MIKSI ASIANTUNTIJAN OSAAMINEN EI RIITÄ?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIKSI ASIANTUNTIJAN OSAAMINEN EI RIITÄ?"

Transkriptio

1 Johdatus oppiviin organisaatioihin Duodecimin XXII osaamisen kehittämisseminaari Leenamaija Otala Pro Competence Oy Inc. ja Metropolia AMK MIKSI ASIANTUNTIJAN OSAAMINEN EI RIITÄ? 1

2 Tietotyö ja osaaminen Knowledge workers, unlike manual workers in manufacturing, own the means of production: they carry that knowledge in their heads and can therefore take it with them. Peter Drucker, tietotyön guru Esimerkki 1. Ohitusleikkauksia tekevät huippukirurgit Oletus: Kirurgin osaaminen kehittyy vuosien saatossa ja kokemuksen kertyessä. Kirurgit voivat viedä huippuosaamisensa aina mukakanaan. Tutkimus: 203 huippukirurgia, toimivat kukin oman työnsä ohella 3-4 eri sairaalassa, toimenpidettä, 2 vuotta, 3 % potilaista kuoli Robert Huckman and Gary Pisano, The firm Specificity of Individual Performance: Evidence from Cardiac Surgery, Management Science 52 (2006):

3 Esimerkki 1. Ohitusleikkauksia tekevät huippukirurgit Kun kirurgit leikkasivat omassa sairaalassa tutun tiimin kanssa, potilaiden kuolleisuusriski putosi ajan kanssa 1 %:in. Kun kirurgit leikkasivat vierailusaiaaloissa, pysyi potilaiden kuolleisuusriski 3 %:ssa. Kirurgit eivät voineet ottaa koko osaamistaan mukaan mennessään toiseen sairaalaan. Osa kirurgin osaamista on vuorovaikutus oman leikkaustiimin kanssa, yhteiset toimintatavat ja toimintakulttuuri. Ei riitä, että oma henkilökohtainen osaaminen kehittyy, koko organisaation pitää oppia yhdessä. Esimerkki 2. Sijoitusanalyytikot Oletus: Analysts are one of the most mobile Wall Street professions because their expertice is portable. Fred Fraenkel, Investment Research Executive Boris Groysberg, Linda-Eling Lee, and Ashish Nanda, Can They take it with Them? The Portability of Star Knowledge Workers Performance, Management Science 54 (2008): ; and Boris Groysberg and Linda-Eling Lee, The effect of Colleague Quality on Top Performance: The Case of Security Analysts, Journal of Organizational Behavior 29 (2008):

4 Esimerkki 2. Sijoitusanalyytikot sijoitusanalyytikkoa,78 investointiyritystä, 9 v Tuhannet pääomasijoittajat arvioivat analyyttikkoja heidän tehokkuutensa mukaan (sijoitusten tuottoarvioiden osuvuus ja laadukkuus, toimialan tuntemus, kirjalliset raportit, palvelu, osakevalikoima, tavoitettavuus ja vastaanottavaisuus) è 80 toimialla, joille kullekin valittiin 3 tähtianalyytikkoa (1.,2.,3.), jotka tienasivat 2-5 miljoonaa USD. 9v:n aikana 366 analyytikkoa (9%) siirtyi toiseen yritykseen Esimerkki 2. Sijoitusanalyytikot Mitä tapahtui, kun tähti vaihtoi työpaikkaa? Tähtianalyytikkojen tulokset putosivat uudessa paikassa ja tulokset pysyivät heikompina ainakin seuraavat 5 vuotta. Keskimäärin investointiyritys menetti 24 miljoonaa USD palkkaamalla tähtianalyytikon. Mutta, Jos tähdet ottivat mukaansa koko tiimin, ei tulosten laskua ja tavoitteista jäämistä tapahtunut. Boris Groysberg, Linda-Eling Lee, and Ashish Nanda, Can They take it with Them? The Portability of Star Knowledge Workers Performance, Management Science 54 (2008):

5 Esimerkki 2. Sijoitusanalyytikot Tähtianalyytikon tulokset olivat sitä parempia, mitä osaavampia hänen kollegansa olivat ja mitä enemmän hän luotti tiimiin muiden jäsenten ideoihin ja ajatuksiin eli mitä enemmän tiimissä oli luottamusta. Boris Groysberg and Linda-Eling Lee, The effect of Colleague Quality on Top Performance: The Case of Security Analysts, Journal of Organizational Behavior 29 (2008): Asiantuntijan osaaminen on Substanssiosaamista Kykyä oppia nopeasti ja ketterästi koko ajan ja joka tilanteessa uutta Organisaation yhteistä osaamista ja kykyä oppia yhdessä ja hyödyntää toisten osaamista Toisten osaajien osaamista, joka pitää olla korkeatasoista Vuorovaikutusta, yhdessä tekemistä ja yhdessä oppimista Toimintatapoja ja yhteisöllisiä työvälineitä Organisaatiokulttuuria Johtamista 5

6 Mitä nopeampia ja yllättävämpiä toimintaympäristön muutokset ovat sitä tärkeämpää on kyky oppia nopeasti uutta. OPPIVA ORGANISAATIO Oppiva organisaatio 1. Vankka osaaminen luo perustan. Jokaiselle on mahdollisuuksia pitää osaamistaan ja ammattitaitoaan ajantasalla ja oppia jatkuvasti yksin, toisilta ja yhdessä. Tarpeellista tietoa on saatavilla riittävästi. 2. Tunnistetaan, mitä osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. 3. Osaamiskumppanit ja -verkostot täydentävät omaa osaamista. 4. Jokaisen osaamista hyödynnetään. 5. Työssä oppiminen, yhdessä oppiminen ketterä oppiminen tärkeitä. 6. Osaamisen jakaminen ja periyttäminen sekä toisten auttaminen ovat toimitatapa. 6

7 Oppiva organisaatio 7. Toimintatavat ja työvälineet tukevat vuorovaikutusta, yhdessä tekemistä, yhdessä oppimista sekä osaamisen ja hyvien käytäntöjen jakamista. 8. Ihmisiä kannustetaan ideointiin ja kokeiluihin sekä hyödyntämään virheet ja onnistumiset oppimisen mahdollisuuksina. 9. Oppivan organisaation työkalupakki sisältää älyllisiä työkaluja. Autetaan jokaista hankkimaan ja hallitsemaan näitä työkaluja. 10. Paljon vuorovaikutusta 11. Kulttuuri on avoin. Kaikkien osaamista arvostetaan. Vaalitaan positiivista asennetta ja kommunikaatiota. 12. Autetaan ihmisiä pitämään huolta työ- ja oppimiskyvystään, älyllisestä kunnostaan ja asenteestaan. johtaminen Asiakkaat, Visio ja tavoitteet, Strategia, Toiminnan muutokset Osaamisen hallinta Asiantuntijat: Muu osaavat ja ketterästi oppivat ihmiset Mahdollistajat Edellytykset Toimintatapa Tulok -set 7

8 Asiakkaat, Visio ja tavoitteet, Strategia, Toiminnan muutokset Tiedon ja osaamisen sekä osaajien hallinta Osaamisen hallinta Vuorovaikutus johtaminen Työssä oppiminen Oppimismahdollisuudet Asiantuntijat: Muu osaavat ja ketterästi oppivat ihmiset Älyllinen kunto Oppimistaidot Tiedon ja osaamisen jakaminen Oppimiskulttuuri Osaamistarpeet Osaamiskumppanit Mahdollistajat Edellytykset Yhteisölliset toimintatavat ja työvälineet Toimintatapa Oppivan organisaation työkalupakki Kokeilut Tekemisen analysointi Tulok -set OSAAMISEN HALLINTA 8

9 Osaamisen hallinta Osaamistarpeet Mitkä ovat välttämättömät osaamiset tässä tiimissä/tällä osastolla/tässä yksikössä Mikä pitää olla keskim osaamistaso ja/tai kuinka paljon meillä pitää olla 4-5 tason osaajia? Onko meillä riittävästi osaamista? Mitkä osaamiset voidaan hankkia muualta, täydentää omaa osaamisresurssia? Vastuuhenkilö/ välttämätön osaaminen Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Ketteriä ennakointitapoja Osaamistasot, esimerkki Osaamistaso Osaamisen määritelmä osastotasolla Osaamisen määritelmä henkilötasolla 1 Vain vähän tietoa, osaamista ei osata soveltaa. Vain muutama osaaja. 2 Osataan välttävästi. Seurataan kehityksessä muita osastoja ja yksiköitä. Perehtyvällä osaamistasolla tarkoitetaan työuran vaihetta, jossa työtekijä aloittaa työuraansa, palaa työhön tai vaihtaa työyksikköä. Suoriutuva työntekijä on perehtynyt työtehtäviinsä ja hallitsee ammattiosaamiseen ja työelämäosaamiseen liittyvät perustaidot, mutta tarvitsee työssään vielä ajoittain kokeneemman ohjausta ja tukea. 3 Osataan sairaanhoidossa tyypillisesti. 4 Osataan soveltaa paremmin kuin muut osastot. Osaston erityisosaaminen. Muiden yksiköiden ja vastaavien sairaaloiden benchmarkkauskohde. 5 Osataan soveltaa parhaiten neurologien kuntoutuksen sairaanhoidossa. Ko. osaamisen kansainvälisesti tunnustettu edelläkävijä. Pätevä työntekijä hallitsee ammattinsa kuuluvat tehtäväalueet ja omaa tiedolliset, taidolliset ja kokemukselliset valmiudet suoriutua joustavasti myös muuttuvissa työtilanteissa. Kykenee toimimaan itsenäisesti. Pätevä taso on koko työuran minimitavoitetaso. Taitava työntekijä omaa teoria- ja tutkimustietoon sekä ammatilliseen lisäkoulutukseen ja vankkaan työkokemukseen perustuvan laaja-alaisen ammattipätevyyden ja hallitsee syvällisesti ammattiinsa liittyvän erityisalueen. Asiantuntija kykenee toimimaan organisaatiossaan kouluttajana, konsulttina, kehittäjänä ja tutkijana sekä kansainvälisen tason asiantuntijatehtävissä. 9

10 Osaamisen hallinta Tiedon ja osaamisen sekä osaajien hallinta Mitä osaamista meillä on, kuka osaa mitäkin, mistä (henkilö, sisäinenyksikkö, ulkop toimija) löytyy tarvittava osaaminen Tietotekniset ratkaisut Jokaisen esimiehen tulisi tuntea oman yksikkönsä osaaminen Osaamisen tekeminen näkyväksi Osaamisen periyttäminen Osaamin en Tiimin vetäjän työväline: Tiimin osaamisprofiili Kunka monta 4-5 tason osaajaa tarvitaan Tavoitetaso keskim. AA BB CC DD Keskiarvo Osaamisen lisätarve Osaam 1 3 4, ,5 +++ Osaam 2 2 3, ,25 + Osaam ,25 - Osaam 4 3 4,5 Osaam ,5 +++ Ohjaa esimiestä valitsemaan osaamisen kehittämiskohteet 10

11 Esimerkki: Osaamiskartoituksen osastoyhteenveto Osasto X:n kriittiset osaamiset Tason 5 osaajia Tason 4 osaajia Mahdoll iset eläköity miset Tason 3 osaajia Tason 2 osaajia Tason 1 osaajia Osaston Tavoiteo saamistaso Hyvinosaavien (4-5 tason) tavoite lukum. Tasot 4-5 yhteensä Nykyosaamisen keskiarvo Osaamisaukko Tiimityötaidot, vuorovaikutustaidot Tiedon ja osaamisen hallinta Kuntoutusosaa mi-nen/ kuntouttava hoitotyö Hoitoketju- ja -prosessiosaa minen Neurologinen osaaminen/ neurologinen hoitotyö Fysiatrinen osaaminen Johtamisosaam inen ITunes Oy: xtune:henkilökohtaiset osaamisprofiilit 11

12 Asiantuntijan löytyminen Esimerkki: Laajennettu sisäinen puhelinluettelo Link to Exchange Link to Documents Link to MOSS groups 12

13 Enhanced Corporate Directory: Connecting People, Projects, Organizations, & Communities Esimerkki: Eläköitymisen tai poislähtevien myötä syntyvä osaamisen menettämisriski Lähivuosina eläkkeelle mahdollisesti siirtyvät henkilöt Mitä osaston toiminnan kannalta tärkeää osaamista henkilöllä on? Kuka muu hallitsee ko. osaamista? Onko hyvinosaavia riittävästi? Minkä verran tarvitaan lisää hyvinosaavia tai miten korvaavan osaamisen tarve hoidetaan? 13

14 Esimerkki: Osaamisen tekeminen näkyväksi Leenamaija Esitelmöinti Opettaminen Fasilitointi Neuvottelu Osaamisen johtamisprosessin rakentamien Ppt-esitysten teko Pedagogisen prosessin suunnittelu Strategiaprosessin vetäminen Kehitysprosessin vetäminen Strategiaprosessin vetäminen Monimuoto-opetus Työhyvinvointiohjel mien rakentaminen Kirjoittaminen Tutkimus Kvantitatiiviset menetelmtä Kvalitatiiviset menetelmtä Kyselyjen teko FP:n menetelmät webropol Osaamisen hallinta Oppimismahdollisuudet Vastuuhenkilö koordinoi ja järjestää koulutusta, organisoi erilaisia osaamisen ylläpitomahdollisuuksia oman osaamisalueensa osalta (oppimistarjotin) Vastuuhenkilö voi myös järjestää osaamisen jakamistilaisuksia 14

15 Oppimistarjotin Työssä oppiminen Omat kurssit Ulkopuoliset koulutusohjelmat ja kurssit Kirjat, arakkelit, tutkimusraporat Verkkoyhteisöt, YoutTube- videot, TEDtalks, Henkilökhtaiset valmennukset, coaching, mentoroina Vaihtooppilastoiminta Benchmarking Jatkuva parantaminen Asiakaspalaute Projekteissa oppiminen Oman toiminnan arviointi Ristiin arviointi Seminaarit, esitelmät, kuvaukset Työssäoppimisen tapoja Kokeilut Toiminnan arviointi Kouluttajana toimiminen Toisten toiminnan Palaute arviointi Työssä oppiminen Kehityshankkeet Laatuarvioijana toimiminen Sisäiset laatuarvioin -nit Sisäiset pätevöitymiset, näytöt Senior Advisor toiminta Työkierto Perehdytys Henk. koht valmennus Ulkoiset, esim. Alihankkijoiden laatuarvioinnit Valmentaminen Coaching Varjostami nen Työparitoiminta Mestarikisälli Mentorointi Työnohjaus 15

16 Osaamisen hallinta Osaamiskumppanit Kaikkea ei tarvitse hallita itse Kumppanit niille osaamisalueille, jotka eivät ole aivan välttämättömiä omalle toiminnalle tai joissa tarvitaan harvinaista tai harvoin tarvittavaa osaamista tai tehokas osaaminen ei edellytä jatkuvaa vuorovaikutusta Mistä löytyy meille sopiva osaamiskumppani? Miten kumppanin kanssa toimitaan? TOIMINTATAPA 16

17 Asiakkaat, Visio ja tavoitteet, Strategia, Toiminnan muutokset Tiedon ja osaamisen sekä osaajien hallinta Osaamisen hallinta johtaminen Toimintatapa Oppimismahdollisuudet Vuorovaikutus Työssä oppiminen Asiantuntijat: Muu osaavat ja ketterästi oppivat ihmiset Älyllinen kunto Oppimistaidot Tiedon ja osaamisen jakaminen Oppimiskulttuuri Osaamistarpeet Osaamiskumppanit Mahdollistajat Edellytykset Yhteisölliset toimintatavat ja työvälineet Oppivan organisaation työkalupakki Kokeilut Tekemisen analysointi Tulok -set Toimintatavat Tiedon ja osaamisen jakaminen toimintavaksi Yhteisölliset työvälineet ja toimintatavat Kokeilut ja tekemisen analysointi Oppivan organisaation työkalupakki = älylliset työkalut 17

18 Osaamisen jakaminen toimintatavaksi Kysymysfoorumit Yhteisölliset työvälineet, Mentorointi, valmennus Toisen opastaminen Tiimit ja virtuaalitiimit, osaajayhteisöt Kehityshankkeet, projektit Jatkuva parantaminen yhdessä Tehdyn arviointi yhdessä Arvostetaan niitä, jotka auttavat toisia oppimaan ja oivaltamaan Osaamisprofiilit + Kysymysfoorumi: Lääketieteen tekniikkayritys Medtronic 18

19 19

20 Yhteisölliset toimintatavat ja työvälineet mahdollistavat yhdessä tekemisen, yhdessä oppimisen ja osaamisen jakamisen Teksti, kuva, valokuvat, video, ääni, Yhteisölliset työvälineet ja toimintatavat Yhdessä tiedon tuottaminen wikissä (projektit, hankkeet, ohjeet, raportit, potilaskertomukset?) Twiitit nopeaan viestintään Laatukäsikirjat jatkuvassa päivityksessä Ideoiden kerääminen ja jalostaminen Asiakkaiden kommentit ja palautteet Välttämättömien osaamisalueiden oppimistarjottimet 20

21 Kokeilut ja tekemisen analysointi Kokeillaan ja tehdään, pysähdytään ja arvioidaan, korjataan/muutetaan ja kokeillaan uudelleen, (vrt. Scrum ja agilet menetelmät) Arvoidaan projektien, tehtävien ja työpäivien jälkeen: Mikä meni hyvin? Miksi? Mikä ei mennyt odotusten mukaan? Miksi? Mitä pitää/voidaan parantaa/ kehittää? Miten? Mistä halutaan lisätietoa? Vaihdetaan näkökulmaa, yhdistetään tietoja uudella tavalla Ongelman ratkaisumenetelmät Nettiyhteisöjen hyödyntäminen Ongelman ratkaisu 21

22 Oppivan organisaation työkalupakki = älylliset työkalut Tiedon hankintataidot Sosiaaliset taidot, tunneäly Personallisten erojen tunnistaminen Mielen mallien ymmärrys Ajattelun taidot Ongelmanratkaisutaidot Tietoisuustaidot Oppimistaidot Reflektointitaidot EDELLYTYKSET 22

23 Asiakkaat, Visio ja tavoitteet, Strategia, Toiminnan muutokset johtaminen Työssä oppiminen Tiedon ja osaamisen sekä osaajien hallinta Osaamisen hallinta Vuorovaikutus Asiantuntijat: Muu osaavat ja ketterästi oppivat ihmiset Älyllinen kunto Oppimistaidot Tiedon ja osaamisen jakaminen Oppimiskulttuuri Osaamistarpeet Osaamiskumppanit Mahdollistajat Edellytykset Yhteisölliset toimintatavat ja työvälineet Toimintatapa Oppivan organisaation työkalupakki Oppimismahdollisuudet Kokeilut Tekemisen analysointi Tulok -set Edellytykset Vuorovaikutus Oppimiskulttuuri Ihmisten työ- ja oppimiskyvyn vaaliminen, älyllisen kunnon tukeminen ja asenteiden 23

24 Vuorovaikutustyötä Vuorovaikutus on perusta oppivalle organisaatiolle ja menestyville asiantuntijoille. Vuorovaikutustyössä on ratkaisevaa, miten hyvin ymmärrämme toisiamme ja toisten tarpeita ja arvostamme toisiamme. Tunneäly ja tunnetaidot Luottamus (syntyy vain kokemuksen kautta) Paljon vuorovaikutusta, me-henki Positiivisuutta Kokeilukulttuuri Hyväksytään, ettei aina mene suunnitelmien mukaan opitaan epäonnistumisista ja onnistumisista, korjataan virheet nopeasti Arvostetaan toisia ja toisten osaamista kuunnellaan, arvostetaan osaamista ja asiatuntijuutta Kysytään ja kyseenalaistetaan Autetaan ja jaetaan Kurinalaisuutta, yhteisöllinen itsekuri Moninaisuutta Tuumasta toimeen Oppimiskulttuuri Luottamuksen jatkuva rakentaminen 24

25 Älyllinen kunto= Älyllisten resurssien kunto Älyllinen kunto kuvastaa ihmisen kykyä sopeutua muutokseen ja kohdata jatkuvasti kasvavia älyllisiä haasteita, oppia tehokkaasti ja ketterästi, tehdä päätöksiä, ratkaista ongelmia, sietää stressiä, hallita tunteitaan, selvitä muutoksista. (Gilkey & Kilts, HBR 9/ 2007) Älyllinen kunto Yksilö Ravinto Lepo/uni Liikunta Stressin hallinta Mielen hallinta Oman energian riittävyydestä huolehtiminen Organisaatio Valmennusta ja tietoa älyllisestä kunnosta Älyllistä kuntoa korostava työhyvinvointitoiminta Hiljentymis-/ meditointitila Terveydestä huolehtiminen Ravinto-, liikunta, ym kannustimet 25

26 Meditointi, mindfulness ja mielen ja kehon yhteisharjoitukset (MMM) (Tang et al, 2007, 2009, Fan et al, 2009) Opettavat hallitsemaan mieltä ja keskittymään kulloiseenkin tehtävään Huomiokyky paranee Työn hallinnan tunne lisääntyy Flow-kokemusten määrä lisääntyy Vähentävät ja auttavat hallitsemaan stressiä Stressihormonin määrä vähenee ja immuunisuoja paranee Meditointiharjoittelu tehoa aivojen toimintaan 3h jälkeen flow-kokemukset lisääntyvät (Tang et al. 2011) 3h jälkeen luovuus lisääntyy (Ding et al) 3h jälkeen työmuisti paranee (Xin et al) 11h jälkeen aivojen tiedonhallintafunktiot paranevat (Xue at al 2011) Lyhytkestoinen meditointi itsesäätely paranee, aivojen joustavuus lisääntyy, harmonia ja yhteistyökyky paranevat Yhteisöllinen älykkyys lisääntyy (Tang et al, 2011) 26

27 KAIKEN TAKANA ON JOHTAJA/ESIMIES Oppivan organisaation johtaminen Kirkas suunta, visio ja tavoitteet Innostaja Merkityksellisyyden korostus Valmentaja, tukija Saa jokaisen ponnistelemaan positiivisessa hengessä yhteisen tavoitteen eteen. 27

28 Kiitos! Leenamaija Otala Oppivan organisaation Työpaja Oppiva organisaatio terveyden huollon todellisuudessa 28

29 Työpajan tehtävä 1: Terveydenhuollon oppivat organisaatiot Mitkä oppivan organisaation piirteet olisivat mielestänne tärkeimmät omaksumiskohteet terveydenhoitoalalla? Valitkaa ryhmissä mielestänne neljä tärkeintä asiaa. Tärkeää terveydenhuollon oppivissa organisaatioissa Vuorovaikutus xxxx Tilaa, aikaa ja positiivisuutta yhteisötaidot Tiedon jakaminen x Osaamisen hallinta x Kokeilut ja tekemisen analysointi x Esimiehen rooli x Oppimiskulttuuri Toimintatavat Tiimi Asenne Jaksaminen Työmäärän hallinta Riittävät resurssit 29

30 Rakenteet määräävät, miten ihmiset käyttäytyvät/toimivat Visio Toiminta, ihmisten käyttäytyminen Rakenteet Arvot, ajatusmallit, uskomukset Työpajan tehtävä 2: Rakenteelliset esteet oppivalle terveydenhoitoorganisaatiolle Mitkä rakenteelliset asiat pitäisi muuttaa, jotta terveydenhuollon organisaatiot voisivat toimia oppivina organisaatioina? Valitkaa ryhmissä mielestänne neljä tärkeintä muutettavaa kohdetta? 30

31 Rakenteeellisiä esteitä- Rakenteiden muuttaminen Selkeytetään ydintehtäviä Oltava yhteinen käsitys tehtävästä ja tehtävänjaosta tiimin sisällä Toimintojen ja rakenteiden muuttaminen ei ole palkitsevaa Kannusteet yhteisöllisiksi Yhteisiä toiminnan kehittämistilaisuuksia ja koulutuksia lääkäreille ja hoitajille, tiimeille Vanhat asenteet saatava nurin Innovation Labit henkilökunnalle ja asiakkaille Esimiehille johtamispätevyysvaatimukset, koeaika käyttöön Henkilöstön/osaamisen ja toiminnan kehittäjäasiantuntijoita Rahoitusperusteet uusiksi, hyvinhoitamiselle insentiivit Resurssien tasapuolinen mitoittaminen, vrt väestönmäärä eri alueilla 31

Osa 1: Osaamiskartoituksen yleiset periaatteet

Osa 1: Osaamiskartoituksen yleiset periaatteet Luonnos 29.9.2011 Osaamiskartoitukset Oulunkaaren kuntayhtymässä Materiaali: Osa 1: Osaamiskartoituksen yleiset periaatteet Osa 2: Osaamiskartoitusten toteutus Oulunkaarella Anu Vuorinen, kehitysjohtaja

Lisätiedot

Uusien toimintatapojen painopisteet

Uusien toimintatapojen painopisteet Miksi muutos? Tavoitteena kokonaisvaltaisempi ohjausrooli organisaation ja henkilöstön kehittämiseen ja työhyvinvointiin koko UH:ssa Valtavirtaistetaan 70-20-10 ajattelu- ja toimintatapa koko organisaatioon.

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN OSAAMISEN JOHTAMINEN. organisaation toimintakyvyn vahvistamista ja varmistamista osaamispohjan avulla

OSAAMISEN JOHTAMINEN OSAAMISEN JOHTAMINEN. organisaation toimintakyvyn vahvistamista ja varmistamista osaamispohjan avulla OSAAMISEN JOHTAMINEN OSAAMISEN JOHTAMINEN Anita Keskinen 4.2.2008 organisaation toimintakyvyn vahvistamista ja varmistamista osaamispohjan avulla sisältää kaiken sellaisen tarkoituksellisen toiminnan,

Lisätiedot

Työn opinnollistamisen levittäminen, prosessin kehittäminen ja henkilöstön valmentaminen ammattikorkeakoulussa Case Laurea-ammattikorkeakoulu

Työn opinnollistamisen levittäminen, prosessin kehittäminen ja henkilöstön valmentaminen ammattikorkeakoulussa Case Laurea-ammattikorkeakoulu Työn opinnollistamisen levittäminen, prosessin kehittäminen ja henkilöstön valmentaminen ammattikorkeakoulussa Case Laurea-ammattikorkeakoulu Johanna Lahti Pauliina Nurkka www.laurea.fi Työn opinnollistaminen

Lisätiedot

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN?

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? 1 OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? MITÄ UUTTA OSAAMISTA TARVITSEMME? MITEN TEEMME OSAAMISEN KEHITTÄMISESTÄ OSAN ARKEA? TEEMA: OSAAMISEN JOHTAMINEN 2 3 ERITYYPPISET OSAAMISET KYNNYSOSAAMISET - Perusosaamiset - yhteisiä

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Kohti yhdessä tekemisen kulttuuria. Merja Mäkisalo-Ropponen SH, TtT, kansanedustaja

Kohti yhdessä tekemisen kulttuuria. Merja Mäkisalo-Ropponen SH, TtT, kansanedustaja Kohti yhdessä tekemisen kulttuuria Merja Mäkisalo-Ropponen SH, TtT, kansanedustaja Yhdessä tekemisen hyödyt Perustehtävän laadukas toteutuminen Toimijoiden hyvinvointi Toimijoiden hyvinvoinnin vaikutus

Lisätiedot

Tinkauspaja 1 Sali LS 2. Ketterä oppiminen

Tinkauspaja 1 Sali LS 2. Ketterä oppiminen Tinkauspaja 1 Sali LS 2 Ketterä oppiminen Tinkauspajan sisältö Johdanto: Ketterä oppiminen kokemuksia Ketterän oppimisen edellytyksiä, ryhmätyöt Millaisia taitoja ihmiset tarvitsevat kyetäkseen oppimaan

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä?

Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä? Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä? Heljä Lundgrén-Laine, kehittämisylihoitaja VSSHP, post doc, Turun yliopisto, hoitotiede helja.lundgren-laine@tyks.fi +358 50 562 4374 Miksi se törmää

Lisätiedot

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Käsitteellisesti osaamisen johtaminen määritellään organisaation strategiaan perustuvaksi osaamisen kehittämiseksi, joka

Lisätiedot

Vanajaveden Rotaryklubi. Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS

Vanajaveden Rotaryklubi. Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Vanajaveden Rotaryklubi Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Organisaatio, systeemi, verkostot Yksilöiden ja tiimin kasvumahdollisuudet, oppiminen Tiimin tehtäväalue, toiminnan

Lisätiedot

Muutos ja minä. TEK/ Urailta Sirpa Etzell. AS3 Finland Oy

Muutos ja minä. TEK/ Urailta Sirpa Etzell. AS3 Finland Oy Muutos ja minä TEK/ Urailta 7.9.2015 17.00 19.30 Sirpa Etzell AS3 Finland Oy Pohjoismainen valmennusyritys Perustettu 1989 500 työntekijää ja sertifioitua valmentajaa Isoimmissa kaupungeissa paikalliset

Lisätiedot

Mitä ratkaisuksi? Taitoni-pilotti Helsingin kaupungin terveyskeskuksessa. toiminnanjohtaja Kristiina Patja, Pro Medico

Mitä ratkaisuksi? Taitoni-pilotti Helsingin kaupungin terveyskeskuksessa. toiminnanjohtaja Kristiina Patja, Pro Medico Mitä ratkaisuksi? Taitoni-pilotti Helsingin kaupungin terveyskeskuksessa toiminnanjohtaja Kristiina Patja, Pro Medico Pitääkö osaaminen osoittaa? Miten saisitte selville mitä minä osaan? Kysymällä minulta

Lisätiedot

LearningWorks. Leenamaija Otala, 5.4.2011. Leenamaija Otala, Metropolia

LearningWorks. Leenamaija Otala, 5.4.2011. Leenamaija Otala, Metropolia LearningWorks Leenamaija Otala, 5.4.2011 Leenamaija Otala, Metropolia Agenda 1. Miten vastataan työelämän uusiin tarpeisiin Metropolian(TiVi:n) opetuksessa 2. Learning Works uusi oppimisympäristö 3. Millaista

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen Tilastokeskuksessa

Osaamisen johtaminen Tilastokeskuksessa Osaamisen johtaminen Tilastokeskuksessa Tilastokeskus valtiovarainministeriön hallinnonalaan kuuluva, mutta itsenäisesti toimiva valtion virasto yli 900 ihmisen työpaikka tuottaa yhteiskuntaoloja kuvaavia

Lisätiedot

Hannele Leinonen Yolda Ky Järjestäjä Adulta Oy Uudista ja uudistu tapahtuma Wanhassa Satamassa 23.04.09

Hannele Leinonen Yolda Ky Järjestäjä Adulta Oy Uudista ja uudistu tapahtuma Wanhassa Satamassa 23.04.09 Hannele Leinonen Yolda Ky Järjestäjä Adulta Oy Uudista ja uudistu tapahtuma Wanhassa Satamassa 23.04.09 Ammatillinen aikuiskoulutuskeskus Perustettu 1972 Tarjoaa perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta yrityksille

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

J.J. Jedulainen 20.11.2012 1

J.J. Jedulainen 20.11.2012 1 1 MOOD- VALMENNUS Ohjauksen apuvälineenä Susanna Hjulberg LÄHDE: Koskinen, K. & Hautaluoma, M. (toim.) Valmennuksessa erilainen oppija. Välineitä työ- ja yksilövalmennukseen. Valtakunnallinen työpajayhdistys

Lisätiedot

Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta. Ahola, Anttonen ja Paavola

Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta. Ahola, Anttonen ja Paavola Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta Ahola, Anttonen ja Paavola Työelämän tulevaisuudesta 2 miljardia katoaa vuoteen 2030 mennessä (tehdastyö, kaivostyö, viljely, koulutus jne.) Suomessa oleva

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä!

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Reetta Kekkonen Tiimin prosessit Oppiva työprosessi YHTEISÖLLISET PROSESSIT Taidot + valmiudet Reetta Kekkonen Rakenne Foorumit TIIMI / HENKILÖSTÖ VUOROVAIKUTUS

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOILLA JAKSAMISTA ELÄMÄÄN. Jyväskylä 20.10.2009

TYÖYHTEISÖTAIDOILLA JAKSAMISTA ELÄMÄÄN. Jyväskylä 20.10.2009 TYÖYHTEISÖTAIDOILLA JAKSAMISTA ELÄMÄÄN Jyväskylä 20.10.2009 Jaksaisimmeko työelämässä pidempään, jos osaisimme olla ihmisiksi keskenämme? Löytyykö apu työssä jaksamiseen ja jatkamiseen työyhteisötaidoista?

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu

Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu Palkkahallinnossa olisi töitä.. Paljonko jäisi opiskeltavaa, kun olen Yritys kasvaa ja pitäisi johtaa Nuoret esimiehet ovat lujilla ja heille

Lisätiedot

Työssä oppiminen. Risto Tanskanen Työturvallisuuskeskus TTK Sykettätyöhön.fi-palvelu sykettatyohon.fi

Työssä oppiminen. Risto Tanskanen Työturvallisuuskeskus TTK Sykettätyöhön.fi-palvelu sykettatyohon.fi Työssä oppiminen Risto Tanskanen Työturvallisuuskeskus TTK Toimintaympäristön raju muutos Olemme murtautumassa teollisen ajan taloudesta informaatioyhteiskunnan kautta verkostoyhteiskuntaan. Talous globalisoituu

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue.

Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue. Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue. 1 1. Koulutus- ja kehittämistoiminta

Lisätiedot

JOUSTAVUUS JA LUOTTAMUS -MITTAUS

JOUSTAVUUS JA LUOTTAMUS -MITTAUS JOUSTAVUUS JA LUOTTAMUS -MITTAUS Joustavuus ja luottamus -mittaristo selvittää, miten yrityksenne esimiestoiminta koetaan. 1 Tutkimusten mukaan organisaatiot kokevat suurimpina haasteina esimiestaitojen

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus 4.10.2013 Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Anneli Rautiainen

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Koulutus työyhteisön kehittämistyökaluna

Koulutus työyhteisön kehittämistyökaluna Koulutus työyhteisön kehittämistyökaluna SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMIALA Fysioterapian osasto Osaamisen kehittäminen osana henkilöstösuunnittelua Varkauden kaupunki 2012 Suunnittelu ja tarpeiden kartoitus/

Lisätiedot

Arviointi ja palaute käytännössä

Arviointi ja palaute käytännössä Arviointi ja palaute käytännössä Merja Ellilä Arvioinnista Oppimista ohjaavan arvioinnin merkitys ohjattavan oppimisen tukemista ja suuntaamista tietojen, taitojen ja asenteiden arvioimista ohjattavan

Lisätiedot

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät 6.6.2013 Merja Narvo-Akkola Suomi OPH, Hallitus Kunta Sivistys- ja opetustoimi Koulu Rehtori ja opettajat Opetussuunnitelma-uudistus Johtamisen laatukriteerit

Lisätiedot

VIESTI RY:N MENTOROINTI 2015. Huominen on aina tulevaisuutta! VTT Hanna Salminen

VIESTI RY:N MENTOROINTI 2015. Huominen on aina tulevaisuutta! VTT Hanna Salminen VIESTI RY:N MENTOROINTI 2015 Huominen on aina tulevaisuutta! VTT Hanna Salminen UUSIA URAKEHITYSMALLEJA! Sama tehtävä eri toimialalla Sama toimiala, mutta eri tehtävä Nousujohteisen tai tasaisen työn sijaan

Lisätiedot

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys Tiimivalmennus 6h Tiimienergian pikaviritys Hienoa kuinka hyvin valmennus pysyi kasassa ja sai kaikki mukaan. Kukaan ei ollut passiivisena tässä koulutuksessa. TeliaSonera Oyj 1 / 9 Miksi investoisit tiimityöhön?

Lisätiedot

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja PHKKn visio 2017 Olemme oppimisen ja kestävän uudistamisen kansainvälinen

Lisätiedot

Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014

Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014 Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014 Ihmiset haluavat olla synny0ämässä jotain itseään suurempaa. Työelämän arvot vastuu on jokaisella

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

Kehittävä vuoropuhelu Palvelussuhdepäällikkö Merja Ylipaavalniemi

Kehittävä vuoropuhelu Palvelussuhdepäällikkö Merja Ylipaavalniemi Kehittävä vuoropuhelu Palvelussuhdepäällikkö Merja Ylipaavalniemi KEHITTÄVÄ VUOROPUHELU STRATEGIA TULOSKORTIT / TA -kirja NELIKENTTÄ PP pohja (työyhteisötaso) KEHITTYMISSUUNNITELMA KEHITYSKESKUSTELU OSAAMISKARTTA

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työkyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen: mikä auttaa jaksamaan jatkuvassa muutoksessa? Erikoistutkija Marjo Wallin TTL:n määritelmä työhyvinvoinnille Työhyvinvointi tarkoittaa, että

Lisätiedot

Onnistunut ohjelmistoprojekti

Onnistunut ohjelmistoprojekti Onnistunut ohjelmistoprojekti 2.12.2008 Hermanni Hyytiälä Reaktor Innovations Oy Agenda Yritysesittely Keinoja onnistuneeseen ohjelmistoprojektiin Ihmiset Menetelmät Käytännöt ja työkalut Tulevaisuuden

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Johtamisen suurimpia haasteita Jatkuva uudistuminen ja nopea muutos Lisääntyvä monimutkaisuus Innovatiivisuuden ja luovuuden vaatimukset

Lisätiedot

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta UUSIX Työkaluja INWORK hankkeesta Anna-Maija Nisula Tutkijatohtori, projekti päällikkö Lappeenrannan yliopiston kauppakorkeakoulu Technology Business Research Center (TBRC) anna-maija.nisula@lut.fi INWORK

Lisätiedot

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Karl-Magnus Spiik Ky Räätälöity ilmapiirimittari 1 RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Ilmapiirimittarin vahvuus on kysymysten räätälöinti ko. ryhmän tilannetta ja tarpeita vastaavaksi. Mittaus voi olla yritys-,

Lisätiedot

Perioperatiivisen hoitotyön osaaja korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus, Metropolia ja Savonia

Perioperatiivisen hoitotyön osaaja korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus, Metropolia ja Savonia Perioperatiivisen hoitotyön osaaja korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus, Metropolia ja Savonia 6.6.2010 ESR / Futurex: Kokemuksia oppisopimustyyppisestä täydennyskoulutuksesta 7/6/11 Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Tulevaisuuden työpaikat ja uusien kilpailutekijöiden asettamat vaatimukset. Millaisia tekijöitä tarvitaan tulevaisuudessa?

Tulevaisuuden työpaikat ja uusien kilpailutekijöiden asettamat vaatimukset. Millaisia tekijöitä tarvitaan tulevaisuudessa? Tulevaisuuden työpaikat ja uusien kilpailutekijöiden asettamat vaatimukset Millaisia tekijöitä tarvitaan tulevaisuudessa? Marja Kyllönen henkilöstöjohtaja Turun Osuuskauppa Turun Osuuskauppa (TOK) Toimii

Lisätiedot

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet.0.0 JS Partners Oy Toimiva työyhteisö selkeät tavoitteet ja yhteiset pelisäännöt tarkoituksenmukaiset työvälineet

Lisätiedot

Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008. PRO koulutus Ulla Rasimus ja konsultointi

Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008. PRO koulutus Ulla Rasimus ja konsultointi Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008 ARVO-koulutuspäivän tavoitteet 13.8. 2008 Selkiyttää ja luoda moniammatillisesti yhteisiä merkityksiä hankkeen tavoitteille, käsitteille ja kehittämisprosessille.

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011 Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011 1(9) TU-53 TYÖPSYKOLOGIA JA JOHTAMINEN Korvattava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava Tuo-53.106 Työpsykologian perusopintojakso

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

Vuorovaikutus koulun työyhteisössä ja oppilaiden vanhempien kanssa. Hannele Cantell ja Ria Kataja Educa Helsinki 27.1.2012

Vuorovaikutus koulun työyhteisössä ja oppilaiden vanhempien kanssa. Hannele Cantell ja Ria Kataja Educa Helsinki 27.1.2012 Vuorovaikutus koulun työyhteisössä ja oppilaiden vanhempien kanssa Hannele Cantell ja Ria Kataja Educa Helsinki 27.1.2012 Mihin työaika hupenee? Mikä opettajan työssä stressaa? Miten ratkoa hankalia tilanteita?

Lisätiedot

NOLO 2016 Me erilaiset työntekijät ja työssä jaksaminen miten olemme yhdessä enemmän Helsinki Congress Paasitorni

NOLO 2016 Me erilaiset työntekijät ja työssä jaksaminen miten olemme yhdessä enemmän Helsinki Congress Paasitorni NOLO 2016 Me erilaiset työntekijät ja työssä jaksaminen miten olemme yhdessä enemmän Helsinki Congress Paasitorni 29.4. 2016 Helka Pirinen People & Leadership Consulting PLC Oy, p. 040 51 21 470, www.peopleleadership.fi

Lisätiedot

Anu Valtari 18.11.2014. PKS-ENNAKOINTI & ENNAKOINTIKAMARI Tulevaisuuden palvelut ja osaaminen

Anu Valtari 18.11.2014. PKS-ENNAKOINTI & ENNAKOINTIKAMARI Tulevaisuuden palvelut ja osaaminen Anu Valtari 18.11.2014 PKS-ENNAKOINTI & ENNAKOINTIKAMARI Tulevaisuuden palvelut ja osaaminen Projektin tavoite ja tunnusluvut Tavoitteena oli hankkia oppilaitosten ja yrityselämän edustajilta näkemyksiä,

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Ennakointiselvityshanke 2 Tilaajan Uudenmaan ELY-keskus Kohteena yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan organisaatioiden 2010-luvun

Lisätiedot

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv )

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Karl-Magnus Spiik Ky Tiimityöskentely / sivu 1 TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Asiakas: Ryhmä: Uusi päiväkoti Koko henkilöstö Tämän kolmiosaisen valmennuksen päätavoitteena on tiimityöskentelyn kehittäminen.

Lisätiedot

Inno-Vointi. Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa. Inno-Vointi 3.10.2012

Inno-Vointi. Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa. Inno-Vointi 3.10.2012 Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa 1 -tutkimushanke: Hyviä käytäntöjä innovaatiojohtamiseen julkisella palvelusektorilla Miten palveluja voidaan kehittää

Lisätiedot

Elämäntapamuutos valmennusohjelma

Elämäntapamuutos valmennusohjelma Elämäntapamuutos valmennusohjelma Mitä on kokonaisvaltainen hyvinvointi? Fyysinen hyvinvointi -terveys, kunto, lepo, ruoka Henkinen hyvinvointi -suhde omaan itseen, itsetuntemus, itsensä arvostaminen,

Lisätiedot

Kansainväliset koulutusskenaariot

Kansainväliset koulutusskenaariot seminaari, Vanajanlinna 14-15.2.2006 Kansainväliset koulutusskenaariot Johdatus iltapäivän ryhmätöihin Tuomo Kuosa Tutkija Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskus Ohjelma 1. Palautetaan mieliin.

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta

Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta Terveyskeskusjohdon päivät 10.2.2012 Eija Peltonen Johtava hoitaja, TtT 10.2.2012 1 Hyvä johtaminen ja henkilöstö? Hyvät johtamis-

Lisätiedot

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Suomalaista sotea rakentamassa Lapin sairaanhoitopiiri Rovaniemi KTT, dos. Mikko Luoma 19.5.2016 Kuka? Mikko

Lisätiedot

Potilasturvallisuuskatsaus PTH jaosto 6.3.2014. Maijaterttu Tiainen ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori

Potilasturvallisuuskatsaus PTH jaosto 6.3.2014. Maijaterttu Tiainen ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Potilasturvallisuuskatsaus PTH jaosto 6.3.2014 Maijaterttu Tiainen ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Potilasturvallisuuden kehittäminen Sosterissa S o s t e r i n a r v o t Säädöstausta Turvallisuuskulttuuri

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Tiimivalmentajan roolit ja piirteet

Tiimivalmentajan roolit ja piirteet Tiimivalmentajan roolit ja piirteet Näkökulmia tiimivalmentajuuteen Huhtikuu 2013 Partus Oy, Finland Pedler: The Learning Company Ohjaaja, valmentaja ja mentori Ohjaaja Valmentaja Mentori Tuen kohde Tehtävä

Lisätiedot

Tarjoajien arviointi neuvotteluissa

Tarjoajien arviointi neuvotteluissa Tarjoajien arviointi neuvotteluissa Gustavelund 8.5.2014 PsT Jari Salo Juuriharja Consulting Group Oy jari.salo@juuriharja.fi 050-5871302 Onnistumisen toimintakulttuuri Aito yhteistyö Vahva luottamus IPT:n

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi osana työelämän kehittämistä

Osaamisen ennakointi osana työelämän kehittämistä Osaamisen ennakointi osana työelämän kehittämistä - herättelyä ja orientaatiota työskentelyyn Tuula Kivinen, FT tuula.kivinen@uef.fi JULKINEN KESKUSTELU TULEVAISUUDEN PALVELUISTA Muutospuhe Muutos on välttämätöntä

Lisätiedot

Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Tervetuloa!

Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Tervetuloa! Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Tervetuloa! Näyttö toimintana Parhaan saatavilla olevan ajantasaisen tiedon harkittua käyttöä terveydenhuollon asiakkaan hoidossa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajan tehtävät. momutoko. monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus

Työpaikkaohjaajan tehtävät. momutoko. monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus Työpaikkaohjaajan tehtävät momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus Työpaikkaohjaaja voi monin tavoin auttaa opiskelijan oppimista työssäoppimisjaksoilla. Ohjaaja voi ottaa huomioon oppimisen

Lisätiedot

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5. Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.2015, Tampere Yritys Lähtökohta Tarve kehittämiselle Esityksen sisältö Kehityshanke

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 Työpaja: Eri-ikäisten johtaminen ja työkaarityökalu mitä uutta? Työpajan tavoitteet:

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Osaaminen strategisena kilpailukeinona

Osaaminen strategisena kilpailukeinona Osaaminen strategisena kilpailukeinona 1 Sisältö Kemira osaamis- ja oppimisympäristönä Osaamisen merkitys Mitä osaamista tarvitaan ja miten sitä kehitetään Asiantuntijaosaaminen Kehittämisvastuut 2 Kemiran

Lisätiedot

Maija Ikonen. Aloitus keväällä 2006 Kaiku-ohjelman puitteissa konsultti Heljä Hätösen luento koko henkilökunnalle

Maija Ikonen. Aloitus keväällä 2006 Kaiku-ohjelman puitteissa konsultti Heljä Hätösen luento koko henkilökunnalle ESITYKSEN SISÄLTÖ OSAAMISTARVEKARTTA TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTOSSA osaamiskartan tarkoitus osaamiskarttatyöskentely osaamiskartta kehityskeskustelujen työvälineenä edut ja kehittämistarpeet esimerkkitapaus

Lisätiedot

Lean Leadership -valmennusohjelma

Lean Leadership -valmennusohjelma Lean Leadership -valmennusohjelma Näkökulmia johtajuuteen Tule kehittämään ja kehittymään! Valmennuksen tavoitteet Arjen kehittäminen: yksinkertaisilla kehitystoimenpiteillä merkittäviä parannuksia Henkilöstö

Lisätiedot

Suomen työelämästä Euroopan paras. Suomi ja työtulevaisuus II 10.4.2014 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Suomen työelämästä Euroopan paras. Suomi ja työtulevaisuus II 10.4.2014 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen työelämästä Euroopan paras Suomi ja työtulevaisuus II 10.4.2014 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen työelämä eurooppalaisessa vertailussa Vahvuudet Eniten kehitettävää

Lisätiedot

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT Vakanssi: Palvelualuejohtaja Perustehtävä: Johtaa ja kehittää palvelualuettaan/palvelualueitaan kokonaisvaltaisesti ja strategian mukaisesti koko

Lisätiedot

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Korkeakoulututkintojen sijoittaminen kansalliseen viitekehykseen

Lisätiedot

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 Strategisten verkostojen johtaminen ja organisaatioiden uudistuminen Helena Kuusisto-Ek Metropolia Ammattikorkeakoulu 1 Teemat: - Johtamisen haasteet muuttuvat

Lisätiedot

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010)

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito muodostuu: ammattieettisestä osaamisesta eettisten ongelmien tunnistaminen, käsittely ja ratkaisu vastuullinen ja oikeudenmukainen

Lisätiedot

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa Mika Valtanen Opteam 22.11.2016 Työelämä nyt ja tulevaisuudessa 22.11.2016 Opteam Rauma Nortamonkatu 18, 26100 Rauma 10 000 TYÖNTEKIJÄÄ 1 000VALMENNUSTA VUOSITTAIN 45 000 TYÖHAKEMUSTA VUOSITTAIN HENKILÖ-

Lisätiedot

Aloitustilaisuus

Aloitustilaisuus Uute Uutta tekemässä 2015-2018 Muutoksen ja hyvinvoinnin johtaminen Pohjois-Suomen seurakunnissa Aloitustilaisuus 26.10.2015 Miltä työssä näyttää nyt? Mitä työelämässä tapahtuu juuri nyt? Miten käy työhyvinvoinnille?

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus uutta osaamista kaupan kentälle MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Kirsti Jokiranta Työnjohtokoulutuskokeilun verkostopäivä 25.5.2009 Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Miksi

Lisätiedot