TTYY:n kansainvälistymis- ja kielisuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TTYY:n kansainvälistymis- ja kielisuunnitelma 2012-2015"

Transkriptio

1 TTYY:n kansainvälistymis- ja kielisuunnitelma Sisällys TTYY:n kansainvälistymis- ja kielisuunnitelma Sisällys... 1 TTYY ja toiminnan tavoitteet... 2 Määritelmät... 2 Edunvalvonnalliset tavoitteet... 3 Vaihtoonlähdön helpottaminen... 3 Kotikansainvälistymisen tukeminen... 3 Vieraiden kielten opetus ja englanninkielinen opetus... 4 Suomen kielen opetus... 4 Ylioppilaskuntatoiminnan alle kuuluvat tavoitteet... 5 Englanninkielinen viestintä... 5 Kiltojen ja kerhojen kv-ohjeistus ja tukeminen... 5 Kv-tutkinto-opiskelijat kiltoihin... 6 Kansainvälisten tutkinto- ja jatko-opiskelijoiden jääminen Suomeen... 6 Toimenpiteet ja niiden aikataulu... 7 Suunnitelman seuranta ja päivitys... 8 Suunnitelman hyväksyminen... 8 Päivitetty: Jette-Britt Naams Sivu 1/8

2 TTYY ja toiminnan tavoitteet Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan (TTYY) jäseniä ovat kaikki Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY) alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat sekä jäsenmaksun ylioppilaskunnalle suorittaneet Tampereen teknillisessä yliopistossa muuta tutkintoa suorittavat opiskelijat. (TTYY Säännöt 4 ) Ylioppilaskunnan jäsenmäärä on noin 8000 opiskelijaa. Ylintä päätösvaltaa ylioppilaskunnassa käyttää edustajisto, joka muun muassa nimittää hallituksen, hyväksyy talousarvion, vahvistaa tilinpäätöksen ja käsittelee toimintakertomuksen sekä päättää sen aiheuttamista toimenpiteistä. Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Ylioppilaskunnan tehtävänä on osallistua 2 :ssä säädetyn yliopiston kasvatustehtävän hoitamiseen valmistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. (Yliopistolaki N:o 558/2009, TTYY Säännöt 2 ) Kansainvälisyydellä on yhä suurempi rooli yliopistollamme ja työelämässä. TTYY:n jäsenistöön kuuluu satoja kansainvälisiä opiskelijoita; vaihto-opiskelijoita, tutkintoopiskelijoita ja jatko-opiskelijoita. Lisäksi TTY:n henkilökunta on kansainvälistä. Kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden määrä on yhä kasvamassa ja kansainvälistymisen tärkeyttä painotetaan suomalaisille opiskelijoille. Siksi edellä mainittuihin ylioppilaskunnan edunvalvonnallisiin ja kasvatustehtäviin kuuluu myös kansainvälisiin asioihin liittyvä edunvalvonta ja jäsentensä kansainvälistymisen edistäminen. TTYY:n tavoitteena on, että jokaisen jäsenen on mahdollista osallistua ylioppilaskunnan toimintaan. Koska kansainväliset opiskelijat ovat TTYY:n jäseniä, heillä tulisi olla samanlaiset mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa ylioppilaskunnan toimintaan kuin suomalaisilla opiskelijoilla. Yhdenvertaiseen asemaan pääseminen suomalaisten opiskelijoiden kanssa edellyttää tietyissä tilanteissa erityistä huomiointia tai positiivisia erityistoimia. Jäsenten yhdenvertaisuutta käsitellään laajemmin ylioppilaskunnan yhdenvertaisuussuunnitelmassa. Ylioppilaskunnan kansainvälistymisen tavoitteita ja toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi on selvitetty tässä suunnitelmassa. Useat kansainvälisten asioiden sektorin tavoitteet ovat sellaisia, että niitä on vaikea saavuttaa yhden hallitusvuoden aikana. Suunnitelman on tarkoitus tukea kansainvälisten asioiden sektorin toiminnan suunnittelua ja tavoitteiden toteuttamista seuraavien kolmen vuoden aikana. Ylioppilaskunta pyrkii näihin tavoitteisiin joko edunvalvonnallisin keinoin tai suoraan omalla toiminnallaan. Määritelmät Vaihto-opiskelija Kv-tutkinto-opiskelija Kv-jatko-opiskelija TTY:lle opiskelijavaihtoon tullut ulkomaalainen opiskelija. Kuuluu opiskelijayhteisöön tyypillisesti ½-1 lukuvuotta. Ylioppilaskunnan jäsen. TTY:n kansainvälisessä maisteriohjelmassa opiskeleva opiskelija, kuuluu opiskelijayhteisöön tyypillisesti 2-3 vuotta. Ylioppilaskunnan jäsen. TTY:llä toimiva ulkomaalaistaustainen jatko-opiskelija. Täysin rinnastettavissa suomalaisiin jatko-opiskelijoihin oikeuksiltaan ja velvollisuuksiltaan. Voi halutessaan liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi. Päivitetty: Jette-Britt Naams Sivu 2/8

3 Kv-opiskelija Kv-kerho Kansainvälinen opiskelija; ulkomailta tullut tutkinto-, jatko- tai vaihto-opiskelija. TTY:llä toimivat seuraavat kv-kerhot: AIESEC, BEST, EESTEC, ESTIEM, IAESTE ja ESN-INTO. Edunvalvonnalliset tavoitteet TTYY harjoittaa normaalia edunvalvontaa tai lobbausta edistääkseen suomalaisten opiskelijoiden kansainvälistymistä sekä kansainvälisiin opiskelijoihin liittyviä asioita. Ylioppilaskunnalla ei ole näihin asioihin suoraa päätäntävaltaa. Ylioppilaskunta ei harjoita itsenäistä kansainvälisiä asioita koskevaa edunvalvontaa valtakunnallisella tasolla, vaan tällä tasolla edunvalvonta on kanavoitu Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kautta. TTYY kannattaa SYL:n kautta mm. tavoitetta pidentää kv-opiskelijoiden oleskelulupien voimassaoloaikaa opintojen päätyttyä, mikä parantaa heidän työllistymismahdollisuuksiaan. Tämän kansainvälistymis- ja kielisuunnitelman tavoitteet on rajattu yliopistoyhteisön sisällä tapahtuvaan toimintaan. Vaihtoonlähdön helpottaminen Vaihtoonlähtö helpottuu osaltaan yliopiston kansainvälistymissuunnitelman ansiosta, mutta ylioppilaskunta voi myös omalta osaltaan edistää vaihtoonlähtöä. Tätä voidaan tehdä olemalla mukana yliopiston päätöksenteossa. Ylioppilaskunnan tavoitteena on edistää ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksilukua sekä auttaa sujuvoittamaan byrokratiaa ennen ja jälkeen vaihto-opiskelujakson. Ylioppilaskunta kannustaa vaihtosopimusten tekemiseen suomalaisia opiskelijoita kiinnostavien yliopistojen kanssa, sillä tällöin vaihtopaikkojen saaminen helpottuu. Ylioppilaskunta kannustaa myös vaihto-opiskelun aikaisten opintopakettien tekemiseen strategisten partnereiden kanssa. Lisäksi ylioppilaskunta voi tiedottaa vaihto-opiskelusta omien kanaviensa kautta. Ylioppilaskunta kannustaa jäseniään vaihto-opiskelun lisäksi kansainväliseen työharjoitteluun. Kotikansainvälistymisen tukeminen Kotikansainvälistyminen määritelmällisesti tarkoittaa kansainvälistymistä lähtemättä opiskelupaikkakunnalta. Tällaista toimintaa on muun muassa englanninkieliselle kurssille osallistuminen, monikulttuurisessa harjoitustyöryhmässä toimiminen, harjoitustyön tekeminen englanniksi, vaikka kurssin luennointikieli olisikin suomi, toimiminen kansainvälisenä tutorina, toimiminen kv-kerhossa ja toimiminen muun alayhdistyksen kansainvälisten asioiden vastaavana sekä kv-jaostossa aktiivinen toimiminen. Lisäksi yliopistolla assistenttina toimiminen englanninkielisellä kurssilla sekä ulkomaisen professorin tai muun ulkomaalaisen henkilökunnan jäsenen assistenttina toimiminen on kotikansainvälistymistä. Kotikansainvälistymisen ja vaihtoonlähdön välimaastoon kuuluvat muun muassa kansainväliset excursiot ja kv-kerhojen kansainväliselle kurssille tai muuhun tapahtumaan osallistuminen. Uusia kotikansainvälistymisen keinoja ovat lisäksi tandem-kieliopiskelu ja kv-opiskelijan suomalaisena kummina toimiminen. Tandem-kielenopiskelun tarkoituksena on kielen oppiminen vapaammalla tavalla - kaksi opiskelijaa tapaavat keskenään ja opettavat toisilleen äidinkieliään (tai hyvin osaamiaan kieliä). Opiskelijat voivat saada harjoittelustaan opintopisteitä. Ylioppilaskunta kehittää Tandem-kurssia yhdessä kielikeskuksen kanssa. Kummitoiminta on ylioppilaskunnan omaa toimintaa ja sitä käsitellään ylioppilaskuntatoiminnan alle kuuluvien tavoitteiden yhteydessä. Päivitetty: Jette-Britt Naams Sivu 3/8

4 Kummitoiminta, kuten moni muukin kotikansainvälistymisen muoto, on samalla kvopiskelijoiden integraation edistämiskeino. Ylioppilaskunta tukee ja kehittää kotikansainvälistymistä monipuolistamalla sen mahdollisuuksia ja tiedottamalla siitä. Kansainvälistymisosion tullessa osaksi opetussuunnitelmia pitää huolehtia, että se on tasapuolinen kaikille ja että eri tavat kansainvälistyä ovat keskenään tasapuolisessa asemassa. Esimerkiksi vaihtoon lähtemistä ei voi vaatia jokaiselta opiskelijalta, jolloin kansainvälistymisjakso on oltava mahdollista suorittaa eri kotikansainvälistymisen keinoilla. Näiden keinojen tulee olla kuitenkin riittävän antoisia kansainvälistymistavoitteeseen nähden. Tällöin voi esimerkiksi olla vaihtoehtona suorittaa kansainvälistymisjakso useamman kotikansainvälistymisosion yhdistelmänä. Vieraiden kielten opetus ja englanninkielinen opetus Diplomi-insinöörin ja arkkitehdin perustaitoihin kuuluu luonnontieteiden ja tekniikan ymmärryksen lisäksi riittävä kieli- ja viestintätaito. Yliopisto tarjoaa mahdollisuuden kielenopiskeluun monen eri kielen kursseilla. Ylioppilaskunnan edunvalvonnallinen tavoite on varmistaa opiskelijoiden mahdollisuus monipuoliseen kielten opiskeluun niin, että kielten opetustarjonta pidetään vähintään nykyisellä tasolla. Koska englannin kieli on vallitseva kansainvälinen kieli, on kansainvälisten kurssien järjestäminen käytännössä mahdollista vain englanniksi. Tämä taas korostaa englannin kielen roolia. Englanninkielinen opetus monipuolistaa opetustarjontaa kv-opiskelijoille, mutta myös parantaa suomalaisten opiskelijoiden englannin kielen taitoa ja edistää kansainvälistymistä. Ylioppilaskunta tukee kielenopetuksen integrointia aineopintoihin, jolloin opiskelijalle kertyy oman alansa kannalta tarpeellista sanastoa vieraalla kielellä. Englanninkielisen opetuksen lisääntyessä on pidettävä huoli, että opetushenkilökunnalla on riittävät kielitaidot opettamiseen, eikä opetusmateriaalien laatu kärsi. Suomen kielen opetus Englanninkielinen opetus mahdollistaa kv-opiskelijoiden opiskelun TTY:llä, mutta suomen kielen opetuksen arvoa ei pidä unohtaa. Suomen kielen oppiminen on tärkeää kvopiskelijan Suomeen kotouttamisen ja työnsaatimahdollisuuksien kannalta. Suurin osa työnantajista Suomessa edellyttää työntekijältä hyvää tai ainakin jonkin tasoista suomen kielen taitoa. Vaikka työtehtävät itsessään eivät suomen kielen taitoa vaatisikaan, on työntekijällä hyvä olla ns. kahvipöytäkeskustelun tasoinen kielitaito, sillä se parantaa työntekijän integroitumista työyhteisöön. Kv-opiskelijat eivät useinkaan ymmärrä suomen kielen opiskelun arvoa, sillä yliopistollamme ja yleisesti Suomessa selviytyy arjesta myös englanniksi. Mieluiten jo opiskelijoiden rekrytointivaiheessa hakijaehdokkaille pitäisi antaa tästä todenmukainen kuva. Kv-tutkinto- ja jatko-opiskelijoille tulee korostaa suomen kielen oppimisen merkitystä viimeistään heidän saavuttuaan Suomeen ja heitä tulee kannustaa suomen kielen harjoitteluun. TTYY:n edunvalvonnallisena tavoitteena on, että yliopisto tarjoaa kv-opiskelijoille riittävästi suomen kielen opetusta. Jokaiselle halukkaalle kv-tutkinto- ja jatkoopiskelijalle pitää olla paikka suomen kielen alkeiskurssilla ja mahdollisuus edetä kielen opinnoissa. Myös vaihto-opiskelijoilla pitäisi olla halutessaan mahdollisuus suomen kielen kursseihin. Monet vaihto-opiskelijat palaavatkin Suomeen vaihto-opiskelunsa jälkeen tekemään maisterin tai tohtorin tutkintoa. Ylioppilaskunta tukee erilaisia keinoja kannustaa kv-opiskelijoita suomen kielen harjoitteluun. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi kieliryhmät, Tandem-kielenopiskelu ja kv-palvelut yksikön Puhu minulle suomea kampanja. Päivitetty: Jette-Britt Naams Sivu 4/8

5 Ylioppilaskuntatoiminnan alle kuuluvat tavoitteet TTYY voi vaikuttaa omalla toiminnallaan suoraan tai melko suorasti tämän luvun alle kuuluviin asioihin. Ylioppilaskunta edistää omalla toiminnallaan kv-opiskelijoiden kotouttamista ja kannustaa suomalaisia opiskelijoita kansainvälistymiseen. Suuri osa tavoitteista toteutuu alayhdistystoiminnan ja jaostotoiminnan kautta. Englanninkielinen viestintä Koska merkittävä osa ylioppilaskunnan jäsenistöstä koostuu suomen kieltä taitamattomista opiskelijoista, on englanninkieliseen viestintään kiinnitettävä erityistä huomiota. Jos suomea taitamattomille opiskelijoille ei välity samaa tietoa kuin suomea puhuvalle, on näiden mahdotonta olla täysin yhdenvertaisessa asemassa. Ihannetilanteessa kaikki ylioppilaskunnan viestintä olisi kaksikielistä. Ylioppilaskunnan virallinen kieli on kuitenkin suomi eikä ylioppilaskunnalla ole resursseja kääntää kaikkea englanniksi. Siksi kaksikielisyyttä ylioppilaskunnan kaikessa toiminnassa ei voida vaatia. Ylioppilaskunnan tiedotuksesta tulee olla englanniksi kansainvälisille opiskelijoille tarpeellinen tiedotus. Periaatteena tälle tarpeellisuudelle voidaan pitää, että kaikki tieto on kv-opiskelijalle tarpeellista, ellei se koske yksinomaan suomalaisia tai suomen kieltä osaavia opiskelijoita. Ylioppilaskunnan hallitus noudattaa tätä linjaa omassa tiedotuksessaan ja korostaa sen noudattamisen tärkeyttä alayhdistyksille. Englanninkielinen viestintä alayhdistyksissä on erityisen tärkeää, jotta kv-opiskelijat voivat päästä mukaan alayhdistyksen toimintaan. Ylioppilaskunnan virallisissa asiakirjoissa sekä kokouksissa käytetään suomea. Mm. edustajiston kokoukset ja sääntömääräiset jaostot on siis pidettävä suomeksi. Jaostojen puheenjohtajat voivat kuitenkin halutessaan pitää tempausluontoisesti esimerkiksi yhden kokouksen vuodessa englanniksi ja mainostaa tätä kv-opiskelijoille. Myös edustajiston iltakoulu voidaan pitää tempausluontoisesti englanniksi. Kansainvälinen jaosto eli kvjaosto ja International Degree Student jaosto eli IDS-jaosto liittyvät oleellisesti kansainvälisten opiskelijoiden asioihin. Nämä eivät ole sääntömääräisiä jaostoja, ja ne pidetään aina englanniksi, mikäli paikalla on yksikin suomea taitamaton henkilö. Jos edustajistoryhmässä on suomen kieltä osaamattomia jäseniä, on ryhmän pidettävä huoli, että tämä saa tarvitessaan apua kokousmateriaalien ja kokouksen keskustelun ymmärtämisessä. Edustajistoryhmä voi pyytää ylioppilaskuntaa käännättämään tarvittavat keskeisimmät kokousmateriaalit englanniksi. Ylioppilaskunta selvittää tarpeita oman kääntäjän palkkaamiseksi. Jos tarve havaitaan ja ylioppilaskunnalla on siihen mahdollisuus, kääntäjä palkataan mahdollisimman pian. Laajemmin ylioppilaskunnan viestintää käsitellään TTYY:n viestintäsuunnitelmassa. Kiltojen ja kerhojen kv-ohjeistus ja tukeminen Jokaisen alayhdistyksen tulee toivottaa kv-opiskelijat yhtä tervetulleiksi kaikkeen toimintaansa kuin suomalaiset opiskelijatkin. Ylioppilaskunta kehottaa alayhdistysten hallituksia toimimaan tässä suhteessa aktiivisesti. Jokaisella kerholla ja killalla, jonka virallinen kieli on muu kuin englanti, on oltava nimetty henkilö, johon voi ottaa yhteyttä englanniksi. Kyseinen henkilö voi olla joko hallituksen jäsen tai toimihenkilö (ns. kvvastaava tai kv-toimari). Alayhdistyksen hallituksen on syytä kiinnittää huomiota kv-opiskelijoille suunnattuun tiedotukseen, käyttäytymiseen kiltahuoneella kv-opiskelijoiden saapuessa, sekä hallituksen, kv-vastaavan/-toimarin ja kv-tutoreiden väliseen yhteistyöhön. Kiltojen on lisäksi erittäin suotavaa esittäytyä kv-fukseille oman tiedekuntansa tiedotustilaisuuden Päivitetty: Jette-Britt Naams Sivu 5/8

6 yhteydessä fuksiviikolla ja tammikuun ensimmäisenä kouluviikkona. Alayhdistysten on hyvä myös esittäytyä Harraste- ja ammattiainekerhomessuilla (HAA-messut), missä on hyvä houkutella kv-opiskelijoita mukaan toimintaan. Tavoitteena on, että alayhdistystoiminta olisi kaksikielistä. Tämän on kuitenkin lähdettävä alayhdistyksen jäsenten tarpeesta. Killoilla ja kerhoilla pitää olla sekä suomenkieliset että englanninkieliset Internet-sivut, sekä tiedotusta kummallakin kielellä. Kuitenkin ainoastaan tarkoituksenmukaiset osat Internet-sivuista ja tiedotuksesta on tarpeen olla muulla kuin yhdistyksen omalla kielellä. Alayhdistyksiä kannustetaan kansainvälistymään stipendien avulla, joita myönnetään mallikkaasta kansainvälisestä toiminnasta. Tällaista toimintaa on erityisesti kvopiskelijoiden huomioiminen sekä kotikansainvälistymisen tukeminen. Kv-tutkinto-opiskelijat kiltoihin Tämä projekti on osana myös yliopiston kansainvälistymissuunnitelmaa. Tavoitteena on, että kv-tutkinto-opiskelijat tuntisivat kuuluvansa kiltaan kuten suomalaisetkin opiskelijat. Kv-tutoroinnin koulutusta on kehitetty vastaamaan suomalaisten tutoreiden koulutusta tavoitteena on yhtenäistää tutorointi. Tutoreiden olisi hyvä olla siitä killasta, mihin kv-tutkinto-opiskelijat kuuluvat. Tutoreiden pitäisi kuulua oman kiltansa fuksitoiminnan alaisuuteen ja toimia yhdessä killan muiden tutorryhmien kanssa. Tutoreiden valinnan tulisi siten olla myös suomalaisten fuksien tutoreiden kanssa saman tapaista; kiltoja kuullaan kv-tutorvalinnoissa. Kiltoja tulisi informoida haettavien tutoreiden määristä kullekin koulutusohjelmalle. Tavoitteena on, että jokainen TTY:n kv-tutkinto-opiskelija kuuluisi johonkin kiltaan tai ammattiainekerhoon. Lisäksi he voivat liittyä harrastekerhoihin ja lajijaostoihin. Tähän voidaan vaikuttaa kv-tutoreiden sekä kiltojen ja kerhojen ohjeistuksen kautta. Kv-tutkinto-opiskelijat ovat killan kannalta verrattavissa suomalaisiin maisteriohjelmiin tuleviin opiskelijoihin. Heidän kuuluu saada samanlainen tutorointi kuin suomalaiset opiskelijat saavat, (minkä lisänä erityistä opastusta ulkomailta tuleville käytännön asioissa) sekä mahdollisuus osallistua tutorryhmien ja muuhun killan toimintaan. Heillä on myös oikeus esimerkiksi oman kiltansa haalareihin ja teekkarilakkiin sekä kasteeseen killan fuksien mukana (mikäli ei ole ollut kasteessa jo aikaisemmin vaihto-opiskelijana). Kansainvälisten tutkinto- ja jatko-opiskelijoiden jääminen Suomeen Yliopisto-opiskelun pitää olla maksutonta. Tämä onnistuu kansainvälisten opiskelijoiden osalta käytännössä vain, jos kansainväliset tutkinto- ja jatko-opiskelijat jäävät Suomeen valmistuttuaan, jolloin he osallistuvat opiskelukustannusten kattamiseen suomalaisen yhteiskunnan veronmaksajina. Ylioppilaskunnalla on keinoja edistää valmistuneiden kv-opiskelijoiden työllistymistä esimerkiksi käyttämällä tiedotuskanaviaan työpaikkojen markkinointiin, lobbaamalla tamperelaisia yrityksiä rekrytoimaan kv-opiskelijoita, järjestämällä excursioita näihin ja kannustamalla yrittäjyyteen Suomessa. Ylioppilaskunta voi myös tehdä aktiivisesti yhteistyötä yliopiston kanssa, jotta erilaisissa rekrytointi- ja työelämätapahtumissa sekä koulutuksissa huomioitaisiin myös kansainvälisten opiskelijoiden tarpeet. Työnsaantimahdollisuuksien parantamisen lisäksi kv-opiskelijoiden jäämistä Suomeen opintojen päätyttyä edistävät sosiaalinen verkostoituminen ja integroituminen yliopiston yhteisöön sekä suomalaiseen yhteiskuntaan. Näitä asioita taas edistävät mm. kvtutorointi, kilta- ja kerhotoiminta, sekä kummitoiminta. Kummiohjelmassa kv- Päivitetty: Jette-Britt Naams Sivu 6/8

7 opiskelijalle osoitetaan kummiksi suomalainen opiskelija, ja kummipari tapaa vapaamuotoisesti keskenään. Kummitoiminnan tarkoitus on kv-opiskelijan tutustuttaminen suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan sekä tarjota mahdollisuus saada suomalaisista opiskelijoista tuttavuuksia. Toimenpiteet ja niiden aikataulu Toiminta Tavoitetaso Aikajänne Englanninkielisen viestinnän kehittäminen Kaikki ylioppilaskunnan tarpeellinen tiedotus on kaksikielistä. lukuvuodesta lähtien Englanninkielisen viestinnän kehittäminen Englanninkielisen viestinnän kehittäminen Tutorkoulutuksen kehittäminen Kv-tutkarit kiltoihin Kv-tutkarit kiltoihin TTY:n kv-opiskelijoiden mainostaminen Pirkanmaan työnantajille Erityisesti pirkanmaalaiset työnantajat ilmoittavat kansainvälisille opiskelijoille soveltuvista työpaikoista Alayhdistyksillä on kansainvälistä toimintaa Kv-kummitoiminta Kv-kummitoiminta Selvitetään mahdollisuus kääntäjän palkkaamiseksi ylioppilaskunnalle. Järjestetään 1-2 edustajiston iltakoulua ja jaoston kokousta tempausluontoisesti englanniksi. Kv-tutoreille sama koulutus kuin suomalaisille tutoreille. Kiltoja kuullaan kv-tutoreiden valinnassa Jokainen kv-tutkinto-opiskelija kuuluu johonkin kiltaan tai ammattiainekerhoon. Ylioppilaskunta keksii keinoja tavoittaa ne Pirkanmaalaiset yritykset, joilla voi olla mahdollisuus palkata kvopiskelijoita. Kansainvälisesti toimivat yritykset mainostavat työpaikkoja TTYY:n ylläpitämillä listoilla. Jokaisella alayhdistyksellä on nimetty henkilö, joka hoitaa kv-yhteydenotot. Kummitoiminta käynnistetään. Suurimmalla osalla kv-tutkintoopiskelijoista on suomalainen kummi. syksy 2012 Vuodesta 2013 lähtien lukuvuoden kaikkien tutoreiden koulutus on yhtenevä lukuvuoden tutorit lukuvuodesta alkaen vuodesta 2013 alkaen vuodesta 2013 alkaen kalenterivuodesta 2012 alkaen lukuvuodesta alkaen kalenterivuodesta 2013 alkaen Päivitetty: Jette-Britt Naams Sivu 7/8

8 Suunnitelman seuranta ja päivitys Päävastuu suunnitelman seuraamisesta ja päivityksestä on TTYY:n kansainvälisten asioiden sektorilla. Hallituksen kansainvälisistä asioista vastaava tarkastelee suuunnitelman totetutumista vuosittain. Uusi suunnitelma tehdään viimeistään vuonna 2015, tarvittaessa aikaisemmin. Suunnitelman hyväksyminen Suunnitelma hyväksytään ylioppilaskunnan hallituksen kokouksessa 33/2012. Suunnitelma tuodaan edustajiston tiedoksi Teekkaritoiminta vuosille liitteenä edustajiston kokouksessa 8/ Päivitetty: Jette-Britt Naams Sivu 8/8

TTYY:n kansainvälistymis- ja kielisuunnitelma 2016-2018

TTYY:n kansainvälistymis- ja kielisuunnitelma 2016-2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Sisällys TTYY:n kansainvälistymis- ja kielisuunnitelma 2016-2018 TTYY:n kansainvälistymis- ja kielisuunnitelma 2016-2018... 1 Sisällys... 1 TTYY

Lisätiedot

ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat. Järjestökoulutus 11.2.2014

ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat. Järjestökoulutus 11.2.2014 ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat Järjestökoulutus 11.2.2014 Keskustelun teemoja Kansainvälisyys yliopistossa ja ylioppilaskunnassa Miten kansainvälisyys tällä hetkellä näkyy ainejärjestöissä?

Lisätiedot

KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE. Järjestökoulutus 12.2.2014

KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE. Järjestökoulutus 12.2.2014 KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE Järjestökoulutus 12.2.2014 Koulutuksen sisältö Kansainvälisyys yliopistossa ja ylioppilaskunnassa Miten kansainvälisyys tällä hetkellä näkyy ainejärjestöissä? Kvvastaavana

Lisätiedot

Kuinka kannustaa opiskelijoita kansainvälistymään. Kv-kevätpäivät Sessio D5 13.5.2014

Kuinka kannustaa opiskelijoita kansainvälistymään. Kv-kevätpäivät Sessio D5 13.5.2014 Kuinka kannustaa opiskelijoita kansainvälistymään Kv-kevätpäivät Sessio D5 13.5.2014 1 Opintopolun aikainen kannustus kansainvälistymiseen Fukseille johdantokurssilla Kansainvälistyminen opiskeluaikana

Lisätiedot

Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus. 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava

Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus. 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava Kv-opiskelijat yliopistossamme Toukokuussa 2012 JY:ssa opiskeli 1117 ulkomaalaista opiskelijaa 92 eri maasta

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS Kansainvälisyys on aina jollain tavalla osa koko yhdistyskentän toimintaa. Kun yhdistys pitää kansainvälisyyttä tärkeänä arvona ja kansainvälisiä opiskelijoita potentiaalisina

Lisätiedot

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 14.1.2014 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Irma Garam, CIMO Kv kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Jun- 12 Selvitys: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Kaisa Kurki Kansainväliset asiat, Tampereen yliopisto Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon kevätpäivät, Lahti

Lisätiedot

Kansainvälisyys ei aina ole opiskelijavaihtoa

Kansainvälisyys ei aina ole opiskelijavaihtoa SIS Orientoivat opinnot 3 Kansainvälisyys opinnoissa Kirsi Tuominen 13.11.2015 Kansainvälisyys ei aina ole opiskelijavaihtoa Opiskelijavaihto tunnetuin kansainvälisyyden muoto En tiedä ketään joka valittelisi

Lisätiedot

Kielelliset. linjaukset

Kielelliset. linjaukset Kielelliset linjaukset 1 1 Aaltoyliopiston kielelliset linjaukset Aalto-yliopiston kielelliset periaatteet Aallossa käytetään kolmea työkieltä: suomea, ruotsia ja englantia Kaikki voivat osallistua keskusteluun

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry ERASMUS KOULUISSA Eurooppalainen Vapaaehtoispalvelu - EVS volunteers 18-30 v. nuori tulee Suomeen vapaaehtoispalveluun suomalaiselle yleishyödyllisille organisaatioille (esim. järjestöjä, kunnallisia toimijoita,

Lisätiedot

MA2 MA3. opiskelijasta huolehtiminen opiskelijalle vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen

MA2 MA3. opiskelijasta huolehtiminen opiskelijalle vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen MA2 MA3 opiskelijasta huolehtiminen opiskelijalle vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen Dia 3 MA2 46 MA3 2 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry.

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. 1. Johdanto Prosessiteekkarit (myöh. yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijoita,

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017 1 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti,

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012 Numerot otsikoiden edessä tarkoitaa prioriteettiä 1 = tärkeä, 2 = melko tärkeä Edunvalvonta 1 Luodaan METKAlle poliittinen ohjelma

Lisätiedot

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010.

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010. STRATEGIA 2015 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti, joten keskeiset tavoitteet ja toimintatavat on syytä kirjata

Lisätiedot

Elämäni parhaimpia kokemuksia opiskelijan vaihtoraportista

Elämäni parhaimpia kokemuksia opiskelijan vaihtoraportista Uudet opiskelijat/ Johdatus akateemisiin opintoihin 1op to 1.9.2011 Elämäni parhaimpia kokemuksia opiskelijan vaihtoraportista Uudet opiskelijat/ Johdatus akateemisiin opintoihin 1op To 1.9.2011 Kansainvälistymismahdollisuudet

Lisätiedot

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010 Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä Maija Innola 17.11.2010 Ulkomaisten opiskelijoiden määrä kasvanut suomalaisissa korkeakouluissa Vuonna 2009 ulkomaisia

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON KIELIOHJELMA.

TURUN YLIOPISTON KIELIOHJELMA. TURUN YLIOPISTON KIELIOHJELMA 1 www.utu.fi/kieliohjelma KANSAINVÄLINEN JA MONIKULTTUURINEN TURUN YLIOPISTO Vuonna 1920 perustettu Turun yliopisto on maailman vanhin suomenkielinen yliopisto. Yliopistolain

Lisätiedot

Miten Tampereen yliopisto kouluttaa työelämään orientoituneita ja kansainvälisesti toimintakykyisiä asiantuntijoita?

Miten Tampereen yliopisto kouluttaa työelämään orientoituneita ja kansainvälisesti toimintakykyisiä asiantuntijoita? Miten Tampereen yliopisto kouluttaa työelämään orientoituneita ja kansainvälisesti toimintakykyisiä asiantuntijoita? Kansainvälisten asioiden päällikkö Kaisa Kurki Opetuksen kehittämispäällikkö Liisa Ahlava

Lisätiedot

liikkuvuus ja kielitaitotarpeet

liikkuvuus ja kielitaitotarpeet Korkeakoulujen kansainvälinen liikkuvuus ja kielitaitotarpeet Kv-kevätpäivät, Vaasa 10.5.2017 Riitta Pyykkö Sisältö Kielivarannon monipuolisuus ja kielitaitotarpeet -selvityshanke Kielivaranto: mikä siihen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

I KOKO YLIOPISTOYHTEISÖÄ KOSKEVAT KRIITTISET EDELLYTYSTEKIJÄT

I KOKO YLIOPISTOYHTEISÖÄ KOSKEVAT KRIITTISET EDELLYTYSTEKIJÄT LIITE JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN KAMPUKSEN KRIITTISET MENESTYS- JA EDELLYTYSTEKIJÄT JA NIIDEN TOTEUTUS I KOKO YLIOPISTOYHTEISÖÄ KOSKEVAT KRIITTISET EDELLYTYSTEKIJÄT 1. Kansainvälisten asioiden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA SISÄLTÖ Kielipolitiikka yliopiston kansainvälisyyden tukena ja vauhdittajana...1 1 Yliopisto työympäristönä...3 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Marja-Kaisa Pihko, Virpi Bursiewicz Varhennettua kielenopetusta, kielisuihkuttelua, CLIL-opetusta Alakoulun luokkien 1 6 vieraiden

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Teknillistieteellisen alan kieliopinnot 31.8.2017 Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kaksikielisyysstrategia

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kaksikielisyysstrategia HYY:n kaksikielisyysstrategia, hyväksytty 19.11.2003 Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kaksikielisyysstrategia Johdanto HYY on Suomen suurin ylioppilaskunta ja myös suurin kaksikielinen ylioppilaskunta.

Lisätiedot

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11. KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.2012 1 DOUBLE DEGREE-TUTKINNOT kansainvälinen kaksoistutkinto kahden

Lisätiedot

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet 1 YLEISTÄ Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (myöhemmin O Diako) on Diakonia-ammattikorkeakoulun (myöhemmin Diak) sitoutumaton opiskelijoiden etujärjestö, opiskelijakunta. O Diakon tarkoitus

Lisätiedot

Kansainvälistyminen keino parantaa yliopiston toiminnan laatua

Kansainvälistyminen keino parantaa yliopiston toiminnan laatua 6.6.2011 Kansainvälistyminen keino parantaa yliopiston toiminnan laatua Tampereen yliopiston tavoitteena on olla vuonna 2015 kansainvälisesti vetovoimainen ja arvostettu opiskelu, opetus ja tutkimusyhteisö.

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 YLEISTÄ Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnasta vastaavat hallitus, edustajisto ja opiskelijakunnan palkkaamat työntekijät. Opiskelijakunnan aatteellinen toiminta

Lisätiedot

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 27.1.2016 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

Ensimmäisen opiskeluvuoden merkitys Koulutuspäivä 28.5.2012 Minna Kaartinen-Koutaniemi

Ensimmäisen opiskeluvuoden merkitys Koulutuspäivä 28.5.2012 Minna Kaartinen-Koutaniemi Ensimmäisen opiskeluvuoden merkitys Koulutuspäivä 28.5.2012 Minna Kaartinen-Koutaniemi Erilaiset opiskelijaryhmät Uudet uudet Vanhat uudet, esim. alan vaihtajat Maisterivaiheen uudet Maisterivaiheen vanhat

Lisätiedot

Kuinka kannustaa opiskelijoita kansainvälistymään: tutkittua tietoa ja toimivia ratkaisuja. Sonja Ojanen Eila Pajarre Anna-Mari Viitala

Kuinka kannustaa opiskelijoita kansainvälistymään: tutkittua tietoa ja toimivia ratkaisuja. Sonja Ojanen Eila Pajarre Anna-Mari Viitala Kuinka kannustaa opiskelijoita kansainvälistymään: tutkittua tietoa ja toimivia ratkaisuja Sonja Ojanen Eila Pajarre Anna-Mari Viitala TTY 13.5.2014 Taustaa Miksi vaihtoon? Minne? Mitä opiskelemaan? Miten

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ja vapaa-aika. Sanni Marjanen Eetu Rantakangas Koulutus tutorleirillä 26.4.2015

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ja vapaa-aika. Sanni Marjanen Eetu Rantakangas Koulutus tutorleirillä 26.4.2015 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ja vapaa-aika Sanni Marjanen Eetu Rantakangas Koulutus tutorleirillä 26.4.2015 Mikä on suosikkipaikkasi Jyväskylässä? Jyväskylä on fuksin uusi koti Ihminen on onnellisempi,

Lisätiedot

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat III / lokakuu 2014 Mira Pihlström Kansainvälisten asioiden koordinaattori 1) Erasmus-opiskelijavaihto 2)

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku Kansainvälistymisen haasteet Marja-Liisa Niemi 25.11.2010 TerveysNet, Turku Tausta ja tavoitteet Hallitusohjelma "Korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle luodaan kansallinen strategia, jolla opiskelijoiden,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Tietojohtajakilta Man@ger 1 1. YLEISTÄ Tietojohtajakilta Man@gerin (myöh. Man@ger tai kilta) toiminnan tarkoituksena on edistää tietojohtamisen opiskelua, alan tuntemusta

Lisätiedot

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen Perustelujen lisäys Kyselyt: kv- ja oppiainetason kysely Opintosuunnitelman

Lisätiedot

Maahanmuuttajien työllisyyden edistäminen. Mikko Räsänen Asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK Osaaminen esiin osaajat töihin, Lahti 9.11.

Maahanmuuttajien työllisyyden edistäminen. Mikko Räsänen Asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK Osaaminen esiin osaajat töihin, Lahti 9.11. Maahanmuuttajien työllisyyden edistäminen Mikko Räsänen Asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK Osaaminen esiin osaajat töihin, Lahti 9.11.2017 Mikä on EK? EK edustaa jäseniään elinkeino- ja työelämäasioissa

Lisätiedot

Korkeakoulujen kansainvälistyminen opiskelijanäkökulmasta

Korkeakoulujen kansainvälistyminen opiskelijanäkökulmasta Korkeakoulujen kansainvälistyminen opiskelijanäkökulmasta Esimerkkinä englanninkieliset koulutusohjelmat Anna Niemelä /Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs Mikä on Otus? Otuksen missio Korkeakoulujärjestelmää,

Lisätiedot

Opitaanko Suomessa suomea?

Opitaanko Suomessa suomea? 1/5 Työpajasarja: Suomen kielen taidon vaikutukset kansainvälisten asiantuntijoiden työllistymiseen Yhteenveto 4. työpajasta (7.6. klo 9 12, Helsingin yliopiston Kielikeskuksen juhlasali): Opitaanko Suomessa

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5.

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5. 1 SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista Jyri Sallinen 14.5.2012 15 ammattikorkeakoulua HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille

Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 Ehdotettu rakenne Sisältöjen läpikäynti Prosessin loppuunvienti Johdanto Kaikkeen toimintaan vaikuttavat taustatekijät Toimintasuunnitelman tarkoitus jne. Projektit Organisaatio

Lisätiedot

Lausuntokierroksen antia

Lausuntokierroksen antia Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Lausuntokierros 3/2012 1 (8) Lausuntokierroksen antia Luonnos uusien opiskelijoiden linjapaperista lähetettiin lausuntokierrokselle erityisasemayhdistyksiin sekä edustajistoryhmien

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

Halloped-koulutus. Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014

Halloped-koulutus. Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014 Halloped-koulutus Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014 Koulutuksen sisältö 1) Nopeat perusteet yliopiston hallinnosta 2) Edunvalvonnan perusteita 3) Halloped-keissejä Yliopiston

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014. Tietojohtajakilta Man@ger

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014. Tietojohtajakilta Man@ger TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Tietojohtajakilta Man@ger 1 1. YLEISTÄ Tietojohtajakilta Man@gerin (myöh. Man@ger tai kilta) toiminnan tarkoituksena on edistää tietojohtamisen opiskelua, alan tuntemusta

Lisätiedot

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Toteutusaika 1.1.2011 31.12.2012 Rahoittajat Manner-Suomen ESR-ohjelma, (Etelä-Savon Ely-keskus) ja Mikkelin ammattikorkeakoulu Ulkomaalaiset

Lisätiedot

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa AHOT-käytännöt Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 2 Sisältö Reunaehtoja Aiempien tutkintojen hyväksilukeminen Aiempien / muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Muun osaamisen tunnustaminen

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012 Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012 Historiaa Lahdessa Lahdessa toteutettu aiemmin työvoimakoulutuksena kaksi maahanmuuttajien amk-opintoihin

Lisätiedot

Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta TALOUSARVIO 2015

Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta TALOUSARVIO 2015 Tampereen teknillisen TALOUSARVIO 2015 Hallituksen esitys edustajistolle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 SISÄLLYSLUETTELO Talousarvio 2015... 1 Puheenjohtajan alkusanat... 2 PROJEKTIT VUODELLE

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

Oulun yliopisto (tiedot 31.12. 2011)

Oulun yliopisto (tiedot 31.12. 2011) Oulun yliopisto (tiedot 31.12. 2011) Henkilökunta yhteensä 2800 henkilöä Opetus- ja tutkimushenkilökunta 1588 Hallintohenkilökunta 448 (17%), muu henkilökunta 657 Kansainvälinen henkilökunta yhteensä 305

Lisätiedot

Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa. Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari

Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa. Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, 2014 Maailmalle - nyt! Opiskelu ulkomailla 2 Ensin

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN TYÖYHTEISÖ JA YHDENVERTAISUUDEN AVAINTEKIJÄT ULLA-KRISTIINA TUOMI, HELSINGIN YLIOPISTO, KIELIKESKUS

MONIKULTTUURINEN TYÖYHTEISÖ JA YHDENVERTAISUUDEN AVAINTEKIJÄT ULLA-KRISTIINA TUOMI, HELSINGIN YLIOPISTO, KIELIKESKUS MONIKULTTUURINEN TYÖYHTEISÖ JA YHDENVERTAISUUDEN AVAINTEKIJÄT ULLA-KRISTIINA TUOMI, HELSINGIN YLIOPISTO, KIELIKESKUS HELSINGIN YLIOPISTON TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2013 2016 Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 } Pedagogiset näkökulmat taito opettaa, koulutuspolitiikan ymmärrys, itsevarmuuden kasvu opettajana } Palkkaan liittyvät näkökulmat Pätevä opettaja saa yleensä

Lisätiedot

Teekkaritoiminta vuosille 2013-2015

Teekkaritoiminta vuosille 2013-2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Teekkaritoiminta vuosille 2013-2015 Sisällysluettelo Teekkaritoiminta vuosille 2013-2015... 4 1.

Lisätiedot

KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN

KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN Timo Virtanen - koulutuspoliittinen vastaava 2016 Tampereen Tradenomiopiskelijat ry Abstract in english This document lays out the agenda of educational

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Maahanmuutto Opiskelu

Maahanmuutto Opiskelu - Yliopisto Haluaisin hakea yliopistoon. Kerrot, että haluat hakea yliopistoon Haluan hakea. Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan kandidaatin ohjelmaan jatko-opintoihin tohtorin ohjelmaan

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. eli yhteisymmärrys ylioppilaskunnan ja yhdistyksen työnjaosta

Yhteistyösopimus. eli yhteisymmärrys ylioppilaskunnan ja yhdistyksen työnjaosta Yhteistyösopimus eli yhteisymmärrys ylioppilaskunnan ja yhdistyksen työnjaosta Tähän asiakirjaan kirjataan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) ja sen piirissä toimivan erityisaseman yhdistyksen Inkubio

Lisätiedot

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TOIMINTASUUNNITELMA 2013 (Hyväksytty valtuustossa 10.12.2012)

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TOIMINTASUUNNITELMA 2013 (Hyväksytty valtuustossa 10.12.2012) TOIMINTASUUNNITELMA 2013 (Hyväksytty valtuustossa 10.12.2012) 1. Yleistä (myöhemmin Tamko) on Tampereen ammattikorkeakoulussa (myöhemmin TAMK) toimiva lakisääteinen ja sitoutumaton opiskelijakunta. Julkisoikeudellinen

Lisätiedot

TEEKKAREIDEN URHEILU- JA VOIMAILUKERHO RY

TEEKKAREIDEN URHEILU- JA VOIMAILUKERHO RY Sisällys 1. UUSI TOIMINTA VUONNA 2014... 3 1.1. Aiemmin käynnistyneet projektit... 3 1.2. Uudet projektit... 3 2. VAKIINTUNUT TOIMINTA VUONNA 2014... 4 2.1. TUrVoKe ry... 4 2.2. Hallinto... 4 2.3. Jäsenpalvelut...

Lisätiedot

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeustieteen maisterin tutkinnon (120 op) suorittanut henkilö: - on syventänyt ja laajentanut oikeusnotaarin tutkinnossa hankkimaansa oikeudellista osaamista

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

ainejärjestöjen opas kansainvälisyyteen JYY

ainejärjestöjen opas kansainvälisyyteen JYY ainejärjestöjen opas kansainvälisyyteen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Ainejärjestöjen kansainvälinen toiminta... 4 Kontaktin luominen kv-opiskelijoihin...

Lisätiedot

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON MARRASKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 25.11.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 267 Kokouksen avaaminen 268 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 269 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken 25.8.2016 Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Koulutusohjelman opinnot Amanuenssi Hanna Snellman (Fabriikki F3428B) puh.

Lisätiedot

Kielet on työkalu maailman ymmärtämiseen Suomalaisten kielitaidon kaventuminen on huolestuttavaa Monikulttuurisessa ja monimutkaistuvassa maailmassa

Kielet on työkalu maailman ymmärtämiseen Suomalaisten kielitaidon kaventuminen on huolestuttavaa Monikulttuurisessa ja monimutkaistuvassa maailmassa Kielivaranto Kielet on työkalu maailman ymmärtämiseen Suomalaisten kielitaidon kaventuminen on huolestuttavaa Monikulttuurisessa ja monimutkaistuvassa maailmassa kansallisesti laaja kieliosaaminen on

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015

TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015 TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015 Universitas Turku TYY & TY yhteistyössä Opetusta tukevan tai muuten akateemisen toiminnan järjestämiseen Esimerkiksi kurssien tai seminaarien järjestämiseen

Lisätiedot

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea FUAS Kielet ja viestintä Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea 2 Mikä on FUAS? Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laureaammattikorkeakoulun muodostama

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Nuorten maahanmuuttajien opetuksen siirtäminen Matinkylän koulun alaisuudesta Espoon aikuislukion alaisuuteen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Nuorten maahanmuuttajien opetuksen siirtäminen Matinkylän koulun alaisuudesta Espoon aikuislukion alaisuuteen 26.01.2012 Sivu 1 / 1 395/12.01.01/2012 3 Nuorten maahanmuuttajien opetuksen siirtäminen Matinkylän koulun alaisuudesta Espoon aikuislukion alaisuuteen Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09)

Lisätiedot

IL-palvelut Aalto-yliopistossa

IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL 3D - ulottuvuudet esiin, IL-opetuksesta IL-palveluihin seminaari 30.11.2010 Virpi Palmgren, Otaniemen kampuskirjasto Anu Kangasaho, Töölön kampuskirjasto Eila Rämö, Arabian

Lisätiedot

Vieraskielisen opetuksen kehittämissuunnitelma

Vieraskielisen opetuksen kehittämissuunnitelma Vieraskielisen opetuksen kehittämissuunnitelma 2004 2006 Teologinen tiedekunta teol. tdk 21.3.2005 D1 liite 2 1. Vieraskielisen opetuksen kehittämisen tausta 1.1. Helsingin yliopiston strategia Helsingin

Lisätiedot

Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa

Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa Tunnustetaanko osaaminen? Helsinki 3.12.2007 Riitta Pyykkö, Turun yliopisto Säädöspohjan antama tausta opiskelijavalintaa koskevat

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Partiolippukunta Kulman Kiertäjät ry PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Hyväksytty perustavassa kokouksessa 13.12.1982 Muutokset hyväksytty lpk:n kokouksessa 22.10.1985, 28.2.1986

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

- englanninkieliset dokumentit TYYn sivuilla: http://www.tyy.fi/in-english/studentunion/documents-0

- englanninkieliset dokumentit TYYn sivuilla: http://www.tyy.fi/in-english/studentunion/documents-0 Kielikysymys - merkitä tiedoksi keskustelun ylioppilaskunnan käyttämistä kielistä ja käännettävistä dokumenteista sekä velvoittaa hallituksen valmistelemaan asian päätöksentekoon helmikuun edustajiston

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA 2010-2015

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA 2010-2015 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA 2010-2015 27.5.2010 2 Kajaanin ammattikorkeakoulun kansainvälisen toiminnan strategia pohjautuu Opetus- ja kulttuuriministeriön Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategiaan

Lisätiedot