmässä työskentelee 6 oppilasta ja yksi opettaja. Työpajoissa opetusmenetelminä käytetään mm.tekemällä oppimista ja työmenetelmien havainnollistamista kuvilla. Lisäksi oppilaat suorittavat työharjoittelun ESAT-työkeskuksissa tai lähialueen yrityksissä 2-6 viikkoa yksilöllisen suunnitelman mukaan. Työharjoittelut koulun ulkopuolella aloitetaan opiskelijoiden täytettyä 18-vuotta. 9

10 Opiskelijat työskentelevät seuraavissa työpajoissa: 1. Puutyö-ja maalaustyöpajat Työpajoissa oppilaat toteuttavat puusta työstämällä työpiirustusten pohjalta tuotteita, jotka viimeistellään maalaamalla. (Valokuvakehys, taulu, veistos) 2. Ruoka-ja ateriapalvelut Kattaus-ja tarjoilupalvelut 10

11 4. Tekstiilihuoltopalvelut Ompelu, kädentaidot ja vaatehuolto 5. Tietotekniikka ja graafinen suunnittelu 6. Vihertyöpaja ja ympäristön hoito. 11

12 Museokäynnit ja arviointia Perjantaina kirjoitimme raporttia ja kertasimme kulunutta viikkoa. Olimme erityisen kiinnostuneita ADAPEIAM:n hallinnoimista sosiaalisista yrityksistä. Tätä mallia voisi hyödyntää Suomessakin huomattavasti enemmän. Asiakkaat pääsevät sosiaalisissa yrityksissä enemmän kiinni todellisiin työtehtäviin ja he olivat selvästi ylpeitä tekemästään työstä ja tyytyväisiä työnkuvaansa. Opintojen alusta saakka painotetaan tekemällä oppimista ja akateemisissa taidoissakin opetellaan juuri tulevissa työtehtävissä tarvittavia taitoja. Suuri osa asiakkaista olivat hyvin toimintakykyisiä,esim. liikuntarajoitteisia henkilöitä oli työtoiminnassa mukana vähemmän. Vaikeammin vammaiset nuoret ja aikuiset ovat yleensä päivätoiminnassa ja asuvat palvelukodeissa. Esteetöntä liikkumista oli huomioitu vierailupaikoissamme erityisesti uusissa toimitiloissa. Työtoiminnassa käytettävä teknologia oli edistyksellistä ja hyvin organisoitua. Koneiden ja alitteiden käyttöohjeet oli hyvin selkeästi havainnollistettu erilaisin ohjeistuksin ja värikoodein. Viimeisenä päivänä ehdimme myös vierailla Nizzan museoissa ja läheisellä historiallisella linna-kukkulalla. Koko ryhmämme on tyytyväinen kuluneeseen työviikkoon ja koemme saaneemme eväitä omaan opetustyöhömme. Vierailupäivät olivat intensiivisiä, mutta antoisia. Ranskalaiset isäntämme olivat kiinnostuneita meidän tavoistamme työskennellä ja pohtivat jo vastavierailua. Suosittelemme vastaavaa asiantuntijavaihtoa muillekin. Ranskaan suuntautuviin asiantuntijavaihtoihin lähtevien olisi hyvä osata ranskaa jonkin verran, jotta opintomatkasta tulisi antoisampi. 12

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 JA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 JA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 JA 2014 Valtuusto 30.11 2011 Johdanto Työvalmennussäätiönä Kokkotyö-säätiö aktivoi vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä,

Lisätiedot

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT Loppuraportti Vatukka-projekti Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry www.hmlseudunkehitysvammaistentuki.net 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA A 2. VATUKKA-PROJEKTIN

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Sosiaalilautakunta 2008 Sosiaalilautakunta 2012 Sosiaalilautakunta 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. KEHITYSVAMMAHUOLLON

Lisätiedot

Kipinä syttyy työpajoilla

Kipinä syttyy työpajoilla Raportteja 90 2013 Kipinä syttyy työpajoilla Nuorten työpajat Kaakkois-Suomessa 2013 Veera värtinen I Kipinä syttyy työpajoilla Nuorten työpajat Kaakkois-Suomessa 2013 Veera värtinen Raportteja 90 2013

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä J o h d a n t o POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä ANNE AALTO, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON JA ELINA KOPU (TOIM.) Anne Aalto, Seija Eskola, Kim

Lisätiedot

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Palvelutuotteet 2015 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Hallitus 19.12.2014 Sisällys 1. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja palveluihin ohjautuminen... 1 1.1.

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA

KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA 2010 2015 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 2(30) 1 JOHDANTO... 4 2 YHTEENVETO TAVOITTEISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 4 3 KEHITYSVAMMAPALVELUJEN VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Kansallinen raportti Suomi Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, Ireland. - Tel: (+353 1) 204 31 00 - Fax: 282 42 09 / 282 64 56 email:

Lisätiedot

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja Vuosikertomus 2014 Jupiter-Säätiö Pähkinänkuoressa Jupiterin valmennuspalvelut - Valmentavat työhön ja koulutukseen - Työtä tai harjoittelua joko Jupiteriin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010. s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin. s. 14 Riippukeinu rauhoittaa

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010. s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin. s. 14 Riippukeinu rauhoittaa Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010 s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin s. 14 Riippukeinu rauhoittaa Uutisia syksyltä 2010 Nauru raikui Elojuhlissa Pekka Elomaa

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

Kuntouttava työtoiminta Espoossa

Kuntouttava työtoiminta Espoossa Kuntouttava Espoossa Projektisuunnittelija Hilla-Maaria Sipilä Espoon kaupunki 2.5. Espoossa 2(74) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 2 Työllisyyspalvelut Espoossa... 6 2.1 Soukan työkeskus... 9 2.2 Työhönvalmennuskeskus

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan! 3. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, Valmentava II, koulutustarjonta 10

Tervetuloa opiskelemaan! 3. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, Valmentava II, koulutustarjonta 10 Sisällys Tervetuloa opiskelemaan! 3 Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, koulutusesittelyt 4 Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, Valmentava I, koulutustarjonta

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 Liite nro 1 Ptlk 16 8.~P~QN?~ 1 ::~ ~ t 4 - PIEKSÄMÄKI KAIKILLE PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 SISÄLLYS 2 LÄHTÖKOHTA JA TAVOITTEET 3 1. OIKEUS OMAEHTOISEEN ELÄMÄÄN 4

Lisätiedot

Onnea Pihlajapuiston koulu 20 vuotta!

Onnea Pihlajapuiston koulu 20 vuotta! Esa Jukantupa toiminnanjohtaja Tuettu työllistyminen ry Onnea Pihlajapuiston koulu 20 vuotta! Se, että tämän lehden nimi on ollut Pihlaja vuodesta 1997, ei ole sattumaa. Jo 1990-luvun alussa julkaisimme

Lisätiedot

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018 Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018 1 Kuntien strategiat visiot... 3 1.1 Maahanmuuttajien määrä (kasvuennuste) visio... 3

Lisätiedot

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9 JANAKKALAN A M L E J H O S U ISU R U U T T L U K I MON 2012-2013 12.3.2012 1 (68) Sisältö 1. Johdanto...2 2. Ohjelman lähtökohta, sisältö ja tavoitteet...3 3. Maahanmuuttaja kuntalaisena...7 3.1 Ulkomaalaisten

Lisätiedot

Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskus Tarja Kärkkäinen PL 111, 80101 Joensuu (013) 251 4316 tarja.karkkainen@joensuu.fi

Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskus Tarja Kärkkäinen PL 111, 80101 Joensuu (013) 251 4316 tarja.karkkainen@joensuu.fi ALKUSANAT Mitä peruskoulun jälkeen? opas on tarkoitettu apuvälineeksi suunniteltaessa kehitysvammaisten peruskoulun jälkeistä aikaa. Opas esittelee lyhyesti kehitysvammaisille tarkoitettuja toisen asteen

Lisätiedot

PIHLAJA TUETTU TYÖLLISTYMINEN RY

PIHLAJA TUETTU TYÖLLISTYMINEN RY PIHLAJA 2009 TUETTU TYÖLLISTYMINEN RY TUETTU TYÖLLISTYMINEN RY Perustettu 1996 Tehtävä Vajaakuntoisten, lähinnä kehitysvammaisten, työllistymisen edistäminen vapailla työmarkkinoilla, tuetun työllistymisen

Lisätiedot

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI Työvalta- työssäoppiminen tutkinnoksi tai sen osaksi S86134 Laadullinen raportti Toimittaja: Jari Kalliokoski Taitto: Jari Kalliokoski Projektin toteuttajaorganisaatiot:

Lisätiedot

TRIANGLE-HANKE BENCHMARKING-MATKA SAKSAN CHEMNITZIIN 8.-11.5.2012

TRIANGLE-HANKE BENCHMARKING-MATKA SAKSAN CHEMNITZIIN 8.-11.5.2012 TRIANGLE-HANKE BENCHMARKING-MATKA SAKSAN CHEMNITZIIN 8.-11.5.2012 TRIANGLE-HANKKEEN BENCHMARKING-MATKA SAKSAN CHEMNITZIIN 8.- 11.5.2012 Matkan tavoitteet TRIANGLE-hankkeen tavoitteena on löytää kansainvälisen

Lisätiedot

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Erityiset opintopolut Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Ammatillinen erityisopetus, 3/2013 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. TARINOITA

Lisätiedot

ASPA-kartoituksia 3/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-77-5 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy

ASPA-kartoituksia 3/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-77-5 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy Asumispalvelusäätiö ASPA on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia asua ja elää itsenäisesti tavallisessa asuinympäristössä. Säätiön toiminta-aluetta

Lisätiedot

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin NUORISOTAKUU PORVOOSSA Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys Laatija: Maria Malin 9.8.2013 Sivistyslautakunta 29.8.2013 1 Sisältö 1 Taustaa... 3 2 Porvoon kaupungin rooli...

Lisätiedot

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 15.4.2011 Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 Nina Suominen, uraohjaaja Kehityksentie 6 21800 KYRÖ Puh. +358 40 702 7975 ura.senu@loimaa.fi SISÄLLYS

Lisätiedot

MATKARAPORTTI HOLLANTI 14. -18.5.2013

MATKARAPORTTI HOLLANTI 14. -18.5.2013 MATKARAPORTTI HOLLANTI 14. -18.5.2013 MATKARAPORTTI Opintomatka Hollantiin 14 18.5.2013. Ikäosaavat palvelualueet Etelä-Savossa hanke Ikäosaavat palvelualueet vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa-hanke

Lisätiedot

Länsi-Suomen läänin. Lehmusrinne 6, 13100 HÄMEENLINNA www.mansikkapuisto.fi - PERHEIDEN TASAPAINOISEEN TULEVAISUUTEEN - LapsiperhePalvelu Stark Oy

Länsi-Suomen läänin. Lehmusrinne 6, 13100 HÄMEENLINNA www.mansikkapuisto.fi - PERHEIDEN TASAPAINOISEEN TULEVAISUUTEEN - LapsiperhePalvelu Stark Oy Länsi-Suomen läänin www.ctmoy.fi 1 Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula porukat.fi SISÄLLÄ Lastensuojelun Keskusliitto Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Yksityisten Perhekotien ja Lastensuojelulaitosten

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA Tässä artikkelissa käsittelemme SOTE-ENNAKOINTI- projektin tuloksia lähihoitajan työn näkökulmasta. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot