MIKSI ASIANTUNTIJAN OSAAMINEN EI RIITÄ?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIKSI ASIANTUNTIJAN OSAAMINEN EI RIITÄ?"

Transkriptio

1 Johdatus oppiviin organisaatioihin Duodecimin XXII osaamisen kehittämisseminaari Leenamaija Otala Pro Competence Oy Inc. ja Metropolia AMK MIKSI ASIANTUNTIJAN OSAAMINEN EI RIITÄ? 1

2 Tietotyö ja osaaminen Knowledge workers, unlike manual workers in manufacturing, own the means of production: they carry that knowledge in their heads and can therefore take it with them. Peter Drucker, tietotyön guru Esimerkki 1. Ohitusleikkauksia tekevät huippukirurgit Oletus: Kirurgin osaaminen kehittyy vuosien saatossa ja kokemuksen kertyessä. Kirurgit voivat viedä huippuosaamisensa aina mukakanaan. Tutkimus: 203 huippukirurgia, toimivat kukin oman työnsä ohella 3-4 eri sairaalassa, toimenpidettä, 2 vuotta, 3 % potilaista kuoli Robert Huckman and Gary Pisano, The firm Specificity of Individual Performance: Evidence from Cardiac Surgery, Management Science 52 (2006):

3 Esimerkki 1. Ohitusleikkauksia tekevät huippukirurgit Kun kirurgit leikkasivat omassa sairaalassa tutun tiimin kanssa, potilaiden kuolleisuusriski putosi ajan kanssa 1 %:in. Kun kirurgit leikkasivat vierailusaiaaloissa, pysyi potilaiden kuolleisuusriski 3 %:ssa. Kirurgit eivät voineet ottaa koko osaamistaan mukaan mennessään toiseen sairaalaan. Osa kirurgin osaamista on vuorovaikutus oman leikkaustiimin kanssa, yhteiset toimintatavat ja toimintakulttuuri. Ei riitä, että oma henkilökohtainen osaaminen kehittyy, koko organisaation pitää oppia yhdessä. Esimerkki 2. Sijoitusanalyytikot Oletus: Analysts are one of the most mobile Wall Street professions because their expertice is portable. Fred Fraenkel, Investment Research Executive Boris Groysberg, Linda-Eling Lee, and Ashish Nanda, Can They take it with Them? The Portability of Star Knowledge Workers Performance, Management Science 54 (2008): ; and Boris Groysberg and Linda-Eling Lee, The effect of Colleague Quality on Top Performance: The Case of Security Analysts, Journal of Organizational Behavior 29 (2008):

4 Esimerkki 2. Sijoitusanalyytikot sijoitusanalyytikkoa,78 investointiyritystä, 9 v Tuhannet pääomasijoittajat arvioivat analyyttikkoja heidän tehokkuutensa mukaan (sijoitusten tuottoarvioiden osuvuus ja laadukkuus, toimialan tuntemus, kirjalliset raportit, palvelu, osakevalikoima, tavoitettavuus ja vastaanottavaisuus) è 80 toimialla, joille kullekin valittiin 3 tähtianalyytikkoa (1.,2.,3.), jotka tienasivat 2-5 miljoonaa USD. 9v:n aikana 366 analyytikkoa (9%) siirtyi toiseen yritykseen Esimerkki 2. Sijoitusanalyytikot Mitä tapahtui, kun tähti vaihtoi työpaikkaa? Tähtianalyytikkojen tulokset putosivat uudessa paikassa ja tulokset pysyivät heikompina ainakin seuraavat 5 vuotta. Keskimäärin investointiyritys menetti 24 miljoonaa USD palkkaamalla tähtianalyytikon. Mutta, Jos tähdet ottivat mukaansa koko tiimin, ei tulosten laskua ja tavoitteista jäämistä tapahtunut. Boris Groysberg, Linda-Eling Lee, and Ashish Nanda, Can They take it with Them? The Portability of Star Knowledge Workers Performance, Management Science 54 (2008):

5 Esimerkki 2. Sijoitusanalyytikot Tähtianalyytikon tulokset olivat sitä parempia, mitä osaavampia hänen kollegansa olivat ja mitä enemmän hän luotti tiimiin muiden jäsenten ideoihin ja ajatuksiin eli mitä enemmän tiimissä oli luottamusta. Boris Groysberg and Linda-Eling Lee, The effect of Colleague Quality on Top Performance: The Case of Security Analysts, Journal of Organizational Behavior 29 (2008): Asiantuntijan osaaminen on Substanssiosaamista Kykyä oppia nopeasti ja ketterästi koko ajan ja joka tilanteessa uutta Organisaation yhteistä osaamista ja kykyä oppia yhdessä ja hyödyntää toisten osaamista Toisten osaajien osaamista, joka pitää olla korkeatasoista Vuorovaikutusta, yhdessä tekemistä ja yhdessä oppimista Toimintatapoja ja yhteisöllisiä työvälineitä Organisaatiokulttuuria Johtamista 5

6 Mitä nopeampia ja yllättävämpiä toimintaympäristön muutokset ovat sitä tärkeämpää on kyky oppia nopeasti uutta. OPPIVA ORGANISAATIO Oppiva organisaatio 1. Vankka osaaminen luo perustan. Jokaiselle on mahdollisuuksia pitää osaamistaan ja ammattitaitoaan ajantasalla ja oppia jatkuvasti yksin, toisilta ja yhdessä. Tarpeellista tietoa on saatavilla riittävästi. 2. Tunnistetaan, mitä osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. 3. Osaamiskumppanit ja -verkostot täydentävät omaa osaamista. 4. Jokaisen osaamista hyödynnetään. 5. Työssä oppiminen, yhdessä oppiminen ketterä oppiminen tärkeitä. 6. Osaamisen jakaminen ja periyttäminen sekä toisten auttaminen ovat toimitatapa. 6

7 Oppiva organisaatio 7. Toimintatavat ja työvälineet tukevat vuorovaikutusta, yhdessä tekemistä, yhdessä oppimista sekä osaamisen ja hyvien käytäntöjen jakamista. 8. Ihmisiä kannustetaan ideointiin ja kokeiluihin sekä hyödyntämään virheet ja onnistumiset oppimisen mahdollisuuksina. 9. Oppivan organisaation työkalupakki sisältää älyllisiä työkaluja. Autetaan jokaista hankkimaan ja hallitsemaan näitä työkaluja. 10. Paljon vuorovaikutusta 11. Kulttuuri on avoin. Kaikkien osaamista arvostetaan. Vaalitaan positiivista asennetta ja kommunikaatiota. 12. Autetaan ihmisiä pitämään huolta työ- ja oppimiskyvystään, älyllisestä kunnostaan ja asenteestaan. johtaminen Asiakkaat, Visio ja tavoitteet, Strategia, Toiminnan muutokset Osaamisen hallinta Asiantuntijat: Muu osaavat ja ketterästi oppivat ihmiset Mahdollistajat Edellytykset Toimintatapa Tulok -set 7

8 Asiakkaat, Visio ja tavoitteet, Strategia, Toiminnan muutokset Tiedon ja osaamisen sekä osaajien hallinta Osaamisen hallinta Vuorovaikutus johtaminen Työssä oppiminen Oppimismahdollisuudet Asiantuntijat: Muu osaavat ja ketterästi oppivat ihmiset Älyllinen kunto Oppimistaidot Tiedon ja osaamisen jakaminen Oppimiskulttuuri Osaamistarpeet Osaamiskumppanit Mahdollistajat Edellytykset Yhteisölliset toimintatavat ja työvälineet Toimintatapa Oppivan organisaation työkalupakki Kokeilut Tekemisen analysointi Tulok -set OSAAMISEN HALLINTA 8

9 Osaamisen hallinta Osaamistarpeet Mitkä ovat välttämättömät osaamiset tässä tiimissä/tällä osastolla/tässä yksikössä Mikä pitää olla keskim osaamistaso ja/tai kuinka paljon meillä pitää olla 4-5 tason osaajia? Onko meillä riittävästi osaamista? Mitkä osaamiset voidaan hankkia muualta, täydentää omaa osaamisresurssia? Vastuuhenkilö/ välttämätön osaaminen Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Ketteriä ennakointitapoja Osaamistasot, esimerkki Osaamistaso Osaamisen määritelmä osastotasolla Osaamisen määritelmä henkilötasolla 1 Vain vähän tietoa, osaamista ei osata soveltaa. Vain muutama osaaja. 2 Osataan välttävästi. Seurataan kehityksessä muita osastoja ja yksiköitä. Perehtyvällä osaamistasolla tarkoitetaan työuran vaihetta, jossa työtekijä aloittaa työuraansa, palaa työhön tai vaihtaa työyksikköä. Suoriutuva työntekijä on perehtynyt työtehtäviinsä ja hallitsee ammattiosaamiseen ja työelämäosaamiseen liittyvät perustaidot, mutta tarvitsee työssään vielä ajoittain kokeneemman ohjausta ja tukea. 3 Osataan sairaanhoidossa tyypillisesti. 4 Osataan soveltaa paremmin kuin muut osastot. Osaston erityisosaaminen. Muiden yksiköiden ja vastaavien sairaaloiden benchmarkkauskohde. 5 Osataan soveltaa parhaiten neurologien kuntoutuksen sairaanhoidossa. Ko. osaamisen kansainvälisesti tunnustettu edelläkävijä. Pätevä työntekijä hallitsee ammattinsa kuuluvat tehtäväalueet ja omaa tiedolliset, taidolliset ja kokemukselliset valmiudet suoriutua joustavasti myös muuttuvissa työtilanteissa. Kykenee toimimaan itsenäisesti. Pätevä taso on koko työuran minimitavoitetaso. Taitava työntekijä omaa teoria- ja tutkimustietoon sekä ammatilliseen lisäkoulutukseen ja vankkaan työkokemukseen perustuvan laaja-alaisen ammattipätevyyden ja hallitsee syvällisesti ammattiinsa liittyvän erityisalueen. Asiantuntija kykenee toimimaan organisaatiossaan kouluttajana, konsulttina, kehittäjänä ja tutkijana sekä kansainvälisen tason asiantuntijatehtävissä. 9

10 Osaamisen hallinta Tiedon ja osaamisen sekä osaajien hallinta Mitä osaamista meillä on, kuka osaa mitäkin, mistä (henkilö, sisäinenyksikkö, ulkop toimija) löytyy tarvittava osaaminen Tietotekniset ratkaisut Jokaisen esimiehen tulisi tuntea oman yksikkönsä osaaminen Osaamisen tekeminen näkyväksi Osaamisen periyttäminen Osaamin en Tiimin vetäjän työväline: Tiimin osaamisprofiili Kunka monta 4-5 tason osaajaa tarvitaan Tavoitetaso keskim. AA BB CC DD Keskiarvo Osaamisen lisätarve Osaam 1 3 4, ,5 +++ Osaam 2 2 3, ,25 + Osaam ,25 - Osaam 4 3 4,5 Osaam ,5 +++ Ohjaa esimiestä valitsemaan osaamisen kehittämiskohteet 10

11 Esimerkki: Osaamiskartoituksen osastoyhteenveto Osasto X:n kriittiset osaamiset Tason 5 osaajia Tason 4 osaajia Mahdoll iset eläköity miset Tason 3 osaajia Tason 2 osaajia Tason 1 osaajia Osaston Tavoiteo saamistaso Hyvinosaavien (4-5 tason) tavoite lukum. Tasot 4-5 yhteensä Nykyosaamisen keskiarvo Osaamisaukko Tiimityötaidot, vuorovaikutustaidot Tiedon ja osaamisen hallinta Kuntoutusosaa mi-nen/ kuntouttava hoitotyö Hoitoketju- ja -prosessiosaa minen Neurologinen osaaminen/ neurologinen hoitotyö Fysiatrinen osaaminen Johtamisosaam inen ITunes Oy: xtune:henkilökohtaiset osaamisprofiilit 11

12 Asiantuntijan löytyminen Esimerkki: Laajennettu sisäinen puhelinluettelo Link to Exchange Link to Documents Link to MOSS groups 12

13 Enhanced Corporate Directory: Connecting People, Projects, Organizations, & Communities Esimerkki: Eläköitymisen tai poislähtevien myötä syntyvä osaamisen menettämisriski Lähivuosina eläkkeelle mahdollisesti siirtyvät henkilöt Mitä osaston toiminnan kannalta tärkeää osaamista henkilöllä on? Kuka muu hallitsee ko. osaamista? Onko hyvinosaavia riittävästi? Minkä verran tarvitaan lisää hyvinosaavia tai miten korvaavan osaamisen tarve hoidetaan? 13

14 Esimerkki: Osaamisen tekeminen näkyväksi Leenamaija Esitelmöinti Opettaminen Fasilitointi Neuvottelu Osaamisen johtamisprosessin rakentamien Ppt-esitysten teko Pedagogisen prosessin suunnittelu Strategiaprosessin vetäminen Kehitysprosessin vetäminen Strategiaprosessin vetäminen Monimuoto-opetus Työhyvinvointiohjel mien rakentaminen Kirjoittaminen Tutkimus Kvantitatiiviset menetelmtä Kvalitatiiviset menetelmtä Kyselyjen teko FP:n menetelmät webropol Osaamisen hallinta Oppimismahdollisuudet Vastuuhenkilö koordinoi ja järjestää koulutusta, organisoi erilaisia osaamisen ylläpitomahdollisuuksia oman osaamisalueensa osalta (oppimistarjotin) Vastuuhenkilö voi myös järjestää osaamisen jakamistilaisuksia 14

15 Oppimistarjotin Työssä oppiminen Omat kurssit Ulkopuoliset koulutusohjelmat ja kurssit Kirjat, arakkelit, tutkimusraporat Verkkoyhteisöt, YoutTube- videot, TEDtalks, Henkilökhtaiset valmennukset, coaching, mentoroina Vaihtooppilastoiminta Benchmarking Jatkuva parantaminen Asiakaspalaute Projekteissa oppiminen Oman toiminnan arviointi Ristiin arviointi Seminaarit, esitelmät, kuvaukset Työssäoppimisen tapoja Kokeilut Toiminnan arviointi Kouluttajana toimiminen Toisten toiminnan Palaute arviointi Työssä oppiminen Kehityshankkeet Laatuarvioijana toimiminen Sisäiset laatuarvioin -nit Sisäiset pätevöitymiset, näytöt Senior Advisor toiminta Työkierto Perehdytys Henk. koht valmennus Ulkoiset, esim. Alihankkijoiden laatuarvioinnit Valmentaminen Coaching Varjostami nen Työparitoiminta Mestarikisälli Mentorointi Työnohjaus 15

16 Osaamisen hallinta Osaamiskumppanit Kaikkea ei tarvitse hallita itse Kumppanit niille osaamisalueille, jotka eivät ole aivan välttämättömiä omalle toiminnalle tai joissa tarvitaan harvinaista tai harvoin tarvittavaa osaamista tai tehokas osaaminen ei edellytä jatkuvaa vuorovaikutusta Mistä löytyy meille sopiva osaamiskumppani? Miten kumppanin kanssa toimitaan? TOIMINTATAPA 16

17 Asiakkaat, Visio ja tavoitteet, Strategia, Toiminnan muutokset Tiedon ja osaamisen sekä osaajien hallinta Osaamisen hallinta johtaminen Toimintatapa Oppimismahdollisuudet Vuorovaikutus Työssä oppiminen Asiantuntijat: Muu osaavat ja ketterästi oppivat ihmiset Älyllinen kunto Oppimistaidot Tiedon ja osaamisen jakaminen Oppimiskulttuuri Osaamistarpeet Osaamiskumppanit Mahdollistajat Edellytykset Yhteisölliset toimintatavat ja työvälineet Oppivan organisaation työkalupakki Kokeilut Tekemisen analysointi Tulok -set Toimintatavat Tiedon ja osaamisen jakaminen toimintavaksi Yhteisölliset työvälineet ja toimintatavat Kokeilut ja tekemisen analysointi Oppivan organisaation työkalupakki = älylliset työkalut 17

18 Osaamisen jakaminen toimintatavaksi Kysymysfoorumit Yhteisölliset työvälineet, Mentorointi, valmennus Toisen opastaminen Tiimit ja virtuaalitiimit, osaajayhteisöt Kehityshankkeet, projektit Jatkuva parantaminen yhdessä Tehdyn arviointi yhdessä Arvostetaan niitä, jotka auttavat toisia oppimaan ja oivaltamaan Osaamisprofiilit + Kysymysfoorumi: Lääketieteen tekniikkayritys Medtronic 18

19 19

20 Yhteisölliset toimintatavat ja työvälineet mahdollistavat yhdessä tekemisen, yhdessä oppimisen ja osaamisen jakamisen Teksti, kuva, valokuvat, video, ääni, Yhteisölliset työvälineet ja toimintatavat Yhdessä tiedon tuottaminen wikissä (projektit, hankkeet, ohjeet, raportit, potilaskertomukset?) Twiitit nopeaan viestintään Laatukäsikirjat jatkuvassa päivityksessä Ideoiden kerääminen ja jalostaminen Asiakkaiden kommentit ja palautteet Välttämättömien osaamisalueiden oppimistarjottimet 20

21 Kokeilut ja tekemisen analysointi Kokeillaan ja tehdään, pysähdytään ja arvioidaan, korjataan/muutetaan ja kokeillaan uudelleen, (vrt. Scrum ja agilet menetelmät) Arvoidaan projektien, tehtävien ja työpäivien jälkeen: Mikä meni hyvin? Miksi? Mikä ei mennyt odotusten mukaan? Miksi? Mitä pitää/voidaan parantaa/ kehittää? Miten? Mistä halutaan lisätietoa? Vaihdetaan näkökulmaa, yhdistetään tietoja uudella tavalla Ongelman ratkaisumenetelmät Nettiyhteisöjen hyödyntäminen Ongelman ratkaisu 21

22 Oppivan organisaation työkalupakki = älylliset työkalut Tiedon hankintataidot Sosiaaliset taidot, tunneäly Personallisten erojen tunnistaminen Mielen mallien ymmärrys Ajattelun taidot Ongelmanratkaisutaidot Tietoisuustaidot Oppimistaidot Reflektointitaidot EDELLYTYKSET 22

23 Asiakkaat, Visio ja tavoitteet, Strategia, Toiminnan muutokset johtaminen Työssä oppiminen Tiedon ja osaamisen sekä osaajien hallinta Osaamisen hallinta Vuorovaikutus Asiantuntijat: Muu osaavat ja ketterästi oppivat ihmiset Älyllinen kunto Oppimistaidot Tiedon ja osaamisen jakaminen Oppimiskulttuuri Osaamistarpeet Osaamiskumppanit Mahdollistajat Edellytykset Yhteisölliset toimintatavat ja työvälineet Toimintatapa Oppivan organisaation työkalupakki Oppimismahdollisuudet Kokeilut Tekemisen analysointi Tulok -set Edellytykset Vuorovaikutus Oppimiskulttuuri Ihmisten työ- ja oppimiskyvyn vaaliminen, älyllisen kunnon tukeminen ja asenteiden 23

24 Vuorovaikutustyötä Vuorovaikutus on perusta oppivalle organisaatiolle ja menestyville asiantuntijoille. Vuorovaikutustyössä on ratkaisevaa, miten hyvin ymmärrämme toisiamme ja toisten tarpeita ja arvostamme toisiamme. Tunneäly ja tunnetaidot Luottamus (syntyy vain kokemuksen kautta) Paljon vuorovaikutusta, me-henki Positiivisuutta Kokeilukulttuuri Hyväksytään, ettei aina mene suunnitelmien mukaan opitaan epäonnistumisista ja onnistumisista, korjataan virheet nopeasti Arvostetaan toisia ja toisten osaamista kuunnellaan, arvostetaan osaamista ja asiatuntijuutta Kysytään ja kyseenalaistetaan Autetaan ja jaetaan Kurinalaisuutta, yhteisöllinen itsekuri Moninaisuutta Tuumasta toimeen Oppimiskulttuuri Luottamuksen jatkuva rakentaminen 24

25 Älyllinen kunto= Älyllisten resurssien kunto Älyllinen kunto kuvastaa ihmisen kykyä sopeutua muutokseen ja kohdata jatkuvasti kasvavia älyllisiä haasteita, oppia tehokkaasti ja ketterästi, tehdä päätöksiä, ratkaista ongelmia, sietää stressiä, hallita tunteitaan, selvitä muutoksista. (Gilkey & Kilts, HBR 9/ 2007) Älyllinen kunto Yksilö Ravinto Lepo/uni Liikunta Stressin hallinta Mielen hallinta Oman energian riittävyydestä huolehtiminen Organisaatio Valmennusta ja tietoa älyllisestä kunnosta Älyllistä kuntoa korostava työhyvinvointitoiminta Hiljentymis-/ meditointitila Terveydestä huolehtiminen Ravinto-, liikunta, ym kannustimet 25

26 Meditointi, mindfulness ja mielen ja kehon yhteisharjoitukset (MMM) (Tang et al, 2007, 2009, Fan et al, 2009) Opettavat hallitsemaan mieltä ja keskittymään kulloiseenkin tehtävään Huomiokyky paranee Työn hallinnan tunne lisääntyy Flow-kokemusten määrä lisääntyy Vähentävät ja auttavat hallitsemaan stressiä Stressihormonin määrä vähenee ja immuunisuoja paranee Meditointiharjoittelu tehoa aivojen toimintaan 3h jälkeen flow-kokemukset lisääntyvät (Tang et al. 2011) 3h jälkeen luovuus lisääntyy (Ding et al) 3h jälkeen työmuisti paranee (Xin et al) 11h jälkeen aivojen tiedonhallintafunktiot paranevat (Xue at al 2011) Lyhytkestoinen meditointi itsesäätely paranee, aivojen joustavuus lisääntyy, harmonia ja yhteistyökyky paranevat Yhteisöllinen älykkyys lisääntyy (Tang et al, 2011) 26

27 KAIKEN TAKANA ON JOHTAJA/ESIMIES Oppivan organisaation johtaminen Kirkas suunta, visio ja tavoitteet Innostaja Merkityksellisyyden korostus Valmentaja, tukija Saa jokaisen ponnistelemaan positiivisessa hengessä yhteisen tavoitteen eteen. 27

28 Kiitos! Leenamaija Otala Oppivan organisaation Työpaja Oppiva organisaatio terveyden huollon todellisuudessa 28

29 Työpajan tehtävä 1: Terveydenhuollon oppivat organisaatiot Mitkä oppivan organisaation piirteet olisivat mielestänne tärkeimmät omaksumiskohteet terveydenhoitoalalla? Valitkaa ryhmissä mielestänne neljä tärkeintä asiaa. Tärkeää terveydenhuollon oppivissa organisaatioissa Vuorovaikutus xxxx Tilaa, aikaa ja positiivisuutta yhteisötaidot Tiedon jakaminen x Osaamisen hallinta x Kokeilut ja tekemisen analysointi x Esimiehen rooli x Oppimiskulttuuri Toimintatavat Tiimi Asenne Jaksaminen Työmäärän hallinta Riittävät resurssit 29

30 Rakenteet määräävät, miten ihmiset käyttäytyvät/toimivat Visio Toiminta, ihmisten käyttäytyminen Rakenteet Arvot, ajatusmallit, uskomukset Työpajan tehtävä 2: Rakenteelliset esteet oppivalle terveydenhoitoorganisaatiolle Mitkä rakenteelliset asiat pitäisi muuttaa, jotta terveydenhuollon organisaatiot voisivat toimia oppivina organisaatioina? Valitkaa ryhmissä mielestänne neljä tärkeintä muutettavaa kohdetta? 30

31 Rakenteeellisiä esteitä- Rakenteiden muuttaminen Selkeytetään ydintehtäviä Oltava yhteinen käsitys tehtävästä ja tehtävänjaosta tiimin sisällä Toimintojen ja rakenteiden muuttaminen ei ole palkitsevaa Kannusteet yhteisöllisiksi Yhteisiä toiminnan kehittämistilaisuuksia ja koulutuksia lääkäreille ja hoitajille, tiimeille Vanhat asenteet saatava nurin Innovation Labit henkilökunnalle ja asiakkaille Esimiehille johtamispätevyysvaatimukset, koeaika käyttöön Henkilöstön/osaamisen ja toiminnan kehittäjäasiantuntijoita Rahoitusperusteet uusiksi, hyvinhoitamiselle insentiivit Resurssien tasapuolinen mitoittaminen, vrt väestönmäärä eri alueilla 31

Uusien toimintatapojen painopisteet

Uusien toimintatapojen painopisteet Miksi muutos? Tavoitteena kokonaisvaltaisempi ohjausrooli organisaation ja henkilöstön kehittämiseen ja työhyvinvointiin koko UH:ssa Valtavirtaistetaan 70-20-10 ajattelu- ja toimintatapa koko organisaatioon.

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN?

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? 1 OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? MITÄ UUTTA OSAAMISTA TARVITSEMME? MITEN TEEMME OSAAMISEN KEHITTÄMISESTÄ OSAN ARKEA? TEEMA: OSAAMISEN JOHTAMINEN 2 3 ERITYYPPISET OSAAMISET KYNNYSOSAAMISET - Perusosaamiset - yhteisiä

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN OSAAMISEN JOHTAMINEN. organisaation toimintakyvyn vahvistamista ja varmistamista osaamispohjan avulla

OSAAMISEN JOHTAMINEN OSAAMISEN JOHTAMINEN. organisaation toimintakyvyn vahvistamista ja varmistamista osaamispohjan avulla OSAAMISEN JOHTAMINEN OSAAMISEN JOHTAMINEN Anita Keskinen 4.2.2008 organisaation toimintakyvyn vahvistamista ja varmistamista osaamispohjan avulla sisältää kaiken sellaisen tarkoituksellisen toiminnan,

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Muutos ja minä. TEK/ Urailta Sirpa Etzell. AS3 Finland Oy

Muutos ja minä. TEK/ Urailta Sirpa Etzell. AS3 Finland Oy Muutos ja minä TEK/ Urailta 7.9.2015 17.00 19.30 Sirpa Etzell AS3 Finland Oy Pohjoismainen valmennusyritys Perustettu 1989 500 työntekijää ja sertifioitua valmentajaa Isoimmissa kaupungeissa paikalliset

Lisätiedot

Kuinka turvaat työllisyytesi?

Kuinka turvaat työllisyytesi? Kuinka turvaat työllisyytesi? Ida Mielityinen Akava Työurat ja osaaminen koetuksella 20.9.2016 Esimerkkejä tulevaisuuden ammateista ihmisten keinotekoisten kehonosien valmistajat nano-teknikot, geneettisten

Lisätiedot

Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä?

Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä? Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä? Heljä Lundgrén-Laine, kehittämisylihoitaja VSSHP, post doc, Turun yliopisto, hoitotiede helja.lundgren-laine@tyks.fi +358 50 562 4374 Miksi se törmää

Lisätiedot

Tinkauspaja 1 Sali LS 2. Ketterä oppiminen

Tinkauspaja 1 Sali LS 2. Ketterä oppiminen Tinkauspaja 1 Sali LS 2 Ketterä oppiminen Tinkauspajan sisältö Johdanto: Ketterä oppiminen kokemuksia Ketterän oppimisen edellytyksiä, ryhmätyöt Millaisia taitoja ihmiset tarvitsevat kyetäkseen oppimaan

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä!

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Reetta Kekkonen Tiimin prosessit Oppiva työprosessi YHTEISÖLLISET PROSESSIT Taidot + valmiudet Reetta Kekkonen Rakenne Foorumit TIIMI / HENKILÖSTÖ VUOROVAIKUTUS

Lisätiedot

Virtuaalitiimit ja Luottamuksen merkitys virtuaaliorganisaatioissa. Mari Mykkänen Hallman-Yhtiöt

Virtuaalitiimit ja Luottamuksen merkitys virtuaaliorganisaatioissa. Mari Mykkänen Hallman-Yhtiöt Virtuaalitiimit ja Luottamuksen merkitys virtuaaliorganisaatioissa Mari Mykkänen Hallman-Yhtiöt 30.5.2007 Alustuksen sisältö Virtuaalitiimit, mitä ne ovat? Miksi hyödyntäisin yrityksessäni virtuaalitiimejä?

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Kirjaston henkilöstöstä ja osaamisesta 11/27/2013

Kirjaston henkilöstöstä ja osaamisesta 11/27/2013 Kirjaston henkilöstöstä ja osaamisesta Yliopisto uusi yliopistolaki Henkilöstöjohtosäännössä : KELPOISUUSVAATIMUKSET 4 Yleiset kelpoisuusvaatimukset Yliopistolaki 31 Yliopistoasetus 1 1 mom. Tehtävään

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

Matkalla kohti alustataloutta yrittäjän osaamistarpeet

Matkalla kohti alustataloutta yrittäjän osaamistarpeet VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Matkalla kohti alustataloutta yrittäjän osaamistarpeet Tutkintotoimikuntaseminaari 16.2.2017 Mikko Dufva mikko.dufva@vtt.fi @mdufva Yrittäjä alustataloudessa?

Lisätiedot

Työssä oppiminen. Risto Tanskanen Työturvallisuuskeskus TTK Sykettätyöhön.fi-palvelu sykettatyohon.fi

Työssä oppiminen. Risto Tanskanen Työturvallisuuskeskus TTK Sykettätyöhön.fi-palvelu sykettatyohon.fi Työssä oppiminen Risto Tanskanen Työturvallisuuskeskus TTK Toimintaympäristön raju muutos Olemme murtautumassa teollisen ajan taloudesta informaatioyhteiskunnan kautta verkostoyhteiskuntaan. Talous globalisoituu

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue.

Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue. Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue. 1 1. Koulutus- ja kehittämistoiminta

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja Ilkka Luoma yhdessä johtoryhmän kanssa TOIMINTA-AJATUS: Sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus 4.10.2013 Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Anneli Rautiainen

Lisätiedot

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta UUSIX Työkaluja INWORK hankkeesta Anna-Maija Nisula Tutkijatohtori, projekti päällikkö Lappeenrannan yliopiston kauppakorkeakoulu Technology Business Research Center (TBRC) anna-maija.nisula@lut.fi INWORK

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Johtamisen suurimpia haasteita Jatkuva uudistuminen ja nopea muutos Lisääntyvä monimutkaisuus Innovatiivisuuden ja luovuuden vaatimukset

Lisätiedot

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja PHKKn visio 2017 Olemme oppimisen ja kestävän uudistamisen kansainvälinen

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät 6.6.2013 Merja Narvo-Akkola Suomi OPH, Hallitus Kunta Sivistys- ja opetustoimi Koulu Rehtori ja opettajat Opetussuunnitelma-uudistus Johtamisen laatukriteerit

Lisätiedot

NOLO 2016 Me erilaiset työntekijät ja työssä jaksaminen miten olemme yhdessä enemmän Helsinki Congress Paasitorni

NOLO 2016 Me erilaiset työntekijät ja työssä jaksaminen miten olemme yhdessä enemmän Helsinki Congress Paasitorni NOLO 2016 Me erilaiset työntekijät ja työssä jaksaminen miten olemme yhdessä enemmän Helsinki Congress Paasitorni 29.4. 2016 Helka Pirinen People & Leadership Consulting PLC Oy, p. 040 51 21 470, www.peopleleadership.fi

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS Riitta Karusaari Pedagogiset huiput Levillä 16.9.2016 Mikä on Tulevaisuuden opettajan opas? Lähtökohtana pohdintaa - Millaista opettajan työ on tulevaisuudessa? - että opetus

Lisätiedot

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011 Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011 1(9) TU-53 TYÖPSYKOLOGIA JA JOHTAMINEN Korvattava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava Tuo-53.106 Työpsykologian perusopintojakso

Lisätiedot

Tulevaisuuden työpaikat ja uusien kilpailutekijöiden asettamat vaatimukset. Millaisia tekijöitä tarvitaan tulevaisuudessa?

Tulevaisuuden työpaikat ja uusien kilpailutekijöiden asettamat vaatimukset. Millaisia tekijöitä tarvitaan tulevaisuudessa? Tulevaisuuden työpaikat ja uusien kilpailutekijöiden asettamat vaatimukset Millaisia tekijöitä tarvitaan tulevaisuudessa? Marja Kyllönen henkilöstöjohtaja Turun Osuuskauppa Turun Osuuskauppa (TOK) Toimii

Lisätiedot

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv )

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Karl-Magnus Spiik Ky Tiimityöskentely / sivu 1 TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Asiakas: Ryhmä: Uusi päiväkoti Koko henkilöstö Tämän kolmiosaisen valmennuksen päätavoitteena on tiimityöskentelyn kehittäminen.

Lisätiedot

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa Mika Valtanen Opteam 22.11.2016 Työelämä nyt ja tulevaisuudessa 22.11.2016 Opteam Rauma Nortamonkatu 18, 26100 Rauma 10 000 TYÖNTEKIJÄÄ 1 000VALMENNUSTA VUOSITTAIN 45 000 TYÖHAKEMUSTA VUOSITTAIN HENKILÖ-

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2)

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2) Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2) Puheenjohtajana kehittämispäällikkö Helena Miettinen, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Havainnoija erityisasiantuntija Minna

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Pirjo Kovalainen

Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Pirjo Kovalainen Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Pirjo Kovalainen 19.5.2016 Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Osaamiskartan laatiminen aloitettiin osana laajempaa laadun arviointityökalujen kehittämisen

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisessa Työntekijän oma vastuu Rooli työyhteisössä Työyhteisön voima Tulevaisuuden haasteet Minäminäminäminäminäminäminäminä

Lisätiedot

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi?

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi? POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle Taustatiedot 1) Sukupuolesi? Nainen Mies 2) Mikä on ikäsi? vuotta 3) Mikä on nykyinen tehtävänimikkeesi? apulaisosastonhoitaja

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Suomalaista sotea rakentamassa Lapin sairaanhoitopiiri Rovaniemi KTT, dos. Mikko Luoma 19.5.2016 Kuka? Mikko

Lisätiedot

Aloitustilaisuus

Aloitustilaisuus Uute Uutta tekemässä 2015-2018 Muutoksen ja hyvinvoinnin johtaminen Pohjois-Suomen seurakunnissa Aloitustilaisuus 26.10.2015 Miltä työssä näyttää nyt? Mitä työelämässä tapahtuu juuri nyt? Miten käy työhyvinvoinnille?

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN www.gotowebinar.com TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN Webinaari 31.1.2017 Corporate Spirit Oy, Annukka Väisänen ja Esko Piekkari ENGAGING PEOPLE FOR SUCCESS MIKSI TÄMÄ TEEMA? Perinteisesti organisaatioissa

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot

Lean Leadership -valmennusohjelma

Lean Leadership -valmennusohjelma Lean Leadership -valmennusohjelma Näkökulmia johtajuuteen Tule kehittämään ja kehittymään! Valmennuksen tavoitteet Arjen kehittäminen: yksinkertaisilla kehitystoimenpiteillä merkittäviä parannuksia Henkilöstö

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

GeroMetro vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Koulutusta, kehittämistä ja tutkimusta

GeroMetro vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Koulutusta, kehittämistä ja tutkimusta GeroMetro vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Koulutusta, kehittämistä ja tutkimusta 1 Unelma hyvinvoivasta ikäihmisestä Yhdessä jakaen ikäihmisen hyväksi! 2 Yhdessä jakaen ikäihmisen hyväksi!

Lisätiedot

Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä

Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä Talvilajien nuorten olympialeiri 25.4.2016 Urheilupsykologi (sert.) Hannaleena Ronkainen Miten ajattelemme asioiden etenevän miten asiat tosi elämässä menee.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö

Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö Informaatiotutkimuksen yhdistyksen seminaari 13.11.2015 Hanna Lahtinen Sisältö 1. Taustaa 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Elisa Vahteristo Länsirannikon koulutus Oy WinNova AMKE 28.10.2015

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 MOSAIC-ohjausryhmä, 15.1.2015 Janne Laine, Johanna Leväsluoto, Jouko Heikkilä, Joona Tuovinen ja kumpp. Teknologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

Etelä- Suomen aluehallintovirasto Ulla Rasimus. Ulla Rasimus. PRO koulutus ja konsultointi

Etelä- Suomen aluehallintovirasto Ulla Rasimus. Ulla Rasimus. PRO koulutus ja konsultointi Etelä- Suomen aluehallintovirasto 15.- 16.9. 2015 Ulla Rasimus Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi 20.9.2015 Osallisuuden muodot 1) Sosiaalinen osallisuus Kouluyhteisö muodostaa suhdeverkoston, johon

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Valmentajan osaamisen kehittäminen urheiluseurassa. Sinettiseuraseminaari Kirsi Hämäläinen Olympiakomitea

Valmentajan osaamisen kehittäminen urheiluseurassa. Sinettiseuraseminaari Kirsi Hämäläinen Olympiakomitea Valmentajan osaamisen kehittäminen urheiluseurassa Sinettiseuraseminaari 8-9.10.2016 Kirsi Hämäläinen Olympiakomitea Osaamisen kehittäminen Osaamisen kehittäminen Voimisteluliitossa XXX otsikko Toimintaympäristöjen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu VM/JulkICT JUHTA 10.05.2016 JulkICT-osasto Tausta: Vanhat strategiat ja hallitusohjelma Linjaukset julkisen

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Tietoperustaisuus ja vuorovaikutus uudistuksissa inhimillistä ja tehokasta johtamista?

Tietoperustaisuus ja vuorovaikutus uudistuksissa inhimillistä ja tehokasta johtamista? HTT, yliopistonlehtori Hanna Vakkala Tietoperustaisuus ja vuorovaikutus uudistuksissa inhimillistä ja tehokasta johtamista? Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivät 2016 hanna.vakkala@ulapland.fi @HannaVakkala

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Yhteisöllinen oppiminen ja sosiaalinen media

Yhteisöllinen oppiminen ja sosiaalinen media Yhteisöllinen oppiminen ja sosiaalinen media Miikka Salavuo Turku 26.4.2013 Kuka olen? Miikka Tabletkoulu.fi Yrittäjä v:sta 2010 Filosofian tohtori 2005 Tutkimus-, kehittämis- & koulutustehtävissä (JY

Lisätiedot

Palkkavaaka Tehtävänkuvauslomake

Palkkavaaka Tehtävänkuvauslomake Palkkavaaka Tehtävänkuvauslomake Toiminto / yksikkö / osasto: Toimen nimi: VIITETAHTÄVÄ 2 Laadittu: 15.3.2016 1 1. Tehtävän tarkoitus ja sisältö 1.1 Tehtävän tarkoitus ja tavoitteet Tehtävän tarkoituksena

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa OPS 2016 Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelma LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 3.1. Perusopetuksen tehtävä 3.2 Koulun kasvatus- ja

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

Miten kuntia ja alueita voidaan tukea muutostyössä? Terttu Pakarinen

Miten kuntia ja alueita voidaan tukea muutostyössä? Terttu Pakarinen Miten kuntia ja alueita voidaan tukea muutostyössä? Terttu Pakarinen 11.1.2016 Toimintaympäristön muutosvoimakkuuden kasvu 1970 Staa9suus 1980 Säännöllisyys 1990 Kompleksisuus 2000- Epäjatkuvuus Yllätyksellinen

Lisätiedot

Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään?

Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään? Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään? Merja Fischer, TkT ja KTM Johtajana Nokia, ABB ja Wärtsilä (2003-2012) Partneri Valoma Oy www.valoma.fi (09/2012- >) ja tutkijana Aalto-

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Voiko työtä tehden oikeasti oppia? Sirpa Rintala projektityöntekijä Tekemällä oppii projekti

Voiko työtä tehden oikeasti oppia? Sirpa Rintala projektityöntekijä Tekemällä oppii projekti Voiko työtä tehden oikeasti oppia? Sirpa Rintala projektityöntekijä Tekemällä oppii projekti Muistele kokemuksiasi ensimmäisistä työpaikoista. Oliko Sinulla aiempaa kokemusta tai koulutusta sen tekemiseen?

Lisätiedot

ALUESEMINAARI Tampere https://drive.google.com/file/d/0bxdgmsxgd KXZeDJNcmZMMGswLXc/view

ALUESEMINAARI Tampere https://drive.google.com/file/d/0bxdgmsxgd KXZeDJNcmZMMGswLXc/view ALUESEMINAARI Tampere 26.3.2015 https://drive.google.com/file/d/0bxdgmsxgd KXZeDJNcmZMMGswLXc/view Olipa kerran Tarina, tulevaisuus, unelmat Jouni Kangasniemi * kehittämispäällikkö * opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaus valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa. Opetushallitus Kirsti Kupiainen

Opiskelijan ohjaus valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa. Opetushallitus Kirsti Kupiainen Opiskelijan ohjaus valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa Opetushallitus 4.12.2009 Kirsti Kupiainen Sisältö Säädökset ja määräykset Ohjaus käsitteenä ja toimintana Ohjausyhteistyö Ryhmänohjaus

Lisätiedot

Laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet uusissa opetussuunnitelman perusteissa Sodankylä

Laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet uusissa opetussuunnitelman perusteissa Sodankylä Laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet uusissa opetussuunnitelman perusteissa 5.9.2015 Sodankylä Opetusneuvokset Aija Rinkinen ja Anneli Rautiainen Opetushallitus Mistä tulemme? Minne

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia Lite SVOL 1/2.3.2016, 3 Dno 22/07.00.00/2016 Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia 2016 2019 Johdanto Tieto- ja viestintätekniikalla (TVT / ICT) tarkoitetaan kaikkea teknologiaa,

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi

Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi M I K Ä O N TÄ R K E Ä Ä, KUN TO I M I N N A N M U U TO S V I E DÄ Ä N L Ä P I J O H TA M I S E N J A H E N K I LÖ S TÖ N O S A A M I S E N N Ä KÖ KU L M A

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla- ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla- ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla- ohjelma Laatu- ja potilasturvallisuus suunnitelma Olli Väisänen, LT Ylilääkäri THL POTILASTURVALLISUUS Terveydenhuollossa toimivien yksilöiden ja organisaation periaatteet

Lisätiedot

Tehokkaan verkostotyön perusta. Timo Järvensivu, KTT, verkostotyön tutkija Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Tehokkaan verkostotyön perusta. Timo Järvensivu, KTT, verkostotyön tutkija Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Tehokkaan verkostotyön perusta Timo Järvensivu, KTT, verkostotyön tutkija Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Verkoston toimivuuden avaintekijät Uudet toimijat innostuvat ja tuovat mukaan uutta tietoa ja

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

Tuotanto, käyttö, huolto, jne. työtehtävät

Tuotanto, käyttö, huolto, jne. työtehtävät Tuotanto, käyttö, huolto, jne. työtehtävät Kohteen/ teollisuusalan tuntemus prosessiturvallisuuden merkitys omassa työssä osa ammattitaitoa Säännöllisen kunnossapidon merkitys ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä

Lisätiedot

Sosiaalinen media opintoohjauksen. Anne Rongas Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 Suomi

Sosiaalinen media opintoohjauksen. Anne Rongas Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 Suomi Sosiaalinen media opintoohjauksen tukena Anne Rongas 20.4.2011 Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 Suomi Sosiaalinen media ja... työ- ja toimintakulttuurin muutos opinto-ohjaajan työ tiedotuskanavat henkilökohtainen

Lisätiedot

Yksilötason ennakointi ja työnantajat mahdollistajina

Yksilötason ennakointi ja työnantajat mahdollistajina Yksilötason ennakointi ja työnantajat mahdollistajina Työryhmä 32: Suomalaisen työn kiperimmät haasteet tulevaisuudessa, työn tulevaisuuden rakentaja 1 2 Tulevaisuuden työ edellyttää ja mahdollistaa uudenlaista

Lisätiedot