TTYY:n kansainvälistymis- ja kielisuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TTYY:n kansainvälistymis- ja kielisuunnitelma 2012-2015"

Transkriptio

1 TTYY:n kansainvälistymis- ja kielisuunnitelma Sisällys TTYY:n kansainvälistymis- ja kielisuunnitelma Sisällys... 1 TTYY ja toiminnan tavoitteet... 2 Määritelmät... 2 Edunvalvonnalliset tavoitteet... 3 Vaihtoonlähdön helpottaminen... 3 Kotikansainvälistymisen tukeminen... 3 Vieraiden kielten opetus ja englanninkielinen opetus... 4 Suomen kielen opetus... 4 Ylioppilaskuntatoiminnan alle kuuluvat tavoitteet... 5 Englanninkielinen viestintä... 5 Kiltojen ja kerhojen kv-ohjeistus ja tukeminen... 5 Kv-tutkinto-opiskelijat kiltoihin... 6 Kansainvälisten tutkinto- ja jatko-opiskelijoiden jääminen Suomeen... 6 Toimenpiteet ja niiden aikataulu... 7 Suunnitelman seuranta ja päivitys... 8 Suunnitelman hyväksyminen... 8 Päivitetty: Jette-Britt Naams Sivu 1/8

2 TTYY ja toiminnan tavoitteet Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan (TTYY) jäseniä ovat kaikki Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY) alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat sekä jäsenmaksun ylioppilaskunnalle suorittaneet Tampereen teknillisessä yliopistossa muuta tutkintoa suorittavat opiskelijat. (TTYY Säännöt 4 ) Ylioppilaskunnan jäsenmäärä on noin 8000 opiskelijaa. Ylintä päätösvaltaa ylioppilaskunnassa käyttää edustajisto, joka muun muassa nimittää hallituksen, hyväksyy talousarvion, vahvistaa tilinpäätöksen ja käsittelee toimintakertomuksen sekä päättää sen aiheuttamista toimenpiteistä. Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Ylioppilaskunnan tehtävänä on osallistua 2 :ssä säädetyn yliopiston kasvatustehtävän hoitamiseen valmistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. (Yliopistolaki N:o 558/2009, TTYY Säännöt 2 ) Kansainvälisyydellä on yhä suurempi rooli yliopistollamme ja työelämässä. TTYY:n jäsenistöön kuuluu satoja kansainvälisiä opiskelijoita; vaihto-opiskelijoita, tutkintoopiskelijoita ja jatko-opiskelijoita. Lisäksi TTY:n henkilökunta on kansainvälistä. Kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden määrä on yhä kasvamassa ja kansainvälistymisen tärkeyttä painotetaan suomalaisille opiskelijoille. Siksi edellä mainittuihin ylioppilaskunnan edunvalvonnallisiin ja kasvatustehtäviin kuuluu myös kansainvälisiin asioihin liittyvä edunvalvonta ja jäsentensä kansainvälistymisen edistäminen. TTYY:n tavoitteena on, että jokaisen jäsenen on mahdollista osallistua ylioppilaskunnan toimintaan. Koska kansainväliset opiskelijat ovat TTYY:n jäseniä, heillä tulisi olla samanlaiset mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa ylioppilaskunnan toimintaan kuin suomalaisilla opiskelijoilla. Yhdenvertaiseen asemaan pääseminen suomalaisten opiskelijoiden kanssa edellyttää tietyissä tilanteissa erityistä huomiointia tai positiivisia erityistoimia. Jäsenten yhdenvertaisuutta käsitellään laajemmin ylioppilaskunnan yhdenvertaisuussuunnitelmassa. Ylioppilaskunnan kansainvälistymisen tavoitteita ja toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi on selvitetty tässä suunnitelmassa. Useat kansainvälisten asioiden sektorin tavoitteet ovat sellaisia, että niitä on vaikea saavuttaa yhden hallitusvuoden aikana. Suunnitelman on tarkoitus tukea kansainvälisten asioiden sektorin toiminnan suunnittelua ja tavoitteiden toteuttamista seuraavien kolmen vuoden aikana. Ylioppilaskunta pyrkii näihin tavoitteisiin joko edunvalvonnallisin keinoin tai suoraan omalla toiminnallaan. Määritelmät Vaihto-opiskelija Kv-tutkinto-opiskelija Kv-jatko-opiskelija TTY:lle opiskelijavaihtoon tullut ulkomaalainen opiskelija. Kuuluu opiskelijayhteisöön tyypillisesti ½-1 lukuvuotta. Ylioppilaskunnan jäsen. TTY:n kansainvälisessä maisteriohjelmassa opiskeleva opiskelija, kuuluu opiskelijayhteisöön tyypillisesti 2-3 vuotta. Ylioppilaskunnan jäsen. TTY:llä toimiva ulkomaalaistaustainen jatko-opiskelija. Täysin rinnastettavissa suomalaisiin jatko-opiskelijoihin oikeuksiltaan ja velvollisuuksiltaan. Voi halutessaan liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi. Päivitetty: Jette-Britt Naams Sivu 2/8

3 Kv-opiskelija Kv-kerho Kansainvälinen opiskelija; ulkomailta tullut tutkinto-, jatko- tai vaihto-opiskelija. TTY:llä toimivat seuraavat kv-kerhot: AIESEC, BEST, EESTEC, ESTIEM, IAESTE ja ESN-INTO. Edunvalvonnalliset tavoitteet TTYY harjoittaa normaalia edunvalvontaa tai lobbausta edistääkseen suomalaisten opiskelijoiden kansainvälistymistä sekä kansainvälisiin opiskelijoihin liittyviä asioita. Ylioppilaskunnalla ei ole näihin asioihin suoraa päätäntävaltaa. Ylioppilaskunta ei harjoita itsenäistä kansainvälisiä asioita koskevaa edunvalvontaa valtakunnallisella tasolla, vaan tällä tasolla edunvalvonta on kanavoitu Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kautta. TTYY kannattaa SYL:n kautta mm. tavoitetta pidentää kv-opiskelijoiden oleskelulupien voimassaoloaikaa opintojen päätyttyä, mikä parantaa heidän työllistymismahdollisuuksiaan. Tämän kansainvälistymis- ja kielisuunnitelman tavoitteet on rajattu yliopistoyhteisön sisällä tapahtuvaan toimintaan. Vaihtoonlähdön helpottaminen Vaihtoonlähtö helpottuu osaltaan yliopiston kansainvälistymissuunnitelman ansiosta, mutta ylioppilaskunta voi myös omalta osaltaan edistää vaihtoonlähtöä. Tätä voidaan tehdä olemalla mukana yliopiston päätöksenteossa. Ylioppilaskunnan tavoitteena on edistää ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksilukua sekä auttaa sujuvoittamaan byrokratiaa ennen ja jälkeen vaihto-opiskelujakson. Ylioppilaskunta kannustaa vaihtosopimusten tekemiseen suomalaisia opiskelijoita kiinnostavien yliopistojen kanssa, sillä tällöin vaihtopaikkojen saaminen helpottuu. Ylioppilaskunta kannustaa myös vaihto-opiskelun aikaisten opintopakettien tekemiseen strategisten partnereiden kanssa. Lisäksi ylioppilaskunta voi tiedottaa vaihto-opiskelusta omien kanaviensa kautta. Ylioppilaskunta kannustaa jäseniään vaihto-opiskelun lisäksi kansainväliseen työharjoitteluun. Kotikansainvälistymisen tukeminen Kotikansainvälistyminen määritelmällisesti tarkoittaa kansainvälistymistä lähtemättä opiskelupaikkakunnalta. Tällaista toimintaa on muun muassa englanninkieliselle kurssille osallistuminen, monikulttuurisessa harjoitustyöryhmässä toimiminen, harjoitustyön tekeminen englanniksi, vaikka kurssin luennointikieli olisikin suomi, toimiminen kansainvälisenä tutorina, toimiminen kv-kerhossa ja toimiminen muun alayhdistyksen kansainvälisten asioiden vastaavana sekä kv-jaostossa aktiivinen toimiminen. Lisäksi yliopistolla assistenttina toimiminen englanninkielisellä kurssilla sekä ulkomaisen professorin tai muun ulkomaalaisen henkilökunnan jäsenen assistenttina toimiminen on kotikansainvälistymistä. Kotikansainvälistymisen ja vaihtoonlähdön välimaastoon kuuluvat muun muassa kansainväliset excursiot ja kv-kerhojen kansainväliselle kurssille tai muuhun tapahtumaan osallistuminen. Uusia kotikansainvälistymisen keinoja ovat lisäksi tandem-kieliopiskelu ja kv-opiskelijan suomalaisena kummina toimiminen. Tandem-kielenopiskelun tarkoituksena on kielen oppiminen vapaammalla tavalla - kaksi opiskelijaa tapaavat keskenään ja opettavat toisilleen äidinkieliään (tai hyvin osaamiaan kieliä). Opiskelijat voivat saada harjoittelustaan opintopisteitä. Ylioppilaskunta kehittää Tandem-kurssia yhdessä kielikeskuksen kanssa. Kummitoiminta on ylioppilaskunnan omaa toimintaa ja sitä käsitellään ylioppilaskuntatoiminnan alle kuuluvien tavoitteiden yhteydessä. Päivitetty: Jette-Britt Naams Sivu 3/8

4 Kummitoiminta, kuten moni muukin kotikansainvälistymisen muoto, on samalla kvopiskelijoiden integraation edistämiskeino. Ylioppilaskunta tukee ja kehittää kotikansainvälistymistä monipuolistamalla sen mahdollisuuksia ja tiedottamalla siitä. Kansainvälistymisosion tullessa osaksi opetussuunnitelmia pitää huolehtia, että se on tasapuolinen kaikille ja että eri tavat kansainvälistyä ovat keskenään tasapuolisessa asemassa. Esimerkiksi vaihtoon lähtemistä ei voi vaatia jokaiselta opiskelijalta, jolloin kansainvälistymisjakso on oltava mahdollista suorittaa eri kotikansainvälistymisen keinoilla. Näiden keinojen tulee olla kuitenkin riittävän antoisia kansainvälistymistavoitteeseen nähden. Tällöin voi esimerkiksi olla vaihtoehtona suorittaa kansainvälistymisjakso useamman kotikansainvälistymisosion yhdistelmänä. Vieraiden kielten opetus ja englanninkielinen opetus Diplomi-insinöörin ja arkkitehdin perustaitoihin kuuluu luonnontieteiden ja tekniikan ymmärryksen lisäksi riittävä kieli- ja viestintätaito. Yliopisto tarjoaa mahdollisuuden kielenopiskeluun monen eri kielen kursseilla. Ylioppilaskunnan edunvalvonnallinen tavoite on varmistaa opiskelijoiden mahdollisuus monipuoliseen kielten opiskeluun niin, että kielten opetustarjonta pidetään vähintään nykyisellä tasolla. Koska englannin kieli on vallitseva kansainvälinen kieli, on kansainvälisten kurssien järjestäminen käytännössä mahdollista vain englanniksi. Tämä taas korostaa englannin kielen roolia. Englanninkielinen opetus monipuolistaa opetustarjontaa kv-opiskelijoille, mutta myös parantaa suomalaisten opiskelijoiden englannin kielen taitoa ja edistää kansainvälistymistä. Ylioppilaskunta tukee kielenopetuksen integrointia aineopintoihin, jolloin opiskelijalle kertyy oman alansa kannalta tarpeellista sanastoa vieraalla kielellä. Englanninkielisen opetuksen lisääntyessä on pidettävä huoli, että opetushenkilökunnalla on riittävät kielitaidot opettamiseen, eikä opetusmateriaalien laatu kärsi. Suomen kielen opetus Englanninkielinen opetus mahdollistaa kv-opiskelijoiden opiskelun TTY:llä, mutta suomen kielen opetuksen arvoa ei pidä unohtaa. Suomen kielen oppiminen on tärkeää kvopiskelijan Suomeen kotouttamisen ja työnsaatimahdollisuuksien kannalta. Suurin osa työnantajista Suomessa edellyttää työntekijältä hyvää tai ainakin jonkin tasoista suomen kielen taitoa. Vaikka työtehtävät itsessään eivät suomen kielen taitoa vaatisikaan, on työntekijällä hyvä olla ns. kahvipöytäkeskustelun tasoinen kielitaito, sillä se parantaa työntekijän integroitumista työyhteisöön. Kv-opiskelijat eivät useinkaan ymmärrä suomen kielen opiskelun arvoa, sillä yliopistollamme ja yleisesti Suomessa selviytyy arjesta myös englanniksi. Mieluiten jo opiskelijoiden rekrytointivaiheessa hakijaehdokkaille pitäisi antaa tästä todenmukainen kuva. Kv-tutkinto- ja jatko-opiskelijoille tulee korostaa suomen kielen oppimisen merkitystä viimeistään heidän saavuttuaan Suomeen ja heitä tulee kannustaa suomen kielen harjoitteluun. TTYY:n edunvalvonnallisena tavoitteena on, että yliopisto tarjoaa kv-opiskelijoille riittävästi suomen kielen opetusta. Jokaiselle halukkaalle kv-tutkinto- ja jatkoopiskelijalle pitää olla paikka suomen kielen alkeiskurssilla ja mahdollisuus edetä kielen opinnoissa. Myös vaihto-opiskelijoilla pitäisi olla halutessaan mahdollisuus suomen kielen kursseihin. Monet vaihto-opiskelijat palaavatkin Suomeen vaihto-opiskelunsa jälkeen tekemään maisterin tai tohtorin tutkintoa. Ylioppilaskunta tukee erilaisia keinoja kannustaa kv-opiskelijoita suomen kielen harjoitteluun. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi kieliryhmät, Tandem-kielenopiskelu ja kv-palvelut yksikön Puhu minulle suomea kampanja. Päivitetty: Jette-Britt Naams Sivu 4/8

5 Ylioppilaskuntatoiminnan alle kuuluvat tavoitteet TTYY voi vaikuttaa omalla toiminnallaan suoraan tai melko suorasti tämän luvun alle kuuluviin asioihin. Ylioppilaskunta edistää omalla toiminnallaan kv-opiskelijoiden kotouttamista ja kannustaa suomalaisia opiskelijoita kansainvälistymiseen. Suuri osa tavoitteista toteutuu alayhdistystoiminnan ja jaostotoiminnan kautta. Englanninkielinen viestintä Koska merkittävä osa ylioppilaskunnan jäsenistöstä koostuu suomen kieltä taitamattomista opiskelijoista, on englanninkieliseen viestintään kiinnitettävä erityistä huomiota. Jos suomea taitamattomille opiskelijoille ei välity samaa tietoa kuin suomea puhuvalle, on näiden mahdotonta olla täysin yhdenvertaisessa asemassa. Ihannetilanteessa kaikki ylioppilaskunnan viestintä olisi kaksikielistä. Ylioppilaskunnan virallinen kieli on kuitenkin suomi eikä ylioppilaskunnalla ole resursseja kääntää kaikkea englanniksi. Siksi kaksikielisyyttä ylioppilaskunnan kaikessa toiminnassa ei voida vaatia. Ylioppilaskunnan tiedotuksesta tulee olla englanniksi kansainvälisille opiskelijoille tarpeellinen tiedotus. Periaatteena tälle tarpeellisuudelle voidaan pitää, että kaikki tieto on kv-opiskelijalle tarpeellista, ellei se koske yksinomaan suomalaisia tai suomen kieltä osaavia opiskelijoita. Ylioppilaskunnan hallitus noudattaa tätä linjaa omassa tiedotuksessaan ja korostaa sen noudattamisen tärkeyttä alayhdistyksille. Englanninkielinen viestintä alayhdistyksissä on erityisen tärkeää, jotta kv-opiskelijat voivat päästä mukaan alayhdistyksen toimintaan. Ylioppilaskunnan virallisissa asiakirjoissa sekä kokouksissa käytetään suomea. Mm. edustajiston kokoukset ja sääntömääräiset jaostot on siis pidettävä suomeksi. Jaostojen puheenjohtajat voivat kuitenkin halutessaan pitää tempausluontoisesti esimerkiksi yhden kokouksen vuodessa englanniksi ja mainostaa tätä kv-opiskelijoille. Myös edustajiston iltakoulu voidaan pitää tempausluontoisesti englanniksi. Kansainvälinen jaosto eli kvjaosto ja International Degree Student jaosto eli IDS-jaosto liittyvät oleellisesti kansainvälisten opiskelijoiden asioihin. Nämä eivät ole sääntömääräisiä jaostoja, ja ne pidetään aina englanniksi, mikäli paikalla on yksikin suomea taitamaton henkilö. Jos edustajistoryhmässä on suomen kieltä osaamattomia jäseniä, on ryhmän pidettävä huoli, että tämä saa tarvitessaan apua kokousmateriaalien ja kokouksen keskustelun ymmärtämisessä. Edustajistoryhmä voi pyytää ylioppilaskuntaa käännättämään tarvittavat keskeisimmät kokousmateriaalit englanniksi. Ylioppilaskunta selvittää tarpeita oman kääntäjän palkkaamiseksi. Jos tarve havaitaan ja ylioppilaskunnalla on siihen mahdollisuus, kääntäjä palkataan mahdollisimman pian. Laajemmin ylioppilaskunnan viestintää käsitellään TTYY:n viestintäsuunnitelmassa. Kiltojen ja kerhojen kv-ohjeistus ja tukeminen Jokaisen alayhdistyksen tulee toivottaa kv-opiskelijat yhtä tervetulleiksi kaikkeen toimintaansa kuin suomalaiset opiskelijatkin. Ylioppilaskunta kehottaa alayhdistysten hallituksia toimimaan tässä suhteessa aktiivisesti. Jokaisella kerholla ja killalla, jonka virallinen kieli on muu kuin englanti, on oltava nimetty henkilö, johon voi ottaa yhteyttä englanniksi. Kyseinen henkilö voi olla joko hallituksen jäsen tai toimihenkilö (ns. kvvastaava tai kv-toimari). Alayhdistyksen hallituksen on syytä kiinnittää huomiota kv-opiskelijoille suunnattuun tiedotukseen, käyttäytymiseen kiltahuoneella kv-opiskelijoiden saapuessa, sekä hallituksen, kv-vastaavan/-toimarin ja kv-tutoreiden väliseen yhteistyöhön. Kiltojen on lisäksi erittäin suotavaa esittäytyä kv-fukseille oman tiedekuntansa tiedotustilaisuuden Päivitetty: Jette-Britt Naams Sivu 5/8

6 yhteydessä fuksiviikolla ja tammikuun ensimmäisenä kouluviikkona. Alayhdistysten on hyvä myös esittäytyä Harraste- ja ammattiainekerhomessuilla (HAA-messut), missä on hyvä houkutella kv-opiskelijoita mukaan toimintaan. Tavoitteena on, että alayhdistystoiminta olisi kaksikielistä. Tämän on kuitenkin lähdettävä alayhdistyksen jäsenten tarpeesta. Killoilla ja kerhoilla pitää olla sekä suomenkieliset että englanninkieliset Internet-sivut, sekä tiedotusta kummallakin kielellä. Kuitenkin ainoastaan tarkoituksenmukaiset osat Internet-sivuista ja tiedotuksesta on tarpeen olla muulla kuin yhdistyksen omalla kielellä. Alayhdistyksiä kannustetaan kansainvälistymään stipendien avulla, joita myönnetään mallikkaasta kansainvälisestä toiminnasta. Tällaista toimintaa on erityisesti kvopiskelijoiden huomioiminen sekä kotikansainvälistymisen tukeminen. Kv-tutkinto-opiskelijat kiltoihin Tämä projekti on osana myös yliopiston kansainvälistymissuunnitelmaa. Tavoitteena on, että kv-tutkinto-opiskelijat tuntisivat kuuluvansa kiltaan kuten suomalaisetkin opiskelijat. Kv-tutoroinnin koulutusta on kehitetty vastaamaan suomalaisten tutoreiden koulutusta tavoitteena on yhtenäistää tutorointi. Tutoreiden olisi hyvä olla siitä killasta, mihin kv-tutkinto-opiskelijat kuuluvat. Tutoreiden pitäisi kuulua oman kiltansa fuksitoiminnan alaisuuteen ja toimia yhdessä killan muiden tutorryhmien kanssa. Tutoreiden valinnan tulisi siten olla myös suomalaisten fuksien tutoreiden kanssa saman tapaista; kiltoja kuullaan kv-tutorvalinnoissa. Kiltoja tulisi informoida haettavien tutoreiden määristä kullekin koulutusohjelmalle. Tavoitteena on, että jokainen TTY:n kv-tutkinto-opiskelija kuuluisi johonkin kiltaan tai ammattiainekerhoon. Lisäksi he voivat liittyä harrastekerhoihin ja lajijaostoihin. Tähän voidaan vaikuttaa kv-tutoreiden sekä kiltojen ja kerhojen ohjeistuksen kautta. Kv-tutkinto-opiskelijat ovat killan kannalta verrattavissa suomalaisiin maisteriohjelmiin tuleviin opiskelijoihin. Heidän kuuluu saada samanlainen tutorointi kuin suomalaiset opiskelijat saavat, (minkä lisänä erityistä opastusta ulkomailta tuleville käytännön asioissa) sekä mahdollisuus osallistua tutorryhmien ja muuhun killan toimintaan. Heillä on myös oikeus esimerkiksi oman kiltansa haalareihin ja teekkarilakkiin sekä kasteeseen killan fuksien mukana (mikäli ei ole ollut kasteessa jo aikaisemmin vaihto-opiskelijana). Kansainvälisten tutkinto- ja jatko-opiskelijoiden jääminen Suomeen Yliopisto-opiskelun pitää olla maksutonta. Tämä onnistuu kansainvälisten opiskelijoiden osalta käytännössä vain, jos kansainväliset tutkinto- ja jatko-opiskelijat jäävät Suomeen valmistuttuaan, jolloin he osallistuvat opiskelukustannusten kattamiseen suomalaisen yhteiskunnan veronmaksajina. Ylioppilaskunnalla on keinoja edistää valmistuneiden kv-opiskelijoiden työllistymistä esimerkiksi käyttämällä tiedotuskanaviaan työpaikkojen markkinointiin, lobbaamalla tamperelaisia yrityksiä rekrytoimaan kv-opiskelijoita, järjestämällä excursioita näihin ja kannustamalla yrittäjyyteen Suomessa. Ylioppilaskunta voi myös tehdä aktiivisesti yhteistyötä yliopiston kanssa, jotta erilaisissa rekrytointi- ja työelämätapahtumissa sekä koulutuksissa huomioitaisiin myös kansainvälisten opiskelijoiden tarpeet. Työnsaantimahdollisuuksien parantamisen lisäksi kv-opiskelijoiden jäämistä Suomeen opintojen päätyttyä edistävät sosiaalinen verkostoituminen ja integroituminen yliopiston yhteisöön sekä suomalaiseen yhteiskuntaan. Näitä asioita taas edistävät mm. kvtutorointi, kilta- ja kerhotoiminta, sekä kummitoiminta. Kummiohjelmassa kv- Päivitetty: Jette-Britt Naams Sivu 6/8

7 opiskelijalle osoitetaan kummiksi suomalainen opiskelija, ja kummipari tapaa vapaamuotoisesti keskenään. Kummitoiminnan tarkoitus on kv-opiskelijan tutustuttaminen suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan sekä tarjota mahdollisuus saada suomalaisista opiskelijoista tuttavuuksia. Toimenpiteet ja niiden aikataulu Toiminta Tavoitetaso Aikajänne Englanninkielisen viestinnän kehittäminen Kaikki ylioppilaskunnan tarpeellinen tiedotus on kaksikielistä. lukuvuodesta lähtien Englanninkielisen viestinnän kehittäminen Englanninkielisen viestinnän kehittäminen Tutorkoulutuksen kehittäminen Kv-tutkarit kiltoihin Kv-tutkarit kiltoihin TTY:n kv-opiskelijoiden mainostaminen Pirkanmaan työnantajille Erityisesti pirkanmaalaiset työnantajat ilmoittavat kansainvälisille opiskelijoille soveltuvista työpaikoista Alayhdistyksillä on kansainvälistä toimintaa Kv-kummitoiminta Kv-kummitoiminta Selvitetään mahdollisuus kääntäjän palkkaamiseksi ylioppilaskunnalle. Järjestetään 1-2 edustajiston iltakoulua ja jaoston kokousta tempausluontoisesti englanniksi. Kv-tutoreille sama koulutus kuin suomalaisille tutoreille. Kiltoja kuullaan kv-tutoreiden valinnassa Jokainen kv-tutkinto-opiskelija kuuluu johonkin kiltaan tai ammattiainekerhoon. Ylioppilaskunta keksii keinoja tavoittaa ne Pirkanmaalaiset yritykset, joilla voi olla mahdollisuus palkata kvopiskelijoita. Kansainvälisesti toimivat yritykset mainostavat työpaikkoja TTYY:n ylläpitämillä listoilla. Jokaisella alayhdistyksellä on nimetty henkilö, joka hoitaa kv-yhteydenotot. Kummitoiminta käynnistetään. Suurimmalla osalla kv-tutkintoopiskelijoista on suomalainen kummi. syksy 2012 Vuodesta 2013 lähtien lukuvuoden kaikkien tutoreiden koulutus on yhtenevä lukuvuoden tutorit lukuvuodesta alkaen vuodesta 2013 alkaen vuodesta 2013 alkaen kalenterivuodesta 2012 alkaen lukuvuodesta alkaen kalenterivuodesta 2013 alkaen Päivitetty: Jette-Britt Naams Sivu 7/8

8 Suunnitelman seuranta ja päivitys Päävastuu suunnitelman seuraamisesta ja päivityksestä on TTYY:n kansainvälisten asioiden sektorilla. Hallituksen kansainvälisistä asioista vastaava tarkastelee suuunnitelman totetutumista vuosittain. Uusi suunnitelma tehdään viimeistään vuonna 2015, tarvittaessa aikaisemmin. Suunnitelman hyväksyminen Suunnitelma hyväksytään ylioppilaskunnan hallituksen kokouksessa 33/2012. Suunnitelma tuodaan edustajiston tiedoksi Teekkaritoiminta vuosille liitteenä edustajiston kokouksessa 8/ Päivitetty: Jette-Britt Naams Sivu 8/8

Teekkaritoiminta vuosille 2013-2015

Teekkaritoiminta vuosille 2013-2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Teekkaritoiminta vuosille 2013-2015 Sisällysluettelo Teekkaritoiminta vuosille 2013-2015... 4 1.

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016 Johdanto 1 1. Koulutuspolitiikka 1 1.1. Keskiössä tutkintoon johtava koulutus ja opiskelijan oikeusturva 1 1.2 Yliopistodemokratia ja opiskelijaedustajat 2 1.3 Opintojen tuki ja joustavuus 4 1.4 Opetuksen

Lisätiedot

19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia

19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia SYL-liittokokous KOKOELMA 19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia AYY:n arvopaperi Linjapaperi Aalto-yliopistosta Linjapaperi opintotuesta Linjapaperi Aalto-yliopiston kansainvälistymisestä

Lisätiedot

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille 2 Sisällys 1 ALKUSANAT... 4 Kokemuksia opiskelijaedustamisesta... 5 Opiskelijaedustajan

Lisätiedot

ANTURI Tamperelaista teekkarielämää jo vuodesta 1965

ANTURI Tamperelaista teekkarielämää jo vuodesta 1965 Fuksi ANTURI 2012 Tamperelaista teekkarielämää jo vuodesta 1965 Sisällysluettelo 3 Pääkirjoitus 4 TTYY Sinun ylioppilaskuntasi 6 Mihin jäsenmaksusi käytetään? 6 Opiskelijakortti 6 Avoin kampus 6 Pakettiauto

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2013 1/33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Hyväksytty TYYn edustajiston kokouksessa 23.11.2011, muokattu 29.2.2012,

Lisätiedot

MINTTU ALONEN ENGLANNINKIELISET OPINTOJAKSOT TAMPEREEN TEKNILLI- SESSÄ YLIOPISTOSSA NYKYTILA JA KEHITTÄMISTARPEET

MINTTU ALONEN ENGLANNINKIELISET OPINTOJAKSOT TAMPEREEN TEKNILLI- SESSÄ YLIOPISTOSSA NYKYTILA JA KEHITTÄMISTARPEET MINTTU ALONEN ENGLANNINKIELISET OPINTOJAKSOT TAMPEREEN TEKNILLI- SESSÄ YLIOPISTOSSA NYKYTILA JA KEHITTÄMISTARPEET Diplomityö Tarkastaja: professori Seppo Pohjolainen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Luonnontieteiden

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA (ISYY) VIESTINTÄOHJEISTUS

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA (ISYY) VIESTINTÄOHJEISTUS ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA (ISYY) VIESTINTÄOHJEISTUS Hyväksytty hallituksessa 16.10.2013 Yleistä Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) viestinnästä vastaavat ylioppilaskunnan hallituksen

Lisätiedot

sam k Opiskelijakunta ja ammattikorkeakoulujen kansainvälisyys Piri Hiltunen (toim. Henna Juusola, Kirsi Suominen, Veli-Matti Taskila ja Amu Urhonen)

sam k Opiskelijakunta ja ammattikorkeakoulujen kansainvälisyys Piri Hiltunen (toim. Henna Juusola, Kirsi Suominen, Veli-Matti Taskila ja Amu Urhonen) Opiskelijakunta ja ammattikorkeakoulujen kansainvälisyys Piri Hiltunen (toim. Henna Juusola, Kirsi Suominen, Veli-Matti Taskila ja Amu Urhonen) sam k JULKAISUT 2009 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien

Lisätiedot

JYYn toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2006-2007

JYYn toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2006-2007 JYYn toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2006-2007 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 8.12.2006 JYYn tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2006-2007 SUUNNITELMAN PERUSTA...3 ARVOT...3

Lisätiedot

Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa korkeakouluissa

Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa korkeakouluissa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2012 2014 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Sisällysluettelo 1. Ylioppilaskunta edistämässä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta... 3 1.1. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta TALOUSARVIO 2015

Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta TALOUSARVIO 2015 Tampereen teknillisen TALOUSARVIO 2015 Hallituksen esitys edustajistolle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 SISÄLLYSLUETTELO Talousarvio 2015... 1 Puheenjohtajan alkusanat... 2 PROJEKTIT VUODELLE

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. www.humako.net

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. www.humako.net Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO www.humako.net OPISKELIJAN OPAS 2009-2010 SISÄLLYS SISÄLLYS OPISKELIJAN OPAS HEI SIELLÄ, UUSI HUMAKKI!..........................................

Lisätiedot

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 2 3ERITYISASIAT (91) 4 5Eduskuntavaalit 2011 - UUSI 6Eduskuntavaalit käydään jälleen keväällä 2011. Vaaleihin on valmistauduttava hyvin ja ehdokkaisiin 7on vaikutettava

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015 1. Johdanto 1 2. Viestinnän perusviesti ja arvot 1 3. Viestinnän nykytila ja haasteet 2 4. Viestinnän tavoitteet ja tehtävät 3 5. Kohti tavoitetilaa 4 Sisäinen viestintä: Organisaatio- ja jäsenviestintä

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS Korkeakoulujen ulkomaisten tutkinto opiskelijoiden stipendijärjestelmän luomista koskeva selvitys Suomen

Lisätiedot

AYY:n organisaatiomuistio. Johtoryhmä

AYY:n organisaatiomuistio. Johtoryhmä AYY:n organisaatiomuistio Johtoryhmä Muistio pohjautuen KY:n, TKY:n ja TOKYO:n eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyihin organisaatiokeskusteluihin. [13.10.2009] Sisällysluettelo Alkusanat... 5 1 Hallinto...

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA

TOIMINTA- SUUNNITELMA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Erityisasiat Sähköinen äänestys Jyväskylän yliopisto uusii opiskelijarekisterinsä Joren. Rekisterin vaihtuessa uuteen järjestelmään,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sivu 1 / 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Yleistä (myöhemmin Tamko) on Tampereen ammattikorkeakoulussa (myöhemmin TAMK) toimiva lakisääteinen ja sitoutumaton opiskelijakunta. Julkisoikeudellinen opiskelijakunta

Lisätiedot

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Alumnisuhteet 1/2 2 Päätavoitteena tuottaa mahdollisimman suuri

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto. HallOpEdopas

Lappeenrannan teknillinen yliopisto. HallOpEdopas Lappeenrannan teknillinen yliopisto HallOpEdopas 1 Sisältö 1. Johdanto/esipuhe 3 2. Opiskelijoiden rooli ja asema 4 3. YLIOPISTO JA OPISKELIJAT 5 3.1. Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

Lisätiedot

Opiskelukykykäytännöt

Opiskelukykykäytännöt Opiskelukykykäytännöt Tervetuloa opiskelukykykäytäntöihin! Täältä löydät yliopistojen opiskelukykyä edistäviä hyviä käytäntöjä, joita on kerätty kyselyillä eri yliopistoista. Käytännöt soveltuvat monille

Lisätiedot

Puheenjohtajan tervehdys

Puheenjohtajan tervehdys humako.net 1 Sisällysluettelo 3 Puheenjohtajan tervehdys 4 Mikä ihmeen ammattikorkeakoulu? 6 Opiskelijakunta huolehtii sinusta 7 Mikä ihmeen HUMAKO? 8 Miten HUMAKO toimii? 10 Hallitus 2015 esittäytyy 14

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2012

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2012 1 2 3 sivu 1/16 1 2 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Vuoden pääteema: Opiskelukulttuuri ja yliopistoyhteisö...2 1. Organisaatio...2

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA JYY

TOIMINTA- SUUNNITELMA JYY Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta TOIMINTA- SUUNNITELMA 2015 JYY 1) PROJEKTIT Järjestöt Avustusperiaatteiden kehittäminen Hallituksen jäsenistä koostuva avustustyöryhmä arvioi avustusperiaatteet joka

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

YLEISTÄ. Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Toimintasuunnitelma 2009

YLEISTÄ. Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Toimintasuunnitelma 2009 Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Toimintasuunnitelma 2009 YLEISTÄ Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnasta vastaavat hallitus, edustajisto ja opiskelijakunnan palkkaamat työntekijät.

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2015 LUONNOS

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2015 LUONNOS 1/22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2015 LUONNOS 1. KOULUTUSPOLITIIKKA JOHDANTO Koulutuspoliittisen edunvalvonnan keskeisiä

Lisätiedot

Kielilinjaukset arjen kansainvälistymiseen KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIPOLIITTINEN OHJELMA

Kielilinjaukset arjen kansainvälistymiseen KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIPOLIITTINEN OHJELMA Kielilinjaukset arjen kansainvälistymiseen KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIPOLIITTINEN OHJELMA Sisältö Sivu KIELILINJAUKSET ARJEN KANSAINVÄLISTYMISEEN 1 KIELIPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot